09/16/13

(15 Sep 2013 ရက္စြဲပါ The Diplomat မွ Joshua Kurlantzick ေရးသားေသာ Myanmar Facing massive inflation before economy really gets going ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

AFP က ယမန္ေန႔က Straits Times တြင္ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါးတိုေလးတစ္ခုသည္ ဆီးရီးယားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္မွ သေဘာတူညီမႈ မရျခင္း ကိစၥမ်ားၾကားတြင္ ေပ်ာက္ေနေသာ္လည္း စာေရးသူ၏ အာ႐ံုကို အေတာ္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္မွာ “ေစ်းႀကီးေသာရန္ကုန္မွ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ား (Poor and Homeless in costly Yangon)” ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြင့္တြင္ ရန္ကုန္၌ အရည္အေသြး ႐ံုးခန္းမ်ား၊ ေနအိမ္ခန္းမ်ားႏွင့္ စက္႐ံုေနရာမ်ား ရွားပါးျခင္း၊ အိမ္ျခံေျမငွားရမ္းခမ်ား မိုးထိျမင့္ေနျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ AFP က ခန္႔မွန္းရာတြင္ ရန္ကုန္၏ေျမေစ်းမ်ားသည္ ၂၀၁၀ မွစ၍ တက္လာရာ တစ္ေပပတ္လည္ လွ်င္ ေငြက်ပ္ခုႏွစ္သိန္း (ေဒၚလာ ၇၀၀) ခန္႔ရွိေနၿပီး ပို၍ခ်မ္းသာၿပီး၊ ၂၄ နာရီေရမီးႏွင့္ ေခတ္မီပ့ံပိုးမႈမ်ား ရရွိႏိုင္သည့္ ဘန္ေကာက္ႏႈန္းထက္မ်ားေနပါသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အျခားေဆာင္းပါးမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ အိမ္ျခံေျမငွားရမ္းခမွာ တစ္ေပပတ္ လည္က်ပ္ဆယ္သိန္း (ေဒၚလာ ၁၀၀၀) ေက်ာ္ရွိေနရာ၊ Manhattan ထက္ငွားရမ္းခေစ်းႀကီးေနသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ သံုးပတ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စဥ္းစားေနေသာ (သို႔) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေနၾကေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားမွ အမႈေဆာင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ စကားေျပာခဲ့ရာ၊ စာေရးသူအတြက္ ရန္ကုန္မွ အိမ္ျခံ ေျမေစ်းမ်ား၏ သဘာဝမက်မႈကို ပိုမိုခိုင္မာခဲ့ေစၿပီး၊ စာေရးသူ၏ မၾကာမီက သြားေရာက္ခဲ့စဥ္ကလည္း အဆိုပါ သဘာဝမက်မႈကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕လန္ဒန္ပံုစံ ငွားရမ္းခရွိေနေသာ အခ်ိဳ႕အိမ္ျခံေျမမ်ားမွာ သံကူကြန္ကရစ္ အေဆာက္အဦးမွ်သာျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္အသံုးျပဳမႈပင္ ရွိပံုမေပၚေပ။ သို႔ေသာ္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ေဆာင္းပါးက ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မွာ ငွားရမ္းခမ်ား မိုးထိုးေနျခင္းသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အဟန္႔တားျမစ္ျခင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ ၾကေသာ နယ္ခံမဟုတ္သူ မန္ေနဂ်ာမ်ား ရန္ကုန္မွ ႏွင္ထုတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပါသည္။ ပိုင္ရွင္မ်ားကလည္း ၎တို႔၏ တိုက္ခန္း (သို႔) အေဆာက္အအံုကို လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူအသစ္မ်ားကို ငွားရမ္းခေစ်းႀကီးႀကီးျဖင့္ ငွားရမ္းႏိုင္မည္ဟု သေဘာေပါက္ေနၾကပါသည္။

