07/15/13

ေရွ ့ကို


“ေရွ႕ကုိ လြတ္လပ္ေရးအရသာကိစၥ
အတြက္ အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာလည္း
ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေသာက္က်င့္ေတြကုိ ျပင္ဖုိ႔လုိ႔
ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့မယ္”
                    ဦးေအာင္ဆန္း
    အာဇာနည္ေန႔ နားနီးခါမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကုိ သတိရေနၾကတာဟု
ဆုိဆုိ၊ခါေတာ္မီဟုေျပာေျပာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္  အသက္ေပးသြားသူ
အာဇာနည္ေတြ ႏွင့္တကြ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔၏ေက်းဇူးကိုဤအခါသမယမွာကၽြန္ေတာ္
တုိ႔ စာနယ္ဇင္း သမားေတြ အေနႏွင့္ အျခားေသာ ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားေတြ
ထက္ ပုိမိုေက်းဇူးတင္ထုိက္သည္ကအမွန္။
    ““ဗုိလ္ခ်ဳပ္မေျပာႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သမီးအေၾကာင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္သမီး ဓာတ္ပုံ ပါရင္ေတာင္
ေရာင္းမေလာက္ျဖစ္ေန တာ စာနယ္ဇင္းသမားေတြညတုိင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိဦးသုံးႀကိမ္ခ်ၿပီး
အိပ္သင့္တယ္”” ဟူေသာ စကားမၾကာ မၾကာၾကားရ တတ္ဖူးသည္ကိုး။
     သုိ႔ေပမင့္ မရွက္တမ္း၀န္ခံရလ်င္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိ ညစဥ္မျပတ္ ရွိခိုးဦးခ်ျခင္းမျပဳျဖစ္ခဲ့ဘူး႐ုံမက
“ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ေက်းဇူးႀကီးလွပါေပသည္” ဆုိကာ အိမ္ဦးခန္းမွာခ်ိတ္ထားေသာ ဓာတ္ပုံကုိ လည္း
ေန႔စဥ္မျပတ္ဖုန္သုတ္ေပးမိျခင္း မ်ိဳးမရွိခဲ့ပါ။ထုိမွ်မက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ငယ္စဥ္ အခါက
အထပ္ထပ္သင္ယူရြတ္ ဖတ္ဖူးသည့္အာဇာနည္ေခါင္း ေဆာင္ႀကီး မ်ား၏စာေတြကဗ်ာေတြ၊
ငယ္စဥ္အခါအာစရိယဆရာတို ့အခါခါသင္ၾကားနာယူေစခဲ့ၾကသည့္“အာဇာနည္
ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြကုိခ်စ္ျမတ္ႏုိးေၾကာင္းေျပာေနတာထက္သူတုိ႔လမ္းညႊန္မွာၾကား
သြားတဲ့စကားေတြ  လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီးသက္ေသျပသင့္တယ္”” ဟူေသာ
စကားမ်ိဳးကုိပင္နွစ္စဥ္ သတိသိပ္မရတက္ခ်င္မိခဲ့ပါ။
    အာဇာနည္ေန႔မွာ ဥၾသသံေတြကြယ္ ေပ်ာက္ေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ေလာ။
   အာဇာနည္ ဗိမာန္ကုိသြားေရာက္ဂါရ၀ျပဳခြင့္တားဆီးပိတ္ ပင္ျခင္းေတြ
    အကန္႔အသတ္မ်ားေနခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ေလာ။
    သတင္းစာမွာ  အာဇာနည္ေန႔ အႀကိဳဂုဏ္ျပဳ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းေတြေဖာ္ျပမႈ
    ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ေလာ။
   ႐ုပ္သံမွာ အာဇာနည္ေန႔ အႀကိဳဂုဏ္ျပဳႏႈိးေဆာ္ သတိ ေပးမႈေတြမျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ေလာ။
  ႐ုပ္ ရွင္႐ုံေတြမွာအာဇာနည္ေန႔အမွတ္တရေမာ္ ကြန္း႐ုပ္ရွင္ကားထုပ္ေတြ မျပသေတာ့ျခင္း
  ေၾကာင့္ေလာ။
  ေငြစကၠဴေတြေပၚမွာဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႐ုပ္ပံုလႊာေတြမပါရွိလာေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ေလာ ဟု
အာဇာနည္ေန႔အေပၚ ကၽြန္ေတာ့္ ပ်က္ ကြက္ျခင္းအျဖစ္ေတြ အတြက္ သို႔ေလာ
သုိ႔ ေလာ ေတြးေတာမိရင္းက လြန္ခဲ့ေသာလမွာ ဆရာႀကီးဘဘကာတြန္း ဦးေဖသိန္း၏ သမီး
အစ္မ“ဇြန္ပြင့္” စာေပလက္ေဆာင္ေပးလာ သည့္စာအုပ္ထဲကဗုိလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းေဖာ္ျပခ်က္
ကိုသြားအမွတ္ရသည္။
   အဆုိပါေဖာ္ျပခ်က္မွာ ခ်က္မွာဤေဆာင္းပါး အစေကာက္ႏုတ္တင္ ျပထားသည့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္
မိန္႔ခြန္းျဖစ္ၿပီး၎နွင့္ကပ္လ်က္စာမ်က္ႏွာမွာ
    ““လူတုိင္းက
    သူမ်ား ေျပာင္းလဲတာကုိ
    ျမင္ခ်င္တယ္။
    ဒီလူမ်ိဳးက
    ဟုိလူမ်ိဳး ေျပာင္းလဲတာကုိ
    ျမင္ခ်င္တယ္။
    ဒါေပမဲ့ လူတုိင္းလူတုိင္း
    ကုိယ္တုိင္က အရင္ေျပာင္းလဲမျပဘဲ
    သူတစ္ပါးက ပထမစၿပီး
    ေျပာင္းလဲတာကုိ ေစာင့္ေနၾကတယ္။
    ကမာၻ့ျပႆနာေတြအတြက္ အေျဖကုိ
    အလုိရွိရင္ ဘယ္မွာရွာမလဲ။
        ေတြ႕ၿပီေတြ႕ၿပီ
    အေျဖဟာကုိယ့္မွာ ပဲရွိတယ္။
    ကုိယ္ကစၿပီးေျပာင္းလဲျပရမယ္။
    ၿပီးေတာ့ ကုိယ့္ႏုိင္ငံ၊ ကုိယ့္လူမ်ိဳးက
   ပထမ ေျပာင္းလဲျပရမယ္””
ဟူ၍လည္းေဖာ္ျပထားရာ၆၅ႏွစ္မကၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာဗိုလ္ခ်ဳပ္၏
မိန္႔မွာခ်က္ဆိုလိုရင္းကိုနားလည္လိုက္ မိသလိုရွိသည့္တဒဂၤကိုလည္း
အမွတ္ရသည္။
    တစ္တိုင္းျပည္လံုးကခ်စ္လွပါသည္ဆို ေသာဗိုလ္ခ်ဳပ္၏လြန္ခဲ့ေသာ
ႏွစ္ေပါင္း ၆၅ ႏွစ္ၾကာက“ျပင္ဆင္သင့္တာေတြျပင္ဖုိ႔” ဟူ ၍မိန္႕မွာခဲ့မႈအား
မည္သူေတြ လုိက္နာႏိုင္ခဲ့ ၾက၊ အက်င့္ေတြျပင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ကိုကၽြန္ ေတာ္
မသိေပမယ့္ အက်င့္ေတြျပင္ႏိုင္ ခဲ့သူ ေတြထဲမွာကၽြန္ေတာ္မပါနိုင္ေသးျခင္း
ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေသေသခ်ာခ်ာ သိလိုက္ မိခဲ့ေသာ တဒဂၤဟုလည္းဆိုႏုိင္၏။
    ကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာအသက္၃၂ႏွစ္အရြယ္ သာရွိခဲ့ေပမယ့္ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီး
ပီပီ၊လူသဘာ၀ကို သိကာလူတို႕၏ အက်င့္ စ႐ိုက္မွာကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ကိုယ့္အက်င့္ကို
ေျပာင္းလဲမျပႏုိင္ေပမယ့္ တစ္ပါးသူကိုသာ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေစလိုတတ္သည့္သေဘာ
လူ႕ မေနာကိုေကာင္းစြာသိသူပီပီ၊က႐ုဏာေဒါေသာ ေျပာဆိုမွာၾကားခဲ့ရသည္ဆိုျခင္းကို
ယခုကၽြန္ေတာ္ အသက္၄၀ေက်ာ္ခါမွေတာင္သိလိုက္သလိုလို သာရွိေသးသည့္အျဖစ္
အတြက္ေတာ့မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသည္။
  ““သူတို႔ေတြေတာင္ မွမေျပာင္းလဲၾကေသးတာ””ဟူေသာေသေဖာ္ညႇိလုိတတ္သည့္ၪာဥ္ႏွင့္
အက်င့္ဆိုး(ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မိန္႔ၾကားခဲ့သလုိေစးေစးပုိင္ပုိင္စကားျဖင့္ဆုိလွ်င္ေသာက္က်င့္)ကို
ကၽြန္ေတာ္ျပင္ႏုိင္ဖို႔မွာ..။

