04/26/13ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးကိုေတာက္ေလွ်ာက္အားေပးလုပ္ေဆာင္ေပးေနတဲ့ ဂ်ပန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း
အဇုမ ခြန္ႏို Azuma Konno [ဥကၠဌ(ေဟာင္း)၊ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးကိုေထာက္ခံအားေပးေသာလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား
သမဂၢ] ဟာ ၂၄ ရက္ မနက္မွာ ထူးဆန္းေသာအဆုတ္ေရာင္ေရာဂါနဲ႔ ရုတ္တရက္ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါတယ္။

Konno အမတ္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားအထူးေလးစားျပီး၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကိုတန္ဖိုးထား အားစိုက္
ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးေနသူျဖစ္တဲ့အျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအေရးကိုလည္း ေျဖရွင္းကူညီေပးေနသူျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္တြင္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးကို ၾကားနာေမးျမန္းတာမ်ိဳးေတြ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြၾကား ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ
ေရးကိုဝိုင္းဝန္းကူညီလုပ္ေဆာင္လာၾကေစဖို႔ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း ေလ့လာ အျမင္ဖလွယ္ၾကတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးအ
က်ဥ္းသားအေၾကာင္း ဓါတ္ပံုျပပြဲေတြ ကို အျမဲမျပတ္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သူတဦးျဖစ္ပါတယ္။

ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ ျမန္မာ့အေရးထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေပးဖို႔ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုစာမွာ ဂ်ပန္အမတ္ေတြ
ဝိုင္းဝန္းလက္မွတ္ေရးထိုးၾကဖို႔ ဦးေဆာင္လႈံ႕ေဆာ္ လက္မွတ္ေကာက္ယူခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။နအဖအား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ ဂ်ပန္အမတ္ေတြ ဝိုင္းဝန္းလက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုစာ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္လည္း ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားခဲ့ျပီး ၎ေတာင္းဆိုစာကို ျမန္မာသံရံုးမွတဆင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊဆီ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္အစိုးရအား လက္နက္တင္သြင္းေရာင္းခ်မႈပိတ္ပင္ဖို႔ ႏိုင္ငံတကာမွအမတ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုး
ေတာင္းဆိုရာတြင္လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သူတဦးျဖစ္ပါတယ္။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးကိုေထာက္ခံအားေပးေသာလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသမဂၢမွ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဒီမိုကေရစီႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို ခ်ီးျမွင့္ဂုဏ္ျပဳေပးအပ္ဖို႔အတြက္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္တုန္းကလည္း” ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာျပီး အမ်ိဳး
သားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိုေဖၚေဆာင္ရန္” နအဖစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊအား တိုက္ရိုက္ လက္မွတ္
ေရးထိုးေတာင္းဆိုၾကဖို႕ ဂ်ပန္နဲ႔ႏိုင္ငံတကာမွလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို တိုက္တြန္း စည္းရံုးလႈပ္ရွားခဲ့ျပီး ေကာက္ယူရရိွလာတဲ့
လက္မွတ္မ်ားနဲ႔အတူ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုတဲ့ video message ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊဆီ တိုက္ရိုက္ေပးပို႔ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားနဲ႔ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးက ိုေထာက္ခံအားေပး ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးေနသူ
ဂ်ပန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း ဆရာ Azuma Konno ရုတ္တရက္ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည့္အတြက္ က်န္ရစ္သူ
မိသားစုႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ဝမ္းနည္း၊ ႏွေမွ်ာတသ ရပါေၾကာင္းႏွင့္ ဆရာေကာင္းရာဘံုဘဝသို႔ ေရာက္ႏိုင္ပါေစရန္ ဗကသ(ႏိုင္ငံ
ျခားေရးရာေကာ္မတီ)မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလံုးမွ ျပဳခဲ့ၾကေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္အစုစုတို႔ကို မွ်ေဝေပးအပ္လိုက္ပါသည္။

