07/13/13

၂၀၁၃ ႏွစ္ဦးပိုင္းကတည္းက ျမန္မာ ေစ်းကြက္ထဲကို ၀င္ေရာက္ဖို႔အတြက္ အေမရိကန္စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြလာ ေရာက္ေလ့လာေနပါတယ္။ သူတို႔က ေစ်းကြက္ကိုၾကည့္တယ္။ သုံးသပ္တယ္။ ဒီကလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ေတြ႕တယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပန္သြားၾကတယ္။ အေမရိကန္အာဆီယံ စီးပြားေရးေကာင္စီက ၫြန္ခ်ဳပ္အန္သိုနီ နယ္လ္ဆင္ကေတာ့ အေမရိကန္ေတြ ျမန္မာျပည္မွာ လႈပ္ရွားဖို႔အတြက္ျပင္ေန ၾကၿပီလို႔ဆုိတယ္။ အဲဒီေကာင္စီရဲ႕ဥကၠ႒ အလက္ဇန္ဒါးဖီးမင္းကေတာ့ ဒီလ (၁၀) ရက္ေန႔မွာ ေကာင္စီလူႀကီးေတြနဲ႔ အစည္း အေ၀းထုိင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈျပဳဖို႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ထားရမလဲ ဆုိတာကို အက်ဥ္း႐ုန္းၿပီးဆိုသြားခဲ့တယ္။

အေမရိကန္-အာဆီယံေကာင္စီက ဒီႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုးကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ျမန္မာျပည္သို႔လႊတ္ၿပီး သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးေရႊမန္း၊ ျပည္သူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တို႔နဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ေလ့လာၿပီးသေလာက္ရွိခ်ိန္ မွာ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြက ျမန္မာ ျပည္မွာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ကိုတျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့မယ့္ပုံေပၚ ေနတယ္။ သူတို႔အျမင္ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာဥပေဒေတြနဲ႔ ထိန္း ေၾကာင္းမႈေတြက ျမန္မာျပည္တြင္းကို အေလာတႀကီး၀င္ေရာက္လာဖို႔အတြက္ အေျခအေနမေပးေသးဘူးလို႔ျမင္ေနၾက တယ္။
နယ္လလ္ဆင္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္က ေငြေၾကးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြထဲမွာ ဘဏ္ စနစ္ကေတာ့အေတာ္ေလးကို ပြင့္လင္းေန ၿပီးဘဏ္လုပ္ငန္းအတြက္အခြင့္အလမ္းတစ္ ခုရွိေနပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ကလည္း လုပ္လို႔ေကာင္းမယ့္ပုံေပၚတယ္။ စားေသာက္ကုန္စည္အပိုင္းမွာ စိုက္ပ်ဳိး ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အေျခအေနေကာင္း ေတြ ပြင့္လင္းလာႏိုင္တယ္။ လွ်ပ္စစ္လုပ္ ငန္းကလည္း အေျခအေနေကာင္းႏိုင္ပါ တယ္လို႔ရည္ၫြန္းေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

