05/16/13

ဝန္ထမ္းေဟာင္းတဦး

အခုေရးမဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ အခြန္ေကာက္နည္းစနစ္၊ ကြ်န္ေတာ္သိသမွ် အနည္းအက်ဥ္းပါပဲ။ ျမန္မာျပည္က ေရးရာဌာနမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲအတည္ျပဳျပီး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အဓိကထားျပီးလုပ္ေဆာင္ၾကတာ အားရစရာေကာင္းပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး၊ အေျခခံဥပေဒတို႔ကေတာ့ ရႈပ္ေထြးပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အခြန္ေကာက္ျခင္းကိုေတာ့ လြယ္ကူတာေၾကာင့္ အနည္းငယ္ေရးလိုပါတယ္။ အခြန္ေရွာင္ျခင္း၊ ျခစားျခင္းမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ်ကာကြယ္ဖို႔ပါ။

အခု ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက Zero Factory ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအားလံုးကို ျဖက္သိမ္းေနပါတယ္။ ပုဂၢလိကကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ေနပါတယ္။ တဖက္ကၾကည့္ရင္ အစိုးရက သူ႔လူေတြကို ကာကြယ္ရပါမယ္။
သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ စစ္မႈထမ္းမ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား၊ သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ပင္စင္စား၀န္ထမ္းေဟာင္းမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ၇၅% (၄၅သန္း) ေလာက္ရွိတဲ့ လယ္ယာလုပ္သားမ်ား၊ အေသးစား၊အလတ္စား စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း အလုပ္သမား မိသားစုမ်ားကို ဦးစားေပးစနစ္အတိုင္း ဂရုစိုက္ေပးရပါတယ္။ စစ္တပ္ကို စီးပြားေရးလုပ္ခိုင္းျခင္း၊ လယ္ယာမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားက ေရာ္ေၾကးေပးသိမ္းပိုက္ျခင္း၊ အိမ္ယာေျမမ်ား၊ စက္မႈဇံုမ်ားကို အသစ္ေဖၚခြင့္မရွိျခင္း၊ တယ္လီဖုန္းကပ္မ်ား၊ တယ္လီဖုန္းေၾကးမ်ားကို အဆမတန္ေကာက္ယူျခင္း၊ စတဲ့ အခြင့္ေရးသမားမ်ား အတြက္ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ေငြရွင္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ျခစားမႈစနစ္သစ္မ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။ FDI ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈေတြ ရေပမဲ့၊ ႏိုင္ငံလူမ်ားစုျဖစ္တဲ့ လယ္သမား၊အလုပ္သမားေတြဟာ တစ္လကို က်ပ္၄ေသာင္းရတဲ့ အလုပ္ေတြ ရွာေဖြေပးေရးအတြက္ အစိုးရက သံုးစြဲရမယ္၊ ၂၀၁၅မွာ လူထုပ်မ္းမွ်၀င္ေငြကို ၂ဆတိုးေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ အစိုးရအၾကီးအကဲက ဆိုပါတယ္။ အေျပာနဲ႔အလုပ္ညီညြတ္ဖို႔ေတာ့ လူသားေတြ (အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား) မွာ မူတည္ေနပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရရဲ့ အစီရင္ခံစာေတြကိုၾကည့္ရင္ အလြန္ထူထဲလွတဲ့ စာအုပ္ၾကီးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို တင္ျပေတာ့ အမတ္မင္းမ်ားလည္း ဘယ္နားလည္ေသးမလဲ။ အစိုးရလူၾကီးမ်ားျဖစ္တဲ့ ၀န္ၾကီးဌာနေပါင္း ၃၀ခုမွာ ဌာနအားလံုးက အေရးၾကီးပါတယ္။ ၀န္ၾကီးမ်ားရံုးက ၀န္ၾကီး၆ဦးနဲ႔ အစိုးရေခါင္းေဆာင္၊ သမၼတ၊ ဒုသမၼတ အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၊ လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ တရားလႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ကာခ်ဳပ္ရံုး၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရံုး၊ ေရြးေကာက္ပြဲရံုး၊ ေရွ႔ေနခ်ဳပ္ရံုး၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး၊ ရာထူးခန္႔ရံုး စတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြရွိပါတယ္။ စီမံဘ႑ာ၀န္ၾကီးဌာနက အခြန္ဦးစီးဌာနတစ္ခုကပဲ၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ့ အခြန္ေတြကို လိုက္ေကာက္ေနရသလား .. အဓိကက်ပါသလား ေမးရင္ေတာ့၊ ေငြေၾကးတန္ဖိုး၊ ၀င္ေငြအေနနဲ႔ေတာ့ ေရရွည္အတြက္ အလြန္အေရးၾကီးလွပါတယ္ ..လို႔ ေျဖရပါတယ္။ မိသားစု၀င္ေငြေကာင္းတိုင္း မိသားစုအဆင္မေျပပါဘူး။ ၀င္ေငြကို စနစ္တက်သံုးစြဲတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲ၊ လ်ာထားေပးေရးက ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားကို ခြဲေ၀သံုးစြဲရပါတယ္။ စစ္တပ္ကို ဘယ္ေလာက္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးကို ဘယ္ေလာက္ ..စသျဖင့္ သံုးရပါတယ္။ေပၚပင္ျဖစ္ေနတဲ့ ၀င္ေငြေကာင္းတဲ့အလုပ္မ်ားကိုပဲ ေလ့လာၾကည့္ပါမယ္။

တယ္လီဖုန္းေစ်းကြက္။
ေလာေလာဆယ္ ရာထူးရပ္နားလိုက္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဆိုတာ၊ အစိုးရသစ္မတိုင္မီက နာမည္ေကာင္းစာရင္းထဲပါတယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။ ျခစားမႈမ်ားတဲ့ ဌာနတစ္ခုဆိုတာ ၀င္ေငြေကာင္းလို႔ပဲ အၾကမ္းဖ်င္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအားလံုးမွာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို အစိုးရကပဲ ကိုင္တြယ္ထားပါတယ္။ အခုေခတ္က မိုဘိုင္းေခတ္၊ အင္တာနက္ေခတ္ ဆိုေတာ့ မိသားစုအသံုးစရိတ္ ၁၀%ေလာက္ဟာ တယ္လီဖုန္းစရိတ္နဲ႔ပဲကုန္ပါတယ္။ လစဥ္ ဖုန္းအေၾကြးနဲ႔၀ယ္ခ၊ တယ္လီဖုန္းဘီလ္၊ အခုဆို အိုင္ဖုန္း၊ စမတ္ဖုန္း၊ တက္ဘလက္ တစ္ႏွစ္တခါ အသစ္လဲ၊ ကုန္က်ေနရတဲ့ အလြန္ၾကီးမားလွတဲ့ ေစ်းကြက္ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား ျခစားေနရသလဲဆိုတာ အတြင္းလူေတြပဲ အတိက်သိႏိုင္မွာပါ။ က်ေနာ္သိရသေလာက္ေတာ့ ဆပ္ကြန္းေတြ အင္မတန္မ်ားလွပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ပြဲစားအဆင့္ဆင့္ မ်ားလြန္းပါတယ္။ ဆင္းမ္ကဒ္ ေရာင္းခ်မႈ၊ တယ္လီဖုန္းကဒ္ေရာင္းခ်မႈ၊ ဟန္ဆက္ေရာင္းခ်မႈ... အလြန္ၾကီးမားတဲ့ ေစ်းကြက္။ မနစ္က ပရိုဂ်က္ေပါင္း ေဒၚလာသန္းေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ သံုးပါတယ္။ ၂၀၁၃ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွာေတာ့ ၀န္ၾကီးအပါ၀င္၊ ၀န္ထမ္းမ်ားစြာ အေရးယူခံရပါတယ္။ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားကို အေရးယူမႈမရွိေတာ့ ျခစားသူပဲ အေရးယူျပီး၊ ျခေပးသူေတြ လြတ္ေနပါတယ္။ Niche Market လို႔ေခၚတဲ့ အစိုးရဌာနၾကီးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္မလဲ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ၀ယ္တဲ့ တယ္လီဖုန္းခ၊ အင္တာနက္ လိုင္းေၾကး ေဒၚလာ၁၀၀ဖိုးဆိုရင္ အစိုးရရ အခြန္အျဖစ္ တစ္၀က္ေတာင္ရရဲ့လားလို႔ ေမးခ်င္ပါတယ္။ ေ၀စားမွ်စားတဲ့ လူေတြ၊ အဆင့္ေတြ မ်ားေတာ့ အလြန္လူသံုးမ်ားတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး၀င္ေငြရဲ့ တစ္၀က္ကို အစိုးရ အိပ္၀င္၊ သပိတ္၀င္ ရေစခ်င္ပါတယ္။


ေၾကးနီေစ်းကြက္
လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရးအခင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ အစီရင္ခံစာထြက္လာကတည္းက အခြန္ဘယ္ေလာက္ရသလဲဆိုတာ အၾကမ္းဖ်င္းေပၚေနပါျပီ။ ျပည္သူလူထုနဲ႔ လူ႔အခြင့္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကေတာ့ ျပည္သူေတြမရတာပဲ ကန္႔ကြက္ဆႏၷျပၾကတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အခြန္ေငြဘယ္ေလာက္ရမယ္ဆိုတာ၊ အျမက္ရဲ့ ၁၈%ဦးပိုင္က ရရွိမယ္၊ ေရာင္းခြန္က ၂ရာႏႈန္းေတာင္ မရမဲ့ပံုစံျဖစ္ေနျပီး၊ တရုပ္၀မ္ေပါင္က အသံုးစရိတ္ၾကမ္းလို႔ အျမက္မရွိရင္၊ ဦးပိုင္လဲ အျမက္သုည ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ တရုပ္ျပည္ရဲ့ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားကို ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာ့စီးပြားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို အၾကံေပးခန္႔ရံုမလံုေလာက္ေတာ့ပါ။ အခြန္ေကာက္ ေဒၚလာ သန္း၁၀၀ရဖို႔အတြက္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို ၂၀%ေလာက္ေပးျပီး ငွားရမ္းရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ Royalty tax 4% ကေတာ့ ေသခ်ာတဲ့ အခြန္ျဖစ္ျပီး၊ Commercial 8% tax ကေတာ့ ျပည္ပပို႔မဲ့အတြက္ အလကားျဖစ္ေနပါတယ္။ အျမက္ေပၚရတဲ့ ၀င္ေငြခြန္ 4% ဆိုတာလဲ အျမက္မရွိျဖစ္သြားရင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ၀မ္ေပါင္ရဲ့ ကုန္ထုတ္မႈလုပ္ငန္းမွာ ဦးပိုင္က အျမက္မ်ားမ်ားရေအာင္ ၀င္ပါခြင့္မရွိလို႔ ဆိုပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေျပာရရင္ ၀မ္ေပါင္ေပးသမွ်ပဲ ယူရမဲ့ အံုနာျမန္မာအစိုးရျဖစ္ေနပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ အစီရင္ခံစာဟာ အလြန္တန္ဖိုးရွိပါတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္တခုကို အၾကမ္းဖ်င္း စီစစ္ေဖၚျပထားပါတယ္။ ၀မ္ေပါင္ရဲ့ လည္၀ယ္၊အရင္းရွင္ဆန္မႈေတြကို အၾကမ္းဖ်င္းသိႏိုင္ပါတယ္။ေရအားလွ်ပ္စစ္ေစ်းကြက္
ျမစ္ဆံုဆည္လုပ္ငန္းကို ရပ္တံ့ႏိုင္ျခင္း၊ ဧရာ၀တီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း အားလံုးအမွတ္ရေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္ဆံုဆည္ေတာ့ ရပ္သြားေပမဲ့ အျခားဆည္မ်ားေတာ့ ျပီးစီး၊ လည္ပတ္၊ လွ်ပ္စစ္ေရာင္းစားေနပါျပီ။ သံလြင္ျမစ္မွာလည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဆည္လုပ္ငန္းမ်ားရွိပါတယ္။ အထက္က ေဖၚျပတဲ့ ေၾကးနီေတာင္ အစီရင္ခံစာအတိုင္းဆိုရင္ အျမက္ဆိုတာ တရုပ္ကုမၸဏီက ဒါေလာက္ျမက္တယ္...ဆိုမွ အဲဒီအျမက္အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္က အခ်ိဳးက်ရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ အခြန္ရမယ္ဆိုတာ ေဒၚလာသန္းတစ္ရာဖိုးေရာင္းခ်ရင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းလိုပဲ Royalty tax 4% နဲ႔ပဲ ေက်နပ္ရမလား။ ျပီးေတာ့ ေၾကးနီစီမံကိန္းလို ေစ်းႏႈန္းညွိႏႈိင္းမႈမွာ သူတို႔တစ္ဖက္သတ္ေစ်းနဲ႔ပဲ ေရာင္းခ်ရမလား။ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္မွာ ပြင့္လင္းမႈမရွိရင္ ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းအတိုင္းရဖို႔ လိုပါတယ္။ (ဓါတ္ပံု။ တာပိန္ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္)


