07/10/13

အျပစ္မဲ႔သူမ်ားကို ပုဒ္မ မ်ိဳးစံုတပ္၍ အႏိုင္က်င့္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ရႈတ္ခ်လိုက္ပါတယ္္

လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရး အတြက္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ႔ၾကေသာ ဆည္တည္းရြာေန ဦးေအာင္ဆန္းႏွင့္ကိုစိုးသူအား ပထမအႀကိမ္ ေထာင္ဒဏ္၆လႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂ႏွစ္ စုစုေပါင္း ေထာင္ဒဏ္ ၂ႏွစ္၆လစီကို ေရႊဘိုတရားရံုးမွ ခ်မွတ္ခဲ႔ပါတယ္။ထို႔အျပင္ လယ္သမားမ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္မွ ကိုေအာင္စိုးအား ပထမအႀကိမ္ ေထာင္ဒဏ္၁ႏွစ္၆လႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အမႈ႔ ၈ခုႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ႏွစိ ေပါင္း ၁၁ႏွစ္၆လ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္္။
အမႈ႔နံပါတ္ ပုဒ္မ ျပစ္ဒဏ္

၃၁၆၂/၁၃ ၃၃၂ ,၄၄၇,၁၄၃ ၂ႏွစ္
၃၁၆၃/၁၃ ၂၉၅,၂၉၅(က),၁၁၇ ၂ႏွစ္
၃၁၆၄/၁၃ ၂၉၅ ,၂၉၅(က) ၁၁၇ ၂ႏွစ္
၃၁၆၅/၁၃ ၁၁၃ ၁ႏွစ္
၃၁၆၆ /၁၃ ၁၁၇ ၁ႏွစ္
၃၁၆၇ /၁၃ ၁၈ အလုပ္ၾကမ္းႏွင္႔ေထာင္ဒဏ္၆လ
၃၁၀၃/ ၁၃ ၁၄၃ ,၁၄၇ , ၅၀၀ ၁ႏွစ္
၃၁၀၆/၁၃ ၄၄၇ ,၁၄၇, ၁၄၃ အလုပ္ၾကမ္းႏွင္႔ေထာင္ဒဏ္၆လ
ယခုကဲ႔သို႔ အျပစ္မဲ႔သူမ်ားကို ပုဒ္မ မ်ိဳးစံုတပ္၍ အႏိုင္က်င့္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ရႈတ္ခ်လိုက္ပါတယ္္။ ဥပေဒသည္ ျပည္သူတို႔ကို လံုၿခံဳမႈ႔ေပးပါသလား။

I heard about Aung Soe is sentenced 11 1/2 years in prison.Please help '' FREE AUNG SOE''.other 2 farmers are sentenced 2 1/2 years in prisons tearms,PLEASE HELP THEM TO FREE NOW!.
Free Aung Soe! Aung Soe one of Burma's political prisoners. He is an activist who was arrested for his part organising protests with farmers to plough land that had been confiscated by the Burmese government for the Letpadaung copper mine project. Please take action to free him here: http://www.burmacampaign.org.uk/index.php/campaigns/actions/free-political-prisoners/no-political-prisoner-left-behind


No Political Prisoner Left Behind - Actions - Campaigns - Burma Campaign UK
www.burmacampaign.org.uk
The Burma Campaign - for human rights, democracy and development in Burma


ပြင္႔လင္းျမင္သာမွဳ အတိလင္းမရိွေသာ လက္ရိွအစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ စဥ္းစားေနတာကိုရပ္တန္းကရပ္သင့္ပါတယ္။ ယေန့မဆီမဆိုင္အဖမ္းခံေနႀကရသူမ်ားတရားမွ်တမွု မရွိျခင္းမ်ားမည္သို့ပင္ဟန္ေဆာင္ျပံုးျပေနပါေသာ္လည္းေရွြရည္စိမ္ဒီမိုကေရစီအတြက္ရင္ေလးမိပါ တယ္။တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္တရားေရးမ႑ိုင္မွေဆာင္ရြက္ေနပါသည္ဟုဆိုပါေသာ္လည္း ကိုယ္လိုရာကိုယူျပီးပုဒ္မမ်ားကိုတပ္ခ်င္သလိုတပ္ေနျပီး စစ္တပ္အႀကီးအကဲမ်ားနွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား ဤမွ် ခ်မ္းသာေနၾကသည္ကိုေတာ့ စစ္ေဆးရန္ မသိက်ဳိးကံြ် ျပဳေနၾကတယ္။ဥပေဒမရိွသေယာင္ ေမ့ထားၾက တယ္။

ဒီမိုကေေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုး လမ္းျပေပးေနေသာ အစိုးရတရပ္ အေနျဖင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို နားလည္ေပးနိုင္ရမည္၊ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးနိုင္ရမည္။ ၄င္းတို႔ ကိုယ္တိုင္ကပင္ ဒီမိုကေရစီ၏ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးေနရေတာ့မည္။ ထိုသို႔မွ မဟုတ္လွ်င္ေတာ့ ၄င္းတို႔ စီစဥ္ေပးထားေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟူသည္ နိုင္ငံတကာမွာ မ်က္နွာပန္းလွေအာင္ ဟန္ျပလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အတုအေယာင္ ဒီမိုကေရစီသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာ ပိုင္ရွင္ ဟာ ျပည္သူ ျဖစ္ တယ္ လို႕ ဖြဲစည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမွာ ျပဌာန္း ထားပါတယ္။ဒါေပမဲ့ျပည္သူလူထု အေပါ္ တရာသူၾကီးေတြ ဥပေဒကို ၾကိဳက္သလို အဓိပၼါယ္ ဖြင္ျပီး လုပ္စားေနတာ၊ ျပည္သူ တရပ္လံုး လည္စင္း ခံေန ရတာ ၾကာပါျပီ။ တရား ရံုးေတြ က တရားလက္လြတ္ စီရင္ တာေတြ ကို ျပည္သူ လူထု ဘက္က ရပ္တည္ျပီး အခ်ိန္နဲ႕ တေျပးညီ စီစစ္၊ စစ္ေဆးဘို႕ အျဖစ္ပ်က္ မွန္ေတြ ကို ေမးျမန္းေပး ဘို႕အဖြဲ႕ အစည္းဆိုတာလည္းမရွိေသးပါ ဘူး။ ျပည္သူ လူထုရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ား ဟာ ဆံုးရႈံးနစ္နာ လွ်က္ ဘဲ ရွိေနပါေသးတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႕ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႕ ေပါင္းျပီး ဥပေဒ က မည္သို႕ပင္ ဆိုေစကာမူ ျပည္သူလူထုကို အထက္စီး က နိုင္လိုမင္းထက္ ဆက္ဆံ ေနတာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား ဟာ အထက္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ မဆိုင္ဘဲ လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အထက္အရာရွိမ်ားအုပ္ခ်ုပ္သူလူတန္းစားမ်ားက်ူးလြန္သည္က်ေတာ့ရွိေစ။ေအာက္ေျခကလူေတြ က်ေတာ့ဥပေဒ ဆိုတဲ့စနစ္ ကိုတိုက္ဖ်က္ပစ္ရပါ မယ္။တရားမ်ွတမွုနွင့္ အာဏာ ဆိုတာဟာ တစ္သီးတျခားစီ ျဖစ္ေနပါတယ္။ဥပေဒ က်ြမ္းက်င္သူေတြက ဥပေဒကို အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုရာမွာ လူထုအက်ိုးစီးပြားထက္ နုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲဆိုသူေတြရဲ့ အက်ိုးစီးပြားကိုသာ အဓိကထားႀကလို့ပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုပံုစံမ်ိုးေတြ နွင့္ ဥပေဒေရးဆြဲေနသမ်ွ ကာလပါတ္လံုး တရားမ်ွတမွု ဆိုတာ ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ တရားမ်ွတမွုအေပါ္မွာ အေျခခံျပီး အာဏာဆိုတာ ဒြန္တြဲေနတာပါ။

ပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းစာရင္းေတြေကာက္ယူဖိုက်ေတာ့ သူတို့ရဲ့နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေတြ ခိုးစားဖြက္စားတာ ေတြေပါ္မွာစိုးလို့ဝိုင္းျပီး ကာကြယ္ေနႀကတာေလ။ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဦးသိန္းထြန္း (ဗိုလ္မႈးခ်ုဳပ္ေဟာင္း) ေနအိမ္မွာကန္ေဒၚလာ၂သန္းပါေသာ လက္ဆြဲအိတ္တခု သူ၏ေနအိမ္တြင္ သိမ္းဆည္းရ မိခဲ့တယ္တဲ့။ ေဒၚလာသန္းခ်ီ အလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ့တဲ့ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း သိန္းထြန္း ဘာေၾကာင့္ အေရးယူ မခံရတာလဲ။ အရင္ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးစိုးသိန္း(အခု သမၼတရံုး ဝန္ႀကီး) ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ဆိုတဲ့ ဥကၠဌထုိင္ခံုမွာ အၿမိဳင့္သားထိုင္ရင္း၂၀၀၉-၂၀၁၀ ေလာက္တုန္းက ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နဲ႕ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းကေန အျမတ္ေငြကို ၂ဆေက်ာ္ေလာက္စာရင္းလိမ္ျပခိုင္းတဲ့ကိစၥ တာတာကုမၸဏီနဲ႕ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ၁၀ ဘီးကားေတြ တစ္ႏွစ္ကို အစီးေရ (၁၀၀)ထုတ္ဖို႕မေကြးမွာ စက္ရံုတည္ေတာ့ ကားပစၥည္းအစိတ္ အပိုင္းေတြကို ေဆးစိမ္တဲ့စက္ဝယ္ေတာ့ အဲဒီစက္တန္ဘိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ (၇)သန္းေလာက္ ကဘယ္ေပ်ာက္သြားလဲ။၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းေလာက္က အမွတ္(၁) စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ ေၾကြထည္ေျမထည္လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးႀကီး စိုးရီရဲ႕ ေနအိမ္မွာ အိမ္ေဖာ္ကေလးမေလး တစ္ေယာက္ကို ေဂါက္တံနဲ႔ ေခါင္းကို ရိုက္သတ္ခဲ့ၿပီး သူမရဲ ့ အေလာင္းကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ခဲ့တဲ့ ျပစ္မွု မူးယစ္ေဆး၀ါး ျဖန္႔ခ်ီေရာင္း၀ယ္ေရး ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ရဲ႕ သား ေအာင္ေဇာ္ရဲျမင့္ကိုေတာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အျပစ္မေပးဘဲ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ကာကြယ္ေပးေနႀကပါတယ္။

မႏၱေလးျမဳိ႔ေတာ္၀န္ ဦးဖုန္းေဇာ္ဟန္ဆိုရင္လည္း ကတၱရာသြင္းရန္တြက္ ၾကိဳတင္ေငြ သိန္း(၄၀၀၀) စည္ပင္ပုိင္ေငြကုိ ေယာက္ဖအား ၾကိဳတင္ေပးျပီး ထုိေငြျဖင့္ ၀ယ္ေသာကတၱရာမ်ားကုိ အျမတ္တင္ျပီးစည္ပင္သုိ႔ျပန္သြင္းခဲ့တဲ့ အဂတိလိုက္စားမွု။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လယ္ေခါင္မွာ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ ဓါးနဲ႔ ထိုးမသတ္ဘဲ ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ခ်င္တိုင္း ပစ္ၿပီး ကားေမာင္းထြက္သြားခဲ့တဲ့ ငါးေလာင္းျပိုင္လူသတ္မွု။ ဤသို႔ ဥပေဒကိုအလြဲ သံုးစားျပုလုပ္သည့္ ကိစၥမ်ားကိုေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း က်ဴးလြန္ေနသည္ကို မည္သူ တရားစီရင္ပါမည္နည္း။

နအဖစနစ္တက် ေမြးျမဴထားတဲ့ ရဲ ၀န္ထမ္းေတြဟာ အက်င့္ပ်က္ လာဒ္စားမႈ ေအာက္မွာသာ ေမြ႔ေပ်ာ္ေနၾကရျပီး ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဟု ရံုးတင္တရားစြဲခံေနရေသာ သူတို႔အားလံုး အထဲတြင္ အခ်ဳိ႕သည္ ဘာျပစ္မႈမွ က်ဴးလြန္သူမ်ား မဟုတ္။ အမ်ားစုေသာ လူဆင္းရဲ ဥာဏ္နဲ ငမြဲတို႔အတြက္ ထြက္လမ္း လြတ္လမ္း တိုးတက္လမ္း အတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ အျပစ္ မရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ လူငယ္ လူရြယ္ တို႔ကို ယေန႔ေခတ္၏ တရားစီရင္ေရး စနစ္အတြင္း အဖမ္းခံ လာၾကရရွာသူမ်ား ျဖစ္ႀကပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူတိ႔ု ေဖါက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္သည္ ဆိုေသာ ျပစ္မႈတို႔မွာ ဘယ္ႏိုင္ငံသား ဘယ္အိမ္နီးခ်င္း ဘယ္မိတ္ေဆြ ကိုမွ မထိခိုက္ …..လိမ္ျခင္း ညာျခင္း အလ်င္း မရွိ။ ခိုးျခင္း ရက္စက္ေကာက္က်စ္ျခင္း။ ေအာက္တန္းက်ျခင္း အလွ်င္းမရွိပါ။နိုင္ငံေရးတြင္တက္ႀကြလွုပ္ရွားသူတို႔သည္ ခိုးတတ္ ဖြက္တတ္ လူသတ္တတ္ေသာ လူတို႔ႏွင့္ တန္းတူ သံတိုင္ေတြေနာက္ သံေျခက်င္းေတြ အခတ္ခံကာ ပင္ပန္း ဆင္းရဲစြာ ေနၾကရပါတယ္္။ သို႔ေသာ္ျငား နိုင္ငံေရးလွူပ္ရွားသူတို႔ မ်က္ႏွာသည္ကား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ တဖ်တ္ဖ်တ္ ။ စိတ္ဓါတ္ က်သည့္ဟန္ မေတြ႔၊ အားေလ်ာ့မည့္ပံု မေပၚ။ သူတို႔သည္ တကယ့္ မ်ဳိးခ်စ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည့္ ေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာလည္း အစီအရင္ခံစာအတိုင္း တခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြက သူတို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးထားတာေတြ မရွိပါဘူး ။ စာခ်ဳပ္အသစ္နဲ႔ ပတ္သက္တာေတြလည္း ေဒသခံေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ ဘာမွ ခ်ျပ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း မရွိပါဘူး။ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈေတြ၊ လူမႈစီးပြား ထိခိုက္မႈေတြအတြက္ ေဒသခံေတြကို ေကာင္းက်ိဳးေပးသလား၊ ဆုိးက်ိဳး ေပး သလား ဆုိတာေတြလည္း ရွင္းလင္းေျပာျပျခင္း မရွိပါဘူး။ ဦးပိုင္ ႏွင့္ ၀မ္ေပါင္ကေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထား ဆႏၵကို အေလးမထားျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမယာႏွင့္ သီးႏွံ ေလ်ာ္ေၾကး လက္ခံသူမ်ားသည္ စီမံကိန္း အေဆာက္အအုံ ေျမေနရာမ်ားမွျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း နယ္ေျမ တြင္းက ေဒသခံ ၃ ပံု ၂ ပံုသည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား လက္ခံထားမႈမရွိပါဘူး။

