August 2013

၅၀၅/ခ ေတြ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အေရာင္းသြတ္လာပါျပီ ။
ဦး၀င္ခ်ဳိ နဲ႔ (၅)ေယာက္ ပဲခူးမွာ ေစ်းဦးေပါက္ျပီ ။

ဦး၀င္ခ်ဳိကို ဆက္သြယ္မရေတာ့ . . . ဖုန္းကိုပါ သိမ္းလိုက္ျပီ ျဖစ္မည္ ။ ဖုန္းသိမ္းေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ဆုံး သတင္းေပးပို႔သြားသည္ ။
၅၀၅/ခ ႏွင့္ တရားစြဲဆို ခ်က္ျခင္းစီရင္မည့္ သ႑န္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္ ။
ဥိး၀င္ခ်ဳိနဲ႔ (၂) ေယာက္က အမွတ္ (၁) စခန္းမွာ ခ်ဳပ္ျပီး က်န္သူမ်ားကို စခန္း (၂) ၊ (၃) တြင္ ခြဲ၍ ခ်ဳပ္ထားမည္ဟု ေျပာၾကားသြားသည္ ။ အားလုံးေပါင္း (၆) ေယာက္ မိန္းကေလးလဲပါတယ္ ။ လူငယ္ေမာင္မယ္ေတြ ။ အထူးသျဖင့္ တရားမ်ွတမႈကို ခ်စ္တဲ့ လးငယ္ေမာင္မယ္ေတြ ။

ေတာ္ေတာ္ကို လြန္လာပါျပီ ။ နိင္ငံေတာ္ ဆိုသည္ကို လိုလိသလို ဘာသာျပန္ျပီး ၊ နိင္ငံသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ အနည္းငယ္ကိုပင္ ဒီမိုကေရစီဟု ဆိုလ်ွက္ ယခုကဲ့သို႔ ေအာက္ေျခရွိ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားမွ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား တိုးျမင့္လုပ္ေဆာင္ေနမႈသည္
ျပည္သူကိုဗဟိုျပဳ၍ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ၾကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ေနပါသည္ဆိုေသာ သမၼတ ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဠ ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရတစ္ရပ္လုံး ႏွင့္ နိင္ငံအ၀ွမ္းရွိ္ နိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိျပီးေသာ နိင္ငံသားထု တစ္ရပ္လုံးကို စိန္ေခးလာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္ ။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ျပားျပား၀ပ္ခဲ့ရေသာ ေၾကာက္စိတ္မ်ားကို ဒီမိုကေရစီ အသံေပး၍ လမ္းေပးသို႔ ထုတ္ေစျပီးမွ ယခုကဲ့သို႔ စီရင္ေနမႈသည္ တိုင္းျပည္၏ အလိုအပ္ဆုံးျဖစ္ေသာ အစိုးရႏွင့္ နိင္ငံသားမ်ား၏ ျပန္လွန္ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို တိတိလင္းလင္းဖ်က္ဆီးေနပါသျဖင့္ နိင္ငံေတာ္ အစိုးရ အဆင့္မ်ားႏွင့္ နိင္ငံသားအားလုံးမွ ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ ေအာက္ေျခရွိ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ တရားစီရင္ေရးမ်ား၏ မတရားမႈမ်ားကို ယခုထက္ ပို၍ ေဖာ္ထုတ္ ဆန္႔က်င္ ပူးေပါင္းဖယ္ရွားသြားရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ နိင္ငံေတာ္အစိုးရ အဆင့္မွ အျမန္ဆုံး ယခုကဲ့သို႔ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွင့္ အစိုးရၾကား အၾကည္အညိဳပ်က္ေစနိင္ေသာ အမိန္႔ ညႊန္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို နိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာကြယ္ ျပင္ဆင္ လမ္းညႊန္ေပးဖို႔ ခပ္ျမန္ျမန္ လုပ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ေလးစားစြာ ေရးသား သိေစအပ္ပါသည္ ။

ယခုကဲ့သို႔ ပုဒ္မ (၁၈) ၊ ပုဒ္မ ၁၄၄ ၊ ပုဒ္မ (၅၀၅/ခ) သင္းဖြဲ႔ (၆) မ်ားသည္ ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ လိုသလို ျပည္သူအေပၚ ျပဳမူ ဆက္ဆံျခင္းသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ အဖိႏွိပ္ခံ နိင္ငံသားမ်ား၏ အေျခအေနထက္ ပိုမို နာသာခံခက္ျဖစ္ၾကရေစပါသည္ ။ ဒီမိုကေရစီဟု ဆိုပါလ်ွက္ လိုသ္လို ပုဒ္မတပ္ အေရးယူခံေနရျခင္းသည္ ျပည္သူ႔ဘ၀လုံျခံဳမႈ ကင္းမဲ့ေနေၾကာင္းကို သိသာျမင္လြယ္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား ျဖစ္လာပါသည္ ။

နိင္ငံသားေကာင္း ျဖစ္ခြင့္ ရွိေသာ နိင္ငံသားမ်ားမွ ယခုကဲ့သို႔ လယ္သမား ၊ အလုပ္သမား ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား ၊ နိင္ငံသားမ်ား၏ ဥပေဒအကာအကြယ္ ကင္းမဲ့မႈသည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ခင္ဗ်ားတို႔ လက္ခံရမည့္ အကာအကြယ္မဲ့မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚလာေစရန္ နိင္ရာေထာင့္မွာ မတရားမႈ ႏွင့္ မတရားသည့္ ဥပေဒမ်ား ၊
ထို ဥပေဒမ်ားကို ခုတုံးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ ဆရာၾကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း၏ ေတးလကၤာ ကို ဆက္ဖတ္ၾကည့္ေပးၾကပါဗ်ာ . . .။
-===========================

တစ္ကယ့္ တစ္ကယ္ တြန္းလွန္ဖို႔ အေရးကလဲ
မေ၀းေတာ့ျပီမို႔ . . .
အေရးၾကီးလ်ွင္ျဖင့္ ေသြးနီးရာ ဆိုသည့္ အတိုင္း
ကိုင္း . . . ထထၾကြၾကြ နဲ႔ ၀ိုင္းၾကေပေရာ့ . . .

ျငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ၾကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္း

ဆက္သြယ္ရန္
၀၉ ၇၃၂၀ ၆၈၃၈
Kowai Lu

အပတ္စဥ္ေဆာင္းပါးမွာ ၈၈အေရးေတာ္ပံုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆာင္းပါးက မ်ားသြားၿပီမို႔ ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ အျခားအေၾကာင္းအရာကို ေရးဖို႔ စိတ္ကူးထားတာရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကာလမွာ ၈၈ေငြရတု အႀကိဳ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့လို႔ ပထမ အဓမၼ အၿငိမ္းစား ေပး ခံရရာ ကေန ေနာက္ဆံုးဝန္ထမ္းအျဖစ္ကပါ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရတဲ့ ဆရာမ ေဒၚစိုးစိုးခိုင္ရဲ႕သတင္းကို ၾကားတဲ့အတြက္ စိတ္မေကာင္းျခင္းနဲ႔အတူ အာရံုက အဲဒီအေၾကာင္းမွာပဲ တရစ္ဝဲဝဲ ျဖစ္ေနမိပါတယ္။ စိတ္မေကာင္းျဖစ္တယ္ ဆိုရာမွာလည္း ကာယကံရွင္ဆရာမအတြက္ထက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ ပိုစိတ္မေကာင္းမိတာပါလို႔ ရင္ထဲမွာရွိတဲ့အတိုင္း ေျပာလိုက္ပါရေစ။

ဒီလိုေျပာေတာ့ "ဟယ္၊ ခံရတဲ့ဆရာမအေပၚ မစာနာလိုက္တာ"လို႔ ထင္စရာ မ်ား ျဖစ္သြားမလားမသိပါဘူး။ မစာနာစရာမရွိပါဘူးဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ကိုက ၈၈အေရးေတာ္ပံုမွာ အဓမၼ အၿငိမ္းစား ေပးခံခဲ့ရသူ တစ္ေယာက္ပါ။ ("အဓမၼအၿငိမ္းစား"ဆိုတာက စကားလံုး ထြင္တယ္ မထင္ေစခ်င္ပါဘူး၊Forced to Retire ဆိုတာကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ႀကိဳးစား ျပန္ဆိုထားတာပါခင္ဗ်)။ တကယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ တို႔တေတြထဲက အမ်ားစုဟာ ဝန္ထမ္းဘဝမွာ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္ရင္း ႏိုင္ငံ တာဝန္ထမ္းဖို႔ပဲ ရည္ရြယ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးနယ္ထဲေရာက္ဖို႔ စိတ္ကူးလံုးလံုး မရွိခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္လာတဲ့အေျခအေနေတြက ကိုယ့္အိမ္ထဲ ကိုယ့္ဖါသာ ထမင္းၾကမ္း ယပ္ခတ္စားေနၾကတုန္း အိမ္ေပၚ တက္လာၿပီး မိသားစုဝင္တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ပါးတက္ရိုက္တဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔ ဆင္တူ တယ္ခင္ဗ်။ ခံရတာက ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ေပမယ့္ ဒီအေပၚမွာ တံု႔ျပန္ပံုကေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မတူဘူးေပါ႔။ တခ်ိဳ႕က ပါးတက္ရိုက္သူကို 'တစ္ခုခု အထင္လြဲ လို႔ ျဖစ္မွာပါ'လို႔ နားလည္ေပးသူကေပးတယ္။ ၾကည့္က်က္ေတာင္းပန္လိုက္ရင္ ျပန္ဆင္း သြားမွာပါလို႔ ထင္သူကထင္တယ္။ ကိုယ့္ထမင္း ၾကမ္း ခြဲေကြ်းလိုက္ရင္မ်ား အဆင္ေျပမလား၊ "ၾကည့္ေပါင္းရတာေပါ့၊ ကိုယ့္အိမ္ေပၚ တစ္သက္လံုး ေနမယ္သူေတြေတာ့ ဟုတ္မထင္ပါဘူး"လို႔ စဥ္းစားသူက စဥ္းစားေပါ႔ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့အရိုက္ခံရတာ ကိုယ္မဟုတ္ေပမယ့္ ဒါရိုက္လို႔မရဘူး ဆိုတာကို ေျပာမွျဖစ္မယ္၊ ဒီအတြက္ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ပေစလို႔ သေဘာထားမိ သူေတြပါ။(အဲဒီေတာ့လည္းျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္သြားခဲ့တာပါပဲ)။

ဒီထက္ ဆီေလ်ာ္တဲ့ဥပမာေပးရရင္ေတာ့ ကိုယ္က မိသားစု ထဲမွာ 'ထမင္းခ်က္' မို႔ အားလံုး ထမင္းစားေကာင္းေအာင္ ရွိတာေလးနဲ႔ ဘယ္လိုခ်က္မလဲဆိုတာမ်ိဳးကလြဲၿပီး ဘာမွ သိပ္မစဥ္းစားမိခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ အိမ္သားထဲကပဲ မူးယစ္ရမ္းကားသူတစ္ဦးက ရွိသမွ် ထမင္းဟင္းထဲက တစ္ဝက္ကို သူတစ္ေယာက္တည္းစားမယ္လို႔ ဇြတ္လုပ္၊ အိုးခြက္ပန္းကန္ ေတြရိုက္ခြဲ၊ ေတြ႕ရာလူကို ရန္ျပဳ စသည္ျဖင့္ လုပ္လာခ်ိန္မွာ မတတ္သာ ေတာ့ အဲဒီလူရမ္းကားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတာပါပဲ။ ဒီေတာ့ ထမင္းေတြဟင္းေတြကို ဝွက္ရသိမ္းရ၊ ေသာ့ခတ္ရရင္း ေဘးက အိမ္နီးခ်င္းကိုလည္း ေျပာျပ အကူအညီေတာင္းမိတာေပါ႔။ အဲဒါ ေနာင္က်ေတာ့ "ထမင္းဟင္းမ်ားကို ခ်က္ရင္း အလြဲသံုးစားလုပ္မႈတို႔၊ ေမာင္ပိုင္စီးမႈတို႔၊ မိသားစုကိစၥကို အရပ္တကာလွည့္ေျပာၿပီး အရွက္ခြဲမႈ" တို႔နဲ႔ စြပ္စြဲၿပီး ထမင္းခ်က္ရာထူးက အနားယူေစဆိုၿပီး ဇြတ္ခိုင္းလာတယ္ပဲ ဆိုပါစို႔။ ဒါဆို ကိုယ္လုပ္ခဲ့မိတာကို ဝမ္းနည္းဖို႔မ်ား လိုလို႔လား။ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပဲ "အနားယူ"ေတာ့ဆို ယူတယ္ဗ်ာ၊ "အလုပ္ထြက္"ေတာ့ဆို ထြက္တယ္ဗ်ာပဲ (မထြက္လို႔လည္းမရဘူးေလ)ျဖစ္ရေတာ့တာေပါ႔။ ေဆးရံုႀကီးကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္လို႔ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပတဲ့ ဆရာဝန္ေတြ၊ ဘဏ္ကေငြေတြကို ဓားျပတိုက္သလိုထုတ္သြားလို႔ သပိတ္ေမွာက္တဲ့ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြ၊ သတင္းမွန္ေတြအစား ျပည္သူအမ်ားကို ေစာ္ကားတဲ့သတင္းမွားေတြကို ထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ခ်ီရလို႔ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပတဲ့ သတင္းစာ အယ္ဒီတာေတြ၊ အသံလႊင့္ ရုပ္လႊင့္ ဝန္ထမ္းအရာထမ္းေတြ၊ မတရားတဲ့ဘက္ကို ဖိႏွိပ္ရပ္တည္ခိုင္းလို႔ အံုၾကြထြက္လာတဲ့ တပ္မေတာ္ အရာရွိ အရာခံ အၾကပ္တပ္သားေတြ၊ ေနာက္ဆံုး ျပည္သူေတြကို မတရား မဖမ္းလို မပစ္လို မရိုက္လိုတဲ့အတြက္ သပိတ္ေမွာက္တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ စသည္ စသည္တို႔ဟာ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့ "ထမင္းခ်က္"လို မ်ိဳးျဖစ္ခဲ့သူ ေတြပါပဲ။

အဲဒီလို ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဘဝမွာ ကိုယ္တကယ္လုပ္ရမယ့္တာဝန္ကို လုပ္ခြင့္မရ တဲ့ (အျပင္ မလုပ္သင့္တာေတြလုပ္ဖို႔ အခိုင္းခံရတဲ့) အခါ ဆန္႔က်င္ ေတာင္းဆိုမႈေတြလုပ္မိတဲ့အတြက္ ရတဲ့ဆုလာဒ္ကေတာ့ အဓမၼ အၿငိမ္းစားေပး(Forced to Retire)တို႔၊ အဓမၼႏႈတ္ထြက္ေစ (Forced to Resign)တို႔ ျဖစ္လာေတာ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ခံယူခဲ့ၾကရတာေပါ႔။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ဒီနည္းနဲ႔သာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕သမိုင္းကို ေရးႏိုင္မွာမို႔ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ စဥ္းစားၾကည့္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆႏၵျပသပိတ္ေမွာက္ခဲ့တုန္းက အဲဒီကာလက သမၼတျဖစ္ခဲ့သူႀကီးရဲ႕မိန္႔ခြန္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔တေတြဟာ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ဆႏၵျပခဲ့ၾကခဲ့တာမို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အေရးမယူ ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ဖူးတာရွိပါတယ္။ (ဒါ ေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ သမၼတႀကီး ကိုယ္တိုင္ကမွ သူ႕ရာထူးမွာမရွိႏိုင္ရွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုလည္း ကိုယ့္ရာထူးကိုယ္ၿမဲေအာင္ ဘယ္ကူညီ ႏိုင္ပါ႔မလဲေနာ္)။ တကယ္လို႔မ်ား သမၼတႀကီးေပးတဲ့ကတိကို ေနာက္ဆက္ခံသူမ်ားကတည္ခဲ့ၿပီး ကြ်န္ေတာ္ တို႔ကိုမ်ား "ဆႏၵျပတာေလးမ်ား အျပစ္ရွိပါဘူးကြယ္၊ လူႀကီးေတြက ခြင့္လႊတ္ၿပီးသားပါ၊ ၿ

ပီးတာေတြ ေမ႔လိုက္ၾကစို႔ေနာ္၊ေနာ္"မ်ားလုပ္ခဲ့ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ရာထူးေလး တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ဆက္ေထြးဖက္ၿပီး "ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်၊ ဟုတ္ကဲ့ရွင့္" လုပ္ခဲ့ရမွာပဲေလ။ အခုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို မင္းတို႔က ေခတ္အတင္းေျပာင္းခ်င္တဲ့ဟာေတြ ေခတ္ေတာ့ေျပာင္းဘူး၊ မင္းတို႔ပဲ ျပဳတ္ၾက ဆိုၿပီး "ေျပာင္းဖူး၊ျပဳတ္" လုပ္လိုက္တယ္ေလ။ ဒါကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာလို႔မ်ား အထက္မွာ ေျပာခဲ့မိရင္ ဇြတ္ႀကီး ၾကြားရာက်မွာ အမွန္ပါပဲ။ ဒီ အလုပ္နဲ႔ ထမင္းစားဖို႔ ဘဝလမ္းေၾကာင္းေရြးမိသူေတြမွာ ဒီအလုပ္ကျဖဳတ္လိုက္ၿပီဆိုတာဟာ "မင္းတို႔မိသားစု ထမင္းမစားၾကနဲ႔" လို႔ေျပာ ရာက်ပါတယ္။ (ကိုယ္က ေဘာလံုးသမားဆိုရင္လည္း ေခါက္ဆြဲေျပာင္းစားရေသးရဲ႕ဗ်ာ၊ ေနာ္)။ ဒါေပမဲ့ ေရြးစရာမရွိတဲ့အတြက္ ဒါ သမိုင္းေရးရမယ့္ အခြင့္အေရးလို႔ ကိုယ့္ဖါသာအားေပးၿပီး ဇြတ္ႀကီးဝမ္းသာပစ္ခဲ့ရတာေပါ႔။ ေနာင္ေတာ့ အဲဒီအလုပ္ျပဳတ္တဲ့ အတတ္ပညာရွင္၊ အသိပညာရွင္ေပါင္းစံုထဲက အမ်ားစုဟာ ပါတီအသီးသီးရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေမာင္းႏွင္အားထဲမွာ အဓိကအင္အားေတြအျဖစ္ သူသူကိုယ္ကိုယ္ ပါဝင္လာေတာ့မွ အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္ခဲ့သူမ်ားရဲ႕ ေစတနာကို ေရးေတးေတး သေဘာ ေပါက္လာပါေတာ့တယ္။ သူတို႔ေစတနာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုထဲမွာ ဆရာဝန္ေတြလည္းျမင္၊ အင္ဂ်င္နီယာေတြလည္းပါ၊ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာလည္းေတြ႕ရ၊ ကထိကပါေမာကၡေတြလည္း မရွား၊ သတင္းသမားနဲ႔ အယ္ဒီတာေတြလည္းမ်ားစြာ ၊ ကြန္ပ်ဴတာဆရာလည္းရွိ၊ စံုစိေအာင္ လုပ္ေပးထားတာ ေတြ႕ရေတာ့မွ... ..ဪ၊ဟိုဘက္ကရပ္ေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြထဲမွာ သူ႕လူကိုယ္ဘက္သားေတြ၊ သူတို႔ဘက္ကို အခြ်န္နဲ႔မမယ့္သူေတြ ရွိေနတာပါလားလို႔ နားလည္လာရ တာေလ။ သူတို႔သာ တစ္ၿပံဳတစ္မႀကီး ျဖဳတ္ပစ္တဲ့အလုပ္ကို မလုပ္ခဲ့ပဲ အဆိုေတာ္အာဇာနည္ရဲ႕ "ခြင့္ျပဳတယ္၊ ခြင့္လႊတ္တယ္" သီခ်င္းကို (ေခတ္ပ်က္ႀကီးထဲ သမၼတလုပ္ခဲ့ရရွာသူ) ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ဆိုျပခဲ့ဖူးတဲ့အတိုင္း သူတို႔က စိတ္ပါလက္ပါ ဆက္ဆိုမယ္ ၾကရင္ ၉၀ခုနွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပညာရွင္ကိုယ္စားလွယ္ေကာင္းေတြနဲ႔ အဲဒီပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဝိုင္းထမ္းတင္ေပးမယ့္ အင္အားစုေကာင္းေတြ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ရႏိုင္ခဲ့မွာ မဟုတ္လို႔ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္ျပဳတ္ဝန္ထမ္းဘဝကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔တေတြမွာေတာ့ အေတာ္ခါးသည္းတဲ့ ကာလရွည္တစ္ရပ္ကို မိသားစုလိုက္ျဖတ္ခဲ့ရတာပါ။ စားစရာမရွိတာကို ကူညီမယ့္သူေဝးလို႔ ႏႈတ္ဆက္ရဲသူမွမရွိ။ ရပ္ကြက္ထဲမွာလည္း သူပုန္အိမ္ လိုလို ဘာလိုလိုနဲ႔ ျဖတ္သြားလို႔မွ မေခၚရဲမျပဳရဲဆိုေတာ့ ကိုယ္လို အေရာင္ တူ သူခ်င္းပဲ အေပါင္းအသင္းလုပ္ခဲ့ၾကရတဲ့ဘဝေလ။

အခုလည္းလာျပန္ၿပီ။ ၈၈ေငြရတုပြဲ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တက္မိလို႔ ပထမ အဓမၼအၿငိမ္းစားေပးသတဲ့။ ေနာက္ေတာ့ ဝန္ထမ္းအျဖစ္က ထုတ္ပယ္ သတဲ့။ မိသားစုထမင္းဖိုးျဖစ္တဲ့လခကို ေပးေနရာကေန အဓမၼအၿငိမ္းစား ေပးတယ္ဆိုတာက တစ္ေယာက္စာထမင္းဖိုးပဲ ေပးေတာ့ မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာ၊ တဆင့္တက္ၿပီး ထုတ္ပယ္လိုက္ၿပီဆိုေတာ့ တစ္ေယာက္စာ ထမင္းဖိုးေတာင္ မေပးေတာ့ဘူးရယ္လို႔ ျဖစ္မွာေပါ႔ဗ်ာ (ေနာက္ တစ္ဆင့္ထပ္ တက္ရရင္ေတာ့ ထမင္းကိုပဲဟင္းနဲ႔ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေခၚေကြ်းမယ္ ဆိုတာ ျဖစ္သြားတတ္သဗ်)။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီဆရာမဟာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တက္နားေထာင္တာကလြဲၿပီး သူကိုယ္တိုင္လည္း ဘာမွဝင္ရွင္းလင္းခဲ့သူမဟုတ္။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံ ေရးအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ဆက္သြယ္တယ္လို႔ ဆိုရေအာင္လည္း ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းမွ ဝင္ခဲ့တာ မဟုတ္။ သူ႕ကို အျပစ္ရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲရာမွာ ခြင့္မဲ့ ပ်က္ကြက္တယ္၊ ရန္ကုန္ကို အေၾကာင္းမၾကားပဲသြားတယ္၊ အဓိကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုတဲ့ အမႈ ေတြပါတဲ့။ ခြင့္ကိစၥ ေလာက္နဲ႔ေတာ့ အလုပ္ျဖဳတ္တဲ့အထိ မလုပ္အပ္ပါဘူးဗ်ာ။ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥဆိုရာမွာလည္း တစ္ဖက္မွာ အစိုးရ အဖြဲ႕ႀကီးကိုယ္တိုင္က ေငြရတု ပြဲႀကီး ကို ခြင့္ျပဳရံုမက အစိုးရရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဘာေတြေတာင္ တက္ဂုဏ္ျပဳခ်ိန္မွာ ဒီပြဲလုပ္ဖို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတက္တာကို ဧရာမ အျပစ္လို႔ လုပ္တာကေတာ့ လူႀကီးေတြကို မ်က္ႏွာစက္ဆီသုတ္ တာပါပဲ။ (အခုေခတ္က ထင္းသံုးမခ်က္ၾကေတာ့ အိုးမည္းမွမရွိတာကိုး)။ ပါးစပ္ကေတာ့ ဂုဏ္ျပဳပါတယ္လုပ္ၿပီး တစ္ဖက္ကေတာ့ အရင္လိုပဲ ဥပေဒဆန္႔က်င္တဲ့လူဆိုးဓားျပအုပ္စုလိုလို ဘာလိုလို သေဘာထား ဆက္ဆံတာမ်ိဳးကေတာ့ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ ဒီအက်င့္ေဟာင္း ေတြကို ျပင္သင့္ပါၿပီ။ တကယ္ေတာ့ ၈၈အေရးေတာ္ပံုမွာ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားကို ေက်းဇူးမတင္ခ်င္ေနပါ။ ေက်းဇူးမကန္းသင့္ပါဘူး။ ၈၈ အေရးေတာ္ပံု မရွိရင္ အခုျမင္ေနေတြ႕ေန ခံစားေနၾကတဲ့ ကုမၼဏီေတြ၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းေတြ မရွိ၊ (အစိုးရရံုးပဲရွိ)၊ ပုဂၢလိကကုန္တိုက္ေတြ စူပါမတ္ကက ္ေတြမရွိ (တန္းစီတိုးရမယ့္ ျပည္သူ႕ဆိုင္နဲ႔ ျပည္သူ႕ ကုန္တိုက္ပဲရွိ)၊ ေပၚဆန္းေမႊး၊ ေတာင္ျပန္ေမႊးမရွိ (မိုးစိုေအာက္သိုးသိုး ခြဲတမ္းဆန္ပဲရွိ)၊ ဂ်ာနယ္ေပါင္းစံုမရွိ (လုပ္သားသတင္းစာပဲရွိ)၊ စကိုင္းနက္မရွိ၊ ေဖာ္အဲဗား မရွိ (ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကားပဲရွိ) ျဖစ္ေနမွာပါ။ ဒါကို အသိအမွတ္ မျပဳခ်င္လို႔ကိုမရပါဘူး။