ေက်ာက္စိမ္းေစ်းကြက္
ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္ျမက္ရတနာျပပြဲကို လာေရာက္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားဟာ ေဟာင္ေကာင္လိုေနရာမ်ိဳးမွာ အရင္ေတြ႔ဆံုျပီး၊ ေလလံပြဲမတိုင္ခင္ကတည္းက ေစ်းညွိျပီးသားလို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရ ေက်ာက္ျမက္ရတနာေကာ္ပိုေရးရွင္းက လူၾကီးေတြလည္း သိသိၾကီးနဲ႔၊ ေလလံပြဲေတြလုပ္ေပးရပါတယ္။ ဟန္ျပေလလံအဆင့္ကို ေရာက္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တကယ့္ ေကာင္းတဲ့ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္ျမက္ေတြကေတာ့ တရုပ္နယ္စပ္ကေန နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ KIA, စစ္တပ္၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို ေက်ာ္လႊားျပီး တရုပ္ျပည္ဖက္ ထြက္သြားၾကျပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ အခုေတာ့ တရုပ္ျပည္အစိုးရက ကခ်င္ျပည္တြင္းစစ္ပြဲအတြင္း ေက်ာက္ျမက္အခြန္ေတြ နင္းကန္ေကာက္ပစ္လိုက္လို႔၊ ေစ်းကြက္ေတာ့ ပ်က္သြားပါျပီး။
ေက်ာက္စိမ္းအခြန္၊ ရသင့္သေလာက္ မရျခင္းဆိုတာ ႏိုင္ငံျခား၊ လူလည္ၾကီးမ်ားျဖစ္တဲ့ ကုမၸဏီၾကီးမ်ား စုေပါင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႔ျပီး ျမန္မာ့အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားကို မလိမ့္တပတ္လုပ္ေနျခင္းကို ဥပမာတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ေခ်းေငြမ်ား
ကမၻာ့ဘဏ္၊ အိုင္အမ္အက္ဖ္၊ အီးယူ၊ အာရွဘဏ္၊ ကုလသမဂၢ..စတဲ့အဖြဲအစည္းမ်ားထံမွ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ား ရဖို႔ ၾကိဳးစားေနပါတယ္။ အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား၊ အီးယူ၊ဂ်ပန္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားနဲ႔ ျမန္မာအစိုရ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ အတိုက္ခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ ခရီးစဥ္မ်ားေနာက္ပိုင္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ပိတ္ဆို႔မႈ Sanction မ်ားေျဖေရွာ့ေပးလိုက္ပါတယ္။ ၂ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဆံုျပီး ေခ်းေငြမ်ားစြာ ရရွိလာပါတယ္။ ေခ်းေငြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ကန္ေဒၚလာသန္း၁၀၀ ေခ်းလိုက္တယ္ဆိုရင္ ၊ ျမန္မာအစိုးရဘဏ္စာရင္းထဲ ကန္ေဒၚလာသန္း၁၀၀ ၀င္လာမယ္လို႔ ထင္စရာျဖစ္ေပမဲ့၊ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ပါဘူး။ ာ

ဥပမာ ဗီယက္နမ္သို႔ ငါးလုပ္ငန္းအတြက္၊ ကမၻာ့ဘဏ္က ေဒၚလာသန္း၃၀၀ ေပးလိုက္တယ္ဆိုပါေတာ့။ ကမၻာ့ဘဏ္ဆိုတာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံၾကီးစိုးတဲ့ ဘဏ္ၾကီးျဖစ္ေတာ့၊ ဗီယက္နမ္ငါးလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့ စက္ပစၥည္း၊ ငါးဖမ္းသေဘၤာေတြ ၀ယ္ဖို႔ဆိုရင္ အေမရိကန္လုပ္တဲ့ စက္ပစၥည္းေတြကိုပဲ ၀ယ္ရပါမယ္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ကတည္းက တခ်ိဳ႔ေခ်းေငြဆိုရင္ အေမရိကန္ငါးဖမ္းစက္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္တဲ့ ဒီ ကုမၸဏီ ဆီကပဲ ၀ယ္ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ကိုးရီးယားငါးဖမ္းစက္ပစၥည္းက ဘယ္ေလာက္ေကာင္းျပီး၊ ေစ်းခ်ိဳ၊ အသံုးတဲ့လွေပမဲ့လည္း သူ႔ဆီကေငြေခ်းေတာ့ သူေျပာတဲ့ စက္ပစၥည္းေတြကိုပဲ ၀ယ္ရပါတယ္။

ဒီေတာ့ အေမရိကန္မွာ အသံုးမတဲ့ျဖစ္ေနတဲ့ ပစၥည္းမ်ား၊ ေစ်းၾကီးလို႔ ေရာင္းမရတဲ့ ငါးဖမ္းစက္ပစၥည္းမ်ားကို ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႔ ဗီယက္နမ္အစိုးရက ၀ယ္လိုက္ရရွာပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မွမရွိပဲကိုး။ ဗီယက္နမ္ အင္ဂ်င္နီယာေလးမ်ားကေလည္း ..ဟာ..ဒါမေကာင္းဘူး၊ ေျပာလဲမရဘူး။ ဗီယက္နမ္အစိုးရ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားကိုလည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဖိတ္ေခၚ၊ ခရီးသြား၊ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုး၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကိုလည္း Overseas Training လုပ္ေပးျပီး ေရာင္းခ်လိုက္ပါတယ္။ ကုသိုလ္ကံမေကာင္းရင္ အဲဒီစက္ပစၥည္းဟာ ႏွစ္အနည္းငယ္ သံုးျပီး ပ်က္သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ၁၅ႏွစ္ခရီးမွာ ဗီယက္နမ္အစိုးရက အေမရိကန္တို႔ သူတို႔ရဲ့ အသံုးမက်တဲ့စက္ပစၥည္းမ်ားကို ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံလာေရာက္ စုပံုေစတယ္ ဆိုျပီး စိတ္ဆိုးၾကတယ္။ တရုပ္က ပိုဆိုးေတာ့ ေနာက္ဆံုး ရုရွားမ်ားဆီ ေခ်းေငြနဲ႔နည္းပညာ၊ ခ်ဥ္းကပ္ေနရပါတယ္။

ျမန္မာအစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ဒါေတြကို သိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမဲ့ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီဆိုတာ ကမၻာ့လူလည္ၾကီးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ပညာတတ္လူလည္ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံတကာဗဟုသုတနည္းတဲ့ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ (ဒုတိယတန္း၊ တတိယတန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား) ကို ဘယ္လို ဆြဲေဆာင္၊ ေရာင္းခ်၊ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းရမယ္ဆိုတာ အလြန္ၾကြမ္းက်င္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားပဲ ျမန္မာျပည္လာေရာက္ FDI ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံၾကပါတယ္။
စက္မႈဇံုမ်ား
သီလ၀ါ စက္မႈဇံု၊ သီလ၀ါ ကြန္တိန္နာဆိပ္ကမ္း၊ သေဘၤာက်င္း၊ သေဘၤာလုပ္ငန္းမ်ား ..စတဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ျမန္မာျပည္က အဆံုးအျမတ္ေပးႏိုင္သူမ်ား အလြန္နည္းပါးေနပါတယ္။ ေပၚပင္ျဖစ္ေနတဲ့ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ဓါတ္ေငြ႔ စတဲ့လုပ္ငန္းမ်ားမွာပဲ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံလိုၾကျပီး၊ လမ္းတံတား၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း စတဲ့ လူမ်ားမ်ား အလုပ္ရမဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရင္းႏွီးမႈ အလြန္နည္းပါေနပါတယ္။ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားကေတာင္ ျမန္မာျပည္ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံဖို႔ ၂၀၁ဎ၊ ၂၀၁၂ ေတြမွာ လာေရာက္တဲ့အခါ Infra Structure ဆိုတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား မျပည့္စံုေသးလို႔ ၂၀၁၅ေနာက္ပိုင္းမွ လာေတာ့မယ္ဆိုျပီး တပ္ေခါက္သြားၾကတယ္။ မိုက္ကရိုေဆာ့၊ ဂူဂယ္၊ HTC စတဲ့ အင္တာနက္နည္းပညာ ကုမၸဏီ ၾကီးမ်ားလည္း လာေရာက္ၾကည့္ရႈျပီး ရံုးခန္းေလးတစ္ခုေလာက္ပဲ ဖြင့္ျပီး ေအာင္ျမင္စြာတပ္ေခါက္ျပန္သြားၾကပါတယ္။ (ဓါတ္ပံု Thilawa SEZ)

၀င္ေငြ ေကာင္းေကာင္းရေနတာကေတာ့ ေရႊ၊ ရတနာ ကမ္းလြန္ဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သယံဇာတေရာင္းခ်မႈမွာေတာ့ ဓါတ္ေငြ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၇၀၀၊ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားက တစ္ႏွစ္ ကန္ေဒၚလာ သန္း၂၀၀၀ခန္႔၊ ပဲမ်ိဳးစံု ကန္ေဒၚလာ ၁၅၀၀ခန္႔၊ ေၾကးနီ ကန္ေဒၚလာ သန္း၁၀၀၀ခန္႔၊ ေက်ာက္ျမတ္ရတနာ ကန္ေဒၚလာသန္း၁၀၀၀ အထက္ (စာရင္းမရွိ)၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ကန္ေဒၚလာ သန္း၁၀၀၀ခန္႔၊ သစ္လုပ္ငန္း (ယခု အလံုးလိုက္ထုတ္ခြင့္မရွိေတာ့)၊ စတဲ့လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

၀မ္းနည္းစရာကေတာ့ အဓိက စားေသာကုန္နဲ႔၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္း အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား SME Small & Median ရပ္တည္ဖို႔ အလြန္ခက္ခဲလာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တရုပ္ပစၥည္းမ်ားကို မယွဥ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ပါ။ အစိုးရက ဒီအတြက္ လက္ေတြ႔က်က် လုပ္ဖို႔ ေနွးေကြးေနပါတယ္။
၂၀၁၂ မွာ Dream GDP ပ်က္ျပားသြားျခင္း
က်ေနာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျပာင္းလဲကစ ၂၀၁၁အခ်ိန္ အရမ္းအံ့ၾသ၀မ္းသာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၁ မွာ ၅၁.၄ ဘီလွ်ံရွိျပီး၊ ၂၀၁၂ မွာ ၆၀ဘီလ်ံေလာက္ အနည္းဆံုးတက္မယ္္ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ ပါတယ္။ ၂၀၁၂မွာ ၅၄ ဘီလ်ံပဲရပါတယ္။ ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္မႈေကာင္းတဲ့အတြက္ ဗီယက္နမ္ကို ၂၀၁၅မွာ မွီျပီး၊ မေလးရွားကို ၂၀၁၇၊ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ၂၀၂၀မွာ မွီမယ္လို႔ သံုးခ်ပ္တြက္နည္းပံုစံ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ႔ပါတယ္။ မွန္းခ်က္နဲ႔ ႏွမ္းခ်က္မကိုက္ေတာ့ပါ။ ျခစားမႈထက္ဆိုးတဲ့ ျမန္မာ့စရိုက္ဆိုးမ်ားကို သိပ္ထည့္မတြက္ခဲ့ပါဘူး။ စစ္အာဏာရွင္စရိုက္မ်ားစြာ ရွိတဲ့အနက္၊ စည္းကမ္းရွိတာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္က်ခ်င္တဲ့၊ စိတ္ဓါတ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံဖို႔လာေလ့လာျပီး ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ အေကာင္းျမင္သူေတြကေတာ့ ျမန္မာေတြ ကိုယ့္ေျမမွဗိုလ္က်တာလို႔ မေျပာပဲ၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေျခအေနကို သေဘာမေပါက္ျခင္းလို႔ ေခၚပါတယ္။ ပိုင္းေျခမညွိတတ္ျခင္းပါ။ အပိုင္းဂဏန္း၂ခုကို ေပါင္းမယ္ဆိုရင္ ပိုင္းေျခညီေအာင္ အရင္ညွိရမယ္။ ျပည္တြင္ အုပ္ခ်ဳ႔ပ္သူမ်ားနဲ႔ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူ ၂ဦး ပိုင္းေျခညွိမရႏိုင္ေသးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ဂ်ီဒီပီ ဟာ ၂၀၁၂မွာ ထင္သလို ျဖစ္မလာပါဘူး။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ အိမ္ေျမယာေစ်းႏႈန္းမ်ား အေရွ႔ေတာင္အာရွေစ်းကြက္ထက္ ၂ဆမကေအာင္၊ ထိုးတက္သြားျဖင္းကို ျမန္မာအစိုးရသစ္က မကာကြယ္လိုက္ႏိုင္ပါ။ အိမ္ေျမအေရာင္း၀ယ္ကို၊ အခြန္ ၃၅ရာႏႈန္းေကာက္ျပီး ထိန္းေပမဲ့၊ ျခစားတဲ့စနစ္ေၾကာင့္ ေစ်းမတရားတက္သြားတာကို မထိန္းႏိုင္ျဖစ္ျပီး၊ အခုမွ ေစ်းပ်က္သြားပါတယ္။ ၂၀၁၂ ဂ်ီဒီပီက ၂၀၁၁ နဲ႔ မတိမ္းမယိမ္းပဲ ရွိမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ဳပ္ခန္႔မွန္းထားတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္ ဂ်ီဒီပီ ပ်က္ျပားသြားျပီျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ၂၀၁၅မွာ ႏိုင္ငံသား၀င္ေငြ ၂ဆတိုးတက္ဖို႔ ၾကိဳးစားရပါမယ္။ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြမွာ လူေတာ္၊လူေကာင္း အမ်ိဳးသားစိတ္ရွိသူမ်ား ေနရာပိုျပီး ေပးရပါဦးမယ္။