တစ္ဦးခ်င္း GDP ေဒၚလာ ၁၃၀၀ ခန္႔သာရွိေသာ ရန္ကုန္တြင္ ေနအိမ္ကို စြန္႔ခြာရသူ မည္မွ်ရွိမည္ ဆိုသည္ကို ခန္႔မွန္းရန္ မလြယ္ကူေပ။ သို႔ေသာ္ အစိုးရသည္ ငွားရမ္းခေစ်းႀကီးေနျမင့္ေနမႈႏွင့္ သာမန္ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စတင္စိုးရိမ္လာၿပီး အေျခပစၥည္းအခြန္ႏႈန္းထားသစ္ ခ်မွတ္ရန္ စဥ္းစားလ်က္ရွိပါသည္။ သမၼတ႐ံုးမွ အၾကံေပးအမ်ားစုက ယခုကဲ့သို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆြဲေဆာင္ေနသည့္ အေစာပိုင္းအဆင့္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ ေသာ အိုင္ဒီယာကို မႏွစ္သက္ၾကေပ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားက ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္မ်ိဳးျဖစ္ရန္ အႏၱရာယ္ႀကီးသည့္ အဆင့္တြင္ရွိေနပါသည္။ ထိုစဥ္က ကေမၻာဒီးယားတြင္ ႀကီးမား ေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ သူမ်ားေၾကာင့္ ငွားရမ္းခေစ်းႏႈန္းမ်ား တက္လာသည္သာ မက ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေစ်းျမင့္တက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သာမန္ကေမၻာဒီးယားလူမ်ိဳးမ်ားစြာကို ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ေမာင္းထုတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ရေလသည္။

Yangon chronicle

ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအားလုံးရဲ့ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး ဘက္စံုအၾကပ္႐ိုက္ေစျပီး မွ "အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး" ဆိုတာကိုေခါင္းစဥ္ဖမ္းကပ္လိုက္ျပီး စစ္တပ္အလိုက် ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ နဲ႕ ဒီမိုကေရစီအတုကို ေရာသမေမႊေပးထားလိုက္တယ္
------------------------------------------------------------------------------------

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ၾကံ့ဖြတ္ထဲကို လူမႈေရးအဖြဲ႕ပါဆိုျပီး ႏိုင္ငံ႕ဝန္ထမ္းအားလုံး မဝင္မျဖစ္ အဖြဲ႕ဝင္ခိုင္းခဲ့တယ္။ လူမ်ားလာျပီဆိုေတာ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ယူနီေဖာင္းခြၽတ္ အရပ္ဝတ္ျပီး အရပ္သားအစိုးရအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ ဝင္ထိုင္ဖို႕အတြက္ ၾကံ့ဖြတ္ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ေၾကျငာရျပန္တယ္။ ၾကံ့ဖြတ္ပါတီ ျဖစ္လာေတာ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြအတြက္ေတာ့ ႏိုင္ငံ႕ဝန္ထမ္းအားလုံးဟာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေပးရမယ္႕သေဘာျဖစ္တယ္။

အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအားလုံးကေတာ့ ႏိုင္ငံ႕ဝန္ထမ္းအားလုံး ႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ေဆာက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္စိတ္ၾကိဳက္ေရး အေျခခံဥပေဒနဲ႕ ကိုယ္တိုင္လုပ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာင္ မဲခိုးလိုက္ၾကေသးတယ္။ ၾကံ့ဖြတ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၁၂ ဦး လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္ထိုင္တယ္။ စစ္သား ၁၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲျပိဳင္စရာမလိုဘဲ လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္ထိုင္တယ္။ ၾကံ့ဖြတ္ နဲ႕ စစ္တပ္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ခိုင္ေတာ့မွ ဒီခ်ဳပ္ကို ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ စြန္႕လႊတ္ေၾကာင္း တစ္ဖတ္လွည့္နဲ႕ လည္ပင္းညစ္ျပီးမွ ၂၀၀၈ ကို က်မ္းၾကိမ္ျပီးမွ ဒီခ်ဳပ္ ပါတီရပ္တည္မႈကို ျခိမ္းေခ်ာက္ျပီးမွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ထဲဝင္ခြင့္ျပဳၿပီး ဒီခ်ဳပ္က အမတ္မင္း၃၇မင္းတစ္မတ္သားပါလီမန္ထဲ ႂကြလာေစတယ္။