ဆရာ Azuma Konno အား ေက်းဇူးဥပါကာရအထူးတင္ရိွပါေၾကာင္းႏွင့္ ေကာင္းရာဘံုဘဝသို႔ ေရာက္ပါေစေၾကာင္း

ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။

ဗကသ(ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီ)
၂၅၊၄၊၂ဝ၁၃


၁၉၈၈ ခု၊ စက္တင္ဘာလက အာဏာသိမ္းလိုက္သည္ႏွင့္ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီမွ တာ၀န္အရွိဆံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္က မိမိတို ့အာဏာသိမ္းအစိုးရအဖြဲ ့သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အၿမန္ဆံုးၿပဳလုပ္ေပးပါမည္ဟု ကတိေပးသလို ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရသူအား အာဏာလႊဲေပးၿပီး မိမိတို ့စစ္တပ္မွာ စစ္တန္းလ်ားဆီၿပန္သြားပါမည္ဟု ကမာၻသိ ကတိေပးခဲ့ေလသည္။ ကတိေပးသည့္အတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲကို တရာမ်ွတလြတ္လပ္စြာ က်င္းပေပးခဲ့သည္။
ပါတီမ်ားထူေထာင္ခြင့္ေပးကာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစခဲ့၏။ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္က်င္းပခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲ မ်ား အနက္၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တရားမ်ွတမႈရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုၿဖစ္ေလသည္။

သို ့ေသာ္ဒုတိယကတိတစ္ခုၿဖစ္သည့္စစ္တန္းလ်ားသို ့ၿပန္ပါမည္ဆိုေသာကတိကိုကားစစ္တပ္သည္မတည္ခဲ့ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေနသည့္ကာလ၌ပင္ စစ္ေကာင္စီဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက I keep my promise ဟု ႏိုင္ငံၿခားသတင္းဌာနမ်ားသို ့ ေၿပာႀကားခ်က္ကို ရုပ္ၿမင္သံႀကား၌ အထင္အရွား ေတြ ့ရွိခဲ့ရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္ ့ကလည္း “ကၽြန္ေတာ္တို ့ စစ္တန္းလ်ားကို ၿပန္မွာပါ”
ဟု ေၿပာခဲ့ပါသည္။ အာဏာသိမ္းစဥ္ အစိုးရအဖြဲ ့၀န္ႀကီးမ်ားဖြဲ ့ရာ၌လည္းဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္က “အစိုးရဌာနေတြကို အနည္းဆံုး တတ္ႏိုင္သမ်ွဖြဲ ့စည္းထားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္သူက အစိုးရဖြဲ ့မွာ ၿဖစ္တဲ့အတြက္ကၽြန္ေတာ္တို ့အေနနဲ ့ အစိုးရအဖြဲ ့ က်ယ္က်ယ္ၿပန္ ့ၿပန္ ့ မဖြဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္”ဟု ေၿပာႀကားသြားခဲ့သည္။