၂၀၁၁ စိတ္ကူးယဥ္ ဂ်ီဒီပီ၊ ျမန္မာစီးပြားေရး၊ ျခစားမႈ၊ အာဏာျပိဳင္မႈ အခက္ခဲမ်ားေၾကာင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။


၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
၀င္ေငြ၊ အခြန္မ်ားစြာ ဥပမာ..ေျမ၊အိမ္၊ကား၊စက္ပစၥည္း အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္မ်ားက အခြန္ေငြမ်ားစြာရပါတယ္။ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကလည္း ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလို အခြန္မ်ားစြာရပါတယ္။ ပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ သက္သာလာေအာင္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို တင္သြင္းခြင့္ေပးလိုက္တဲ့ ၂၀၁၂ ႏွစ္ဟာ ျမန္မာ့ကားေစ်းကြက္ရဲ့ စပယ္ရွယ္ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆလြန္းကားပိုင္ရွင္မ်ား သူတို႔ကားမ်ား ေနရင္းထိုင္ရင္း ေစ်း၂ဆမက ျပဳတ္က်သြားပါတယ္။ ပါမစ္ေတြ အလြယ္တကူထုတ္ေပးေတာ့ ကားေစ်းေတြ က်ဆင္းျပီး၊ ေစ်းမတည္မျငိမ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဆလြန္းကားေစ်း က်သြားေပမဲ့၊ ဓါတ္ဆီေစ်းက စင္ကာပူႏိုင္ငံေစ်းနီးပါး ျဖစ္ေနပါတယ္။ (စင္ကာပူသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဓါတ္ဆီေစ်းအၾကီးဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည္)။ ဒီေတာ့ ဓါတ္ေငြနဲ႔ေမာင္းမွ ပို႔ေဆာင္စရိတ္သက္သာမွာမို႔ အင္ဂ်င္ေတြကို ဓါတ္ေငြစနစ္ေျပာင္းရျပန္တယ္။ ကုန္ကားၾကီးမ်ားလည္း အရင္က တန္၂၀၊ ၃၀ တင္ျပီးေမာင္းေတာ့ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ သိပ္မေထာင္းလွပါ။ အခု အစိုးရက အာစီယံအဆင့္မီ ဆိုျပီး ကုန္ကားၾကီးမ်ားကို ၁၀တန္ပဲ တင္ရမယ္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္လိုက္ေတာ့ ကားၾကီးသမားေတြလည္း၊ အျမက္မရ၊ လိုက္ဖမ္းတဲ့ ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း တစ္ဖံု၊ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ကူညီပါရေစ ဆိုင္းဘုတ္တတ္ထားတဲ့ ရဲ၀န္ထမ္းေတြကိုပဲ၊ ျခစား၊လက္ကိုင္တုတ္ဆိုျပီး ၀ိုင္း၀န္းေျပာဆိုေနၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ အထူးလုပ္ငန္းၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ လစာနည္းပါးလွတဲ့ အစိုရ၊ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားရဲ့ ျခစားမႈေလ်ာ့နည္းေရးအတြက္ က်ေနာ္မစဥ္းစားႏိုင္ပါဘူး။

ဥပမာ ..ပင္စင္ဌာန ျမိဳ႔နယ္ဦးစီးမႈးအျဖစ္ က်ေနာ့္ကို ခန္႔ထားလိုက္ရင္၊ ပင္စင္ထုတ္ခ လူတစ္ေယာက္ က်ပ္၁ေသာင္း ေတာင္းေနတဲ့ ရွိရင္းစြဲ၊ ျမိဳ႔နယ္ရံုက ၀န္ထမ္း လူ၂၀ေလာက္ကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္မလဲ။ ေငြေပးျပီး လုပ္ခိုင္းသူမ်ားကို ဖမ္းရမွာလာ။၊ ကိုယ့္လက္ေအာက္က ၀န္ထမ္းတစ္ဦး တစ္လ က်ပ္တစ္သိန္းေလာက္ပဲ လစာရတာ၊ သူတို႔ရဲ့ စား၀တ္ေနေရး ဘယ္လိုေျဖရွင္းေပးမလဲ။ ေနျမဲအတိုင္း ကိုယ့္ေအာက္က ၀န္ထမ္းေတြ ေပးတဲ့ေ၀စုကိုပဲ ယူျပီး ျငိမ္ေနရမလား... အမ်ားၾကီးစဥ္းစားစရာျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ကုိယ့္လစာ တစ္သိန္းေက်ာ္ေလးနဲ႔ ဘယ္လိုရပ္တည္မလဲဆိုတာလဲ တစ္ဒုကၡပဲ။ လပ္လာဘ မ်ားမ်ားရတဲ့ ဥပမာ လ.၀.က ျမိဳ႔နယ္ဦးစီးမႈး ရာထူးနဲ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႔နယ္တစ္ခု အလုပ္ရမယ္ဆိုရင္ေကာ၊ က်ေနာ္ဘယ္လို ကိုင္တြယ္မလဲ။ စား၀တ္ေနေရးမပူပင္ရေတာ့တဲ့ ဦးစီးမႈးမ်ားဆိုတာ မရွိသေလာက္ပါပဲ။

ေတြးေလေလ ဦးေႏွာက္ေခ်ာက္ေလေလပဲ။

ပါမစ္စနစ္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုတဲ့ အခြင့္တစ္ခုကို ရရင္၊ ၀ိုင္းလုပ္၀ိုင္းစား၊ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အဆင္ေျပသြားတာမ်ိဳး ဟိုး..အရင္ စစ္အစိုးရေဟာင္းလက္ထက္တံုးကေတာ့ ေပၚပင္၊ ဂြင္လုပ္ငန္းလို႔ ေခၚပါတယ္။ အခုေခတ္ ပါမစ္ရသြားသူမ်ားေတာ့ ပါမစ္ကို ေရာင္းစား၊ အျမက္ထုတ္ျပီး ေဘးထိုင္ေနတဲ့ ေခတ္မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ္တိုင္ လုပ္ရတဲ့ ပါမစ္စနစ္ကို ခ်ီတက္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုတယ္ေဆာက္ခြင့္ ပါမစ္ရရင္ ကိုယ့္ကုမၸဏီကပဲ အရင္းႏွီး (ေခ်းေငြ) ရရွိေရး၊ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး၊ အလုပ္သမားရရွိေရး၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားနဲ႔ဆက္ဆံေရး...စတဲ့အလုပ္မ်ားကို ဦးေႏွာက္ေျခာက္ေအာင္ လုပ္ရပါတယ္။ စာရြက္စာတမ္းကို လက္မွတ္ထိုးတဲ့ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ဆိုတာလည္း ေဖ်ာက္လုိမရတဲ့ စနစ္ဆိုးၾကီးတစ္ခုပါ။ ျမန္မာပိုင္တဲ့ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီၾကီးမ်ား အားလံုးနီးပါး ဗဟိုဦးစီးစနစ္ လက္မွတ္အမ်ားၾကီးထိုးရတဲ့ စာရြက္စာတန္းလုပ္ငန္းၾကီးကို အစိုးရဌာနဆိုင္ရာလုပ္ရိုးလုပ္စဥ္အတိုင္း လုပ္ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုကို တင္ျပလိုပါတယ္။ (from Singapore)

ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး
ယခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားရဲ့၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရး (ေရ၊ေလ၊ကုန္းေၾကာင္း) လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္း ..စသျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖက္စပ္ (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလိက လုပ္ကိုင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အျမက္စြန္းရတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားကိုေတာ့ ဦးပိုင္ (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာ့သူေဌးၾကီးမ်ားက ရယူသြားၾကပါတယ္။ အျမတ္မရွိတဲ့ ခြက္ခြက္လန္ရံႈးေနတဲ့ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊စက္ရံု၊လုပ္ငန္းမ်ားစြာ က်န္ေနပါတယ္။ အဲဒီ စက္ရံုမ်ား မလည္ပတ္ႏိုင္တာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနပါျပီ။ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားက စက္ရံုကို သူတို႔အားလံုး ဘံုပိုင္စက္ရံုလို သေဘာထားျပီး စက္ရံုမွာပဲ ေနထိုင္၊ ေရမီးေတြသံုးျပီး၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကပါတယ္။ ဥပမာ သၾကားစက္ရံုက သၾကားမထုတ္ေတာ့ပဲ တြင္ခံုလုပ္ျခင္း၊ ေမာ္တာျပဳျပင္ျခင္း၊ ကားျပင္စက္ရံု၊ စက္အပိုပစၥည္းမ်ားေရာင္းစားျခင္း...စတဲ့လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္၊ စက္ရံုနယ္ေျမထဲမွာပဲ အင္တာနက္ဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ကုန္စံုဆိုင္မ်ားဖြင့္လစ္ ဆိုင္ခန္းခေတာင္းတဲ့ အလုပ္ကို စက္ရံုမႈးက လုပ္ရပါတယ္။ ရတဲ့ အျမက္ေငြကို ခြဲေ၀စားေသာက္ေနရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ စက္ရံုမ်ား မလည္ပတ္ႏိုင္ပဲ အရံႈးေပၚေနရသလဲ ဆိုတဲ့ေမးခြန္းရဲ့ အေျဖကေတာ့ လူနဲ႔စနစ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ လူက အဓိကပိုက်ပါတယ္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံက အစိုးရစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု (DBS ဘဏ္)
သတင္းစာျဖက္ပိုင္းက ကုလားတစ္ဦး၊ Mr. Gupta လစာေငြ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၉.၃သန္း ၂၀၁၂မွာ ရရွိသြားတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းပါ။ စင္ကာပူက ပုဂၢလိကဘဏ္ ၂ခုက အၾကီးအကဲေတြလည္း မႏွစ္က ၂၀၁၂ မွာ OCBC Chief $7.1 million, UOB Chief $6.5 million ရရွိေၾကာင္းကို ေရးထားပါတယ္။ DBS ဆိုတာ စင္ကာပူအစိုးရပိုင္တဲ့ ဘဏ္ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရပိုင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို လစာေကာင္းေကာင္းေပးျပီး၊ အျမက္ရေအာင္လုပ္ေစပါတယ္။ Mr. Gupta ဆိုရင္ လစာအေနနဲ႔ တစ္ႏွစ္ကို $1.2 million, Bonus 3.4 million, Share profit $4.6 million ... စုစုေပါင္း $9.3 million ရရွိသြားပါတယ္။ တကယ္လို႔ ဘဏ္စီးပြားေရး အရံႈးေပၚရင္ Mr. Gupta အေနနဲ႔ လစာေငြပဲ ရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဏ္စီးပြားေရးေကာင္းရင္ အျမက္ေဘာနပ္စ္ေငြ၊ ဘဏ္စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းတက္လို႔ ခံစားခြင္ေတြ ရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အခု DBS အစိုးရဘဏ္က ဒီႏွစ္မွာ စံခ်ိန္တင္အျမက္ေငြ 3.8 billion (3800 million profit) ရတဲ့အတြက္ ဘဏ္အၾကီးအကဲကို စာခ်ဳပ္အတိုင္း 8 million ေလာက္ ေပးလိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာ ကုမၸဏီ အျမက္ရရင္ အလုပ္သမားကအစ၊ အၾကီးအကဲအထိ လစာထက္ ၃ဆကေန၊ ၁၀ဆ အထိ ေဘာနပ္စ္ေတြ ေပးၾကပါတယ္။ (Mr. Piyush Gupta ၅၁ႏွစ္၊ အိႏၷိယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီျမိဳ႔ B.A University of Delhi ႏွင့္ Post Graduate Diploma ရရွိခဲ့ျပီး၊ 2009 မွစတင္ျပီး၊ စင္ကာပူအစိုးရ DBS ဘဏ္တြင္အလုပ္လုပ္ေနသူျဖစ္သည္။ ယခင္က မေလးရွားႏိုင္ငံ Citibank တြင္ အၾကီးအကဲအျဖစ္ လုပ္ခဲ့သည္။)

ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရဆိုတာ အခြန္ေကာက္တတ္ဖို႔ပဲလိုပါတယ္။ အခြန္ဥပေဒဆြဲတာ သိပ္မခက္ပါဘူး။ ပိုမိုေကာင္းတဲ့ဥပေဒကို လုပ္ရင္း၊ကိုင္ရင္း ျပဳျပင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခြန္အမွန္ကန္၊ ရရွိဖို႔ အခြန္ေကာက္သူ လူသားဟာ အလြန္အေရးၾကီးတဲ့ အဆင့္မွာရွိပါတယ္။ အခြန္ေကာက္သူဟာ သင့္ေတာ္တဲ့ ေဘာနပ္၊အခေၾကးကို ရရွိမွ ျဖစ္မယ္။ သို႔မဟုတ္ရင္ လူေတြရဲ့ ဥပေဒအေပၚက ႏႈတ္မိန္႔ေတြနဲ႔ လုပ္တဲ့အက်င့္ဆိုးၾကီး သက္တမ္းရွည္ေနရင္၊ တိုင္းျပည္၀င္ေငြမရ၊ အခြန္ေကာက္သူမ်ား၊ အခြန္ေရွာင္သူမ်ားရဲ့ အိတ္ထဲပဲ ႏိုင္ငံရဲ့ေငြေတြ ဆံုးရံႈးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ Tax System ကို အခြန္ဌာနက ဦးစီးတဲ့လုပ္ကိုင္တဲ့ လူသားက႑ဟာ အလြန္အေရးၾကီးလွပါတယ္။

