05/17/13

(USA Today မွ 16 May 2013 ရက္စြဲပါ Obama to meet leader of Burma(Myanmar) ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

“Myanmar” ႏွင့္ “Burma” ဟု အမည္ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ အုိဘားမားတုိ႔ လာမည့္တနလၤာေန႔တြင္ ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ယေန႔သတင္း ထုတ္ ျပန္သည္။

အဆုိပါသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမည္ကုိ Burma ဟုေခၚေဝၚသုံးစြဲကာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ၏ မူဝါဒသေဘာထားကုိ ထုတ္ေဖာ္ထားသည့္တုိင္ သမၼတအုိဘားမားအေနျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစကားေျပာဆုိမည္ ျဖစ္ သည္ဟု ဆုိသည္။

၎တုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးေၾကာင္း ယင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆုိသည္။

“အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတ ကာအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ပူးေပါင္းကာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ စဥ္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ တုိက္တြန္းသြားမည္ ျဖစ္သည္” ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္ကဆုိသည္။

“ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကားတင္းမာမႈမ်ားေျဖရွင္းေရး အစရွိသည့္အေရးကိစၥမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ က်န္ရွိေနေသးေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားစြာကုိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သမၼတ အုိဘားမားတုိ႔ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးေရး၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ မည္သုိ႔မည္ပုံအကူအညီေပးႏုိင္မည္ ဟူေသာအခ်က္ကုိ သိရွိနားလည္ႏုိင္ေရး တုိ႔ ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ျဖစ္သည္” ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္။

အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရးေကာင္စီမွ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Caitlin Hayden က “အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရဟာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ နာမည္ကုိ Myanmar လုိ႔အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ အသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကလည္း ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သံတမန္ေရးရာ မ်က္ႏွာသာေပးတဲ့အေနနဲ႔ သုံးတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၈၅၀ ေက်ာ္ လႊတ္ေပးျခင္း၊ မီဒီယာထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပး ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္ျပဳျခင္း၊ စည္း႐ုံးခြင့္ျပဳျခင္း၊ လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳျခင္း စသည္တုိ႔အပါအဝင္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ကၽြန္မတို႔ဘက္ကလည္း တုံ႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ ျမန္မာအစုိးရနဲ႔ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသလုိ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ သလုိ Myanmar ဆုိတဲ့နာမည္ကုိ ေခၚေဝၚ အသုံးျပဳေပးတာေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။

“Myanmar လုိ႔ တရားဝင္ေခၚဆုိဖုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ မူဝါဒမေျပာင္းလဲေသးေပမယ့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကုိ ရည္မွန္း ခ်က္ႀကီးစြာ အားသြန္ခြန္စုိက္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ အစုိးရတစ္ရပ္ကုိ ေလးစားမႈျပသရမယ္ဆုိတာ ကၽြန္မတုိ႔ယုံၾကည္ထားပါတယ္။ အဲဒီလုိလုပ္တာကလည္း ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြကုိေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မယ့္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ျပမႈတစ္ခုျဖစ္သလုိ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အကူအညီေပးေရးအတြက္ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ဆႏၵတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ထား ပါတယ္”

“Burma ဆုိတာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ နာမည္ဆုိတဲ့ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕မူဝါဒဆက္ရွိေနပါဦးမယ္”

Yangon chronicle


ရန္ကုန္တိုင္းမ္ ေန႕စဥ္သတင္းစာ-၁၅ ရက္ေန႕ထုတ္မွာ ပါဝင္တဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြနဲ႕ ပါတ္သတ္တဲ့ ေဆာင္းပါးေကာင္းေလးကို တဆင့္ျပန္လည္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံျခားမွာဆုိရင္…

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈ ႏွင့္အတူ ကပ္လ်က္တြဲပါလာတဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈျပႆနာဟာ ျပည္တြင္းက အေျခခံလူတန္းစားအခ်ိဳ႕ကို တံခါးအျပင္ဘက္ေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႕လိုက္သလို ျဖစ္ေနေလ့ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္သြားလုပ္ၾကတဲ့သူေတြထဲက အနည္းစုကေတာ့ ပညာတတ္ေတြ ျဖစ္ၾကေပမယ့္ အမ်ားစုၾကီးဟာ သူမ်ားႏိုင္ငံကို “သူခိုးခြ်တ္နင္း” ဆိုသလို တရားမဝင္ ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႕ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကရတဲ့ အေျခခံလူတန္းစားေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ေဒသမွာ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးေတာ့ “ႏိုင္ငံျခားမွာဆိုရင္…ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ငါ့မိသားစုေတာ့ အဆင္ေျပမွာပဲ” ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလးနဲ႕ စြန္႕စားၾကသူေတြျဖစ္တယ္။

ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့သူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ႏိုင္ငံျခားမွာဆိုရင္ အလုပ္အကိုင္အဆင္ေျပမယ္၊ ပိုက္ဆံေတြအမ်ားၾကီးရမယ္၊ အဆင့္တန္းျမင့္ျမင့္ေနရ၊ ထုိင္ရ၊ သြားရမယ္၊ အိမ္ကိုလည္း ျပန္ေထာက္ႏိုင္မယ္လို႕ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေတြးၾကေလ့ရွိတယ္။ အေျခခံလူတန္းစားေတြ အပန္းေျဖသေဘာနဲ႕ ၾကည့္ၾကတဲ့ ဗီဒီယိုေတြမွာလည္း မင္းသားက ဘယ္ႏိုင္ငံျပန္၊ ဒါမွမဟုတ္ မင္းသမီးေလးက ဘယ္မွာအလုပ္လုပ္ျပီးျပန္လာ စသျဖင့္ အထင္ၾကီးစရာသဖြယ္ တင္ဆက္ပံုမွားေလေတာ့ လူငယ္လူရြယ္ေတြဟာ အလြယ္တကူ အားက်ၾကတယ္။ သူတို႕စိတ္ထဲမွာ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ရင္ပဲ ေရႊေရာင္အိပ္မက္ေတြ တကယ္ျဖစ္လာေတာ့မလို ေတြးထင္မွတ္ယူ သြားၾကေတာ့တယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာဆိုရင္…

ထိုင္းႏိုင္ငံကို ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စက္ရံုေတြ၊ ေတာင္ယာအလုပ္ေတြ၊ အမိႈက္သိမ္း၊ စားပြဲထိုး၊ ေစ်းေရာင္း စသျဖင့္ ၾကံဳရာက်ရာအလုပ္ကို ျဖစ္သလို လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကရတယ္။ မိဘနဲ႕ မိသားစုကို အခ်ိန္မွန္ ေငြေလးပို႕ႏိုင္ဖို႕အေရး သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ မ်က္ႏွာေအာက္က်ိဳ႕ျပီး သူတို႕တေတြ ရုန္းကန္ေနၾကရတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုေတြမွာ လုပ္ကိုင္ၾကတဲ့သူေတြဟာ မနက္ ေျခာက္နာရီ ေလာက္ထ၊ နံနက္စာေလးစားျပီးတာနဲ႕ တေနကုန္ “တခ်ဳန္းခ်ဳန္း” ခ်ဳပ္ရတယ္။ ထမင္းစားခ်ိန္၊ အေပါ့အပါးသြားခ်ိန္ကလြဲလို႕ က်န္တဲ့အခ်ိန္ဟာ ေခါင္းကိုငံု႕ လက္ကိုလႈပ္၊ ေျခကိုကစားျပီး ေညာင္းလို႕ေတာင္ မလွည့္အားႏိုင္ၾကဘူး။ နည္းနည္းေလးေညာင္းလို႕ လႈပ္ခ်င္ အေၾကာဆန္႕ခ်င္လို႕ ရပ္လိုက္တာနဲ႕ အခ်ိန္နဲ႕အမွ် ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ အလုပ္ေခါင္းက လွမ္းေအာ္ေတာ့တာပါပဲ။

