08/03/13


ပုဒ္မ ၄ဝ၁ အရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ေပးရာတြင္ ျပစ္မႈအမ်ဳိးအစား ခဲြျခား သတ္မွတ္ထားျခင္း မရိွဘဲသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုခုကုိ ေဖာက္ဖ်က္ပါ က က်န္ရိွသည့္ ျပစ္ဒဏ္ ျပန္လည္က်ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဇံျမင့္ က ေျပာ သည္။

”လြတ္ၿငိမ္းခ်မး္သာခြင့္ေပးတဲ့အခါမွာ ျပစ္မႈအမ်ဳိးအစား ခဲြျခားသတ္မွတ္ ထားတာ မရိွပါဘူး။ ခ်မွတ္ခံထားရတဲ့ ျပစ္ဒဏ္မေစ့မီ စည္းကမ္းခ်က္ျ ဖင့္လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ရတဲ့ အက်ဥ္းသားက သတ္မွတ္ခ်က္မွာပါတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ခ်က္ ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက ယင္းက်ခံရန္က်န္ရိွ သည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို ဆက္လက္က် ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄ဝ၁ အပိုဒ္ခဲြ (၁)တြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား အက်ံဳးဝင္သည္ သို႔မဟုတ္ အက်ဳံးမဝင္သည္ ျပစ္ မႈက်ဴးလြန္လွ်င္ ျပစ္ဒဏ္မွခံစားခြင့္ သို႔မဟုတ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရိွသည္ကို သိလိုသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝး ၁၅ ရက္ ေျမာက္ေန႔၌ ေမးျမန္းရာ တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဒုဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဇံျမင့္က အထက္ပါအတုိင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

ေမးျမန္းသူေဒၚစႏၵာမင္းက ”ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ကြၽန္မအပါအဝင္ ဒီပုဒ္မ ၄ဝ၁ အေပၚမွာ ဝိဝါဒကဲြျပားေနပါတယ္။ ဘယ္လို အက်ဥ္းသားေ တြကိုျပန္ ဖမ္းဆီးႏုိင္သလဲ။ ပုဒ္မ ၄ဝ၁ နဲ႔ ဘယ္လိုအက်ဥ္းသားေတြကိုက်ေတာ့ ျပန္ၿပီးေတာ့ မဖမ္းႏိုင္ဘူးလား။ ကြၽန္မတုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေ တြ အားလံုးဒီအေပၚမွာ ခံစားေနရပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခု သူေျပာတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ၄ဝ၁ နဲ႔ ျပန္လြတ္လာတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြ အားလံုးက တည္ဆဲဥပေဒကို ခ်ဳိး ေဖာက္လို႔လို႔ ေျပာသြားတဲ့အေပၚ ကြၽန္မတို႔ကဒါကိုေတာ့ေက်နပ္ မႈမရိွပါဘူး။ကြၽန္မတုိ႔က တည္ဆဲဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္လို႔ေတာ့ အက်ဥ္းေထာင္ထဲကို ေရာက္ေန တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပစ္မႈ ဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ဝ၁ ပုဒ္မခဲြ ၁ အရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးရာတြင္ အက်ဥ္းသား က်ား ၂၆၃၆ ဦး၊ မ ၆၅ ဦး စုစုေပါင္း ၂၇ဝ၁ ဦး လြတ္ေျ မာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဒုဝန္ႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ေဒၚစႏၵာမင္းက ”ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက ဒီပုဒ္မ ၄ဝ၁ အပိုဒ္ခြဲ ၁ ကို ႏုိင္ငံေရး လက္နက္အေနနဲ႔ မက်င့္သံုးပါဘူးလို႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကေနေ ရာ၊ ေရဒီယိုကေနေရာ ကတိအထပ္ထပ္ေပးထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွအက်ဥ္းက်ၿပီး ျပန္လြတ္လာ တဲ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို ပုဒ္မ ၄ဝ၁ နဲ႔ အေရးယူသလားဆုိတဲ့အေပၚမွာ ကြၽန္မတုိ႔ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရပါမယ္။ ဒီ ပုဒ္မ ၄ဝ၁ ကုိ ဖ်က္သိမ္းမလား။ဒါဟာ ဖ်က္သိမ္းရမယ့္ ပုဒ္မတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္မတုိ႔ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ အတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ခုပါ။ ကြၽန္မဆိုလည္း ၆၅ ႏွစ္ ေထာင္က်ရာမွာ ဒီ ၄ဝ၁ က်င့္ထံုးရိွလို႔သာ သမၼတ အာဏာနဲ႔ ျပန္လြတ္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

ဒုဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဇံျမင့္ က အစိုးရအေနျဖင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ဝ၁၊ ပုဒ္မခဲြ ၁ ကို ႏုိင္ငံေရးလက္နက္အျဖစ္ အသံုး ခ်ၿပီး အေရးယူရန္ မရိွသကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ားကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဇြန္လ(၄)ရက္က ႏုိင္ငံတစ္၀န္း သုိ႔ ေရဒီယုိမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးၿပီးေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ က်င့္ ၄၀၁ဟုေခၚေ၀ၚသံုးစြဲေနသည့္ ေႂကြး က်န္ျပစ္ဒဏ္ကုိ အသံုးခ်ၿပီး အေရးယူမည္မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားသြား ခဲ့ဖူးသည္။