ဒီပံုစံအတိုင္း ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြက ႏိုင္ငံျခားသား၊ ထိပ္သီးမ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ေစပါတယ္။ လစာကိုေတာ့ သူတို႔ တျခားကုမၸဏီမ်ားက ေပးတဲ့လစာအတိုင္း ေပးရပါတယ္။ ကမၻာေက်ာ္ ေဘာ္လံုးအသင္း မန္ေနဂ်ာမ်ားခန္႔ထားတဲ့ ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း အစိုးရပိုင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ခန္႔ထားၾကည့္ပါ။ ဥပမာ သီလ၀ါသေဘၤာက်င္းကို စင္ကာပူသေဘၤာက်င္းတခုက အၾကီးကဲတစ္ဦးကို စင္ကာပူမွာေပးတဲ့ လစာအတိုင္းေပးျပီး ခန္႔ထားၾကည့္ပါ။ သူ႔ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္နီးပါးေပးလိုက္ပါ။ သီလ၀ါသေဘၤာက်င္း အျမက္ေသခ်ာေပါက္ထြက္မွာပါ။ စင္ကာပူက္သေဘၤာက်င္း အၾကီးကဲလုပ္ေနသူ တစ္ဦး ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္းတစ္ခုကို အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးမဲ့ ကာလ ၂၀၁၅ က်မွ ျဖစ္မွာလား။ အျမက္အစြန္းလိုခ်င္ရင္ ျမန္မာလုပ္ငန္း၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းကို ႏိုင္ငံျခားသားပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ခိုင္းရမွာပါ။ ရံႈးေနတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားစြာကို လစာထိုက္သင့္သေလာက္ေပးျပီး၊ အျမက္ရေအာင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ဘာေၾကာင့္မလုပ္ႏိုင္ရမလဲ။ အခုလည္း ျမန္မာအလင္း သတင္းစာတိုက္ အရံႈးခ်ည္းေပၚေနလို႔ ဖက္စပ္လုပ္ဖို႔ ေစ်းေခၚေနတယ္။ အၾကီးကဲတစ္ေယာက္ကိုခန္႔လိုက္ရင္၊ အျမက္ထြက္လာပါလိမ့္မယ္။


နယ္စပ္အခြန္ေကာက္ျခင္း
နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ၁၄ခုမွာ တရုပ္နယ္စပ္မ်ားက အမ်ားဆံုးအခြန္ေငြရတယ္ ဆိုပါတယ္။ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈမ်ားကို လိုက္လံဖမ္းဆီးတဲ့ေနာက္မွာ အခြန္ေငြပိုရခဲ့တယ္ ဆိုပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ့ အလုပ္ေတြထဲမွာ သူခိုးေတြလိုက္ဖမ္း၊ပညာေပးေနရတာလည္း စိတ္ညစ္စရာပါ။ ေသဒဏ္ေပးလဲမရ၊ ေထာင္ခ်လဲမရ၊ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ ဖမ္ဆီးေရးအဖြဲ႔မ်ားလည္း ေ၀စုေတာ္ေတာ္ရတယ္ဆိုေပမဲ့၊ တစ္နာရီ ကားအစီးရာနဲ႔ခ်ီ၀င္ထြက္ေနတဲ့ ကုန္ကားၾကီးမ်ားကို အခြန္ေကာက္ဖို႔ဆိုတာ ခက္ခဲလွပါတယ္။ နယ္စပ္အခြန္ေကာက္နည္းကို တရုပ္-ဗီယက္နမ္နယ္စပ္အေတြ႔ၾကံဳရွိတဲ့ ဗီယက္နမ္အခြန္ဦးစီးအရာရွိတစ္ဦးနဲ႔ အဖြဲ႔ကို လစာေကာင္းေကာင္းေပးလိုက္ရင္ အခြန္ပိုရလာမလား။ လိုက္ဖမ္းတဲ့အဖြဲ႔ေၾကာင့္ ကုန္စည္အခြန္ေငြေတြ ပိုရလာပါတယ္။
၂၀၁၀-၁၁ ဘ႑ာေရးႏႇစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပည္ပရင္းႏႇီးျမဳပ္ႏႇံမႈ FDI ပမာဏ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလ်ံနီးပါး ရႇိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာေရးႏႇစ္မွာ စုစုေပါင္း ရင္းႏႇီးျမဳပ္ႏႇံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၉ ဘီလ်ံအထိ က်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းလ်ားလိတ္ ဟုိတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့တဲ့ Investment Myanmar Summit 2013 မႇ သိရပါတယ္။

ေအာက္ပါဇယားအရ ၂၀၁၂ မွာ အခြန္ ကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၃၃၆၇ ရရွိခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၃မွာ ကန္ေဒၚလာ ၃၆၂၉သန္း ရရွိတယ္ဆိုပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္

အခြန္ေကာက္ရေငြ% of GDP ကိုၾကည့္ရင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၁၅.၉%၊ မေလးရွား ၁၅.၅%၊ စင္ကာပူ ၁၄.၂%၊ ဗီယက္နမ္ ၁၃.၈% တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ တိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားမွာ GDP ျမင့္မားျပီး အခြန္ေကာက္ရေငြက ၄၀% အထက္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္အခြန္ေကာက္ရေငြက ၄.၅% ပဲရွိေတာ့ ဘယ္ေလာက္အခြန္ေကာက္ခက္ခဲေနသလဲ (ျခစားေနသလဲ) ဆိုတာ မွန္းဆၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ အခြန္ေကာက္ႏိုင္မွ တိုင္းျပည္လူထု တကယ္လိုအပ္တာေတြ လုပ္ႏိုင္ျပီး၊ ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲမြဲေတမႈက သက္သာရႏိုင္မယ္။ အနည္းဆံုး တရုပ္၊ထိုင္းတို႔ရဲ့ စီးပြားကြ်န္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

တဟုန္ထိုး တိုးတက္ေနတဲ့ တရုပ္၊ ကိုးရီးယားမ်ားထံမွလည္း စီးပြားေရးပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကိုေနရာေပးျခင္း၊ နည္းနာယူလွ်က္ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ တရုပ္၊ ကိုးရီးယားလူမ်ိဳး တတ္သိပညာရွင္မ်ား ျပည္ပက တိုင္းျပည္ကိုျပန္လာၾကသလဲဆိုတာလည္း ေလ့လာေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ပဲ ႏိုင္ငံျခားသား (သို႔မဟုတ္) ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလူမ်ိဳး တစ္ဦးကို ခန္႔ထားဖို႔ စဥ္းစားေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အခြန္ေကာက္တဲ့လုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံျခားက အခြန္ေကာက္ အၾကီးအကဲတစ္ဦး လစာေကာင္းေကာင္းေပးျပီး ခန္႔ထားလို႔မရဘူးလား ေမးရင္ ရပါတယ္ေျဖရပါမယ္။ ဒါဆိုရင္ အခြန္ေကာက္လုပ္ငန္း အၾကီးအကဲမ်ားဟာ၊ ႏိုင္ငံ၀င္ေငြကို အထူးရွာေဖြေပးေနတဲ့ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းေကာင္းလို႔ သတ္မွတ္ရပါမယ္။

၀န္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦး
၃-ဧျပီလ-၂၀၁၃

Ref:
Eleven Media Economic News http://weeklyeleven.com/business?start=5
Copper Mine Report http://mingalaronline.biz/ebooks/copper.mine.report.dassk.pdf
Vietnam 2011 http://murann.com/vietnam.pdf
Strait Time April 2, 2012
Tax.System http://mingalaronline.biz/stories/tax.system.htm
tax revenue % of GDP http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_tax_revenue_as_pe.

Source:http://myanmarinsingapore.com/profiles/blogs/tax-system?xg_source=activityဒီမိုကေရစီကို အသြင္ကူးေျပာင္းေနသည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေဖၚေဆာင္ေနေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား၌ စစ္မွန္သည့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ အလားအလာ မေတြ႕ရေသး။ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ မျဖစ္ပြားသည့္ ေျမျပန္႕ေဒသမ်ားမွာပင္ အၾကမ္းဘက္ပဋိပကၡမ်ား တိုးမ်ားလာ၊ နိုင္ငံျပင္ပမွလည္း ဟိုကသည္က ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ေပၚလာလွ်က္ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ တိုင္းျပည္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ထိတ္လန္႕ရ၊ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ားကို ေၾကာက္ရ၊ အၾကမ္းဘက္သမားမ်ား၏ အႏၱရာယ္ကို သတိထားေနရနွင့္ တိုင္းျပည္၏ ေဒသအေျမာက္အမ်ား၌ သာမန္ လူထုေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာမွာ ယုန္သူငယ္မ်ားဘ၀သို႕ က်ဆင္းေနရသည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ ျပိဳက်ေတာ့မည္လားဟု စိုးရိမ္ရသည္အထိပင္ ယိုင္လဲ ခ်ိနဲ႕လာခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္း၊ တည္ျငိမ္ကာ အေျခခံလူထု စီးပြားေရး တိုးတက္မႈရနိုင္ေရးအတြက္ “စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမ်ား” ကို တည္ေဆာက္ရန္မွာ အေရးတၾကီး လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္လာသည္။

“စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမ်ား” ဟူေသာ စကားလံုးကို သံုးစြဲရျခင္းမွာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတု လႊမ္းမိုးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္သည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို စကားလံုးအရ သံုးစြဲခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းမွာ မည္သို႔အဓိပၸါယ္ရွိေၾကာင္းကို မည္သည့္အခါကမွ် လူထုကို ရွင္းျပခဲ့ျခင္းမရွိ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ နိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား ဟူေသာ က႑တြင္မူ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို စကားလံုးအရပင္ ထည့္သြင္းမထားေတာ့။ အေၾကာင္းမွာ ယင္း၏ အနွစ္သာရမ်ားကို တိုင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္အညီ က်င့္သံုးလိုျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္သာျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူရပါေတာ့မည္။

ခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ “စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမ်ား” အား လူထုတရပ္လံုး စနစ္တက် ေလ့လာခြင့္ မရေသးပါ။ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က ယေန႕အခ်ိန္အထိ က်င့္သံုးေနေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဟူသည္မွာ နိုင္ငံတကာ စံထားခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး Rule of Law မဟုတ္။ အာဏာပိုင္မ်ားက ျပဌာန္းထားသည့္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားအတိုင္း စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း Rule by Law အဆင့္တြင္သာ ရွိေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

“ရခိုင္ပဋိပကၡတြင္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား (ကက/ၾကည္း) က တိုက္႐ိုက္အမိန္႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအရ ေပၚလြင္သျဖင့္ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္တြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ (ကာ/လံု) အစည္းအေ၀းေခၚျပီး ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ကို တာ၀န္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါက (ကာ/လံု) အဖြဲ႔၀င္အားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ သို႔မဟုတ္ဘဲ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္အား ရခိုင္ပဋိပကၡမ်ားကိစၥ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ေပးခဲ့ပါက ဦးသိန္းစိန္သည္ အႀကီးအကဲ (၁) အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္သည္ လက္ေအာက္ငယ္သား (၂) အေနျဖင့္လည္းေကာင္း တာ၀န္ရွိသည္။”

၁၉၈၂ ခုနွစ္တြင္ ျပဌာန္း၍ ၂၀၀၄ ခုနွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ကာ ယေန႕တိုင္ အတည္ျပဳ က်င့္သံုးလွ်က္ရွိေသာ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၅) တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

“တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိုင္ငံသည္ အခြင့္အာဏာမ်ားအား ဥပေဒနွင့္အညီ က်င့္သံုးသည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေအာက္တြင္ ဆိုရွယ္လစ္နိုင္ငံကို တည္ေဆာက္သည္။” ယင္းျပဌာန္းခ်က္ကို ေလ့လာလွ်င္ တရုတ္နိုင္ငံသည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္အညီ က်င့္သံုးေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ သို႕ရာတြင္ ယင္းမွာ မည္ကဲ့သို႕ေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ျဖစ္ပါသနည္း။

“တရုတ္နိုင္ငံသည္ Rule by Law နွင့္ Rule of Law ကို ေပါင္းစပ္က်င့္သံုးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊” ဆြီဒင္နိုင္ငံ စေတာ့ဟုမ္းျမိဳ႕၊ စေတာ့ဟုမ္းတကၠသိုလ္ ဥပေဒပညာဌာနတြင္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ေမလ (၈) ရက္ေန႕က က်င္းပခဲ့သည့္ နီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၌ တရုတ္နိုင္ငံ ပီကင္းတကၠသိုလ္ ဥပေဒပညာဌာနမွ ပါေမာကၡ Dr. Gong Renren က ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ၄င္း၏ အဆိုအရ တရုတ္နိုင္ငံသည္ နိုင္ငံတကာ စံထားခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအဆင့္ကို မသြားနိုင္ေသးေၾကာင္း သံုးသပ္နိုင္သည္။ သို႕ရာတြင္ ဤမွ်ေပါင္းစပ္က်င့္သံုးျခင္းသည္ပင္ တရုတ္နိုင္ငံအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံတြင္ ယေန႕ တရုတ္နုိင္ငံသည္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ တည္ေဆာက္နိုင္ရံုသာမက နိုးေနေသာ နဂါးၾကီးအျဖစ္ စီးပြားေရးအရ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးလာလွ်က္ရွိသည္။

