09/11/13

ဖက္ဒရယ္အေျချပဳ ျပည္နယ္ပုိင္းျခားသတ္မွတ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရာ၌ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္မ်ားမွ လူမ်ားစု တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာထားကို ၾကည့္ရမည္ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

“ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႕ျပင္ဆင္မလဲ။ ဖက္ဒရယ္ဆုိတာ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးလိုခ်င္တာလဲ။ အဲ့ဒီေတာ့ အဲ့ဒီဟာနဲ႕ တစ္ဆက္တည္းမွာ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ အခုေျပာတာက လူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးဆုိတာ ဒါလည္း ဒီလိုဆံုးျဖတ္တယ္။ ဒီလိုသတ္မွတ္တဲ့ဟာလည္း ႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြပါတယ္လုိ႔ထင္တယ္။ အဲ့ဒီဟာေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆြးေႏြးရမယ္။ ဒါျပည္နယ္တစ္ခုတည္းဆိုတဲ့ဟာမွာ ပါေနတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အခုဟာက ျပည္နယ္ ၁၄ ခုလား၊ ၁၅ ခုလား။ ရွစ္ခုလား။ မဟုတ္ဘူး။ တခ်ဳိ႕လူမ်ိဳးစုေတြက ကိုယ့္ျပည္နယ္ ကိုလိုခ်င္ပါတယ္လို႔ ေတာင္းလာတာေတြရွိတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ အဲဒီျပည္နယ္အတြင္းက တိုင္းရင္းသားေတြက ဒါေတြကို ဘယ္လိုျမင္သလဲ။ ဟုိဘက္ ဒီဘက္ၾကည့္ဖို႔လိုတယ္” ဟုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္ပအေျခစိုက္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) ႏွင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ တိုင္းရင္းသား မ်ားပါတီမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕(UNA) တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ဖက္ဒရယ္အေျချပဳ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

ထိုသို႔ ေရးဆြဲရာတြင္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ၁၄ ခုကို တိုင္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းၿပီး အမ်ိဳးသားျပည္နယ္ မ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္ UNFCဘက္က ဆႏၵရွိေနၿပီး ရွမ္းမူကိုအေျခခံေသာ ဗမာျပည္နယ္သီးျခားသတ္မွတ္ေရး ႏွင့္ ရွစ္ျပည္နယ္စနစ္ထားရွိေရးကို UNA ဘက္က ဆႏၵရွိေနသည္။

“အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ ဘယ္လိုဖက္ဒရယ္မ်ိဳးျဖစ္မလဲ ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ရမယ္။ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဘယ္လိုျပင္မလဲဆုိတာကို ဒါကို ကၽြန္မတို႔ ဆံုးျဖတ္ရမယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေျပာင္းမွ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေျပာင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ အဲ့လိုဟာမ်ိဳးေလးေတြ ကၽြန္မတို႔ေဆြးေႏြးရမွာတစ္ခ်က္။ ေနာက္တစ္ခုလံုး ျပင္မလား။ တစ္ခုစီ ျပင္မလား။ ဒါေတြလည္း ကၽြန္မတို႔ ေဆြးေႏြးရမွာ။ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ သေဘာထားမတူညီရင္ တကယ့္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ခ်င္တဲ့ ကၽြန္မတို႔အတြက္ အားနည္းသြားပါလိမ့္မယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ဖက္ဒရယ္အေရး ကိစၥမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားအၾကား တူညီေသာ သေဘာထားမ်ားရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Yangon chronicleပဲခူးျမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရျပီး ပဲခူးေထာင္တြင္ အခ်ဳပ္ခံေနရကာ ပဲခူးတရားရုံးေတာ္တြင္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဦး၀င္းခ်ဳိ္ ႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ၊ ပဲခူးလယ္သမားမ်ား ရုံးခ်ိန္း (၁၂) ရက္ေန႔ ထပ္မံ တရားရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

၃၁.၈.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရျပီး မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားမွ ၁၃.၉.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ရုံးုထတ္မည္ဟု ကာယကံရွင္မ်ား ႏွင့္အတူ သိခဲ့ရေသာ္လည္း ေရွာင္တစ္ခင္ မိသားစုမ်ား ေရာက္ရွိဧည့္ေတြ႕ခဲ့သည့္ ၂.၉.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ညေန ၃း၃၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ရုံးထုတ္ စစ္ေဆးခဲ့ သည္ ။