စိုင္းေနာင္
Popular Myanmar News Journal


ေဒါက္တာ ၀င္းေဇာ္ (အတြင္းေရးမႉး၊ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာ၀န္မ်ားအသင္း)(ႏိုင္ငံတကာ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ၈ ေလးလံုးႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး အထင္႐ွားဆံုးျဖစ္ခဲ့ေသာ ဆရာ၀န္ ၂ ဦးက ေသနတ္ဒဏ္ရာရ ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသူကေလး မဝင္းေမာ္ဦးကိုသယ္ယူလာသည့္ ဓာတ္ပံုတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဆရာ၀န္)

အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္က ေဆးေက်ာင္းသား (Final Part II) ပဲ ႐ွိပါေသးတယ္။ အေရးအခင္း ကလည္း စျဖစ္ေနၿပီ၊ ျပည္သူ အားလံုးကလည္း ပါ၀င္ေနၿပီ။ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ေဆး ၁ မွာ စၿပီး တရားေဟာလာၿပီ။ ေဟာတဲ့သူက မ်က္ႏွာကို ကြယ္ၿပီး ေဟာတာ။ သူ၀တ္ထားတာေရာ၊ သူ႔အသံကို နားေထာင္ရတာေရာနဲ႔ ဘယ္သူလဲဆိုတာ က်ေနာ္တို႔က သိေနၾကတယ္။

ေဟာတဲ့သူက က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ပထမႏွစ္ စတက္တုန္းက အတန္းတူပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူက က်ခဲ့လို႔ အတန္းငယ္သြားတဲ့ တိုးေက်ာ္လိႈင္ပဲ ဆိုတာ သိတယ္။ ေန႔လယ္ ၁ နာရီေလာက္က စေဟာခဲ့တာ ၄ နာရီေလာက္လည္း က်ေရာ “ေထာက္လွမ္းေရး၊ ေထာက္လွမ္းေရး” ဆိုၿပီး ၁ ေယာက္ကို ဆြဲေခၚလာတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြက ၀ိုင္းခ်တဲ့အခါၾကေတာ့ ဆရာေတြက ေမတၱာရပ္ခံၿပီး “လူ႔အသက္ကို ကယ္မယ့္လက္ေတြက ေသြးစြန္းတဲ့လက္ေတြ မျဖစ္ပါေစနဲ႔” ဆိုၿပီး သူ႔ကို ေတာင္းတယ္။ အဲဒီသူက တပ္ၾကပ္ေမာင္ၿပံဳး ဆိုတဲ့သူ။ သူ႔ကို ဆရာေတြလက္ထဲ အပ္လိုက္တယ္။ ေနာက္က်မွ သူ႔ကို ရဲစခန္း အပ္လိုက္တယ္။

၂၂ ရက္ေန႔မွာလည္း ေက်ာင္းမွာ ၁၂ နာရီေလာက္ကတည္းက တရားေတြ ဆက္ေဟာၾကတယ္။ ညေနပိုင္းလည္း က်ေရာ ေက်ာင္းေတြ ပိတ္လိုက္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ ကလည္း နယ္ျပန္တဲ့သူေတြက ျပန္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ လႈပ္ရွားမႈကေတာ့ ဆက္ရွိေနတယ္။

အဲဒီလိုနဲ႔ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔လည္း က်ေရာ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဖြဲ႕စည္းေရးမွာ ေဆးေက်ာင္းသားေတြက က်ေနာ္တုိ႔ ေဆး ၁ ရဲ႕ သီေရတာမွာ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေပါင္း ၁၁၉ ေယာက္တက္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့တယ္။

စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္မွာ က်ေနာ္တို႔ အေျပာအရ ၾကားျဖတ္ အစုိးရ ဖြဲ႕စည္းေရး အတြက္ ႀကီး ၅ ႀကီးေပါ့။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၊ ဦးတင္ဦး၊ ဦးႏု၊ ဗိုလ္ရန္ႏိုင္၊ ဦး၀င္းကို တို႔က စည္းေ၀းတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ ေက်ာင္းသားေတြက ၾကားျဖတ္ အစိုးရ အတြက္ ဘယ္လိုလဲ ဆိုၿပီး ေတာင္းဆိုၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က အခ်ိန္ယူ စဥ္းစားမယ္လို႔ ဆိုတယ္။