Rule of Law နွင့္ Rule by Law စကားလံုးနွစ္လံုး၏ ဆက္စပ္မႈနွင့္ ကြာျခားမႈကို ေလ့လာမိပါက “ဥပေဒစိုးမိုးေရး” ဟူေသာစကားလံုးကို လြယ္လင့္တကူ သံုးစြဲ၍ မရနိုင္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ ျဖစ္နိုင္လွ်င္ နိုင္ငံတကာ စံထားခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ဟူသည္ကို လူထုၾကီးတရပ္လံုး ေလ့လာကာ တတ္နိုင္သမွ် လက္ေတြ႕ေဖၚေဆာင္သင့္ေသာ အခ်ိန္ေရာက္ပါျပီ။ စစ္အာဏာရွင္မ်ား တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဥပေဒေဘာင္နွင့္ ၄င္းတို႕ စိတ္ၾကိဳက္ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း Rule by Law တို႕အား တိုက္ဖ်က္သင့္ေသာ အခ်ိန္သို႕ ေရာက္ပါျပီ။

ဤစာတမ္းငယ္တြင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းလင္းျပမည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သို႕ရာတြင္ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဘက္ ပဋိပကၡမ်ားအား ဥပေဒစိုးမိုးေရး ရႈေဒါင့္မွ ေထာက္ျပသံုးသပ္ပါမည္။ ထုိ႕ေနာက္ ယင္းတို႕အား စနစ္တက်ေျဖရွင္းကာ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုလူထုၾကီးတရပ္လံုး ျငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ တရားမွ်တမႈနွင့္ တိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးမႈတို႕ ရနိုင္ေရးအတြက္ နိုင္ငံတကာ စံထားခ်က္ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ က်င့္သံုးနိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအက်ဆံုး အဆိုျပဳခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို တင္သြင္းေဆြးေႏြးသြားပါမည္။

၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံကို မတည္ေဆာက္နုိင္ျခင္း။

မည္သည့္နိုင္ငံတြင္မဆို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ဥပေဒအားလံုး၏ အခ်ဳပ္အျခာျဖစ္သည္။ ယင္း၏သေဘာမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ မညီေသာ တည္ဆဲဥပေဒမွန္သမွ်ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ရသည္။ ေနာင္ျပဌာန္းမည့္ ဥပေဒမ်ားသည္လည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ ကိုက္ညီရသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံကို တည္ေဆာက္လိုပါက ဥပေဒအားလံုး၏ အခ်ဳပ္အျခာျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ယင္း၏ အုတ္ျမစ္ကို ခ်မွတ္ရပါမည္။

ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ အေျခခံအက်ဆံုးမူမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို အျပစ္ေပးရမည္ျဖစ္ျပီး လူတိုင္းဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူခံစားခြင့္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဤမူကို အေျခခံအားျဖင့္ ဥပေဒနွင့္ နီးစပ္သူတိုင္း သိၾကပါသည္။ အသစ္အဆန္း မဟုတ္ပါ။ ၂၀၀၄ ခုနွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ညႊန္႕ကို ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့စဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသူရေရႊမန္း (ယခုဦးေရႊမန္း) ကိုယ္တိုင္ပင္ တိုင္းသိျပည္သိ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။

သို႕ရာတြင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ အသစ္အဆန္း မဟုတ္သည့္ ဤမူနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ မည္သို႕ လက္ေတြ႕က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖၚသင့္သည္၊ မည္သည္တို႕မွာ အဟန္႕အတားျဖစ္ေနသည္၊ ဤမူကို ေဖၚေဆာင္နိုင္ေရးအတြက္ မည္သည့္ဥပေဒမ်ားကို ဖ်က္သိမ္း၊ ျပင္ဆင္၊ အသစ္ျပဌာန္းသင့္သည္၊ ဟူသည္တို႕နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ အေလးထားကာ ယခု လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေနရာတြင္ ယူထားေသာ ဦးေရႊမန္းသည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ မည္သည့္အခါကမွ် ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကို မၾကားသိရပါ။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ဦးေဆာင္ရန္ ဆိုသည္မွာ ေ၀လာေ၀းပင္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ပုဒ္မ ၄၄၅ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို အျပစ္ေပးရမည္ျဖစ္ျပီး လူတိုင္း ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူခံစားခြင့္ရွိရမည္ ဟူသည့္ မူကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက အာမခံရပါမည္။ မဆန္႕က်င္ေစရပါ။ သို႕ရာတြင္ ၁၉၈၈ ခုနွစ္မွစ၍ အာဏာသိမ္း အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ သက္တမ္းကာလအတြင္း ျဖစ္ပြားက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈမ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ စစ္အာဏာရွင္တို႕၏ တာ၀န္ရွိမႈကို ဖံုးကြယ္ကာ “မည္သည့္ တရားရံုးတြင္မွ် တရားစြဲဆိုခြင့္ မရွိေစရ” ဟူသည္ကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၅ တြင္ ျပဌာန္းထားသည္။ ယင္းမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အၾကြင္းမဲ့ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါျပဌာန္းခ်က္မ်ိဳးကို ကမာၻေပၚတြင္ တည္ဆဲ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား၌ မည္သည့္နိုင္ငံတြင္မွ် မေတြ႕ရပါ။ ယင္းအေပၚ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ ကြန္ယက္မွ ေဆြးေႏြးမႈအား ၂၀၁၃ ေမလ (၇) ရက္ေန႕တြင္ ဘီဘီစီမွအသံ လႊင့္သြားသည္ကို ဤလင့္ခ္တြင္ နားဆင္ပါ။ https://docs.google.com/file/d/0BzC8VZhwp11AbTdrNlVyQ1FUb0k/edit?usp=sharing

ပုဒ္မ ၄၄၅ ျပဌာန္းခ်က္သည္ လူတိုင္း ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူေရး ဟူသည့္ အေျခခံမူကို အဆင့္နွစ္ဆင့္အရ ဆန္႕က်င္လွ်က္ရွိသည္။ ပထမအဆင့္မွာ စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္ေဟာင္းမ်ားသည္သာ အၾကြင္းမဲ့ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရေနၾကသည္။ အျခားသာမန္ျပည္သူမ်ား မခံစားရပါ။ ဒုတိယအဆင့္မွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူျခင္းတူပါက န၀တ၊ နအဖ စစ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားသာ လြတ္ျငိမ္းခြင့္ကို ခံစားၾကရသည္။ ၄င္းတို႕၏ အမိန္႕ေပးမႈအရ သက္ဆိုင္ရာမႈခင္းမ်ား၌ ေျမျပင္တြင္ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ ေဖၚေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ အျခားစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားမွာ အဆိုပါ အခြင့္အေရးကို ခံစားခြင့္ မရၾကပါ။ အခ်ိန္မေရြး တရားစြဲခံရနိုင္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ ခြဲျခားမႈကို အေျခခံဥပေဒနွင့္အညီ က်င့္သံုးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား လြတ္ျငိမ္းခြင့္ေပးျခင္းမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု၏ အုတ္ျမစ္တခ်ပ္ ျဖစ္ေနသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ မည္သူ႕ကိုမဆို တိတိက်က် စံုစမ္းရွာေဖြ ေဖၚထုတ္ကာ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးတည္ ေဆာက္ရမည္ဟူေသာ အသံကို လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၌ က်ယ္ေလာင္စြာ မၾကားရေတာ့ပါ။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ပ်က္သည့္ အေျခအေနကို တျပည္လံုး၌ ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ တိုင္းျပည္တြင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ပန္းခင္းေသာလမ္းကို မတည္ေဆာက္နိုင္ပါ။ ေျပာင္းျပန္ပင္ ၄င္းသည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ဆက္လက္ပ်က္သုဥ္းေစ၇န္ ငရဲမီးခင္းေသာလမ္းကို ေဖါက္ေပးထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ပ်က္စီးေစခဲ့ရာ၌ မည္သူ႕တြင္ အျမင့္ဆံုး တာ၀န္ရွိသလဲ။

ရခုိင္ပဋိပကၡမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ စာမ်က္နွာ ၈၇ တြင္ “နစက သည္ ကက (ၾကည္း) ၏ တိုက္ရိုက္ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိေနေၾကာင္းနွင့္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၏ အမိန္႕ကိုသာ နာခံရျပီး ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ အမိန္႕ကို နာခံနိုင္ျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း” အတိအလင္း ေဖၚျပထားသည္။ ကက (ၾကည္း) သည္ (ကာ/လံု) ၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္နွင့္ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔၏ တိုက္ရိုက္အမိန္႕ေပး ညႊန္ၾကားမႈေအာက္တြင္ ရွိသည္။

ရခုိင္ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း (ကာ/လံု) က ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံကို ရိုက္ခ်ိဳးခဲ့သည့္ အဓိက ျဖစ္ရပ္ၾကီးနွစ္ခုရွိခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအရ ေပၚလြင္သည္။ ၄င္းတို႕မွာ ၂၀၁၂ ဇြန္လ (၃) ရက္ေန႕တြင္ ေတာင္ကုတ္၌ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ၁၀ ဦး အသတ္ခံရျခင္းနွင့္ ဇြန္လ (၈) ရက္ေန႕ တြင္ ေမာင္းေတာ၌ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားက ရခုိင္လူထုမ်ားအေပၚ ျပန္လည္၍ အၾကမ္းဘက္မႈမ်ား ျပဳၾကျခင္းဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ၁၀ ဦး အသတ္ခံရျခင္းနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ယခုအခ်ိန္အထိ ေဖၚထုတ္အေရးယူျခင္းမျပဳပါ။ ထိုနည္းတူ ေမာင္းေတာတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ျပန္လည္အၾကမ္းဘက္မႈကို တားဆီးနိုင္ပါလွ်က္ အာဏာပိုင္မ်ားက ကာကြယ္တားဆီးမႈ မျပဳခဲ့ပါ။ ယင္းနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ စာမ်က္နွာ ၈၂ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚျပထားသည္။

“ေမာင္းေတာျဖစ္စဥ္တြင္ ထိုစဥ္က နစက အၾကီးအကဲလုပ္သူက ျပတ္သားစြာ ကိုင္တြယ္အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့မည္ ဆိုပါက ယခု ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရခိုင္ရပ္မိ၊ ရပ္ဖမ်ားမွ ေ၀ဘန္သံုးသပ္ခဲ့ၾကပါသည္။”

ပထမျဖစ္ရပ္တြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို အေရးမယူသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားနွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ အေျမာက္အမ်ား ယခုအခ်ိန္အထိ အၾကိတ္အခဲ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဒုတိယျဖစ္ရပ္တြင္ ကာကြယ္တားဆီးနိုင္ပါလွ်က္ မကာကြယ္ခဲ့သျဖင့္ ထိခုိက္ဆံုးရွံဳးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည့္အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အျခားေဒသမ်ားသို႕ ပ်ံ႕သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရခိ္ုင္လူထုမ်ားက မေၾကမနပ္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ၄င္းအၾကိတ္အခဲမ်ား၊ မေၾကနပ္မႈမ်ားသည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးပ်က္သုဥ္းျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း၏ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ ၾကီးထြားသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအရ ေပၚလြင္ေသာ ျဖစ္ရပ္နွစ္ခုလံုးတြင္သာမက ပထမဆံုး စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေက်ာက္နီေမာ္ လူသတ္မုဒိန္းမႈတြင္ အမွန္တရားကို ဖံုးကြယ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ပ်က္သုဥ္းရာတြင္ အဓိက တာ၀န္ရွိသူမွာ (ကာ/လံု) နွင့္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ ဗဟိုအစိုးရျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ၄င္းတို႕၏ တိုက္ရိုက္အမိန္႕ေပး ညႊန္ၾကားမႈေအာက္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (ကာ/လံု) နွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို မတည္ေဆာက္ခဲ့သျဖင့္ အၾကမ္းဘက္ပဋိပကၡမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ အျခားေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားသို႕ ပ်ံ႕နွံ႕သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နိုင္ငံတကာက လူ႕အခြင့္အေရးရႈေဒါင့္မွ စြပ္စြဲလာမႈကို ေကာ္မရွင္က ပယ္ခ်သည္ ဟူသည့္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္

နိုင္ငံတကာက လူ႕အခြင့္အေရးရႈေဒါင့္မွ စြပ္စြဲလာမႈကို ပယ္ခ်ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ေဒါက္တာေဒၚရင္ရင္ႏြယ္က ေျပာခဲ့သည္။ ပယ္ခ်ရသည္ ့အဓိကအေၾကာင္းမွာ နိုင္ငံတကာသည္ ဘဂၤါလီ တဘက္တည္းကိုသာ ေမးခဲ့ျပီး ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားဘက္ကို မေမးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ အျခားသူတခ်ိဳ႕ကလည္း အလားတူ တုန္႕ျပန္ခဲ့ဘူးသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္မူ နိုင္ငံတကာသည္ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္ကိုလည္း ေမးသင့္သေလာက္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ အရင္းခံအားျဖင့္မူ ဘက္နွစ္ဘက္ ရႈေဒါင့္မွ အဓိက ခ်ဥ္းကပ္ရန္ မဟုတ္ပါ။ နိုင္ငံတနိုင္ငံအတြင္း၌ မည္သို႕ေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပြားေသာအခါ နိုင္ငံတကာက လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈရွဳေဒါင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္ ကိုင္တြယ္သည္ကို ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေလ့လာသင့္သည္။ ရိုးရိုးျပစ္မႈနွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈတို႕၏ ဆက္စပ္မႈနွင့္ ကြာျခားမႈအေပၚလည္း ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ရန္ လိုပါသည္။