၅.၉.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ရုံးခ်ိန္း ျပန္လည္ ဆင့္ဆိုခံရမႈေၾကာင့္ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ား ၊ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွင့္ နိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ၊ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ားမွ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေျပာဆို လုပ္ေဆာင္ေနမႈအေပၚ လြန္စြာ မေက်လည္ခဲ့ၾကျပီး ၅.၉.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ တရားရုံး အေပၚထပ္ စစ္ေဆးရာ တရားရုံးခန္းသြား အေပၚထပ္ ျပိဳက်လုမတက္ မတရားစြဲဆိုခံရသည့္ အမႈအား လာေရာက္ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရသူမ်ားအား အားေပး ဂုဏ္ယူ ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ၾကပါသည္ ။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ ဦးေရာဘက္စန္းေအာင္ ႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားမွ အခမဲ့ လာေရာက္၍
ဥပေဒ အက်ဳိးေဆာင္ၾကသလို တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား ၊ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးေဆာင္မ်ား ၊ ရန္ကုန္ လယ္သမားမ်ားမွ လည္း ကား (၂) စီးျဖင့္ တရားမ်ွတမႈ ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ၀ ဥပေဒအရ လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈ ရရွိေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပခဲ့သည့္ ဦး၀င္းခ်ဳိ ႏွင့္ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ လူငယ္မ်ား ၊ ေဒသခံ ပဲခူးလယ္သမားမ်ားအား ေထာက္ခံ အားေပးေၾကာင္း သြားေရာက္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္ ။

မူလ ပထမက ယင္းေန႔တြင္ စီရင္ခ်က္ခ်မည္ဟု ထိုေန႔တြင္ ၾကားသိေနရျပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မွ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုသာ စစ္ေဆး၍ ၁၂.၉.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ ရုံးျပန္ ခ်ိန္းလိုက္ပါသည္ ။ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အၾကိမ္ၾကိမ္ အဆင့္ဆင့္ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ား၏ နစ္နာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား အား အခ်ိန္မွီ သက္ဆိုင္ရာမွ ေဆာင္ရြက္နိင္ရန္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ တရား၀င္ စာမ်ားတင္ျပခဲ့ေသာလည္း ိိိိအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ဥပေးႏွင့္အညီ မေပးပဲ ပဲခူးတိုင္းမွာ ဆႏၵျပခြင့္ ဘယ္တုန္းကမွ မရဘူး ၊ ေပးလဲ မေပးခဲ့ဘူး စေသာ အာဏာရွင္ ဓေလ့ အေျပာအဆိုမ်ား အပါအ၀င္ ဆႏၵျပရသည့္ အေၾကာင္း အရင္းသည္ တပ္မေတာ္ အရာရွိအခ်ဳိ႕ပါ၀င္ေနေသာ အေၾကာင္းတရား မ်ား ျဖစ္သျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ဳိးစုံ ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရွိရပါသည္ ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၄ အရ စာတင္ရန္မလိုေသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵ တင္ျပ ထုတ္ေဖာ္ မႈမ်ားျပဳလုပ္နိင္ရန္ လက္နက္မပါလ်ွင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လူသူစုေ၀းခြင့္ ၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ရွိသည္ ။ ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးသျဖင့္ ေဒသခံ လယ္သမားထု၏ အခ်ိန္ႏွင့္ ဘ၀ လိုအပ္မႈအရ ဘ၀ကို ရင္း၍ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လွည့္လည္ တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္ ။ နိင္ငံသားမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ စီတန္းလွည့္လည္
သျဖင့္ တည္ဆဲ(အမ်ားျပည္သူ လက္မခံေသာ ) ပုဒ္မ (၁၈) ျဖင့္သာ အေရးယူရမည္ျဖစ္သည္ ။အာမခံျဖင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေစကာ တင္ျပခ်က္ အေၾကာင္းအရာကိုလဲ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမွ ေျပလည္ ေအာင္ ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းရမည့္ အေျခအေနကို ေနာက္ကြယ္က မည္သည့္လက္မ်ားမွ စီစဥ္သည္ မသိေသာ အထက္အမိန္႔အရဟု ဆိုကာ အာမခံေပးရန္ ခက္ခဲေသာ ပုဒ္မ (၅၀၅/ခ) ျဖင့္ တရားစြဲဆို အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း ၊ ပုဒ္မ (၁၈) မ်ားအား အာမခံမေပးပဲ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထာားျခင္းမ်ားသည္ ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိသာထင္ျမင္ေစေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပါသည္ ။

