01/26/13ေျခခ်ဳပ္မႈျဖင့္ မတရားအဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ပဲခူးတိုင္း၊သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္၊မွ လယ္သမားႀကီးဦးတင္စိုးကို ယေန႔ တရားရုံးထုတ္ .... ။ မည္သည့္ျပစ္မႈမွ် က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိေသာ လယ္သမားႀကီးကို ရာဇ၀တ္သား လူဆိုးႀကီးအလား .... ။

၁၉၉၃ခုႏွစ္ကပဲခူးတိုင္း၊သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္၊လွာပကစ္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ားကိုေက်းရြာေန ေတာင္သူလယ္သမား
(၅၂)ဦးက မိမိတို႔လုပ္အားျဖင့္ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း၍ လယ္ယာေျမမ်ား ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ စစ္တပ္ပိုင္ေျမျဖစ္သည္ဟုဆိုကာဗိုလ္ႀကီးမ်ဳိးစိမ့္က အဓမၼသိမ္းယူခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုလယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ စစ္တပ္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ႏိုင္ငံေတာ္ကေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္စီမံကိန္း၊
မည္သည့္အေဆာက္အဦမွ် ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိသျဖင့္ မူလခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း၍ လယ္ယာေျမေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကေသာ
လယ္သမားႀကီးအခ်ဳိ႕က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုအခါက်မွ ယခင္က လယ္ယာေျမသိမ္းယူခဲ့ေသာဗိုလ္ႀကီးမ်ဳိးစိမ့္၏သမီးဆိုသူ ေဒၚခင္စံပယ္စိမ့္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဌာနဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အေကာက္ႀကံကာလယ္သမားႀကီးမ်ားကို အမႈဆင္ဖမ္းဆီး၍
အခ်ဳပ္ထဲထည့္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ လယ္သမားႀကီးဦးတင္စိုးကို၅/၁(စ)(ဆ) ေျခခ်ဳပ္ပုဒ္မျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


ေျခခ်ဳပ္မႈျဖင့္ မတရားအဖမ္းဆီးခံထားရေသာ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္၊က်းရြာမွ လယ္သမားႀကီးဦးတင္စိုးကို (၂၅၊၁၊၂၀၁၃)ေန႔ကတရားရုံးထုတ္စဥ္.သြားေရာက္အားေပး၀န္းရံခဲ့ၾကသည္... ။
su su nwe


ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္အထိ သြယ္တန္းထားသည့္ ျမန္မာ-တရုတ္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းလုပ္ငန္းသည္ ျပည္တြင္းစစ္ကို ပိုမိုႀကီးထြားေစရန္အတြက္ အားေပးသည့္အသြင္ေဆာင္ေနသည္ဟု ယင္းပိုက္လိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီက သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းသြားရာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ဖာေက်းရြာအတြင္း လယ္သမား ၇၀ ခန္႕၏ လယ္ယာဧက ၄၅၀ ေက်ာ္မွ ေလ်ာ္ေၾကးမဲ့ ဆံုးရံႈးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီက ၎ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ေလးခုကို ျဖတ္သန္းသြားရသည့္အတြက္ လယ္ယာေျမႏွင့္ စိုက္ခင္းမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ အမ်ားပိုင္ေက်းရြာေသာက္သံုးေရကန္မ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ သဘာဝ ေရထြက္မ်ားႏွင့္ ေရထိန္းေတာမ်ား၊ ရွားပါး ေရေန၊ ကုန္းေနသတၱဝါမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား စသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေဂဟစနစ္ကို မ်ားစြာ ထိခိုက္ေၾကာင္း၊ ထို႕ျပင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝကို ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႕အေနျဖင့္ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႕ျပင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းမခံရေသာ္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္ လယ္ယာေျမ၊ စားက်က္ေျမမ်ားအတြက္ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သံုးသိန္းခြဲႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္စာေလ်ာ္ေၾကး သတ္မွတ္ထားကာ လယ္သမား ၉၀ ရွိသည့္အနက္ ၅၈ ဦးသာ ေလ်ာ္ေၾကးရ၍ နစ္နာေၾကးမရသည့္ လယ္သမားမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမွ ဖြဲ႕ထားသည့္ ေျမယာႏွင့္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးအဖြဲ႕ကမူ ေငြေၾကးအေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး အတိုင္းအတာႏွင့္လုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အားလံုးကို ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းမႈလုပ္ငန္းမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ၿပီးစီးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာမည့္ဇြန္လအေစာပိုင္းတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ျဖန္႕ျဖဴးမႈ စတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္အမ်ိဳးသားေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ ကူမင္းၿမိဳ႕သို႕ သြယ္တန္းထားသည့္ ၇၇၁ ကီလိုမီတာရွည္ေသာ ေရနံပိုက္လိုင္း ၿပီးစီးသြားပါက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေရနံတန္ခ်ိန္ ၂၂ သန္းပို႕လႊတ္ျဖန္႕ျဖဴးႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွပင္ ကူမင္း၊ ကိုင္က်ိဳ႕ႏွင့္ က်န္စီၿမိဳ႕မ်ားအထိ သြယ္တန္းထားေသာ ၂၈၀၆ ကီလိုမီတာအရွည္ရွိသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဓာတ္ေငြ႕ ၁၂ ဘီလီယံ ကုဗမီတာခန္႕ ပို႕လႊတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Yangon chronicle


ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရားပြဲဓမၼသဘင္မ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ေနသည္ မွာ ႏွစ္ေပါင္း အေတာ္ၾကာျမင့္ ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရး အတြက္ ျမတ္ဗုဒၼ၏ တရားေတာ္မ်ားကို ျပန္လည္ေဟာၾကားေသာ ဓမၼကတိကဆရာေတာ္မ်ားသည္လည္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အႏွံ႔၊ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ဆိုသလို လွည့္လည္ေဟာၾကား တရားျပသေနၾကပါသည္။ တရားပြဲရက္မ်ားရေအာင္ ႀကိဳတင္ေလ်ာက္ထား စီစဥ္ရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဟသၤာတသူ၊ ဟသၤာတသားမ်ားအတြက္လည္း ႏွစ္စဥ္ တရားဓမၼမ်ား နာယူခြင့္ရရန္ ေက်ာင္းတိုက္အသီးသီးမွ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ဓမၼသဘင္က်င္းပေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ ပရဟိတလူငယ္အဖြဲ႔မ်ား၊ ရပ္ကြက္အလိုက္ လူငယ္အဖြဲ႔မ်ား မွ တရားပြဲမ်ားကို အလ်င္းသင့္သလို ဆင္ယင္က်င္းပေနၾကပါသည္။

ယခု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တရားေဟာ ပါမစ္ေလ်ာက္ထားရာတြင္ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ေအာင္၀င္း မွ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေစလ်က္ ဟု အစရွိေသာ အခ်က္ (၁၃) ခ်က္ပါ စည္းကမ္းကို ထုတ္ေပးပါသည္။

စည္ကမ္းခ်က္မ်ားမွာ……

(၁) ႏိုင္ငံေတာ္အား အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမည့္ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုမ်ား မပါေစရ။
(၂) ႏိုင္ငံေရး လံုး၀ ကင္းရွင္းရမည္။
(၃) ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အညီ ျဖစ္ရမည္။
(၄) ည (…..) နာရီ အထိသာ ခြင့္ျပဳသည္။
(၅) အရက္/ေလာင္းကစား၀ိုင္းမ်ား လံုး၀(လံုး၀) ခြင့္မျပဳ။
(၆) မီးေဘး ႏွင့္ က်န္းမာေရးကို ဂရုျပဳရမည္။
(၇) ပြဲခင္းလံုၿခံဳေရး၊ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးအား စီမံခ်က္ႏွင့္အညီ ႀကီးၾကပ္တာ၀န္ယူရမည္။
(၈) ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း မျဖစ္ေစရ။
(၉) ပြဲၿပီးပါက သန္႔ရွင္းေရးကို ခ်က္ျခင္းလုပ္ရမည္။
(၁၀) လမ္းမႀကီးအား ပိတ္ဆို႔က်င္းပျခင္း မျပဳလုပ္ရ။
(၁၁) မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေစေရး တာ၀န္ယူရမည္။
(၁၂) ထူးျခားျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚေပါက္ပါက ပြဲကို ခ်က္ျခင္းပိတ္ရမည္။
(၁၃) သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ပြဲမိန္႔ေတာင္းခံသူကို ဥပေဒအရ အေရးယူသြားမည္။