ေဆး ၁ ကလည္း က်ေနာ္တို႔ ေဆးေက်ာင္းသားေတြ အားလံုးရဲ႕ သပိတ္စခန္း ျဖစ္တယ္။ ေန႔တိုင္းလာၾက၊ စုေ၀းၾကတယ္။ ၿမိဳ႕ထဲကို ခ်ီတက္ ဆႏၵျပၾကတယ္။ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္က်ေတာ့ ေဆး ၁ ရဲ႕ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပပြဲကို မနက္ ၈ နာရီခြဲ ေလာက္ ကတည္းက စတယ္။ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ပါတီအဖြဲ႔ေတြလည္း လာတယ္၊ တရား ေဟာၾကတယ္။ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲတဲ့ လူေတြအားလံုးကလည္း သီခ်င္းေတြ ဆိုၾကရင္း ညေန ၄ နာရီေလာက္ ေရာက္တဲ့အခါမွာ စစ္တပ္ကေန အာဏာသိမ္းလိုက္ ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္အထိ ဘာမွ မျဖစ္ေသးဘူး။ ဆက္ၿပီး ဆႏၵျပေနၾကတုန္းပဲ။ ေမွာင္လာတဲ့ အခ်ိန္လည္းက်ေရာ စစ္တပ္ကေန လူစု ခြဲဖို႔၊ မခြဲရင္ ပစ္ခတ္ရပါမယ္လို႔ ေအာ္တယ္။ အဲဒီမွာ က်ေနာ္တုိ႔က ဘာလုပ္ၾကမွာလဲ၊ ဆက္ၿပီးေတာ့ ျပမွာလား၊ အၿဖိဳခြင္း ခံမလား ျဖစ္လာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေဆး ၁ ပါေမာကၡခ်ဳပ္က “သားတို႔သမီးတို႔၊ ဒီအခ်ိန္က လူစုခြဲဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီ။ ဆရာ ေတာင္းပန္ပါတယ္၊ လူစုခြဲေပးပါ” ဆိုၿပီး ေျပာေတာ့ အားလံုးက ျပန္ၾကတယ္။ မိဘေတြကလည္း စိုးရိမ္တႀကီးနဲ႔ လာၾကနဲ႔ အကုန္လံုး ျပန္ၾကတယ္။

အဲဒီမွာ က်ေနာ့္ သူငယ္ခ်င္း ညိဳ၀င္း၊ ညီ၀င္းနဲ႔ က်ေနာ္က ေဆး႐ံုႀကီးရဲ႕ အခန္း ၅ နဲ႔ ၆ မွာ သြားအိပ္တယ္။ အဲဒီမွာ ကိုေစာလြင္တာ တာ၀န္က်တယ္။ က်ေနာ္တို႔က ကိုေစာလြင္ကို ဘာလုပ္ေပးရမလဲလို႔ ေမးေတာ့ သူက ဒီမွာေတာ့ ေက့စ္ေတြက အမ်ားႀကီးပဲ။ မင္းတို႔ လုပ္ႏိုင္တာ လုပ္ၾကပါဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ေဆးေက်ာင္းသားပဲ ျဖစ္ေနေသးတဲ့ အတြက္ အမ်ားႀကီး လုပ္လို႔မရဘူး။ လူနာေတြကို ေနရာခ်ေပးတဲ့ အလုပ္၊ ေဆးထိုး၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္၊ ေသြးလိုရင္ ယူေပးတဲ့ အလုပ္ ေလာက္ပဲ လုပ္ေပးတယ္။

၁၉ ရက္ေန႔ ေရာက္လာေတာ့ ၀ပ္ဒ္ထဲမွာ ခ်ီတက္သြားတဲ့ အသံကို ၾကားလိုက္တယ္။ ေဆး ၁၊ ေဆး ၂ နဲ႔ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ဘက္က အဖြဲ႕ေတြ ခ်ီတက္တာ။ ေဆး ၁ ကိုေတာ့ ဆရာေတြက တားလိုက္လို႔ ရေပမယ့္ ေဆး ၂ နဲ႔ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ဘက္က အဖြဲ႕ေတြ ဆက္ခ်ီတက္သြားတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ၀ပ္ဒ္ထဲမွာရွိေနတုန္း ပစ္ေနၿပီဆိုတဲ့ သတင္းကို ၾကားရတယ္။

၁၀ နာရီခြဲေလာက္လည္း က်ေရာ က်ေနာ္တို႔ ၀ပ္ဒ္ထဲကို ဆရာဦး၀င္းကိုက ေရာက္လာတယ္။ ပစ္ေနတယ္ ၾကားတယ္၊ လူနာ ေကာက္ ထြက္ၾကမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ က်ေနာ္က လိုက္မယ္လို႔ ေျပာေတာ့ ဂ်ဴတီကုတ္ ၀တ္ခဲ့ၿပီး လုိက္ခဲ့ဆိုတာနဲ႔ အေရးေပၚ ကားနဲ႔ ထြက္လာၾကတယ္။ ဆရာဦး၀င္းကို၊ ေဒါက္တာ ေစာလြင္၊ ေဒါက္တာ သက္ႏိုင္သြင္တို႔လည္း ပါတယ္။ ကားဆရာနဲ႔ အပါအ၀င္ ၅ ဦးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း အတိုင္း ထြက္လာၾကတယ္။

