06/30/13

သိလိုေနၾကေသာ လုပ္ငန္းႏွစ္ခု၏ အမည္နာမမ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ေနာ္ေဝ အေျခစိုက္ Telenor ႏွင့္ ကာတာ အေျခစိုက္ Ooredoo (အူရီဒု)။ သူရဦးေရႊမန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ကိစၥရပ္ အခ်ဳိ႕အၾကား ကမာၻ႔ ေခတ္အေနာက္က်ဆုံး ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ျမန္မာေစ်းကြက္ သို႔ဝင္ရန္ ယင္းကုမၸဏီႏွစ္ခု၏ အမည္ကို တင္ဒါေကာ္မတီက ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေၾကညာလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
လုပ္ပိုင္ခြင့္ သက္တမ္းကို ၁၅ ႏွစ္ ခ်ထားေပးၿပီး ယင္းကုမၸဏီႏွစ္ခု သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း တစ္စုံတစ္ရာ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက အစားထိုးႏိုင္ရန္ ျပင္သစ္ Orange ကုမၸဏီႏွင့္ Marubeni တို႔ကိုမူ အရန္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည္။

ဘယ္လိုေ႐ြးသလဲ


ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးလ်က္ရွိေသာ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ၏ ရွယ္ယာ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ Telenor ႏွင့္ အာရပ္ကမာၻမွ ကာတာ အစိုးရပိုင္ Ooredoo တို႔ကို ခ်ထားေပးမႈေၾကာင့္ တင္ဒါေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ လူထုအၾကား ေစာေၾကာမႈမ်ားစြာ ရွိလာခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ တင္ဒါေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ တင္ဒါ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ ဆက္စပ္မႈ မရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာဆိုသည္။
“(ေ႐ြးခ်ယ္ရာမွာ) အကူအညီရယ္၊ အစိုးရခ်င္း ဆက္ဆံေရးရယ္၊ ဘာသာေရးရယ္ကို လုံးဝထည့္မတြက္ဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။
အျမင္႐ႈေထာင့္ ဒိုင္မန္းရွင္း ရွစ္မ်ဳိး၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ႏွစ္ရာေက်ာ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ကို မၾကာမီ ရွင္းလင္း ထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္း တင္ဒါေခၚယူေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ရွင္းျပသည္။
“အျပင္မွာ Marketing ေတြ ဘယ္လိုလုပ္လုပ္၊ ဘယ္လို ကတိေတြေပးေပး အဲဒါေတြကို မူတည္ၿပီး ေ႐ြးတာ မဟုတ္ဘူး။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ပဲ လုပ္သြားတာ” ဟု သူကဆိုသည္။
အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ပိုင္ MEC Tel တို႔ ပူးေပါင္းထားသည့္ Myanmar Telecom၊ ျပည္တြင္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား စုေပါင္းထားေသာ ရတနာပုံ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ တို႔ႏွင့္ လူဦးေရ သန္း ၆၀ ေက်ာ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံအတြင္း ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈတိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
ျပည္တြင္းတြင္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ရတနာပုံတယ္လီပို႔ ကုမၸဏီတို႔အတြက္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈလည္း ျဖစ္သည္။
ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမဳိ႕နယ္မွ အသက္ ၃၀ အ႐ြယ္ လခစား ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္သူ ကိုၿဖဳိးေဝဦး အတြက္မူ မည္သည့္ကုမၸဏီ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသည္ ျဖစ္ေစ ကိစၥမရွိ။
“အဓိကက်တာက ဖုန္းေစ်းႏႈန္း သက္သာဖို႔ရယ္။ ေခၚဆိုခေတြလည္း သက္သာဖို႔ရယ္ပဲ” ဟု ၎ကဆိုသည္။
သူစိုးရိမ္ေနသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကမာၻ႔အံ့ဖြယ္ ဖုန္းကတ္ေစ်းႏႈန္းကား ျဖစ္စရာမရွိေတာ့။ မည္သည့္ ကုမၸဏီ၊ လုပ္ငန္းက ဖုန္းေျပာဆိုခ အသက္သာ အၾကည္လင္ဆုံး၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အေကာင္း ဆုံး ေပးႏိုင္ဆိုမည္ကိုသာ ေစာေၾကာရဖြယ္ ရွိသည္။
တင္ဒါဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္စဥ္က ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕က ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ခြင့္ရလွ်င္ က်သင့္မည့္ ဖုန္းေျပာခ ႏႈန္းထားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ယခု တင္ဒါေအာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ကမူ ႀကဳိတင္ ေျပာဆိုထားျခင္း မရွိေသးေပ။