အထက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ သာသနာေတာ္ကို ညိွဳးႏြမ္းေအာင္ ထိခိုက္ေစာ္ကားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဓၼဘာသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗုဓၼဘာသာ၀င္မ်ား ျပဳလုပ္သည့္ တရားပြဲမ်ားအတြက္ ထုတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္သည္ တျခားဘာသာ၀င္မ်ား ဖတ္မိလွ်င္ အေတာ္ပင္ အထင္အျမင္ေသးစရာ ျဖစ္ပါသည္။

နံပါတ္(၁) စည္းကမ္းခ်က္ျဖစ္ေသာ-ႏိုင္ငံေတာ္အား အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမည့္ အျပဳအမူ ေျပာအဆိုမ်ား မပါေစရ ဆိုသည္မွ- ႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုသည္မွာ မည္သူကို ရည္ရြယ္ပါသနည္း။
တရားေဟာဓမၼကထိကမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားအားလံုး စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမ်ား၊ သီလေကာင္းမ်ား ရွိေစရန္ အပင္ပန္းခံ၍ တရားဓမၼမ်ားကို လွည့္လည္ေဟာၾကား ဆိုဆံုးမေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေကာင္းေစခ်င္စိတ္ရွိလို႔ သာသနာေတာ္ထြန္းကားဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတာပါ။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေျပာတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ……ဟို သီခ်င္းထဲကလို “ဒို႔အေဖႀကီးကို ကာကြယ္မေလ….ဒို႔အဘႀကီးကို ကာကြယ္မေလ….” အဲဒီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေျပာတာပါလား ခင္ဗ်ာ……..(၁)အခ်က္ကို လက္မခံႏိုင္ပါဘူး ခင္ဗ်ာ။

နံပါတ္(၂) အခ်က္ “ႏိုင္ငံေရး လံုး၀ ကင္းရွင္း ရမည္”….အဲဒီ အခ်က္ကလည္း ဆရာေတာ္မ်ားဟာ ႏိုင္ငံေကာင္းစားေရးအတြက္ လိုက္လံေဟာေျပာ ျပသေနတာပါ… ႏိုင္ငံေတာ္မွာ မတရား အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား၊ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ ၿပီးေရာ လုပ္သူမ်ား၊ တရားဥပေဒ အထက္မွာ ရွိေနသူမ်ား၊ အဲဒီ ေအာက္တန္းစားစိတ္ရွိသူမ်ားကို စိတ္ဓာတ္ေတြ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပန္လည္ျပဳ ျပင္ဖို႔ေဟာၾကား ျပသေနတာပါဒါလည္း ႏိုင္ငံေရး မဟုတ္ပါဘူး၊ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားေကာင္းဖို႔ ႏိုင္ငံ့အေရးပါ။ ႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းရမည္ ဆိုတာ ဟိုေခတ္က စကားလံုးပါ။ ခုေခတ္မွာ ဆက္သံုးေနမယ္ဆိုရင္ သမၼတႀကီးေျပာတဲ့ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲသူေတြကို ထားခဲ့ရမယ္ ဆိုတဲ့ စကားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႀကီး သတိရပါ။
နံပါတ္(၃) အခ်က္က အခ်ိန္(…..)နာရီ အထိသာ ခြင့္ျပဳသည္ ဆိုတဲ့ စည္ကမ္းခ်က္ကလည္း အလြန္မွ မသင့္ေလ်ာ္တဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ပါ။ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာခဲ့တာေတြကို စာေပက်မ္းဂန္ေတြမွာ ေရးထားတာက ညဦးယံ၊ သန္းေခါင္ယံ၊ မိုးေသာက္ယံ ….အခ်ိန္တိုင္းမွာ ေဟာၾကားခဲ့တာပါ။ ေကာင္းတဲ့အရာ၊ ေကာင္းတဲ့စကားေတြ ေျပာတာကို အခ်ိန္သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ ေျပေျပလည္လည္နဲ႔ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ (KTV)ေတြကို အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားတာ ပိုေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ ၂ နာရီ၊ ၃ နာရီ အထိ ပတ္၀န္းက်င္အိမ္ေတြကို ဒုကၡေပးတဲ့ ဆူဆူညံညံ အသံေတြကိုေပါ့.. သေဘာေပါက္ၿပီလား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႀကီး….