“ဒါေပမဲ့ခက္ေနတာကျဖစ္ႏိုင္ေျခဆို တဲ့အေနအထားမွာပဲရွိေနေသးတယ္ဆုိတာ ကဆိုးေနတာပါပဲ”တဲ့။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္ေတြက ျမန္မာျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမွာ အကူအညီေတြေပးခ်င္ ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၂၀၁၄ အာဆီယံ ဥကၠ႒ရာထူးအတြက္လည္း၀င္ေရာက္ေဆြး ေႏြးေပးခ်င္တယ္။ ဒါအျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈေတြ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈေတြနဲ႔ သြားခ်င္တယ္။ ၿပီးေတာ့ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကိစ္ၥရပ္ေတြမွာလည္း စီမံကိန္းေတြ၀င္ ေရာက္ေရးဆြဲေပးခ်င္ေနၾကတယ္လို႔ဆုိ ေနၾကတယ္။
အေမရိကန္ကုမၼဏီေတြျဖစ္တဲ့ ကိုကာကိုလာ၊ ဂ်ီအီး၊ ဂ်ီအမ္ဖို႔ဒ္၊ ဒီလိြဳက္ တီ၊ ေအစီအီး၊ ေကဖီအမ္ဂ်ီ၊ ဆစ္ကိုတုိ႔ ကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ ႐ုံးခန္းေတြဖြင့္ ထားၾကၿပီ။ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို စလုပ္ ေနၾကၿပီ။ ျမန္မာအစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြၾကား ထဲမွာ လႈပ္ရွားၾကမယ့္္ျပည္သူေတြနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ထိေတြဖို႔လိုေနေသး တယ္။ မ်ားမ်ားစားစားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ေစ့ စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုေနပါေသးတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔က အေမရိကန္အစိုးရနဲ႔ ျမန္မာ အစိုးရအၾကားကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈသေဘာတူညီခ်က္မူၾကမ္း TIFA ကို ေရးထိုးခဲ့တယ္။ ဒါကေတာ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးစႀကၤန္ကိုတည္ေဆာက္လိုက္တာ ပါ။ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားအၾကားထိေရာက္ တဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြကိုရရွိဖို႔အတြက္ တည္ေဆာက္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာစီးပြားေရးလာလုပ္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြရွိေနတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေတြရွိေနတယ္ဆိုေပမဲ့ အေမရိကန္ေတြ ကေတာ့ အႀကီးႀကီးေတြလာလုပ္ဖုိ႔အတြက္ အေတာ့္ကို ေႏွးေကြးေနတာကိုေတြ႕ေနရ တယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမွအခ်က္ အလက္မ်ားအရ ႏွစ္ႏိုင္ငံအျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္မႈက ၂၀၁၃ ပထမဘဏၰာေရး ႏွစ္မွာ ကန္ေဒၚလာသန္း ၉၀ ေလာက္ ပဲရွိတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါႏိုင္ငံ ၃၂ ႏိုင္ငံနဲ႔ ခ်ိတ္တြယ္ျခင္းမွာ ကန္ေဒၚလာ ၄၂ ဘီလီယံအထိရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဇြန္လ တစ္လအတြင္း၌ပင္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၄၂၃ သန္းအထိ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏထဲမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံကကန္ ေဒၚလာ ၃၇၆ သန္း၊စင္ကာပူက ၂၃.၆ သန္း၊ ၿဗိတိန္က ၁၅.၈ သန္း၊ တ႐ုတ္က ၄.၁ သန္းႏွင့္ အိႏ္ၵိယက ၉.၆ သန္းတုိ႔ အသီးသီးရွိခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းကို၀င္ေရာက္ေနတဲ့ အေမရိကန္ စီးပြားေရးကပါမႊားအဆင့္ပဲရွိပါေသးတယ္။ အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအရအေမရိ ကန္ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမန္မာျပည္ကို၀င္ လာျခင္းကေႏွးေနေသးတယ္ဆုိေၾကာင္း ပါ။

ေမာင္ယႆ
The hot news weekly


ရုပ္ရွင္မ်ားမွ နာေရးမ်ားဆီသို႔

(၁၂.၀၆.၁၃ ေန႔ CNN မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဦးေက်ာ္သူအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးပါ။ ဂုဏ္ယူပါတယ္ ဦးေက်ာ္သူ။ ျမန္မာမွာ ဒီလိုလူမ်ဳိးေတြ ရွိေနေၾကာင္း ျပေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္)

ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္မင္းသား သုဘရာဇာ
==================
ျမန္မာေတြဟာ အေရးေပၚျဖစ္လာျပီဆိုရင္ ၉၁၁ ကို ဖုန္းမေခၚၾက၊ အျခားအေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မွဳေတြကိုလည္း မဆက္သြယ္ၾကပါ။
သူတို႔ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ့ မာလြန္ဘရန္ဒို သူရဲေကာင္းကိုသာ ဆက္သြယ္ၾကပါတယ္။ နာမည္ေက်ာ္ မင္းသားၾကီး မာလြန္ဘရန္ဒိုဟာ ကမၻာ့ရုပ္ရွင္ေလာကကို စြန္႔ခြာခဲ့ျပီး ၁၉၈၀-၁၉၉၀ အတြင္းမွာ အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ေတြ၊ အသုဘသျဂၤဳိလ္ျခင္းေတြကို လုပ္ကိုင္ေပးခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာအမည္ ေက်ာ္သူလို႔ေခၚတဲ့မင္းသားဟာ ရုပ္ရွင္ကားေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရုိက္ကူးခဲ့ျပီး အကယ္ဒမီေရႊစင္ဆုကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ တစ္ျပည္သူမေရႊထားရုပ္ရွင္နဲ႔ ရရွိခဲ့ပါတယ္။
၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ အေမ႔ႏို႔ဖိုး ဇတ္ကားနဲ႔ ရုပ္ရွင္ဒါရုိက္တာဆုကို ထပ္မံရရွိခဲ့ေပမယ့္ ေဆးရုံမွာ အေဖာ္မဲ့ ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ အဘြားအိုတစ္ေယာက္ရဲ့ အျဖစ္က သူ႔ရဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ဆြဲလွည့္သြားခဲ့ပါတယ္။
ဆရာ၀န္ေတြက မိသားစု၀င္ေတြကို လူနာဟာ ကြယ္လြန္ခါနီးျပီလို႔ ရွင္းျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာ မိသားစုေတြ ေပ်ာက္သြားပါေတာ့တယ္။ ေနာက္ရက္အနညး္ငယ္မွာ လူနာေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ရုပ္အေလာင္းကို ပိုင္ရွင္မရွိပဲျဖစ္ေနပါတယ္လို႔ ေက်ာ္သူက သူ႔ရဲ့ ရန္ကုန္ရုံးခန္းအတြင္းမွာ CNN ရုပ္သံကို ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။
လူနာရဲ့မိသားစုဟာ သျဂၤိဳလ္စားရိတ္ မတတ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ခဲ့တာလို႔ သိလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုအျဖစ္ေတြ အမ်ားၾကီးေပၚေပါက္ေနျပီး ဆင္းရဲတဲ့မိသားစုေတြဟာ လူနာကြယ္လြန္တဲ့ညမွာ ေဆးရုံက ထြက္ေျပးၾကတယ္လို႔ သူကေျပာျပပါတယ္။
ဒါနဲ႔ပဲ အခမဲ့နာေရးကူညီမွဳအသင္းေပၚေပါက္လာပါေတာ့တယ္လို႔ အကယ္ဒမီဆုမ်ားရွင္ ေက်ာ္သူကေျပာျပပါတယ္။ သူဟာ အခမဲ့စာၾကည့္တိုက္၊ ပညာသင္ေက်ာင္း၊ သြားေဆးကုခန္း၊ အခမဲ့ေဆးခန္းနဲ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ရုပ္ရွင္မ်ားမွ နာေရးမ်ားဆီသို႔
================
ရုပ္ရွင္ေလာကကို စြန္႔ခြာဖို႔ဆိုတာ သူ႔ရဲ့ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတာ့မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၀၇ မွာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း အဖမ္းခံရျပီး ရုပ္ရွင္ရုိက္ခြင့္ကို အပိတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။
၂၀၀၇ ႏွစ္မွာ ျမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း အၾကီးဆံုး အစိုးရဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲကို ရက္ရက္စက္စက္ႏွိမ္နင္းခဲ့ပါတယ္။ ဘုန္းၾကီးေတြဦးေဆာင္ျပီး လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာဟာ အစိုးရရဲ့ ဓါတ္ဆီေထာက္ပံ႔မွဳေလ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္ကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။
ေက်ာ္သူက ဒီဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲကို ကူညီခဲ့တယ္ဆိုတာကို မျငင္းပါဘူး။ သူက လူေတြကို ကူညီတယ္ဆိုတာ အဆင့္အတန္း၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာမေရြး ကူညီတာမို႔ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မ်က္ႏွာမလႊဲႏုိင္ပါဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။
ဦးေက်ာ္သူက ႏွစ္ ၅၀ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအျပီး ၂၀၁၁ မွာ အာဏာရလာတဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာ လုပ္ရကိုင္ရတာ ပိုေကာင္းလာတယ္လို႔ ရွင္းျပပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း တိုင္းျပည္ရဲ့ ကြက္တိကြက္ၾကား လူမွဳေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမွဳကို ကာကြယ္ဖို႔ အစီအမံေတြက မလံုေလာက္ေသးဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဘာေတြလုပ္ေပးဖို႔ လိုေနေသးတယ္ဆိုတာကို အစိုးရကို ျပေနၾကတာပါလို႔ ေျပာျပပါတယ္။
သူက အစိုးရဟာ တကယ့္လက္ေတြ႔မွာ ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို မသိဘူး။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူေတြကလည္း ေနျပည္ေတာ္ကိုသာ တိုက္ရုိက္သြားျပီး ႏိုင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ေတြ႔ေပမယ့္ ျပည္သူေတြနဲ႔ ထိေတြ႔မွဳ မရွိဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္အၾကံျပဳလိုတာကေတာ့ လူမွဳေရးအဖြဲ႔ေတြ၊ NGO ေတြနဲ႔ အရင္ေတြ႔ျပီး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြရရင္ တကယ့္လက္ေတြ႔ကို သိလာမယ္။ ဒါကိုေ၀ဖန္ပိုင္းျခားျပီး ညိွႏွဳိင္းေဆြးေႏြးဖို႔ အစိုးရနဲ႔ တျခားပါတီေတြနဲ႔ ေတြ႔တာကပိုေကာင္းပါမယ္။
သူက အျခားပါတီေတြဟာ သူတို႔ရဲ့ ကတိေတြကို သူတို႔ကိုယ္ပိုင္အလွဴေငြနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သင့္ျပီး သူ႔ကို ဘဏ္တိုက္လို သေဘာထားမေနသင့္ေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။