ေၾကးနီစီမံကိန္း စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာကို မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အစီရင္ခံစာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေကာ္မတီကိုလည္း မတ္လ ၁၁ ရက္ကပင္ဖြ့ဲစည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အစီရင္ခံစာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေကာ္မတီတြင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ သမၼတ႐ံုး ၀န္ႀကီး ဦးလွထြန္း၊ ဒု ဥကၠ႒ ၂ ဦးအျဖစ္ စစ္ကိုင္းတုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသာေအး ႏွင့္ ဦးပိုင္တာ၀န္ခံ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုိကို အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း အဖြဲ႔၀င္ ၁၅ ဦိးပါ၀င္ပါတယ္္။ကိုယ္နဲ႔ နီးစပ္သူ၊ ကိုယ္ယုံၾကည္သက္၀င္သူ မ်ားကိုသာ တာ၀န္ေပးေနလွ်င္ တကယ္ အရည္အခ်င္း ျမင့္သူမ်ား အထူးလိုအပ္ေနေသာ ယခုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အထူးနစ္နာပါလိမ့္ယ္။

အခုလည္းျမစ္ဆုံ ေရကာတာ စီမံကိန္းနဲ႔ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းကို ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ဖို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခ်င္တယ္လို႔ စီမံကိန္းေတြ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီနဲ႔ China Power Investment Corporation (CPI) ကုမၸဏီရဲ႕ တာဝန္ရွိသူေတြက ဇူလိုင္ ၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံရုံးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာမီဒီယာမ်ား ေတြ႔ဆုံပဲြမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ဒါဟာ ျပည္သူလူထုရဲ့ဆနၵကို ေစာ္ကားလိုက္ျခင္းပါဘဲ။ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ တရုတ္ – ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ CPI ကုမၸဏီက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀၀၀ နဲ႔ ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့တာပါ၊ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆန္႕က်င္ကန္႔ကြက္မႈ ေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ သမၼတ သက္တမ္းအတြင္းမွာ ဆိုင္းငံ့ထားမယ္လို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ေခါင္းေရွာင္၊ ေခါင္းလႊဲ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အခ်ိန္မွီ ခ်မွတ္မေပး၊ ျပႆနာျဖစ္လာရင္ေခါင္းေရွာင္ျပီး ေငြအခ်ိဳအေခ်ာင္ႏိႈက္နည္းဗ်ဴဟာကို ကြၽမ္းက်င္စြာပင္တတ္ေျမာက္ႀကပါတယ္။ ေသနတ္ကို မိုးေပၚမပစ္တဲ့ အမ်ိဳးပီပီ ပိုက္ဆံကို မိုးေပၚမပစ္ပါ။ ရွိသမွ် အိတ္ထဲကို သိမ္းက်ံဳးထည့္ျပည္သူ႔ေခြၽးႏွဲစာေတြကို မတရားသျဖင့္ ပက္ပက္စက္စက္ ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ေနႀကတာ နွစ္ေပါင္းလဲမနဲေတာ့ပါဘူး။တာ၀န္မယူဘဲ လက္ေအာက္ကို လႊဲခ်ဖို႔၊ ဖိႏိွပ္ဖို႔၊ ႏွိပ္ကြပ္ဖို႔ႏွင့္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ၊ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ က်င့္ဝတ္မ်ားသည္လည္း ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီးစည္းကမ္းရိွေသာ အဖဲြ႔အစည္း ျဖစ္ရမည္ဟုဆိုကာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား ခမ္းခမ္းနားနား ျပဌာန္းခဲ့ေသာ္လည္း၄င္းဥပေဒမ်ားသည္ အာဏာရအဖြဲ့အစည္းမ်ားနွင့္လားလားမ်ွမဆိုင္ဘဲ မဆိုင္ဘဲ လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ စနစ္ရဲ႕ အဓိက အက်ဆံုး အခ်က္က တိုင္းျပည္မွာ ရွိတဲ့ လူထုလူတန္းစားအသီးသီးအတြက္ တူညီတဲ့ အခြင့္အေရး၊ ရပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေတြ ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႕ ျဖစ္တယ္။ တဦး၊ တေယာက္၊ တစု၊ တဖြဲ႕၊ လူတန္းစား တရပ္အတြက္ အခြင့္အေရးေတြ ဖန္တီး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ေနရင္ ဒီမိုကေရစီလို့ေခါ္ဆိုနွိုင္ပါဦးမလား။ ဒီမုိကေရစီနဲ႕ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဟာ တရားမွ်တမႈေပၚမွာအေျခတည္မယ္ လုိ႕ ေလးနက္စြာ ယံုၾကည္ပါတယ္။ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ကိုယ့္ရဲ႕ရပိုင္ခြင့္အတြက္ ကန္႔ကြက္ဖို႔ လိုသလို ျပည္သူေတြအပ္ႏႇင္းထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ဒီကိစၥကိုအေလးအ နက္ထား စဥ္းစားကာကြယ္သင့္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ရဲ႕တာဝန္ဟာ အမႈကိစၥေတြနဲ႔စပ္လ်ဥ္း ၿပီး ဥပေဒျပႆနာ အျငင္းပြားမႈရွိလာခဲ့ရင္ စီရင္ထုံးဖြဲ႕ ၿပီး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ခြင့္ အာဏာအပ္ႏွင္းခံထားရတဲ့အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ Democracy နီုင္ငံေရးစနစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ဒိမိုကေရစီ စနစ္ရဲ႕ အသက္ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကေနျပီး ျပတ္ျပတ္ သားသား ရပ္တည္ရပါတယ္။ ဥပေဒဆုိတာ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္တဲ့သူကုိေထာင္ထ ဲထည့္ဖုိ႔ထက္အျပစ္မဲ့တဲ့သူကုိေထာင္ထဲမထည့္ဖုိ႔ ကုိဦးစားေပးရတယ္(ဘယ္ႏုိင္ငံမွာမဆုိပါ)။ျမန္မာျပည္ကလူကိုခင္ရင္မူကိုျပင္တယ္..လူကိုမုန္းရင္မူကိုသံုးတယ္ဆိုတဲ႔..အက်င့္ေတြကို ျပုျပင္သင့္ပါျပီ။

ေဇာ္ဝမ္းေမာင္…

ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္အဖြဲ႔ဝင္ ကိုေအာင္စိုးကို လက္ပံေတာင္းအေရးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွာ မေန႔က ျပစ္မႈေပါင္း ၈ ခုနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ ႏွစ္ အမိန္႔ခ်လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုလို အမိန္႔ခ်ခံရတဲ့ ျပစ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားရံုးသြားေရာက္ခဲ့သူ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္အဖြဲ႔ဝင္ မမိုးမိုးက RFAကို ေျပာပါတယ္။