နံပါတ္(၄) စည္းကမ္းခ်က္-
အရက္/ေလာင္းကစား၀ိုင္းမ်ား လံုး၀(လံုး၀) ခြင့္မျပဳ။
အဲဒီ စည္းကမ္းခ်က္ကေတာ့ မိုက္ခ်က္ကကမ္းကုန္လို႔ ေျပာရမလားပဲဗ်ာ….. ဘယ္လို အေတြးအေခၚ ဘယ္လိုဥာဏ္နဲ႔မ်ား အဲဒီစည္းကမ္းခ်က္ကို ေရးရတာလဲဗ်ာ၊ ဒီလို ေအာက္တန္းက်တဲ့ စည္းကမ္းခ်က္မ်ဳိးကို ထုတ္တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သာသနာေတာ္ကို ေစာ္ကားလိုက္သလိုပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕ကို ေစာ္ကားလိုက္တာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕က တရားဓမၼသဘင္ က်င္းပေနတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ဗုဒၼဘာသာ၀င္ေတြကို ေစာ္ကားလိုက္တာပါပဲ။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ေအာင္၀င္းဟာ ဘယ္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ဘာသလဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိခ်င္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႀကီးထုတ္တဲ့ စည္ကမ္းခ်က္ေတြကို လံုး၀ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။

Hinthata HumanRights Facebook


က်ေနာ့္အေနနဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ အမွန္တရားမ်ားကို သိရွိႏိုင္ေစဘို႔ ဒီစာကို ေရးလိုက္ရပါတယ္- က်ေနာ္ဟာ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္က စက္ရံုမွဴးေဟာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ စက္႐ုံမွဴးေဟာင္း တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ - က်ေနာ္သိတာေလးေတြ ေျပာျပခ်င္လုိ႔ - ဒီစာေလးကုိ ေရးလုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဦးစုိးသိန္းဟာ - သူတုိ႔အပတ္စဥ္မွာ ထူးခၽြန္ဆုရခဲ့တဲ့ စစ္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းဆင္းအရာရွိႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ေပမယ့္ - သူအေနနဲ႕ သမာသမတ္ရွိရွိနဲ႕ဆုရခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး၊ သူ႔ထက္အမွတ္ေကာင္းတဲ့ သူတစ္ေယာက္ကုိ ကလိန္ကက်စ္က်ၿပီး ဆုရယူခဲ့တယ္ဆုိတာ - တခ်ဳိ႕ကသိခ်င္မွသိမွာပါ၊ က်ေနာ္တုိ႔ ကေတာ့ တစ္ေက်ာင္းတည္းအတူတူတက္လာခဲ့ဖူးေတာ့ သူကလိန္ကက်စ္လုပ္ခဲ့တာကုိ ေက်ာင္းမွာ ကတည္းက သိခဲ့ပါတယ္၊

ဦးစုိးသိန္းဟာ တပ္မေတာ္မွာ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္နဲ႕ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ပါတယ္၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ကာလ တစ္ေလွ်ာက္မွာလည္း - ဟုိအရင္ေက်ာင္းတုန္းကလုိပဲ လူႀကီးေတြကုိ ေလလုံးလွလွေလးေတြနဲ႕- ယုံေအာင္ၿဖီးတတ္တာေၾကာင့္ - ႐ုံးႀကီးနဲ႕လူႀကီးေတြအနားမွာပဲ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံးေနခဲ့ရပါတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ပင္လယ္ျပင္စစ္ဆင္ေရးနဲ႕ စစ္သေဘာၤအေတြ႕အႀကဳံဘာတစ္ခုမွမရွိခဲ့ဘဲ လူႀကီးအႀကိဳက္ လုိက္ေျပာ၊ ေဖာ္လံဖားၿပီးေလနဲ႕သာ အလုပ္လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ - ဒီအဆင့္အထိေရာက္ခဲ့တယ္ဆုိတာ အားလုံးအသိပဲျဖစ္ပါတယ္။

