01/10/13


ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းမွ စစ္ေရး ပဋိပကၡမ်ားကို တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပး ခဲ့ၾကေသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၁၆ဝ,ဝဝဝ ခန္႔ရွိသည့္အနက္ အမ်ားအျပားမွာ ထုိင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ သက္ငယ္မိုး တဲအိမ္စုတ္ကေလး မ်ားတြင္ ေနထိုင္ ၾကရသည္မွာ သာေတာင့္သာယာ မရွိလွပါ။ ကုလသမဂၢမွ ဖြင့္လွစ္ ေပး ထားေသာ စခန္းမ်ား တြင္ ေနထိုင္ၾကရသည့္ ဘဝမွာ အလြန္ပင္ ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ရာ ျဖစ္ၿပီး စားရေသာက္ရ လံုေလာက္႐ံုမွ်သာရွိကာ ကာလၾကာ ရွည္ေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ့ရေသာ အိမ္ျပန္ ခရီးကို ေမွ်ာ္မွန္းတမ္းတေနျခင္းမွ တစ္ပါး အျခားလုပ္စရာ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိသည္။ ဤလိုပံုျဖင့္ အၿမဲ ထာဝရ သူတုိ႔ မေနႏုိင္ၾကပါ။

သုိ႔တေစ အိမ္အျပန္ မွန္းေမွ်ာ္ တမ္းတေနစဥ္တြင္ပင္ သူတုိ႔ကိုမ်ား မၾကာမီ အတင္းအက်ပ္ အိမ္ျပန္ ခုိင္းခံၾက ရေတာ့မည္ေလာဟု ယခု အခါ ေတြးေတာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေနပါသည္။ ညႇိဳးမွိန္ခဲ့ရသည့္ ပံုရိပ္ကို အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ ဖန္တီးဖို႔ ျမန္မာအစိုးရက ႀကိဳးပမ္းေနသည္ ႏွင့္အမွ် ယခင္က ဗမာျပည္ဟု အမည္ရေသာႏိုင္ငံကို အမည္ ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေစခ့ဲသည့္ အဓမၼ အလုပ္ခုိင္းေစမႈ၊ ေျမယာမ်ား လုယူသိမ္း ပိုက္မႈ၊ ေက်းရြာမ်ား စီးနင္း ဖ်က္ဆီးမႈ စသည့္ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္သည့္ မတရားမႈမ်ားေဘးမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကေသာ မိသားစုမ်ားကို ျပန္လည္ေခၚယူရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက အစီအစဥ္ဆြဲေနၾကေပၿပီ။

စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ အမ်ားအျပားက ကရင္ျပည္နယ္ဟုေခၚေသာ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္း ေဒသျဖစ္သည့္ အေရွ႕ပိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သူတုိ႔၏ ဇာတိေျမမွာ ယခင္ကႏွင့္ စာလွ်င္ အနည္းငယ္သာ ေျပာင္းလဲ ခဲ့ေၾကာင္း ျငင္းခုန္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က နယ္ေျမကို စိုးမိုးထားဆဲပင္ ရွိေသးသည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ လူမ်ဳိးစု ေျပာက္က်ား တပ္ဖြဲ႕မ်ား ေထာင္ထားခဲ့ၾကသည့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားက မရွင္းလင္းရေသး။ ထုိ႔ျပင္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္း ထြက္ေျပးခဲ့ၾက ၿပီး ယခုျပန္လာသူ အမ်ားအျပားအတြက္ သူတို႔ရပ္ရြာမ်ားမွာ အစိုးရႏွင့္ေျပလည္သူမ်ား ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေန ၾကေသာ စိုက္ခင္းႀကီးမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ ၾကရေတာ့သည္။

“ေျမျမႇဳပ္မုိင္းေတြအေၾကာင္း ေျပာဆုိေဆြးေႏြးတာ ဘာမွမရွိဘူး။ စစ္စခန္းေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းဖယ္ရွား ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာ သေဘာတူညီမႈမွ မရွိဘူး”ဟု ကရင္နီ ႏုိင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အစည္းအ႐ံုးကို ကုိယ္စားျပဳေနသည့္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္တစ္ဦးျဖစ္သူ နက္ဒူးက ေျပာသည္။ “လက္ရွိအေနအထားက ဒီလိုပဲ ရွိေနေသးတယ္။ ေနရပ္ ျပန္မပို႔ခင္ မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက အေျခအေနေတြ တိုးတက္ဖို႔ ဒုကၡသည္ေတြက ျမင္လို ေတြ႕လိုၾကတယ္””ဟု သူက ဆုိပါသည္။

ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ ေလွ်ာက္တြင္မူ အေျခအေနက အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ တည္ၿငိမ္ေန ပါသည္။ ေဒသတြင္းေျပာက္က်ား အဖြဲ႕ခြဲမ်ားၾကား တုိက္ပြဲမ်ားမွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ ရပ္ဆုိင္းေနပါသည္။ ထို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးက ဒုကၡသည္ မ်ား ေနရပ္ျပန္ေခၚေရးအ စီအစဥ္မ်ား စတင္ရန္ ျမန္မာ အစုိးရကို တြန္းအား ေပးခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢမွ တစ္ဆင့္ ေပါက္ၾကား ခဲ့ေသာ ျမန္မာအစိုးရ၏ ျပန္လာမည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ စခန္း ၁၃ ခုပါ ေျမပံုကို ထိုင္းအေျခ စိုက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လူ႕အခြင့္အေရး တုိးျမႇင့္ေရးကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ “Burma Partnership”က ပံုႏွိပ္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ ထုိစခန္းမ်ားမွာ ဒုကၡ သည္မ်ားအတြက္ ယာယီနားခိုရန္ လား၊ ဒုကၡသည္မ်ားကို ပိတ္ေလွာင္ ကြပ္ကဲမည့္ အၿမဲတမ္းစခန္းမ်ား လားဆုိသည္မွာကား မကြဲျပားေခ်။

ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား ေအဂ်င္စီ (UNHCR)က ယင္း၏ အရာရွိမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေပါင္း၍ ဒုကၡသည္မ်ားကို ထိုစခန္းမ်ားသို႔ ေမာင္းပို႔ရန္ ႀကံစည္ေနသည္ ဟူေသာ ေကာလာဟလမ်ားကို ျငင္းဆုိခဲ့သည္။ “ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ေဝဖန္မႈအမ်ား ႀကီးထဲက အပူေလာင္ဆံုး ျပႆနာပါ”ဟု UNHCR အႀကီးတန္း ညႇိႏႈိင္းေရး အရာရွိ အီယိန္းေဟာ(လ)က ေျပာသည္။ “UNHCR အေနနဲ႔ ျပန္လာေရး ကိစၥကို တုိးျမႇင့္ဖို႔ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးပါဘူး။ အေျခအေနေတြ က ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္လာဖို႔ အဆင္သင့္ မရွိေသးပါဘူး” ဟု သူက ဆုိပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရ အတြက္မူ ဤ ကိစၥမွာ ေလာင္းေၾကးမ်ားသည့္ ကစားပြဲျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ မွီတင္းေနထုိင္ခဲ့သူ မ်ားကို ေၾကာက္လန္႔ေစခဲ့ေသာ ထိုတပ္မေတာ္ကပင္ စခန္းတြင္း ဒုကၡသည္မ်ားကို ကြပ္ကဲမည့္ အေရးမွာ နာမည္ပ်က္စရာသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔တေစ တပ္မ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ျခင္း ကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္မွ အေထာက္အခံ ျပဳသည့္ စက္႐ံုမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လ်ာထားေသာ ပိုင္နက္နယ္ေျမကို လက္လႊတ္လုိက္ရာ က်ပါလိမ့္မည္။

“လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အသိမ္းခံထားရတဲ့ သူတို႔ေျမေတြကို ျပန္ရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတုန္းပဲ”ဟု မြန္တုိင္းရင္းသား အုပ္စုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ မြန္ေဒသ လူ႕အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဒုကၡသည္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ေအာမြန္ က ေျပာသည္။ “သူတုိ႔အထဲက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဟာ အရင္ ၁၅ ႏွစ္၊ ႏွစ္ ၂ဝ တုန္း က ရာဘာၿခံရွင္ေတြ ျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ အိုးအိမ္ေတြကို စြန္႔ခြာခဲ့ၾကရတာ။ ဒီေျမေတြျပန္ရဖို႔ သူတို႔မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးေတြ ရွိတယ္” ဟု သူက ဆုိပါသည္။

