08/31/13

၅၀၅/ခ ေတြ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အေရာင္းသြတ္လာပါျပီ ။
ဦး၀င္ခ်ဳိ နဲ႔ (၅)ေယာက္ ပဲခူးမွာ ေစ်းဦးေပါက္ျပီ ။

ဦး၀င္ခ်ဳိကို ဆက္သြယ္မရေတာ့ . . . ဖုန္းကိုပါ သိမ္းလိုက္ျပီ ျဖစ္မည္ ။ ဖုန္းသိမ္းေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ဆုံး သတင္းေပးပို႔သြားသည္ ။
၅၀၅/ခ ႏွင့္ တရားစြဲဆို ခ်က္ျခင္းစီရင္မည့္ သ႑န္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္ ။
ဥိး၀င္ခ်ဳိနဲ႔ (၂) ေယာက္က အမွတ္ (၁) စခန္းမွာ ခ်ဳပ္ျပီး က်န္သူမ်ားကို စခန္း (၂) ၊ (၃) တြင္ ခြဲ၍ ခ်ဳပ္ထားမည္ဟု ေျပာၾကားသြားသည္ ။ အားလုံးေပါင္း (၆) ေယာက္ မိန္းကေလးလဲပါတယ္ ။ လူငယ္ေမာင္မယ္ေတြ ။ အထူးသျဖင့္ တရားမ်ွတမႈကို ခ်စ္တဲ့ လးငယ္ေမာင္မယ္ေတြ ။

ေတာ္ေတာ္ကို လြန္လာပါျပီ ။ နိင္ငံေတာ္ ဆိုသည္ကို လိုလိသလို ဘာသာျပန္ျပီး ၊ နိင္ငံသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ အနည္းငယ္ကိုပင္ ဒီမိုကေရစီဟု ဆိုလ်ွက္ ယခုကဲ့သို႔ ေအာက္ေျခရွိ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားမွ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား တိုးျမင့္လုပ္ေဆာင္ေနမႈသည္
ျပည္သူကိုဗဟိုျပဳ၍ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ၾကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ေနပါသည္ဆိုေသာ သမၼတ ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဠ ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရတစ္ရပ္လုံး ႏွင့္ နိင္ငံအ၀ွမ္းရွိ္ နိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိျပီးေသာ နိင္ငံသားထု တစ္ရပ္လုံးကို စိန္ေခးလာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္ ။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ျပားျပား၀ပ္ခဲ့ရေသာ ေၾကာက္စိတ္မ်ားကို ဒီမိုကေရစီ အသံေပး၍ လမ္းေပးသို႔ ထုတ္ေစျပီးမွ ယခုကဲ့သို႔ စီရင္ေနမႈသည္ တိုင္းျပည္၏ အလိုအပ္ဆုံးျဖစ္ေသာ အစိုးရႏွင့္ နိင္ငံသားမ်ား၏ ျပန္လွန္ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို တိတိလင္းလင္းဖ်က္ဆီးေနပါသျဖင့္ နိင္ငံေတာ္ အစိုးရ အဆင့္မ်ားႏွင့္ နိင္ငံသားအားလုံးမွ ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ ေအာက္ေျခရွိ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ တရားစီရင္ေရးမ်ား၏ မတရားမႈမ်ားကို ယခုထက္ ပို၍ ေဖာ္ထုတ္ ဆန္႔က်င္ ပူးေပါင္းဖယ္ရွားသြားရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ နိင္ငံေတာ္အစိုးရ အဆင့္မွ အျမန္ဆုံး ယခုကဲ့သို႔ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွင့္ အစိုးရၾကား အၾကည္အညိဳပ်က္ေစနိင္ေသာ အမိန္႔ ညႊန္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို နိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာကြယ္ ျပင္ဆင္ လမ္းညႊန္ေပးဖို႔ ခပ္ျမန္ျမန္ လုပ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ေလးစားစြာ ေရးသား သိေစအပ္ပါသည္ ။

ယခုကဲ့သို႔ ပုဒ္မ (၁၈) ၊ ပုဒ္မ ၁၄၄ ၊ ပုဒ္မ (၅၀၅/ခ) သင္းဖြဲ႔ (၆) မ်ားသည္ ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ လိုသလို ျပည္သူအေပၚ ျပဳမူ ဆက္ဆံျခင္းသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ အဖိႏွိပ္ခံ နိင္ငံသားမ်ား၏ အေျခအေနထက္ ပိုမို နာသာခံခက္ျဖစ္ၾကရေစပါသည္ ။ ဒီမိုကေရစီဟု ဆိုပါလ်ွက္ လိုသ္လို ပုဒ္မတပ္ အေရးယူခံေနရျခင္းသည္ ျပည္သူ႔ဘ၀လုံျခံဳမႈ ကင္းမဲ့ေနေၾကာင္းကို သိသာျမင္လြယ္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား ျဖစ္လာပါသည္ ။

နိင္ငံသားေကာင္း ျဖစ္ခြင့္ ရွိေသာ နိင္ငံသားမ်ားမွ ယခုကဲ့သို႔ လယ္သမား ၊ အလုပ္သမား ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား ၊ နိင္ငံသားမ်ား၏ ဥပေဒအကာအကြယ္ ကင္းမဲ့မႈသည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ခင္ဗ်ားတို႔ လက္ခံရမည့္ အကာအကြယ္မဲ့မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚလာေစရန္ နိင္ရာေထာင့္မွာ မတရားမႈ ႏွင့္ မတရားသည့္ ဥပေဒမ်ား ၊
ထို ဥပေဒမ်ားကို ခုတုံးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ ဆရာၾကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း၏ ေတးလကၤာ ကို ဆက္ဖတ္ၾကည့္ေပးၾကပါဗ်ာ . . .။
-===========================

တစ္ကယ့္ တစ္ကယ္ တြန္းလွန္ဖို႔ အေရးကလဲ
မေ၀းေတာ့ျပီမို႔ . . .
အေရးၾကီးလ်ွင္ျဖင့္ ေသြးနီးရာ ဆိုသည့္ အတိုင္း
ကိုင္း . . . ထထၾကြၾကြ နဲ႔ ၀ိုင္းၾကေပေရာ့ . . .

ျငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ၾကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္း

ဆက္သြယ္ရန္
၀၉ ၇၃၂၀ ၆၈၃၈
Kowai Lu

အပတ္စဥ္ေဆာင္းပါးမွာ ၈၈အေရးေတာ္ပံုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆာင္းပါးက မ်ားသြားၿပီမို႔ ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ အျခားအေၾကာင္းအရာကို ေရးဖို႔ စိတ္ကူးထားတာရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကာလမွာ ၈၈ေငြရတု အႀကိဳ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့လို႔ ပထမ အဓမၼ အၿငိမ္းစား ေပး ခံရရာ ကေန ေနာက္ဆံုးဝန္ထမ္းအျဖစ္ကပါ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရတဲ့ ဆရာမ ေဒၚစိုးစိုးခိုင္ရဲ႕သတင္းကို ၾကားတဲ့အတြက္ စိတ္မေကာင္းျခင္းနဲ႔အတူ အာရံုက အဲဒီအေၾကာင္းမွာပဲ တရစ္ဝဲဝဲ ျဖစ္ေနမိပါတယ္။ စိတ္မေကာင္းျဖစ္တယ္ ဆိုရာမွာလည္း ကာယကံရွင္ဆရာမအတြက္ထက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ ပိုစိတ္မေကာင္းမိတာပါလို႔ ရင္ထဲမွာရွိတဲ့အတိုင္း ေျပာလိုက္ပါရေစ။

ဒီလိုေျပာေတာ့ "ဟယ္၊ ခံရတဲ့ဆရာမအေပၚ မစာနာလိုက္တာ"လို႔ ထင္စရာ မ်ား ျဖစ္သြားမလားမသိပါဘူး။ မစာနာစရာမရွိပါဘူးဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ကိုက ၈၈အေရးေတာ္ပံုမွာ အဓမၼ အၿငိမ္းစား ေပးခံခဲ့ရသူ တစ္ေယာက္ပါ။ ("အဓမၼအၿငိမ္းစား"ဆိုတာက စကားလံုး ထြင္တယ္ မထင္ေစခ်င္ပါဘူး၊Forced to Retire ဆိုတာကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ႀကိဳးစား ျပန္ဆိုထားတာပါခင္ဗ်)။ တကယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ တို႔တေတြထဲက အမ်ားစုဟာ ဝန္ထမ္းဘဝမွာ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္ရင္း ႏိုင္ငံ တာဝန္ထမ္းဖို႔ပဲ ရည္ရြယ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးနယ္ထဲေရာက္ဖို႔ စိတ္ကူးလံုးလံုး မရွိခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္လာတဲ့အေျခအေနေတြက ကိုယ့္အိမ္ထဲ ကိုယ့္ဖါသာ ထမင္းၾကမ္း ယပ္ခတ္စားေနၾကတုန္း အိမ္ေပၚ တက္လာၿပီး မိသားစုဝင္တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ပါးတက္ရိုက္တဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔ ဆင္တူ တယ္ခင္ဗ်။ ခံရတာက ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ေပမယ့္ ဒီအေပၚမွာ တံု႔ျပန္ပံုကေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မတူဘူးေပါ႔။ တခ်ိဳ႕က ပါးတက္ရိုက္သူကို 'တစ္ခုခု အထင္လြဲ လို႔ ျဖစ္မွာပါ'လို႔ နားလည္ေပးသူကေပးတယ္။ ၾကည့္က်က္ေတာင္းပန္လိုက္ရင္ ျပန္ဆင္း သြားမွာပါလို႔ ထင္သူကထင္တယ္။ ကိုယ့္ထမင္း ၾကမ္း ခြဲေကြ်းလိုက္ရင္မ်ား အဆင္ေျပမလား၊ "ၾကည့္ေပါင္းရတာေပါ့၊ ကိုယ့္အိမ္ေပၚ တစ္သက္လံုး ေနမယ္သူေတြေတာ့ ဟုတ္မထင္ပါဘူး"လို႔ စဥ္းစားသူက စဥ္းစားေပါ႔ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့အရိုက္ခံရတာ ကိုယ္မဟုတ္ေပမယ့္ ဒါရိုက္လို႔မရဘူး ဆိုတာကို ေျပာမွျဖစ္မယ္၊ ဒီအတြက္ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ပေစလို႔ သေဘာထားမိ သူေတြပါ။(အဲဒီေတာ့လည္းျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္သြားခဲ့တာပါပဲ)။