                                      ကုိမ်ိဳး(ျမန္မာစာ)
(ဤစာျဖင့္အာဇာနည္ႀကီးမ်ားႏွင့္တကြအာဇာနည္ ျမန္မာျပည္သူ ့အခ်စ္ပန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္
ဦးေအာင္ဆန္း၏ဆုိဆုံးမ မွၾကားခ်က္မ်ား အား လက္စုံမိုးရွိခုိးဂါရ၀ျပဳပါ၏)


(ဤစာျဖင့္အာဇာနည္ႀကီးမ်ားႏွင့္တကြအာဇာနည္ ျမန္မာျပည္သူ ့အခ်စ္ပန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ဆန္း၏ဆုိဆုံးမ မွၾကားခ်က္မ်ား အား လက္စုံမိုးရွိခုိးဂါရ၀ျပဳပါ၏)

“ဒီကဒုိ႔ ဘယ္သြားၾကမလဲ” ဟူသည့္ စာအုပ္(၁၉၅၂ ခုႏွစ္ကလန္ဒန္မွထုတ္ေ၀ခဲ့သည္ဆုိေသာ စာအုပ္ကုိ ျမန္မာမႈျပဳထားသည့္ ဘဘဆရာႀကီး ကာတြန္းဦးေဖသိန္း၏လက္ရာမြန္တစ္ရပ္


( Bangkok Post မွ 13 July 2013 ရက္စြဲပါ “Tanasak Says Audio clip will not damage Myanmar ties “ သတင္း ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ထားဝယ္စီမံကိန္းကို အျမတ္ထုတ္မည့္ အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခံရေသာ အသံဖိုင္ေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ အႀကီးအကဲသည္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေနျခငး္မရွိေၾကာင္း ထိုင္းစစ္တပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး တာနာဆပ္ပါတီ မာပရာဂြန္ က မေန႔က ေျပာၾကားသည္။

တနလၤာေန႔က ေတြ႔ဆံုၾကစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမင္းေအာင္းလိႈ္င္( ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးဟု ေခၚေဝၚ)သည္။ ထိုအသံဖိုင္ေၾကာင့္ စိတ္ရႈတ္ေနပံုမရေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး တာနာဆပ္ က ေျပာၾကားပါသည္။