ေနရပ္ျပန္ပို႔ျခင္းကို ျပန္လာသူ မ်ားအတြက္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာစရာ အခြင့္အလမ္း တစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာ အစိုးရက ေဖာ္က်ဴးခဲ့ ပါသည္။ ဤ အစီအစဥ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ ရြက္သူ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက ျပန္ လာသူမ်ားကို စားစရာ၊ ေနစရာႏွင့္ စီမံကိန္းဆြဲထားေသာ စက္မႈဇုန္မ်ား တြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မ်ား ေပးမည္ဟု ေျပာသည္။ လယ္သမား အျဖစ္ အလုပ္လုပ္လိုသူမ်ားကိုလည္း အသံုးအေဆာင္ ကိရိယာပစၥည္းမ်ား ထုတ္ေပးမည္ ဟု ဆုိပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အစိုးရ၏ေျခလွမ္းမ်ား အမွားရွိခဲ့ပါက ႀကီးေလးေသာ စစ္ေဆးမႈကို ခံရစရာ ရွိပါသည္။ ဤအုပ္စုမ်ားမွာ အဆက္အသြယ္ အထူးေကာင္းၿပီး မီဒီယာႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕ မ်ားက ေထာက္ပံ့ထားေသာ ဤ စခန္းမ်ားက ေတာ္လွန္ေရးအေတြး အေခၚႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား ကုိင္စြဲထားေသာ ပညာတတ္၊ အဂၤလိပ္ စကားေျပာ လူတန္းစား တစ္ရပ္ကို ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ထုိသူအမ်ားစုက ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရးကို သူတုိ႔အစီအစဥ္အတုိင္း ျဖစ္ေစရမည္ဟု ခံယူထားသည္။ ျပန္လာသူမ်ား၏ အေျခခ်မည့္ေနရာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္၊ ေျမျမႇဳပ္မုိင္း ရွင္းလင္း ေရးႏွင့္ စစ္ဘက္ ႐ုပ္သိမ္းေရးတုိ႔ အပါအဝင္ ေတာင္းဆိုခ်က္အစံုကို သူတုိ႔က သတ္မွတ္ထားသည္။

သူတို႔ အမ်ားအျပားက အစုိးရထံမွ အမွားဝန္ခံ ေတာင္းပန္မႈကို လိုခ်င္ၾကသည္။ ဤေဒသကို ႀကီးၾကပ္ေန သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး အစုိးရ တပ္ရင္းႀကီးမ်ား ကိုလည္း ဖယ္ရွားေပးေစလိုသည္။ စစ္တပ္ အျပည့္အဝ ႐ုပ္သိမ္းေရးမွာ ေဝးလြန္းလွပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိုက္ပ်ဳိးေရးမွအစ ဆည္မ်ား၊ သတၱဳမုိင္းတြင္း မ်ားအထိ အစုိးရ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာ တပ္မေတာ္က လံုၿခံဳေရးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔က ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ လံုးပန္း ေနခ်ိန္ တြင္ ထုိင္းအစုိးရက နာရီ တၾကည့္ၾကည့္ လုပ္ေန ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ေရး ကို ၂ဝ၁၃ တြင္ စတင္မည္ဟု စက္တင္ဘာလ အတြင္းက ထုိင္းအမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီက ေၾကညာ ခဲ့သည္။ စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းၿပီးလွ်င္ ႏုိင္ငံပိုင္ စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္မႈ စတင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

“ေက်းဇူးျပဳ၍ လာၾကပါ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တိုင္းျပည္က အဆင့္သင့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူ ေတြကလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ငံ့လင့္ေနၾကပါတယ္လို႔ သူတုိ႔က ေျပာတယ္” ဟု Forum For Democracy in Burma မွ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴး ကိုစုိးေအာင္က ေျပာသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္လိုတာက လူ႕အခြင့္အေရး ေတြနဲ႔ ျပည္သူ လူထု ေကာင္းစားေရး ကို အာမခံတဲ့ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ဖို႔ပဲ။ ခ႐ိုနီေတြ ေကာင္းစားဖို႔ မဟုတ္ဘူး” ဟု သူက ဆုိပါသည္။