“မင္းမွာသစၥာ လူမွာကတိ” ဆိုေသာစကားသည္ ၿမန္မာလူမ်ိဳးတို ့အတြက္အလြန္အေရးႀကီးေလသည္။ မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါး၌လည္း မင္းသည္သစၥာရွိရသည္။ ကတိတည္ရေလသည္။တိုင္းၿပည္အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာဘုရင္မ်ားအေနၿဖင့္စကားတစ္ခု ႏႈတ္မွထြက္မိလ်ွင္ ေစာင့္ထိန္းရေလသည္။
“ထြက္ၿပီးသားဆင္စြယ္ ၀င္သည္မရွိ” ဟူ၍ပင္ အေလးအနက္ထားခဲ့ႀကသည္မဟုတ္ပါေလာ။ သို ့ေသာ္ စစ္အာဏာရွင္တို ့သည္ မင္းမွာလည္း သစၥာမရွိ၊လူမွာလည္း ကတိမတည္ႀကေပ။ ထြက္ၿပီးသားဆင္စြယ္သည္လည္း ၀င္၍သြားေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး၍ NLD က လူထု၏ဆႏၵ အမ်ားတကာ့ အမ်ားစုရခဲ့ေသာ္လည္း စစ္တပ္သည္ စစ္တန္းလ်ားသို ့ မၿပန္ရံုမက အာဏာသိမ္းကာ
အာဏာတြင္ ယစ္မူးသြားႀကေတာ့၏။ ၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ ၂၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း စစ္အာဏာရွင္တို ့သက္ဆိုးရွည္ဖို ့ကို သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ႀကေလသည္။ ႏိုင္ငံမွာ မြဲသထက္မြဲ၊ ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်သထက္ေနာက္က်ကာမူးယစ္ေဆး၀ါး အမ်ားဆံုးထြက္ေသာ၊ ပိတ္ဆို ့မႈ အခံရဆံုးေသာ၊ နာမည္ဆိုးႏွင့္ေက်ာ္ႀကားေသာႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ၿမန္မာႏိုင္မွာလည္း ရွက္စရာေကာင္းေလာက္
ေအာင္ ပါ၀င္ခဲ့ပါေတာ့သည္။

၂၀၁၀ ပါတီစံုပါ၀င္ေသာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပၿပီး၍ အရပ္သားအစိုးရ တက္လာသည္ဆိုေသာ္လည္း စစ္တပ္သည္ စစ္တန္းလ်ားသို ့ၿပန္သြားခဲ့ၿပီေလာ။ ယခု ၂၀၁၃၊ ဧၿပီလအထိ စစ္တပ္သည္ စစ္တန္းလ်ားသို ့
ၿပန္မသြားေသးပါ။ အဘယ့္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္..

၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲအတည္ၿပဳခဲ့သည့္အခါ၌ ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒသည္ စစ္တပ္ကို အဓိကေနရာ၌ထားေသာ ဖြဲ ့စည္းပံုၿဖစ္ၿခင္း၊ထိုဖြဲ ့စည္းပံုထဲတြင္ ၿပည္သူလူထု၏ဆႏၵမပါဘဲ၊ ၿပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေၿမွာက္ၿခင္းမရွိဘဲ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္နႈန္းကိုလႊတ္ေတာ္၌ထားရွိၿခင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းၿပည္အတြက္ လိုအပ္သည္ဟု
ယူဆလ်ွင္ အခ်ိန္မေရြး အာဏာသိမ္းပိုင္ခြင့္ရွိၿခင္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ တပ္မွဴးႀကီးမ်ားပါ၀င္သည့္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာ္မတီက တိုင္းၿပည္အတြက္ အေရးပါဆံုးေသာ အဆံုးအၿဖတ္မ်ားတြင္
ဆံုးၿဖတ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိၿခင္း စေသာ ဖြဲ ့စည္းပံုပါဥပေဒမ်ားသည္ စစ္တန္းလ်ားသို ့ၿပန္မသြားေရး ဥပေဒကန္ ့သတ္ခ်က္မ်ား ၿဖစ္ေနေလသည္။

ယခု အာဏာရေနေသာ ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွာ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ႀကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ ့ၿဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္၏ လက္ကိုင္တုတ္ၿဖစ္သည္။၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုဥပေဒဆြဲၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏အမိန္ ့အရ ႀက့ံခိုင္ေရးအဖြဲ ့မွာ ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲသြားခဲ့၏။ ၿပည္သူ ့ဆီမွရေသာ ေငြမ်ားမွာ ထိုပါတီ၏ ရံပံုေငြမ်ား
ၿဖစ္သြားခဲ့သည္။ ထိုပါတီ၏ရံပံုေငြမ်ားမွာ အမွန္တကယ္ သန္ ့စင္ပါသေလာ။ထို ့အၿပင္ ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ မူလအစမွာ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းအိမ္ေစာင့္အစိုးရအၿဖစ္ အာဏာသိမ္းစဥ္က ဖြဲ ့စည္းခဲ့ေသာ ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးအဖြဲ ့ပင္မဟုတ္ပါေလာ။ ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအစိုးရ သမၼတႏွင့္ ၀န္ႀကီးအဖြဲ ့၀င္အားလံုးမွာယခင္အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားၿဖစ္ေလသည္။ စစ္အစိုးရ
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္မွာ ယခု သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၿဖစ္ေနသည္ပင္။ယူနီေဖာင္း၀တ္၍ ေတာင္ရွည္ပုဆိုးလဲကာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟု ေႀကြးေႀကာ္လိုက္ၿခင္း မဟုတ္ပါေလာ။

