01/25/13


လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ လူထုသည္ မကုန္ခမ္းနိုင္ေသာ စြမ္းအားျဖစ္သည္။ လူထုထံမွ သင္ၾကားေလ့လာ စရာမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္၌ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္က လူထုကိုဟိုဟာမလုပ္နဲ႕၊ သည္လို လုပ္ပါ၊ ဟူ၍သာ သင္ၾကားပို႕ခ်၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးေနၾက သည္ကမ်ားလြန္းေနသည္။ လူထု ထံမွ သင္ၾကားေလ႕လာ ရန္၊ လူထု၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို အေလးထားစု ေဆာင္းရန္၊ လူထုကို ေလးစားေၾကာင္း လက္ေတြ႕ျပသရန္ တို႕ မွာ နည္းလြန္းလွသည္။ မိမိလုပ္သည့္ လုပ္ငန္း နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ လူထုအား တန္ဘိုးထားကာ ရွင္းလင္းေျပာျပရန္မၾကိဳး စားေတာ့ဘဲ “ လူတိုင္းၾကိဳက္ေအာင္ မလုပ္နိုင္ ဘူး၊” “ မေၾကနပ္ရင္လဲကိစၥ မရွိဘူး။” ဟု မာေၾကာစြာ တုန္႕ျပန္ကာ ေခါင္းေဆာင္ကို အဓိကထား သည့္ နိုင္ငံေရးလုပ္ဟန္ ေပၚလာသည္ကို ၀မ္းနည္းဘြယ္ေတြ႕ရ သည္။

ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ယခုကဲ့သို႕ အေရးၾကီးေသာကာလမ်ိဳးတြင္ ျမန္မာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား မ်ားအား ဆင္ႏႊဲေနေသာ ထိုးစစ္မ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ လက္မခံနိုင္ေၾကာင္း နည္းေပါင္းစံု ဆႏၵ ထုတ္ေဖၚမႈမ်ားမွာ တန္ဘိုးၾကီးလွသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဆင္ႏႊဲေန ေသာ ထိုးစစ္မ်ားရပ္ရန္  မံုရြာသူ/သား မ်ား စုေပါင္း၍ ဆႏၵထုတ္ေဖၚနိုင္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ျမန္မာ အမိ်ဳးသား ကိုေအာင္ထြန္းဦး ၏ ေျပာ ၾကားခ်က္မွာ  မွတ္သားဘြယ္ေကာင္းေၾကာင္း သတိျပဳမိသည္။

" ကခ်င္ဆိုတာ က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု၀င္တိုင္းရင္သားေတြျဖစ္တယ္..။ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္း ေတြျဖစ္တယ္..။ တိုင္းရင္းသားေတြကိုထိုးစစ္ဆင္တာဟာ ျပည္ေထာင္စုကို ထိုးစစ္ဆင္ေနတာျဖစ္တာေၾကာင္႔ က်ဳပ္တို႔မံုရြာသားေတြက ျပည္ေထာင္စုမျပိဳကြဲေရးကိုေရွးရႈျပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရတာပါ။"

ကိုေအာင္ထြန္းဦးသည္ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တဦး မဟုတ္ပါ။ သို႕ရာတြင္ သူ၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ စာေရးသူ၏ အသဲနွလံုးကိုပင္ လႈပ္ခါသြားေစသည္။ “တိုင္းရင္းသားေတြကိုထိုးစစ္ဆင္တာဟာ ျပည္ေထာင္စုကို ထိုးစစ္ဆင္တာ ျဖစ္တယ္” --- တဲ႕။ “ ျပည္ေထာင္စုမျပိဳကြဲေရးကိုေရွးရႈျပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရတာပါ” --- တဲ႔။ ေကာင္းလိုက္တဲ့ သေဘာ ထား နဲ႕ ေတြးေခၚမႈပါလား ကိုေအာင္ထြန္းဦးရယ္။ ယင္းကဲ့သို႕ရွင္းလင္းေသာသေဘာထား နွင့္ ေတြးေခၚမႈကို လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ၾကီးတြင္ တိုင္းျပည္၏ဘ႑ာေငြမ်ား ေန႕စဥ္သိန္းေပါင္းေထာင္နွင့္ ခ်ီ အကုန္ အက်ခံကာ ထိုင္ေဆြးေႏြးေန ၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား အနက္ ယေန႕အခ်ိန္အထိ မည္သူတဦးတေယာက္ထံကမွ် မၾကားသိရပါ။

ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လႊတ္ေတာ္ဘာေတြ လုပ္ေနသလဲ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားအား  အာမခံခ်က္ မေပးနိုင္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္နိုင္မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင္႕ လက္မခံနိုင္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးနီးပါးက နည္းေပါင္းစံုနွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခဲ့သည္မွာ နွစ္တခ်ိဳ႕မွ်ၾကာ ခဲ့ပါျပီ။ အတုအေယာင္ လႊတ္ေတာ္ၾကီးသည္ တေလွ်ာက္လံုး မသိျခင္ေယာင္ေဆာင္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား အခြင့္ အေရးတိုးတက္ရရွိေစရန္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု၏ မည္သည့္ျပဌာန္းခ်က္ကိုမွ် ျပင္ဆင္ခဲ႕ျခင္းမရွိ။ ဖြဲ႕စည္းပံုနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ မည္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကမွ် လူထုထံမွ စနစ္တက် သေဘာထားအျမင္စုေဆာင္းမႈ မရွိခဲ့။ ဖြဲ႕စည္းပံု၏ မည္သည့္ အပိုင္းမ်ားအား ျပင္သင့္ေၾကာင္းျဖင့္ မည္သည့္ နိုင္ငံေရးပါတီကမွ် အားေကာင္းေကာင္း အဆိုတင္သြင္းျခင္း မျပဳခဲ့။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တည္ျမဲေရးကို အသက္သြင္းထားသည့္၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေလာင္းရိပ္ ေအာက္ တြင္သာ ေအး ေအးသာသာ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနၾကသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ပထမဆံုးသမတ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ေရႊသိုက္၏သား နုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ ေက်ာက္ ဇန္း ေယာင္ေ၀ က “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု မတည္ေဆာက္နိုင္လို႕ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လူေနမႈ ဘ၀ဟာ တိရစာၦန္ သာသာမွ် အထိ က်ဆင္းသြားခဲ့တယ္။” ဟုမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးမွာ ၄င္းတို႕နွင့္ မဆိုင္သကဲ့သို႕ျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လူထုမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ ျမင့္တက္ေရး အတြက္ ၄င္းတို႕ေျမယာကို ၄င္းတုိ႕ဖာသာ အဓိက စီမံခန္႕ခြဲခြင့္ ေပးရမည္ ဟူသည္ကိုပင္ မ်က္ကြယ္ျပဳေနၾကသည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ၾကီး ဟူသည္ ေရႊေက်ာင္း ေျပာင္ေျပာင္ ၀မ္းေခါင္ေခါင္ ျဖစ္ေနသည္။ အေပၚယံေရႊမႈံၾကဲထားေသာ္လည္း အတြင္းမွာ တန္ဘိုးထား ေလာက္သည့္အရာ ရွာ၍ မေတြ႕ေသး။

၁၉၆၂ ခုနွစ္တြင္ အာဏာသိမ္း စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက “ ဖက္ဒရယ္ ဆိုတာ ခြဲထြက္ေရးျဖစ္တယ္။” ဟူ၍ အေၾကာင္းျပျပီး တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုလူထုၾကီးတရပ္လံုးကို နွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ ရက္စက္စြာဖိနွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ နို၀ဘၤာလ (၂) ရက္ေန႕ေရာက္မွသာ ထိပ္သီးစစ္ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္းတဦး ျဖစ္ခဲ႕သည့္အျပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုလည္ပတ္နိုင္ေရးအတြက္ ထိပ္ဆံုးတန္းတြင္ တာ၀န္ယူေနဆဲျဖစ္ ေသာ သူရဦးေရႊမန္းက တိုင္းရင္းသားမ်ား လုိ လားေသာ ဖက္ဒရယ္ကို စကားလံုး အတိအက် ရည္ညႊန္းလွ်က္ လက္ခံေၾကာင္း ၀န္ခံလာရသည္။ သို႕ရာတြင္ လက္ေတြ႕မွာ မည္သို႕ျဖစ္လာမည္နည္း။

သူရဦးေရႊမန္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ညႊန္႕ကို အေရးယူခဲ႕ သည္႕ အခ်ိန္၌ “လူတိုင္းဥပေဒေရွ႕ေမွာက္မွာ တန္းတူ ရွိတယ္” ဟူသည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးစကားလံုးကို အက်ယ္ေလာင္ဆံုး သံုးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ အေျခခံလူထုမ်ားသာ မက ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေတာက္ေလွ်ာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ေခါင္းေထာင္ၾကည့္မိခဲ့သည္။ ယခုဆယ္  နွစ္ၾကာခဲ့ပါျပီ။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးမွာ အဆိုး၀ါးဆံုးျဖစ္ေနသည္။ တျပည္လံုးရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္လွ်က္ရွိေနသည္။

ယခုလည္း “ ဖက္ဒရယ္ ” ကို ပြဲထုတ္လာျပန္ေခ်ျပီ။ သို႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌေနရာတြင္ ရွိေနပါလွ်က္ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲနိုင္ဘို႕ လူထုထံမွ သေဘာထားေတာင္းယူရန္ မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မွ် မခ်မွတ္။ ဖက္ဒရယ္နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားကိုမွ် ဖိတ္ၾကား၍ ေလ့လာမႈမျပဳ။ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု နွင့္ တည္ေဆာက္၍ရနိုင္မရနိုင္ ေဆြးေႏြး၊ တင္ျပမႈမ်ား ျပဳၾကရန္ လူထုကို အား  မေပး၊ လြယ္လင့္တကူပင္ ဦးတီခြန္ျမတ္နွင့္ ေဒၚနန္း၀ါနု တို႕နွစ္ဦးကိုသာ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမူၾကမ္းေရးရန္ တာ၀န္ေပး လိုက္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအတြင္းမွာပင္ ေရးသားၾကရန္ ေဘာင္ခတ္လိုက္ေသးသည္။ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒကို၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေဘာင္အတြင္းမွာ ေရးဆြဲပါ ဟူသည္မွာ နတ္ျပည္ ေရာက္ေအာင္သြားဘို႕ ေလွခါးေထာင္တက္ပါ ဟု မွာၾကား လိုက္သကဲ့သို႕ပင္။

ခ်ဳပ္၍ဆိုရလွ်င္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင္႔ အေျခခံေပၚတြင္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး၊ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး တို႕အတြက္ လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဘာတခုမွ် မယ္မယ္ရရ မလုပ္ေသးေၾကာင္း သံုးသပ္ရပါမည္။

ကခ်င္ျပည္တြင္းစစ္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ဘာလုပ္ခဲ့သလဲ။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း၌ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္သုဥ္းျပီး နွစ္ဘက္ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ႕သည့္ တနွစ္ခြဲ ကာလအတြင္း  လႊတ္ေတာ္သည္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ တခုမွ်မျပဳခဲ့။ “ လႊတ္ေတာ္ အထက္မွာ မိုးေကာင္းကင္သာ ရွိတယ္။” ဟူသည့္ စကားလံုးကို အသံ ကုန္ေအာ္၊ ေကာင္းကင္ကို ေမာ္ၾကည့္ရင္း၊ ေအာက္ေျခလြတ္ကာ လူထုဘ၀ကို ေမ႕ေလ်ာ့ထားၾကသည္။ စစ္မွန္သည့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ရွိနိုင္ေသာ္လည္း ၄င္းတို႕မွာ ကိုယ္စားလွယ္ အတု အမ်ားစုၾကီး အၾကားတြင္ ညပ္ေနျပီး ဘာမွ လုပ္ခြင့္မရ။ လုပ္ခြင့္ရေအာင္လည္း စြမ္းစြမ္းတမန္မၾကိဳးစားၾက။