ျပန္လည္ျပဳျပင္ေနေသာ တုိင္းျပည္လား
=====================
World Economic Forum ကို ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လာေရာက္ခဲ့ၾကျပီး အတိတ္ကနာမည္ဆိုးကို ဘယ္ေလာက္ခါခ်ႏိုင္မလဲလို႔ ႏွစ္ရက္ၾကာေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း CNN က ကိုေက်ာ္သူနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။
အေျခခံေလာက္သာ ဒါမွမဟုတ္ လံုး၀နီးပါး လူမွဳအေထာက္အပံ႔ေတြမရွိေနတဲ့ တိုင္းျပည္ဟာ မခိုင္ခ႔ံတဲ့အေဆာက္အဦးေတြ၊ ခ်ဳိင့္ခြက္ေတြျပည့္ေနတဲ့လမ္းေတြ၊ ကြက္တိကြက္ၾကားဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ေတြအျပင္ သန္း ၆၀ ရဲ့ ေလးပံုတစ္ပံုကိုသာ ေထာက္ပံ႔ေပးႏိုင္တဲ့ ဒိတ္ေအာက္ေနတဲ့ ဓါတ္အားလိုင္းေတြသာရွိေနပါတယ္။
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဟာ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွတ္တမ္းမ်ားအတိုင္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာ ထပ္တူရွိေနပါတယ္။ ( ေနာက္ဆံုးထြက္တဲ့ McKinsey & Company ရဲ့ မွတ္တမ္းအရျဖစ္ပါတယ္။ )
ဒါကို ျပဳျပင္မယ္ဆိုရင္ ေငြလိုပါတယ္။
ေက်ာ္သူနဲ႔အဖြဲ႔ဟာ အလွဴေငြေတြေပၚမွာ ရပ္တည္ေနျပီး လုပ္အားေပး ၅၀၀ ေလာက္ဟာ ေန႔စဥ္နာေရးကူညီမွဳအသင္းမွာ လုပ္အားေပးေနၾကပါတယ္။ ဆရာ၀န္ေတြနဲ႔ သူနာျပဳေတြကလည္း ေဆးရုံနဲ႔ ေဆးေပးခန္းေတြမွာ မ်က္စိခြဲစိတ္ျခင္း၊ မိခင္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနဲ႔ ေသြးလွဴဒန္းျခင္းတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနၾကပါတယ္။
သူတို႔လုပ္ငန္းအတိမ္အနက္ကို ရုံးခန္းအ၀င္၀မွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားတဲ့ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဓါတ္ပံုေတြမွာ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဓါတ္ပံုတစ္ပံုမွာေတာ့ အသစ္စက္စက္ဇနီးေမာင္ႏွံဟာ လက္ထပ္ပြဲ၀တ္စံုနဲ႔ ေခါင္းတလားကိုသယ္ေဆာင္ေပးေနၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ လက္ထပ္ျပီးျပီးခ်င္း လုပ္အားေပးလာခဲ့တာပါလို႔ ကိုေက်ာ္သူက ေျပာျပပါတယ္။
တျခားပံုေတြမွာေတာ့ ေရတြင္းတူးေနတာေတြ၊ ဆိုက္ကလုန္းဒုကၡသည္ေတြကို ကူညီပံ႔ပိုးေနတာေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြ စာသင္ေနတာေတြ၊ ရုပ္အေလာင္းပံုေတြကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္သားေတြ ညီညြတ္ၾကပါ။
===================
ေက်ာ္သူဟာ ျမန္မာျပည္မွာအလြန္နာမည္ေက်ာ္ၾကားေနပါတယ္။
ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္ ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းကို လုပ္ေပးျပီး နာမည္ရေနေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးထဲ၀င္ဖို႔ အစီအစဥ္မရွိပါဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။
သူက ေခါင္းခါပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေထာင္ဖို႔ မရည္ရြယ္ပါဘူး။ ပရဟိတလုပ္ဖို႔ပဲ စိတ္အားထက္သန္ပါတယ္။ အာဏာလဲမလို၊ ေက်ာ္ၾကားဖို႔လဲမဟုတ္၊ လူအထင္ၾကီးခံရဖို႔လဲ မဟုတ္ပါဘူးတဲ့။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူေတြကိုကူညီတဲ့အခါမွာ အက်ဳိးေမွ်ာ္၊ အခြင့္ေမွ်ာ္တာမ်ဳိးမရွိပါဘူး။ ကူညီလိုက္ရင္ သူတို႔ေပ်ာ္တဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္လဲေပ်ာ္ပါတယ္။
သူက ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံပါတယ္။ သူမရဲ့ ဓါတ္ပံုကို သူ႔ရုံးခန္းမွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူေတြဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ သမီး ေဒၚစုၾကည္ကို အထင္ၾကီးေလးစားရုံသက္သက္ မေနသင့္ေတာ့ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။
လူေတြက သူတို႔ေျပာတာကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းမရွိပါဘူး။ အရမ္းအထင္ၾကီးတယ္။ ခ်စ္တယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ရဲ့ မူ၀ါဒေတြကို မလိုက္နာပါဘူး။ အေကာင္အထည္မေဖာ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ့ ျပသနာပါပဲ။
ေက်ာ္သူဟာ ဗမာဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ လူနည္းစုမူဆလင္ေတြၾကားမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ လူမ်ဳိးေရးအဓိကရုဏ္းေတြကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနပါတယ္။
သူက ရုိဟင္ဂ်ာေတြရွိျပီး လူအခြင့္အေရးအဖြဲ႔ေတြက မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မွဳလို႔ ေျပာေနၾကတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို သြားလာခြင့္ မရခဲ့ၾကပါဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။
အစိုးရက အဲဒီေနရာဟာ သိပ္အႏၱရာယ္မ်ားျပီး သြားေရးလာေရးခက္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီကို သြားခြင့္မရခဲ့ပါဘူးလို႔ ဦးေက်ာ္သူက ဆိုပါတယ္။
သူက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန ဒီမိုကေရစီသို႔ အကူးအေျပာင္းမွာ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ လူေတြေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက်င့္သံုးခဲ့တာမို႔ စိတ္ဓါတ္ေတြနိမ့္က်ပ်က္စီးေနတယ္လို႔လဲ ေျပာပါတယ္။
တကယ္လို႔မ်ား လူေတြရဲ့ စိတ္ဓါတ္ေတြ အေကာင္းဘက္ကို ေျပာင္းလဲသြားမယ္ဆိုရင္ ငါးႏွစ္အတြင္း ေျပာင္းလဲကုန္မွာပဲ။
လူေတြကို ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ညီညြတ္ၾကပါ။