မနက္ျဖန္ တပ္မေတာ္ခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ေရး ေဘာလံုးပြဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဇူလိုင္ ၈ ရက္ေန႔ ေတြ႔ၾကတုန္းက သူဘာမွ ေျပာမသြားပါဘူး။ အရင္လိုခင္ခင္မင္မင္ပါပဲ။ သူ႕ဘက္ က နားလည္မႈရွိတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေသခ်ာေပါက္ ေျပာနုိင္ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး တာနာဆပ္ ကေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ႏွင့္ ဒုတိယကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီး ယူသာဆတ္တို႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ၾကေသာ စကားမ်ားဟု ယံုၾကည္ရသည့္ မိနစ္ ၃၀ စာ အသံဖိုင္သည္ ျပီးခဲ့ေသာ စေနေန႔က လူမႈကြန္ယက္ မီဒီယာမွ တဆင့္ ပ်ံ႔ႏွံ႔သြားခဲ့ သည္။

၄ငး္အသံဖုိင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေဖာ္ျပရာတြင္ ႏွစ္နုိင္ငံ နားလည္မႈ အလြဲမ်ားျဖစ္မသြားေစရန္ ေရွာင္ရွားၾက ဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး တာနာဆပ္က မီဒီယာမ်ားကို ေတာင္းဆိုထားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးပရာဆပ္ က ၄င္းအေနျဖင့္ ထိုအသံဖိုင္ကို္ အထူးအလည္ စိတ္ဝင္စားျခင္းမရွိေၾကာင္း ၊ အခ်ိန္အၾကာ ၾကီး သိကၽြမ္းခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း ယူသာဆတ္အေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာသိထားေၾကာင္း၊ ဤကိစၥကို လူကိုယ္တုိင္ ေျပာၾကားသည္ျဖစ္ေစ၊ ပထမဆံုးအသိေပးသည္ျဖစ္ေစ မိမိစိတ္ဆိုးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဂရုလညး္မစိုက္ေၾကာင္း၊ ေဝဖန္မႈ ေတြကို အာရံုစိုက္ေနပါက အလုပ္ကို ေကာင္းစြာ လုပ္နုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းအသံ ဖိုင္ေၾကာင့္ ဒုတိယကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း ယူသာဆတ္ႏွင့္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား တစံုတရာ ျပႆနာ မရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားပါသည္။

“စစ္တပ္ဟာ သူတာဝန္ကို သူထမ္းေဆာင္မယ္။ ဥပေဒကုိ လုိက္နာမယ္။ ၾကည္းေရေလ တပ္ဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကလညး္ ဒီအတုိုင္းပဲ ေျပာၾကမွာပါ” ဟု ထိုင္းစစ္တပ္ အၾကီးအကဲက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေပါက္ၾကားပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေသာ အသံဖိုင္တြင္ ထားဝယ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ၾသဇာ ေညာင္းေအာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကို အသံုးခ်ေရး၊သက္ဆင္ျပန္လာခြင့္ရမည့္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အတြက္ ထုိင္းစစ္တပ္က ပါဝင္တြန္းအားေပးေရး တို႔အပါအဝင္ ထုိင္းစစ္တပ္ႏွစ္စဥ္ ရာထူးေနရာ အေရႊ႕အေျပာင္း ကိစၥမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးထားသည္။

သက္ဆင္ အိမ္ျပန္လာခုိင္းေစမည့္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အစီအစဥ္၌ ထုုိင္းစစ္တပ္ ပါဝင္ေနသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲမႈ မ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး တာနာဆပ္က ျငင္းဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က တရားေရးဒါနလညး္ မဟုတ္ဘူး။ရဲတပ္ဖြဲ႔လညး္ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာလုပ္ရမယ္ ဆိုတာ ကို ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒရွိျပီးသားပါ” ဟု ထိုင္းစစ္တပ္အၾကီးအကဲက ေျပာၾကားသြား ပါသည္။

yangon chronicle


၂၀၀၈ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါအခ်က္မ်ား၌ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည့္အ၀ပါ၀င္သည္ဟုဆိုေန ေသာ္လည္း ယင္းအဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွေပးေသာ အခြင့္ အေရးမ်ားသည္တုိင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆုိေသာ ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ မည္သုိ႔မွ်သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးႏွင့္ SNLD တာ၀န္ရွိသူတစ္ ဦးျဖစ္သူဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္ကဆုိသည္။

“၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ကၽြန္ေတာ္ တို႔တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ ေတြ၊ၿပီးေတာ့ ဖယ္ဒရယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလံုး၀မပါပါဘူး။ ပြင့္ ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကဖယ္ဒရယ္နဲ႔ ဘာမွမဆုိင္ပါဘူး။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း ပုံမွာဖယ္ဒရယ္ပါတယ္လို႔ေျပာရင္ လည္း လံုး၀လက္မခံပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဖယ္ဒရယ္က အဓိကပင္လုံစိတ္ဓာတ္၊ ပင္လုံစာ ခ်ဳပ္ကလာတဲ့ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ကို ဆိုလိုတာပါ။ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္လို႔ ဘာလို႔ေျပာသလဲဆိုေတာ့ ပင္လုံ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္စဥ္မွာပါတာေတြကို မေမ့ဖုိ႔လိုတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိေတာ့ မေ၀ဖန္ လိုပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းရင္း သားေတြအတြက္ဖယ္ဒရယ္ဆုိတာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာမပါတာေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။ ၿခံဳၿပီးေျပာရရင္ တန္းတူညီတူျပ႒ာန္းခြင့္လိုေျပာ ခ်င္တာ ဒီေလာက္ပါဘဲ။”

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအား တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္၌ စတင္ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရး ဆြဲရာ၌ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရရလက္ထက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ယခုအစိုးရ သစ္လက္ထက္၌ သတ္မွတ္မဲ ဆႏၵနယ္မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ျခင္းခံထားရသူအခ်ဳိ႕က ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ သည္ၿပီးျပည့္စုံေသာ မိခင္ဥပေဒ ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ တုိင္းရင္းသားမ်ားေတာင္းဆိုေသာ ဖယ္ဒရယ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွ ေပးေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားမွာကြာျခား မႈမရွိဟုဆုိၾကပါေသာ္လည္း လက္ရွိတုိင္းရင္းသားပါတီႀကီးတစ္ ခု၏ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူက မူယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ျပန္လည္ ေခ်ပေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ခန္႔ခန္႔(ဒႆနိက)
The hot news weekly

၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဇူလိုင္ ၁၉ရက္တြင္က်ဆံုးခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ အာဇာ နည္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ နိုင္ငံေတာ္ အခမ္းအနားတြင္ ရုပ္ကလာပ္မ်ား ထည့္သြင္းထားခဲ့ေသာ ေခါင္းတ လားမ်ား မွ မွန္ခ်ပ္မ်ားကို ေရွး ေဟာင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ ေက်ာင္း၏ ဘုရားခန္းျပဳလုပ္ရာ တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထား ေျကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းမ္ေန႕စဉ္မွ စံုစမ္းသိရသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တြံ ေတးျမိဳ႕နယ္ မေငး အလယ္ေက်း ရြာတြင္ နွစ္ေပါင္း ၁ရဝနီးပါးသက္ တမ္းရွိ မေငးအလယ္ရြာေက်ာင္းတိုက္ရွိ ေရွးေဟာင္းဘုရားပစၥည္း မ်ားထားရွိသည့္ ဘုရားခန္း၏ေရွ႕မ်က္နွာစာ အကာအရံေနရာ တြင္ ဗိုလ္ခ်ုဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ အာ ဇာနည္ ပုဂၢိုလ္မ်ား ၏ ဈာပနအ ခမ္းအနားတြင္အသံုးျပုခဲ့ေသာ ရုပ္ကလာပ္မ်ား ထည့္သြင္းခဲ့သည့္ မွန္ေခါင္းတလားမ်ားမွ မွန္ခ်ပ္ မ်ားကို ေဒါင္လိုက္အေနအထား ျဖင့္ ကာရံအသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္ေျကာင္း ေတြ႕ရသည္။

''ဈာပနအခမ္းအနားျပီးတာနဲ႕လာလႉဒါန္း သြားတာ။ အေခါင္းခုနစ္လံုးစာပဲလို့ေျပာခဲ့တယ္။ ဗိုလ္ခ်ုဳပ္ေအာင္ဆန္းအေလာင္းတင္တဲ့ ခုတင္ တစ္လံုးလဲ လႉသြားတယ္။ ဘုန္းျကီးရဲ့ အရင္က ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ျကီးလက္ထက္မွာ လာလႉ ဒါန္းသြားတာပါ။ အဲဒီတုန္းက ဘုန္းျကီးက ဦးပဥၨင္း ေပါ့''ဟု သက္ေတာ္ ၈၃နွစ္ရွိျပီျဖစ္သည့္ မေငး အလယ္ရြာေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ျကီးဦးသုနၵရ ကမိန့္သည္။ အဆိုပါ ေခါင္းတလားမွန္ခ်ပ္မ်ားကို လႉဒါန္း ခဲ့သူ သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို့၏ နိုင္ငံေတာ္ ဈာပနအခမ္းအနားက်င္းပေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ဌ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္ျပီး ထိုအခ်ိန္က အရိုး ကုန္း(ယခုအေခၚမလႊကုန္း)တြင္ေနခဲ့သည့္ အတြင္း ဝန္ဦးသန္းစိန္ဆိုသည့္ ဒကာျဖစ္ ျပီး ယင္းအတြင္း ဝန္၏ဇနီးမွာ မေငးရြာသူျဖစ္သည့္အတြက္ ယခု ကဲ့သို့ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေျကာင္း ေက်ာင္းထိုင္ဆရာ ေတာ္ျကီး၏မိန္႕ၾကားမႈမ်ားအရ သိရသည္။

''ဗိုလ္ခ်ုပ္ေအာင္ဆန္းတို႕အေလာင္းေတြကို အာဇာနည္ကုန္းမွာျမဳပ္နွံေတာ့ ဒီမွန္ေခါင္းေတြက ထည့္မေပးလိုက္ရဘူးလို့ သိရတယ္။ အာဇာနည္ ကုန္းမွာက အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ျပီးသားလို့ သိရ တယ္။ အဲဒါေျကာင့္ ဒီရြာသူျဖစ္တဲ့ဒကာမက မွန္ ရွားေနတဲ့အတြက္လဲ ပါပါလိမ့္မယ္။ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းျကီးကိုလႉဒါန္းေတာ့ ဘုန္းျကီးက မျငင္းဘဲ လက္ခံလိုက္တယ္။ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီးကလဲ ဘုရားခန္းျပဳျပင္ေနခ်ိန္၊ အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ အေလာင္း ထည့္တဲ့အေခါင္းေတြလဲျဖစ္တဲ့အတြက္ အမွတ္တရအေနနဲ့ ဘုရားခန္းမွာအသံုးျပဳဖို႕လက္ခံခဲ့တယ္။ မွန္ေခါင္းေတြကို အခ်ပ္လိုက္ခြာ ျပီး ေလွနဲ႕ယူလာတာ'' ဟုေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ႀကီးက မိန့္သည္။ အဆိုပါဘုရား ခန္းတြင္ မွန္ခ်ပ္ ၂၆ခ်ပ္ကို အသံုးျပဳကာရံထားသည္ကိုေတြ့ရျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း၏အေခါင္းကိုတင္သည့္ အေလာင္းတင္ခု တင္ဆိုသည့္ ၆ေပ ၃ေပအက်ယ္ရွိ ကြ်န္းခုတင္တစ္ လံုးကိုမူ သီးသန္႕အခန္းတစ္ခုတြင္ သီးျခား သိမ္း ဆည္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