Ref: globalpost.com
ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ ဂ်ာနယ္

(Channel News Asia မွ 8 Jan 2013 ရက္စြဲပါ "Private newspapers in Myanmar gearing up for the daily grind"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)
ဧၿပီလတြင္ သတင္းစာထုတ္ေဝခြင့္ လိုင္စင္မ်ားခ်ေပးေတာ့မည္ပာု ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ေၾကညာၿပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပုဂၢလိက သတင္းစာေစာင္မ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေန႔စဥ္ထုတ္ေဝရန္ စိုင္းျပင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားသာ ေန႔စဥ္ထုတ္ေဝခြင့္ရွိၿပီး၊ ပုဂၢလိက သတင္းစာေစာင္မ်ားကို တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္သာ ထုတ္ေဝရန္ ကန္႔သတ္ထားသည္။
သို႔ေသာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေနသည္ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္လိမ့္မည္ပာု အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက သတိ ေပးထားသည္။
ယခင္ကမူ ပုဂၢလိက သတင္းစာေစာင္မ်ားအေနျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းမျပဳမီွ အစိုးရဆင္ဆာဘုတ္သို႔ ဦးစြာတင္ျပစစ္ေဆးခံရသည့္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့ေသာၾသဂုတ္လတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက မီဒီယာအေပၚ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို စတင္ေျပာင္းလဲ ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေျခအေန ေျပာင္းသြားခဲ့သည္။
ယခုအခါ အစိုးရက ပုဂၢလိကသတင္းစာလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို အေစာဆံုးေနာက္လတြင္ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ မီဒီယာက႑ကိုဆက္လက္ ေျဖေလ်ာ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာ ထားၿပီးျဖစ္သည္။
ျမန္မာတိုင္းမ္စာေစာင္မွ အႀကီးတန္းအယ္ဒီတာ Geoffrey Goddard က "ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနတဲ့ အရာကေတာ့ ေန႔စဥ္သတင္းစာ ထုတ္ေဝခြင့္ပါပဲ။ ဒါပာာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက သတင္းစာေတြအတြက္ ေနာက္ထပ္ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ခုပါ"ပာု ေျပာၾကားသည္။
သို႔ရာတြင္ က်န္တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ျဖစ္ေနသည့္အတိုင္း ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ားသည္ အြန္လိုင္းမီဒီယာ၏ ႀကီးမားေသာ အင္အားကို ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္ ရေပလိမ့္မည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္စနစ္မွာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ေနာက္က် က်န္ေနခဲ့ေသာ္လည္း မ်ားမၾကာမွီ ျမန္ဆန္လာလိမ့္ မည္ပာု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။
လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္ေဝေနေသာ အပတ္စဥ္စာေစာင္ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ဘာသာ စာေစာင္မွာမူ ၅ ေစာင္ပင္မရွိပာု သိရွိ ရသည္။
ေန႔စဥ္သတင္းစာ၏ အက်ိဳးအျမတ္ကို အမ်ားစုကေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး နိမ့္က်ေနမႈေၾကာင့္ ပုဂၢလိကေန႔စဥ္ သတင္းစာမ်ား ရွင္သန္ႏိုင္စြမ္းကုိ အကဲခတ္ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက သံသယရွိေနၾကသည္။
Success International Distributor မွဒါ႐ိုက္တာ ဦးမ်ိဳးေအာင္က "အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေၾကာျငာဘတ္ဂ်က္က သိပ္မႀကီးပါဘူး။ အမ်ားစုက ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ေတြျဖစ္ၿပီး မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာေတြမွာ ေၾကာ္ျငာၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရက ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ခြင့္ျပဳေတာ့မွာဆိုေတာ့၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ေရာက္လာမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေၾကာ္ျငာ စီးပြားေရးက႑ပာာလည္း မၾကာမီေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္"ပာု ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။
ျမန္မာအစိုးသည္ ျပည္တြင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကိုလည္း ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာသံုးေစာင္က ေန႔စဥ္ေစာင္ေရ ၂.၅ သန္းျဖင့္ထုတ္ေဝ လည္ပတ္ေနေသာ ေန႔စဥ္သတင္းစာေလာကသည္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကေတာ့မည့္ ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားအတြက္ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ဖြယ္ရွိေနပါသည္။
ၿဗိတိသွ်လူမ်ဳိး ေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းေရးဝါသနာရွင္တစ္ဦး ဦးေဆာင္ေသာ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕တစ္ ဖြဲ႕သည္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ အၿပီးတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့သည္ဆိုေသာ ဒါဇင္ႏွင့္ ခ်ီရွိသည့္ ရွားပါးၿဗိတိသွ်တုိက္ေလ ယာဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ တူးေဖာ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ တနဂၤေႏြေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။