http://edition.cnn.com/2013/06/12/world/asia/myanmar-funerals-kyaw-thu/index.html?iref=allsearch


မင္းေက်ာ္ခိုင္


အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေခတ္သစ္ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ တစ္ကြက္ျမင္၊ ႏွစ္ကြက္ျမင္ႏုိင္ငံေရးသမားမဟုတ္၊ ၁၅ ကြက္ေလာက္ႀကိဳျမင္တဲ့ Grand Master အဆင့္ႏုိင္ငံေရးသမားျဖစ္တယ္ဟု
အၿငိမ္းစားတပ္မေတာ္အရာရွိ သတင္းစာဆရာႀကီးမွေျပာၾကား

ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ အရိပ္အေယာင္ေတြ ျမင္ စျပဳလိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း လမ္းမေတြေပၚမွာ ခါေတာ္မွီ ေဆး ႐ိုးထြက္လွန္းခ်င္သူေတြကိုေတြ႕လာ ရတယ္။ ကေလးႏွစ္ေယာက္ကိစ္ၥ အေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္မွ ေျပာၾကားလိုက္တဲ့လူထုေခါင္းေဆာင္ ကိုလည္း ခ်က္ခ်င္း ဆာရီၿခံဳေပး လိုက္ၾကတယ္လို႔ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတစ္ေစာင္မွာ ပင္တုိင္ ေဆာင္းပါးေတြေရးေနတဲ့ အၿငိမ္း စားတပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးလည္း ျဖစ္၊ သတင္းစာဆရာလည္းျဖစ္တဲ့ ဆရာ “ေအာင္ျမင္သူ” က အခုလို သတိေပးေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း လည္း သိရပါတယ္။

