June 2013

သိလိုေနၾကေသာ လုပ္ငန္းႏွစ္ခု၏ အမည္နာမမ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ေနာ္ေဝ အေျခစိုက္ Telenor ႏွင့္ ကာတာ အေျခစိုက္ Ooredoo (အူရီဒု)။ သူရဦးေရႊမန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ကိစၥရပ္ အခ်ဳိ႕အၾကား ကမာၻ႔ ေခတ္အေနာက္က်ဆုံး ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ျမန္မာေစ်းကြက္ သို႔ဝင္ရန္ ယင္းကုမၸဏီႏွစ္ခု၏ အမည္ကို တင္ဒါေကာ္မတီက ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေၾကညာလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
လုပ္ပိုင္ခြင့္ သက္တမ္းကို ၁၅ ႏွစ္ ခ်ထားေပးၿပီး ယင္းကုမၸဏီႏွစ္ခု သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း တစ္စုံတစ္ရာ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက အစားထိုးႏိုင္ရန္ ျပင္သစ္ Orange ကုမၸဏီႏွင့္ Marubeni တို႔ကိုမူ အရန္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည္။

ဘယ္လိုေ႐ြးသလဲ


ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးလ်က္ရွိေသာ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ၏ ရွယ္ယာ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ Telenor ႏွင့္ အာရပ္ကမာၻမွ ကာတာ အစိုးရပိုင္ Ooredoo တို႔ကို ခ်ထားေပးမႈေၾကာင့္ တင္ဒါေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ လူထုအၾကား ေစာေၾကာမႈမ်ားစြာ ရွိလာခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ တင္ဒါေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ တင္ဒါ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ ဆက္စပ္မႈ မရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာဆိုသည္။
“(ေ႐ြးခ်ယ္ရာမွာ) အကူအညီရယ္၊ အစိုးရခ်င္း ဆက္ဆံေရးရယ္၊ ဘာသာေရးရယ္ကို လုံးဝထည့္မတြက္ဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။
အျမင္႐ႈေထာင့္ ဒိုင္မန္းရွင္း ရွစ္မ်ဳိး၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ႏွစ္ရာေက်ာ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ကို မၾကာမီ ရွင္းလင္း ထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္း တင္ဒါေခၚယူေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ရွင္းျပသည္။
“အျပင္မွာ Marketing ေတြ ဘယ္လိုလုပ္လုပ္၊ ဘယ္လို ကတိေတြေပးေပး အဲဒါေတြကို မူတည္ၿပီး ေ႐ြးတာ မဟုတ္ဘူး။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ပဲ လုပ္သြားတာ” ဟု သူကဆိုသည္။
အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ပိုင္ MEC Tel တို႔ ပူးေပါင္းထားသည့္ Myanmar Telecom၊ ျပည္တြင္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား စုေပါင္းထားေသာ ရတနာပုံ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ တို႔ႏွင့္ လူဦးေရ သန္း ၆၀ ေက်ာ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံအတြင္း ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈတိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
ျပည္တြင္းတြင္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ရတနာပုံတယ္လီပို႔ ကုမၸဏီတို႔အတြက္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈလည္း ျဖစ္သည္။
ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမဳိ႕နယ္မွ အသက္ ၃၀ အ႐ြယ္ လခစား ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္သူ ကိုၿဖဳိးေဝဦး အတြက္မူ မည္သည့္ကုမၸဏီ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသည္ ျဖစ္ေစ ကိစၥမရွိ။
“အဓိကက်တာက ဖုန္းေစ်းႏႈန္း သက္သာဖို႔ရယ္။ ေခၚဆိုခေတြလည္း သက္သာဖို႔ရယ္ပဲ” ဟု ၎ကဆိုသည္။
သူစိုးရိမ္ေနသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကမာၻ႔အံ့ဖြယ္ ဖုန္းကတ္ေစ်းႏႈန္းကား ျဖစ္စရာမရွိေတာ့။ မည္သည့္ ကုမၸဏီ၊ လုပ္ငန္းက ဖုန္းေျပာဆိုခ အသက္သာ အၾကည္လင္ဆုံး၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အေကာင္း ဆုံး ေပးႏိုင္ဆိုမည္ကိုသာ ေစာေၾကာရဖြယ္ ရွိသည္။
တင္ဒါဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္စဥ္က ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕က ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ခြင့္ရလွ်င္ က်သင့္မည့္ ဖုန္းေျပာခ ႏႈန္းထားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ယခု တင္ဒါေအာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ကမူ ႀကဳိတင္ ေျပာဆိုထားျခင္း မရွိေသးေပ။

Telenor - ဘယ္လိုဝန္ေဆာင္မႈေပးမလဲ


ေနာ္ေဝအစိုးရ၏ ရွယ္ယာ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ Telenor ကုမၸဏီက လူတိုင္း မိုဘိုင္းလ္လ္ဖုန္း၊ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လြယ္ကူအဆင္ေျပ သက္သာစြာ ကိုင္ေဆာင္ သုံးစြဲခြင့္ ရရွိေစရ မည္ဟု ကတိေပးထားသည္။
အဆိုပါ ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ထိုင္း၊ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ မေလးရွား အစရွိေသာ ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာဘာသာ၊ မြန္ဘာသာတို႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းႏွင့္ Call Center မ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။
“လက္ရွိ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းၿပီး ဘယ္လို လုပ္ရကိုင္ရမယ္ ဆိုတာကို သိၿပီးသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္လည္း ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း မိုဘိုင္းလ္လ္ ဆက္သြယ္ေရးၾကာင့္ လူေတြ အက်ဳိးအျမတ္ရေအာင္ ကူညီခ်င္ပါတယ္” ဟု Telenor OuuX Jon Fredrik Basksaas ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ကမာၻ႔စီးပြားေရး ဖိုရမ္တြင္ The Voice ႏွင့္ သီးသန္႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားထားသည္။
တစ္ႏိုင္ငံလုံး တာဝါတိုင္ တစ္ေသာင္း စိုက္မည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး က႑ကို ကမာၻ႔အဆင့္မီရန္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အင္တာနက္စနစ္ HSPA ႏွင့္ LTE (4G) နည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳသြားမည္ဟု တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ Telenor က ေၾကညာခဲ့သည္။
မိုဘိုင္းလ္ ကြန္ရက္ကို ငါးႏွစ္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလုံး ျဖန္႔က်က္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒုတိယသုံးလပတ္ (ဧၿပီမွ ဇြန္လ) အတြင္း စတင္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ႏိုင္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။
ဝန္ထမ္း ခန္႔ထားရန္ႏွင့္ ေရရွည္ ေမြးထုတ္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ရွိ တယ္လီေနာ္ပိုင္ dtac ကုမၸဏီ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာ သင္တန္းသားမ်ား လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားစုကို အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏွင့္ လိုက္ဖက္ေသာ ကုမၸဏီ အမည္တစ္ခု ထပ္ေပးမည္ဆိုသည့္ Telenor က ဆိုသည္။
ထိုင္းတြင္ dtac ဟု အမည္တပ္ထားသည္။
သို႔ေသာ္ dtac က ထိုင္းနယ္ၿမဳိ႕မ်ားတြင္ လိုင္းမေကာင္း။ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း ျဖစ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕မွ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ “dtac က ၿမဳိ႕ေပၚမွာ လိုင္းေကာင္းတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

Ooredoo ဘာလုပ္မလဲ


ယခင္ Q tel ႏွင့္ Qatar Telecom အမည္ရခဲ့ေသာ Ooredoo မွာ ကာတာ ႏိုင္ငံပိုင္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ကာတာႏိုင္ငံ ဒိုဟာတြင္ အေျခစိုက္သည္။
ေစ်းကြက္အတြင္း ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ရွိၿပီး လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈ သုံးစြဲသူ ၉၁ သန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း Ooredoo က တင္ဒါေအာင္ၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
စကာတင္စာရင္း ဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း အျခားဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ တခ်ိန္လုံး တိတ္ဆိတ္ေနခဲ့ေသာ အာရပ္ ကမာၻ႔အေျခစိုက္ Ooredoo မွာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း တင္ဒါ ေအာင္ၿပီးေနာက္ “အလြန္အမင္း စိတ္လႈပ္ရွား” ေနေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။
Ooredoo ၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ယခင္ႏွင့္ မတူေသာ မိုဘိုင္းလ္ကြန္ရက္ အသစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးၿပီး သုံးစြဲသူမ်ားထံ လြယ္ကူၿပီး ဆန္းသစ္ ေသာအရာမ်ား ပို႔ေဆာင္ေပးေရး ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Telenor ေနာက္ အတန္ငယ္ ေနာက္က်မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
Ooredoo ၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမွ တဆင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ဖန္တီးေပးသြားမည့္အျပင္ ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး၊ ကုန္ပစၥည္း ျဖန္႔ခ်ိေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း စေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေျမာက္ျမားစြာကို ဖန္တီးေပးသြားမည္ဟု ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။
“လူသားေတြရဲ႕ လူမႈဘဝေတြ တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမွာ ျဖစ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ Ooredoo ရဲ႕ အဓိကေစ်းကြက္ ျဖစ္လာမယ္လို႔ အႂကြင္းမဲ့ ယုံၾကည္ပါတယ္” ဟု Ooredoo ၏ ဥကၠ႒ Mr.Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al-Thani က ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေျပာဆိုသည္။
အဆိုပါ ကုမၸဏီသည္ နာမည္ေက်ာ္ အင္တာနက္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ Software မ်ားကို VOiP ႏွင့္ Skype ကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိတ္ပင္ တားျမစ္ဖူးေၾကာင္း Wikipedia တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ Ooredoo ကို ကမာၻ႔ စတုတၳေျမာက္ လူဦးေရ အမ်ားဆုံး အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ အဓိက အသုံးျပဳသည္။

ျမင္းေလးေကာင္ႏွင့္ ျမန္မာ့အနာဂတ္


ေၾကာ္ျငာအားေၾကာင့္ ျမန္မာလူထုအၾကား ေရပန္းစားခဲ့ေသာ Digicel ကမူ တင္ဒါမေအာင္ခဲ့သည့္ အတြက္ စိတ္ပ်က္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
Myanmar Telecom ေငြ၊ အရင္းအႏွီးႏွင့္ နည္းပညာ ခ်ဳိ႕တဲ့ဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လက္ခံသြားမည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးျမတ္ဟိန္းက ဆိုထားရာ တင္ဒါလက္လႊတ္ခဲ့ရေသာ ကုမၸဏီမ်ား အေနႏွင့္ တင္ဒါလုပ္ပိုင္ခြင့္ရ ကုမၸဏီေလးခုအနက္ တစ္ခုခုျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကိုင္ရန္ ႀကဳိးစားဖြယ္ရွိသည္။
ယခုအခ်ိန္ထိေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တယ္လီဖုန္း သုံးစြဲႏႈန္း သိပ္သည္းဆသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ‘ဘိတ္ခ်ီး’။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး လူဦးေရ၏ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားသည့္ ကုမၸဏီေလးခုသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အလုံးေရ ၃၉ သန္းခြဲ ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားၿပီး ၂၀၁၃-၁၄ တြင္ လိုင္း ၁၀ သန္း၊ ၂၀၁၄-၁၅ တြင္ လိုင္း ၁၄ သန္း၊ ၂၀၁၅-၁၆ တြင္ ၁၅ သန္းခြဲ တပ္ဆင္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီႏွစ္ခုႏွင့္ ျပည္ပကုမၸဏီႏွစ္ခု စုစုေပါင္း ျမင္းေလးေကာင္ျဖင့္ လင္းပြင့္စ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားဘဝ တိုးတက္ေရး ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ျဖင့္ ဆြဲတင္ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
သူမၾကား၊ ကိုယ္မၾကား ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စခန္းသြားခဲ့ရေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ဆြဲတင္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
“ျပည္သူေတြ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ သုံးႏိုင္မယ္။ ျပည္သူေတြစိတ္ႀကဳိက္ ေ႐ြးခ်ယ္သုံးစြဲႏိုင္မယ္။ ဖုန္းသုံးစြဲမႈ ျမင့္တက္ရင္ GDP တက္မယ္” ဟု တပ္မေတာ္(ေလ) ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးျမတ္ဟိန္းက ဆိုသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေရး တစ္ကမာၻလုံးရွိ ထိပ္သီးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ က်ားကုတ္က်ားခဲ ယွဥ္ၿပဳိင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ေသာ Telenor ႏွင့္ Ooredoo တို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိသည္ႏွင့္ ၎တို႔ေပးအပ္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ေယဘုယ် ကတိကဝတ္ျပဳ ေျပာဆိုၿပီး ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္မည္သို႔မွ် အားထုတ္ရန္ မလိုဘဲ အရန္သင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တစ္ေနရာစီ ရရွိၿပီး ျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီႏွစ္ခု ျဖစ္သည့္ Myanmar Telecom ႏွင့္ ရတနာပုံ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီတို႔မွာမူ တုပ္တုပ္မွ် မလႈပ္ေသးေပ။ ကုမၸဏီမ်ားစတင္ အေျခတည္စ ရွိေသးသည္။
တင္ဒါေအာင္သည့္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား မပါရွိသည့္အတြက္ ‘ျပည္တြင္းနည္းျဖင့္ လူလည္က် ခံရႏိုင္ေခ်’ နည္းသည့္အတြက္ ပိုမိုဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ဆိုလာသူမွာ ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ ကုန္သည္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသက္ႏိုင္က ျဖစ္သည္။
“ဝန္ေဆာင္မႈျခင္း အရမ္းကြာ၊ ေျပာခခ်င္း အရမ္းကြာေနရင္ေတာ့ အခုသုံးေနတဲ့ ဖုန္းကတ္ကို ေနာက္ေဖးေျမာင္းထဲက ကန္စြန္းခင္းထဲ လႊင့္ပစ္ လိုက္ေတာ့မယ္” ဟု လက္ရွိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ WCDMA ကို လက္ရွိ သုံးစြဲေနသူ ၎က ဆိုေလသည္။


Written by Reported by ရဲရင့္ေအာင္ Written by ခြန္းသု
thevoicemyanmar.com

၂၀၁၃၊ ဇူလိုင္လ (၁) ရက္ေန႔သည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ တရုတ္ျပည္ ကူမင္းၿမိဳ႕နယ္အထိ မိုင္ေပါင္းေထာင္ခ်ီရွည္လ်ားေသာ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္..။

ထိုပိုက္လုိင္းႏွင့္အတူ တရုတ္ႏိုင္ငံ ကူမင္းမွ - ေက်ာက္ျဖဴအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ တုိင္းအခ်ဳိ႕ကို ကန္႔လန္႔ျဖတ္သြားၿပီး ေရနံပိုက္လိုင္း၊ မီးရထားလမ္း၊ ကားလမ္းမ်ား စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ပါသည္...။

ထိုလမ္းေၾကာင္းျဖတ္သန္းရာ ေဒသမ်ားတေလ်ာက္ အဓမၼ ေျမသိမ္းမႈမ်ား၊ နစ္နာေၾကးအနည္းငယ္ျဖင့္ ဖိအားေပး၀ယ္ယူမႈမ်ား၊ ျပႆနာေပါင္းစံု၊ ဆႏၵျပမႈေပါင္းစံု နစ္နာသူေပါင္းစံု ဒုကၡေရာက္သူေပါင္းစံု ရွိခဲ့ပါသည္..။

ထိုလမ္းေၾကာင္းျဖတ္သန္းရာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသတစ္ေလ်ာက္ ေကအုိင္ေအအ ပါအ၀င္ သံုးဖြဲ႕မကေသာ လက္နက္ကိုင္ေပါင္းစံုတို႔ႏွင့္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ကာ ႏွစ္ဖက္ က်ဆံုးသူမ်ား စစ္ေျပးသူမ်ား၊ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ဒုကၡေရာက္သူမ်ား၊ ၾကားမွ ထိမွန္ေသဆံုးသူမ်ား .. မ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါသည္...။

ထိုကဲ့သို႔ လာျခင္းမေကာင္းေသာ ပိုက္လုိင္းႀကီးအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို တုိက္ရိုက္ထိခိုက္လာေသာ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါေသာ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ပ့ိုင္းျခင္းအား ကေလးမုန္႔ဖိုးရသကဲ့သို မတန္မရာ ေပးအပ္လုိက္ျခင္းအား အံ့ၾသမိသလို ရင္နာမိပါသည္..။

ထိုပိုက္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ ကားရထားလမ္းမ်ားေပါက္လာလွ်င္ အုန္ႏွင့္က်င္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ေပါင္းကာ စီးပြားေရး လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကမည့္ ျပည္ႀကီးတရုတ္မ်ား၏ ရန္အား သတိျပဳမိေစလိုသလို ျပည္တြင္း အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ၿပိဳလဲေအာင္ နယ္ေဒသမ်ားတြင္ အေျခခ်လာမည့္ ပိုက္ဆံပိုက္လာၾကမည့္ တရုတ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အႏၱရယ္ကိုလည္း ေမွ်ာ္ေတြးထားရပါမည္..။

လက္ရွိ တရုတ္ျပည္သို႔ ကေလးတစ္ေယာက္ ေမြးေပးေသာ(သားစပ္ေပးေသာ) သတို႔သမီးေစ်းကြက္မွာ ၃၅ သိန္းမွ ၅၀ ခန္႔ရွိေနသည္ဟု သိရပါသည္..။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား အမ်ဳိးသမီး တစ္ေသာင္းမွ ႏွစ္ေသာင္းအထိ လူပြဲစားမ်ား၏ တရုတ္နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ အဓမၼ ေရာင္းစား သားစပ္ျခင္းကို ခံေနရပါသည္..။ ျပည္တြင္းအထိ ကား ရထားလမ္းေပါက္လာလွ်င္ ဆိုဖြယ္မေရွိေပ..။

ထို႔အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းကို ျပန္လည္လုပ္ပို္င္ခြင့္ ရရွိေစရန္ ဒီသမၼတ သက္တမ္းအကုန္ ေနာက္ အလားအလာရွိမည့္ NLD အား ေတာင္းဆိုသည္အထိ အတင့္ရဲလာၾကၿပီျဖစ္ပါသည္..။

ထို႔အျပင္ ၀ UWSA အား လက္နက္ႀကီးမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္ ဖိအားေပး ကစားကြက္ ေဖာ္ေနခဲ့သည္..။ (UWSA ၏ အင္အား ငါးေသာင္း သည္ ရွမ္းျပည္တစ္ခုလံုးကုိ အသာကေလး ျခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ပါသည္)

ထိုကဲ့သို႔ ဘာသာ လူမ်ဳိး တစ္ခုတည္း မဟုတ္ပဲ ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုလံု အေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ အႏၱရယ္အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာေသာ ျပည္ေထာင္စုကို ကာကြယ္သည့္ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓါတ္ စစ္စစ္ျဖင့္ ကာကြယ္သြားၾကရန္ လိုပါသည္..။

သတို႔သမီး ကုန္ကူးမႈကိစၥ၊ မႏၱေလးေက်ာက္၀ိုင္းကိစၥ၊ ျမစ္ဆံုကိစၥေၾကာင့္ ျပည္မႀကီးတရုတ္ဆန္႔က်င္ေရးမ်ား ရုတ္တရက္ ႀကီးထြားလာခ်ိန္တြင္ ထူးျခားတုိက္ဆိုင္စြာ ......

ဘဂၤလီကိစၥ၊ ကုလားကိစၥမ်ားႏွင့္ ရခိုင္အေရးအခင္း၊ မိတၳီလာအေရးအခင္းမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ....

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ .......

တစ္ႏွစ္ခန္႔ .. ထိုကိစၥကို ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့ၾကသည္..။

ကုလားကိစၥႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနခဲ့ၾကသည္....။

အဓမၼေျမသိမ္းသံမ်ား .... တိုက္ပြဲၾကားမွ ဓါးစာခံမ်ား၏ ငိုေကၽြးသံမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈမိၾကသည္...။

တကယ္တမ္း တြက္ၾကည့္လွ်င္ .. တရုတ္အက်ဳိးစီးပြားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရေသာ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ေသာ တုိက္ပြဲမ်ားမွ က်ဆံုး ေသဆံုးသူမ်းာသည္ ရခိုင္မွ စတင္ေသာ အေရးအခင္းမ်ားမွ ယေန႔အထိ ေသဆံုးေသာ ဗုဒၵဘာသာ၀င္ ျမန္မာမ်ားထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ မ်ားျပားသလို တရုတ္ျပည္တြင္ တရားမ၀င္ သားစပ္ခံေနၾကရေသာ ဗုဒၵဘာသာ ျမန္မာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ယေန႔ ျပည္တြင္းမြတ္စလင္ကုလားမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳေသာ ဦးေရထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ မ်ားျပားပါသည္..။

ကုလားကို ထဘီ စြန္ေတာင္စြဲ ရန္ျဖစ္ေနရင္းက ေနာက္မွ တရုတ္ မုဒိန္းက်င့္တာ ခံလုိက္ရသည္..။ ကုလားနဲ႔ ရန္ျဖစ္ေတာ့ ဒဏ္ရရသည္။
တရုတ္က မုဒိန္းက်င့္ေတာ့ အေသြးအသားတို႔ ေပးဆပ္လုိက္ရသည္..။

အဲဒီအတြက္ .....

