07/06/13

ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္ ႏွစ္ပတ္လည္ကို အခုလိုႏွစ္မ်ဴိးမွာ ပိုလို႔ေတာင္ အထူးသၿဖင့္ သေဘာထားၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ရာစုႏွစ္၀က္က ၿဖစ္ရပ္ဆိုးအေပၚ သမိုင္းနီတိထုက္ ၿပန္ေၿပာင္းဆင္ၿခင္ ႏွလံုးသြင္းသင့္တယ္။ ဘာၿဖစ္လို႔လဲ။ အႏွစ္ငါးဆယ္ၿပည့္ ဘာရတု ညာရတုမို႔လို႔လား။ မဟုတ္ဘူး။ ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္ရဲ႔ အႏွစ္သာရကိုက ေက်ာင္းသားေတြ အသတ္ခံရ တကသအေဆာက္အဦ မိုင္းခြဲအၿဖိဳခံရၿခင္း ဆိုတဲ့ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ေသြးစြန္းေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တစ္ခု အၿဖစ္ထက္ မ်ားစြာပိုတယ္။

စစ္အာဏာ႐ွင္စံနစ္ကို ဘယ္လိုအသြင္ေၿပာင္း ပံုေဖာ္သည္ၿဖစ္ေစ၊ စစ္တပ္ရဲ႔ ပံု႔ပံု႔ပြပြ ေဆးသႀကား ခ်ဴိရဲရဲ ႏိုင္ငံေရးအာတာပူစီ ဘယ္လိုဟစ္ေႂကြးသံေတြ ၿခံဳလႊမ္း၀ါဒ ၿဖန္႔ထားသည္ၿဖစ္ေစ၊ စစ္တပ္က အာဏာ၃ရပ္ကို ခ်ဴပ္ကိုင္အပိုင္သိမ္းၿပီး စစ္ကြၽန္လက္ေအာက္ အသြပ္သြင္းခံရၿခင္း ၿပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းရၿခင္းအေပၚ ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္ ၿဖစ္ရပ္နဲ႔ ေက်ာင္းသား လႈပ္႐ွားမႈ ေနာက္ခံၿဖစ္ရပ္ေတြဟာ အလြန္ၿပတ္သားခိုင္မာစြာ အႂကြင္းမဲ့ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအဘိဓမၼာကို သယ္ေဆာင္ထားတဲ့ အထိမ္းအမွတ္ ၿဖစ္တယ္။ ဗမာၿပည္ ေက်ာင္းသားႏိုင္ငံေရး အစဥ္အဆက္ လႈပ္႐ွားမႈရဲ႔ မေသြဖီ မေဖာက္ၿပန္ မယိမ္းယိုင္ၿခင္း ႏိုင္ငံေရးအယူ ပီၿပင္ႀကည္လင္ ခိုင္မာမႈရဲ႔ သာဓကလည္းၿဖစ္တယ္။

၆၂ မတ္လ စစ္တပ္ရဲ႔ အာဏာသိမ္းပြဲဟာ အဟန္႔အတား ခုခံအံတုမႈ မႀကံဳရတဲ့ ေသြးမဲ႔နီးပါး စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ၿဖစ္ခဲ့တယ္။ စစ္တပ္ဟာ ဗမာႏိုင္ငံေရးရဲ႔ ပင္မေရစီး လက္၀ဲႏိုင္ငံေရး အေရၿခံဳကာ ဆို႐ွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရးအသြင္ ယူထားသမို႔၊ ဖဆဆို႐ွယ္တည္ၿမဲက တပ္တြင္းဆို႐ွယ္လစ္ေတြ အားကိုးနဲ႔ သူတို႔လက္ထဲပဲ တပ္က အာဏာလႊဲေပးမယ့္သေယာင္၊ ပမညတတပ္ေပါင္းစုဆိုလည္း အစကတည္းက ေန၀င္းကို အာဏာသိမ္းဖို႔ ကပ္တြန္းခဲ့တဲ့ အေခ်ာင္သမာေတြ.. သေဘာတရားေရး ဆရာႀကီးလုပ္ၿပီး ေန၀င္းအာဏာသိမ္းၿခင္းကေန အၿမတ္ထုတ္ ဆို႐ွယ္လစ္ ဆင္စြယ္နန္းေပၚ အခန္႔သား တက္လို႔ရမယ္ မွတ္တဲ့သူေတြ...၊ ေၿမေပၚႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ ကိုယ္စီ ႏိုင္ငံေရး ေဖာက္ၿပန္ၿပီး ေလထဲတိုက္အိမ္ ေဆာက္မိႀကတာ ခ်ည္းပဲ။ အဓိက အမွားက စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းတာကို စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းတာလို႔ တည့္တည့္မၿမင္၊ ႏိုင္ငံေရး အေခ်ာင္လိုင္းလိုက္ ေဖာက္ၿပန္ႀကတာပဲ။

စစ္အာဏာသိမ္းၿခင္းဆိုတဲ့ ဒီေလာက္ အေၿခခံကစ လြဲမွားတဲ့ ၿဖစ္ရပ္အေပၚ ေပၚထင္စြာ မဆန္႔က်င္၊ ကိုယ္စီ ေနရာ၀င္ယူမယ့္ အေခ်ာင္သမား အေတြးအေခၚ ၿဖစ္ထြန္းကာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံေရးအေပၚ ကိုယ္သစၥာမဲ့ရၿခင္းအေပၚ အေထာက္အမတ္ၿပဳဖို႕ရာ ဘယ္ပံု ႏိုင္ငံေရးအၿမင္ အႀကံအယူေတြ တည္ေဆာက္ၿပၿပ၊ တကယ္တမ္းႀက စစ္တပ္ကို ဒူးညြတ္ဦးက်ဴိး ၿပန္မလွန္ရဲတဲ့ စိတ္အခံကို ဖုန္းကြယ္ၿခင္းကလြဲၿပီး တၿခားအရာ မဟုတ္ဘူး။ ႐ွင္းေအာင္ေၿပာရရင္ စစ္တပ္ကို ေႀကာက္လို႔ပဲ။

၆၂ အာဏာသိမ္းတာကို ေထာက္ခံပါတယ္ စာထုတ္တဲ့ ဗကသဥကၠဌ ခင္ေမာင္အုန္းကို ခ်က္ၿခင္းဖယ္႐ွား၊ ဗကသဥကၠဌကိုသက္ တကသဥကၠဌ ဗေဆြေလးတို႔ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿခင္းကို ေပၚထင္စြာ ဆန္႔က်င္ၿပၿခင္းဟာ ဗမာၿပည္ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢရဲ႔ ပါ၀င္ပတ္သက္ ရပ္တည္မႈရဲ႔ အဆင့္အတန္းကို မွတ္ေက်ာက္တင္လိုက္တာပဲ။

ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္ဟာ ဒီလို ေက်ာင္းသားသမဂၢ ႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္မႈရဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ၿဖစ္ရပ္ တစ္ခုတင္မက၊ စစ္တပ္ရဲ႔ ဗမာၿပည္ ပညာေရးကို တိုက္႐ိုက္စြက္ဖက္ ဖ်က္ဆီးၿခင္းရဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဴိးဆက္လည္း ၿဖစ္တယ္။ တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒမ်ား အာဏာသိမ္း စစ္ဦးဘီလူးရဲ႔ အဖ်က္ခံရ၊ တကၠသိုလ္ရဲ႔ လြတ္လပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ကို အဖ်က္ခံရ၊ ေက်ာင္းသား အခြင့္အေရးကို တိုက္႐ိုက္အထိပါးခံရသမို႔ ဗမာၿပည္ပညာေရး ပ်က္စီးၿခင္းအစကို ေသြးနဲ႔ရင္း ဆန္႔က်င္ၿပရခဲ့တာမ်ဴိးလည္း ၿဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္ဆိုတာ စစ္တပ္က တကသအေဆာက္အဦႀကီးထဲ ဗမာၿပည္ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပညာေရးကို ထည့္သြင့္ၿပီး ၿဖိဳခ်ၿပစ္လိုက္တာမ်ဴိးလို ႔ေၿပာရင္ မမွားဘူး။၊ အခုထိ နလံမထူနိုင္ေတာ့ဘူး။

ၿပင္ပ ႐ုပ္၀တၴဳပစၥည္းကိုသာ ဖ်က္ဆီးလို႔ရမယ္ စိတ္ဓာတ္ကိုေတာ့ မဖ်က္ဆီးႏိုင္ဘူးလို႔ ေၿပာသံဆိုသံေတြေႀကာင့္ ဒီစာကို အဓိကေရးရတယ္။ စစ္တပ္က မဖ်က္ဆီးႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ဆိုတာကို ႀကားေကာင္း႐ံု၊ ႀကားတုန္းခဏေတာ့ စိတ္ထဲတက္ႂကြသလိုလို ဖိန္းတိန္းတိန္း ႐ိွန္းတိန္းတိန္းၿဖစ္သလိုလို ၿဒပ္မဲ့အေၿခအေန ဒီအတိုင္း ပစ္ထားလို႔ မရဘူး။ အဓိပၸာယ္အတိအက် ဖြင့္ရလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္ရဲ႔ အႏွစ္သာရကို တစ္ခြန္းတည္း အ႐ွင္းဆံုးေၿပာရရင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတာကို စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းတာလို႔ တိတိက်က် မေသြမဖီ မ်က္ေမွာက္ၿပဳၿခင္းမ်ဴိးနဲ႔ ေခြးကတက္ႏိုင္ငံေရးဘ၀ မသက္ဆင္းၿခင္းပဲ။ ဒီအႏွစ္သာရကို အခုႏွစ္ ပိုႏွလံုးသြင္းရမယ္ဆိုတာ စစ္အာဏာ႐ွင္စံနစ္ဟာ ေႁမြမ်ားအေရခြံအသစ္ လဲသည့္ႏွယ္ ဒီမိုကေရစီ၀တ္႐ံုက်ပ္ခြၽတ္နဲ႔မို႔ ၿဖစ္တယ္။

၆၂ကာလတုန္းကလိုပဲ ေၿမေပၚႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ေယာင္ေတာင္ကန္းတန္း လုပ္ေနႀကၿပန္ၿပီ၊ ဆင္စြယ္နန္းႏိုင္ငံေရးအိမ္မက္ မက္ေနႀကၿပန္ၿပီ။ မ်က္ေမွာက္ကာလဟာ ၆၂ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္း ၇၄ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္းနဲ႔ ဘာမွမထူးဘူး။ စစ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒဆိုတာ လူေတြရဲ႔ဘ၀ေတြကို ခ်နင္း စေတးၿပီး ဇြတ္တင္းအဓမၼ ေဖာ္ေဆာင္ရတာမို႔ စစ္ဖြဲ႔စည္းပံု အသက္၀င္ ခ်ိန္မွာ ေက်ာမြဲေတြ အႀကပ္အတည္း အဆင္းရဲဆံုးကာလနဲ႔ တိုက္ဆိုင္ကာ လယ္သမား အလုပ္သမား ေက်ာင္းသားတို႔ ထႂကြ ႀကတာနဲ႔ ႀကံဳရတာပဲ။

၆၀ေက်ာ္ကာလ ၇၀ေက်ာ္ကာလနဲ႔ အခု ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္ပံု အသက္၀င္တဲ့အခ်ိန္အခါသမယ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ထိန္းခ်ဴပ္ထားႏိုင္သေယာင္ကာလမွာ တိုင္းၿပည္ေနရာအႏံွ႔ အေၿခခံလိုအပ္ခ်က္ကိုယ္စီနဲ႔ ပြက္ပြက္ဆူႀကတာ ဘယ္ဆန္းမလဲ။ ပြက္ပြက္ဆူမႈ လမ္းပၚေရာက္လို႔ ႏိုင္ငံေရးေနာက္ေႀကာင္း ၿပန္လွည့္မွာလား၊ လူေတြရဲ႔ အေၿခခံလုိအပ္ခ်က္ေတြကို ၿဖည္းစည္းေပးဖို႔ ဦးတည္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအာမခံခ်က္မ်ဴိး ကင္းမဲ့ေနသမို႔သာ ပြက္ပြက္ဆူမႈ လမ္းပၚေရာက္ရတာလားဆိုတာ ႀကပ္ႀကပ္ ဆင္ၿခင္ႀကည့္ႀကေစခ်င္တယ္။ ဗမာႏိုင္ငံေရးကို သံုးသပ္တိုင္း စစ္အာဏာအသိမ္းခံရမႈကို ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္မ်ဴိးဆက္ေတြ ႐ွင္း႐ွင္းသေဘာေပါက္ မ်က္ေမွာက္ၿပဳသည့္သဖြယ္ ကိုယ္စီမ်က္ေမွာက္ၿပဳႀကၿပီး၊ အႏွစ္ငါးဆယ္ ကိုယ္ေတြ႔ ေက်ာနဲ႔ရင္း ခံခဲ့ရတဲ့ စစ္အရင္း႐ွင္စံနစ္ လက္သည္ကို မ်က္ေၿခမၿပတ္ဖို႔ အေရးႀကီးဆံုးပဲ။