တခ်ဳိ႕မ်ားဆိုလို႕ရွိရင္ ကတ္ေၾကးကို မသိမသာ လက္နဲ႕တိုက္ခ်ျပီး ေအာက္က်သြားလို႕ျပန္ေကာက္သလိုလုိနဲ႕ ကတ္ေၾကးေကာက္ရင္း တခ်က္ တခ်က္ အေညာင္းေျပေလး ခိုးနားရရွာတယ္။ အဲဒီအခါ တေယာက္က အလုပ္ေခါင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးရတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ တေယာက္ တလွည့္ လည္သလိုေလး နားၾကရတယ္။ အလုပ္ကျပီးလို႕ အိပ္ခ်ိန္ေရာက္လို႕ ကိုယ့္ေနရာ ကိုယ္ျပန္ေတာ့လည္း ငါးေပ၊ သံုးေပ လူတလွည့္စာ ေနရာေလာက္သာရွိတဲ့ ေနရာက်ဥ္းက်ဥ္းေလးေတြမွာ ေစာင္ေလးေတြကို အခန္းစည္းအျဖစ္နဲ႕ကာျပီး အသက္ရွဴၾကပ္ၾကပ္ အိပ္ၾကရတယ္။ တခ်ိဳ႕အရပ္ရွည္သူေတြဆိုရင္ တေနကုန္ေညာင္းထားေပမယ့္လည္း ေက်ာဆန္႕လို႕မရပဲ ဒူးေလးအသာေကြးျပီး ျဖစ္သလို အိပ္ၾကရတယ္။ မနက္ခ်က္ျပဳတ္စားေတာ့လည္း အဲဒီေနရာေလးမွာပဲ အဆင္ေျပသလိုေလး ၾကည့္စီစဥ္လိုက္ရေလ့ရွိတယ္။

ေတာင္ယာအလုပ္သမားေတြ…

မဲ့ကဆာ၊ မဲ့က်ေလာင္း၊ မယ္ပ အစရွိတဲ့ ထိုင္းရြာေတြဟာ ေျပာင္းကို အဓိကထား စိုက္ပ်ိဳးၾကေလ့ရွိတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြဟာ ထိုင္းယာရွင္ဆီမွာ ေန႕စားခနဲ႕ ေျပာင္းေပၚရင္ ေျပာင္းခ်ိဳး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႕ အျခားဗာဟီရေတြကို ေခြ်းတလံုးလံုးနဲ႕ မညည္းမညဴလုပ္ၾကရတယ္။ ရြာေတြမွာ ေနၾကရတဲ့သူေတြအားလံုးဟာ သူတို႕ရဲ႕ ထိုင္းအလုပ္ရွင္ အိမ္ၾကီးအိမ္ေကာင္းရဲ႕ ေနာက္ေဖးကြက္လပ္မွာ ျဖစ္သလို တဲေလးထိုးျပီး ေနၾကရတယ္။ သူမ်ားမနက္အိပ္ရာထ အေပါ့အပါးလာေျဖရွင္းတဲ့ေနရာကို မ်က္ႏွာမူရင္း မ်က္ႏွာသစ္ကာ ေန႕သစ္တေန႕ကို သူတို႕ အားခဲျပီး စၾကရေလ့ရွိတယ္။

ျမိဳနဲ႕အလွမ္းေဝးတဲ့ရြာေတြမွာ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းေတြကို ထိုင္းသူေဌးလက္ေဝခံ ျမန္မာဆိုင္ေလးေတြကေန ေစ်းၾကီးေပးျပီး ဝယ္ယူခ်က္ျပဳတ္ၾကရတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးအခ်ိန္ျပည့္လာတဲ့ႏိုင္ငံမွာ သူတို႕ေနတဲ့ တဲေလးေတြကို ညဘက္သံုးဖို႕ မီးသီးေလးတလံုး ထြန္းေပးထားတယ္။ သံုးေရအတြက္ ေရပိုက္တခုကို ခ်ထားေပးတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း လစဥ္ မီးဖိုး ေရဖိုးေပးရေလ့ရွိတယ္။ သူတို႕ရတဲ့ ေန႕စားခေလးဟာ လစဥ္ မီးဖိုး၊ ေရဖိုး၊ စားစရိတ္ေပးရတာနဲ႕တင္ စုမိႏိုင္ဖို႕ဆိုတာ အေတာ္ခက္ခဲတဲ့ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေနေလ့ရွိတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြဟာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ အလုပ္ငတ္လြန္းေတာ့ ရတဲ့အလုပ္ေလးကို က်ားကုတ္က်ားခဲ သူမ်ားထက္ ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ရေပမယ့္ သူတို႕ရတဲ့ေန႕စားခက သူမ်ားႏိုင္ငံသားတဦးရဲ႕ တဝက္ေတာင္ မရွိရွာဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႕တေတြဟာ အပင္ပန္းခံ အငတ္ခံျပီး ျပည္တြင္းမွာ က်န္ေနခဲ့တဲ့ မိသားစုနဲ႕ မိဘေတြအတြက္ အခ်ိန္မွန္ ပိုက္ဆံပို႕ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားေလ့ရွိတဲ့ သူရဲေကာင္းၾကီးေတြျဖစ္တယ္။