ဒီထက္ ဆီေလ်ာ္တဲ့ဥပမာေပးရရင္ေတာ့ ကိုယ္က မိသားစု ထဲမွာ 'ထမင္းခ်က္' မို႔ အားလံုး ထမင္းစားေကာင္းေအာင္ ရွိတာေလးနဲ႔ ဘယ္လိုခ်က္မလဲဆိုတာမ်ိဳးကလြဲၿပီး ဘာမွ သိပ္မစဥ္းစားမိခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ အိမ္သားထဲကပဲ မူးယစ္ရမ္းကားသူတစ္ဦးက ရွိသမွ် ထမင္းဟင္းထဲက တစ္ဝက္ကို သူတစ္ေယာက္တည္းစားမယ္လို႔ ဇြတ္လုပ္၊ အိုးခြက္ပန္းကန္ ေတြရိုက္ခြဲ၊ ေတြ႕ရာလူကို ရန္ျပဳ စသည္ျဖင့္ လုပ္လာခ်ိန္မွာ မတတ္သာ ေတာ့ အဲဒီလူရမ္းကားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတာပါပဲ။ ဒီေတာ့ ထမင္းေတြဟင္းေတြကို ဝွက္ရသိမ္းရ၊ ေသာ့ခတ္ရရင္း ေဘးက အိမ္နီးခ်င္းကိုလည္း ေျပာျပ အကူအညီေတာင္းမိတာေပါ႔။ အဲဒါ ေနာင္က်ေတာ့ "ထမင္းဟင္းမ်ားကို ခ်က္ရင္း အလြဲသံုးစားလုပ္မႈတို႔၊ ေမာင္ပိုင္စီးမႈတို႔၊ မိသားစုကိစၥကို အရပ္တကာလွည့္ေျပာၿပီး အရွက္ခြဲမႈ" တို႔နဲ႔ စြပ္စြဲၿပီး ထမင္းခ်က္ရာထူးက အနားယူေစဆိုၿပီး ဇြတ္ခိုင္းလာတယ္ပဲ ဆိုပါစို႔။ ဒါဆို ကိုယ္လုပ္ခဲ့မိတာကို ဝမ္းနည္းဖို႔မ်ား လိုလို႔လား။ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပဲ "အနားယူ"ေတာ့ဆို ယူတယ္ဗ်ာ၊ "အလုပ္ထြက္"ေတာ့ဆို ထြက္တယ္ဗ်ာပဲ (မထြက္လို႔လည္းမရဘူးေလ)ျဖစ္ရေတာ့တာေပါ႔။ ေဆးရံုႀကီးကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္လို႔ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပတဲ့ ဆရာဝန္ေတြ၊ ဘဏ္ကေငြေတြကို ဓားျပတိုက္သလိုထုတ္သြားလို႔ သပိတ္ေမွာက္တဲ့ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြ၊ သတင္းမွန္ေတြအစား ျပည္သူအမ်ားကို ေစာ္ကားတဲ့သတင္းမွားေတြကို ထုတ္လႊင့္ျဖန္႔ခ်ီရလို႔ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပတဲ့ သတင္းစာ အယ္ဒီတာေတြ၊ အသံလႊင့္ ရုပ္လႊင့္ ဝန္ထမ္းအရာထမ္းေတြ၊ မတရားတဲ့ဘက္ကို ဖိႏွိပ္ရပ္တည္ခိုင္းလို႔ အံုၾကြထြက္လာတဲ့ တပ္မေတာ္ အရာရွိ အရာခံ အၾကပ္တပ္သားေတြ၊ ေနာက္ဆံုး ျပည္သူေတြကို မတရား မဖမ္းလို မပစ္လို မရိုက္လိုတဲ့အတြက္ သပိတ္ေမွာက္တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ စသည္ စသည္တို႔ဟာ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့ "ထမင္းခ်က္"လို မ်ိဳးျဖစ္ခဲ့သူ ေတြပါပဲ။

အဲဒီလို ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဘဝမွာ ကိုယ္တကယ္လုပ္ရမယ့္တာဝန္ကို လုပ္ခြင့္မရ တဲ့ (အျပင္ မလုပ္သင့္တာေတြလုပ္ဖို႔ အခိုင္းခံရတဲ့) အခါ ဆန္႔က်င္ ေတာင္းဆိုမႈေတြလုပ္မိတဲ့အတြက္ ရတဲ့ဆုလာဒ္ကေတာ့ အဓမၼ အၿငိမ္းစားေပး(Forced to Retire)တို႔၊ အဓမၼႏႈတ္ထြက္ေစ (Forced to Resign)တို႔ ျဖစ္လာေတာ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ခံယူခဲ့ၾကရတာေပါ႔။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ဒီနည္းနဲ႔သာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕သမိုင္းကို ေရးႏိုင္မွာမို႔ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ စဥ္းစားၾကည့္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆႏၵျပသပိတ္ေမွာက္ခဲ့တုန္းက အဲဒီကာလက သမၼတျဖစ္ခဲ့သူႀကီးရဲ႕မိန္႔ခြန္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔တေတြဟာ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ဆႏၵျပခဲ့ၾကခဲ့တာမို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အေရးမယူ ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ဖူးတာရွိပါတယ္။ (ဒါ ေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ သမၼတႀကီး ကိုယ္တိုင္ကမွ သူ႕ရာထူးမွာမရွိႏိုင္ရွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုလည္း ကိုယ့္ရာထူးကိုယ္ၿမဲေအာင္ ဘယ္ကူညီ ႏိုင္ပါ႔မလဲေနာ္)။ တကယ္လို႔မ်ား သမၼတႀကီးေပးတဲ့ကတိကို ေနာက္ဆက္ခံသူမ်ားကတည္ခဲ့ၿပီး ကြ်န္ေတာ္ တို႔ကိုမ်ား "ဆႏၵျပတာေလးမ်ား အျပစ္ရွိပါဘူးကြယ္၊ လူႀကီးေတြက ခြင့္လႊတ္ၿပီးသားပါ၊ ၿ

ပီးတာေတြ ေမ႔လိုက္ၾကစို႔ေနာ္၊ေနာ္"မ်ားလုပ္ခဲ့ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ရာထူးေလး တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ဆက္ေထြးဖက္ၿပီး "ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်၊ ဟုတ္ကဲ့ရွင့္" လုပ္ခဲ့ရမွာပဲေလ။ အခုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို မင္းတို႔က ေခတ္အတင္းေျပာင္းခ်င္တဲ့ဟာေတြ ေခတ္ေတာ့ေျပာင္းဘူး၊ မင္းတို႔ပဲ ျပဳတ္ၾက ဆိုၿပီး "ေျပာင္းဖူး၊ျပဳတ္" လုပ္လိုက္တယ္ေလ။ ဒါကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာလို႔မ်ား အထက္မွာ ေျပာခဲ့မိရင္ ဇြတ္ႀကီး ၾကြားရာက်မွာ အမွန္ပါပဲ။ ဒီ အလုပ္နဲ႔ ထမင္းစားဖို႔ ဘဝလမ္းေၾကာင္းေရြးမိသူေတြမွာ ဒီအလုပ္ကျဖဳတ္လိုက္ၿပီဆိုတာဟာ "မင္းတို႔မိသားစု ထမင္းမစားၾကနဲ႔" လို႔ေျပာ ရာက်ပါတယ္။ (ကိုယ္က ေဘာလံုးသမားဆိုရင္လည္း ေခါက္ဆြဲေျပာင္းစားရေသးရဲ႕ဗ်ာ၊ ေနာ္)။ ဒါေပမဲ့ ေရြးစရာမရွိတဲ့အတြက္ ဒါ သမိုင္းေရးရမယ့္ အခြင့္အေရးလို႔ ကိုယ့္ဖါသာအားေပးၿပီး ဇြတ္ႀကီးဝမ္းသာပစ္ခဲ့ရတာေပါ႔။ ေနာင္ေတာ့ အဲဒီအလုပ္ျပဳတ္တဲ့ အတတ္ပညာရွင္၊ အသိပညာရွင္ေပါင္းစံုထဲက အမ်ားစုဟာ ပါတီအသီးသီးရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေမာင္းႏွင္အားထဲမွာ အဓိကအင္အားေတြအျဖစ္ သူသူကိုယ္ကိုယ္ ပါဝင္လာေတာ့မွ အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္ခဲ့သူမ်ားရဲ႕ ေစတနာကို ေရးေတးေတး သေဘာ ေပါက္လာပါေတာ့တယ္။ သူတို႔ေစတနာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုထဲမွာ ဆရာဝန္ေတြလည္းျမင္၊ အင္ဂ်င္နီယာေတြလည္းပါ၊ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာလည္းေတြ႕ရ၊ ကထိကပါေမာကၡေတြလည္း မရွား၊ သတင္းသမားနဲ႔ အယ္ဒီတာေတြလည္းမ်ားစြာ ၊ ကြန္ပ်ဴတာဆရာလည္းရွိ၊ စံုစိေအာင္ လုပ္ေပးထားတာ ေတြ႕ရေတာ့မွ... ..ဪ၊ဟိုဘက္ကရပ္ေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြထဲမွာ သူ႕လူကိုယ္ဘက္သားေတြ၊ သူတို႔ဘက္ကို အခြ်န္နဲ႔မမယ့္သူေတြ ရွိေနတာပါလားလို႔ နားလည္လာရ တာေလ။ သူတို႔သာ တစ္ၿပံဳတစ္မႀကီး ျဖဳတ္ပစ္တဲ့အလုပ္ကို မလုပ္ခဲ့ပဲ အဆိုေတာ္အာဇာနည္ရဲ႕ "ခြင့္ျပဳတယ္၊ ခြင့္လႊတ္တယ္" သီခ်င္းကို (ေခတ္ပ်က္ႀကီးထဲ သမၼတလုပ္ခဲ့ရရွာသူ) ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ဆိုျပခဲ့ဖူးတဲ့အတိုင္း သူတို႔က စိတ္ပါလက္ပါ ဆက္ဆိုမယ္ ၾကရင္ ၉၀ခုနွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပညာရွင္ကိုယ္စားလွယ္ေကာင္းေတြနဲ႔ အဲဒီပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဝိုင္းထမ္းတင္ေပးမယ့္ အင္အားစုေကာင္းေတြ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ရႏိုင္ခဲ့မွာ မဟုတ္လို႔ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္ျပဳတ္ဝန္ထမ္းဘဝကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔တေတြမွာေတာ့ အေတာ္ခါးသည္းတဲ့ ကာလရွည္တစ္ရပ္ကို မိသားစုလိုက္ျဖတ္ခဲ့ရတာပါ။ စားစရာမရွိတာကို ကူညီမယ့္သူေဝးလို႔ ႏႈတ္ဆက္ရဲသူမွမရွိ။ ရပ္ကြက္ထဲမွာလည္း သူပုန္အိမ္ လိုလို ဘာလိုလိုနဲ႔ ျဖတ္သြားလို႔မွ မေခၚရဲမျပဳရဲဆိုေတာ့ ကိုယ္လို အေရာင္ တူ သူခ်င္းပဲ အေပါင္းအသင္းလုပ္ခဲ့ၾကရတဲ့ဘဝေလ။