ဒီမိုကေရစီအေရခြံလဲ စစ္အရင္း႐ွင္စံနစ္ကို အသိအမွတ္ၿပဳ တရား၀င္မႈ ေပးၿခင္း လမ္းေႀကာင္းကသာ အသင့္အေလ်ာ္ဆံုး သူမနာကိုယ္မနာအၿဖစ္ဆံုး တိုင္းၿပည္တိုးတက္ဖို႔ရာ အၿဖစ္ဆံုးဆိုတဲ့ လက္ေတြ႔အလုပ္ၿဖစ္၀ါဒ အစစ္အမွန္ တကယ္တမ္းေရာ ဟုတ္ရဲ႔လား။ ဒီဌဓမၼၿဖစ္ရပ္အမွန္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ွဴၿခင္း စစ္တပ္ေႀကာက္ေရာဂါ ဒူးေထာက္ၿခင္း သြင္ၿပင္လကၡဏာသာၿဖစ္ၿပီး၊ စိတ္ကူးအယဥ္ဆံုး အေဖာက္ၿပန္ဆံုးပဲ။ စစ္အရင္း႐ွင္ယႏၲယားအတြက္သာ လက္ေတြ႔အလုပ္ၿဖစ္၊ အႏွစ္ငါးဆယ္ စစ္တရားခံ ဘ၀ကေန ၿပဳၿပင္ေၿပာင္လဲေရး မိုးက်ေ႐ႊကိုယ္ေတြၿဖစ္ကုန္တယ္ မဟုတ္လား။

စစ္အာဏာသိမ္းတိုင္း ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုတာ စစ္တပ္ရဲ႔လက္သံုး အေႀကာင္းၿပခ်က္ တည္ေဆာက္ၿပရာ စကားလံုးေတြပဲ၊ အဆန္းမဟုတ္။ ဒါကို ႐ူးလ္ေအာ့ဖ္ေလာလို႔ အဂၤလိပ္လို ေၿပာင္းသံုး႐ံုနဲ႔ အႏွစ္သာရက တပါတည္း ယွဥ္တြဲၿဖစ္ထြန္းလာ႐ိုးလား။ ကိုယ္စားၿပဳႏိုင္ငံေရး မဖြံ႔ၿဖိဳး မရင့္မွည့္ခင္ ကာလမွာ၊ ကိုယ့္ႀကမၼာ ကိုယ္စီရင္ခြင့္ ႐ိွလာေအာင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ႏိုင္ငံေရးမွာ တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္ စြက္ဖက္ၿခင္းမ်ဴိးနဲ႔ အႏွစ္သာရ႐ိွတဲ့ အေၿပာင္းအလဲ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ကိုယ့္အခြင့္အေရးကို ကိုယ္တိုင္ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္ထိုက္တယ္မဟုတ္လား။

စစ္လႊတ္ေတာ္အတြင္းက ႏိုင္ငံေရးကိုသာ အထိအခိုက္မခံ ပိုးေမြးသလို ေမြးပါမွ အေၿပာင္းအလဲဆီ ဦးတည္ႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအၿမင္ဟာ ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ၿပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္းပဲ။ အေၿခခံဥပေဒကို ၿပင္မယ္ဆိုသူေတြ အေၿခခံဥပေဒႀကိဳးနဲ႔ အခ်ည္ခံၿပီး ႏိုင္ငံေရးေသခ်ိန္မွာ စစ္တပ္သတ္လို႔မရတာ လူထုႏိုင္ငံေရးပဲဆိုတာ ၿမဲၿမဲမွတ္ႀကေစခ်င္တယ္။ ဒီမိုပ်ားရည္စမ္းကာလအလြန္ က်ားဥပုသ္ေစာင္တဲ့ရာသီ ကုန္ခ်ိန္မွာေတာ့ အာဏာကိုထိပါးၿပီဆို သည္းညည္းမခံတဲ့ စစ္ဗီဇကို၊ ႏိုင္ငံေရးသမားထက္ ကဗ်ာေရးတဲ့ေက်ာင္းသားကို ပိုအၿငိဳးႀကီးတဲ့ စစ္သ႐ုပ္သကန္ ႐ုပ္အမွန္ကို ၂၀၁၂ ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္မွာ စတင္ေတြ႔ေနရၿပီပဲ။

႐ူးခ်င္ေယာင္ အေဆာင္လြန္ေနတဲ့ အတိတ္ေမ့ သမိုင္းေမ့ လႊတ္ေတာ္တက္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ မဟုတ္၊ ကိုယ့္အခြင့္အေရးအတြက္ ကိုယ္ရည္မွန္းၿပီးသာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးမ႐ိွ၊ လယ္ကြင္းထဲ စက္႐ံုထဲ ေက်ာင္း၀င္းထဲ လူႀကားထဲနဲ႔ လမ္းေပၚမွာသာ ႏိုင္ငံေရး႐ိွေႀကာင္းကို ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္ အႏွစ္သာရအေပၚ ဆင္ၿခင္ရင္း ႏိုင္ငံေရး မ်က္ေစ့မလည္ ေတာမေမွာက္ၿခင္း ဂုဏ္ေရာင္ ေၿမာက္ႀကပါစို႔။

လင္းထင္ —

ႏိုင္ငံျခားေရာက္ေနတာ ႏွစ္ေပါင္းႏႇစ္ဆယ္ေက်ာ္ရႇိေနၿပီျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းသားေဟာင္းတစ္ေယာက္က ဖုန္းဆက္ၿပီး ႏႇစ္သစ္ကူးႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာပါတယ္။ခုတေလာႏုိင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာေတြအမ်ားဆံုးေမးတဲ့ ''ေတာ္ေတာ္ေျပာင္းေနၿပီလား'' ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကိုပဲ ေမးပါတယ္။

သတင္းသမားေတြ ေနရာေပးခံရ


ဒီေမးခြန္းက လြယ္လြယ္ေျဖလို႔ရတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ ေျပာင္းတာေတြရႇိသလို မေျပာင္းတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရႇိေနတာဆိုေတာ့ လိပ္ပတ္လည္ေအာင္ ေျပာဖို႔ခက္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သူေမးသလို တစ္ခြန္းထဲနဲ႔ၿပီးေအာင္ ''ေျပာင္းေတာ့ ေျပာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ မေျပာင္းဘူး'' လို႔ ေျဖ လိုက္တယ္။ ၿပီးမႇအေသးစိတ္သိခ်င္ရင္ ခုတေလာေရးေနတဲ့ ဂ်ာနယ္ ေဆာင္းပါးေတြကို အြန္လိုင္းကဖတ္ၾကည့္ေပေတာ့လုိ႔ ေျပာရတယ္။ ထိပ္ဆံုးပိုင္းေတြမႇာ ေတာ့ ေျပာင္းေနၾကတာပဲ။ ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့စကားႏႈတ္ဖ်ား မႇာသီးေနၾကတယ္။ ႏႇစ္ေပါင္းငါး ဆယ္လံုးလံုး လူရာသြင္းမခံရတဲ့ သတင္းသမားေတြကို ေနရာေပးၿပီး အင္တာဗ်ဴးလုပ္ၾကတယ္။ ဂ်ာနယ္ေတြထဲမႇာ အရင္က နာမည္ေလးေတာင္ ထည့္ေရးခြင့္မရတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ဓာတ္ပံုေတြ၊ မ်က္ႏႇာဖံုးက ေဖာေဖာသီသီႀကီး ေဖာ္ျပၾကတယ္။ အရင္က NLD ႐ံုးေရႇ႕က လမ္းေတာင္ျဖတ္မေလွ်ာက္ရဲတဲ့သူေတြ ခုေတာ့႐ံုးထဲကို ေခ်ာင္းေပါက္မတတ္ ၀င္ထြက္ေနၾကတယ္။

အေႂကြး၀န္ထုပ္ႀကီး

ေျပာင္းတာေတြက ေအာက္ေျခကိုမေရာက္ေတာ့ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားရဲ႕ဘ၀ေတြကေတာ့ ဘာမႇထူးျခားမလာဘူး။ ေတာင္ေပၚေဒသေတြမႇာ ေသနတ္သံေတြ မစဲေသးသလို သားကိုေမွ်ာ္ရတဲ့ မိခင္ေတြလည္း လည္ပင္းကိုးေတာင္ရႇည္ ျဖစ္ေနရဆဲပဲ။ ဒီၾကားထဲမႇာ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးကို လက္ညႇိဳးထိုးၿပီး ဟိုကေစ်းတက္၊ ဒီကေစ်းတက္ဆိုေတာ့ ပိုၿပီးပင္ပန္းၾကရတယ္။ ေတာသူ ေတာင္သားေတြက ပိုၿပီးခံရတယ္။ ၿမိဳ႕မႇာက တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ၾကံဖန္ရႇာေဖြစားေသာက္လို႔ရတယ္။ ယုတ္စြအဆံုး ပလတ္စတစ္လုိက္ေကာက္္ရင္ေတာင္ ရေသးတယ္။ ေတာမႇာက်ေတာ့ လယ္ယာအလုပ္ကလြဲၿပီး တျခားဘာမႇ လုပ္စားစရာမရႇိဘူး။ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ သီးႏႇံေတြပ်က္ရၿပီဆိုရင္ ေက်ာေပၚက အေႂကြး၀န္ထုပ္ႀကီး ႀကီးသထက္ႀကီး လာေတာ့တာပဲ။

ခြက္တစ္ဆယ္အနည္းဆံုး


ၿမိဳ႕ေပၚဆင္းရဲသားေတြရဲ႕ေက်ာေပၚက ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးႀကီး ႏႇစ္ပိႆာခြဲေလာက္ေလးတယ္ဆိုရင္ ေတာသူ ေတာင္သားေတြရဲ႕ေက်ာေပၚမႇာ ဖိစီးေနတဲ့ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးႀကီးက ခြက္တစ္ဆယ္ေတာ့ အနည္းဆံုး ရႇိလိမ့္မယ္။ ဒီဖိစီးမႈႀကီးက အရင့္အရင္အစိုးရ အဆက္ဆက္မႇာရႇိခဲ့တဲ့အတိုင္း ဘာမႇ ေျပာင္းလဲမသြားဘူး။ အေပၚမႇာ ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ ေျပာင္းေနေပမယ့္ ေအာက္ေျခမႇာေတာ့ ဘာမႇမေျပာင္းလဲဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ေျပာင္းေတာ့ ေျပာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ မေျပာင္းဘူးလို႔ ေျဖလိုက္တာ။ ေနာက္ဆံုးဖုန္းခ်ခါနီးမႇာ ''ေျပာင္းရင္ျပန္လာမႇာမို႔လား''လို႔ ေမးလိုက္ေတာ့ သူေျဖလိုက္ပံုက ''လုပ္ခြင့္သာရင္ေတာ့ ျပန္လာဖို႔ စဥ္းစားမႇာပါ။ ေရရႇည္အတြက္လည္း ၾကည့္ရေသးတယ္ေလ''တဲ့။

ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္ၾကေသး


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က ျပည္ပေရာက္ေနသူေတြလည္း ျပန္လာႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လို႔ မိန္႔ခြန္းေျပာခါစက အေတာ္ေလး ၀မ္းသာမိတယ္။ ဒီတစ္သက္ေတာ့ ျပန္မေတြ႔ႏိုင္ၾကေတာ့ဘူးလို႔ ေအာက္ေမ့ထားတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြ၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြနဲ႔ တပည့္ေဟာင္းေတြကို ျပန္ေတြ႔ႏိုင္ဦးမႇာပါလားဆိုၿပီး ေပ်ာ္သြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႔က်ေတာ့ ဘယ္သူမႇ ျပန္မလာၾကေသးဘူး။ အခြင့္အလမ္းေကာင္း၊ လုပ္ကြက္ေကာင္းရႇိ မလားလို႔လာၿပီး ေလ့လာစူးစမ္းသူ တခ်ဳိ႕တေလပဲ ေတြ႔ရတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ အကဲခတ္ ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္ၾကေသးတယ္။

တိုင္းျပည္ရဲ့ အရြယ္ေကာင္းေလးေတြ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာက အခုအခါ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြမႇာ ေရာက္ရႇိေနၾကတယ္။ ဖိႏႇိပ္မႈ၊ ေသြးစုပ္မႈ၊ အႏိုင္က်င့္မႈေတြလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ခံေနၾကရတယ္။ မိဘေက်းဇူးဆပ္ဖို႔နဲ႔ မိသားစု လုပ္ေကြၽးဖို႔အတြက္ မနည္းႀကီး သည္းခံၿပီး ႐ုန္းကန္လႈပ္ရႇားေနရတယ္။ သူတို႔တစ္ေတြ ျမန္ႏိုင္မွ် အျမန္ဆံုး ျပန္လာႏိုင္ဖို႔က အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီျမန္ျမန္ရၿပီး စီးပြားေရးေတြဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႇ သူတို႔ ျပန္လာႏိုင္ၾကမႇာ . . .


