05/14/13၁၃၊ ၅၊၂ဝ၁၃ ေန႔၊ ေန႔လည္ ၁း၃ဝ တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသံ႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဒဲရစ္မစ္ခ်ဲလ္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ၈၈မ်ဳိးဆက္႐ုံးသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ မင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုဂ်င္မီတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔အကူအညီေပးရမည့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္းေကာင္း ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားက်န္ရွိေနေသးသည့္ကိစၥႏွင့္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ(၄၀၁)အရ ေထာင္က်ေၾကြးက်န္ကိစၥမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျပာင္းအလဲကာလတြင္ လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္ အကူအညီေပးရန္အသင့္ရွိေနမႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ေန႔လည္ ၂း၃ဝ တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသံ႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr.Yang Houlan ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ၈၈မ်ဳိးဆက္႐ုံးခန္းသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ မင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုဂ်င္မီတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ထိုေတြ႔ဆံုမႈမွာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသံ႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီးတစ္ဦးအေနျဖင့္ ၈၈မ်ဳိးဆက္တို႔ႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေတြ႔ဆံုမႈပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ အစိုးရခ်င္း ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္မႈနည္းတူ၊ ျပည္သူခ်င္းဆက္ဆံေရး၏ အေရးပါမႈကိုလည္းေကာင္း၊ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္မႈမ်ားေသာေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏အခြင့္အေရးႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာက႑မ်ား ျမွင့္တင္ေရးတို႔ကိုလည္းေကာင္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

88 Generation Studentsေကာက္လိုက္ၾကစို႔…အတူတူ

ယေန႔ကမ႓ာႀကီးသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် နည္းပညာမ်ား ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ထိုတိုး တက္လာေသာ နည္းပညာ၏ေနာက္မွ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား တပါတည္း ေခၚေဆာင္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားထဲတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝေဂဟစနစ္မ်ား ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ “အမႈိက္” ဟုေခၚသည့္ လူတို႔အသံုးျပဳၿပီး စြန္႔ပစ္ပစၥည္းသည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ကမ႓ာႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔တြင္ ေန႔စဥ္အမိႈက္တန္ခ်ိန္ ေျမာက္မ်ားစြာထြက္ရွိေနၿပီး ထိုအမိႈက္မ်ား ထဲတြင္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမွစ၍ ဓါတုစြန္႔ပစ္အမိႈက္အထိပါဝင္သည္။ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ား သည္ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း ပ်က္စီးေဆြးေျမ့လြယ္ေသာ္လည္း အျခားေသာ လွ်ပ္စစ္စြန္႔ပစ္ ပစၥည္း မ်ားျဖစ္ေသာ မေတာ္တဆထိခိုက္၍ အသက္အႏၲရာယ္ထိပါးေစႏိုင္ေသာ ဓါတ္ခဲအေဟာင္းမ်ား၊ မီးေခ်ာင္း၊ မီးေခ်ာင္းခ်ဳပ္၊ မီးလံုး၊ Electronic Circuit မ်ားအျပင္ အဆိုးဆံုးမွာ ပလတ္စတစ္ ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပလက္စတစ္သည္ သူ႔သဘာဝအတိုင္း ေဆြးေျမ့ပ်က္စီးႏိုင္ရန္အတြက္ အနည္းဆံုးႏွစ္ေပါင္း (၄ဝဝ) ခန္႔ၾကာျမင့္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားဆိုၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမ႓ာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးတို႔တြင္ ပလက္စတစ္အသံုးျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား အေလးထား၍ ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ လူမႈအက်ိဳးျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထဲတြင္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာဝေဘးႏွင့္ စစ္ေဘးတို႔အျပင္ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္း စိုေျပေရးႏွင့္ ျမန္မာျပည္အဝွမ္း အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက အထိေရာက္ဆံုးႏွင့္ အျမန္ဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ျဗဟၼာစ္ိုရ္တရားလက္ကိုင္ထားကာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္လည္း တတပ္တအား ပါဝင္ခဲ့သည္။