''အေခါင္းထိပ္ပိတ္ေတြကို ဘုရားခန္းမွာ ထည့္ မကပ္ခဲ့ဘူး။ ေျခာက္ေပအရွည္ရွိတဲ့မွန္ေတြကိုပဲ သံုးထားတာ။ လိုတဲ့ေနရာမွာေတာ့ အျခားမွန္ေတြ ကိုထပ္ျဖည့္ ခဲ့ရတယ္''ဟု ဆရာ ေတာ္က မိန္႕သည္။ယင္းတြံေတးျမိဳ႕နယ္ မေငးအလယ္ရြာေက်ာင္း တိုက္မွလွမ္းၾကည့္ပါက ရန္ကုန္ရွိ ေရႊတိဂံုေစတီကို ျမင္ေနရေသာ္လည္း ယင္းေက်းရြာကိုသြားလာရန္ အတြက္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနျပီး ျမစ္ေရတက္ခ်ိန္ ကို ေစာင့္ဆိုင္း သြားရေျကာင္းနွင့္ မိုးအခါတြင္ ကုန္း လမ္းမ်ားသည္အသံုးျပဳ၍မရေျကာင္း ရြာသားမ်ား ထံမွ သိရသည္။ ယင္းေက်ာင္းတိုက္တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ငါးပါး ဆက္ ေက်ာင္းထိုင္ ခဲ့ျပီး ယခုေက်ာင္း ထိုင္ဆရာေတာ္ျကီး၏ေရွ့မွ ဆရာေတာ္ျကီးသည္ သူ့ေခတ္သူ့အခါက သံုးဘဝ ဆရာေတာ္အျဖစ္ ယင္းနယ္တြင္ နာမည္ထင္ရွား သူျဖစ္ေျကာင္း သိရသည္။ ယင္းေက်ာင္းတိုက္အတြင္း ဗိုလ္ခ်ုပ္ေအာင္ ဆန္းေခါင္းပံုပါေျကးဝါျပား၊ မင္းတုန္းမင္း ဘုရင္ ၏သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာခ်ီးျမွင့္သည့္ ေပစာဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ား၊ နွစ္ေပါင္း ၃ဝဝေက်ာ္ရွိဘုရားမ်ား၊ အျခားေရွးေပစာရြက္မ်ား၊ ဂ်ပန္ေခတ္ကထြင္းခုတ္ ခဲ့သည့္ ရိုးရာေလာင္းေလွမ်ားနွင့္ ေရွးနာရီအခ်ိုဳ႕ကိုေက်ာင္းျကီး အတြင္း ထိန္းသိမ္းထားေျကာင္း ေတြ႕ရသည္။

၁၉၄ရခုနွစ္ ဇူလိုင္ ၁၉ရက္ နံနက္ ၁ဝနာရီခြဲ ဝန္းက်င္တြင္ အတြင္းဝန္ရံုးအတြင္း လုပ္ႀကံမႈတြင္ က်ဆံုးခဲ့သည့္အာဇာနည္မ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းအပါအဝင္ကိုးဦးျဖစ္ေသာ္လည္း အေခါင္းခုနစ္ လံုးျဖစ္ေနရျခင္းမွာ ထိုအခ်ိန္က က်င္းပသည့္ နိုင္ငံ ေတာ္ဈာပနတြင္ အစၥလာမ္လူမ်ိုးမ်ားျဖစ္သည့္ ဦး အဗၺဒူရာဇတ္(ပညာေရးနွင့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဝန္ႀကီး)နွင့္ ယင္း၏သက္ေတာ္ေစာင့္ ရဲေဘာ္ေမာင္ေထြး တို့က ယင္းတို႕၏ ဘာသာေရး ဓေလ့ထံုး တမ္းအရ ဇူလိုင္ ၂၁ရက္၌ပင္ တာေမြရွိမူဆလင္သခ်ၤ ိဳင္းတြင္ ေျမျမႈပ္ခဲ့သည့္အတြက္ေျကာင့္ ဂ်ုဗလီေဟာ (ယခု တပ္မေတာ္ျပတိုက္)တြင္ ကိုးလေက်ာ္က်င္းပခဲ့သည့္ နိုင္ငံေတာ္ဈာပနတြင္ အေလာင္း ခုနစ္ခုျဖစ္ ေန ျခင္းျဖစ္ေျကာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေျပာၾကားမႈမ်ားနွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အတၳုပၸတၱိစာအုပ္မ်ား၏ေဖာ္ျပမႈမ်ားအရသိရသည္။ အဆိုပါခုနစ္ဦးကို အာဇာနည္ကုန္းတြင္ ဂူသြင္း ျမဳပ္နွံခဲ့ရာတြင္ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားျကီး စဝ္စံထြန္းဂူ တြင္ ရုပ္အေလာင္း မရွိဘဲ ျပာအိုးသာရွိေျကာင္း သိရသည္။ အဘယ့္ေျကာင့္ဆိုေသာ္ ၁၉၄၈ခုနွစ္ မတ္ ၄ရက္ကတည္းက ယင္းေစာ္ဘြားျကီး၏သားျဖစ္ သူက သူ၏ဇာတိၿမိဳ႕သို့သယ္ယူ မီးသျဂိဳလ္ၤ္ခဲ့ျပီး မိုင္းပြန္ျမိဳ႕တြင္ အာဇာနည္ျပ တိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ၁၉၄၈ခုနွစ္ ဧျပီ ၈ရက္ အာဇာနည္မ်ားကို ေျမမျမဳပ္ မီသံုးရက္အလိုက်မွ အရိုးျပာတစ္ဝက္ကို ရန္ကုန္သို႕ ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေျကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွတ္ တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဗိုလ္ခ်ုဳပ္ေအာင္ဆန္း အပါအဝင္ အာဇာနည္ ျကီးမ်ား၏ရုပ္ကလာပ္မ်ားကို အာဇာနည္ဗိမာန္တြင္ ၁၉၄၈ခုနွစ္ ဧျပီ ၁၁ရက္ေန့က ဂူသြင္းျမဳပ္နွံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေျကာင္း သိရသည္။ ''အခုဆိုရင္ ဒီေက်ာင္းကို ဒီမွန္ေတြေရာက္ေန ခဲ့တာ အာဇာနည္ေန႕ သက္တမ္း ၆၆နွစ္နဲ့ အတူတူ ပါပဲ''ဟု ဆရာေတာ္က မိန့္ျကားခဲ့သည္။