အခုလည္းလာျပန္ၿပီ။ ၈၈ေငြရတုပြဲ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တက္မိလို႔ ပထမ အဓမၼအၿငိမ္းစားေပးသတဲ့။ ေနာက္ေတာ့ ဝန္ထမ္းအျဖစ္က ထုတ္ပယ္ သတဲ့။ မိသားစုထမင္းဖိုးျဖစ္တဲ့လခကို ေပးေနရာကေန အဓမၼအၿငိမ္းစား ေပးတယ္ဆိုတာက တစ္ေယာက္စာထမင္းဖိုးပဲ ေပးေတာ့ မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာ၊ တဆင့္တက္ၿပီး ထုတ္ပယ္လိုက္ၿပီဆိုေတာ့ တစ္ေယာက္စာ ထမင္းဖိုးေတာင္ မေပးေတာ့ဘူးရယ္လို႔ ျဖစ္မွာေပါ႔ဗ်ာ (ေနာက္ တစ္ဆင့္ထပ္ တက္ရရင္ေတာ့ ထမင္းကိုပဲဟင္းနဲ႔ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေခၚေကြ်းမယ္ ဆိုတာ ျဖစ္သြားတတ္သဗ်)။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီဆရာမဟာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တက္နားေထာင္တာကလြဲၿပီး သူကိုယ္တိုင္လည္း ဘာမွဝင္ရွင္းလင္းခဲ့သူမဟုတ္။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံ ေရးအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ဆက္သြယ္တယ္လို႔ ဆိုရေအာင္လည္း ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းမွ ဝင္ခဲ့တာ မဟုတ္။ သူ႕ကို အျပစ္ရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲရာမွာ ခြင့္မဲ့ ပ်က္ကြက္တယ္၊ ရန္ကုန္ကို အေၾကာင္းမၾကားပဲသြားတယ္၊ အဓိကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုတဲ့ အမႈ ေတြပါတဲ့။ ခြင့္ကိစၥ ေလာက္နဲ႔ေတာ့ အလုပ္ျဖဳတ္တဲ့အထိ မလုပ္အပ္ပါဘူးဗ်ာ။ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥဆိုရာမွာလည္း တစ္ဖက္မွာ အစိုးရ အဖြဲ႕ႀကီးကိုယ္တိုင္က ေငြရတု ပြဲႀကီး ကို ခြင့္ျပဳရံုမက အစိုးရရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဘာေတြေတာင္ တက္ဂုဏ္ျပဳခ်ိန္မွာ ဒီပြဲလုပ္ဖို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတက္တာကို ဧရာမ အျပစ္လို႔ လုပ္တာကေတာ့ လူႀကီးေတြကို မ်က္ႏွာစက္ဆီသုတ္ တာပါပဲ။ (အခုေခတ္က ထင္းသံုးမခ်က္ၾကေတာ့ အိုးမည္းမွမရွိတာကိုး)။ ပါးစပ္ကေတာ့ ဂုဏ္ျပဳပါတယ္လုပ္ၿပီး တစ္ဖက္ကေတာ့ အရင္လိုပဲ ဥပေဒဆန္႔က်င္တဲ့လူဆိုးဓားျပအုပ္စုလိုလို ဘာလိုလို သေဘာထား ဆက္ဆံတာမ်ိဳးကေတာ့ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ ဒီအက်င့္ေဟာင္း ေတြကို ျပင္သင့္ပါၿပီ။ တကယ္ေတာ့ ၈၈အေရးေတာ္ပံုမွာ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားကို ေက်းဇူးမတင္ခ်င္ေနပါ။ ေက်းဇူးမကန္းသင့္ပါဘူး။ ၈၈ အေရးေတာ္ပံု မရွိရင္ အခုျမင္ေနေတြ႕ေန ခံစားေနၾကတဲ့ ကုမၼဏီေတြ၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းေတြ မရွိ၊ (အစိုးရရံုးပဲရွိ)၊ ပုဂၢလိကကုန္တိုက္ေတြ စူပါမတ္ကက ္ေတြမရွိ (တန္းစီတိုးရမယ့္ ျပည္သူ႕ဆိုင္နဲ႔ ျပည္သူ႕ ကုန္တိုက္ပဲရွိ)၊ ေပၚဆန္းေမႊး၊ ေတာင္ျပန္ေမႊးမရွိ (မိုးစိုေအာက္သိုးသိုး ခြဲတမ္းဆန္ပဲရွိ)၊ ဂ်ာနယ္ေပါင္းစံုမရွိ (လုပ္သားသတင္းစာပဲရွိ)၊ စကိုင္းနက္မရွိ၊ ေဖာ္အဲဗား မရွိ (ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကားပဲရွိ) ျဖစ္ေနမွာပါ။ ဒါကို အသိအမွတ္ မျပဳခ်င္လို႔ကိုမရပါဘူး။

အခုလို ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔ အဖြဲ႕အစည္းတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ရင္အျပစ္ ႀကီးတစ္ခု လို ေအာ္က်ယ္ေအာ္က်ယ္လုပ္တာဟာလည္း တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါတုန္းက လမ္းစဥ္ပါတီမဝင္ရင္ပဲ အလုပ္ေလွ်ာက္လို႔ မရ၊ ဝန္ထမ္းျဖစ္ရင္ ပါတီမဝင္ပဲ မရွိရဆိုတဲ့ေခတ္၊ မၾကာလွေသးတဲ့ကာလမွာ အလားတူပဲ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမတင္မက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ေတြပါ ႀကံ႕ခိုင္ ေရးမဝင္မေနရ လုပ္ခဲ့တဲ့ကာလေတြကို ျပန္သတိရေစၿပီး မ်က္ႏွာပ်က္စရာေတြ ျဖစ္ရတာ ေပါ႔။လူႀကီးေတြမ်က္ႏွာဟိုဒင္းမလူးပါနဲ႔ဗ်ာ(စက္ဆီေနာ္)။ ၿပီးခဲ့တဲ့ သင္ခန္းစာအရ "ျဖဳတ္၊ျဖဳတ္၊ျဖဳတ္" ဆိုတာဟာ လြယ္သေလာက္ ကိုယ့္ဘက္ကလူကို "ဟိုဘက္မွာ တက္တက္ၾကြၾကြ သြားလုပ္စမ္းပါ"လို႔ တြန္းပို႔သလို ျဖစ္တတ္တယ္ဆိုတာ မသိလို႔လုပ္တယ္ဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ မလုပ္ပါနဲ႔ေတာ့လို႔။ သိရက္နဲ႔လုပ္တာဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီလိုႀကီး ခဏခဏ "အခြ်န္နဲ႔'မ'တာထက္ ဆိုးတဲ့" အခြ်န္နဲ႔ေထာက္ခံျခင္းကို သိပ္မလုပ္ၾက စမ္းပါနဲ႔လို႔။ ကိုယ္လုပ္တာလည္းမဟုတ္ပဲ လက္ညွိဳး ခဏခဏအထိုးခံရတဲ့ လူႀကီးမ်ားကို သနားပါဦးလို႔ ေျပာပါရေစ ခင္ဗ်ား။ ။

ရီေနႏိုင္
(TheLadies Journal အမွတ္ ၁၊ အတြဲ ၇၈) ။ ျသဂုတ္လ၊၂၉ရက္၊ ၂၀၁၃

၁။ အိပ္ယာမွထေသာအခါ
(က) အိမ္ရွိအျခားသူ မ်ားကုိအေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစဘဲ ၿငိမ္သက္စြာထျခင္း(အျခားသူမ်ား ၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စိတ္အာ႐ံု ကုိ ေလးစားျခင္း)၊ (ခ) မိမိအိပ္ရာ မိမိသိမ္းျခင္း (တစ္ဦးခ်င္းတာ၀န္ သိမႈ)။

၂။ ပုဂ္ၢလိကသန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း
(က) မိမိ၏သြားပြတ္ တံ၊ မွန္၊ ဘီး၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါ မ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္း (ကုိယ္ပုိင္ ပစ္ၥည္းကိုေလးစားမႈ)၊ (ခ) ေရ အိမ္ကုိ အလွည့္ေစာင့္၍ သံုးစြဲျခင္း ႏွင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္အသံုးျပဳျခင္း (ညီမွ်ေသာအခြင့္အေရး)၊ (ဂ) အ၀တ္အစား၀တ္ရာတြင္ မိမိဘာ သာလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (တစ္ ဦးခ်င္းတာ၀န္သိမႈ)။

၃။ မိဘမ်ားႏွင့္ အျခားမိသားစုတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး
(က) အိမ္မွထြက္သြား သည့္အခါ အခြင့္ေတာင္းျခင္း (အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ႐ုိေသ ေလးစားမႈ)၊(ခ)တစ္စံုတစ္ေယာက္ သည္ စာဖတ္စာက်က္ေနလွ်င္ (သုိ႔မဟုတ္) အိပ္ေပ်ာ္ေနလွ်င္ ၿငိမ္သက္စြာသြားလာရန္ႏွင့္ ၿငိမ္ သက္စြာေျပာဆိုရန္ (အျခားသူမ်ား ၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ကုိ ေထာက္ထားမႈ)၊ (ဂ) အျခားသူပုိင္ ပစ္ၥည္းမ်ားကုိယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ ျခင္း (ကုိယ္ပုိင္ပစ္ၥည္းေလးစားမႈ)၊ (ဃ) မိဘမ်ား သက္ႀကီး၀ါႀကီးသူ မ်ား၏ ဆႏ္ၵကုိ ႐ုိေသေလးစားကာ ၎င္းတို႔၏ အယူအဆႏွင့္မတိုက္ဆိုင္ လွ်င္မိမိ၏အယူအဆကုိ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕စြာတင္ျပျခင္း (႐ုိးသားစြာ အယူအဆကြဲျပားမႈကုိ ႐ုိေသေလး စားမႈ)၊ (င) မိသားစုအတုိင္ပင္ခံ အဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေန႔ စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ရာ တြင္ကူညီျခင္း (အုပ္ခ်ဳပ္ခံရသူမ်ား ၏သေဘာတူခ်က္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ)။