၁၁.၅.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ (၆းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ဒု-ဥကၠဌ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ ဦးေဆာင္၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ “သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးလူငယ္အဖြဲ႔” အား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ လုပ္အားေပး အသင္း သား/သူ (၄၆) ဦးတို႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လူစည္ကားရာေနရာျဖစ္သည္ ပန္းဆိုးတန္းဆိပ္ကမ္း ဧရိယာ အတြင္းရွိ ခရီးသည္နားေနေဆာင္ႏွင့္ ဆိပ္ခံေဗာတံတားႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတို႔တြင္ စည္းကမ္းမဲ့စြာ စြန္႔ပစ္ထားေသာ အမႈိက္မ်ားအား လိုက္လံေကာက္ယူသိမ္းဆည္းျခင္း၊ တံျမတ္စည္းလွည္းျခင္း၊ အမႈိက္ မ်ား စနစ္တက် ခြဲျခားထုတ္ပိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ လူစည္ကား သည့္ ေျမာက္ဥကၠလာပအဝိုင္း ကားမွတ္တိုင္အနီး ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္လည္း အမႈိက္မ်ားေကာက္ယူ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ မိမိတို႔အေန ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ထံမွ အားတက္ဖြယ္ရာ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ၾကားသိခဲ့ရပါေတာ့သည္။ ပန္းဆိုးတန္းေဗာတံတားေပၚတြင္ ေဈးသည္အခ်ိဳ႕သည္ မိမိတို႔အမႈိက္ေကာက္၊ တံျမတ္စည္းလွည္းေန သည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကေသာအခါ ၎တို႔၏ ေဈးဗန္းအနီးရွိ ၎တို႔စြန္ပစ္ထားေသာ အမိႈက္မ်ားကို တာဝန္ သိစြာ ျပန္လည္ေကာက္ယူေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကရသလို အခ်ိဳ႕မွာ မိမိတို႔စားၿပီး လႊတ္ပစ္လိုက္ေသာ ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္ အမႈိက္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ေကာက္ယူကာ အမႈိက္ပံုးထဲသို႔ စနစ္တက်ျပန္လည္၍ စြန္႔ပစ္ေနၾကသည္ကို အားရေက်နပ္ဖြယ္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာေတာ့ အမိႈက္ေကာက္ေန သည္ကို ပါဝင္ပူးေပါင္းလိုေသာ ဆႏၵရွိေသာ္လည္း ၎တို႔၏စိတ္ထဲတြင္ “သူတို႔လုပ္ေနတာျမင္မွ ငါ … ဝင္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ႐ွက္စရာ” ဟူေသာ အၾကည့္မ်ိဳးျဖင့္ ၾကည့္ေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။ မည္သို႔ ပင္ျဖစ္ေစ ပူးေပါင္းပါဝင္လိုစိတ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံႀကီးသားမ်ားထက္ တာဝန္ယူလိုစိတ္မညံ့ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားဟု ေတြးျမင္မိေတာ့သည္။ “သဘာဝ ပတ္ ဝန္းက်င္ထိမ္းသိန္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးလူငယ္အဖြဲ႔” သည္ နံနက္ (၁ဝး၃ဝ) နာရီအခ်ိန္၌ သန္႔ရွင္းေရး အစီအစဥ္ၿပီးဆံုး၍ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၾကၿပီး မိမိတို႔သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ အမိႈက္မ်ားအား ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ထားဝယ္ေခ်ာင္ သုႆန္အနီး႐ွိ အမႈိက္ပံုသို႔ စနစ္တက်သြားေရာက္ စြန္႔ပစ္ခဲ့ၾကသည္။