တစ္ေန႔ေတာ့ျပန္လာမယ္


ဟုတ္တာေပါ့။ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာကိုေရာက္ေနၿပီးမႇ သဲကႏၲာရထဲကို ဘယ္သူကျပန္သြားခ်င္မႇာလဲ။ ေစာင့္ၾကည့္ဦးမယ္ဆိုသူေတြကို အျပစ္မျမင္ပါဘူး။ တစ္ေန႔ေန႔မႇာေတာ့ သူတို႔ျပန္လာမႇာပါ။ ဘယ္ေလာက္တားတား ျပန္မလာဘဲ သူတို႔မေနႏိုင္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ ဟာ ျမန္မာေတြျဖစ္ေနၾကလို႔ပဲ။ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြ ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာတယ္ေျပာေျပာ ျမန္မာျပည္ေလာက္ေတာ့ ေနခ်င့္စဖြယ္မရႇိႏုိင္ဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဥတုသပၸာယ မွ်တတယ္။ အပူလြန္ကဲလို႔ လူေတြေသတယ္ဆိုတာမ်ဳိး မရႇိသလို ေအးလြန္းလို႔ ေသတယ္ဆိုတာမ်ဳိးလည္း မရႇိဘူး။ မိုးေခါင္လြန္းလို႔ အငတ္ေဘးက်ေရာက္တယ္ဆိုတာမ်ဳိးမရႇိသလို မိုးမ်ားလြန္းလို႔ လူေတြေထာင္ေသာင္းခ်ီ ေသရတယ္ဆိုတာမ်ဳိးလည္း မရႇိဘူး။

ရတနာသိုက္ႀကီး

ပူပိုင္းေဒသျဖစ္ေပမယ့္ အေအးပိုင္းေဒသက ပန္းသီး၊ သစ္ေတာ္သီး၊ လိေမၼာ္သီး၊ စပ်စ္သီးစတဲ့ သစ္သီး၀လံေတြလည္း လမ္းေဘးမႇာ ပံုတိုက္ၿပီး ေရာင္းရေလာက္ေအာင္ ေပါေပါမ်ားမ်ား ထြက္တယ္။ ၀တ္ဖို႔အတြက္ ၀ါခ်ည္၊ ပိုးခ်ည္ေတြလည္း ထြက္တယ္။ ေနစရာအတြက္ သစ္၀ါးေတြလည္း ေပါတယ္။ ေျမႀကီးကလည္း ဘယ္ေနရာတူးတူး ေရနံထြက္တဲ့ေနရာက ထြက္၊ ေရႊထြက္တဲ့ေနရာက ထြက္၊ ပတၲျမားတို႔၊ ေက်ာက္စိမ္းတို႔ ထြက္တဲ့ေနရာကထြက္မို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ရတနာသိုက္ႀကီးလို ျဖစ္ေနတယ္။ လူေတြေၾကာင့္သာ ခုလို ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနရတာ။

ျမန္မာေတြရဲ့ အျပံဳး

ဒါေတြအားလံုးထက္ပိုၿပီး ျမန္မာျပည္ကို စြဲမက္ၾကတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ ျမန္မာေတြရဲ႕ ေႏြးေထြးတဲ့ ေမတၲာတရားနဲ႔ ျမန္မာေတြရဲ႕အျပံဳး ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာေတြက ရန္သူကိုေတာင္ ဒုကၡေရာက္ေနတာေတြ႔ရင္ ဒါမႇမဟုတ္ နိမ့္က်သြားရင္ အခြင့္သာၿပီဆိုၿပီး အႏိုင္ယူေလ့မရႇိဘူး။ အဂၤ လိပ္ေတြနဲ႔ အိႏၵိယသားေတြထြက္ေျပးၾကေတာ့ အစာငတ္ေရငတ္ျဖစ္လာသူကို ေကြၽးေမြးေစာင့္ေရႇာက္ၾကတယ္။ ဂ်ပန္ေတြ အသက္လုၿပီး ထြက္ေျပးၾကရေတာ့ လည္း တစ္ေယာက္တည္း သင္းကြဲထြက္ေျပးလာသူေတြကို အသက္ေဘးက ကယ္ဆယ္ၿပီး ၀ႇက္ေပးထားခဲ့ၾကတယ္။ စစ္ႀကီးၿပီးဆံုးသြားတာေတာင္ ဂ်ပန္ျပည္ကိုမျပန္ေတာ့ဘဲ အသက္ကယ္ထားတဲ့ရြာမႇာပဲ အသက္ထက္ဆံုးေနသြားခဲ့သူေတြ ရႇိတယ္။

ေရကုသိုလ္

ျမန္မာေတြက လူဆင္းရဲေပမယ့္ ေစတနာမဆင္းရဲဘူး။ ေက်ာင္းသားဘ၀ မႏၲေလးက ရန္ကုန္ကိုရထားနဲ႔လာေတာ့ ရထားရပ္တဲ့ဘူတာတိုင္းမႇာ ေရအိုးေလးေတြရြက္ၿပီး 'ေရကုသိုလ္၊ ေရကုသိုလ္' နဲ႔ တစာစာေအာ္ရင္း ေသာက္ေရလိုက္ေပးသူေတြ ေလး ငါးဦးထက္မနည္း အျမဲေတြ႕ရတယ္။ တခ်ဳိ႕ကအသက္ႀကီးႀကီး အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ တခ်ဳိ႕ကအသက္ငယ္ငယ္ ကေလးမေလးေတြ။ ခုေခတ္လိုေရေရာင္းတာေတြ မေပၚေသးဘူး။ ေစတနာ သက္သက္နဲ႔ လိုက္ကုသိုလ္ျပဳၾကတာျဖစ္တယ္။ ရပ္ထဲရြာထဲမႇာလည္း တစ္အိမ္က ဟင္းေကာင္းေကြၽး ေကာင္းခ်က္ရင္ ေဘးအိမ္က လူႀကီးသူမမ်ားအတြက္ဆိုၿပီး စားဦးစားဖ်ား ပို႔ေလ့ရႇိတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းေတြဟာ တစ္အိမ္နဲ႔တစ္အိမ္ ကူးလူးေနၾကတာပဲ။ အလႇဴမဂၤလာေဆာင္လိုကိစၥမ်ားဆို တစ္ရပ္ကြက္လံုး ၀ိုင္းကူၾကတယ္။ ဘာသိဘာသာ ေနေလ့မရႇိဘူး။ အင္မ တန္ေပ်ာ္စရာေကာင္းတာ။

ကန္သမၼတရဲ႕ မႇတ္ခ်က္

ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၃၁ ဆက္ေျမာက္ သမၼတျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဟားဘတ္ဟူးဗား(Herbert Hoover 1874-1964)က 'ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားဟာ အာရႇတိုက္တစ္ခုလံုးမႇာ တကယ့္အစစ္အမႇန္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈကိုရရႇိတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္တယ္' (The Burmese are the only genuinely happy people in all of Asia) လို႔ ေျပာခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဟူးဗားက ႏိုင္ငံေရးနယ္ထဲမေရာက္ခင္ နမၼတူေဘာ္တြင္းမႇာ သတၲဳတြင္း အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးတယ္။

အေပ်ာ္ေတြစိမ့္၀င္

ေပ်ာ္စရာအလြန္ေကာင္းတဲ့ ေဒသမႇာ လူျဖစ္လာၾကရတဲ့အတြက္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိင္းရဲ႕ဓာတ္ခံမႇာ အေပ်ာ္ေတြစိမ့္၀င္ေနတယ္။ သူတို႔ရဲ႕မ်က္ႏႇာေတြမႇာ အတိုင္းသား ေဖာ္ျပေနတယ္။ ျမန္မာျပည္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရာက္ဖူးတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားတိုင္းမယံုႏုိင္ေလာက္ ေအာင္ကို တအံ့တၾသျဖစ္ၾကတယ္။ ဒါေလာက္ဒုကၡသုကၡေတြၾကားက ျပံဳးေနႏိုင္တာကို သူတို႔ မစဥ္းစားတတ္ၾကဘူး။ ဓာတ္ပံုကိုသာျမင္ရရင္'ဆင္' ၿပီး႐ိုက္ထားတာလို႔ ထင္မႇာေသခ်ာတယ္။ လူကိုယ္တိုင္ျမင္ရလို႔သာ ယံုသြားၾကရတာ။ ျမန္မာလူမ်ဳိးက လည္း အံ့ၾသမယ္ဆို အံ့ၾသထိုက္တယ္။ မႇတ္ကေရာဟဲ့ဆိုၿပီး ကိုကိုးကြၽန္းပို႔ ပစ္လိုက္တာေတာင္ ကြၽန္းေပၚမႇာ ဇာတ္ကျဖစ္ေအာင္ ကခဲ့သူေတြျဖစ္တယ္။ သႀကၤန္က်ေတာ့လည္း တီးမႈတ္ကခုန္တာေတြသာမက ေဘာလံုးပြဲေတြ၊ ေဘာလီေဘာၿပိဳင္ပြဲေတြအျပင္ ရခိုင္႐ိုးရာ 'က်င္' ကိုင္ပြဲေတြေတာင္ လုပ္လိုက္ၾကေသးတယ္။

ျပန္ျဖစ္ခ်င္မႇျပန္ျဖစ္မႇာ


ေပ်ာ္စရာတုိင္းျပည္က ေပ်ာ္စရာလူမ်ဳိးေတြၾကားမႇာေနရတာေလာက္ ဘယ္ေနရာမႇ ေပ်ာ္စရာေကာင္းမႇာမဟုတ္ဘူး။ အေၾကာင္းေၾကာင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္အသီးသီးမႇာ ေရာက္ရႇိေနၾကတဲ့ ျမန္မာေတြအမ်ားစုဟာ တစ္ေန႔ေန႔မႇာ အေသအခ်ာကို ျပန္လာၾကမႇာပါ။ မျပန္ခ်င္ပါဘူးဆိုသူက အနည္းစုျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 'လုပ္ခြင့္သာရင္ေတာ့ ျပန္လာဖို႔ စဥ္းစားမႇာပါ' ဆိုသူမ်ဳိးကေတာ့ ျပန္ျဖစ္ခ်င္မႇ ျပန္ျဖစ္မႇာေပါ့။အဲဒီလူမ်ဳိးေတြ ျပန္မလာလို႔လည္း တုိင္းျပည္အတြက္ ဘာမႇဆံုး႐ံႈးမသြားပါဘူး။ သူတို႔အတြက္ ေရကန္အသင့္ ၾကာအသင့္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးဖုိ႔ ဒီကလူေတြ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရႇားေနၾကတာမႇ မဟုတ္တာ။ သူတို႔လို လူမ်ဳိးေတြက ျပန္လာလည္း အခြင့္အေရးရဖို႔ေလာက္သာ ေခ်ာင္းေနၾကမႇာျဖစ္တယ္။ ဘာတစ္ခုမႇ လက္ေၾကာတင္းေအာင္ လုပ္မယ့္သူေတြမဟုတ္ဘူး။