အားလံုးအေနျဖင့္ သတိေလး အျမဲတမ္း ရွိသင့္ေနသလို အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓါတ္ အစစ္ျဖင့္ ... ျပည္ေထာင္စုကို အႏုနည္းနဲ႔ လႊမ္းမိုးမည့္ အႏၱရာယ္အားလည္း အသိတရားရွိရွိ ကာကြယ္ဖို႔ လိုပါမည္...။

တစ္ဖက္ကို လည္း အာရံုထားဖို႔ သင့္ပါၿပီ...။

(ငရဲသား)

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားသည္ ေဆး႐ုံတြင္ေသျခင္းတရားကို တိုက္ခုိ္က္ေနရသည့္ ၎၏သူရဲေကာင္း မင္ဒဲလားအား ေတြ႔ဆံုအ႐ုိ အေသ ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ေတာင္အာဖရိကသို႔ ယေန႔သြားေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

မင္ဒဲလား က်န္းမာေရးဆိုရြားေနျခင္းေၾကာင့္ အတၱလန္တိတ္သမုဒၵရာတစ္ဘက္ျခမ္းစီမွ လူမ်ဳိးစု အကန္႔အသတ္မ်ားကို က်ဳိးပ်က္ေစခဲ့သည့္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးၾကားေတြ႔ဆံုမႈကုိ မီဒီယာမ်ား ေတြ႔ရဖြယ္မရွိဘဲ ျဖစ္ေနသည္။

အက်ဥ္းသမားဘဝမွ သမၼတထိ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့သည့္ ထူးျခားအံ့ၾသဖြယ္ဘဝအေၾကာင္းကို အိုဘားမားသံုးရက္ၾကာလည္ပတ္မည့္ခရီးတြင္ ေတြ႔ရဖြယ္ရွိသည္။

မင္ဒဲလားသည္ လာမည့္လတြင္ ၉၅ ႏွစ္ျပည့္မည္ျဖစ္ကာ လြန္ခဲ့သည့္သံုးပတ္က အဆုတ္ေရာဂါသည္းလာေသာေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတက္ခဲ့ရၿပီး ၎မွုစ၍ ေသလုနီးပါးအေျခအေနတြင္ရွိေနသည္။

ပထမတစ္ေခါက္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ ေတာင္အာဖရိကန္သမၼတက မင္ဒဲလားအေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး အေျခအေန တည္ၿငိိမ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတသည္ အိမ္နီးခ်င္း မိုဇမ္ဘီႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မည့္ခရီးစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

၂၄နာရီတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီးျဖစ္သည့္ သမၼတ “ ဒီေန႔ပိုသက္သာေနတဲ့ပံုပဲ” ဟု ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာၾကားေသာ္ လည္း မိသားစုအပါအဝင္ ေတာင္အာဖရိကျပည္သူမ်ားသည္ အဆိုးဆံုးကုိ ေတြးထားဆဲျဖစ္သည္။

“မလိမ္ပါဘူး၊ အေျခအေနမေကာင္းဘူး” ဟု သမီးျဖစ္သူေျပာၾကားၿပီး “ သူ႔ကုိစကားေျပာရင္ေတာ့ ျပန္႔တံု႔ျပန္တယ္ၿပီးေတာ့ မ်က္လံုးေတြဖြင့္ဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္၊ ခုထိေတာ့သူရွိေနတုန္းပဲ” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ဘယ္အရာမွ မေျပာႏိုင္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ သူဘယ္အခ်ိန္ဆံုးမယ္ဆိုတာေတာ့ ဘုရားပဲသိမယ္လုိ႔ ထပ္ေျပာခ်င္တယ္” ဟု ေရဒီယိုတြင္လႊင့္ထုတ္ သည့္သတင္းတြင္ သူမေျပာၾကားသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ အိုဘားမားသည္ ကမာၻ႔သူရဲေကာင္းအျဖစ္ ညႊန္းဆုိေျပာၾကားသြားသည့္ မင္ဒဲလားအား အားေပးသည့္ အသံတစ္သံ ေျပာၾကား သည္။

“သမၼတဟာ နယ္လဆင္မင္ဒဲလားရဲ႕ သမိုင္းအေမြကို ေျပာၾကားသြားမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒါဟာ ေတာင္အာဖရိကကို ကၽြန္ေတာ္တို႔သြားတဲ့ ခရီးစဥ္ အတြင္း အဓိကအပိုင္းျဖစ္မွာပါ” ဟု အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးဒုအႀကံေပး ဘင္႐ုိဒ့္က ေျပာၾကားသည္။

“သမၼတဟာ အဲလိုေျပာၾကား ခ်ီးေျမႇာက္ရမယ္ဆိုတဲ့ ဘယ္အခြင့္အေရးမဆိုကုိ တန္ဖိုးထားမွာပါ” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တ္ို႔ဟာ အဲဒီမွာျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြ၊ မိသားစုနဲ႔ အာဖရိကန္အစိုးရဲ႕ဆႏၵေတြကို အလြန္ေလးစားမိပါတယ္” ဟု မစၥတာ႐ုိဒ့္က ေျပာၾကားသည္။

အိုဘားမားသည္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ မင္ဒဲလားေထာင္က်ခံခဲ့ရသည့္ ကိပ္ေတာင္းရွိေရာ့ဘင္ကၽြန္းမွ ေထာင္သို႔သြားေရာက္လည္ပတ္မည္ျဖစ္ၿပီး အျဖစ္အပ်က္ကိုပိုမိုနားလည္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အိုဘားမားသည္ ၎ၾကာရွည္စြာေစာင့္စားလာခဲ့သည့္ အာဖရိကခရီးစဥ္အတြင္း ဆီနီေဂါႏိုင္ငံတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ မင္ဒဲလားသည္ ၎၏ သူရဲေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သူဟာကမာၻႀကီးရဲ႕သူရဲေကာင္းလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ အကယ္၍မ်ား သူကြယ္လြန္သြားတယ္ဆိုရင္ေတာင္ သူ႔ရဲ႕သမိုင္းအေမြ ဟာ ေခတ္ေတြအဆက္ဆက္မွာ တည္ၿမဲသြားမယ့္ အရာတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး သိမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္” ဟု လည္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတက ၁၉၇၀ေႏွာင္းပိုင္း ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ လူမ်ဳိးေရးခဲြျခားမႈ ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့စဥ္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ မင္ဒဲလား မည္မွ်လႊမ္းမိုးခဲ့ေၾကာင္းလည္း ျပန္ေျပာင္းေျပာျပခဲ့သည္။

Ref:AFP

ျမန္မာ့ေခာတ္

ဇူလိုင္၂၇ရက္ေနျပည္ေတာ္ ၌ျပဳလုပ္မည့္ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲၿပီးလွ်င္ လူရႊင္ ေတာ္အဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္၍ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေအာင္ပြဲအေနျဖင့္႐ုပ္ရွင္၊ သဘင္၊ ဂီတ၊ စာေပအႏုပညာပြဲ ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေအာင္ဆန္းကြင္း ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဇြန္ ၂၄ ရက္တြင္ လူရႊင္ ေတာ္ ဦးေဇယ်ကေျပာသည္။

““ဒီပြဲကို လုပ္ျဖစ္သြားတဲ့အ ေၾကာင္းရင္းက ယခုဒီမိုကေရစီ ရၿပီ၊ ရၿပီဆိုေပမဲ့ ဒီမိုကေရစီ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အဓိကၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလိုတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရမခ်င္း ဒီမိုကေရစီဆိုတာ စစ္ မွန္မွာမဟုတ္ဘူး၊ ဒီပြဲကို လုပ္သာ လုပ္ရမွာ ေသခ်ာလား၊ မေသခ်ာ လားေတာ့ ၁၀၀% အျပည့္ မဟုတ္ဘူး၊ ၂၇ရက္မွာ ေနျပည္ ေတာ္မွာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က လက္မွတ္ထိုးမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းၾကားတယ္၊ အဲဒီသတင္း ၾကားတဲ့အတြက္သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးေတြ မနက္ပိုင္းမွာ လက္မွတ္ ထိုးၿပီးသြားရင္ ညေနပိုင္းမွာ ဦးတို႔ က ေအာင္ဆန္းအားကစားကြင္း ထဲမွာ ေအာင္ပြဲအေနနဲ႔ ႐ုပ္ရွင္၊ သဘင္၊ ဂီတ၊ စာေပၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေအာင္ပြဲကမွာ၊

ဒီကိစ္ၥကို စၿပီး ေတာ့ အိုင္ဒီယာစရခဲ့တာက ကိုသူရ (ခ) ကိုဇာဂနာပါ၊ လူရႊင္ ေတာ္အုပ္စုကေန ပထမဆံုးၿငိမ္း ခ်မ္းေရးပြဲေလးကို စကမွာ၊ ဒီပြဲ ေလးက ျမန္မာျပည္မွာ မၾကံဳဘူး ေသးတဲ့ပြဲေလးပါ၊ တျခားပြဲေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ လုပ္တဲ့ပြဲေတြ၊ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေအာင္ပြဲေန႔ဆိုတာက တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ခါလုပ္လို႔မရဘူး၊ အဓိကက ရာသက္ပန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္ တယ္၊ လက္မွတ္ထိုး႐ံုနဲ႔ မၿပီးေသး ဘူး၊ တစ္ကယ္ကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္း ခ်မ္းနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီျဖစ္ဖို႔ အတြက္ တြန္းအားတစ္ခုအေနနဲ႔ ၀ုိင္းတြန္းေပးတာေပါ့။ တကယ္ လို႔မ်ား သူတို႔မထိုးျဖစ္ခဲ့ရင္ ဦးတို႔ က ဒီေအာင္ပြဲအတြက္ ဒါေတြ လုပ္ထားပါတယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလက္မွတ္ ထိုးျဖစ္ရင္ထိုးျဖစ္ သြားႏိုင္တယ္”” ဟု ၎ကေျပာ သည္။

အဆိုပါေအာင္ပြဲအခမ္းအ နားတြင္ အခန္း (၈) ခန္းပါ၀င္ ကျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ယဥ္ပပထြန္း
The hot news weekly


ဆရာနဲ႔ဒကာညီၾကမွ ဆိုတဲ့စကားမွာ ဆရာဆိုတာဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ားကို ရည္ရြယ္တာျဖစ္ျပီး ဒကာဆိုတာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ႏိုင့္ငံထိပ္ပိုင္းအရာရွိမ်ား၊ အစိုးရနဲ႔အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အတိုက္အခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္တကြ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုအားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို ရည္ရြယ္တာျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရနဲ႔ အတိုက္အခံ NLD
-------------------------
အတိုက္အခံပါတီ NLD ဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲကို၀င္ျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ၾက့ံဖြတ္အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ အားေကာင္းလာပါတယ္။ ဘာတခုကိုမွ အတိုက္အခံလုပ္ေျပာဆိုျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ အစိုးရကိုေျပာခ်င္ရင္ေတာင္မွ ႏိုင္ငံျခားေရာက္မွေျပာတာ မ်ားပါတယ္။ ျပည္ပအတိုက္အခံေတြ ျပင္းထန္တဲ့လူေတြေတာင္မွ အတိုက္အခံက အတိုက္အခံအလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘူး၊ စစ္ခ႐ိုနီေတြနဲ႔ေပါင္းတယ္ဆိုတာကအစ ေျပာရေလာက္ေအာင္ကို အစိုးရနဲ႔ဆက္ဆံေရးေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ အတိုက္အခံဟာ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အစိုးရနဲ႔ေပါင္းျပီးလုပ္သင့္ရင္လုပ္ရမွာပဲဆိုတဲ့ ေထာက္ခံေၾကာင္းစေတးတပ္မ်ိဳး က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ေရးဖူးခဲ့ပါတယ္။ ဘဘဦး၀င္းတင္က အစိုးရဟာ ယံုၾကည္လို႔မရေသးေၾကာင္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာဆိုရင္း အတိုက္အခံအေနအထားကို က်ားကန္ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ (သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း) ေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္လာမႈ
-------------------------------------------------------------------------
ရဟန္းေတာ္ေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒကာ ဒကာမေတြရဲ႕ လွဴဒါန္းမႈေတြနဲ႔ သမမွ်တစြာရပ္တည္ျပီး သာသနာအက်ိဳးကို ေအးခ်မ္းစြာသယ္ပိုးေနၾကတာပါ။ (စုန္းျပဴးေတြလည္း ေနရာတိုင္းမွာရွိပါတယ္) ဒါေပမယ့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖက္က ဘဂၤါလီေတြရဲ႕ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ခြင့္ေတာင္းဆိုမႈကအစျပဳျပီး ရဟန္းေတာ္ေတြရဲ႕ ဘာသာ သာသနာအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ ေပၚလြင္ထင္ရွားလာပါတယ္။ ဘယ္ျပႆနာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဖြဲ႕အစည္းတခုမွာ အသိဥာဏ္ပညာ၊ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ဟာ ပိုျမင္ ပိုေတြးမိေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ဘာသာေရးျပႆနာေတြကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္မိတဲ့ ေထရ္ၾကီး ၀ါၾကီး ဆရာေတာ္ၾကီးေတြကိုယ္တိုင္က ေအးခ်မ္းစြာသာသနာမျပဳႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေလာကုတၱရာကိုဖယ္ခြာျပီး ေလာကီေရးအတြက္ ေခတၱအာ႐ံုစိုက္လာရပါတယ္။

အဖြဲ႕အစည္း (၀ါ) အ၀န္းအ၀ိုင္းတခုမွာ အျပင္စည္း၊ အတြင္းစည္းဆိုျပီး ရွိၾကပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ သံဃာကအတြင္းစည္းဆိုရင္ ဒကာကအျပင္စည္းအေနအထားမွာ ရွိေနပါတယ္။ အျပင္စည္းမွာ အစုိးရ၊ အတိုက္အခံနဲ႔ ျပည္သူလူထုအားလံုး ရွိေနပါမယ္။ အတြင္းစည္းက သံဃာေတြရဲ႕ ေအးခ်မ္းစြာမေနႏိုင္ဘဲ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈရွိလာရတာ အျပင္စည္းကေတာင့္ခံမထားႏိုင္ေတာ့တဲ့ အေၾကာင္းရင္းပါပဲ။ ဒီလိုအျပင္စည္းက်ိဳးေပါက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ရဟန္းသံဃာေတြရဲ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈဟာ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် တျဖည္းျဖည္းၾကီးထြားလာႏိုင္ပါတယ္။

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္
------------------------
အတိုက္အခံပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အနာဂတ္ပါ။ သူမအျပင္ ျမန္မာျပည္သူလူထုမွာ ေခါင္းေဆာင္တင္စရာ ေနာက္ထပ္လူမရွိပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ စံႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တခုက သူမဟာ ျမန္မာျပည္သူလူထုအားလံုးရဲ႕ လူထုေခါင္းေဆာင္ပါ။ ေနာက္တခုကေတာ့ နိုင္ငံတကာရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးစံျပ၊ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဒီမိုကေရစီအိုင္ကြန္ပါ။ ျမန္မာျပည္သားေတြရဲ႕လူထုေခါင္းေဆာင္တေယာက္အေနနဲ႔ တခါတေလမွာ တိုင္းျပည္နဲ႔လူထုရဲ႕ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကိုေထာက္ခ်င့္ျပီး ႏိုင္ငံတကာရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈရတတ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈမွန္သမွ်ကို လိုက္ေလ်ာခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း ႏိုင္ငံနဲ႔လူထုရဲ႕တခ်ိဳ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို မ်က္ကြယ္ျပဳရတတ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ သူမဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မရွိမျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတေယာက္ပါ။


ၾက့ံဖြတ္အစိုးရရဲ႕ေထာင္ေခ်ာက္
-------------------------------
အစိုးရဟာ ရဟန္းသံဃာေတြကို တည္ၾကက္လုပ္ျပီး ႏိုင္ငံေရးအကြက္ေရြ႕တယ္။ အတိုက္အခံကိုေထာင္ေခ်ာက္ဆင္တယ္။ ဒါဟာ စစ္အစိုးရေတြအဆက္ဆက္ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတခုလို႔ပဲ သတ္မွတ္ႏိုင္တယ္။ က်ေနာ္တို႔စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္ပါ။ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ အတိုက္အခံဟာ ၾကံ့ဖြတ္အစိုးရရဲ႕ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ၀င္သြားႏိုင္မလဲ။ လက္ရွိအေနအထားအရေတာ့ အတိုက္အခံဟာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ (သံဃာအဖြဲ႕အစည္း) နဲ႔ သေဘာကြဲလြဲစြာရပ္တည္မယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အင္အားခ်ိနဲ႔သြားမွာျဖစ္ျပီး ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ၀င္သြားႏိုင္မယ့္ အေနအထားပါ။ (သာမာန္ျပည္သူတေယာက္ရဲ႕ ဥာဏ္မွီသေလာက္စဥ္းစားမိတာမို႔ မွားေကာင္းမွားႏိုင္ပါမယ္) ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္လည္း ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈေတြ ဆိုးက်ိဳးေတြ ေျမာက္မ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရမွာပါ။

ဒါျဖင့္ရင္ တျခားတဖက္ကေန ျပန္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ အတိုက္အခံဟာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈရွိေနတဲ့ကိစၥေတြကို အေရးတယူ ဂ႐ုတစိုက္နဲ႔ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းဖို႔ၾကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ ၾကံ့ဖြတ္အစိုးရရဲ႕ေထာင္ေခ်ာက္ဟာ ဘာဆက္ျဖစ္လာႏိုင္သလဲ။ အတိုက္အခံအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္မလား။ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ေရာ ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏိုင္မလား။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္၊ အစိုးရ၊ အတိုက္အခံဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးပဋိပကၡပါ။ ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြအားလံုးကပဲ က်ေနာ္တို႔ေက်ာမြဲျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ ဘ၀ျမင့္မားတိုးတက္ေရး၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မွာပါ။ ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြညီညြတ္ၾကမွလည္း က်ေနာ္တို႔ျမန္မာလူထု စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာနဲ႔ ၀မ္းစာရွာေဖြစားေသာက္ႏိုင္မွာပါ။

မုန္႔ဆီေၾကာ္ဘယ္မွာလဲ
-----------------------
မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒဆိုျပီး ေပၚလာတယ္။ ေကာင္းတယ္လို႔မေထာက္ခံပါဘူး။ ဥပေဒပညာရွင္အနည္းငယ္နဲ႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြေလာက္သာ ေပါင္းျပီးေရးဆြဲထားတဲ့အတြက္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ (၀ါ) အားနည္းခ်က္ (၀ါ) လက္မခံႏိုင္စရာအခ်က္ေတြအနည္းအမ်ား ရွိႏိုင္မွာပါ။ ဒီဥပေဒက ဘယ္မွလည္းမေရာက္ေသးဘူး။ ဘာမွလည္းျဖစ္မလာေသးဘူး။ ျဖစ္လာခ်င္မွလည္းျဖစ္လာမယ္။

မိသားစုတစုမွာ သမီးမိန္းကေလးတေယာက္လက္ထပ္ေတာ့မယ္ ဆိုပါစို႔။ သားရွင္ဖက္က ဘယ္ေလာက္လက္ဖြဲ႕မလဲ၊ ဘာနဲ႔တင္ေတာင္းမလဲ စိန္နဲ႔လား၊ ေရႊနဲ႔လား၊ တိုက္ပါလား၊ ကားပါလား။ သမီးရွင္ဖက္က ဒီလိုေတာင္းဆိုတဲ့ထံုးစံရွိပါတယ္။ ဒီလိုထံုးစံဟာ ကိုယ့္သမီးေလး တျခားမိသားစု၀င္ေတြၾကားထဲမွာ ဂုဏ္အားျဖင့္တင့္တယ္ေစခ်င္တဲ့ မိဘတိုင္းရဲ႕ေစတနာပါ။ မိဘဆိုတဲ့ေနရာမွာေတာင္ အေမနဲ႔အေဖဆိုရင္ အေမကပိုျပီး သမီးအတြက္စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈရွိပါတယ္။ မိခင္စိတ္ပါ။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလို႔မရပါဘူး။

မုန္႔ဆီေၾကာ္ကဘယ္ဆီေနမွန္းမသိေသးဘူး ႏႈတ္ခမ္းနာနဲ႔တည့္ပါ့မလား ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈကို လ်စ္လ်ဴမ႐ႈၾကေစခ်င္ပါဘူး။ အကိ်ဳးယုတ္စရာ မရွိတဲ့အတြက္ ဂ႐ုတစိုက္ရွိေၾကာင္း ျပတဲ့အေနနဲ႔ ဥပေဒပညာရွင္ေတြ၊ ႏွစ္ဖက္ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျပီး အေကာင္းဆံုးအေျဖတခုကို ရွာသင့္ပါတယ္။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ သာသနာအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈေတြကို ေလ်ာ့နည္းေစခ်င္ပါတယ္။

သိကၡာက်စရာလား
------------------
မိမိတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းပဋိပကၡကို စုေပါင္းေျဖရွင္းတာ၊ မိမိတို႔ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာ သာသနာကို စုေပါင္းကာကြယ္တာ၊ တိုင္းျပည္ လူမ်ိဳး ဘာသာ အတြက္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကတာဟာ ကမၻာ့အလယ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသိကၡာက် လက္ညိႈးထိုးခံရစရာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္လိုအေျခအေနမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးတသားတည္းျဖစ္ေနဖို႔ ၾကိဳးစားတာဟာ ႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ိဳး ဂုဏ္တက္စရာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ တေယာက္တမ်ိဳးကြဲျပဲျပီး ၀ါးအစည္းေျပသလိုျဖစ္ေနမွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအဖို႔ အရွက္ရစရာ အျဖစ္မ်ိဳးပါ။

ေမာင္ပါလ
၂၈.၆.၂၀၁၃
(လူျပိန္းတေယာက္ မေရးရမေနႏိုင္လြန္း၍ ေရးသည္)