သိမ္ျဖဴလမ္း ခံုးတံတားႀကီး (စေတာ့ဂိတ္ခံုး) မွာ ပထမတေခါက္ လူနာေကာက္တယ္။ ဒုတိယ တေခါက္က အတြင္း၀န္ ႐ံုးဘက္မွာ ေကာက္တယ္။ တတိယ တေခါက္ ေကာက္ဖို႔လုပ္ေတာ့ ဆူးေလမွာ ပစ္ေနတယ္လို႔ ေျပာတာနဲ႔ ဆူးေလကို တန္းလာခဲ့တယ္။ ဆူးေလဘုရားကို ပတ္ၿပီး ထြက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ က်ေနာ့္ တသက္မွာ ေမ့လို႔မရတဲ့ ျမင္ကြင္းကို ႀကံဳလိုက္ ရတာပဲ။

ထိတဲ့သူ အမ်ားႀကီး စုၿပံဳေနတာကိုေတြ႕ရတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က အသက္ရွင္ က်န္တဲ့သူကို ဦးစားေပး သြားၾကည့္တယ္။ အဲဒီေနရာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဓာတ္ပံုကလည္း ေျမမွာခေနတယ္။ ခြပ္ေဒါင္းလည္း မကႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ေသြးကြက္ေတြ ကလည္း ျပန္႔က်ဲေနတယ္။ ဖိနပ္ေတြကလည္း ပလူပ်ံေနတယ္။ ႏိုင္ျမန္မာရဲ႕သီခ်င္းထဲကလို ေပတရာေပၚမွာ ျပည္သူ႔ အေလာင္းေတြကိုေတာင္ သတိမရ အားခဲ့ဘူး။

အဲဒီလို အေလာင္းေတြ စုၿပံဳေနတဲ့ေရွ႕မွာ အသက္ရွင္စရာ ဘယ္သူရွိမလဲလို႔ ၾကည့္ေတာ့ အသက္ကို ျဖည္းညင္းစြာ ႐ႉေန၊ ရင္ဘတ္က ေဖာင္းခ်ည္၊ နိမ့္ခ်ည္ျဖစ္ေနတဲ့ ကေလးမေလးကို ေတြ႕လုိက္တယ္။ က်ေနာ္ အဲဒီေကာင္မေလး နားကို ကပ္လိုက္တဲ့အခါမွာ “အစ္ကိုရယ္ … ကယ္ပါဦး” လို႔ ဆိုေတာ့ “အစ္ကိုတို႔က ကယ္ဖို႔လာတာ၊ စိတ္ခ်၊ ဘာမွမျဖစ္ေစရဘူး၊ စိတ္တင္းထား” လုိ႔ အားေပးလိုက္ၿပီး အနားမွာရွိေနတဲ့ ကိုေစာလြင္က ေျခေထာက္က၊ က်ေနာ္က လက္ေမာင္း ၂ ဘက္ကေန ကိုင္လာရင္း အေရးေပၚကားဆီကို သယ္လာတယ္။

အဲဒီလို သယ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဖ်တ္ခနဲ မီးတခ်က္ ပြင့္သြားတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အေပၚကေန ဓာတ္ပံုမ႐ိုက္နဲ႔၊ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ရင္ ပစ္မယ္ဆိုတဲ့ အမိန္႔ ေပးပါတယ္။ အဲဒီ “အစ္ကိုရယ္၊ ကယ္ပါဦး” ဆိုတဲ့သူက မ၀င္းေမာ္ဦးပဲ။ က်ေနာ္နဲ႔ ကိုေစာလြင္တို႔ သူ႔ကို သယ္လာတဲ့ အဲဒီဓာတ္ပံုကလည္း သမိုင္း၀င္ဓာတ္ပံု ျဖစ္သြားတယ္။

သူနဲ႔အတူ လူနာေတြကို သယ္လာၿပီး အေရးေပၚမွာ ခ်ခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တို႔က ထပ္ထြက္တယ္။ တေန႔လံုး လူနာေကာက္တဲ့ အလုပ္လုပ္တာ။ မ၀င္းေမာ္ဦးကုိ IC အတြင္းမွာ ထားတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ေဆး ၂ က သူငယ္ခ်င္းျဖစ္တဲ့ မိုးသူ၀င္းက ဒဏ္ရာနဲ႔ ေရာက္လာတယ္။ သူထိထားတာ လက္ေမာင္းမွာ။ ေရာက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေသြးေပါင္ခ်ိန္က သုည ျဖစ္ေနၿပီ။ သူ႔ကို ခြဲတာက ဆရာႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္ႏိုင္နဲ႔ ကိုျမတ္ထူးရာဇတ္တို႔က ခြဲတာ။ ခြဲၿပီးေတာ့ သူ႔ကိုလည္း အဲဒီ IC ထဲမွာပဲ ထားတာ။