သူေလလုံးထြားတာကုိလူသိမ်ားၿပီး မႀကိဳက္ေတာ့တဲ့အခိ်န္မွာေတာ့ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ သူ႔ကို သံုးစားမရေတာ့လို႔ ဖယ္ခြာခ်င္တဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ ခ်က္ျခင္းႀကီးဖယ္ဘို႔ မသင့္ေတာ္ေသးတာနဲ႔ ၀န္ႀကီး အျဖစ္စက္မႈ(၂)၀န္ႀကီးဌာနကိုေျပာင္းေပးခဲ့ပါတယ္- အဲဒီေနရာေလးရတဲ့အခ်ိန္မွာလဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊကိုအယံုသြင္းၿပီး နားက်ေအာင္ေျပာတတ္၊ ဆိုတတ္၊ သူရဲ႕စက္႐ုံေတြဘယ္ေလာက္ေကာင္း ေၾကာင္း၊ ဘယ္လိုကုန္ထုတ္လုပ္မႈေတြတိုးတက္ေနေၾကာင္း ေလလည္ျပခဲ့တဲ့အတြက္ တည္ၿမဲေနခဲ့ ပါတယ္- သူရဲ႕ စက္႐ုံေတြကေကာင္းလား၊ မေကာင္းလားဆုိတာ - တာယာစက္ရံုေတြကိုၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ- အခုေတာ့ စက္႐ုံေတြကၿပီးေနၿပီး ဘာအလုပ္မွမလုပ္ႏိုင္ - ဘာပစၥည္းမွမထုတ္လုပ္ႏိုင္တာ အားလံုးေတြ႕ၾကမွာပါ- ဦးစုိးသိန္းဟာ အဓိကအားျဖင့္ေလနဲ႔ပဲလုပ္စားၿပီး လူႀကီးအျမင္ေကာင္းေအာင္ ျပတတ္သူ တစ္ဦးဆုိတာ- ထုိင္းနယ္စပ္- ျမ၀တီၿမိဳ႕ကတစ္ဆင့္ စက္ယႏၱရားႀကီးေတြသြင္းၿပီးေတာ့ For Show လုပ္ျပခဲ့တဲ့ သာဂရစက္႐ုံႀကီးက သက္ေသထူေနပါတယ္္ --

ဒါေၾကာင့္လည္းက်ေနာ္တို႔စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနကလုပ္ငန္းေတြမွာတစ္ကယ္တမ္းအလုပ္မျဖစ္ဘဲနဲ႔ ေငြေတြသာေျမာက္ျမားစြာကုန္က်ခဲ့ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမတိုးတက္ဘဲ ဘာလုပ္ငန္းမွအဆင္မေျပခဲ့တာ ဌာနက လူေတြအသိပဲျဖစ္ပါတယ္- ဒါေတြဟာ သူ႕ရဲ႕ ေလထဲမွာတိုက္ေဆာက္ခဲ့တဲ့လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္- ဒါေပမယ့္လည္း ၀န္ႀကီးဌာနကသာမတိုးတက္ဘဲျဖစ္ခဲ့ရေပမယ့္ ဦးစုိးသိန္းကေတာ့ တုိက္ႀကီးတာႀကီးေတြနဲ႕ - သူမ်ားလိုက္မမီွေအာင္ ျပည့္လွ်ံသြားခဲ့ပါတယ္-

သူကေတာ့ - ေရွးဘ၀ကုသုိလ္ေကာင္းလို႔ထင္ပါရဲ႕ ကံအလြန္ေကာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္၊ အစိုးရသစ္တက္လာခ်ိန္မွာ ၀န္ႀကီးဌာနအသစ္ျပန္ဖြဲ႕၊ ျပန္ေပါင္းတာေတြလုပ္ေတာ့လည္း သူ႔အတြက္ ဖန္တီးေပးလာတာက စက္မႈ(၁)နဲ႔(၂)ကိုတစ္ခုထဲျပန္ေပါင္းၿပီး စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွာ သူကို၀န္ႀကီးျပန္ေပးခဲ့ တယ္ေလ-- ဒီေတာ့ သူအေနနဲ႕ က်ေနာ္တို႔၀န္ႀကီးဌာနႀကီးကို သူ႔ေျခသူ႔လက္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေတာ့ တာပါဘဲ - ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ သူ႔ေျခသူ႔လက္ျဖစ္ခဲ့သလဲဆိုရင္ ဌာနေအာက္က BPIတုိ႔၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ထဲမွာရွိတဲ့ စက္႐ုံတုိ႔ေတြကို လက္သိပ္ထုိးေရာင္းစားခဲ့တဲ့အထိပဲ- Transparency ရွိရမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာခဲ့တာလဲသူပါဘဲဗ်ာ။ ဒီလိုလက္သိပ္ထုိးေရာင္းစားခဲ့တယ္ဆိုတာကို ဖံုးကြယ္ထားဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္-- က်ေနာ္တို႔ ၀န္ႀကီးဌာနက ၀န္ထမ္းအားလံုးကေတာ့ ကႀကီး ကေန အ အထိ အကုန္သိၾကပါတယ္-ကိုယ့္ဆရာတို႔ မသိေသးလို႔ သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ထဲကစက္ရံုေတြနဲ႔ BPI စက္ရံုေတြကိုသာ သြားၾကည့္လိုက္ပါ အကုန္လံုးသိသြားပါလိမ့္မယ္- စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနတာ၀န္လဲႊေျပာင္းေတာ့လဲ သူလုပ္ထား ကုိင္ထားတာေတြမ်ားလြန္းလုိ႔ ေနာက္၀န္ႀကီးကဘာလုပ္လုိ႔ ဘာကုိင္ရမွန္းမသိဘဲေျခမကုိင္မိလက္မကိုင္မိ ျဖစ္တဲ့အထိျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္ - အင္မတန္မွလည္း ေတာ္ပါေပတယ္ဗ်ာ --