ဘာေၾကာင့္ ပစ္ခတ္မႈျပန္လည္ျဖစ္ပြားရသည္၊ ယင္းအတြက္ မည္သူ႕တြင္ တာ၀န္ ရွိသည္၊ ဤမွ်ၾကီးမားလွေသာ စစ္စားရိပ္မ်ား က်ခံေနျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ သံုးရမည့္ ဘ႑ာေငြမ်ား မည္မွ်အထိ ထိခိုက္ေနသည္၊ ေအာက္ေျခ တပ္မေတာ္သားမ်ား မလိုအပ္ဘဲ အဘယ္ေၾကာင့္အသက္ဆံုးရွံဳးခံေနၾက ရသည္၊ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ျပည္သူမ်ား ရသင့္ သည့္ လူမႈေရးအကူအညီမ်ား မရေအာင္ အစိုးရက အဘယ္ေၾကာင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္၊ စသည္ တို႕အား လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ အစိုးရတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအား တရား၀င္ေမးျမန္းျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ၾကပ္မတ္ျခင္းမ်ား မျပဳခဲ့။ ေကအိုင္အိုဟာ ခြဲထြက္ဘို႕ၾကိဳးပမ္းေနၾကတာမဟုတ္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ဘို႕ေတာင္းဆိုေန ပါလွ်က္ အစိုးရက နိုင္ငံေရးအရဘာေၾကာင့္ လက္ခံ ေဆြးေႏြးမေပးသလဲ ဟူ၍ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို ေမးျမန္း ဖိအား ေပးသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တဦးမွ် မေတြ႕ရ။

၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဒီဇဘၤာလ ၁၄ ရက္ေန႕မွစတင္ကာ အစိုးရသည္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ မ်ား၊ အေျမာက္ လက္နက္ၾကီးမ်ားပါ သံုး၍ တိုက္ခိုက္ေနသည္ကို မသိေယာင္ ျပဳထားခဲ့ၾကသည္။ ကိုယ့္တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း ဤမွ်ၾကီးမားလွေသာ စစ္အင္အားၾကီးမ်ားနွင့္ ရက္ရက္စက္စက္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လွ်င္ ခုခံစစ္ဆင္ႏႊဲေန ရ ေသာ ကခ်င္လူထုတြင္ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတည္းမႈမ်ား ေပၚလာနိုင္သည္ကို သိပါလွ်က္ လႊတ္ေတာ္သည္ တနွစ္ခြဲလံုးလံုး ေရငံု နုတ္ပိတ္ ေနခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ နွစ္ေပါင္း ၆၅ နွစ္ၾကာျပည္တြင္းစစ္သမိုင္း၌ အၾကီးမား အျပင္းထန္ဆံုး၊ အခ်ိန္တိုအတြင္းေငြ ကုန္ ေၾကးက် အမ်ားဆံုး စစ္ဆင္ေရးကို အစိုးရက ဘာေၾကာင့္ဆင္ႏႊဲရသနည္း။ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ဘို႕ ၾကိဳးပမ္း သည့္ အတြက္လား။ “ ဆယ္နွစ္ၾကာေအာင္ ေပါင္းျပီးမွ သူတို႕တေတြ ဆက္ေပါင္းျခင္ေအာင္ မလုပ္နိုင္လွ်င္ က်ဳပ္တို႕ဗမာ ေတြ ညံ႕လို႕ေပါ႕။” ဟု ေျပာကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္က ၁၀ နွစ္ၾကာျပီးလွ်င္ ခြဲထြက္ခြင့္အခြင့္အေရး ေပးခဲ႕ သည္။# ယင္းကို ၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္း ေပးခဲ့သည္။

ယခုနွစ္ေပါင္း ၆၅ နွစ္ၾကာခဲ့ျပီ။ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ရုပ္၀တၱဳအရ ဆင္းရဲငတ္ျပတ္၊ နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးလည္း ဘာမွ် မရွိျဖစ္ေနသည္။ ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ေတာင္းဆိုမည္ ဆုိလွ်င္ပင္ အျပစ္တင္ဘို႕မရွိ။ ခြဲထြက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေစဦး။ နိုင္ငံေရး အရ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေျပာင္း ေဆြးေႏြးျပီး အေျဖရွာၾကဘို႕သာ ရွိသည္။ စာေရးသူက ခြဲထြက္ရန္ အားေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ စဥ္းစားပံု စဥ္းစားနည္းကိုသာ ေထာက္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ေကအိုင္အိုက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး အတြက္သာဦးတည္ေၾကာင္း အၾကိမ္ေပါင္းမ်ား စြာေျပာၾကားခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ သို႕ပါလွ်က္ ဤမွ်ၾကီးမားျပင္းထန္၊ေငြေၾကး အရ ေသာက္ေသာက္လဲကုန္၊ ေအာက္ေျခ ရဲေဘာ္ထု ေထာင္ ဂဏန္းနွင့္ခ်ီျပီး က်ဆံုး၊ ဒဏ္ရာရ၊ ဘ၀ နစ္နာပ်က္စီးရ ေလာက္ေအာင္ စစ္ဆင္ေရးၾကီး ဆင္ႏႊဲရ သည့္ ဥပေဒ အရ အေၾကာင္းျပခ်က္# သည္ အဘယ္နည္း။

စစ္မွန္သည့္ လႊတ္ေတာ္တရပ္သာဆိုလွ်င္ ယင္းနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ အစိုးရ ကို ထိေရာက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးကာ တာ၀န္ ခံမႈကို ရွာေဖြရမည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၆) (က) နွင့္ ဆန္႕က်င္ကာ ျပည္ေထာင္စု ျပိဳကြဲေအာင္ လုပ္ေနသလား ဟူ၍ ေမးခြန္းမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေမးရမည္ ျဖစ္သည္။ ေကအိုင္အိုကို မတရားသျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးၾကီး ဆင္ႏႊဲသည့္အေပၚ မေၾကနပ္သျဖင့္ က်န္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ထားခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းၾကီးမ်ားကပါ မခံမရပ္နုိင္လာၾကျပီး ျပန္တိုက္လာၾကလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုၾကီးမွာ အမွန္ပင္ျပိဳကြဲသြားနိုင္သည္။ တိုင္းျပည္၏ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရားရံုးတရားသူၾကီး ကိုးဦးအား လြယ္လင့္တကူ စြပ္စြဲျပစ္တင္ကာ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္သည္ သမတ ဦးသိန္းစိန္အား စြပ္စြဲျပစ္တင္သင့္သည္ဟု မည္သူမွ် မဟရဲ။ ဖြဲ႕စည္းပံု ပုဒ္မ ၂၀၁ အရ တာ၀န္အရွိဆံုးျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနွင့္လံုျခံဳေ၇းေကာင္စီကို မည္သူမွ်လက္ညိႈး မထိုးရဲ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ လႊတ္ေတာ္သည္ ပညာကို ေဘးဖယ္ကာ အာဏာကို ကိုးကြယ္ေနဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပင္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပတ္သားသည့္ရပ္တည္ခ်က္မရွိ၊ ရွင္းလင္းသည့္ ေတြးေခၚမႈ ကင္းမဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

“ တိုင္းျပည္တည္ျငိမ္ေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈေကာင္းမြန္ေရး၊ ျပည္နယ္ စီးပြားေရး လူုမႈေရး အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေစေရး နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ ႏႊဲေနတာပါ။ ” ဟု ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ အေၾကာင္းျပေနသည္ကို မဟုတ္မွန္းသိပါလွ်က္ ျငိမ္ေနခဲ႕ၾကသည္။ ေဒသငယ္ေလး တခုတြင္ စြဲထားေသာ တပ္တခ်ိဳ႕အား ရိကၡာေထာက္ပံ႕ေရး အတြက္မွ်ပင္ တလေက်ာ္ စစ္ပြဲအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းတရာေက်ာ္မွ် အကုန္ခံ တိုက္ခဲ႕ရသည္ ဆိုလွ်င္ စစ္စားရိပ္ေၾကာင္႕ လူထုၾကီးတရပ္လံုး မည္သည့္အခါတြင္မွ် ဆင္းရဲတြင္းက ရံုးထြက္နိုင္မည္ မဟုတ္။ ယင္းကို သိပါ လွ်က္ လႊတ္ေတာ္သည္ တုတ္ တုတ္မွ် မလႈပ္ခဲ့။

မိမိေရွ႕ေမွာက္တြင္ ျပစ္မႈက်ဴး လြန္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါလွ်က္ ၀င္ေရာက္တားဆီးကာကြယ္မႈ မျပဳျခင္းသည္ အားေပး ကူညီမႈေျမာက္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ျပိဳကြဲေရးကို ဦးတည္သြားနိုင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအား အစိုးရနွင့္ စစ္တပ္ က က်ဴး လြန္ေနၾကသည္ကို သိပါလွ်က္ ဘာတခုမွ်အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္သည္ အားေပးကူညီမႈ က်ဴး လြန္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ “တိုင္းရင္းသားေတြကိုထိုးစစ္ဆင္တာဟာ ျပည္ေထာင္စုကို ထိုးစစ္ဆင္တာ ျဖစ္ တယ္” ဟူ၍ ေထာက္ျပခဲ့သည့္ ကိုေအာင္ထြန္းဦးကဲ့သုို႕ ရွင္းလင္းေသာ အေတြးအေခၚမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားတြင္ ရွိေနခဲ့လွ်င္ ယခုအခ်ိန္ဆို ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေတာ္ပင္ ခရီးေပါက္ေလာက္ျပီ ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ပြဲကိစၥ လႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဘာေၾကာင့္ထြက္လာခဲ့သလဲ။

၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ အစိုးရစစ္တပ္က လိုင္ဇာျမိဳ႕အား လက္နက္ၾကီးမ်ားနွင့္ ပစ္ခတ္သျဖင့္ အရပ္ သားလူထုမ်ား ေသေၾကဒဏ္ရာရေသာသတင္းမွာ ေန႕ခ်င္းပင္တကမာၻလံုးသို႕ျပန္႔သြားခဲ့သည္။ နိုင္ငံတကာ၏ တုန္႕ျပန္ မႈမွာ အံ႕ၾသဘြယ္ေကာင္း ေလစြ။ ထိုေန႕ တေန႕တည္းမွာပင္ ျဗိတိသွ်ပါလီမန္ အတြင္း၌ခ်က္ျခင္း အစည္းအေ၀းေခၚ ခဲ့ၾက၊ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဌာန တာ၀န္ရွိသူကို ေမးခြန္းေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးေမး၊ အရပ္သားလူထုကို ထိခိုက္ေစသည့္ အစိုးရ ၏ ထိုးစစ္ဆင္ေနမႈမ်ား အျမန္ဆံုးရပ္ရန္၊ ျပသနာကို နိုင္ငံေရးနည္းအရ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းရန္၊ သို႕မဟုတ္ပါက ျမန္မာ နိုင္ငံအေပၚဆိုင္းငံ႕ ထားသည့္ ပိတ္ဆို႕မႈမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္နိုင္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ျဗိိတိသွ်ပါလီမန္က ဖိအားေပး သည့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားခ်ခဲ့ၾကသည္။ ထိုမွ ေနာက္တေန႕မွာပင္ ဥေရာပသမဂၢကလည္း အလားတူသေဘာထားမ်ားပါ သည့္ အျပင္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ရသင့္သည့္ လူမႈေရး အကူအညီမ်ား အျမန္ဆံုးရေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း စသည္တို႕ကို ပါ ၀င္ေရာက္ေတာင္းဆိုေပးခဲ့သည္။ နိုင္ငံတကာက ပိတ္ဆို႕မႈမ်ား ျပန္လုပ္မည္ကို စစ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားက က်ားထက္ပို၍ေၾကာက္ပါသည္။