အခုလို ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔ အဖြဲ႕အစည္းတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ရင္အျပစ္ ႀကီးတစ္ခု လို ေအာ္က်ယ္ေအာ္က်ယ္လုပ္တာဟာလည္း တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါတုန္းက လမ္းစဥ္ပါတီမဝင္ရင္ပဲ အလုပ္ေလွ်ာက္လို႔ မရ၊ ဝန္ထမ္းျဖစ္ရင္ ပါတီမဝင္ပဲ မရွိရဆိုတဲ့ေခတ္၊ မၾကာလွေသးတဲ့ကာလမွာ အလားတူပဲ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမတင္မက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ေတြပါ ႀကံ႕ခိုင္ ေရးမဝင္မေနရ လုပ္ခဲ့တဲ့ကာလေတြကို ျပန္သတိရေစၿပီး မ်က္ႏွာပ်က္စရာေတြ ျဖစ္ရတာ ေပါ႔။လူႀကီးေတြမ်က္ႏွာဟိုဒင္းမလူးပါနဲ႔ဗ်ာ(စက္ဆီေနာ္)။ ၿပီးခဲ့တဲ့ သင္ခန္းစာအရ "ျဖဳတ္၊ျဖဳတ္၊ျဖဳတ္" ဆိုတာဟာ လြယ္သေလာက္ ကိုယ့္ဘက္ကလူကို "ဟိုဘက္မွာ တက္တက္ၾကြၾကြ သြားလုပ္စမ္းပါ"လို႔ တြန္းပို႔သလို ျဖစ္တတ္တယ္ဆိုတာ မသိလို႔လုပ္တယ္ဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ မလုပ္ပါနဲ႔ေတာ့လို႔။ သိရက္နဲ႔လုပ္တာဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီလိုႀကီး ခဏခဏ "အခြ်န္နဲ႔'မ'တာထက္ ဆိုးတဲ့" အခြ်န္နဲ႔ေထာက္ခံျခင္းကို သိပ္မလုပ္ၾက စမ္းပါနဲ႔လို႔။ ကိုယ္လုပ္တာလည္းမဟုတ္ပဲ လက္ညွိဳး ခဏခဏအထိုးခံရတဲ့ လူႀကီးမ်ားကို သနားပါဦးလို႔ ေျပာပါရေစ ခင္ဗ်ား။ ။

ရီေနႏိုင္
(TheLadies Journal အမွတ္ ၁၊ အတြဲ ၇၈) ။ ျသဂုတ္လ၊၂၉ရက္၊ ၂၀၁၃

၁။ အိပ္ယာမွထေသာအခါ
(က) အိမ္ရွိအျခားသူ မ်ားကုိအေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစဘဲ ၿငိမ္သက္စြာထျခင္း(အျခားသူမ်ား ၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စိတ္အာ႐ံု ကုိ ေလးစားျခင္း)၊ (ခ) မိမိအိပ္ရာ မိမိသိမ္းျခင္း (တစ္ဦးခ်င္းတာ၀န္ သိမႈ)။

၂။ ပုဂ္ၢလိကသန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း
(က) မိမိ၏သြားပြတ္ တံ၊ မွန္၊ ဘီး၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါ မ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္း (ကုိယ္ပုိင္ ပစ္ၥည္းကိုေလးစားမႈ)၊ (ခ) ေရ အိမ္ကုိ အလွည့္ေစာင့္၍ သံုးစြဲျခင္း ႏွင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္အသံုးျပဳျခင္း (ညီမွ်ေသာအခြင့္အေရး)၊ (ဂ) အ၀တ္အစား၀တ္ရာတြင္ မိမိဘာ သာလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (တစ္ ဦးခ်င္းတာ၀န္သိမႈ)။

၃။ မိဘမ်ားႏွင့္ အျခားမိသားစုတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး
(က) အိမ္မွထြက္သြား သည့္အခါ အခြင့္ေတာင္းျခင္း (အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ႐ုိေသ ေလးစားမႈ)၊(ခ)တစ္စံုတစ္ေယာက္ သည္ စာဖတ္စာက်က္ေနလွ်င္ (သုိ႔မဟုတ္) အိပ္ေပ်ာ္ေနလွ်င္ ၿငိမ္သက္စြာသြားလာရန္ႏွင့္ ၿငိမ္ သက္စြာေျပာဆိုရန္ (အျခားသူမ်ား ၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ကုိ ေထာက္ထားမႈ)၊ (ဂ) အျခားသူပုိင္ ပစ္ၥည္းမ်ားကုိယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ ျခင္း (ကုိယ္ပုိင္ပစ္ၥည္းေလးစားမႈ)၊ (ဃ) မိဘမ်ား သက္ႀကီး၀ါႀကီးသူ မ်ား၏ ဆႏ္ၵကုိ ႐ုိေသေလးစားကာ ၎င္းတို႔၏ အယူအဆႏွင့္မတိုက္ဆိုင္ လွ်င္မိမိ၏အယူအဆကုိ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕စြာတင္ျပျခင္း (႐ုိးသားစြာ အယူအဆကြဲျပားမႈကုိ ႐ုိေသေလး စားမႈ)၊ (င) မိသားစုအတုိင္ပင္ခံ အဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေန႔ စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ရာ တြင္ကူညီျခင္း (အုပ္ခ်ဳပ္ခံရသူမ်ား ၏သေဘာတူခ်က္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ)။

၄။ အိမ္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား
(က) မိမိ၏ စြမ္းရည္အ လိုက္အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားကာ မိမိ၏ေ၀ပံုက်အိမ္မႈတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ျခင္း (ပုဂ္ၢလိကတာ၀န္ ႏွင့္အစုအဖြဲ႕၏ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ)၊ (ခ) ခ်ီး က်ဴးထုိက္သည္ကုိ ခ်ီးက်ဴးျခင္း (မွ်တစြာျပဳမူ ေဆာင္ရြက္မႈ)၊ (ဂ) မိမိ၏အလုပ္ကုိေ၀ဖန္ျခင္းကုိအသာ တၾကည္ လက္ခံျခင္း (ေ၀ဖန္ျခင္း ကုိ မွန္ကုန္စြာသေဘာထားမႈ)

၅။ အိမ္တြင္စုေဆာင္းမႈႏွင့္
၀င္ေငြရမႈနည္းလမ္းမ်ား
(က) ဟင္းသီးဟင္း ရြက္ႏွင့္ သစ္သီးမ်ားကုိ အိမ္သံုး အျဖစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အပုိ၀င္ ေငြရရန္လည္းေကာင္း၊ စုိက္ပ်ိဳး ျခင္း (မိမိအတြက္သာမဟုတ္ အစု အဖြဲ႕ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ပါ စိတ္ ၀င္စားမႈ)၊ (ခ) ရေသာေငြမွ သင္ ႏွင့္ဆုိင္ေသာအဖို႔ကုိသာလွ်င္ ယူ ျခင္း(မွ်တမႈ)။
၆။ အားလပ္ခ်ိန္ကုိသံုးျခင္း
(က) ညီအစ္ကုိေမာင္ ႏွမမ်ားႏွင့္ ကစားစရာမ်ား ကစား ရန္၊ အသံုးအေဆာင္ပစ္ၥည္းမ်ားကို ခြဲေ၀သံုးစြဲျခင္း (ညီမွ်ေသာအခြင့္ အေရး)။ (ခ) မကစားမီ ေရွးဦးစြာ အလုပ္လုပ္ျခင္း(ပုဂ္ၢလိကတာ၀န္)။ (ဂ)ေလာင္းကစားျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ ျခင္း (စာရိတ္ၱႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တရား ဥပေဒကုိ႐ုိေသျခင္း) ၀ါသနာပါလိုက္ စားေပ်ာ္ရႊင္မႈတစ္ခုခုရွိျခင္း။ (ဃ) အားလပ္ခ်ိန္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈပစ္ၥည္းမ်ားျဖစ္ ေသာ ေရဒီယုိ၊ စာအုပ္၊ ကစားစရာ ပစ္ၥည္းမ်ားကုိ သံုးစြဲျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍သတ္မွတ္ေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ကုိ ႐ုိေသျခင္း။

၇။ ထမင္းစားပြဲတြင္
(က) စားပြဲထိပ္တြင္မထုိင္ ႏွင့္ သင္၏ ဖခင္ သုိ႔မဟုတ္ မိခင္အ တြက္ျဖစ္သည္။ (မိဘမ်ားကုိ ႐ိုေသ ေလးစားမႈ)။ (ခ) မိမိအတြက္ စားစ ရာ ေ၀စုကုိ ယူရာတြင္ အျခားသူမ်ား အတြက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း (အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ)

၈။ အိပ္ရာ၀င္ရာတြင္
(က) မိသားစုႏွင့္အတူ ဘု ရားရွိခုိးျခင္း (မိသားစုအေပၚ၀ယ္ သစ္ၥာရွိမႈ)။ (ခ) မိမိဘာသာ အိပ္ရာကို ျပင္ျခင္း (ပုဂ္ၢလိကတာ၀န္)။
ေက်ာင္းတြင္း
၁။ေက်ာင္းတက္ေခါင္းေလာင္းထုိး၍ စီတန္းရာတြင္
(က) ေက်ာင္းသို႔အခ်ိန္မွန္ မွန္လာေရာက္ျခင္း၊ (ခ) စုေ၀းခန္းအ တြင္း စီတန္းရာတြင္ စည္းကမ္းရွိျခင္း၊ (ဂ) တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တုိးေ၀ွ႕ျခင္း၊ စကားမ်ားျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။ (ယဥ္ေက်းမႈ၊ စည္းကမ္းဥပေဒကုိ ႐ုိ ေသမႈ)၊ (ခ) ၿငိမ္သက္စြာ စီတန္းျခင္း (အျခားသူမ်ားကုိ ေထာက္ထားမႈ)၊ (င) မိမိအတန္းသားခ်င္းစီတန္းရာတြင္ စနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ ေရွ႕ေဆာင္ျခင္း။
၂။ အလံေတာ္အေလးျပဳရာတြင္
(က) အလံေတာ္အေလးျပဳ ရာတြင္စည္းကမ္းတက်ျပဳလုပ္ေဆာင္ ရြက္ျခင္း။ (ခ) အလံေတာ္အေလးျပဳ ေနစဥ္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းသို႔ထြက္ ျခင္း၊ ၀င္ျခင္းမျပဳလုပ္ျခင္း (ေလးစား မႈ)။ (ဂ) အလံေတာ္ကုိ အေလးျပဳ သည့္အခါ စိတ္ေရာကိုယ္ပါသတ္ မွတ္ထားသည့္ စနစ္အတုိင္းအေလးျပဳ ျခင္း။ (ဃ) ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းသတိမူ ေသာအေနႏွင့္ေနျခင္း။ (ႏုိင္ငံေတာ္သီ ခ်င္းကုိ ႐ုိေသမႈ)။ (င) အျပင္လူမ်ား သည္ အလံေတာ္အေလးျပဳေနစဥ္ သင္၏အျပဳအမူကဲ့သုိ႔ျပဳမူရန္ေရွ႕ေဆာင္ ေရွ႕ရြက္ျပဳလုပ္ႏႈိးေဆာ္ေပးျခင္း။

၃။ စာသင္ခန္းတြင္
(က) ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ ႏွင့္ သင္ျပမႈအေထာက္အပံ့ပစ္ၥည္းမ်ား ကုိ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ခြဲေ၀အသံုးျပဳ လို စိတ္ရွိျခင္း။ (ခ) စာသင္ခ်ိန္သည္ တစ္တန္းလံုး ပုိင္ဆုိင္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ သည္။ စာသင္ခ်ိန္ကို ျဖဳန္းတီးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ အခ်ိန္ကုန္ေစသည့္ အေၾကာင္းမ်ားမွာ-
၁။ မလိုအပ္ေသာ ေမးခြန္း မ်ားေမးျခင္း။ ၂။ အာ႐ံုမစိုက္ဘဲ ေနျခင္း။ ၃။ အိမ္တြင္လုပ္ေဆာင္ရန္ မွာလိုက္ေသာ အိမ္စာမ်ားကုိ မလုပ္ဘဲ ေနျခင္း။ ၄။ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အျပဳ အမူကုိ ျပဳမူျခင္း။ ၅။ ေက်ာင္းတက္ ပ်က္ျခင္း (အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အ ေရးကို ေထာက္ထားမႈ)
(ဂ) စာသင္ခန္းလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (အစု လုိက္ တာ၀န္ယူရာတြင္ မိမိ၏ ေ၀ပံုက် တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္မႈ)။ (ဃ) အတန္းတြင္လူမ်ားစု၏အဆံုးအျဖတ္ ကုိနာခံျခင္း။ (လူမ်ားစု အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး)။ (င) စာသင္ခန္းစည္းကမ္း ႏွင့္ ဆရာ၏ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ မဆုိင္းမတြနာခံျခင္း။ (ဥပေဒ႐ုိ ေသမႈ)။ (စ) အျခားသူမ်ားကုိ ေမးေသာေမးခြန္းကုိ မိမိကမေျဖ ျခင္း။ (မွ်တမႈ)။ (ဆ) စာသင္ခန္း သို႔ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ျပင္ဆင္၍ လာျခင္း။ (ဇ) မိမိအလုပ္ ကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် လုပ္ကိုင္ျခင္း။ (စ်) ပစ္ၥည္းမ်ားကုိ သံုးစြဲၿပီးလွ်င္ သူ႔ ေနရာႏွင့္သူ ျပန္၍ထားျခင္း။ (ပုဂ္ၢလိကတာ၀န္)။ (ည) စာသင္ ခန္းကုိသန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာထားရန္ တာ၀န္ကုိခြဲယူျခင္း။ (အစုအဖြဲ႕၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ၊ တာ၀န္ခံယူရန္ လိုလားႏွစ္ သက္မႈ)။(ဋ)ပုိင္ရွင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရ ဘဲ စာအုပ္၊ ခဲတံ၊ စက္ၠဴႏွင့္ အျခား ပုဂ္ၢလိကပစ္ၥည္းမ်ားကုိ ယူငင္ ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။ (ပုဂ္ၢလိက ပစ္ၥည္းကုိ႐ုိေသမႈ)။ (ဌ) သူတစ္ ပါးထံမွ ကူးခ်ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ ျခင္း။ (မိမိကုိယ္ကုိယ္အားကုိးမႈ၊ ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈ)။

၄။ ႏုိ႔တုိက္ေကၽြးသည့္ေနရာႏွင့္
ေရေသာက္ရာတြင္
(က) ႏုိ႕တုိက္ေကၽြး သည့္ေနရာႏွင့္ ေရအုိးစင္တြင္ မိမိ အလွည့္ကုိေစာင့္ျခင္း။ ကုိယ့္အရင္ ေရာက္သူမ်ားေရွ႕မွသြား၍ တန္းစီ ရမည့္အစား ေနာက္ရပ္၍တန္းစီ ျခင္း။ (အျခားသူမ်ား အခြင့္အေရး ကုိေလးစားျခင္း)။ (ခ) စက္ၠဴ အမႈိက္မ်ား၊ အသီးအႏွံခြံမ်ားကုိ ထားရွိေသာ အမႈိက္ပံုးတြင္ထည့္ ျခင္း (ပုဂ္ၢလိကတာ၀န္)။

၅။ အိမ္သာတြင္
(က) သင္ေတြ႕ျမင္ ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ အိမ္သာကိုထားခဲ့ပါ။ (အျခားသူ မ်ား၏အခြင့္အေရးကုိ ေစာင့္စည္း မႈ)။ (ခ) အိမ္သာကုိသံုးၿပီးေနာက္ လက္ေဆးျခင္း။ (မိမိက်န္းမာေရး ႏွင့္သူတစ္ပါးတုိ႔၏ က်န္းမာေရး ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ)။ (ဂ) ကိုယ့္အလွည့္ကုိေစာင့္ျခင္း။ (တန္း တူအခြင့္အေရး)။ (ဃ) အိမ္သာ နံရံမ်ားႏွင့္ အိမ္သာအတြင္းအသံုး အေဆာင္မ်ားကို မေရးျခစ္ျခင္း။ (လူထူသံုးပစ္ၥည္းကုိ ေလးစားမႈ)။ (င) အိမ္သာခန္း ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ေတြ႕ရွိကဆရာႀကီးသို႔တုိင္ၾကား ျခင္း(မေက်နပ္ဖြယ္ရာ အေျခအေန ကုိျပဳျပင္ရန္စီစဥ္ျခင္းသည္ျပည္သူ႔ တာ၀န္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။)

ေဖာ္ျပပါ ဒီမိုကေရစီ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ဘ၀ေနထိုင္နည္းလမ္း ၫႊန္စာတမ္းေရးသားခဲ့သူ သည္အမိ်ဳးသားေခါင္းေဆာင္ ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဆရာ ရင္းဦးခင္သန္း B.A,BES Class 1 ျဖစ္၏။ ဆရာဦးခင္သန္းသည္ (ေနရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသား အထက္တန္းေက်ာင္း မွအဂၤလိပ္ ဘာသာႏွင့္ ပါဠိပါဘာသာကုိ သင္ျပခဲ့သူေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီေခတ္ကာလတြင္ ခရုိင္ပညာ၀န္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္၏။ ဆရာႀကီး ေရးသားသည့္ လူမႈ ေရးရာသင္ျပမႈစာတမ္းမွ လက္ ေတြ႕ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္အားေကာက္ ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

The First Media Group

ဒီရက္ပိုင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး ေရပန္းစားသြားတဲ့ ေကာလဟလ သတင္းတစ္ပုဒ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကည့္မယ္..
ေလာင္းကစားဒိုင္ေတြကို ႏွိမ္နင္းဖို႔ သမၼတက အမိန္႔ေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးက ကာခ်ဳပ္အမိန္႔မရလို႔ ကေတာ့ မလုပ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ျပန္ေျပာတဲ့သတင္းေပါ့... အဲဒီသတင္းဟာ အေျခအျမစ္ သိပ္မရွိဘူးဆိုေပမယ့္.. ျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားရဲ့ အမွန္တရားကို ေတာ့ ထင္ဟပ္ေစပါတယ္... ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လတ္တေလာ ျပည္တြင္းမွာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပဳတဲ့ မၿငိမ္မသက္မွဳေတြက စလို႔.. လက္ပံေတာင္းလို ကိစၥမ်ိဳး၊.. လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြနဲ႔ နယ္ေျမခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အေစးမကပ္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳး၊ လိုတမ်ိဳးမလိုတစ္မ်ိဳး အေရးယူေနတဲ့ ၿငိမ္း/စီဥပေဒ ပုဒ္မ - ၁၈ ကိစၥမ်ိဳးေတြအထိ နက္နက္ရွိဳင္းရွိဳင္း ပတ္သက္ေနတာက ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနဘဲ...

ဒါေပမယ့္ ျဖစ္လာတဲ့... ျဖစ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ ျပႆနာေတြမွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနဟာ တာဝန္ယူမွဳလဲမရွိဘူး... တာဝန္ခံမွဳလည္းမရွိဘူး....၊ ဘာသာေရး အေယာင္ျပၿပီး ဆူပူေနတဲ့လူေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ႏွိမ္နင္းဖို႔ သမၼတက လူသိရွင္ၾကား အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာထားေပမယ့္.. ျဖစ္လာတိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ မလံုေလာက္လို႔.. ဘာျဖစ္လို႔ ညာျဖစ္လို႔ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔.. အိုးေတြ အိမ္ေတြ မီးေလာင္ကုန္တယ္.. အၾကမ္းဖက္သမားေတြဟာ လက္ရဲဇက္ရဲနဲ႔ ဖ်က္ဆီးၾကတယ္..

၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္ၿပီးစ... ေမာ္လၿမိဳင္ကြ်န္းဖက္မွာ ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ ရိကၡာထုပ္ေတြ ခ်ေပးတယ္... ငတ္မြတ္ၿပီး ေသမထူး ေနမထူးျဖစ္ေနတဲ့ ရြာသူရြာသား လူအုပ္ႀကီးဟာ ရိကၡာထုပ္ကို ယူဖို႔ ဝိုင္းအံုလာၾကတယ္... အဲဒီအခ်ိန္မွာ ရဲက ေသနတ္ေဖာက္ၿပီး ရိကၡာထုပ္ကို ဝင္သိမ္းသြားတယ္... ဒီေလာက္ ေသမထူး ေနမထူး အေျခအေနမ်ိဳးမွာေတာင္ လူေတြဟာ ေသနတ္ကိုေတာ့ ေၾကာက္ၾကတယ္.. ဒီေတာ့ ေလာေလာလတ္လတ္ ျဖစ္ပ်က္ေနခဲ့တဲ့ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္အခ်ိန္ေတြမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟာ ေသနတ္တစ္ခ်က္ေဖာက္ဖို႔ အနည္းဆံုး သံုးနာရီကေန ငါးနာရီေလာက္အထိ အခ်ိန္ယူေနတယ္.... အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ ဘုန္းႀကီးေတြကို ႏွိမ္နင္းဖို႔ ဝန္မေလးခဲ့တဲ့ ရဲေတြဟာ ရဲစခန္းကို ဝိုင္းတဲ့ ဥပေဒမဲ့ လူအုပ္ႀကီးကိုေတာ့ ဒီအတိုင္းၾကည့္ေနတယ္.. ခြ်င္းခ်က္အေနနဲ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စစ္ေတြ ရဲစခန္းကို ဝိုင္းခဲ့တဲ့ လူအုပ္ကိုေတာ့ ေစာေစာစီးစီးဘဲ ပစ္ထည့္လိုက္တယ္...

ဒီအေျခအေနေတြကို သာမန္ လူၿပိန္းအသိနဲ႔ ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ရဲတပ္ဖြဲ႔အပါအဝင္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ေတြ ဘယ္ေလာက္ တာဝန္မဲ့တယ္.. တာဝန္ခံသင့္တယ္လို႔ ေတြးၾကေပမယ့္.. သမၼတကိုယ္တိုင္က ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးကို လက္ဖ်ားနဲ႔ေတာင္မတို႔ရဲဘူး.. ဒီေတာ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဘာလဲ.. ဘယ္လဲလို႔ ဆက္ၾကည့္ရင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဆိုတာ ၂၀ဝ၈ အေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔ထားတဲ့ဝန္ႀကီး.. ဒီေတာ့ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ မၿငိမ္မသက္မွဳေတြမွာ အဓိက တာဝန္ရွိသူဟာ ဘယ္သူလဲ.. ဆိုတာ တျဖည္းျဖည္း ရုပ္လံုးေပၚလာတယ္.. ဒါတင္မက... လက္ရွိသမၼတဟာလည္း ဟန္ျပ ႀကိဳးဆြဲရာကေနရတဲ့ ရုပ္ေသးသာသာဆိုတာ ေပၚလြင္လာတယ္...


ၿပီးေတာ့... လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း.. ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ထြက္ေစ.. ဝင္ေစ အမိန္႔နဲ႔.. ဝင္ထိုင္ေနတဲ့.. တစ္မတ္သားအမတ္ေတြရွိတယ္.. တစ္မတ္သား ဆိုေပမယ့္... အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြမွာ တစ္မတ္သားဟာ အခရာဘဲ.. လက္ေတြ႔မွာလည္း သူတို႔ လက္စြမ္းျပကုန္ၾကၿပီ...