သာဓကဆိုပါမည္။ နိုင္ငံတနိုင္ငံအတြင္း၌ ဘာသာေရးအရျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးေရးအရျဖစ္ေစ၊ အျခားအေၾကာင္းတခုခုအရျဖစ္ေစ လူတဦးက အျခားတဦးကို၊ လူအုပ္စုတခုက အျခားအုပ္စုတခုကို၊ သတ္ျဖတ္မႈက်ဴးလြန္သည္ ဆိုၾကပါစို႕။

လူ႕အခြင့္အေရးရႈေဒါင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ သတ္ျဖတ္ခံရသူ၏ အသက္ရွင္ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ ရုပ္သိမ္းခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ သာမန္အားျဖင့္ နိုင္ငံတကာက ၀င္ေရာက္စြက္ဘက္ ေျပာဆိုမည္မဟုတ္ပါ။ သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအတြင္း က်ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၄င္းနိုင္ငံ၏ အစိုးရကသာလွ်င္ အဆိုပါနိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ သို႕မဟုတ္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အေရးယူ အျပစ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္း အိႏၵိယနိုင္ငံ အာသံျပည္နယ္ အေနာက္ျခမ္းတြင္ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး အေတာ္မ်ားမ်ား ေသဆံုးကာ လူဦးေရ နွစ္သိန္းခန္႕ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ ကုလသမဂၢသည္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ အစည္းၾကီးမ်ားသည္လည္းေကာင္း ၀င္ေရာက္စြက္ဘက္ ေျပာဆိုၾကျခင္းမရွိပါ။ အိႏိၵယနိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအတြင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

သို႕ရာတြင္ အစိုးရကိုယ္တိုင္က လူထုအေပၚ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈကို က်ဴးလြန္ျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ အင္အားစုတရပ္ရပ္က က်ဴးလြန္မႈကို အစိုးရက အားေပးကူညီျခင္း၊ တနည္းနည္းျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္က်ဴးလြန္မႈၾကီးမ်ား ျဖစ္ပြားေနပါလွ်က္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အစိုးရက ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမႈမျပဳျခင္းတို႕ျဖစ္လွ်င္မူ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းၾကီးမ်ားအေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ ၀င္ေရာက္အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းၾကရသည္။ ဤသည္မွာ နိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး ဥပေဒအေျခခံမ်ားေပၚ၌ နိုင္ငံတကာက က်င့္သံုးသည့္ အစဥ္အလာလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အလားတူ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ အေထာက္အထားမ်ားအား နိုင္ငံတကာ ေတြ႕ရွိသျဖင့္သာ ကုလသမဂၢနွင့္ နိုင္ငံတကာက ၀င္ေရာက္ေျပာဆိုလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း ရွိလာနိုင္သည္။

ေဒါက္တာေဒၚရင္ရင္ႏြယ္နွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္အခ်ိဳ ့ေျပာသလို နိုင္ငံတကာအေနျဖင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအား စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈ နည္းေကာင္းနည္းပါမည္။ ဤသည္မွာ အေၾကာင္းနွစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္နုိင္သည္။ တခ်က္မွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ စစ္တပ္နွင့္ အျခားလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားနွင့္ ေပါင္းကာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း၊ သတင္းမရခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္သည္။ ေနာက္တခ်က္မွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ကိုယ္တိုင္ကလည္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ စစ္တပ္နွင့္ အျခားလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ မိမိတို႕အေပၚ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနၾကသည္၊ ရြာမ်ားမီးရႈိ႕၊ လူသတ္၊ မုဒိန္းက်င့္ စသျဖင့္ က်ဴးလြန္ေနပါသည္ဟု တိုင္တန္းျခင္းမျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္နိုင္သည္။

ယင္းသို႕ က်ဴးလြန္မႈ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ရွိပါက ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေဒါက္တာေဒၚရင္ရင္ႏြယ္ အေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ နုိင္ငံတကာသို႕ တိုင္တန္းမည္ဆိုပါက ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအား အဓိကထား၍ လာေ၇ာက္ စစ္ေဆးမးျမန္းရန္မွာ ရာခိုင္နုန္းျပည့္ ေသခ်ာသည္။

အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရျခင္း၏ လတ္တေလာအေၾကာင္းရင္းနွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအေၾကာင္းရင္းမ်ား ရခုိင္ျပည္နယ္မွ စတင္ခဲ့ျပီး တနိုင္ငံလံုးသို႕ တေျဖးေျဖး ပ်ံ႕နွံ႕ေနျပီျဖစ္ေသာ အၾကမ္းဘက္ပဋိပကၡၾကီး၏ လတ္တေလာအေၾကာင္းရင္းမွာ လူမိ်ဳးေရးကြဲျပားမႈနွင့္ ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္ျခားနားမႈတို႕အေပၚ အေျခခံျပီး တဘက္နွင့္ တဘက္ အျပန္အလွန္ပုတ္ခတ္ စြပ္စြဲၾကရာမွ စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ ျပသနာမဟုတ္ပါ။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမွန္သမွ်ကို ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားဘဲ တန္းတူထား၍ ျပတ္ျပတ္သားသား ထိထိေ၇ာက္ေရာက္ အေရးမယူခဲ့ျခင္းမွာ ပထမ လတ္တေလာအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ စစ္တပ္နွင့္ အျခားလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ကိုယ္တိုင္က ဘက္တဘက္တြင္ ရပ္၍ ျပစ္မႈႀကီးမ်ားအား ပါ၀င္က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္ဟု နိုင္ငံတကာက ေထာက္ျပစြပ္စြဲလာသည္က ပို၍ အေရးၾကီးေသာ ဒုတိယ လတ္တေလာ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။

ဤလတ္တေလာအေၾကာင္းရင္းနွစ္ရပ္ ျဖစ္တည္လာခဲ့ျပီးေနာက္ ေနာက္ဆက္တြဲအေၾကာင္းရင္းတို႕လည္း ေပၚေပါက္လာျပန္သည္။ ယင္းတို႕မွာ ဘာသာေရးအုပ္စုၾကီးနွစ္ခုမွ အခ်ိဳ႕ေသာ အစြန္းေရာက္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာ၀င္မ်ားနွင့္ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ားက နည္းလမ္းေပါင္းစံုသံုး၍ လံႈ႕ေဆာ္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အကိ်ဳးဆက္အေနျဖင့္ အၾကမ္းဘက္ပဋိပကၡၾကီးမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ ေနရာေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ားသို႕ ပ်ံ႕နွံ႕သြားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ အေၾကာင္းရင္းနွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အေၾကာင္းရင္းတို႕ကို နိုင္းယွဥ္ေလ့လာရန္ လိုပါမည္။ လတ္တေလာ အေၾကာင္းရင္းသည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေၾကာင္းရင္းသည္ သာသာေရးအရ မတူကြဲျပားသည့္ ဘာသာမ်ား အတူ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ရပ္တည္နိုင္ေရး၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ တည္ေဆာက္ေရးတို႔နွင့္ လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံေရးအရ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒကို စြန္႕လႊတ္ျပီး လူမ်ိဳးေပါင္းစံု အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရး အေျခခံတြင္ မိမိအမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို သမာသမတ္က်စြာ ေဖၚေဆာင္နိုင္ေရး အေတြးအေခၚ စိုက္ထူမႈနွင့္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲအေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ အေရးမၾကီးမဟုတ္ၾကီးပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ယေန႕တျပည္လံုးသို႕ ပ်ံ႕နွံ႕ေနၿပီျဖစ္ေသာ အၾကမ္းဘက္ပဋိပကၡၾကီးမ်ားနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတခုလံုးနီးပါးသည္ ေနာက္ဆက္တြဲ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအေပၚတြင္သာ ကုစားအေျဖရွာၾကရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိေရာက္မႈ အားနည္းနိုင္သည္။

လတ္တေလာအေၾကာင္းရင္းမ်ားနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ အမွန္တရားေပၚေအာင္ အဓိကထားေဖၚထုတ္ျပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္နုိင္မွသာလွ်င္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေျခခံအားျဖင့္ တည္ေဆာက္နိုင္ပါမည္။ ထို႕ေနာက္ ေနာက္ဆက္တြဲအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို တေျဖးေျဖး အခ်ိန္ယူကုစားသြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ရခုိင္ပဋိပကၡမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္သည့္ လတ္တေလာ အေၾကာင္းရင္းကို မီးေမာင္းထိုးကာ အမွန္တရားေပၚေအာင္ ေဖၚထုတ္ခဲ့ျခင္းမရွိ။ လတ္တေလာအေၾကာင္းရင္း နွစ္ရပ္အနက္ ပထမတရပ္ကို ေကာ္မရွင္ကိုယ္တိုင္ ၀န္ခံရသည္။ ထို႔အျပင္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကိုယ္တိုင္က ဘက္တဘက္ နွင့္ပူးေပါင္းကာ ျပစ္မႈၾကီးမ်ားအား ပါ၀င္က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္ဟု နိုင္ငံတကာက ေထာက္ျပစြပ္စြဲသည့္ ဒုတိယအေၾကာင္းရင္းကိုလည္း ေကာ္မရွင္က မ်က္စိမွိတ္ ပယ္ခ်ျခင္းမွလြဲ၍ အခ်က္အလက္နွင့္ မျငင္းနိုင္။ သို႕ရာတြင္ အစီရင္ခံစာ၌ လတ္တေလာအေၾကာင္းရင္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု မေဖၚထုတ္ဘဲ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းနွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုသာ ဋီကာခ်ဲ႕ျပီး ေဖၚျပခဲ႕သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ ကာလံုနွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ တာ၀န္ရွိမႈကို ဖံုးကြယ္သြားေစခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ ေကာ္မရွင္အား ဦးသိန္းစိန္က မ်ားစြာ သေဘာက်သြားပံုရသည္။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေမလ (၆) ရက္ေန႕တြင္ တိုင္းျပည္သို႕ မိန္႔ခြန္းေျပာ၍ပင္ ခ်ီးမြမ္းခဲ့သည္။

(ကာ/လံု) ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးပ်က္ေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္သလား။

ရခိုင္မွ တရုတ္ျပည္သို႕ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ီကာ တန္ဘိုးရွိသည့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္းတည္ေဆာက္ေနပါသည္။ ယင္းအေပၚ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူထုမ်ားက အားေကာင္းေကာင္းနွင့္ ကန္႕ကြက္နုိင္ျခင္း မရွိေစရန္ အာရံုလႊဲလိုက္ျခင္း ျဖစ္နိုင္သည္ဟု လူထုအေတာ္မ်ားမ်ားက ယူဆလာၾကသည္။ ထို႕ျပင္ တည္ေဆာက္ျပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ လက္ရွိနွင့္ ေနာင္တက္လာဦးမည့္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က နွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ဆက္လက္ အျမတ္ထုတ္အက်ိဳးခံစားေနဦးမည့္အေပၚ မကန္႕ကြက္နိုင္ေတာ့ေစေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူထုမ်ားနွင့္ ၄င္းတို႔၏ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အားနည္းခ်ိနဲ႔သြားေစရန္၊ လံုျခံဳေရးအရ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ စစ္တပ္နွင့္ အျခား လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ားကိုသာ ထာ၀ရအားကိုးသြားေစရန္ မဟာျဗဴဟာခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းလည္း ျဖစ္နိုင္သည္။

အထက္ပါ သံုးသပ္ခ်က္ မမွန္ဟူ၍ (ကာ/လံု) နွင့္ ဦးသိ္န္းစိန္ အစိုးရက သက္ေသျပလိုပါက ပိုက္လိုင္းနွင့္ ဆက္စပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မွန္သမွ်ကို ရွင္းလင္းစြာ တျပည္လံုးသို႕ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာရန္ လိုသည္။ ပို၍အေရးၾကီးသည္မွာ အၾကမ္းဘက္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္လူထု၏ စီးပြားေရးမွာ ခြ်တ္ျခံဳက်ပ်က္စီးသြားခဲ့ျပီျဖစ္သျဖင့္ ျပန္လည္ကုစားနိုင္ရန္ ပိုက္လိုင္းမွရေသာ ၀င္ေငြအားလံုးကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္သာ သံုးစြဲသြားနိုင္ေစရန္ ဥပေဒတရပ္ ျပဌာန္းကာ လႊဲအပ္ေဖၚေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္သည္။

မည္သို ့ပင္ ေနာက္ဆက္တြဲကုစားမႈမ်ားျပဳေစဦး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဥပေဒစိုးမိုးေရးပ်က္စီးေစခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းမွ စတင္ကာ တျပည္လံုးသို႕ပ်ံ ့နွံ ့ေစခဲ့ရာ၌ တာ၀န္ရွိမႈမွေန၍ (ကာ/လံု) နွင့္ ဦးသိန္းစိ္န္အစိုးရသည္ ေရွာင္လႊဲ၍ မရနိုင္။ အဖြဲ႕အစည္းသေဘာအရ တာ၀န္ရွိမႈနွင့္ အမိန္႕ေပးျခင္းအရ တာ၀န္ရွိမႈ ၁၉၈၂ ခုနွစ္တြင္ ဂြါတီမာလာနိုင္ငံ၌ အာဏာသိမ္းျပီး တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အက္ဖရိန္ရိုင္ယိုမြန္႔သည္ အစ္ဇီးလ္မာယာ အမည္ရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု၀င္ ဦးေရ ၁၇၇၁ ဦးအေပၚ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု စြဲခ်က္တင္ကာ တရားရံုး၌ သက္ေသေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို စစ္ေဆးခဲ့ျပီးေနာက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ၄င္းအေပၚ ေထာင္ နွစ္ည ၈၀ ခ်ခဲ့သည္။ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈအတြက္ နွစ္ ၅၀၊ လူသားျဖစ္မႈကို ဆန္႕က်င္သည့္ ျပစ္မႈအတြက္ နွစ္ ၃၀ နွစ္ခုေပါင္း ေထာင္နွစ္ ၈၀ ျဖစ္သည္။ “သမၼတ တာ၀န္ယူထားစဥ္အတြင္း သတ္ျဖတ္မႈၾကီးမ်ား က်ဴးလြန္ေနတာကို သိရက္နဲ႕ ရပ္ဆိုင္းသြားေအာင္ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း မလုပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာေရာက္တယ္” ဟု တရားသူၾကီး ဂ်က္စ္မင္ဘာရီေရာ့က စီရင္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းဖတ္ၾကားသြားခဲ့သည္။