သို႕နွင့္ပင္ လြန္ခဲ့သည္႕ တနွစ္ခြဲလံုးလံုး နႈတ္ပိတ္ေနခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္သာမက အစိုးရ ပါ ကမူးရွဴးထိုး အလုပ္ေတြ လုပ္ျပလာရေတာ့သည္။ ဇန္န၀ါရီလ (၁၅) ရက္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထြက္လာျပီးေနာက္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ ၁၆ နွင့္ ၁၇ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ စစ္တပ္နွင့္ညွိကာ “ နယ္ေျမရွင္းလင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ား ရပ္ဆိုင္းမည့္ ေၾကျငာ ခ်က္” ထြက္လာေစရန္ ကတိုက္ကရိုက္ နွင့္ နွစ္ရက္တာမွ် အလုပ္လုပ္လိုက္ပံုရ သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္းအား လက္တို႕ ထား မည္႕ သေဘာရွိသည္။

ျဗိတိသွ်ပါလီမန္အတြင္း ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ၇က္ေန႕ေဆြးေႏြးေမးျမန္း ခဲ႕ၾကသည္ကို စာေရးသူ အေသအခ်ာ ေလ့လာျဖစ္ သည္။ ဘက္စံု ရွဳေဒါင့္စံုမွ အၾကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းနွင့္ ဆန္႕က်င္စြာ ျမန္မာနိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ ကို ၾကည့္ပါ။ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ အမတ္တဦး အဆိုတင္ျပီးသည္နွင့္ အျခားမည္သည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္က မွ် ဟုတၱိပတၱိ မေဆြးေႏြးခဲ့ၾက။ ခ်က္ျခင္းလိုလိုမွာပင္ “ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ခ်က္ျခင္း ရပ္ဆိုင္းျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား အျမန္ဆံုးစတင္ၾကရန္” သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအား တိုက္တြန္း ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထြက္လာခဲ့ သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထြက္လာျပီး သံုးေလးနာရီ အၾကာ တေန႕တည္း မွာပင္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ေၾကျငာခ်က္ ထြက္ခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ ၏ တိုက္တြန္းခ်က္အ၇သာ ေဆာင္ရြက္ရသည္မွန္လွ်င္ မည္မွ် အားေကာင္းထက္ျမက္သည့္ အစိုးရျဖစ္ေစ သံုးေလး နာရီခန္႕မွ်အတြင္းတြင္ ေၾကျငာခ်က္ ထြက္ေအာင္လုပ္နုိင္ မည္ မဟုတ္ပါ။ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းညွိနုိင္းတိုင္ပင္ရမည္မ်ား ရွိသည့္ အျပင္ ေရးျပီးသားစာကို အစအဆံုး အထပ္ထပ္ စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ အစိုးရနွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား ဇာတ္တိုက္ထားျပီး ကျပေနၾကသည္မွာ ထင္ရွား သည္။

လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ တိုက္တြန္းခ်က္ဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုရဲ႕ ေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဟုတ္ရဲ႕လား။

သန္မာထြားၾကိဳင္းျပီး မိုက္ရိုင္းရမ္းကား လုိေသာ ညီအစ္ကို လူၾကီးနွစ္ေယာက္ ေလွ်ာက္သြားၾကရင္း လမ္းေပၚတြင္  ၁၃ နွစ္ အရြယ္ခန္႕ ကေလးတဦးနွင့္ ေတြ႕သည္။ ညီငယ္လူၾကီးက ရန္စထိုးၾကိတ္သျဖင့္ ကေလးကလည္း ျပန္လည္ခုခံ ေရွာင္တိမ္းလွ်က္ရွိသည္။ တခ်ီတခ်ီလည္း ျပန္ထိုးခြင့္ရသည္။ ပြဲမွာ ၾကည့္မေကာင္း။ တဖက္ေစာင္းနင္း အနိုင္က်င့္ ေစာ္ကားေနမွန္း သိသာေသာ္လည္း အကိုလုပ္သူသည္ ၀င္ေရာက္ျဖန္ေျဖတားဆီးျခင္း မရွိ။ ခပ္ျပံဳးျပံဳး နွင့္ ရပ္ၾကည့္ေန သည္။ လမ္းသြားလမ္းလာ လူၾကီးတဦးက အျမင္မေတာ္သျဖင့္ အနီးရွိေတြ႕ရာတုတ္တေခ်ာင္း ကို ေကာက္ကိုင္ျပီး ညီ ျဖစ္သူအား ၀င္ရိုက္ေတာ့မည္ ရွိေသာအခါတြင္မွ အကိုက “ ေဟ႕ မင္းတို႕ နွစ္ေကာင္ လံုး ရပ္ၾကေတာ့။ ရန္ျဖစ္တာ၊ အၾကမ္းဘက္တာ မေကာင္းဘူးဆိုတာ မင္းတို႕နားမလည္ဘူးလား။” ဟု အသံကုန္ ေအာ္လိုက္သည္။

ဤဥပမာတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနွင့္ စစ္တပ္သည္ ညီ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ အကို ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ ၏ တိုက္တြန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဟူသည္ကို အေသအခ်ာေလ့လာပါ။ “ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ခ်က္ျခင္း ရပ္ဆိုင္းျပီး ျငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား အျမန္ဆံုးစတင္ၾကရန္” ဟူ၍သာ ျဖစ္သည္။ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ခ်က္ျခင္းရပ္ဘို႕က အရင္လာ သည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ရသည္႕အေၾကာင္းရင္းအားေဖၚ ထုတ္၊ အေျဖရွာရမည့္ အလုပ္ကို လြန္ခဲ့ေသာ တနွစ္ခြဲက မလုပ္ခဲ႕။ ယခုလည္း လုပ္မည့္ပံု မေပၚေသး။ ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈ မ်ား ခ်က္ျခင္းရပ္ဘို႕ကိုသာ တိုက္တြန္းသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ နွစ္ဘက္လံုးကို ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္နည္း နွင့္ ျဖစ္ေစ အပစ္အခတ္ရပ္ သြားလွ်င္ ေအးတာဘဲ ဟု စဥ္းစားၾက ေသာ ရိုးရိုးလူထုမ်ားမွာလည္း ၀မ္းသာၾကသည္။ သို႕ရာတြင္ လြဲေနပါျပီ။ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ရသည့္ အရင္းခံ အေၾကာင္း ကို မရွင္းနိုင္သမွ် အခုအပစ္ရပ္သည္ဟုေျပာ မၾကာခင္ျပန္ပစ္ၾကပါ ဦး မည္။ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႕ နံက္ေျခာက္နာရီ တြင္ အပစ္ရပ္မည္ဟု အစိုးရက အတိအလင္း ေၾကျငာထားပါလွ်က္ စစ္တပ္က မရပ္ဘဲ ဆက္တိုက္ေနသည္ကို ၾကည့္ ပါ။

စစ္တပ္၏ မရပ္စဲေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ၾကည့္ျပီး ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျပန္လည္ ေလ့လာ ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ နွစ္ဖက္သြားရွိေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ တဘက္တြင္ ေကအိုင္ေအတပ္မ်ား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ လံုး၀ မလုပ္ရ ဟု ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္သည္။ အျခားတဘက္တြင္ သမတ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ေအာက္၌ မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္ခြင့္ ရွိသည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို စစ္တပ္အလိုက် တုိက္ပြဲျပန္စနိုင္သည္။ အစိုးရတပ္၏ ခုခံကာ ကြယ္ျခင္းဟူသည္မွာ စစ္ေလယာဥ္မ်ား၊ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ ၁၂၀ မီလီမီတာ အေျမွာက္ၾကီးမ်ားကို ပါသံုးကာ စစ္ဆင္ ေရးဆင္ႏႊဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းျပီးခဲ့သည့္ စစ္ပြဲမ်ားက သက္ေသျပေနသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနွင့္ ၄င္း၏ စစ္တပ္ က ေဖၚေဆာင္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွာ မည္သည့္အာမခံခ်က္မွ် မရွိနိုင္။ တကယ္တန္းစနစ္တက် အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလုပ္လိုပါလွ်င္ ကုလသမဂၢ သို႕မဟုတ္ အျခားနုိင္ငံတခု နွစ္ခု၏ ၾကား၀င္ရပ္တည္ၾကီးၾကပ္ေပးမႈ လိုမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ထင္ရွားလာသည္။

ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေသာ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား ဘယ္လိုရပ္တည္သြားမလဲ။

အတုအေယာင္လႊတ္ေတာ္ပင္ ျဖစ္ေစဦး။ ျပည္တြင္းစစ္ကို အမွန္တကယ္ရပ္စဲျပီး စစ္မွန္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရျခင္သည့္ အမတ္မ်ားလည္း လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ရွိနုိင္ပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားစဥ္းစားသင့္ပါျပီ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ခ်က္ ျခင္း လက္မွတ္ထိုးရန္ ေကအိုင္အိုကို စစ္ေရးအရ တဘက္က ျခိမ္းေျခာက္ဖိအားေပး၊ အျခားတဘက္ကမူ ဦးတည္ခ်က္ မဲ႕သည့္ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ဟူသည္မ်ားနွင့္ အခ်ိန္ဆြဲထား၊ တစတစ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေဘာင္အတြင္း ဆြဲသြင္းသြား မည္မွာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ နိုင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာ ျဖစ္သည္။ ေကအိုင္အိုက လက္မခံလ်ွင္ အျပတ္ေခ်မႈုန္းမည္႕ နည္း နာ ကို က်င့္သံုးေနသည္။ ဤနည္းျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မည္သည့္အခါတြင္မွ် မတည္ေဆာက္နုိင္ပါ။

ယခုျပသနာမွာ ေကအိုင္အိုက ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို လာေရာက္မတက္၍ မဟုတ္ပါ။ လႊတ္ေတာ္က အၾကံေပးေန သည့္ အြန္လိုင္းေဆြးေႏြးပြဲဟူသည္တြင္လည္း ေကအိုင္အိုက မီဒီယာမွ တဆင့္ ပါ၀င္ေနျပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း ပံု ေဘာင္ အတြင္းမ၀င္ေရာက္၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ ဟူသည္ကို ေကအုိင္အို ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ေရဒီယို အင္တာဗ်ဴးမ်ားမွေန၍ နိုင္ငံေရးအရ တင္ျပခဲ႕ျပီးၾကျပီ။ အစိုးရက ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ေခၚပါ လွ်က္ ေကအိုင္အို က မလာဟု တဘက္သတ္ အျပစ္ဖို႕ျပီး စစ္ေရးအရ ထိုးစစ္ဆင္ေနမႈမ်ားသည္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွာျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္နွင့္ အစိုးရတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကို တကယ္တန္း တည္ေဆာက္ရန္ သေဘာထား မရွိပါက ေကအိုင္အိုက ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲဟူသည္မ်ားကို လာတက္ေသာ္လည္း အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ မင္းက ဤကိစၥကို ၄င္းတြင္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ မရွိပါ၊ အထက္ကို ျပန္ျပီးတင္ျပပါဦးမည္ဟု ေျပာမည္၊ ေလာေလာဆယ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးပါဟု ဖိအားေပးမည္၊ ျပီးလွ်င္ ျပန္သြားၾကမည္၊ ဤမွ်သာျဖစ္သည္။

ေကအိုင္အို မွာ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ခါးသီးသည့္ အေတြ႕အၾကံဳရွိခဲ့ျပီ။ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးျခင္လွ်င္ အမ်ိဳး သားညီလာခံ တက္ပါ ဟု ေျပာျပီး စစ္အစိုးရက မည္သည့္အပစ္ရပ္အဖြဲ႕နွင့္ မွ် နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မျပဳခဲ့။ ေကအိုင္အို  ၁၇ နွစ္တာ အပစ္ရပ္ခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း လက္ရွိသမတ ဦးသိန္းစိန္ ကိုယ္တိုင္ ဥကၠဌ လုပ္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ညီ လာခံသို႕ နွစ္အေတာ္ၾကာတက္ခဲ့ျပီးျပီ။ ယင္းတြင္ တဖြဲ႕ခ်င္းေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ျပီးျပီ။ ထုိမွ်မက အပစ္ရပ္ အျခားအဖြဲ႕မ်ား နွင့္ ေပါင္းကာ (၁၃) ဖြဲ႕စုေပါင္း၍လည္းတင္ျပခဲ့ျပီးျပီ။ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရျပီးျပီ။ စစ္အစိုး၇က ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို အဓမၼ ေမြးထုတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား လုိလားေတာင္းဆိုေသာ အခ်က္မ်ား မပါရွိေၾကာင္း ေကအိုင္အိုက ၂၀၀၉ ခုနွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႕၌ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခဲ့သည္။