ဘူးလက္ လွေဆြလို႔ ေခၚတဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးအမတ္ ဦးလွေဆြလို လူမိုက္မ်ိဳးက ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမွ လက္သင့္မခံတဲ့ ဥပေဒမ်ိဳးကို အကာအကြယ္ေပးေနေပမယ့္... တစ္မတ္သားေတြ ဒီကိစၥမွာ ျပတ္သားတာကို ဝမ္းသာမေစာၾကနဲ႔ဦး... တကယ္တမ္း တိုင္းျပည္ကို ေခ်ာက္ထဲ တြန္းပို႔ေနတာ ဘယ္သူလဲဆိုတာ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၾကဖို႔ဘဲ ေျပာခ်င္ပါေတာ့တယ္...

koshwemung(mmcp)

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ၀ဲကြ်န္းထိန္သစ္ရပ္ကြက္ ၊ကေျမာကင္းလမ္း ၊ ကေျမာကင္းတံတားနံေဘး ၌လက္ရွိလယ္ စိုက္ပ်ဳိးလွ်က္ရွိေသာလယ္သမား ဦးစံလင္း အား ထား၀ယ္ခရုိင္အုက္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေဆြ မွ ၁၈၇၆ ခုႏွစ္ ေျမယာႏွင့္ အခြန္ေတာ္ဥပေဒ ပုဒ္မ (ဏ ) ျဖင့္တရားစြဲဆိုကာ၂၆.၈.၂၀၁၃ (တနလၤာေန႕)တြင္ဒဏ္ေငြ (၂၀၀) ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္(၁)လကိုထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ဦးထြန္းလင္းမွခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ဦးစံလင္းသည္ထား၀ယ္ခရိုင္အတြင္းတရားမွ်တမႈမရွိသည့္လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈနဲ႔ပတ္သက္၍ပထမဆံုးေထာင္က်ခံရေသာလယ္သမားေပါ့လို႔သမီးျဖစ္သူမေရႊစင္ယုမွေျပာၾကားသည္။ထား၀ယ္အမ်ား ပိုင္ကုမၸဏီ ကလယ္ေျမကိုသိမ္းတယ္မူလပိုင္ရွင္ဆိုတာရွိေပမယ့္ကြ်န္မအေဖကိုသူကိုယ္တိုင္လယ္မလုပ္ႏိုင္လို႔ လယ္လုပ္ ပိုင္ခြင့္ကိုလြန္ခဲ့တဲ့(၄)ႏွစ္ခန္႕ေလာက္ကတည္းကလႊဲေျပာင္းေပးထားၿပီးကြ်န္မတို႔တစ္မိသားစုလံုးဒီ လယ္ကိုစိုက္လာခဲ့တာပတ္၀န္းက်င္က လယ္သမားေတြအကုန္လံုးလည္းအသိဘဲကြ်န္မတို႔ကဘာေလွ်ာ္ေၾကးမွ မယူ ထားေတာ့ထြက္ေပးစရာလည္းမလိုဘူးသူတို႔ေပးတဲ့ေလွ်ာ္ေၾကးဆိုတာကြ်န္မတို႔ဘ၀အတြက္ဘာအာမခံ ခ်က္ မွမရွိဘဲ ၊ လယ္သမား လယ္ ေပ်ာက္ရင္ ထမင္းငတ္မွာေပါ့၊အခုေတာ့ကုမၸဏီကလယ္ကိုမတရားသိမ္းခ်င္တယ္ ကြ်န္မတို႔ကအသိမ္းမခံဘူး ကုမၸဏီကိုေပးခ်င္ေတာ့ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကတရားစြဲတယ္ကြ်န္မအေဖေထာင္က် တယ္ ေကာင္းပါတယ္ ကြ်န္မအေဖ က ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ စံျပလယ္သမား ျဖစ္သြားတာေပါ့ ဟု
မေရႊစင္ယု မွဆက္ လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးစံလင္းအားေထာင္ခ်ခဲ့သည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ထား၀ယ္လယ္သမားမ်ားမွလည္းသေဘာ မတူကန္႔ ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး လယ္သမားမ်ား၏ဂုတ္ေသြးစုတ္အျမတ္ထုတ္တဲ့ထား၀ယ္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ အားထား၀ယ္ခရိုင္အတြင္းရွိလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထား၀ယ္လယ္သမားမ်ားသမိုင္း၏ကုမၸဏီဆိုးအျဖင့္သတ္မွတ္ကာထား၀ယ္ခရိုင္အတြင္းရွိလယ္သမားမိသားစု၀င္တိုင္း၏သမိုင္းတာ၀န္တစ္ရပ္ပမာစဥ္ဆက္မျပတ္သပိတ္ ေမွာက္သြားႏိုင္သည္အထိစည္းရံုးသြားမည္၏ ဟု ထား၀ယ္ လယ္သမားမ်ား အစည္းအေ၀းမွထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ သည္။

(၂၇.၈.၂၀၁၃)အဂၤါေန႕တြင္ဦးစံလင္းအားဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္လက္ရွိဦးစံလင္း၏လယ္ေျမ၌ဦးစံလင္း စိုက္ပ်ဳိးရန္က်န္ေနေသာလယ္ကြက္မ်ား၌ဦးစံလင္း၏မိသားစုလယ္သမားမ်ားႏွင့္အတူစပါးစိုက္ပ်ဳိးၾကမည္၏ဟုလယ္သမားမ်ားထံမွသိရပါသည္။

မေရႊစင္ယု (ဦးစံလင္း၏သမီး)

05023096

09422218788

ကိုထြန္းထြန္း၀င္း (ထား၀ယ္ေတာင္သူလယ္သမား ကြန္ယက္)

0949851588

ဦးေက်ာ္ေဆြ - ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး

၀၉၈၇၄၀၂၂၂

ဆီးရီးယားမွာ ဓါတု လက္နက္သံုး တိုက္ခိုက္ေနမႈ အေပၚ ဝင္ေရာက္ စြတ္ဖက္မႈ လုပ္ဖို့ သင့္မသင့္ ဆိုတာကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကြန္ဂရက္ လွြတ္ေတာ္ထိပ္တန္း အမတ္ေတြကို မျကာခင္ အခိ်န္ပိုင္း အတြင္း အစိုးရ အရာရိွေတြက တင္ျပ ေဆြးေနြး ျကေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေျခခံ သေဘာအားျဖင့္ ဆိုရင္ေတာ့ တကယ္လို့အေမရိကန္ အကို်းစီးပြား ရိွမယ္ဆိုရင္ အေမရိကန္ အေနနဲ့ တဦးတည္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္နိုင္ပါတယ္လို့ အိမ္ျဖူေတာ္ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က အေစာပိုင္းတုန္းက ဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။

ကုလသမဂၢ လံုျခံုေရး ေကာင္စီမွာလည္း အျမဲတမ္း အဖဲြ့ဝင္ ငါးနိုင္ငံက ဆီးရီးယား အေရးနဲ့ ပတ္သက္လို့ ဒုတိယအျကိမ္ အေျခအတင္ ေဆြးေနြးခဲ့ျကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ သံတမန္ သတင္းရပ္ကြက္ အဆိုအရ ဆီးရီးယား သမၼတ အာဆတ္ကို စစ္ေရးအရ အေရးယူခ်င္တဲ့ အေမရိကန္ ၊ ျဗိတိန္ ၊ ျပင္သစ္တို့နဲ့ အေရးမယူခ်င္တဲ့ ရုရွား ၊ တရုတ္ တို့ အုပ္စု နွစ္ခုျကား သေဘာထား တူညီခ်က္ မရေသးဘူးလို့ သိရပါတယ္။

ဆီးရီးယားမွာ ဓါတု လက္နက္သံုး တိုက္ခိုက္မႈေတြကို စံုစမ္း ေနတဲ့ ကုလသမဂၢ စစ္ေဆးေရး အဖဲြ့ကေတာ့ နက္ျဖန္ စေနေန့မွာ ဆီးရီးယားက ထြက္ခြာလာေတာ့မွာ ျဖစ္ျပီး အတြင္းေရးမႉးခု်ပ္ ဘန္ကီမြန္းကို လာမယ့္ စေန တနဂေနြမွာ သူတို့ ေတြ့ရိွသမွ်ကို နႈတ္နဲ့ အျကမ္းဖ်ဉ္း တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္တုန္းက ဆီးရီးယား ဓါတုလက္နက္သံုး တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈကို စစ္ေရးအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ဖို့ စည္းရံုးေနတဲ့ ျဗိတိသွ် အစိုးရရဲ့ အစီအစဉ္ အေပၚ ပါလီမန္မွာ မဲခဲြ ဆံုးျဖတ္ရာမွာ အေရးနိမ့္သြားခဲ့ပါတယ္။

အရပ္သားေတြကို သမၼတ အာဆတ္ အစိုးရက ဓါတုလက္နက္သံုး တိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ ကုလသမဂၢ စံုစမ္းေရးမႈေတြက စစ္ေဆး ေတြ့ရိွခဲ့လို့ ရိွရင္ ဆီးရီးယားကိုစစ္ေရး အရ ဝင္ေရာက္ အေရးယူဖို့ ျဗိတိန္ ညြန့္ေပါင္း အစိုးရ အဖဲြ့က ပါလီမန္မွာ အဆိုတင္ျပျပီး မဲခဲြ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုအဆိုကို ေထာက္ခံမဲ ၂၇၂ ကန့္ကြက္မဲ ၂၈၅နဲ့ ၁၃မဲနဲ့ ရံႈးနိမ့္သြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုလို အေရးနိမ့္သြားခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္ ပါလီမန္က စစ္ေရး အရ ဝင္ေရာက္စြတ္ဖက္မႈေတြ မလုပ္ခ်င္ဘူး ဆိုတာ အထင္အရွား ပါဘဲလို့ ဝန္ျကီးခု်ပ္ ေဒးဗစ္ ကင္မရြန္က ေျပာပါတယ္။

ဆီးရီးယားကို အေရးယူတဲ့ အထဲ ျဗိတိန္က ပါဝင္ဖို့ ဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ မဲခဲြမႈ တခု လုပ္ဖို့ လိုလိမ့္မယ္လို့ သတင္းေထာက္ေတြက ဆိုပါတယ္။

ဆီးရီးယား အစိုးရ တပ္ေတြဟာ အရပ္သားေတြ အေပၚ ထပ္မံ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ အေထာက္အထားေတြကို ဘီဘီစီက ေတြ့ခဲ့ရပါတယ္။

အခု သီတင္းပတ္ အေစာပိုင္း တုန္းက နိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းက စာသင္ေက်ာင္း ေပၚကို အစိုးရေတြက မီးေလာင္ဗံုးလို ေလာင္ ကြ်မ္းေစတဲ့ ျဒပ္သတၱိပါတဲ့ ဗံုးတလံုး ျကဲခ်ခဲ့တာေျကာင့္ အနည္းဆံုး ကေလးဆယ္ေယာက္ ေသဆံုးသြားျပီး ကေလးအမ်ားအျပားဟာလည္း အေရျပား ေပၚမွာ ဆိုးရြားတဲ့ မီးေလာင္ဒဏ္ရာေတြ ရခဲ့ပါတယ္။

မ်က္ျမင္သက္ေသေတြ အေျပာအရ ေက်ာင္းေပၚ ဗံုးျကဲခ် မခံရခင္ အစိုးရ ဂ်က္တိုက္ ေလယာဉ္ တစင္း ပံ်သန္းသြားတာ ေတြ့ရတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အရပ္သားေတြ ထိခိုက္ ဒါဏ္ရမႈဟာ ထင္မထားေလာက္ေအာင္ကို အမ်ားအျပား ရိွေနတယ္လို့ နိုင္ငံတကာ ျကက္ေျခနီ အဖဲြ့က ေျပာျပီး လူမႈကယ္ဆယ္ေရး လိုအပ္ေနတဲ့ ေနရာေတြ အားလံုးကို ခြ်င္းခ်က္မရိွ သြားလာ ဝင္ထြက္ ကူညီခြင့္ ေပးဖို့ ပန္ျကားထားပါတယ္။

BBC Burmese

“ ပုဒ္မ(၁၈)ဖ်က္သိမ္း ရန္ဆႏၵၿပသူ(၅)ေယာက္ကို-ပုဒ္မ(၁၈)ႏွင္႔အေရးယူၿခင္း” ၂၉.၈.၂၀၁၃-ရက္ေန႔က၊ ၿပည္ၿမိဳ႔တြင္ -ပုဒ္မ(၁၈)ကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္အတြက္-ဆႏၵၿပပြဲတခုၿပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။

ထိုဆႏၵၿပပြဲကို-လူ(၂၀)ေက်ာ္ခန္႔ပါ၀င္ၿပီးမနက္ခင္း(၉း၁၅)နာရီတြင္-ရံုးလမ္းမွစတင္ခဲ႔ၿပီး-လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဦး၀င္းၿမလမ္း-တို႔မွတဆင္႔၊ ေရႊတေခ်ာင္းလမ္းထိပ္တြင္၊ ရဲမ်ား၊ၿမိဳ႔နယ္ရဲမႈး၊ ခရိုင္ရဲမႈး၊ ၿမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး-တို႔ အင္အား(၃၀)ခန္႕ႏွင္႔ တားစီးခဲ႔ပါသည္။

“ ပုဒ္မ(၁၈)အလိုမရွိ” “ ပုဒ္မ(၁၈)ဖ်က္သိမ္းေပး ”၊ “ပုဒ္မ(၁၈)စြတ္စြဲခံရသူမ်ားခ်က္ခ်င္းလႊတ္၊” “ၿမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး/ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေတြကို တို႔မဲေပးထားတာမဟုတ္ ” -စေသာ ဗီႏိႈင္း စမ်ားကိုင္ေဆာင္ၿပီး-ဗြီႏိႈင္းပါစာသားမ်ားကို-ေကၽြးေက်ာ္သံမ်ားအၿဖစ္ေကၽြးေက်ာ္ခဲ႔ၾကပါသည္။

လြန္ခဲ႔ေသာရက္(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ရန္ကုန္တြင္လဲ ထိုကိစၥအတြက္ဆႏၵထုပ္ေဖၚခဲ႔ၾကၿပီး-အခုပြဲအတြက္-ခြင္႔ၿပဳမိန္႔တစံုတရာေတာင္းဆိုခဲ႔ၾကၿခင္းမရွိပါ၊ၿမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အသက္ေသြးေက်ာပင္မၿဖစ္တဲ႔-ဖြဲ႔စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ ကိုကိုင္ၿပီး-အေၿခခံဥပေဒပါအတိုင္း-လက္ႏွက္တစံုတရာမပါပဲၿငိမ္ူခ်မ္းစြာ-စုေ၀းစီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ၿခင္းပဲၿဖစ္ပါတယ္ ဘယ္တရားဥပေဒကိုမွေဖါက္ဖ်က္က်ဳးလြန္တာမရွိပါဘူး၊အေၿခခံဥပေဒကို-ၿပည္ထဲေရး႒ာနကသာေဖါက္ဖ်က္က်ဳးလြန္တာၿဖစ္ပါတယ္၊-အေၿခခံဥပေဒကို-ေက်ာ္လြန္ၿပီးနည္းဥပေဒ-ဆိုၿပီး-အေၿခခံဥပေဒပါ-ေတြကို-ဆန္႔က်င္ေဖါက္ဖ်က္ေနတာၿဖစ္တယ္-ဒါေတြကို-ၿပည္ထဲေရး႒ာနကပဲေရးစြဲၿပီးအတည္ၿပဳထားတာၿဖစ္တယ္ ၊နိုင္ငံသားအခြင္႔အေရးေတြကို-တဖက္လွည္႔နဲ-နိုပ္ကြပ္ထားတာၿဖစ္တယ္-ဆႏၵၿပထာကိုခြင္႔တင္ေတာ႔လဲမေပး-မေပးၿပီးေနာက္-ပုဒ္မ(၁၈)နဲ႔အေရးယူတရားစြဲ-ဒီ ဥပေဒ ကလံုး၀ကို-မရွိသင္တာ၊မၿဖစ္သင္႔တာ-ဒါေၾကာင္႔ အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ဆႏၵၿပဖို႔အခြင္႔တင္စရာမလိုဘူး-မေန႔က ည(၈)နာရီက-ကၽြန္ေတာ္ကိုေခၚၿပီးညိွတယ္-ခ်ိမ္းေခ်ာက္တာေပါ႔ဗ်ာ- မလုပ္နဲ႔-လုပ္ရင္အေရးယူခံရမယ္၊ဘာၿဖစ္မယ္ညာၿဖစ္ဆိုၿပီးေခၚေၿပာတယ္၊ကၽြန္ေတာ္ကလဲ-အေၿခခံ ဥပေဒ-အပိုဒ္(၃၅၄)(က/ခ)တို႔ကိုေထာက္ၿပရွင္းၿပတယ္-မလိုအပ္ဖူးလို႔ၿပန္ေၿပာလိုက္တယ္-လို႔ထိုပြဲကို ဦးေဆာင္သူ-ကိုမ်ဳိးသူထြဋ္-က ေၿပာၿပပါတယ္။

လမ္းတြင္အမွတ္(၂)ရဲစခန္းမႈးဦးေဆာင္ေသာ-ရဲတပ္ဖြဲ႔က(၅)ေနရာေလာက္မွာအဆင္႔ဆင္႔တားခဲ႔ၾကပါတယ္- စခန္းမႈးက-ခြင္႔ၿပဳမိန္႕တစံုတရာမရွိသည္႔အတြက္-အေရးယူရမည္။ၿဖစ္သၿဖင္႔၄င္း၊လမ္းသြားလာေတြ စိတ္အေႏ်ာက္အယွက္ၿဖစ္ေစတာကတေၾကာင္း၊အခုလို-ဘာသာေရးအထိကရံုးေတြေနရာအႏွံမွာၿဇစ္ပြားေနခ်ိန္ၿဖစ္သၿဖင္႔-အခုလိုမ်ဳိးကိုခြင္႔မၿပဳနိုင္ေၾကာင္း-ၿဖစ္လဲမၿဖစ္သင္႕ေၾကာင္း တို႔ကိုရွင္းၿပၿပီး၀င္ေရာက္ဟန္႔တားခဲ႔ပါသည္ ဟု-စခန္းမႈးက-ေၿပာၿပပါသည္။

မနက္ခင္း(၁၀)နာရီတြင္-ေရႊတေခ်ာင္လမ္းႏွင္႔၊ေရႊေက်ာင္းၾကီးလမ္းအေရာက္တြင္-ၿမိဳ႔နယ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔၊ရဲအင္အား(၃၀) ခန္႔တို႔ႏွင္႔ အတင္းတာဆီးေသာေၾကာင္႔ ဆႏၵၿပပြဲကိုထိုေနရာမွာပဲ-ရပ္တံ႔ခဲ႔ၾကပါသည္။ေနာက္ဆက္တြဲအေနႏွင္႔-(၁၁)နာရီခန္႔တြင္-အမွတ္(၂)ရဲစခန္းမွ-တရားမ၀င္ဆႏၵၿပမႈအတြက္-အမႈဖြင္႔အေရးယူခံရန္-ရဲစခန္း သို႔လာေရာက္ဖို႔အတြက္-ကိုမ်ဳိးသူထြဋ္၊ကိုခင္ဦး၊ကိုဖိုးေက်ာ္၊ကိုပိုက္တင္၊ကို ဖိုး၀င္း -ေခၚယူထားေၾကာင္း-အမွတ္(၂)စခန္းမႈးက-သူတို႔(၅)ေယာက္ကို-တရာမ၀င္ဆႏၵၿပမႈအတြက္တရားလိုၿပဳလုပ္ၿပီး -ပုဒ္မ(၁၈)ႏွင္႔အမႈဖြင္႔မည္ၿဖစ္ေၾကာင္း-စခန္းမႈးၾကီးထံမွသိရွိရပါသည္။