ေဒးဗစ္ကြန္ေဒါ(လ) အမည္ရွိ ၿခံလုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္ ဦးေဆာင္သည့္ ၂၁ ဦးပါ အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက ၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ရွိေလယာဥ္ကြင္း အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မၾကာမီ စတင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ သည္။ ေလယာဥ္မ်ားကို သစ္ သားေသတၱာႀကီးမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းၿပီး ေျမေအာက္ေပ ၃ဝ ခန္႔ အနက္တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထား ခဲ့ေၾကာင္း၊ တူးေဖာ္ေရး စီမံခ်က္မွာ ၿပီးစီးရန္ ရက္သတၱပတ္ ေလးပတ္မွ ေျခာက္ပတ္မွ် အထိ အခ်ိန္ယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကြန္ေဒါ(လ)က ေျပာသည္။

“ဒီေလယာဥ္ေတြကို အေကာင္း ပကတိ ျပန္ရဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သို႔ ဆုိက္ေရာက္ၿပီး မၾကာမီတြင္ပင္ သူက ဆိုပါသည္။

စပစ္ဖုိင္းယား ေလယာဥ္သည္ ၿဗိတိန္၏ အေက်ာ္ၾကားဆံုး တုိက္ေလယာဥ္ အျဖစ္ တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္ တုိက္ပြဲ ကာလက ဂ်ာမန္ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ားကို ျပန္လွန္ တုိက္ခိုက္ အႏိုင္ယူရာတြင္ အေထာက္အကူ ျပဳခဲ့သည့္ တစ္ေယာက္စီး အျမန္ေလယာဥ္အျဖစ္ ဂုဏ္သတင္း ႀကီးခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသည္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ အဆံုးပိုင္းတြင္ ပန္ကာတပ္ ေလယာဥ္ မ်ား အလ်င္အျမန္ ေခတ္ေနာက္က် လာသည့္ ဂ်က္ေလယာဥ္ေခတ္၏ အစမွာပင္ စုစုေပါင္း စပစ္ဖုိင္းယား ေလယာဥ္ ၂ဝ,ဝဝဝ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

စစ္ၿပီးရန္ နီးလာခ်ိန္တြင္ အေမ ရိကန္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ထိုေလ ယာဥ္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ျမႇဳပ္ႏွံထား ခဲ့ၾကသည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ ေလယာဥ္မ်ားမွာ အေကာင္းဆံုး အေျခအေနတြင္ရွိသည္ ဟု ရွာေဖြသူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထား ၾကေသာ္လည္း ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ဝင္ အေပ်ာ္တမ္း ေရွးေဟာင္းပညာရွင္ အင္ဒီဘေရာ့(ခ)မန္း ကမူ ပ်က္စီးေန ေသာ သတၱဳပံုႀကီးႏွင့္ သံေခ်းတက္ ေနေသာ ေလယာဥ္ အပိုင္းအစမ်ား ကိုသာ ေတြ႕ရႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ “ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ဇာတ္လမ္းရဲ႕ အေျဖေတြကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ထားပါတယ္” ဟု သူက ဆုိပါသည္။

ဤရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းကို ဘီလာ႐ု(စ) ဗီဒီယိုဂိမ္း ကုမၸဏီ “Wargaming.net” က အေထာက္အပံ့ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိကုမၸဏီ မွာ “World of Warplanes” ႏွင့္ “World of Tanks” အပါအဝင္ အမည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ဂိမ္းကုမၸဏီႀကီး ျဖစ္သည္။

စပစ္ဖိုင္းယား ေလယာဥ္ ၃၆ စီးကို ရန္ကုန္ေလဆိပ္ အနီးတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး အျခားေလယာဥ္ ၁၈ စီးကို ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ေလယာဥ္ ၆ စီးကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္း မိတၳီလာၿမိဳ႕ တြင္လည္းေကာင္း ျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့ သည္ဟု ယံုၾကည္ရေၾကာင္း ရွာေဖြ ေရးအဖြဲ႕က ဆုိပါသည္။

