07/03/13


(29 June 2013 ရက္စြဲပါ MENFAN.com မွ Religious Leaders in Burma tackle issue of hate speech ကိုဘာသာျပန္ပါသည္ )

ယခုအပတ္ Time မဂၢဇင္းကာဗာတြင္ ဦးဝီရသူ၏ပံုကိုေဖာ္ျပထားရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိတ္ပင္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသည္ မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး အမုန္းတရားပြားေစသည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ( hate speech ) ျပန္႔ပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့္ေနမႈကို ခံေနရသူျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေဟာေျပာမႈမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္မွ hate speech မ်ားသည္ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ဦးတည္ေစသေလာ။ ျမန္မာအစိုးရကလည္း အဆုိပါ hate speech မ်ား ကို ကိုင္တြယ္တာဝန္ယူမႈရွိပါသလား။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မၾကာေသးမီကမွ ပံုႏွိပ္သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ဆင္ဆာျပဳလုပ္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုၾသဇာရွိေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးဝီရသူ၏ မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး hate speech မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ Time မဂၢဇင္းက မ်က္ႏွာဖံုးေဆာင္းပါးအျဖစ္ေဖာ္ျပလာေသာအခါ အဆုိပါ မဂၢဇင္္းကို ပိတ္ပင္ခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေနာက္ထပ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို လႈံ႕ေဆာ္သကဲ့သိုု႔ ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ဇြန္လမွစ၍ မူဆလင္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ လူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႈ ငါးမႈ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ သီးျခားစီ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ မ်ားစြာေသဆံုးၿပီး၊ ၁၅၀၀၀၀ ခန္႔ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ရပါသည္။

ေသာၾကာေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ hate speech မ်ား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Derek Mitchell က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ၄င္းကအစိုးရ၏ hate speech မ်ား အေပၚ ကိုင္တြယ္ႏိုင္စြမ္းရည္သည္ တိုင္းျပည္၏အနာဂတ္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားကို လႈံ႔ေဆာ္ေပးမည့္ ထိန္းခ်ဳပ္၍မရႏိုင္မည့္ hate speech မ်ား၏ အလားအလာမ်ားကိုလည္း သတိထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ဒီတိုင္းျပည္မွာ သူ႔ရဲ႕လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြက ရွိၿပီးသားပါ။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိင္းျပည္တြင္းက ရန္သူ ေတြနဲ႔ပဲ စကားေျပာေနခဲ့ရတာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ တုိင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေနာက္က်ခဲ့ရတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ စိတ္ဝင္စားၿပီး ပူပန္လို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနသူတစ္ဦး အေနနဲ႔ေျပာရရင္ အခုထိဆက္ၿပီး စကားေျပာေနရတာေတြ၊ ပံုစံအသစ္နဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္လာတာေတြၾကည့္ၿပီး ဝမ္းနည္းဖို႔ေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” Derek Mitchell ဟု ကေျပာ ပါတယ္။

ဦးဝီရသူ၏ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ားေရွ႕တြင္ ေဟာေျပာမႈမ်ားတြင္ မူဆလင္ေသြးမ်ားကို ေတာင္းဆိိုမႈ မ်ားပင္ရွိပါသည္။

ျပန္ၾကားေရးဒုဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ကမူ မဂၢဇင္းကို ပိတ္ပင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းယံုၾကည္ၿပီး၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈမီဒီယာမ်ားကို hate speech မ်ားျပန္႔ပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ အျပစ္တင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အတိတ္က မီဒီယာမ်ားအေပၚတင္းၾကပ္စြာ ကိုင္တြယ္ခဲ့မႈမ်ားသည္ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ လြတ္လပ္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ျပည္သူမ်ား ထိေရာက္စြာ ထိေတြ႔မႈတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ မျပည့္မီမႈကိုျဖစ္ေစေၾကာင္း ၄င္းက အျပစ္တင္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းကမူ ဦးဝီရသူ၏ ေဟာေျပာမႈမ်ားကို hate speech ဟုသတ္မွတ္၍မရေၾကာင္း ယံုၾကည္သည္ဟုု ဆုိပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တိုု႔အေနနဲ႔ အားေကာင္းတဲ့အျမင္နဲ႔ hate speech ကိုခြဲျခားရႈျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ကေတာ့ လြတ္္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ကို ခြင့္ျပဳရမယ္။ hate speech ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလဲ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း လမ္းညႊန္ခ်က္ ေတြ ခ်မွတ္ထားဖို႔လိုပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္မိို႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးက ဦးဝီရသူကို ခံစားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ သတိေပးခဲ့ပါတယ္” ဦးရဲထြဋ္က ဆိုပါသည္။

ဦးဝီရသူမွာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို လႈံ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ၂၀၀၃ ခုနွစ္တြင္ ေထာင္က်ခဲ့ရာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့ပါသည္။ သူသည္ တရားေဟာမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း အစိုးရက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ မရွိခဲ့ေပ။

ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုက မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ တုန္႔ျပန္မႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ မေက်မနပ္ျဖစ္ၾကရသည္။ အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ ျမန္မာတရားရံုးမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ မူဆလင္မ်ားကို အေရးယူခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ အေရးယူျခင္းမရွိမႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တက္ေရာက္လာသူ ေမာ္လၿမိဳင္မွ မူဆလင္တစ္ဦးျဖစ္သူ သက္ကိုကို က ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေျပာၾကားခ့ဲမႈမ်ားကို နားေထာင္ရသည္မွာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမိဳ႕မွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသည္ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္ရာေနရာျဖစ္ပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘာသာကို အစိုးရနဲ႔အမ်ားစုကခြဲျခားမႈနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာဘုန္းႀကီးေတြေပါ့၊ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္ မေက်နပ္ႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနတာ။ အစိုးရအေနနဲ႔က ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ hate speech ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖို႔၊ ဥပေဒနဲ႔ ကာကြယ္ရပါလိမ့္မယ္။ လူေတြကိုေျပာတဲ့ ေဟာတဲ့စကားေတြကို ဆိုလိုတာပါ။ ရြာေတြမွာ သူတို႔ေဝတာေတြ ရထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကိုဘာလို႔ မကာကြယ္တာလဲ။ လုပ္ေဆာင္မႈ အားနည္းပါတယ္” ဟု ၄င္းကေျပာပါသည္။

လာမည့္အပတ္တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ပါသည္။

YANGON CHRONICLE

ဘာျဖစ္ခ်င္လဲ အကုန္ျဖစ္တယ္။ ဘာလုပ္ခ်င္လဲ အကုန္ျဖစ္တယ္ ။ ဘယ္သြားခ်င္လဲ ျဖစ္တာပဲ။ ၿပီးေတာ႔မွ တလြဲလုပ္တာ ကိုေအာင္ထြန္း။ ရွားရွားပါးပါး NLDထဲမွာ စိတ္အခ်ရဆံုး အစ္စၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ တတ္ၾကြသူ NLD သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္က ေန၀င္လာျပီး ဗဟိုမွာေရာ တုိင္းမွာေရာ ကုလားေလး ေအာင္ထြန္းလို႔ သတင္းေမႊးေလသူ ။ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္တဲ႔ က်ိဳက္မေရာ ဦးျမင္႔သိန္းက စိတ္ခ်လက္ခ် ကၽြန္ေတာ္႔ လက္ထဲ အပ္ေပးခဲ႔တဲ႔ သစၥာရွိ ႏွဳတ္လံုသူ ။ ေမ႔ေလွ်ာ႔ခံ ႏိုင္ငံေရး တတ္ၾကြသူ ။ ကိုေအာင္ထြန္း (ဒါမွမဟုတ္) အပြားေလး (ေခၚ) ကိုခ်ိတ္ႀကီး ။
သူက မြတ္စၥလင္ဆိုလို႔ တခ်ိဳ႕က ကုလားေလးလို႔ ေခၚတယ္ ထင္ရဲ႕။ အမွန္က အပြားေလး ။ သူ႔မွာ လက္ပြားေလးပါလို႔။ အပြားေလးလုိ႔ ေခၚတာ ။ လက္ပြားပါတဲ႔ လူမ်ား လက္သြက္ ေျခသြက္ရွိတယ္ လို႕ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ ႏွိပ္ရင္လဲ လက္ေပါက္တယ္လို႔ ဆိုၾကျပန္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္႔ အျမင္ အရေတာ႔ ႏွစ္ခုလံုး မွန္ပါတယ္။ တစ္ခုပဲပိုတာပါ ။ လြဲတာ တစ္ခုပါပဲ။

အင္းစိန္ေထာင္ထဲမွာ ေထာင္၀န္ဒါမီယာ လို႔ေခၚတဲ႔ ငါးေစာင္တိုက္ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ သံဃာေတာ္မ်ားရဲ႕ အေရးေတာ္ပံုကာလ ၂၀၀ရခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကုန္မွာကြ်န္ေတာ္ ေထာင္ထဲကို ေရာက္သြားခ်ိန္မွာေပါ့။သူက ငါးေဆာင္တိုက္ထဲေရာက္ႏွင့္ေနပါျပီ။
အဲဒီမွာ အမ်ားစုက NLDေတြပါပဲ။ ရွားရွားပါပါး တန့္ဆည္အမတ္ ဦးေက်ာ္ဆန္းနဲ့လဲဆံုရပါတယ္။ သူကဗိုလ္မွဴးၾကီးေဟာင္း။ လူေျဖာင့္စိတ္တို၊ ေထာင္အာဏာပိုင္မွန္သမွ် တစ္ေယာက္ကိုမွ သူၾကည့္မရ။ေထာင္မွာ ေထာင္စကား နဲ့ တလာစီတယ္ ဆိုတာရိွပါတယ္။အခန္းထဲ၀င္ျပီး ရွာေဖြေရးလုပ္တာပါ။ ေထာင္ဥပေဒ နဲ့ မလြတ္ကင္းတဲ့ပစၥည္းရိွမရိွ ၀င္ရွာတာေပါ့။ဦးေက်ာ္ဆန္း အခန္းလဲေရာက္ေရာ ဘာမေျပာညာမေျပာ ဘိုးေတာ္ၾကီးက ပုဆိုးကြင္းလံုးပံု ခြ်တ္ခ်လိုက္ျပီး ကိုင္း ၾကိဳက္သေလာက္သာ ရွာၾကစမ္း။ ေဟာဒီ ဖင္ၾကားထဲမွာပါ လာရွာၾက ဆိုျပီး သူ ့တင္ပါးပုတ္ျပလိုက္ပါေသးရဲ့။ ဒါေၾကာင့္လဲ ေထာင္၀န္ထမ္းေတြအားလံုးက ဦးေက်ာ္ဆန္း ဆိုလန္႔ ၾကပါတယ္။ အဲဒီ ဦးေက်ာ္ဆန္း လန့္တာ ကိုေအာင္ထြန္းတစ္ေယာက္ပဲ ရိွပါတယ္။ကိုေအာင္ထြန္းက ဦးေက်ာ္ ဆန္း ကို သိတ္သေဘာက်တာ။ အဘအဘ နဲ .အနားကကို မခြာဖူး။ ဦးေက်ာ္ဆန္းဘာပဲ လုပ္ခ်င္ လုပ္ခ်င္ အနားမွာ ကိုေအာင္ထြန္းအဆင္သင့္ ရိွရိွေနတတ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ႔ သူကေျပာေသးရဲ႕ ဒီလို ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ျပီး တိုင္းျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနတဲ႔ အဘတို႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္သေလာက္ ပံ႔ပိုးေပးရမယ္တဲ႔ ။ ဒါေၾကာင္႔ထင္ပါရဲ႕ ။ ကိုေအာင္ထြန္းဟာ မနက္ မ်က္ႏွာသစ္ၿပီးတာနဲ႔ ဦးေက်ာ္ဆန္း အခန္းေရွ႕ေရာက္ေနေတာ႔တာပါပဲ။ အဘဦးေက်ာ္ဆန္းကလဲ ေန႔လည္ ၁နာရီထိုးမွ အိပ္ယာထေလ႔ရွိတာပါ။ သူက အဘကို ေျခဆုတ္လက္နယ္ ျပဳေပးဖို႔ အခြင္႔ေစာင္႔ေနတာ။ တစ္ရက္ အဘဦးေက်ာ္ဆန္းက ဇာတ္ေက်ာ တတ္ေနတယ္ ေျပာတာနဲ႔ ။ ကိုေအာင္ထြန္းက ဘာမေျပာ ညာမဆို အဘဦးေက်ာ္ဆန္းကို ဆြဲၿပီး ႏွိပ္ေတာ႔တာပါပဲ။ အဘခမ်ာ လည္ပင္းၾကီး ေစာင္းသြားရွာပါေတာ႔တယ္ ။ အဲ႔ဒီေန႔ကစလို႔ ဦးေက်ာ္ဆန္းက ကိုေအာင္ထြန္းကို အေၾကာက္ၾကီးေၾကာက္သြားၿပီး သူ႔အခန္းကို ေအာင္ထြန္းမလာရလို႔ အမိန္႔ထုတ္ခဲ႔ရပါေတာ႔တယ္။ ကံအားေလွ်ာ္စြာ ကိုေအာင္ထြန္းကလည္း လြတ္သြားေတာ႔ သူတို႔ျပန္မဆံုခဲ႔ၾကေတာ႔ပါဘူး။ အခု အဘဦးေက်ာ္ဆန္းလည္း ဆံုးပါးခဲ႔ေလျပီ။