ဒီကေန႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေခတ္ဟာၪဏ္ပညာနဲ႔ခ်ဥ္းကပ္ရ မယ့္ေခတ္ျဖစ္ၿပီး သမုိင္းသင္ခန္းစာ ေတြကိုလည္း ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့မရွိ ဖို႔လိုအပ္သလို လက္ရွိကာလဟာ ထိလြယ္၊ရွလြယ္ကာလလည္းျဖစ္ပါ တယ္။ဒီမိုကေရစီဆုိတဲ့ တာ၀န္ယူ မႈ၊တာ၀န္ခံမႈ၊ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ျပည္သူ႕ ထံမွသက္ဆင္းရတဲ့အာဏာအေပၚ ျပည္သူလူထုကိုယ္တုိင္ သတိႀကီး ႀကီးရွိၾကဖို႔၊ ႏုိင္ငံနဲ႔လူမ်ိဳးအေပၚ စစ္ မွန္စြာခ်စ္တတ္ဖို႔အျပင္ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ား အေရးကို ရည္ေမွ်ာ္ၾကဖို႔ တစ္ပြဲထိုး ႏုိင္ငံေရးထံုးမန္းေတြနဲ႔ မိမိကိုယ္မိမိ ေပၚျပဴလာျဖစ္ေအာင္မလုပ္ၾကဖို႔ ၀ါရင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးတစ္ဦးကလည္း အလႊာေပါင္းစံု ျပည္သူလူထုကို သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ယခုလည္း သတင္းစာဆရာလည္း ျဖစ္၊အၿငိမ္းစားတပ္မေတာ္အရာရွိႀကီး လည္းျဖစ္တဲ့ဆရာေအာင္ျမင္သူက...
“ကၽြန္ေတာ္စာေရးတဲ့ေန ရာမွာသိလို႔၊တတ္လို႔၊ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ ျခင္းမဟုတ္ပါ။သမုိင္းသင္ခန္းစာေတြ ကိုရယူၿပီး ႏုိင္ငံအနာဂတ္၊ လူမ်ိဳးအနာ ဂတ္တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ အမွား နည္းေစရန္ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တုရင္ ကစားနည္း စကားနဲ႔ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဒီကေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ တစ္ကြက္ျမင္၊ ႏွစ္ကြက္ျမင္ ႏုိင္ငံေရး သမားမဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကို ၁၅ ကြက္ခန္႔ ႀကိဳျမင္ႏုိင္တဲ့ Grand Master အဆင့္ျဖစ္ပါတယ္”လို႔ ေန႔ စဥ္ထုတ္ပုဂ္ၢလိက ေရႊႏုိင္ငံသတင္းစာ မွာ ေရးသားေနတဲ့ ဆရာေအာင္ျမင္ သူက ေရးသားထားတာကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့ဖူးပါ တယ္။လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ႏုိင္ငံေရး စစ္မ်က္ႏွာေတြက အရမ္းမ်ားတယ္။ သူ႕ဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရင္ဆုိင္ ခဲ့ရတဲ့ လြတ္လပ္ေရးကာလ စစ္မ်က္ ႏွာထက္မ်ားတယ္။ ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံ ေရးက်ားကစားပြဲမွာ သူတစ္ေယာက္ တည္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးစစ္မ်က္ႏွာေပါင္းစံု က လူတစ္အုပ္စုလံုးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရ တာ။ ဒီၾကားထဲ ေဆး႐ိုးထြက္လွန္း သူေတြ၊ ခါေတာ္မွီ ေဗ်ာက္အုိး ေဖာက္သူေတြ၊ ဒီမုိကေရစီအလြဲသံုး စားလုပ္သူေတြရဲ႕စစ္မ်က္ႏွာကိုလည္း ရင္ဆုိင္ရေသးတယ္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္အဆင့္ထက္ ကမ္ၻာ့ ေခါင္းေဆာင္အဆင့္ကို ေရာက္ေန တာ။ သူ႕ရဲ႕ႏႈတ္ထြက္စကားေတြ အေပၚကမ္ၻာကေစာင့္ၾကည့္မွတ္တမ္း တင္ေနတာ။ဒီအခ်ိန္မွာ သူ႕ရင္ထဲမွာ သူ႕ႏုိင္ငံ၊ သူ႕လူမ်ိဳးအေပၚ ဘယ္လို စိတ္ေတြပဲရွိေန၊ ရွိေန ႏႈတ္ထြက္ စကားအေပၚမွာေတာ့ ကမ္ၻာက လက္ခံႏုိင္တဲ့စကားမ်ိဳးကိုပဲ သူေျပာ ရမွာပဲ ဆုိတာေလာက္ကိုေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသား ေတြက သေဘာမေပါက္တာမ်ား တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီကို အသံုးခ်ၿပီး လြတ္လပ္စြာ တံဆိပ္ ကပ္ေနၾကတာ။ ဆာရီၿခံဳေပးေနၾက တာ။ ဒီၪဏ္ရည္ၪဏ္ေသြး ေလာက္နဲ႔ဆုိရင္ တုိင္းျပည္ေရာ၊ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြေရာ ကမ္ၻာ့ အဆင့္အတန္းကိုတုိး၀င္ဖို႔ရင္ေဘာင္ တန္းဖို႔ ခက္ေနဦးမွာပါပဲ” လို႔ ၀ါရင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးတစ္ဦးကလည္း လက္ရွိႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ လို႔ အခုလိုထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့တာ ကိုလည္း ၾကားသိရပါတယ္။

