07/08/13

ျမန္မာျပည္သူမ်ားသို႔..

ယေန႔ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဂယာ ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈနဲ႕သက္လို႔ ဦးဇင္းတုိ႔ ဗုဒၶဂယာေဒသရွိ ျမန္မာရဟန္ေတာ္မ်ားမွ ျမန္မာနုိင္ငံသားကို အထူးေမတၱာရပ္ခံလုိပါတယ္..ဗံုးဒဏ္ခံစားရသည့္ ဦး၀ိလာသဂၢ၏အေျခေန ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိပါတယ္....ထုိ႔အျပင္ ဤကိစၥသည္ ျမန္မာနုိင္ငံရဟန္းေတာ္မ်ားကို သီးျခားပစ္မွတ္ထား၍ တုိက္ခို္က္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားအရ ေတြ႕ရွိရပါတယ္..

၁..၂၀၁၂ ႏွစ္ကုန္ခါနီးကထဲက အိႏၵိယအစိုးရမွ ဗုဒၶဂယာကို အၾကမ္းဖက္မည့္သတင္းမ်ားရရွိသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ဘူးျခင္း..

၂. ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈအပီး အျခားေနရာေဒသတြင္ ေတြ႕ရိွေသာာ ဗုံုးမ်ားမွာ တိဘက္ေက်ာင္တြင္ ၁ လံုးေပါာက္ကြဲ ၂ လံုး..မကြဲေသးေတြ႕ရွိျခင္း
ထုိင္းေက်ာင္းးတြင္း မေပါက္ကြဲေသးေသာ ၁ လံုးေတြ႕ရွိျခင္း၊ ဂ်ပန္ကမာကုရ ထိုင္ေတာ္မူရုပ္ပြားေတာ္ ပလႅင္ေတာ္ၾကားကလာပ္တြင္ မေပါက္ကြဲေသးေသာ ဗံုး ၁လံုး ေတြ႕ရိွပီး ျမန္မာေက်ာင္းမ်ားတြင္ မေတြ႕ရျခင္း..

၃..ယခုကိစၥကို မည္သည့္အဖြဲ႕.. မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ဟု အိႏၵိယအစိိုးရမွ မထုတ္ျပန္ေသးဘဲ အၾကမး္ဖက္အဖဲြ႕ဟု သာထုတ္ျပန္ထားျခင္း ..

ဤ အခ်က္မ်ားကို ေထာက္ဆ၍ ျမန္မာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား သီးျခားပစ္မွတ္ထားပီး တိုက္ခိုက္ျခင္းမဟုတ္သည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ..ဤကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ျမန္မာနုိုင္ငံအတြင္း၌ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚမလာေစရန္ု ၀ိုင္း၀န္းထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ အေရးတၾကီး လုိအပ္ေနပါေၾကာင္း..ေမတၱာရပ္ခံသတင္းေပးပို႔ပါသည္..

ယေန႔ဗုဒၶဂယာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ဗုဒၶဂယာအနီးတြင္ေနထိုင္ေသာ .ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ပီး ဗုံးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ ဦး၀ိလာသဂၢ၏ အတူေန သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြလည္းျဖစ္.. ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးကို တတ္နုိင္သမွ် ေစာင္ရြက္လိုသည္ႏွင့္အညီ
ျမန္မာျပည္အတြင္း၌ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားမလာေစရန္.မိမိသိရွိသမွ် သတင္းအမွန္ေတြကို တစ္ေနကုန္နီးပါး ျဖန္႔ ေ၀ခဲ့ပါတယ္၊
ျမန္မာျပည္ကသတင္းဌာနေတြေမးသမွ်ကိုလည္း အတတ္နုိင္ဆံုး သတင္းတိက်ေအာင္ ေျဖၾကားေပးခဲ့ပါတယ္..
ဒီၾကားထဲမွာပဲ အင္တာနက္သတင္း..အထူးသျဖင့္ Face Book သတင္းမ်ားတြင္ ျပႆနာပိုမိုၾကီးထြားေစ၇န္ တစ္ဖက္ကို လိုသလုိ ေစာင္းေပးသည့္ သတင္းမ်ားႏွင့္ ဆဲဆိုသည့္ ကြန္မန္႔မ်ားကို စိတ္မေကာင္းဘြယ္ရာ ဖတ္ရႈရပါတယ္..အဲဒီအတြက္ အမွန္တကယ္ ျမန္္မာ့နုိင္ငံ၊ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိုးကို လိုလားသူမွန္လ်င္ ယထာဘူတက်ေသာ ဤအယူဆအေတြးေခၚေလးႏွင့္အညီ က်င့္ၾကံေနထိုင္ၾကေစလိုေၾကာင္း..ေမတၱာရပ္ခံတင္ျပအပ္ပါတယ္...