Telenor - ဘယ္လိုဝန္ေဆာင္မႈေပးမလဲ


ေနာ္ေဝအစိုးရ၏ ရွယ္ယာ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ Telenor ကုမၸဏီက လူတိုင္း မိုဘိုင္းလ္လ္ဖုန္း၊ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လြယ္ကူအဆင္ေျပ သက္သာစြာ ကိုင္ေဆာင္ သုံးစြဲခြင့္ ရရွိေစရ မည္ဟု ကတိေပးထားသည္။
အဆိုပါ ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ထိုင္း၊ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ မေလးရွား အစရွိေသာ ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာဘာသာ၊ မြန္ဘာသာတို႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းႏွင့္ Call Center မ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။
“လက္ရွိ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းၿပီး ဘယ္လို လုပ္ရကိုင္ရမယ္ ဆိုတာကို သိၿပီးသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္လည္း ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း မိုဘိုင္းလ္လ္ ဆက္သြယ္ေရးၾကာင့္ လူေတြ အက်ဳိးအျမတ္ရေအာင္ ကူညီခ်င္ပါတယ္” ဟု Telenor OuuX Jon Fredrik Basksaas ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ကမာၻ႔စီးပြားေရး ဖိုရမ္တြင္ The Voice ႏွင့္ သီးသန္႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားထားသည္။
တစ္ႏိုင္ငံလုံး တာဝါတိုင္ တစ္ေသာင္း စိုက္မည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး က႑ကို ကမာၻ႔အဆင့္မီရန္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အင္တာနက္စနစ္ HSPA ႏွင့္ LTE (4G) နည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳသြားမည္ဟု တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ Telenor က ေၾကညာခဲ့သည္။
မိုဘိုင္းလ္ ကြန္ရက္ကို ငါးႏွစ္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလုံး ျဖန္႔က်က္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒုတိယသုံးလပတ္ (ဧၿပီမွ ဇြန္လ) အတြင္း စတင္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ႏိုင္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။
ဝန္ထမ္း ခန္႔ထားရန္ႏွင့္ ေရရွည္ ေမြးထုတ္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ရွိ တယ္လီေနာ္ပိုင္ dtac ကုမၸဏီ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာ သင္တန္းသားမ်ား လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားစုကို အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏွင့္ လိုက္ဖက္ေသာ ကုမၸဏီ အမည္တစ္ခု ထပ္ေပးမည္ဆိုသည့္ Telenor က ဆိုသည္။
ထိုင္းတြင္ dtac ဟု အမည္တပ္ထားသည္။
သို႔ေသာ္ dtac က ထိုင္းနယ္ၿမဳိ႕မ်ားတြင္ လိုင္းမေကာင္း။ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း ျဖစ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕မွ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ “dtac က ၿမဳိ႕ေပၚမွာ လိုင္းေကာင္းတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

Ooredoo ဘာလုပ္မလဲ


ယခင္ Q tel ႏွင့္ Qatar Telecom အမည္ရခဲ့ေသာ Ooredoo မွာ ကာတာ ႏိုင္ငံပိုင္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ကာတာႏိုင္ငံ ဒိုဟာတြင္ အေျခစိုက္သည္။
ေစ်းကြက္အတြင္း ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ရွိၿပီး လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈ သုံးစြဲသူ ၉၁ သန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း Ooredoo က တင္ဒါေအာင္ၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
စကာတင္စာရင္း ဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း အျခားဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ တခ်ိန္လုံး တိတ္ဆိတ္ေနခဲ့ေသာ အာရပ္ ကမာၻ႔အေျခစိုက္ Ooredoo မွာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း တင္ဒါ ေအာင္ၿပီးေနာက္ “အလြန္အမင္း စိတ္လႈပ္ရွား” ေနေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။
Ooredoo ၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ယခင္ႏွင့္ မတူေသာ မိုဘိုင္းလ္ကြန္ရက္ အသစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးၿပီး သုံးစြဲသူမ်ားထံ လြယ္ကူၿပီး ဆန္းသစ္ ေသာအရာမ်ား ပို႔ေဆာင္ေပးေရး ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Telenor ေနာက္ အတန္ငယ္ ေနာက္က်မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
Ooredoo ၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမွ တဆင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ဖန္တီးေပးသြားမည့္အျပင္ ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး၊ ကုန္ပစၥည္း ျဖန္႔ခ်ိေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း စေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေျမာက္ျမားစြာကို ဖန္တီးေပးသြားမည္ဟု ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။
“လူသားေတြရဲ႕ လူမႈဘဝေတြ တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမွာ ျဖစ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ Ooredoo ရဲ႕ အဓိကေစ်းကြက္ ျဖစ္လာမယ္လို႔ အႂကြင္းမဲ့ ယုံၾကည္ပါတယ္” ဟု Ooredoo ၏ ဥကၠ႒ Mr.Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al-Thani က ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေျပာဆိုသည္။
အဆိုပါ ကုမၸဏီသည္ နာမည္ေက်ာ္ အင္တာနက္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ Software မ်ားကို VOiP ႏွင့္ Skype ကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိတ္ပင္ တားျမစ္ဖူးေၾကာင္း Wikipedia တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ Ooredoo ကို ကမာၻ႔ စတုတၳေျမာက္ လူဦးေရ အမ်ားဆုံး အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ အဓိက အသုံးျပဳသည္။