"ပထမတစ္ႀကိမ္ အမႈခ်တာကေတာ့ ၁၈၈ နဲ႔ ခ်တာ၊ အဓိကကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ၊ သကၤန္းကိုအလံလုပ္တာေပါ့ အဲဒါက်ေတာ့ ဘာသာသာသနာညိွးႏြမ္းေစမႈေပါ့၊ ၿပီးရင္ တရားမဝင္လူစုလူေဝး ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ ၈ မႈနဲ႔ ေထာင္ ၁ဝ ႏွစ္ခ်လိုက္တာ၊ ပထမအမိန္႔ရယ္၊ ဒုတိယအမိန္႔ရယ္ အကုန္လံုးေပါင္းလိုက္ရင္ေတာ့ ၁၁ ႏွစ္ခြဲေပါ့၊ မေန႔က ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွာ အမိန္႔ခ်လိုက္တာ"

ကိုေအာင္စိုးကို အခုလို ျပစ္မႈေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ အမိန္႔ခ်လိုက္တဲ့အတြက္သူ႔အမႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ေရွ႕ေနက အယူခံဝင္သြားဖို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။မေန႔က လက္ပံေတာင္းအေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္တဲ့အထဲမွာ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ ကြန္ရက္အဖြဲ႔ဝင္ ကိုေအာင္စိုးအျပင္ လက္ပံေတာင္းေဒသခံ ဆည္ထဲရြာသား ကိုစိုးသူနဲ႔ ကိုေမာင္စန္းတို႔ကိုလည္း လက္ပံေတာင္းအေရးကိစၥမွာ ဆူပူေအာင္လံႈ႔ေဆာ္မႈ၊ တားျမစ္မိန္႔ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ တရားမဝင္ လူစုလူေဝးလုပ္မႈနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့တယ္လို႔ မမိုးမိုးက ေျပာပါတယ္။

ကိုေအာင္စိုးနဲ႔ အဲဒီရြာသား၂ ေယာက္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ၂၅ရက္ေန႔က လက္ပံေတာင္းေဒသခံေတြ လယ္ယာေျမေတြေပၚ လယ္ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္ စီမံကိန္းလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခံရတဲ့အခ်ိန္မွာ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားတာျဖစ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္တဲ့အတြက္ သူတို႔ကို ေရႊဘိုအက်ဥ္းေထာင္မွာ ဖမ္းဆီးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Rfa

ဒီရက္ပိုင္း ထိုင္းနိဳင္ငံေရးေလာကသတင္းေတြထဲမွာေတာ႔ လက္ရွိထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ယင္းလပ္ရဲ႔အကို ၿပည္ေၿပးၿဖစ္ေနတဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းသက္ဆင္ နဲ႔ လက္ရွိ ထိုင္းလက္ေထာက္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး (အၿငိမ္းစားဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္) ယြန္ဆက္စစီပရာ႔ဖာ တို႔ ေဟာင္ေကာင္က ဟိုတယ္ႀကီးတစ္ခုမွာ လွိဳ႔ဝွက္ေတြ႔ဆံုစကားေၿပာႀကတဲ႔ အသံဖိုင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ သတင္းကထိတ္တန္းကိုေရာက္ေနပါတယ္။

တစ္စံုတစ္ေယာက္က လွိဳ႔ဝွက္ဖမ္းယူၿပီး ယူက်ဴ႔ေပၚတင္လိုက္တဲ႔ ဒီအသံဖိုင္ဟာ လက္ရွိထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလပ္ကို ၿပည္ေတာ္ၿပန္မရတဲ႔ သူ႔အကိုက ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးဆြဲေနတယ္ဆိုတဲ႔စြတ္စြဲခ်က္ေတြဟာ အမွန္ပဲၿဖစ္တဲ႔အေႀကာင္း ဂြင္းလံုးခြ်တ္ခ်ၿပလိုက္သလိုၿဖစ္သြားေစပါတယ္။

အသံဖိုင္ထဲမွာ သက္ဆင္နဲ႔ လက္ေထာက္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ယြန္ဆက္စစီပရာ႔ဖာ တို႔ေၿပာဆိုေဆြးေႏြးႀကတဲ႔ အေႀကာင္းအရာေတြက စံုနဖာစီပါ၊ ေရွ႔ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမဲ႔ကိစၥရပ္ေတြ၊ နိဳင္ငံေရးတိုက္ကြက္ ဆုတ္ကြက္ေတြအၿပင္ ထိုင္းနိဳင္ငံေရးေလာကမွာ အထိမခံၿဖစ္ေနႀကတဲ႔ ေတာ္ဝင္မိသားစုအေႀကာင္းလဲပါတယ္၊ စစ္တပ္အေႀကာင္းလဲပါတယ္၊ အတိုက္အခံအေႀကာင္းလဲပါတယ္၊ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းေတြအေႀကာင္း၊ ရန္သူေဟာင္းေတြ အသစ္ေတြအေႀကာင္း အစံုပါပဲ။

အဲ ..အဲဒီထဲက စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတာက ၿမန္မာ႔တပ္မေတာ္ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လွိဳင္အေႀကာင္းနဲ႔ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီး ဦးတင္႔ဆန္းအေႀကာင္း ပါ သူတို႔ေဆြးေႏြးတဲ႔အထဲမွာ ပါလာတာပဲ။
တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ဟာ လက္ရွိၿမန္မာ့နိင္ငံေရးရဲ႕အဓိကပေလယာႀကီးပဲလို႔ ယြန္ဆက္နဲ႔ သက္ဆင္က သံုးသပ္တယ္။ အသံဖိုင္ထဲမွာ မင္းေအာင္လွိဳင္ကို ယြန္ဆက္က ထိုင္းဘာသာစကားနဲ႔ (တြယ္နိ) လို႔ ၂ႀကိမ္တိတိ သံုးထားတာေတြ႔ရတယ္။ တြယ္နိဆိုတဲ႔အဓိပၸါယ္က ဒီေကာင္လို႔ တိုက္ရိုက္ဘာသာၿပန္လို႔ရတယ္။

ဒီေကာင္က ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အဓိက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံပဲ၊ သူက ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအၿပင္ ေနာက္ထပ္ဝန္ႀကီးေနရာေတြကို ခန္႔တဲ႔အာဏာကိုပိုင္ထားတဲ႔ေကာင္၊ ဒီေတာ႔ ဘယ္ေလာက္အာဏာရွိသလဲ ေတြးႀကည္႔ေတာ့၊ သူ႔ကိုကိုင္ထားႏိုင္ရင္ အားလံုးပြဲသိမ္းေနၿပီ လို႔ ယြန္ဆက္က ေၿပာေတာ႔ တက္ဆင္က ထားဝယ္ပေရာဂ်က္အတြက္ သူ႔ကိုပိုင္ေအာင္ထိမ္းထားခ်ည္ထားဖို႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔ေၿပာတယ္။ ယြန္ဆက္က အဆင္ေၿပပါတယ္ ထိမ္းထားနိင္ၿပီလို႔ခပ္ႀကြားႀကြား ၿပန္ေၿဖတယ္။
ၿပီးေတာ႔ ယြန္ဆက္က ဦးသိန္းစိန္အစိုးရထဲက အေရးႀကီးတဲ႔ ဝန္ႀကီးတစ္ပါးအေႀကာင္းလဲ ထပ္ေၿပာတယ္၊ အဲတစ္ေယာက္က အားကစားဝန္ႀကီး ဦးတင္႔ဆန္းပဲ။ ဦးတင္႔ဆန္းကိုေတာ႔ ယြန္ဆက္က (မန္း) လို႔သံုးသြားတယ္၊ မန္းဆိုတာ အရပ္စကား သူ လို႔အဓိပၸါယ္ယူရမယ္ထင္တယ္၊ ဒါေပမဲ႔ ေလးေလးစားစားနဲ႔ သူလို႔ေၿပာတာမ်ိဳးထက္ ေပါ႔ေပါ႔ပါးပါး ငနဲက ဒါမွမဟုတ္ ငတိက အဲသလို ၿဖစ္မွာေပါ႔။