တရားမဝင္ေတာ့…

သူမ်ားႏိုင္ငံကို ခိုးဝင္ျပီး အလုပ္လုပ္ၾကရတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစုဟာ အခ်ိန္ျပည့္ စိုးရိမ္စိတ္နဲ႕ ေနထိုင္ေနၾကရတယ္။ အလုပ္ရံု၊ စက္ရံုေတြထဲကေန အျပင္ထြက္ဖို႕ စိတ္ကူးလိုက္တာနဲ႕ တျပိဳင္တည္း “ပုလိပ္” ကို ေျပးျမင္ျပီး ေၾကာက္ေနေလ့ရွိတယ္။ ရြာေတြမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ သူေတြအတြက္ကေတာ့ ထိုင္းရြာသူၾကီးနဲ႕ ညွိျပီး ရြာထဲမွာေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာလို႕ရတယ္။ မေတာ္တဆ အျပင္ထြက္သြားမိလို႕ ပုလိပ္အဖမ္းခံရျပီဆိုတာနဲ႕ ပါလာတဲ့ေငြေလး အကုန္အသိမ္းခံရတယ္။ သူေဌးက လာမေရြးရင္ ပုလိပ္က အခ်ဳပ္ခ်ျပီး ျမဝတီဘက္ျခမ္းကို ျပန္ပို႕ေလ့ရွိတယ္။ သူေဌးက လာေရြးျပန္ေတာ့လည္း ရဲကို ေပးလိုက္ရတဲ့ ပိုက္ဆံကို အလုပ္လုပ္ရင္း ျပန္ဆပ္ရတာနဲ႕တင္ နာလန္မထူ ႏိုင္ရွာေတာ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစုဟာ “ပုလိပ္” ဆိုတဲ့ အသံၾကားတာနဲ႕တင္ တီေကာင္ကို ဆားနဲ႕တို႕သလို တြန္႕တြန္႕သြားတယ္။

ဒါကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး တခ်ိဳ႕အလုပ္ရွင္ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကို ေခါင္းပံုျဖတ္ေနၾကတယ္။ တႏွစ္လံုး လုပ္အားခေတြကို စုေပးမယ္ဆိုျပီး ျပန္မေပးသလို တခ်ိဳ႕ကလည္း ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အႏိုင္က်င့္ၾကေလ့ရွိတယ္။ ငါးဖမ္းေလွေတြအေပၚ အေရာင္းစား ခံရတာေတြ ရွိတယ္။ ညဘက္ အေရးအေၾကာင္းရွိလို႕ သြားလာတဲ့အခါ လမ္းသရဲေတြက ဆိုင္ကယ္နဲ႕အုပ္စုလိုက္ ရိုက္ႏွက္တာ မၾကာခဏခံရေလ့ရွိတယ္။ လမ္းသြားရင္း မေတာ္တဆ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္လာရင္ေတာင္ ကိုယ့္ဘက္က ခံရေပမယ့္ ပုလိပ္မလာခင္ ၾကိဳေရွာင္ေနၾကရတယ္။ တရားမဝင္ေနထိုင္ၾကသူေတြ ျဖစ္ေလေတာ့ သူတို႕က “ပုလိပ္ ေခၚလုိက္ရမလား” ဆိုတဲ့ စကားနဲ႕ အႏိုင္ယူေနသမွ်ကို မသိက်ိဳးႏြံျပဳ ေခါင္းငံု႕ျပီး လုပ္ကိုင္ေနၾကရဆဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ မၾကာခဏဆိုသလို ထိုင္းအစုိးရနဲ႕ ျမန္မာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕တို႕ ပူးေပါင္းေဖာ္ထုတ္ၾကတာေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ အဲသလို မတရားမႈေတြဟာ တျဖည္းျဖည္း နည္းပါးလာတယ္။