၄။ အိမ္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား
(က) မိမိ၏ စြမ္းရည္အ လိုက္အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားကာ မိမိ၏ေ၀ပံုက်အိမ္မႈတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ျခင္း (ပုဂ္ၢလိကတာ၀န္ ႏွင့္အစုအဖြဲ႕၏ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ)၊ (ခ) ခ်ီး က်ဴးထုိက္သည္ကုိ ခ်ီးက်ဴးျခင္း (မွ်တစြာျပဳမူ ေဆာင္ရြက္မႈ)၊ (ဂ) မိမိ၏အလုပ္ကုိေ၀ဖန္ျခင္းကုိအသာ တၾကည္ လက္ခံျခင္း (ေ၀ဖန္ျခင္း ကုိ မွန္ကုန္စြာသေဘာထားမႈ)

၅။ အိမ္တြင္စုေဆာင္းမႈႏွင့္
၀င္ေငြရမႈနည္းလမ္းမ်ား
(က) ဟင္းသီးဟင္း ရြက္ႏွင့္ သစ္သီးမ်ားကုိ အိမ္သံုး အျဖစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အပုိ၀င္ ေငြရရန္လည္းေကာင္း၊ စုိက္ပ်ိဳး ျခင္း (မိမိအတြက္သာမဟုတ္ အစု အဖြဲ႕ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ပါ စိတ္ ၀င္စားမႈ)၊ (ခ) ရေသာေငြမွ သင္ ႏွင့္ဆုိင္ေသာအဖို႔ကုိသာလွ်င္ ယူ ျခင္း(မွ်တမႈ)။
၆။ အားလပ္ခ်ိန္ကုိသံုးျခင္း
(က) ညီအစ္ကုိေမာင္ ႏွမမ်ားႏွင့္ ကစားစရာမ်ား ကစား ရန္၊ အသံုးအေဆာင္ပစ္ၥည္းမ်ားကို ခြဲေ၀သံုးစြဲျခင္း (ညီမွ်ေသာအခြင့္ အေရး)။ (ခ) မကစားမီ ေရွးဦးစြာ အလုပ္လုပ္ျခင္း(ပုဂ္ၢလိကတာ၀န္)။ (ဂ)ေလာင္းကစားျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ ျခင္း (စာရိတ္ၱႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တရား ဥပေဒကုိ႐ုိေသျခင္း) ၀ါသနာပါလိုက္ စားေပ်ာ္ရႊင္မႈတစ္ခုခုရွိျခင္း။ (ဃ) အားလပ္ခ်ိန္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈပစ္ၥည္းမ်ားျဖစ္ ေသာ ေရဒီယုိ၊ စာအုပ္၊ ကစားစရာ ပစ္ၥည္းမ်ားကုိ သံုးစြဲျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍သတ္မွတ္ေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ကုိ ႐ုိေသျခင္း။

၇။ ထမင္းစားပြဲတြင္
(က) စားပြဲထိပ္တြင္မထုိင္ ႏွင့္ သင္၏ ဖခင္ သုိ႔မဟုတ္ မိခင္အ တြက္ျဖစ္သည္။ (မိဘမ်ားကုိ ႐ိုေသ ေလးစားမႈ)။ (ခ) မိမိအတြက္ စားစ ရာ ေ၀စုကုိ ယူရာတြင္ အျခားသူမ်ား အတြက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း (အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ)

၈။ အိပ္ရာ၀င္ရာတြင္
(က) မိသားစုႏွင့္အတူ ဘု ရားရွိခုိးျခင္း (မိသားစုအေပၚ၀ယ္ သစ္ၥာရွိမႈ)။ (ခ) မိမိဘာသာ အိပ္ရာကို ျပင္ျခင္း (ပုဂ္ၢလိကတာ၀န္)။
ေက်ာင္းတြင္း
၁။ေက်ာင္းတက္ေခါင္းေလာင္းထုိး၍ စီတန္းရာတြင္
(က) ေက်ာင္းသို႔အခ်ိန္မွန္ မွန္လာေရာက္ျခင္း၊ (ခ) စုေ၀းခန္းအ တြင္း စီတန္းရာတြင္ စည္းကမ္းရွိျခင္း၊ (ဂ) တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တုိးေ၀ွ႕ျခင္း၊ စကားမ်ားျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။ (ယဥ္ေက်းမႈ၊ စည္းကမ္းဥပေဒကုိ ႐ုိ ေသမႈ)၊ (ခ) ၿငိမ္သက္စြာ စီတန္းျခင္း (အျခားသူမ်ားကုိ ေထာက္ထားမႈ)၊ (င) မိမိအတန္းသားခ်င္းစီတန္းရာတြင္ စနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ ေရွ႕ေဆာင္ျခင္း။
၂။ အလံေတာ္အေလးျပဳရာတြင္
(က) အလံေတာ္အေလးျပဳ ရာတြင္စည္းကမ္းတက်ျပဳလုပ္ေဆာင္ ရြက္ျခင္း။ (ခ) အလံေတာ္အေလးျပဳ ေနစဥ္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းသို႔ထြက္ ျခင္း၊ ၀င္ျခင္းမျပဳလုပ္ျခင္း (ေလးစား မႈ)။ (ဂ) အလံေတာ္ကုိ အေလးျပဳ သည့္အခါ စိတ္ေရာကိုယ္ပါသတ္ မွတ္ထားသည့္ စနစ္အတုိင္းအေလးျပဳ ျခင္း။ (ဃ) ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းသတိမူ ေသာအေနႏွင့္ေနျခင္း။ (ႏုိင္ငံေတာ္သီ ခ်င္းကုိ ႐ုိေသမႈ)။ (င) အျပင္လူမ်ား သည္ အလံေတာ္အေလးျပဳေနစဥ္ သင္၏အျပဳအမူကဲ့သုိ႔ျပဳမူရန္ေရွ႕ေဆာင္ ေရွ႕ရြက္ျပဳလုပ္ႏႈိးေဆာ္ေပးျခင္း။

၃။ စာသင္ခန္းတြင္
(က) ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ ႏွင့္ သင္ျပမႈအေထာက္အပံ့ပစ္ၥည္းမ်ား ကုိ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ခြဲေ၀အသံုးျပဳ လို စိတ္ရွိျခင္း။ (ခ) စာသင္ခ်ိန္သည္ တစ္တန္းလံုး ပုိင္ဆုိင္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ သည္။ စာသင္ခ်ိန္ကို ျဖဳန္းတီးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ အခ်ိန္ကုန္ေစသည့္ အေၾကာင္းမ်ားမွာ-
၁။ မလိုအပ္ေသာ ေမးခြန္း မ်ားေမးျခင္း။ ၂။ အာ႐ံုမစိုက္ဘဲ ေနျခင္း။ ၃။ အိမ္တြင္လုပ္ေဆာင္ရန္ မွာလိုက္ေသာ အိမ္စာမ်ားကုိ မလုပ္ဘဲ ေနျခင္း။ ၄။ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အျပဳ အမူကုိ ျပဳမူျခင္း။ ၅။ ေက်ာင္းတက္ ပ်က္ျခင္း (အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အ ေရးကို ေထာက္ထားမႈ)
(ဂ) စာသင္ခန္းလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (အစု လုိက္ တာ၀န္ယူရာတြင္ မိမိ၏ ေ၀ပံုက် တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္မႈ)။ (ဃ) အတန္းတြင္လူမ်ားစု၏အဆံုးအျဖတ္ ကုိနာခံျခင္း။ (လူမ်ားစု အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး)။ (င) စာသင္ခန္းစည္းကမ္း ႏွင့္ ဆရာ၏ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ မဆုိင္းမတြနာခံျခင္း။ (ဥပေဒ႐ုိ ေသမႈ)။ (စ) အျခားသူမ်ားကုိ ေမးေသာေမးခြန္းကုိ မိမိကမေျဖ ျခင္း။ (မွ်တမႈ)။ (ဆ) စာသင္ခန္း သို႔ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ျပင္ဆင္၍ လာျခင္း။ (ဇ) မိမိအလုပ္ ကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် လုပ္ကိုင္ျခင္း။ (စ်) ပစ္ၥည္းမ်ားကုိ သံုးစြဲၿပီးလွ်င္ သူ႔ ေနရာႏွင့္သူ ျပန္၍ထားျခင္း။ (ပုဂ္ၢလိကတာ၀န္)။ (ည) စာသင္ ခန္းကုိသန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာထားရန္ တာ၀န္ကုိခြဲယူျခင္း။ (အစုအဖြဲ႕၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ၊ တာ၀န္ခံယူရန္ လိုလားႏွစ္ သက္မႈ)။(ဋ)ပုိင္ရွင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရ ဘဲ စာအုပ္၊ ခဲတံ၊ စက္ၠဴႏွင့္ အျခား ပုဂ္ၢလိကပစ္ၥည္းမ်ားကုိ ယူငင္ ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။ (ပုဂ္ၢလိက ပစ္ၥည္းကုိ႐ုိေသမႈ)။ (ဌ) သူတစ္ ပါးထံမွ ကူးခ်ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ ျခင္း။ (မိမိကုိယ္ကုိယ္အားကုိးမႈ၊ ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈ)။

၄။ ႏုိ႔တုိက္ေကၽြးသည့္ေနရာႏွင့္
ေရေသာက္ရာတြင္
(က) ႏုိ႕တုိက္ေကၽြး သည့္ေနရာႏွင့္ ေရအုိးစင္တြင္ မိမိ အလွည့္ကုိေစာင့္ျခင္း။ ကုိယ့္အရင္ ေရာက္သူမ်ားေရွ႕မွသြား၍ တန္းစီ ရမည့္အစား ေနာက္ရပ္၍တန္းစီ ျခင္း။ (အျခားသူမ်ား အခြင့္အေရး ကုိေလးစားျခင္း)။ (ခ) စက္ၠဴ အမႈိက္မ်ား၊ အသီးအႏွံခြံမ်ားကုိ ထားရွိေသာ အမႈိက္ပံုးတြင္ထည့္ ျခင္း (ပုဂ္ၢလိကတာ၀န္)။