အဲဒီေန႔ ညေနမွာ IC ထဲကို ေရာက္ေတာ့ မိုးသူ၀င္းကို တေခါက္ သြားၾကည့္ေသးတယ္။ အဲဒီမွာ က်ေနာ္တို႔ သယ္ခဲ့တဲ့ မ၀င္း ေမာ္ဦးကို ဖ်တ္ကနဲ သတိရလိုက္လုိ႔ သြားၾကည့္ေတာ့ သူက အသက္ ရွိေသးတယ္။ သူက ညာဘက္ လက္ေမာင္းကို က်ည္ဆံ တခ်က္ ထိတယ္၊ အဆုတ္ကို တခ်က္ထိတယ္၊ ေျခေထာက္ကို တခ်က္ထိတယ္။ အဆုတ္ကို ထိတဲဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဆုတ္ တျခမ္းကို လွီးထုတ္လိုက္ရတယ္။ ဆိုးသြားတာက မ၀င္းေမာ္ဦး ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေသြးေပါင္ခ်ိန္က သုည ျဖစ္ေနတယ္။ ခြဲၿပီးတဲ့အခါ က်ေတာ့လည္း အေျခအေနက သိပ္ပံုမွန္ မျဖစ္ဘူး။ သူတကယ္ ေသသြားတယ္ ဆိုတာကို ေနာက္ေန႔မွ က်ေနာ္ သိရတယ္။

Irrawaddyဘယ္ေန႔လဲ မမွတ္မိဘူး ။ အခ်ိန္ကေတာ့ ေန႔လည္ ၁၂နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ . . . ဒိုင္း . . . ဒိုင္း . . . ဒိုင္း . . . ၀ုန္း . . .ဒုန္း . . . ေျပး . . . ေျပး . . . အသံေတြ က ငရဲတမ်ွ ။ ေက်ာင္းေတြ ပိတ္လိုက္လို႔ အိမ္မွာ ညီ အကို ၊ ေမာင္ႏွမေတြ အဘရဲ့ စစ္ေရးျပ အတက္နဲ႔ ခုတင္ေအာင္ ၀င္ ထြက္ ၊ ရပ္ရြာအတြင္းက ကာလသား အကို အမၾကီးေတြက တုတ္၊ဓား၊လွံေတြ နဲ႔ ရပ္ကြက္လုံျခံဳေရး ယူေနတာ အားက်ျပီး ငွက္ေပ်ာဖတ္ထည့္ပစ္ရတဲ့ ေလးခြနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ နဲ႔ ကြ်န္ေတာ့ အထက္က အမငယ္နဲ႔ ကိုယ္စီ အဘ သြန္ျပမႈနဲ႔ အတူ က်န္ ေဆြးမ်ဳိး ေမာင္ႏွမေတြနဲ႔ အလုပ္ေတြ ရႈတ္ေန ရတာေပါ့ ။

အမၾကီးနဲ႔ အမလတ္က အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပတဲ့ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရပ္ကြက္အစ ေျမာက္ဥကၠလာ ဂုံးေက်ာ္တံတား အဆင္းက ေက်ာင္းသားေက်ာက္တိုင္(၈၈ အေရးအခင္းကာလ ပထမဆုံး နဲ႔ ေနာက္ဆုံး တည္နိင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္သားေက်ာက္တိုင္ ။ ျပင္ပေလာကမွာ ျဖိဳဖ်က္ခံခဲ့ရေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား လူငယ္ေတြရင္ထဲ ေမ့မရေသးတဲ့ ေက်ာက္တိုင္။) နားမွာ ရွိေနၾကေတာ့ ေသနတ္သံေတြ ၾကီးစိုးလာေလ ၊ စိုးရိမ္မႈေတြ တိုးလာေလေလ ။

အေမ နဲ႔ အေဖက အမေတြကို သြားေခၚၾကတယ္ ။ ေက်ာင္းသား အခ်ဳိ႕ပါလာတယ္ ။
ေသြးစက္ေတြက ျမင္မေကာင္းေအာင္ . . . ရင္ဘက္ မွန္ထားတဲ့ အကိုေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က
လက္ေမာင္းမွန္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို တြဲရင္း ႏွစ္သိမ့္ေနတယ္ ။