ဘာေၾကာင့္သူတို႕ေခါင္းငံု႕ခံ

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြမွာ အျခားေသာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အခက္အခဲေတြကလည္း ေရးလို႕မကုန္ႏိုင္ေအာင္ ရွိေနၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕ အခုလို ခက္ခဲဆင္းရဲရတဲ့ ဝန္းက်င္မွာ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသလဲလို႕ သူတုိ႕ကို ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္တယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာက ဘြဲ႕ရ၊ ပညာတတ္ေတြေတာင္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနတာေတြက ေတာင္ပံု၊ ရာပံုမက ေထာင္ပံု၊ ေသာင္းပံု ရွိေနတယ္။ အဲဒီလို အလုပ္အကိုင္ရွားပါးေနတဲ့အတြက္ သူတို႕လို အေျခခံလူတန္းစားေတြအဖို႕ တေန႕မွာ ထမင္းတနပ္ စားဖို႕ေတာင္ အေတာ္ေလးကို ခက္ခဲေနၾကတယ္။ လူတန္းေစ့ ဝတ္ႏိုင္ေရး၊ သားသမီးေတြကို ေက်ာင္းပို႕ႏိုင္ေရးဆိုတာေတြ စဥ္းစားႏိုင္ဖို႕ဆိုတာ အိပ္မက္တခုလို ျဖစ္ေနၾကတယ္။

ဒါေပမယ့္ သူမ်ားႏိုင္ငံမွာက်ေတာ့ သူတို႕အတြက္ ေန႕စဥ္အလုပ္အကိုင္ဟာ အဆင္ေျပေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတို႕ဟာ ပံုမွန္စားႏိုင္သလို ျပည္တြင္းမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ သားသမီးနဲ႕ မိဘၾကီးေတြ စားဖို႕၊ ေက်ာင္းတက္ဖို႕လည္း ျပန္လည္ေထာက္ပံ႕ႏိုင္တယ္။ အဲဒီအခ်က္ေလးနဲ႕တင္ သူတို႕ဟာ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္လွ်က္နဲ႕ခြာျပီး ဘာသာစကားမတူ၊ ယဥ္ေက်းမႈ မတူတဲ့ သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ အႏွိမ္ခံျပီး လူညြန္႕တံုးေနၾကရတယ္။ သူတို႕တေတြရဲ႕ လုပ္အားတန္ဖိုးေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံလံုးကို မဆိုထားႏွင့္ဦး၊ နယ္စပ္ျမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ မဲေဆာက္ျမိဳ႕ကေလးေတာင္ တစ္လနဲ႕ တစ္လ အသြင္မတူေအာင္ တိုးတက္ေနတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံသားေတြဟာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ အိုးအိမ္မကြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ခြင့္ရၾကရင္ တိုင္းျပည္ ဘယ္ေလာက္တိုးတက္လာႏိုင္မလဲ ဆိုတာဟာ လည္း စဥ္းစားစရာ အခ်က္တခ်က္ ျဖစ္ေနတယ္။

ဘယ္လိုကာကြယ္ေပးမွာလဲ...