၅။ အိမ္သာတြင္
(က) သင္ေတြ႕ျမင္ ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ အိမ္သာကိုထားခဲ့ပါ။ (အျခားသူ မ်ား၏အခြင့္အေရးကုိ ေစာင့္စည္း မႈ)။ (ခ) အိမ္သာကုိသံုးၿပီးေနာက္ လက္ေဆးျခင္း။ (မိမိက်န္းမာေရး ႏွင့္သူတစ္ပါးတုိ႔၏ က်န္းမာေရး ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ)။ (ဂ) ကိုယ့္အလွည့္ကုိေစာင့္ျခင္း။ (တန္း တူအခြင့္အေရး)။ (ဃ) အိမ္သာ နံရံမ်ားႏွင့္ အိမ္သာအတြင္းအသံုး အေဆာင္မ်ားကို မေရးျခစ္ျခင္း။ (လူထူသံုးပစ္ၥည္းကုိ ေလးစားမႈ)။ (င) အိမ္သာခန္း ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ေတြ႕ရွိကဆရာႀကီးသို႔တုိင္ၾကား ျခင္း(မေက်နပ္ဖြယ္ရာ အေျခအေန ကုိျပဳျပင္ရန္စီစဥ္ျခင္းသည္ျပည္သူ႔ တာ၀န္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။)

ေဖာ္ျပပါ ဒီမိုကေရစီ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ဘ၀ေနထိုင္နည္းလမ္း ၫႊန္စာတမ္းေရးသားခဲ့သူ သည္အမိ်ဳးသားေခါင္းေဆာင္ ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဆရာ ရင္းဦးခင္သန္း B.A,BES Class 1 ျဖစ္၏။ ဆရာဦးခင္သန္းသည္ (ေနရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသား အထက္တန္းေက်ာင္း မွအဂၤလိပ္ ဘာသာႏွင့္ ပါဠိပါဘာသာကုိ သင္ျပခဲ့သူေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီေခတ္ကာလတြင္ ခရုိင္ပညာ၀န္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္၏။ ဆရာႀကီး ေရးသားသည့္ လူမႈ ေရးရာသင္ျပမႈစာတမ္းမွ လက္ ေတြ႕ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္အားေကာက္ ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

The First Media Group

ဒီရက္ပိုင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး ေရပန္းစားသြားတဲ့ ေကာလဟလ သတင္းတစ္ပုဒ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကည့္မယ္..
ေလာင္းကစားဒိုင္ေတြကို ႏွိမ္နင္းဖို႔ သမၼတက အမိန္႔ေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးက ကာခ်ဳပ္အမိန္႔မရလို႔ ကေတာ့ မလုပ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ျပန္ေျပာတဲ့သတင္းေပါ့... အဲဒီသတင္းဟာ အေျခအျမစ္ သိပ္မရွိဘူးဆိုေပမယ့္.. ျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားရဲ့ အမွန္တရားကို ေတာ့ ထင္ဟပ္ေစပါတယ္... ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လတ္တေလာ ျပည္တြင္းမွာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပဳတဲ့ မၿငိမ္မသက္မွဳေတြက စလို႔.. လက္ပံေတာင္းလို ကိစၥမ်ိဳး၊.. လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြနဲ႔ နယ္ေျမခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အေစးမကပ္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳး၊ လိုတမ်ိဳးမလိုတစ္မ်ိဳး အေရးယူေနတဲ့ ၿငိမ္း/စီဥပေဒ ပုဒ္မ - ၁၈ ကိစၥမ်ိဳးေတြအထိ နက္နက္ရွိဳင္းရွိဳင္း ပတ္သက္ေနတာက ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနဘဲ...

ဒါေပမယ့္ ျဖစ္လာတဲ့... ျဖစ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ ျပႆနာေတြမွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနဟာ တာဝန္ယူမွဳလဲမရွိဘူး... တာဝန္ခံမွဳလည္းမရွိဘူး....၊ ဘာသာေရး အေယာင္ျပၿပီး ဆူပူေနတဲ့လူေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ႏွိမ္နင္းဖို႔ သမၼတက လူသိရွင္ၾကား အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာထားေပမယ့္.. ျဖစ္လာတိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ မလံုေလာက္လို႔.. ဘာျဖစ္လို႔ ညာျဖစ္လို႔ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔.. အိုးေတြ အိမ္ေတြ မီးေလာင္ကုန္တယ္.. အၾကမ္းဖက္သမားေတြဟာ လက္ရဲဇက္ရဲနဲ႔ ဖ်က္ဆီးၾကတယ္..

၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္ၿပီးစ... ေမာ္လၿမိဳင္ကြ်န္းဖက္မွာ ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ ရိကၡာထုပ္ေတြ ခ်ေပးတယ္... ငတ္မြတ္ၿပီး ေသမထူး ေနမထူးျဖစ္ေနတဲ့ ရြာသူရြာသား လူအုပ္ႀကီးဟာ ရိကၡာထုပ္ကို ယူဖို႔ ဝိုင္းအံုလာၾကတယ္... အဲဒီအခ်ိန္မွာ ရဲက ေသနတ္ေဖာက္ၿပီး ရိကၡာထုပ္ကို ဝင္သိမ္းသြားတယ္... ဒီေလာက္ ေသမထူး ေနမထူး အေျခအေနမ်ိဳးမွာေတာင္ လူေတြဟာ ေသနတ္ကိုေတာ့ ေၾကာက္ၾကတယ္.. ဒီေတာ့ ေလာေလာလတ္လတ္ ျဖစ္ပ်က္ေနခဲ့တဲ့ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္အခ်ိန္ေတြမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟာ ေသနတ္တစ္ခ်က္ေဖာက္ဖို႔ အနည္းဆံုး သံုးနာရီကေန ငါးနာရီေလာက္အထိ အခ်ိန္ယူေနတယ္.... အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ ဘုန္းႀကီးေတြကို ႏွိမ္နင္းဖို႔ ဝန္မေလးခဲ့တဲ့ ရဲေတြဟာ ရဲစခန္းကို ဝိုင္းတဲ့ ဥပေဒမဲ့ လူအုပ္ႀကီးကိုေတာ့ ဒီအတိုင္းၾကည့္ေနတယ္.. ခြ်င္းခ်က္အေနနဲ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စစ္ေတြ ရဲစခန္းကို ဝိုင္းခဲ့တဲ့ လူအုပ္ကိုေတာ့ ေစာေစာစီးစီးဘဲ ပစ္ထည့္လိုက္တယ္...

ဒီအေျခအေနေတြကို သာမန္ လူၿပိန္းအသိနဲ႔ ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ရဲတပ္ဖြဲ႔အပါအဝင္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ေတြ ဘယ္ေလာက္ တာဝန္မဲ့တယ္.. တာဝန္ခံသင့္တယ္လို႔ ေတြးၾကေပမယ့္.. သမၼတကိုယ္တိုင္က ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးကို လက္ဖ်ားနဲ႔ေတာင္မတို႔ရဲဘူး.. ဒီေတာ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဘာလဲ.. ဘယ္လဲလို႔ ဆက္ၾကည့္ရင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဆိုတာ ၂၀ဝ၈ အေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔ထားတဲ့ဝန္ႀကီး.. ဒီေတာ့ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ မၿငိမ္မသက္မွဳေတြမွာ အဓိက တာဝန္ရွိသူဟာ ဘယ္သူလဲ.. ဆိုတာ တျဖည္းျဖည္း ရုပ္လံုးေပၚလာတယ္.. ဒါတင္မက... လက္ရွိသမၼတဟာလည္း ဟန္ျပ ႀကိဳးဆြဲရာကေနရတဲ့ ရုပ္ေသးသာသာဆိုတာ ေပၚလြင္လာတယ္...


ၿပီးေတာ့... လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း.. ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ထြက္ေစ.. ဝင္ေစ အမိန္႔နဲ႔.. ဝင္ထိုင္ေနတဲ့.. တစ္မတ္သားအမတ္ေတြရွိတယ္.. တစ္မတ္သား ဆိုေပမယ့္... အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြမွာ တစ္မတ္သားဟာ အခရာဘဲ.. လက္ေတြ႔မွာလည္း သူတို႔ လက္စြမ္းျပကုန္ၾကၿပီ...

ဘူးလက္ လွေဆြလို႔ ေခၚတဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးအမတ္ ဦးလွေဆြလို လူမိုက္မ်ိဳးက ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမွ လက္သင့္မခံတဲ့ ဥပေဒမ်ိဳးကို အကာအကြယ္ေပးေနေပမယ့္... တစ္မတ္သားေတြ ဒီကိစၥမွာ ျပတ္သားတာကို ဝမ္းသာမေစာၾကနဲ႔ဦး... တကယ္တမ္း တိုင္းျပည္ကို ေခ်ာက္ထဲ တြန္းပို႔ေနတာ ဘယ္သူလဲဆိုတာ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၾကဖို႔ဘဲ ေျပာခ်င္ပါေတာ့တယ္...

koshwemung(mmcp)