ထို ့ေႀကာင့္ စစ္တပ္သည္ စစ္တန္းလ်ားသို ့ၿပန္သြားၿပီလားဟု ေမးလ်ွင္ၿပန္မသြားေသးဟု ေၿဖရေပလိမ့္မည္။ စစ္တပ္သည္ စစ္တန္းလ်ားသို ့ၿပန္သြားၿပီးတိုင္းၿပည္ကာကြယ္ေရးအတြက္သာ တာ၀န္ယူမည္ဆိုလ်ွင္..

(၁) ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒမွ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ %ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အမိန္ ့ၿဖင့္ ထည့္သြင္းထားၿခင္းအား ပယ္ဖ်က္ရမည္။

(၂) တပ္မေတာ္မွ တိုင္းၿပည္အတြက္ လိုအပ္လာလ်ွင္ အခ်ိန္မေရြး အာဏာသိမ္းပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဆိုေသာ ကမာၻတြင္ မည္သည့္နိုင္ငံ၏ ဖြဲ ့စည္းပံုဥပေဒတြင္မွမရွိေသာ အာဏာရွင္စနစ္က်င့္သံုးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာရွိေသာ ဥပေဒကို
ဖ်က္သိမ္းေပးရမည္။

(၃) ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို ခၽြင္းခ်က္မရွိ ဖ်က္သိမ္း
ေပးရမည္။

ထက္ၿမက္

(ၿပည္သူ ့ဆႏၵဂ်ာနယ္ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၆ တြင္ ေဖာ္ၿပပါရွိေသာ ထက္ၿမက္၏“စစ္တန္းလ်ားကို ၿပန္ႀကပါ” ေဆာင္းပါးမွ ထုတ္ႏုတ္ပါသည္)

Aunh Myo tun


မံုရြာခရိုင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းေဒသမွာ အသိမ္းခံထားတဲ့ လယ္ေျမေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးမယူတဲ့ လယ္သမားေတြက သူတို႔လယ္ယာေျမေတြမွာ ဝင္ေရာက္ထြန္ယက္ရာမွာ စီမံကိန္း လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔ေတြနဲ႔ တင္းမာမႈျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသခံလယ္သမားေတြကို ကူညီေနတဲ့ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္က ကိုေအာင္စိုးကို ဖမ္းဆီးရာကေန ေဒသခံေတြနဲ႔ တင္းမာမႈျဖစ္ၿပီး ရဲကအင္အားသံုး ၿဖိဳခြဲခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္

RFA


အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဦးေက်ာ္သူသည္ ျမန္မာျပည္အဝွမ္းနယ္ၿမိဳ႕မ်ား႐ိွ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႔ မ်ား၊ ပရဟိတစိတ္ဓါတ္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္း စနစ္တက်ႏွင့္ ပိုမို၍စည္း လံုးမႈ႐ိွေစရန္ ေဒသတစ္ခုတြင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္လာပါက အသင္းအဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ ကူညီမႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ရည္႐ြယ္၍ ပရဟိတေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္ နယ္႐ိွ ၿမိဳ႕အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခင္လအတြင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လူစုလူေဝးမ်ားျဖစ္ေစမည့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားအား ေခတၱရပ္နားထားခဲ့ရာ ယခု အေျခအေနမ်ား ေကာင္းမြန္ ၿငိမ္သက္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သျဖင့္ လူမႈေရးပရဟိတ ေဟာေျပာပြဲမ်ားအား ျပန္လည္စတင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