ထို႕ေနာက္တြင္၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေဘာင္ကို ကန္႕ သတ္မထားဘဲေဆြးေႏြးၾကရန္ ေကအိုင္အိုကေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရဘက္က မလိုက္ေလ်ာခဲ့။ အပစ္ရပ္၊ လက္ နက္ကိုလမ္းစဥ္ကို စြန္႕၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္တြင္ နိုင္ငံေရးပါတီ ေထာင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ဟူသည့္ လမ္းေၾကာင္းကိုသာ အစိုးရက ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဟူသည္မ်ား ေအာက္တြင္ ဖိအားေပးခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္နွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္သြားမည္ဟူသည့္ မူ၀ါဒ နွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မရွိဘဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္ကို ဆြဲသြင္းေရးသာ လုပ္ေဆာင္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ေရွ႕ဆက္ က်င္းပမည့္ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲဟူသည္မ်ားမွာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မည္သို႕မွ် အဓိပၸါယ္ရွိလာမည္မဟုတ္။ 

၁၉၇၄ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အသက္၀င္ခဲ့စဥ္ကာလအတြင္း အလားတူအေတြ႕အၾကံဳမ်ိဳးရွိခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ခုနွစ္ တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ သမတဦးေန၀င္းထံ ကမ္းလွမ္း ခဲ့ဘူး သည္။ လက္ခံသျဖင့္ ေဆြးေႏြးၾကေသာအခါ ဗကပ က အျခားအခ်က္မ်ားအျပင္ လူထုအား ဒီမိုကေရစီ အျပည့္အ၀ ေပးရန္၊ ပါတီစံုစနစ္က်င့္သံုးရန္တို႕ကို တင္ျပခဲ့သည္။ မဆလ အစိုးရဘက္က လက္မခံခဲ့။ ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို လူထု ၉၀.၁၉ ရာခိုင္နႈန္း ကေန တခဲနက္ အတည္ျပဳထားေၾကာင္းနွင့္ ၄င္း၏ ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းတြင္သာ ၀င္ေရာက္လႈပ္ရွားရန္ ျပန္ၾကားျပီး ဦးေန၀င္းက ေဆြးေႏြးပြဲကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ ဆုိရွယ္လစ္ အေယာင္ျပထားေသာ တပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ကို အသက္သြင္းခဲ့သည္။

အလားတူပင္ ၁၉၈၀ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ သမတ အိမ္ေတာ္၌ မဆလ အစိုးရ နွင့္ ေက အိုင္အို တို႕ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေကအိုင္အိုက အျခားအခ်က္မ်ားအျပင္ အဓိကအားျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး (သို႕) ကိုယ္ပိုင္ စီမံခန္႕ခြဲေရး အာဏာရွိေသာ ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ မဆလ အစိုးရက ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုသာ ရည္ညႊန္းျပီး ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုနွစ္တြင္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုၾကီးျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ မဆလစစ္အစိုး၇က ခံတပ္သဖြယ္ အခိုင္အမာ အားျပဳ ကိုင္စြဲခဲ့ေသာ ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား လူထုၾကီးကဆုတ္ျဖဲကာ သမိုင္းအမိႈက္ျခင္းထဲသို႕ ထည့္လိုက္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဦးေဆာင္ေတာင္းဆိုခဲ့စဥ္က ခါးခါးသီးသီးျငင္းခဲ့ေသာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီကို ရွစ္ေလးလံုးအေရး ေတာ္ပံုအားေၾကာက္ရြံ႕သျဖင့္ ယခုစစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း သစ္မ်ားက လက္မခံနိုင္ဟု မေျပာရဲေတာ့။ ေျပာင္းျပန္ပင္ ဒီမိုကေရစီကို ၄င္းတို႕ကဘဲ သေဘာေကာင္းလို႕ ေဖၚေဆာင္ေပးသလိုလို အသံေကာင္းဟစ္လာသည္။ သမိုင္းလိမ္ကို ဖန္တည္းလာသည္။၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု နွင့္ အညီ ဒီမိုကေရစီကို ေဖၚေဆာင္ေနပါသည္ ဟု တကမာၻလံုးၾကားေအာင္ ေၾကြးေၾကာ္လွ်က္ရွိသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ ဒီမိုကေရစီ အေယာင္ျပထားေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို အသက္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၈၀ ခုနွစ္တြင္ ေကအိုင္အိုက ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ စစ္မွန္သည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး (သို႕) ကိုယ္ပိုင္ စီမံခန္႕ခြဲေရး အာဏာရွိေသာ ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေပးရန္မွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မွသာ ရပါမည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေကအိုင္အိုေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကို ေတာင္းဆိုေနၾကပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္သည္မွာ ဒီမိုကေရစီကို အေျခခံ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ စီမံခန္႕ခြဲ ခြင့္  တို႕ကိုလည္း အာမခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုသာ ျဖစ္ပါမည္။ ယင္းဖြဲ႕စည္းပံုမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ ဆင္သြားရန္ မျဖစ္နိုင္ပါ။ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း သစ္မ်ားက ျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ ျပင္ရန္ မျဖစ္နိုင္ေလာက္ေအာင္ကို ခက္ေနသျဖင့္ ျပင္ဘို႕ၾကိဳးစားမည့္အစား အသစ္ျပန္လည္ေရး ဆြဲ၇န္၊ လြန္ခဲ့သည္႕ ရက္ပိုင္းကမွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ယက္မွ ေရွ႕ေနၾကီးမ်ားက စတင္ ထုတ္ေဖၚလာၾက သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုေရးဆြဲသည့္ အေတြ႕အၾကံဳရွိေနၾကျပီ ျဖစ္သျဖင့္ နွစ္ နွစ္အတြင္း ျပီးေအာင္ေရးဆြဲနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းတို႕က ရွင္းျပသြားခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကိုလက္မခံနိုင္ဟု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းၾကီးမ်ားက ေျပာေနၾကသည့္အခ်ိန္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေဘာင္အတြင္း မ၀င္ေရာက္နိုင္ဟု ေကအိုင္အိုက ခုခံစစ္ပြဲမ်ားဆင္ႏႊဲ၍ သက္ ေသထူေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ယက္က ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္ေရးဆြဲရန္ အဆုိတင္လိုက္ျခင္းသည္ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္ကို ေဖၚေဆာင္၊ ပံ႔ပိုး၊ ၀န္းရံေနၾကသူမ်ားအတြက္ မိုးၾကိဳးပစ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါမည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ မူ ေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ယက္၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို ရာခိုင္နႈန္းျပည့္ၾကိဳဆိုသည္။

၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ခုခံကာကြယ္၊ ယင္းနွင့္အတူ အက်ိဳးစီးပြားခံစားခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ သမိုင္းမဲၾကီး အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခံသြားခဲ့ၾကျပီးပါျပီ။ လူထုၾကီးတရပ္လံုး၏ အဆံုးအျဖတ္ကို မရႈမလွ ခံယူသြားခဲ့ၾကရသည္။ ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ ယေန႕ ေခါင္းမေဖၚနိုင္ၾကေတာ့။

လူထုက စစ္မွန္စြာေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံထားရသူ ဟု မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္သူ လႊတ္ေတာ္အမတ္ဟူေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ပါမည္ဟု ကတိေပးကာ လူထုဆႏၵမဲရယူခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႕အခ်ိန္အထိ မည္သည့္ အေျခခံေၾကာရိုးၾကီး တခုတေလကိုမွ် ျပင္ရန္ အသံမထြက္ေသးသည့္ ပုဂၢိဳလ္္မ်ား သည္ ယေန႕ မည္သို႕စဥ္း စား ၾကမည္နည္း။ ေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ယက္၏ ေထာက္ျပခ်က္ကို လက္ခံ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားသည့္ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တရပ္ ေပၚလာေရးကို လက္တြဲ ၾကိဳးပမ္းကာ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္သြားမည္ လား။ သို႕မဟုတ္ မျပင္နိုင္သည့္ အေျခအေနရွိမွန္းသိပါလွ်က္ လႊတ္ေတာ္အရိပ္ေအာက္မွာပင္ ဆက္လက္ေမြ႕ေလ်ာ္၊၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ အတူ သမိုင္း အမိႈက္ျခင္းထဲ အေရာက္ခံမည္လား။ စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ၾကရမည္႕အေရးၾကီး ေသာ အခ်ိန္သို႕ေရာက္ပါျပီ။

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)                          ဇန္န၀ါရီလ (၂၁) ရက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္
ယေန႔ ၂၄.၁.၂၀၁၃ တြင္ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (ရြာသာၾကီး)ကို ေရာက္ရွိခဲ႔ပါသည္။အေၾကာင္းမွာ တတိယႏွစ္ B.Econ(stat)သင္တန္းကိုY.I.E(ရန္ကုန္စီးပြားေရး)တကၠသိုလ္တြင္ဆက္လက္တက္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေမာ္ကြန္းထိန္းအဆင့္(၁) ဦးသန္းစိုးဦးႏွင့္သင္တန္းေရးရာမွ ေမာ္ကြန္းထိန္းဦးတင္ေအာင္မွ ေခၚယူေတြ႕ဆံုစကားေျပာခဲ႔ပါသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ က်ေနာ့္အား တတိယႏွစ္ပံုမွန္အတန္းမွာ ဆက္လက္တက္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ၿငင္းပယ္ခံခဲ႔ရျပီး
အေဝးသင္တကၠသိုလ္သို႔ ေျပာင္းရန္အတြက္ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန ႏွင့္အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန(ေအာက္ျမန္မာျပည္)မွ ညြန္ၾကားခ်က္စာ အားေပးခဲ႔ပါသည္။

အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ ေန႔သင္တန္း(Day)အား တက္ေရာက္ခြင့္မျပဳခဲ႔ရပါသနည္း ဟု ေမးျမန္းၾကည့္ေသာအခါ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ဆရာတို႔အေနႏွင့္ မသိပါေၾကာင္း ယခုညြန္ၾကားစာကိုသာ လက္ခံရရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္တြင္ စီးပြားေရးဘာသာရပ္ျဖင့္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ေပးထားပါေၾကာင္း၊

ထိုသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ေက်ာင္းျပန္လည္အပ္ႏွံသည့္ အခါ မိဘမ်ား ကိုယ္တိုင္လုိက္ပါ အပ္ႏွံျပီး ခံဝန္ကတိလက္မွတ္ ေရးထိုးဖို႔ လိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္သို႔ ဆက္လက္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ပါရန္ အသိေပး လိုပါေၾကာင္းေျပာၾကား ခဲ႔ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမွဳျဖင့္ စစ္အစိုးရမွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံခဲ႔ရစဥ္က မျပီးျပတ္ေသးေသာ ေန႔သင္ တန္းကိုသာ ဆက္လက္တက္ေရာက္ နိုင္ေရး ထပ္မံၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေဝးသင္တကၠသိုလ္စီးပြားေရးဘာသာရပ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္၃ႏွစ္တိတိၾကိဳးစားသင္ယူခဲ႔ရေသာ Institute မွေပးမည့္ B.Econ(stat) ေမဂ်ာလံုးဝမရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ သင္ၾကားရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ား သင္ရိုးမ်ား လံုးဝမတူညီ
သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ၄င္းအေဝးသင္တကၠသိုလ္ ကိုလံုးဝ(လံုးဝ) တက္ေရာက္လိမ့္မည္မဟုတ္ ဟု ျငင္းပယ္ခဲ႔ပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးမွ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးေခတ္ ဟုေၾကြးေၾကာ္၍ ျပည္ပသို႕ေရာက္ရွိေနေသာ သူမ်ားကိုပင္ နာမည္ပ်က္စာရင္း(BlackList)မွပယ္ဖ်က္ေပးျပီး ျပည္တြင္းသို႔ျပန္လည္ဖိတ္ေခၚကာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ေနသည္ဆိုေသာ္လည္း ယၡဳကဲ႔သို႕ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန အပါအဝင္
သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာဆက္လက္သင္ယူနိုင္ေရးအားျငင္းပယ္လုိက္ျခင္းသည္ တိုင္းၿပည္အတြက္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား
ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မ်ားစြာထိခိုက္နိုင္ပါသည္ ဟု ယူဆမိပါသည္။