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုတဲ့ အသံဟစ္ေၾကြးျပီး အစိုးရသစ္တက္လာတာ သက္တမ္းတဝက္ေရာက္လာျပီ ျဖစ္ေပမယ့္ တုိင္းျပည္မွာ အလုပ္လက္မဲ့ေတြ မ်ားျပားေနဆဲျဖစ္ေနတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးေနသမွ် သူမ်ားႏိုင္ငံကို တရားမဝင္နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ၾကသူေတြဟာ ရွိေနဦးမွာျဖစ္တယ္။ တရားမဝင္ ျဖစ္သလို ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနရသ၍ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြဟာ အႏွိမ္ခံ အနင္းခံ အဖိခံ အေထာင္းခံ နင္းျပားဘဝေတြနဲ႕ မ်က္ႏွာငယ္ေနၾကရဦးမွာျဖစ္တယ္။ လက္ရွိမွာ ႏိုင္ငံကူးယာယီေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ အလုပ္သမားလက္မွတ္ေတြ တရားဝင္ လုပ္ေပးေနတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေမလ(၁၃) ရက္ေန႕မွာပဲ ထိုင္းႏိုင္ငံ တာ့ခ္ခရိုင္ မဲေဆာက္ျမိဳ႕နယ္၊ မဲ့ကဆာေက်းရြာနားမွာ တရားမဝင္ ခိုးဝင္လာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား (၁၅၀) ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း Channel 7 ထိုင္းရုပ္သံမွာ တင္ဆက္သြားတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အဖမ္းခံရသူေတြထဲမွာ အေယာက္(၃၀)သာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ရွိျပီး က်န္တဲ့ (၁၂၀)ဟာ ဘာလတ္မွတ္မွ်မရွိတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ားစုၾကီးဟာ တရားဝင္လတ္မွတ္ မလုပ္ႏိုင္ၾကတာကို ေတြ႕ရတယ္။ တရားဝင္ ႏိုင္ငံကူးေနထိုင္ခြင့္နဲ႕ အလုပ္သမားလက္မွတ္ ေစ်းႏႈန္းက ျမင့္လြန္းေနေတာ့ လူတိုင္းလုပ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္တယ္။

အဲဒီေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႕ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ အခုထက္ပိုျပီး ေကာင္းမြန္လြယ္ကူတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို သူတို႕ေတြအတြက္ ဖန္တီးေပးရမွာျဖစ္သလို ကိုယ့္ႏိုင္ငံျပန္လာႏိုင္ဖို႕အတြက္လည္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ဖန္တီးေပးရမယ့္ ၾကီးေလးတဲ့တာဝန္ၾကီးကို ထမ္းရြက္ရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ သူတို႕ေတြရဲ႕ဘဝဟာ ၾကိဳးတန္းေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္ေနရတဲ့သူလို အကာအကြယ္မဲ့စြာ အႏၱရာယ္ၾကားမွာ စြန္႕စားရင္း အသက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ ရုန္းကန္ေနၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ေနစၾကာႏိုင္


Photo..Eleven media group
(AFP မွ 15 May 2013 ရက္စြဲပါ “Cyclone weakens but Bangladesh, Myanmar on alert:UN” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာကမ္းေျခ ေျမနိမ့္ပိုင္းမ်ားသုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ဆိုင္ကလုန္းမဟာဆင္ အားေလ်ာ့သြားပံု ရ ေသာ္လည္း ၎ေဒသမွ လူ ၈ သန္းခန္႔ကို အႏၱရာယ္ျပဳႏိုင္ဆဲပင္ ျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢက ဆိုပါသည္။

“ဆိုင္ကလုန္းသည္ အားေပ်ာ့သြားပံုရၿပီး အဆင့္ ၁ Category ဆိုင္ကလုန္းအျဖစ္သို႔ေလွ်ာ့သြားသည္”ဟု ကုလလူ သားခ်င္း စာနာမႈညွိႏႈိင္းေရးဌာန UN OCHA က အဂၤါေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အေရွ႕ေျမာက္ အိႏၵယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ျမန္မာအေနာက္ပိုင္းမွ လူ ၈ သန္းခန္႔ကို အႏၱရာယ္ျပဳႏိုင္ဆဲ ျဖစ္ၿပီး စစ္တေကာင္းႏွင့္ ေကာ့ဘဇားခ႐ိုင္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၃ သိန္းခန္႔ ေနထိုင္ရာေဒသ ျဖစ္သည္။