ခ်ဳိးကူးသံေလးၾကားရဖို႔

ႏႇစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေလာက္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံကို ျပန္ၿပီးထူမတ္ေပးဖို႔အတြက္ လက္ေၾကာတင္းေအာင္လုပ္မယ့္လူေတြ အမ်ားႀကီးလိုတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕အရြယ္ေကာင္းေလးေတြ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာက အခုအခါ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြမႇာ ေရာက္ရႇိေနၾကတယ္။ ဖိႏႇိပ္မႈ၊ ေသြးစုပ္မႈ၊ အႏိုင္က်င့္မႈေတြလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးခံေနၾကရတယ္။ မိဘေက်းဇူးဆပ္ဖို႔နဲ႔ မိသားစုလုပ္ေကြၽးဖို႔အတြက္ မနည္းႀကီးသည္းခံၿပီး ႐ုန္းကန္လႈပ္ရႇားေနရတယ္။ သူတို႔တစ္ေတြ ျမန္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး ျပန္လာႏိုင္ဖို႔က အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီျမန္ျမန္ရၿပီး စီးပြားေရးေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႇ သူတို႔ျပန္လာႏိုင္ၾကမႇာ။ ေတာင္တန္းျပာႀကီးေတြေပၚမႇာ ေသနတ္သံေတြ လံုး၀ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ခ်ဳိးကူသံေလး ၾကားရဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။


Source: Eleven media group


2012 January 1965 batch IM 1 students reunion တြင္ စာေပစိစစ္ေရးမတင္ဘဲ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ အမွတ္တရစာအုပ္မွ OG Dr Daw Khin Win Kyu ၏ေဆာင္းပါး

၁၉-၉-၂၀၀၃ခုႏွစ္(ေသာၾကာေန႔) ဒီရက္ကိုေတာ့ ကၽြန္မတစ္သက္ ဘယ္ေတာ့မွေမ့ႏိုင္ေတာ့မည္ မထင္ပါ။ ကၽြန္မအတြက္ ထူးထူးျခားျခား ရင္ေတြခုန္ရေသာေန႔ စိတ္လႈပ္ရွားရေသာေန႔ေလးတစ္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ မီးယပ္သားဖြား အထူးကုဆရာ၀န္တစ္ေယာက္အျဖစ္ အႏွစ္(၂၀)ေက်ာ္ လူနာမ်ားကို ခြဲစိတ္ေပးခဲ့ရေသာ သက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္ ဒီေန႔ေလာက္ ခြဲရမည့္လူနာအေရးေတြးၿပီး စိတ္မလႈပ္ရွားခဲ့ဖူးပါ။ သူမအား ခြဲေပးရမည္ကို စသိသည့္ေန႔မွစ၍ ခြဲစိတ္မႈ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ကိုလည္း
ေန႔တိုင္း အခ်ိန္ျပည့္ ဆုေတာင္းေနမိပါသည္။အဘယ္ေၾကာင့္မူ ကၽြန္မခြဲေပးရမည့္သူကေတာ့ ျမန္မာသိ၊ ကမာၻသိျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံဂုဏ္ကို ျမႇင့္တင္ ေပးခဲ့ေသာ ကမာၻ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုပိုင္ရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏သမီးျဖစ္သူ အစ္မေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မခြဲစိတ္မီ တစ္ရက္အလိုမွ ကၽြန္မက မမအားေတြ႕ဆံုခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မတို႔ ခြဲစိတ္မည့္ team တစ္ခုလံုးႏွင့္ မမ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရတာပါ။ မမက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိကေဆး႐ံု အာရွေတာ္၀င္(၉)ထပ္ရွိ အခန္း(၉)တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ယခုကိုယ္တိုင္ေတြ႕ကာ စကားေျပာခြင့္ရခဲ့ရာတြင္ ကၽြန္မ သတိထားမိသည္မွာ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အလြန္တူၿပီး စကားေျပာရာတြင္ လိုရင္းတိုရွင္း ခ်က္ခ်က္ခ်ာခ်ာရွိကာ ပညာတတ္ ပီသလွပါသည္။

တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေနေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူလွ်င္ အစစအရာရာ သာလြန္ ေကာင္းမြန္မွန္းသိေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္အေရးအတြက္ သူမမွာ သမိုင္းေပးတာ၀န္မ်ားစြာရွိေနသျဖင့္ ျပည္တြင္းမွာပင္ ေဆးကုသမႈခံယူရန္ မမက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ကိုလည္း ကၽြန္မ နားလည္မိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာျပည္တြင္ ကၽြန္မထက္ မ်ားစြာေဆးပညာေရာ၊ experience ပါ သာလြန္ေသာ၊ ကၽြမ္းက်င္စြာ ခြဲစိတ္ႏိုင္ေသာ ေဆးပညာရွင္ ပါရဂူႀကီး အမ်ားအျပားရွိပါလ်က္ ကၽြန္မကိုမွ ယံုၾကည္စြာ ခြဲစိတ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခံရျခင္းအတြက္ ကၽြန္မမွာ လြန္စြာၾကည္ႏူးဂုဏ္ယူခဲ့ရပါသည္။ ထိုခဏတြင္ပင္ ကၽြန္မမိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ဆရာသမားအားလံုးကိုလည္း
သတိတရ ေက်းဇူးတင္မိပါသည္။ ကၽြန္မကလည္း အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မည္ဟု သႏ္ၷိဌာန္ ခ်လိုက္ပါေတာ့သည္။ ေရွးေရစက္ေၾကာင့္သာ ကၽြန္မက မမကို ခြဲစိတ္ကုသေပးခြင့္ရျခင္း ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။

Operation တိုင္း၌ Unexpected complications မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ခက္ခဲမႈဆိုတာ ရွိတတ္ မွန္းသိေနေသာ ကၽြန္မအဖို႕ အထင္ကရ မမလို patient တစ္ေယာက္ကို operation လုပ္ရေတာ့မွာ ဆိုေတာ့ ပိုၿပီးစိတ္ပူ၊ ရင္ပူမိတာ အမွန္ပါ။ ထိုစဥ္က မမသည္ “ဒီပဲယင္း” အေရးအခင္းအၿပီး အက်ယ္ခ်ဳပ္က် ႏိုင္ငံေရးသမားဘ၀၊မည္သူႏွင့္ မွ် ေတြ႔ဆံုစကားေျပာခြင့္ မရ၊ ျမန္မာႏွင့္ကမၻာကလည္း မမကို လြတ္ေျမာက္ေစခ်င္ေသာ ဆႏၵအျပည့္ႏွင့္ မမအား မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္ေနၾကေသာ အခ်ိန္ကာလ၊ မမ တစ္ခုခုျဖစ္သြား၍မရ၊ မမကို ၾသဇာအာဏာရွိေသာ မ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေစခ်င္ေနတာက လူအမ်ားစုရဲ႕ဆႏၵ၊ ဒီလိုပုဂ္ၢိဳလ္မ်ိဳးကို ခြဲစိတ္ကုသေပးရမည့္ကိစ္ၥမွာ ကၽြန္မအတြက္ အလြန္ႀကီးေလးေသာ တာ၀န္တစ္ခု
ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ခြဲစိတ္ရမည္ကို စသိသည့္ေန႔မွစ၍ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ေခ်ာေမာေအာင္ျမင္၍ မမက်န္းက်န္းမာမာရွိေနေစရန္ ေန႔စဥ္ဆုေတာင္းေပးလ်က္ေနမိပါသည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔နံနက္ မမကို အာရွေတာ္၀င္ေဆး႐ံု၌ ခြဲစိတ္ရန္ အိမ္မွ မထြက္ခြာမီကပင္၊ MBBS ေနာက္ဆံုးႏွစ္အပိုင္း(ခ)စာေမးပြဲ
ေျဖရစဥ္ႏွင့္ထပ္တူ ရင္တုန္ေနမိခဲ့ပါသည္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူအားလည္း ခြဲစိတ္မႈအခက္အခဲမရွိ၊ ၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္ရန္ ဆုေတာင္းေပးေနပါဟု မွာခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မအား မေၾကာက္မရြံ႕ ခြဲစိတ္ကုသရန္၊ ႏိုင္ငံေရးစိတ္အျပည့္ႏွင့္ အားေပးခဲ့ေသာ ခင္ပြန္းသည္ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္မိပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ခြဲစိတ္သည့္အခ်ိန္က Asia Royal Operation Theatre အတြင္းရွိ ကၽြန္မတို႔ Surgical team အားလံုး ( Surgeon ကၽြန္မ၊ First Assitant Surgeon ေဒါက္တာဦးတင္မ်ိဳး၀င္း၊ Second Assitant Surgeon ေဒါက္တာၿပံဳးမိုအိ၊ေမ႔ဆးဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ဦးဟုတ္၀မ္၊ ဆရာႀကီး၏သမီး ေမ့ေဆးအကူေဒါက္တာၾကည္ၾကည္ထြန္း၊ သူနာျပဳအုပ္ အပါအ၀င္ သူနာျပဳမ်ားအားလံုး)၏ စိတ္တြင္း၌လည္း ကၽြန္မႏွင့္ထပ္တူ စိတ္ပူပန္၍ ခြဲစိတ္မႈေအာင္ျမင္ဖို႔ ဆုေတာင္းေနၾကမည္မွာ မလြဲပါ။ မမက တိုင္းျပည္ေပၚထားေသာေစတနာ၊ ကၽြန္မတို႔က မမအေပၚထားေသာ ေစတနာေရာင္ျပန္ဟပ္ သည္ဟု ထင္မိပါသည္။ ထို႔ေန႔က ခဲြစိတ္ကုသမႈ အခက္အခဲမရွိ ေခ်ာေမာစြာေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မတို႔ တစ္ဖဲြ႕လံုးသာမက ေဆး႐ံုတစ္ခုလံုး ၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ၾကပါသည္။ Biopsy result အသားစ စစ္ေဆးမႈကလည္း Malignancy ကင္ဆာမဟုတ္သည့္အတြက္ မမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အလြန္ ကံေကာင္းသည္လို႔ ဆိုရပါမည္။

မမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ခဲြစိတ္မႈမျပဳမီကတည္းက အမ်ားတန္းတူ ခဲြစိတ္ခကိုယူပါရန္ ေတာင္းဆို ခဲ့ပါသည္။ ခဲြစိတ္ၿပီးသည့္အခါလည္းေဒါက္တာၿပံဳးမိုအိက Opertion fee ခဲြစိတ္ခဟု ဆိုကာ စာအိတ္ တစ္အိတ္ကိုေပးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မဘယ္လိုမွ အခေၾကးေငြယူရန္ စိတ္ကူးထဲမွာပင္ မေပၚခဲ့ပါ။ ကၽြန္မဘက္ကမမလိုကိုယ္က်ိဳးစြန္႔အနစ္နာခံၿပီးတိုင္းျပည္အက်ိဳးေဆာင္ရြက္ေနသည့္သူထံမွ ေငြတစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ ရယူလိုစိတ္မရွိပါ။ ယခုကဲ့သို႔ ကုသေပးခြင့္ရသည္ကိုပင္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းသာလွၿပီျဖစ္ရာ ထိုစာအိတ္ကို လက္မခံခဲ့ပါ။ ေနာက္ထပ္ မည္သို႔ကူညီေပးႏိုင္ဦးမလဲဟုသာ ေစတနာအျပည့္အ၀ႏွင့္ ေတြးဆမိပါသည္။