၁။ မလုပ္ႏူိင္ပဲ တာ၀န္မယူျခင္ဘူး၊ ဒါတပည့္ေတာ္ ၀ါဒပဲ။
၂။ ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသၼီးမ်ား အႏွိပ္စက္ခံ အလွည့္စားခံဘ၀ ေရာက္ေနၾကတယ္၊ ဒီဥပေဒကုိ မေထာက္ခံျခင္တဲ့သူေတြဟာ ကုိယ္ခ်င္းစာတရား မရွိၾကလုိ႔ ျဖစ္မယ္(ဘာသာျခား)၊ ဒါမွမဟုတ္ ထြက္ျခင္တုိင္းထြက္ ၀င္ျခင္တုိင္း၀င္ျခင္လုိ႔ျဖစ္မယ္(ဘာသာတူ)။
၃။ ဘာသာ၄မ်ဳိးလုံးေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏူိင္ငံဟာ အိမ္ေလးအိမ္ရွိတဲ့ ရြာနဲ႕တူတယ္၊ တျခား(ဘာသာ)အိမ္၃လုံးမွာေတာ့ (ဥပေဒ)ၿခံခတ္ထားတယ္၊ (ဗုဒၶဘာသာ) အိမ္တအိမ္ပဲ ၿခံမခတ္ရေသးတာ၊ ဒီေတာ့ လုံျခဳံမွဳမရွိေတာ့ဘူး၊ အႏၱရာယ္ေတြ ၀င္လာၿပီေပါ့။
၄။ မီးခဲေသးေသးေလးျဖစ္ေပမဲ့ ေလနဲ႔ေတြ႔ရင္ အိမ္ေတြ ရြာေတြ ၿမဳိ႔ေတြ ပ်က္စီးေအာင္ ေလာင္ႏူိင္တယ္၊ ထုိ႔အတူ ကိစၥေသးေသးေလးျဖစ္ေပမဲ့ မီဒီယာေလ ႏူိင္ငံေရးေလ အတုိက္ခံလုိက္ရရင္ ရခုိင္လုိ မိတၳီလာလုိ အမ်ားစိတ္ထိခုိက္စရာ ျဖစ္သြားတတ္တယ္။
၅။ ဘယ္ကိစၥမဆုိ အစြန္းမေရာက္ပဲ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ လုိက္မွ ေအာင္ျမင္မယ္၊ ဂ်ိဳေပါက္တဲ့ႏြားလုိ အစြယ္ထက္တဲ့ေတာ၀က္လုိ မာနခံနဲ႔ ျမင္ျမင္သမွ် တုိက္ခုိက္ေနရင္လဲ အမ်ားမုန္းၿပီး မေအာင္ျမင္တတ္ဘူး၊ ေျခသုတ္ပုဆုိးလုိ အဆြယ္က်ဳိးတဲ့ေျမြလုိ သူမ်ားေအာက္ကႀကီးပဲေနၿပီး ဇာတိမာန္စသည္ေပ်ာက္ကာ သုိးငယ္ေလးလုိ ေၾကာက္လန္႔ထိပ္ရြ႔ံ႕ေနရင္လဲ လူမေလး ေခြးမခန္႔ျဖစ္ၿပီး အနင္းခံရတတ္တယ္၊ မေအာင္ျမင္ႏူိင္ဘူး၊ ဘယ္အရာမဆုိ မေလွ်ာ့မတင္း အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္နဲ႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္းက်င့္မွ ေအာင္ျမင္ၿပီး ေကာင္းက်ဳိးအမ်ဳိးမ်ဳိးရမယ္။
၆။ သာသနာမွာ ၂ပုိင္းခြဲထားရမယ္၊ ပရိယတ္ပဋိပတ္ကုိ စြမ္းစြမ္းတမံ လုပ္ေနသူက တပုိင္း၊ သူတုိ႔ဟာ ဘုရားတရားကုိက်င့္ႀကံေနသူေတြျဖစ္လုိ႔ ဘုရားနဲ႔တူတယ္၊ သူတုိ႔ကုိ ေလာကအက်ဳိးမလုပ္ဘူးလုိ႔ အျပစ္မဆုိသာဘူး၊ ေနာက္တပုိင္းက ပရိယတ္ပဋိပတ္ကုိ ထင္သလုိမလုပ္ႏူိင္သူေတြအေနနဲ႔ ေလာကအက်ဳိးကုိ ဓမၼ၀ိနယနဲ႔အညီ ႀကဳိးစားၿပီးလုပ္ရမယ္၊ သာသနာ၀န္ကုိ တနည္းနည္းနဲ႔ ထမ္းရမယ္၊ သာသနာကုိ ခုိမစီးရဘူး။
၇။ သာသနာမွာ အတြင္းရန္ အျပင္ရန္ ၂မ်ဳိးလုံးကုိ သတိထားရမယ္၊ အသားထဲကေလာက္ထြက္သူေတြ နဲ႔ အတုအေယာင္ေတြဟာ သာသနာတြင္းက ရန္သူေတြပဲ၊ ဖ်က္လုိဖ်က္စီးလုပ္ေနၾကတဲ့ ဘာသာျခားေတြ အယူ၀ါဒမတူေတြဟာ အျပင္ရန္ပဲ။ (ဟသၤာတ မုိးေကာင္းဆရာေတာ္)

၈။ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကုိ မလုပ္ရင္ တာ၀န္မေၾကရာေရာက္မယ္၊ မ်က္ကြယ္ျပဳရာ ေရာက္မယ္။
၉။ ကုိယ့္ေက်းဇူးရွင္ေတြအတြက္ ေလာကီကိစၥေတြမွာ ပါ၀င္ေပးတာဟာ ဘုရားရွင္လမ္းစဥ္လုိက္တာပါ၊ ဘုရားရွင္ဟာ ေလာကအက်ဳိးကိစၥ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးကိစၥ အသိေပးေရးကိစၥေတြလုပ္ခဲ့တယ္၊၊ ေရာဟဏီျမစ္ေရအတြက္ တုိက္ပြဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရားေဟာေပးခဲ့တယ္၊ ေလာကၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေမတၱာထားပုံနည္းလမ္း ဆင္းရဲသူနဲ႔ေတြ႔ရင္ သနားရမဲ့နည္းလမ္း ခ်မ္းသာသူနဲ႔ေတြ႔ရင္ ၀မ္းေျမာက္ရမဲ့နည္းလမ္း အမ်ားနဲ႔ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ ဆက္ဆံပုံနည္းလမ္းေတြကုိ ခ်ျပခဲ့တယ္၊ အိမ္တြင္းေရးမတည္ၿငိမ္ၾကေတာ့ လင့္က်င့္၀တ္မယားက်င့္၀တ္ေတြ ခ်ျပခဲ့တယ္၊ အတြင္းက်က်ေျပာရရင္ ကေလးမေမြးႏူိင္ျဖစ္ေနေတာ့ အဂၤုလိမာလသုတ္ရြက္ဖုိ႔ မိန္႔မွာခဲ့တယ္။
၁၀။ အဲဒီလုိ ေလာကေၾကာင္း ဓမၼေၾကာင္းတင္မက သမုိင္းေၾကာင္းလဲရွိေသးတယ္၊ လက္ထပ္ခန္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေရွးေခာတ္က ဓမၼသတ္က်မ္းေတြေရးတဲ့ေနရာမွာ ဘုန္းဘကီးေတြက ေခါင္းေဆာင္ခဲ့တယ္၊ ပုဂံေခာတ္မွာ အရ်င္သာရိပုၾတာဆုိတဲ့ ဆရာေတာ္ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ဓမၼ၀ိလာသိနီဆုိတဲ့ ဓမၼသတ္က်မ္းကုိ ေရးေပးခဲ့တယ္။
၁၁။ ဘာသာအားလုံးနဲ႔ၾကည့္ရင္ တျခားဘာသာေတြမွာလဲ ေလာကီကိစၥေတြမွာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြပါ၀င္လုိ႔ ပုိေအာင္ျမင္ေနတယ္။
၁၂။ ဥပေဒေဘာင္ရွိမွ အႏၱရာယ္ကင္းတယ္၊ စည္းတြင္းမွာေနမွ ရန္ကင္းတယ္၊ စည္းကမ္းကုိေက်ာ္ရင္ေတာ့ ၇န္မ်ားတယ္။
၁၃။ ကုိယ့္ဘာသာ ကုိယ္လူမ်ဳိးကုိ သူမ်ားဘာသာ သူမ်ားလူမ်ဳိးေလာက္ေတာင္ အဆင့္အတန္းမထားႏူိင္တဲ့သူဟာ ကုိယ္ရဲ႔ဘာသာနဲ႔ လူမ်ဳိးကုိ ပ်က္စိးေအာင္ လုပ္ေနတာပဲ။
၁၄။ လူတေယာက္ အဖြဲ႕တဖြဲ႕ ႏူိင္ငံတႏူိင္ငံဟာ ပ်က္စီးခ်ိန္ေရာက္ရင္ လမ္းမွားကုိ လမ္းမွန္လုိ႔ ထင္ၿပီး ေလွ်ာက္တတ္ၾကတယ္။ (အင္းစိန္ရြာမဆရာေတာ္)

၁၅။ လမ္းမွန္ေလွ်ာက္ရင္ စခန္းမွန္ေရာက္တယ္၊
၁၆။ ကားေမာင္းရင္ လမ္းသိရမယ္၊ မီးနီခ်ိန္ မီး၀ါခ်ိန္ မီးစိမ္းခ်ိန္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္သိရမယ္၊ စတီယာတုိင္ကုိ ကြ်မ္းက်ြမ္းက်င္က်င္ကုိင္တတ္ရတယ္၊ အလုပ္ဟာလဲ ထုိ႔တူပဲ။ (ေရႊေတာင္ကုန္းဆရာေတာ္)

၁၇။၀ုိင္ အမ္ ဘီ ေအ အသင္ႀကီးမွာ ဆရာေတာ္ေတြဦးေဆာင္ၿပီး အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ ပညာ က႑ႀကီး၄ရပ္အတြက္ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္၊ ႏူိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရေအာင္ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္၊ အခုဟာလဲ ဒုတိယ YMBA အဖြဲ႔ႀကီးပဲ။
၁၈။ ေအာင္ျမင္ျခင္ရင္ ဦးတည္ခ်က္တခုထဲထား ေအာင္စိတ္ေမြး။
၁၉။ ေပါ့ေပါ့ဆဆ မေနၾကနဲ႔၊ ျမန္မာသမုိင္းမွာ ၾကည့္ရင္ မြန္လူမ်ဳိး ရွမ္းလူမ်ဳိး ရခုိင္လူမ်ဳိး ကရင္လူမ်ဳိးေတြဟာ အမ်ဳိးကုိထိမ္းႏူိင္ၾကလုိ႔ ခုထိ ရွိေပမဲ့ ေပါ့ေပါ့ဆဆေနခဲ့ၾကလုိ႔ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ထင္ရွားခဲ့တဲ့ ပ်ဴလူမ်ဳိး ခု ရွာမရေတာ့ဘူး။
၂၀။ သင္ရုံေလးနဲ႔ မပီးဘူး၊ သင္သာသင္ၿပီး မေစာင့္ေရွာက္ႏူိင္ခဲ့ၾကလုိ႔ သံဃာ၁ေသာင္းေက်ာ္ ပညာသင္ၾကားေပးတဲ့ နာလႏၵာတကၠသုိလ္ႀကီး ပ်က္စီးခဲ့ရဖူးတယ္။ (တိပိဋက ဦးသီလကၡႏၶာဘိ၀ံသ)

၂၁။ သီးခံျခင္း ခြင့္လႊတ္ျခင္းထားၾကပါ၊ မထားႏူိင္ရင္ လမ္းဆုံးမေရာက္ႏူိင္ဘူး၊ ကုိယ့္လုပ္ငန္းအေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ႏူိင္တယ္။
၂၂။ သီးခံရမယ္ဆုိေပမဲ့လဲ ဒီေနရာမွာျဖစ္တဲ့ကိစၥ ဒီေနရာမွာ ၿပီးေအာင္ရွင္း၊ ကဲ့ရဲ႕လာရင္ မဟုတ္ရင္ မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း ေျဖရွင္းရမယ္၊ မွန္ေနရင္လဲ ၀န္ခံရဲရမယ္။
၂၃။ ဘုရားေတာင္မွ ရာဇၿဂိဳဟ္မွာေရာ ေကာသမၻီမွာေရာ မေကာင္းျမင္သူေတြရဲ႕ အတုိက္ခုိက္ ခံရဖူးတယ္၊ ရာဇၿဂိဳဟ္မွာေတာ့ ဘုရင္အကူအညီရေတာ့ ျပႆနာ အႀကီးအက်ယ္ မျဖစ္ဘူး၊ ေကာသမၻီမွာေတာ့ ဘုရင္က မိန္းမဘက္ပါၿပီး ဘုရားကုိ ဂရုမစုိက္ေတာ့ အႀကီးအက်ယ္ ဒုကၡႀကဳံရတယ္။
၂၄။ ဧည့္သည္ကလဲ ကိစၥေသးေသးေလးကုိ ရုိးမယ္ဖြဲ႔ၿပီး အိမ္ရွင္ရဲ႕အိမ္ကုိ မဖ်က္စီးရဘူး၊ အိမ္ရွင္ကလဲ တခုခုျဖစ္လာရင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ေျဖရွင္းတတ္ရမယ္။
၂၅။ အင္အားေသးတယ္ဆုိၿပီး အထင္မေသးနဲ႔၊ ကုိယ့္ကုိ စိတ္ဆြေန ၇န္စေနရင္ တည္တည္ၿငိမ္းၿငိမ္နဲ႔ တုန္႔ျပန္ရမယ္၊ ေဒါသကုိလႊတ္ၿပီး Overspeed နဲ႔ တုန္႔ျပန္ရင္ အင္အားႀကီးတယ္ဆုိေပမဲ့ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ၀င္ၿပီး ဘ၀ပ်က္တတ္တယ္။
၂၆။ ျပႆနာျဖစ္လာရင္ အေပၚယံတင္ မၾကည့္ပဲ ျပႆနာရဲ႕ ဇစ္ျမစ္ထိ ၾကည့္တတ္ရတယ္၊ ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းအရာထိ မၾကည့္ႏူိင္ရင္ အေျဖမွန္မေပၚပဲ တလြဲျဖစ္သြားတတ္တယ္။
၂၇။ သံဃာေတြဟာ ဘယ္ကိစၥနဲ႔ႀကဳံႀကဳံ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္ေစရမယ္၊ လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းက ဆူပူေနရင္လဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိေဖာ္ေဆာင္သူ Peacemaker ျဖစ္ရမယ္၊ ဆူပူေအာင္ မလုပ္ရဘူး။

(သီတဂူဆရာေတာ္)


နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း Blogger ကဗ်ာဆရာ စာေရးဆရာ ေနဘုန္းလတ္ရဲ ့ ညီေလးေရ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲကို HOME မွာ ဒီေန ့ ေန ့လည္ ၁ နာရီက က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုိနိုင္၊ ကိုဂ်င္မီ ၊ မနီလာသိန္း မမီးမီး ၊ ျပည္သူ ့ေခတ္ အတိုင္ပင္ခံအယ္ဒီတာ ဦးေဖျမင့္၊ ဒါရိုက္တာ ေမာင္သူရ၊ ဒါရိုက္တာ မင္းထင္ကိုကိုၾကီး၊ ဒါရိုက္တာ ၾကည္ျဖဴသွ်င္ တို ့ အျပင္ ဖိတ္ၾကားထားတဲ့ စာနယ္ဇင္းသမား ေတြနဲ ့ သူ ့ပရိသတ္ေတြ စုစုေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ စာအုပ္က က်ပ္၂၀၀၀ နဲ ့ ျဖန္ ့ခီ်မွာျဖစ္ျပီး ဒီေန ့မွာေတာ့ မိတ္ဆက္ အထူး ေလ်ာ့ေစ်းအေနနဲ ့ ၁၅၀၀ နဲ ့ ေရာင္းခ်ျပီး သူကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ထိုးေပးပါတယ္။ ညီေလးေရ လို ့ ရည္ညႊန္းထားတဲ့ မ်ိုဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ ေထာင္ထဲမွာေရးသားခဲ့တဲ့ ေနာက္ ျပည္သူ ့ေခတ္ မွာ ေဖၚျပခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးေတြကို စုစည္း ထုတ္ေ၀ထားတာပါ။ ဒီေန ့က သူ ့ရဲ ့ ၃၃ နွစ္ျပည့္ ေမြးေန ့ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေမြး ေန ့ပြဲကိုလဲ တခ်ိန္တည္းမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ House Of Media and Entertainment မွာရွိတဲ့ စာၾကည့္တိုက္ကိုလဲ သူ ့ေမြးေန ့ မွတ္မွတ္ရရ အေနနဲ ့ ဖြင့္လွစ္လိုက္ေၾကာင္း ဒါရိုက္တာ ေမာင္သူရ က ေၾကညာသြားပါတယ္။သတင္း ဓါတ္ပံု - DVB Entertainment
(၄၉)ႏွစ္ေျမာက္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ေမြးေန႔မွာ ေနဘုန္းလတ္ ေရးခဲ့တဲ့ ကဗ်ာကို ဒီေန႔ ကဗ်ာေရးသူရဲ႕ (၃၃)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔မွာ အမွတ္တရ တင္လိုက္ပါတယ္...
Happy Birthday သူငယ္ခ်င္း......

“ကၽြန္ေတာ္ မင္္းကိုႏုိင္ပါ…”
သံတိုင္ေတြၾကားထဲကေန
ကမ္းေပးလာတဲ႔လက္ကို
ဖ်စ္ညွစ္ဆုပ္ကိုင္လုိက္မိခ်ိန္မွာပဲ
ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႕ ေသြးေၾကာေတြထဲ
အားအင္ေတြ ျပင္းအားတစ္ခုနဲ႔စီး၀င္လာ
“အစ္ကို… ငါတုိ႔နဲ႔အတူ ရွိေနတယ္” ဆုိတဲ႔စိတ္နဲ႔
အရာရာကို ရင္ဆိုင္ရဲခဲ႔ပါတယ္။

ေသြးသားမေတာ္စပ္ေပမယ္႔
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ရင္ဘတ္ခ်င္း နီးကပ္ခဲ႔ၾက
အစ္ကို… ပါးစပ္နဲ႔ေရးျပတဲ႔ ၀တၳဳတုိေတြ
ကၽြန္ေတာ္ နားနဲ႔ဖတ္ခဲ႔ရဖူးတယ္
ည ည ရြတ္တဲ႔ အစ္ကို႔ရဲ႕ကဗ်ာေတြကို
အိပ္ယာ၀င္ပံုျပင္ေတြလို ကၽြန္ေတာ္ နားေထာင္အိပ္စက္ခဲ႔ဖူးတယ္

အစ္ကိုက… ႏွလံုးသားနဲ႔ သီခ်င္းေတြဆုိျပေတာ႔လဲ
ကၽြန္ေတာ္ မ်က္ရည္စက္လက္နဲ႔ ခံစားနာက်င္ခဲ႔ရ

“ေကာင္းက်ိဳးအေထြေထြ ခၽြန္ေစျမေစ
ေဒါင္းအိုးေ၀ တြန္ေစ က,ေစ
တုိ႔အဘိုးရဲ႕ ရိုးရာလက္ရာအေမြ
ေက်ာင္းအႏွံ႔ ေဒါင္းအလံစိုက္ကာေပ…”
အစ္ကို ေမွ်ာ္လင္႔တဲ႔အခ်ိန္ကာလ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တြန္ရင္း က,ရင္း ဆက္ေလွ်ာက္ၾကရဦးမယ္။

“ေရခဲေသတၱာထဲ ေနရသလိုပဲ…” တဲ႔
အစ္ကိုေျပာလိုက္တဲ႔စကား တဆင္႔ျပန္ၾကားရေတာ႔
ကၽြန္ေတာ္႔ဒုကၡေတြကို ေမ႔သြားတယ္

အစ္ကို ရင္းႏွီးခဲ႔ရတဲ႔
ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုစာကာလ
ပ်ိဳျမစ္စိမ္းလန္းေသာ လူငယ္ဘ၀
ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းလြန္းလွတဲ႔
သမုိင္းရဲ႕စာမ်က္ႏွာ အပိုင္းအစေတြထဲမွာ
အစ္ကိုေတာင္ ၿပံဳးေနႏုိင္ေသးရင္
ကၽြန္ေတာ္က ဘာလို႔ စိတ္ဓါတ္က်ရမလဲ

အဲဒီလို… အဲဒီလို
အစ္ကို႔ရဲ႕ အရွိတရားသက္သက္က
ကၽြန္ေတာ္႔ကို အားတက္ေစခဲ႔တယ္။

ေက်းဇူးပါ… အစ္ကို
မနက္လင္းခ်ိန္တုိင္း ၾကားခဲ႔ရဖူးတဲ႔
မဂၤလာပါ ဆုိတဲ႔ အစ္ကို႔အသံအတြက္

ေက်းဇူးပါ… အစ္ကို
ရံဖန္ရံခါ ျမင္ခဲ႔ရဖူးတဲ႔
ရိုးသားရဲရင္႔ေသာ အၿပံဳးသန္႔သန္႔ေတြအတြက္

ေက်းဇူးပါ… အစ္ကို
အစ္ကို နယ္ဖတ္ေကၽြးခဲ႔ဖူးတဲ႔
စံုစီနဖာအသုတ္စံုဟင္းလ်ာအတြက္

ေက်းဇူးပါ… အစ္ကို
ညီေတြအားလံုးကို တစ္ေယာက္မွ မလပ္ေစခဲ႔တဲ႔
အစ္ကို႔ရဲ႕ ဂရုစိုက္ျဖည္႔စြက္ေပးမႈေတြအတြက္

အထူးသျဖင္႔…
အစ္ကို ဘ၀နဲ႔ရင္းၿပီး နားလည္ေစခဲ႔တဲ႔
ယံုၾကည္ခ်က္အတြက္

အဆံုးစြန္ဆံုးအထိ ရဲရင္႔ရမယ္ ဆုိတဲ႔
အသိတရားတစ္ခုအတြက္
ေလးေလးနက္နက္
ေက်းဇူးတင္လ်က္ပါ… အစ္ကို။

ေလာကဓံရဲ႕ရိုက္ခ်က္ေတြ ဘယ္ေလာက္ၾကမ္းၾကမ္း
အစ္ကို လိပ္ျပာသန္႔သန္႔နဲ႔ ျဖတ္သန္းေနမယ္ဆိုတာ
ကၽြန္ေတာ္… ယံုပါတယ္

အခက္အခဲ အတားအဆီးေတြမ်ားစြာအတြက္
ဆင္ေျခဆင္လက္ေတြ လိုက္ရွာမေနဘဲ
အစ္ကို… လုပ္စရာရွိတာေတြ ဆက္လုပ္ေနမွာကိုလဲ
ကၽြန္ေတာ္… နားလည္တယ္

အခ်ိန္ကာလနဲ႔ ေနရာေဒသရဲ႕ အကန္႔အသတ္ကို
စိတ္ဓါတ္ခြန္အားနဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္
“မင္းကိုႏိုင္” ဆုိတဲ႔ အမွတ္လကၡဏာတစ္ခုကို
ဘယ္လိုအရာမ်ိဳးကမွ
တြန္းၿဖိဳေခ်ဖ်က္လို႔ မရႏုိင္ဘူးလို႔လဲ
ကၽြန္ေတာ္… ယံုၾကည္တယ္

သူရဲေကာင္းတုိ႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားဟာ
ေခတ္အဆက္ဆက္
ကူးစပ္တည္ၿမဲပါတယ္

အစ္ကိုေလွ်ာက္ခဲ႔တဲ႔လမ္းကို
အစ္ကို႔လို ပြင္႔ရဲတဲ႔ပန္းေတြ
မ်ိဳးဆက္တစ္ခုခ်င္းစီ လက္ဆင္႔ကမ္း
အစဥ္ထာ၀ရ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကဦးမယ္ဆုိတာ
မလြဲႏုိင္တဲ႔… ေသခ်ာမႈတစ္ခုပါ အစ္ကို။

အစ္ကို တာ၀န္ေက်ခဲ႔ပါတယ္
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တာ၀န္ေက်ရဦးမယ္
မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ တာ၀န္ေက်ၾကပါလိမ္႔မယ္

လူငယ္ဆုိတာ…
သမိုင္းရဲ႕ အခ်ိဳးအေကြ႔ေတြတုိင္းမွာ
ဘယ္ေသာအခါမွ မေတြေ၀ မတံု႔ဆုိင္းခဲ႔တဲ႔သူ

လူငယ္ဆုိတာ…
ေခတ္ရဲ႕ အဆိုးအေကာင္းေတြထဲမွာ
ဘယ္ေတာ႔မွ ယိမ္းယိုင္ေျပာင္းလဲမသြားတတ္တဲ႔သူ