ျမင္းေလးေကာင္ႏွင့္ ျမန္မာ့အနာဂတ္


ေၾကာ္ျငာအားေၾကာင့္ ျမန္မာလူထုအၾကား ေရပန္းစားခဲ့ေသာ Digicel ကမူ တင္ဒါမေအာင္ခဲ့သည့္ အတြက္ စိတ္ပ်က္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
Myanmar Telecom ေငြ၊ အရင္းအႏွီးႏွင့္ နည္းပညာ ခ်ဳိ႕တဲ့ဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လက္ခံသြားမည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးျမတ္ဟိန္းက ဆိုထားရာ တင္ဒါလက္လႊတ္ခဲ့ရေသာ ကုမၸဏီမ်ား အေနႏွင့္ တင္ဒါလုပ္ပိုင္ခြင့္ရ ကုမၸဏီေလးခုအနက္ တစ္ခုခုျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကိုင္ရန္ ႀကဳိးစားဖြယ္ရွိသည္။
ယခုအခ်ိန္ထိေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တယ္လီဖုန္း သုံးစြဲႏႈန္း သိပ္သည္းဆသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ‘ဘိတ္ခ်ီး’။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး လူဦးေရ၏ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားသည့္ ကုမၸဏီေလးခုသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အလုံးေရ ၃၉ သန္းခြဲ ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားၿပီး ၂၀၁၃-၁၄ တြင္ လိုင္း ၁၀ သန္း၊ ၂၀၁၄-၁၅ တြင္ လိုင္း ၁၄ သန္း၊ ၂၀၁၅-၁၆ တြင္ ၁၅ သန္းခြဲ တပ္ဆင္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီႏွစ္ခုႏွင့္ ျပည္ပကုမၸဏီႏွစ္ခု စုစုေပါင္း ျမင္းေလးေကာင္ျဖင့္ လင္းပြင့္စ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားဘဝ တိုးတက္ေရး ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ျဖင့္ ဆြဲတင္ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
သူမၾကား၊ ကိုယ္မၾကား ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စခန္းသြားခဲ့ရေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ဆြဲတင္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
“ျပည္သူေတြ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ သုံးႏိုင္မယ္။ ျပည္သူေတြစိတ္ႀကဳိက္ ေ႐ြးခ်ယ္သုံးစြဲႏိုင္မယ္။ ဖုန္းသုံးစြဲမႈ ျမင့္တက္ရင္ GDP တက္မယ္” ဟု တပ္မေတာ္(ေလ) ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးျမတ္ဟိန္းက ဆိုသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေရး တစ္ကမာၻလုံးရွိ ထိပ္သီးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ က်ားကုတ္က်ားခဲ ယွဥ္ၿပဳိင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ေသာ Telenor ႏွင့္ Ooredoo တို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိသည္ႏွင့္ ၎တို႔ေပးအပ္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ေယဘုယ် ကတိကဝတ္ျပဳ ေျပာဆိုၿပီး ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္မည္သို႔မွ် အားထုတ္ရန္ မလိုဘဲ အရန္သင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တစ္ေနရာစီ ရရွိၿပီး ျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီႏွစ္ခု ျဖစ္သည့္ Myanmar Telecom ႏွင့္ ရတနာပုံ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီတို႔မွာမူ တုပ္တုပ္မွ် မလႈပ္ေသးေပ။ ကုမၸဏီမ်ားစတင္ အေျခတည္စ ရွိေသးသည္။
တင္ဒါေအာင္သည့္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား မပါရွိသည့္အတြက္ ‘ျပည္တြင္းနည္းျဖင့္ လူလည္က် ခံရႏိုင္ေခ်’ နည္းသည့္အတြက္ ပိုမိုဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ဆိုလာသူမွာ ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ ကုန္သည္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသက္ႏိုင္က ျဖစ္သည္။
“ဝန္ေဆာင္မႈျခင္း အရမ္းကြာ၊ ေျပာခခ်င္း အရမ္းကြာေနရင္ေတာ့ အခုသုံးေနတဲ့ ဖုန္းကတ္ကို ေနာက္ေဖးေျမာင္းထဲက ကန္စြန္းခင္းထဲ လႊင့္ပစ္ လိုက္ေတာ့မယ္” ဟု လက္ရွိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ WCDMA ကို လက္ရွိ သုံးစြဲေနသူ ၎က ဆိုေလသည္။