ယြန္ဆက္က အဲဒီတင္႔ဆန္းဆိုတဲ႔ ငနဲက ငေထာႀကီး ေတာ္ေတာ႔ကိုေထာတာ ေနၿပည္ေတာ္က ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးအေတာ္မ်ားမ်ား ဒီငနဲေဆာက္သြားတာခ်ည္းပဲ၊ အစိုးရက သူ႔ကိုေပးရမဲ႔အေႀကြးေတြအမ်ားႀကီး ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္၊ အခု ဆီးဂိမ္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးမွာလည္း သူက အဓိကပဲ၊ ဆီးဂိမ္းေအာင္ၿမင္ေရးအတြက္ ဦးသိန္းစိန္က သူ႔မ်က္ႏွာေတာင္အညိဳမခံရဲေလာက္ေအာင္ပဲ။ ကိစၥရွိလို႔ သမၼတႀကီးနဲ႔ေတြ႔ခ်င္တယ္ဆိုရင္ နိဳင္ငံၿခားေရးတို႔ဘာတို႔ကေန ပရိုတိုေကာအတိုင္း လိုက္လုပ္မေနနဲ႔ သူ႔ကိုသာေၿပာ ဒီေန႔ေတြ႔ခ်င္ရင္ ဒီေန႔စီစဥ္ေပးနိဳင္တယ္ လို႔ ဦးတင္႔ဆန္းက သူ႔ကိုေၿပာတဲ႔အေႀကာင္း ယြန္ဆက္က တက္ဆင္ကိုေၿပာၿပတယ္။

အႀကြားထူၿပီး ေလလံုးႀကီးႀကီးနဲ႔ ေလေပါတတ္တဲ႔ ထိုင္းေတြရဲ႔ စိတ္ေနစိတ္ထားကို နဂိုကတည္းက သိေပမဲ႔ ဒီလိုထိတ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေတြ ဒီလိုေၿပာလိမ္႔မယ္လို႔ ထင္ကိုထင္မထားဘူး။ ဒါေႀကာင္႔လည္း ထိုင္းေတြလည္တယ္ လည္တယ္နဲ႔ တကယ္တန္း ၿမန္မာလူလည္နဲ႔ေတြ႔ရင္ အခ်ီႀကီးအလိမ္ခံရတာပဲၿဖစ္မယ္။ ယြန္းဆက္က ထိုင္းအိုလံပစ္ေကာ္မတီ ဥကၠဌဆိုေတာ႔ ၿမန္မာၿပည္က အားကစားဝန္ႀကီး ဦးတင္႔ဆန္းနဲ႔ နီးစပ္တဲ႔ဆက္ဆံေရးရွိပံုပဲ၊ ဒီကေန ဦးတင္႔ဆန္းက ဦးသိန္းစိန္ကို သူဘယ္လိုပိုင္ေႀကာင္း ႀကြားလံုးေတြပစ္ထားပံုရတယ္။ (ဒါေပမဲ႔ ဦးတင္႔ဆန္းကိုေပးရမဲ႔ အစိုးရအေႀကြးေတြ ကိစၥက အမွန္ပဲ)။

တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လွိဳင္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒီတပ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ထိုင္းရဲ႔အကိုင္ကိုခံပါ႔မလား ၿဖစ္နိဳင္ေခ်နည္းတယ္လို႔ ၿမင္မိတာပဲ။ ဒါေပမဲ႔ ယြန္ဆက္က မင္းေအာင္လွိဳင္လည္း ေတာ္ေတာ္ႀကြယ္ဝတဲ႔သူပဲလို႔ ေၿပာသြားတာရွိေတာ႔ ေတြးစရာေလးေတြ ရွိသြားၿပန္ေရာ။

ဒီအသံဖိုင္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကာယကံရွင္ယြန္ဆက္ကေတာ႔ ဒါဟာ အမွန္တကယ္မဟုတ္ပဲ တစ္စံုတစ္ေယာက္က သူ႔ကို သက္သက္မဲ႔ နိဳင္ငံေရးအရလုပ္ႀကံတာ၊ လက္ရွိအစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္ကိုရန္တိုက္ေပးတာ စသၿဖင္႔ ၿငင္းဆန္ၿပီး ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိယင္လပ္အစိုးရ ထိခိုက္မွဳရွိသြားတယ္ဆိုရင္ သူရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္ေပးဖို႔ အသင္႔ပဲလို႔ ေၿပာေပမဲ႔ ယင္လပ္ကေတာ႔ ဒီလိုလုပ္ဖို႔မလိုအပ္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။
ဆက္စပ္သတင္းဖတ္ရန္ -
http://www.bangkokpost.com/news/security/357859/yuthasak-blames-anti-dialogue-rebels-for-flurry-of-violence

Aung Zin Latt

လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူ ပေပ်ာက္ေရးဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းမည့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈတင္ျပရမည့္အခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္ ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဇူလုိင္လ ၈ ရက္ တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျငင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူပေပ်ာက္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ “ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေကာ္မရွင္တြင္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ အခါတြင္ မိမိတို႔ဦးစီး သည့္ တစ္စီးပြားတည္းျဖစ္ေသာ မိသားစုပိုင္ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း ေပးရန္တာဝန္ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို တန္ဖိုးႏွင့္တကြ စာရင္းျပဳစုၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေပးပို႔ရမည္” ဟူေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညႊတ္မႈမရွိသျဖင့္ ႏုတ္ပယ္သင့္ပါသည္ဟု မွတ္ခ်က္ ျပဳခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒတြင္ “လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႔အပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တစ္စီးပြားတည္းျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို တန္ဖိုးႏွင့္တကြ စာရင္းျပဳစုၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေပးပို႔ရမည္” ဟူ၍ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ ယခုေကာ္မရွင္ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ယခုဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔က ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ဦး ၏ အမည္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ သို႔တင္သြင္းၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရယူ၍ ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းရသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒအရ “လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႔အပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္သည္” ဟုမွတ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မႈလပိုင္ဆိုင္မႈစာရင္း မ်ားကို ျပဳစု၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေပးပို႔ရမည္ဆိုသည္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကား သည္။

ထို႔ျပင္ေကာ္မတီႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလံုး အတြက္လညး္ေကာင္း၊ တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လည္းေကာင္း၊ လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူ ပေပ်ာက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူမႈပေပ်ာက္ေစရန္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူမ်ားသည္ ပြင့္လင္း ျမင္သာရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ရရန္လိုေၾကာင္း အဆိုပါတာဝန္ရွိသူက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

yangonchronicle

ျမနႏၵာဂ်ာနယ္၊ အတြဲ-၂၊ အမွတ္-၂၅

ေဆာင္းပါးရွင္-သင္းသင္းေသာ္

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ႔ ဖုန္းေျပာျဖစ္တယ္။ မေတြ႕တာၾကာလို႔ ဟိုအေၾကာင္း ၊ ဒီအေၾကာင္းေတြ ေျပာျဖစ္ၾကရင္း သူကေမးလာတယ္။ “ဟဲ့-နင္လက္မွတ္ထိုးမွာလား”တဲ့။ ဘာမဆိုင္ညာမဆိုင္၊ အရင္းမရွိ အဖ်ားမရွိေမးေတာ့ ဘာျပန္ေျပာရမွန္း မသိဘူး။ “ဟိုဥပေဒေလ ။ လူမ်ဳိး ျခားကို မယူဖို႔”ဆိုတာ။ ၿပီးေတာ့ဆက္ေျပာေသးတယ္။“ ငါေတာ့သေဘာတူတယ္။ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းရင္ထိုးမွာ။ နင္လည္းထိုး၊ တကယ္လို႔ လက္မွတ္မထိုးရင္ နင္ကုလားမယားျဖစ္ခ်င္လို႔ပဲ”တဲ့။
ဘုရား၊ ဘုရား၊ ဖုန္းကို ပစ္ခ်လိုက္တယ္။ ၾကက္သီးေတြဖ်န္းဖ်န္းထလာတယ္။ သူဘာေတြဆက္ေျပာေနလည္း ကၽြန္မမသိေတာ့ဘူး။ ဒါ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္လား၊ အစြန္းေရာက္စိတ္လား၊ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ယူသန္စိတ္လား။ ဘာကိုမွ ခြဲျခားမသိေတာ့ဘူး။