ေသနတ္ေတြကိုင္ထားတဲ့လူေတြလိမ္လိုက္တာ ေသာက္ရွက္ကို ေဒါက္ေလွ်ာက္အကြဲခံျပီးကို ႏိုင္ငံအာဏာကို ယူထားရတာ။ ၂၀၀၈ ကိုျပင္မယ္႕ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႕ အပစ္ရပ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုင္ငံေရး ဖဒရယ္ေရး ေဆြးေႏြးမယ္႕ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း၊ ဘာသာေရး အထိကရုဏ္းေတြ ဆြေပးျပီး ဖန္တီးထားတဲ့ ျပႆနာရွင္းမႏိုင္ လမ္းေၾကာင္း၊ တစ္တိုင္းျပည္လုံး ေျမေတြသိမ္း ယာေတြသိမ္းထားတဲ့ ျပသနာေတြ နဲ႕ ပြင့္လင္းမႈမရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရေတြနဲ႕ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ စီးပြါးေရး စာခ်ဳပ္မ်ား ႏိုင္ငံေရးစာခ်ဳပ္မ်ား ကိစၥမ်ား နဲ႕ ထိေရာက္စြာအေရးယူရမယ္႕ ခရိုနီ ေခတ္သစ္ဘီလယံနာမ်ား ၊ စစ္ခရိုနီမ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားပိုင္တဲ့ ခန္႕မွန္းမရႏိုင္တဲ့ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြမ်ား ျပႆနာမ်ား၊ ေျမာက္ကိုရီးယား နဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဆက္စပ္ျပီး ေျမေအာက္လိႈင္ေခါင္းေဆာက္တာ ႏဴကလီးယား ဓတ္ေပါင္းဖိုတည္ေဆာက္ေနတဲ့ကိစၥ၊ တရုတ္ရဲ့ စီးပြါးေရး ႏိုင္ငံေရး ေလာင္းရိပ္ေအာက္က ျမန္မာစစ္တပ္ စသည္ စသည္ ေတြကို စစ္အာဏာပိုင္ေတြ လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္ေနတာေတြကို လူတိုင္းျမင္ေနတယ္။

မီဒီယာေတြျမင္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာသိတယ္။ က်ေနာ္တို႕ ႏိုင္ငံဟာ လူထုေတြ အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံအျဖစ္ တကယ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါ့မလား။ ဖဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တကယ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါ့မလား။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တကယ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါ့မလား။ စစ္အာဏာ နဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ဘယ္လို "ကန္႕" ထားရပါ့မလဲ။ တပ္ နဲ႕ ျပည္သူ နားလည္မႈရွိရွိနဲ႕ တိုင္းျပည္ ဘယ္လိုခရီးဆက္ႏိုင္မလဲ။ စနစ္အမွား လုပ္ရပ္အမွား အစြန္းေရာက္ အမွားေတြထဲ က က်ေနာ္တို႕ႏိုင္ငံဟာ ဘယ္ေတာ့မ်ား ရုန္းထြက္ႏိုင္ပါ့မလဲ။ တကယ္ ရင္ေလးမိပါတယ္။

Zaw Win (Washington, District of Columbia)

ၿမိဳ႕ထဲရိွေသာ တကၠသိုလ္ကို ျမိဳ႕ျပင္ထုတ္ေသာအခါ
ရတနာပံုတကၠသိုလ္ စာေမးပြဲ အခန္းေစာင့္သြားမည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးမွ အထူးစီမံခ်ေပးထားေသာ ဖယ္ရီ။

ရတနာပုံေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားေက်ာင္းသြားရေသာပုံျဖစ္ပါသည္။ တာဝန္ရွိလူၾကီးမင္းမ်ားေရႊဥာဏ္ေတာ္ဆူးေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းကိုတည္ေထာင္ထားခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။
ကဲဗ်ာဒါသာၾကည့္ၾကပါေတာ့။တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြရဲ႔ဘဝပါ။ရတာနာပုံတကၠသိုလ္ေရဝင္ေနတာကိုတာဝန္ရွိလူၾကီးမင္းမ်ားဘာမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးပါသလဲ။ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကိုဘယ္လိုစိတ္ထားပါသလဲ။

ေက်ာင္းသားေတြကုိဒီလုိထားမွာလား?စာေမးပြဲစိတ္အေနွာက္အယွက္ျဖစ္ေစတယ္။ပညာေရးဝန္ၾကီးေရ..ရတနာပုံမႏၲေလးတကၠသုိလ္ကုိ
လာၾကည့္ပါအုံး။
Photo Cartoon Aungmaw,Yadanabon University Mandalay