၁၉၉၀မွာ ကိုေအာင္ထြန္း NLD ပါတီထဲ ၀င္ခဲ႔ပါတယ္။ အဲ႔ဒီတုန္းက သူ႔အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေတာင္ မျပည္႔ေသးပါဘူး ။ ေရြးေကာက္ပြဲကလည္း လုပ္ခါနီး NLDမွာလည္း တက္ၾကြတဲ႔ လူငယ္ေတြ စုေဆာင္းခ်ိန္ဆိုေတာ႔ ေအာင္ထြန္းတစ္ေယာက္ ခုန္ေပါက္လို႔ ၀င္ေရာက္သြားတဲ႔အခါ သူ႔အေဖက အၾကီးအက်ယ္တားခဲ႔ပါေသးတယ္။ သူ႔အေဖက ရိုးရိုးေအးေအး ။ ျပီးေတာ႔ သိပ္ေၾကာက္တတ္တာ။ ႏိုင္ငံေရးဆိုေတာ႔ ပိုဆိုးတာေပါ႔။ အထူးသျဖင္႔ ျမန္မာ ျပည္မွာ အေဖတို႔ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ေတြဟာ ။ လူအျမင္ကတ္ေအာင္ လက္ယားလက္ယားလုပ္မေနသင္႔ဘူးလို႔ ။ ကိုေအာင္ထြန္းကို သူ႔အေဖက မၾကာမၾကာ ဆံုးမေလ႔ရွိပါတယ္။ ကိုေအာင္ထြန္းကေတာ႔ တားမရခဲ႔ပါဘူး။ ဖင္ေပါ႔တဲ႔အတြက္လဲ လူၾကီးေတြကလဲ ၾကိဳက္တယ္ ။ ရဲတင္းလို႔လဲ လူငယ္ေတြကၾကိဳက္တယ္။ သူ႔ရဲ႕အေရးႀကီးဆံုး လကၡဏာကေတာ႔ ေနရာမရူးတာပါပဲ။ ဘယ္ေနရာမွာထားထား ေနတယ္။ ေရွ႕မထြက္ရလဲ ျဖစ္တယ္။ ထုိင္ခံုတစ္လံုးကို သူ႔ယံုၾကည္မွဳနဲ႔ ဘယ္ေတာ႔မွ အလဲ အထပ္မလုပ္တဲ႔သူပါ။

NLDမွန္သမွ် ေထာင္ထဲ ပို႔ေနခ်ိန္မွာ ေရႊဂံုတိုင္ ရံုးက ေျခာက္ကပ္လို႔ေနေပါ႔။ ဘယ္သူမွ အ၀င္အထြက္ မလုပ္ရဲၾကဘူး။ ေထာက္လွမ္းေရးကလည္း မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင္႔ၾကည္႔လို႔ရယ္။ ဒါေပမဲ႔ ပါတီတစ္ခုဟာ ပါတီအလုပ္ကိုေတာ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေနရမွာပါပဲေလ။ ဒီေတာ႔ NLD ျပန္ၾကားေရး က သတင္းေတြ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ကို စက္နဲ႔ လွည္႔ထုတ္ေန ရတာေပါ႔။ ပံုႏွိပ္ဖို႔က မျဖစ္ဘူးေလ ။ ဘယ္ပံုႏွိပ္စက္ကမွလည္း ရိုက္မေပးပါဘူး။

ကိုေအာင္ထြန္းက ရန္ကုန္ျမိဳ႕ (၃၂)လမ္းမွာ စကၠဴအေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ဖူးတယ္။ စာကူးစက္လဲ လွည္႔ဖူးတယ္ဆိုေတာ႔ ။ ဦးထြန္းျမင္႔က သူ႔ကိုေခၚျပီး NLD ျပန္ၾကားေရးမွာ လုပ္ခိုင္းခဲ႔ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တစ္ခုေလာက္ျဖတ္ျပီးေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္မွာ အဲ႔ဒီအခ်ိန္ေတြတုန္းက လက္ကမ္းစာေစာင္ တစ္ရြက္နဲ႔ ေထာင္၇ႏွစ္ ခ်ေနခ်ိန္ေပါ႔။ ပံုႏွိပ္ဥပေဒဆိုတာ လို သလို သံုးေနခ်ိန္ေပါ႔။ NLD ရံုးက ထြက္လာတာနဲ႔ ကိုေအာင္ထြန္းကို ေထာက္လွမ္းေရးက ဖမ္းစစ္ေတာ႔ တာပါပဲ။ စစ္တိုင္းလဲ ဘာစာရြက္မွ သူ႔ကိုယ္ေပၚမွာ ပါမလာပါဘူး။ ၾကာေတာ႔ ေထာက္လွမ္းေရးေတာင္ စိတ္ညစ္လာတယ္။ မင္းအဲ႔ဒီရံုးမွာ ဘာသြားလုပ္လုပ္ေနတာလဲလို႔ ေမးရတဲ႔အထိေအာင္ပါပဲ။ သူကလဲ လူၾကီးေတြ ပ်င္းမွစုိးလို႔ စကားသြားေျပာရင္း ထမင္းဟင္းခ်က္ေကၽြးတာပါလို႔ ေျဖခဲ႔တာခ်ည္းပါပဲ။

တကယ္ေတာ႔ လူၾကီးေတြ ေျပာသမွ်၊ ခုိင္းသမွ်၊ အလြတ္က်က္ျပီး အိမ္ကိုျပန္ ။ သဃၤန္းကၽြန္းက သူ႔လူေတြကို ျပန္ေျပာျပီး ညတြင္းခ်င္းစာစီၾကတာပါ။ အဲ႔ဒီတုန္းက ကြန္ပ်ဴတာ စာစီတာလည္းမရွိေသးေတာ႔ ဖေယာင္းစကၠဴေပၚ လက္ေရးနဲ႔ေရးျပီး စာကူးစက္နဲ႔ လွဲ႔ရတာေပါ႔။ တစ္ခါတစ္ေလ လက္ႏွိပ္စက္နဲ႔ ရိုက္ျပီး ထုတ္ရတာလဲ ရွိခဲ႔ပါတယ္။ နယ္ကိုပို႔ေတာ႔လဲ ေတာ္ေတာ္စြန္႔စားရတာပါ။ ရန္ကုန္ကေန လြိဳင္ေကာ္ကိုသြားတဲ႔ ခရီးသည္တင္ကားေပၚမွာ NLDကစာေတြ အထုတ္လိုက္ ဖမ္းခံထိျပီးသြားေတာ႔ ဘယ္သူမွ လိုင္းကားေပၚအတင္မခံေတာ႔ပါဘူး။ ဒီေတာ႔ ကိုေအာင္ထြန္းတို႔ေတြ အၾကံ အဖန္လုပ္ရတာေပါ႔။

ကုန္ကားေတြနဲ႔ပို႔ရသလို အထည္ထုတ္ေတြ ပိတ္စေတြထဲ လိပ္ပို႔ရတက္ပါတယ္။ တေျဖးေျဖးနဲ႔ ကိုေအာင္ထြန္းရဲ႔ ကြန္ယပ္က က်ယ္လာပါတယ္။ ယုဇနပလာဇာ ၊ မဂၤလာေစ်းတို႔ထိ သူ ႏွံ႕စပ္သြားပါေတာ႔တယ္။ ကားဂိတ္ ၊ေလွဆိပ္ ၊လွည္းဆိပ္ ေတြလဲ သူမေရာက္ဖူးတာ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ ပိုျပီးေကာင္းသြားတာက သူ႔ရဲ႔ ဗန္းျပအလုပ္ပါပဲ။ နယ္ျမိဳ႔ေတြကို စာရြက္ေတြ ကဒ္ျပားေတြ ပို႔တဲ႔ အလုပ္ပါ။ တဖက္တလမ္းကလဲ မိသားစု၀င္ေငြရ ၊ ပါတီရဲ႕တာ၀န္လဲ ထမ္းေဆာင္ျပီးသားျဖစ္ဆိုေတာ႔ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိတာေပါ႔ေလ။ ၾကာလာေတာ့ သူ ့အေဖက မျဖစ္ေခ်ေတာ့ဖူး ငါ ့သားေျချငိမ္ေအာင္ လုပ္မွဆိုျပိး အိမ္ေထာင္ခ်ေပးလိုက္ပါေလေရာ။ကိုေအာင္ထြန္းတို့ကေတာ့ ပိုျပီးေတာင္ေျခရွုတ္လာေသး။သူ့မိန္းမ ကိုပါ နိုင္င့ေရး နယ္ထဲဆဲြထည့္ သြားပါေလေရာ။သူ့မိန္းမခမ်ာ ဆာရီ တဖားဖား နဲ့ စာပို့သမားလုပ္ခဲ့ရပါတယ္။

ကြယ္လြန္သြားျပီျဖစ္တဲ့ က်ိဳက္မေရာ က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စာလွယ္ ဦးျမင္႔သိန္းဆိုရင္ ကိုေအာင္ထြန္းကိုအ သည္းစြဲေပါ႔ ။ ပါတီရဲ႕ အေရးၾကီး လွ်ိဳ၀ွက္စာဆိုလို႔ကေတာ႔ ကိုေအာင္ထြန္းလက္ထဲသာ ထည္႔ေပးလိုက္ ။ လိုတဲ႔ ေနရာေရာက္ကိုေရာက္ေစရမယ္လို႔ အပြားေလးဘက္ကေန အျမဲ အာမခံသူပါ။ သည္ေတာ႕႔လဲ NLD ျပန္ၾကားေရးမွာ ကိုေအာင္ထြန္းဟာ သူ႔လက္သူ႔ေျခ ျဖစ္လာေတာ႔တာေပါ႔။ ေထာက္လွမ္းေရးကလဲ သူ႔ကိုတစ္ခါမွ မ်က္ေျခၿပတ္မခံခဲ႔ပါဘူး။ လစ္ရင္ လစ္သလို ခဏခဏ ၀င္ဆြဲျပီးစစ္တာပါပဲ။ တစ္ခါမွေတာ႔ လက္ပူးလက္က် မမိခဲ႔ပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ ယုန္ေထာင္မမိ ေၾကာင္မိေပါ႔ေလ။ NLD လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူေရးကိစၥမွာ တန္းအဖမ္းခံရေတာ႔တာပါပဲ။
၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ NLD က တစ္ႏိုင္ငံလံုး လႊတ္ေတာ္ေခၚဖို႔ ကိစၥ ေၾကျငာလိုက္ပါတယ္။ အစိုးရက အငိုက္မိသြားတာေပါ႔ ။ ဒီေတာ႔ စစ္အစိုးရရဲ႕ အက်င္႔အတိုင္း ရွက္ရမ္းရမ္းျပီး အကုန္ဖမ္းေတာ႔တာပါပဲ။ NLD ဆို တစ္ေယာက္မွ မက်န္ေစနဲ႔ ဆုိေတာ႔လည္း ကိုေအာင္ထြန္းပါသြားရွာပါေတာ႔တယ္။ ရဲမြန္မွာထားျပီး ထုလိုက္ေထာင္းလိုက္ ၊ စစ္လိုက္ နဲ႔ (၄)လေက်ာ္ၾကာသြားေတာ႔မွ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ႔ပါတယ္။

အျပင္ျပန္ေရာက္လာေတာ႔လည္း NLD ရံုးကိုပဲ ကိုေအာင္ထြန္းျပန္သြားခဲ႔ပါတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ျပန္ၾကားေရးပဲေပါ႔။ တစ္ခုထူးတာေလးရွိပါတယ္။ စစ္အစိုးရဟာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားကို အေၾကာင္းမဲ႔ စည္းလြတ္၀ါးလြတ္ဖမ္းျပီး။ ေကာင္းေကာင္းဗ်င္းေလ႔ရွိပါတယ္။ သူတို႔သေဘာကေတာ႔ ေၾကာက္သြားေအာင္လုပ္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ရသေလာက္ကေတာ႔ လြတ္လာရင္ ပိုပိုမာလာၾကတယ္။ ငါးဖယ္ေတြေပါ႔ေလ။