နိင္ငံသားအခြင့္အေရး ၾကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ၊ ေနာက္ဆုံးခ်ိန္ထိ ဆႏၵျပေဟာေျပာမႈတြင္ပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို ယုံၾကည္စြာ ေျပာေဟာခဲ့သူ ၊
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဒလျမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္အျဖင့္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ေသာ ဦး၀င္းခ်ဳိအပါအ၀င္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ လူငယ္မ်ား ၊ နစ္နာသူလယ္သမားမ်ားအား ယခုကဲ့သို႔ ပစ္မႈ ပစ္ဒဏ္မသင့္ပဲ ၊ မမ်ွပဲ ထိန္းသိမ္းထားမႈအား သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္မွျပန္လည္သုံးသပ္ ေျဖရွင္းလာရန္ လိုအပ္လာပါသည္ ။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္လာနိင္ေစရန္ စတၱဳတမ႑ိဳင္အျဖစ္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္း မီဒီယာမ်ားမွ ေဖာ္ျပမႈမွာလည္း သြားလာေရး ႏွင့္ အေၾကာင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္ ။ သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ယခုလ လာမည့္ ၾကာသေပးေတးေန႔ ၁၂.၉.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ပဲခူးျမိဳ႕တရားရုံးေတာ္တြင္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမည့္ ဥိး၀င္ခ်ဳိ ၊ ကိုရန္ပိုင္စိုး (၅၀၅/ခ) ၊ (၁၈) ႏွင့္ ဦးထိန္လင္း ၊ ဦးဘုံဘုံ ၊ ကိုေလးနိင္ဦး ၊ ကိုဟန္လင္းေအာင္တို႔ က ပုဒ္မ(၁၈) ကို အာမခံ မရပဲ ပဲခူးေထာင္ထဲကို ျပန္ထည့္လိုက္ခံခဲ့ရမႈဟာ ျပည္တြင္းသတင္းဂ်ာနယ္ေတြနဲ႔ ျပည္ပ သတင္းဌာနေတြမွာ ျဖစ္စဥ္မွန္ကို ေဖာ္ျပနိင္မႈ အားနည္းခဲ့တာေၾကာင့္ ယခု က်ေရာက္မည့္
၁၂.၉.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ရုံးခ်ိန္းတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ လိုက္ပါနိင္ရန္ ရန္ကုန္လယ္သမားမ်ားမွ
ေျမာက္ဥကၠလာ မယ္လမု ဘုရားေရွ႕မွ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ စတင္ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ လိုက္ပါ သတင္းယူ ေဖာ္ျပေပးၾကပါရန္ ေလးစားစြာ ေမတၱာရပ္ခံ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္ ။

ဆက္သြယ္ရန္
၀၉ ၄၂၀၀၂၈၁၈၄

မိသားစုဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
၀၉ ၇၃၂၀ ၆၈၃၈

ပဲခူးရုံးခ်ိန္းသြားမည့္ အခ်ိန္ ၊ ေန႔ရက္ ၊ ေနရာ

ေန႔ရက္ ။ ။ ၁၂.၉.၂၀၁၃
အခ်ိန္ ။ ။ နံနက္ (၈) နာရီ
ေနရာ ။ ။ မယ္လမုဘုရားေရွ႕ ေျမာက္ဥကၠလာအ၀င္

