04/25/13


လက္ရွိ ေရးဆြဲထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ စဥ္းစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ရွိလႊတ္ေတာ္တြင္းအာဏာရပါတီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒေလ့လာ သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ားဖြဲ႕စည္းေပးေရးအတြက္ လာမည့္ ဇြန္လတြင္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ တင္ျပႏိုင္ရန္ ပါတီမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္းအတြက္မပာုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၌ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေရးတိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအးျမင့္က အေရးႀကီးအဆိုအျဖစ္တင္သြင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ သူရဦးေအာင္ကိုက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္ရမည့္အခ်က္မ်ား အမ်ားအျပားရွိေနၿပီး အဆိုပါ ျပင္ဆင္ရမည့္အခ်က္မ်ား အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားၿပီး အခြင့္သာသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပင္ဆင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Yangon Chronicle


(The Telegraph မွ 22 April 2013 ရက္စြဲပါ Burma has far to go သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

သင္၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈသိကၡာသည္ အမ်ားေတာင္းဆိုေသာ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္ ဟူေသာအခ်က္မွာ ဒီပလိုေမစီထိေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သံမဏိစည္းမ်ဥ္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

အီးယူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လက္နက္ကုန္သြယ္မႈမွလြဲ၍ က်န္ပိတ္ဆို႕မႈမ်ားအားလံုး တရားဝင္ရုတ္သိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ အထက္ပါသင္ခန္းစာကို မေန႕က လ်စ္လ်ဴရႈလိုက္ၾကျပီျဖစ္သည္။

ထိုသို႕ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ စည္းကမ္းခ်က္ ၄ ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမွသာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ထိုဝန္ၾကီးမ်ားက မႏွစ္က ေျပာခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို လႊတ္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္လႊား ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီျဖန္႕ျဖဴးရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာဟုေခၚေသာ မူဆလင္မ်ား၏ လူမႈဘဝႏွင့္ အဆင့္ကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းတို႕ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္တြင္မူ အဆိုပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ား တစ္ခုမွ ျပည့္မီွခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ဗုဒဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားက အမ်ားအားျဖင့္ ဦးေဆာင္ေလ့ရွိေသာ လူမ်ိဳးေရးႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ား၏ ပစ္မွတ္ျဖစ္ေနသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားအား ဆက္လက္ခြဲျခားဆက္ဆံေနျခင္းမွာ အထင္ရွားဆံုး ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မွန္ ရုပ္သံမွတ္တမ္းတြင္ ျပီးခဲ့ေသာလက မိတၳီလာျမိဳ႕၌ မူဆလင္မ်ား အၾကမ္းဖက္ရိုက္ႏွက္ခံရ၊ ေနအိမ္ႏွင့္ ဆိုင္မ်ား မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံေနရခ်ိန္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ရပ္ၾကည့္ေနေသာ ပံုရိပ္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ေသြးစြန္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ဖံုးမရ ဖိမရေပၚထြက္လာခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ sanction မ်ားရုတ္သိမ္းေပးရန္ ျဗိတိသွ်ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဝီလ်ံဟိဂ္က သေဘာတူလိုက္ျခင္းမွာ အလြန္အမင္း စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္စရာေကာင္းပါသည္။

ျမန္မာအစုိးရက စစ္မွန္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေပးကာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားခြင့္ ျပဳေပးခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရ၏ စစ္မွန္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ တုန္႕ျပန္ေပးရေသာ မုန္လာဥႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လုပ္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးရေသာ ၾကိမ္လံုးတို႕အၾကား ဟန္ခ်က္မွန္ေအာင္ ထိန္းရသည့္ကိစၥမွာ အင္အားၾကီးႏိုင္ငံမ်ားအဖို႕ အျမဲတေစ ခက္ခဲေလ့ ရွိပါသည္။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ယခုအခါ ဝီလ်ံဟိဂ္ႏွင့္ အေပါင္းအပါ အီးယူဝန္ၾကီးမ်ားထံတြင္ ၾကိမ္လံုးမ်ား မရွိေတာ့ျခင္းမွာ အႏၱရာယ္တစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။ သူတို႕ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိေအာင္ လုပ္သလိုျဖစ္သြားျပီး အရာရာမွာ ျမန္မာအစိုးရ၏ စိတ္ရင္းေစတနာေပၚတြင္သာ မူတည္ေနပါေတာ့သည္။

အကယ္၍ ျမန္မာတို႕၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ဆိုပါက အီးယူဝန္ၾကီးမ်ား၏ ယခုဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ၾကီးမားေသာအမွား က်ဴးလြန္မိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို သမိုင္းက အဆံုးအျဖတ္ေပးသြားပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာျပည္တြင္းမွ အကဲခတ္သူမ်ားကမူ ျမန္မာ့ေႏြဦးသည္ ေႏွးေကြးေသာ္လည္း ရပ္တန္႕ဖြယ္မရွိဟု ဆိုၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေနာက္ကြယ္မွ အာဏာရွင္အဖို႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွလြဲ၍ အျခားေရြးစရာ မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု သူတို႕က မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။

Yangon Chronicle


ျပည္သူေတြသာမွ စိတ္ခ်မ္းသာမည္

ေကာင္းကင္ျပာျပာ ေရျပာျပာမွာ
နာ၀ါေလွတစင္း ရွဳခင္းကသာယာ
ေဖၚမပါ တကိုယ္ေတာ္လဲဲ ေပ်ာ္ရွာမွာပဲ…။

သို႔ပါေသာ္လဲကိုယ့္မွာ မေပ်ာ္ႏိုင္ရွာ
ျမန္မာအေရး ေတြးမိေလသမွ်
မ်က္ရည္ေတြက် ျမင္ျမင္ေလသမွ်
စိတ္မခ်မ္းသာရ ေသာကဖိစီး
စစ္မီးကေလာင္ ပစၥည္းကေျပာင္
ေၾကးနီေတာင္အေရး ရင္ေတြေလး
မိတၳီလာအေရး စိတ္၀ယ္မေအး
ရခိုင္အေရး ေတြးမိတိုင္းေဆြး
အေရးခင္းတိုင္းမွာ စိတ္မခ်မ္းသာ
ရွဳခင္းသာယာ ကိုယ္နဲ႔မဆိုင္ပါ
ျမင္လာ ၾကားလာ ျပည္သူေတြသာမွ
ကိုယ့္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာပါေတာ့မည္
ကိုယ့္မွာေပ်ာ္ရႊင္ပါေတာ့မည္…။

တကၠသိုလ္ဘုန္းၾကြယ္(ဧၿပီ ၂၃ ၁၃)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.