Written by Reported by ရဲရင့္ေအာင္ Written by ခြန္းသု
thevoicemyanmar.com

၂၀၁၃၊ ဇူလိုင္လ (၁) ရက္ေန႔သည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ တရုတ္ျပည္ ကူမင္းၿမိဳ႕နယ္အထိ မိုင္ေပါင္းေထာင္ခ်ီရွည္လ်ားေသာ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္..။

ထိုပိုက္လုိင္းႏွင့္အတူ တရုတ္ႏိုင္ငံ ကူမင္းမွ - ေက်ာက္ျဖဴအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ တုိင္းအခ်ဳိ႕ကို ကန္႔လန္႔ျဖတ္သြားၿပီး ေရနံပိုက္လိုင္း၊ မီးရထားလမ္း၊ ကားလမ္းမ်ား စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ပါသည္...။

ထိုလမ္းေၾကာင္းျဖတ္သန္းရာ ေဒသမ်ားတေလ်ာက္ အဓမၼ ေျမသိမ္းမႈမ်ား၊ နစ္နာေၾကးအနည္းငယ္ျဖင့္ ဖိအားေပး၀ယ္ယူမႈမ်ား၊ ျပႆနာေပါင္းစံု၊ ဆႏၵျပမႈေပါင္းစံု နစ္နာသူေပါင္းစံု ဒုကၡေရာက္သူေပါင္းစံု ရွိခဲ့ပါသည္..။

ထိုလမ္းေၾကာင္းျဖတ္သန္းရာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသတစ္ေလ်ာက္ ေကအုိင္ေအအ ပါအ၀င္ သံုးဖြဲ႕မကေသာ လက္နက္ကိုင္ေပါင္းစံုတို႔ႏွင့္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ကာ ႏွစ္ဖက္ က်ဆံုးသူမ်ား စစ္ေျပးသူမ်ား၊ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ဒုကၡေရာက္သူမ်ား၊ ၾကားမွ ထိမွန္ေသဆံုးသူမ်ား .. မ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါသည္...။

ထိုကဲ့သို႔ လာျခင္းမေကာင္းေသာ ပိုက္လုိင္းႀကီးအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို တုိက္ရိုက္ထိခိုက္လာေသာ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါေသာ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ပ့ိုင္းျခင္းအား ကေလးမုန္႔ဖိုးရသကဲ့သို မတန္မရာ ေပးအပ္လုိက္ျခင္းအား အံ့ၾသမိသလို ရင္နာမိပါသည္..။

ထိုပိုက္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ ကားရထားလမ္းမ်ားေပါက္လာလွ်င္ အုန္ႏွင့္က်င္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ေပါင္းကာ စီးပြားေရး လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကမည့္ ျပည္ႀကီးတရုတ္မ်ား၏ ရန္အား သတိျပဳမိေစလိုသလို ျပည္တြင္း အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ၿပိဳလဲေအာင္ နယ္ေဒသမ်ားတြင္ အေျခခ်လာမည့္ ပိုက္ဆံပိုက္လာၾကမည့္ တရုတ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အႏၱရယ္ကိုလည္း ေမွ်ာ္ေတြးထားရပါမည္..။

လက္ရွိ တရုတ္ျပည္သို႔ ကေလးတစ္ေယာက္ ေမြးေပးေသာ(သားစပ္ေပးေသာ) သတို႔သမီးေစ်းကြက္မွာ ၃၅ သိန္းမွ ၅၀ ခန္႔ရွိေနသည္ဟု သိရပါသည္..။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား အမ်ဳိးသမီး တစ္ေသာင္းမွ ႏွစ္ေသာင္းအထိ လူပြဲစားမ်ား၏ တရုတ္နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ အဓမၼ ေရာင္းစား သားစပ္ျခင္းကို ခံေနရပါသည္..။ ျပည္တြင္းအထိ ကား ရထားလမ္းေပါက္လာလွ်င္ ဆိုဖြယ္မေရွိေပ..။