ေဟ့ေကာင္ အားတင္ထားစမ္းပါကြ ၊ ငါ အလံကိုင္ျပီး ေရွ႕ကတက္ေနတာ ရင္ဘက္ကို ေသနက္ထိထားတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ ငါတို႔ ယုံၾကည္ခ်က္ကို ခုထိ အထိမခံရေသးဘူးကြ ။ မင္း လက္ေမာင္းက ဒဏ္ရာေတြက ေပ်ာက္သြားမွာပါ ။ ေအး ဒဏ္ရာေတြကို ေက်ာင္းသားေတြ ရေစခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ သမိုင္းက ဘယ္ေတာ့မွ ေပ်ာက္မွာ မဟုတ္ဘူး ။ မင္းကမွ ေပ်ာ့ညံ့ေနရင္ ညီငယ္ ညီမငယ္ေတြ အားေလ်ာ့မယ္ ။ တင္းထားစမ္းပါ ။ ငါစကား သိပ္ေျပာလို႔ မေကာင္းေတာ့လို႔ပါဆိုျပီး ေမွးသြားတယ္ ။ မိဘေတြက ဆရာ၀န္သြားေခၚျပီး အိမ္မွာ ေဆးကုၾကတယ္ ။ ေသေလာက္တဲ့ ေနရာေတြကို မထိလို႔ ဒဏ္ရာသက္သာတာနဲ႔ ေဒါင္းအလံေတြကိုဆြဲျပီး အိမ္ကေန မိဘမ်ားနဲ႔ ဆရာ၀န္ကို ရိုေသစြာ ကေတာ့လို႔ ျဖိဳဖ်က္ခံရတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာက္တိုင္မွာ ေသဆုံးသြားသူေတြနဲ႔ နိင္ငံအ၀ွမ္းက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ရဟန္းရွင္လူ အေပါင္းအတြက္ တရားမ်ွတတဲ့ အခြင့္အေရးေတြရဖို႔ စနစ္ဆိုးကို ဆက္လက္ ေတာ္လွန္ဖို႔ ခြင့္ျပဳပါဆိုျပီး ထြက္သြားၾကတယ္ ။

ကြ်န္ေတာ္ စကားေတြကို အဲဒီအခ်ိန္ကၾကားယုံၾကားျပီး ခံစားနိင္သမ်ွသာ ခံစားတက္တာမို႔ . . .
ငွက္ေပ်ာေလးခြကိုင္ျပီး အိမ္ေခါင္မိုးေပၚေျပးတက္လိုက္တယ္ ။ ငွက္ေပ်ာဖက္နဲ႔ ပစ္တာေတာင္ ထိတဲ့ အကြာအေ၀းက ေလယာဥ္ကို သဲဲသဲမဲမဲ လိုက္ပစ္ေနတယ္ ။ မငယ္ကလဲ ေတာက္တစ္ေခါက္ေခါက္ ၊ အဘက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္လုံးကို ထိန္းျပီး ခုတင္ေအာက္ အ၀င္အထြက္ကို ေသနက္သံေတြရဲ့ စည္းခ်က္နဲ႔ အညီ ျပန္လည္လုပ္ရေတာ့တာပါပဲ ။ ျပီးေတာ့လဲ အရာရာ ေမ့ေပ်ာက္ ေပ်ာ္သလိုေနခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြ က ဘ၀ရဲ့ ႏွစ္(၂၀)ေက်ာ္ထိပါပဲ ။ ၂၀၀၇ သံဃာလႈပ္ရွားမႈက ငုတ္ေနတဲ့ သိစိတ္ေတြကို တပ္လွန္႔နိဳးလိုက္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ အိပ္ယာက နိဳး လာရတာပါ။

အရာရာကို မမွတ္မိေတာ့ေပမဲ့ ရင္ဘက္မွန္တဲ့ အကိုရဲ့ လက္ေမာင္းဒဏ္ရာနဲ႔ အကို ကို အားေပးေနတဲ့ စကားေတြ ၊ လႊင့္ထူသြားတဲ့ ေဒါင္းအလံ ၊ ျပီးေတာ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာက္တိုင္ ၊ ေနာက္ ဂုံးတံတားေအာက္ တိုင္ေတြမွာ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဒီစာတန္းေလး . . . ARMY – GUN = PEOPLES
ဒါေတြကေတာ့ ရင္ထဲမွာ စြဲေနခဲ့တယ္ ။ စနစ္ဆိုးတဲ့ ဘာဆိုတာ အဲဒီတုန္းက ေသခ်ာမသိေပမဲ့..

ခု အဲဒီ အကိုေတြ ၊ အမေတြ ဘယ္သူဆိုတာလဲ မသိဘူး ။ ေတြ႔ရင္လဲ မွတ္မိမွာ မဟုတ္ဘူး ။
ေသသလား ၊ ရွင္သလားလဲ မသိဘူး ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ အသက္သြင္းခဲ့တဲ့ စနစ္ဆိုးကို ေတာ္လွန္ရမယ္ ဆိုတဲ့ မ်ဳိးေစ့ေလး ကြ်န္ေတာ့ရင္ထဲ ရွင္သန္ေနခဲ့ျပီ ။ ေဒါင္းအလံကို တန္ဖိုးထားခ်စ္စိတ္ ရွင္သန္ေန ခဲ့ျပီ ။ ေက်ာက္သားေက်ာက္တိုင္ကို အသက္သြင္းလိုစိတ္ ရွင္သန္ေနခဲ့ျပီ ။ ျပီးေတာ့ ညီငယ္ ညီမငယ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ ဒဏ္ရာကို ေမ့ျပီး ဦးေဆာင္နိင္ရမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ အနည္းငယ္ေမြးနိင္ခဲ့ျပီ ။