အာဂ်င္တီးနား၊ ခ်ီလီ၊ ဂြြါတီမာလာ အစရွိေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဟူသည္ကို အေၾကာင္းျပ၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈၾကီးမ်ားအား ေမ့မထားဘဲ ျပန္လည္ေဖၚထုတ္ျပီး အေရးယူေနၾကျခင္းမွာ စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမ်ား တည္ေဆာက္ျပီး တိုင္းျပည္ တည္ျငိမ္၊ ျငိမ္းခ်မ္းကာ၊ လူထုတရားမွ်တမႈ ရေစရန္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုနွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ တပ္မေတာ္ေန႕တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ၄င္း၏ တပ္မေတာ္သည္ မည္သည့္အခါကမွ် လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈနွင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား မက်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္းထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈနွင့္ လူသားျဖစ္မႈကို ဆန္႕က်င္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားအား ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းတြင္ ဥပေဒအျဖစ္ျပဌာန္းထားမႈ မရွိေသးပါ။ နိုင္ငံတကာ ဥပေဒ၏ အစိပ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ယင္းတို႕ကို ခ်ိဳးေဖါက္က်ဴးလြန္ျခင္းမွာ ျပစ္မႈေျမာက္သည္ဟူ၍ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ ကိုယ္တိုင္က ၀န္ခံလိုက္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ယင္းမိန္႕ခြန္းကိုးကားကာ အာဏာပိုင္မ်ားက ျပဌာန္းထားသည့္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားအတိုင္းသာ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း Rule by Law မွေန၍ နိုင္ငံတကာ စံထားခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး Rule of Law သို႕ ေျပာင္းလဲေဖၚေဆာင္နိုင္ေရးအတြက္ စတင္လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္သင့္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါ နိုင္ငံတကာျပစ္မႈၾကီးမ်ားအား တပ္မေတာ္က မက်ဴးလြန္ပါဟူ၍ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္၏ ျငင္းဆိုခ်က္ကို္မူ လက္ခံနုိင္ဘြယ္မရွိပါ။ ၄င္းျပစ္မႈၾကီးမ်ားမွာ မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္သည္ကို ဥပေဒသမားမ်ားပင္ နားလည္ေအာင္ မနည္းၾကိဳးပမ္းၾကရသည္။ ယင္းတို႕နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ တပ္မေတာ္အတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ပညာေပးေရးလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း တၾကိမ္တခါမွ် မၾကားသိခဲ့ရပါ။ သို႕ျဖစ္၍ တပ္ဗိုလ္၊ တပ္သား တကယ့္အမ်ားစုၾကီးမွာ မည္သည္တို႕ကို က်ဴးလြန္လွ်င္ မည္သည့္ျပစ္မႈေျမာက္သည္ဟူ၍ နားလည္နိုင္ၾကျခင္းမရွိေသးသည္မွာ ရာနဳန္းျပည့္နီးပါး ေသခ်ာသည္။ လတ္တေလာျဖစ္ရပ္မ်ားကို သံုးသပ္လွ်င္ပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ရာဇ၀တ္မႈနွင့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသတြင္ ဆႏၵျပသံဃာမ်ားအေပၚ လူသားျဖစ္မႈကို ဆန္႕က်င့္သည့္ျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ျပီးျပီဟု နိုင္ငံတကာဥပေဒအေျခခံမွ သံုးသပ္နိုင္သည္။ အေသးစိပ္ကို ဤစာတမ္း၏ ဒုတိယပို္င္းတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါမည္။

အထက္ပါ ျပစ္မႈၾကီးမ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ တာ၀န္ရွိမႈကို ရွာေဖြရာတြင္ အဖြဲ႕အစည္းသေဘာအရ တာ၀န္ရွိမႈနွင့္ အမိန္႕ေပးျခင္းအရ တာ၀န္ရွိမႈ နွစ္ခုတို႕၏ ဆက္စပ္မႈနွင့္ကြာျခားမႈတို႕ကို ေလ့လာဘို႕လိုပါမည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ လည္းေကာင္း၊ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္သည္လည္းေကာင္း တိုင္းျပည္တြင္ အျမင့္ဆံုးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ (ကာ/လံု) ၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ ယေန႕တိုင္းျပည္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဘက္ပဋိပကၡၾကီးမ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ၄င္းတို႕တြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တာ၀န္ရွိၾကသည္။

ရခိုင္ပဋိပကၡတြင္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား (ကက/ၾကည္း) က တိုက္ရိုက္အမိန္႕ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအရ ေပၚလြင္သျဖင့္ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္တြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ (ကာ/လံု) အစည္းအေ၀းေခၚျပီး ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ကို တာ၀န္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါက (ကာ/လံု) အဖြဲ႕၀င္အားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ သို႕မဟုတ္ဘဲ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္အား ရခိုင္ပဋိပကၡမ်ားကိစၥ ေဆာင္ရြက္၇န္ တာ၀န္ေပးခဲ့ပါက ဦးသိန္းစိန္သည္ အၾကီးအကဲ[1] အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္သည္ လက္ေအာက္ငယ္သား[2] အေနျဖင့္လည္းေကာင္း တာ၀န္ရွိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေကအိုင္အိုကို ထိုးစစ္ၾကီးမ်ား ဆင္ႏႊဲခဲ့စဥ္ စစ္ေရးသေဘာအရ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိႈ္င္မွာ အဓိကတာ၀န္ရွိသည္။ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍မူ အၾကီးအကဲ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္တြင္ တာ၀န္ရွိသလား၊ စစ္ေျမျပင္တခုလံုးကို အနီးကပ္ကြပ္ကဲရသည့္ လက္ေအာက္ငယ္သား ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႈးတြင္ တာ၀န္ရွိသလား ဟူသည္ကို သံုးသပ္ရပါမည္။ ဤတြင္ နိုင္ငံတကာဓေလ့ ထံုးတမ္းဥပေဒ[3] အရသာမက (ရ၀မ္ဒါ နိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆိုင္ရာခံုရံုး[4] က ခ်မွတ္ခဲ့ျပီး ဆီအာရာလီယြန္းအထူး တရားရံုး[5] ကပါ လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့သည့္ လက္ေတြ႕အရ) သမားရိုးက် နိုင္ငံတကာဥပေဒ[6] အျဖစ္ပင္ လိုက္နာက်င့္ သံုးလာၾကျပီျဖစ္ေသာ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္အရ အၾကီးအကဲနွင့္ လက္ေအာက္ငယ္သား ဆက္ဆန္ေရး[7] အရ တာ၀န္ရွိမႈကို ေလ့လာရန္ လိုပါသည္။ ဂြါတီမာလာနိုင္ငံက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အက္ဖရိန္ရိုင္ယိုမြန္၏ မႈခင္းနွင့္ နိုင္းယွဥ္ေလ့လာလွ်င္ အက်ိဳးရွိပါမည္။

အပိုင္း (၂) ကို ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္ ...

ဦးေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန) ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္ တည္ေထာင္သူ
၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေမလ

1 Genuine Principles of the Rule of Law
2 The People's Republic of China exercises power in accordance with the law and establishes a socialist country under the rule of law.
3 Legal framework
4 Supreme law of the land
5 Discrimination
6 Sovereignty
7 Organizational responsibility
8 Command responsibility 9 General Efraín Ríos Mont 10 Judge Jazmin Barrios
11 Genocide
12 War crimes
13 Crime against humanity
14 Superior
15 Subordinate
16 Customary international law
17 International Criminal Tribunal for Rawanda
18 Special Court for Sierra Leone
19 Conventional international law
20 Relationship of superior-subordinate

ႏွစ္ျမြာဘဝ ကိစၥျမားေျမာင္ က်ဳပ္လိုေကာင္လို႔ စာဖြဲ႕ရမလားေတာင္ ထင္ေယာင္ဝိုးဝါး ျဖစ္ေနရသဗ်ာ။

က်ဳပ္ကဆယ္ေက်ာ္သက္ကတည္းက စာနယ္ဇင္းသမား လုပ္လာခဲ့တာ။ အိုနာတန္းေရာက္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္၊ ေသနာတန္းေရာက္ေတာ့ စာနယ္ဇင္းသမား ျပန္ျဖစ္။ ျဖစ္ခ်င္ရာေတြ ျဖစ္လာခဲ့တာ။

ျဖစ္ျပန္ျပီ တစ္မ်ိဳး။ ေဟာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပန္ျပီ။ ေဟာျဖစ္ျပန္ျပီႏွစ္မ်ိဳး။ ေဟာႏွစ္မ်ိဳး ျဖစ္ျပန္ျပီ။ က်ဳပ္အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ဝါေပါင္းႏွစ္ဆယ္ဆိုခဲ့ရတုန္း ႏိုင္ငံေရးသမား၊ စာနယ္ဇင္းသမား ဖက္စပ္ျဖစ္ရျပန္တယ္။ ေဟာ .... အခုအက်ယ္ေထာင္ထဲမွာ ႏွစ္ငါးဆယ္ေလာက္ ဝါဆိုမယ္ၾကံတုန္း ႏိုင္ငံေရးသမား၊ စာနယ္ဇင္းသမား ဖက္စပ္ျဖစ္ရ ျပန္သဗ်ား။

ဒီလိုဗ်ာ။ က်ဳပ္က မသန္မစြမ္းဘဝမွာ ဒီလိႈင္းလို ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ကိုဝင္ရုန္းဖို႔ ပခံုးေပၚ တာဝန္က်လာျပန္တယ္။ ဒီအထဲ ဒီလိႈင္းသတင္းစာဆိုတာၾကီး ရုန္းရမယ့္တာဝန္ကလည္း ေပၚလာေသး။ မတတ္ႏိုင္ဘူး။ ရုန္းလိုက္ဦးေတာ့ ေဖ့သားၾကီးေပါ့။ အဲ .... အဲ မတတ္ႏိုင္ပါဘူးဆိုတာ က်ဳပ္ပါးစပ္က ထြက္တာမဟုတ္ဘူး။ က်ဳပ္ရဲ႕ေဇာခ်န္မာန္ဇြဲပါးစပ္က ထြက္လာတဲ့စကားဗ်။

ေျပာမယ့္သာ ေျပာတာပါ။ က်ဳပ္မွာ ေဇာပဲရွိေတာ့တာပါ။ အေျပာပဲက်န္ေတာ့တာပါ။ အဲဒီအေျပာရယ္နဲ႔ပဲမီဒီယာေတြ၊ စာနယ္ဇင္းေတြ၊ ရုပ္သံဌာနေတြက အေမးတြ၊ အစမ္းေတြ၊ အပင့္ေတြ၊ အေထာင္ေတြကို တတ္ေယာင္ကား အေျဖဘုရားေလာင္း လုပ္ေနရေသးသဗ်ား။

ဒီလိုနဲ႔က်ဳပ္မွာလည္း ေသခါနီးမွ စာနယ္ဇင္းသမားၾကီးေယာင္ေယာင္၊ ဘာေယာင္ေယာင္ ျဖစ္ေနရျပန္သေပါ့။ အေမးရွိလာေတာ့ အေျဖရွိရသေပါ့ဗ်ာ။

ဒီေန႔ မီဒီယာဆရာေလးေတြက ေတာ္ရွာပါေပသဗ်ာ။ ေမးတတ္၊ စမ္းတတ္၊ စပ္စုတတ္၊ ေညာင္ျမစ္တူးတတ္၊ ပုတ္သင္ဥေဖာ္တတ္ဗ်။ ေျပာစရာေလးတစ္ခုပဲရွိတယ္။ သူတို႔ေလးေတြ သတင္းျပန္ေရးတဲ့အခါ၊ ဗ်ဴးျပန္စီတဲ့အခါ စာေရးတာ မေခ်ာဘူးဗ်ာ။ မသန္႔ဘူးဗ်ာ။ စကားေျပ အူေပါက္ျပီး ေတာေရာက္၊ ေတာင္ေရာက္၊ ေနျပည္ေတာ္ေရာက္ ျဖစ္တတ္တယ္။ အဲဒါကေလး တစ္ခုကေတာ့ ေျပာစရာ၊ ဆိုစရာ ျဖစ္ေနတတ္တာေပါ့။