ယၡဳ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွလြတ္ေၿမာက္လာေသာယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္အက်ဥ္းက်ခံရသည့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားစုေပါင္း၍ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေနဆဲဘာသာရပ္ အတန္းမ်ားတြင္ဆက္လက္ သင္ၾကားခြင့္ရေရးအတြက္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမီဒီယာမ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္သမၼ အပါအဝင္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လြတ္ေတာ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္
ေလ႔လာေနသူမ်ားအားလံုး ထံသို႔ ထပ္မံအသိေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

စည္သူေမာင္ 3rdyear B.Econ(stats.)Y.I.E 2007.Sep


“တစ္.. ေနရာယူ၊
 ႏွစ္.. အဆင္သင့္၊
သံုး.. ေမာင္းခ်ိန္၊
ေလး.. က်ည္ဆံထည့္၊
ငါး.. ဝပ္၊
ေျခာက္.. ပစ္ႏိုင္ၿပီ၊ ပစ္… ”

ေက်ာင္းဝတ္စံုဟု မွတ္ေခၚရန္ မေသခ်ာေတာ့သည့္ အက်ႌတခ်ိဳ႕ ဝတ္ဆင္ထားေသာ စာသင္ခန္းဝင္အရြယ္ ကေလးငယ္တခ်ိဳ႕၏ အသံမ်ားကို ၾကားလိုက္ရသည္။ သူတို႔ေတြ စစ္ တိုက္တမ္းေဆာ့ ကစားေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနရာဌာနက အသစ္စက္စက္ တူးထားေသာ ဗံုးခိုက်င္းမ်ားထဲတြင္ျဖစ္သည္။ ဗံုးခိုက်င္းက သူတို႔အတြက္ ခိုေအာင္းရာ၊ ဗံုးခိုက်င္းက သူတို႔အတြက္ လံုၿခံဳရာဟု သေဘာထားကာ ေနရာအသီးသီးယူ ၿပီး တိုက္ပြဲ တစ္ခုအသြင္ ေဆာ့ကစား ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ “ဒီကေလး ေတြ ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို  သာ ျပဳျပင္လို႔ရေကာင္းရမယ္။ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ေတြကိုေတာ့ လြယ္လြယ္နဲ႔ ျပင္ လို႔ရမွာမဟုတ္ေတာ့ ဘူး။ သူတို႔ေသြးထဲမွာ စစ္ ဆိုတာႀကီးက ရွိေနၿပီ။ ၿပီးေတာ့ ေသ နတ္သံေတြ၊ အေျမာက္သံ ေတြနဲ႔ ယဥ္ပါးေနၾကၿပီ။ ဒါဟာ သူတို႔ အနာဂတ္အတြက္ ရင္ေလးစရာတစ္ ခုပဲ” ဟု ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ခဲ့ေသာ လူမႈ ကူညီေရး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းဝင္ တစ္ဦးက ဆိုသည္။ စစ္ေဘးဒုကၡ သည္မ်ားေနထိုင္ရာ ဒုကၡသည္စခန္း မ်ား၏ ေရွ႕တိုင္းလိုလိုတြင္ ဗံုးခိုက်င္း မ်ား အသီးသီးေနရာယူထားၾကသည္။ တူးထားသည္မွာ မၾကာေသးဟု တူး လက္စဗံုးခိုက်င္းမ်ားကိုၾကည့္၍ သိႏိုင္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ရွိန္ တျဖည္းျဖည္းျမင့္လာ၍ ဒုကၡသည္မ်ားက မိမိတို႔၏ အသက္ အႏၱရာယ္ လံုၿခံဳေရး အတြက္ အားကိုးတႀကီး တူးဆြ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ တစ္ခါမွမျမင္ခဲ့ဖူးေသာ လူစိမ္းမ်ားေရာက္ရွိလာသျဖင့္ ခိုနားရာ တဲအိမ္မ်ားထဲမွ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ တို႔အသီးသီးထြက္ၾကည့္ၾကသည္။ ယင္းတို႔၏ မ်က္လံုးမ်ားထဲတြင္ ထိတ္ လန္႔မႈ၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား အထင္းသားပါဝင္ေနေၾကာင္း မ်က္ ျမင္ခံစားလိုက္ရသည္။ ကူညီေဖးမရန္ စာနာမႈႏွင့္အတူ လာေရာက္ေၾကာင္း အခ်ိန္ယူ ရွင္းျပလိုက္ၾကသည္။ သူတို႔ အေတာ္အတန္ သေဘာေပါက္သြား ၾကသည္။ “နင္တို႔မျပန္ၾကပါနဲ႔။ နင္ တို႔ေနသမွ် ငါတို႔အတိုက္မခံရဘူး” ဟု စစ္ေဘးဒုကၡသည္တစ္ဦးဆီက ဆႏၵျပဳ အသံထြက္ေပၚလာသည္။ “ဘာလို႔ လဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုခံစားေနရတာလဲ၊ ရွင္းျပပါဦး”ဟု စစ္ေဘးဒုကၡသည္ မ်ားကို ကူညီမႈ၊ အားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေရာက္ရွိလာေသာ လူမႈကူညီေရး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေမးျမန္းလိုက္သည္။ “နင္တို႔ၿမိဳ႕ ေပၚမွာ အဆန္းမဟုတ္ေပမယ့္ ငါတို႔ ေတြဆီမွာေတာ့ မိုးခ်ဳပ္တာနဲ႔ တံခါး ပိတ္ၿပီး ပုန္းေနရတယ္။ မနက္မိုး လင္းရင္လည္း ကိုယ့္အထုပ္ကေလး ကိုယ္ပိုက္ၿပီး ေျပးဖို႔ျပင္ေနရတယ္။ အခု နင္တို႔လိုဧည့္သည္ေတြ ရွိလို႔ ဒီလို ေအးေအးေနရတာ” ဟု ကခ်င္ေဒသ ခံဒုကၡသည္တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူ တစ္ေသာင္းေက်ာ္မွာ ဒုကၡသည္မ်ား အျဖစ္ စုေဝးေနထိုင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးထားခဲ့ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္  ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၉ ရက္မွ စတင္ကာ တိုက္ ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ စစ္၏အရွိန္သည္ တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္ လာခဲ့သည္။ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနစဥ္ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္းမွာပင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း မႈမ်ားလည္း ့ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္ တိုက္ပြဲႀကီး၊ ငယ္မ်ားစြာပိုတိုးလာသည္ ဟု ေလ့လာသူတခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ၾက သည္။ တိုက္ပြဲတိုးလာသည္ႏွင့္အမွ် ဒုကၡသည္မ်ားလည္း တိုးလာခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းဒုကၡသည္တို႔၏ စိတ္ ဒဏ္ရာလည္း ေလ်ာ့နည္းမည္မဟုတ္။ “ဒုကၡသည္စခန္းက ကခ်င္မေလးတစ္ ေယာက္ကို ဦးတို႔နဲ႔ လိုက္မလား ေမးေတာ့၊ နင္တို႔ကို ငါေၾကာက္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ နင္တို႔ ဆိုတဲ့စကားက ဗမာေတြကို  ရည္ၫႊန္းတာပါ။ ေသခ်ာတာက သူတို႔ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ဗမာေတြဟာ ဒီမွာ အခုစုေဝးေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ဗမာေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး” ဟု မအူပင္ ပ်ိဳးခင္းသစ္ လူမႈကူညီေရး အဖြဲ႕မွ ကိုထိုက္ထိုက္က သူ၏အေတြ႕အႀကံဳကို အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ ျပန္ေျပာ ျပသည္။

“တိုက္ပြဲေတြ ရပ္ဆိုင္းေတာ့မယ္လို႔ၾကားမိတယ္။ အျပင္က လက္ေတြ႕တိုက္ပြဲေတြ ရပ္ဆိုင္းတာက တကယ္ ေတာ့ သိပ္မခက္လွပါဘူး။ စိတ္ထဲမွာ စြဲၿမဲေနတဲ့ တိုက္ပြဲအနိ႒ာ ႐ံုေတြကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔က ပိုအေရးႀကီး ပါတယ္” ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေလ့လာေနသူတစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။

“စစ္ပြဲေတြၾကားမွာ လူလား ေျမာက္လာတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ အမုန္း တရားျပႆနာေတြ၊ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ ျမႇဳပ္ ထားတဲ့ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အႏၱရာယ္ ေတြကို ဘယ္လို ရွင္းလင္းၾကမလဲ” ဟု လူမႈကူညီေရး အဖြဲ႕ဝင္ ကိုထိုက္ထိုက္ က ေဝဖန္သံုးသပ္သည္။<တရားေသာ စစ္မရွိႏိုင္၊ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ေဖာ္ရန္ မသင့္၊ အထက္ေအာက္ တစ္ေျပးညီ ျဖစ္သင့္

လက္ရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္ ကို ႏိုင္ငံပိုင္ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သတင္း ထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႕၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္(၃/၂ဝ၁၃)ကို ေဖာ္ျပ ပါရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါ သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္ တြင္ အခ်က္ေပါင္း ၈ ခ်က္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ယင္းသတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားၾကသူ တခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္မွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေမးျမန္းရာ၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဖာ္လားကမ္ဖန္က “သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အခ်က္  ၄ မွာပါတဲ့ လဂ်ားယန္ေဒသမွာ စစ္ဆင္ေရးရပ္ ဆိုင္းမယ္ဆိုတဲ့အမိန္႔ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုးကို သက္ေရာက္ေစခ်င္တယ္။ ေကအိုင္ေအနဲ႔ ကခ်င္လူထု က ေတာင္းဆိုေနတာက လက္ရွိကခ်င္ ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ တပ္မေတာ္တပ္ ဖြဲ႕ေတြကိုသာမက ေအာက္ျပည္ ေအာက္ရြာကေန ထိုးစစ္အေနနဲ႔ တက္လာတဲ့ တပ္မေတြ၊ စစ္ေၾကာင္းေတြကို ဆုတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ဒါေတြဟာ အမွန္တကယ္ ဆုတ္သင့္ပါတယ္။ တပ္မလည္း ထိုးထားတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း ေဆြးေႏြးဦးမယ္ ဆိုရင္ ဘယ္သူမွ အယံုအၾကည္ မရွိႏိုင္ဘူး။ အစိုးရဘက္တပ္ေတြကို ဆုတ္ေပးလိုက္မယ္ ဆိုရင္ ယံုၾကည္မႈ ပိုတည္ေဆာက္ ႏိုင္မွာပါ။ လဂ်ားယန္ တစ္ခုတည္း ကြက္ေျပာလို႔ေတာ့ အားရစရာ မရွိပါဘူး။