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ယခုကဲ့သို႔ အမႈိက္မ်ား လိုက္လံေကာက္ေနျခင္းသည္ အခ်ိန္မ်ား ပိုလွ်ံေန၍ အပိုအလုပ္လုပ္ေနျခင္းမဟုတ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ စည္းကမ္းမဲ့စြာ အမိႈက္ပစ္ျခင္းကို အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေက်ာ္လြန္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ထူးထူးျခားျခား တိုးတက္ေျပာင္းလဲ ထိေရာက္မႈမရွိခဲ့ေပ။ ယခုကဲ့သို႔ ေသာ လူအမ်ားတို႔၏ ယံုၾကည္အားကိုးအားထားျပဳေနေသာ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုမွ အမႈိက္ေကာက္ျခင္းကို ျမင္ေတြ႔ရေသာ ျပည္သူတစ္ဦး၏ အသိအျမင္သည္ စည္ပင္သာယာမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ပင္ပန္းႀကီးစြာ အမိႈက္သိမ္းေနသည္ကို ျမင္ေနေသာအသိအျမင္ႏွင့္ ကြာျခားလွပါသည္ဆိုလွ်င္ မိဘျပည္သူအမ်ားစုက လက္ခံၾကလိမ့္မည္ထင္ေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မတူကြဲျပားသည့္ အေတြးအျမင္မ်ား ျပည္သူမ်ားထံတြင္ ရွိေနသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပထမဦးဆံုးအမႈိက္ေကာက္သည့္ေန႔မွာပင္ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါ သည္။ ထိုသည္ကား ျပည္သူခ်စ္ေသာ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚတြင္ အမ်ားျပည္သူ တို႔၏ ယံုၾကည္မႈကို ျပသလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမွ အစျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းတြင္ ရွိၾကကုန္ေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲအစည္းအသီးသီး တို႔သည္လည္း မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ ေနရာေဒသအသီးသီးတို႔တြင္ အမိႈက္မ်ားအား စနစ္တက်စြန္႔ပစ္၍ အ မိႈက္ကင္းစင္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ ဤကဲ့သိုေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းရပ္အား ပူးေပါင္းပါဝင္၍ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဆိုပါက မၾကာမီအခ်ိန္ကာလတြင္ မိမိတို႔ ေနထိုင္ရာတြင္ အမိႈက္ကင္းစင္မည္ မလြဲေပ။

အထူးသျဖင့္ တစ္ေခတ္တခါက ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္ခ်စ္ခင္ေလးစားအားကိုျခင္းကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ ၾကသည့္ ျပည္သူ႔ရင္မွျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ျပည္သူ႔ရဲမ်ား၊ အရံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ မိမိႏွင့္ နီးစပ္ရာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ထိုမြန္ျမတ္လွစြာေသာ လုပ္ငန္းရပ္ႀကီးအား ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဆိုပါလွ်င္ ပိုမိုခရီးတြင္လိမ့္မည္ဟု ခံယူမိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾက ျခင္းသည္ မည္သည့္မီဒီယာကမွ ႏိႈးေဆာ္စရာမလို၊ မည္သူမွ်တိုက္တြန္းစရာ မလိုအပ္ပါပဲ ျပည္သူအားလံုး ပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အမ်ားျပည္သူ ပါဝင္လာျခင္းျဖင့္ စည္းကမ္းမဲ့စြာ အမိႈက္ပစ္မည့္သူမ်ား ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္သလို ေနာင္တြင္လည္း မိမိတို႔ အမိႈက္ေကာက္စရာလိုေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ဤကဲ့သို႔ ေသာ လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲအစည္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသစ္သို႔ သြားေရာက္ရာ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေသာ အမိႈက္ ကင္းစင္ သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ အားလံုးတက္ညီလက္ညီ ေရွ႕သို႔ခ်ီကာ ျပည္သူ႔ေရွ႕ ေမွာက္ အမိႈက္ေကာက္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္၍ “ေကာက္လိုက္ၾကစို႔ … အတူတူ” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေလး ျဖင့္ အမိႈက္ကင္းစင္ေရးအတြက္ တပ္လွန္႔ ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါေတာ့သည္။

(Reuters မွ 12 May 2013 ရက္စြဲပါ “Clashes likely to delay Myanmar- China Pipeline Start-up” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကို္င္ အုပ္စုမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေသာနယ္ေျမကုိ ျဖတ္သန္းသြယ္တန္းထားသည့္ ပုိက္လုိင္းသစ္မွ တဆင့္ တရုတ္နုိင္ငံသုိ႔ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႕မ်ား ပထမဦးဆုံးတင္ပို႔မည့္ အစီအစဥ္သည္ လုံၿခဳံေရး စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးဖြယ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့စြမ္းအင္တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက စေနေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏွင့္ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ဖက္စပ္ဖြဲ႔စည္းထား South East Asia Gas Pipeline Company ဒုတိယဥကၠဌ လီဇီလင္က ၇၉၃ ကီလုိမီတာအရွည္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈသည္ ေမလကုန္တြင္ ၿပီးစီးမည္ဟု ေျပာၾကားပါသည္။