သံသယ

မံုရြာဘက္က အမ်ိဳးေတြေရာက္လာတယ္။ မိသားစုေတြ ၀ိုင္းထိုင္ၿပီး စကားေျပာျဖစ္ၾကတယ္။ ရြာအေၾကာင္းလည္း ေမးျဖစ္တယ္။ မံုရြာဘက္က သတင္းေတြၾကားတယ္။ အဆင္ေျပၾကရဲ႕လား။ ခုေကာ အေျခအေနက ဘယ္လိုရွိလဲ။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပဲမို႔လား။ ေမးခြန္းေတြ ဆက္တိုက္ေမးလိုက္တယ္။ ျပန္ေျဖတ့ဲစကားလံုးက“လူတိုင္းသံသယစိတ္ေတြနဲ႔တဲ့။ စိတ္ေအးလက္ေအး မေနရပါဘူး”တဲ့။
သံသယစိတ္ဟာ အရမ္းကို ေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္။ ယံုၾကည္မႈမရွိ၊ မလံုမျခံဳစိတ္ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ စိတ္ေအးလက္ေအးမေနနိုင္တာ အျပစ္မဆိုသာပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ဒီရက္ပိုင္းေတြမွာ ျမန္မာျပည္အနွံ႔အျပား ေနရာေဒသေတြမွာ ေကာလဟလေတြကလည္း ပ်ံ႕လြင့္လို႔ေနသကိုး။ ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕ရတာလည္းမဟုတ္၊ ကိုယ့္ေရွ႕မွာ ျဖစ္တာလည္း မဟုတ္၊ ကိုယ့္ရပ္ရြာမွာလည္း မဟုတ္ပါဘဲ။ ဟိုသတင္းဒီသတင္းေတြေၾကာင့္ စိတ္ေအးလက္ေအးမေနရ၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်ေနၾကရတာ ျဖစ္တတ္တာပါပဲ။
ဒီလိုျပသနာေတြ၊ ေကာလဟလေတြအျပင္ ေလာေလာလတ္လတ္ႀကီး လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ေနတာက လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းမယ့္ အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒဆိုတဲ့ ကိစၥပါပဲ။ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမိ်ဳးတိုင္းက ဘာသာေရးေဟ့ဆိုရင္ ဆတ္ဆတ္ထိ မခံၾက။ “ေကာလဟာလေတြကလည္း ပ်ံံ႕ေနတာပဲ။ ေရတြင္းထဲမွာေဆးခပ္ထားလို႔တို႔၊ ေရခဲေခ်ာင္းမွာ ေဆးတို႔လိုက္လို႔ ကေလးနွစ္ေယာက္ေဆးရံုတင္လိုက္တာတို႔၊ လမ္းေဘးေသာက္ေရအိုးစင္ မွာ ဘာသာျခားေတြက ေဆးခပ္ထားတယ္တို႔နဲ႔ စံုေနတာပဲ။ အကုန္လံုးကလည္း ဒါေတြၾကားၿပီး ေၾကာက္လန္႔ေနၾကတယ္။ သံသယစိတ္ေတြကလည္း အျပည့္။ အမတို႔ဆီမွာ လမ္းေဘးေရအိုးစင္ ေရကိုမရွိဘူး။ ထည့္မယ့္သူကလည္း မထည့္ေတာ့သလို ေသာက္မယ့္သူလည္း မရွိေတာ့ဘူး။ အမတို႔ေတာင္ ေရအိုးစင္တည္ဖို႔ ၀ယ္ထားတဲ့ ေသာက္ေရအုိး အခုမတည္ျဖစ္ေတာ့ဘူးေလ။

“တစ္ခ်ဳိ႕၇ြာေတြမွာပိုဆိုးတယ္။ ကိုယ့္ျခံ၀င္းထဲက ေရတြင္းကို ေဆးလာခပ္ခံ၇မွာစိုးလို႔ ညဘက္ေစာင့္အိပ္တာတို႔၊ ေရတြင္းကို အ၀တ္ဖံုးထားတာတို႔ေတြေတာင္ လုပ္ၾကတာ။ ညေနဆိုရင္ ရြာသားေတြက ကင္းလွည့္ေနၾကၿပီ။ ဟိုအသံဒီအသံကလည္း စံုေနေတာ့ ရင္းနွီးတဲ့ သူေတြကိုေတာင္ သူ႔ကိုယ္မယံု၊ ကိုယ့္သူမယံု၊ ေၾကာက္စိတ္ေတြ၊ သံသယစိတ္ေတြနဲ႔ စိတ္ေအးရတယ္လို႔ကို မရွိေတာ့ပါဘူး”တဲ့။

ေအးခ်မ္းေနတဲ့ ရင္ထဲကို ဒီသံသယေတြနဲ႔ ဒီအေၾကာက္တရားေတြ ဘယ္သူရိုက္သြင္းေပးေနတာလဲ။ ပူေလာင္မႈေတြနဲ႔ မျငိမ္းခ်မ္းျခင္းေတြကို ဘယ္သူထည့္သြင္းေပးလိုက္တာလဲ။ေကာလဟလေတြကို ဘယ္သူေဆာင္ၾကဥ္းလာတာလဲ။ မသီတာေထြး အမႈ၊ ရန္ကုန္-ေတာင္ကုတ္ အေ၀းေျပးကားေပၚမွာ ပါလာတဲ့မူဆလင္ ဆယ္ေယာက္ အသတ္ခံရတဲ့ကိစၥ၊ မိတၳီလာကိစၥ ၊ လားရႈိးကိစၥ၊ ....မ်ားျပားလွတဲ့ ကိစၥေတြက ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္..ဒါေတြရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲကေတာ့ အခုအမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ကို အတည္ျပဳဖို႔ ၾကိဳးစားလာေနၾကတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြအေပၚ ပုခံုးေျပာင္း သြားျပန္ပါတယ္။ ဘယ္သူေတြက သားေကာင္ျဖစ္ၿပီး ဘယ္သူေတြက အေရႊ႕ခံေနရတာလည္း။ ဆင္ကြက္ထဲ၀င္သြားတာလား။ ထြင္ကြက္ထဲ ၀င္သြားတာလား။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အခု လူတိုင္းရဲ႕ ရင္ထဲမွာ သံသယေတြ၊ အေၾကာက္တရားေတြနဲ႔ ပ်ံ႕နွံ႕ တုန္လႈပ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာ မတည္ျငိမ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစဖို႔ အခြင့္ေကာင္းျဖစ္ေနပါၿပီ။ အမုန္းတရားေတြကေတာ့ စြဲျမဲေနခဲ့ပါၿပီ။