လူငယ္ဆိုတာ…
လုိအပ္ရင္ လိုအပ္တဲ႔ အခ်ိန္ေတြတုိင္းအတြက္
အၿမဲအဆင္သင္႔ရွိေနတတ္တဲ႔သူ

ၾကယ္ေတြအစင္းစင္း ေၾကြခဲ႔ၾကဖူးေပမယ္႔
ၾကယ္ေတြအစင္းစင္း ေ၀ၿမဲေ၀ဆဲ… ေကာင္းကင္

လူငယ္ဆုိတာ…
အေမွာင္ထုတုိင္းကို အန္တုဆန္႔က်င္မယ္႔
ေခတ္တုိင္းရဲ႕ အလင္းစြမ္းအင္ျဖစ္တယ္။

အစ္ကို႔ရဲ႕ ေမြးေန႔ေတြတုိင္းမွာ
အစ္ကို႔ရဲ႕ ညီေတြညီမေတြအားလံုးက
သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔
အလင္းလက္ဆံုး ထြန္းညွိျပၾကရင္း
သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ကိုက
အစ္ကို႔အတြက္ လက္ေဆာင္ေတြျဖစ္ေနၾကလိမ္႔မယ္

အဲဒီအခါ… အစ္ကိုကလည္း
ခ်မ္းေျမ႕စြာ ေတာက္ပခက္ျဖာေနရင္း
ၾကည္ႏူးေက်နပ္ေနဦးမွာ
ကၽြန္ေတာ္… သိပါတယ္။

ခ်စ္ခင္ေလးစားစြာျဖင္႔

ေနဘုန္းလတ္

29.09.2011 (Thursday)
16:00

18.10.2011 (Tuesday) မွာ က်ေရာက္ေသာ ကိုေပၚ႔ရဲ႕ (၄၉) ႏွစ္ျပည္႔ ေမြးေန႔အမွတ္တရ...
ဘားအံအက်ဥ္းေထာင္မွ ေရးသားေပးပို႕သည္။

ဇာရည္ ပြင့္


ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အတြက္ ျပည္ပ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအား တင္ဒါေခၚယူခဲ့ရာတြင္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနျဖင့္ ကာတာအေျခစိုက္ Oreedoo (Qtell) ကုမၸဏီႏွင့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Telenor ကုမၸဏီတုိ႔မွ တင္ဒါေအာင္ျမင္သြားခဲ့ေၾကာင္း တယ္လီကြန္း ေအာ္ပေရတာ တင္ဒါအကဲျဖတ္ေရးႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ၏ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈ တင္ဒါေအာင္ျမင္သြားေသာ ဆက္သြယ္ေရးကုမဏီႏွစ္ခုတို႔မွာ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္တြင္ တယ္လီဖုန္းေအာ္ပေရတာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလေနာက္ ပိုင္္းတြင္စတင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ္ကုမၸဏီ မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳႏိုင္ပါက အရံအေနျဖင့္ ျပင္သစ္အေျခစိုက္ Orange ႏွင့္ Marubeni ေကာ္ပိုေရးရွင္းပူးတြဲ ္ကုမၸဏီကို အရန္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း တင္ဒါအကဲျဖတ္ေရးႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိ သည္။ ထို႔ျပင္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳမွသာ အဆိုပါဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ရ ကုမၸဏီမ်ားကို လိုင္စင္ မ်ား တရား၀င္ခ်ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

တင္ဒါေအာင္ျမင္သြားေသာ Telenor Group သည္ ေနာ္ေ၀အစိုးရမွ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ ထိုင္း၊ အိႏၵိယ၊ ပါကစ္စၥတန္၊ ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္၊ မေလးရွား၊ ေနာ္ေ၀၊ ဆြီဒင္၊ မြန္တီနီဂ႐ို၊ ဒိန္းမတ္၊ ဟန္ ေဂရီ၊ ဆားဘီးယား အစရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလ်က္ရွိၿပီး ယင္း၀န္ေဆာင္မႈ ကို သံုးစြဲသူအေရ အတြက္ ၂၁၄ သန္းရွိၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ ကိုးခုေျမာက္ အႀကီးဆံုးဆက္သြယ္ေရး ကုမဏီျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ Telenor အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးက႑ကို ကမၻာ့အဆင့္မီျဖစ္ေစရန္ HSPA ႏွင့္LTE နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ငါးႏွစ္အတြင္း မိုဘိုင္းကြန္ရက္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး ျဖန္႔ၾကက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏုုိ္င္ငံရဲ႕ ဆက္သြယ္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္ဖိုု႔ အစြမ္းကုုန္ ေထာက္ပံ့ဖိုု႔ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ဟာ အာရွေစ်း ကြက္ငါးခုုမွာ ဦးေဆာင္ေနရၿပီး ဒီကေန႔ ထုုတ္ျပန္ခ်က္ကေတာ့ အာရွ ေဒသတေလွ်ာက္ Telenor ရဲ႕ စဥ္ဆက္မျပတ္ေအာင္ျမင္ ေနတဲ့ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕တဲ့ မိုုဘိုုင္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ မဟာဗ်ဴဟာကိုု မီးေမာင္း ထိုုးျပလုုိက္ျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ ဟာ အစိုုးရအပါအဝင္၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲ႕ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈမွာ အဓိက အခန္းက႑မွာ ပါဝင္ေနတဲ့ ဆက္ သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားနဲ႔ပါ လက္တြဲလုုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုုTelenor Group ၏ အာရွေရးရာ အႀကီးအကဲလည္းျဖစ္၊ ဒုုဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည့္ Jon Fredrik Bakaas က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး က႑ တြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ရရွိခဲ့ျခင္း အေပၚေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိခဲ့ေသာ ကာတာႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Ooredoo မွာလည္း လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ကာတာ၊ အိုမန္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အီရတ္၊ ကူ၀ိတ္၊ အယ္ဂ်ီးရီးယား၊တူနီးရွား အစရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိၿပီး အသံုးျပဳသူ ၉၁ သန္းရွိ ေနေၾကာင္း သိရသည္။ Ooredoo အေနျဖင့္ တင္ဒါမေၾကညာခင္က အျခားကုမဏီမ်ားကဲ့သို႔ေရွ႕ဆက္လုပ္ကိုင္မည့္ လမ္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းမရွိ ေသာ္လည္း ၎တို႔တင္ဒါေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ ထြက္ရွိၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္း ၎တို႔ Ooredoo အေနျဖင့္ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္သည့္ အျပင္ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး၊ ကုန္ပစၥည္းျဖန္႔ခ်ီ ေရး၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း စေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“Ooredoo အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစဖို႔အတြက္ အာဆီယံေဒသအတြင္းမွာ ရရွိခဲ့တဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြကို ယူေဆာင္လာမွာပါ။ Ooredoo ဟာဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ေတြကို အသံုးျပဳရလြယ္ကူေအာင္၊ အသံုးျပဳသူေတြ အဆင္ေျပေအာင္ လူသားေတြရဲ႕လူမႈ ဘ၀ေတြကို တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္လို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဟာ Ooredoo ရဲ႕အဓိကေစ်းကြက္ ျဖစ္လာမယ္ လို႔ အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု Ooredoo ၏ ဥကၠ႒ Mr.Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al- Thani မွ ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းလိုင္း သံုးဆယ့္ကိုးသန္း ငါးသိန္းကို ခ်ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ၾကားထားၿပီး ၂၀၁၃-၁၄ တြင္လိုင္း ၁၀ သန္း၊ ၂၀၁၄-၁၅ တြင္ လိုင္း ၁၄ သန္း၊ ၂၀၁၅-၁၆ တြင္ ၁၅ ဒႆမ ၅ သန္းအထိ ျပည့္မီေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံခ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ယခုလိုင္စင္ရရွိေသာ ျပည္ပကုမဏီႏွစ္ခုအပါအ၀င္ ျပည္တြင္းရွိ Myanmar Telecom ႏွင့္ ရတနာပံုဆက္သြယ္ေရးကုမဏီတို႔မွ အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Yangon chronicle

လူေတြရဲ့ ကိုးဆယ့္ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းဟာ သူတို႔ဘဝမွာ ဘာသာတရားနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရခဲ့ၾကဘူး။ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း မေရြးခ်ယ္ရဲၾကဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၉၉ % ေသာ လူေတြ အတြက္ ဘာသာတ ရား ဆိုတာဟာ သူတို႔ဘဝမွာ ျပဌာန္းေပးခံလိုက္ရတဲ့ အရာျဖစ္လာတယ္။

လူတေယာက္မွာ ေမြးလာကတည္းက အျပဌာန္း ခံလိုက္ရတဲ့ အခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိတယ္။ ေမြးလာ တဲ့ ကေလးတေယာက္ဟာ သူဘာလူမ်ဳိးျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုတာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရွိဘူး။ သူ႔မွာ အသားအေရ ဘာေရာင္၊ ဆံပင္ဘာေရာင္၊ မ်က္လုံးဘာေရာင္ဆိုတာကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရွိဘူး။ ေယာက္်ားျဖစ္ခ်င္သလား၊ မိန္းမျဖစ္ခ်င္သလား ဆိုတာလည္း သူ႔မွာ ေရြးပိုင္ခြင့္ မရွိဘူး။ အေဖ ဘယ္သူ အေမဘယ္သူ ဆိုတာလည္း သူ႔မွာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရဘူး။ သူဘယ္ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုတာလည္း ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရဘူး။ ဒီေန႔ေခတ္ၾကီးမွာ ဆိုရင္ ဆင္းရဲသား၊ သူေဌးဆိုတာကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရဘူး။ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေမြးလာကတည္းက ဆင္းရဲသား အျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ သူေဌး အျဖစ္ ေမြးလာျပီးသား ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေတြအားလုံးဟာ လူတေယာက္ဘဝမွာ ေမြးရာပါ အျပဌာန္းခံလုိက္ရတဲ့ အရာေတြလို႔ ေခၚ တယ္။ လူ႔ရဲ့ မူလသဘာဝ ျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္ျခင္း ဆိုတဲ့ ေမြးရာပါ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းနဲ႔ အတူတူ ပါလာတဲ့ ေမြးရာပါ ေႏွာင္ၾကိဳးေတြလည္း ျဖစ္တယ္။ အဲသလို အျပဌာန္းခံရတဲ့ ေႏွာင္ၾကိဳးေတြထဲမွာ ေစာေစာက ေျပာ သလို ဘာသာေရးဟာလည္း တခုအပါအဝင္ပဲ။ လူေတြရဲ့ ၉၉ % ဟာ လူမွန္းသိတတ္ျပီး စဥ္းစားဆင္ျခင္တတ္တဲ့ အရြယ္ေရာက္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ တျပိဳင္နက္ တည္းမွာ သူတို႔မွာ ကိုးကြယ္စရာ ဘာသာတခု အလိုလို ရွိေနျပီးသား ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ၾကရတယ္။ ဒါဟာ ၉၉% ေသာ လူေတြ ၾကဳံေတြ႔ရင္ဆိုင္ၾကရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ပဲ။

လူတေယာက္ကို အဲသလို ေမြးကတည္းက ပါလာတဲ့ အျပဌာန္းခံ အခ်က္ေတြေၾကာင့္ ခြဲျခား ဆက္ဆံမယ္၊ အေရးယူ အျပစ္ေပးမယ္ ဆိုရင္ အဲဒီ အေရးယူ အျပစ္ေပးမႈ၊ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈဟာ ဘယ္နည္းနဲ႔ မွ တရားမွ် တတဲ့ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။

လူတေယာက္ဟာ ေမြးကတည္းက မိန္းမအျဖစ္နဲ႔ ေမြးလာတယ္။ မိ္န္းမအျဖစ္နဲ႔ ေမြးလာလို႔သူ႔ကို ခြဲျခား ဆက္ဆံမယ္။ သူ႔ကို အခြင့္အေရး တခုခု ဆုံးရွဳံးေစမယ္ ဆိုရင္ တရားတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္မလား။ ဘယ္လိုမွ တရား တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္စရာ မရွိဘူး။ ဒီလိုပဲ လူတေယာက္ကို ေမြးရာပါ မည္းလာတဲ့ အသားေၾကာင့္ တျခား လူေတြထက္ အႏွိမ္ခံရမယ္၊ အခြင့္အေရး တန္းတူမရဘဲ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရမယ္ ဆိုရင္ တရားပါ့မလား။ ဒါလည္း မတရားဘူး။ အလားတူပဲ လူတေယာက္ဟာ မိခင့္ရိုးရာ၊ ဖခင့္ အစဥ္အလာကို လိုက္ျပီး မိရိုးဖလာ လိုက္ျပီးယူလာတဲ့ ဘာသာတရားေၾကာင့္ အျပစ္တင္ အေရးယူခံရရင္ တရားမွ်တတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္မလား။ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ တရားမွ်တတယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ဘူး။

ခုေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ မြတ္စလင္တခ်ဳိ႔ဟာ ဘာမွ အျပစ္မရွိရွာဘဲ မြတ္စလင္ျဖစ္ျခင္းသက္သက္ေၾကာင့္ အသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ၾကရတယ္။ အနည္းဆုံး မိတၳိလာျမိဳ႔မွာ ေသဆုံးခဲ့ၾကရတဲ့ မြတ္စလင္ အမ်ားစုဟာေတာ့ျဖင့္ ရင္ ဘာမွ အျပစ္မရွိဘဲ၊ ေသဆုံးခဲ့ရသူေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ တိတိက်က်ဆိုႏိုင္တယ္။ ေတာင္ကုတ္မွာ အသတ္ခံခဲ့ရတဲ့ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးဆရာ ဆယ္ေယာက္ဟာလည္း အျပစ္မရွိဘဲ အသတ္ခံခဲ့ရသူေတြ လို႔ ဆိုႏိုင္တယ္။ တခ်ဳိ႔က ေျပာၾကလိမ့္မယ္။ မသီတာေထြးကို မြတ္စလင္ေတြက သတ္လို႔ အဲဒီ မြတ္စလင္ ေတြကို သတ္ခဲ့ၾကတာ၊ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲဒီ မြတ္စလင္ ၁၀ ေယာက္ေသတာဟာ တရားတယ္လို႔....။ မိတၳိလာမွာ ဘုန္းၾကီး ဦးေသာဘိတ အသတ္ခံရလို႔ မြတ္စလင္ ၄၃ ေယာက္အသတ္ခံရတာလည္း တရားတယ္လို႔....။ အဲဒီလို ေျပာဆိုခ်က္ ယူဆခ်က္ေတြဟာ တရားမွ်တရဲ့လား အာဃာတတရားေတြကို ေဘးဖယ္ထားျပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မွ်မွ်တတ စဥ္းစားၾကဖို႔ သင့္ပါျပီ။ မသီတာေထြးကို သတ္တဲ့သူဟာ လူသတ္သမားျဖစ္တယ္။ အဲဒီလူသတ္သမားက မသီတာေထြးကို သတ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သူနဲ႔ အေရာင္အေသြးတူ၊ လူမ်ဳိးတူ၊ ဘာသာတူတဲ့လူေတြကို လိုက္သတ္တာဟာ တရားတယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ဘူး။ ဘုန္းၾကီး ဦးေသာဘိတကို သတ္တဲ့လူဟာ လူသတ္သမား ျဖစ္တယ္။ ဘုန္းၾကီး ဦးေသာဘိတ အသတ္ခံရတဲ့ အတြက္ သူနဲ႔ ဘာသာတူတဲ့လူ ၊ အေသြးအေရာင္တူတဲ့လူေတြကို လုိက္သတ္တာဟာ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ တရားမွ်တတယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ဘူး။ ဒါဟာ သဘာဝမက်တဲ့ ေယဘုယ်ျပဳမႈ ျဖစ္တယ္။ အာဃာတ အေျခခံတဲ့ ေယဘုယ်ျပဳမႈျဖစ္တယ္။ အမုန္းအေျခခံတဲ့ ေယဘုယ်ျပဳမႈျဖစ္တယ္။ လူလူခ်င္း အၾကားမွာ အားလုံးလူေတြပါလား ဆိုတဲ့ အသိစိတ္ေပ်ာက္ကြယ္ျပီး လူလူခ်င္းကို ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ ၊ ဂိုဏ္း ခြဲမႈ ၊ သင္းခြဲမႈ ျဖစ္တယ္။ ဂိုဏ္းခြဲ သင္းခြဲရာမွာလည္း အမုန္းစိတ္ အေျခခံျပီး ဂိုဏ္းခြဲတဲ့ ခြဲျခားမႈ ျဖစ္တယ္။ ခင္ဗ်ားကို ေခြးတေကာင္က ကိုက္မယ္ဆိုပါေတာ့။ ဒါကို အာဃာတထားျပီး ျမင္ျမင္သမွ် ေခြးေတြကို လိုက္သတ္ရင္ ခင္ဗ်ားရဲ့ စိတ္အေနအထားဟာ ပုံမွန္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါ့မလား။ လူကို မဆိုထားနဲ႔၊ ေခြးကို ေတာင္ ဒီလို ေယဘုယ်ျပဳရင္ မတရားပါဘူး။

တကယ္ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားလုံးဟာ လူေတြသာျဖစ္ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလုံးဟာ ဒီေလာက ၾကီးထဲမွာ ဧည့္သည္ပမာ ေခတၱခဏ အလည္ေရာက္လာၾကသူေတြျဖစ္တယ္။ ဘယ္ေလာက္အသက္ရွည္ ရွည္ ဒီေန႔ေခတ္မွာ လူတစ္ေယာက္ဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေနရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိဘူး။ အမ်ားစုဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၊ ၈၀ ၾကာရင္ ဒီေလာကထဲက ျပန္ထြက္ခြာသြားၾကရမယ့္သူေတြခ်ည္းပဲ။ ဒီေလာကကို ေရာက္လာၾကတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလုံးဟာ ဘဝကို ျမတ္ႏိုးၾကတယ္။ အသက္ရွင္ခ်င္ၾကတယ္။ ခံစားတတ္ၾကတယ္။ နာက်င္မွာ အသတ္ခံရမွာကို ေၾကာက္တတ္ၾကတယ္။ ဒီလို သဘာဝရွိတဲ့ လူသားခ်င္း အတူတူ သူလည္းလူ ငါလည္းလူပါလားလို႔ သေဘာမထားဘဲ၊ သူတို႔က မြတ္စလင္တအုပ္စု၊ ငါတို႔က ဗုဒၶဘာသာ တအုပ္စု၊ သူ႔အုပ္စုကလူေတြက ငါ့အုပ္စုကို ဘယ္လို မတရားလုပ္တယ္။ သူ႔အုပ္စုက ငါ့အုပ္စုကို ဘယ္လိုက်ဴးေက်ာ္တယ္။ သူ႔အုပ္စုကလူေတြကို ဘယ္လို ထိန္းခ်ဳပ္ရမယ္၊ ဘယ္လို တုတ္ေႏွာင္ ကန္႔သတ္ရမယ္၊ ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚအားလုံးဟာ ငါတေကာေကာ ေကာတဲ့ ဝါဒမဟုတ္ရင္ ဘာဝါဒလို႔ ေခၚဆိုၾကမလဲ။ ဘာသာဆိုတာ တခုနဲ႔ တခု ကြာၾကတာခ်ည္းပဲ။ ဘာသာဝင္တိုင္းကလည္း ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ္မွ အမွန္လို႔ ထင္ၾကတာခ်ည္းပဲ။ ဒီကြဲျပားမႈဟာ သဘာဝတရားျဖစ္တယ္။ ဒီကြဲျပားမႈဟာ သဘာဝ တရား ျဖစ္သလို ဒီလူေတြအားလုံးဟာ လူေတြခ်ည္းပဲ ဆိုတဲ့ တူညီမႈလည္း ရွိၾကတယ္။ အဲဒီတူညီမႈဟာလည္း သဘာဝတရားပဲ ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ၾကဖို႔ လိုတယ္။ ကိုယ္နဲ႔ မတူရင္ ရန္သူလို႔ သေဘာထားတဲ့ အယူအဆဟာ အလြန္ေသးသိမ္တဲ့့ အယူဝါဒျဖစ္တယ္။ ငါ့လူမ်ဳိးမွတကယ့္လူ၊ ငါ့ဘာသာမွ တကယ့္ဘာသာ ဆိုတဲ့ အယူဟာ အတၱဝါဒျဖစ္တယ္။ အနတၱဝါဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ပါတယ္။ ဒီ့ထက္ ပိုျပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေျပာရရင္ ငါ့လူမ်ဳိးမွတကယ့္လူ၊ ငါလူမ်ဳိးကိုခ်စ္ရမယ္ ဆိုတဲ့ ဝါဒဟာ နာဇီဝါဒ ၊ ဖက္ဆစ္ဝါဒျဖစ္တယ္။ ကိုယ္နဲ႔ မတူတဲ့လူကို ကန္႔သတ္ရမယ္ ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ရမယ္လို႔ ယူတဲ့ အယူအဆဟာ ရန္ကိုေမြးတဲ့ အယူအဆျဖစ္တယ္။ ေဒါသကို ျဖစ္ေစတဲ့ အယူျဖစ္တယ္။ ဒီအယူဟာ ဓါးေတြလွံေတြထက္ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ အယူအဆျဖစ္တယ္။ အဲဒီအယူ အဆေၾကာင့္ လူ႔အသက္မ်ားစြာ ေသေၾက ဆုံးရွဳံး ေစႏိုင္တယ္။ ေသလည္း ေသခဲ့ျပီးျဖစ္တယ္။

ကုိယ္လည္းလူ၊ သူလည္းလူ လူလူခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ထားဖို႔လိုတယ္။ သူ႔မွာလည္း ငါ့လို အေသြးနဲ႔ အသားနဲ႔ပါလားလို႔ စာနာနားလည္တတ္ဖို႔လိုတယ္။ ဒီလို မဟုတ္ဘဲ လူတဖက္သားကို ဒုကၡေရာက္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵသေဘာတရားဟာ သူေတာ္ေကာင္းတရား မဟုတ္ဘူး။ မြတ္စလင္ရယ္၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ရယ္ မဟုတ္ဘူး၊ အားလုံးကို ေမတၱာတရား ထားအပ္တာခ်ည္းပါပဲ။