The First Media Group

ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒအရ ရိုဟင္ဂ်ာ တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုဆိုၿပီး တရားဝင္ လက္ခံအတည္ျပဳထားျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာအတြက္ဆိုၿပီး သီးသန္႔စဥ္းစား သြားမွာမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ၁၉၈၂ နုိင္ငံသား ဥပေဒအရသာ ေဆာင္ရြက္သြား မွာျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က RFA ကို ေျပာပါတယ္။

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံက မြတ္စလင္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို နုိင္ငံသားအျဖစ္လက္ခံဖို႔ တုိက္တြန္းခ်က္အေပၚ ျပန္ၾကားေရးဒုဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က တံု႔ျပန္လုိက္တာပါ။

"က်ေနာ္တို႔လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာခဲ့ၿပီးၿပီ (၁) က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ လူမ်ဳိးမရွိပါဘူး၊ သမိုင္းေၾကာင္းအေထာက္အထားအရလည္း ဟိုးတုန္းက အဂၤလိပ္ေခတ္က စၿပီးေတာ့ေကာက္ခဲ့တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းမွာလည္း ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ ေဖာ္ျပခဲ့တာ မရွိပါဘူး၊ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးလို႔ပဲ ေဖာ္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္၊ (၂) က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မွာေနထိုင္ၾကတဲ့ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ထဲမွ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားအက္ဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့လူမွန္သမွ် ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးရမွာျဖစ္ပါတယ္"

ဒီကေန႔ သမၼတရံုးရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာလည္း ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီသူေတြကို ႏို္င္ငံသားေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ တရားဝင္တံု႔ျပန္ထားပါတယ္။

နုိင္ငံသားအခြင့္အေရး ေပးႏိုင္ဖုိ႔အတြက္လည္း ဒုကၡသည္စခန္္းေတြမွာ စာရင္းေကာက္ယူေနေၾကာင္း ဒါေပမဲ့ စာရင္းေကာက္ယူမႈမရေအာင္ ျပင္ပက ေသြးထိုးမႈေတြရွိေနေၾကာင္း ဒီကိစၥကို အရင္ေျဖရွင္းဖို႔လိုအပ္ေနပါတယ္လို႔ ဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္းမွာဘဲ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံထုတ္ Jakarta Post သတင္းစာမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္မႈေတြကို တန္ျပန္ဖို႔အတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ ၃ဝဝ ေလာက္ကို ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္းမွာ စစ္သင္တန္းပို႔ခ်ေပးေနတယ္လို႔ ေဖာ္ျပခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ နုိင္ငံလံုၿခံဳေရးအတြက္ အခ်ိန္နဲ႔အမွ် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဦးရဲထြဋ္က ေျဖၾကားပါတယ္။

"ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြအားလံုးအတြက္ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္လံုၿခံဳေရး အတြက္ အၿမဲတမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကတာပဲ၊ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕ေတြက ဒီသတင္းေတြတင္မဟုတ္ပါဘူး၊ ရရွိတဲ့သတင္းေတြအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ သူတို႔စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ၊ ဒါကလံုၿခံဳေရးကိစၥျဖစ္ေတာ့ ဘယ္သတင္းကိုယံုတယ္ ဘယ္သတင္းကိုမယံုဘူး ဘယ္သတင္းကို မူတည္ၿပီးေတာ့ စံုစမ္းတယ္ဆိုတာမ်ဳိး က်ေနာ္တို႔ကေျပာလို႔မရပါဘူး"

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသား Muhammad Jibril ရဲ႕ အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲက ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ေတြ စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနတဲ့ ဓါတ္ပံု ၂၈ ပံု ကို ေဖာ္ျပထားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြက စံုစမ္းစစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

RFA Burmese

(VOA News မွ July 2013 ရက္စြဲပါ Burma $ 8.5 billion port project facing hurdles သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆို သည္)

ျမန္မာနုိင္ငံမွ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ၿပီးစီးသြားခ်ိန္တြင္ အျမန္လမ္း၊ ရထားလမ္း၊ ပုိက္ လိုင္းမ်ားက အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အႀကီးဆံုး စီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ထုိင္းနုိင္ငံ၏ မူလကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈဗဟိုကို ခ်ိတ္ဆက္ ေပးၾကေပလိမ့္မည္။