ေျပာေရးဆုိခြင့္မရွိ၍ အမည္မေဖာ္လုိသူ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန အႀကီးတန္းတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက “နည္းပညာပိုင္း အရေတာ့ဓါတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္းကအသင့္အတင့္ျဖစ္ေနၿပီ။ ဒါေပမယ့္ပိုက္လုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ လုံၿခဳံေရးအေနအထားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစလုိ႔မရဆုိတာကေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ေျပာလုိ႔မရပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွ KIA ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေနျခင္း ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ (စစ္တပ္)ႏွင့္ ရွမ္းလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားအၾကား တုိက္ပြဲမ်ား လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ပုိက္လုိင္း စတင္လည္ပတ္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးလိမ့္မည္ဟု အဆုိပါတာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါပုိက္လုိင္းသည္ ရခုိင္ကမ္းလြန္ရွိ ေရႊဓါတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမွ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားကို တရုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင္႔ အာဖရိကမွ ေရာက္ရွိလာမည့္ ေရနံစိမ္းမ်ားကိုလည္း ေရနံပိုက္လုိင္းမွတဆင့္ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ပုိ႔မည္ျဖစ္ရာ၊ တရုတ္တုိ႔အေနျဖင့္ မေလးရွားႏွင့္အင္ဒုိနီးရွားအၾကားမွ ကမၻာေရေၾကာင္းအက်ပ္ဆုံး မလကၠာ ေရလက္ၾကားကို ေရွာင္လႊဲႏုိင္ခြင့္ ရရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။

၄င္းစီမံကိန္းသည္ ပိုက္လုိင္းစတင္ေနရာ မေဒးကၽြန္းတြင္လည္း ဆႏၵျပဳမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုိင္ေနရသည္။ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းေနရာအတြက္ ေျမမ်ားသိမ္ဆည္းခဲ့သျဖင့္ ေဒခံမ်ားကန္႔ကြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပသူ ၁၀ ဦးကို တရားမဝင္ဆႏၵျပမႈျဖင့္ အစိုးရကစြပ္စြဲထားၿပီး ေမလ ၁၃ ရက္တြင္ တရားရုံး တင္မည့္ကိစၥကို ရုပ္သိမ္းေပးရန္ နယူးေရာက္အေျခစိုက္ Human Rights Watch က ေတာင္းဆုိသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွစ္ႀကိမ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားၿပီးမွ မေဒးကၽြန္းတြင္ အေရးေပၚ အေျခအေနထုတ္ျပန္မႈေၾကာင့္ ပိတ္ပင္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု HRW က ေျပာၾကားသည္။

မေဒးကၽြန္း ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥကၠဌ ဦးထြန္းၾကည္က “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲမေက်နပ္ခ်က္ေတြကို အာဏာပိုင္ေတြ၊ တရုတ္ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ပြင္႔လင္းျမင္သာေဆြးေႏြးႏုိင္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တ႔ုိေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္” ဟု Reuter သတင္းသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

မေဒးကၽြန္ေဒသခံ ရြာသား ၄၀၀ ခန္႔သည္ ၿပီးခဲ့ေသာအပတ္က ဆႏၵျပခဲ့ၿပီး ေျမသိမ္းယူမႈအတြက္ ထိုက္တန္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ လမ္းေကာင္းေကာင္းေဖာက္ေပးရန္၊ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