ဒီလို အေၾကာင္းေတြနဲ႔ ဇာတ္လမ္းေတြဟာ ျမိဳ႕ရြာတိုင္းမွာ ျဖစ္ခဲ့မွာပါ ။ အဲဒီေတာ့ ျမိဳ႔ရြာတိုင္းမွာ မ်ဳိးေစ့ေတြ ရွိၾကမွာပါ ။ အပင္ေပါက္ေနၾကမွာပါ ။ အပင္ေပါက္ဖို႔ အားယူေနၾကမွာပါ ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေရာ ဘယ္လိုမ်ဳိးေစ့ေတြ ခ်န္ထားခဲ့နိင္မလဲ ။ ၈၈၈၈ အေရးအခင္း ထက္ ၈၈၈၈ တုန္းက ရဟန္း ၊ ရွင္လူ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၊ ျပည္သူလူထုရဲ့ မတရားမႈကို အုန္တု အုံၾကြ၀ံ့တဲ့ သခင္စိတ္ေတြကို ပိုသတိရမိတယ္ ။ အဲဒီမ်ဳိးေစ့ေတြကို နိင္သမ်ွ ခ်နိင္ဖို႔ ၾကိဳးစားရင္း အကို အမေတြရဲ့ ျမင္ ၾကား မႈေတြကေန သင္ယူခဲ့ရတာေတြကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳ ေရးသား
အပ္ပါသည္ ။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေသဆုံးသြားျပီျဖစ္တဲ့ ကိုေအးၾကည္ကို သတိရစိတ္ေတြေၾကာင့္ ၈၈ နဲ႔ ကိုေအးၾကည္ဆိုတာ ခြဲမရတာမို႔ ကိုေအးၾကည္ပုံကို ျပန္တင္လိုက္ပါတယ္ ။ သူလည္း အညတရ ၈၈ ေျမာက္ဥကၠလာရဲ့ ေက်ာင္းသားလူငယ္တစ္ေယာက္ အျဖစ္ အဲဒီအခ်ိန္က ပါ၀င္ခဲ့သူပါပဲ ။

ေလးစားလ်ွက္

ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ ကြန္ရက္


(1 Aug 2013 ရက္စြဲပါ Roll Call မွ Niels Lesniewski ေရးသားေသာ McConnell outlines priorities for Myanmar’s constitution ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဆီးနိတ္လူနည္းစုေခါင္းေဆာင္ Mitch McConnell သည္ ၾကာသပေတးေန႔က ကာလၾကာရွည္ စိတ္ဝင္စားခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ တိတ္ဆိတ္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ Kentucky ရီပတ္ဗလစ္ကင္သည္ စစ္အစိုးရအေပၚဆန္႔က်င္ေသာအုပ္စုကို ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ မၾကာမီက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္လာၿပီးေနာက္ McConnell သည္ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ အေမရိကန္အေရးယူမႈ ဆက္လက္ခ်မွတ္ရန္ တိုက္တြန္းေတာ့မည္မပာုတ္ပာု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

McConnell သည္ ၾကာသပေတးေန႔က Congressional Record သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရာတြင္ ဦးစားေပးရမည့္ေလးခ်က္ကို ပံုေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေသးစိတ္ေၾကညာခ်က္ကို တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ၎တြင္ စစ္တပ္ကို အရပ္သားခ်ဳပ္ကိုင္မႈျပဳေရး ပါဝင္ပါသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပင္ဆင္ရခက္ခဲေသာ ျပႆနာမ်ားၾကားတြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၌ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုပါဝင္ေနေသာ စစ္တပ္၏က႑ကို အျမစ္မွစ၍ ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ စစ္တပ္ခ်င္းဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္ပါသည္”ပာု McConnell ကေၾကညာ ခ်က္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ကံမေကာင္းစြာပင္ရလဒ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ တပ္မေတာ္ကို တရားဝင္ၾသဇာမရွိေပ။ အေၾကာင္းမွာ အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတသည္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား၏ အႀကီးအကဲမပာုတ္ ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ဦးက စစ္တပ္အႀကီးအကဲျဖစ္ၿပီး သမၼတႏွင့္ကင္းလြတ္၍ လြတ္လပ္စြာ ရွိေနပါသည္”ပာု ေဖာ္ျပထားသည္။