ေဆာင္းပါးရွင္ Larry Jagan ေရးသားေသာ Junta has 'stolen billions' in gas revenueကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။
ဘာသာျပန္..Ucs Jugger
BANGKOK // ယူအက္(စ္)အေျခစိုက္ Earth Rights International (ERI) အစီရင္ခံစာေတြအရ ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ လြန္ခဲ႔ေသာကိုးႏွစ္ေက်ာ္က စင္ကာပူႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားအေကာင့္ေတြဆီ ဘီလွ်ံေဒၚလာေတြကို လႊဲျပီး အပ္ႏွံခဲ႔ၾကတယ္။ ဒီေငြေၾကးေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ႔ ရတနာဂတ္(စ္) ပေရာဂ်က္ကေနရရွိတာျဖစ္ျပီး ေနာက္ကြယ္မွာေတာ႔ ၾကီးမားတဲ႔စြမ္းအင္ကုမၸဏီေတြျဖစ္တဲ႔ အေမရိကန္စြမ္းအင္ ကုမၸဏီ (Chevron), ျပင္သစ္ကုမၸဏီ (Total) နဲ႔ ထုိင္းကုမၸဏီ (PTTEP) တို႔လည္းပါ၀င္ပတ္သက္ေနပါတယ္။ ၆၀ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိတဲ႔ ဓာတ္ေငြ႔ပမာဏကို ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ပိုက္လုိင္းေတြနဲ႔ ပို႔လႊတ္ေပးခဲ႔တယ္။

၂၀၀၀ခုႏွစ္ကတည္းက ရတနာဂတ္(စ္)ပိုက္လိုင္းက ရရွိတဲ႔ ၅ဘီလွ်ံေဒၚလာပမဏာေလာက္ ျမန္မာျပည္သူေတြ အခုိးခံခဲ႔ရတယ္။ “ျမန္မာျပည္သူေတြ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးဖို႔ထက္ ပေရာဂ်က္ကရရွိတဲ႔ ဘီလွ်ံေဒၚလာေတြဟာ ထိပ္ပိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ အိတ္ထဲကိုေရာက္သြားခဲ႔ပါတယ္”လို႔ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ အစီရင္ခံစာအဓိကေရးသားသူ မတ္သရူး စမစ္ကေျပာပါတယ္။ ERI အဆိုအရ ဒီေငြေတြကို စင္ကာပူဘဏ္အေကာင့္ႏွစ္ခု Overseas Chinese Banking Corp နဲ႔ DBS Group မွာ အပ္ႏွံခဲ႔ၾကပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ကို ေစာင့္ၾကည္႔ေနတဲ႔ အဖြဲ႔က ဘဏ္ေတြကို အစီရင္ခံစာပါ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကို ရွာေဖြေပးဖို႔ ေပးပို႔ခဲ႔တယ္ ေနာက္ျပီး စင္ကာပူအစိုးရဆီကိုလည္း ေပးပို႔ခဲ႔ပါတယ္။ ဘဏ္ႏွစ္ခုလုံးဟာ ျဖစ္ရပ္ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ပယ္ရွားျပီး၊ ရတနာပေရာဂ်က္မွာ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာမရွိဘူးလို႔ ျငင္းဆိုပါတယ္။ “စင္ကာပူအစိုးရကလည္း ဒီကိစၥကို ေစာင့္ၾကည္ေနပါတယ္”လို႔ စင္ကာပူအစိုးရ အရာရွိၾကီးတစ္ေယာက္ကေျပာပါတယ္။