ျပည္သားေလး
Pyay City

တစ္ဂူတည္း ျခေသၤ့ႏွစ္ေကာင္ မေအာင္းတာလား …

ဟန္ေဆာင္ပန္ေဆာင္ ရန္ျဖစ္ျပတာလား …

စစ္သားတစ္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ စစ္သားအျပည့္အ၀ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အမ်ားႀကီး ပါ၀င္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ႀကီးနဲ႔ စစ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ႀကီး . . .
စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္ နံပါတ္ ၃ နဲ႔၊ နံပါတ္ ၄ တို႔ ဒီမိုကေရစီယိမ္းကေန . . .
ခုတေလာ ဟိုမွာ … သည္မွာ …  ဟိုစာမ်က္ႏွာ …  ဒီစာမ်က္ႏွာမွာ ၾကားရ၊ ဖတ္ရ၊ အေတြ႕ရ မ်ားေနတဲ့ သတင္းကေတာ့ သင္းလွသဗ်။ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ မတည့္ၾကဘူးတဲ့ …။ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္ေနသတဲ့ …။ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ သေဘာကြဲလြဲမႈေတြ မ်ားလာသတဲ့ …။
ဒီအရပ္နဲ႔ ဒီဇာတ္ ဒီလိုသာ ကျပၾကတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ က်ဳပ္တို႔ ႏိုင္ငံႀကီး ဒီမိုကေရစီနံ႔ သင္းလွ … ဒီမိုကေရစီေလ တိုက္လွ … ဒီမိုကေရစီ အေရာင္ထိန္လွေပါ႔။ က်ဳပ္ဆိုတာကလည္း အခုမွ သတင္းစာေလာကထဲ အေညႇာက္ေပါက္စ၊ ၿမီးေကာင္ေပါက္စမို႔ ဟိုစပ္စပ္၊ ဒီစပ္စပ္ ေမးေလေတာ့ အခ်ိဳ႕ ကလည္း ဒီအေျခအေနကို စိုးရိမ္သကိုး။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ဒီ အေျခအေနကို ၀မ္းသာၾကသကိုး။ တခ်ိဳ႕ … တခ်ိဳ႕ဆို ဗိန္းေဗာင္းတိုက္ၿပီး ႏြားကြဲရင္ က်ားဆြဲဖို႔ အခြင့္အေရးရွိ ဆိုသကိုးဗ်။ (ဒါေပမဲ့ သူတို႔ ျမင္ေနတာ ႏြား မဟုတ္ဘဲ ျခေသၤ့ဆိုတာ … ျခေသၤ့ေတာင္မွ ဘုရားေရွ႕ ငုတ္တုတ္ထိုင္ေနတဲ့ ျခေသၤ့ မဟုတ္ဘဲ ပရိယာယ္ မာယာေတာမွာ အမိုးမိုး၊ အလီလီ ဗိုလ္က် စိုးမိုးခဲ့တဲ့ ျခေသၤ့ဆိုတာ ေမ့ေတာ္မူေနၾကေလရဲ႕)
ကဲ … ကဲ။ ဒီေတာ့ ေရႊသေဘာေတာ္က ၫႊတ္ေတာ္မူၾကတယ္ေပါ႔ဗ်ာ။
ဒီလိုသတင္းေတြ ပ်ံ႕ … စိတ္ေတာ္မွတ္ၾကေလေတာ့ ဘာျဖစ္သတုန္းဆို၊ ေဟး … ေဟး … ဒီမိုကေရစီပြဲေတာ္ ႀကီး ေသာင္းတိုက္သို႔ ညံေနေလေရာေပါ႔။
ေသာင္းတိုက္သို႔ညံဆိုလို႔ အထင္ေစာၿပီး ဘ၀င္မေခ်ာလိုက္ၾကနဲ႔အံုး ဗ်ာတို႔။ ဘယ္သူေတြ က်င္းပေနတဲ့ ပြဲေတာ္ႀကီး ဆိုတာလည္း အဖန္ဖန္ေတြး ေရးေရးေပၚမေပါ႔။
စဥ္းစားၾကည့္ေလ …  အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ႀကီး သေဘာကြဲၾက ဆိုေတာ့ တခ်ိဳ႕၊ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ အစိုးရဘက္က လိုက္ၾက၊ လႊတ္ေတာ္ဘက္က လိုက္ၾက၊ တို႔သမၼတႀကီး လုပ္တာ သေဘာက်ၾက၊ တို႔သမၼတ ႀကီးေျပာတာ နည္းက်တယ္ ျဖစ္ၾက။ ေဟာ တို႔ဥကၠ႒ႀကီး ေျပာတာမွ၊ တို႔ဥကၠ႒ႀကီးလုပ္တာမွ ဆိုၿပီးေတာ့ ပြက္ပြက္ညံလိုက္ၾကတာ ဘယ္သူေတြ ထင္သတုန္း။ ျခေသၤ့ေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကား တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ မဟ ရွာေလဘူး။ အခ်ိဳ႕ ျခေသၤ့ႀကီးမ်ားဆို ေလေျပထိုးၿပီး အလြမ္းဇာတ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဘက္ကေန အစိုးရကို လွမ္းဖာလိုက္၊ အစိုးရဘက္ကေန လႊတ္ေတာ္ဘက္ လွမ္းဖာလိုက္နဲ႔ အဖာရာဗရပြနဲ႔ ျဖစ္ေနၾကေလရဲ႕။
ဒီေတာ့ ဘယ္သူေတြက နတ္ကရာ ၾကည့္ေမာၾကဆို က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ ေဒါင္းအိုးေ၀ေတး တညံညံက်ဴးသူေတြေပါ႔။
ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းတြင္ ဒုဥကၠ႒(၂) အျဖစ္ လက္ရိွျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္စဥ္က မွတ္တမ္းပံု
ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းတြင္ ဒုဥကၠ႒(၂) အျဖစ္ လက္ရိွျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္စဥ္က မွတ္တမ္းပံု
ဒီလိုေျပာလို႔ ဟာ … မဟုတ္ပါဘူး ဟို တေလာကပဲ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ဒုဥကၠ႒ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ႀကီးဆို သမၼတကိုေတာင္ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈေတြ လုပ္ေသးလို႔ ျငင္းေကာင္း၊ ျငင္းၾကမယ္ ထင္ပ။
ဟား …ဟား က်ဳပ္ကေတာ့ ဒီအေျပာေတြၾကားရင္ ခ်ိဳင္းၾကားကလိထိုး ရယ္ခ်င္မိေပါ႔။ ဘယ့္ႏွယ္ဗ်ာ တစ္ဘ၀ လံုးလံုး အဘ၊ အဘနဲ႔ ႏႈတ္က မခ်တမ္း ခယေနခဲ့ရၿပီး အခု လက္သီးလက္ေမာင္း တန္းပံုမ်ိဳး ဒီအဆင္နဲ႔ဒီခြင္ ယံုသလားေမးရင္ ဟိုစကားပံုကို ေျပးေတြးမိသဗ်။ ဒါကိုပဲ တခ်ိဳ႕မ်ား Facebook ေပၚကတစ္ဆင့္ တိုင္းျပည္ အနာဂတ္ စိုးရိမ္ပူပန္ရ ေလာက္ေအာင္လိုလို …ဇာတ္စင္ေပၚက ရန္ပြဲကို မႊမ္းထားလိုက္ပံုမ်ား အေတြးအေခၚ ခၽြတ္ေခ်ာ္လွေပါ႔။
ေနာက္ဆံုးဗ်ာ … ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီး … အဲ အခု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးနဲ႔ သမၼတဆို လည္း သေဘာထားမတူဘူး ဆိုတာေတြ၊ ပုဂိၢဳလ္ေရး အာဃာတေတြပဲ ရွိေနဆိုတာေတြနဲ႔ … အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ၾကား ဒီမိုကေရစီ သေဘာအရ ကြဲျပားစြာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္ ဆိုတာကို မီးေမာင္း ထိုးျပ ေနလိုက္ၾကတာမ်ား။
က်ဳပ္ကေတာ့ လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလို ရွင္းရွင္းႀကီး ျမင္သဗ်ာ။ ေအာက္ေျခလႊတ္ေတာ္က အမတ္ေတြနဲ႔ (ဒါေတာင္ ျခေသၤ့ေတြ မပါဘူးေနာ္) ေအာက္ေျခ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ မတည့္တဲ့ ကိစၥေတြ ရွိတာေတာ့ ထားေတာ့။ ဘယ့္ႏွယ္ … သူလည္း ငါ႔လူ၊ ငါလည္း သူ႕လူနဲ႔ က်ဳပ္တို႔ တုိင္းျပည္ႀကီးကို လည္ပင္းဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ လာသူေတြ အခုမွ ႏု-တင္၊ ေဆြ-ၿငိမ္း ဇာတ္ခင္းၿပီး သေဘာထားကြဲသလို၊ သေဘာထားႀကီးသလို လုပ္ျပ႐ံု၊ ဥပေဒေလး တစ္ခုကို အေ၀မတည့္လို႔၊ အျခား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါ ပါေနလို႔ မုန္တိုင္းသံ ေပး႐ံုေလးနဲ႔ေတာ့ က်ဳပ္တို႔ႏိုင္ငံ မ႑ိဳင္ႀကီးေတြ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္း ေနသလိုမ်ိဳး၊ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး မတည့္ေတာ့လို႔ပဲ တိုင္းျပည္အနာဂတ္ႀကီး ရင္ေလးစရာ ျဖစ္လာတာမို႔ ဟိုလူ၊ ဒီလူ ကန္ေတာ့ပြဲနဲ႔ ၾကား၀င္ ေစ့စပ္ေပးရေတာ့မေယာင္ ေျပာေနၾကတာေတာ့ နားထဲမွာ အခံရခက္သဗ်။
ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသူႀကီးေတြအျဖစ္ မိုးလံုးျပည့္ ဟိတ္ဟန္ထြားေနၾကတာ ျမင္ရစူးသဗ်။
အမွန္ကို ျမင္ရမယ္ … အမွန္ကို ျပင္ရမယ္ …
စစ္သားတစ္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြ၊ စစ္သားအျပည့္အ၀ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အမ်ားႀကီး ပါ၀င္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ႀကီးနဲ႔ စစ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရ အဖြဲ႕ႀကီး … တစ္ဂူတည္း ျခေသၤ့ႏွစ္ေကာင္ မေအာင္းတာလား … ဟန္ေဆာင္ ရန္ျဖစ္ျပေနတာလားဆိုတာ …။
စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္ နံပါတ္ ၃ နဲ႔၊ နံပါတ္ ၄ တို႔ ဒီမိုကေရစီ ယိမ္းကေနတာကို နတ္ကရာ ၾကည့္ေမာၿပီး ေမွာ္႐ံုေတာမွာ ေမ်ာမေနၾကနဲ႔ဗ်ိဳ႕၊ ႐ုပ္ေသးစင္ေပၚက ျပည္ေတာ္တည္ခန္းကို သေဘာအက်ႀကီးက်ၿပီး လက္ခုပ္သံ တေျဖာင္းေျဖာင္းနဲ႔ မိုးလင္းမေနၾကနဲ႔ဗ်ိဳ႕။ ေငးေန၊ ေမာေန၊ အယံုလြယ္ေနမယ္ ဆုိရင္ျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ လက္ထက္ ႏိုင္ငံေရး လွည့္ကြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကစားကြက္ေရႊ႕ခံ ခဲ့ရတာေတြေၾကာင့္ ရထားတဲ့ သုမနေက်ာက ဒဏ္ရာေတြကို ျပန္ျပန္ စမ္းၾကည့္ဗ်ိဳ႕။
အမွန္ကို ျမင္ၾက … အမွန္ကို ျပင္ၾက …
က်ဳပ္ကေတာ့ မဟာေတာ္လွန္ေရး သမားႀကီး ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ေဟာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးတရား သိပ္ႀကိဳက္သဗ်။
““တိုက္ပြဲ၀င္ၾက
အေရးေတာ္ပံုႀကီးဟာ
မေအာင္ျမင္ေသးဘူး
မၿပီးျပတ္ေသးဘူး
အေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕
ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ
ရည္မွန္းခ်က္ေတြ
ဒီေနထိ ရွိေနတုန္းပဲ””တဲ့။
ဒီေတာ့ ျမန္မာျပည္သားအေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔ေရ … ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္မွာ ေမ်ာမေနနဲ႔ … ႏိုင္ငံေရး ေလလံုးေတြၾကားမွာ ေပ်ာ္မေနၾကနဲ႔ … ႏိုင္ငံေရး ယံုတမ္း စကားေတြေနာက္ သံေယာင္ လိုက္မေနၾကနဲ႔ …။          ။

Myanmar thandawsiny

“မုတ္သံု” ဆိုတဲ့စကားလံုးဟာ က်မတိို႔အတြက္ေတာ့ အၿမဲနား၀င္ခ်ိဳလွပါတယ္။ က်မတို႔ ၿမန္မာလူမ်ဳိးေတြဟာ မိုးရာသီဆို အတိတ္ဆီကို လြမ္းေဆြးတမ္းတတာထက္ ခ်စ္ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ အၿဖစ္ မွတ္ယူၾကပါတယ္။

ကေလးဘ၀တုန္းက က်မေမြးဖြားၾကီးၿပင္းခဲ့တဲ့ အိမ္၀ရံတာကေနၿပီး မည္းေမွာင္ေနတဲ့ ေကာင္းကင္ၾကီးကို ၾကည့္ရင္း ထူထပ္တဲ့ မိုးတိမ္ေတြဆီကေန တ၀ုန္း၀ုန္းနဲ႔ ရြာခ်လိုက္တဲ့ မိုးသံေတြကို နားေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ၾကည္လင္ေတာက္ပတဲ့ မိုးစက္ေတြက်လာၿပီ ဆိုရင္ၿဖင့္ သီခ်င္းအင္မတန္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အစ္ကို၀မ္းကြဲ တစ္ေယာက္ဟာ ေခတ္ေပၚသီခ်င္း တစ္ပုဒ္ထဲက “အို….ေရႊမိုးရယ္ ညိဳၿပီေပါ့ကြယ္…” ဆိုတဲ့ အပိုဒ္ေလးကို ညည္းပါေတာ့တယ္။ သူညည္းတဲ့ စကားလံုးေတြဟာ ကဗ်ာ စကားလံုးလား၊ အေပ်ာ္သေဘာနဲ႔ ညည္းတာလားဆိုတာကိုေတာ့ က်မလည္း မဆံုးၿဖတ္တတ္ခဲ့ပါဘူး။ မိုးတိမ္ညိဳေနာက္ကြယ္ကေန အလင္းေရာင္ရဲ႕ ရုိက္ခတ္မွဳေၾကာင့္ က်လာတဲ့ မိုးစက္ေတြဟာ တစ္ခါတေလမွာ ေရႊေရာင္တလက္လက္နဲ႕ ေတြ႕ၿမင္ရတဲ့အတြက္ ဒီစကားလံုးနဲ႔ ေဖာ္က်ဴးတာဟာ လိုက္ဖက္သင့္ေတာ္တယ္လို႔ က်မအေနနဲ႔ လက္ခံပါတယ္။

ဒီလိုမိုးရြာၿပီဆိုရင္ အတိအက် ေၿပာလို႔မရတဲ့ အတိတ္က အေၾကာင္းအရာေတြကို လြမ္းသလိုလို၊ ေဆြးသလိုလို ခံစားၾကတဲ့ လူၾကီးေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္မ်ိဳး က်မသိပ္ခံစားခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေၿခာက္ႏွစ္အရြယ္ပဲ ရွိေသးတယ္ဆိုေတာ့ အတိတ္ကာလဆိုတာ ကလည္း ဘာမွ မည္မည္ရရ မရွိေသးပါဘူး။ မွိဳင္းမွဳန္ေနတဲ့ မုတ္သံုမိုးေန႔ကို မေဖာ္ၿပႏိုင္တဲ့ အလြမ္းအေဆြးနဲ႔ၾကည့္ရင္း ၾကီးၿပင္းလာခဲ့ပါတယ္။

က်မ ပထမဆံုး သင္ယူခဲ့ရတဲ့ ကဗ်ာေတြထဲက ၿမန္မာကေလးတိုင္း သိတဲ့ ကဗ်ာဆရာၾကီး မင္းသု၀ဏ္ ေရးသားထားတဲ့ မိုးရာသီ အေၾကာင္း ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ရွိပါတယ္။
“၀ါဆို၀ါေခါင္ေရေတြၾကီးလို႔ သေၿပသီးမွည့္ေကာက္စို႔ကြယ္…” ဆိုတာပဲၿဖစ္ပါတယ္။ က်မဟာ က်မရဲ႕မိခင္ကို သေၿပသီးဆိုတာ ဘယ္လိုဟာမ်ိဳးလဲဆိုတာကို ၿမင္ဖူးခ်င္ေၾကာင္း ေၿပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သေၿပသီးဆိုတာက ရန္ကုန္လိုေနရာမ်ိဳးမွာ အင္မတန္ရွားပါးေတာ့ နမူနာေလးတစ္လံုးေလာက္ ေတာင္ၾကည့္ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။ က်မဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွာ က်မရဲ႕မိခင္နဲ႔ အတူ အိႏၵိယကို လိုက္သြားေတာ့မွပဲ ကေလးဘ၀တုန္းက က်မ အင္မတန္ ၿမင္ေတြ႕ခ်င္လွတဲ့ ကဗ်ာထဲမွ သေၿပသီးမွည့္ကို က်မရဲ႕မိခင္က ေပးႏိုင္ပါေတာ့တယ္။ တစ္ေန႔မွာ က်မ ရဲ႕မိခင္ဟာ အထုပ္ေဖာင္းေဖာင္း တစ္ထုပ္ကို က်မကိုေပးရင္း သူ႕ရဲ႕ ႏွဳတ္ခမ္းေထာင့္နားက ပါးခ်ိဳင့္ကေလးေပၚေအာင္ အားပါးတရၿပံဳးရင္း “ေရာ့ သမီး၊ သမီးကေလးဘ၀ကတည္းက ေမေမ သမီးကို မေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ သေၿပသီးမွည့္ပဲ” လို႔ေၿပာပါတယ္။

ေဒလီမွာေတာ့ သေၿပသီးကို ဇမၺဳလို႔ေခၚပါတယ္။ က်မတို႔ေနတဲ့ လမ္းေထာင့္မွာရွိတဲ့ သေၿပပင္ေတြ သီးတဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီဆိုရင္ ေတာင္းေတြ အမ်ားၾကီးနဲ႔ ေကာက္လို႔ရပါတယ္။ ခရမ္းေရာင္ရင့္ရင့္နဲ႔ ခပ္ရွည္ရွည္ေမ်ာေမ်ာရွိၿပီး ေၿပာင္ေနတဲ့ ဇမၺဳသီးေတြဟာ စားလိုက္ရင္ခ်ိဳၿပီး ႏူးည့ံကာ ႏွဳတ္ခမ္းေတြ၊ လွ်ာေတြမွာ နီညိဳေရာင္စြဲၿပီး က်န္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက က်မကဗ်ာေတြ ရြတ္ဆိုရင္း စိတ္ကူးနဲ႔ မွန္းခဲ့တာကေတာ့ ေၿခေခ်ာင္းေလး ေတြၾကားထဲမွာ ရႊ႕ံေတြနဲ႔ မိုးရြာထဲ လမ္းေလွ်ာက္ေနတာ၊ မိုးေအးေအးထဲ အသားညိဳညိဳ၊ ပိန္ပိန္နဲ႔ ကေလးမေလး ေပ်ာ္ရႊင္ေနတာ၊ ၾကည္လင္သန္႔စင္တဲ႔ မိုးေရထဲမွာ လြတ္လပ္မွဳရဲ႕ အရသာကို ခံစားေနတာ စတာေတြပါပဲ။ က်မဘ၀မွာ မိုးေရထဲ ေရခ်ိဳးရတာေလာက္ အင္မတန္ေပ်ာ္ရတာ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒီလို ကေလးဘ၀ဟာ ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီဆိုတာ က်မသိခဲ့ပါတယ္။

ကေလးေလးေတြက ဆူးခ်ံဳေတြၾကားတိုးရမွာကိုလည္း မေၾကာက္၊ ေမွ်ာ့တြယ္မွာကိုလည္း မေၾကာက္ဘဲ သူတို႔အတြက္ အဖိုးတန္လွၿပီး အင္မတန္ အရသာရွိလွတဲ့ သေၿပသီးေကာက္ဖို႔သြားၾကတဲ့ ဆရာမင္းသု၀ဏ္ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ သီကံုးထားတဲ့ ကဗ်ာနဲ႔ မတူဘဲ ေနာက္ထပ္သေၿပသီးနဲ႔ မိုးအေၾကာင္းဖြဲ႕ဆိုထားတဲ့ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္လည္း ရွိပါေသးတယ္။ တစိမ့္စိမ့္ရြာက်ေနတဲ့ မိုးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လြမ္းေဆြးဖြယ္ေရးဖြဲ႕ထားတဲ့ ၿမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းအရာဟာ ဗုဒၶ၀င္ ဇာတ္ေတာ္ၿဖစ္တဲ့ ပဋာစာရီဇာတ္ထဲက ၿဖစ္ပါတယ္။ ခ်မ္းသာတဲ့ လယ္သမားမိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ သမီးၿဖစ္သူ ပဋာစာရီဟာ အိမ္မွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ သူရင္းငွားနဲ႔ ခိုးရာလိုက္ေၿပးသြား ခဲ့ပါတယ္။ သားႏွစ္ေယာက္ေမြးဖြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ပဋာစာရီဟာ မိဘႏွစ္ပါးကို လြမ္းေဆြး သတိရတဲ့အတြက္ သူ႕ေယာက္်ားၿဖစ္သူကို အိမ္ၿပန္ပို႔ဖို႔ ေၿပာပါတယ္။ အိမ္အၿပန္ခရီးမွာေတာ့ သူမဟာ ေၾကကြဲဖြယ္ရာ အၿဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရၿပီး ေယာက္်ားေရာ သားႏွစ္ေယာက္ပါ ဆံုးရွဳံးခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း သူမဟာ အားတင္းၿပီး မိဘေတြရွိရာ ၿပန္္ခဲ့ေပမယ့္လည္း အေဖေရာ အေမေရာ အစ္ကိုၿဖစ္သူပါ မီးေလာင္ေသဆံုးေနတာကို ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ ကံဆိုးလွတဲ့ မိန္းမငယ္ဟာ ရူးသြပ္သြားကာ ေဆာက္တည္ရာမရ ေတာ့ဘဲ ေၿခဦးတည့္ရာ ေလွ်ာက္သြားေနရာက ေနာက္ဆံုး ဗုဒၶၿမတ္စြာဘုရားနဲ႔ ေတြ႕ၿပီး ဗုဒၶက စိတ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳရေအာင္ ေဟာၾကားဆံုးမမွပဲ စိတ္တည္ၿငိမ္ကာ ၿငိမ္ခ်မ္းမွဳရသြားေတာ့တယ္။ ပဋာစာရီ ကိုေသာကမီး ေလာင္ၿမိဳက္ေနသူအၿဖစ္ ၿမင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လည္းသူမရဲ႕ ဇာတ္လမ္းဟာ အင္မတန္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာပါပဲ။ ဘာၿဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ကိုယ့္ကုိယ္ကိုယ္ ေအာင္ႏိုင္လိုက္လို႔ပါပဲ။

လင္ေယာက်္ားေရာ သားပါ ဆံုးရွဳံးသြားလို႔ ပူေဆြးေသာကဖံုးလႊမ္းကာ ေဆာက္တည္ရာမရဘဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ သူမရဲ႕ပံုကို မိုးနဲ႔ မုန္တိုင္း ေနာက္ခံထားၿပီး ေရးဆြဲထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။

ဒီရုပ္ပံုကားေတြဟာ စိုစြတ္တဲ့ ရာသီဥတုကို ပံုေဖာ္ၿပေနရံု မကဘဲ ေနာက္ဆံုးမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ ရလာဒ္ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ဟာ အၿမဲေလ်ာ့က်ေနတာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကိုပါ ေဖာ္ၿပေနတယ္လို႔ အားလံုးက သိေနၾကပါတယ္။

ၿမန္မာၿပည္က၀င္တဲ့ မုတ္သံုအခါ ပြက္ပြက္ဆူမတက္ပူၿပင္းလွတဲ့ ဧၿပီလရဲ႕ အပူဒဏ္ကေန လြတ္ေၿမာက္ဖို႔ ေအးၿမတဲ့ မိုးကိုပါ သယ္ေဆာင္လာပါတယ္။ အခုလို အခိ်န္္အခါမွာပဲ က်မတို႔ တုိင္းၿပည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀အတြင္း ပထမဦးဆံုး အၾကိမ္အၿဖစ္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက်တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ၿမန္မာၿပည္သူလူထုဟာ ဆယ္စုႏွစ္သံုးခုေလာက္ ေနခဲ့ရတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ ဆိုးေအာက္က လြတ္ေၿမာက္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ဆႏၵေတြကို ေလးစားအသိအမွတ္ၿပဳခံရမယ့္ စနစ္ကို ေရာက္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အသိနဲ႔ တာ၀န္သိသိ စည္းကမ္းရွိရွိနဲ႔ မဲရံုေတြကို သြားၿပီးမဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီအေၿခခံမ်ားနဲ႔ အညီ တိုင္းၿပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မယ့္ စနစ္တစ္ခုေပၚေပါက္ရန္ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းႏိုင္ေရး အတြက္ ရာသီဥတုအသစ္က အားသစ္အင္သစ္ ေလာင္းေပးေနပါတယ္။

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ေမတၱာရိပ္
မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္..

လက္ပံေတာင္းအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားခဲ့သူ ေဒၚေနာ္အုန္းလွကိုမံုရြာၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုး၌ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္အညိဳ ပ်က္ေစမႈျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေဒၚေနာ္အုန္းလွကို ၾသဂုတ္လ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉ ရက္ ၃ ရက္ဆက္တိုက္ တရား႐ံုး ထုတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္အညိဳ ပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ အျပစ္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ ရဲမႉး ဦးၾကဴအင္းက ဧရာ၀တီသို႔ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ရက္ဆက္တိုက္ တရား႐ံုး ထုတ္ျခင္းက ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အမႈမ်ားတြင္ လုပ္ေလ့လုပ္ထ ရွိေသာ္လည္း အက်ိဳးေဆာင္ ေပးရေသာ ေရွ႕ေနမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ရေၾကာင္း ေဒၚေနာ္အုန္းလွကို အက်ိဳးေဆာင္ေပးသည့္ ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္ ဆန္းေအာင္က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။
“က်ေနာ္က အခုလို တရား႐ံုး ဆက္တိုက္ထုတ္တာကို မလုပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ေပမယ့္ မရခဲ့ပါဘူး။ ဆက္စစ္မယ္လည္း ဆိုေရာ က်ေနာ္က တရားခံ ေထာင္က်တာ တိုင္းျပည္နစ္နာတာပဲဆိုၿပီး ထြက္လာတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အက်ိဳးေဆာင္ ေပးရတဲ့ ေရွ႕ေန ေတြက တျခား႐ံုးခ်ိန္းေတြနဲ႔ ခ်ိန္ဆၿပီး ရက္ခ်ိန္း ေတာင္းရေတာ့ အခုလို ဆက္တိုက္ ထုတ္တဲ့အခါ ဘယ္လိုမွ ေဆာင္ရြက္ ေပးလို႔ မရဘူး။ က်ေနာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ တရက္တည္းပဲ ေနႏိုင္တာ။ အခု ဒီေန႔ အမိန္႔ခ်တာမွာ က်ေနာ္ မရွိခဲ့ပါဘူး။ က်ေနာ့္ ေနာက္ကြယ္မွာပဲ လုပ္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဥပေဒအရ ေရွ႕ေနမရွိလည္း အမႈစစ္လို႔ရ၊ အမိန္႔ခ်လို႔ ရပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။
ယခု ေဒၚေနာ္အုန္းလွအမႈသည္ အနည္းငယ္ အျငင္းပြားမႈ၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္ဆန္စြာ အမိန္႔ခ်ျခင္းသည္ ဥပေဒအရ အက်ံဳး၀င္ေသာ္လည္း မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ေဒၚေနာ္အုန္းလွကို ၂၇ ရက္ေန႔၌ စတင္စစ္ေဆးရန္ ႐ံုးထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္တေန႔ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဆက္တိုက္ တရား႐ံုး ထုတ္ခဲ့ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ မတရား တဘက္သတ္ အမႈဖြင့္ ႐ံုးတင္မႈကို ကန္႔ကြက္ေသာအားျဖင့္ ႐ံုးမထြက္ဘဲ ေထာင္ထဲတြင္ ဆႏၵျပခဲ့သည့္ ေဒၚေနာ္အုန္းလွအား ရဲမ်ားက ေထာင္ထဲမွ အတင္းအဓမၼ ဆြဲေခၚခဲ့မႈေၾကာင့္ အ၀တ္အစားမ်ား စုတ္ၿပဲခဲ့ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ပြန္းပဲ့ၿပီး ေသြးထြက္သံယိုမ်ား ျဖစ္ခဲ့ျခင္းတို႔ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ ကြန္ရက္မွ ကိုဟန္၀င္းေအာင္က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။
ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ တြင္လည္း ေဒၚေနာ္အုန္းလွက တရား႐ံုးသို႔ သြားရန္ ဆက္လက္ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရဲမ်ားက အင္အားသံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ခဲဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“ေဒၚေနာ္အုန္းလွကို ၃ ရက္တည္း ရက္ဆက္႐ံုးထုတ္ၿပီး အမိန္႔ခ်ခဲ့တာကို ၾကည့္ရင္ သူတို႔က အတင္းကို အျပစ္ေပးခ်င္ ေနတယ္ ဆိုတာ အရမ္းသိသာတယ္။ အာဏာပိုင္ေတြဘက္မွာ စမဖမ္းခင္ ကတည္းက ဒီလိုလုပ္မယ္ဆိုတာ ႀကိဳတင္ စီမံထားတယ္လို႔ က်ေနာ္ေတာ့ ယူဆတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။
ေဒၚေနာ္အုန္းလွသည္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ ၉ ႀကိမ္တိတိ တင္ခဲ့ေသာ္လည္း ပယ္ခ်ျခင္း ခံခဲ့ရသျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က မံုရြာ ၿမိဳ႕ေပၚ တြင္ လက္ပံေတာင္း ေဒသခံ ၁၅၀ ခန္႔ႏွင့္အတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ မေတာင္းေတာ့ဘဲ ခ်ီတက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ရာ ရဲမ်ားက ေဒၚေနာ္အုန္းလွႏွင့္ အတူ လက္ပံေတာင္းေဒသခံ ၉ ဦး တို႔ကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
ထုိဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ အဆိုပါ ေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ေဒသခံမ်ားက မံုရြာရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္ ထိုင္သပိတ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ လက္ပံေတာင္းေဒသခံ ၉ ဦးကိုမူ စည္တန္း လွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားစြဲၿပီး ခံ၀န္ကတိျဖင့္ ညတြင္းခ်င္း ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ေဒၚေနာ္အုန္းလွကို ပုဒ္မ ၁၈ အျပင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္အညိဳ ပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ႏွင့္ မံုရြာေထာင္သို႔ ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ မံုရြာခ႐ိုင္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ လက္ပံေတာင္း ဆႏၵျပပြဲအား မီးေလာင္ ဗံုးမ်ားျဖင့္ ၿဖိဳ ခြင္းခဲ့မႈ ၉ လျပည့္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္မ်ား က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။
ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ လက္ပံေတာင္း ေတာင္ေျခရွိ တံုေက်းရြာမွ ေဒသခံအင္အား ၂၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ စတင္ စီတန္း လွည့္လည္ ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ဆည္တဲရြာအထိ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ပါ၀င္မည့္ ေဒသခံ မစႏၵာက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လည္း လက္ပံေတာင္းေတာင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ၌ မီးေလာင္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့ၾကသူမ်ားကို ရည္စူးၿပီး ေရႊတိဂံု ဘုရားရင္ျပင္တြင္ ဆုေတာင္းပြဲ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

http://burma.irrawaddy.org/archives/47220

(26 Aug 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post သတင္းစာပါ Myanmar’s land-grab problem သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ မေရရာေသာ အဆင့္မ်ားက ပိုင္ဆိုင္မႈမွတ္တမ္းမ်ား မႈန္ဝါးေနၿပီး လမ္းေၾကာင္းရွိၿပီးသား လူခ်မ္းသာ ခရိုနီမ်ားရွိသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားကို အနည္းငယ္သာ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ ၾကသည္။