ဦးစုိးသိန္းဟာ အေျပာေကာင္းၿပီး သမၼတႀကီးကို နားေပါက္ေအာင္ ေျပာႏိုင္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက ၀န္ထမ္းေတြကိုဘာေျပာသလဲဆိုေတာ့ “ တပ္ထဲမွာတုန္းက ငါက သမၼတႀကီးနဲ႔ ေဂါက္အတူ႐ုိက္ရတာ၊ တစ္တြဲထဲ႐ုိက္ရတာ၊ မင္းတို႔ျပဳတ္သြားခ်င္လား၊ ငါေျပာလိုက္ရင္ မင္းတို႔ခ်က္ခ်င္း ျပဳတ္သြားမယ္”--- ဒီလုိမ်ိဳးစကားေတြကို သမၼတႀကီးရဲ႕နာမည္ကိုယူသံုး ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ တာမ်ိဳးေတြေျပာၿပီး ၀န္ထမ္းေတြကိုအေၾကာက္တရားနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္ - သူကေတာ့လူလည္ႀကီး တစ္ဦးပါပဲ၊ ဘယ္ေလာက္ထိလည္သလဲဆိုေတာ့ သူ႔မိန္းမက တ႐ုတ္ေသြးပါသူမုိ႔ နာမည္မွာ တ႐ုတ္အမည္ ေဒၚေအးက်င္ကေန“က်င္”ကိုျဖဳတ္ၿပီးေဒၚေအးေအးလို႔ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္-- ေနာက္ၿပီး သူ႔ပါးစပ္ကေျပာေတာ့ သူကဆင္းရဲပါတယ္ - မခ်မ္းသာဘူး-- ပိုက္ဆံမရွိဘူးသာေျပာေျပာေနတာ၊ သူ႔သားေတြ၊ သမီးေတြ အားလံုးက ႏိုင္ငံျခားမွာခ်ည္းပဲ-- သူတို႔ရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈအားလံုးကိုလဲ Singapore တို႔၊ သူ႔သားသမီးေတြ ရွိတဲ့ေနရာတုိ႔ေတြမွာ ျမွဳပ္ႏွံထားတယ္ဆိုတာ-- က်န္တဲ့သူေတြမသိႏိုင္ေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔လို၀န္ႀကီးဌာနက လူေတြကေတာ့ အကုန္လံုးပဲသိၾကပါတယ္ဗ်ာ-

ဒါေတြကို က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ေနတဲ့ သမၼတႀကီးက မသိမ်ားမသိေလေရာ့ သလားဗ်ာ-- အခုလဲသူက သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အရင္လိုေဂါက္သီးအတူရိုက္တဲ့ အဆင့္တင္ မဟုတ္ဘူး--၀န္ႀကီးဌာန ၁၁ ခုကိုေတာင္ သူကိုင္ထားေၾကာင္း၊ သူကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ေနရေၾကာင္း ေျပာလာ ေနျပန္ပါၿပီ-- ဒါေၾကာင့္ေနာက္ဆိုရင္ က်န္ေနတဲ့၀န္ႀကီးဌာနေတြကို သိမ္းပိုက္ခ်င္ၿပီလားဆိုတာ စဥ္းစား ရပါေတာ့မယ္ - သူအေနနဲ႕ အလုပ္လုပ္လြန္းအားႀကီးလုိ႔ ေနာင္ဆုိရင္ သမၼတႀကီးေတာင္ အလုပ္မ႐ွိ ေတာ့ဘဲေနမွာစုိးလုိ႔ သမၼတႀကီးသိေအာင္ က်ေနာ္တင္ျပလုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္-စက္ရံုမွဴးေဟာင္းတစ္ဦး
Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.