လက္မွတ္ထိုးေကာက္ခံ

ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ကို အတည္ျပဳနုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဆီက ေထာက္ခံလက္မွတ္ေတြ ထိုးခိုင္းေနပါၿပီ။ မႏၱေလး ဘုရားႀကီးဘက္မွာဆိုရင္ ေလာ္စပီကာႀကီးဖြင့္၊ သီခ်င္းေတြဖြင့္ ခံုေတြခင္းၿပီး လက္မွတ္ထိုးေတြေကာက္ေနတာ ေတာ္ေတာ္ကို ခရီးေပါက္ေနပါၿပီ။ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွာေတာ့ ဒီေထာက္ခံလက္မွတ္ထိုးေတြကို ဆရာဒကာရင္းေတြကတဆင့္ စုေဆာင္းတယ္လို႔လည္းသိရတယ္။ မံုရြာ၊ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ရွိတဲ့ေက်းရြာေတြမွာေတာ့ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ေတြက တစ္ရြာလံုးကို ေက်ာင္းကိုလာဖို႔ဆင့္ေခၚၿပီး လက္မွတ္ထိုးခိုင္းပါသတဲ့။

“ရြာဘက္က ဆရာေတာ္က သူတို႔ရဲ႕ ဒကာမေတြကို လက္မွတ္လိုက္ထိုးခိုင္းတယ္။ ဒကာ၊ ဒကာမတစ္ေယာက္စီက လက္မွတ္ တစ္ရာစီျပည့္ေအာင္ စုခိုင္းထားတယ္။ အမတို႔အိမ္ဘက္ေတြလည္း ရြာထဲက လူေတြကလက္မွတ္လာထိုးခိုင္းတယ္။ ဘာသာျခားကို မယူဖို႔တဲ့။ ကိုယ္လည္းယူမွမယူတာ ဘာမွဖတ္ၾကည့္မေနေတာ့ဘဲထိုးေပးလိုက္တယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ရြာက ဘာသာျခားေတြဆိုရင္ ေျပာင္းသြားၾကၿပီ။ ဘာသာျခားဆိုင္ေတြလည္း အေရာင္းေတြက်သြားတယ္။ အရမ္းကို သိသာတယ္”လို႔ အလည္လာတဲ့ မံုရြာေဆြမ်ိဳးေတြက တစ္ေယာက္တစ္ခြန္း ေျပာျပၾကတယ္။

ဒီအမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒဆိုတာဟာ ကိုယ့္ဘာသာသာသနာနဲ႔ ကိုယ့္ဗုဒၶဘာသာ မိန္းခေလးေတြကို ကာကြယ္ေပးလို႔ ဒီဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ဆရာေတာ္ေတြကို အင္မတန္ေထာက္ခံၿပီး ေက်းဇူးေတြလည္း တင္ေနၾကတယ္တဲ့။

နူးညံ့သူေတြ မုန္းၾကၿပီလား

တရားလာေဟာတဲ့ ဆရာေတာ္ေတြရဲ႕ တရားေတြကို နာၾက၊ ေခြေတြကို ၾကည့္ၾက၊ ေဒါသေတြထြက္၊ အမုန္းမီးေတြေတာက္၊ ခံျပင္းစိတ္ေတြ၀င္ၿပီး အပူေတြကိန္းေအာင္းကုန္ၾကတာကိုေတာ့ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကပါၿပီ။

“အ၇င္တုန္းကေတာ့ တရားနာတယ္ဆိုတာ ရင္ထဲက အပူမီးေတာက္ေတြ ျငိမ္းေအးၿပီး စိတ္ေရာကိုယ္ေရာ ေအးခ်မ္းသြားတာ။ ေလာဘေတြ၊ ေဒါသေတြ ၊ ေမာဟေတြ အကုန္ျငိမ္းေအးသြားေလာက္ေအာင္ကို တရားေရေအးတိုက္ေကၽြးတယ္ေပါ့ေနာ္။ အခုေတာ့ လူေတြရဲ႕ ရင္ထဲမွာ အမုန္းေတြပြားလာတယ္။ ကံ၊ ကံ၏ အက်ဳိး၊ ကိုယ္ျပဳတဲ့ကံ ကိုယ့္သာခံ၇မယ္ဆိုတဲ့ စကားေတြလည္း မရွိေတာ့ဘူး။တကယ္က ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ အင္မတန္ သိမ္ေမြ႕တဲ့ အရာ။ အခုေတာ့ ကိုယ့္အိမ္က လူေတြေတာင္ ဟိုမုန္႔ဆိုမစားဘူး။ ဒီဆိုင္ဆို မ၀ယ္ဘူး။ ေတာ္ေတာ္ကို ရင္မေအးစရာပါပဲ”လို႔ လည္း ၿမိဳ႕ခံ အခ်ဳိ႕က ေျပာၾကပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာက ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္က ဘယ္ရြာသားကိုမွ လက္မွတ္မေကာက္ဘူး။ ၀င္လည္းမပါဘူးေလ။ ဒါကို ရြာကအခ်ိဳ႕လူေတြက ဆရာေတာ္ကို မေက်နပ္ဘူး။ တာ၀န္မေက်ဘူးလို႔လည္း ေျပာၾကတယ္။ ရြာမွာဒီကိစၥနဲ႔ ဆရာေတာ္ကို ၾကည္ညိဳတဲ့သူ၊ မၾကည္ညိုတဲ့သူ ကြဲကုန္ၿပီ။ အခ်င္းခ်င္းေတြလည္း လက္မွတ္ထိုးမယ္ မထိုးဘူးနဲ႔ စိတ္၀မ္းေတြ ကြဲေနတယ္။

အေျခအေနကေတာ့ ဒီအတိုင္းပဲ။ ရြာက လူေတြက အားရင္ ဒီတရားေခြေတြကိုပဲ စပီကာနဲ႔ အၿပိဳင္္ဖြင့္ထားတာ။ အားေနလည္း ဒီအေၾကာင္းေတြပဲ ေျပာေနတယ္။ ဒီစိတ္ေတြနဲ႔ မြန္းၾကပ္ေနၾကသလိုပဲ။ ေခြေတြၾကည့္ၿပီး ေဒါသေတြထြက္နဲ႔ အမုန္းေတြကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကိုစိုးတယ္”လို႔လည္း ကိုယ္လက္လွမ္းမီတဲ့ ရြာကမိတ္ေဆြေတြကို ေမးျမန္းစံုစမ္းၾကည့္ေတာ့ ျပန္ေျဖခဲ့တဲ့ စကားပါ။