ေဒသတြင္း အႀကီးဆံုး စီးပြားေရးဇုန္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အဓိကတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို္ ယခုတုိင္ မစတင္ ရ ေသးေသာ္လည္း ျမန္မာေတာင္ဘက္ကမ္း႐ိုးတန္းမွ ၈.၅ ဘီလီယံေဒၚလာတန္ စီမံကိန္းအေၾကာင္းကို ဦးေဆာင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည့္ ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ အီတာလွ်ံ-ထိုင္း ကုမၸဏီက ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ၿပီး ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီအင္ဂ်င္နီယာ ဆူပတ္ဆက္သာသန္၏ အဆိုအရ ထားဝယ္စီမံကိန္းသည္ သံမဏိစက္႐ံု၊ ေရနံခ်က္စက္႐ံု မွသည္ ေမာ္ေတာ္ကား တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေရနံဓာတုလုပ္ငန္းမ်ားအထိ အရာရာကို ျဖည့္ဆည္းကမ္းလွမ္းသြားမည္ဟု ဆိုပါ သည္။

“အေပါစား လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာအစိတ္အပိုင္း၊ အထည္ခ်ဳပ္၊ အလွကုန္၊စားေသာက္ကုန္ စက္႐ံုေတြ ပါဝင္မွာပါ”ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

စီမံကိန္းေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးသြားပါက ထိုင္း-ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရးကို ပီပီျပင္ျပင္ ျမွင့္တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လညး္ စီမံကိန္း မစခင္ကတည္းကပင္ ေငြေၾကးအခက္အခဲႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ ေဒသခံကန္႔ကြက္မႈတုိ႕ကို ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ နုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ အားထုတ္သည့္အေနျဖင့္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးကိစၥကို ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာ အစိုးရမ်ားက မၾကာေသးမီကပင္ တာဝန္လႊဲေျပာင္း ယူခဲ့ၾကသည္။

ထိုအေတာအတြင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္းခံရမည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံရြာသားမ်ားက ၄ငး္တို႔ဘယ္ေနရာကို ေျပာင္းရမ လဲ၊ ေလ်ာ္ေၾကးဘယ္ေလာက္ရမလဲ ဆိုသည္တုိ႔ကို တိတိက်က် မသိိရေသးဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။

သူမ၏သားသမီးမ်ားက စီမံကိန္းသတ္မွတ္ ဧရိယာထဲတြင္ အိမ္သစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ထားသည္ဟုဆုိေသာ ေဒၚ သိန္းေအး က “ကၽြန္မတို႔ရြာေတြ စီမံကိန္း ဧရိယာထဲမွာ ပါေနတယ္။ မၾကာခင္ ေရႊ႕ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ ေကာလဟာလေတြ က ေတာ့ ေန႔တုိင္း ၾကားေနရတာပါပဲ။ ကၽြန္မကေလးေတြရဲ့ အိမ္ေတြက ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔ စည္းကမ္းကိုက္ညီတဲ့ စာရင္းထဲမွာ မပါဘူးဆိုေပမယ့္ ထိုက္တန္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးမွမရရင္ သူတို႔ကေရႊ႕ေျပာင္းဖို႔ ျငင္းၾကပါလိမ့္မည္” ဟု ေျပာၾကားပါသည္။ အခုထိေတာ့ ဘာမွ မသဲကြဲေသးပါဘူးဟုလည္း သူမက ျဖည့္စြက္သည္။

ဘယ္ေနရာကို ေရႊ႕ရမလဲဟုမသိေသးသူ ေမာ္ေတာ္ဆိုက္ကယ္မကၠင္းနစ္ ဦးစိုးျမအတြက္မွာမူ သူ၏ အသက္ေမြး ဝမ္း ေက်ုာင္းအလုပ္မွာ အႏၱရာယ္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ့္ လက္ရိွေနရာက လမ္းမႀကီးရဲ႕ ေဘးမွာပါ။ လုပ္ငန္းလုပ္ဖို႔ ေကာင္းတဲ့ေနရာေပါ့။ ေရႊ႕ေပးရမယ့္ ေနရာ သစ္ ဒီလိုေကာင္းတဲ့ ေနရာျပန္မရဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္စီးပြားေရးက ဘယ္ေကာင္းေတာ့မလဲ။ ဒါေတြက အစိုးရရဲ့ အစီအစဥ္ ေတြဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မ်ားမ်ားစားစား မသိရပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႕ကေတာ့ လိုက္နာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ၾကရမွာေပါ့”ဟု ဦးစိုးျမက ဆိုပါသည္။

စီမံကိန္းကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားက စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းကုိ ျပသရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေသာ္ျငားလည္း အလားအလာရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမ်ားအေပၚ ေက်နပ္ဖြယ္ျဖစ္လာေအာင္ မ်ားစြာအားထုတ္ရန္ လိုေသးသည္ကို စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာမ်ားက နားလည္သိရွိ ထားၾကပါသည္။

Yangon chronicle

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.