“ပိုက္လိုင္း၀င္ေငြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းေတြမွာ ဒုကၡေရာက္ေနသူေတြကို ကယ္ဆယ္ေနၾက ၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္းလိုကို ျဖစ္ေနပါျပီ” “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ေပးလိုက္ရင္ ဒီအခြင့္အလမ္းေတြရဖို႔ရာ လြယ္ကူလြန္းျပီး မက္လုံးေလးေပးလိုက္တာနဲ႔တင္ ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြကို ေထာက္ပံ႔ဖို႔ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြအတြက္ ေခ်းေငြေတြသုံးျပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတက္လာဖို႔အတြက္လည္း စီစဥ္ေပးထားပါတယ္” လို႔ စမစ္ကေျပာပါတယ္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ လစဥ္ ဂတ္(စ္)တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမွ ၁၅၀မီလွ်ံေဒၚလာရရွိျပီး အနာဂတ္မွာ လုံေလာက္တဲ႔ ပမဏာျဖစ္ပါတယ္” “ႏုိင္ငံျခားမွာ သီးသန္႔အပ္ႏွံထားတာက အခု ၅ဘီလွ်ံရွိပါျပီ။ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြက ျပင္းထန္စြာရႈံခ်ျပီး ပ်က္ကြက္တာေတြမ်ားတဲ႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ေထာက္ပံ႔ေၾကးေတြကို နာဂစ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ရပ္တည္ေပးဖို႔ အၾကဳံျပဳၾကပါတယ္”လို႔ မက္ကြာရီ ဆစ္ဒနီတကၠသိုလ္မွ ျမန္မာ႔ဘဏ္နဲ႔ စီးပြားေရးကြ်မ္းက်င္သူ တကၠသိုလ္ဆရာ ဆီး(န္)တာနဲ(လ္)က ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္မွာရွိတဲ႔ စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည္႔တဲ႔ သံတမန္ေတြေျပာၾကားခ်က္အရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစီမံခ်က္ေတြအတြက္ လုံေလာက္တဲ႔ပမာဏကို ဂတ္(စ္)၀င္ေငြက ရရွိေနတဲ႔ကာလမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဟာ ၾကီးမားတဲ႔စီမံခ်က္ေတြ ဖုံးကြယ္ထားျပီး ေသးေသးမႊားမႊား ကိစၥေတြေလာက္သာလွ်င္ ထုတ္ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုေက်ာ္ၾကာျပီျဖစ္တဲ႔ အစိုးရနဲ႔အက်ိဳးတူ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ႔ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္ေျပာၾကားခ်က္အရ စက္မႈ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္းဟာ ႏုိင္ငံျခားစီးပြားေရးုလုပ္ငန္းေတြကို အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ ခ်ည္းကပ္လာသမွ်ကို ပေရာဂ်က္တန္ဖိုးရဲ႕ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းကို လာဘ္ယူပါတယ္။ ဥေရာပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကေတာ႔ ဒီလိုေတာင္းဆိုမႈကို တြန္႔ဆုတ္ၾကေပမဲ႔ အာဆီယံလုပ္ငန္းေတြကေတာ႔ ပိုလို႔ေတာင္ လိုက္ေလ်ာပါေသးတယ္ ၾကည္႔ရတာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ရတာ လက္ခံႏုိင္တဲ႔ တန္ဖိုးေတြရွိေနလို႔ ေနမွာပါ။

လြန္ခဲ႔ေသာေလးႏွစ္ေလာက္က ျမန္မာ႔စီးပြားေရးကြ်မ္းက်င္သူတစ္ေယာက္ ေျပာၾကားခ်က္အရ ယခင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးျဖစ္တဲ႔ စစ္၀တ္ခြ်တ္ ဦးသိန္းေဇာ္ဟာ တရုတ္မိုဘုိင္းဖုန္းကုမၸဏီၾကီးျဖစ္တဲ႔ ZTE နဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ႔တာ ေက်နပ္ေလာက္တဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ေတြရရွိခဲ႔ပါတယ္။ “သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေအာက္မွာ တရုတ္က ၁၅၀မီလွ်ံေဒၚလာေခ်းေငြပမာဏကို ဖုန္းလိုင္းေပါင္း ၃၀၀,၀၀၀ တုိင္ေထာင္ဖို႔အတြက္ ေခ်းေပးပါတယ္။ ၁၀ၾကိမ္ထက္မကတဲ႔ ပေရာဂ်က္ေတြပါ။” လို႔ စက္မႈလုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္သူေတြကဆိုပါတယ္။ အျခား အာဆီယံႏုိင္ငံမွာ ဖုန္းလိုင္း တစ္သန္းအတြက္ ZTE သေဘာတူစာခ်ဳပ္က ၃၀မီလွ်ံေဒၚလာပဲရွိပါတယ္။