၂ဝ.၄.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္(အေ႐ွ႕ပိုင္း) က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕႐ိွ မဟာအႏွစ္၏ ရင္ေသြး “ႏွလံုးလွ ပိုင္႐ွင္မ်ား” နာေရးကူညီမႈအသင္း၏ ႐ံုးဖြင့္ပြဲႏွင့္ လူမႈေရးပရဟိတေဟာေျပာပြဲအား က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ကာ ယင္းေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ “ႏွလံုးလွပိုင္႐ွင္မ်ား” နာေရးကူညီမႈအသင္း႐ံုးခန္းအား နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဦးေက်ာ္သူမွ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ည (၈းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဟာေျပာပြဲအား က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေဟာေျပာခဲ့ရာတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဦးေက်ာ္သူမွ “ျဗဟၼစိုရ္ေျခလွမ္းမ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာ ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ကုိအလင္းဆက္(IR)မွ “ပဥၥမမ႑ိဳင္၏စိန္ေခၚမႈမ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာေပးခဲ့သည္။ ၄င္းေဟာ ေျပာပြဲသို႔ ၿမိဳ႕ခံပရိသတ္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလာေရာက္ အားေပးခဲ့ၾကသည္။ “ႏွလံုးလွပိုင္႐ွင္မ်ား” နာေရးကူညီမႈအသင္းသည္ လူငယ္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး မဟာအႏွစ္ ဗုဒၶဘာသာတရားပြဲ မ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔၏ ရင္ေသြးငယ္မ်ားလည္းျဖစ္သည္။ “ႏွလံုးလွပိုင္႐ွင္မ်ား” နာေရးကူညီမႈအသင္း၏ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူေအာင္ ဦးေဆာင္၍ တက္ၾကြစြာလႈပ္႐ွားေနေသာ လူငယ္အဖြဲ႔အား ျမင္ေတြ႔ရသည္မွာ ၄င္းတို႔၏ အသင္း အတြက္ အားတက္စရာပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ထို “ႏွလံုးလွပိုင္႐ွင္မ်ား” နာေရးကူညီမႈအသင္း၏ ႐ံုးဖြင့္ပြဲတြင္ တိုက္ ဆိုင္စြာျဖင့္ အလွဴရွင္မ်ားမွ လွဴဒါန္းေသာ နာေရးနိဗၺာန္ယာဥ္ (၂) စီးအား လက္ခံရရွိခ့ဲေလသည္။ ေနာက္တေန႔ နံနက္တြင္ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ရွိ က်ိဳင္းတံုေစာ္ဘြား၏ ဂူသခ်ႋဳင္းဗိမာန္အား သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ကာ က်ိဳင္းတံုေစာ္ဘြား၏ ေနာက္ဆံုးမ်ိဳးဆက္ျဖစ္သူႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ေစာ္ဘြားမ်ား၏ သခ်ႋဳင္းဂူဗိမာန္ (၉) ခုအား ဂါရဝျပဳကာ ျပဳခဲ့သမွ် ေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္တို႔အား ေမတၱာပို႔သ အမွ်ေပးေဝခဲ့ၾကသည္။