အပြားေလးလဲ ပိုမာလာတယ္။ ေျခပိုသြက္လာတယ္။ သူ႔ကိုဖမ္းဖို႔ ေတာ္ေတာ္ရွာရတယ္။ လွစ္ခနဲ လွစ္ခနဲပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စာေပးခ်င္လို႔ ေခၚလိုက္တယ္ဆိုရင္ ဖ်က္ခနဲေပၚလာ လွစ္ခနဲေပ်ာက္ပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က ျပန္လြတ္လာျပီး နယ္ခရီးစဥ္ ထြက္မယ္ဆိုေတာ႔။ သူဟာ ေရွ႕ေျပးပဲ။ အန္တီသြားမဲ႔ လမ္းေၾကာင္း သူ႔ေျခရာေတြ ခ်ည္းပဲ။
ဒါေၾကာင္႔လဲ ဘူတာၾကီးအေရးခင္းမွာ သူအဖမ္းခံရတာေပါ႔။ အန္တီက အထက္ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္ထြက္ဖို႔ ရထားလတ္မွတ္၀ယ္ျပီး ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးကိုဆင္းတယ္။ အန္တီ စီးရမဲ႔ ရထားစၾကၤံက ပလတ္ေဖာင္း နံပါတ္ (၁) ဒါေပမဲ႔ အဲ႔ဒီေန႔က စၾကၤံနံပါတ္ (၂) (၃) (၄) (၅) ေတြကပဲ ရထားထြက္တယ္။ ပလတ္ေဖာင္း နံပါတ္(၁)ကိုေတာ႔ ပိတ္ျပစ္တယ္။ ရထားလတ္မွတ္ေရာင္းတုန္းက ေရာင္းျပီး ။ အခုရထားဘာေၾကာင္႔ မထြက္တာလဲ ဆိုေတာ႔ ေျဖမဲ႔လူမရွိပါဘူး။ အန္တီကလည္း ရထားမထြက္ မခ်င္း ေစာင္႔မယ္ဆိုျပီး ဘူတာထဲက မထြက္ဘူး။ အေျခအေနေတြက တင္းမာကုန္တယ္ ။ တပ္ကလည္း ေနရာယူထားတယ္။ NLDကလဲ အန္တီ႔လုံျခံဳေရးမို႔ အျပည္႔ကာတယ္ ။ ဒီေနရာမွာ NLDက အတြင္းစည္း အျပင္စည္းဆိုျပီး ႏွစ္ထပ္ကာတယ္။ အတြင္းစည္းက အန္တီ႔ကို၀န္းရံထားတာ။ အျပင္စည္းကေတာ႔ ကင္းပုန္းပဲ။ ဘူတာေရွ႕ရပ္ထားတဲ႔ အန္တီတိ႔ု ကားသံုးစီးကို ကရိန္းနဲ႔မျပီး သယ္သြားဖုိ႔ လုပ္ေနၾကခ်ိန္ေပါ႔။

တကယ္႔တကယ္ ထိပ္တိုက္ေစာ္ၾကေတာ႔လဲ လက္နက္ ရွိတဲ႔လူကပဲ သာသြားတာေပါ႔ေလ။ ကိုေအာင္ထြန္းတို႔အားလံုး အဖမ္းခံရေတာ႔တာပါပဲ။ ေသနပ္ကိုင္ျပီး သတၱိရွိသူေတြက ခဲတံခၽြန္စက္ေတာင္ မပါတဲ႔ ျပည္သူေတြကို ေစာင္႔ကန္ထုိးၾကိတ္ျပီး ကားေတြေပၚ ပစ္တင္ ဖမ္းသြားတာကို ရန္ကုန္လူထုကေတာ႔ ၾကည္႔လို႔ေကာင္းေနၾကေလရဲ႕။
ဒီလိုနဲ႔ အင္းစိန္ေထာင္ေရာက္သြားခဲ႔ၾကျပန္ေပါ႔။ တစ္ပတ္တိတိ တိုက္ပိတ္ ထမင္းမေကၽြးပဲ။ ဒီအတိုင္းပစ္ထားခဲ႔တာပါ။ တစ္ခါ တိုက္ခန္းထဲကေန အျပင္ထုတ္ျပီး စစ္ေၾကာတဲ႔ အခါမွာလဲတေနကုန္ မထိုင္ရပါဘူး။ အေျဖကိုမၾကိဳက္ရင္ ေစာင္႔ကန္ခံရပါေသးတယ္။ အခုထက္ထိ ကိုေအာင္ထြန္းရဲ႕ ဘယ္ဘက္နံပါးမွာ အမာရြတ္ရွိေနပါေသးတယ္။ ေထာက္လွန္းေရးက ဗိုက္ကို ေစာင္႔ကန္လိုက္လို႔ စာပြဲေစာင္းနဲ႔တုိက္မိျပီး စုတ္ျပဲသြားခဲ႔တာပါ။ ဘာေဆးမွလဲ မေပးပါဘူး။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ႔ ကိုေအာင္ထြန္းကို အဲ႔သလို ကန္ခဲ႔တဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရး ဗုိလ္ၾကီးနဲ႔ ပုသိမ္ေထာင္မွ ဆံုခဲ႔ၾကပါေသးေရာ။ သူလဲ အက်ဥ္းသား၊ ကိုယ္လဲ အက်ဥ္းသား ကိုေအာင္ထြန္းက တရားေတြက်တာ မက်တာ မသိပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ ထမင္းပန္ကန္ၾကီးကိုင္ျပီး အဲ႔ဒီလူထိုင္ငိုေနတဲ႔ ျမင္ကြင္းကိုေတာ႔ မေမ႔ႏိုင္ခဲ႔တာ အမွန္ပါ။ ဘာလို႔ငိုေနတာလဲလို႔ သြားေမးေတာ႔ မစားႏိုင္လို႔ ဒီလို ဘ၀မ်ိဳးေရာက္တာ ခံစားရခက္လြန္းလို႔တဲ႔။ ကိုေအာင္ထြန္းရင္ထဲမွာေတာ႔ ေျပာမိလိုက္ရဲ႕။ ခင္ဗ်ားတို႔တုန္းက ဒီလို ထမင္းေတာင္ ကၽြန္ေတာ္႕ကုိ မေကၽြးခဲ႔ပဲ။ တပတ္တိတိပစ္ထားခဲ႔တာေလလို႔။ ဒါေပမဲ႔ ေျပာမထြက္ခဲ႔ပါဘူး။ ကိုေအာင္ထြန္းဆီမွာရွိေနတဲ႔ ငါးေျခာက္ကေလးနဲ႔ ေဆးဘဲဥေလးေတာင္ သြားေပးခဲ႔ပါေသးတယ္။

ဒုတိယအၾကိမ္ေထာင္ကလြတ္ေတာ႔လည္း ကိုေအာင္ထြန္း NLD ျပန္သြားခဲ႔တာပါပဲ။ အိမ္ေထာင္က်ထားျပီး သားတစ္ေယာက္ သမီးတစ္ေယာက္ဆိုေတာ႔ စား၀တ္ေနေရးကလည္း လိုလာတာေပါ႔။ ဒီေတာ႔ က်ပန္းအလုပ္ကေလးေတြလုပ္ရင္း NLD ျပန္ၾကားေရးမွာပဲ ဆက္လုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ သူ႔ဘ၀ အမွတ္တရေတြက မ်ားလိုက္တာ။ စကၠဴဆိုင္မွာ၀င္လုပ္ရင္း တစ္လေလာက္ၾကာေတာ႔ သူ႔ကို NLD ကမွန္းသိသြားလို႔ အလုပ္က ထုတ္ပစ္လိုက္ပါေရာ။ အဲ႔ဒီဆိုင္ပိုင္ရွင္ လူၾကီးနဲ႔ NLD ပညာေရးကြန္ယက္ပြဲမွာ ေတြ႔ေတာ႔ ကိုေအာင္ထြန္းကို မမွတ္မိရွာပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ အဲ႔ဒီစကၠဴဆိုင္ပိုင္ရွင္ၾကီးက အလွဴရွင္ၾကီးေလ။
စားေသာက္ဆိုင္မွာ ပန္ကန္ေဆး ၊ စားပြဲထိုးလဲ လုပ္ခဲ႔ပါေသးတယ္။ အဲ႔ဒီတုန္းကေတာ႔ အလုပ္ထုတ္မခံခဲ႔ရပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ ဆိုင္ရွင္ကို ႏွစ္လံုးထီေရာင္းမွဳနဲ႔ ရဲက ဖမ္းသြားေတာ႔ အလုပ္ျပဳတ္ခဲ႔ရျပန္ပါေရာ။

ဒီလိုနဲ႔ ကိုေအာင္ထြန္း တစ္ေယာက္ ပန္ရံလုပ္ရင္း ၊ လက္သမားလုပ္ရင္း NLD ျပန္ၾကားေရးအလုပ္ကိုပါ မပ်က္ကြက္ခဲ႔ရွာပါဘူး။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ႔ ၂၀၀၇ ဓါတ္ဆီေစ်းတက္တဲ႔ကိစၥ ၊ ပခုကၠဴ ကစတဲ႔ သံဃာေတာ္အေရးအခင္းတို႔ ဆက္တုိက္ျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ ကိုေအာင္ထြန္း တစ္ေယာက္ မပါလိုက္ဘူးဆုိတာ ဘယ္ရွိပါ႔မလဲ ။ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပတဲ႔ အထဲမွာလဲ ပါလိုက္တာပဲ။ ဘုန္းၾကီးဆြမ္းကပ္ေတာ႔လဲ ထိပ္ဆံုးကပါတာပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ႔မွာ ျခင္းေတာင္းဖုန္းတစ္လံုးရွိပါတယ္။ အဲ႔ဒီဖုန္းကို HAND SET နဲ႔ ေျပာင္းခ်ိတ္ေပးျပီး သူ႔ကိုေပးကိုင္ထားပါတယ္။ ျမင္းကို GSMတပ္ေပးလိုက္သလိုေပါ႔ဗ်ာ။ တျမိဳ႕လံုးႏွံေနေအာင္ အပင္ပန္းခံႏိုင္မွဳကိုေတာ႔ အံအားသင္႔ပါတယ္။ သူ႕အကူအညီေၾကာင္႔လည္း ဆရာေတာ္ေတြရဲ႕ ေမတၱာပို႔ဆုေတာင္းပြဲဟာ အရွိန္ေကာင္းခဲ႔တာပါ။
မင္းကိုႏိုင္ဖမ္းသြားျပီး ကိုထြန္းျမင္႔ေအာင္တို႔ ၊ ကိုစိုးထြန္းတို႔ လည္းပုန္းေနျပီ နီလာသိန္း ၊ ျဖဴျဖဴသင္း ၊ နီမိုလွိုင္တို႔လည္း ေရွာင္ေနၾကတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ တစ္ဦးတည္းေသာ ဆက္သားဟာ ကိုေအာင္ထြန္းပါပဲ။ ဒီကစလို႔ သူ႔နံမည္လဲ ကိုခ်ိတ္ၾကီးလို႔ တြင္သြားတာပါ။

ကိုထြန္းျမင္႔ေအာင္တုိ႔က ဘယ္ဘုန္းၾကီးနဲ႔ ခ်ိတ္ေပးပါဦးဆုိလဲ သူေျပးခ်ိတ္တာပါပဲ။ နီလာသိန္းက ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းေအာင္ ဖုန္းတစ္လံုးရွာေပးပါဦးဆိုလဲ သူပဲ ၊ မဂၢင္ဆရာေတာ္ ဦးဇင္း ပနားမားက တျခားဆရာေတာ္ေတြဆီ ခ်ိတ္ပါဦးဆိုလဲ သူပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္း ေနာက္ေျပာင္ေနၾက စကားရွိပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းေတြနဲ႔ အဆင္ေျပဆံုး ကိုေအာင္ထြန္းက အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ဆိုေတာ႔ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ အစၥလာမ္ ညႊန္႔ေပါင္းတပ္ဖြဲ႔ေနသလားလိုေပါ႔။

ဆရာေတာ္ေတြ ေမတၱာပို႔လမ္းေလွ်ာက္ေတာ႔လဲ ေရွ႔ကေန လမ္းေၾကာင္းရွာသူက ကိုေအာင္ထြန္း ။ ဘုန္းၾကီးတပ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုၾကည္ အိမ္ေရွ႔ကို ေခၚသြားတာလဲ ကိုေအာင္ထြန္းပါပဲ။ သူ႔ေၾကာင္႔ ဘုန္းၾကီးေတြ လမ္းပိုေလွ်ာက္ရလို႔ ၀ိုင္းဆူေတာ႔လဲ ရယ္က်ဲက်ဲနဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္ အကိုရာ ဟဲဟဲ ဟဲဟဲနဲ႔ ျပီးသြားတာပါပဲ။ ၾကည္႔ေလ မူလလမ္းေၾကာင္းက ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚက ဆင္းျပီးရင္ ကမၻာေအးဘုရား၊ ျပီးမွ ဆူးေလ ဘုရားမွာ ေမတၱာပို့ျပီး လူစုခဲြမယ္ေပါ့။ဆရာသမား က ေရွ့ကေန လမ္းေၾကာင္းျပျပီး ၾကည့္ျမင္တိုင္ကမ္းနားဖက္ေခၚသြားပါေလေရာ။အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္ နဲ႔ကိုေက်ာ္သူ က ဒါ၇ိုက္တာ ကိုေအာင္မင္းသိ္မ္း ေဆးရံုတက္ေနလို့ ေျမာက္ဒဂံု က ပင္လံုေဆး၇ံုကိုေရာက္ေနတာပါ။