ေလးစားလ်ွက္
ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ ကြန္ရက္
Kowai Lu
    ျမင့္ျမတ္ေသာ လူမႈပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ လွည့္လည္ သြား လာ၍အယူသီးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးဆပ္ေန ေသာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူအား ေလးစားသျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ စက်င္ေက်း႐ြာမွ ဦးဝင္းခိုင္ဦး + ေဒၚၾကည္ေ႒း (မိသားစု) “အေမ့အိမ္” ပန္းတေမာ့ ေက်ာက္ဆစ္လုပ္ငန္းမွ ဂုဏ္ျပဳထုလုပ္ေသာ ဦးေက်ာ္သူ၏ ပံုတူ စက်င္ေက်ာက္႐ုပ္ထုအား ဦးေက်ာ္သူသို႔ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ၇.၉.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၃ဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း႐ံုးခ်ဴပ္ တည္႐ိွရာ အမွတ္ ၁၃/က၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ ၄၂ရပ္ မ/ဒဂံုတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
    ယင္း ႐ုပ္ထုအား လြန္ခဲ့ေသာ (၁) လေက်ာ္ခန္႔က ဦးေက်ာ္သူ စက်င္ေက်း႐ြာသို႔ သြားေရာက္၍ အယူသီးမႈပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဟာေျပာစဥ္တြင္ ဦးဝင္းခိုင္ဦး မိသားစုမွ ထုလုပ္ခြင့္ျပဳလုပ္ရန္ ဦးေက်ာ္သူထံတြင္ ခြင့္ေတာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုလုပ္ၿပီးစီးသြားေသာအခါ ၄.၉.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔၌ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ကားႏွစ္စီးျဖင့္ စက်င္႐ြာသို႔သြားေရာက္၍ ၅.၆.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ (၇း၂ဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ အလွဴ႐ွင္ ဦးဝင္းခိုင္ဦး မိသားစုႏွင့္အတူ စက်င္ေက်း႐ြာ ပုဗၺါရံုေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္ ဦးပညာနႏၵ၊ ဆရာ ဦးညီညီေထြး (ခ) ေစာ္ရဲႏွင့္ Dr.ေအာင္ဇင္ျမင့္ တို႔ႏွင့္အတူ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ လူမႈေရး သမားမ်ားလိုက္ပါလွ်က္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာသြားလာခဲ့ၾကရာ လမ္းတေလွ်ာက္႐ိွ နတ္ေမာက္၊ ေတာင္ တြင္းႀကီး၊ ေအာင္လံႏွင့္ ျပည္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရာတြင္ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕႐ိွ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း (ေနအိမ္ျပတိုက္)သို႔ ဝင္ေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ ဦးေက်ာ္သူ၏ ပံုတူ ႐ုပ္ထုျဖတ္သန္းရာ လမ္းတေလွ်ာက္႐ိွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လူမႈေရးသမားမ်ားက ႐ုပ္ထုအား ပန္းကံုးစြပ္ျခင္းႏွင့္ အေမြးန႔ံသာပက္ျဖန္းျခင္း တို႔ျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ ည (၁ဝး၄၅) နာရီတြင္ ေရာက္႐ိွခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ၿမိဳ႕ ေ႐ႊေပါက္ပင္ေတာရေက်ာင္းတြင္ ခတၱညအိပ္ရပ္နားခဲ့ၾကသည္။ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ လည္း မိုးေမတၱာပရဟိတလူငယ္မ်ား ဦးေဆာင္ေသာ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ျပည္) မွ ဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးညီညီေအာင္မွ ဦးေဆာင္ကာ လူမႈေရးသမားမ်ား သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ အိုးစည္၊ ဒိုးပတ္ ဝိုင္းတို႔ျဖင့္ တခဲနက္ျပင္ဆင္ကာ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ၆.၉.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ (၆း၃ဝ) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕မွ ျပန္လည္ထြက္ခြါခဲ့ၾကၿပီး ေ႐ႊေတာင္၊ အင္းမ၊ ဇီးကုန္း၊ နတ္တလင္း၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ အစ႐ိွသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လာေရာက္ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး နံနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ၊ မုန္႔ႏွင့္ အခ်ိဳရည္မ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံ ခဲ့ၾကသည္။ ညေန (၄း၄၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္႐ိွခဲ့ၾကကာ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕မွ ၿမိဳ့မလူမႈ ကူညီေရးအသင္း႐ံုးခန္းတြင္ ေခတၱနားခိုကာ ညစာစားၿပီး မဟာစည္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ညအိပ္ခဲ့ ရပ္နားခဲ့ၾကပါသည္။
    ၇.၉.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ (၆း၃ဝ) အခ်ိန္တြင္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕မ နာေရးကူညီမႈအသင္း အစီအစဥ္ျဖင့္ အိုးစည္၊ ဒိုးပတ္သံစံုတီးဝိုင္းတို႔ျဖင့္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕မွ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္႐ိွရာသို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာလာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အဝင္လမ္းတေလွ်ာက္႐ိွ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္မွ ပုညကာရီ နာေရးကူညီမႈ အသင္း၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း(မဂၤလာဒံု)တို႔မွ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ က်ိဳကၠလဲ့ ဘုရားေ႐ွ႕တြင္ အိုးစည္၊ ဒိုးပတ္ ဝိုင္းတို႔ျဖင့္ လာေရာက္ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ နံနက္ (၉း၃ဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) သို႔ေရာက္႐ိွခဲ့ၾကၿပီး ဥကၠဌဦးေက်ာ္သူႏွင့္ အသင္းသူ/သားမ်ားမွ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး အလွဴ႐ွင္မ်ား၊ လိုက္ပါပို႔ ေဆာင္ၾကေသာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ မွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပံုမ်ား႐ိုက္ၾကၿပီး ဦးေက်ာ္သူ၏ ပံုတူ႐ုပ္ထု ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးခဲ့ပါေတာ့သည္။
    ပန္းတေမာ့ ေက်ာက္ဆစ္ပညာ႐ွင္ ဦးဝင္းႏိုင္ဦး၏ ဦးေက်ာ္သူ၏ ပံုတူ႐ုပ္ထုလုပ္ရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ ခ်က္ -
ထုလုပ္ျဖစ္ပံု     -        စက်င္ေက်း႐ြာသို႔ ဦးေက်ာ္သူ လာေရာက္ေဟာေျပာစဥ္ ပံုတူ႐ုပ္ထု
ထုေပးခ်င္သည့္ သဒၵါစိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့။
ခံစားခ်က္    -        ထုလုပ္ရန္ခြင့္ေတာင္းၿပီးေသာအခါ ႏိုင္ငံအက်ိဳးျပဳ ပရဟိတသမား
တစ္ဦး၏ ရုပ္ထုအား ထုလုပ္ရေတာ့မွာပါလားဟု ပီတိျဖစ္ခဲ့။
အျဖဴေရာင္ ေ႐ြးခ်ယ္ျဖစ္ပံု    -    မြန္ျမတ္သန္႔စင္ေသာ ျဖဴစင္စိတ္ထားကို ကိုယ္စားျပဳ။
တန္ဖိုး        -        ေစတနာအား တန္ဖိုးျဖတ္၍မရပါ။