အေနာက္ေျမာက္ဘက္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေတာင္တန္းမ်ားမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္ေနရာမ်ားရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားအထိ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္ပုံအေပၚ လူထုဖိအားတိုးလ်က္႐ွိပါသည္။ အမ်ားက စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္မွာလား၊ ဖ်က္မွာလားဟုဆိုေနၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က မ်ားျပားလွစြာေသာ လယ္ယာေျမကြက္မ်ားႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ားအား ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ခရိုနီမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားကို ေရာင္းခ်ထားၾကသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ သူတို႔၏ အာဏာကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အဆံုးသတ္ခဲ့ၾကၿပီးကတည္းက ေန႔စဥ္လိုလို အသစ္အသစ္ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ အစီရင္ခံစာမ်ားမွာ ဆက္လက္တည္ရွိေနခဲ့သည္။ လတ္တေလာတြင္ပင္ ထင္ရွားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးက လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက သူပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည္ဆိုေသာ ယာေျမေပၚ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာၾကေသာ လယ္သမားမ်ားအား ေသနတ္ျဖင့္ ခ်ိန္္ခဲ့သည္ဟု သတင္းစာေခါင္းႀကီးပိုင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ဥပေဒေၾကာင္းအရ ပိုင္ဆိုင္မႈမွတ္တမ္းမ်ား ေဝဝါးေနျခင္းသည္ အရႈပ္ထုပ္ႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို အျငင္းပြားစရာ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ေနေစသည္။ မ်ားစြာေသာ အလယ္အလတ္လူတန္းစားမ်ားအတြက္ ယင္းျပႆနာမွာ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ ပိုလိုခ်င္သည္ေလာ၊ မိမိပိုင္ေျမကို တရားမွ်တစြာ ျပန္လိုခ်င္သည္ေလာဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအခ်ိဳ႕အတြက္မူ ဤကိစၥမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ရန္အတြက္ အေတာ္ခက္ခဲေသာ အတားအဆီးတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။အသစ္ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လမ္းေၾကာင္းသစ္ေဖာက္ကာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေရြးခ်ယ္ခံ အရာရွိမ်ားအတြက္လည္း ဤကိစၥမွာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၀ ရက္ေန႔တို႔တြင္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈျပႆနာကို ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေတာင္းဆိုရန္ လယ္သမား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ရန္ကုန္သို႔ ဆင္းလာၾကသည္။

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Food Security အဖြဲ႔၏ ကြန္ယက္အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ လယ္ယာေျမအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးေရႊသိန္းက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ေျပာင္းလဲလာသည္မွာ လယ္သမားအခ်ိဳ႕အား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကရန္ ယံုၾကည္မႈ ပိုရွိလာေစေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“အရင္အစိုးရလက္ထက္ကဆိုရင္ လယ္သမားေတြ ဘာမွ အထြန္႔တက္လို႔မရဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာဖို႔ကို မလိုပါဘူး”ဟု ရန္ကုန္ရံုးတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းစဥ္က ၎ကေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခု ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းသည့္ ကာလတြင္မူ “ဒီကိစၥေတြ အခုေတာ့ ထိပ္တက္လာေနၿပီ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

အစိမ္းသက္သက္ျဖစ္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စမ္းသပ္ဆဲေလာဟူသည့္ ေမးခြန္းအတြက္ လူထုဖိအားမွာ လံုေလာက္လွေပသည္။

“ဥပမာအားျဖင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈျပႆနာဟာ အရမ္းကို ရႈပ္ေထြးလြန္းတယ္”ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္က လန္ဒန္ခရီးစဥ္ တြင္ ဂ်ဴလိုင္ ၁၅ ရက္ေန႔က Chatham House မိန္႔ခြန္း၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလံုး တိုးတက္ဖို႔ရာအတြက္ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ခုအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပတ္သားေသာ၊ မွ်တေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေျမယာ မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးတာဝန္ ေပးအပ္ထားေသာ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ယင္းေကာ္မရွင္မွ ယင္းကိစၥအတြက္ အစီရင္ခံစာမ်ားစြာကို ထုတ္ျပန္ ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းတို႔ကမူ ယင္းကိစၥမွာ အထူးဦးစားေပးကိစၥျဖစ္ေသာ္လည္း အနည္းငယ္သာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ‘အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရိုင္းသက္သက္ စီးပြားေရးကို ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္လာၾကျခင္းကဲ့သို႔ျပႆနာမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒအပါအဝင္ ျပဌာန္းၿပီး မူဝါဒမ်ားက အနည္းငယ္သာ မိတ္ဆက္ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီးယခင္ႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ ခရိုနီမ်ားစြာတို႔သည္လည္းလ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနေသာ ႏိုင္ငံတြင္ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ စီးပြားေရးမ်ား မဆံုးရံႈးရေလေအာင္ အမီလိုက္ႀကိဳးစားေနၾကပံုရသည္’ဟု ဆိုသည္။

အာဏာရွင္ သို႔မဟုတ္ ကိုလိုနီ အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနလာခဲ့ၿပီးမွလြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ လယ္ယာေျမ ျပန္လည္ခြဲေဝမႈျပႆနာမွာ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္စရာပင္ ျဖစ္သည္။ ဇင္ဘာေဘြ၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ အင္ဒိုနီးရွားကို ၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္ပါသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ကဲ့သို႔ ေနရာမ်ားတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ားဆီသို႔ ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားမွာ ပိုမို ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ တရုတ္ေနာက္ခံ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ၂၀၁၀ တြင္ အစိုးရက ယင္းေဒသအနီးတဝိုက္တြင္ရွိေသာ လယ္ယာေျမ ဧက ၈၀၀၀ ခန္႔ကို သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယင္းစီမံကိန္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳရန္ ရြာသားမ်ားကို အၾကံျပဳ ခဲ့စဥ္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားအၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးမွာ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္ဝသည့္ ေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္ၾကေသာ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ေႏွးေကြးစြာ တိုးတက္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အခရာက်သည့္ ကိစၥတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လတ္တေလာ စိတ္ဝင္တစားေျပာဆိုေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ NGO မ်ားၾကားတြင္ ေရပန္းစားေသာ ျပႆနာျဖစ္သည္။

“တူးေဖာ္ေရးျပဳလုပ္မယ့္စက္ရံုေတြကို ဆႏၵျပၾကတဲ့အုပ္စုအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရတာေတြ အဆံုးသတ္ဖို႔ တိုးတက္တဲ့ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခိုင္မာတဲ့အကာအကြယ္ေတြ လိုအပ္တယ္”ဟု Stockholm School of Economics မွ Anders Engvall ႏွင့္ Myanmar Development Resource Institute မွ စိုးနႏၵာလင္းတို႔က မၾကာေသးမီက ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက လက္ဝဲက်ေသာ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေျမယာမ်ားအားလံုး၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို အစိုးရအေနျဖင့္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္သိမ္းယူခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတစ္ခုလံုး ခၽြတ္ျခံဳက်ခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အသက္ ၅၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိ လယ္ယာေျမ အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔မွ ဦးေရႊသိန္းက “၁၉၉၀ တဝိုက္ အစိုးရက ကမာၻ႕ေစ်းကြက္သို႔ စီးပြားေရးစနစ္ ဖြင့္ေပးလိုက္ခ်ိန္တြင္ အထူး ဦးစားေပးခဲ့သည္မွာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တိုးတက္ေစဖို႔သာျဖစ္ၿပီး အစားအေသာက္လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ မလံုေလာက္ ခဲ့ေၾကာင္း”ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ အစိုးရသည္ ၁၉၉၀ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ၾကားတြင္ ႀကီးမားေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း အတြက္ျဖစ္ေသာ လယ္ယာေျမဧက သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ဦးစားေပးကာ ေပးပစ္ခဲ႔ပါသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ လယ္သမားမ်ား ေယာင္တိေယာင္ခ်ာျဖစ္ေနေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျချပဳႏိုင္ငံႀကီးမွ ျပည္သူမ်ားသည္ အကူအညီအနည္းငယ္သာ ရယူႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒကို အရပ္သားအစိုးရက ျပဌာန္းေပးလိုက္ရာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားေျမသိမ္းခံရသူမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ရယူႏိုင္ရန္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုကိစၥမွာ အလြန္ရႈပ္ေထြးလွသည္။ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔သည္ ဤေျမယာကို အမွန္တကယ္ ပိုင္ဆိုင္အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား ျပရသည္။ စာရြက္စာတမ္းမရွိပါက တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွေန၍ ၎တို႔ကို ေထာက္ခံေပးရမည္ျဖစ္သည္။

“ဒါအလြန္ရႈပ္ေထြးတယ္။ စာရြက္စာတမ္းေတြ သိမ္းဆည္းရတာဟာ ကၽြန္မတို႔မွာထံုးစံမရွိဘူး”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဂၽြန္လတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ေျမယာမ်ားကို တရားဝင္နည္းလမ္းျဖင့္မဟုတ္ဘဲ မည္သို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ႔သည္ဆိုသည္ကို စီစစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သူမကေျပာၾကားသည္။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဝလြင္က ၿပီးခဲ့သည့္လ၌ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ သိမ္းဆည္းထားခဲ့ေသာ လယ္ေျမဧက ၁၈၃၀၀ ကို ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လူတိုင္းေတာ႔စိတ္ေက်နပ္မႈမရႏိုင္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရုတ္ႏွင့္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားေနာက္ကြယ္တြင္ မေရရာေသာ ေျမယာ အခြင့္အေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားမွာ အျခားေသာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈအတြက္ ရႈပ္ေထြး စရာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။

အရက္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားက ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားအား ေခါင္းပံုျဖတ္ၾကလိမ့္မည္ဟူေသာ စိုးရိမ္မႈကို တင္ျပၾကသည္။ ေဒသခံမ်ားကို ထိခိုက္ေစမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳး မရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကိုပင္ သမိုင္းေပးအသိအရ သံသယျဖင့္သာ ရႈျမင္ၾကသည္။

ဦးေရႊသိန္းက ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား ၎တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္၍ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ၾကလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားၾကရန္ ၎အေနျဖင့္ ေျပာဆိုပါေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“တခ်ိန္တည္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အရင္အစိုးရလက္ထက္က လုပ္ပိုင္ခြင့္ရၿပီး ေျမယာမ်ားစြာကို ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ဒီႏိုင္ငံက ခရိုနီေတြကိုလည္း စိတ္ပူတယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အခ်ိဳ႔ကိစၥမ်ားတြင္ စီးပြားေရးသမားႀကီးမ်ားက တုန္႔ျပန္မႈ အခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ မက္စ္ျမန္မာအုပ္စုပိုင္ရွင္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ဆိုလွ်င္ ၎ပိုင္ဆိုင္ေသာ အသံုးမျပဳသည့္ ေျမယာမ်ားကို အစိုးရမွတဆင္ ျပန္လည္ေပးအပ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရသိရသည္။

အဆိုပါကိစၥရပ္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အျငင္းပြားစရာမ်ား ျမင့္တက္လာေစေသာ ကိစၥလည္း ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ ဥပေဒျပဳသူမ်ားက အစိုးရအား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ဖိအားေပးၾကသကဲ့သို႔ စစ္တပ္မွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေသာ အခ်ိဳ႕ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကမူ ကန္႔ကြက္ၾကသည္။

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ထြဋ္ကဥပေဒျပဳသူမ်ားအား “အမ်ိဳးစံုေသာ အုပ္စုမ်ားက လယ္သမားမ်ားအား ဆႏၵျပရန္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳျခင္းျဖင့္ ကိုယ္က်ိဳးရွာေနၾကသျဖင့္ ၎အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးသည္ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ရန္၊မဲရရွိရန္အတြက္ ယင္း(ေျမယာျပႆနာ)ကို အသံုးခ်ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားၾကရန္”ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာတိုင္းမ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Yangon chronicle

အစိုးရ၏ ၀န္ႀကီးဌာနငါးခုက ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြသို႔ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ က်ပ္ေငြသန္းေပါင္း သံုးေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ သန္းေက်ာ္ ရွိေန....

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အားနည္းၿပီး၊ ဘ႑ာစည္းမ်ဥ္းတုိ႔ႏွင့္ မညီဘဲေဆာင္ရြက္ေနမႈတို႔ေၾကာင့္ “ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ နစ္နာေနရ...”

ေႂကြးက်န္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနငါးခု...

(၁)..သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန..>> ေငြသားအေနျဖင့္ က်ပ္သန္း ၂၈၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာအတြက္ ေရႊစင္ျပန္သြင္းရမည့္အစား ေငြသားျဖင့္ ျပန္ေပးရမည့္ ေငြက်ပ္ သန္းေပါင္း ၃၂၀၀၀ ေက်ာ္...

(၂)..ဟုိတယ္ / ခရီး ၀န္ႀကီးဌာန..>> အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၂.၈၉သန္း

(၃)..စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန...>>က်ပ္ ၄၂ သန္းေက်ာ္၊

(၄)..ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန..>>က်ပ္၂ သန္းေက်ာ္

(၅)..က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန..>> က်ပ္ ၂၅ သန္း ေက်ာ္

Mizzima - News in Burmese.
ုုKo nay myo

ကၽြန္ေတာ္ကဲ့သို ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့မွေန၍ စိတ္မေကာင္းၿခင္းႀကီးစြာ ၿဖစ္ေနရသူမ်ားစြာ ရွိပါလိမ့္မည္။ ဆရာတာရာ၏ ရုပ္ကလာပ္ကို ေအာင္ပန္းၿမိဳ ့ေနအိမ္မွ
ႏွစ္မိုင္ေက်ာ္ေ၀းကြာေသာ မင္းဂူသုႆာန္သို ့ မိုးဖြဲဖြဲေလးေအာက္မွာေၿခလ်င္ပို ့ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ရသူတစ္ဦး ကၽြန္ေတာ္မၿဖစ္ခဲ့ပါ။

“မဖတ္မၿဖစ္ ဖတ္ရမယ့္ စာအုပ္သံုးအုပ္ရွိတယ္။ ဒဂုန္တာရာရဲ ့ရုပ္ပံုလႊာ၊ ၿမသန္းသင့္ဘာသာၿပန္တဲ့ အႏုပဋိေလာမရုပ္၀ါဒ၊ ဖူးခ်စ္ရဲ ့ ႀကိဳးစင္ေပၚကမွတ္တမ္း”..

၁၉၇၄ တြင္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွာ မိတ္ေဆြလည္းၿဖစ္၊ ေနာင္ေတာ္သဖြယ္လည္းၿဖစ္ေသာ။ ႏိုင္ငံေရးၿဖင့္ အထဲေရာက္ၿပီးမွ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္သို ့ၿပန္၀င္လာေသာ
ပဲခူးသားကိုေက်ာ္ၿမင့္က ေၿပာသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ထဲမွာဒဂုန္တာရာ၏ ရုပ္ပံုလႊာကို အၿပင္းအထန္ လိုက္ရွာသည္။ ပန္းဆိုးတန္း
စာအုပ္အေဟာင္းဆိုင္မ်ား၊ ေၿမနီကုန္းညေစ်း ဘယ္မွာမွ ရွာမရခဲ့ပါ။

ရုပ္ပံုလႊာႏွင့္ ဖူးခ်စ္၏ ႀကိဳးစင္ေပၚကမွတ္တမ္းကို လိုက္ရွာသည့္ တၿမိဳ ့တည္းသမားေက်ာင္းေနဘက္ သူငယ္ခ်င္းရင္းခ်ာတစ္ေယာက္က သူ ့အိမ္မွာ ဖူးခ်စ္၏
ႀကိဳးစင္ေပၚကမွတ္တမ္း စာအုပ္ရွိသည္။ မငွားႏိုင္။ အိမ္မွာ လာထိုင္ဖတ္လွ်င္ရသည္ေၿပာသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ သူ ့အိမ္က အခန္းေလးတစ္ခန္းထဲတြင္ ဖူးခ်စ္၏
ႀကိဳးစင္ေပၚကမွတ္တမ္းကို ည ၇ နာရီမွ ည ၁၀ နာရီအထိ တစ္ေယာက္တည္းထိုင္ဖတ္၏။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ထဲမွေသြးမ်ားသည္ ပြက္ပြက္ထလ်က္ လည္ပတ္စီးဆင္း
ေန၏။ ဘ၀မွာ ဘာႏွင့္မွ်မတူေသာ ခံစားမႈအဟုန္ၿဖင့္ ဖူးခ်စ္၏ ႀကိဳးစင္ေပၚကမွတ္တမ္းကို ဖတ္မိသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘာကိုမွမေႀကာက္ေတာ့။

ဒဂုန္တာရာ၏ ရုပ္ပံုလႊာစာအုပ္ကို ဆရာေတာ္ဦးပညာ၏ ေတာင္ေလးလံုးေက်ာင္းတိုက္ထဲမွာ တထိုင္တည္း ဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ရုပ္ပံုလႊာ၏ တန္ဘိုးကို
နားလည္သၿဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဆရာေတာ္ထံမွ မငွားရမ္းခဲ့ပါ။ေက်ာင္းတိုက္ထဲမွာပင္ ထိုင္ဖတ္ပါသည္။ ဒဂုန္တာရာ၏ ရုပ္ပံုလႊာသည္ကၽြန္ေတာ့္အသည္းစြဲ စာအုပ္ၿဖစ္ပါသည္။ ပုဂံစာအုပ္တိုက္၊ ေပၚဦးသက္၏အနီေရာင္ အၿပာေရာင္မ်က္ႏွာဖံုးႏွင့္ ဒဂုန္တာရာ၏ ရုပ္ပံုလႊာစာအုပ္ေလးကိုအေဟာင္းဆိုင္မွ ေစ်းႀကီးႀကီးေပး၍ ၀ယ္ယူခြင့္ရလာပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ကားလ္မာ့က္စ္ႏွင့္ လီနင္တို ့၏က်မ္းမ်ားကို မဖတ္ဖူးပါ။သခင္သန္းထြန္းကို ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲက အလြန္ေလးနက္ခဲ့ပါသည္။ ဤသည္မွာ
ဆရာဒဂုန္တာရာ၏ ရုပ္ပံုလႊာစာအုပ္ကို စြဲစြဲလမ္းလမ္း ဖတ္ရႈခဲ့၍ ၿဖစ္မည္ထင္သည္။

“ကြန္ၿမဴနစ္ဆိုသူကား တစ္ခုကို ယံုႀကည္ကိုးကြယ္သူၿဖစ္သည္။ ကြန္ၿမဴနစ္၀ါဒကိုယံုႀကည္ကိုးကြယ္နိုင္ရန္ လူ ့အထုပၸတၱိရာဇ၀င္၊ လူ ့အေတြးအေခၚအဘိဓမၼာ၊
လူ ့ေနမႈထိုင္မႈ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ စသည္တို ့ကို ကမာၻဦး ရာဇ၀င္ေပၚစမွယေန ့အဏုၿမဴေခတ္အထိ အၿဖစ္အပ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္ရေပမည္...”

ဤသည္တို ့မွာ ဒဂုန္တာရာ၏ သခင္သန္းထြန္း (သို ့မဟုတ္) အနီကို ေလ့လာႀကည့္ရႈခ်က္ ရုပ္ပံုလႊာအဖြဲ ့အႏြဲ ့ အပိုင္းအစမ်ား ၿဖစ္ပါသည္။

ဦးေန၀င္းအစိုးရလက္ထက္၊ ထို ့ေနာက္ စစ္အစိုးရလက္ထက္မ်ားတြင္သခင္သန္းထြန္းကို အၿပစ္ဖို ့လိုေသာ အစိုးရေပၚလစီ စာအုပ္အခ်ိဳ ့ကို
ဖတ္ရႈႀကည့္ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္သန္းထြန္းကို အၿပစ္မၿမင္ဘဲခ်စ္ခင္ႀကည္ညိဳေနမိသည္။ ဒဂုန္တာရာ၏ ရုပ္ပံုလႊာစာအုပ္ကိုသာ အစစ္အမွန္ဟု
ကၽြန္ေတာ္လက္ခံထားလိုက္ၿပီ။

ဒဂုန္တာရာ၏ ရုပ္ပံုလႊာတြင္ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း (သို ့မဟုတ္) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာ၊ ေအာင္ဆန္း (သို ့မဟုတ္) အရိုင္း၊ ကိုဗဟိန္း (သို ့မဟုတ္) ကဗ်ာ
အဖြဲ ့အႏြဲ ့မ်ားကို ဖတ္ရႈလ်က္၊ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ (သို ့မဟုတ္) နရသိမ္ေထာင္မွအက်ဥ္းသား အဖြဲ ့အႏြဲ ့ကို ဖတ္ရႈလ်က္ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ပိုမို
အေလးအနက္ထားကာ ႀကည္ညိဳအားေကာင္းခဲ့ပါသည္။ ဆရာဒဂုန္တာရာ၏ႀကီးစြာေသာ ေက်းဇူးတရားေႀကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေလးနက္သင့္သူကို
ပိုမိုေလးနက္မိသည္။

ေထာင္မွထြက္လာ
ႏွစ္ႀကာတမ္းတ၊ ခ်ိဳၿမအနမ္း
တင္မႊမ္းဂီတ၊ ၿဖဴလြေဆးဘူး
ယစ္မူးကဗ်ာ၊ ခံစားရာတို ့
ငါ့မွာ ရင္ခုန္ႏြမ္းလ်လ်..

ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲသို ့ စိမ္းလန္းေသာ သစ္ပင္မ်ားစြာ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာဒဂုန္တာရာ ကြယ္လြန္ၿခင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္သည္ မလြမ္းဘဲ မေဆြးဘဲ မေနႏိုင္။
ရင္ထဲသို ့ ထိသြားၿပီ။ ႀသဂုတ္လ ၁၉ မွာ ရင္ထဲသို ့ တကယ္ထိသြားၿပီ။အခုမွ တကယ္ထိသြားၿပီ။

ေမာင္ကိုကို (အမရပူရ)

(လူထုပံုရိပ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၄၈ တြင္ ပါရွိေသာ ေမာင္ကိုကို(အမရပူရ) ၏ “ထိသြားၿပီ” ေဆာင္းပါးမွ ထုတ္ႏုတ္ ကူးယူပါသည္)

aung myo tun

ေရႊ၀ါေရာင္ကိစၥ ေဖာ္ၿပခ်က္နဲ ့ပက္သက္လို ့ မွားတယ္မွန္တယ္
ကၽြန္ေတာ္မေၿပာလိုဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့
အခ်ိန္ၿဖစ္ေနတယ္..

ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ၿမင့္ေဆြ

(ယခု ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္)

aung myo tun facebookမွ

Photo..Irawaddy
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔က အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KIO)တို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ခုႏွစ္တြင္ တစ္ခ်က္အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေနရပ္ေျပာင္းေရႊ႕ေပးၿပီး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ သံုးလခန္႔အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိတိုင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္ဦးေရမွာ တစ္သိန္းေက်ာ္ သြားၿပီျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အတြက္ ေနရပ္ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ အခက္အခဲရွိေန ေသးသည့္အျပင္ ဒုကၡသည္မ်ားေနရပ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေနရေၾကာင္း အစိုးရပိုင္းတာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ထိုသို႔ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္မျပန္ႏိုင္ေသးသည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕ သာဂရသရက္ေတာ ေက်ာင္းတိုက္မွ ဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေနသည့္ ဦးစိုင္းေအာင္က “မျပန္ႏိုင္ေသးတာက ျပည္နယ္တြင္းမွာ ေသနတ္သံေတြ မစဲေသးတာ ပထမအခ်က္၊ ေနာက္မိုင္းရွင္းဖို႔လိုတယ္။ ဒါေတြမရွိရင္ ခ်က္ခ်င္းျပန္ႏိုင္ၿပီ”ပာုဆိုသည္။

အစိုးရ၏တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIO တို႔၏ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ခဲ့သည့္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ၾကာက္ေျခနီေကာ္မတီ ICRC ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဒီဇိုင္းေရး ဆြဲျခင္း သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားက ပုိ႔ခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္မ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ားကို ၎တို႔၏ဆႏၵမပါဘဲ ေနရပ္ရင္းသို႔ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ရန္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးတို႔မွ ပူးေပါင္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအေပၚ ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႔က KRC က ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိတိုင္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ေနရပ္မူရင္းတို႔တြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွေထာင္ထားသည့္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းအႏၱရာယ္ကိုလည္း ရွင္းလင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ အျပင္ KNU ေဒသတြင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ္လည္း အခ်ိန္မေရြးတိုက္ပြဲမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိေနသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားက စိုးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္း ၉ ခု၌ ဒုကၡသည္ေပါင္းတစ္သိန္းေလးေသာင္းခန္႔ရွိၿပီး အဆိုပါ ဒုကၡသည္မ်ားအနက္ တတိယႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္လိုသူမ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္လိုသူမ်ား ႏွင့္ ေနရပ္ရင္းသို႔ျပန္လာလိုသူပာူ၍ သံုးမ်ိဳးသံုးစားကြဲျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Yangon chronicle

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသာမက ႏိုင္ငံ့အေရးကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား အားလုံး၏ဆုံခ်က္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး သို႕ ေရာက္ရွိေနေလျပီ။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီးအေလးထား ေျပာၾကားေနၾကသည့္အထဲတြင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္ႏုိင္ေစရန္ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးလည္း အဓိက ပါဝင္ေနပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီး သူရဦးေရႊမန္းကလည္း အေလးထား ေဆာင္ ရြက္ေပးမည္၊ အစိုးရ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္သည္ ဟု မၾကာေသးခင္ကပင္ သတင္းေထာက္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာ၌ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)၏ သက္ေရာက္မႈ လက္ရွိ မ႑ဳိင္ႀကီးမ်ား၏ လိုက္နာက်င့္သုံးမႈႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ပင္ မလိုအပ္ေတာ့သည့္ အေနအထားမ်ား ေတြ႕ရွိရပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု သေဘာတူ လွ်င္ ယင္းပုဒ္မ ၅၉ (စ)ကို ျပင္ဆင္ရန္ မလိုအပ္သည့္အေၾကာင္းကို ေတြ႕ျမင္သည့္အတိုင္း ရွင္းလင္း လိုပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ တင္သြင္းခဲ့ေသာ `လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား တာ၀န္ မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ´ ၾကမ္းကို ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊြတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္း အေ၀း - ရက္ေျမာက္ေန႔ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၃ ရက္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ ျပည္သူ႕လႊြတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး ၿပီး ထိုဥပေဒၾကမ္းအား ဆိုင္းငံ့ထားရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

ဇာတ္လမ္း၏ အစမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ စပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၈ (ခ) တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ကို သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵရွင္မ်ားက ဤဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။ ပုဒ္မ ၃၉၆ တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာဝန္မွ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ေအာက္ပါအေၾကာင္း တစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ တာဝန္မွ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္-

(၁) ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊

(၂) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴး လြန္ျခင္း၊

(၃) အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားျခင္း၊

(၄) ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းျခင္း၊

(၅) ဥပေဒအရေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၇ တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း လိုအပ္ေသာဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းရမည္ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒကုိ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲၿပီး ထိုဥပေဒ ၾကမ္းကို ျပည္သူမ်ား ေလ့လာသိရွိရန္ႏွင့္ အႀကံျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ (၃၀-၈-၂၀၁၂) ရက္ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ (၆-၁၁-၂၀၁၂) ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ပထမ အႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေ၀း န၀မေျမာက္ေန႔၌ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေကာ္မတီက ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကို အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အင္တာနက္၀ဘ္ဆိုက္တြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ထိုဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမရွိပဲ ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားက ထိုဥပေဒကို ဆက္ လက္ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိသည့္ကိစၥကို ေမးျမန္းသည့္အခါ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းက ထိုဥပေဒသည္ ေခတ္ကာလအေျခအေနႏွင့္ မကုိက္ညီ၍ ဆိုင္းငံ့ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္ ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထိုသုိ႔ သတင္းေထာက္မ်ားက လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌကုိ ထိုဥပေဒၾကမ္းကိစၥ ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး မၾကာမီအတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ထိုဥပေဒၾကမ္းအား ဆုိင္းငံ့ထားရန္ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၂၃-၈-၂၀၁၃ ရက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္ ေဒါက္တာ စိုးမိုးေအာင္က ထိုဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၆ (ခ)ပါ " သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္၏ မူလ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအနက္ အနည္းဆံုး တစ္ရာခုိင္ႏံႈးတုိ႔က တာဝန္မွျပန္လည္ရုတ္သိမ္းလုိ ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္တန္းခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပရမည္" ဆိုေသာအခ်က္အရ လက္မွတ္ထိုးတိုင္တန္း ရမည့္အေရအတြက္သည္ နည္းပါးလြန္းၾကာင္း၊ တစ္ပါတီစနစ္က်င့္သံုးခဲ့သည့္ မဆလေခတ္ အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္သံုးစဲြထားျခင္းၿဖစ္ၿပီး တစ္ပါတီစနစ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္း၏ ေထာက္ခံမဲရရန္ ခက္ေကာင္းခက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုု ပါတီစံုစနစ္က်င့္သံုးသည့္ေခတ္တြင္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၏ လက္မွတ္စုေဆာင္းရန္ မခက္ခဲေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အလြယ္တကူလက္မွတ္စုၿပီး တိုင္ၾကားျခင္းမ်ား မ်ားလာႏိုင္ေၾကာင္း ၊ တျခားဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္လည္း ထိုသို႔ကိုယ္စားလွယ္ အားတာဝန္က ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းသည့္ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းထားျခင္းရိွေသာ္လည္း တုိင္တန္းသူ အေရ အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ ထိုမွ် မနည္းေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနွင့္ပတ္သက္၍ လည္း ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုကာလအတြင္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ဆုိင္းငံ့ထားသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။

ဥပေဒၾကမ္းအား ဆိုင္းငံ့ထားရန္ကိစၥကို တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃)ဦးက ကန္႕ ကြက္ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ယေန႔လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ျပည္သူ လူထု၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို တေန႔တျခားပိုမို ရရိွလာေနေၾကာင့္၊ ထို႕ေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ဥပေဒ၊ စည္းကမ္းမ်ားနွင့္ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသလို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဥပေဒရွိသင့္ေၾကာင္း ၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဒုသမၼတမ်ား နွင့္ အျခားေသာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို စြပ္စဲြျပစ္တင္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း အေျခခံဥပေဒမွာ ျပဌာန္းသတ္ မွတ္ထားေၾကာင္း ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထုက တာဝန္မွ ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းခြင့္ သည္ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄ တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ " ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ထံမွဆင္းသက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္တဝွမ္းလံုး၌ တည္သည္" ဆုိသည္ကို ျပသည့္အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒက ေပးထားသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္ျခင္း မျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒက ေပးထားသည့္ အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း ။ အာဏာသံုးရပ္အၾကားတြင္လည္း အျပန္အလွန္ Check and Balance လုပ္ႏိုင္ ေရးအတြက္ ထိုဥပေဒျပဌာန္းေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လႊတ္ေတာ္အား တိုက္တြန္းေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားၾကပါသည္။

မင္းလွမဲဆႏၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္တိုးက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ စည္း ကမ္းမရွိရံုနွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မျဖစ္ထုိက္ဟု မဆိုႏိုင္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ တင္လာသည့္ ဥပေဒတုိင္းကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌသည္ အလြန္ပါ၀ါရွိေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌတစ္ေယာက္က ထိုဥပေဒကို ေဆြးေႏြးရန္မသင့္ဟုဆိုလွ်င္ မဲခြဲရန္ပင္ မလိုေၾကာင္း၊ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းက တိုင္ၾကားခြင့္ရွိသည္မွာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားပါ သည္။

ေက်ာက္ၿဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ကို တာ၀န္ မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားသည္ကို စဥ္းစားစရာရွိေၾကာင္း၊ စြပ္စြဲခံရ သည့္ကိုယ္စားလွယ္ကိုလည္း ကာကြယ္ေပးရန္လုိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။

တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ေလးဦးနွင့္ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ ဦး၏ ေဆြးေႏြးမႈၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက စက္ခလုပ္ မသံုးဘဲ `ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီရဲ႕ သေဘာထားကို သေဘာတူပါသလား၊ သေဘာမတူသူ ရိွပါသလား´ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္မည့္သူမရွိသည့္အတြက္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ တင္ျပခ်က္အတိုင္း ဥပေဒၾကမ္းအား ဆုိင္းငံ့ထားရန္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ထူးျခားသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က (၆-၁၁-၂၀၁၂) တြင္ ထိုဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္ ဦးတီခြန္ျမတ္က ေကာ္မတီ၏ စိစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္ကိုတင္ျပရာတြင္ ဥပေဒၾကမ္းအား မည့္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ မည္သုိ႔မည္ပံု ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္သင့္သည္ဟုသာ တင္ျပခဲ့ၿပီး ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္း၊ တစ္ရာခိုင္ ႏႈန္းဟု အေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားျခင္းသည္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိေၾကာင္း ပါ၀င္ျခင္းမရွိခဲ့ ပဲ ေနာက္ထပ္ ၁၀ လခန္႔အၾကာ (၂၃-၈-၂၀၁၃) ရက္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ထပ္မံရွင္းလင္း တင္ျပသည့္အခါမွာ ထိုအခ်က္မ်ား ပါ၀င္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဦးတီခြန္ျမတ္၏ ျဖည့္စြက္ခ်က္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး တိုင္ၾကားျပီး Recall လုပ္ပါက စစ္ေဆးသည့္အခါ မမွန္ကန္လွ်င္ တိုင္ၾကားသူမ်ားကို အေရးယူႏိုင္မည့္ အခ်က္ကို ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႕ ျပဳလုပ္မွသာ မမွန္မကန္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစမည္ ဟု ၄င္းက ဆိုပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ သံုးသပ္ခ်က္ ၁၀ လအတြင္း ေျပာင္းလဲသြားရသည္မွာ မည္သည့္ပေယာဂမ်ား ပါရွိသနည္းဟု စဥ္းစား ေတြးေတာဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။

မည့္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဆုိင္းငံ့ထားလိုက္သျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္၍ မၿပီး မခ်င္း ၊ အနည္းဆံုး ယခုလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္အထိေတာ့ တာ၀န္မေက် ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါကလည္း ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ျဖဳတ္ခ်ႏို္င္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္း ပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴး လြန္ျခင္း၊ အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းျခင္း၊ ဥပေဒအရေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား ရွိလာခဲ့သည့္တိုင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ရုပ္သိမ္း ခံ ရမည္ကို စိုးရိမ္စရာမလုိဘဲဲ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းေရးတာ၀န္မ်ားကို စိတ္ခ်၊လက္ခ် ထမ္း ေဆာင္ႏိုင္ၾကေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုကာလတြင္ လႊတ္ေတာ္ေပၚေပါက္လာျပီ ျဖစ္၍ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းေရးစနစ္ အသက္၀င္ လာသည္ ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ျပီးခဲ့သည့္ (၂)ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္း ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေန ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ဳိင္ႀကီး(၂)ရပ္ကို ထိန္းေက်ာင္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အားသြန္ ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္မွာ အားရဖြယ္ရာ ေကာင္းလွပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ ထိန္းေက်ာင္းေရး တာ၀န္ကို အေလးေပးလြန္းလွ်င္ မူလတာ၀န္၊ အေျခခံဥပေဒတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ တာ၀န္ မ်ားျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ အားနည္းသြားျခင္း ရွိ-မရွိကိုလည္း ျပီးခဲ့သည့္(၂)ႏွစ္ခြဲအတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား မည္မွ် ရွိသည္၊ ယင္းတို႕အနက္မွ ဥပေဒအျဖစ္ မည္မွ် ျဖစ္လာသည္ ဟူေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ျပဆိုလ်က္ ရွိေနပါသည္။

ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ား လက္ကိုင္ထားရမည့္ ေပးထားခ်က္ မူေဘာင္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ ပါသည္။ ယခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္-

(၁) အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၅၊ ဇယား ၄ တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျပီး” ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။

(၂) အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂၄ တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံရုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သည္ အျပီးအျပတ္အတည္ ျဖစ္သည္။” ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။ ယင္းျပဌာန္းခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်ခဲ့ျပီး ခုံရုံးကို စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ (ျပဌာန္းခ်က္ကို မလိုက္နာ လွ်င္လည္း ရႏိုင္သည့္ သေဘာ ေတြ႕ရွိရျခင္း)

(၃) အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၇ တြင္ “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းဆိုင္ ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ တာ၀န္မွျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းရမည္။” ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။ ယင္းျပဌာန္းခ်က္မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွက္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒကို နယကအစိုးရ လက္ထက္က ျပဌာန္းခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း လႊတ္ေတာ္ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ က်န္ရွိေနသည့္ တာ၀န္မွျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္က ျပဌာန္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ “ျပဌာန္းႏိုင္သည္” မဟုတ္ဘဲ “ျပဌာန္းရမည္” ဟု ေဖာ္ျပ ထားျခင္းကို ၾကည့္လွ်င္ လုပ္ကိုလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေျခခံဥပေဒက အပ္ႏွင္းထားေသာ တာ၀န္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါသည္။ (သို႕ေသာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ သုံးသပ္ခ်က္ျဖင့္ အဆိုပါ ျပဌာန္းခ်က္ကို လိုက္နာျခင္း မရွိဘဲ ဆိုင္းငံ့ထားႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။)

(၄) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ စြပ္စြဲ ျပစ္တင္ျခင္းကို ခုံရုံးႏွင့္အျငင္းပြားမႈတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံဥပေဒတြင္ အျပန္ အလွန္ထိန္းေက်ာင္းေရးယႏၱရားပီျပင္ေစရန္ ေပးအပ္ထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအား ျဖဳတ္ခ်ရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ားသို႕ အပ္ႏွင္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒအရ မည္သို႕ေသာ သေဘာ သက္ေရာက္ေစ သည္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သိရွိနားလည္ၾကမည္ ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ ယင္းအခြင့္ အေရးပိတ္ပင္ျခင္းခံထားရေသာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႕ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ နည္း။ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာရွိေသာ နည္းလမ္းမွာ လူထု လမ္းေပၚထြက္ျခင္း ျဖစ္ျပီး ဤနည္းလမ္းကို မလႊဲမေရွာင္သာ ေရြးခ်ယ္ေစရန္ တြန္းပို႕ရာ ေရာက္ရွိေစႏိုင္ပါသည္။ (အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ျဖဳတ္ခ်ရန္ နည္းလမ္းကို ပိတ္ပင္ထားပါက အေျခခံဥပေဒပါအတိုင္းမဟုတ္ေသာ ျဖဳတ္ခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ား ေပၚထြက္လာမည္။)

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာၾကရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျခြင္းခ်က္ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသေလာ။ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ဳိင္ကလြဲ၍ က်န္မ႑ဳိင္မ်ား၊ က်န္ျပည္သူမ်ားအားလုံး သာလွ်င္ တိတိက်က် လိုက္နာေစမည္ ဆိုလွ်င္ အေျခခံဥပေဒမွာ မည္သည့္ကိန္းဆိုက္ေရာက္သြားေစ ပါသနည္း။ အေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ပ်က္ကြက္ရာ ေရာက္ေစႏိုင္သည္ မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒကို ဆန္႕က်င္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ဆန္႕က်င္ေဖာက္ ဖ်က္ရာေရာက္ေစႏုိင္ေသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႕သည္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႀကီးမားလွေသာ ျခိ္မ္းေျခာက္ မႈမ်ား ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါသည္။

ထိုနည္းတူစြာပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ကို ယခုကဲ့သုိ႔ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ ႏွင့္ မကိုက္ညီသျဖင့္ (၅)ႏွစ္လုံးလုံး ဆုိင္းငံ့ထား၍ ရသည္ဆုိလွ်င္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုိင္ေရးတြင္ ကန္႕႔သတ္ခ်က္ျဖစ္ေနေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ေရရာေသခ်ာျခင္း မရွိဘဲ ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးစားမည့္အစား အေျခ အေန၊ အခ်ိန္အခါႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္အတြက္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကိုလည္း ၂၀၁၆ ေရြးေကာက္ပြဲမွစ၍ ၅ ႏွစ္ ခန္႔ ဆုိင္းငံ့ေပး၍ မရဘူးလား ဟူေသာ ေမးခြန္းတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာပါသည္။ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂၄ ႏွင့္ ၃၉၇ တို႕ကို လိုက္နာစရာ မလိုလွ်င္ ပုဒ္မ ၅၉ ကိုလည္း လိုက္နာရန္ လိုအပ္ပါသေလာ။ အေျခခံ ဥပေဒသည္ ဒီပုဒ္မမ်ားကို ေတာ့ လိုက္နာပါ၊ ဒီပုဒ္မမ်ားကေတာ့ အေျခအေနအခိ်န္အခါအရ မလိုက္နာ နဲ႕ဦး ဟူ၍ ထားရွိႏိုင္ပါ၏ေလာ။ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ ထားရွိႏိုင္သည္ ဆိုပါလွ်င္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ျဖစ္ေရးအတြက္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္စရာ မလိုေတာ့ပါ။

အလားတူ အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည့္ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအပါအ၀င္ မ႑ဳိင္ႀကီး(၃)ရပ္စလုံး၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားေသာ က႑ေပါင္းစုံ၊ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံတို႕သည္ လိုက္နာ စရာ မလိုေတာ့သည့္ အေနအထားသို႕ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေရာက္ရွိသြားေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႕ ေရာက္ ရွိသြားခဲ့ပါလွ်င္ မည္သူမွ် မလိုက္နာေတာ့သည့္ အေျခခံဥပေဒသည္ အေျခခံဥပေဒဟုပင္ ေခၚတြင္ႏိုင္ ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ဤသည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းဟုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ား အပါအ၀င္ အရပ္ဘက္လူ႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အထူးအေလးထား စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ျပီ ဟု ယူဆမိ ပါသည္။ နိုင္ငံတကာက ၾသခ်ယူရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ကေသာင္းကနင္း အေနအထားသို႕ ဆိုက္ေရာက္သြားျခင္း မရွိေစေရးအတြက္ ထိန္းႏိုင္သူမ်ားက ၀ိုင္း၀န္းထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးၾက ပါရန္ ဤေဆာင္းပါးမွ တစ္ဆင့္ တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုလိုက္ရပါသည္။
ေနထက္နီ
ၾသဂုတ္လ(၂၈)ရက္ေန႔ထုတ္ The Messenger သတင္းစာမွေဖာ္ျပသည္။


ကိုစည္သူ
(Genaration Waves)

ကၽြန္ေတာ္ကအရင္တုန္းက ရန္ကုန္လိုင္ဇာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္း ေလွ်ာက္ခရီးစဥ္မွာပါ၀င္ခဲ့တယ္။ အဲဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေလွ်ာက္တဲ့ ကိစၥနဲ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ့္ကို ပုဒ္မ (၁၈) နဲ႔ တရားစြဲထားပါတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ စာခန္း (၈)မွာဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သားမ်ား၏မူလအခြင့္အေရး ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားမွာပုဒ္မ၃၅၄(က)ေရာ (ခ) အရေရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းခြင့္ႏွင့္ စုေ၀း ခြင့္ရွိသလို၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကၽြန္ ေတာ္တို႔ရဲ႕ဆႏၵကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာခြင့္ရွိ တယ္ဆိုၿပီး ေတာ့ ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထား တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တကယ္တန္း လိုင္ဇာကို လမ္း ေလွ်ာက္တဲ့အခါၾကေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ကို ပုဒ္မ (၁၈) နဲ႔ တရား စြဲတယ္။ အဲေတာ့ ဒီဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူျပည္သားေတြကမလိုက္ နာရဘူးလား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုမယုံၾကည္ ရဘူး လား။ လက္မခံဘူး လား။ အဲဒီပုဒ္မကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ျဖစ္ခ်င္ တယ္။ေနာက္ၿပီးေတာ့ပုဒ္မ(၃၈၇) မွာဆိုရင္လည္း ႏိုင္ငံသားတုိင္းက ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကိုအေျခ ခံၿပီးေတာ့ တုိင္းရင္းသားအခ်င္း ခ်င္းစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးနဲ႔ ျပည္ ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ ရွိတယ္လို႔လည္းပါတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္တို႔က လုပ္ပိုင္ခြင့္အရလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိ တယ္။ ႏိုင္ငံသားတာ၀န္အေနနဲ႔ လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လမ္းေလွ်ာက္ခြင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွာရွိေနတယ္။အဲေတာ့ကၽြန္ေတာ္ တို႔ပုဒ္မ(၁၈)ဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္။ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ လို႔ထင္တဲ့သူမွန္သမွ်ကို ဒီေခါင္း နဲ႔ တပ္ၿပီးတရားစြဲေနတဲ့ ပုဒ္မလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ သက္ဆုိင္ ရာအာဏာပိုင္အစိုးရကိုသိေစခ်င္ တာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီလိုလုပ္ တာအစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံ ေတာ္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကူညီေန တာျဖစ္တယ္။ကူညီတယ္ဆိုတာ က ကၽြန္ေတာ္တို႔က လႊတ္ေတာ္ အတြင္းမွာ ကူညီႏုိင္တဲ့သူေတြ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔က လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပကေန ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကေတာင္းဆုိေနတာျဖစ္တယ္။ အဲလိုေတာင္းဆို ေပးေနတာေတြ ကို ပုဒ္မ (၁၈) နဲ႔ တရားစြဲေနမယ္ ဆိုရင္ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏိုင္ငံသားေတြ မွာ ဘာေတြလို အပ္ေနလည္း ဘာေတြျဖစ္ေနလည္းဆုိတဲ့ေအာက္ ေျခက အေျခအေနေတြကို သူ တို႔မသိဘူးဆိုရင္ဘာလိုလိုက္ေလ်ာ ေပးမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ေျပာ ခ်င္တာကေတာ့ဒီဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေရးဆဲြ ခဲ့တဲ့သူေတြေကာလက္ရွိအာဏာ ပိုင္ေတြေကာ ဒီပုဒ္မ(၁၈) ကို စဥ္းစားၿပီး ျပန္လည္သုံးသပ္ေပး ပါလို႔ ေျပာခ်င္ ပါတယ္။

ကိုေက်ာ္သူ
(လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရး တစ္ကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပသူ)

ကၽြန္ေတာ္ကလက္ပံေတာင္း ေတာင္အေရးအတြက္တစ္ကိုယ္ ေတာ္ဆႏၵျပတယ္။ ႏွစ္ႀကိမ္ျပခဲ့ တယ္။ ႏွစ္ႀကိမ္လံုး နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၈) နဲ႔ တရားစြဲခံရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတရားစြဲေတာ့တရား စြဲတဲ့ စခန္းမွဴးကို ေျပာတယ္။ ခင္ ဗ်ားတို႔ ဒီနည္းဥပေဒပုဒ္မ (၁၈) စာအုပ္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေပးဖတ္၊ ဖတ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ဘက္ကအျပစ္ ရွိတယ္လို႔ေတြ႕ရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကၽြန္ေတာ့္ကိုလုံးအာမခံ မေပးနဲ႔။ တစ္ခါတည္းဖမ္းထည့္၊ ကၽြန္ေတာ္မွာ အျပစ္မရွိဘူးဆုိရင္ ခင္ဗ်ားတို႔က အမႈမဖြင့္စရာမလုိ ဘူးဆုိေတာ့ သူတို႔ကေျပာတယ္ တဲ့။လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရး ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့သူေတြၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလမ္းေလွ်ာက္တဲ့သူေတြလယ္ သမားအေရးလုပ္တဲ့သူေတြအလုပ္ သမားေရးလုပ္တဲ့အားလံုးအားလံုး ေသာလူေတြကိုႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္ တယ္ဆိုတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ ပုဒ္မ (၁၈) တပ္ၿပီးအမ်ဳိးမ်ဳိးတရားစြဲေနတယ္။ ဒါဆုိ ကၽြန္ေတာ္ေျပာမယ္။ လူစု လူေ၀းနဲ႔သမၼတႀကီးကို ဗီႏိုင္းကိုင္ ၿပီးႀကိဳတဲ့ သူေတြကိုဘာလို႔ ပုဒ္မ (၁၈)နဲ႔ တရားမစြဲတာလဲ ကိုမုိးသီး ဇြန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႀကိဳတဲ့သူေတြကိုေကာဘာလို႔ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ တရားမစြဲတာလဲ ဒါဆို ဒီပုဒ္မ (၁၈)က ဒီႏုိင္ငံထဲမွာပဲ လႈပ္ရွားတဲ့ မထင္မရွား ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူေတြကိုပဲ တရားစြဲဖို႔ သက္သက္ေရးဆြဲထားတဲ့ ပုဒ္မ လိုမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီပုဒ္မ (၁၈) ကို ကန္႔ကြက္တယ္။ အျပင္းအထန္႐ႈံ႕ခ်ပါတယ္။