တရုတ္ျပည္ရဲ႕ အၾကီးဆုံး ေလာင္စာနဲ႔ ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္သူ China National Petroleum Corporation ဟာ ေနာက္လမွာ တရုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ကီလို၄၀၀၀ေက်ာ္ေ၀းတဲ႔ ျမန္မာျပည္အေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ပိုက္လိုင္းစတင္တည္ေဆာက္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ ၁၉၆၂ အာဏာသိမ္းအစိုးရကတည္းက ရွိခဲ႔တဲ႔ အနည္းဆုံး ၂၉ဘီလွ်ံေဒၚလာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရင္ ႏွစ္သုံးဆယ္ေက်ာ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးမယ္ဆိုတဲ႔ စည္းမ်ဥ္းကို စစ္အစိုးရက စီစဥ္ခြင့္ျပဳေပးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဟာ ယဥ္ေက်းမႈလို ျဖစ္ေနပါျပီ။ စီးပြားေရး ကြင္းဆက္ရႈေထာင့္တုိင္းမွာ လာဘ္စားမႈေတြပါေနတယ္။ ပတ္(စ္)ပို႔၊ တယ္လီဖုန္း၊ စီးပြားေရးမွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္လႊာရဖို႔အတြက္ ရုံးစာေရးေတြကို သဒၵါေၾကးေတြတင္မက ၾကီးမားတဲ႔လုပ္ငန္းေတြမွာေတာင္ အစိုးရအရာရွိၾကီးေတြ၊ ၀န္ၾကီးေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈေတြက ပိုလို႔မ်ားပါေသးတယ္။” မစၥတာတာနဲ(လ္)ကေျပာပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာလည္း တကယ္႔အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေပၚ ညႊန္းကိန္းေတြနဲ႔ အေျခခံလိုက္ရင္ ဒုတိယေျမာက္ အက်င့္ပ်က္ျခစားတဲ႔ ႏုိင္ငံျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီထက္ဆိုးတာ ဆိုမာလီယာပဲရွိပါတယ္။

ERI ရဲ႕ ခန္႔မွန္းေျခအရ စစ္အစိုးရဟာ အက္ဒမန္ကေန ထုိင္းႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္းထိရွိတဲ႔ ရတနာပိုက္လိုင္းက ၀င္ေငြရဲ႕ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းကို လက္ခံရရွိထားတယ္။ စစ္ဘက္အာဏာသိမ္းအရာရွိေတြဟာ ၄.၈၃ဘီလွ်ံေဒၚလာကို ႏုိင္ငံေတာ္ ဘက္ဂ်က္အျဖစ္ လြန္ခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ေက်ာ္က ျပည္တြင္းေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း(၁ေဒၚလာ=၆က်ပ္)ေတြနဲ႔ ထိန္းသိမ္းဖို႔ စီစဥ္ပါတယ္။ က်ပ္ေငြအျဖစ္ေျပာင္းလုိက္တဲ႔ ထြက္လာတဲ႔ရလဒ္ဟာ ေသးငယ္တဲ႔ အပုိင္းဂဏာန္းမွ်သာ ျဖစ္တယ္လို႔ ERI ကဆုိပါတယ္။
“စင္ကာပူႏုိင္ငံဟာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ မသင့္ေလ်ာ္တဲ႔ ျပည္သူ႔ေငြေၾကးေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး ဥပေဒအရ အခုိင္အမာရပ္တည္ပါတယ္။ ဘဏ္ေတြဟာ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ မတုိင္ခင္မွာ ဒီအေကာင့္ေတြဟာ အႏၱရာယ္ရွိတဲ႔ လကၡဏာရပ္ေတြျဖစ္သင့္ပါတယ္။”လို႔ မစၥတာစမစ္ကေျပာပါတယ္။ ERI က အလြန္ၾကီးမားလွတဲ႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို အဆုံးသတ္ျပီး အထူးသျဖင့္ က်န္းမားေရးနဲ႔ ပညာေရးအတြက္ အစိုးရအစီအစဥ္ေတြထဲကို မတူကြဲျပားတဲ႔ ေငြေၾကးပုံစံေတြနဲ႔ ေရာက္ရွိသြားဖို႔ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈတရပ္ကို ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြကို တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါတယ္။

“ျပည္တြင္းတုန္႔ျပန္မႈမရွိခဲ႔ဘူးဆိုရင္ ႏုိင္ငံေတြဟာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံလုပ္သလိုပဲ အဓိက ေငြေၾကးအေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈေတြ လုပ္ႏုိင္တယ္။ ဒီတားျမစ္ခ်က္ဟာ အေမရိကန္ေငြေၾကးစနစ္က ျမန္မာဘဏ္လုပ္ငန္းေတြထံမွ အခြင့္အလမ္းမ်ိဳးကို ပိတ္ဆို႔တာမဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ႔ မည္သည္႔ဘဏ္မဆို ျမန္မာဘဏ္ေတြ၊ ဒီအေကာင့္ေတြကို ထိန္းသိမ္းတဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဒါမွမဟုတ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတဲ႔ ပါတီေတြကို ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔ကိုယ္စား အျခား၀န္ေဆာင္မႈေတြလုပ္ခဲ႔မယ္ဆိုရင္ တားျမစ္ႏိုင္ပါတယ္”လို႔ မစၥတာတာနဲလ္ကေျပာပါတယ္။

foreign.desk@thenational.ae

............................................................................................................
Junta has 'stolen billions' in gas revenue

Larry Jagan

Sep 13, 2009

BANGKOK // Myanmar's military leaders have siphoned billions of dollars into offshore accounts in Singapore over the past nine years, according to a report just published by the US-based environmental group Earth Rights International (ERI). The money comes from the Yadana gas project in Myanmar, once known as Burma, and involves energy giants Chevron of the United States, France's Total and Thailand's PTTEP. More than 60 per cent of the gas is pumped through a pipeline into Thailand.