“ေနာက္တစ္ခုက အခ်က္ ၅ မွာပါတဲ့ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ရန္မွအပ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ မျပဳလုပ္ရန္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ကလည္း လဂ်ားယန္ျဖစ္ ျဖစ္၊ ဘယ္ေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ တပ္ထိုးထားရင္ ရိကၡာပို႔ရတယ္။ အဲဒီလို ပို႔တဲ့ေနရာ မွာ ေကအိုင္ေအကို ျဖတ္ရတယ္။ သူတို႔ေနရာကိုျဖတ္ေတာ့ သူတို႔က ကာကြယ္တဲ့ အေနနဲ႔ ပစ္မွာပဲ။ ရိကၡာ မပို႔ႏိုင္ေအာင္ လုပ္မွာပဲ။  အဲဒီေတာ့ တပ္မထိုးထားရင္ ရိကၡာလည္း ပို႔စရာ မလိုေတာ့ဘူး။ စစ္လည္းျဖစ္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ စစ္ျဖစ္ၿပီဆိုမွေတာ့ လည္း ဘယ္သူမွ မတရားေတာ့ဘူးေပါ့။ အဲဒီေတာ့ တပ္ေတြ ထိုးထားသေရြ႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခုခံေနရဦးမွာပဲ။ ဒါ ေၾကာင့္ သိသာထင္ရွားေအာင္ တပ္ေတြဆုတ္ခြာသင့္တယ္။ ဒါဆိုရင္ ေဆြးေႏြးတဲ့ စားပြဲဝိုင္းကို ေရာက္လာမွာပါ” ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။IMG_0413ဆက္လက္ၿပီး ယင္းက “ဒီေန႔ သတင္းစာမွာေဖာ္ျပသလို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လကုန္ခါနီးေလာက္ကလည္း ေကအိုင္ေအနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရ၊ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕ေတြ ပထမဦးဆံုး ညႇိႏိႈင္းပြဲ လဂ်ားယန္မွာ လုပ္တယ္။ အဲဒီတုန္းက လက္မွတ္ထိုးဖို႔အဆင့္ထိ လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ညႇိႏိႈင္းပြဲမ တိုင္ခင္ ၁ ရက္ ၂ ရက္ႀကိဳေလာက္ က ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္ၾကားေရးက သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲလုပ္တယ္။ အဲဒီမွာ အခုသတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပသလိုမ်ိဳး ပ်က္ စီးဆံုး႐ံႈးခဲ့တာေတြ ကို ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ေဖာ္ျပထားတာေတြ႕ရတယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္ လက္မွတ္ထိုးတာ ပ်က္ခဲ့တယ္။ တစ္ဖက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အားျပဳေနခ်ိန္မွာ အရင္ကျဖစ္ပ်က္တာ ေတြကိုေဖာ္ျပေနတာဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္သေယာင္ေယာင္နဲ႔ ရန္စေန သလိုျဖစ္တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ျမင္ပါ တယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြ မလုပ္သင့္ပါဘူး” ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ကခ်င္ျပည္နယ္ အင္ဂ်န္းယန္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဒြဲဘူကိုလည္း အဆိုပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာ အင္ဒီပဲန္ဒင့္မွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေဒၚဒြဲဘူသည္ ယခု က်င္းပဆဲျဖစ္ေသာ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္း အေဝး တတိယေန႔တြင္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေသာ ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအ ႏွင့္ အစိုးရတပ္မ်ား အၾကား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆိုင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အျမန္ဆံုး စတင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ ရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းေၾကာင္း အေရး ႀကီးအဆိုကို တင္သြင္းထားသူျဖစ္ သည္။ ယင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္က ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ သည္။ ထိုသို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ အေရးႀကီး အဆို တင္သြင္းခဲ့ေသာ ေဒၚဒြဲဘူက ႏိုင္ငံေတာ္သတင္း ထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အခ်က္ ၄ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး “လဂ်ားယန္စခန္း မွာရွိတဲ့ စစ္သည္ေတြရဲ႕လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ျမစ္ႀကီးနား-ဗန္းေမာ္ျပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီး လံုၿခံဳေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ ရသြားလို႔ စစ္ဆင္ေရးကို ရပ္ဆိုင္းမယ္ ဆိုေတာ့ အရင္က မရေသးလို႔ လံုၿခံဳေရး ရေအာင္ ေလယာဥ္နဲ႔ သြားတိုက္ရတယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵအရ ရပ္ဆိုင္းတာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔လံုၿခံဳေရးရလို႔ ရပ္ဆိုင္းတယ္လို႔ပဲ နားလည္မိတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔ရပ္ဆိုင္းတာက အရင္လား။ ကြ်န္မတို႔ လႊတ္ေတာ္ကပဲ တင္ျပတာ ေနာက္က်တာလား။ အဲဒါလည္း သံုး သပ္ဖို႔ လိုတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ သေဘာထားေပၚမွာ သူတို႔ ဘယ္လို သေဘာထားလဲ ဆိုတာ ျပန္ထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ လိုတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ရပ္ဆိုင္းတာ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ပဲ ရပ္ဆိုင္း ရပ္ဆိုင္း လူထုအတြက္ ဝမ္းသာတယ္” ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။   သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္ပါ အခ်က္ ၇ ႏွင့္ ၈ ကို လည္း ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ယင္းက ဆိုသည္။


ဆက္လက္ၿပီး ေဒၚဒြဲဘူက “စစ္ဆိုရင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက အမွားအယြင္း ရွိတာပါပဲ။ အထက္က မလုပ္နဲ႔ ဆိုေပမယ့္ ေအာက္ေျခက လုပ္တာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒါေတြကို သင္ပုန္းေခ်ပစ္ဖို႔ လိုတယ္။ အခုအစိုးရက အရင္က ျဖစ္ခဲ့တာေတြကို ျပန္ေဖာ္ျပေနတယ္။ ဒါဟာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေဖာ္တာပဲ။ သူမ်ားရဲ႕စိတ္ကို ထိုးဆြတာ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျမန္ျမန္ရဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္တာပဲ။ ၿပီးေတာ့ ေသာင္းက်န္းသူလို႔ ေျပာဆို သံုးႏႈန္းတာေတြ လည္း မလုပ္သင့္ဘူး။ ႏွစ္ဖက္စလံုးက သူတို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုစီနဲ႔ လုပ္ေနတာေလ။ ဒါေၾကာင့္ အျပစ္ေတြ ျပန္မေဖာ္ဖို႔ ေရွ႕အနာဂတ္မွာ အေရးႀကီးတယ္” ဟု ဆိုသည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အခ်က္ ၅ တြင္ပါရွိေသာ မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ ျခင္းမွအပ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမည္ဆို သည့္ အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ “မိမိ ကိုယ္မိမိ ကာကြယ္တယ္ ဆိုၿပီး စစ္ျပန္ မျဖစ္သင့္ဘူး။ ဒါလည္း ေသးေသး ေလးကေန ႀကီးႀကီးမားမား ျပန္ျဖစ္ႏိုင္တယ္” ဟုေဒၚဒြဲဘူက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမွန္တကယ္ ျမန္ဆန္စြာရရွိႏိုင္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေဒၚဒြဲဘူက “သမၼတ အေနနဲ႔ ဘာကိုမွ မခြဲျခားဘဲနဲ႔ ကခ်င္ ျပည္သူလူထုအေပၚမွာ သူ႔ရဲ႕ခ်စ္ျခင္း ေမတၲာကိုျပသၿပီး ျပဳမူဖို႔လိုတယ္။ ဒါ့အျပင္ အစိုးရကလည္း သူ႔ရဲ႕ စစ္တပ္ကိုႏိုင္ေအာင္ထိန္း၊ စစ္တပ္အေန နဲ႔လည္း မလိမ္မညာဘဲ အမွန္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုတယ္။ ေအာက္မွာ
ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႈပ္ရွားပါဝင္ေနသူမ်ား မွာ အရြယ္အသီးသီး၊ နယ္ပယ္အသီး သီးရွိၾကသည္။ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသာမ က ရဟန္းေတာ္ မ်ားလည္း ေခတ္ အဆက္ဆက္ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ယခုကခ်င္ျပည္နယ္ရွိစစ္ပြဲ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဆရာေတာ္ တစ္ပါးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းေလွ်ာက္ တင္ရန္ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္မွ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့သည္။ မေကြးဆရာေတာ္ဦးပါေမာ ကၡက ျပန္လည္၍ သံုးသပ္မိန္႔ၾကားခဲ့ သည္။ မေကြး ဆရာေတာ္က “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖို႔ႀကိဳးစားၾကတာကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ အပစ္အခတ္ေတြရပ္စဲတာ ကိုလည္း ႀကိဳဆိုပါတယ္။ တစ္ခုရွိ တာက မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္တာ ကတကယ့္ကိုပဲ ခုခံကာကြယ္တာလား၊ မိမိဟာ အမ်ားၾကားေကာင္း႐ံု လုပ္ေနတာလား၊ အဲဒါေတာ့ စဥ္းစားဖို႔လိုတယ္။ တကယ္ခုခံတာကိုေတာ့ ဘာမွ မေျပာလိုဘူး” ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္..

သမၼတ၏ မိန္႔ၾကားခ်က္က တစ္မ်ိဳး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ လုပ္ရပ္ကတစ္မ်ိဳး၊ ေအာက္ေျခက လုပ္ရပ္က တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနမည္ကိုလည္း မလိုလားေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္မႈ တည္ ေဆာက္ရာတြင္ အပစ္အခတ္မရပ္ စဲ၍ မျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက တိုက္ပြဲမ်ား အရင္ရပ္သင့္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ဦးပါေမာကၡက အႀကံျပဳ မိန္႔ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာသတင္း တြင္ အခ်က္ ၈ ခ်က္ပါဝင္ၿပီး ကခ်င္ ျပည္နယ္ အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြား ရသည့္ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို အမ်ားဆံုးေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားပ်က္ျပားရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ား ကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ထားသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္၊ နံနက္ ၆ နာရီမွစကာ ကခ်င္ျပည္နယ္ လဂ်ားယန္စခန္းႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား- ဗန္းေမာ္ျပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီး၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကန္႔ သတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား  ရရွိသျဖင့္ စစ္ဆင္ေရး ရပ္ဆိုင္းမည္ဟုလည္း အခ်က္အမွတ္ ၄ ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။အခ်က္ ၅ တြင္ မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္ရန္မွအပ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ဟူေသာ အခ်က္ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွ အခ်က္ ၇ တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးမွတစ္ဆင့္ ခိုင္မာသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ပါရွိသည္။ ထို႔ျပင္ အခ်က္ ၈ ၌ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ ေအအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားျပည္ သူအားလံုးႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ သြားရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ထည့္ သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