Ref: Associated Press
ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ ဂ်ာနယ္

လိုင္ဇာၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္ရွိ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားမွာ ဆက္တိုက္ ပစ္ခတ္လ်က္ ရွိေသာ ေသနတ္ႀကီးသံ၊ ဗံုးသံ၊ ေလယာဥ္ပ်ံ ရဟတ္ယာဥ္ဗံုး မ်ားေၾကာင့္ လိုင္ဇာ အနီးတစ္ဝိုက္ရွိ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား စိုးရိမ္ ေနေၾကာင္း လိုင္ဇာ ၿမိဳ႕ရွိ ဝိုင္ႀကိဳင္ (woichyai) ယာယီစစ္ေရွာင္စခန္းမွ စခန္းတာဝန္ခံ ကို KIO အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ကိုဂ်ာလ က ေျပာျပသည္။

“ေသနက္ႀကီးသံေတြ၊ ဗံုးသံေတြ ၾကားတိုင္း အခ်ိဳ႕စစ္ေဘး ဒုကၡသည္ေတြက ေတာ္ေတာ္စိတ္ညစ္ၾကတယ္။ သူတို႔ လာလာၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ညည္းၿပီး ေျပာျပတယ္။ အခု ဒီကေန ဘယ္ကိုဆက္ၿပီး ေျပးရေတာ့ မလဲ ဆိုၿပီး ေမးလာၾက တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ကို ေျပးမယ္ဆိုလည္း တ႐ုတ္ေတြက လက္မခံေတာ့ အကယ္၍ ေလယာဥ္ ေတြ၊ လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ လိုင္ဇာၿမိဳ႕ကို ပစ္လာၿပီး ေနစရာ မရွိေတာ့ရင္ ဘယ္ကိုဆက္ၿပီး ေျပးရမလဲ ဆိုၿပီး အရမ္း စိတ္ဓာတ္ က်တဲ့ အသံေတြနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေကာ္မတီဝင္ေတြ ကို လာ လာေျပာၾကတယ္”ဟု ကိုဂ်ာလက ေျပာျပသည္။

၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ား ျပန္ၿပီး ေနာက္ေန႔ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္မွစၿပီး ယခုခ်ိန္ထိ လက္နက္ႀကီးသံမ်ား ဆက္တိုက္ ၾကားေနရၿပီး လိုင္ဇာအနီး တစ္ဝိုက္သို႔ ပစ္ခတ္လ်က္ ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္ ညေနပိုင္း တြင္လည္း ရဟတ္ယာဥ္ ၂ စီးျဖင့္ လာေရာက္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။

“ဗံုးသံၾကားတိုင္း စိတ္ညစ္တယ္။ တကယ္လို႔ ကြ်န္မတို႔ေနတဲ့ စခန္းေတြမွာ ဗံုးေတြက်လာရင္ ကြ်န္မဆီ မွာက ကေလး ငယ္ေတြလည္း မ်ားေတာ့ သူတို႔ကို ဘယ္ကိုေခၚ ၿပီးေျပးရမလဲလို႔ စဥ္းစားၿပီး စိတ္ညစ္တယ္။ ကြ်န္မ ေယာက်ာ္းလည္း ဆံုးသြားၿပီ။ ၂ဝ၁ဝ ဩဂုတ္လတုန္းက အဖမ္းခံရၿပီးသတ္လိုက္ၿပီ။ သူက KIO စစ္သားမဟုတ္ ဘူး။ ကေလးမ်ားေတာ့ ပိုက္ဆံနည္း နည္းရရင္ရဆိုၿပီး ရြာျပန္ၿပီး လိေမၼာ္သီး သြားခူးေနတုန္း အဖမ္းခံရတာ။ ၂ဝ၁၁ ဇန္နဝါရီလက်မွ သူ႔ကိုသတ္ လိုက္ၿပီဆိုတဲ့ သတင္းၾကားတယ္” ဟု ဝိုင္ႀကိဳင္ (woichyai) စစ္ေရွာင္စန္းမွ အသက္ ၄ဝ အရြယ္ရွိ ကေလး ၆ ေယာက္အေမ ခါထြမ္လုက ဆိုသည္။