ထို႔ေန႔ ည(၉)နာရီခန္႔တြင္ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းႏွင့္အတူ အာရွေတာ္၀င္ေဆး႐ံုတြင္ မမကို သြားၾကည့္ရာ ကၽြန္မမွာ မမအား မ်ားစြာက႐ုဏာသက္မိပါသည္။ မမအနားတြင္ ေသြးခ်င္းသားခ်င္းလည္း တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ်မရွိပါ။ ကုတင္ေပၚတြင္ ပက္လက္လွဲေလ်ာင္းေနေသာ မမကို ကၽြန္မက ေနေကာင္းပါရဲ႕လားဟု ေမးရာတြင္
I feel very uncomfortable ဟုျပန္ေျဖပါသည္။ လက္မွာ drip တန္းလန္း ရွိေနသကဲ့သို႔ ဆီးပိုက္တန္းလန္းႏွင့္ျဖစ္ၿပီး တစ္ေနကုန္ အစာမစားထားရလ်က္ အိပ္ေဆးမ်ားဒဏ္ေၾကာင့္ မူးေ၀ေနသည့္အျပင္ ခဲြစိတ္ခံထားရသျဖင့္ နာက်င္ေနမည္မွာမလြဲေပ။ မွန္ပါသည္။ မမခံရခက္ေနမွာ အေသအခ်ာပင္။ မမက နာသည္ဟု တစ္ခြန္းမွ် မဆိုပါ။ ကၽြန္မ မိန္းမသားခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာနာမိပါသည္။ ခင္ပြန္းႏွင့္သားမ်ား အနားမွာ မရွိသကဲ့သို႔ ေဆြမ်ိဳးမ်ားပင္ အနားမွာ မရွိေခ်။ ကၽြန္မသာဆိုလွ်င္ မ်က္ရည္ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္က်ေလာက္ေပၿပီ။ မမကမူ မ်က္စိမွိတ္မွိန္းေန႐ံုသာ ညည္းလည္း
မညည္းေခ်။ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳး၀င္းႏွင့္တိုင္ပင္ကာ အနာလည္းသက္သာ စိတ္ဖိစီးမႈလည္းမရဘဲ အိပ္ေပ်ာ္ႏိုင္ရန္ Injection pethidine ကို ထိုးေပးခဲ့ၿပီး ျပန္လာခဲ့ပါသည္။

ထိုညက ကၽြန္မအိမ္သို႔ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား အေျပးအလႊားေရာက္လာၾကပါသည္။ ကၽြန္မက သူတို႔ အားဘာမွ်တင္ႀကိဳမေျပာထားေသာ္လည္း ျပင္ပမွသတင္းမ်ားေၾကာင့္ ကၽြန္မက မမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခဲြစိတ္ေပးမွန္းသိသြားၾကသျဖင့္ ကၽြန္မအတြက္လည္း ဂုဏ္ယူ၀မ္းသာ၊ မမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ လည္း စိတ္ပူပန္ၿပီး ေရာက္လာၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္မသည္လည္း ခဲြစိတ္မႈအားလံုးအနက္ မမအား ခြဲစိတ္ေပးေသာ ခြဲစိတ္မႈသည္ ဂုဏ္အယူရဆံုးခြဲစိတ္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ အသံလႊင့္သတင္းဌာနအခ်ဳိ႕၏ ေၾကျငာခ်က္ေၾကာင့္ ၄င္းသတင္းကို သိရွိၾကသည့္ေဆြမ်ဳိးတစ္ခ်ဳိ႕ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ခြဲစိတ္မႈအၿပီး (၇)ရက္တိတိ တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္နာရီမွ် ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စကားေျပာခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။ ခြဲစိတ္မႈအၿပီး First post-op day တြင္ပင္ မမမွာ အားတက္သေရာ စကားေျပာႏိုင္ေနပါၿပီ။ ဆီးပိုက္၊ drip ပိုက္မ်ားျဖဳတ္လိုက္ကာေရပတ္တိုက္အၿပီးတြင္ မမမွာ လန္းဆန္းၿပီး လူေကာင္းပတိအသြင္ျဖင့္ ထထိုင္ကာ စကားမ်ားေျပာ၊ အစာမ်ား စားႏိုင္လာပါသည္။ ေဆး႐ံုမွ သူနာျပဳက (Sponging) ကိုယ္ပတ္တိုက္ ေပးရန္ လာသည့္အခါတြင္လည္း “မမက sponging တို႔ nursing care တို႔ ေကာင္းေကာင္းလုပ္တတ္တယ္။ မမခင္ပြန္းနဲ႔ ကေလးေတြ ေနမေကာင္းရင္ ကိုယ္တိုင္လုပ္ေပးတာ။ ေမေမ့ကိုလည္း မမက လုပ္ေပးခဲ့တာပဲ။ ဆရာမတို႔ လုပ္ေပးဖို႔
မလိုပါဘူး” ဟုျပန္ေျပာခဲ့ပါသည္။ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္းေရာ ကၽြန္မတို႔အားလံုးကပါ မမမွာ လူနာျဖစ္ေနသျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ လုပ္ရန္ မသင့္ေၾကာင္းေျပာမွ Sister မွ Sponging လုပ္ေပးသည္ကို လက္ခံပါသည္။ ေနာက္ေန႔မွစကာ တစ္စစ မမ တိုးတက္ရႊင္လန္းလာခဲ့ပါသည္။

ေဆး႐ံုေပၚမွာ ရွိေနစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္မ်ားက သစ္သီးျခင္း၊မုန္႔ပံုး စသည္ျဖင့္ လက္ေဆာင္မ်ားေပးပို႔ၾကပါသည္။ ေဆး႐ံုအတြင္း ၀င္ခြင့္မရေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက ေဆး႐ံုျပင္ပတြင္ေစာင့္ကာ ေမတၱာပို႔သၾကသကဲ့သို႔ စကၠဴငွက္႐ုပ္ေလးမ်ား
ခ်ဳိးကာသီၿပီး မမဆီ ေပးပို႔ၾကပါသည္။ မမမွလည္း သူ႔ကိုေပးေသာ မုန္႔မ်ားကိုေဆး႐ံုအျပင္မွ ပရိသတ္အတြက္ ျပန္လည္ေ၀ငွေပးခဲ့ပါသည္။ သူ ေဆး႐ံု တက္ေန
ရသည့္အခန္းမွာ သာမည ဆရာေတာ္ႀကီး တက္ေရာက္သီတင္းသံုးခဲ့ဖူးသည့္ အခန္းလည္းျဖစ္ကာ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္အားလည္း ျမင္ေတြ႕ ဖူးေျမာ္ႏိုင္သည့္
အတြက္ သေဘာက်ေၾကာင္းလည္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

မမ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခြဲစိတ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကၽြန္မမွာ အလြန္မ်က္ႏွာပြင့္လန္းခဲ့ရပါသည္။ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ားသို႔ ကၽြန္မခြဲစိတ္ထားေသာ ေမြးလူနာမ်ား
အား ၾကည့္ရန္ေရာက္သည့္အခါ အျခားေသာ သားဖြားမီးယပ္ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ ဆရာ၀န္ႀကီးငယ္မ်ား၏ ၀မ္းပန္းတသာ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳမႈမ်ားကို ႀကံဳရပါသည္။ အသက္၀ါႀကီးေသာ ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ား၏ ခ်ီးက်ဴးမႈခံရသကဲ့သို႔ ရြယ္တူ၀ါတူမ်ားမွလည္း ေနာင္ကို ယခုကဲ့သို႔ ကူညီစရာလိုလွ်င္ သူတို႔အားလည္း အသိေပးေစလိုေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျပာဆိုၾကသကဲ့သို႔ မမ၏ေရာဂါ အတိမ္အနက္အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္စကားမ်ား ဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ ကၽြန္မတို႔ကို စာသင္ေပးခဲ့ၾကသည့္ ကၽြန္မေလးစားရေသာ ဆရာႀကီး ပါေမာကၡဦးလွျမင့္(အဘ)ႏွင့္ ဆရာမႀကီး ပါေမာကၡ ေဒၚျမျမတို႔ကိုယ္တိုင္က ပခုံးဖက္ကာ လက္ဆဲြ ႏႈတ္ဆက္ကာျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးၾကသည္ကို ခံရသည့္အခါ ေက်နပ္ ဂုဏ္ယူရသကဲ့သို႔ မ်ားစြာလည္း ပီတိျဖစ္ရပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကၽြန္မတို႔ ပညာတတ္ဆရာ၀န္မ်ား၏ ရင္ထဲတြင္လည္း မမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား မည္မွ်ယုံၾကည္ေလးစား အားကိုုးေၾကာင္းကိုလည္း သတိထားမိရပါသည္။

ခဲြစိတ္မႈအၿပီး တစ္လအၾကာတြင္ မမကို သူမ၏ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိေနအိမ္တြင္ ထပ္မံၿပီးေတြ႕ဆုံခြင့္ တစ္ခါရခဲ့ပါသည္။ မမ၏ဧည့္ခန္းတြင္ ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
၏ ဓာတ္ပုံႀကီး၊ မိသားစု၀င္မ်ား၏ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ ခင္ပြန္း၊ သား(၂)ေယာက္၊ေခြ်းမ(၁)ေယာက္၊ ေျမး(၂)ေယာက္၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ခ်ိတ္ဆဲြထားပါသည္။ စာအုပ္မ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ စာအုပ္ဗီဒိုႀကီးကိုလည္း ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။

မမက ေန႔စဥ္ အခ်ိန္ဇယားျဖင့္ အလုပ္လုပ္သူ ျဖစ္ပါသည္။ နံနက္အ႐ုဏ္ဦး အိပ္ရာထခ်ိန္မွစကာ ညအိပ္ရာ ၀င္ခ်ိန္အထိ ဘုရားရွိခိုးျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း၊ စာေရးစာဖတ္ျခင္းတို႔အျပင္ စားခ်ိန္အိိပ္ခ်ိန္ကိုပါ တိတိက်က်ျပဳလုပ္သူျဖစ္ပါသည္။ မမက ၀လို႕လည္းမျဖစ္ဘူး။ ပိန္လို႕လည္းမျဖစ္ဘူး။ ၀ရင္၀မွာေပါ့။ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ စားၿပီးအိပ္၊ အိပ္ၿပီးစား၊ နားေနရတာကိုး၊ ပိန္ရင္လည္းပိန္မွာေပါ့။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၿပီး စားမ၀င္ အိပ္မေပ်ာ္ မိသားစုနဲ႔ေ၀း ေနတာကိုးလို႔ အေျပာမခံႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကို အထူးဂရုစိုက္ၿပီး Balance diet ပဲစားတာ” ဟု ရွင္းျပဖူးပါသည္။

မမသည္ စကားအလြန္ေျပာေကာင္းကာ ေျပာသမွ်စကားမ်ားကိုလည္း ပညာတတ္ပီပီ ျပန္လည္ ေခ်ပေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ စိတ္ဓာတ္ကလည္း တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္ၿပီး အရာရာကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆုံးျဖတ္တတ္ေၾကာင္း မမႏွင့္စကားေျပာခြင့္ႀကံဳရမွ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ျမင္လာရပါသည္။ ယေန႔တိုင္ ကၽြန္မေလးစားရပါေသာ မမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာရႊင္လန္း၍ လိုရာပန္းတိုင္သို႔ အျမန္ဆုံးေရာက္ရန္ ဆုေတာင္းလ်က္သာ ရွိပါသည္။

ဒီခဲြစိတ္မႈေၾကာင့္ ရရွိတဲ့ ကၽြန္မရဲ႕ ပီတိခံစားခ်က္မ်ားကို ကၽြန္မရဲ႕ ၁၉၆၅ batch မွ သူငယ္ခ်င္း ေရာင္းရင္းမ်ား မွ်ေ၀ခံစားႏိုင္ရန္“ဂုဏ္အယူရဆုံးခဲြစိတ္မႈ” ေဆာင္းပါးေလးကို ေရးသားတင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံး ပီတိႏွလုံး ရႊင္ျပံဳးႏိုင္ၾကပါေစ ...........