ကိုေနလင္းဦး
(ေတာ္၀င္အလုပ္သမား သမဂၢ အဖြဲ႕၀င္)

ကၽြန္ေတာ္က လက္ရွိၿငိမ္း ခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စီးတန္းလွည့္ လည္ ခြင့္ဥပေဒအရၿမိဳ႕နယ္ေလး ၿမိဳ႕နယ္က တရားစြဲဆိုခံထားရသူ တစ္ေယာက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အလုပ္သမားဥပေဒ ကာကြယ္ ေရးေတြေတာင္းဆုိမႈနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့စုေပါင္း လမ္းေလွ်ာက္ တယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ အာဏာပိုင္ေတြက တရားကို ျပဳ လုပ္ၿပီးတရားစြဲတာကိုခံရတယ္။ အလုပ္သမား ဥပေဒပါ အခ်က္ အလက္ေတြကိုအလုပ္ရွင္ထံသြား ေတာင္းဆုိတာကိုေတာင္ ေထာင္ ဆင္ၿပီး ပုဒ္မ (၁၈)နဲ႔ တရားစြဲ ဆိုတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔က အလုပ္ သမားေတြသာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုပ္ခြင္အတြင္း နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈ ေတြကို အလုပ္ရွင္ထံ တင္ျပဖို႔ အလုပ္သမား (၃၀၀) ေလာက္ က လိုင္းကားႏွစ္စီးငွားၿပီး သြား တယ္။ အလုပ္ရွင္အိမ္ရွိတဲ့ လမ္း က လုိင္းကား၀င္လို႔မရတဲ့ လမ္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လမ္း ထိပ္ကေနၿပီး ႏွစ္ေယာက္ တြဲသုံးေယာက္တြဲအလုပ္ရွင္အိမ္ သြားတယ္။ အလုပ္ရွင္နဲ႔သြားေတြ႕ တယ္။ ဘာဗီႏိုင္း၊ ဘာပိုစတာ တစ္ခုမွမပါဘူး။ ေႂကြးေၾကာ္သံ ေတြမပါဘဲ သြားတာ၊ အလုပ္ရွင္ ကသာ အိမ္ထဲေပးမ၀င္လို႔ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ ပလက္ ေဖာင္းေပၚထိုင္ ေနတာေတြကို အာဏာပိုင္ေတြ က တစ္ဖက္သတ္ ဓာတ္ပုံေတြ တစ္ဖက္သတ္စြပ္စြဲ ခ်က္ေတြနဲ႔ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ၿပီး ပုဒ္မ (၁၈) နဲ႔တရားစြဲဆုိခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔က အလုပ္သမားေတြ ဆင္းရဲ သားျပည္သူေတြျဖစ္ တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံသား အခြင့္ အေရးကို အသံုးခ်ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ တို႔ အလုပ္သမား ရပိုင္ခြင့္ေတြ ကိုေတာင္းတာ လြတ္လြတ္လပ္ လပ္ျပတာဘယ္သူကိုမွ ေႏွာက္ ယွက္တာ မဟုတ္ဘူး။ အမ်ား ျပည္သူကို ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္ေန တာ ဆူပူေသာင္းက်န္းေနတာ လည္းမဟုတ္ဘူး။ ဒါကိုအာဏာ ပိုင္ေတြ ဒီပုဒ္မ (၁၈) ဆုိတဲ့ ေထာက္ေခ်ာက္ႀကီးထဲမေရာက္ ေရာက္ေအာင္ဆြဲသြင္းခဲ့တာပါ။ ဥပေဒတစ္ခုက ကၽြန္တာ္တို႔ႏိုင္ငံ သားအလုပ္သမားရပိုင္ခြင့္ေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္တင္ျပတာ ဒါကိုပုဒ္မ (၁၈) နဲ႔ တရားစြဲတယ္ ဆိုတာလံုး၀မသင့္ေလွ်ာ္ပါဘူး။ အဲဒီအတြက္ ဒီဥပေဒဟာ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြအတြက္ တရားမွ်တမႈမရွိဘူးထင္လို႔ ကန္႔ ကြက္ပါတယ္။

ကိုဟိန္ႀကီး (Genaration Wave)
ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အဓိက ကေတာ့ ႏိုင္ငံသားနဲ႔ ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္ရဲ႕ ရပိုင္သင့္တဲ့ အခြင့္ အေရးအတုိင္းကိုက္ညီတဲ့ဥပေဒကို လိုခ်င္တယ္။ ဒီအခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္တဲ့မည္သည့္ဥပေဒမ်ဳိး ကိုမဆုိမည္သည့္လုပ္ရပ္မ်ဳိးကို မဆုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကအၿမဲတမ္းလဲ ဆန္႔က်င္တယ္။ အၿမဲတမ္းလဲကန္႔ ကြက္တယ္။ အဲလိုပဲ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏိုင္ငံမွာ အဲဒီႏိုင္ငံသား တစ္ေယာက္ရဲ႕ မူလအေျခခံဥပေဒ ရပိုင္ခြင့္နဲ႔ အခြင့္အေရးကိုအသံုး ခ်ၿပီးလုပ္လိုက္တဲ့အရာေတြဟာ ေၾကာင့္ အခုခ်ိန္အထိ ဖမ္းဆီးခံ ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ၊ ပုဒ္မ (၁၈) နဲ႔ တရားစြဲဆိုခံထားရ တဲ့လူေတြ၊ တရားရင္ဆုိင္ ေနရတဲ့သူေတြဟာ ဒီပုဒ္မ (၁၈) နဲ႔ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)စတဲ့ ပုဒ္မေတြ နဲ႔ ညႇိစြန္းၿပီး၊ ထိန္းခ်ဳပ္ခံေနရတဲ့ အတြက္ ဒီပုဒ္မေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ကိုအေနနဲ႔ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ျပည္သူျပည္သားတို႔ရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ကို ေဖာ္ထုတ္အခါမွာ အစိုးရတစ္ရပ္ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံသားရဲ႕အခြင့္္အေရး ကို ျပန္လည္ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေပး မယ္ဆုိတဲ့ ႐ႈေထာင့္ကေန မၾကည့္ ပဲ။ ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ရပိုင္ ခြင့္ကို ေတာင္းဆုိတဲ့အခါ ဒီလို ပုဒ္မေတြနဲ႔ ထပ္ၿပီးစြဲခ်က္တင္ေန ဦးမယ္ဆုိရင္ႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေရးအခန္း က႑ေတြမွာပါ၀င္လာဖို႔အရမ္းကို ေႏွာင့္ေႏွးေစတဲ့ တားျမစ္ေစအရာ တစ္ခုျဖစ္ေစတယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ပါတယ္။

၀င္းကိုကို
The hot news weekly

(AFP မွ 26 Aug 2013 ရက္စြဲပါ “Suu Kyi, Dalai Lama to attend Czech Rights Forum” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၿကည္ႏွင့္ တိဘက္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဒလုိင္းလားမားတို႔ ႏွစ္ဦးစလုံး ေနာက္လတြင္ ပရာဂ္၌က်င္းပမည့္ လူ႔အခြင့္ေရးဖုိရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္ၾကလိမ္႔မည္ဟု ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက တနလၤာေန႔တြင္ေျပာၾကားသည္။

ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးစလုံး ဖုိရမ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္ဟု ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဖီလစ္ဆီဘက္ က AFP သတင္းဌာနသုိ႔ေျပာၾကားသည္။

အာဏာရွင္စနစ္လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ကမာၻေက်ာ္သူေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးၾကား တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စီစဥ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း အလြတ္သေဘာေတြဆုံမည့္အလားအလာရွိၿပီး ထုိေတ႔ြဆုံမႈသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံကို ေဒါသထြက္ေစႏုိုင္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္ေျပာခဲ့ုသည္။

သယံဇာတၾကြယ္ဝေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဓိကရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားသူ အင္အားႀကီးအိမ္နီးခ်င္း ဘီဂ်င္းက ဒလုိင္းလားမားကို တရုတ္ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားသူဟု တံဆိပ္ကပ္ထားပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျငင္းပြားဖြယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပီးစီးရန္အထိ ၁၅ႏွစ္ခန္႔ အက်ယ္ခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းခံထားရသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အာဏာရလာေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင့္ ရရွိကာ ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ တရားဝင္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မႏွစ္က အထင္ကရ ဥေရာပခရီးစဥ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခ်က္ႏုိင္ငံသုိ႔ ယခုပထမဆုံး လာေရာက္ လည္ပတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အထက္ပါ လူ႔အခြင့္အေရး ဖုိရမ္ကို ခ်က္သမၼတေဟာင္း ဗဲကလက္ဟာဝယ္ႏွင့္ အေမရိကန္လူမ်ဳိး အယ္ဝီဆယ္တုိ႔က ၁၉၉၇ တြင္ ကမကထျပဳ စတင္က်င္းပခဲ့သည္။

“အသြင္ေျပာင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးၾကမည့္ ယခုႏွစ္ ဖုိရမ္သုိ႔ အေမရိကန္အဆုိေတာ္ လူ႕အခြင့္ေရးလႈပ္ရွားသူ ဂ်ဳံးေဘ့စ္ ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက၏ ေနာက္ဆုံးလူျဖဴသမၼတေဟာင္း အက္ဖ္ ဒဗလ်ဴ ဒီကလပ္တုိ႔လည္း တက္ေရာက္မည္ဟုသိရသည္။

“ဖိုရမ္အေၾကာင္းအရာရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းရာမွာ ဘာေတြ လုိအပ္သလဲဆုိတာကို ေကာင္းေကာင္း နားလည္ႏုိင္ေစဖုိ႔နဲ႔ ဒီျဖစ္စဥ္ (အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ)ကုိ ဖန္တီးလုိက္တဲ့ အရာေတြေၾကာင့္ဘဲ လမ္းေပ်ာက္ျပီးရပ္တန္႔သြားႏုိင္တာကိုလည္း နားလည္ သေဘာေပါက္ ေစခ်င္လုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။”ဟု အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ဂ်က္ကပ္ကလက္ပယ္က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားသည္။

Yangonchronicle

ဖူးရွင္းဘရားသား(စ္)ကုမၸဏီ မ်ားအုပ္စုမွ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိ ေရာင္းခ်ေသာ စီးကရက္ဘူးပံု လက္ဖက္ေျခာက္ဘူးပစၥည္းထည့္ လက္ဆြဲအိတ္ႏွင့္ စီးကရက္ဘူးပံု လက္ဖက္ေျခာက္ဘူးေသး(၉)ဘူး ထည့္သည့္ စကၠဴဘူးမ်ားေပၚတြင္ ေရႊတိဂံုေစတီပံုေတာ္မ်ား ႐ုိက္ႏွိပ္ ျဖန္႔ခ်ိထားသျဖင့္ ေရႊတိဂံုေစတီ ေတာ္ပံု(Logo)အမွတ္တံဆိပ္အား သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ အမွတ္ တံဆိပ္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္အတြင္းမွ ပစၥည္းမ်ားကုိ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္သိမ္းဆည္း သြားရန္ သာသနာေရး၀န္ႀကီး ဌာနက သက္ဆုိင္ရာကုမၸဏီသုိ႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားထားၿပီး လုိက္နာျခင္းမရွိပါက ဥပေဒႏွင့္ အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။
အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ၾသဂုတ္ လ ၂၇ ရက္ေန႔က သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ရန္ကုန္႐ံုးခြဲတြင္ ျပဳ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ပံုအား ေရာင္းကုန္အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထားသည့္အတြက္ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္မ်ား၏ စိတ္ထဲတြင္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးစုိးမင္းထြန္း က ေျပာသည္။


““ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ေတြရဲ႕ အထြတ္အျမတ္ထားတဲ့ ေလးဆူဓာတ္ပံု ေရႊတိဂံုပံုေတာ္ကုိ ေရာင္းကုန္တံဆိပ္အျဖစ္ ႐ုိက္ႏွိပ္ ျခင္းဟာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား နဲ႔ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ ရာ ခံစားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီပစၥည္းေတြကုိလည္း ျပန္သိမ္း ခုိင္းထားပါတယ္။ ဒါကုိ သူတို႔ ဘက္က ပ်က္ကြက္တယ္ဆုိရင္ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူ မွာပါ””ဟု ဦးစုိးမင္းထြန္းက သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကား သည္။

““ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုမၸဏီက ေနၿပီးေတာ့ ဒီစီးကရက္ဘူးပံု လက္ဖက္ေျခာက္ဘူးေတြကုိ ျပည္ တြင္းက မိတ္ေဆြကုိ လက္ေဆာင္ ေပးဖုိ႔အတြက္ လွမ္းမွာခဲ့တာပါ။ မွာတဲ့အခါမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကုမၸဏီအမည္ရယ္၊ လိပ္စာ ရယ္ကုိသာ ေပးခဲ့တာပါ။ ဒီစီး ကရက္ဘူးပံု လက္ဖက္ေျခာက္ ဘူးေတြမွာ ေရႊတိဂံုပံု႐ုိက္ႏွိပ္ထား တာဟာ ဒီကုိ အဲဒီဘူးေတြ ေရာက္လာမွ သိရတာပါ””ဟု ဖူး ရွင္းဘရားသား(စ္)ကုမၸဏီမွ ဥပေဒအၾကံေပး ဦးဇင္ဦးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာ ၾကားသည္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အထြတ္ အျမတ္ထားရာ ေလးဆူဓာတ္ပံု ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ပံုႏွင့္ အျခား ေသာ ဘုရားပုထုိးေစတီမ်ားအား ေရာင္းကုန္တံဆိပ္အျဖစ္ ႐ုိက္ႏွိပ္ ေရာင္းခ်ေနျခင္းမ်ားရွိပါက တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ သာသနာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

The hot new weekly

ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူေတြကို အေရးယူရာမွာ အသံုးျပုတဲ့ စီတန္းလွည့္လွည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၈ကို ဖ်က္သိမ္းေပးဖုိ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ဒီကေန့ လူငယ္ေတြ ေခါင္းေဆာင္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လွည့္လည္ ဆနၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္နဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ့ အေရးယူခံရသူေတြ မ်ားျပားလာတဲ့အတြက္ ဒီပုဒ္မကို ဖ်က္သိမ္းေပးဖို့ ကန့္ကြက္ၾကတာလုိ့ ဆနၵျပသမားေတြက ေျပာပါတယ္။

ဒီဆနၵျပပြဲမွာ ပုဒ္မ ၁၈နဲ အေရးယူခံထားရသူေတြ၊ generation youth နဲ့ genraation wave အဖြဲ႕ေတြက လူငယ္ေတြအပါအ၀င္ ဆနၵျပသမား ၄၀ ေလာက္ဟာ ဒီကေန့ မြန္းလြဲပုိင္းက ရန္ကုန္တိုင္း စမ္းေခ်ာင္းျမို့နယ္ ေျမနီကုန္းကေန ရန္ကုန္ျမို့လယ္ ဆူးေလဘုရားအနီး မဟာဗနၵုလပန္းျခံအထိ ပိုစတာေတြ ကိုင္ဆြဲျပီး ဆနၵျပခဲ့ၾကတာပါ။

ဆနၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္းနဲ့ပတ္သက္ျပီး generation youth က လူငယ္တဦးက “အဲဒီပုဒ္မ ၁၈ နဲ့ပဲ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုဟာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖိနွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြ ခံေနရတယ္။ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ့ ေထာင္ခ်တယ္၊ တရားစြဲတယ္၊ နုိင္ငံသားပါ အခြင့္အေရးေတြကုိ ပိတ္ဆို့ထားတယ္။ က်ေနာ္တို့ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ့ ေ႐ွ့ဆက္ျပီးေတာ့ ဘာလုပ္မလဲေမးလို့႐ွိရင္ ပုဒ္မ ၁၈ ကို ဆနၵျပျပီး ေတာင္းဆိုမယ္၊ အဲဒါ က်ေနာ္တို့ နိုင္ငံသားတုိင္းမွာ ႐ွိတဲ့ အခြင့္အေရးကို ကိုယ္တုိင္ အသံုးခ်တာ ျဖစ္တယ္” လုိ့ ေျပာပါတယ္။

ဆနၵျပပြဲမွာပါ၀င္တဲ့ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ့ တရားစြဲခံရဖူးတဲ့ လူငယ္တဦးကေတာ့ “နည္းဥပေဒဟာ ဖြဲ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ေက်ာ္လြန္ျခင္း မ႐ွိေစရဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြ ပါထားျပီးေတာ့ ဘာေၾကာင့္ အခုလက္႐ွိမွာ နုိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္႐ွားသူမ်ားကုိ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ့ တရားစြဲဆိုေနရတာလဲ၊ က်ေနာ္တို့ နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ ကုိ ႐ႈတ္ခ်တဲ့အေနနဲ့ ဒီေန့ ဆနၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” လုိ့ ဆုိပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံတ၀န္းမွာ လူ့အခြင့္အေရးလႈပ္႐ွားသူေတြ၊ နိုင္ငံေရးလႈပ္႐ွားသူေတြနဲ့ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားေတြက သူတို့ရဲ့ ရပိုင္ခြင့္ေတြအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆနၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကရာမွာ၊ ဆနၵျပေခါင္းေဆာင္ေတြကို အာဏာပိုင္ေတြက ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္နဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လယ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုခ်ဳိးေဖာက္တယ္ဆိုျပီး ပုဒ္မ ၁၈နဲ့ အေရးယူေလ့႐ွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။လတ္တေလာ ဒီပုဒ္မနဲ့ အေရးယူခံထားရသူေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္႐ွိေနျပီလို့လည္း ဆနၵျပသမားေတြက ေျပာပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆနၵထုတ္ေဖာ္သူေတြကို ဖမ္းဆီးအေရးယူေနတာဟာ အရင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က နိုင္ငံေရးလႈပ္႐ွားသူေတြကို ပုဒ္မ ၅ ညနဲ့ ဖမ္းဆီးအေရးယူပံုနဲ့ အလားသဏၭာန္တူတယ္လို့ ဒီဆနၵျပပြဲကို ေထာက္ခံတဲ့ သီရိေအာင္ေျမဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္းက ဦးဇင္း ဦးရကၡ၀ံသက ခုလို မိန့္ပါတယ္။

“နိုင္ငံေရးသမားေတြ မ႐ွိပါဘူး၊ ရာဇာ၀တ္ပုဒ္မေတြနဲ့ပဲ ႐ွိတယ္ဆိုတာကုိ အတိအလင္း ေၾကညာခဲ့တယ္။ အခုနုိင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ၾကီး တက္လာတဲ့အခါမွာ ပုဒ္မ ၁၈၊ ၅၀၅ ( ခ) တို့ ေပၚလာတဲ့အခါ အဲဒီ ၅ ညနဲ့ သိပ္မထူးဘူးလို့ ဦးပဇင္းက ျမင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၁၈ ကုိ ႐ႈတ္ခ်တယ္။ ပုဒ္မ ၁၈ ကုိ အျမန္ဆံုး ေဖ်ာက္ဖ်က္ေပးရမယ္။”

ဒီကေန့ ဆနၵျပပြဲမွာပါ၀င္တဲ့ ဆနၵျပေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ့ကုိ ေက်ာက္တံတားရဲစခန္းမွာ အာဏာပုိင္ေတြက ေခၚယူ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈေတြ ျပုလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

by ဒီဗြီဘီ

လႊတ္ေတာ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ထုတ္ ျပည္ေထာင္စုေန႕စဥ္သတင္းစာတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္း၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲပါ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားရာ စိတ္ဝင္စား ဖြယ္ရာ ေကာင္းလွေသာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ဖတ္လိုက္ရပါသည္။
ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ျပည္သူလူထု
တင္ျပလိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ပုဒ္မ ၄ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလုံး၌ တည္သည္ ဟူ၍ ျပဌာန္းထား ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ အာဏာမဆို ျပည္သူမ်ားထံက ဆင္းသက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးစနစ္တြင္ ျပည္သူလူထုသာလွ်င္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျဖစ္ သည္ကို အခိုင္ အမာ ခ်မွတ္ထားေလ့ ရွိၾကျပီး တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း၊ သြယ္ ဝိုက္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ေရြးခ်ယ္ေပးရသည့္ သေဘာတရား ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ကဲ့သို႕ သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္တြင္ ျပည္သူမ်ားက သမၼတကို တိုက္ရိုက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေစ သလို အိႏၵိယ၊ ယူေက စသည္ကဲ့သို႕ ပါလီမန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္တြင္ ပါလီမန္အမတ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ေပးျပီး အမတ္ေနရာအမ်ားဆုံး ရရွိေသာ ပါတီက အစိုးရဖြဲ႕ကာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ေလ့ရွိပါသည္။ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ပါလီမန္တို႕က တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ မ်ား ခန္႕အပ္ တာဝန္ေပးေလ့ရွိပါသည္။ အေျခခံမွာ ျပည္သူမ်ားသာ ျဖစ္ျပီး ယင္းတို႕က တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္ေသာ အေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဥပေဒ ျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရား စီရင္ေရးအာဏာတို႕ကို ခြဲေဝ က်င့္သုံးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား စသည္တို႕ကို ျမွင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ ေပးရန္ အေျခခံ ဥပေဒတို႕တြင္ တိတိက်က် ျပဌာန္းထားေလ့ ရွိျပီး ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို မ႑ဳိင္ႀကီး (၃)ရပ္က ျပန္လည္၍ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ Check And Balance သေဘာအရ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ လိုက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အား ျပန္လည္ ျဖဳတ္ခ်ပိုင္ခြင့္ကိုလည္း ျပဌာန္းထားေလ့ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ ျပဌာန္းျခင္းသည္ တစ္ပါတီ စနစ္တြင္သာ မဟုတ္ေၾကာင္း မိမိႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေလ့လာမိသမွ် ဆက္လက္ တင္ျပသြားပါမည္။

မိမိတို႕ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၉၆(ခ)တြင္ “သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္ ၏ မူလ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအနက္ အနည္းဆုံး တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းတို႕က တာဝန္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္း လိုေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္တန္းခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပရမည္” ဟူ၍ ျပဌာန္းပါရွိပါသည္။ ဤသည္ကို Right to Recall ဟု ေခၚပါသည္။ အထူးသတိျပဳ သင့္သည္မွာ အဆိုပါအခြင့္အေရးသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက အပ္ႏွင္းထားေသာ ျပည္သူ႕အခြင့္ အေရးျဖစ္ျပီး အဆိုပါအခြင့္အေရးအား ရရွိႏိုင္ရန္အလို႕ငွာ အခ်ဳိ႕ေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ မူလ မဲဆႏၵရွင္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံတင္ျပခဲ့သည့္ သာဓက မ်ားလည္း ျပည္သူမ်ား ၾကားသိခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ Right to Recall ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒ တစ္ရပ္ လိုအပ္ေနသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ကို ၃၀-၈-၂၀၁၂ ရက္ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ၆-၁၁-၂၀၁၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေဝး နဝမေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ယခုအခါ (၁)ႏွစ္နီးပါး ၾကာျမင့္ေနျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္စုံတစ္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ ယခုအခါ ထိုသို႕ ေဆြးေႏြးမႈ မရွိရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးက ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္း ေျဖၾကားသြားသည္ကို ဖတ္ရႈခဲ့ရပါသည္-

“ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အရည္အခ်င္း မျပည့္မီ ပါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ရုပ္သိမ္းျခင္း ဥပေဒၾကမ္း တင္ျပထားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က တာဝန္ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေဆြးေႏြးလိုက္တဲ့အခါ ဒီဥပေဒကို ဆက္လက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျဖစ္မယ္ ဆိုရင္ ေခတ္စနစ္နဲ႕ေလ်ာ္ညီတဲ့ကိစၥမ်ား ျဖစ္ေစဖို႕ အျပင္ ဒီေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ထူေထာင္ေရးကို မ်ားစြာ ခက္ခဲလာႏိုင္တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာသုံးသပ္တဲ့ကာလမွာ “ဒီဥပေဒကို ခဏထားျပီး” ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္ ဆိုတဲ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ ရလာပါတယ္။ ရွင္း ေအာင္ ထပ္ေျပာရရင္ ဒီေန႕ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပတယ္။ ပါတီစုံပါတယ္။ (က)ပါတီက အႏိုင္ရတယ္ ဆိုပါေတာ့။ ကိုယ္စားလွယ္က ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အႏုိင္ရသြားတယ္။ က်န္တဲ့ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက သူ႕ကို မေထာက္ခံဘဲ က်န္ခဲ့တယ္။ အကယ္လို႕ ဒီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ကို မေထာက္ခံတဲ့ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေဒသမွာရွိတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန လက္မွတ္ထိုးျပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ရုပ္သိမ္းဖို႕ဆိုတာ အခ်ိန္မေရြး ျပန္ လုပ္လို႕ရပါတယ္။ ေပးထားတဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္က မမွ်တ ဘူး ျဖစ္မယ္။ အမွန္အတိုင္းေျပာမယ္ဆိုရင္ ဒီဥပေဒက ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႕ပတ္သက္ျပီး တစ္ပါတီစနစ္မွာ တစ္ပါတီက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ျဖဳတ္ခ်ခ်င္ရင္ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ေအာင္ ဒီအခြင့္အေရးေပးထားတယ္။ ဒီ အခြင့္အေရးေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ အရႈပ္အေထြး အမ်ားႀကီး ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ ပါတီစုံ ပါလာျပီ။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ျခားႏိုင္ငံမွာ ရွိ မရွိ၊ ဘယ္လို က်င့္သုံးတယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံ တကာစံေတြကို ေလ့လာရတယ္။”

တစ္ဖန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ သံုးဦးေပါင္းျပီး ႏိုင္ငံဘ႑ာ သိန္း ၁၀၀၀ ကို ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႔ခြဲ အသုံးျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းတြင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္မည့္ အခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ႀကဳိတင္မဲဆြယ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးက အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သုံးေနသည္ကို သင္ခန္းစာယူ၍ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသြားသည္ကိုလည္း ေတြ႕လိုက္ရပါသည္။ ဤေျဖၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရိုးခံအတိုင္း၊ ျမင္သည့္အတိုင္း တင္ျပလိုသည္။ ျပည္သူ႕အသံကို နားေထာင္လိုေၾကာင္း က်ယ္ျပန္႔စြာ အသိေပးထားသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူ႕အသံ တစ္ခုဟူ၍ မွတ္ယူေပးေစလိုပါသည္။ ဟပ္ခ်ိဳးလည္း မေခ်လို၊ ဆိတ္ဖြားလည္း မမည္လိုေၾကာင္း ႀကိဳတင္ ေတာင္းပန္လိုက္ရပါသည္။ ဤေနရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦး ဆိုသည္မွာ ထိုၿမိဳ႕နယ္က ကိုယ္စားျပဳ တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဆိုေၾကာင္း ဦးစြာ တင္ျပလိုပါသည္။

Right to Recall ဆိုတာဘာလဲ


(၁) မပါတာကိုက်င့္သုံးၿပီး၊ ပါတာကို ေဘးဖယ္မည္လား။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦး သိန္း ၁၀၀၀ သုံး ဟူေသာအခ်က္မွာ မိမိတို႕၏ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားျခင္း မရွိပါ။ Right to Recall မွာ မိမိတို႕၏အေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအလင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တိတိက်က် ထင္ထင္ရွားရွား ျပဌာန္း ထားသည္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ျပရလွ်င္ ျပည္သူ မ်ားအား အေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားေသာ အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္ရာ ေရာက္ေနျပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားျခင္း မရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမွင့္တင္ရာ ေရာက္ေနသည္ကို သတိျပဳေစလိုပါသည္။ သာမန္ဥပေဒ တစ္ရပ္ မဟုတ္ဘဲ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေနျခင္းမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ဆက္စပ္ စဥ္းစား သုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေနအထား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ေနရပါသည္။

(၂) တစ္ပါတီစနစ္မွာပဲ သုံးခဲ့ျခင္းလား၊ ႏို္င္ငံတကာစံေတြ ဘယ္လိုရွိသလဲ ။ Right to Recall သည္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ေက်ပြန္မႈကို ေသခ်ာေစသည့္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတစ္ခု အျဖစ္ က်င့္သုံးေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူသား ယဥ္ေက်းမႈတြင္ အေစာဆုံး ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ေအသင္ျမဳိ႕ျပႏုိင္ငံ၏ ကြန္စတီ က်ဴးရွင္းတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းကာ အေစာဆုံး က်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။ ေခတ္သစ္ကာလ ၁၉၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိျပည္နယ္တြင္ စတင္ က်င့္သုံး ခဲ့ျပီး ယခုအခါ Right to Recall ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ (၁) အလာစကာ ျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ၊ (၂) အရီဇိုးနားျပည္နယ္အေျခခံဥပေဒ၊
(၃) ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ၊ (၄) ေကာ္လိုရာဒိုျပည္နယ္အေျခခံဥပေဒ၊ (၅) ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္ နယ္ အေျခခံ ဥပေဒ၊ (၆) အိုင္ဒါ ဟိုးျပည္နယ္အေျခခံဥပေဒ၊ (၇) ကန္းဆတ္ျပည္နယ္ အေျခခံ ဥပေဒ၊ (၈) လူးဝီစီယားနား ျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ၊ (၉) မစ္ခ်ီဂန္ျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ၊ (၁၀) မင္နီဆိုးတားျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ၊ (၁၁) မြန္တားနားျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ၊ (၁၂) နီေဗးဒါးျပည္နယ္ အေျခခံ ဥပေဒ၊ (၁၃) နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ၊ (၁၄) ေျမာက္ ဒါကိုတာျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ၊ (၁၅) ေအာ္ရီကြန္း ျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ၊ (၁၆) ရိုဒီအိုင္လန္ျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ၊ (၁၇) ဝါရွင္တန္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ (၁၈) ဝစ္စ္ကြန္ ဆင္ျပည္နယ္ အေျခခံ ဥပေဒတို႕တြင္ အလားတူ ျပဌာန္းထားရွိေၾကာင္း အထင္အရွား ေတြ႕ရွိရ ပါသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ခ်တၱီဂါ့ရွ္ျပည္နယ္၊ မဟာရတၳရျပည္နယ္၊ မဒရာပရာဒက္ရွ္ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ က်င့္သုံးလ်က္ရွိျပီး ေနာက္ အက်ဆုံး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ခ်တၱီဂါ့ရွ္ျပည္နယ္တြင္ Recall Election ကို က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ယူဂႏၶာ၊ ကေနဒါ၊ ဂူယာနာ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ Right to Recall ကို က်င့္သုံးလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ Right to Recall ကို တစ္ပါတီစနစ္ တြင္သာ က်င့္သုံးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟူေသာ အယူအဆကို ေရွ႕တန္းတင္လ်က္ ေဆြးေႏြး လာျခင္းသည္ ျပည္သူတို႔၏ အခြင့္အေရးအား တိုက္ရိုက္ပိတ္ပင္ရာ ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္လွေပသည္။ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏၱရာယ္ျဖစ္ပါသည္။
ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဌာန္း က်င့္သံုးၿပီးခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သံုးရပ္ကို ေလ့လာၾကည့္သင့္ပါသည္-

တစ္ပါတီစနစ္ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅ တြင္-

ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ -

(က) ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔စည္း အဆင့္ဆင့္သို႔ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စား လွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
(ခ) မိမိတိုု႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တာဝန္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ ရွိသည္ - ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။

ပါတီစံုစနစ္ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီအစိုးရေခတ္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၈ တြင္-

ပါလီမန္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္၏ အမတ္တစ္ဦးကို အမတ္အျဖစ္ မွ ထြက္ခိုင္းရန္ လိုအပ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ နည္းနာမ်ားကို ပါလီမန္သည္၊ တရားဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ႏိုင္သည္- ဟု ျပဌာန္း ထားပါသည္။

လက္ရွိပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ က်င့္သံုးေနေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆၉ (ခ) တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္း (ျဖဳတ္ခ်) ျခင္း ကို -

- သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကို ဥပေဒနွင့္အညီ တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ရွိသည္ - ဟုလည္းေကာင္း၊

ပုဒ္မ ၃၉၆ တြင္ -

(က) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကို ေအာက္ပါ အေၾကာင္း တစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ တာဝန္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ရွိသည္-
(၁) ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊
(၂) ဤ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ျခင္း၊
(၃) အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားျခင္း၊
(၄) ဤ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္ ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္း ျခင္း၊
(၅) ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္ရြက္ ျခင္း။
(ခ) သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္၏ မူလမဲဆႏၵရွင္မ်ားအနက္ အနည္းဆံုး တစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔က တာဝန္မွ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္တန္းခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပရမည္၊
(ဂ) ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဥပေဒႏွင့္အညီ စံုစမ္း စစ္ေဆးရမည္၊
(ဃ ) စြပ္စြဲခ်က္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေခ်ပခြင့္ေပးရမည္၊
(င) ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထိုစြပ္စြဲခ်က္သည္ မွန္ကန္ၿပီး စြပ္စြဲခံရသူသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆက္လက္ ထမ္းရြက္ေစရန္ မသင့္ေၾကာင္း သေဘာရရွိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္- ဟုလည္းေကာင္း၊

ဆက္လက္၍ ပုဒ္မ ၃၉၇ တြင္ -

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ တာဝန္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းရမည္- ဟု လည္းေကာင္း ျပဌာန္းထားပါသည္။

ေခတ္သံုးေခတ္၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ တစ္ပါတီစနစ္ ျဖစ္၍သာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား တာဝန္မွျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္အတြက္ ျပဌာန္းသည္ဟူေသာ အေျဖ မွန္-မမွန္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ အမွန္တရားသည္ကား ျပည္သူ႔ထံမွ အာဏာ သက္ဆင္းလာသည္ ဟူေသာ ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံအယူအဆပင္ ျဖစ္ပါသည္။
တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း လက္မွတ္ေရးထိုးတာနဲ႕ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ျပီလား။ မူလမဲဆႏၵရွင္၏ တစ္ရာခိုင္ႏွႈန္းက လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုတင္ျပရုံမွ်ျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္မွ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္း ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ယင္း ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၁၄ တြင္ “လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တာဝန္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေၾကာင္း သို႕မဟုတ္ မရုပ္သိမ္း ေၾကာင္း မဲေပးဆုံးျဖတ္ရာတြင္ လာေရာက္ ဆႏၵမဲ ေပးၾကသည့္ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵရွင္ မ်ား၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲျဖင့္သာ အတည္ျပဳရမည္” ဟူ၍ ပါရွိသည္။ တစ္ရာခိုင္ ႏႈန္းက လက္မွတ္ေရးထိုးတင္ျပလွ်င္ ေကာ္မရွင္က အဖြဲ႕ဖြဲ႕၍ စစ္ေဆးပါဦးမည္။ ထိုသို႕ စစ္ေဆးျပီး ျပည္သူမ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္ မွန္ကန္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိမွသာ မူလမဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္ က်င္းပရမည္ ျဖစ္ျပီး ထက္ဝက္ေက်ာ္က ရုပ္သိမ္းရန္ ေထာက္ခံမွသာ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ နာယကႀကီး၏ ဥပမာအတိုင္း တင္ျပရလွ်င္ (က)ပါတီက အႏိုင္ရခဲ့သည္ ယူဆ ပါက ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အား က်န္သည့္ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း က မေထာက္ခံဘဲ ျဖဳတ္ခ်ရန္ မဲေပးခဲ့လွ်င္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေန ပါလိမ့္မည္။ က်န္သည့္ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအနက္မွ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းက လက္မွတ္ေရးထိုးရုံျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထား ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းကို ၃၀-၈-၂၀၁၂ ရက္ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းဟု ဆိုေသာ္လည္း ဥပေဒၾကမ္းအရ ၅၀% ေက်ာ္မွသာ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ား ။ ျပီးခဲ့သည့္ (၂) ႏွစ္ခြဲ သက္တမ္းအတြင္း ျပဌာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒ(၆၃)ခုတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တင္သြင္း သည့္ ဥပေဒၾကမ္း (၁၁) ခုကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ အက်ဳိးကိုသာ ျမွင့္တင္လိုသည့္ သေဘာ (စြပ္စြဲလိုျခင္းမဟုတ္ပါ) သက္ေရာက္ေနေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံရုံးဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ၊ စုစုေပါင္း(၅)ခုရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ယခုတစ္ဖန္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၏ နမူနာကိုယူ၍ ေဆာင္ရြက္သည္ဟု ေၾကညာထားေသာ ဆိုင္ရာေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦး သိန္းတစ္ေထာင္ ခြဲေဝေပး၍ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ေစလိုသည္ မွာလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အက်ဳိးကို ျမွင့္တင္လိုရာ ေရာက္-မေရာက္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ ေလ့လာသင့္လွပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းကား လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဟူသည္မွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္သူမ်ားအား တန္းတူ ရည္တူ ၿပိဳင္ကြင္း (Level Play Field) ျဖစ္ရန္ လုိအပ္ျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္တြင္းမေရာက္ရွိေသးေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသို႕ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္ရန္ ပါတီအသစ္ ထူေထာင္မႈမ်ား ေတြ႕ရွိေနရျပီျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သို႕ မိမိတို႕မဲဆႏၵ နယ္ေျမ ဖြံ႕ျဖဳိးတိုးတက္ေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း ေၾကာင့္ တရားမွ်တေသာ ယွဥ္ျပဳိင္မႈကို ထိခိုက္ႏုိင္ျခင္း ရွိ-မရွိ၊ အဆိုပါ သုံးဦး-တစ္ေထာင္သည္ မဲဆြယ္စည္းရုံးျခင္း၏ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ရပ္ အျဖစ္ ေရာက္ရွိသြား ႏုိင္ျခင္း ရွိ-မရွိ၊ လက္ရွိကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား သိန္းတစ္ေထာင္စီ ေထာက္ပံ့ေပးလွ်င္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္မည့္ အျခားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့မႈ ေပးသင့္-မေပးသင့္ စသည္တို႕မွာလည္း ဒီမိုကေရစီသေဘာ တရားအရ ဆန္းစစ္ ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ လက္ရွိကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားစုမွာ ဘယ္ပါတီက ျဖစ္သည္ကိုလည္း ျပည္သူေတြ သိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ခဏတာအေတြးျဖင့္ ေရရွည္ကို ေတြးခ်င့္သင့္ပါသည္။ ဤကိစၥသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျဖရွင္းရခက္ခဲေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ ေခတ္ဦး၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ အၿငင္းပြားဖြယ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ေနာင္တရ ဘြာခတ္၍ မရႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ေစလိုပါ သည္။

ျပန္ေပၚမလာေတာ့သည့္ ခဏ။ “ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာသုံး သပ္တဲ့ ကာလမွာ ဒီဥပေဒကို ခဏထားျပီး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္” ဟူေသာ ေျပာၾကားခ်က္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၊ ၄၈၊ ၁၂၅၊ ၃၆၉ (ခ)၊ ၃၉၆(က)(၂)ႏွင့္ ၃၉၆(ခ) ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆုိင္၍ ေလ့လာဆန္းစစ္သင့္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ “ခဏထား” ဟူေသာ ဆိုလိုရင္းမွာ ေနာက္ (၂) ႏွစ္ခြဲ သက္တမ္းတစ္ခုလုံးကို ဆိုလိုသည္ လား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိပါ။ ခဏထားခဲ့သျဖင့္ ျပီးခဲ့သည့္ (၂) ႏွစ္ခြဲလုံးလုံး ႏုိင္ငံသား မ်ား အေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားျပီး ျဖစ္ေသာ အခြင့္အေရးကို ေခၽြးသိပ္ထားရာမွ အဆံုးခံရမည့္ အေျခအေန ေရာက္ႏိုင္ေလၿပီ။ အေျခခံဥပေဒက အတိအလင္း အပ္ႏွင္း ထားေသာ အခြင့္အေရးကို ဤသို႕ ခဏထား ဟူ၍ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားျခင္းသည္ Rule of Law အရ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေစႏိုင္မည္နည္း ဟူသည္ကိုလည္း စဥ္းစားဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနပါသည္။ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းမႈ ကင္းမဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒသည္ မည္သို႔ေသာ အေျခအေနသို႕ ဆိုက္ေရာက္သြား ႏုိင္သည္ကိုလည္း ေတြးမိပါသည္။

(၆) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို စြပ္စဲြျပစ္တင္မႈ မလုပ္ႏိုင္။ Right to Recall ျဖင့္သာ မဲဆႏၵရွင္တို႔က ထိုသူကို ထိန္းႏိုင္သည္။ မိမိတို႕ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တြင္ သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ျဖဳတ္ခ်လိုလွ်င္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႀကီးက ပင္လွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာခုံရုံး တစ္ဖြဲ႕လုံးကို စြပ္စြဲျပစ္တင္၍ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ကို ဟိုးေလးတေက်ာ္ ေတြ႔ခဲ့ၾကၿပီး သမိုင္း ျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။ ထိုကိစၥကို တက္တက္ၾကြၾကြ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကို ရည္ရြယ္ ခ်က္ ရွိရွိ ပိတ္ပင္ တားဆီးထားသည္ ဆိုပါက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၆(က)(၂)အရ အက်ဳံး ဝင္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို စြပ္စြဲ ျပစ္တင္၍ မရပါ။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၆(ခ) ျဖင့္သာ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ဖန္ ယင္းျဖဳတ္ခ်ခြင့္မွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သက္ဆင္းရာ ျဖစ္ေသာ ျပည္သူမ်ားအား အေျခခံ ဥပေဒက တရားဝင္ အပ္ႏွင္းထားေသာ အခြင့္အေရး ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳေစလိုပါသည္။ ဤသို႕ ဒါေတာ့ ခဏထားကြာ၊ ဒို႕အခြင့္အေရးေတြ ျမွင့္တင္ဖို႕ပဲ လုပ္ၾကတာေပါ့ ဟူေသာ သေဘာမွာ ဒီမိုကေရစီ၏ စစ္မွန္ေသာ အႏွစ္သာရကို မ်က္ကြယ္ျပဳရာ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ ယခု (၅) ႏွစ္လုံးလုံး အဆိုပါအခြင့္ အေရး မရရွိခဲ့လွ်င္ အေျခခံဥပေဒကို မည္သူေတြ လိုက္နာပါ၊ မည္သူေတြက လိုက္နာရန္မလိုဟု ခြဲျခားမႈသေဘာ ရွိေလၿပီလား ေတြးဆဖြယ္ပင္။ ျပည္သူ႕အက်ဳိးစီးပြားကို မျမွင့္တင္ႏုိင္လွ်င္ ေနပါ၊ ျပည္သူ႕အခြင့္အေရးကို မပိတ္ပင္သင့္ဟု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ျပလိုပါသည္။ ျပည္သူ႔ အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္လိုျခင္းသည္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ အစစ္အမွန္အျဖစ္မွ ေသြဖီသြားၿပီေလလားဟု အထိတ္ တလန္႔ ဆင္ျခင္မိပါသည္။ Check and Balance ဆိုသည့္အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းမူကို မိမိကလည္းက်င့္သံုး မိမိအေပၚက်င့္သံုးရင္လည္း ခံယူမွ ျဖစ္မည္ဟု လက္ခံရေပမည္။

အေျခခံဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္-မေရာက္


ေနာက္ဆံုး စဥ္းစားမိသည့္ Check and Balance ဟု အလြန္သံုးေနသည့္ (အသံုး လြန္ေနသည္ ဟုမဆိုခ်င္) ယဥ္ေက်းမႈ စကားအသစ္ျဖစ္သည္။ မိမိအား ထိန္းေက်ာင္း ေနသည့္ ကိစၥရပ္မွန္သမွ်ကို ဖယ္ရွားရန္ ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ဦးတြင္ မည္သူေတြ၊ မည္သည့္ အဖြဲ႔ေတြက ေသြဖည္၍ အာဏာရွင္ အဖြဲ႔အစည္းပံုစံ ေဖာ္ေဆာင္ၾကေတာ့မည္နည္းဟု သံုးသပ္ၾကရ ေတာ့ေပမည္။ ျပည္သူေတြမွာ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ကို ရည္ေမွ်ာ္၍ ေလွ်ာက္လွမ္းရင္း ေပ်ာက္ေသာ လမ္းမွာ စမ္းတဝါး ျဖစ္ေတာ့မည္။ လိုခ်င္ေသာ ျပည္သူ႕ဗဟုိျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုသည္ထက္ ဘယ္စနစ္ ျဖစ္လာမည္လဲ။ မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္နည္းျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္း တည့္မတ္ၾကမည္လဲ။ မည္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား မည္သို႔က်င့္၍ မည္သို႔လုပ္လိုသည္ ဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီ ႏုနယ္စ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအဖို႔ အတုယူသင့္သည္ ကို တင္ျပၿပီးေပၿပီ။
အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္လ်က္ လြတ္လပ္ေရးကို ရည္ေမွ်ာ္ရင္း ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၇ ျပဌာန္းခ်က္ကို အလ်ဥ္းသင့္၍ တင္ျပလိုပါသည္-

ႏိုင္ငံေတာ္သမတသည္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အႀကံေပးခ်က္အရ၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကို ဆင့္ေခၚရမည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ရုပ္သိမ္းရမည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းရမည္။(သမတဟု ထိုစဥ္ကအေရးအသား ျဖစ္သည္။)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က သူ၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ခင္မင္ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြတို႔ကို နိမိတ္ဖတ္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည့္ “ က်ဳပ္ကေတာ့ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး အာဏာလုပြဲေတြ မစခင္ ႏိုင္ငံေရးေလာက က အနားယူမယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေဘးကပဲ ၿပံဳးၿပံဳးႀကီး ၾကည့္ေနေတာ့မယ္ ” ဟု ေျပာခဲ့သည္ကို ဖတ္မိဖူးသျဖင့္ ေတြးမိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တမလြန္က ျပည္သူခ်စ္ေသာ ဒို႕ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၿပံဳးေနမည္လား မေျပာတတ္ေပ။
ထိန္းညႇိျခင္းဟု ဆိုရာ၌ မ႑ိဳင္ႀကီး ၃ ရပ္တို႔ က်င့္ၾကံရမည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ (က)တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ခက္မသံုးျဖာျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္အာဏာတို႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပိုင္းျခားသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႔ျပဳသည္” ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ထို္မ႑ိဳင္ ၃ ရပ္တို႔သည္ ျပည္သူ႔ အက်ိဳး သယ္ပိုးရမည္ဟု ခံယူခ်က္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ထားရွိလွ်င္၊ မိမိကိုယ္ကို ျဖဳတ္ခ်၍ မရႏိုင္ေသာ ဘယ္ေတာ့မွ မေလ်ာ့က်ေတာ့ေသာ (ဘာသာေရးႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ မျမဲေသာ သေဘာကို ႏွလံုးသြင္းလ်က္) ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္ရမည္ ဟု မခံယူၾကလွ်င္ ျပည္သူတို႔ကလည္း အရေတာ္ေပစြဟု ပီတိ ျဖာေဝ၍ ေမတၱာပို႔သ ခ်ီးမြမ္းေနၾကေပလိမ့္မည္။

ရည္မွန္းခ်က္ကိုကား အေပ်ာက္ခံ၍ မျဖစ္ၿပီ။ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး မရွိမျဖစ္ဟု ႏႈတ္ထြက္စကား ေျပာဆိုမႈသည္ အမွန္ပင္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သလို ေရပန္းလည္း စားေနပါသည္။ ယံုၾကည္လွ်င္ ယံုၾကည္သည့္အတိုင္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစ၊ အေျပာႏွင့္အလုပ္ ညီၾကပါေစဟု မဝံ့မရဲ ရင္ေမာစြာျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ေနရေသာ အိပ္မက္ဆိုးမွ ႏိုးထႏိုင္ၾကပါေစ၊ ကိုယ္တိုင္လည္း အိပ္မက္ဆိုးတြင္ မနစ္ေျမာလိုၿပီ။ သေဗၺသတၱာ ကမၼသကာ ဟုေတာ့ ႏွလံုး မသြင္းခ်င္။ ငုတ္မိသဲတိုင္ တက္ႏိုင္ဖ်ားေရာက္ ဟု ခံယူ၍ ဒီမိုကေရစီေခတ္ဦး ၾကည္ႏူးမႈ အေတြးမ်ားကို ရွင္သန္ေစလိုေၾကာင္း ဆုေတာင္းလိုက္ရ ေပေတာ့သည္။
*****

ဘုန္းေအာင္