သက္ေရာက္မႈတိုင္း ေကာင္းပါ့မလား

အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေပၚေပါက္ေရး လႈပ္ရွားမႈကေတာ့ တဟုန္ထိုးျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဘယ္လိုပဲေတြးေတြ ၊ ဘယ္လိုပဲေမးေမး အေျဖကေတာ့ ေပၚမလာပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာမိန္းခေလးေတြဟာ တကယ္ပဲ ဥပေဒနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမွ ၊ တားျမစ္ထားမွ၊ ေဘာင္ခတ္ကန္႔သတ္ထားမွ ရမယ့္သူေတြလား။ ဒီေလာက္ထိ အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ကို မေစာင့္ထိန္းနုိင္ေတာ့တဲ့သူေတြျဖစ္သြားလို႔လား။ဥပေဒနဲ႔ ထိန္းေက်ာင္းရေလာက္ေအာင္ထိ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေလးေတြက ဘာသာျခားေတြကို ဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ယူထားသလဲဆိုတဲ့ စစ္တမ္းအေသးစိတ္ေတြေကာ ေကာက္ထားလို႔လား။ ကိုယ့္ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္မွာေတာ့ မိသားစု အစုတစ္ရာမွာ ဘာသာျခားကို ယူတဲ့သူ တစ္ေယာက္မရွိပါဘူး။အျခားဘာသာ၀င္ေတြက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကို ဘယ္လိုထင္ၾကမလဲ။ ကိုယ့္သိကၡာကိုယ္မေစာင့္စည္းၾကလို႔ ဒီလိုဥပေဒထုတ္ခံ၇တာေပါ့လို႔မ်ားေတြးၿပီးဟားၾကေလမလား။ ဒီလိုသာဆိုရင္ ေမြးထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ မိဘေတြကိုယ္တိုင္က ကိုယ့္သမီးပ်ိဳေတြကို မသြန္သင္နုိင္လို႔၊ မဆံုးမနုိင္ မထိန္းေက်ာင္းနုိင္ေတာ့လို႔ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္ေတြက ၀င္ပါၿပီး ထိန္းေက်ာင္းေပးေန၇တာမ်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္သြားေလမလား။

ကိုယ့္တစ္ေယာက္တည္းေတြးေတာရင္း ဒီအေၾကာင္းအ၇ာေတြကို ရင္ဖြင့္ေျပာျပဖို႔ ၿမိဳ႕ထဲက ဆရာ့ထံကို ထြက္လာခဲ့တယ္။ ဆရာ့ဆီမွာ ေျပာျပတယ္။ ၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ဆရာေတြ၊ ၿမိဳ႕ခံေတြ ဘယ္လိုသံုးသပ္ၾကလဲ။ ဘယ္လိုေတြးလည္းဆိုတာကိုလည္း လက္လွမ္းမီသေလာက္လိုက္ေမးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

“ဗုဒၶဘာသာတရားဆိုတာက ျငိမ္းခ်မ္းေရးတရားပါ။ နည္းနည္းေတာ့လြဲေနတယ္။ ေျပာျပန္ရင္လည္း ဆန္႔က်င္သလိုျဖစ္သြားဦးမယ္။ အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ဒါေတြကို မလုပ္ေစခ်င္ေသးဘူး။ အခုက ရႈပ္ေထြးေနတဲ့အခ်ိန္ေလ။ မျငိမ္းခ်မ္းၾကဘူး။ အခြင့္အခါကို ေစာင့္ေနတဲ့သူေတြကလည္း အမ်ားႀကီးပဲ။ ဒီအခြင့္အေရးကို ရဖို႔ ဒီလိုျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးေနသလားဆိုတာလည္း မခန္႔မွန္းနုိင္ဘူးေလ။

အခု ဘာသာျခားနဲ႔ပိုျဖစ္လာတာ။စိတ္ေတြကို အရမ္းကို လႈ႔ံေဆာ္လိုက္သိုျဖစ္ေနတယ္။ ကေလးေတြရင္ထဲမွာေတာင္ ေရာက္ေနၿပီ။ ေစာင့္ေလမ်ိဳးႏြယ္ဆိုတာကလည္း ဘုရားေဟာတာက ဒီလိုႀကီးေစာင့္ရမယ္္လို႔ ေဟာတာမဟုတ္ပါဘူး။ အခုက ေရာေထြးေနတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္က သံသယေတြနဲ႔ေလ။ သူတို႔ကလည္းေၾကာက္ေနၾကတယ္။ ဒီတိုင္းကေတာ့ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ဖို႔ိုတာ ဘယ္လိုလုပ္ျဖစ္နုိင္ေတာ့မွာလဲ။ ”လို႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ခံ အခ်ိဳ႕ကလည္း သံုးသပ္ေျပာဆိုၾကပါတယ္။

“ဘုရားရွင္ရွိစဥ္ကေတာင္ ဘုရားက ဒိဌိေက်ာင္းကို သြားတာပါပဲ။ဘုရားေက်ာင္းေဘးမွာလည္း ဒိဌိေက်ာင္းေတြရွိတာပဲ။ ၿပီးေတာ့ ဗုဒၶဘာသာက စည္းရံုးပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။ စည္းလည္းမစည္းရံုးရဘူး။ ဘုရားကိုယ္တိုင္ကိုယ္က ယံုၾကည္ရင္ကိုးကြယ္ေပါ့။ ဗုဒၶဘာသာမိဘက ေမြးလို႔ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ရမယ္လို႔ မေျပာဘူး။ ကိုယ္တိုင္ယံုၾကည္မွ လက္ခံ၊ ကိုယ္တိုင္က်င့္ပဲ။ ”လို႔လည္း လူႀကီးသူမေတြက ေျပာျပပါတယ္။


ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္မလဲ

ကိုယ့္လက္ထဲကို လက္မွတ္ထိုးတဲ့ စာရြက္မ်ားေရာက္လာခဲ့ရင္ လာလုပ္ရမလဲ။ လက္မွတ္ထိုးမွာလား။ မထိုးဘူးလား။ ဘယ္သူေတြက ေထာက္ခံၿပီး ၊ ဘယ္သူေတြက ကန္႔ကြက္ၾကပါသလဲ။ ေထာက္ခံသူေတြကေကာ ဘယ္လိုလူေတြျဖစ္ၿပီး ဘာေၾကာင့္ေထာက္ခံၾကပါသလဲ။ ကန္႔ကြက္ၾကသူေတြကေကာ ဘယ္လိုလူေတြျဖစ္ၿပီး ဘာ့ေၾကာင့္ကန္႔ကြက္ၾကပါသလဲ။

တစ္အိမ္တက္ဆင္း လက္မွတ္လိုက္ထိုးခိုင္းတာမ်ိဳးနဲ႔ မၾကံဳေတြ႔ပါေစနဲ႔လို႔ေတာ့ ဆုေတာင္းေနမိတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ လက္မွတ္မထိုးေပးဘူးလို႔ ေျပာရင္ သူငယ္ခ်င္းေျပာသလို ဘာသာျခားမယားျဖစ္ခ်င္ေနလို႔လို႔ ေအာ္ေတာ္မစ္တစ္ စာရင္းသြင္းခံရမယ္။ လက္မွတ္ထိုးလိုက္ျပန္ရင္လည္း ကိုယ္ေတြ သိကၡာမရွိ၊ အက်င့္ပ်က္၊ အမ်ိဳးဂုဏ္ကို မေစာင့္ထိန္း၊ ဘာသာတရားကို လ်စ္လွ်ဴရႈတဲ့ မိဘဆိုဆံုးမလို႔ မရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျပန္ဦးမယ္။

ကၽြန္မတစ္ေယာက္တည္းရဲ႕ အေတြးကေတာ့ ဒီလိုလြတ္လပ္ပြင့္လင္းလာတဲ့ ေခတ္၊ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ကိုယ္က်င့္သိကၡာကို ထိပါးတယ္လို႔ ခံစားရတဲ့ ဘယ္လိုဥပေဒမ်ိဳး ဘယ္လိုအမိန္႔မ်ိဳးကို မွ ေဘာင္ခတ္မခံခ်င္ခဲ့ဘူး။ ဘယ္လိုလူေတြ ဘယ္လိုေတြးမွန္းမသိေပမယ့္ ကိုယ့္ဆီလက္မွတ္ထိုးစာရြက္ေရာက္လာခဲ့ရင္ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးေစာ္ကားၾကဦးမွာလား ဆိုတဲ့အေတြးကို ေတြးေနၾကတဲ့သူေတြလည္း အမ်ားႀကီးက်န္ေနပါေသးတယ္။

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.