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ၀ဲကြ်န္းထိန္သစ္ရပ္ကြက္ ၊ကေျမာကင္းလမ္း ၊ ကေျမာကင္းတံတားနံေဘး ၌လက္ရွိလယ္ စိုက္ပ်ဳိးလွ်က္ရွိေသာလယ္သမား ဦးစံလင္း အား ထား၀ယ္ခရုိင္အုက္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေဆြ မွ ၁၈၇၆ ခုႏွစ္ ေျမယာႏွင့္ အခြန္ေတာ္ဥပေဒ ပုဒ္မ (ဏ ) ျဖင့္တရားစြဲဆိုကာ၂၆.၈.၂၀၁၃ (တနလၤာေန႕)တြင္ဒဏ္ေငြ (၂၀၀) ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္(၁)လကိုထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ဦးထြန္းလင္းမွခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ဦးစံလင္းသည္ထား၀ယ္ခရိုင္အတြင္းတရားမွ်တမႈမရွိသည့္လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈနဲ႔ပတ္သက္၍ပထမဆံုးေထာင္က်ခံရေသာလယ္သမားေပါ့လို႔သမီးျဖစ္သူမေရႊစင္ယုမွေျပာၾကားသည္။ထား၀ယ္အမ်ား ပိုင္ကုမၸဏီ ကလယ္ေျမကိုသိမ္းတယ္မူလပိုင္ရွင္ဆိုတာရွိေပမယ့္ကြ်န္မအေဖကိုသူကိုယ္တိုင္လယ္မလုပ္ႏိုင္လို႔ လယ္လုပ္ ပိုင္ခြင့္ကိုလြန္ခဲ့တဲ့(၄)ႏွစ္ခန္႕ေလာက္ကတည္းကလႊဲေျပာင္းေပးထားၿပီးကြ်န္မတို႔တစ္မိသားစုလံုးဒီ လယ္ကိုစိုက္လာခဲ့တာပတ္၀န္းက်င္က လယ္သမားေတြအကုန္လံုးလည္းအသိဘဲကြ်န္မတို႔ကဘာေလွ်ာ္ေၾကးမွ မယူ ထားေတာ့ထြက္ေပးစရာလည္းမလိုဘူးသူတို႔ေပးတဲ့ေလွ်ာ္ေၾကးဆိုတာကြ်န္မတို႔ဘ၀အတြက္ဘာအာမခံ ခ်က္ မွမရွိဘဲ ၊ လယ္သမား လယ္ ေပ်ာက္ရင္ ထမင္းငတ္မွာေပါ့၊အခုေတာ့ကုမၸဏီကလယ္ကိုမတရားသိမ္းခ်င္တယ္ ကြ်န္မတို႔ကအသိမ္းမခံဘူး ကုမၸဏီကိုေပးခ်င္ေတာ့ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကတရားစြဲတယ္ကြ်န္မအေဖေထာင္က် တယ္ ေကာင္းပါတယ္ ကြ်န္မအေဖ က ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ စံျပလယ္သမား ျဖစ္သြားတာေပါ့ ဟု
မေရႊစင္ယု မွဆက္ လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးစံလင္းအားေထာင္ခ်ခဲ့သည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ထား၀ယ္လယ္သမားမ်ားမွလည္းသေဘာ မတူကန္႔ ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး လယ္သမားမ်ား၏ဂုတ္ေသြးစုတ္အျမတ္ထုတ္တဲ့ထား၀ယ္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ အားထား၀ယ္ခရိုင္အတြင္းရွိလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထား၀ယ္လယ္သမားမ်ားသမိုင္း၏ကုမၸဏီဆိုးအျဖင့္သတ္မွတ္ကာထား၀ယ္ခရိုင္အတြင္းရွိလယ္သမားမိသားစု၀င္တိုင္း၏သမိုင္းတာ၀န္တစ္ရပ္ပမာစဥ္ဆက္မျပတ္သပိတ္ ေမွာက္သြားႏိုင္သည္အထိစည္းရံုးသြားမည္၏ ဟု ထား၀ယ္ လယ္သမားမ်ား အစည္းအေ၀းမွထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ သည္။

(၂၇.၈.၂၀၁၃)အဂၤါေန႕တြင္ဦးစံလင္းအားဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္လက္ရွိဦးစံလင္း၏လယ္ေျမ၌ဦးစံလင္း စိုက္ပ်ဳိးရန္က်န္ေနေသာလယ္ကြက္မ်ား၌ဦးစံလင္း၏မိသားစုလယ္သမားမ်ားႏွင့္အတူစပါးစိုက္ပ်ဳိးၾကမည္၏ဟုလယ္သမားမ်ားထံမွသိရပါသည္။

မေရႊစင္ယု (ဦးစံလင္း၏သမီး)

05023096

09422218788

ကိုထြန္းထြန္း၀င္း (ထား၀ယ္ေတာင္သူလယ္သမား ကြန္ယက္)

0949851588

ဦးေက်ာ္ေဆြ - ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး

၀၉၈၇၄၀၂၂၂

ဆီးရီးယားမွာ ဓါတု လက္နက္သံုး တိုက္ခိုက္ေနမႈ အေပၚ ဝင္ေရာက္ စြတ္ဖက္မႈ လုပ္ဖို့ သင့္မသင့္ ဆိုတာကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကြန္ဂရက္ လွြတ္ေတာ္ထိပ္တန္း အမတ္ေတြကို မျကာခင္ အခိ်န္ပိုင္း အတြင္း အစိုးရ အရာရိွေတြက တင္ျပ ေဆြးေနြး ျကေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေျခခံ သေဘာအားျဖင့္ ဆိုရင္ေတာ့ တကယ္လို့အေမရိကန္ အကို်းစီးပြား ရိွမယ္ဆိုရင္ အေမရိကန္ အေနနဲ့ တဦးတည္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္နိုင္ပါတယ္လို့ အိမ္ျဖူေတာ္ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က အေစာပိုင္းတုန္းက ဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။

ကုလသမဂၢ လံုျခံုေရး ေကာင္စီမွာလည္း အျမဲတမ္း အဖဲြ့ဝင္ ငါးနိုင္ငံက ဆီးရီးယား အေရးနဲ့ ပတ္သက္လို့ ဒုတိယအျကိမ္ အေျခအတင္ ေဆြးေနြးခဲ့ျကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ သံတမန္ သတင္းရပ္ကြက္ အဆိုအရ ဆီးရီးယား သမၼတ အာဆတ္ကို စစ္ေရးအရ အေရးယူခ်င္တဲ့ အေမရိကန္ ၊ ျဗိတိန္ ၊ ျပင္သစ္တို့နဲ့ အေရးမယူခ်င္တဲ့ ရုရွား ၊ တရုတ္ တို့ အုပ္စု နွစ္ခုျကား သေဘာထား တူညီခ်က္ မရေသးဘူးလို့ သိရပါတယ္။

ဆီးရီးယားမွာ ဓါတု လက္နက္သံုး တိုက္ခိုက္မႈေတြကို စံုစမ္း ေနတဲ့ ကုလသမဂၢ စစ္ေဆးေရး အဖဲြ့ကေတာ့ နက္ျဖန္ စေနေန့မွာ ဆီးရီးယားက ထြက္ခြာလာေတာ့မွာ ျဖစ္ျပီး အတြင္းေရးမႉးခု်ပ္ ဘန္ကီမြန္းကို လာမယ့္ စေန တနဂေနြမွာ သူတို့ ေတြ့ရိွသမွ်ကို နႈတ္နဲ့ အျကမ္းဖ်ဉ္း တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္တုန္းက ဆီးရီးယား ဓါတုလက္နက္သံုး တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈကို စစ္ေရးအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ဖို့ စည္းရံုးေနတဲ့ ျဗိတိသွ် အစိုးရရဲ့ အစီအစဉ္ အေပၚ ပါလီမန္မွာ မဲခဲြ ဆံုးျဖတ္ရာမွာ အေရးနိမ့္သြားခဲ့ပါတယ္။

အရပ္သားေတြကို သမၼတ အာဆတ္ အစိုးရက ဓါတုလက္နက္သံုး တိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ ကုလသမဂၢ စံုစမ္းေရးမႈေတြက စစ္ေဆး ေတြ့ရိွခဲ့လို့ ရိွရင္ ဆီးရီးယားကိုစစ္ေရး အရ ဝင္ေရာက္ အေရးယူဖို့ ျဗိတိန္ ညြန့္ေပါင္း အစိုးရ အဖဲြ့က ပါလီမန္မွာ အဆိုတင္ျပျပီး မဲခဲြ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုအဆိုကို ေထာက္ခံမဲ ၂၇၂ ကန့္ကြက္မဲ ၂၈၅နဲ့ ၁၃မဲနဲ့ ရံႈးနိမ့္သြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုလို အေရးနိမ့္သြားခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္ ပါလီမန္က စစ္ေရး အရ ဝင္ေရာက္စြတ္ဖက္မႈေတြ မလုပ္ခ်င္ဘူး ဆိုတာ အထင္အရွား ပါဘဲလို့ ဝန္ျကီးခု်ပ္ ေဒးဗစ္ ကင္မရြန္က ေျပာပါတယ္။

ဆီးရီးယားကို အေရးယူတဲ့ အထဲ ျဗိတိန္က ပါဝင္ဖို့ ဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ မဲခဲြမႈ တခု လုပ္ဖို့ လိုလိမ့္မယ္လို့ သတင္းေထာက္ေတြက ဆိုပါတယ္။

ဆီးရီးယား အစိုးရ တပ္ေတြဟာ အရပ္သားေတြ အေပၚ ထပ္မံ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ အေထာက္အထားေတြကို ဘီဘီစီက ေတြ့ခဲ့ရပါတယ္။

အခု သီတင္းပတ္ အေစာပိုင္း တုန္းက နိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းက စာသင္ေက်ာင္း ေပၚကို အစိုးရေတြက မီးေလာင္ဗံုးလို ေလာင္ ကြ်မ္းေစတဲ့ ျဒပ္သတၱိပါတဲ့ ဗံုးတလံုး ျကဲခ်ခဲ့တာေျကာင့္ အနည္းဆံုး ကေလးဆယ္ေယာက္ ေသဆံုးသြားျပီး ကေလးအမ်ားအျပားဟာလည္း အေရျပား ေပၚမွာ ဆိုးရြားတဲ့ မီးေလာင္ဒဏ္ရာေတြ ရခဲ့ပါတယ္။

မ်က္ျမင္သက္ေသေတြ အေျပာအရ ေက်ာင္းေပၚ ဗံုးျကဲခ် မခံရခင္ အစိုးရ ဂ်က္တိုက္ ေလယာဉ္ တစင္း ပံ်သန္းသြားတာ ေတြ့ရတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အရပ္သားေတြ ထိခိုက္ ဒါဏ္ရမႈဟာ ထင္မထားေလာက္ေအာင္ကို အမ်ားအျပား ရိွေနတယ္လို့ နိုင္ငံတကာ ျကက္ေျခနီ အဖဲြ့က ေျပာျပီး လူမႈကယ္ဆယ္ေရး လိုအပ္ေနတဲ့ ေနရာေတြ အားလံုးကို ခြ်င္းခ်က္မရိွ သြားလာ ဝင္ထြက္ ကူညီခြင့္ ေပးဖို့ ပန္ျကားထားပါတယ္။