ေဒါက္တာခင္၀င္းၾကဴ
(Winne)

Lynn Hpone Thant အားအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္..ေသခ်ာေလ့လာမထားေတာ့ အကြဲအျပဲက ပိုုၾကမ္းတယ္

ကိုုကိုုၾကီး၊ ဇူလိုုင္ ၅၊ ၂၀၁၃ (မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏုုတ္ခ်က္)

ကိုုကိုုၾကီးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမွာစကား “သတိထား ျပန္က်မသြားရေလေအာင္”

လူမ်ဳိး ဘာသာေပါင္းစံု အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔

သီရိေဇယ်ာခန္းမ၊ သီရိေဇယ်ာလမ္း၊ ၇ ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
ေန႔ရက္- ၂၉၊ ဇြန္ ၂၀၁၃ (စေန)

တကယ္က ဖိတ္ၾကားထားလို႔သာ ေျပာရတာ။ ကၽြန္ေတာ္က ဧည့္သည္မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ေတာင္ဥကၠလာသားပါ။ တိတိက်က်ေျပာရရင္ ဒီရပ္ကြက္သားပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေမြးကတည္းက အထက-၁ ေက်ာင္းေရွ႕ ၂၂ လမ္းမွာေနခဲ့တာပါ။ အခုေနတာလည္း ေတာင္ဥကၠလာမွာပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ ဖိတ္ၾကားခံရတဲ့ ဧည့္သည္အေနနဲ႔ ဆိုတာထက္ အိမ္ရွင္အေနနဲ႔ လာတာပါ။ ဒီထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေက်ာင္းေနဖက္ေတြ၊ ကၽြန္ေတာ့္ညီနဲ႔ ေက်ာင္းေနဖက္ေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ကစားဖက္ေတြ အမ်ားႀကီး ပါပါတယ္။ ရင္းႏွီးၿပီးသား မ်က္ႏွာေတြပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီပြဲလုပ္မယ္လို႔ ဖိတ္စာရရခ်င္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ေတာင္ မရဘဲ တန္းလာခဲ့တာပါ။ ဒီေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္း ေျပာေတာ့မယ္ဆို ေတာ့ … ဒီေန႔ တစ္ေန႔လံုးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ။ မနက္မိုးလင္းတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီမွာ တိုင္းရင္းသား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ေတြေရာ၊ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္ေတြေရာ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ဒီဖိတ္စာ ေတြ႔တာနဲ႔ ေကာက္ခါငင္ကာ ထလိုက္လာေတာ့ ဒီေန႔တစ္ေန႔လံုးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔လို႔ေတာင္ ေျပာရမလုိပဲ။

ဒီေတာ့ ဘာသာေရးလို႔ ေျပာေျပာ၊ လူမ်ဳိးဘာသာအားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးလို႔ ေျပာေျပာ ကၽြန္ေတာ္က ႏိုင္ငံေရး စိတ္၀င္စားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြသူတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ယံုၾကည္မႈ အယူ၀ါဒေတြကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဥပမာ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္မႈေတြ ရွိပါတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္တို႔၊ ကြန္ျမဴနစ္တို႔၊ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီတို႔ထက္ ဘာသာေရး ယံုၾကည္မႈေတြက အမ်ားႀကီးေစာတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္မႈေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြ ခိုင္ခိုင္မာမာ မေပၚခင္မွာ ဘာသာေရး ယံုၾကည္မႈေတြက လူ႔ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အတူတကြ အေစာဆံုးေပၚခဲ့တာဆိုေတာ့ အင္မတန္လည္း နက္႐ႈိင္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူေတြမွာ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အစြဲႀကီးစတမ္း ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္မႈေတြထက္ ပိုရင္သာပိုမယ္၊ မေလ်ာ့ဘူးဆိုတာ ေတြ႔ရတယ္။

အဲဒီမွာ ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ထိလြယ္ရွလြယ္ ျဖစ္တာ၊ နည္းနည္းေလး စိတ္ထဲမွာ အျမင္မၾကည္ ျဖစ္တာနဲ႔ ေပါက္ကြဲလြယ္တာ ရွိတယ္။ အဲဒါကို ကၽြန္ေတာ္ကႏိုင္ငံေရး႐ႈေထာင့္ကေန ေျပာရင္ ေပါက္ကြဲလြယ္တာလို႔ပဲ ေျပာပါရေစ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၅ ႏွစ္က ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ျဖစ္ခဲ့တယ္။ လာမယ့္ ၾသဂုတ္လဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေငြရတုအခမ္းအနား က်င္းပၾကေတာ့မယ္။

အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ ဒီေတာင္ဥကၠလာရဲစခန္းမွာ ဒီၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ထိန္းသိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ထိန္းသိမ္းတဲ့ေနရာမွာ ေက်ာင္းသားေတြပါတယ္၊ ဆရာေတာ္ေတြ ပါတယ္။ အျခား ဘာသာ၀င္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ အားလံုး ပါခဲ့တယ္။ အထင္႐ွားဆံုး တစ္ခုကို ၾကည့္ရင္ ရဲစခန္း မီး႐ႈိ႕မယ္လုပ္ေတာ့ ေဘးမွာ ဓာတ္ဆီဆိုင္။ ၿမိဳ႕ပါ ျပာက်သြားလိမ့္မယ္။ အဲဒါနဲ႔ မလြဲမေရွာင္သာ ရဲစခန္းကို ထိန္းသိမ္းၿပီးေတာ့ အဲဒီက ရဲေတြ၊ မိသားစု၀င္ေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရး၊ အေဆာက္အအံုေတြ လံုၿခံဳေရးကို ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ခဲ့ရတယ္။ အခု ၂၅ ႏွစ္ ျပည့္ပါၿပီ။

အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ျပည္ပခရီးစဥ္ေတြမွာေတာ့ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အၿမဲတမ္း ဂုဏ္ယူၿပီး ေျပာတယ္။ သူတို႔ဆီမွာ မီးခဏျပတ္သြားရင္ ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္တာေတြကို ဂရပ္ဆြဲ ျပထားတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီး မိနစ္ပိုင္းေလး ျပတ္သြားရင္ ခိုးမႈ၊ မုဒိမ္းမႈ ဘယ္ေလာက္ ျမင့္တက္သြားတယ္ ဆိုတာေတြကို ေျပာတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ မီးခဏခဏ ျပတ္ရင္ ခက္ရေခ်ရဲ႕လို႔။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အျပန္အလွန္ ထိန္းညႇိတဲ့ စနစ္ေတြ ရွိထားၿပီးသား။ေရခံေျမခံေတြ ရွိၿပီးသား။ ၈၈ ကာလကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေရးေတာ္ပံုႀကီးကို ပံုဖ်က္ထားတာေတြ ရွိတယ္။

သတ္တာ ျဖတ္တာေတြ၊ ေခါင္းျဖတ္တာေတြ၊ ဂိုေထာင္ေဖာက္တာေတြ အစရွိသျဖင့္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ေတြလို႔ ပံုဖ်က္တာေတြ ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထိမ္းသိမ္းခဲ့ရာမွာ လက္လွမ္းမမီလုိ႔ ျဖစ္သြားခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီ ေတာင္ဥကၠလာကိစၥမွာဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ အသက္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေငြၾကာရံ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို ကားႀကီးနဲ႔ အစီးလိုက္၀င္သြားၿပီးေတာ့ အကုန္လံုး အဲဒီမွာ သကၤန္း၀တ္ေပးထားၿပီးေတာ့ ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ဘာဂုဏ္ယူၿပီး ေျပာလဲဆိုေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ရဲမရွိဘူး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မရွိဘူး။ ဌာနဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တစ္လေလာက္ ဘာအဖြဲ႔အစည္းမွ မရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြအခ်င္းခ်င္း ထိန္းခဲ့တဲ့ ပမာဏကို စိန္ေခၚတယ္။ ကမာၻေပၚမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရွိမေနဘဲ ဘယ္ႏိုင္ငံက အဲသလို ထိန္းႏိုင္မလဲလို႔။

ဆိုလိုတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပည္သူေတြအခ်င္းခ်င္း ထိန္းတဲ့အေျခခံေကာင္းေတြ ရွိခဲ့ၿပီးသားပါ။ ေနာက္ဆံုး ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္၊ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေျပာင္းသြားတယ္။ လူထုၾကားထဲမွာ ၾသဇာတိကၠမရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ၾသဇာရွိတဲ့ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြပဲ။ သူူတို႔ေတြက ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ဘာၾသဇာမွ မေပးႏိုင္တဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ အလိုအေလ်ာက္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာကို ေရာက္လာတယ္။ ဒီေန႔ အေျပာင္းအလဲဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အင္မတန္ သိမ္ေမြ႕တယ္။ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီး ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ

ဒီအေျပာင္းအလဲအတြက္ ေပးခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ေတြ အသက္ေတြဟာ နည္းတာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ ေထာင္ထဲမွာရွိေနတဲ့ ၁၈ ႏွစ္ေလာက္ၾကာတယ္။ အျပင္က ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြေတြ၊ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ခုလို ျပန္ေတြ႔ရတာ ဘယ္ေလာက္မွ မရွိေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္လို နာမည္မထင္ရွားလာဘဲ အညၾတ ေသဆံုးသြားတဲ့၊ ေပးဆပ္ခဲ့ရတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရဲ႕ စြန္႔လႊတ္မႈေတြကို ၾကည့္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အခ်င္းခ်င္း၊ ျပည္သူေတြအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္တဲ့ ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲဟာ ဆိုင္းငံ့သြား၊ ေနာက္ျပန္လန္က်သြားရမယ္ဆိုရင္ ေထာင္ထဲမွာ၊ လမ္းေပၚမွာ၊ ေတာထဲမွာ က်ဆံုးသြားတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြကို သစၥာမဲ့ရာေရာက္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ အေျပာင္းအလဲကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းေအာင္ ေျပာင္းရမယ့္အခ်ိန္မွာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕အင္အား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ အင္အား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ အင္အား၊ ေနာက္ဆံုး လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ႕ အင္အား၊ တိုင္းျပည္မွာ အမ်ဳိးသား အင္အားစုလို႔ေျပာတဲ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မက်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ အားလံုးပါ၀င္တဲ့ အင္အားနဲ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို ေရႊ႕ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ယံုၾကည္တယ္။
ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အခ်င္းခ်င္းအတြင္းမွာ ပဋိပကၡေတြ မယံုၾကည္မႈေတြ ျဖစ္လာရင္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲဆိုတဲ့ အေလ့အက်င့္ကို တည္ေဆာက္ၾကဖို႔လိုတယ္။ မတူညီတဲ့ အယူအဆ သေဘာထားေတြ အေပၚမွာ ဘာသာေရးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေရးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ Tolerance လို႔ေခၚတဲ့ မတူညီတဲ့ သေဘာထား အျမင္ေတြေပၚမွာ သည္းခံႏိုင္စြမ္း ရွိမယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးလို႔ရၿပီ။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေျခခံ ကိုယ္ႏႈိက္က မတူညီတဲ့ သေဘာထားေတြေပၚမွာ သည္းခံႏိုင္စြမ္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအသစ္ တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ မတူညီမႈေတြကို တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့ ဘာမွန္းမသိဘဲနဲ႔ ကြဲလြဲေနတယ္။

တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ကြဲတယ္။ သူ႔အယူအဆ ဘာလဲဆိုတာကို သိလို႔မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ဆံုး ကိုယ့္ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္ေလာက္ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ေလ့လာထားလဲဆိုေတာ့လည္း ေသခ်ာေလ့လာမထားေတာ့ အကြဲအၿပဲက ပိုၾကမ္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆိုရင္ အဆိုးထဲက အေကာင္းေခၚတာေပါ့။ ေထာင္ထဲ ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ စာအုပ္စာတမ္း မေျပာနဲ႔ စာရြက္စာတမ္း အပိုင္းအစေလးေတာင္ မေတြ႔ရဘူး။ မိရင္ ေထာင္၀င္စာပိတ္တာေတြ၊ တိုက္ပိတ္တာေတြ ခံရတယ္။ စာစဖတ္ခြင့္ရေတာ့ ဘာစဖတ္ခြင့္ရလဲ ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအသင္းက ေထာင္ေတြကိုစစ္ၿပီးေတာ့ အက်ဥ္းသားေတြကို ေထာင္၀င္စာမွာ ဒီအခြင့္အေရးေတြေတာ့ ေပးသင့္တယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ စာအုပ္စာတမ္းေတြ ေပးဖတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာသာေရးစာအုပ္ေတြ စၿပီး ဖတ္ခြင့္ရတယ္။ အခ်ိန္ေတြ အလကား ကုန္မယ့္အစား ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘာသာစကားလည္း ေလ့လာႏိုင္တယ္။