.....မ်ိဳးမခ်စ္တဲ့ မ်က္ကန္းေတြေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိုးသိကၡာ က်ေစနုိင္သလို မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ေတြေၾကာင့္ လည္း တိုင္းျပည္ျပည္ႏွင့္လူမ်ိး အဖတ္ဆယ္မရေအာင္ျဖစ္တတ္ပါတယ္. ဒါ့ေၾကာင့္ ဘယ္အရာမဆို မိမိတုိ႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ယေန႔ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေခတ္အေျခေန ၊ စနစ္အေျခေနေတြႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ကမၻာၾကီး၏ ပကတိအေျခေနမွန္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ညာဏ္နဲ႔သံုးသပ္ပီး .ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္အတုိင္း မဇၥ်ိမပဋိပဒါလမ္းစဥ္အတိုင္း က်င္းသံုးေနထုိင္ျခင္းကသာ မိမိႏွင့္ မိမိတုိင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးရွိမည္ဟု စဥ္းစားသံုးသပ္မိပါေၾကာင္း.....

Ashin Kumuda Bawdhitahtaung

စာအမွတ္ - ၅ / ၂၀၁၃ ( က )
ေန႔စြဲ -၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၇-ရက္။
၈၈ မ်ိဳးဆက္ ( ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း )
၁၀၃၉/၁၀၄၀၊ ၁၆/၁ရပ္ကြက္၊ သုမဂၤလာလမ္း၊
သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။
ဖုန္း -၀၁ ၅၆၅၉၁၉ ။ ၀၉ ၇၃၀၈၁၇၀၁၊
Email – info@the88generation.org


၅၁ ႏွစ္ေျမာက္ “ (၇)ဇူလုိင္ေန႔ ” အထိမ္းအမွတ္
၈၈မ်ဳိးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)မွ ေပးပိုု႔ေသာ သဝဏ္လႊာ

ရက္စြဲ။။၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၇ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

လြန္ခဲ့ေသာ (၅၁)ႏွစ္က ဤေန႔ ဤရက္တြင္ အာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရအား အံတုဆန္႔က်င္ခဲ့သည့္ (၇)ဇူလိုင္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈႀကီး ဆင္ႏႊဲေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ အညြန္႔အေညွာင့္ ကေလးသည္လည္း စစ္အာဏာရွင ္စနစ္ေအာက္ တြင္ ေခ်မြ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ ေခတ္ဦးမွစ၍ ေက်ာင္းသားထု၏ အခန္းက႑၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ၏ အခန္းက႑သည္ အထင္ကရ ေနရာမွ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲတစ္ေလွ်ာက္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အေဆာက္ အအံုသည္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဘ၀မွ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ အဆင့္ထိ ႏိုင္င့ံေခါင္းေဆာင္အဆက္ဆက္ ေမြးဖြားသန္႔စင္ခဲ့ရာ ဘူမိနက္သန္လည္းျဖစ္သည္။

တန္ဖိုးႀကီးမားေသာ သမဂၢအေဆာက္အအံုကို ဗံုးခြဲဖ်က္ဆီးျ ခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားထု၏ မတရားမႈကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္သည့္ အစဥ္အလာကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ႏိုင္လိမ့္မည္ ဟုယူဆျခင္းသည္ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ သမိုင္းတြင္ မည့္ မွားယြင္းမႈႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္ ေၾကပ်က္သြားေသာ္လည္း သမဂၢ၀ိညာဥ္ကား မ်ိဳးဆက္ အဆင့္ဆင့္ စီးဆင္းလ်က္ပင္ရွိသည္။
ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ကာလတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ တကသ အေဆာက္အအံုျပန္လည္ေပၚထြန္းေရးအတြက္ မ်ိဳးဆက္အသီးသီး ပူးေပါင္း ႀကိဳးပမ္း ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားရွိလွ်င္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ရွိရမည္။