လိုင္ဇာၿမိဳ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕အနီးရွိ စစ္ေရွာင္စခန္းတိုင္းတြင္ ေလယာဥ္ ဗံုးခိုက်င္းမ်ား တူးထားၾကၿပီး ေလယာဥ္သံ ၾကားပါက ဗံုးခိုက်င္းမ်ားတြင္ ခိုေအာင္း ၾကရေၾကာင္း ဒုကၡသည္မ်ား ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအ၊ ေကအိုင္အိုတို႔ အၾကား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ တိုက္ပြဲမ်ား အေပၚ တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)အမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္တြင္ တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)အမ်ိဳးသား မ်ားအေနျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ မ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ေကအိုင္ေအ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မီးရထား၊ ေမာ္ေတာ္ ကားလမ္းမ်ားကို ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ရွမ္းနီ လူမ်ိဳးမ်ားထံမွ ဆက္ေၾကးမ်ား ေကာက္ခံျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းရြာသားမ်ားအေပၚ အထင္အျမင္ လြဲမွားေစရန္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရာ ေက်းရြာမ်ား အနီးတြင္ မိုင္းေထာင္ ေဖာက္ခြဲျခင္း အပါအဝင္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ႏွိပ္စက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ရွမ္းနီျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ အေပၚ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္၍ အႏိုင္က်င့္ ႏွိပ္စက္လ်က္ ရွိေသာ ေကအိုင္ေအတို႔၏ အျပဳအမူမ်ားကို စက္ဆုပ္ ရြံ႕ရွာလ်က္ရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလ်င္အျမန္ရရွိရန္ ဆႏၵျပင္း ျပလ်က္ ရွိေၾကာင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရွိၿပီး တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ) အမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးပါတီသည္ လက္နက္ျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ ဗိုလ္က်စိုးမိုးေသာ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ရပ္ကိုမဆို ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ် ေၾကာင္းႏွင့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ပြဲမ်ားအျမန္ဆံုး ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးၾကရန္ ေတာင္းဆို ေၾကာင္း အပါအဝင္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ ပါရွိသည့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ ဂ်ာနယ္

Photo..Lachid Kachin

(VOA သတင္းဌာနမွ 8 Jan 2012 ရက္စြဲပါ Ethnic Violence Escalates in Burma ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း စစ္မက္ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွာ လတ္တေလာ ကာလအတြင္း ပုိမုိျပင္းထန္ လာသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ တ႐ုတ္နယ္စပ္ေဒသအနီး၊ အဆုိပါျပည္နယ္ထဲမွ စခန္းမ်ားကုိ ေလေၾကာင္းမွ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္မွာ ပဋိပကၡျပင္းထန္မႈကို ေဖာ္က်ဴးလုိက္သည့္ သာဓကတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အခက္ ႀကံဳေနရၿပီး စစ္မက္ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ား အားလုံးအေနျဖင့္ အင္အားသုံးမႈမျပဳဘဲ ျပႆနာေျပလည္ေရးအတြက္ ဒုိင္ယာေလာ့ခ္ျပဳလုပ္ရန္ တုိက္တြန္း ထားသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ ေကအုိင္ေအတုိ႔အၾကား တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ခဲ့ၾကရသည္။ အဆုိပါျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ ေကအုိင္ေအတုိ႔အၾကား ရရွိထားသည့္ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မွာလည္း ပယ္ပ်က္ခဲ့ရသည္။

ကခ်င္ႏွင့္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အုပ္စုမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ျပည္နယ္ေဒသမ်ားအတြင္း ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ႀကီးမားစြာရရွိရန္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အျခားေသာတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေကအုိင္ေအႏွင့္ ရယူႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္ၾကရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက စုိးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္႐ိုက္ခတ္ခံရသူ တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီအျဖစ္ ေဒၚလာသန္း ၃၀ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစုိးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ရာေပါင္းမ်ားစြာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳျခင္း၊ မီဒီယာဆင္ဆာ တည္းျဖတ္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းေပးျခင္း၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း အပါအဝင္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ကုိင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း စစ္မက္ပဋိပကၡမွာ စုိးရိမ္စရာ ျဖစ္လာသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကမူ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္စလုံးက အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းထားသည္။

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.