၂၁.၄.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္႐ိွခဲ့ၾကၿပီး “မဇၨိ်မ” လူမႈကူညီေရးအသင္း ဥကၠဌ ဦးတင့္ ေဆြ၏ ဦးေဆာင္စီစဥ္မႈျဖင့္ ယင္းေန႔ ည (၈းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ဟုတ္တက္ ဗုဒၶဘာသာဘုရားေက်ာင္းတြင္ လူမႈေရးပရဟိတ ေဟာေျပာပြဲက်င္းပခဲ့သည္။ ထိုေဟာေျပာပြဲတြင္လည္း ေကာင္းေသာအေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ ေကာင္းေသာအက်ိဳးတရား ျဖစ္ထြန္းသည္ဟုပင္ ဆိုရေလမလားမသိ။ “မဇၨိ်မ” လူမႈကူညီေရးအသင္းသို႔ အမ်ား ျပည္သူ အလွဴရွင္မ်ားမွ လွဴဒါန္းခဲ့ေသာအလွဴေငြမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူလူထုတို႔၏ အင္တိုက္အားတိုက္ အားေပးျခင္း ခံယူရရွိခဲ့ေလသည္။ ၂၂.၄.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၏ သုႆန္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး ေန႔လည္ (၁၂းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕႐ိွ “မဇၨိ်မ” လူမႈကူညီေရးအသင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ခံပရဟိတအဖြဲ႔မ်ား၊ ထိုင္း ႏိုင္ငံ မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕႐ိွ လူမႈဂရုဏာအသင္း(မယ္ဆိုင္) အစ႐ွိသည့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔မ်ားတို႔အား ဇန္းမြန္အာခါဟိုတယ္တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ားမွ သိလိုေသာအခ်က္မ်ားအား ေမးျမန္းခဲ့ရာ ဦးေက်ာ္သူမွ ျပန္လည္ေျဖၾကား၍ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ ပရဟိတေဟာေျပာပြဲမ်ား အယူသီးမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေပးဆပ္မႈအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ယခုခရီးစဥ္တြင္ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕႐ိွ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၂၃) ႏွစ္က ပ်ံလြန္ေတာ္မႈခဲ့ၿပီး ယေန႔တိုင္ မပုပ္မသိုး၊ မပ်က္ယြင္းဘဲ အေကာင္းပကတိ အလား သက္ေတာ္ (၇၆) ႏွစ္႐ိွ ဆရာေတာ္ဦးသာဂရ၏ ႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္အား ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ ရ႐ိွခဲ့သလို က်ိဳင္းတံု ေစာ္ဘြားမ်ား၏ ဂူသခ်ႋဳင္းဗိမာန္မ်ားအားလည္း ေလ့လာဂါရဝျပဳခြင့္ရရွိခဲ့ေသာ အက်ိဳးထူးကိုရရွိခဲ့ကာ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕႐ိွ မဟာအႏွစ္၏ရင္ေသြး “ႏွလံုးလွပိုင္႐ွင္မ်ား” နာေရးကူညီမႈအသင္း၏ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူေအာင္ႏွင့္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ရွိ “မဇၨိ်မ” လူမႈကူညီေရးအသင္း ဥကၠဌ ဦးတင့္ေဆြတို႔၏ ျဗဟၼစိုရ္စိတ္ဓါတ္အေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ အလွဴေငြမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုတို႔၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈ အက်ိဳးတရားမ်ား ရ႐ိွခဲ့ပါေၾကာင္းႏွင့္ “ကိုယ္ျပဳေသာကံ ပဲ့တင္သံ ကိုယ့္ထံျပန္လာမည္” ျဖစ္ပါေၾကာင္း ထိုထူးျမတ္လွသည့္ ကုသိုလ္ထူး၊ အက်ိဳးထူးမ်ားအား အမ်ားျပည္သူ တို႔အား မွ်ေဝလိုက္ရပါေတာ့သည္။