သမဂၢ၀ိညာဥ္ ရွင္သန္ဖြံ႕ျဖိဳးေနေစရမည္။

သမဂၢအေဆာက္အအံု အျမန္ဆံုး ေပၚထြန္းေစရမည္။


၈၈ မ်ဳိးဆက္
(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)

Photo..Utayza Monk

ဇြန္လ(၇)ရက္ နံနက္တြင္ အႏၵိယႏိုင္ငံအေရွ့ဘက္ဗုဒၶဂယာ၀င္းအတြင္းရွိ မဟာေဗာဓိေစတီအနီးတြင္ယေန႔နံနက္က (အႏၵိယစံေတာ္ခ်ိန္ ၅ နာရီ ၁၅မိနစ္ခန္႔) ဗုံးဆက္တိုက္ေပါက္ကြဲမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီး ၂ ပါး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း ေၾကာင္းသိရသည္။

"ဒီမနက္အေစာပိုင္းမွာ ေပါက္ကြဲအားနည္းတဲ့ ဗံုး ၈ လံုးဆက္တိုက္ေပါက္ကြဲခဲ့ျပီး ၂ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရခဲ့ပါတယ္" ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႔ အၾကီးတန္းအရာရွိ S.K. Bharadwaj ကေျပာသည္။ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ သက္ေတာ္ ၅၀ အရြယ္ တိဘက္ဘုန္းေတာ္ၾကီး တစ္ပါးႏွင့္ သက္ေတာ္ ၃၀ အရြယ္ ျမန္မာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး တစ္ပါး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္ဟု ယင္းကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ဗုဒၶဂယာ၀င္းအတြင္း အျခားဗံုး ၂ လံုးကိုလည္း ရွာေဖြေတြ႔ရွိျပီး ဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့ျပီး တစ္လံုးမွာ ညဏ္ေတာ္ အျမင့္ ေပ
၈၀ ခန္ရွိေသာ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္အနီးတြင္ ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု S.K. Bharadwaj က ဆိုသည္။

" မဟာေဗာဓိေညာင္ပင္ကိုေတာ့ ဘာမွ ထိခိုက္မႈမရွိပါဘူး "ဟု ဘိုင္ဟာျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ရဲမႈးၾကီးAbhayanand ကေျပာသည္။

အႏၵိယႏိုင္ငံ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မန္မို ဟန္ဆင္းကလည္း ယူနက္စကို၏ ကမၻာေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေဒသျဖစ္ေသာဗုဒၶဂယာ၀င္းအတြင္း ဗံုးခြဲလုပ္ၾကံမႈကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်လိုက္ျပီး "ဘာသာေရးအေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားကို တိုက္ခိုက္လာျခင္းအား လံုး၀ သည္းခံေနမည္မဟုတ္" ဟု သတိေပးလိုက္ေၾကာင္း ေဒသတြင္း သတင္းစာ the Press Trust of India က ေရးသားေဖၾာ္ျပထားသည္။

အႏၵိယႏိုင္ငံျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန အၾကီးတန္း အရာရွိ Anil Goswami က ယင္းလုပ္ရပ္အား အၾကမ္းဖက္မႈတစ္ရပ္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္ေဖာက္ခြဲမႈသည္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း၏ လက္ခ်က္ဆိုသည္ကို မသိရေသးေၾကာင္း ဆိုသည္။ဗဟိုအစိုးရက ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားရာ ေနရာသို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔ေစလြတ္ထားသည္ဟုလည္း ယင္းကေျပာသည္။

ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ ဗုဒၶဂယာ၀င္းအတြင္း လံုျခံဳေရး အင္အားတိုးျမင့္ခ်ထားျပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ၂ ပါးအား ေဆးရံုသို႔ ပိုေဆာင္ကာ ေဆးကုသမႈ ခံယူေစခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံရဲအရာရွိ Bharadwaj က ေျပာသည္။