ေက်ာ္ေဇယ်
The yangon times

၂၅ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ရွစ္ေလးလုံးဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ ေငြရတု ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အထိမ္းအမွတ္ကဗ်ာ ၿပိဳင္ပြဲ တခုကုိ ကုိရီးယားႏုိင္ငံအေျခစုိက္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ ကုိရီးယားဌာနခြဲမွ ႀကီးမွဴး၍ စီစဥ္ထားပါသည္။

ဆုေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႔ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ဆရာ တကၠသုိလ္ ဘုန္းၾကြယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆရာ ၿငိမ္းေ၀(ကဗ်ာ့အုိးေ၀) ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ဆရာ ေမာင္လြမ္းဏီတုိ႔မွ အသီးသီး ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔မွ ေရြးထားသည့္အမွတ္မ်ားထဲမွ အမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိသူမ်ားကုိ ကဗ်ာဆုေၾကးအျဖစ္

အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၀၀

ဒုတိယဆု အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၀၀

တတိယဆု အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀၀

အစရွိသျဖင့္ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရရွိေသာ ဆုေၾကးေငြကုိ ဆုရရွိသူထံအေရာက္ တိတိက်က် ေပးပုိ႔ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မည္သူမဆုိ၊ မိမိအားသန္ရာ ကဗ်ာေရးစပ္နည္းႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္ ေရးဖြဲ႕ သီကုံး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ခြင့္ရွိၿပီး၊ကုိယ္တုိင္ေရးသားသီကုံးထားေသာ ကဗ်ာျဖစ္ေၾကာင္းခံ၀န္ခ်က္ေရးသားရမည္။

ယွဥ္ၿပိဳင္သူသည္ ကေလာင္အမည္၊အမည္ရင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ေနရပ္လိပ္စာအပါအ၀င္အီးေမလ္းႏွင့္ဖုံးနံပါတ္
ရွိပါကလည္း တပါတည္းအျပည့္အစုံ ေရးသားေပးပုိ႔ေပးရန္ လုိအပ္သည့္အျပင္ ဆုရရွိပါက ကုိရီးယားဘာသာျဖင့္
ျပန္လည္ ဘာသာျပန္ထုတ္ေ၀ခြင့္ကုိလည္း ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

မိမိ ေရးသားသီကုံးေသာ ကဗ်ာ ကုိ yannainghtunkorea@gmail.com သုိ႕ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ အထိ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေပးပုိ႔ႏုိင္ၿပီး ဆုရရွိေသာ ကဗ်ာ မ်ားကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ ေငြရတု ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အထိမ္းအမွတ္
အခမ္းအနား (ကုိရီးယား)တြင္ အခမ္းအနားျဖင့္ ဆုခ်ီးျမွင့္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္၊၊

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ၊ကုိရီးယား

ဗဟုသုတေခါင္းပါးတယ္ ေျပာခ်င္လည္း ေျပာၾကဗ်ိဳ႕....
ဆိုေတးဆိုတာ အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္နာမည္လုိ႔ မသိသလို
ဆိုေတးရဲ႕ ေတးသီခ်င္း တစ္ပုဒ္ကိုမွလည္း နားမေထာင္ဘူးပါ၊ ဒါ့အျပင္ ဆုိေတး ျဖဴသလား၊ မဲသလား၊ ဘာသာျခားလား ..ဘာသာတူလားဆိုတာလည္း ဒီေန႔သတင္းေတြဖတ္မွ သိရတာပါ..
ဒါေပမဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ေခတ္မမီ၊ အဆင့္မမီတဲ့ လမ္းတံတားစနစ္၏ သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့ရသူ ဆိုေတးႏွင့္အဖြဲအတြက္ ျဗဟၼစိုရ္ေတးတစ္ပုဒ္ကို စာနဲ႔ေရးထုတ္ပီး သီဆိုေပးလုိက္ခ်င္စိတ္ေပၚလာပါတယ္..

ဒီကေန႔႔က တနဂၤေႏြေန႔ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသြားစရာမရွိသလို က်မ္းေရးတာလဲ အေတာ္ေလးခရီးေရာက္ေနပီမုိ႔ နားနားေနေနေနရာက ဒီ ပို႕စ္ေလးတစ္ခုေတာ့ေရးတင္ဖို္႔ စိတ္ကူးလုိက္တာပါ..

ျမန္မာျပည္မွာ လတ္တေလာ အေရးၾကီးကိစၥျဖစ္ေနတဲ့ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ပီး တေန႔က..မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ဘာလဲ ဘယ္လဲဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ေရးတင္လုိက္ပါတယ္.

.ေအးခ်မ္းမြန္ကလဲ အဲဒီပို႔စ္ကို ဦးဇင္းရဲ႕ အခုဓာတ္ပံုနဲ႔ ျပန္တင္လုိက္ေတာ့ အေတာ္ေလးျပန္႕သြားတယ္ထင္တယ္..လုိက္ခ္က ..၄၅၀ ေက်ာ္တယ္..ျပန္ရွယ္တာက ေအးခ်မ္းမြန္ေပ့ခ်္က ၁၅၅ ေက်ာ္. .ဦးဇင္းေပ့ခ်္က ၁၈၀ ေက်ာ္တာေတြ႕ရတယ္..အျခား ဂရုေတြမွာလဲ ျပန္ရွယ္ၾကတာေတြ႕ရတယ္..
သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတြကေတာ့ အျမင္တူသူေတြစီကေရာ မတူသူေတြစီကပါ ကြန္မန္႔ေတြအမ်ားၾကီးတက္လာတယ္...