ေၾကညာခ်က္အျပည့္အစံုကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ႏွစ္ႏွစ္ခြဲပိုပိုခန္႔အတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ကမၻာႀကီက မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ခဲ့ရပါၿပီ။ ထိုအေျပာင္းအလဲကို မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက စိတ္ကူးထဲတြင္ပင္ ထည့္ခဲ့လိမ့္မည္မပာုတ္ေပ။ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာက္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ေရာက္ရွိေနပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားလည္း လႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ဧၿပီလက လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အခ်ိဳ႕လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထိုး ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ႀကိဳဆိုရမည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားရွိေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ားစြာ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ား၏ အသဲႏွလံုးမွာ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ အျပစ္အနာအဆာမ်ားရွိေသာ အေျခခံဥပေဒသည္ တိုင္းျပည္၏ဒီမိုကေရစီရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္လိမ့္မည္မပာုတ္ေပ။ ႐ိုး႐ိုးေလးေျပာရလွ်င္ အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ႏိုုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေျခလွမ္းႀကီးႀကီးလွမ္းရန္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ပံုမွန္ျပည့္ဝေသာ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ရန္၊ ၎၏အေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အားတက္ဖြယ္သတင္းေကာင္းမ်ား ၾကားေနရပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာအပတ္ကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွလႊတ္ေတာ္သည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ သံုးသပ္မည့္ေကာ္မတီတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းရန္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မႈအတြက္ ၎၏ျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီကတိကဝတ္မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္းႀကီး မ်ားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ကႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား စတင္ခ့ဲၿပီျဖစ္ရာ ကြ်နုိုပ္အေနျဖင့္ မိမိပုဂၢိဳလ္ေရးအျမင္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သည္ပာု ထင္ျမင္ေသာအေျခခံဥပေဒမွ နယ္ပယ္ေလးခုကိုမီးေမာင္းထိုးျပလိုပါသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ေသာ ပထမနယ္ပယ္မွာ တပ္မေတာ္ပာုေခၚေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ကို အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္သို႔ သြတ္သြင္းေရးျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္ကို အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ တည္ၿငိမ္၍ ေခတ္မီေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ အတြက္ အေျခခံက်ေသာ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပင္ဆင္ရခက္ခဲေသာ ျပႆနာမ်ားၾကားတြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၌ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုပါဝင္ေနေသာ စစ္တပ္၏က႑ကို အျမစ္မွစ၍ ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ စစ္တပ္ခ်င္းဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ထားဆဲျဖစ္ပါသည္”ပာု McConnell ကေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ကံမေကာင္းစြာပင္ရလဒ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ တပ္မေတာ္ကို တရားဝင္ၾသဇာမရွိေပ။ အေၾကာင္းမွာ အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတသည္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား၏ အႀကီးအကဲမပာုတ္ျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ဦးက စစ္တပ္အႀကီးအကဲျဖစ္ၿပီး သမၼတႏွင့္ကင္းလြတ္၍ လြတ္လပ္စြာ ရွိေနပါသည္”ပာု ေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္တပ္အေပၚ အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိျခင္းအေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာရေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ဥပမာမွာ စစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားအုပ္စုၾကား ဆက္ဆံေရးတြင္တင္းမာေသာ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ပဋိပကၡႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ား ၿပီးဆံုးေရးသည္ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ခန႔္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးတို႔ ေအာင္ျမင္မႈ ရရန္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

မၾကာမီက ဥေရာပခရီးစဥ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္က ႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ီေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ မေဝးေတာ့ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေပးခဲ့ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း သမၼတ၏ နီးကပ္ေသာဝန္ႀကီးတစ္ဦးမွ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ခြင့္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အရပ္သားႀကီးၾကပ္မႈမရွိပါက တပ္မေတာ္၏စစ္ေရးမ်ားသည္ သမၼတ၏လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို မည္မွ်ထိ လိုက္နာျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းမ်ားထြက္ေပၚလာပါသည္။

ျပံဳယမ္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ရပ္ဆိုင္းျခင္းမရွိပဲႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ မရွိပဲႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးကို အျပည့္အဝပံုမွန္ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မပာုတ္ေပ။ စစ္တပ္က အရပ္သား၏ႀကီးၾကပ္မႈကို မခံယူသေရြ႕လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကို သ႐ုပ္မေဖာ္ႏိုင္ပါကလည္းေကာင္း၊ စစ္တပ္ခ်င္းဆက္ဆံေရးမွာ အကန္႔အသတ္ ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ရလဒ္သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးအား ထိခိုက္ပါသည္။

အေမရိကန္သံတမန္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရာတြင္ စစ္တပ္အား အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ သြပ္သြင္းေရးသည္ အေရးႀကီးသည္ဆိုသည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဆက္လက္တိုက္တြန္းေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အျခားမူဝါဒကိရိယာမ်ားရွိေနသည္ပာု ကြ်ႏု္ပ္ယံုၾကည္ေနပါသည္။ စစ္တပ္-စစ္တပ္ခ်င္း မႀကီးလြန္းမေသးလြန္းေသာဆက္ဆံေရးျဖင့္ စတင္လွ်င္ အဆိုပါရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္မည္ပာု ကြ်ႏိုပ္ယံုၾကည္ပါသည္။ ရွင္းေအာင္ေျပာရလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ျမန္မာစစ္တပ္အား လူသတ္ရန္ေလ့က်င့္မႈမ်ားေပးရန္(သို႔) လက္နက္ ေရာင္းခ်ရန္ ႏိႈးေဆာ္ေနျခင္းမပာုတ္ပါ။ ကြ်ႏု္ပ္ဆိုလိုသည္မွာ အေမရိကန္စစ္တပ္သည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံ၍ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရမႈမ်ား၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပီသေသာ စစ္တပ္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာစံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျခားကိစၥရပ္မ်ား သိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Yangon chronicle

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.