နယ္ပယ္အသီးသီးမွလည္း ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္

လက္ရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနမ်ား အေပၚ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးကလည္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ တင္းမာေနေသာ အေျခအေနမ်ား ေျပေလ်ာ့ႏိုင္မည္ ဟုတ္ မဟုတ္ကိုမူ အတိအက် မသိရွိရေခ်။ သို႔ေသာ္ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္မ်ား ကလည္း တဖြဲဖြဲ ထုတ္ေနၾကၿမဲ ျဖစ္သည္။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ သေဘာထားေၾကညာ ခ်က္တြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား မ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရျခင္း မွာ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း ခြင့္ရွိေရးကို က်င့္သံုးလိုက္နာမႈမရွိခဲ့ ျခင္းအေပၚ အေျခခံေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ ေရးျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္း လမ္းျဖင့္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္း ျခင္းသည္ ေျပလည္မႈရေစမည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းကလည္း ယခုကာလသည္ မိမိတို႔၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္ ေတာင္းဆိုရမည့္ ကာလမဟုတ္သကဲ့သို႔ လက္နက္ကိုင္ ပယ္ခ်ရမည့္ ကာလလည္း မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းေရးနည္း မပါရွိဘဲ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း၊ စစ္ေရးအရွိန္ တင္းမာေန မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ျပည္ ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ေကအိုင္အို/ ေကအိုင္ေအ သို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မွ တိုက္တြန္းေၾကာင္း တိုက္တြန္း ခ်က္တစ္ရပ္ ကို ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္ က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္ကလည္း ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပဋိပကၡဒုကၡသည္ မ်ားထံသို႔ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီေရာက္ရွိ ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေခ်ာေမြ႕စြာ ပို႔ေဆာင္ ေရးကို မည္သို႔ တာဝန္ယူႏိုင္မည္ ဆိုသည့္ ျပႆနာကို ႏွစ္ဖက္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္ အေရးႀကီး ေသာ ကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းၾကရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေသာ္ လည္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနဆဲ
ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္၊ နံနက္ ၆ နာရီမွ စတင္ကာ ကခ်င္ျပည္နယ္ လဂ်ားယန္ေဒသရွိ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရး ကို ရပ္ဆိုင္းထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေၾကးမံု သတင္းစာတြင္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ယင္းေဒသတစ္ခြင္တြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၉၊ ၂ဝ၊ ၂၁ ရက္မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကအိုင္ေအ အရာရွိ တစ္ဦးက “အစိုးရဘက္က ဒီေန႔ ၂ဝ ရက္ ညကစၿပီး ၂၄ နာရီ အတြင္း အၿပီးသတ္ ထိုးစစ္ဆင္သြား ဖို႔ ၫႊန္ၾကားထားတာ ရွိတယ္လို႔ သိရတယ္” ဟု ဆိုသည္။ အစိုးရ အေနျဖင့္ လဂ်ားယန္ေဒသ ခယာဘြမ္ (Hka Ya Bum) စခန္းကို ၂၄ နာရီ အတြင္း အၿပီး သိမ္းပိုက္ ရန္ ၫႊန္ၾကားျခင္းျဖစ္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း၊ ခယာဘြမ္ ထိုးစစ္သည္ ၁၉ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္း တြင္ အက်အဆံုး မ်ားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂ဝ ရက္ မနက္ ၈ နာရီတြင္ ခယာဘြမ္ ၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ေသာ္လည္း အက်အဆံုး မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီ တြင္လည္း ခယာဘြမ္၏ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္ မ်ားမွ အစိုး ရတပ္မွ ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ညေန ၆ နာရီခြဲတြင္လည္း လဂ်ားယန္ ေတာင္ေျခရွိ လဝါယန္အနီးမွ အစိုးရတပ္ ဖြဲ႕သည္ လိုင္ဇာဘက္သို႔ ထိုးေဖာက္ ရန္ ႀကိဳးစားစဥ္ မိုင္းတြင္းထဲ က်ကာ ေကအိုင္ေအတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ေခ်မႈန္း ျခင္းကို ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဇန္နဝါရီ  ၂၁ ရက္ မနက္မွ စတင္ကာ အစိုးရ  လက္နက္ႀကီးတပ္ဖြဲ႕သည္ စိန္လံု ေတာင္မွ မိုင္ဂ်ာယန္အနီးရွိ ေဒသ မ်ားသို႔ ပစ္ခတ္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ မိုင္ဂ်ာယန္ႏွင့္ ခါယာ ေတာင္ေက်ာကိုလည္း ေတာက္ေလွ်ာက္ ပစ္ခတ္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ၂၄ နာရီ စစ္ဆင္ေရးရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ပါက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မွ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေၾကာင္း ေၾကညာရန္ ရွိေၾကာင္း၊ ေရႊဟသၤာ သတင္းဌာနက ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုသို႔ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ လာမႈေၾကာင့္ ေကအိုင္အို ဗဟိုေကာ္ မတီက ဇန္နဝါရီ ၂ဝ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီထံသို႔ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္တစ္ခုပို႔ ေဆာင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အေၾကာင္း  ျပန္ၾကားခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ေရွ႕တန္း စစ္ေျမ ျပင္တြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနမႈ မ်ားမွာ လံုးဝဆန္႔က်င္ကြဲျပားေနေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေကအိုင္အိုကို ၾကည္းတပ္၊ ေလတပ္၊ အေျမာက္တပ္ မ်ားျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ကာ စစ္ေရးအရ ဖိအားေပးမႈ အေျခအေန ေအာက္တြင္ ျပည္ေထာင္ စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ေကအိုင္အို အဖြဲ႕တို႔ သာ သီးျခားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မျပဳလုပ္ဘဲ UNFC (ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္  ေကာင္စီ)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း UNFC ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ တို႔ ေဆြးေႏြးျခင္းကသာ ပိုမိုသင့္ ေလ်ာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကား ထားသည္။

ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီသည္ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္က ယင္းေကာင္စီ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ေနမႈ မ်ားကို ခ်က္ျခင္း ရပ္တန္႔ၿပီး လြတ္လပ္တန္းတူတရားမွ် တေသာ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ပြဲအျမန္ေခၚယူက်င္းပရန္ ပန္ၾကား ေတာင္း ဆိုေၾကာင္း သတင္းထုတ္ ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

တိုက္ပြဲမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြား

ထိုသို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနရ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ား ေကာင္စီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာေရႊလင္းက “စီးပြားေရးအရ ၾကည့္ရင္ စားက်က္လုတာေပါ့။ နယ္ေျမအရ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္နယ္ေျမမွာကိုယ္ လံုၿခံဳစြာ ေနခ်င္တယ္ဆိုတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ ၿပီး တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္လာတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကား  သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုအေနျဖင့္ လည္း အစိုးရဘက္မွ တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္ရန္ ဆႏၵရွိၿပီး ေကအိုင္အို/ ေက အိုင္ေအဘက္မွလည္း တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ ဆႏၵရွိေနေသာ္လည္း အဘယ့္ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္ ျဖစ္ေနသည္ကို အေျဖမထုတ္ႏိုင္၊ နားမလည္ႏိုင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရ သည္။

“စစ္ပြဲေတြ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ သလဲဆိုရင္ သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ ခ်ိီ လာတဲ့ ျပႆနာေတြ၊ စစ္နာနာတိုက္ ေပးမွ အက်ိဳးရွိမယ့္ သူေတြရွိေန တာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြဟာ စာနာ တရားနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေအာ္ေအာ္၊  မ်က္ရည္နဲ႔ မ်က္ခြက္ ဘယ္ေလာက္ ပဲေျပာေျပာ အရာမထင္တာပါ” ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မင္းကိုႏိုင္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

အဲဒီတိုက္ပြဲေတြ ရပ္ေအာင္ ဘယ္လို လုပ္သင့္သလဲ
အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ မ်ိဳးစံုေပါင္းစုကာ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ ပြားလာခဲ့ၿပီ။ ထိုသို႔ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားကို နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြ ကာရပ္တန္႔ေအာင္ လုပ္ၾကရမည္မွာ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲ မ်ား ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္  သင့္ေသာ အခ်က္မ်ား ကို ေရႊပါရမီ ေတာရ ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိက က “စစ္ပြဲျဖစ္တာ အေၾကာင္းတရား ရွိတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းတရားကို ႐ိုး႐ိုးသားသား၊ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္ မတ္နဲ႔ အမွန္အတိုင္း သိေအာင္ အေျဖ ရွာဖို႔လိုတယ္။ သိေအာင္ရွာၿပီးမွ ေျပလည္သြားေအာင္ ေျဖရွင္းရမယ္။ ကိုယ့္ဘက္သူ႔ဘက္ ညီၫြတ္မွ်တ ေအာင္ အေပးအယူ၊ အေလွ်ာ့ အတင္း  ေလးနဲ႔ ေျဖရွင္းရမယ္။ ႏွစ္ဖက္ စလံုးကေတာ့ ကိုယ္မွန္တယ္ေျပာမွာ ပဲ။ မွန္တယ္ မမွန္ဘူးဆိုတာ ကိုယ္ တစ္ေယာက္တည္းအက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ မစဥ္းစားဘဲ တိုင္းသူျပည္သား အက်ိဳးစီးပြား လိုအင္ဆႏၵေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ ဆိုတာနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးၿပီး စဥ္းစားသင့္တယ္”ဟု မိန္႔ၾကား ေတာ္မူသည္။
“တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ အျပန္ အလွန္ေလးစားမႈေတြနဲ႔ ႐ိုးရွင္းတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳးေတြ လုပ္ရင္ တိုက္ပြဲ ေတြ မရပ္ဘူးဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး”ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား မ်ားအဖြဲ႕မွ ကိုထြန္းျမင့္ေအာင္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။
တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္အတြက္  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္အတြက္ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ေကအိုင္အို /ေကအိုင္ေအ တို႔ၾကားတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အႀကိမ္ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား ႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲမ်ား၊ က်ဆံုးသူမ်ား၊ ေသဆံုးသူမ်ား၊ စစ္ ေျပးဒုကၡသည္ မ်ားသာ ေန႔စဥ္တိုး ပြားလ်က္ ရွိေနသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္ မင္းကိုႏိုင္က “ဒီတိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္တာကို ပစ္ထားသလို ျဖစ္ရင္ သတင္းေတြက အေမွာင္က်သြားေရာ၊ အသံတိတ္ သြားတဲ့အခါ တိုက္ပြဲေတြ ျပန္စေတာ့တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မီးေမာင္း နာနာထိုးေပး၊ ဝိုင္းေအာ္ေပးရင္ မဟုတ္တာလုပ္တဲ့ သူဟာ လက္႐ုပ္ သြားမယ္” ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ဆႏၵမ်ား ေဖာ္ထုတ္ၾက
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း၌ ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေရး အတြက္ ေတာင္းဆိုေသာ ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ျခင္း မ်ား ေဒသအသီးသီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဇန္နဝါရီ ၁ဝ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီ ခန္းမ၌ ကခ်င္ေဒသ ခံျပည္သူမ်ား က ကခ်င္ေဒသစစ္ပြဲမ်ား ရပ္ဆိုင္း ေပးေရးဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။
မံုရြာၿမိဳ႕၌လည္း မံုရြာရဲစခန္း ၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကခ်င္ စစ္ပြဲရပ္ဆိုင္းေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၂ဝ ရက္တြင္ လူ အင္အား ၁ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။
ရန္ကုန္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သည့္ အဖြဲ႕တစ္ခုလည္း ေပၚေပါက္ ခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္လူငယ္ ၂၉ ဦးပါရွိၿပီး မိုင္ေပါင္း ၇ဝဝ ေက်ာ္ရွိ ေသာ ခရီးကို ေျခလ်င္ ေလွ်ာက္ကာ ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ႀကိဳးပမ္းမည္ ဟု သိရသည္။ ယင္းတို႔သည္ ဇန္န ဝါရီ ၂၁ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီမွ စတင္ကာ ရန္ကုန္မွ လိုင္ဇာသို႔ ထြက္ခြာခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိန္တစ္လေက်ာ္ ခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထား ေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိတြင္ ကခ်င္ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမွာ ဆိုင္ကယ္စက္ႏိႈးသံ ၾကားရ႐ံုျဖင့္ ဗံုးခိုက်င္းမ်ားထဲသို႔  ေျပးဝင္ ပုန္းတတ္သည့္ အေလ့အထ ပင္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ဒုကၡ သည္စခန္းမ်ား၏ ေရွ႕တြင္ ဗံုးခို က်င္းတူး ေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ား၊ လူစိမ္းျမင္ပါက ေၾကာက္ရြံ႕စြာ ၾကည့္ေနတတ္ေသာ မ်က္လံုးမ်ားက တိုက္ပြဲမ်ား အျမန္ဆံုးရပ္ရန္ ေတာင္းဆိုေနသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။
တိုက္ပြဲမ်ား မရပ္တန္႔ပါက ယင္းျပည္သူလူထု၏ ရင္ထဲမွ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္၊ ထိတ္လန္႔စိတ္၊ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားသည္ မည္သို႔မွ် ေပ်ာက္ပ်က္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ ထို စိတ္မ်ားရွိေနသမွ်လည္း စစ္မွန္ေသာ  ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တစ္ခု ျဖစ္ ေပၚလာႏိုင္မည္မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္လာရန္၊ ျပည္သူ လူထု၏ ဆႏၵအမွန္ ျပည့္ဝရန္ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းရန္ ဆိုသည္မွာ….။
ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ သတင္းအဖြဲ႕


ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုနီးပါးမွ် ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထား ခဲ့ေသာ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို အမွီအခိုျပဳျခင္းအားျဖင့္ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာလာၾကေသာ ခ႐ိုနီစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသည္ ယခုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီသို႔ ရန္ပံုေငြ လွဴဒါန္း ထည့္ဝင္ ၾကကာ အလွဴရွင္မ်ား အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိ လာၾကျခင္းျဖင့္ ယင္း တို႔၏ ပံုရိပ္ကို ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ရပ္ကို စိုက္ထူႏိုင္ ခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ပညာေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စစ္တပ ္အရိပ္မည္း လႊမ္းမိုးမႈ မကင္းေသာ ရန္ပံုေငြ အလွဴအတန္းမ်ား ကို ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က လိုလားစြာ လက္ခံရယူမႈသည္ သူ၏ ႏိုင္ငံတကာ ပံုရိပ္ အေပၚ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈရွိ ေကာင္းရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔ ကို ေထာက္ခံသူမ်ားကမူ ထိုသို႔ လက္ခံ လိုက္ျခင္း သည္ပင္လွ်င္ ဘ႑ာေရး လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ႏိုင္ငံေရးအရ ပါးနပ္လိမၼာစြာ ေဆာင္ရြက္ လိုက္ျခင္းအျဖစ္ ခ်ီးက်ဳး ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ရာစုႏွစ္ဝက္မွ် အုပ္စိုးခဲ့သည့္ စစ္အာဏာပိုင္တို႔ႏွင့္ လက္တြဲကာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ လာၾကေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျဖစ္ အေမရိကန္ အစိုးရက အမည္မည္း စာရင္း သတ္မွတ္ထားသူတို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္း မ်ားက ရန္ပံုေငြ ဂီတပြဲ တစ္ရပ္တြင္ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းခဲ့ ေသာ ေငြရပ္ က်ပ္ ၂၁၁.၅ သန္းခန္႔ ကို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ National League for Democracy (NLD) ပါတီက လက္ခံရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ရန္ပံုေငြ လွဴဒါန္းထည့္ ဝင္မႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လႈပ္ခတ္မႈေလး တစ္ရပ္မွ်ကိုပင္ မျဖစ္ေပၚေစ ခဲ့ျခင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ ျပည္သူလူထု က မည္မွ်အထိ ၾကည္ညိဳေလးစား ေၾကာင္း ျပသ လိုက္သည့္ သေကၤတ တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အျပင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးအစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ရပ္တည္မႈအေျပာင္းအေရႊ႕တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားလာသည့္ ခ႐ိုနီ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၏ ေအာင္ျမင္မႈ ကို ျပသလိုက္ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ လက္႐ံုးႏွင့္ လက္နက္ေရာင္းခ်သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ျမန္မာ လုပ္ငန္းရွင္ ဘီလ်ံနာ ဦးေတဇပိုင္ဆိုင္သည့္ AGD Bank က ဒီဇင္ဘာလအတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ ရန္ပံုေငြ ဂီတပြဲ တစ္ရပ္၌ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီသို႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္း ၄ဝ (ကန္ေဒၚလာ ၄၇ဝဝဝ) လွဴဒါန္း ေပးအပ္ ခဲ့သည္။

ေရႊသံလြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အုပ္စုႏွင့္ Sky Net ႐ုပ္/သံဌာနတို႔ ကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေက်ာ္ဝင္း၏ ဇနီးသည္ ကလည္း ေလလံပြဲတစ္ရပ္ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ လက္ႏွင့္ ထိုးထားသည့္ အေႏြးထည္ ဆြယ္တာ ၂ ထည္အနက္မွ ၁ ထည္ကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၄၁.၅ သန္း ေပးကာ လွဴဒါန္း ဝယ္ယူခဲ့သည္။ Sky Net ႐ုပ္/သံ ကလည္း က်ပ္ေငြ သန္းေပါင္း ၁၃ဝ ကို သီးသန္႔လွဴဒါန္းသြားခဲ့ ေပေသးသည္။

ေကာက္ခံရရွိေသာ ရန္ပံုေငြ အားလံုးသည္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ရန္သာျဖစ္ၿပီး ပါတီ အေရး ကိစၥႏွင့္ စပ္ဆိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၏ လူမႈေရးႏွင့္ ပညာေရးမူဝါဒမ်ား ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚျမင့္ျမင့္စိန္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက အဆိုပါ လွဴဒါန္းမႈမ်ားအတြက္ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီက အထူးေက်း ဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္ အားလံုးလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ၾကမည္မွာ အေသအခ်ာ ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးေတဇႏွင့္ စစ္တပ္ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည့္ အျခားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံ တို႔၏ အမည္မည္း စာရင္းတြင္ ယေန႔တိုင္ ပါဝင္ေနၾကဆဲ ပင္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူအမ်ားကမူ ယင္းတို႔၏ စစ္အစိုးရအေပၚ အသံတိတ္ ေထာက္ခံမႈ၊ ဖံုးဖိမရေအာင္ ထင္ရွားလွေသာ ဥစၥာဓန ၾကြယ္ဝမႈႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး က႑ အမ်ားအျပားကို ဆက္လက္ စိုးမိုးထားႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ အတြက္ ယင္းတို႔အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ကာ အမုန္းပြားလ်က္ ရွိၾကဆဲျဖစ္သည္။

ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ၁၇ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ေနထိုင္ခဲ့ရၿပီး ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ရ ေသာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ အဆိုပါ ေငြရပ္မ်ားကို အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေစမည့္အစား ေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လွဴဒါန္းလိုက္ျခင္းက သာ၍ ေကာင္းေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ အတြင္းက ေျပာၾကားကာ သူ၏ အလွဴေငြ လက္ခံမႈကို ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမွားမည္မွ်ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ သည္ျဖစ္ေစ၊ ျပင္ဆင္ရန္ အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ရရွိသင့္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ခ႐ိုနီဟု ေခၚဆိုခံရသူမ်ား” အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရည္ၫႊန္းေျပာၾကားေလ့ ရွိသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ ပြန္းပဲ့ေစႏိုင္ျခင္း ရွိပံုမရေပ။ တိုင္းရင္းသား ဒုကၡသည္မ်ား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံ ေနရျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရပ္တည္ ေျပာၾကားမႈ မရွိခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ ေဝဖန္ေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိေနၿပီး ျဖစ္သည့္တိုင္ ခ႐ိုနီတို႔၏ အလွဴေငြမ်ားကို လက္ခံျခင္းက သူ၏ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးရန္ မရွိခဲ့ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရာ ေနရာတစ္ရပ္အျဖစ္ လူႀကိဳက္မ်ား တြင္က်ယ္လ်က္ရွိေသာ Facebook လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ သူ႔ကို ေထာက္ခံသူအခ်ိဳ႕က “Robin Suu” ဟူ၍ပင္ ခ်စ္စႏိုးျဖင့္ အမညေပး ေရးသား ေဖာ္ျပ လာခဲ့ၾကသည္။ လူခ်မ္းသာမ်ားထံမွ ေငြေၾကးမ်ားကို လုယူကာ ဆင္းရဲသူ ဆင္းရဲသား မ်ားအား ေဝငွ ေပးေသာ အဂၤလိပ္ ေတာပုန္းႀကီး Robin Hood ႏွင့္ တင္စားကာ “ေရာ္ဘင္စု”ဟု ေခၚ ေဝၚၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

UK ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Burma Campaign UK အဖြဲ႕မွ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦးျဖစ္သူ Mark Farmaner က အဆိုပါ အလွဴေငြမ်ားကို လက္ခံ ျခင္းသည္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ျပႆနာ တစ္ရပ္ဟု မယူဆေၾကာင္း၊ ခ႐ိုနီ မ်ားထံမွ အလွဴေငြကို လက္ခံျခင္းအားျဖင့္ မူဝါဒအေပၚ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာရွိသည့္ သက္ေသ အေထာက္အထား တစ္ခု တေလမွ်ကိုပင္ ေတြ႕ရွိရျခင္းမရွိ ေသးေၾကာင္း၊ အန္အယ္လ္ဒီ အေနျဖင့္ မူဝါဒ အမ်ားအျပား ခ်မွတ္ႏိုင္ ျခင္းလည္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ေထာက္ျပ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆင္းရဲသား အမ်ားစု ပါဝင္ေသာ အေရအတြက္ သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိသည့္ ပါတီဝင္မ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြ ေကာက္ခံႏိုင္ ေရး ယႏၱရားတစ္ရပ္ ကင္းမဲ့လ်က္ရွိသည့္ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီ အတြက္ အဆိုပါ လွဴဒါန္းေငြမ်ား မွာ အေရးပါလွ ေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာ Derek Tonkin က ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္တြင္ ရန္ပံုေငြရရွိေရး သည္ ရွင္သန္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္မႈပင္ျဖစ္သည္ဟုဆိုခဲ့သည္။ အဆိုပါ ရန္ပံုေငြသည္ ျပည္တြင္းမွ သာ ရရွိျခင္းျဖစ္ရမည္ျဖစ္ရာ ခ႐ိုနီ တို႔၏ ရန္ပံုေငြမ်ားကို သင့္ေတာ္သည့္ စီမံကိန္း မ်ားတြင္ ထည့္ဝင္ ေစျခင္းအေပၚ အျပစ္ေျပာၾကားရန္ မရွိေၾကာင္းလည္း Derek Tonkin က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကလည္း အျပစ္ဖို႔ေျပာၾကား လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း Derek က ေျပာၾကား ခဲ့ေသးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၾကြယ္ဝဆံုးေသာ အရပ္သားမ်ားထံမွ အလွဴေငြ လက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ပါတီသည္ တိုင္းျပည္စီးပြား ေရးျပန္လည္ ထူေထာင္ရာတြင္ အဓိက ပေလယာမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္မည့္သူ မ်ားထံ လက္တစ္ဖက္ တိုးခ်ဲ႕ ကမ္းလွမ္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဩစေၾတးလ် သံအမတ္ ေဟာင္း Trevor Wilson ကလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခ႐ိုနီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္တြင္ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ မ်ားျပားလွေသာ စီးပြားေရး ေလာင္းေၾကးထပ္မႈ မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾက သည္ျဖစ္ရာ ယင္းတို႔ကို တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈေအာက္သို႔ ေဆာင္ၾကဥ္းရန္မွာ အေရး အႀကီးဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း Trevor က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူ၏ ရန္ပံုေငြ မတည္သူမ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနၾကၿပီး အဆိုပါေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီသည္ ယခင္အစိုးရ ထူေထာင္ ခဲ့သည့္ လူႀကိဳက္ မမ်ားေသာ္လည္း ရန္ပံုေငြ ေတာင့္တင္းသည့္ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီႏွင့္ အဓိက ယွဥ္ၿပိဳင္ ရမည္ျဖစ္သည္။

Ref: Suu Kyi’s Party Accepts Crony Donation in Reformera Myanmar

Reuters
ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္

photo credit - internet
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO)တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္းထန္စြာဆန္႔က်င္႐ံႈခ်ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ရန္ကုန္သံ႐ံုးေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္မွ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနမႈမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔မွစတင္၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွ KIO ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ လိုင္ဇာအနီးဝန္းက်င္ကို စစ္ေရးအရဆက္လက္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ေသဆံုး ခဲ့သည့္အျပင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အားယုတ္ေစသည့္အတြက္ အဆိုပါထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနသည့္ကိစၥအား အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္႐ံႈခ်ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါေဒသရွိ ေဒသခံအရပ္သားမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ ေနထိုင္စားေသာက္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီမ်ား၏ အကူအညီလုိအပ္ေနေသာေနရာမ်ားသို႔ ျမန္မာအစိုးရက အတားအဆီးမရွီ ဝင္ခြင့္ျပဳပါရန္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္ေစရန္ ႏွစ္ဖက္တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး အေျခအေန တစ္ရပ္ဖန္တီးသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

Yangon chronicle

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.