အဂၤလိပ္ ေလ့လာတဲ့အခါက်ေတာ့ အရင္ဆံုး ဘာစဖတ္ျဖစ္လဲ ဆိုေတာ့ Bible (သမၼာက်မ္းစာ) ပဲ။ Bible ကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာဖို႔လုပ္တာ။ ဒါ ကၽြန္ေတာ္ ႐ိုး႐ိုးသားသားပဲ ေျပာတာ။ ေလ့လာရင္းနဲ႔ Bible ထဲမွာရွိတဲ့ ခရစ္ယာန္ရဲ႕ အဆံုးအမေတြကို ေလ့လာခြင့္ရခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ကိုအာန္က်မ္းနဲ႔ ဖတ္ရတာက ICRC (ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအသင္း)က ဘာသာေပါင္းစံု က်မ္းစာေတြကို ေပးထားတဲ့အခါမွာ ျမန္မာျပန္ထားတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ေပးတဲ့စာအုပ္ကို ရတယ္။ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာၾကစို႔ ဆိုရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ သာမန္အျပင္မွာေနတုန္းက သုတၱန္ေပါ့၊ နိပါတ္ေတာ္ေတြ ၾကားရတယ္။ နာရတယ္။ အထဲမွာေတာ့ အေတြးအေခၚလည္း ၀ါသနာပါေတာ့ အဘိဓမၼာကို ေထာင္ထဲက်မွ စၿပီးေတာ့ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ နက္႐ႈိင္းတဲ့ အေတြးအေခၚကို ေလ့လာခြင့္ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘာသာေပါင္းစံု စပ္စပ္ စပ္စပ္ ျမည္းစမ္းရံုေလာက္ပဲ ဆိုပါေတာ့။ နည္းနည္းေလး ပိုေလ့လာမိတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ ဘာသာတရားေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈလည္း တည့္မတ္သြားတဲ့အျပင္ ပိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ရျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူတယ္၊ ေက်နပ္တယ္။ တန္ဖိုးထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ တျခားဘာသာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေလးစားတတ္၊ တန္ဖိုးထားတတ္တဲ့အသိကို ရလာတယ္။


ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စပ္စပ္စပ္စပ္ ဖတ္ၾကည့္ ျမည္းစမ္းၾကည့္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘာသာအားလံုးဟာ လူသားေတြကို စာရိတၱပိုင္းနဲ႔ စိတ္ေနစိတ္ထားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖို႔ သြန္သင္ဆံုးမၾကတာခ်ည္းပဲ။ အဲဒီမွာ Misinterpretation (လြဲမွားစြာ အနက္ေကာက္ယူမႈ) ကိုယ့္ဘာသာေရး အဆံုးအမကိုပဲ အဓိပၸါယ္လိုရာဆြဲၿပီး ဖြင့္ဆိုၿပီး လုပ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အၾကမ္းဖက္တာေတြ သတ္ျဖတ္တာေတြ စၿပီး ျဖစ္လာတယ္။ တကယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မူရင္း ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြကို ေမးျမန္းၾကည့္ရင္ ဘယ္သူကမွ သေဘာတူမွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါက ဘာသာေရးနဲ႔ လူမ်ဳိးေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွလံုးသြင္းရမယ့္ သေဘာထားေတြပဲ။ ဒါနဟာ ဘာသာတိုင္းမွာရွိတယ္။ လွဴတာတန္းတာ ေပးတာကမ္းတာ၊ သီလဆိုလည္း အနည္းနဲ႔ အမ်ားပဲ ကြာတယ္။ ငါးပါးသီလနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေျခခံဟာ ဘာသာတိုင္းမွာရွိတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာ ဆိုရင္ေတာ့ လူသားေတြသာမက ဘယ္လို သက္ရွိသတၱ၀ါမွ မသတ္ရဘူး။ မခိုးရဘူး။ မလိမ္ရဘူး။ သူမ်ား သားမယား မျပစ္မွားရဘူး။ အကုန္လံုးမွာ သီလနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပါၾကတယ္။ ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ ဘာ၀နာေတာင္မွ သမထဘာ၀နာဟာ Meditation လုပ္(တရားထိုင္)တယ္။ စိတ္ၿငိမ္ေအာင္ ပုတီးစိတ္တယ္ဆိုတာ ဘာသာတိုင္းမွာ ရွိတယ္။ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာဆို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၃၁ ဘံုက လြတ္ရာလြတ္ေၾကာင္းဆိုတဲ့ အယူအဆတစ္ခုပဲ ကြဲသြားတာ။ အဲဒီေတာ့ အေျခခံအားျဖင့္ ကြဲတာေတြ မၾကည့္ဘဲနဲ႔ တူတာေတြကို ရွာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျပႆနာ ေတာ္ေတာ္နည္းသြားမယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဒါနသီလ သမထဘာ၀နာ အထိ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိတယ္။

အဲဒိေတာ့ ဒီဟာကို မႏၱေလးမွာ ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ေရး interfaith ပြဲမွာ ဒါပဲ ေျပာဖူးတယ္။ ၃၁ ဘုံ အယူအဆနဲ႕ မေျပာနဲ႕။ ဒါန သီလ နဲ႕ ဘာ၀နာရွိတယ္။ မည္သည့္ လူမ်ိဳး မည္သည့္ ဘာသာ၀င္မဆို လူနတ္ျဗဟၼာျဖစ္ေအာင္ ျပဳက်င့္ႏိုင္တယ္။ နတ္ျဖစ္ေလာက္တဲ့ ကိုယ္က်င့္တရား၊ ျဗဟၼာျဖစ္ေလာက္တဲ့ ကိုယ္က်င့္တရားေလာက္ကို မက်င့္ႀကံၾကပဲ အခ်င္းခ်င္း ကြၽန္ေတာ္တို႕ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕ တစ္ခုခုေတာ့ မွားေနၿပီ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ကိုယ့္ယုံၾကည္မႈေတြကို ကိုယ္ျပန္ၿပီး ဆန္းစစ္ဖို႕လိုၿပီ။ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ႏိုင္စြမ္းေတြကို ေမြးျမဴဖို႕ လိုၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ အဲ့ဒိလိုပဲ ျမင္တယ္။ တကယ္သာ ဘာသာေရးကို မွန္မွန္ကန္ကန္ က်င့္သုံးေဆာက္တည္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ပဋိပကၡေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲမွာ အခုျဖစ္ေနတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႕ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႕ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႕အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာအသီးသီးရဲ႕ အဆုံးအမေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ၿပီးေတာ့ က်င့္သုံးၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံသစ္ကို ၀ိုင္း၀န္းတည္ေဆာက္ၾကပါလို႕ တိုက္တြန္းရင္းနဲ႕ နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။

http://moemaka.com/archives/36149မွ


လအတန္ၾကာ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းကို လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ တရုတ္ႏိုင္ငံ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီက ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ စာခ်ဳပ္အသစ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ၿပီလို႔ ဇူလိုင္ ၅ရက္ေန႔မွာ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး လူမႈတာဝန္သိတဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ကိုင္သြားဖို႔ စိတ္ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့အေၾကာင္း အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။
Kamayut Media

Photo..www.thenewstribe.com
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ခံထားရတဲ႔ Qatar အေျခစိုက္ Ooredoo ကုမၸဏီဟာ လိုင္စင္သက္တမ္း ၁၅ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသြားဖို႔ရိွတယ္လို႔ ကုမၸဏီတာဝန္ရိွသူေတြက ဒီကေန႔မွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂံုၿမဳိ႕နယ္က Park Royal Hotel မွာ Ooredoo ကုမၸဏီက က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ကုမၸဏီရဲ႕အာရွေဒသဆိုင္ရာ ညြန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Nicklas Sweirzy က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမယ့္ပမာဏနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခုလိုေျပာဆိုပါတယ္။

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမယ့္ပမာဏကေတာ့ လိုင္စင္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္၊ ဝန္ထမ္းလစာ ၊အခြန္အခေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ကုန္က်စားရိတ္ေတြအပါအဝင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီယံကို ၁၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားဖို႔ရိွပါတယ္ လို႔ေျပာသြားတာပါ။

Ooredoo အေနနဲ႔ ဒီလို ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြအျပင္ လာမဲ႔ ၅ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း လက္ကိုင္ဖုန္း အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ႔ ႏုိင္ငံအဝွမ္း တယ္လီဖုန္းနဲ႔ မိုဘိုင္းဖုန္း သိပ္သည္းဆ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္မီေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ကုမၸဏီတာဝန္ရိွသူေတြက ဆိုပါတယ္။

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ရာမွာလည္း ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာေတြကို အသံုးျပဳသြားမွာျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးကို ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြကို ခန္႔အပ္သြားမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

Ooredoo ကုမၸဏီကို ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္ေတြက တည္ေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ၂ဝဝ၃ ခုနစ္မွာ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာလို႔သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္းအတြက္ ပထမဆံုး နုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြအျဖစ္ ေနာ္ေဝးအေျခစိုက္ Telenor ကုမၸဏီနဲ႔ Qatar အေျခစုိက္ Ooredoo ကုမၸဏီတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခံထားရတာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese

ေမလ (၂၈)ရက္က ဗိုလ္ တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိန္ေမရီကာ သီျဒယ္ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းအတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တစ္ကုိယ္ေတာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္တေထာင္တရား႐ုံး၌ ျပစ္မႈ ပုဒ္မ ၂၉၅(က)ျဖင့္ အေရးယူခံ ထားေသာ ရဲတုိက္သည္ အခု အခါတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမသကၤာ မႈျဖင့္ ထပ္မံအေရးယူခံေနရ ေၾကာင္းသိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ပဲခူးတုိင္းေဒသ ႀကီး ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္၊ စာ တုိက္ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုမန္းကားလမ္း ေပၚရွိ လက္ခ်္မီးလက္ဖက္ရည္ ဆုိင္၌ မသကၤာသူတစ္ဦးဆုိင္ ကယ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ဆုိင္ရွယ္ဆူရစ္ကူးမားက လာ ေရာက္အေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ စခန္းမွဴးရဲအုပ္မ်ဳိးျမင့္ဦးႏွင့္အဖြဲ႕ က သက္ေသမ်ားျဖင့္ ဇူလုိင္(၄) ရက္ နံနက္ (၃)နာရီအခ်ိန္ သြား ေရာက္စစ္ေဆးရာ မသကၤာသူမွာ ရဲတုိက္(၃၀)ႏွစ္ (ဘ)ဦးထြန္းၫြန္႔ ေမာ္၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ သံလ်င္ ၿမိဳ႕ေနသူျဖစ္ၿပီး ၎၏ေက်ာပိုး အိတ္အတြင္းမွHoney boby စာတန္းပါ ကြန္ပါဘူးအတြင္း၌ အေလးခ်ိန္တစ္က်ပ္သားခန္႔ရွိ ေဆးေျခာက္ဟုယူဆရေသာ အရြယ္ေျခာက္ႏွင့္ ေငြစကၠဴ(၂) သိန္းတုိ႔ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိရေသာ ေၾကာင့္ ေက်ာက္တံတားရဲစခန္း က မယ(၄/၂၀၁၃)မူးယစ္ပုဒ္မ ၁၅/၁၆(ဂ)ျဖင့္ အေရးယူထား ေၾကာင္းသိရသည္။
The hotnews weekly