Yangon chronicle

ေနျပည္ေတာ္-ပ်ဥ္းမနားက ယုဇနကုမၸဏီပိုင္သၾကားစက္ဝန္ထမ္းတခ်ဳိ႕ အလုပ္ထုတ္ခံရလို႔ အလုပ္သမားအဖြဲ႕က ဦးစီးၿပီး ဆႏၵျပဖို႔ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴးထံ ေလွ်ာက္ထားတင္ျပတဲ့အခါ အခ်က္ ၃ ခ်က္နဲ႔ ျငင္းပယ္ လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
၂၀၁၃ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ယုဇနကုမၸဏီသၾကားစက္က ဌာနခြဲစာေရး ဦးေဌးလြင္အပါအဝင္ ၀န္ထမ္း ၇ ဦးကို ႀကံရာသီဒုတိယႏွစ္အတြက္ လမိုင္းႀကံခင္းေဟာင္းအား ႀကံပို႔ရာသီမွာ ႀကံမသြင္းႏုိင္လို႔ ေၾကြး က်န္ဆိုၿပီး အလုပ္ကထုတ္လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စက္႐ံုထဲမွာ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕အစည္း(U L S )ကေန တရား၀င္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ကို ေမ ၇ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္-ပ်ဥ္းမနား ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးထံ တင္ျပေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာမွာ စာအမွတ္ ၁၀၀၂(၁၃)၊ ၁၀၃၊ ဦး ၁ ရက္စြဲ၊ ၂၀၁၃ ေမ ၁၀ စာနဲ႔ ျငင္းပယ္လိုက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အဲဒီေန႔က ဆႏၵျပဖို႔ ေလွ်ာက္ထားသူ ဦးေက်ာ္ေဌးကို ပ်ဥ္းမနားရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးမွာ ေခၚယူရွင္းျပၿပီး အခ်က္ ၃ ခ်က္နဲ႔ ျငင္းပယ္တဲ့ အေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ ၉ အရ အယူခံဝင္ႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဆိုပါေလွ်ာက္ထားတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔

၁။ မိတၳိလာပဋိပကၡျဖစ္ရပ္မ်ားေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္ ဆက္စပ္၍ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးထိခိုက္ႏုိင္၍လည္းေကာင္း

၊ ၂။ လက္ရွိကာလတြင္ မဂၤလာဗ်ဴဟာဗိမာန္တြင္ သံဃာေတာ္မ်ား ပါဠိပထမျပန္စာေမးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ရွိေန၍လည္းေကာင္း၊

၃။ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ အစည္းမွ ၿမိဳ႕နယ္ၫႇိႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရး တာဝန္ရွိသူတို႔ႏွင့္ ဝန္ထမ္းလစာတိုးျမႇင့္ေရးကိစၥ၊ EC စာခ်ဳပ္ ျပန္လည္ ခ်ဳပ္ဆိုေရး၊ ဝန္ထမ္းမ်ားျပန္လည္ခန္႔ထားေရးကို ၫႇိႏႈိင္းသြားမွာျဖစ္လို႔ အခုလိုျငင္းပယ္ရေၾကာင္း ရဲမွဴးက ေျပာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ “ေမလ ၉ ရက္ေန႔က ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသန္းေဆြ၀င္းအပါအ၀င္ အျခားဌာန ဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ EC ၇ ဦးနဲ႔ေတြ႕တယ္၊ ေမလ ၁၃ ရက္မွာ ယုဇနကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးဆန္နီနဲ႔ေတြ႕ၿပီး ထပ္မံၫႇိႏႈိင္းေပးမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္”လို႔ U L S က ကို္ေအာင္ေဇာ္မိုးက ျမန္မာဓိကကို ေျပာပါတယ္။ ဒီကေန႔ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အေနနဲ႔ U L S ႐ံုးမွာ ၫႇိႏႈိင္းဖို႔ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ၿပီး ညေနပိုင္းမွာ ဦးဆန္နီနဲ႔ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းတို႔ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ေနၿပီလို႔ သိရၿပီး ရလာဒ္ကိုေတာ့ မသိရေသးေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံအလုပ္သမားတစ္ဦးက ျမန္မာဓိက သို႔ေျပာပါတယ္။ U L S အဖြဲ႕မွာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕၀င္ ၅၅၅ ဦး ရွိၿပီး ယုဇနကုမၸဏီ ဟာ ယခင္ အမွတ္ ၂ သၾကားစက္ကို ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္လမွာ လႊဲေျပာင္းရယူလုပ္ကိုင္လာတာလို႔ သိရပါတယ္။

ေ၀မိုး-ျမန္မာဓိက

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.