ကိုေအာင္ေ၀းနဲ့ကိုစိုးျမင့္ထိန္က ဘုန္းၾကီးေတြလမ္းေၾကာင္းလဲြသြားျပီိလို့ အေၾကာင္းၾကားလာေတာ့မွ ကြ်န္ေတာ္ တို့မေနသာေတာ့ပဲ ေျမာက္ဒဂံုကေန ထြက္ခဲ့ရပါေရာ။သူ့ဆီဖုန္းလွမ္းဆက္ေတာ့ ဆရာသမားက ဟဲဟဲဟဲ ျဖစ္ပါတယ္ အကိုရာ ခု လွည္းတန္းကေန တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းအတိုင္း ဘြားေတာ္အိမ္ေရွ့မွာ ေမတၱာသြားပို့မလို့ပါ တဲ့။သူကေတာ့ ေအးေအး ပဲ၊ကၽြန္ေတာ္က ေတာ္ ေတာ္ ပူသြားတယ္။ အေမရိကန္သံရံုးေရွ့မွာလဲ အေစာင့္ေတြက မနည္းမေနာ၊အန္တီိအိမ္ေရွ့မွာလဲ တပ္ ခ် ထားတာ နည္း မွတ္လို႕။ ကိြဳင္ပူနိုင္တယ္ ဆိုျပီး တကၠသိုလ္ ရိပ္သာလမ္းအေရာက္ အငွားကား နဲ့ ဒုန္းစိုင္းရပါေတာ့တယ္။ မိုးေလးကလဲ တဖဲြဖဲြ နဲ့ဆိုေတာ့ ဘုန္းၾကီးေတြ အေအးမိေတာ့မွာပဲလို့ စိုးရိမ္ရ ၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း တေလ်ာက္ အေအး၊ ေဖ်ာ္ရည္၊ ေဆး၊ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ငံုေဆး(VICKS)ကပ္လွဴဖို႕ ေနရာ ယူထားၾကတဲ့သူေတြကလဲ မနည္း၊ အစီအစဥ္ ေတြေတာ့ လဲြကုန္ပါျပီ ဆိုျပီးကၽြန္ေတာ္ က ဖုန္းေတြလိုက္ဆက္ရ ၊စာေရးဆရာ ကိုတင္သစ္ နဲ့အဖြဲ႔ က ေနရာ ခ်ထားေရး တာ၀န္ယူထားေလေတာ့ အလွဴရွင္ ေတြကို လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားလို႔ ႏွင္းဆီကုန္း ဘိုးဘြားရိပ္သာေရွ့ ေရႊ႕ေပးပါလို႔ အေၾကာင္းၾကားရျပန္တာေပါ့။ ဆရာသမား ကိုခ်ိတ္ၾကီး က ေတာ့ အန္တီ အိမ္ေရွ့က အတားေတြ အဆီးေတြ ကို ဖယ္ျပီး ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ ေတြကို အန္တီ အိမ္ေရွ့ေရာက္ေအာင္ ေခၚသြားခဲ့ပါေတာ့တယ္။ အန္တီကလဲဲဲျခံတ့ခါးဖြင့္ျပီး တ့ခါး အတြင္းဖက္ကေန တရားထြက္နာလိုက္ေတာ့ လူအုပ္ၾကီး ငိုပဲြဆင္ေပါ့။ သမိုင္း၀င္ ဓါတ္ပံုအျဖစ္ နဲ့ ခ်က္ခ်င္း ON LINEေပၚတက္လာေတာ့တာပါပဲ။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း အန္တီအိမ္ေရွ့ကေန ထြက္ခြာလာေတာ့မွ ပဲ ကြ်န္ေတာ္ သက္ျပင္းခ် နိုင္ပါေတာ့တယ္။ကိုခ်က္ၾကီးကေတာ့ ျဖစ္ပါတယ္ ျဖစ္ပါတယ္ နဲ့ ေပ်ာ္လို့ျပံဳးလို့။တန္းစီျပီး အကုန္ဖမ္းေတာ့မွ သူ မေပ်ာ္ႏိုင္ေတာ့ဖူး။ သူ့မိန္းမ က ေန႔ေစ့လေစ့ နဲ႔ကိုး။ ကေလးေမြးဖို႕ ေန႔လား ညလားပဲေလ။ သူ့မိန္းမ ကိုထားခဲ့ျပီးေထာင္ထဲ ေရာက္လာေတာ့ သူ့မ်က္ႏွာ မရႊင္လန္းရွာပါဖူး။ သူနဲ႔တူတူ NLDက မဥမၼာ၊ ကိုသန္းထိုက္ေအာင္ တို႔ပါ ပါလာပါတယ္။ ေထာင္ဘူးတံခါးၾကီးမွာ ကြ်န္ေတာ္ နဲ့ ဆံုေတာ့ မ်က္ႏွာေလး ပ်က္တက္တက္ နဲ႔ ေဆာ္ ျပီထင္တယ္ အကိုေရ တဲ့။

ဒါေပမဲ႔ သူထင္သလို ျဖစ္မလာပါဖူး။ တစ္လခဲြေလာက္ အၾကာမွာ ျပန္လြတ္လာပါေတာ့တယ္။ သူနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ လြတ္လာၾကေလေတာ့ တူတူရာ စုတတ္ၾကတဲ႔ သဘာ၀ အတိုင္း ေထာင္၀င္စာေပးပို႔ေရးအပိုင္းမွာ ေပါင္းမိၾကေတာ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ကလဲ သီးေလးသီး အဖဲြ႔ကို ေမွ်ာ္စင္ကၽြန္းမွာ က ျပဖို့ စီစဥ္ေနခ်ိန္ဆိုေတာ့ ကိုခ်ိတ္ၾကီးေရာက္လာတာ တအားတိုးခဲ့ပါတယ္။ ေမွ်ာ္စင္ကြ်န္းအျငိမ့္ကို DVB ကေန ျပဖို႕ေရာ ခိုးကူးေတြနဲ႔ ေပါင္းျပီး အျငိမ့္ေခြ ျဖန့္ဖို႔အတြက္ေရာ ကၽြန္ေတာ္ တို႔တူတူလုပ္ခဲ့ၾကတာေပါ့။ ရန္ကင္းမွာ၊ ေတာင္ဥကၠလာမွာ၊ သဃၤန္းကြ်န္းမွာ၊ သု၀ဏၰမွာ အေခြေတြ ျဖန္႕ျပီး ကူး။ ျပီးေတာ့ နယ္ပို႔။ ရန္ကုန္မွာေတာ့ ယုဇန ပလာဇာ ကိုပိို႕၊ ဒီနည္းနဲ့ သီးေလးသီးကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးျပန္႔ေအာင္ျဖန့္ခဲ့ၾကတာပါ။

သီးေလးသီးေတြ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ ကိုးရီးယား ေရာက္ေတာ့လဲ သူတို႔ အျငိမ့္ေတြ ကြ်န္ေတာ့္ဆိပို႔ေပးတာပါပဲ။ ဒီအေခြေတြကို ျပန္ပြားဖို႔ နဲ႔ ျဖန္႔ဖို႔ကေတာ့ ကိုခ်ိတ္ၾကီးတာ၀န္ေပါ့။
ေထာင္ထဲကို ေထာင္၀င္စာပို႔ဖို႕ကလဲ သူ ပဲ ဦးေဆာင္ရတာ။ မဥမၼာက ဒိုင္ခံခ်က္၊ ကိုခ်ိတ္ၾကီးက ေထာင္ကိုစားစရာ ၀တ္စရာ ဖတ္စရာေတြ တစ္ပတ္ မွာေလးေခါက္ ပို့ရပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ NLDက တီရွပ္ ေတြ တံဆိပ္ရိုက္ပါဆိုလဲ သူပဲ။ Vote No ဆိုတဲ႔ စတစ္ကာေတြ ဆိုင္းဘုတ္ေတြ လုပ္ပါဆိုလဲ သူပဲ။ ကိုေအာင္ထြန္းတစ္ေယာက္ရွိ ေနတာဟာ လူတစ္ရာစာ အလုပ္လုပ္တာနဲ႔ ညီတယ္ ဆိုရင္ ပိုမယ္ မထင္ပါဖူး။ ဒီၾကားထဲ ေျခရာေဖ်ာက္ ပုန္းေနတဲ့ နီလာသိန္းတို႕ နီမိုလိွုင္တို႕ေတြဆီကို စားစရာ ၀တ္စရာေတြပို႔ ေပးေတာ့လဲ သူပါပဲ။
အကုသိုလ္ က ၀င္ခ်င္ေတာ့ သူတို႕NLDက ရဲေဇာ္ထိုက္ ဆိုတဲ့ လူငယ္ေလးက ေတာထဲက ျပန္လာတယ္။ ရဲေဇာ္ထိုက္ဟာ မဲေဆာက္မွာ သင္တန္း သြားတက္တာပါ။ သူျပန္လာေတာ့ ေဖာက္ခြဲေရး ကိစၥေတြမွာ သံုးေလ့ရိွတဲ့ ဒီတိုေနတာ တစ္ခု ပါလာတယ္။ ဘာရယ္ မဟုတ္ဖူး။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ေတြ႔ရင္ ငါ ဗံုးနဲ႔ ထုလိုက္ရမလား လို႔ေနာက္ေနၾကတာ။ ေထာင္စကားနဲ႔ဆိုရင္ ဘာမွ မျဖစ္ရင္ ဘာမွ မျဖစ္ဖူး ဆိုသလိုပါပဲ။ တစ္ေန႔ ရဲေဇာ္ထိုက္ကို ရဲက ဖမ္းတဲ႔အခါ သူ႔ လြယ္အိတ္ထဲမွာ ဒီတိုေနတာ ကို တန္းေတြ႔ ေတာ့တာပါပဲ။

ဒီမွာတင္ ရဲေဇာ္ထိုက္ နဲ့ပတ္သက္တဲ့သူ အားလံုး ဆဲြေစ့ေတာ့တာေပါ့။ အဲဒီအထဲမွာ ကိုေအာင္ထြန္းလဲ ပါသြားပါေလေရာ။ သူ့ကိုဖမ္းတဲ့အခ်ိန္က ည ဖက္ၾကီး။ ကၽြန္ေတာ္ ေပးထားတဲ့ လက္ကိုင္ဖုန္းေလး နဲ့ သူက ေက်ာက္ပန္းေတာင္းကို လွမ္းခ်ိတ္ေနတုန္း ျဗဳန္းဆို သူ့အိမ္ေရွ႕ ေထာက္လွမ္းေရးကားက ထိုးဆိုက္လာပါေလေရာ။ တစ္ခါထဲ လက္ကိုင္ဖုန္းကေလး ကို ေရေျမာင္းထဲ ပစ္ခ် လိုက္တာ သြားရွာျပီေပါ့၊ ပလံု။

ရဲေဇာ္ထိုက္နဲ႔အမွဳတဲြ ဆိုျပီး သူ႔ကိုသတင္းထိန္ခ်န္မွဳ နဲ႔ ေထာင္ေလးႏွစ္ ခ်လိုက္ပါတယ္။ နာဂစ္ ကိစၥ နဲ့ ကြ်န္ေတာ္ ေထာင္ထဲ ေရာက္သြားခ်ိန္မွာ သူက အိမ္ရွင္ျဖစ္ေနျပီ။ ေထာင္ထဲ ေရာက္တာေတာင္ ဟိုအေဆာင္ ဒီအေဆာင္ ဟိုတိုက္ ဒိတိုက္ လွမ္းခ်ိတ္ေနေသးတယ္။ရွားရွားပါးပါး ေထာင္ထဲမွာ ပုဇြန္ဟင္းစားရတာ ကိုခ်ိတ္ၾကီး အခ်ိတ္ေတာ္လို႔ပါ။ ေထာင္ေဆးရံုကို လွမ္းခ်ိတ္ျပီး ေဆးရံုက ေစ်းကားနဲ့ ပုဇြန္ထုပ္ ႏွစ္ေကာင္မွာလိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့မွ သူ့အခန္း နံရံ နားကပ္ျပီး ေကာ္ပန္းကန္ ကို မီးစာ လုပ္လို့ ဟင္းအိုးတည္ပါေတာ့တယ္။ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူ ရိ်ေနခ်ိန္မွာ ဟင္းပူပူ စားရတာ အမွန္ပါပဲ။