ေက်းဇူးတင္႐ိွျခင္း
    နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဥကၠဌဦးေက်ာ္သူ၏ ပံုတူစက်င္႐ုပ္ထုအား ဂုဏ္ျပဳထုလုပ္ေပး ပါေသာ ဦးဝင္းခိုင္ဦး + ေဒၚၾကည္ေ႒း (မိသားစု) “အေမ့အိမ္” ပန္းတေမာ့လုပ္ငန္းမွ သားတပည့္မ်ား၊ စက်င္ေက်းရြာမွ ပုဗၺါ႐ံုေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးပညာနႏၵ အား၄င္း၊ ပါဝင္ကူညီေပးၾကပါေသာ စက်င္႐ြာမွ ဆရာ ဦးညီညီေထြးႏွင့္ Dr. ေအာင္ဇင္ျမင့္တို႔အား၄င္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ ကလ်ာဏမိတၱ လူမႈကူညီေရးအသင္းမွ ဥကၠဌဦးခင္ေမာင္တင့္ႏွင့္ လူမႈေရးသမားမ်ားအား၄င္း ႐ုပ္ထုသယ္ေဆာင္ရာ လမ္းတေလွ်ာက္႐ိွ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွ လူမႈေရးသမားမ်ား ျပည္ၿမိဳ႕ မိုးေမတၱာပရဟိတလူငယ္မ်ား သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ျပည္)မွ ဥကၠဌဦးစိုးမိုးႏိုင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးညီညီေအာင္ႏွင့္ လူမႈေရးသမားမ်ားအား၄င္း၊ အင္းမ၊ ဇီးကုန္း၊ ပုတီး ကုန္း၊ ေ႐ႊေတာင္၊ နတၱလင္း၊ သာယာဝတီၿမိဳ႕မွ လူမႈေရးသမားမ်ားအား၄င္း ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕မွ ၿမိဳ႕မလူမႈ ကူညီေရးအသင္း ဥကၠဌႏွင့္ အသင္းသူ/သားမ်ားအား၄င္း၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္မွ နာေရးကူညီမႈအသင္း (မဂၤလာဒံု)ႏွင့္ ပုညကာရီ နာေရးကူညီမႈအသင္းတို႔မွ အသင္းသူ/သားမ်ားအား၄င္း၊ ကိုေစာထြန္း (ေရႊစင္စႀကာ္)ႏွင့္ “ေရႊစင္စႀကာ္” ခရီးသြားလုပ္ငန္း မိသားစုဝင္မ်ားအားလံုး၊ အျခားေသာ  ေက်းဇူးတင္ ထိုက္သူမ်ားအားလံုးကို နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္႐ိွပါေၾကာင္း မွတ္တမ္း တင္အပ္ပါသည္။

ပရဟိတ ဇာနည္ဘြား
ဒို႔မ်ား ရင္ဝယ္
ၾကာလည္း မေမ့    ​
႐ွာလည္း မေတြ႔
ငါလည္း တေန႔ …….. ။

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.