ထို႔အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းကို ျပန္လည္လုပ္ပို္င္ခြင့္ ရရွိေစရန္ ဒီသမၼတ သက္တမ္းအကုန္ ေနာက္ အလားအလာရွိမည့္ NLD အား ေတာင္းဆိုသည္အထိ အတင့္ရဲလာၾကၿပီျဖစ္ပါသည္..။

ထို႔အျပင္ ၀ UWSA အား လက္နက္ႀကီးမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္ ဖိအားေပး ကစားကြက္ ေဖာ္ေနခဲ့သည္..။ (UWSA ၏ အင္အား ငါးေသာင္း သည္ ရွမ္းျပည္တစ္ခုလံုးကုိ အသာကေလး ျခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ပါသည္)

ထိုကဲ့သို႔ ဘာသာ လူမ်ဳိး တစ္ခုတည္း မဟုတ္ပဲ ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုလံု အေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ အႏၱရယ္အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာေသာ ျပည္ေထာင္စုကို ကာကြယ္သည့္ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓါတ္ စစ္စစ္ျဖင့္ ကာကြယ္သြားၾကရန္ လိုပါသည္..။

သတို႔သမီး ကုန္ကူးမႈကိစၥ၊ မႏၱေလးေက်ာက္၀ိုင္းကိစၥ၊ ျမစ္ဆံုကိစၥေၾကာင့္ ျပည္မႀကီးတရုတ္ဆန္႔က်င္ေရးမ်ား ရုတ္တရက္ ႀကီးထြားလာခ်ိန္တြင္ ထူးျခားတုိက္ဆိုင္စြာ ......

ဘဂၤလီကိစၥ၊ ကုလားကိစၥမ်ားႏွင့္ ရခိုင္အေရးအခင္း၊ မိတၳီလာအေရးအခင္းမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ....

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ .......

တစ္ႏွစ္ခန္႔ .. ထိုကိစၥကို ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့ၾကသည္..။

ကုလားကိစၥႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနခဲ့ၾကသည္....။

အဓမၼေျမသိမ္းသံမ်ား .... တိုက္ပြဲၾကားမွ ဓါးစာခံမ်ား၏ ငိုေကၽြးသံမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈမိၾကသည္...။

တကယ္တမ္း တြက္ၾကည့္လွ်င္ .. တရုတ္အက်ဳိးစီးပြားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရေသာ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ေသာ တုိက္ပြဲမ်ားမွ က်ဆံုး ေသဆံုးသူမ်းာသည္ ရခိုင္မွ စတင္ေသာ အေရးအခင္းမ်ားမွ ယေန႔အထိ ေသဆံုးေသာ ဗုဒၵဘာသာ၀င္ ျမန္မာမ်ားထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ မ်ားျပားသလို တရုတ္ျပည္တြင္ တရားမ၀င္ သားစပ္ခံေနၾကရေသာ ဗုဒၵဘာသာ ျမန္မာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ယေန႔ ျပည္တြင္းမြတ္စလင္ကုလားမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳေသာ ဦးေရထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ မ်ားျပားပါသည္..။

ကုလားကို ထဘီ စြန္ေတာင္စြဲ ရန္ျဖစ္ေနရင္းက ေနာက္မွ တရုတ္ မုဒိန္းက်င့္တာ ခံလုိက္ရသည္..။ ကုလားနဲ႔ ရန္ျဖစ္ေတာ့ ဒဏ္ရရသည္။
တရုတ္က မုဒိန္းက်င့္ေတာ့ အေသြးအသားတို႔ ေပးဆပ္လုိက္ရသည္..။

အဲဒီအတြက္ .....

အားလံုးအေနျဖင့္ သတိေလး အျမဲတမ္း ရွိသင့္ေနသလို အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓါတ္ အစစ္ျဖင့္ ... ျပည္ေထာင္စုကို အႏုနည္းနဲ႔ လႊမ္းမိုးမည့္ အႏၱရာယ္အားလည္း အသိတရားရွိရွိ ကာကြယ္ဖို႔ လိုပါမည္...။

တစ္ဖက္ကို လည္း အာရံုထားဖို႔ သင့္ပါၿပီ...။

(ငရဲသား)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.