ဒီကေန မွ သူ့ကို ပုသိမ္ေထာင္ေရွ႕၊ကြ်န္ေတာ့္ကို ျမစ္ၾကီးနားေထာင္ ေရႊ႔ဆိုေတာ့ တစ္ေယာက္ နဲ႔တစ္ေယာက္ မေတြ႔ၾကေတာ့ပါဘူး။၂၀၁၂ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးေန႔မွာ သူလြတ္လာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ တို့ The art of freedom film festival က်င္းပရာ ေတာ္ ၀င္စင္တာကို ေရာက္လာတယ္။ သူ႕ထံုးစံအတိုင္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ ေလွ်ာက္ခ်ိတ္ေနေတာ့တာပါပဲ။
ျပီးေတာ့မွ ကြ်န္ေတာ္ နဲ႔အတူတူ ေထာင္ေတြကို ေထာင္၀င္စာ လိုက္ပို႔တဲ့အထဲ သူလဲ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ သူတစ္ေယာက္ထဲ နဲ့ ေထာင္ သံုးေထာင္စာေလာက္ကို တာ၀န္ယူႏိုင္သူပါ။ အပင္ပန္းလဲခံႏိုင္ရွာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အသက္အရြယ္ကလဲ ရလာ ကေလးေလးေယာက္အေဖ လဲ ျဖစ္လာေတာ့ သူဘ၀ ရပ္တည္ေရးအတြက္ကလဲ ရိွေနေသးတာေပါ့။ NLDအေပၚမွာေတာ့ သစၥာၾကီးဆဲပါပဲ။ ဒီလိွဳင္းစာေစာင္ ျဖန္႔တဲ့အထဲမွာလဲ သူ ၀င္ပါပါေသးတယ္။ NLD ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ေတာ့လဲ စြပ္က်ယ္ တစ္ထည္တည္းနဲ႔ ရန္ကုန္တစ္ျမိဳ႕လံုးပတ္ေနတာပါ။ သူေနထိုင္ရာ သဃၤန္းကၽြန္းမွာ NLD အဖြဲ႕၀င္ေတြ အသစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ တဲ့အခါမွာေတာ့ သူ ပါမလာ ရွာေတာ့ပါဖူး။ သူ့ကိုယ္သူ လဲေျပာပါတယ္။ ပညာတတ္သူေတြ အတြက္ အခ်ိန္အခါေကာင္းပါတဲ့။ သူကေတာ့ ခုံ ထမ္း ဆို ထမ္းပါ့မယ္ ေျမေပါက္ ဆိုေပါက္ပါ့မယ္ တဲ့။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၇န္ကုန္ျမိဳ့ထဲ ဟိုနားသည္နားမွာ စက္ဘီးေလး နင္းျပီး သူ့ကို ေတြ႔ေနရဆဲပါ။ သူ့သမီးေလး လက္ကိုဆြဲလို႔ စာအုပ္ဆိုင္ေတြတစ္ဆိုင္၀င္ တစ္ဆိုင္ထြက္ စာေစာင္ေရာင္းေနတာကိုလဲ ေတြ႔ေတြ႕ေနရတတ္ပါတယ္။ သူ ထံုးစံကိုေတာ့မဖ်က္ပါဖူး။ လက္ပြားမွာ ဖုန္းခ်ိတ္ျပီး
(ေဟး ကိုမ်ိဳးၾကီး ေရႊစင္စၾကာၤနဲ့ စာေစာင္ သံုးရာပို႔လိုက္ျပီေနာ္။ ျမင္းျခံက ကိုလတ္တို႔ကိုို လဲ လွမ္းခ်ိတ္လိုက္ဦး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ခ်ိတ္ျပီးျပီ။ မိတၳီလာကေတာ့ ခ်ိတ္လို့မရေသးဖူး။ ေညာင္ေရႊက ကိုေအာင္စိုးဆီ လွမ္းခ်ိတ္လိုက္ဦးမယ္)လို႔ ခ်ိတ္ေနတုန္းပါပဲ။

ဇာဂနာ။
၁၇၊၅၊၂၀၁၃

ပထမအႀကိမ္အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဆဌမပံုမွန္အစည္း အေ၀း၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အမွတ္(၃)မဲဆႏၵနယ္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္း ျမင့္ေအာင္မွ ““ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီလက္ထက္တြင္ ျပည္သူ ပိုင္သိမ္းခံရေသာ အစိုးရလက္ ၀ယ္ရွိ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ကာယကံရွင္ႏွင့္ ဆက္ခံသူမ်ားသို႔ ျပန္လည္လႊဲ အပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပန္လည္ေျဖၾကား ရာ၌ ယင္းသို႔ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရလက္ထက္သိမ္းထားေသာ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစ္ၥည္းမ်ား ကို ကာယကံရွင္ႏွင့္ ဆက္ခံသူ မ်ားသို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပး ရန္မရွိဘဲ လိုအပ္သလိုထုခြဲ ေရာင္းခ်၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဘဏၰာ အတြက္ ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔အားလုပ္ထံုး လုပ္နည္းႏွင့္အညီ ထုခြဲေရာင္းခ် ေပးရာတြင္ မူလသက္ဆိုင္သူမ်ား ကို ဦးစားေပး၀ယ္ယူခြင့္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးပါေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုဂၢလိကပိုင္ပစၥည္းအား အစိုးရ ဘဏၰာအတြက္အသံုးျပဳျခင္းက ဥပေဒႏွင့္မညီဟု ေ၀ဖန္ေထာက္ ျပခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ အားHot News က ဆက္သြယ္၍ သေဘာထား သံုးသပ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ဒီေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးဖုန္းကို သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီး ဌာနက ျပန္ေျဖၾကားတုန္းက အဲဒီေျပာၾကားခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး အားမရတာမ်ိဳးရွိခဲ့ပါသလား။ဒါမွမဟုတ္ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ လက္ထက္သိမ္း မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ တဲ့ ပစၥည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာရဲ႕ ျပန္လည္ေျဖ ၾကားခ်က္ကေရာ အားရေက်နပ္ ဖြယ္ရာအဆင့္ရွိပါသလား?
ကၽြန္ေတာ္က ျပည္သူ႔ကိုယ္ စားလွယ္ဆိုေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာနဲ႔ ျပည္သူေတြ နစ္နာတာကို လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ေပးတာ။ ဒီေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး စစ္ဘက္ကျပန္ေျဖတာ ကေတာ့ အဲဒီလို ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီေခတ္က သိမ္းထားတဲ့ ေျမေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘဏၰာ အတြက္ ေရာင္းစားမယ္တဲ့။ ဒါ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဒီလိုေျပာတာ က တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ နစ္နာရတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ အားရေက်နပ္ဖြယ္ရာ တစ္ခု မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ အရ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူ ပိုင္ပစၥည္း၊ ပုဂၢလိကပိုင္ပစၥည္းကို အစိုးရအေနနဲ႔ သူ႔ဘဏၰာရလုိမႈ တစ္ခုတည္းနဲ႔ေရာင္းစားတာဥပေဒ နဲ႔ မညီဘူး။ ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္ ေပါ့ဗ်ာ။ဥပမာအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ က ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳစီမံကိန္း တစ္ခုအေနနဲ႔ လမ္းေဖာက္၊ တံတားေဆာက္ ဆိုလည္း တစ္ဖက္က ခံသာေသးတယ္။ ခုဟာက အဲဒီလို စီမံကိန္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ေရာင္းစားပစ္မယ္ဆို တာကေတာ့ တစ္ဖက္အတြက္ ဘယ္ေလာက္နစ္နာမလဲ စဥ္းစား ၾကည့္ပါဗ်ာ။

၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ျပန္လည္ေျဖ ၾကားခ်က္အရ သိမ္းထားၿပီးသား ေတြကို ျပန္လည္ေနရာခ်တဲ့အခါ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္သူေတြနဲ႔ ဆက္ခံသူ ေတြကို ဦးစားေပး၀ယ္ယူခြင့္ျပဳ မယ္လို႔ ဆုိတဲ့အေပၚမွာေရာ ဦးဖုန္းရဲ႕သေဘာထားသုံးသပ္ ခ်က္ေလးသိခ်င္ပါတယ္
ကုိယ္ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ေျမကုိ ျပန္၀ယ္ရမယ္ဆုိတာကုိက အဓိပၸာယ္မရွိဘူး။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာကုိယ့္ရဲ႕ေျမေတြပုိင္ဆုိင္မႈေတြ လည္းသိမ္းခံရတယ္။အဲဒီလုိသိမ္း ၿပီးတဲ့ေနာက္လည္း အဲဒါေတြကုိ ေရာင္းစားမယ္လုိ႔ လုပ္တယ္။ မူလပုိင္ရွင္ေတြ အေနနဲ႔ ျပန္၀ယ္ မွရမယ္။ ၿပီးေတာ့သိမ္းၿပီးေရာင္း စားမယ္လုိ႔ေျပာတဲ့သူကလည္း အစုိးရျဖစ္ေနေတာ့ ဘယ္မွာ လည္း ဒီနစ္နာတဲ့ျပည္သူအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆုိတာ။ခုနကေျပာ သလုိေပါ့ဗ်ာ။ ျပည္သူပုိင္ပစၥည္း ကုိေရာင္းစားခြင့္မရွိဘူး။အဲလုိ ေရာင္းစားမယ္ဆုိရင္ ေရာင္းစား တဲ့ အစုိးရကုိ တရားစြဲဆုိရလိမ့္ မယ္။ဒီလုိလုပ္ျခင္းဟာလည္း တစဖက္နစ္နာသူေတြရဲ႕လုပ္ပုိင္ ခြင့္ပဲ။သူတုိ႔ခမ်ာ ဟုိးအရင္အစုိးရ လက္ထက္ကသိမ္းခံလုိက္ရတယ္။ ဒီဘက္အစုိးရလက္ထက္လည္း ေရာက္ေရာ အစုိးရရဲ႕ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈ သေဘာထားႀကီးမႈေတြကုိ အားကုိးတႀကီးေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ျပန္ ေပးမလားလုိ႔ေစာင့္ေနခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ဘဏၰာအတြက္ေရာင္း စားမယ္ဆုိေတာ့ ဘယ္အဓိပၸာယ္ ရွိမလဲ။ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းလုံးက နစ္နာ သူေတြရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ႐ုိက္ခ်ဳိး သလုိျဖစ္သြားတာေပါ့။
လက္ရွိတုိင္းျပည္ကုိသြားေန တဲ့လမ္းေၾကာင္းအရ ၾကည့္မယ္ ဆုိ ဒီလုိမ်ဳိးျပည္သူပုိင္ေတြကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလႊတ္ေတာ္ရဲ႕မ႑ိဳင္ အပုိင္းကလည္း အစုိးရသိေအာင္ တင္ၿပီးၿပီ။အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္ တဲ့ အစုိးရဘက္ကလည္းျပန္ မေပးႏုိင္ဘူးလုိ႔ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာၿပီးၿပီ၊ ဒီေတာ့နစ္နာသူေတြ အတြက္ လက္ရွိအရ ဘာက အားကုိးရာတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္မလဲ။

ဥပေဒၿပဳေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္နဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ ျဖစ္တဲ့အစုိးရပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ တဲ့အေနအထားတစ္ခုက နစ္နာ သူေတြအတြက္ လုံး၀အားရေက် နပ္စရာမရွိဘူး။ မ႑ိဳင္ႏွစ္ရပ္ကုိ လည္းအားကုိးၿပီးၿပီ။ဒီေတာ့ ျပည္ သူပုိင္ ပစၥည္းကုိေရာင္းစားတဲ့ အစုိးရနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးတရားေရး မ႑ိဳင္ကုိတင္ျပၿပီး တရားစြဲဆုိ သင့္တယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔တရား စြဲတဲ့အခါတရားခြင္ကတရားသူ ႀကီးကေမးမယ္။အစုိးရကုိဘာလုိ႔ တရားစြဲဆုိရသလဲဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္/မ တုိ႔ပုိင္ေျမေတြ၊ ပုိင္ ဆုိင္မႈေတြကုိ အစုိးရကျပန္မေပး ေတာ့ဘဲေရာင္းစားမယ္လုိ႔ဆုိပါ တယ္။အဲဒီအခါတရားသူႀကီးက အစုိးရက ေရာင္းစားမယ္ဆုိတာ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိသိရသ လဲဆုိရင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ ရဲ႕ေမးျမန္းခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္ဘက္၀န္ႀကီးဌာနကျပန္ေျပာ တာကုိ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ကတစ္ ဆင့္သိခဲ့ရတာပါ။ ဟုတ္တယ္ ေလ။ ျပည္သူပုိင္တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ ပုိင္ပစၥည္းကုိအစုိးရက ေရာင္းစား လုိ႔မွမရတာ။

ဟုတ္ကဲ့။ တရားစီရင္ေရး ကုိအားကုိးရမယ္ဆုိေတာ့ တစ္ခု ေလာက္ေမးၾကည့္ပါရေစ။တျခား ႏုိင္ငံေတြမွာဆုိရင္ တရားေရး စနစ္ အားေကာင္းလုိ႔ အစုိးရ လူႀကီးတစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ တရားစြဲတဲ့အခါ အစြဲခံရတဲ့ လူႀကီးကုိယ္တုိင္က တရားခြင္ မွာက ရွင္းရတယ္ေပါ့ေနာ္။ ခုနစ္နာတယ္ဆုိတဲ့ ျပည္သူေတြ က အစုိးရကုိ တရားစြဲတဲ့အခါ မွာေရာ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ၊ အဂတိကင္းစြာ စီရင္မႈေတြ ျဖစ္ လာႏုိင္ဖုိ႔ရွိပါသလား?