စိတ္ထဲမွာ တုိ႔ျမန္မာနုိင္ငံသားေတြ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ပီး အေတာ္ေလး စိတ္၀င္တစားရွိေနၾကတာပဲဆိုတာ ေတြ႕လုိက္ရသလို..ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္ေခတ္မွာ အင္တာနက္မီဒီယာရဲ႕ ထိေရာက္မႈကို အေတာ္ အေလးထားလာၾကပီဆိုတာ ကိုလည္း ေတြ႕လုိက္ရလုိ႔ ၀မ္းသာအားရျဖစ္မိပါတယ္..

တကယ္တမ္းေတာ့ ျမန္မာျပည္အင္တာနက္တြင္က်ယ္လာတာဟာ ကမၻာနဲ႔ခ်ီေျပာမယ္ဆိုရင္ အလြန္ေနာက္က်ခဲ့ပါတယ္...ခုထိလဲ လုိင္းေတြက သန္းေကာင္းေက်ာ္မွ ေကာင္းလုိ႔ ဦးဇင္းက သန္းေကာင္နက္လုိ႔ေတာင္ နာမည္ေပးထားပါေသးတယ္..ကဲကဲ ဒါေတြေျပာရင္ ေဒါေတြပါလာမွာမုိ႔ အခုေရးမဲ့အေၾကာင္းရာကိုပဲ ဆက္ေရးပါမယ္..

ဒီကေန႔ ဘာေရးရင္ေကာင္းမလဲလုိ႔ သတင္းေတြလုိက္ဖတ္ၾကည့္တဲ့အခါ အဆိုေတာ္ ဆိုေတးကိစၥက အင္တာနက္မွာ အေက်ာ္ၾကားဆံုးျဖစ္ေနတာေတြ႕ရတယ္..
အဲဒီအတြက္ ..အထက္ကေျပာခဲ့သလို စိတ္ကူးေပါက္ကာ ဆိုေတးအတြက္ ေတးဆိုျခင္းဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ကိုေရြးျဖစ္သြားတာပါ.

ျမန္မာျပည္မွာ ကားအက္ဆီးဒင့္က မၾကာခဏျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ထူးဆန္းတဲ့ကိစၥေတာ့မဟုတ္ပါဘူး၊ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ မႏၱေလး အေ၀းေျပးလမ္းမွာ ဘယ္ေန႔၊ ဘယ္သူေတြျဖစ္အံုးမလဲလုိ႔ ရင္တမမနဲ႔ သတင္းေစာင့္ဖတ္ေနရတဲ့ အျဖစ္ပါ တေလာကလဲ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕ ကားအက္ဆီးဒင့္ျဖစ္တဲ့ သတင္းဖတ္လုိက္ရပါတယ္..အေတာ္ေလးစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္...

ဒီေန႔မနက္ အင္တာနက္၀င္လုိက္တာနဲ႔ အဆိုေတာ္ ဆိုေတးႏွင့္အဖြဲ႕ အေ၀ေျပးလမ္းမွာ ကားတိမ္ေမွာက္မႈသတင္း ဖတ္ရျပန္ေတာ့ ေအာ္ ေနာက္ထပ္ အျမန္လမ္းရဲ႕ သားေကာင္မ်ားေပၚလာျပန္ပါပေကာလုိ႔ စိတ္ထဲမွာ ေျပာမိလုိက္ပါတယ္...

သတင္းစာမ်က္ႏွာေတြမွာ ဆိုေတးနဲ႔ပတ္သက္ပီး လုိက္ဖတ္ၾကည့္ရာ အရင္ ပုဂံမွာ ေတးစီးတီးအတြက္ ဗီြဒီယုိရိုက္တဲ့ကိစၥ..ေနာက္ပီး ဆိုေတးက ဘာသာျခားဆိုတဲ့ အျမင္ေတြနဲ႔ အေတာ္ေလးေ၀ဘန္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္... တစ္ခ်ိဳ႕ကဆို ျမန္ျမန္ေသးသြားရင္ ေအးတာပဲလုိ႔ ကြန္မန္႔ေရးထားတာေတာင္ ေတြ႕ရပါတယ္..

ေအာ္ ေအာ္ တုိ႔ျမန္မာတခ်ိဳ႕မွာ ဘာသာေရးပဋိပကၡေတြျဖစ္လာပီးေနာက္ အေတာ္ကုိ အဆိုးျမင္စိတ္ေတြလႊမ္းမုိးခံလာရပါလား... ေမတၱာဓာတ္ေတြ အေတာ္ေလး ခမ္းေျခာက္လာေနၾကပါလားလုိ႔ အေတြး၀င္မိလုိက္ပါတယ္...

အခုလုိ သနားၾကင္နာမဲ့စကားေတြ ေျပာၾကဆိုၾကတာဟာ
ဘယ္သူေတြ၊ ဘယ္ဘာသာ၀င္ေတြဆိုတာေတာ့ မသိပါဘူး...ေသျခာတာကေတာ့ ျမန္မာျပည္သားေတြဆိုတာပါပဲ..

ဒါနဲ႔ပတ္သက္ပီး တျခားဘာသာ၀င္ေတြကိုေတာ့ ေျပာစရာမရွိပါဘူး...ဦးဇင္းတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကိုေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားေဟာခဲ့တဲ့ ျဗဟၼစိုရ္တရား ( ၄ )ပါးထဲက ေမတၱာ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ သေဘာကို အနည္းငယ္ရွင္းျပလုိပါတယ္..ေမတၱာ ကရုဏာ မုဒိတာရဲ႕သေဘာဟာ မိတ္ေဆြ ၊ ရန္သူ မခြဲျခားသလုိ သူ႕ဘာသာ၀င္ ငါ့ဘာသာ၀င္စသျဖင့္ ခြဲျခားပီးဆက္ဆံတဲ့ သေဘာမရွိပါဘူး...