FFSS

မိုုးမခ၊
ေမလလယ္မွ ဇြန္လလယ္အထိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုကိုု လာေရာက္မယ့္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုုမင္းကိုုႏိုုင္ နဲ႔(ကိုု)ကိုုကိုုၾကီးတိုု႔နဲ႔ ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးၾကဖိုု႔၊ ၾကိဳဆိုုႏႈတ္ဆက္ၾကဖိုု႔ ျပည္နယ္အသီးသီး ျမိဳ့နယ္အသီးသီးက ျမန္မာတိုုင္းရင္းသားေတြ၊ မ်ဳိးဆက္ေဟာင္း မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြက ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနၾကျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ၊ နယူးေယာက္ျမိဳ့ေတာ္၊ ဖေလာ္ရီဒါ၊ ဖိုု႔၀ိန္း၊ ဆန္ဖရန္စစၥကိုုေဘးဧရိယာ၊ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္၊ လပ္စ္ေဗးဂတ္္စ္၊ ယူတီကာ စတဲ့ ျမိဳ့နယ္ေတြက သူတိုု႔ကိုု ၾကိဆုုိဖိုု႔ ေတြ႔ဆုုံဖိုု႔ အသီးသီး တက္ၾကြစြာ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ဒီမိုုကေရစီအေရးေတာ္ပုုံၾကီးျဖစ္တဲ့ ၈၈ အေရးေတာ္ပုုံမွာ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့သူ၊ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ အႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ ခ်မွတ္ခံရတဲ့ ႏိုု္င္ငံေရးအက်ဥ္းသား၊ ဗကသ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္၊ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမွာလည္း ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရသူ၊ ဘ၀သက္တမ္းတေလ်ာက္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ ဒီမုုိကေရစီအေရး အတြက္ ျမဳပ္ႏွံ စြန္႔လႊတ္ ေတာ္လွန္ တိုုက္ပြဲ၀င္သူ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြထဲက ထင္ရွားတဲ့ ကိုုမင္းကိုုႏိုုင္နဲ႔ ကိုုကိုုၾကီးတိုု႔ကိုု ၈၈မ်ဳိးဆက္ေဟာင္းေတြ နဲ႔ ၈၈ေနာက္ပိုုင္း မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ အားလုုံးက ေတြ႔ဆုုံဖိုု႔ ျပင္ဆင္ေနၾကေၾကာင္းကိုု ယေန႔ေန႔ခင္းမွာ တယ္လီဖုုံးမွတဆင့္ ႏႈတ္ဆက္ရင္း သတင္းစကားပါးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

တဆက္တည္းမွာပဲ အေမရိကန္ျပည္ကိုု ေရာက္ရွိေနထိုုင္ ေနၾကတဲ့ ျမန္မာတိုုင္းရင္းသားမိသားစုုေတြ၊ မ်ဳိးဆက္ေဟာင္းေတြ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအတြက္ ယခုုအခ်ိန္ လာေရာက္ေတြ႔ဆုုံဖိုု႔ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မွာ မည္သိုု႔ေသာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာဆိုုလိုုပါသလဲလုုိ႔ မိုုးမခက ေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ကိုုမင္းကိုုႏိုုင္က ေျပာဆိုုရာမွာ …
“က်ေနာ္တိုု႔ကိုု NED အဖြဲ႔က ဖိတ္တယ္။ ပထမအၾကိမ္ ဆုုေပးပြဲဖိတ္တုုန္းက က်ေနာ္တိုု႔ ၈၈ေတြကိုု ပတ္စ္ပိုု႔မေပးဘူး စတာေတြေၾကာင့္ က်ေနာ္တိုု႔ မသြားဘူး။ အခုုတၾကိမ္မွာ ထပ္ဖိတ္ေတာ့ က်ေနာ္တိုု႔ လာျဖစ္တယ္။ ျပီးေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုမွာ က်ေနာ္တိုု႔ ေက်ာင္းသားေတြ ရွိတယ္။ မ်ဳိးဆက္ေဟာင္းေတြ၊ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ ရွိတယ္။ ျမန္မာကြန္ျမဴနီတီအားေကာင္းတဲ့ ျပည္နယ္ေတြ ရွိေနတယ္။ အဲသည္မွာ ျမန္မာျပည္နယ္စပ္က ဒုုကၡသည္စခန္းေတြက ေမြးဖြားလာတဲ့ မ်ဳိးဆက္ေတြ ရွိတယ္။ သူတိုု႔ေတြက အစ က်ေနာ္တိုု႔နဲ႔ ေတြ႔ဖိုု႔ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကတယ္။ က်ေနာ္တုုိ႔ မ်ဳိးဆက္ေတြ အခ်င္းခ်င္းကေတာ့ ေရွ႔သြားမယ္အလုုပ္ကိုု တိုုင္ပင္ၾကမယ္။ ေနာင္မ်ဳိးဆက္ကိုု ေပးရမွာကေတာ့ က်ေနာ္တိုု႔အေတြ႔အၾကဳံနဲ႔ အေတြးအျမင္ေတြကိုု ေျပာျပမယ္။ သူတုုိ႔ဆီကေတာ့ သူတိုု႔အျပင္မွာ ေနရတဲ့ ဘ၀ေတြ၊ သင္ရတဲ့ ပညာေတြကိုု က်ေနာ္တိုု႔က ျပန္ယူရမွာေပါ့။ နားေထာင္ရမွာေပါ့။ ျပီးေတာ့ သူတိုု႔ သိထားတဲ့ အသိပညာေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ ဘယ္ေလာက္ အလုုပ္လုုပ္လုုိ႔ရမလဲဆိုုတာကိုု က်ေနာ္တိုု႔ သိထားတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ျပန္ေျပာျပရမွာေပါ့။ က်ေနာ္တိုု႔ ကြန္ျမဴနီတီေတြ အားလုုံး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ၀ိုုင္းလုုပ္ၾကမယ္၊ ၀ိုုင္းျပီး တိုုင္ပင္ေဆြးေဆြးၾကမယ္ေပါ့ဗ်ာ။”
လိုု႔ ေျပာသြားပါတယ္။