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရမယ္ ဆုိရင္ အဲလုိအေနအထားဟာ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕တရားေရး မ႑ိဳင္အတြက္ အႀကီးမာဆုံး ေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပဲ။ ဒီလုိ သာျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ႕တရားေရးစနစ္ႀကီးရဲ႕ အစြမ္း အစကုိ တစ္ကမၻာလုံးက ၀ုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေတာ့မွာ။ သူ႔ရဲ႕ရပ္ တည္ခ်က္က ဘက္လုိက္မႈရွိသ လား။ တစ္ဖက္ကုိပါေနသလား။ အမွန္တရားေပၚမွာ ရွိေနသလား ဆုိတာေတာ့ အဲဒီအခါမွသိရလိမ့္ မယ္။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဒီလုိ အေနအထားႀကီးကုိ တရားေရး မ႑ိဳင္က ျပည္သူလူထု အသိ အမွတ္ျပဳလက္ခံႏုိင္တဲ့ ဘယ္လုိ စြမ္းေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ေျပာင္ေျမာက္ စြာေက်ာ္လႊားမလဲ၊ ရပ္တည္မလဲ ေပါ့ေနာ္။ ဒါကေတာ့ သူတို႔ တရားေရးဘက္နဲ႔ ရပ္တည္ စြမ္းေဆာင္မႈကုိၾကည့္ၿပီးမွ ဆုံး ျဖတ္ရမွာေပါ့ေနာ္။ ခုအေန အထားကေတာ့ ဒီလုိနစ္နာသူ ေတြအတြက္တရားေရးမ႑ိဳင္က ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး စတုတ္ၳမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ မီဒီယာေတြ ရဲ႕ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈေလးေတြ ကလည္းအရမ္းကုိ အေရးပါလာ ၿပီ။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြား ေရးကုိ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ နဲ႔သြားေနတဲ့အခါ ယခင္ ဆုိရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္က်င့္သုံး စဥ္က ျပည္သူပုိင္ျပဳထားတာေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလက္ရွိအစုိးရရဲ႕ မူ၀ါဒ အေပၚမွာေရာဘယ္လုိ ေ၀ဖန္ခ်င္သလဲ။

ဟုတ္တယ္ေလ။ ဆုိရွယ္ လစ္စီးပြားေရးစနစ္က်င့္သုံးစဥ္က ျပည္သူပုိင္ျပဳထားတာေတြကုိ လက္ရွိေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သုံးေနတဲ့ အစုိးရက ျပန္ မေပးဘဲ ေရာင္းစားတယ္ဆုိတာ အဓိပၸာယ္မွမရွိတာ။ တုိင္းျပည္ကုိ သြားတဲ့စီးပြားေရးစနစ္ကုိျပန္ၾကည့္ ေလ။ ဆုိရွယ္လစ္ စီးပြားေရးစနစ္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္ေနၿပီ။အဲဒါ ဆုိရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္က်င့္ သုံးစဥ္က ျပည္သူပုိင္သိမ္းထား တာေတြကုိ ျပန္မေပးဘဲေရာင္း စားမယ္ ဆုိေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ဘယ္ ညီမလဲ။ ဆုိရွယ္လစ္စီးပြားေရး တုန္းကေတာ့ တုိင္းျပည္အေျခ အေနက တစ္မ်ဳိး။ ဒါေတာ့လက္ ခံတယ္။အဲဒါဟုိးဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္က သိမ္းပဲသိမ္းတာ။ ဒီဘက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ အစုိးရက ႏုိင္ငံေတာ္ဘဏၰာအတြက္ေရာင္း စားမယ္တဲ့။ ဒါခုနကေျပာသလုိ ဥပေဒနဲ႔လည္း လုံး၀မညီဘူး။ကုိယ္ခ်င္းစာစိတ္ေလးေတာ့ ထားေပါ့ဗ်ာ။

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ဒီလုိမ်ဳိး ဟုိးယခင္က ျပည္သူပုိင္ျပဳထား တာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မူလပုိင္ ရွင္လက္ထဲျပန္မေပးေတာ့ဘူးလုိ႔ ဆုိလာတဲ့အေပၚ ဘယ္လုိအႀကံ ျပဳခ်က္မ်ား တာ၀န္ရွိသူေတြကုိ ေပးလုိပါသလဲ?

ကၽြန္ေတာ္က ျပန္ေပးဖုိ႔ မေပးဖုိ႔ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး။ ယခင္က အသိမ္းခံထားရတဲ့ သူေတြက ခု သမၼတႀကီး ဦးသိန္း စိန္အစုိးရရဲ႕ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ သေဘာထားႀကီးမႈကုိအားကုိးတ ႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့အခ်ိန္မေပး ဘူးလုိ႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာ ေတာ့ ဒီလူေတြ အရမ္းခံစားသြား ရရွာတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္ေမးခ်င္တာက ဆုိရွယ္လစ္ စီးပြားေရးစနစ္က်င့္သုံးစဥ္က သိမ္းတာက အဲဒီခ်ိန္က။ ႏုိင္ငံ ေရးစနစ္အရလုပ္တာ။ ဒီအစုိးရ ကေရာ ဒါလုပ္သင့္သလား။ ျပန္ ေပးမွာလား။ျပန္မေပးဘူးလား ဆုိတာထက္ ဒီလုိမ်ဳိး ျပည္သူပုိင္ ပစၥည္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘဏၰာ အတြက္ ေရာင္းစားပစ္မယ္ ဆုိတာ ဥပေဒနဲ႔ေရာ ညီၫြတ္မႈ ရွိရဲ႕လား။ ဒါပါပဲ ကၽြန္ေတာ္ ေမးခ်င္တာ....

ခန္႔ခန္႔(ဒႆနိက)
Thr hot news weekly

(Daily News.com မွ 28 June 2013 ရက္စြဲပါ Burmese monks, journalists decry TIME's magazine's cover ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီး အရွင္ဝီရသူကုိ ဗုဒၶဘာသာဝင္အၾကမ္းဖက္သမား အျဖစ္သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ မ်က္ႏွာဖုံးေဆာင္းပါး ပါဝင္ေသာ ဇူလုိင္လထုတ္ TIME မဂၢဇင္းထြက္ရွိလာသည္။

အဆုိပါ ေဆာင္းပါးကုိ လူမႈကြန္ယက္ျဖစ္ေသာ Facebook ေပၚတြင္ မ်ားစြာေသာျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားက ျပစ္တင္ေဝဖန္ ခဲ့ၾကသည္။ ထုိေဆာင္းပါးသည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ေစာ္ကားမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ အမ်ားစုက ခံစား႐ႈျမင္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအမ်ားစု၏ အေတြးအျမင္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုဂၢိဳလ္မ်ားက ယခုကဲ့သုိ႔ ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္ေပးၾကပါသည္။

ဦးဝီရသူဟာ ဗုဒၶဘာသာအၾကမ္းဖက္သမားဆုိတာဟုတ္ပါသလား။

ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ၊ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္၊ The Voice Daily

"TIME မဂၢဇင္းရဲ႕ မ်က္ႏွာဖုံးေဆာင္းပါးကုိဖတ္ရတာ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္မခ်မ္းသာဘူးဗ်ာ။ ဘာသာေရးအတြက္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ကုိ ယခုလုိ တံဆိပ္တပ္ၿပီးေဖာ္ျပတာ မသင့္ေလ်ာ္မႈတစ္ခုပါ။ အၾကမ္းဖက္မႈမွာ ဦးဝီရသူ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတယ္ ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူတုိ႔မွာ သက္ေသအေထာက္အထား ဘယ္ေလာက္မ်ား ရွိလုိ႔လဲဲဲဲဲဲဲဲဲဲဲဲဲဲ။ ဒီကိစၥအေပၚ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သေဘာမတူပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဦးဝီရသူကုိ ႀကိဳက္တယ္၊ မႀကိဳက္ဘူးဆုိတာ ျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး။ TIME မဂၢဇင္းက ဒီသတင္းကုိ ဘယ္လုိေဖာ္ျပတယ္ဆုိတဲ့ကိစၥဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ဘာသာတရားအေပၚ ဂယက္ ႐ုိက္ခတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီသတင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ တစ္ခုခုရွိေနတယ္လုိ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အဲဒီေဆာင္းပါးဟာ သတင္းစာ က်င့္ဝတ္နဲ႔လည္းကုိက္ညီမႈမရွိပါဘူး၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္ပ်က္ျပားေစဖုိ႔ ဘာသာေရးနဲ႔ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈကုိ အသုံးျပဳထားလုိ႔ပါပဲ။ ဒီလုိမ်ိဳးေရးသားေဖာ္ျပဖုိ႔ လုံးဝမလုိအပ္ပါဘူး။ TIME မဂၢဇင္းဟာ ကမာၻေက်ာ္ မဂၢဇင္းႀကီးတစ္ေစာင္လုိ႔ ေျပာဖုိ႔လုိမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္မထင္မိပါဘူး"

ေဒါက္တာ အရွင္ဓမၼပီယက

"ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးအပါး ငါးသိန္းေက်ာ္ရွိပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာတစ္ခုလုံးအေပၚ အျပစ္ပုံခ်မႈ မျပဳလုပ္ သင့္ပါ။ ယခုေဆာင္းပါးသည္ တစ္ဖက္သတ္ေရးထားေသာ ေဆာင္းပါးသာျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဝါဒသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘာသာတရားတစ္ခု ျဖစ္သည္မွာ သမုိင္းေၾကာင္းရွိပါသည္။ ရဟန္းသံဃာမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သာသနာေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လုပ္ကုိင္ေပးေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤဘာသာတရားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘာသာတရား ျဖစ္ခဲ့သလုိ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ဘာသာတရားတစ္ခု ဆက္ျဖစ္ေနမွာပါ"

အရွင္ ေဒဝံသဘိဝံသ(သီတဂူ)

"ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိပၸံပညာရွင္ႀကီး အုိင္းစတုိင္းကေျပာဖူးပါတယ္၊ တကယ္လုိ႔ ကမာၻႀကီးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္မယ့္ ဘာသာတရားရွိတယ္ဆုိရင္ အဲဒီဘာသာတရားဟာ ဗုဒၶဘာသာပဲျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္တဲ့။ ဆုိေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဘာသာတရားလုိ႔ပဲ ဘုန္းႀကီးကေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဘာသာတရားအတုိင္း ေနထုိင္ၾကတဲ့အတြက္ သူတုိ႔ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့စိတ္ထားရွိၾကပါတယ္။ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြက အၾကမ္းဖက္ တယ္ဆုိတာမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔တေတြဟာ သတ္ျဖတ္ခံရတယ္၊ အၾကမ္းဖက္တာခံၾကရတယ္။ ရဟန္း သံဃာေတြရဲ႕ လက္နက္ဟာ ခႏၶီတရားပါ။ TIME မဂၢဇင္းဟာ ဦးဝီရသူကုိ အၾကမ္းဖက္သမားတစ္ဦးအျဖစ္ စြပ္စြဲေရးသား ပါတယ္။ ေက်းဇူးရွင္သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးက မိန္႔ၾကားဖူးပါတယ္၊ ဦးဝီရသူဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးပါတဲ့။ ဒါေပမဲ့လည္း ႏုိင္ငံျခားမီဒီယာေတြက သူ႔ကုိ ေဝဖန္ေရးသားၾကပါတယ္"

လူမႈေရးတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေဒၚျမင့္ျမင္ခင္ေဖ

"ျပင္သစ္လူမ်ိဳး သတင္းစာဆရာတစ္ဦးက အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ ကၽြန္မကိုေမးပါတယ္၊ ျမန္မာအမ်ားစုဟာ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ လက္ခံသလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ကၽြန္မအေနနဲ႔ေရာ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ လက္ခံသလားတဲ့။ ကၽြန္မက အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ဘယ္ေတာ့မွ လက္မခံဘူးလုိ႔ ေျဖလုိက္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ပုံရိပ္ကုိ ကုိယ့္ဘာသာတရားနဲ႔ပဲ ကာကြယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိင္းဟာ အခ်ိန္တုိင္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ျပဳမူ ေနထုိင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ အဲဒီလုိမဟုတ္ဘူးဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အၾကမ္းဖက္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာတုိင္းျပည္တစ္ခုလုိ႔ သတ္မွတ္ခံရႏုိင္ပါတယ္"

ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္(ဝါရင့္သတင္းစာဆရာႀကီး)

"အၾကမ္းဖက္သမား ဗုဒၶဘာသာဝင္ဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကုိ သုံးတာဟာ အေတာ့္ကုိ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းဟာ မြတ္စလင္ေတြဘက္က ရပ္တည္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ၉၆၉ ဆုိတာ ဗုဒၶဘာသာ အသုိင္းအဝုိင္း မွာ ထြက္ေပၚလာတယ္။ အၾကမ္းဖက္သမားေတြဟာ မြတ္စလင္ေတြျဖစ္ၾကတယ္ဆုိတာ ဘယ္သူမွလက္သင့္မခံၾကပါဘူး။ သူတုိ႔က တျခားလူမ်ိဳးေတြကုိလည္း သတ္တယ္၊ သူတုိ႔လူမ်ိဳးကုိလည္း သူတုိ႔ျပန္သတ္ၾကတယ္။ အခုျမန္မာျပည္မွာ ၉၆၉ ဒါမွမဟုတ္ ဦးဝီရသူလုိ ဗုဒၶဘာသာဝင္အစြန္းေရာက္ေတြ ေပၚထြက္လာႏုိင္တယ္။ ဒါဟာ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူေတြၾကားမွာ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီျပႆနာကုိ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းနဲ႔ အညီ ေျဖရွင္းၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္၊းစည္းကမ္းနဲ႔ မေျဖရွင္းခဲ့ဘူး။ ျပႆနာကုိ ဘာသာေရးကိစၥ တစ္ခုအျဖစ္ ေခါင္းစဥ္တင္လုိက္ေတာ့ေနာက္ပုိင္းမွာ ျပႆနာကပုိႀကီးထြားလာတယ္။ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကေန ေနာက္ျပန္လွည့္ခ်င္တဲ့သူေတြက ဒီအေျခအေနကုိ အျမတ္ထုတ္ၾကတယ္။ အခုေတာ့ ျပႆနာေတြကုိေျဖရွင္းဖုိ႔ အေတာ့္ကုိ ခက္ခဲေနပါတယ္။ ၾသဇာႀကီးမားတဲ့ TIME မဂၢဇင္းႀကီးက ဦးဝီရသူကုိ အၾကမ္းဖက္သမားအျဖစ္ ပုံေဖာ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရးသားေဖာ္ျပတာဟာ အင္မတန္ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္။ အခုဆုိရင္ အႏၱရာယ္ဟာ ပုိမုိ ႀကီးထြားလာပါၿပီ။ ဦးဝီရသူနဲ႔ သူ႕ရဲ႕ေနာက္လုိက္ေတြရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈေရာ၊ သူတုိ႔ကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့သူေတြရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈေတြပါ အရွိန္ျမင့္ လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ႏွစ္ဖက္စလုံးမွာ ရန္လုိမုန္းတီးမႈေတြ ျမင့္တက္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္"

ေဒါက္တာျမတ္သူ (မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ၊ အာရွေတာ္ဝင္)

"ဦးဝီရသူက သူ႕ရဲ႕ဘာသာတရားအေပၚ အင္မတန္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးပါတယ္။ သူဟာ တျခားဘာသာတရားေတြကုိ ေစာ္ကားေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ TIME မဂၢဇင္းရဲ႕ ေဆာင္းပါးဟာ လုံးလုံးလ်ားလ်ားမွားယြင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အျမင္ကေတာ့ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ အျမင္နဲ႔ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္ပါတယ္"

ဦးဝီရသူ

Daily Eleven သတင္းစာက ဦးဝီရသူကုိအင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၎က ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္သမားအျဖစ္ ေဖာ္ျပခံရမႈ ေၾကာင့္ မိမိအေနျဖင့္ လြန္စြာအံ့အားသင့္မိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

"ယခုလုိ တုိက္ခုိက္ေရးသားမႈေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးအေနနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာထိခုိက္ပ်က္စီးသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုန္းႀကီး ေျပာခ်င္တာက ဘုန္းႀကီးကုိ ျမန္မာဘင္လာဒင္လုိ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ျပတာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ပါ။ ဘင္လာဒင္ရဲ႕လက္ေတြဟာ ေသြးေပစြန္း ခဲ့ပါတယ္။ က်ဳပ္ရဲ႕လက္ေတြဟာ အကုသုိလ္ေတြ ကင္းေနပါတယ္။ သူတုိ႔ေပးတဲ့ ဥပမာက ျခေသၤ့ကုိ ေျမေခြးျဖစ္ေအာင္ ေျပာေနသလုိပဲ။ ဒါဟာ အင္မတန္ ႐ုိင္းစုိင္းတဲ့ ႏႈိင္းယွဥ္မႈပါ။ က်ဳပ္တုိ႔ အခုလုပ္ေနတယ္ဆုိတာက ကာကြယ္မႈတစ္ခုအတြက္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ ကိစၥလည္းမရွိဘူး။ အီရတ္ကုိ အေမရိကန္ေတြ ဝင္တုိက္တယ္ဆုိတာ သူတို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရး အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးရဲ႕ လုံၿခံဳေရးအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ က်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ ဘာသာနဲ႔လူမ်ိဳးေတြကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတဲ့ စိတ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတာပါ။ အဲဒီလုိလုပ္တာေတြေၾကာင့္ က်ဳပ္တုိ႔ကုိ အၾကမ္းဖက္သမားလုိ႔ ေျပာမွာလား။တကယ္လုိ႔ မဟုတ္တာေတြရွိ၊ မရွိသိခ်င္တယ္ဆုိရင္ က်ဳပ္မွာ TIME မဂၢဇင္းနဲ႔ အင္တာဗ်ဴး လုပ္တုန္းက ဗီဒီယုိအေခြရွိပါတယ္။ အခုအဲဒီဗီဒီယုိကုိ အင္တာနက္ေပၚတင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ သူတုိ႔ကဘာလုပ္တယ္ ဆုိတာကုိ ဘုန္းႀကီးကုိမေျပာဘူး။ မဂၢဇင္းအဖုံးမွာ သူတုိ႔က ဘုန္းႀကီးရဲ႕ပုံကုိ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္"

ဦးဝဏၰေရႊ (အစၥလာမ္ဘာသာေရးေကာင္စီ ဌာနခ်ဳပ္)

"လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ကုိ ဘာသာေရးနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ျပတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မႀကိဳက္ပါဘူး။ အစၥလာမ္မွာလည္း အဲဒီလုိပါပဲ။

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕အလုပ္ကုိဘာသာေရးနဲ႔ ခုိင္းႏႈိင္းျပတာ ကၽြန္ေတာ္လက္မခံပါဘူး"

ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ (စီအီးအုိ၊ Eleven Media)

"ရွင္းရွင္းပဲေျပာမယ္၊ ဦးဝီရသူရဲ႕ အျမင္ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္သေဘာမတူဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြ အျမင္ခ်င္းမတူၾကဘူး။ ဒါေပမဲ့ TIME မဂၢဇင္းရဲ႕ မွ်တမႈမရွိတဲ့ ပုံေဖာ္ေရးသားမႈကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္လက္မခံပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါး အတြက္၊ သူ႕အေနနဲ႔ သံဃာ့စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းေတြကုိ မခ်ိဳးေဖာက္ေသးသေရြ႕ ရဟန္းတစ္ပါးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရမွာပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ မစုိးရိမ္ေက်ာင္းတုိက္မွာ ဒီလုိဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး ျဖစ္လာဖုိ႔ဆုိတာ လြယ္တဲ့ကိစၥမဟုတ္ဘူး ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္ သိပါတယ္။ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဒါမွမဟုတ္ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥေတြမွာ ဘာသာေရးေတြ ဝင္ေရာက္ပတ္သက္ တာမ်ိဳးကုိ ကၽြန္ေတာ္သေဘာမတူပါဘူး။ အဲဒီလိုပဲ ဗုဒၶဘာသာအစြန္းေရာက္ ဒါမွမဟုတ္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာထားေတြကုိ လူနည္းစုေတြက လူမႈေရးနဲ႔စီးပြားေရး ကိစၥပ်က္ျပားေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျဖန္႔ေဝတာမ်ိဳးကုိလည္း သေဘာမတူပါဘူး။ သတင္းစာဆရာတစ္ဦး အေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ TIME မဂၢဇင္းရဲ႕ ေဝဖန္ေရးေဆာင္းပါးဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာသာတရားနဲ႔ သာသနာကုိ ထိခုိက္ေစၿပီး မွ်တမႈလည္းမရွိပါဘူး။ အဲဒီလိုလုပ္ရပ္ေတြက မလုိလားအပ္တဲ့ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ေပၚေစၿပီး အင္မတန္ႏုနယ္ေသးတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္ကုိလည္း ဆုိးဆုိးရြားရြားထိခုိက္ ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

Yangon chronicle

သူမအမည္က ‘ခင္’ ျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆုံး ေယာက္်ား အရက္သမားက စြန္႔ပစ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္တစ္ေယာက္ ထပ္ယူျပန္ေတာ့လည္း ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္တတ္သည့္ အရက္သမား ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အိမ္နီးခ်င္းတစ္ဦးက သူမကို အလုပ္လာၿပီး ကမ္းလွမ္းသည္။


ခင့္အသက္က ၃၃ ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္။ မူလတန္း ၿပီးေအာင္ပင္ ပညာမသင္ၾကားခဲ့ရသျဖင့္ အေတြးအျမင္ကလည္း ျမင့္မားလွသည္ မဟုတ္။ မူဆယ္ၿမဳိ႕တြင္ အိမ္ေဖာ္ လုပ္ရမည္ဟူသည့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို စြန္႔စားၿပီး လက္ခံလိုက္သည္။

သို႔ျဖင့္ အရက္သမား ခင္ပြန္းႏွင့္ မႏၲေလးကို စြန္႔ၿပီး သမီးေလးကို ေခၚကာ အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္အတူ မူဆယ္သို႔ သူတို႔ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္တစ္ရက္ မနက္တြင္ သူမ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ တစ္ေစာင္ကို ရခဲ့သည္။ ထိုလက္မွတ္က သူ႔အတြက္ ထူးဆန္းေနသည္။ မၾကာမီ သူတို႔ကို တ႐ုတ္နယ္စပ္သို႔ ေခၚသြားသည္။ သူမကို ေခၚလာသည့္သူအား တ႐ုတ္တစ္ေယာက္က ေငြ ၂၀,၀၀၀ က်ပ္ ေပးေနသည္ကို ေတြ႕လိုက္ရသည္။

ကြၽန္မက ခင့္ကို ေရာင္းစားလိုက္ျခင္းကို သိပါသလားဟု ေမးလိုက္သည္။ သူမက “သိေတာ့သိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘာလုပ္ရမွန္းလဲ မသိဘူး” ဟုျပန္ေျပာသည္။ ခင္က ကြၽန္မကို စကားျပန္ကတစ္ဆင့္ ဖုန္းျဖင့္ ျပန္ေျပာ ျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ (ILO) က လူကုန္ကူးျခင္းသည္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို အမွားေျပာၿပီး ဆြယ္တရားေဟာ စည္း႐ုံးကာ ေနာက္ဆုံးတြင္ လိင္ကြၽန္ သို႔မဟုတ္ အခိုင္းအေစမ်ား ဘဝျဖင့္သာ အဆုံးသတ္ရေလ့ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

World Vision မွ လူကုန္ကူးမႈ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ မယ္လီဆာစတီးဝပ္က“ပရမ္းပတာရာဇဝတ္မႈ” ဟု လူကုန္ကူးမႈကို အမည္တပ္ထားသည္။ လူကုန္ကူးျခင္း ဆိုသည္မွာ စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္ရသည့္ တရားမဝင္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး တိတ္တိတ္ပုန္း လုပ္ေဆာင္ေလ့ ရွိေသာေၾကာင့္ လူမသိသူမသိ ကိစၥမ်ား ျဖစ္သြားရျခင္းက မ်ားသည္။ လိင္ကုန္ကူးမႈမ်ဳိး တြင္လည္း အျခားရာဇဝတ္မႈ မ်ားကဲ့သို႔ အုပ္စုဖြဲ႕ က်ဴးလြန္ျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ တိတ္တဆိတ္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ ရွိေသာေၾကာင့္ လက္သည္မေပၚသည္က မ်ားသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လူကုန္ကူးမႈ ၁၇၇ မႈသာ ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူကုန္ကူးမႈ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူကုန္ကူးမႈ၏ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္တြင္ အတင္းအဓမၼ လက္ထပ္ရန္ ခိုင္းေစမႈမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ ျပည္သူ႔လုံၿခံဳေရးႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးတိုက္ဖ်က္ေရး တပ္ဖြဲ႕မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးကလည္း ႏိုင္ငံျခားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္ အတြင္းသို႔ တင္ပို႔ျခင္းမွာ ျမင့္မားေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္က သက္ေသခံေနသည္။