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမေစ်းမ်ား ႀကီးျမွင့္ေနရျခင္း အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ စီမံကိန္း အေၾကာင္းျပ လက္ဦးမႈရယူ ထားသည့္ လက္ေတြ႕ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေသာ ေျမမ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းယူ၍ အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနသူ မ်ားကို ခ်ထားေပး ရန္ လႊတ္ေတာ္က အစိုးရအဖြဲ႕အား တိုက္တြန္းလိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ မလိုအပ္ဘဲ ေျမေစ်းအႀကီးျမွင့္ဆံုး တိုင္းျပည္ျဖစ္ေနရပါတယ္” ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြက ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ အဆိုတင္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ထိုကဲ့သို႔ ေျမေစ်းႀကီးျမင့္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ သူမ်ားအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္မည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္လည္း တိုးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္ကို ေႏွးေကြးေစေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆီအိုးႀကီးျဖစ္လာေစရန္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က ျပည္တြင္းကုမၸဏီ မ်ားအား ဆီးအုန္းစိုက္ရန္အတြက္ ေျမဧက ငါးသိန္းခ် ထားေပးခဲ့ရာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္မူ ကုမၸဏီမ်ားက အဆိုပါပမာဏ၏ ႏွစ္ဆျဖစ္ေသာ ဧက ဆယ္သိန္းခန္႔အထိ အမည္ေပါက္ ရယူခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္မတ္လက သြားေရာက္ ေလ့လာမႈမ်ား အရ အခ်ိန္ ၁၄ ႏွစ္ၾကာျမွင့္ေသာ္လည္း စိုက္ဧက သံုးသိန္းေက်ာ္သာ ရွိေသးေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဆီးအုန္းအနစ္နာခံ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းေၾကာင္း စက္ယႏၱရားမ်ား၊ ကားမ်ား စသည့္ တန္ဖိုးႀကီး ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း အခြန္လြတ္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ဇိမ္ခံကားပါမစ္မ်ားလည္း ရရွိ၍ ျမတ္ရရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ဝိတ္မိသားစု ကုမၸဏီ၏ လ်ာထားခ်က္အရ ၁၀၂၀ ဧကကို ခ႐ိုင္စက္မႈ/ကုန္ႀကမ္း စာရင္းအရ လံုးဝစိုက္ပ်ိဳးျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း၊ တိုင္းခ်ဳပ္စာရင္းတြင္မူ ၁၀၂၀ ဧကလံုး စိုက္ပ်ိဳးၿပီးျဖစ္၍ စိုက္ရန္မက်န္ေတာ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ စာရင္းကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အထက္ပါ အေျခေနမ်ားေၾကာင့္ ေျမေနရာရယူထား၍ ၁၄ ႏွစ္ၾကာသည့္အထိ လုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာ စီမံကိန္း ဝင္ေျမမ်ားကို စိစစ္ကာ ျပစ္လည္သိမ္းယူကာ အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္မည့္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ခ်ထားေပးသင့္ပါေၾကာင္း အဆိုကို တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြ ကေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
yangon chronicle


ဗိုလ္ေရႊမန္းနဲ႔ ကာလံု

တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၄ ရက္)

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားကို မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း (ကာလံု)ကိုေတာ့ ပြဲထုတ္လာခဲ့ၿပီ။

သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိ္န္ပင္ ထုတ္မေျပာခ့ဲေသာ (ကာလံု)အေၾကာင္းႏွင့္ (ကာလံု)အစည္းအေဝးေခၚဖုိ႔စေျပာလာသူ၊ (ကာလံု) ကို ေျဗာင္ပြဲထုတ္လာသူမွာ အေမရိကန္မွပူပူေႏြးေႏြးျပန္လာသူ ဗိုလ္ေရႊမန္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္က (ကာလံု) အပါအဝင္ ေသာ့ခ်က္ေနမ်ားကို သူ႔လက္ထဲမွာ ကိုင္ထားလိုက္ၿပီျဖစ္တယ္ဆိုတာ အားလံုးကို ေျပာလုိက္တာနဲ႔ျပလိုက္တာလုိ႔ ပထမအခ်က္ အေနနဲ႔ယူဆပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ (ကာလံု) ေျဗာင္လႈပ္ရွားလည္ပတ္ေတာ့မယ္လို႔ ေၾကညာတာပါပဲ။

ၿပီးေတာ့ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီထဲမွာ ဝါစဥ္အရ ဥကၠ႒ရာထူး ဗိုလ္ေရႊမန္းယူပါလို႔ သမၼတ(ဗုိလ္) ဦးသိန္းစိန္က လႊဲအပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အခုလို (ကာလံု) ကိစၥေတြ အသံထြက္လာတာပါ။ ေပၚေပါက္လာတာပါ။

ဗိုလ္သိန္းစိန္က ပါတီဥကၠ႒ရာထူးကို ဗုိလ္ေရႊမန္းကိုလႊဲေပးလုိက္ျခင္းဟာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီထဲမွာ ဗိုလ္သိန္းစိန္အခန္းကုန္ဆံုးသြားၿပီဆုိ တဲ့အဓိပၸါယ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီဆိုတာအျခားေသာ ဒီမုိကေရစီပါတီေတြလို ပါတီဝင္ထုရဲ႕မဲဆႏၵနဲ႔ေခါင္းေဆာင္ကို ဒီမိုကေရစီ နည္းက်တင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾကတာမဟုတ္ဘူး။ စစ္တပ္ပံုစံအတုိင္းဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္ၿပီး စီနီယာကကြန္မင္ဒါ လုပ္တဲ့သေဘာပဲျဖစ္ တယ္။ (buttom up) မဟုတ္ဘူး။ (Top down) ပဲျဖစ္တယ္။ အတိတ္က (မဆလ)ပါတီလုပ္ခဲ့သလိုေပါ့။

စီနီယာျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္ေရႊမန္းဟာ ေသာ့ခ်က္က်တဲ့ေနရာေတြကိုကိုင္ထားတာေတြ႔ရမယ္။

ႀကံ့ဖြ႔ံပါတီဥကၠ႒

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

(ကာလံု) အဖြဲ႔ဝင္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္(ဒုတိယ) သက္တမ္း အတြက္ နာယက

ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၅ မွာ “သမၼတလုပ္မည္”ဟု ေျပာထားသူ (သမၼတထက္ျမင့္တာရွိ လည္းလုပ္ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာသူျဖစ္တယ္)

က်ေနာ့္ ယူဆခ်က္ကေတာ့ပါတီဥကၠ႒ကေန အရာရာကိုစီမံကြပ္ကဲေနရာခ်ထားေနတာျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ သမၼတ(ဗိုလ္)သိန္းစိန္ကို ခ်ီးမြန္းေနရာကေန လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဗိုလ္ေရႊမန္း ဘက္ေျပာင္းခ်ီးမြန္းတာ ကို လည္းထည့္စဥ္းစားမိပါတယ္။ ဗိုလ္သိန္းစိန္ ထက္ ဗိုလ္ေရႊမန္းက ပိုၿပီးအခရာက်တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကို ေစာေစာရိပ္မိသြားပံုရပါတယ္။

ဗိုလ္ေရႊမန္းေျပာတာေတြကိုၾကည့္လုိက္ေတာ့ ကာလံုအစည္းေဝးအျမန္ေခၚေပးရန္၊ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက်င္းပေနစဥ္ ကာလအတြင္း(ကာလံု) အစည္းအေဝး တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္လုပ္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။

၁၁ ဦးရွိတဲ့ (ကာလံု) တန္းစီဇယားအရဆုိရင္ ဗိုလ္ေရႊမန္းအထက္မွာ သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦးပဲ ရွိပါတယ္။

ဒါကလည္းဖြဲ႔စည္းမႈသေဘာအရ ဟန္ျပရုပ္ျပသေဘာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ (ကာလံု)ရဲ႕ တကယ့္အာဏာနဲ႔လုပ္ပုိင္ခြင့္က ဗိုလ္ေရႊမန္း လက္ထဲမွာ ရွိေနတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔ကလုပ္ခဲ့တဲ့ (ကာလံု)အစည္းအေဝးက ကာခ်ဳပ္မပါတဲ့ (ကာလံု) အစည္းအေဝး ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လည္းဟာ ရင္ခြင္ပုိက္ဦးစီးခ်ဳပ္ကေလးသာျဖစ္ပါတယ္။ သူလည္းအမတ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္ တဲ့ ဗိုလ္ေရႊမန္း အမိန္႔ကိုနာခံရပံုေပၚပါတယ္။

ဗုိလ္ေရႊမန္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခ်က္ေတြက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး/ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေတြ မွာ သံုးစြဲေနတဲ့ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ေနပါတယ္။

ဗုိလ္ေရႊမန္းက သူ႔ အာေဘာ္ကိုအခုလုိ ေဖာ္ထုတ္ထားပါတယ္။

“အခ်ိဳ႕ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မလိုလားအပ္ေသာကိစၥမ်ားႏွင့္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ ေၾကာင္းကို ျပည္သူမ်ားအတြင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတြင္း တင္ျပလာမႈမ်ားရွိပါသည္” တဲ့။

ျပည္သူေတြကဘယ္လိုတင္ျပသလဲ။ မည္သည့္ၿမိဳ႕နယ္ကလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဘယ္သူက ဘယ္လိုအခ်က္အလက္ေတြ နဲ႔ တင္ျပလာသလဲဆုိတာရွင္းျပဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဗိုလ္ေရႊမန္းအေနနဲ႔ ဟုိလိုလုိ ဒီလိုလို ေျပာေနမယ့္အစား တည့္တည့္တန္းတန္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာဖုိ႔လို ပါတယ္။ သမၼတလုပ္ခ်င္တယ္လုိ႔ေျပာသလို မ်ိဳး ရွင္းရွင္းဘြင္းဘြင္းေျပာေစခ်င္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား။ အထူးသျဖင့္ ဒီမုိကေရစီအေရး၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္ေရးလိုလားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကုိယ္စား ေမးခြန္းထုတ္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ဆန္းစစ္ေဝဖန္ၾကဖို႔နဲ႔ သေဘာထားအျမင္ေတြထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကဖုိ႔လိုပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေတြကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးဗဟုိေကာ္မတီက ႀကိဳးကုိင္စီမံေနတာပဲျဖစ္ ပါတယ္။ အဲဒီ ဗဟုိေကာ္မတီ (၁၁) ဦး ထဲမွာ ဗိုလ္ေရႊမန္းလည္း တစ္ေယာက္အပါအဝင္ျဖစ္တယ္။

အဲဒီ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီရဲ႕ေအာက္မွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ ငန္းေကာ္မတီရွိပါတယ္။ ဗိုလ္ေအာင္မင္းဟာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီထဲမွ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား အနက္တစ္ဦးသာလွ်င္ျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္ေအာင္မင္းနဲ႔ သူ႔ေနာက္ေတာ္ပါ (MPC)ရံုးက ရံုးလုလင္ေတြဟာလည္း တစ္ခ်ိန္က ဒီမိုကေရစီေရးေအာ္ခဲ့သူေတြ၊ (ABSDF) မွာ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူေတြျဖစ္တယ္။ (MPC)ရံုးဆိုတာလည္း ႏုိင္ငံျခားဒိုနာေတြရဲ႕ ပရိုပိုဆယ္ေငြနဲ႔ဖြင့္ထားတာပဲ။

ဒါေၾကာင့္ဦးေအာင္မင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊(MPC)ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ (MPC)က ရံုးလုလင္ေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗဟိုေကာ္မတီက ၫြန္ၾကားတာ/ခုိင္းတာ လုပ္ရတာပဲ။ သူတို႔သေဘာနဲ႔သူတုိ႔ ထြင္ၿပီးေျပာလုိ႔၊လုပ္လု႔ိရတာမဟုတ္ပါဘူး။ မဆုိင္တာေျပာမိ/ လုပ္မိတာနဲ႔အလုပ္က ျပဳတ္သြားမွာေပါ့။ ဒါမွမဟုတ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ေတြ႔တဲ့အခါ ဗိုလ္ေအာင္မင္း မဂၤလာယူေနတာေတြ၊ ဗုိလ္ေအာင္မင္းရဲ႕အာလူး ေတြကို ဗိုလ္ေရႊမန္း ဘဝင္မက်ေလသလား။

သုိ႔မဟုတ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ဗိုလ္ေအာင္မင္းတုိ႔ ေလပစ္ေနၾကတဲ့ “တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ ခ်က္ ( Nationwide Ceasefire Accord ) ကိစၥ” ကို ဗိုလ္ေရႊမန္း မလိုလားေလသလား။

ဦးေအာင္မင္းကလႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပခဲ့တဲ့ “တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္” ကိစၥကို သမၼတ (ဗုိလ္) ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ လစဥ္ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းမွာ ထည့္မေျပာသြားတာကလည္း စဥ္းစားစရာပါ။

ဒါ့အျပင္ လတ္တေလာေပၚေပါက္လာတဲ့ (UWSP) စစ္ေရးတင္းမာလာမႈကလည္း “တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္” မျပဳလုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ခ်ိန္ကုိက္ေဖာ္ထုတ္လာတဲ့ အဖုအထစ္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအဖုအထစ္ကိုဖန္တီးေဖာ္ထုတ္လာသူဟာစစ္တပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔ (ကာလံု) အစည္းအေဝးမွာေျပာတဲ့ ဗိုလ္ေရႊမန္း အလိုမက်မႈ ဘယ္အတုိင္းအတာထိ ဆက္စပ္ေနသလဲ။

http://moemaka.com/archives/36143

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.