ေမတၱာဆုိတာ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး ၊ လူသားနဲ႔တိရစ ၦာန္မခြဲျခားပဲ သတၱ၀ါမွန္သမွ်အေပၚမွာ အညီအမွ် ေကာင္းေစလုိတဲ့ စိတ္သေဘာထားနဲ႔ ပြားမ်ားရတာပ
ကေလႏွစ္ေယာက္ရန္ျဖစ္ရာမွာ ကိုယ့္ကေလးေခါင္းကိုပြတ္ကာ ဖြဖြ ငါ့သားေလးဘယ္နား နာသြားလဲေျပာပီး ကျခားကေလးကို ေခါင္းေခါက္တာ၊ ကန္ေက်ာက္တာမ်ိဳးက ေမတၱာစစ္မဟုတ္ပါဘူး...တဏွာေပမ အတၱ အရင္းခံတဲ့ မေကာင္းစိတ္ပါ.. .ျမတ္စြာဘုရားက သူ႕ကို တုိက္ခိုက္ဖုိ႔အေျပးလားတဲ့ နာလာဂီရိဆင္ေျပာင္ၾကီးကို ေမတၱာပြားပီး ေဒါသကိုေျပေစခဲ့ကာ အနုိင္ယူခဲ့တာ သာဓကယူၾကည့္ပါ..

ကရုဏာဆိုတာ ကိုယ့္ေအာက္ နိမ့္က်တဲ့သူ သနားစရာအေျခေနေတြ႕ရင္ ကုိယ့္ရန္သူပင္ျဖစ္ေစ သနားၾကင္နာမႈသေဘာျပတာကို ဆိုတာပါ..ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တုိင္ သူ႕နဲ႔ အယူ၀ါဒဆန္႔က်င္ပီး ပရိတ္သတ္အလယ္မွာ အရွက္လာခြဲတဲ့ အမၺတၳလုလင္ကို သနားကရုဏာသက္ပီး မိမိအလိုကိုလိုက္လာေအာင္ တရားနည္းနဲ႔လမ္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ..

မုဒိတာဆိုတာလဲ သေဘာသြား အတူတူပါပဲ..ကိုယ့္ထက္သာလုိ႔ .၀မ္းေျမာက္စရာရွိရင္ ရန္သူကပဲသာသာ မိတ္ေဆြပဲသာသာ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္တာကို ေျပာတာပါ..

အခု အဆိုေတာ္ ဆိုးေတးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ပီး ေသလုေျမာပါးျဖစ္ေနတဲ့ သူတစ္ေယာက္အေပၚမွာ ဘာသာျခားမုိ႔ဆိုတဲ့အျမင္နဲ႕ ကရုဏာမသက္တဲ့အျပင္ အျမန္ေသးသြား ေအးတာပဲဆိုတဲ့ သေဘာထားေတြဟာ အေတာ္ကို အၾကီးတန္ အရုပ္ဆိုးလြန္းပါတယ္...

ကိုယ္က ကရုဏာမထားနုိင္လ်င္ေတာင္မွ ဘာသာျခားမုိ႔ ေဒါသ အာဃာတနဲ႔ ေျပာတာဆိုတာမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါဘူး....လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္အေျခေန ဘယ္ေလာက္အဆင့္တန္းျမင့္တယ္..အဆင့္တန္းနိမ့္တယ္ဆိုတာ သူ႕ရဲ႕ အေျပာအဆိုက ေဖာ္ျပတယ္....အင္တာနက္မွပဲ ငါ့ကို ဘယ္သူသိတာမွတ္လုိ႔ ဆိုပီး စိတ္ရွိတိုင္း ေကာ္တုတ္ဆဲဆို ျပစ္တင္ၾကိမ္းေမာင္းေလ့ရွိသူတုိင္း သတိထားသင့္ပါတယ္..

အမိယုတ္ေတာ့ ႏွဳတ္ၾကမ္း၊ အဖယုတ္ေတာ့ ကိုယ္ၾကမ္းဆိုတဲ့စကားရွိပါတယ္..ဒီလုိ႔ ဆဲေရးၾကိမ္းေမာင္းျခင္းျဖင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ ယုတ္ညံ့တဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ မေကာင္းတဲ့ ဗီဇအေျခေနကို တစ္ကမၻာလံုးသိေအာင္ ကုိယ္တုိင္ ေၾကာ္ျငာေပးလုိက္သလိုျဖစ္သြားပါတယ္..အထူးသတိထားပီး ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္.

အင္း ေပရွည္တတ္တဲ့ ထံုးစံအတုိင္း စာနဲနဲရွည္သြားပီ...ဒီေလာက္နဲ႔ပဲ ဆိုေတးအတြက္ ေတးတစ္ပုဒ္ဆိုတဲ့ ဒီပို႔စ္ကို နိဂံုခ်ဳပ္ပါေတာ့မယ္..

လူမ်ိဳးတူတာ မတူတာ၊ ဘာသာတူတာ မတူတာေတြကို ခဏေမ့ထားပီး ဘုရားသားေတာ္ ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဗုဒၶရဲ႕လမ္းစဥ္အတုိင္း ကိုယ္တတ္နိုင္တဲ့ဘက္က ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔ေပးပါတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔

ယေန႔ ကားအက္ဆီးဒင့္မွာ ဒုကၡေရာက္ခဲ့တဲ့ အဆိုေတာ္ ကိုဆိုေတး အျမန္ဆံုး သက္သာေျပာက္ကင္းပါေစ၊ ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ၄င္း၏ဇနီးလည္း ေကာင္းရာသုဂတိ
ေရာက္ပါေစလုိ႔ ေမတၱာ ကရုဏာ ျဗဟၼစိုရ္ေတးစိုရ္ေတးတစ္ပုဒ္ ေရးထုတ္တင္ျပလုိက္တယ္...

သေဗၺ သတၱာ အေ၀ရာ ေဟာႏ ၱဳ......

Ashin Kumuda

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.