တစ္နာရီခြဲေလာက္ ဘတ္စ္ကား ေမာင္းလာၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ပိုင္နက္ အတြင္းသို႔ ခင္တို႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ဘယ္ေရာက္၍ ဘယ္ေပါက္မွန္းမသိ၊ တည္းခိုခန္းတစ္ခုသို႔ ေရာက္ေသာအခါ သူမကို တ႐ုတ္ေငြ ၂၀၀၀ ျဖင့္ ထပ္မံေရာင္းခ်ခဲ့ျပန္သည္။ ထိုတည္းခိုခန္းတြင္ သူမကို ညေနခင္းတိုင္း လူေတြလာၾကည့္ၾကမွ နည္းနည္း သေဘာေပါက္လာသည္။ ခင္က “သူတို႔က ကြၽန္မကို တိရစာၦန္ တစ္ေကာင္လို ဆက္ဆံၾကတယ္” ဟုဆိုသည္။ အမ်ဳိးသမီးပြဲစားက သူမကို မ်က္စိေအာက္က အေပ်ာက္မခံေတာ့။ သူတို႔ကိုအာခံလွ်င္ ေထာင္ခ်ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ၾကသည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ ခင့္ကို တ႐ုတ္ျပည္ ရွန္ေဒါင္းနယ္ ပြဲစားတစ္ေယာက္ထံ လႊဲေျပာင္း ေပးလိုက္ျပန္သည္။ ထို ခုနစ္ရက္ခရီးကို မထြက္မီ သူမသမီးေလးကို သူမႏွင့္ ခြဲထားလိုက္သည္။

“သူတို႔က ကေလးကိုေခၚသြားရင္ ကြၽန္မကို ေရာင္းစားလို႔ မရေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္။ သူတို႔က သမီးေလးကို မႏၲေလးကို ျပန္ပို႔ေပးမယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္” ဟု ခင္က ျပန္ေျပာျပသည္။ သူမတြင္ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ မရွိေတာ့သျဖင့္ မႏၲေလးလိပ္စာကို သူတို႔အား ေရးေပးလိုက္သည္။ စိတ္ႏွလုံး ေၾကကြဲစြာျဖင့္ သမီးေလးကို ထားခဲ့ရသည္။

တစ္လေလာက္ ခင္တစ္ေယာက္ မစားႏိုင္မေသာက္ႏိုင္ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။“႐ူးမတတ္ ခံစားရတယ္။ ကြၽန္မမွာ အားလုံး ဆုံး႐ႈံးသြားသလို ခံစားလိုက္ရတယ္” ဟု သူမကဆိုသည္။ ရွန္ေဒါင္းက ပြဲစားသည္ တစ္လခန္႔ အၾကာတြင္ လူတစ္ေယာက္ကို ေခၚလာသည္။ ထိုသူက အရပ္ပုပု၊ အသားအေရက ျဖဴျဖဴ ျဖစ္သည္။ သူမကို သူႏွင့္ လက္ထပ္မည္လားဟု ေမးျမန္းျခင္း ခံရသည္။ လက္ရွိ အေနအထားတြင္ ေထာင္ခ်သလို အထားခံရျခင္းထက္ လက္ထပ္လိုက္ရတာမွ ေကာင္းေသးသည္ဟု ထိုတည္းခိုခန္းတြင္ ေရာက္ေနသည့္ အျခား အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက တိုက္တြန္းသည္။

ခင္သည္ မၾကာမီ ေယာက္်ားရသြားသည္။ သူ႔အမည္က က်င္ဇီဂ်န္း ျဖစ္သည္။ အသက္ ၂၀ ခန္႔ရွိၿပီး စက္႐ုံအလုပ္သမား တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ အတြင္းရွိ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား သတို႔သမီး ရွာေဖြေရးကတစ္ဆင့္ သူကခင့္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ေယာက္်ားေလး ၁၀၈ ဦးေမြးတိုင္း မိန္းကေလး ၁၀၀ ႏႈန္း ျဖစ္ေနသျဖင့္ ေယာက္်ားႏွင့္ မိန္းမအခ်ဳိး မမွ်တမႈ ရွိေနသည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ မိသားစုတစ္စု ကေလးတစ္ေယာက္ႏႈန္းသာ ယူရသျဖင့္ မိန္းကေလး ရွားပါးမႈကို မကုစားႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနခဲ့သည္မွာ ကာလၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ ေယာက္်ားေလးတိုင္း၏ အိပ္မက္တြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုၾကသည္။ ေနစရာအိမ္၊ ကားႏွင့္ လစာ ေကာင္းသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရွိလိုၾကျခင္းမွာ အျမင့္ဆုံး ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္႐ိုးရာ အရလည္း ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ သားသမီးမ်ား ယူျခင္းသည္ ဘဝအထြတ္အထိပ္ ျဖစ္သည္။

ပထမတစ္ပတ္တြင္ သူမေရာက္ေနသည့္ အိမ္သစ္မွာ ပ်င္းစရာ ေကာင္းလွသည္။ သူတို႔ဘာသာစကား ကို မတတ္သျဖင့္ ပိုဆိုးသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔စကား အနည္းငယ္ကို မၾကာမီ ေလ့က်က္မိလာသည္။ ဇီဂ်န္းကလည္း သူမကို မိသားစု ယာေျမအတြင္း မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို ျပသေပးသည္။ ထိုယာထဲတြင္ ခင္သည္ ေျပာင္းႏွင့္ ဆန္စပါးမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးရသည္။ သူမခ်က္ျပဳတ္သည့္ ျမန္မာဟင္းကို တ႐ုတ္က မစားတတ္သျဖင့္ သူမတစ္ဦးတည္းသာ ညစာကိုစားရသည္။ သူက မိဘအိမ္တြင္ စားလာသည္က မ်ားသည္။

ဇီဂ်န္းသည္ သေဘာေကာင္းၿပီး ၾကင္နာတတ္ကာ သူမကို အလိုလိုက္ေသာ္လည္း စိတ္ပ်က္လာသည္။ သူမစိတ္ထဲတြင္ အိမ္သို႔သာ ျပန္လိုသည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ေျခာက္ႏွစ္ ၾကာေနၿပီးေနာက္ အိမ္သို႔ ျပန္လည္ရန္လည္း မေျပာရဲသျဖင့္ ထြက္ေျပးရန္သာ စိတ္ထဲတြင္ အၿမဲရွိေနသည္။

သူမေနထိုင္သည့္ ေက်း႐ြာအနီး ေစ်းထဲတြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ေျခာက္ဦးႏွင့္ သိကြၽမ္းၿပီး တစ္ေယာက္ အိမ္တစ္ေယာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၾကသည္။ ခင္က ဤေနရာတြင္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ရန္ ႐ုန္းကန္ ေနထိုင္ရျခင္းထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္လွ်င္ ေကာင္းမည္ကို ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ထြက္ေျပးရန္ တိုင္ပင္ၾကရာ တစ္ေယာက္သာ သူမႏွင့္ အတူလိုက္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

NGO တြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ တ႐ုတ္ျပည္ အတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးလာၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ လြတ္လမ္း ႏွစ္လမ္းသာရွိသည္။ ကိုယ္တိုင္ ထြက္ေျပး၍ ကံေကာင္းၿပီး လြတ္ခ်င္လည္း လြတ္ႏိုင္မည္၊ သို႔မဟုတ္ အဖမ္းခံၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္းက ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ခင္တစ္ေယာက္ တ႐ုတ္ျပည္မွ ထြက္ေျပးရန္ ႀကဳိးစားစဥ္တြင္ သူမတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ရထားေသာ အသက္တစ္ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးတစ္ေယာက္ ရေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ကေလးအမည္ကို လုံးေထြးဟု ေပးထားသည္။ တစ္ရက္ ေန႔လယ္ခင္းအခ်ိန္ တ႐ုတ္ေယာက္်ား အလုပ္သြားခ်ိန္၌ သူမတိတ္တဆိတ္ ခိုးစုထားသည့္ တ႐ုတ္ေငြ ၅၀၀၀ ကိုယူၿပီး သားကိုေခၚကာ အိမ္မွ ထြက္ေျပးခဲ့သည္။

ရထားတစ္တန္၊ ကားတစ္လွည့္ျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရေသာ ခုနစ္ရက္ခရီးသည္ သူမ အတြက္ ပင္ပန္းခက္ခဲလွသည္။ ေနာက္ဆုံး တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ သူမေမြးရပ္ေျမသို႔ ျပန္ေရာက္ၿပီး သူ႔ကိုေသၿပီဟု ထင္ထားခဲ့ေသာ ေဆြးမ်ဳိးမ်ားကလည္း ျပန္ေတြ႕လိုက္ရသျဖင့္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ သြားခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ သူမကို မွတ္ေတာင္ မမွတ္မိၾကေတာ့ေပ။

World Vision တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ NGO တစ္ေယာက္၏ ေထာက္ပံ့ေၾကးျဖင့္ ခင္ တစ္ေယာက္ အဝတ္အစားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား ေရာင္းခ်ကာ ရပ္တည္ေနခဲ့သည္။ မယ္လီဆာစတီးဝပ္ကလည္း တစ္ႀကိမ္ လူကုန္ကူးမႈ ခံရၿပီးသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္ၿပီး ခံရဖြယ္ရွိသျဖင့္ သူတို႔ကို ဝင္ေငြတစ္ခုခု ရရွိသည့္ အလုပ္မ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း ကသာ အေျဖျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
“ကြၽန္မတို႔ ဦးတည္ခ်က္က လူေတြကို လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ဘဝေရာက္ေစဖို႔ပဲ။ သူတို႔ဘဝကို သူတို႔ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္ေတြ ေပးရမယ္။ သူတို႔ကို ဥပေဒအရ အေရးယူၿပီး ေထာင္ခ်မယ္ ဆိုရင္လည္း သူတို႔ဘဝ ေကာင္းသြားမွာမွ မဟုတ္တာ” ဟု စတီးဝပ္က ေျပာၾကားသည္။
“ကြၽန္မတို႔က သူတို႔ကို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွာေပးတယ္။ သူတို႔ေနာက္တစ္ခါ ဒါမ်ဳိး ထပ္မလုပ္ဖို႔ လိုတယ္။ ဖမ္းလိုက္၊ လႊတ္လိုက္၊ ထပ္လုပ္လိုက္ဆိုရင္ ဆုံးႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု သူမက ဆက္ေျပာသည္။

တရားစြဲၿပီး သူတို႔ကို အျပစ္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ သူတို႔ကို အျပစ္ရွိသလို ခံစားေစႏိုင္ၿပီး ပို၍ဆိုးသြားေစ ႏိုင္သည္။ သူတို႔ဘဝအတြက္ အစိုးရကလည္း ခိုနားစရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးရန္လိုသည္။ အေမရိကန္အစိုးရ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာအစိုးရကလည္း ထိုသို႔လူကုန္ကူးခံရၿပီး လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို ေဆးဝါးမ်ား ကုသေပးျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္ ျမင့္မားေရးအတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး အႀကံေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ခင္ႏွင့္ သူ႔သားေလး လုံးေထြးတို႔သည္ ယခုအခါ အေျခအေန ေကာင္းေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ကြၽန္မက ခင့္ကို သူ႔သမီးေလးႏွင့္ ျပန္မေတြ႕ခ်င္ဘူးလားဟု ေမးလိုက္သည္။ ခင့္မ်က္လုံးက မ်က္ရည္မ်ား က်လာသည္။ ယခု အသက္ ၄၅ ႏွစ္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေသာ ခင္က ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လူကုန္ကူးမႈ မခံရေရးအတြက္ ကတိေပးလိုက္သည္။ သူမသမီးေလးကို ေနာက္ဆုံး ေတြ႕လိုက္ရသည့္ တ႐ုတ္ တည္းခိုခန္းမွ အျဖစ္အပ်က္ကို သူမ မေမ့ေသးေၾကာင္း ဆိုသည္။

“သမီးေလး ခုဆိုရင္ ဘယ္ေရာက္ေနၿပီလဲဆိုတာ မေျပာတတ္ေတာ့ပါဘူးရွင္” ဟု ခင္က လြမ္းေဆြးစြာ ေျပာလိုက္သည္။

This Women was sold for $23, by Monica Tan
(http://www.dailylife.com.au/news-and-views/news-features/this-woman-was-sold-for-23-20130625-2otxi.htm
THE VOICE

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.