Ref: AFP ,the Trust of India

Popular Myanmar News Journal


ေထာင္အတြင္း (၂၃) ျပည့္ရန္ ၂ ရက္အလိုႏွင့္ ထူးျခားေသာ ကိုယ္ေတြ ့မွတ္တမ္းမ်ားအား ကိုယ္တိုင္ေရးသားခဲ့ေသာ ေဂ်ာ္လီထြန္းမွ ” ဖတ္တဲ့သူေတာ့ ဘယ္လိုေနမယ္မသိပါဘူး၊ ေရးတဲ့သူကေတာ့ အေဟာင္းေတြအသစ္ျဖစ္ျပီးေတာ့ မ်က္ရည္က်မိတာ ၀န္ခံပါတယ္၊ စာအုပ္ထုတ္ဖို ့ကေတာ့ အခက္အခဲေတြ ၾကားက ၾကိဳးစားခဲ့ရတယ္၊ အဓိကေတာ့ ေငြေပါ့ဗ်ာ ၊ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ရဲေဘာ္ရဲဘက္သူငယ္ခ်င္းေတြကိုသာ ဒုကၡမွ်ေ၀ခဲ့ရတာေပါ့၊ ဟိုကေခ်း ဒီကငွားေပါ့ဗ်ာ အရင္းျမန္ျမန္ျပန္ရဘို ့ေတာ့ နည္းနည္းအေရးၾကီးတာေပါ့ ၊ ေခ်းငွားထားတဲ့သူေတြက သူေဌးေတြမဟုတ္ေတာ့ ျမန္ျမန္ျပန္ဆပ္နိုင္မွ ေကာင္းမယ္ ” ဟု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာျပခဲ့ပါသည္။

တန္ဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာ အခ်ိန္၊ အသက္၊ ေသြး၊ေခြ်း၊ဘ၀တို ့ျဖင့္ အရင္းတည္ျပီး ဖန္တီးျပုစုခဲ့ရေသာ သံေျခက်င္း (၁၁) ႏွစ္တိတိ အခတ္ခံခဲ ့ရသူ ကိုယ္တိုင္ခံစားခဲ့ရေသာ ကိုယ္တိုင္နာက်င္ခဲ့ရေသာ မယံုၾကည္နိုင္ဖြယ္ ၊ တုန္လွဳပ္ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္၊ လူသားမဆန္သည့္ ရက္စက္ႏွိပ္ကြပ္မူမ်ား၊ ရွည္လ်ားလွေသာ အထီးက်န္ဘ၀မ်ား၏ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မူမ်ား စာေရးသူကိုယ္တိုင္ ေရးသားေနစဥ္ အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ ခံစားမိရင္း မ်က္ရည္က်မိသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရေသာ ကိုယ္တိုင္ေရး အက်ဥ္းေထာင္သမိုင္း မွတ္တမ္းစာအုပ္ေကာင္းျဖစ္ပါသည္။

မွာယူလိုပါက ဆက္သြယ္၇န္ –

အီးေမး— jollyhtoon@gmail.com

ဖုန္း – ၀၉၈၆၂၉၄၂၄

The hot news weeklyCCTV News မွ 6 july 2013 ရက္စြဲပါ “Foreign companies invest in myanmar telecom and energy” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ယခုေနာက္ဆံုး ေခါင္းျပဴလာေသာ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ ေဝစုရေရး ၿပိဳင္ပြဲမွာ အရွိန္ရလာၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တစ္သီတစ္တန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေနာက္ပိုင္းေဝစုရလိုေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား တစ္ပံုတစ္ပင္ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး၊ မက္ေမာစရာ နယ္ပယ္သစ္မ်ားမွာ တယ္လီကြန္းႏွင့္ စြမ္းအင္တို႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တယ္လီကြန္းေခၚဆိုမႈကို လြယ္ကူေအာင္၊ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္၊ ေပါမ်ားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးျခင္းလံုးဝ မရွိခဲ့ေပ။

လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ခုႏွစ္ခန္႔က Sim ကဒ္ေစ်းႏႈန္းသည္ ေဒၚလာေထာင္ကဏန္း (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၅ သိန္းမွ သိန္း ၃၀ အၾကား) ရွိရာမွေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒၚလာ ၅၀၀ ၊ ထို႔ေနာက္ေဒၚလာ ၂၀၀ ၊ ယခုေနာက္ဆံုး ၁.၅ ေဒၚလာသို႔ က်ဆင္း လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေခတ္မမွီေသာ မိုဘိုင္းကြန္ယက္က ကိုင္တြယ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ ေၾကာင့္ လစဥ္ရာစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ် ေပးေနရသည္။ မဲႏႈိက္သည့္စနစ္ေၾကာင့္ လိုအပ္သူေတြမရပဲ မလိုအပ္သူ ေတြလက္ထဲ ေရာက္သြားသျဖင့္၊ ျပင္ပေမွာင္ခိုေစ်း ေဒၚလာ ၆၀ ခန္႔ရွိေနေသာ Sim Card ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ သာမန္ေအာက္ေျခလုပ္သား တစ္ဦး၏ ႏွစ္လစာ လခႏွင့္ ညီမွ်ေန ပါသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းဖုန္း ပ်ံ႕ႏွ႔ံသံုးစြဲႏႈန္း ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကမၻာတြင္ အနိမ္ဆံုးျဖစ္ေနၿပီး၊ တိုင္းျပည္ လူဦးေရ အမ်ားစုေနထိုင္ၾကသည့္ နယ္ႏွင့္ေက်းလက္ေဒသမွ ျပည္သူမ်ား သံုးစြဲႏိုင္ေရး ကိစၥမွာ အႀကီးစားစိန္ေခၚမႈႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

ကိုယ္ပိုင္အင္အားျဖင့္လည္းအတတ္ႏိုင္၊ ေဒသအတြင္းအိမ္နီးျခင္း ဂုတ္ေသြးစုတ္ႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း အားမကိုးခ်င္ ေတာ့ေသာ ျမန္မာအစိုးရက ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာလိုင္စင္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီ ႀကီးမ်ားကို တင္ဒါေခၚ ခဲ့သည္။ China Mobile ႏွင့္ Vodafone တို႔ကအေစာပိုင္းတြင္ ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ တင္ဒါေအာင္သူအျဖစ္ Telenor ႏွင့္ Oreedoo ၊ အရံအျဖစ္ Orange တို႔ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ ဤေနရာတြင္ လူထုေထာက္ခံမႈကို ရရွိရန္ႀကိဳးပမ္း ေနေသာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္းက လူထုေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားေအာ္ပေရတာလိုင္စင္ကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္ ႀကိဳးစားမႈကို လႊတ္ေတာ္၌ ခြင့္ျပဳခဲ့ ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္၌ စိတ္ဝင္စားစရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိလိမ့္မည္ဟု ျပည္တြင္း အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ား က သံုးသပ္ၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လိုင္စင္ရ ေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးစနစ္အတြက္ ႀကီးမား စြာရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဝင္ေငြျပန္ရေရး ကိစၥမွာစိန္ေခၚမႈ ျဖစ္လာလိမ့္ မည္ဟု တယ္လီကြန္း အတိုင္ပင္ခံ မန္းဖရက္ ဂရန္႔က ဆိုပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား စိတ္ဝင္စားလာၾကေသာ အျခားက႑မွာ စြမ္းအင္ပင္ျဖစ္သည္။ တည္ၿငိမ္ ၍စိတ္ခ်ရ ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မေပးႏိုင္ပဲ၊ အႀကီးစား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မရွိႏိုင္ျခင္းကို အစိုးရကလည္း ဝန္ခံ ေျပာဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဓါတ္အားျပတ္ေတာက္မႈမ်ားမွာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပင္ နာရီတိုင္းတြင္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ား စြာျဖစ္ပြားေနသည္။

“လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မေပးႏိုင္ရင္ စီးပြားေရး မဖြံ႔ၿဖိဳးႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရက ျပည္သူေတြအတြက္နဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ဒီကိစၥကို ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္”ဟု ကာလေပၚ စြမ္းအင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ပါရမီ Parami Energy Group မွ ဦးကံထြန္းကေျပာၾကားသည္။

အစိုးရက ဓါတ္အားေပးစက္မ်ား ဝယ္ယူကာ အေရးေပၚေျဖရွင္းခဲ့ေသာ္လည္း ေရရွည္မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိနား လည္သြားၿပီျဖစ္ရာ ဇြန္လအတြင္းက စြမ္းအင္ကို မူဝါဒဦးစားေပးအျဖစ္ ခ်မွတ္ကာ ကမၻာတစ္လႊားမွ အၾကံဉာဏ္မ်ား၊ ေျဖရွင္း နည္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚစုေဆာင္းေနၿပီ ျဖစ္သည္။

Yangon chronicle

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.