BBC Burmese

“ ပုဒ္မ(၁၈)ဖ်က္သိမ္း ရန္ဆႏၵၿပသူ(၅)ေယာက္ကို-ပုဒ္မ(၁၈)ႏွင္႔အေရးယူၿခင္း” ၂၉.၈.၂၀၁၃-ရက္ေန႔က၊ ၿပည္ၿမိဳ႔တြင္ -ပုဒ္မ(၁၈)ကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္အတြက္-ဆႏၵၿပပြဲတခုၿပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။

ထိုဆႏၵၿပပြဲကို-လူ(၂၀)ေက်ာ္ခန္႔ပါ၀င္ၿပီးမနက္ခင္း(၉း၁၅)နာရီတြင္-ရံုးလမ္းမွစတင္ခဲ႔ၿပီး-လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဦး၀င္းၿမလမ္း-တို႔မွတဆင္႔၊ ေရႊတေခ်ာင္းလမ္းထိပ္တြင္၊ ရဲမ်ား၊ၿမိဳ႔နယ္ရဲမႈး၊ ခရိုင္ရဲမႈး၊ ၿမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး-တို႔ အင္အား(၃၀)ခန္႕ႏွင္႔ တားစီးခဲ႔ပါသည္။

“ ပုဒ္မ(၁၈)အလိုမရွိ” “ ပုဒ္မ(၁၈)ဖ်က္သိမ္းေပး ”၊ “ပုဒ္မ(၁၈)စြတ္စြဲခံရသူမ်ားခ်က္ခ်င္းလႊတ္၊” “ၿမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး/ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေတြကို တို႔မဲေပးထားတာမဟုတ္ ” -စေသာ ဗီႏိႈင္း စမ်ားကိုင္ေဆာင္ၿပီး-ဗြီႏိႈင္းပါစာသားမ်ားကို-ေကၽြးေက်ာ္သံမ်ားအၿဖစ္ေကၽြးေက်ာ္ခဲ႔ၾကပါသည္။

လြန္ခဲ႔ေသာရက္(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ရန္ကုန္တြင္လဲ ထိုကိစၥအတြက္ဆႏၵထုပ္ေဖၚခဲ႔ၾကၿပီး-အခုပြဲအတြက္-ခြင္႔ၿပဳမိန္႔တစံုတရာေတာင္းဆိုခဲ႔ၾကၿခင္းမရွိပါ၊ၿမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အသက္ေသြးေက်ာပင္မၿဖစ္တဲ႔-ဖြဲ႔စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ ကိုကိုင္ၿပီး-အေၿခခံဥပေဒပါအတိုင္း-လက္ႏွက္တစံုတရာမပါပဲၿငိမ္ူခ်မ္းစြာ-စုေ၀းစီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ၿခင္းပဲၿဖစ္ပါတယ္ ဘယ္တရားဥပေဒကိုမွေဖါက္ဖ်က္က်ဳးလြန္တာမရွိပါဘူး၊အေၿခခံဥပေဒကို-ၿပည္ထဲေရး႒ာနကသာေဖါက္ဖ်က္က်ဳးလြန္တာၿဖစ္ပါတယ္၊-အေၿခခံဥပေဒကို-ေက်ာ္လြန္ၿပီးနည္းဥပေဒ-ဆိုၿပီး-အေၿခခံဥပေဒပါ-ေတြကို-ဆန္႔က်င္ေဖါက္ဖ်က္ေနတာၿဖစ္တယ္-ဒါေတြကို-ၿပည္ထဲေရး႒ာနကပဲေရးစြဲၿပီးအတည္ၿပဳထားတာၿဖစ္တယ္ ၊နိုင္ငံသားအခြင္႔အေရးေတြကို-တဖက္လွည္႔နဲ-နိုပ္ကြပ္ထားတာၿဖစ္တယ္-ဆႏၵၿပထာကိုခြင္႔တင္ေတာ႔လဲမေပး-မေပးၿပီးေနာက္-ပုဒ္မ(၁၈)နဲ႔အေရးယူတရားစြဲ-ဒီ ဥပေဒ ကလံုး၀ကို-မရွိသင္တာ၊မၿဖစ္သင္႔တာ-ဒါေၾကာင္႔ အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ဆႏၵၿပဖို႔အခြင္႔တင္စရာမလိုဘူး-မေန႔က ည(၈)နာရီက-ကၽြန္ေတာ္ကိုေခၚၿပီးညိွတယ္-ခ်ိမ္းေခ်ာက္တာေပါ႔ဗ်ာ- မလုပ္နဲ႔-လုပ္ရင္အေရးယူခံရမယ္၊ဘာၿဖစ္မယ္ညာၿဖစ္ဆိုၿပီးေခၚေၿပာတယ္၊ကၽြန္ေတာ္ကလဲ-အေၿခခံ ဥပေဒ-အပိုဒ္(၃၅၄)(က/ခ)တို႔ကိုေထာက္ၿပရွင္းၿပတယ္-မလိုအပ္ဖူးလို႔ၿပန္ေၿပာလိုက္တယ္-လို႔ထိုပြဲကို ဦးေဆာင္သူ-ကိုမ်ဳိးသူထြဋ္-က ေၿပာၿပပါတယ္။

လမ္းတြင္အမွတ္(၂)ရဲစခန္းမႈးဦးေဆာင္ေသာ-ရဲတပ္ဖြဲ႔က(၅)ေနရာေလာက္မွာအဆင္႔ဆင္႔တားခဲ႔ၾကပါတယ္- စခန္းမႈးက-ခြင္႔ၿပဳမိန္႕တစံုတရာမရွိသည္႔အတြက္-အေရးယူရမည္။ၿဖစ္သၿဖင္႔၄င္း၊လမ္းသြားလာေတြ စိတ္အေႏ်ာက္အယွက္ၿဖစ္ေစတာကတေၾကာင္း၊အခုလို-ဘာသာေရးအထိကရံုးေတြေနရာအႏွံမွာၿဇစ္ပြားေနခ်ိန္ၿဖစ္သၿဖင္႔-အခုလိုမ်ဳိးကိုခြင္႔မၿပဳနိုင္ေၾကာင္း-ၿဖစ္လဲမၿဖစ္သင္႕ေၾကာင္း တို႔ကိုရွင္းၿပၿပီး၀င္ေရာက္ဟန္႔တားခဲ႔ပါသည္ ဟု-စခန္းမႈးက-ေၿပာၿပပါသည္။

မနက္ခင္း(၁၀)နာရီတြင္-ေရႊတေခ်ာင္လမ္းႏွင္႔၊ေရႊေက်ာင္းၾကီးလမ္းအေရာက္တြင္-ၿမိဳ႔နယ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔၊ရဲအင္အား(၃၀) ခန္႔တို႔ႏွင္႔ အတင္းတာဆီးေသာေၾကာင္႔ ဆႏၵၿပပြဲကိုထိုေနရာမွာပဲ-ရပ္တံ႔ခဲ႔ၾကပါသည္။ေနာက္ဆက္တြဲအေနႏွင္႔-(၁၁)နာရီခန္႔တြင္-အမွတ္(၂)ရဲစခန္းမွ-တရားမ၀င္ဆႏၵၿပမႈအတြက္-အမႈဖြင္႔အေရးယူခံရန္-ရဲစခန္း သို႔လာေရာက္ဖို႔အတြက္-ကိုမ်ဳိးသူထြဋ္၊ကိုခင္ဦး၊ကိုဖိုးေက်ာ္၊ကိုပိုက္တင္၊ကို ဖိုး၀င္း -ေခၚယူထားေၾကာင္း-အမွတ္(၂)စခန္းမႈးက-သူတို႔(၅)ေယာက္ကို-တရာမ၀င္ဆႏၵၿပမႈအတြက္တရားလိုၿပဳလုပ္ၿပီး -ပုဒ္မ(၁၈)ႏွင္႔အမႈဖြင္႔မည္ၿဖစ္ေၾကာင္း-စခန္းမႈးၾကီးထံမွသိရွိရပါသည္။