ခုေနျမတ္စြာဘုရားရွင္သာရွိရင္ မြတ္စလင္ေတြကို ဘယ္လို သေဘာထားမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္ေတြ ယူဆၾကပါသလဲ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဘုရားရွင္သာရွိရင္ ဘုရားရွင္ဟာ မြတ္စလင္ေတြကုိလည္း ရင္ဝယ္သားသဖြယ္ သေဘာထားလိမ့္မယ္လို႔ ထင္မိတယ္။ ဒါဟာ ဘုရားရဲ့လမ္းစဥ္ပဲ။ ဘုရားရွင္ဟာ ဒီလမ္းစဥ္အတိုင္း တသမတ္တည္း က်င့္သုံးေပလိမ့့္မယ္။ ဒါဟာ သူေတာ္ေကာင္းလမ္းစဥ္ပဲ။ သူေတာ္ေကာင္း မွန္သမွ် ဒီလမ္းစဥ္ကို က်င့္သုံးၾကလိမ့္မယ္။ လူတဖက္သားကို ေစတနာထားတာ ေကာင္းစားေစခ်င္တာ မုဒိတာပြားတာဟာ သူေတာ္ေကာင္းလမ္းစဥ္မဟုတ္ဘူးလား။ ဒီလမ္းစဥ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္ကို ေျပာရရင္ လူတဖက္သားကို ပ်က္စီးေစခ်င္တာဟာ သူယုတ္မာလမ္းစဥ္ပဲ။ ဒီေနရာမွာ လူတဖက္သားဆိုတာဟာ မိမိမဟုတ္တဲ့ တျခားလူအားလုံးကို ဆိုလိုတာျဖစ္တယ္။ မြတ္စလင္ျဖစ္ျဖစ္ ၊ ခရစ္ယန္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္ျဖစ္ လူဟာလူပဲ။ အဲဒီလူအားလုံးကို ဆိုလိုတယ္။ ဗုဒၶဘာသာကို ပ်က္စီးေစခ်င္တဲ့လူမွ သူယုတ္မာ၊ တျခားဘာသာဝင္ေတြကို ပ်က္စီးေစခ်င္တဲ့သူေတြေတာ့ သူယုတ္မာ အျဖစ္က လြတ္ေစလို႔ ဘုရားရွင္က သေဘာပိုက္ေတာ္မူလိမ့္မယ္ မထင္ဘူး။ သူ႔သာသနာကို ကာကြယ္ဖို႔ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ တျခား ဘာသာဝင္ေတြ အသတ္ျဖတ္ခံေနရတာကို ဘုရားရွင္သိရင္ ဝမ္းေျမာက္ေတာ္မူလိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္မထင္ဘူး။

အခု ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ ဘယ္လိုလူလဲဆိုတာ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူေတြ ေသေသခ်ာခ်ာ ခ်င့္ခ်ိန္ စဥ္းစားၾကဖို႔ သင့္ပါျပီ။ ဂိုဏ္းဂဏ အျမင္ေတြခြာ၊ သူ႔လူငါ့လူဆိုတဲ့ အစြဲေတြခြာျပီး ဦးဝီရသူ ဘယ္လိုလူဆို တာ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ။ သူဟာ သူယုတ္မာလား၊ သူေတာ္ေကာင္းလားဆိုတာ အားလုံးထင္ထင္ရွားရွား ေတြးေခၚႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။

ဦးဝီရသူ မႏၱေလးမွာေဟာတဲ့ တရားဗီဒီယိုေခြ တေခြကို ေထာက္ျပပါရေစ။ မႏၱေလးမွာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တုန္းက ေဟာခဲ့တဲ့ အေခြလို႔ ဗီဒီယို ကလစ္ တင္ေပးတဲ့ ဒီမိုဖက္တီးက ေရးထားတဲ့ ကလစ္ကေလးပါ။ အဲဒီအထဲမွာ ဘာေျပာထားသလဲဆိုေတာ့ မႏၱေလးမွာ ကုလားေတြ စားစရာမရွိေအာင္ တပည့္ေတာ္ လုပ္ျပမယ္တဲ့။ စားစရာတင္မဟုတ္ဘူး၊ မႏၱေလးမွာ ကုလားေတြ ေနစရာ မရွိေအာင္လည္း တပည့္ေတာ္ လုပ္ျပမယ္တဲ့။ ကုလားေတြဟာ ငါတို႔ရန္သူဆိုတဲ့ အမုန္းစိတ္ ဂိုဏ္းဂဏစိတ္ကေလးကိုခြာျပီး ခင္ဗ်ားတို႔ စဥ္းစားၾကည့္ၾက ပါ။ ဒါသူေတာ္ေကာင္းတရားလား၊ ဒါသူေတာ္ေကာင္းစကားလားဆိုတာ....။ သူတပါးကို ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ျပမယ္လို႔ ၾကိမ္းဝါးတဲ့သူ ၾကံစည္တဲ့သူဟာ သူယုတ္မာလား၊ သူေတာ္ေကာင္းလား၊ ခင္ဗ်ားတို႔ အစြဲေတြ ခြာျပီး အေလးအနက္စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ။ သူေျပာေနတဲ့သူဟာ တခ်ဳိ႔လူေတြ ရန္သူလို႔ သတ္မွတ္ထားၾကတဲ့ ကုလားမဟုတ္ဘဲ ခင္ဗ်ားတို႔ မိသားစုသာျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ ဦးဝီရသူကို ဘယ္လိုထင္ၾကမလဲ။ သူေတာ္ေကာင္းလို႔ မွတ္ယူႏိုင္ၾကပါ့မလား။ ဒီကုလားေတြ စီးပြားပ်က္ဖို႔ ဒီကုလားေတြဆီမွာ ေစ်းမဝယ္ဖို႔ ဦးဝီရသူဟာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ဝါဒျဖန္႔ ေျပာဆိုပါတယ္။ ကုလားမေကာင္းတာ၊ ကုလားမုဒိန္းက်င့္တာ၊ ေတြကို စုစည္းျပီး ျပသပါတယ္။ အဲသလိုျပျပီး ကုလားမွန္သမွ် အတူတူ၊ မြတ္စလင္မွန္သမွ် အတူတူ၊ မြတ္စလင္မွန္သမွ် တို႔ရန္သူဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္ပြားမ်ားလာေအာင္ ေမြးျမဴေပးေနပါတယ္။ ေယဘုယ် ျပဳေပးေနပါတယ္။ ဒီလိုေဟာေျပာမႈ ေတြေၾကာင့္ အသိဥာဏ္နည္း မိုက္မဲတဲ့ တခ်ဳိ႔ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြရဲ့ ရင္ထဲမွာ အမုန္းတရား ကိန္းဝပ္သြားပါ တယ္။ အဲဒီအမုန္းတရားေၾကာင့္ တုတ္၊ဓါးလက္နက္ကိုင္ျပီး လူသတ္ပါတယ္။ ဦးဝီရသူေဟာတဲ့တရားဟာ တုတ္ဓါးလက္နက္ထက္ အႏၱရာယ္ပိုၾကီးပါတယ္။ ဦးဝီရသူ က်ဴးလြန္တဲ့ အျပစ္ဟာ တုတ္၊ ဓါးကိုင္သူထက္ အျပစ္ပိုၾကီးပါတယ္။ မိတၳိလာမွာ လူ ၄၃ ေယာက္ကို သတ္တဲ့ အဓိက တရားခံဟာ ဦးဝီရသူပါပဲ။ ဦးဝီရသူကို ကြ်န္ေတာ့္ အေနနဲ႔ သံဃာအျဖစ္ မသတ္မွတ္တာ ၾကာပါျပီ။ ဦးဝီရသူလို လူယုတ္မာကို လူသတ္သမားေျပာလို႔ ကြ်န္ေတာ္ငရဲ မက်ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ ယံုၾကည္စိတ္နဲ႔ အခုလို ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာေနတာပါ။ ယုံၾကည္မႈ အျပည့္ရွိလို႔ ဒီစကားကို ဆိုတာပါ။ ကိုယ့္စရဏတရားကိုယ္ ကိုယ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ ကိုယ့္ေမတၱာတရားကိုယ္ ကိုယ္ယုံၾကည္ ပါတယ္။ လူသားအားလုံးအေပၚမွာထားတဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ ေမတၱာ၊ ကြ်န္ေတာ့္ေစတနာကို ရိုးရိုးသားသားပဲ ကြ်န္ေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဦးဝီရသူလိုလူမ်ဳိးထက္ ကြ်န္ေတာ့္ကိုယ္က်င့္တရားက ပိုျပီး ျမတ္တယ္လို႔ ရိုးရိုးသားသားပဲ ယုံၾကည္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္တခ်ဳိ႔ဟာ မသီတာေထြးကို မြတ္စလင္က မုဒိန္းက်င့္ေတာ့ ဒါမြတ္စလင္ေတြက မုဒိန္းက်င့္တာပဲ မြတ္စလင္ေတြဟာ မုဒိန္းေကာင္ေတြပဲကြလို႔ ေယဘုယ်ျပဳျပီး မြတ္စလင္ေတြကို သတ္တာ ကို လက္ခုပ္တီးၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္တခ်ိဳ႔ဟာ ဦးေသာဘိတကို မြတ္စလင္တခ်ိဳ႔က သတ္ေတာ့ ဒါမြတ္စလင္ေတြသတ္တာပဲ မြတ္စလင္အားလုံးအတူတူပဲ၊ မြတ္စလင္ေတြကို လက္စားေခ်ရ မယ္လို႔ သေဘာထားျပီး ကေလးလူၾကီးမေရွာင္ မြတ္စလင္ ၄၃ ေယာက္ (ဒါ အစိုးရစာရင္းပါ၊ ဒီ့ထက္ပိုမ်ားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။) ကို လက္စားေခ်သတ္ျဖတ္ပါတယ္။ မြတ္စလင္ေတြကို ဒီလို ေယဘုယ်ျပဳ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေပမဲ့ ဦးဝီရသူကို ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္မႈရဲ့ မ်က္ႏွာလို႔ တိုင္းမ္ မဂၢဇင္းက ဆိုေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ အားလုံးကို ေယဘုယ်ျပဳေျပာဆိုရမလားဆိုျပီး ဆရာေတာ္ၾကီးတခ်ဳိ႔ပါမက်န္ ဆတ္ဆတ္ခါ နာက်င္ၾကပါတယ္။ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားလည္း ဆင္ျခင္ေတာ္မူၾကပါဘုရား၊ တကယ္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာတခုလုံးကို အၾကမ္းဖက္ဝါဒလို႔ တိုင္းမ္ မဂၢဇင္းက ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဦးဝီရသူဟာ ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္မႈရဲ့ မ်က္ႏွာလို႔ ဆိုတာပါ။ ေနာက္ဆုံး ဗုဒၶဘာသာကို ဆိုခဲ့ရင္ေတာင္မွ ဦးဝီရသူလို သူတပါး ပ်က္စီးေၾကာင္း ေျပာတဲ့သူေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ နာမည္ပ်က္ရတယ္ဆိုတာ ႏွလုံးသြင္းျပီး ေနာင္ဒီလို မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လို ကာကြယ္မလဲဆိုတာ စဥ္းစားဆင္ျခင္သင့္ပါျပီဘုရား။

ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး အမုန္းမီးဆိုတာ ပြားရလြယ္ေပမဲ့ ျငိႇမ္းသတ္ရခက္တတ္ပါတယ္။ ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရး အမုန္းမီးသာ ၾကီးထြားလာျပီ ဆိုရင္ တိုင္းျပည္လည္း သိကၡာက်၊ ဘာသာလည္း သိကၡာက်ရုံသာ မက၊ အင္မတန္ ဆိုးဝါးတဲ့ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းၾကီးေတြ ေပၚထြက္တတ္ပါတယ္။ အခုခ်ိန္ထိ ဗမာျပည္မွာ ရွိတဲ့ မြတ္စလင္ေတြထဲမွာ အၾကမ္းဖက္သူ၊ အေသခံဗုံးခြဲသူဆိုတဲ့ အစြန္းေရာက္သမိုင္း မရွိဘူးေသးပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ ဆိုတာ စစ္ရဲ့ တစိတ္တေဒသ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးရဲ့ အဆက္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးကို ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ မေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့အခါ စစ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးရဲ့ အဆက္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာတတ္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈဆိုတာကေတာ့ စစ္ရဲ့ အဆက္ပါ။ စစ္ကို စစ္ခ်င္း ၊ အင္အားကို အင္အားခ်င္း မယွဥ္သာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာက မေျပလည္ေသးရင္ ထြက္ေပၚလာတတ္တဲ့ စစ္ပြဲ ၾကီးရဲ့ အဆက္ျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်ာင္ပိတ္ အရိုက္ခံရတဲ့သူေတြဟာ စစ္ကိုစစ္ခ်င္း၊ အင္အားကို အင္အားခ်င္း မေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့အခါ အေသခံျပီး အၾကမ္းဖက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္မွာ မြတ္စလင္ေတြကို ေခ်ာင္ပိတ္ ရိုက္ရင္ တေန႔မွာ သူတို႔ဟာ ဒီနည္းကို သုံးမလာဘူးလို႔ ဘယ္သူမွ အာမမခံႏိုင္ပါဘူး။ ကို္ယ့္ အႏၱရာယ္ကိုယ္ ျမင္ၾကပါ။ ကိုယ့္သားသမီးေျမးျမစ္ကို ခ်စ္ခင္ၾကပါ။ သူမ်ားကို သတ္ခ်င္ျဖတ္ခ်င္တာခ်ည္း ေတြးရင္ မွားပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္ကခ်ည္း သတ္ခြင့္ရလိမ့္မယ္လို႔ မထင္ၾကပါနဲ႔။ ဝဋ္ဆုိတာ လည္တတ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမွ တဖက္သတ္ ရာသက္ပန္ အႏိုင္ရရိုးမရွိပါ။ ဒီတိုင္းျပည္မွာ မရွိခဲ့ဖူးတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြသာ အစပ်ိဳး ေပၚေပါက္လာခဲ့ရင္ ေနာင္လာေနာက္သား မ်ဳိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ ဒုကၡပင္လယ္ေဝၾကပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအေျခ၊ အဲဒီအဆင့္ထိေရာက္လာရင္၊ ဗုဒၶဘာသာေရာ၊ မြတ္စလင္ေရာ ဘာသာႏွစ္ခုစလုံး အၾကီးအက်ယ္ ဒုကၡေရာက္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အေျမႇာ္အျမင္ရွိရွိ ခ်င့္ခ်ိ္န္သုံးသပ္ၾကဖို႔ အခ်ိန္တန္ ပါျပီ။ မဲကိုေမွ်ာ္ျပီး ေခါင္းေရွာင္ေနတာေတြကိုလည္း ရပ္တန္းက ရပ္ျပီး သတၱိရွိရွိ တာဝန္ယူၾကဖို႔လည္း သင့္ပါျပီ။တကယ္ေတာ့ ဒါေတြအားလုံးဟာ အစိုးရရဲ့ လက္ခ်က္ေတြခ်ည္းပါပဲ။ ဒါေတြအားလုံးရဲ့ ေနာက္ကြယ္မွာ အစိုးရက အဓိက လက္သည္ပါ။ အစိုးရလက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ အၾကံသာျဖစ္ေၾကာင္းကို အရင္ ေဆာင္းပါးေတြထဲမွာ အၾကိမ္ၾကိမ္အခါခါ ေထာက္ျပသုံးသပ္ျပခဲ့ျပီးျပီမို႔ ဒီေဆာင္းပါးမွာ အက်ယ္မေျပာေတာ့ ပါဘူး။ အစိုးရဟာ သူအာဏာတည္ျမဲဖို႔ ၊ အတိုက္အခံဒီမိုကေရစီ သမားေတြကို ေသြးခြဲဖို႔၊ ဒီမိုကေရစီ သမားေတြနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာအၾကားမွာ သပ္လွ်ိဳဖို႔ ၊ သူတို႔ စစ္အာဏာရွင္အင္အားစုေတြကို ဗုဒၶဘာသာေတြ ေထာက္ခံလာဖို႔ အတြက္ ငရဲ မေၾကာက္ ၊ သံသရာ မေၾကာက္ဘဲ ေမွာက္ေမွာက္မွားမွား ေဆာင္ရြက္ေနတာ သာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔သာ ငရဲ မေၾကာက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာအမ်ားအျပားကိုလည္း ငရဲက်ေအာင္ အျပစ္ က်ဴးလြန္ေအာင္ ေျမႇာက္ေပးဆြေပးေနပါတယ္။ ဒါေတြအားလုံးကို သူတို႔အာဏာ ရေရး တခုတည္း အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။ သူတို႔ အာဏာရေရး အတြက္ ငရဲလည္း မေၾကာက္ ၊ သံသရာလည္း မေၾကာက္၊ လူ႔အသက္ လူ႔အေသြး မ်ားစြာကို စေတးရမွာကိုလည္း မေၾကာက္ဘဲ ရက္ရက္စက္စက္ ယုတ္ယုတ္မာမာ ျပဳမူေနတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ အာဏာတခုတည္းကို မက္ေမာ၊ ေမာဟေတြဖုံး၊ အသိဥာဏ္ အမိုက္ေမွာင္ၾကီးက်ျပီး ငရဲလမ္းစဥ္ကို လိုက္တာဟာ တကယ္ေတာ့ ဒါပထမ အၾကိမ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ပထမအၾကိမ္က သံဃာေတြကို သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ပါ။ အခုတၾကိမ္က ဒုတိယမၸိ ငရဲလမ္းစဥ္ပါ။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ သူေတာ္စင္အားလုံး ေမတၱာတရား လက္ကိုင္ထားျပီး ငရဲကို ေရွာင္ရွားၾကပါစို႔။ မြတ္စလင္ ေတြကို ရင္ဝယ္သားသဖြယ္ ေမတၱာပြားမ်ားၾကပါစို႔။ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ၊ ဘာသာေပါင္းစုံ၊ ဒီမိုကေရစီသမား အားလုံး စည္းလုံးညီညြတ္ၾကပါစို႔။

လူအခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

ေဇာ္ဝင္း

၈၈ ေက်ာင္းသားေဟာင္း

၂၈၊ ဇြန္၊ ၂၀၁၃။


ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာ အမ်ိုးသမီးေတြကို အကာအကြယ္ေပးဖို့ မ်ိုးေစာင့္ ဥပေဒလို့ ဆိုတဲ့ ဥပေဒ တရပ္ အတည္ျပု ျပဌာန္းနိုင္ေရးအတြက္ သံဃာေတာ္ေတြ ေဆြးေနြးခဲ့ျကပါတယ္။ဗုဒၵဘာသာဝင္ ျမန္မာ အမ်ိုးသမီးေတြကို အကာအကြယ္ ေပးနိုင္ဖို့အတြက္ ဥပေဒတရပ္ ျပဌာန္းနိုင္ဖို့ လိုအပ္ေနျပီလို့ အင္းစိန္ျမို့နယ္ ေအာင္ဆန္း ေတာရ တပ္ဦးေက်ာင္းမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အမ်ိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျသဝါဒ ခံယူပြဲ ေခါင္းစဉ္နဲ့ သံဃာ့အစည္းအေဝးမွာ အဓိက ေဆြးေနြး ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္ကို ေထာက္ခံျကတဲ့ သံဃာေတာ္ ၁၅၀ဝ ေလာက္ တက္ေရာက္ လာတဲ့ ပြဲမွာ ကိုယ့္ဘာသာ ကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ဖို့ ေဆာင္ရြက္တာကို ကန့္ကြက္တာဟာ မသင့္ေတာ္ဘူးလို့ အစည္းအေဝးကို ဦးေဆာင္က်င္းပ ခဲ့တဲ့ အင္းစိန္ ရြာမ စာသင္ တိုက္က ဆရာေတာ္ ဦးတိေလာက က မိန့္ျကား ခဲ့ပါတယ္။တျခား ဘာသာ အသီးသီးမွာ သူတို့ဘာသာကို ကာကြယ္ဖို့ အတြက္ ျပဌာန္းခ်က္ ေတြ ရွိေနတာမို့ ဗုဒၶဘာသာကိုလည္း အလားတူ ကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေျကာင္း၊ ဒီလို ကာကြယ္ဖို့ ေဆာင္ရြက္တာဟာ လူ့အခြင့္အေရး ခ်ိုးေဖာက္တာ မဟုတ္ေျကာင္း သံဃာေတာ္ေတြက ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီညီလာခံကို ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ တိပိဋက ဆရာေတာ္ ၉ပါး စလံုး ကလည္း ေထာက္ခံတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။အဲဒီ မ်ိုးေစာင့္ ဥပေဒ မူျကမ္းကို သံဃာေတာ္ ေတြရဲ့ တိုက္တြန္းခ်က္အရ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဥပေဒပညာရွင္ ဦးရဲေခါင္ညြန့္ကလည္း ျမန္မာ အမ်ိုးသမီးေတြ ဘာသာျခားနဲ့ လက္ထပ္တဲ့အခါ တျခားဘာသာေတြရဲ့ စည္းကမ္း ဥပေဒေတြ ကိုေတာ့ Statutary Law လို့ ေခၚတဲ့ ျပဌာန္း ဥပေဒ အေနနဲ့ သတ္မွတ္ခံရျပီး ျမန္မာ့ ဓေလ့ ထံုးတမ္း ဥပေဒကို က်ေတာ့ Customary Law လို့ ေခၚတဲ့ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒအဆင့္သာ သတ္မွတ္တာေျကာင့္ ျပႆနာ ျဖစ္လာရင္ သူမ်ားဘာသာရဲ့ ဥပေဒေတြကိုသာ လိုက္နာ ေနရတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။

တခါ The face of Buddhist Terror ဆိုတဲ့ မ်က္နွာဖံုး ေဆာင္းပါးကို ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ Time Magazine ကိုလည္း ဒီအစည္းအေဝးမွာ ရႈတ္ခ်ခဲ့ျကပါတယ္။ဒီေဆာင္းပါးဟာ နိုင္ငံနဲ့ လူမ်ိုးရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာ ညွိုးနြမ္းေအာင္ စြပ္စြဲ ပုတ္ခတ္မႈ ျဖစ္တယ္၊ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ပံုရိပ္နဲ့ ဗုဒၶ သာသနာရဲ့ ပံုရိပ္ကိုလည္း နိုင္ငံ တကာက အထင္အျမင္ လြဲေစနိုင္တယ္လို့ ဒီညီလာခံက သံုးသပ္ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။မေလးရွားကေန ျပန္ေရာက္ လာတာနဲ့ ေလဆိပ္ကေန ညီလာခံဆီ တန္းျပီး ျကြလာခဲ့တဲ့ သီတဂူ ဆရာေတာ္ အသွ်င္ ညာဏိသရ က အခုအခါ မြတ္ဆလင္ နိုင္ငံေတြျဖစ္ေနတဲ့ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ပါကစၥတန္နဲ့ ဘဂၤႅားေဒ့ရွ္ လို နိုင္ငံေတြဟာ တခ်ိန္က ဗုဒၶဘာသာ နိုင္ငံေတြ ျဖစ္ခဲ့တာကို ေဆာင္းပါးရွင္ Henna Beach က လစ္လ်ူရႈခဲ့ တယ္လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာကို ကာကြယ္ဖို့ အတြက္ ဒီညီလာခံကို တက္လာတဲ့ သံဃာ့ အဖြဲ့နဲ့ အစိုးရ၊ သံဃာ့ မဟာ နာယက၊ ျပည္သူ စတဲ့ အင္အားစု ေလးခုစလံုး ညီညြတ္ျကဖို့ လိုတယ္ လို့လည္း မိန့္ျကားခဲ့ပါတယ္။ဒီေတာ့ ညီလာခံ တက္လာတဲ့ သံဃာ ၁၅၀ဝ ရဲ့ သေဘာထားဟာ သံဃာအားလံုးရဲ့ သေဘာထား ျဖစ္တယ္လို့ ခုခ်ိန္မွာ ေျပာနိုင္ဖို့ ခက္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ဒီညီလာခံ က်င္းပခဲ့တဲ့ အေနအထား ကိုျကည့္ရင္ မျကာေသးခင္က ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနေတြကို အေျကာင္းျပုျပီး ဗုဒၶဘာသာကို ကာကြယ္ဖို့အတြက္ အေရးျကီးေနျပီ ဆိုတဲ့ သေဘာထားမ်ိုး ရွိတဲ့ အင္အားစု တရပ္ ျကီးျကီးမားမား ရွိေနတာကိုေတာ့ ေတြ့ျမင္ေနရပါတယ္၊