ဒီေလာက္ေတာ့ ရွိမွာေပါ့ေလ။ လူၾကီးၾကီးေတြ လုပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္သတင္းစာ ဆိုတာၾကီးေတြမွာေတာင္ မေၾကာက္တန္းတရား ေသာက္ရမ္းမွားတာေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာကိုး။ ဟိုတစ္ေလာ ကခ်င္တိုက္လို႔ေသတဲ့ မသာပံုဆိုတာၾကီးဟာ ဟိုတစ္ေန႔က ေလယာဥ္ဝင္တိုက္လို႔ေသတဲ့ ဆိုင္ကယ္စီးမသာပံု ျဖစ္ေနတာၾကည့္ေလ။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွာပဋိပကၡ မီးေလာင္ပံုဆိုတာေတြမွာ ရန္ကုန္မီးေလာင္ပံုေတြ ေရာလြင့္တဲ့ အယ္လ္ဂ်ာဇီးရား မူဆလင္အသံလႊင့္ဌာနက သင္တန္းဆင္းေတြ အစိုးရသတင္းစာေတြမွာ ေရာက္ေနသလားမွ မသိတာ။

သတင္းေထာက္ကေလးေတြ ေမးၾကတဲ့အထဲမွာ ‘အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈသတင္းစာ’ ဆိုတာလည္း ပါေသးသဗ်။ အစိုးရသတင္းစာေတြက ဘယ္တုန္းကမွ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈဆိုတာ မလုပ္ခဲ့ရွာၾကဘူးနဲ႔ တူပါရဲ႕။ ဒီစကားလံုးကို ခုမွၾကားဖူးျပီး ခုမွခံတြင္းေတြ႕ ရွာပံုရပါရဲ႕။ တစ္ဝန္ေဆာင္တည္းဝန္ေဆာင္ ေနေတာ့တာပဲ။

က်ဳပ္ကေတာ့ ေရွးရိုးသမားမို႔လားမသိ။

ဝန္ေဆာင္ဆိုတာထက္ေရွ႕ေဆာင္ဆိုတဲ့ စကားမ်ိဳးကို ပိုၾကိဳက္သဗ်ာ။ စာနယ္ဇင္းသမားဆုိတာ လူထုရဲ႕ ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳသူပဲ။ (အရပ္စကားနဲ႔ေျပာရင္ ဆရာေပါ့ဗ်ာ။) စာနယ္ဇင္းဆရာဟာ လူထုကို အမွန္ရွာရဲေအာင္၊ အမွားခြာရဲေအာင္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပမလုပ္တတ္ေတာင္ တြဲေခၚ၊ ဆြဲေခၚေတာ့ လုပ္ရမွာကိုးဗ်။ အစိုးရ သတင္းစာ ဆရာၾကီးေတြလုပ္သလို ဝါဒျဖန္႔တဲ့ အလုပ္နဲ႔ပဲ အို-နာ-ေသဘဝ မေရာက္သင့္ဘူးဆုိတာ က်ဳပ္ တဖြဖြ ေျပာျပမိသဗ်ာ။

စာနယ္ဇင္း မ်ိဳးဆက္သစ္ ဆရာေလးေတြကို က်ဳပ္ပူေဇာ္ သကၠာယျပဳမိတဲ့ အထင္အျမင္ေလးတစ္ခု ရွိေသးသဗ်။

သတင္းသမားဟာ ျမင္တာေတြေရးရတယ္။ ၾကားတာေတြ ေရးရတယ္။ လူထုေတြျမင္ေအာင္ ကိုယ္္ျမင္တာ ျပန္ေရးျပရမယ္။ ဟုတ္ျပီ။ ေနဦး။ ဒါေလာက္နဲ႔ မျပီးေသးဘူး။ လူထုေတြၾကားေအာင္ ကိုယ္ၾကားတာ ျပန္ေရးျပရမယ္။ (ကိုယ္ၾကားတာဆိုတာ စကားသင့္ေအာင္ေျပာတာ။ ကိုယ့္ကို သူတစ္ပါး ေျပာလိုက္လို႔ ကိုယ္ၾကားတာကိုသာ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။

ကိုယ့္ႏွလံုးသားကကုိယ့္ကိုေျပာတဲ့စကား၊ ကိုယ့္ဦးေႏွာက္က ကိုယ့္ကိုေျပာတဲ့စကား၊ အဲဒီစကားေတြကိုကိုယ္ၾကားသလို၊ ကိုယ္နားလည္သလို၊ ကိုယ္ခံစားရသလို လူထုေတြ ၾကားေအာင္၊ နားလည္ေအာင္၊ ခံစားေအာင္ ျပန္ေျပာရမယ္။) အသံမထြက္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္၊ အခ်က္အလက္ေတြ၊ ထမင္းစား-ေရေသာက္၊ ထီးထမ္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ေတြ ကိုလည္းေျပာေပါ့့။

ဒါေပမဲ့ လူထုေတြ စဥ္းစားႏုိင္ေအာင္၊ ေတြးေတာႏုိင္ေအာင္၊ ခ်ိန္ဆႏုိင္ေအာင္၊ ပိုင္ျခားႏုိင္ေအာင္၊ သံုးသပ္ႏုိင္ေအာင္၊ ေဝဖန္ႏိုင္ေအာင္၊ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေအာင္၊ အေတြးအထင္-အျမင္အယူေတြကိုလည္း ပိုလို႔-ကဲလို႔ေျပာပါ။ ေျပာတတ္ေအာင္၊ ေျပာႏိုင္ေအာင္၊ ေျပာရဲေအာင္၊ ေျပာျဖစ္ေအာင္ ေျပာၾကပါ။
အဂၤလိပ္စကားလံုး သံုးလိုက္ပါရေစဗ်။ facts (သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ) လည္း ေရးပါ။ opinion (အေတြးအျမင္) ေတြလည္း မ်ားမ်ားေရးပါ။

ဒီေန႔ စာနယ္ဇင္းေတြမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ သက္သက္ေတြထက္ အေတြးအျမင္၊ အယူအဆေတြ ပိုလႊမ္းလာဖို႔ လိုေနပါျပီ။

ေခတ္ျပိဳင္စာနယ္ဇင္းေတြ အသံထြက္ၾကပါ။ အသံျမည္ၾကပါ။ အသံဟိန္းၾကပါ။

စာနယ္ဇင္းဆုိတာ သတင္းသားသက္သက္ေရးေနရံုနဲ႔ ျပီးစတမ္း မဟုတ္ပါဘူး။ အသံထြက္မွ အသက္ဝင္၊ အသက္ရွင္ပါလိမ့့္မယ္။ သတင္းက ပြားလာတဲ့ သေဘာထားအျမင္ေတြကိုလည္း မ်ားမ်ားေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ဟေရးသားၾကပါေလ။ ။


ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္

ဒီလိႈင္းဂ်ာနယ္။ ။အတြဲ(၂) အမွတ္(၆)

(AFP မွ 15.5.2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar president to speak in Washington” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆုိသည္ )

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အားေပးေနသည့္အေလွ်ာက္ ေပၚထြက္လာေသာ ဝါရွင္တန္္ခရီးစဥ္အတြင္း တနလၤာေန႔ ဝါရွင္တန္တြင္ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးဝါဒီသမၼတက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္ဟု အိမ္ရွင္ အေမရိကန္တုိ႔က ဆုိပါသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ တနလၤာေန႔တြင္ Johns Hopkins တကၠသုိလ္၏ School of Advanced International Studies ႏွင့္အႀကီးဆုံးစီးပြားေရးအသင္း US Chamber of Commerce တုိ႔တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားလိမ္႔မည္ဟု အဖြဲ႔အစည္း ႏွစ္ခုလုံးမွ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

၁၉၆၆ ခုႏွစ္က သမၼတလင္ဒန္ဂၽြန္ဆန္၏ ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္လာေရာက္ေသာ ျမန္မာအာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္ ဦးေနဝင္း ၏ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာအႀကီးအကဲအေနျဖင့္ ဝါရွင္တန္သို႔ပထမဦးဆုံးလာေရာက္လည္ပတ္သည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ယခု ခရီးစဥ္တြင္ အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

အဆုိပါခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ AFP က သတင္းေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့ေသာ တနလၤာေန႔ တြင္ ျမန္မာ့ရုပ္သံက အတည္ျပဳေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ရက္အတိအက် ေဖာ္ျပျခင္း မရွိပါ။

ၾကာျမင့္စြာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခဲ့ရေသာ ခရီးစဥ္ စတင္ေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ အပူပုိင္းဆိုင္ကလုံး မဟာဆင္သည္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ား ေနာက္ဆုံးယာယီတဲမ်ားျဖင့္ေနထုိင္ရာ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ဝင္ေရာက္ရန္ တာဆူလွ်က္ရွိသည္။

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ပစ္္မွတ္ထားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသစ္တဖန္ ထပ္မံအျပစ္တင္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္ေရးအုပ္စုမ်ားက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအေပၚ ဖိအားကုိဆက္ထိန္းမထားဘဲ အေလွ်ာ့ေပးမႈ ျမန္လြန္းေနသည္ဟု ေထာက္ျပေဝဖန္လွ်က္ရွိသည္။

Human Rights Watch ၏ ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္တြင္ “ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔ လူမ်ိဳးတုံး သန္႔စင္မႈ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း” စြပ္စြဲတင္ျပထားသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အုိဘားမားအစိုးရက သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး သေဘာထားကို ခ်ီးက်ဴးႀကိဳဆုိ ခဲ့ျပီး၊ ၎ျပႆနာမ်ားသည္ ဆုိးဝါးေသာ္ျငားလည္း ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ မတုိင္မီကပင္ ရွိခဲ့သည္ဟု ေစာဒကတက္ထား သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသိန္းစိန္သည္ အာဏာရၿပီး၊ လအနည္းငယ္အၾကာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD ပါတီကို တရားဝင္ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးျခင္း၊ လူထုကန္႔ကြက္ေသာ ျမစ္ဆုံတမံကို ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ခရုိနီမ်ားက တိတ္တိတ္ပုန္းႀကိတ္၍ ဟန္႔တားခဲ့ၾကေသာ တန္ဖုိးနည္း မိုဘုိင္းဖုန္းအစီအစဥ္ကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ျပစ္တင္ေဝဖန္သူမ်ားကို ဆက္တုိ္က္အံ့အား သင့္ေစခ့ဲသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲမူကိုအားေပး ေထာက္ခံရန္ ကတိျပဳထားေသာ အိုဘားမားအစုိးရကလည္း ထင္သာျမင္သာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ယခင္ခ်မွတ္ထားေသာ sanctions မ်ားကို ဆက္တုိက္ေျဖေလွ်ာ့ ရုတ္ သိမ္းေပးလွ်က္ရွိသည္။

yangon chronicle

ေဒၚေဆြဇင္ထိုက္ႏွင့္အတူ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား
ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုဂ်င္မီတို႔ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ အင္ခၽြန္းေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာစဥ္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုက ေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ကိုရီးယားဌာနခြဲဧ။္ မွတ္တိုင္ စာၾကည့္တိုက္အတြက္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ဧ။္ 'သူႀကီးသားမက္ဧ။္ သူငယ္ခ်င္း' ကဗ်ာစာအုပ္တြင္ အမွတ္တရ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးေနစဥ္......

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ကိုရီယားဌာနခဲြဧ။္ မွတ္တိုင္ စာၾကည့္တိုက္အတြက္ ႏွလံုးေသြးဂီတ 'ခ်စ္သူနဲ႔ ကၽြန္မကဗ်ာစာစု' ကဗ်ာစာအုပ္ အမွတ္တရ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးေနစဥ္....
ဓာတ္ပံု။။ ၀င္းမင္း။ေနထြန္းႏိုင္ဆုိင္ကလုန္း မုန္တုိင္းရဲ႔ လက္ရွိ အေျခအေနမွာ အနီေရာင္ အေရးေပၚ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္သုိ႔ ဦးတည္ ေရြ ့လ်ားေနေၾကာင္း မုုိးေလ၀သနဲ႔ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ေမလ ၁၅ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည(၇)နာရီက သတိေပးခ်က္ ထုုတ္ျပန္လိုုက္ပါတယ္။

MAHASEN ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းဟာ အေရွ ့ေျမာက္ဘက္ကို ဆက္လက္ ေရြ ့လ်ားၿပီး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၊ စစ္တေကာင္းၿမိဳ ့နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမာင္ေတာၿမိဳ ့အၾကားက ကမ္းေျခကုိ ေနာက္ (၁၈) နာရီအတြင္း ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္မယ္လိုု႔လည္း ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ဆုိင္ကလုန္း မုန္တုိင္း မဟာစင္(MAHASEN) ကမ္းေျခကို ျဖတ္ေက်ာ္ခ်ိန္မွာ ေလတုိက္ႏႈန္း တစ္နာရီ မုိင္ (၆၀)ကေန မုိင္ (၇၀) အထိ တုိက္ခတ္ႏုိင္ၿပီး၊ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေရလႈိင္း အျမင့္မွာ ေမာင္ေတာၿမဳိ ့နယ္ကမ္းေျခတြင္ (၈)ေပမွ (၁၀)ေပခန္႔၊ စစ္ေတြ ခရုိင္ကမ္းေျခတြင္ (၆)ေပမွ (၈)ေပခန္႔နဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴခရုိင္ ကမ္းေျခမွာ (၄)ေပမွ (၆)ေပခန္႔ ျမင့္တက္လာ ႏိုင္ပါတယ္။

မုန္တုိင္းေၾကာင့္ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းႏုိင္ၿပီး စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ တုိ႔မွာ မုိးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေျမၿပိဳျခင္း၊ ေတာင္က်ေရမ်ားေၾကာင့္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ေရႀကီးျခင္း အႏၱရာယ္မ်ားကုိ သတိျပဳ ေရွာင္ရွားဖိုု႔ လိုုအပ္ေၾကာင္း သတိေပးထားပါတယ္။

DVB TV News

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.