ျပည္သားေလး
Pyay City

တစ္ဂူတည္း ျခေသၤ့ႏွစ္ေကာင္ မေအာင္းတာလား …

ဟန္ေဆာင္ပန္ေဆာင္ ရန္ျဖစ္ျပတာလား …

စစ္သားတစ္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ စစ္သားအျပည့္အ၀ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အမ်ားႀကီး ပါ၀င္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ႀကီးနဲ႔ စစ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ႀကီး . . .
စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္ နံပါတ္ ၃ နဲ႔၊ နံပါတ္ ၄ တို႔ ဒီမိုကေရစီယိမ္းကေန . . .
ခုတေလာ ဟိုမွာ … သည္မွာ …  ဟိုစာမ်က္ႏွာ …  ဒီစာမ်က္ႏွာမွာ ၾကားရ၊ ဖတ္ရ၊ အေတြ႕ရ မ်ားေနတဲ့ သတင္းကေတာ့ သင္းလွသဗ်။ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ မတည့္ၾကဘူးတဲ့ …။ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္ေနသတဲ့ …။ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ သေဘာကြဲလြဲမႈေတြ မ်ားလာသတဲ့ …။
ဒီအရပ္နဲ႔ ဒီဇာတ္ ဒီလိုသာ ကျပၾကတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ က်ဳပ္တို႔ ႏိုင္ငံႀကီး ဒီမိုကေရစီနံ႔ သင္းလွ … ဒီမိုကေရစီေလ တိုက္လွ … ဒီမိုကေရစီ အေရာင္ထိန္လွေပါ႔။ က်ဳပ္ဆိုတာကလည္း အခုမွ သတင္းစာေလာကထဲ အေညႇာက္ေပါက္စ၊ ၿမီးေကာင္ေပါက္စမို႔ ဟိုစပ္စပ္၊ ဒီစပ္စပ္ ေမးေလေတာ့ အခ်ိဳ႕ ကလည္း ဒီအေျခအေနကို စိုးရိမ္သကိုး။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ဒီ အေျခအေနကို ၀မ္းသာၾကသကိုး။ တခ်ိဳ႕ … တခ်ိဳ႕ဆို ဗိန္းေဗာင္းတိုက္ၿပီး ႏြားကြဲရင္ က်ားဆြဲဖို႔ အခြင့္အေရးရွိ ဆိုသကိုးဗ်။ (ဒါေပမဲ့ သူတို႔ ျမင္ေနတာ ႏြား မဟုတ္ဘဲ ျခေသၤ့ဆိုတာ … ျခေသၤ့ေတာင္မွ ဘုရားေရွ႕ ငုတ္တုတ္ထိုင္ေနတဲ့ ျခေသၤ့ မဟုတ္ဘဲ ပရိယာယ္ မာယာေတာမွာ အမိုးမိုး၊ အလီလီ ဗိုလ္က် စိုးမိုးခဲ့တဲ့ ျခေသၤ့ဆိုတာ ေမ့ေတာ္မူေနၾကေလရဲ႕)
ကဲ … ကဲ။ ဒီေတာ့ ေရႊသေဘာေတာ္က ၫႊတ္ေတာ္မူၾကတယ္ေပါ႔ဗ်ာ။
ဒီလိုသတင္းေတြ ပ်ံ႕ … စိတ္ေတာ္မွတ္ၾကေလေတာ့ ဘာျဖစ္သတုန္းဆို၊ ေဟး … ေဟး … ဒီမိုကေရစီပြဲေတာ္ ႀကီး ေသာင္းတိုက္သို႔ ညံေနေလေရာေပါ႔။
ေသာင္းတိုက္သို႔ညံဆိုလို႔ အထင္ေစာၿပီး ဘ၀င္မေခ်ာလိုက္ၾကနဲ႔အံုး ဗ်ာတို႔။ ဘယ္သူေတြ က်င္းပေနတဲ့ ပြဲေတာ္ႀကီး ဆိုတာလည္း အဖန္ဖန္ေတြး ေရးေရးေပၚမေပါ႔။
စဥ္းစားၾကည့္ေလ …  အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ႀကီး သေဘာကြဲၾက ဆိုေတာ့ တခ်ိဳ႕၊ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ အစိုးရဘက္က လိုက္ၾက၊ လႊတ္ေတာ္ဘက္က လိုက္ၾက၊ တို႔သမၼတႀကီး လုပ္တာ သေဘာက်ၾက၊ တို႔သမၼတ ႀကီးေျပာတာ နည္းက်တယ္ ျဖစ္ၾက။ ေဟာ တို႔ဥကၠ႒ႀကီး ေျပာတာမွ၊ တို႔ဥကၠ႒ႀကီးလုပ္တာမွ ဆိုၿပီးေတာ့ ပြက္ပြက္ညံလိုက္ၾကတာ ဘယ္သူေတြ ထင္သတုန္း။ ျခေသၤ့ေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကား တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ မဟ ရွာေလဘူး။ အခ်ိဳ႕ ျခေသၤ့ႀကီးမ်ားဆို ေလေျပထိုးၿပီး အလြမ္းဇာတ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဘက္ကေန အစိုးရကို လွမ္းဖာလိုက္၊ အစိုးရဘက္ကေန လႊတ္ေတာ္ဘက္ လွမ္းဖာလိုက္နဲ႔ အဖာရာဗရပြနဲ႔ ျဖစ္ေနၾကေလရဲ႕။
ဒီေတာ့ ဘယ္သူေတြက နတ္ကရာ ၾကည့္ေမာၾကဆို က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ ေဒါင္းအိုးေ၀ေတး တညံညံက်ဴးသူေတြေပါ႔။
ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းတြင္ ဒုဥကၠ႒(၂) အျဖစ္ လက္ရိွျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္စဥ္က မွတ္တမ္းပံု
ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းတြင္ ဒုဥကၠ႒(၂) အျဖစ္ လက္ရိွျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္စဥ္က မွတ္တမ္းပံု
ဒီလိုေျပာလို႔ ဟာ … မဟုတ္ပါဘူး ဟို တေလာကပဲ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ဒုဥကၠ႒ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ႀကီးဆို သမၼတကိုေတာင္ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈေတြ လုပ္ေသးလို႔ ျငင္းေကာင္း၊ ျငင္းၾကမယ္ ထင္ပ။
ဟား …ဟား က်ဳပ္ကေတာ့ ဒီအေျပာေတြၾကားရင္ ခ်ိဳင္းၾကားကလိထိုး ရယ္ခ်င္မိေပါ႔။ ဘယ့္ႏွယ္ဗ်ာ တစ္ဘ၀ လံုးလံုး အဘ၊ အဘနဲ႔ ႏႈတ္က မခ်တမ္း ခယေနခဲ့ရၿပီး အခု လက္သီးလက္ေမာင္း တန္းပံုမ်ိဳး ဒီအဆင္နဲ႔ဒီခြင္ ယံုသလားေမးရင္ ဟိုစကားပံုကို ေျပးေတြးမိသဗ်။ ဒါကိုပဲ တခ်ိဳ႕မ်ား Facebook ေပၚကတစ္ဆင့္ တိုင္းျပည္ အနာဂတ္ စိုးရိမ္ပူပန္ရ ေလာက္ေအာင္လိုလို …ဇာတ္စင္ေပၚက ရန္ပြဲကို မႊမ္းထားလိုက္ပံုမ်ား အေတြးအေခၚ ခၽြတ္ေခ်ာ္လွေပါ႔။
ေနာက္ဆံုးဗ်ာ … ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီး … အဲ အခု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးနဲ႔ သမၼတဆို လည္း သေဘာထားမတူဘူး ဆိုတာေတြ၊ ပုဂိၢဳလ္ေရး အာဃာတေတြပဲ ရွိေနဆိုတာေတြနဲ႔ … အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ၾကား ဒီမိုကေရစီ သေဘာအရ ကြဲျပားစြာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္ ဆိုတာကို မီးေမာင္း ထိုးျပ ေနလိုက္ၾကတာမ်ား။
က်ဳပ္ကေတာ့ လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလို ရွင္းရွင္းႀကီး ျမင္သဗ်ာ။ ေအာက္ေျခလႊတ္ေတာ္က အမတ္ေတြနဲ႔ (ဒါေတာင္ ျခေသၤ့ေတြ မပါဘူးေနာ္) ေအာက္ေျခ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ မတည့္တဲ့ ကိစၥေတြ ရွိတာေတာ့ ထားေတာ့။ ဘယ့္ႏွယ္ … သူလည္း ငါ႔လူ၊ ငါလည္း သူ႕လူနဲ႔ က်ဳပ္တို႔ တုိင္းျပည္ႀကီးကို လည္ပင္းဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ လာသူေတြ အခုမွ ႏု-တင္၊ ေဆြ-ၿငိမ္း ဇာတ္ခင္းၿပီး သေဘာထားကြဲသလို၊ သေဘာထားႀကီးသလို လုပ္ျပ႐ံု၊ ဥပေဒေလး တစ္ခုကို အေ၀မတည့္လို႔၊ အျခား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါ ပါေနလို႔ မုန္တိုင္းသံ ေပး႐ံုေလးနဲ႔ေတာ့ က်ဳပ္တို႔ႏိုင္ငံ မ႑ိဳင္ႀကီးေတြ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္း ေနသလိုမ်ိဳး၊ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး မတည့္ေတာ့လို႔ပဲ တိုင္းျပည္အနာဂတ္ႀကီး ရင္ေလးစရာ ျဖစ္လာတာမို႔ ဟိုလူ၊ ဒီလူ ကန္ေတာ့ပြဲနဲ႔ ၾကား၀င္ ေစ့စပ္ေပးရေတာ့မေယာင္ ေျပာေနၾကတာေတာ့ နားထဲမွာ အခံရခက္သဗ်။
ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသူႀကီးေတြအျဖစ္ မိုးလံုးျပည့္ ဟိတ္ဟန္ထြားေနၾကတာ ျမင္ရစူးသဗ်။
အမွန္ကို ျမင္ရမယ္ … အမွန္ကို ျပင္ရမယ္ …
စစ္သားတစ္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြ၊ စစ္သားအျပည့္အ၀ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အမ်ားႀကီး ပါ၀င္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ႀကီးနဲ႔ စစ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရ အဖြဲ႕ႀကီး … တစ္ဂူတည္း ျခေသၤ့ႏွစ္ေကာင္ မေအာင္းတာလား … ဟန္ေဆာင္ ရန္ျဖစ္ျပေနတာလားဆိုတာ …။
စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္ နံပါတ္ ၃ နဲ႔၊ နံပါတ္ ၄ တို႔ ဒီမိုကေရစီ ယိမ္းကေနတာကို နတ္ကရာ ၾကည့္ေမာၿပီး ေမွာ္႐ံုေတာမွာ ေမ်ာမေနၾကနဲ႔ဗ်ိဳ႕၊ ႐ုပ္ေသးစင္ေပၚက ျပည္ေတာ္တည္ခန္းကို သေဘာအက်ႀကီးက်ၿပီး လက္ခုပ္သံ တေျဖာင္းေျဖာင္းနဲ႔ မိုးလင္းမေနၾကနဲ႔ဗ်ိဳ႕။ ေငးေန၊ ေမာေန၊ အယံုလြယ္ေနမယ္ ဆုိရင္ျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ လက္ထက္ ႏိုင္ငံေရး လွည့္ကြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကစားကြက္ေရႊ႕ခံ ခဲ့ရတာေတြေၾကာင့္ ရထားတဲ့ သုမနေက်ာက ဒဏ္ရာေတြကို ျပန္ျပန္ စမ္းၾကည့္ဗ်ိဳ႕။
အမွန္ကို ျမင္ၾက … အမွန္ကို ျပင္ၾက …
က်ဳပ္ကေတာ့ မဟာေတာ္လွန္ေရး သမားႀကီး ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ေဟာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးတရား သိပ္ႀကိဳက္သဗ်။
““တိုက္ပြဲ၀င္ၾက
အေရးေတာ္ပံုႀကီးဟာ
မေအာင္ျမင္ေသးဘူး
မၿပီးျပတ္ေသးဘူး
အေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕
ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ
ရည္မွန္းခ်က္ေတြ
ဒီေနထိ ရွိေနတုန္းပဲ””တဲ့။
ဒီေတာ့ ျမန္မာျပည္သားအေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔ေရ … ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္မွာ ေမ်ာမေနနဲ႔ … ႏိုင္ငံေရး ေလလံုးေတြၾကားမွာ ေပ်ာ္မေနၾကနဲ႔ … ႏိုင္ငံေရး ယံုတမ္း စကားေတြေနာက္ သံေယာင္ လိုက္မေနၾကနဲ႔ …။          ။

Myanmar thandawsiny

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.