ျမန္မာနိုင္ငံ လူ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉး ဦးစစ္ျမိုင္ကေတာ့ အမ်ိုးဘာသာ သာသနာကို ေစာင့္ထိန္းရမယ္ ဆိုတာကို လက္ခံေပမယ့္ ဒီမ်ိုးေစာင့္ ဥပေဒျကမ္းပါ အခ်က္ေတြဟာ ယဉ္ေက်းမႈ ဓေလ့စရိုက္ေတြနဲ့ေရာ ဗုဒၶဘာသာ ျပဌာန္းခ်က္ေတြနဲ့ပါ မညီတဲ့အတြက္ အတည္ျပုလာနိုင္စရာ မရွိဘူးလို့ ဘီဘီစီ ကို ေျပာပါတယ္။

ဘီဘီစီ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းသားေတြရဲ႔ အမ်ိဳးသားပညာေရးလႈပ္ရွားေတာင္းဆိုမႈဟာ အခုအခါမွာ အကူးအေျပာင္းကာလတစ္ခု ကို ျဖတ္သန္းေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ျဗိတိသွ်ကိုလိုနီသမားလက္ထက္မွာ သူတို႔သစၥာေတာ္ခံကၽြန္ယံုေတြရဖို႔သက္သက္ ရည္ရြယ္ထားတဲ႔ ကိုလိုနီပညာေရးပံုစံနဲ႔ပံုသြင္း ထုတ္လုပ္ခဲ႔ၾကပါတယ္။လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပိုင္းဖဆပလေခတ္မွာ ဲျပည္ေတာ္သာပညာေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲျပီး ၁၉၅၂-၅၆ကာလအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ႔ေပ။အၾကပ္အတည္းအမ်ားအျပားၾကံဳေတြ႔ပ်က္ျပယ္ခဲ႔ရပါတယ္။ဒါဟာဘာေၾကာင္႔လည္းဆိုရင္ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုေဖာ္ေဆာင္တဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာ အရာရွိဆိုးစနစ္ထြန္းကားျပီး အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈဒုနဲ႔ေဒးရွိခဲ႔တာဟာ အဓိက ျပႆနာ အရင္းခံ အေၾကာင္းတရားပါ။ျပီးေတာ႔ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုျပည္သူနဲ႔ေက်ာင္းသားေတြရဲ႔ဆႏၵ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မခံယူဘဲ အစိုးရဘက္တစ္ဘက္တည္းကသာ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔တာေၾကာင္႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ လူတစ္စုအေတြးအေခၚအရ လုပ္ေဆာင္တဲ႔ တလမ္းေမာင္း ပညာေရးစနစ္ သာျဖစ္ပါတယ္။ ပေဒသရာဇ္စနစ္ရဲ႔အေငြ႔အသက္ အၾကြင္းအက်န္ေတြျဖစ္လို႔ အမ်ားစုျပည္သူနဲ႔ ေက်ာင္းသားထုအေပၚ မေလးစား တန္ဖိုးမထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ကိုလိုနီေခတ္၊ဖဆပလေခတ္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြဟာ ျပည္သူနဲ႔ေက်ာင္းသားထုဆႏ ၵမပါရွိတဲ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြျဖစ္လို႔မေအာင္မျမင္ျဖစ္ရတယ္။ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ျပည္သူကိုျခြင္းခ်န္ထားျပီး ပညာေရးျပဳျပင္ဖို႔ဳ႔ၾကိဳးစားတိုင္း ေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ သမိုင္းသက္ေသျပ သင္ခန္းစာယူရလိမ္႔မယ္။

ဖဆပလေခတ္ကုန္ဆံုးျပီး ဗမာျပည္မွာစစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို စတင္အသက္သြင္းလိုက္ခ်ိန္မွာေတာ႕ပညာေရးဆုတ္ယုတ္မႈဟာ စံခ်ိန္တင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ေပၚက်ဆငး္ခဲဲ႔ပါတယ္။အဓိကကေတာ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားဟာေက်ာင္းသားျပည္သူကို မေလးစားရံုတင္မက ရန္သူသဖြယ္ သေဘာထားဆက္ဆံမႈေတြပါ ရွိလာတာေၾကာင္႔လို႔ေျပာရပါမယ္။အုပ္ခ်ဳပ္တဲ႔စစ္အစိုးရဟာကိုလိုနီတစ္ပိုင္း ပေဒသရာဇ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေနတဲ႔ ဗမာျပည္ပညာေရးစနစ္ကို ထပ္မံဖာေထးသံုးစြဲခဲ႔ျပန္တယ္။ဒီလိုဖာေထးတဲ႔ေနရာမွာသူတို႔ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္တဲ႔ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမ်ိဳးသားေရးအျမင္၊မဟာလူမ်ိဳးၾကီးဝါဒ၊စစ္သူရဲေကာင္းဝါဒ၊ဒီမိုကေရစီဖ်က္သိမ္းေရးမူ၊အေတြးအေခၚပိတ္ပင္တားျမစ္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္ေတြပါထပ္ေလာင္းေပါင္းထည္႔ခဲ႔ျပန္တယ္။

စစ္အာဏာရွင္ေခတ္တေလွ်ာက္ လူမ်ိဳးစုေတြရဲ႔ မိခင္ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈလံုးဝပိတ္ပင္ခံရတာ၊

ယိုးဒယား-ျမန္မာစစ္ပြဲအေဟာင္းေတြကိုဖုန္သုတ္ျပီးေက်ာင္းသင္ခန္းစာထဲျပဌာန္းခဲ႔တာ၊သမဂၢတြရဲ႔ အခန္းက႑ကို စနစ္တက် ဖ်က္သိမ္းပိတ္ဆို႔ခဲ႔တာ၊ပညာရွင္ေတြကိုေနာက္တန္းပို႕ျပီး ကပ္ဖားရပ္ဖားေတြကို ပြဲထုတ္တာေတြဟာ စစ္ဝါဒပံုေဖာ္မႈေတြပဲလို႔ ျခံဳငံုသံုးသပ္ရပါလိမ္႔မယ္။ဒီလိုအေျခအေနေတြေအာက္မွာေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြ ဘယ္လိုျဖစ္ေပၚခဲ႔သလဲ။ဒီမိုကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ႔သလဲ။ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈၾကိဳးပမ္းခ်က္ေတြ ဘယ္အဆင္႔ထိ ေရာက္ခဲ႔ၾကသလဲ…။ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆန္းစစ္ေလ႔လာၾကပါစို႔။

အေမွာင္ထု၊တိုက္ပြဲဖိအားႏွင္႔ အျပန္အလွန္အက်ိဳးသက္ေရာက္ခ်က္မ်ား


ကိုလိုနီထမ္းပိုးေအာက္က ဗမာျပည္သားေတြ ညီညီညြတ္ညြတ္ရုန္းၾကဖို႔အတြက္ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္အျပီးမွာပဲအမ်ိဳးသားေက်ာင္းေတြနဲ႔အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္ကို စတင္ၾကံဆအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔ၾကပါတယ္။နယ္ခ်ဲ႔အုပ္ခဳပ္ေရးေအာက္မွာမိမိတို႔စာေပ။ယဥ္ေက်းမႈ၊အႏုပညာ၊အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာ ထိမ္းသိန္းကာကြယ္ရမယ္႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေမြအႏွစ္ေတြ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ကာကြယ္ဖို႔ ေက်ာင္းသားထုဟာ ျပည္ခ်စ္စိတ္ဓာတ္ေမြးျပီးအမ်ိဳးသားပညာေရးတိုက္ပြဲအလံကို အျမင္႔မားဆံုးလႊင္႔ထူခဲ႔ၾကပါတယ္။တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ေတြကေက်ာင္းျပီးသြားတဲ႔ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးဟာ ဘဝအာမခံခ်က္ရရွိဖို႔နဲ႔ အမိႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာက်ရာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ျပီး တတပ္တအားပါဝင္ဖို႔ အမ်ိဳးသားပညာေရး ေတာင္းဆိုခဲ႔ၾကတာပါ။ကိုလိုနီေခတ္ေက်ာင္းသားထုတိုက္ပြဲဟာနယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲအထိတိုးခ်ဲ႔နိုင္ခဲ႔လို႔ ၁၉၄၈ ဇန္နဝါရီ၄ရက္ေန႔မွာ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးရသည္အထိ ေအာင္ျမင္ခဲ႔တယ္လို႔ ေျပာရပါမယ္။

လြတ္လပ္ေရးရျပီး ဗမာျပည္ပညာေရးဟာ ကိုလိုနီပညာေရးကို ဖာေထးျဖည္႔စြက္မြမ္းမံတီထြင္ထားတဲ႔ပညာေရးစနစ္သက္သက္သာျဖစ္ခဲ႔တယ္။အဲဒီ႔ေခတ္အစိုးရဟာ တိက်တဲ႔ပညာေရးဝါဒနဲ႔ ထိုဝါဒအေပၚအေျခခံရမည္႔ပညာေရးစနစ္မရွိေၾကာင္း သိသိသာသာေတြ႔ရတယ္။ဒါေၾကာင္႔ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ျပီးသမဂၢရဲေဘာ္အားလံုးက ေတာင္တန္းျပည္နယ္မ်ားမွာေနထိုင္တဲ႔ လူမ်ိဳးစုေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ေတြနဲ႔အတူလက္တြဲျပီးပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လႈံ႕ေဆာ္ခဲ႔ပါတယ္။ပညာ ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊တန္းခြဲတန္းခ်စနစ ္ဖ်က္သိမ္းေရးတိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲျခင္း၊ျပည္သူမုန္းတဲ႔စစ္သံုးဘတ္ဂ်က္ေလွ်ာ႔ခ်ျပီးပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင္႔ေပးဖ္ို႔ေတာင္းဆိုျခင္းေတြ ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ပါတယ္။အစိုးရကိုပညာေရးမူဝါဒခ်မ်တ္ဖို႔၊ဒီမိုကေရစီပညာေရးစနစ္တည္ေဆာက္ဖို႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြေပးပို႔ခဲ႔ပါတယ္။ေက်ာင္းသားျပည္သူေတြရဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို မယံုၾကည္တဲ႔အစိုးရဟာ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြရဲ႔ တရားဝင္ရပ္တည္ခြင္႔ကိုဖ်က္သိမ္းပစ္ဖို႔ၾကိဳးစားျပီး ေက်ာင္းသားထုပညာေရးတိုက္ပြဲကို လက္တံုျပန္တိုက္ခိုက္လာတာေတြ႔ရွိခဲ႔ရပါတယ္။

ပညာေရးကိုလ်စ္လ်ဳရွဳမႈ၊ျပည္တြင္းစစ္အဆတ္မျပတ္ဆင္ႏႊဲမႈ၊တိုင္းျပည္မျငိမ္မသက္ျဖစ္မႈတို႔ေၾကာင္႔ေက်ာင္းသားတို႔၏ အေတြးအေခၚႏွင္႔ အရည္အခ်င္းဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတား အၾကီးအက်ယ္ျဖစ္ေစခဲ႔ပါတယ္။၁၉၆၂မွာစစ္အုပ္စုက အာဏာသိမ္းျပီး ဒီမိုကေရစီကို အၾကြင္းမရွိ ျဖိဳလွဲကာ လူသတ္ဝါဒ၊လက္နက္အားကိုးဝါဒျဖင္႔ျပည္သူကိုစိန္ေခၚခဲ႔ပါတယ္။ေက်ာင္းသားထုဟာ ဒီမိုကေရစီက်ဆံုးျခင္းကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ဖို႕ အသက္အေသခံျပီးလမ္းမထက္မွာ ခြပ္ေဒါင္းအလံစြဲကိုင္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ႔ရျပန္ပါတယ္။အခြင္႔ေကာင္းကိုေခ်ာင္းေနတဲ႔စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ သမိုင္းအစဥ္အလာၾကီးျမတ္တဲ႔ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြကို တခ်က္တည္းနဲ႔ဖ်က္သိမ္းပစ္ဖို႔အယုတ္မာဆံုးနည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပဳခဲ႔ပါတယ္။၁၉၆၂ ဇူလိုင္တိုက္ပြဲေတြ ေတာ္ေတာ္ျပင္းထန္ခဲ႔ျပီးတကသအေဆာက္အဦး ဗံုးခြဲျဖိဳခ်သည္အထိ ေက်ာင္းသားထုကို ႏိွပ္ကြပ္ခဲ႔ၾကပါတယ္။အဲဒီအခ်ိန္ကစလို႔ဗမာျပည္သမိုင္းမွာ အေရးအပါဆံုးျဖစ္တဲ႔ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အပါအဝင္တကၠသိုလ္ေပါင္းစံု၊ ခရိုင္ေပါင္းစံု ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြဟာ တရားဝင္ရပ္တည္လႈပ္၇ွားခြင္႔ဆံုးရႈံးခဲ႔ရပါတယ္။

အာဏာရွင္ေခတ္တေလွ်ာက္လံုး ပညာေရးကို အမ်ိဳးမ်ိဳးစမ္းသပ္ခဲ႔ၾကတယ္။စနစ္သစ္ပညာေရးေခါင္းစဥ္တပ္ျပီး ေက်ာင္းသားေတြကို ဓာတ္ခြဲခန္းထဲက ယုန္ကေလး၊ပူးကေလးေတြလိုစမ္းသပ္ခဲ႔တယ္။ပညာေရးဟာ ဘက္ေပါင္းစံုက ခၽြတ္ျခံဳက် နိမ္႔ပါးသြားရတယ္။သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမလံုေလာက္မႈ၊စာသင္ေဆာင္နဲ႔ ေက်ာင္းသားအေဆာင္မလံုေလာက္မႈ၊အေဆာင္ေတြမွာ အစားအေသာက္ည႔ံဖ်င္းမႈ၊ေက်ာင္းၾကိဳကားေတြ အဆင္ေျပေအာင္စီစဥ္မေပးႏိုင္မႈ စတာေတြဟာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႔မေက်နပ္ခ်က္ကို တိုးပြားေစခဲ႔ပါတယ္။သင္ယူရရွိခဲ႔တဲ႔ ပညာဟာ ေက်ာင္းျပီးသြားရင္ ဘဝအာမခံခ်က္မေပးႏိုင္တာ အဆိုးဆံုးကိစၥပါပဲ။

ေက်ာင္းသားထုအခြင္႔အေရးနစ္နာတာေတြရွိေနေပမယ္႔ဦးေဆာင္ကာကြယ္ေတာင္းဆိုေပးမယ္႔ သမဂၢ မရွိတာေၾကာင္႔ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးဟာ နကန္းတလံုးမွမသိသူေတြလက္ထဲမွာ အၾကီးအက်ယ္ လိႈက္စားပ်က္စီးေနရပါတယ္။ေက်ာင္းသားသမဂၢရရွိေရး ၾကိဳးပမ္းမႈဟာေက်ာင္းသားထုၾကီးရဲ႔ အာသီသ အျပင္းျပဆံုးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္ခဲ႔တာကို ၁၉၆၉ကၽြန္းဆြယ္အေရးအခင္းနဲ႔၁၉၇၀ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေရႊရတုသဘင္ အေရးအခင္းေတြကိုၾကည္႔ျပီးသိႏိုင္ပါတယ္။

၁၉၇၅မွာ မဆလႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ ေဒါက္တာလွဟန္နဲ႔ပညာေရးဝန္ၾကီးေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္းတို႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုပြဲလုပ္တဲ႔အခါစက္မႈေက်ာင္းသားေတြက အေထြေထြနစ္နာခ်က္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေတာင္းဆိုျပီး ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေပးဖို႔ေဆြးေႏြးရာကေနမဆလဘက္က တာဝန္မယူတာေၾကာင္႔ ေက်ာင္းသားသပိတ္ၾကီး ျဖစ္ေပၚခဲ႔ရျပန္ပါတယ္။၁၉၇၄၊၇၅၊၇၆ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚခဲ႔တဲ႔အေရးေတာ္ပံုေတြဟာ အစိုးရက ပညာေရးေအာက္က်ေနာက္က်ျဖစ္ေနတာကို လက္ပိုက္ၾကည္႔ျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလံုးဝမလုပ္ခဲ႔တာေၾကာင္႔ျဖစ္တယ္။

မဆလစစ္အုပ္စုရဲ႔အာဏာကို လူထုက အၾကီးအက်ယ္စိန္ေခၚခဲ႔တဲ႔၁၉၈၈ေနာက္ပိုင္းမွာလက္နက္ကိုင္ျပီး အာဏာျပန္သိမ္းတဲ႕နဝတ၊နအဖအစိုးရေခတ္ျပန္ေရာက္သြားပါတယ္။ဒီေခတ္မွာလည္းပညာေရးကို ဦးစားေပးျခင္း အလ်င္းမရွိဘဲ ထင္ရာျမင္ရာစီမံကိန္းေတြ အတင္းခ်မွတ္ကာ ဗမာျပည္ပညာေရးကိုစနစ္တက် ဖ်က္ဆီးခဲ႔ပါတယ္။

အက်ိဳးဆက္မ်ားအေနနဲ႔……….

၁။ဘြဲ႔ရ ပညာမတတ္သူေတြေပါမ်ားလာတယ္။

၂။ဘြဲ႔ရျပီးအလုပ္လက္မဲ႔ျဖစ္သူေတြ တိုးပြားလာတယ္။

၃။ေက်ာင္းသင္ပညာေရးဟာစာက်က္ စာေမးပြဲေျဖ ေအာင္လက္မွတ္ရတဲ႔ အဆင္႔ထက္ မပိုေတာ႔ဘူး။

၄။ေက်ာင္းသင္ပညာေရးနဲ႔မလံုေလာက္လုိ႔အျပင္က်ဴရွင္ေတြ မိႈလိုေပါက္လာတယ္။သူငယ္တန္းကအစ က်ဴရွင္ယူေနရတယ္။

၅။ဆရာဆရာမေတြကိုယ္တိုင္ လစာေငြမလံုေလာက္လို႔ က်ဴရွင္ျပေနရတယ္။ က်ဴရွင္မတက္ႏိုင္တဲ႔ကေလးေတြအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံတာေတြရွိလာတယ္။

၆။ေက်ာင္းစရိတ္ၾကီးျမင္႔မႈေၾကာင္႔ဆင္းရဲႏြမ္းပါးကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေက်ာင္းထြက္အလုပ္လုပ္ရတယ္။ ကေလးလုပ္သား လူတန္းစားတရပ္ေပၚေပါက္လာတယ္။အခန္႔မသင္႔ရင္ကေလးစစ္သားအျဖစ္ ေရာင္းစားခံရတဲ႔ အထိ အေျခအေနဆိုးတယ္။

၇။ဆင္းရဲႏြမ္းပါးကေလးေတြကိုပညာသင္ေပးဖို႔ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းေတြ ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာေပၚေပါက္လာတယ္။ပရဟိတမိဘမဲ႔ကေလးေက်ာင္းေတြလည္း တည္ေထာင္လာၾကတယ္။ေက်ာင္းအမ်ားစုကေတာ႔ ရန္ပံုေငြ ရွားပါးမႈနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။

၈။ျပည္ပထြက္အလုပ္လုပ္ခ်င္သူေတြအတြက္လည္း သင္တန္းမ်ိဳးစံုထြက္ေပၚလာတယ္။စရိတ္စက ၾကီးလြန္းလို႔ လူတိုင္းမတတ္ႏိုင္ဘူး။ဒါေၾကာင္႔ဘာသင္တန္းမွမတတ္ဘဲ ျပည္ပထြက္သြားတဲ႔ unskill workersေတြဟာ သူတပါးတိုင္းျပည္မွာ ကၽြန္သေဘာနဲ႔ အခိုင္းခံေနရတယ္။

၉။အေျခခံပညာအထက္တန္းစာေမးပြဲရမွတ္ျဖင္႔ တကၠသိုလ္ ဘာသာတြဲ(လိုင္း)ခြဲျခားျခင္းေၾကာင္႔ မိမိဝါသနာပါရာပညာကို မသင္ၾကားရျခင္းျဖစ္လာတယ္။လံုးဝထိေရာက္မႈမရွိေသာ၊စြမ္းရည္မျမင္ပမားေသာ စာသင္စနစ္ေၾကာင္႔ေက်ာင္းသားဘဝ နစ္နာဆံုး၇ွု႔ံးရပါတယ္။

၁၀။ရရွိလာတဲ႔ဘြဲ႔ဟာေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ဘဝအာမခံခ်က္ ခိုင္ခိုင္မာမာ မေပးႏိုင္တာေၾကာင္႔ ဘြဲ႔ရျပီးမွအေၾကာ္ေရာင္းရတာ၊ ဆိုက္ကားနင္းေနရတာေတြ ရွိလာတယ္။

ဒါေတြဟာ ထုတ္ႏႈတ္ယူဖို႔ ထင္၇ွားတဲ႔ အျပစ္အနာအဆာေတြျဖစ္ျပီးဒီထက္မကရွိေသးပါတယ္။အခုေခတ္ပညာေရးစနစ္ေၾကာင္႔ ရရွိလာတဲ႔ အက်ိဳးေက်းဇူးဆိုတာ လံုးဝမ၇ွိသေလာက္နည္းပါးတယ္လို႔ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႔ ၾကိဳးပမ္းခ်က္ႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ၾကိဳးပမ္းခ်က္ေတြနဲ႔ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို တင္ျပပါမယ္။၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ဇန္န၀ါရီ၁၈ ရက္ေန႔ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုစည္းရံုးေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းျပီးခ်ိန္ကတည္းက ေက်ာင္းသားထုအေရးဦးေဆာင္ရပ္တည္လွဳပ္ရွားေပးမယ့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကို နယ္ေျမေဒသအသီးသီးမွာ လုိက္လံဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ဖြဲ႔စည္းျပီးေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားနဲ႔ ဗဟုိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔ ပူးတြဲကာပညာဒါနေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊စြမ္းရည္ျမွင့္တင္သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊စာၾကည့္တုိက္မ်ားတည္ေထာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဗဟုိႏွင့္ေဒသဆုိင္ရာသမဂၢအခ်ိဳ႔မွထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီတဲ႔ စာစဥ္မ်ားႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားတြင္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္၀ါဒျဖန္႔ခ်ီစည္းရံုးေရးကိုလည္း တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႔မူ၀ါဒ(၅)ခ်က္မွာ တစ္ခ်က္အပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီပညာေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ခရိုင္ေပါင္းစံုေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ေတြ႔ဆံုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ကိုလည္း ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ေဖေဖၚ၀ါရီလမွာျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ဒီေဆြးေႏြးပဲြ ရလဒ္အျဖစ္ ခရိုင္အသီးသီးမွာ စာဖတ္၀ိုင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ေ၀ျခင္း၊ပညာေရးျပဳျပင္ေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒ ျပန္လည္ေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာအၾကံျပဳစာမူမ်ားစုေဆာင္းျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားသံုးစြဲကာ ဒီမုိကေရစီပညာေရးအႏွစ္သာရမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။အခုလိုေဖာ္ထုတ္ရရွိလာတဲ့ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗကသမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က လက္ရွိက်င္းပေနတဲ့ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးညီလာခံမွာ အၾကံျပဳစာတမ္း အျဖစ္ တင္သြင္းဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ဒီအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကေတာ့_

(က) ဒီမုိကေရစီပညာေရးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္တိုင္းျပည္၏လက္ရွိလူမွဳစီးပြားဘ၀ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာမူမ်ားကို အေျခခံရပါမည္။ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳအရထြက္ေပၚလာေသာ မူ(၃)ရပ္မွာ-

(၁) အမ်ိဳးသားလကၡဏာေဆာင္ျခင္း(National)

(၂) အမ်ားစုအတြက္ျဖစ္ျခင္း(Popular)

(၃)သိပၸံနည္းက်ျခင္း(Scienctific) တို႔ျဖစ္သည္။

(ခ) ထိုမူမ်ားအရလုပ္သင့္လုပ္ထုိက္ေသာပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ-

(၁) ပညာေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲရမည္။

(၂) ထိုသို႔စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္လမ္းညႊန္အေတြးအေခၚႏွင့္ မူ၀ါဒရွိရမည္။

(၃) ထုိအေတြးအေခၚႏွင့္မူ၀ါဒမွာဒီမုိကေရစီပညာေရးအေျခခံမူ(၃)ရက္ကို ထင္ဟပ္

ေနေစရမည္။

(၄) ထိုအေတြးအေခၚမူ၀ါဒစီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ေက်ာင္းသား-

ဆရာ-မိဘ-ပညာေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးကိုစိတ္ပါ၀င္စားသူအားလံုး

ပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏုိုင္မည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ

ညီလာခံတစ္ရပ္ကို အစိုးရကုိယ္တုိင္က လက္ခံခြင့္ျပဳက်င္းပေပးရမည္။

(၅) ထိုညီလာခံမွ လက္ရွိမူမမွန္ေသာပညာေရးအားနည္းခ်က္မွန္သမွ်ကုိ ျပင္ဆင္

ေျပာင္းလဲျပီး တစ္တုိင္းျပည္လံုးအက်ိဳးရွိေစမည့္အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္

တစ္ခုလံုးကို ဖန္တီးေပးရမည္။

(ဂ) ထိုပညာေရးစနစ္မွအာမခံရမည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားမွာ-

(၁) လူမ်ိဳးစုအားလံုး၏ကုိယ္ပိုင္စာေပ၊ဘာသာစကား၊ယဥ္ေက်းမွဳလကၡဏာမ်ားကို

လြတ္လပ္စြာ သင္ယူေလ့လာပိုင္ခြင့္။ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။

(၂) ဘ၀အာမခံခ်က္ရွိေသာအဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ စက္မွဳလက္မွဳ အသက္ေမြး

၀မ္းေၾကာင္းအတတ္ပညာမ်ားကို လက္ေတြ႔လုပ္ကိုင္သင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ရွိရမည္။

(၃) လူတိုင္းမသင္မေနရပညာေရးစနစ္ႏွင့္အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္။

(၄) ေက်ာင္းသားမ်ားကိုေက်ာင္းထုတ္ျခင္း၊စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ျခင္း၊ဖိႏွိပ္ျခင္း

ကင္းမဲ့သည့္၊ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရးအာမခံခ်က္ရွိသည့္တကၠသိုလ္၀န္းက်င္

ဖန္တီးေပးျခင္းရွိရမည္။

(၅) ေက်ာင္းသားတုိင္းပရိေဘာဂ၊ေက်ာင္းသံုးပစၥည္း၊ေက်ာင္းေဆာင္၊ျပဌာန္းစာအုပ္၊

ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကး၊ေဆး၀ါး၊ၾကိဳပို႔ယာဥ္ စသည္တို႔မခ်ိဳ႔မတဲ့ရရွိေစႏုိင္ေသာ

ေက်ာင္းသားဘ၀သာယာ၀ေျပာမွဳရွိရမည္။

(၆) တကၠသိုလ္တုိင္း အစိုးရမွခ်ဳပ္ကုိင္မွဳကင္းေ၀းျပီးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အျပည့္အ၀

ရရွိေသာ ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ရွိရမည္။

(၇) ေက်ာင္းသားျပည္သူတို႔ဆႏၵႏွင့္အညီ ေရးဆြဲထားေသာ ေက်ာင္းသားထုအခြင့္

အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ ေခတ္မီတကၠသိုလ္အက္ဥပေဒတစ္ရပ္

ေပၚထြက္လာရမည္။

(၈) တကၠသိုလ္ေကာင္စီတြင္အနည္းဆံုးေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္(၂)ဦး

ေက်ာင္းသားထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။

(၉) တကၠသုိလ္၊ေကာလိပ္၊သိပံ၊သက္ေမြးႏွင့္အေျခခံပညာေက်ာင္းတုိင္းတြင္

ေက်ာင္းသားထုကဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းတက် လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္

တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကို တရား၀င္ရပ္တည္ခြင့္

ျပဳရမည္။

(၁၀) ဆရာ/မ မ်ားကို လစာလံုေလာက္စြာေပးျခင္း၊အရည္အခ်င္းျမွင့္သင္တန္းမ်ား

ေပးျခင္း၊ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ဖိဖိစီးစီး

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အားေပးျခင္းမ်ားရွိရမည္။တျပိဳင္နက္တည္းေက်ာင္းသား-

ဆရာ ခ်စ္ၾကည္စြာပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေရးကိုလည္းတြန္းအားေပးရမည္။

(၁၁) ေက်ာင္းသားထုအခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ရရွိေရး၊ေက်ာင္းသားတိုင္းလြတ္လပ္စြာ

ေရးသားတင္ျပခြင့္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားထုကိုယ္တုိင္စာေပ၊အႏုပညာ၊သတင္းႏွင့္

အားကစား လုပ္ငန္းမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိရမည္။


(ဃ) ထုိသို႔ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အထူးအေရးၾကီးဆံုး(၂)ခ်က္ကို ထပ္မံအၾကံျပဳ လိုပါသည္။ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေရးတို႔ျဖစ္ပါသည္။ဒီ(၂)ခ်က္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ေနပါသည္။


(၆၅)ႏွစ္ၾကာ တုိက္ေနေသာျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္တုိင္းျပည္မျငိမ္းခ်မ္းပါ။စစ္မက္ေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသူမ်ားရွိပါသည္။၄င္းတို႔၏သားသမီးမ်ား ပညာသင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ရရွိဖို႔လည္း ပညာေရးမူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူမ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္အကုန္အက်ခံေနရေသာ စစ္သံုးစရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျပီး ပညာေရးအသံုးစရိတ္ျမွင့္တင္ဖုိ႔အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။တုိင္းျပည္မျငိမ္းခ်မ္း ေစေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို အျမန္ဆံုးရပ္ဆုိင္းျပီးပညာေရးအသံုးစရိတ္လံုလံုေလာက္ေလာက္ျမွင့္တင္ေရးကို အင္တုိက္အားတိုက္ ၾကိဳးပမ္းသြားၾကဖုိ႔အထူးအၾကံျပဳ တုိက္တြန္းလိုပါသည္။

ေက်ာ္ကိုကို


မံုရြာျပည္သူ႔ေဆးရံုၾကီး၀င္း၏ ေတာင္ဘက္တံခါးေပါက္တြင္ ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔ မြန္းလႊဲ ၂ နာရီ အခ်ိန္ခန္႔က ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈဳး စီးနင္းလာေသာ ကားေရွ႕၌ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ အသက္အေသခံမည္ဟု ဆိုကာ ၀ပ္စဥ္းလ်က္ လမ္းေပၚတြင္အိပ္ေနခဲ႔ေၾကာင္း ေဆးရံု၀န္ထမ္းတစ္္ဦး၏ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

“ ဖခင္ျဖစ္သူကိုယ္ တရားရံုးက ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ဆင္႔လိုက္တဲ႔အခါ က်န္းမာေရးထိခိုက္ျပီး မူးေမ႔လဲသြား ရာကေန ေဆးရံုကိုေရာက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ဖခင္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈဳးမွာ တာ၀န္ရွိတယ္ဆိုျပီး ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ကားကိုရပ္ခိုင္းရာကေန အခုလို ကားေရွ႔မွာ သမီးျဖစ္သူက အိပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္..” ဟု ၎ ေဆးရံု ၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွ မ်က္ျမင္အေျခအေနတစ္ရပ္အား ယင္းကဲသို႔ ေျပာျပသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ရံုးတည္ေဆာက္ရန္ ေျမယာရွင္းလင္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူေနအိမ္အခ်ိဳ႕မွ ဖယ္ရွားေပးျခင္းမရွိသည္႔အတြက္ ဟုဆိုကာ မံုရြာျမိဳ႕၊ အိုးဘိုေတာင္ရပ္ကြက္၊ေန ဦးေရႊရ ဆိုသူ အေပၚ ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ျပစ္မႈၾကီးအမႈအမွတ္ ၃၇၃၅/ ၂၀၁၃ ၊ အထက္ျမန္မာျပည္ေျမႏွင္႔ အခြန္စည္းမ်ဥ္း နည္းဥပေဒ အရ ထုတ္ျပန္ထားေသာ နည္းဥပေဒ ၆၉(၂) ရံုးေတာ္သို႔ ထုေခ်ရွင္းလင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ႔သည္႔ အတြက္ ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ဆင္႔ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲဌာနပိုင္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။
“ ျပီးခဲ႔တဲ႔ေသာၾကာေန႔က တရားရံုးသမၼာန္စာေရာက္လာတယ္။ တနလၤာေန႔ရံုးခ်ိန္တဲ႔။ မေန႔က အေဖက ရံုး ကိုမသြားျဖစ္ခဲ႔ဘူး။ အဲ႔ဒါေၾကာင္႔ ဒီေန႔ကို ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ဆင္႔လိုက္တဲ႔အေၾကာင္း ရဲေတြကအိမ္ကိုလာျပီး ၀ရမ္း ဖတ္ျပေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ အေဖကေမ႔လဲသြားတာေၾကာင္႔ အခုလို ေဆးရံုကိုေရာက္လာရတာျဖစ္ပါတယ္..” ဟု ကားေရွ႕၌ ၀ပ္စဥ္းအိပ္ခဲ႔သူ မညိဳမမွ ေျပာျပသည္။

Monywa Times

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္းလုပ္ခြင့္ လိုင္စင္ရ႐ွိခဲ့တဲ့ ေနာ္ေ၀အေျခစိုက္ တယ္လီေနာ္ကုမၸဏီက တယ္လီဖုန္း လုပ္ငန္းေတြကို အျမန္အေကာင္ထည္ေဖာ္ျပီး ျမန္မာနုိင္ငံသား ကၽြမ္းက်င္သူေတြကို အလုပ္ခန္႔အပ္ကာ သက္သာတဲ့ေဈးနႈန္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ ကုမၸဏီရဲ့ အာ႐ွေဒသဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး ညြန္ၾကားေရးမႉး ဂလန္မန္ဒီလစ္က ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။

“ျမန္မာက က်ေနာ္တို့ကုမၸဏီအတြက္ အလုပ္ခန္႔မယ့္လူ အမ်ားစုဟာေဒသခံ ၀န္ထမ္းေတြပဲ ျဖစ္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို့ ကုမၸဏီအသစ္မွာ လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြ အတြက္ ေဒသခံ ကၽြမ္းက်င္တဲ့သူေတြကို ခန္႔အပ္သြားမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔က အာ႐ွမွာလည္း လုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳေတြ႐ွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈဟာလည္း ျမန္မာ
လူထုေတြ အားလုံး တတ္နုိင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”

ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ နည္းပညာလုပ္ငန္းမွာ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံဖို႔ ၾကိဳးစားေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြထဲက ေနာ္ေ၀အေျခစိုက္ တယ္လီေနာ္ကုမၸဏီနဲ႔ ကာတာ အေျခစိုက္ ေအာ္ရီဒူးကုမၸဏီတို့ကို ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ေၾကာင္း တင္ဒါစိစစ္ေရး အဖြဲ႔က ဒီေန႔ ေၾကညာလုိက္တာပါ။

ဥေရာပ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေ႐ွ႕နဲ႔ အလယ္ပိုင္း အပါအ၀င္ အာ႐ွေဒသဆက္သြယ္ေရး
ေဈးကြက္ၾကီး ၅ ခုမွာ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေပးေနတဲ့ တယ္လီေနာ္ကုမၸဏီဟာ ဆက္သြယ္ေရးရင္းနွီးျမႈပ္နွံခြင့္ လိုင္စင္ရ႐ွိရင္ ၁ နွစ္အတြင္း ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေပးနိုင္မယ္လို႔ ကုမၸဏီဥကၠ႒က ေျပာဆိုထားပါတယ္။

၂၀၁၂ ခုနွစ္အထိ တယ္လီေနာ္ မိုဘုိင္းအသံုးျပဳသူ ကမာၻမွာ ၁၄၈ သန္း ႐ွိပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္အတြက္ လုပ္ငန္း မတည္ေငြ ေနာ္ေ၀ခရိုနာ ၁၀၂ ဘီလီယံ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလီယံ၀န္းက်င္ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံထားျပီး ၀န္ထမ္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္ ႐ွိပါတယ္။

အခုလုိ ဆက္သြယ္ေရးတင္ဒါ ေအာင္ျမင္သြားတဲ့အတြက္ အထူး၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းနဲ႔ အျပီးသတ္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ ျမန္မာအစုိးရနဲ႔ ညွိနႈိင္းေဆာင္႐ြက္သြားမယ္လုိ႔ တယ္လီေနာ္က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ မုိဘုိင္းဖုန္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးနုိင္ဖုိ႔ အတြက္ က်ေနာ္တုိ့ရဲ့ အေတြ႕အၾကံဳ..၊ နည္းပညာနဲ႔ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေတြကုိ တာ၀န္ယူမႈ႐ွိ႐ွိနဲ႔ အသုံးခ်ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားဖုိ႔ သံနၷိ႒ာန္ခ်ထားပါတယ္။ အခုလက္႐ွိမွာ လုိင္စင္လုပ္ငန္းရဲ့ ေနာက္ဆုံး အျပီးသတ္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ျမန္မာအစုိးရနဲ႔ ညွိနႈိင္းလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ႐ွိေနပါတယ္” လုိ႔ တယ္လီေနာ္ ဥကၠ႒နဲ႔ အမႈေဆာင္အရာ႐ွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Jon Fredrik Baksaas က ေၾကညာခ်က္မွာ ေျပာဆုိပါတယ္။

ကာတာအေျခစိုက္ အိုရီဒူးကုမၸဏီဟာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉ ဘီလီယံ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံထားတဲ့ ကုမၸဏီျဖစ္ျပီး အင္ဒိုနီး႐ွားနိုင္ငံမွာ အၾကီးမားဆံုး ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ အင္ဒိုဆက္ကုမၸဏီကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။

ေအာ္ရီဒူးကုမၸဏီဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီယံအထိ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံသြားမွာ ျဖစ္ျပီး ၂ နွစ္အတြင္းမွာ ျမန္မာ့လူဦးေရ ၉၀ ရာခိုင္နႈန္းအထိ 3G တယ္လီဖုန္း သံုးစြဲခြင့္ရေအာင္ ျပဳလုပ္မယ္လို့ ေျပာဆိုထားျပီး တာ၀ါတိုင္ေပါင္း ၁ ေသာင္းကိုလည္း တည္ေဆာက္သြားမယ္လုိ႔ ေျပာထားပါတယ္။

တင္ဒါေအာင္ျမင္တဲ့ ကုမၸဏီစာရင္းထဲမွာ အရန္ကုမၸဏီေတြအျဖစ္ ျပင္သစ္အေျခစိုက္ ေအာ္ရိမ္းကုမၸဏီနဲ႔ ဂ်ပန္အေျခစိုက္ မာ႐ူဘီနီ ကုမၸဏီကို ေ႐ြးခ်ယ္
ထားပါတယ္။

News>>>DVB
photo credit>> Kyaw Oo
TELENOE @ thailand
Telenor Myanmar Facebook.

အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းေၾကာင္း၊သံဃာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္သည့္ အမ်ဳိး ဘာသာ၊ သာသနာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ၾသ၀ါဒခံယူပြဲႏွင့္ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ား ေတြ႔ဆုံညွိႏႈိင္းပြဲ၌ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးက တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ မိန္႔ၾကားေသာ ၾသ၀ါဒတြင္ ထည့္သြင္းမိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးက အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔တစ္ရပ္ေပၚေပါက္က အစိုးရ၊
ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာက၊ သံဃာထုတစ္ရပ္လံုး စည္းစည္းစည္းလံုးလံုး လုပ္ေဆာင္ၾကရန္လည္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒေပၚေပါက္ေရး အႀကံေပးေဆြးေႏြးသူ ဥပေဒပညာရွင္ ဦးရဲေခါင္ညြန္႔ကလည္း ယင္းဥပေဒသည္ လူ႔အခြင့္အအေရးႏွင့္ညီေၾကာင္း၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔ ဘာသာမ်ားအတြက္ခတ္ထားေသာ ၿခံစည္းရိုးကို လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္မညီဟု မေျပာေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းရာမ်ားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ႏုိင္စုိး(ကစၧပ)
Popular Myanmar News Journal


အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ၾသဝါဒခံယူပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႕က ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သံဃာေတာ္ အပါးတစ္ေထာင္ေက်ာ္တက္ေရာက္တဲ့ ဇြန္လ ၂၇ရက္ေန႔အခမ္းအနားမွာ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းေရး လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ မိန္႔ၾကားလိုက္ပါတယ္။

( IHS Jame’s Defence Weekly မွ 25 Jun 2013 ရက္စြဲပါ “ Independent report confirm UWSA helicopter sighting “ သတင္းကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အႀကီးဆုံးလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ UWSA ( ဝျပည္ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မ ေတာ္) က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထံမွ ပုိ႔ေဆာင္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားအား လက္ခံထားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႔သည့္ IHS Jame’s Defence Weekely၏ အစီရင္ခံစာကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအေ႔ရွေျမာက္ေဒသ ရွမ္းျပည္နယ္မွ လြပ္လပ္ေသာ ေဒသခံသတင္းအရင္း အျမစ္မ်ား က အတည္ျပဳလုိက္ပါသည္။

ႏုိ္င္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ျမန္မာ့ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ဘာတစ္လ္ လင္႔တနာ၏ ဇြန္ ၂၅ရက္စြဲပါ Asiam Times online မွ သတင္းေဆာင္းပါးတြင္ Mil Mi – 17 Hip အလတ္စား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ ႏွစ္စင္းသည္ တရုတ္ နယ္စပ္ ႏွင္႔မေဝးေသာ အေ႔ရွေျမာက္ ဝေတာင္တန္းေပၚရွိ ပန္းဝါၿမိဳ႕အနီးမွ မန္နမ္ဆုိင္တြင္ လတ္တေလာ အေျခစိုက္ထားၿပီး စူးစမ္းေထာက္လွမ္းေသာ မ်က္လုံးမ်ား၏ ရန္မွ ဖုံးကြယ္ထားသည္ဟု ၎နယ္ေျမႏွင္႔ နီးစပ္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကုိ ကုိးကား၍ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

Yangon chronicle

လႊတ္ေတာ္ ဆိုတာ ဥပေဒျပဳေရး၊ ဥပေဒ ျပဌာန္းေရး မ႑ိဳင္တစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္....... တနည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေရွ႕တန္းတင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တည္ေထာင္ထားျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္........ အခုလက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္အနက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဟာ သမၼတနဲ႕ အစိုးရကို ပုဆိုး ခါးပံုစ လိုက္နင္းေနတဲ့ အခ်ိဳးေတြ ေတြ႕လာရတာ မ်ားပါတယ္.......

အခုေနာက္ဆံုး သိသာတာကေတာ့ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ ေရြးခ်ယ္မယ့္ ရက္ ကပ္ေနခါမွ ေတ့ျဖဳတ္လိုက္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ တင္ဒါကို ဥပေဒေရးၿပီးမွ ခ်ေပးဖုိ႕ ဆိုတဲ့ ကိစၥပဲ ျဖစ္ပါတယ္..... ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးဟာ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာႏွစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္မယ္ဆိုတာ အေစာႀကီးကတည္းက ႀကိဳတင္ ေၾကျငာထားခဲ့ပါတယ္......

ပါဝင္မယ့္ ေအာ္ပေရတာေတြဟာလည္း သူ႕ထက္ငါ အၿပိဳင္အဆုိင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ မက္လံုးေတြေပးၿပီး ၿပိဳင္ဆုိင္လာတာလည္း အမ်ားအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္...... အခုလက္ရွိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က လုပ္လိုက္တဲ့ လုပ္ရပ္ဟာ နက္ျဖန္ ၂၇ ရက္ေန႕မွာ တင္ဒါေရြးခ်ယ္မယ့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို ပုဆိုး ခါးပံုစ တက္နင္းလိုက္ျခင္းပါပဲ.......

အဆိုပါ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာအတြက္ တင္ဒါေခၚယူရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဖြဲ႕ေတြပဲဆိုရင္ အမ်ားေျပာစရာ ျဖစ္မွာစိုးတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာက တင္ဒါအႀကံေပးေတြနဲ႕ ေဆာင္ရြက္ထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္..... ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ေအာ္ပေရတာေတြဟာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုတည္း မဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံတကာက ကုမၸဏီေတြ မ်ားစြာ ပါဝင္ေနပါတယ္....... ထို႕အတူပဲ လက္ရွိ အစိုးရရဲ႕ ႏိုင္ငံသားေတြအေပၚ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ဖုန္းမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဟန္႕တားလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္.....

ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႕ ရိုးသားမႈရွိတယ္ဆိုရင္၊ တုိင္းျပည္နဲ႕ ျပည္သူလူထုအေပၚ ေစတနာထားတယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးကိုယ္တုိင္ ျပည္သူလူထုကို ကတိေပးထားတဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ၆ လ ကတည္းက အဆိုပါ ကိစၥကို လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပေဆြးေႏြး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္..... ထို႕အတူပဲ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးကလည္း ႀကိဳတင္ေၾကျငာေနခ်ိန္မွာ ညွိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႕ လိုမွာပါ...... အခုကေတာ့ နက္ျဖန္ တင္ဒါေရြးမယ္ဆိုမွ ဒီေန႕လိုေန႕မ်ိဳးမွာ အေရးႀကီး အဆိုကို တင္သြင္းပီး လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းဟာ လက္ရွိ အစိုးရနဲ႕ ဝန္ႀကီးဌာနကုိ ေတ့ျဖဳတ္လိုက္ျခင္းလဲ ျဖစ္ပါတယ္.......

တနည္းအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ နက္ျဖန္မွာျပဳလုပ္မယ့္ ေအာ္ပေရတာ ေရြးခ်ယ္မႈကို ရပ္ဆုိင္းသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းပါပဲ...... ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အက်ိဳးရလာဘ္ေတြကေတာ့ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ၊ တင္ဒါေရြးခ်ယ္ေရးမွာ ပါဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အႀကံေပးအဖြဲ႕ရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ပထမဆံုးေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ တစ္ရပ္ရဲ႕ တင္ဒါေခၚယူမႈအေပၚ အျမင္ အားလံုး အားလံုး လံုးဝကို ပ်က္စီးသြားေစမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္........

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒေရးဆြဲတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာမယ္ မသိရသလို၊ အဆိုပါ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ေရးဆြဲေနစဥ္မွာ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႕ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာနဲ႕ ရရွိႏိုင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းသက္သာတဲ့ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြကို ကိုင္ေဆာင္ဖို႕ အခြင့္အလမ္း မရွိေအာင္ လုပ္လိုက္သလိုပါပဲ........

အျခင္းျခင္း အာဃာတထားျခင္း ထုိင္ခံုရလိုျခင္းအတြက္ တုိင္းျပည္မ်က္ႏွာကို အိုးမည္းသုတ္၊ မဖ်က္ဆီးပါနဲ႕လို႕ပဲ ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထား ထုတ္ေဖာ္ပါတယ္..... ဒီအတြက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ရိုးသားမႈမရွိ၊ ျပည္သူလူထုအေပၚ ေစတနာမထားပဲ လက္ရွိအစိုးရအေပၚ ေတ့ျဖဳတ္တဲ့ အဲ့ဒိလုပ္ရပ္ကို လံုးဝ လံုးဝ ကန္႕ကြက္ ရံႈ႕ခ်ပါတယ္.......

Voice of James Mint


ျမန္မာ သံဃာ တစ္ပါး ျဖစ္တဲ့ ဦးဝီရသူရဲ့ ပံုကို မ်က္နွာဖံုး တင္ျပီး The Face of Buddhist Terror လို့ ေခါင္းစဉ္ တပ္ထားတဲ့ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန့ထုတ္ TIME မဂၢဇင္းပါ ေဆာင္းပါးကို မူရင္းေရာ မိတၱဴပါ ျဖန့္ခိ်ခြင့္ မျပဳဖို့ ျမန္မာ အစိုးရ အေရးေပၚ စီမံ ခန့္ခဲြေရး ဗဟို ေကာ္မီတီက တားျမစ္လိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာ နိုင္ငံမွာ အစိုးရကေရာ ျမန္မာ နိုင္ငံသား အေတာ္ မ်ားမ်ား ကပါ ကန့္ကြက္ ေနျကတဲ့ တဲ့ တိုင္းမ္ မဂၢဇင္းပါ ေဆာင္းပါးနဲ့ ပတ္သက္လို့ တိုင္းမ္ မဂၢဇင္းကို ဘီဘီစီက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာမွာ သူတို့ မဂၢဇင္း ရဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မ်က္နွာဖံုး ေဆာင္းပါးဟာ ျမန္မာ နိုင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာနဲ့ နြယ္ေနတဲ့ အစြန္းေရာက္ လႈပ္ရွားမႈ ရိွတယ္ ဆိုတာ အေသ အခ်ာ ပိုင္းျခား စိတ္ျဖာ ေရးသား ထားတဲ့ သတင္း ျဖစ္တယ္၊ သူတို့ သတင္း ေဖာ္ျပ မႈေျကာင့္ အခုလို အေခ် အတင္ ေဆြးေနြး မႈေတြ ျဖစ္လာတဲ့ အတြက္ ေက်နပ္မိ ပါတယ္လို့ ျပန္ေျဖခဲ့ ပါတယ္။

အစိုးရ ဘက္က မဂၢဇင္းကို ကန့္ကြက္တယ္ ဆိုေပမဲ့ မဂၢဇင္း ထဲမွာ ပါတဲ့ အခ်က္ေတြ ထဲက ဘာေတြ မွားတယ္ ဆိုတာ ေထာက္မျပဘဲ လူမို်းေရး၊ ဘာသာေရး အဓိ ကရုဏ္းေတြ ထပ္မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္နိုင္ဖို့ ပိတ္ပင္တာ လို့သာ လို့ အေျကာင္းျပ ထားပါတယ္။

ျမန္မာ နိုင္ငံမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အျကမ္းဖက္မႈေတြ စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ခိ်န္၊ တေနရာ ကေန ေနာက္ တေနရာကို စတင္ ကူးစက္ ျပန့္နံွ့သြားစဉ္ ကတည္းက အစိုးရ အေနနဲ့ လုပ္သင့္တာကို ဘာတခုမွ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ မလုပ္ခဲ့ဘူး၊ ဒီလို သူ့ရဲ့ ပ်က္ကြက္မႈေတြ ေပၚေပါက္မွာ ကိုသာ အစိုးရက စိုးရိမ္တာ ျဖစ္နိုင္တယ္လို့ ရန္ကုန္ တိုင္း သတင္း ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ ဦးစည္သူ ေအာင္ျမင့္က ေျပာပါတယ္။

ဗုဒၶ ဘာသာဟာ သန့္ရွင္းတဲ့ ဘာသာ တရား ျဖစ္ျပီး အစြန္းေရာက္ ေတြရဲ့ ပါဝင္ ပတ္သက္မႈ ကေန နွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ကင္းလြတ္ ေနခဲ့တယ္လို့ အစခီ် ေရးသား ထားျပီး မျကာေသးခင္ နွစ္ေတြ ေရာက္မွ အစြန္းေရာက္ သမားေတြ ရဲ့ အေရာင္ခ်ယ္မႈ ခံလာရတယ္လို့ သီရိလကၤာ၊ ထိုင္းနဲ့ ျမန္မာ နိုင္ငံတို့မွာ ျဖစ္ခဲ့တာေတြကို ေဆာင္းပါးမွာ ေထာက္ျပ ထားေျကာင္း သူက ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာ နိုင္ငံမွာ ဆိုလည္း ျပီးခဲ့တဲ့ နွစ္ကမွ အျကမ္းဖက္ သမားေတြရဲ့ ခုတံုးလုပ္ အသံုး ခ်တာ ခံခဲ့ ရျပီး ဗုဒၶ ဘာသာရဲ့ ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ ပ်က္ယြင္း ခဲ့ရ တာေျကာင့္ ဘယ္သူေတြ လုပ္ေဆာင္လို့ ဒီလို ျဖစ္လာရတယ္ ဆိုတာ ကိုသာ အေျဖရွာဖို့ လိုအပ္တယ္လို့လည္း ဦးစည္သူ ေအာင္ျမင့္က ေျပာပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္မွာ အစိုးရ၊ နိုင္ငံေရး ပါတီ တခို့်နဲ့ ျပည္တြင္း မီဒီယာေတြဟာ နိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ဖို့ အတြက္ သာ လုပ္ေနျကျပီး တိုင္းမ္ မဂၢဇင္းကို ကန့္ကြက္ ဆန့္က်င္ဖို့ ျကိုးစား ေနတာ ေတြ့ရတယ္၊ ဒါဟာ တိုင္းျပည္ အတြက္ေရာ ဗုဒၶ ဘာသာ အတြက္ပါ မေကာင္းဘူးလို့ သူက ဆိုပါတယ္။

ျပည္တြင္း သတင္း မီဒီယာ အမ်ားစုဟာ နိုင္ငံတြင္းက လူမ်ားစု ဗုဒၶ ဘာသာ ေတြရဲ့ ျငိုျငင္တာ ခံရမွာ စိုးရိမ္ျပီး အမွန္ကို မတင္ျပ ရဲျကဘူးလို့လည္း ဦးစည္သူ ေအာင္ျမင့္က ေျပာပါတယ္။

တိုင္းမ္ မဂၢဇင္းက ေထာက္ျပ သလို ျမန္မာ နိုင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာနဲ့ နြယ္ေနတဲ့ အစြန္းေရာက္ လႈပ္ရွားမႈ ရိွေနတယ္ ဆိုတာကို စဉ္းစား ေဆြးေနြးဖို့ လိုအပ္တယ္ လို့လည္း သူက ေျပာပါတယ္။

ေဆာင္းပါးရွင္ Hannah Beech ရဲ့ ေဆာင္းပါးဟာ အခ်က္ အလက္ကို အေျခခံျပီး အေသအခ်ာ ေလ့လာ ျပီးမွ ေရးထားတာ ျဖစ္ျပီး စကားလံုး အသံုး အနႈန္းက အစ ဂရု တစိုက္ရိွတယ္၊ မွားယြင္း ေဖာ္ျပ ထားတာ မရိွဘူးလို့ သူ နားလည္ေျကာင္း ဦးစည္သူ ေအာင္ျမင့္က ေျပာ ပါတယ္။

ေဆာင္းပါးထဲမွာ ဦးဝီရသူနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ ပံုရိပ္ကို ေဖာ္ျပထားတာနဲ့ ပတ္သက္လို့ေတာ့ သူ့ရဲ့ ေဟာေျပာ ခ်က္ေတြ တရားေခြေတြနဲ့ Facebook ေပၚက အေရး အသား ေတြဟာ ဗုဒၶရဲ့ အဆံုး အမ ေတြနဲ့ ကိုက္ညီမႈ ရိွမရိွ ဆိုတာ အစိုးရ အေနနဲ့ အလြယ္ တကူ စစ္ေဆး နိုင္တယ္လို့ သူက ဆိုပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)

( 24 June 2013 ရက္စြဲပါ CNN မွ Suzanne Dimaggio ႏွင့္ Priscilla Clapp တို႔ ေရးသားေသာ 10 Steps Myanmar Must Take ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုမွ စတင္ကာစရွိေသးေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးသည္ ယေန႔ကမာၻေပၚတြင္ ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ သံဓိဌာန္ အခိုင္မာဆံုး ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရာစုႏွစ္ တစ္ဝက္ခန္႔ ေသြးထြက္သံယိုမ်ား ျဖစ္ေစၿပီး တိုင္းျပည္အား ခၽြတ္ၿခံဳက်ေစသည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအၿပီးတြင္ စီမံတြက္ခ်က္ ထားေသာ ထိပ္ပိုင္းမွ စေသာ အေျပာင္းအလဲကို စတင္ခဲ့ရာ ေအာက္ေျခမွ စ၍ ႏိုင္ငံေရး၊ စိီးပြားေရးႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အ စည္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ေအာက္ေျခမွ စတင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအားေပးေနပါသည္။

ယေန႔အထိ တိုးတက္မႈမ်ားရွိေနသည္ ဆိုေသာ္လည္း ၊ ယခုမွစ၍ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအထိ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ သမၼတဥိီးသိန္းစိန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦး ေရႊမန္းတို႔သည္ စိန္ေခၚမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ႀကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၊ အဆိုပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ၏ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ တို႔အေပၚ စမ္းသပ္မႈ သဖြယ္ရွိလာေပလိမ့္မည္။ အေရးေပၚ ဦးစားေပးရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားကို အေျဖရွာေရး ၊ ဆင္းရဲမြဲေတေနေသာ ျပည္သူအမ်ားစုၾကား အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးေရး ၊ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ကို ဆက္လက္အသြင္ေျပာင္းေရး၊ အဂတိလိုက္စားမႈကို တိုတ္ဖ်က္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ ပါသည္။

စာေရးသူတို႔သည္ မၾကာမီက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အႀကီးတန္း အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သမၼတ၏အႀကံေပးမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းစာ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့၍ အစည္းအေဝးမ်ား အႀကံျပဳမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတဆင့္ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစရန္ ၊ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရမည့္ အဓိက ေသာ့ခ်က္စိန္ေခၚမႈ ဆယ္ခုကို စာေရးသူတို႔ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။

၁။ စစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအခန္းက႑ကို ျပန္လည္သတ္မွတ္၍ ပေရာဖက္ရွင္နယ္က်က် လုပ္ေဆာင္ရန္

တိုင္းျပည္တြင္ စစ္တပ္၏စီးပြားေရးအရ လႊမ္းမိုးထားမႈကို ဖယ္ရွားမပစ္မခ်င္း တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အရ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။အကယ္၍ တိုင္းျပည္ ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ တုိင္းျပည္၏ဆိုးရြားစြာ ဆင္းရဲမြဲေတေနရမႈကို သက္သာရာရေစမည့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို မေဆာင္ၾကည္းႏိုင္ပါက တုိင္းျပည္မတည္ၿငိမ္မႈအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂ ။တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားေရးမဏိဳင္ကို ခိုင္မာစြာထူေထာင္ရန္

အစိုးရသစ္၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈတြင္ တရားေရးမဏဳိင္သည္ အဓိကအားနည္းခ်က္အျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္ ပါသည္။ယင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံတြင္ ျပႆနာျဖစ္ေနသည္မွာ တစိ္တ္တပိုင္းျဖစ္ၿပီး၊ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ တရားစီရင္မႈဆိုင္ရာ က်ဳးလြန္မႈမ်ား၏ ရလာဒ္ေၾကာင့္လည္း တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ အဆက္မျပက္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားက တရားမွ်တစြာ တရားစီရင္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ရမည့္ တရား႐ုံးမ်ား ဖြံ ့ၿဖိဳးလာေရးတြင္ ျပႆနာရွိလာပါသည္။

၃ ။ လူတစ္ဦးခ်င္း ရပိုင္ခြင့္မ်ား အကာအကြယ္ေပးရန္

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္ကတည္းက လြတ္လပ္မႈအသစ္မ်ားအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္က တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့ ေသာ္လည္းဥပေဒအရ လိုက္နာအကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား မရွိေသးေပး။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ၊တစ္ဦးခ်င္းရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဥပေဒျဖင့္အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား မရွိေသးေပ။တကယ္တမ္း ဆိုရလွ်င္ ၁၉၆၂ ကတည္းက ခ်မွတ္ က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးကိုသာ အဓိကထားၿပီး အာ႐ုံျပဳခဲ့ၿပီး၊ယခုအထိ စာအုပ္မ်ားတြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒကိုပင္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက လိုအပ္ပါက အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

၄ ။ တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ေဖာ္ျမဴလာမ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးေစေရး

ႏိုင္ငံေရးအရ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး တစ္ခုတည္းသက္သက္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားတန္းတူညိီမွ်ေရးကို မေဖာ္ ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါ။ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအပါအဝင္ အာဏာခြဲေဝေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်ိဳ႕ခက္ခဲေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ၿပီး ၊ တျဖည္းျဖည္းအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈမ်ားပါ လိုအပ္ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ကိုအစိပၸယ္ သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရ မ်ားအား ေကာင္းေစေရးတို႔အတြက္ အေလးအနက္ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား တိုးတက္လာရမည္ျဖစ္၍ ၄င္းတို႔ သည္ အေရးႀကီးေသာေျခလွမ္းျဖစ္ၿပီး၊ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ မ်ားစြာ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။

၅။ လူမႈေရးအရ လည္းေကာင္း ဘာသာေရးအရ လည္းေကာင္း သည္းခံစိတ္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ေမြးလာေစရန္

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္မြတ္ဆလင္မ်ားၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ျပႆနာရွာလို႔သူ အနညး္စုက ေဒသတစ္ခုမွ အျငင္းပြားမႈေလးတစ္ခုကိုအဓိကက်ေသာ ပဋိပကၡအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းႏိုင္ရန္ ေရခံေျမခံမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ လူအုပ္ႀကီးျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ထိေရာက္စြာကာကြယ္ရန္ႏွင့္တုံျပန္ရန္ ေသခ်ာဖြဲ႔စည္း၍ ေလ့က်င့္ ထားသင္ပါသည္။တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးႏွင့္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စိတ္ရွည္ ရန္ႏွင့္ သံသယမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ပညာေပးမႈမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

၆။ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးတြင္ အျမစ္တြယ္ေနၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္

ဒီမိုကေရစိီေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ စီးပြားေရးေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားတြင္ ႀကီးစြာေသာစိန္ေခၚမႈျဖစ္ပါသည္။အကယ္၍ ယေန႔ရွိေန ေသာ အဂတိလုိက္စားမႈ အဆင့္ကို ၂၀၁၅ မတိုင္မီ အေရးပါစြာ ေလ်ာ့မခ်ႏိုင္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ကမာၻအႏွံတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္ မက်က္တက်က္ ဒီမိုကေရစီသာ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၇။ အစိုးရႏွင့္စီးပြားေရးတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကြက္လပ္ျဖစ္ေနေသာ အလယ္လႊာ ေပ်ာက္ဆံုးေနမႈကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ ျမန္ဆန္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေကာက္ရိုးမီးကဲ့သို႔ ဝုန္းခနဲ စနစ္မ်ိဳးျဖင့္ ဖိအား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလညး္ လက္ေတြ႔ ေအာက္ေျခတြင္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားရွိရန္ က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ေလာင္ ေျပာဆိုလ်က္ ရွိပါသည္။ မူဝါဒကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အဆင့္သို႔ ေျပာင္းေပးမည့္ အလယ္ လႊာ ေပ်ာက္ဆံုးေနပါသည္။ အဆိုပါအလႊာသည္ စြမ္းအားမရွိဘဲ အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ႏွင့္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ မရွိေပ။

၈။ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အက်ိဳးအျမတ္ကို ျပည္သူလူထု၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အလႊာမ်ားထံ ေဝငွနုိင္ေရး

မက္ခရိုစီးပြားေရး တည္ျငိမ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ မ်ားအတြက္ စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္ တိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိက ေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ေနစဥ္မွာပင္ အစိုးရသည္ အဆိုပါ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးမႈႏွင့္ သာမန္လယ္သမားမ်ား စြမ္းအားထက္ေစ ေရးကို ဦးတည္ရန္ အားေပးရမည္ျဖစ္ျပီး ခရိုနီ လူတန္းစားထဲ မေရာက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ လက္ရွိ စစ္တပ္ႏွင့္ ခရိုနီ မ်ားကသာ စီးပြားေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းသည္ က်ယ္ျပန္႔မႈကို အေျခခံေသာ စၤိးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ ႀကီးမား ေသာ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၉။ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းရပိုင္ခြင့္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္


လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒသစ္မ်ားအတြက္ စၾကၤံရွိေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ျပည္သူမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၊စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကး(သို႔) ဘဝျပန္ လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္မေပးနုိင္ ဘဲ တရားမွ်တမႈ မရွိစြာ ေနရာဖယ္ေပးေနရျခင္းမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ တရားမွ်တေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ အဆိုပါ ေနရာဖယ္ေပးခဲ့ရမႈမ်ားအေပၚ ဘာမွ် မလုပ္ ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းအသစ္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ မွ်တေသာ မွ်ေဝခံစားမႈရွိရမည္။ ပံုစံသစ္ႏွင့္ ေျမယာ မ်ားမွ မတရားဖယ္ရွားမခံရေရး တည္ျငိမ္ေသာ ေျမယာပိုင္ခြင့္မ်ား ေသခ်ာေစရပါမည္။

၁၀။စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးတိုးတက္မႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အကာအကြယ္ေပးေရးၾကားတြင္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီရန္ ေဆြးေႏြးသည့္ ယႏၱရား တိုးတက္ရန္။

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေဒသခံအသိုင္းအဝိုင္မ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း မ်ားေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ေဒသခံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားအေျခခံ အေဆာက္အဦလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစမည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြက္ ၄င္းအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ႀကီးမာေသာ သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈမ်ား တြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ မွ်တစြာ မွ်ေဝေရးကို ေသခ်ာေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဟူသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ ေခ်ေမြ႕႔သည္ဟု မရွိေပ။ ျမန္မာနုိင္ငံမွ လက္ေတြ႔အေျခအေနမွာ လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေနအထားမေရာက္မီ ပိုမိုခက္ခဲေသာ အပိုင္းကို ၾကံဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ယခုပင္ ကၽြန္ုပ္တုိ႔သည္ လက္ရွိလုပ္ငန္းစဥ္မွ အက်ိဳးအျမတ္ရွိသူမ်ား၊ ဆံုးရုံုးမႈရွိသူမ်ားကို စတင္ေတြ႕ျမင္လာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စီၤးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိး တက္မႈမွာလည္း မညီမွ်ႏိုင္ေသးေပ။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာလည္း က်ုယ္ျပန္႔မႈကို အေျခမခံနု္ိင္ေသးေပ။ ေျမယာရပိုင္ခြင့္ အျငင္း ပြားမႈမ်ားကို အလြယ္တကူ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးေပ။ ျပည္သူမ်ားလညး္ ေနရာေရြ႕ေျပာင္းေပးရဦးမည္။ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာ ေရး ပဋိပကၡမ်ားမွာ အားလံုးလက္ခံနုိင္ေသာ အေျဖမရမခ်င္း ဆက္လက္ရွိေနနိုင္ပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနကို ေပးထား ခ်က္အျဖစ္ ခံယူ၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံကို ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၄င္းကို ေက်ာ္၍ လက္ရွိ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းကို ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းနိုင္ေရးကို ေသခ်ာေစရန္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ပါတနာအျဖစ္ လုပ္ သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ား လုပ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

(Suzanne Dimaggio)သည္ Asia Society မွ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ မူဝါဒ အစီအစဥ္ ဒုဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး Priscilla Clapp သည္ အေမရိကန္နုိင္ငံျခားေရး ေကာင္စစ္ဝန္ ဝန္ႀကီး ျဖစ္ျပီး ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အေမရိကန္သံရံုး ယာယီတာဝန္ခံျဖစ္ပါသည္။

(အထက္ပါတို႔မွာ ၄င္းတို႔၏ အျမင္ျဖစ္ပါသည္)

Yangon chronicle