ကိုုကိုုၾကီးက ေျပာဆိုုရာမွာ …
“ ၈၈ အေရးေတာ္ပုုံေနာက္ပိုုင္းမွာ ျမန္မာျပည္ကေန ထြက္ခြာသြားရတဲ့ က်ေနာ္တိုု႔ မိတ္ေဆြေတြ၊ မ်ဳိးဆက္ေတြနဲ႔ ျပန္လည္ ဆုုံေတြ႔ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တိုု႔အေနနဲ႔ စိတ္လႈပ္ရွားတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ၈၈ မတိုုင္ခင္ကတည္း ထြက္ခြာသြားတဲ့ မ်ဳိးဆက္ေတြနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆုုံၾကရမယ္လိုု႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ လက္ရွိမွာ က်ေနာ္တိုု႔ႏိုုင္ငံရဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကလည္း တကယ္ကိုု ဒီမုုိကေရစီအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အရွိန္အဟုုန္ကိုု ျမွင့္တင္ႏိုုင္ဖိုု႔တြက္ လိုုအပ္ေနတယ္။ ျပည္တြင္းမွာသာမက ျပည္ပက အင္အားစုုေတြကပါ အဖက္ဖက္ကေနျပီး ၀ိုုင္း၀န္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကဖိုု႔ လိုုအပ္ေနတယ္။ အဲဒီက်မွသာ တကယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုုတဲ့ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတိုု႔၊ တရားစီရင္ေရးတိုု႔၊ တပ္မေတာ္တိုု႔က အင္အားစုုေတြက ပိုုမိုုျပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္လာမယ္။ အခုုေျပာင္းလဲေရးအတြက္ က်ေနာ္တိုု႔ဖက္က ေ၀ဖန္ေထာက္ျပတဲ့ အပုုိင္းေတြရွိတယ္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ အပုုိင္းေတြလည္း ရွိတယ္။ အဲသည္အတြက္ က်ေနာ္တိုု႔တေတြက အျပင္မွာရွိေနတဲ့ ျမန္မာတိုုင္းရင္းသားေတြ မ်ဳိးဆက္ေဟာင္း မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးၾကျပီးေတာ့ ဒီမုုိကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြကိုု အားေကာင္းခိုုင္မာလာေအာင္နဲ႔ instituationlized ျဖစ္လာေအာင္၊ ဖြဲ႔စည္းပုုံ စနစ္တက်ျဖစ္လာေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုုင္ၾကမယ္လိုု႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”လိုု႔ ေျပာသြားပါတယ္။
မိုုးမခ၊

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.