ဆိုင္ကလုန္းဒဏ္ကို ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕ ၁၁၃ ဖြဲ႕ကို စုစည္းျပင္ဆင္ထားၿပီး အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုးခြင့္မယူရဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သဘာဝေဘးဒဏ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဝန္ႀကီး မာမြတ္အလီက ကမ္းေျခခ႐ိုင္ ၁၃ ခုစလံုးတြင္ ဆိုင္ကလုန္း အတြက္ ျပင္ဆင္မႈအားလံုးလုပ္ေဆာင္ၿပီးၿပီဟု ေျပာၾကားပါသည္။

ဆိုင္ကလုန္းကို ရင္ဆိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ ရခိုင္နယ္စပ္မွ အာဏာပိုင္မ်ားထက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ပိုမို ေကာင္းမြန္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူအကဲခတ္မ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း အစိုးရအႀကီးတန္း တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ရခိုင္တြင္႐ံုးထိုင္၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အစီ အမံမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဆိုင္ကလုန္းလမ္းေၾကာင္း မလြတ္သည့္ ေနရာမွ ဒုကၡသည္ ၃၈၀၀၀ ခန္႔ကို အဂၤါေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသည့္အေရအတြက္ကို တိက်စြာ မသိရဟု OCHA ကေျပာၾကားသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ေနရာေ႐ႊ႕ရန္ ျငင္းဆန္ၾကသည္ဟု သိရွိရၿပီး၊ တိတ္တဆိတ္ထြက္ေျပးသူ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား မွာလည္း စက္ေလွနစ္ျမႇဳပ္ကာ ၅၈ ဦးေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ တရားဝင္သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ယခုႏွစ္ မုန္သံုရာသီမစမွီကပင္ မုန္တိုင္းအႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း ႀကိဳတင္သတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား ၏ အစီအမံမ်ား ေနာက္က်လြန္းသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ေထာက္ျပေဝဖန္ထားၾကသည္။

yangon chronicle


(၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ သမၼတ အျဖစ္ ေအာင္ပြဲခံျမင္လုိတယ္လို႔ ေကာ့မႈးေဒသခံေတြက အေမစု နဲ႕ ေတြ႕ဆံုစဥ္မွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္... ေဒသခံေတြရဲ႕ ယင္းကဲ့သို႔ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပဳမႈအေပၚ """ ေပးတဲ့ဆုနဲ႔ ျပည့္လိုတယ္""" အေမစု က ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္... ))) (ရိုက္ကူး တည္းျဖတ္ - ေမာေျပ (ခ) ခြန္ေခါင္)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ သူမရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္တဲ့ ေကာ့မႈးျမိဳ႕နယ္သို႕ ဒီကေန႔ သြားေရာက္ပါတယ္... ေကာ့မႈးျမိဳ႕နယ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန၊ ျမိဳ႕နယ္ရံုး သို႔ ပထမဆံုး၀င္ေရာက္ျပီး တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုျပီးေနာက္ ျမိဳ႕နယ္စာၾကည့္တိုက္ကို ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးးးပါတယ္... အေမစု ၾကီးမႈးတဲ့ ေဒၚခင္ၾကည္ ေဖာင္ေဒးရွင္းက လႈဒါန္းတဲ့ ေကာ့မႈးျမိဳ႕နယ္၊ လက္ခိုက္ေက်းရြာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း မွာ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္(ပရိေဘာဂ အစံုအလင္) ၊ အိမ္သာ၊ မီးစက္၊ ေရတြင္း၊ ေရတံုကင္၊ အစရွိသည္တို႔ ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးေနမႈ႕ကို ၾကည့္ရွဳပါတယ္... ထို႔ေနာက္ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ျပီးးး က်န္းမာေရးမေကာင္းသည့္ ေကာ့မႈးျမိဳ႕နယ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အမတ္(၁၉၉၀) ဦးဗေဆြ အား ၾကည့္ရွဳအားေပးပါတယ္... ေကာ့မႈးျမိဳ႕နယ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုးသို႔ ၀င္ေရာက္ျပီး ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္တာေတြ လမ္းညႊန္ေဆာင္ရြက္သလို၊ ေဒသတြင္းလမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈေတြကိုလဲ ကိုယ္တိုင္ၾကည့္ရွဳ ခဲ့ပါတယ္..

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.