"Since 2000, some $5 billion [Dh18.3bn] from the Yadana gas pipeline has been stolen from the Burmese people," Mathew Smith, the main author of the report said in an interview. "Rather than contribute to Burma's economic development, the billion-dollar revenues from the project have gone into the pockets of the top generals." The money has been put in two Singapore banks, the Overseas Chinese Banking Corp and the DBS Group, according to ERI. The monitor has sent the report's findings to the banks involved and the Singaporean government. Both banks have issued statements dismissing the accusations and disclaim any involvement in the Yadana project. The Singapore government is looking into the case, a senior government official said.

"The revenue from this pipeline is the regime's lifeline," Mr Smith said. "As long as the regime has easy access to these funds there will be little incentive to change. But it also provides a critical leverage point for the international community to use to support the people of Burma." Myanmar earns $150 million (Dh551m) a month from gas exports, and that is set to rise substantially in the future, according to Sean Turnell, an Australian academic at Macquarie University in Sydney and an expert on Myanmar's banks and economy.

"Foreign reserves have now just passed $5 billion. Meanwhile, the international community is being berated over its failure to stump up for the government's post-Nargis reconstruction funding proposals," he said. While the gas revenues are the most substantial part of the regime's schemes, according to diplomats in Yangon who monitor the economy, they are only the tip of the iceberg. "Every deal done with foreign companies involves a cash-back component," a European diplomat familiar with the government's business practices.

"The industry minister, Aung Thaung, always asks foreign businesses which approach him for government approval for 25 per cent of the projects value as a kickback," according to a German entrepreneur who has been dealing with the regime for more than a decade. Most European businesses baulk at this request, but Asian firms are much more compliant, seeing it as an acceptable cost of doing business with the generals. The former minister for post and telecommunications, Brig Gen Thein Zaw, benefited substantially from a deal with the major Chinese mobile phone company ZTE, according to a Myanmar businessman familiar with the deal done four years ago. Under the contract, the Chinese provided a $150m loan for the infrastructure to provide 300,000 telephone lines, more than 10 times the real cost of the project, according to industry experts. In a ZTE contract for a million phone lines in another south-east Asian country the cost was $30m.

China's largest oil and gas producer, the China National Petroleum Corp, is scheduled to start constructing nearly 4,000km of pipeline from Myanmar's western Arakan state to China's Yunnan province next month. The deal is expected to provide the military government, which has ruled the country since a 1962 coup, with at least $29bn over 30 years. "Corruption in Burma is endemic," Mr Turnell said. "Every aspect of the economic food chain involves bribery and payoffs. From the clerk who gets a tip for processing application forms for passports, telephones, business registration and so on to the big deals involving senior government officials and ministers, who demand much more."

Transparency International rates Myanmar as the second most corrupt country in the world based on its corruption perceptions index. Only Somalia rates worse. ERI estimated that the military government had received 75 per cent of the revenue generated by the Yadana pipeline, which runs from the Andaman Sea to western Thailand. The junta managed to keep the $4.83bn off its national budget accounts by using a 30-year-old exchange rate from dollars to the local kyat currency, which produced a sum in kyat that was a mere fraction of the real amount generated, according to ERI.

"Singapore has very tight laws regarding corruption and misappropriation of public funds," Mr Smith said. "These accounts should be red-flagged until the banks have the opportunity to co-operate with the authorities." The group called on the international community to take steps to end high-level corruption in an effort to divert money into government programmes, especially health and education.

"If there isn't a local response, then countries like the US could act and call for secondary-boycott financial sanctions," Mr Turnell, from Macquarie University in Australia, said. "These ban not just Burma's banks from access to the US financial system [which is what current US financial sanctions do], but any bank that allows Burmese banks, leaders or connected parties to maintain accounts with them - or conduct other services on their behalf."


Read more: http://www.thenational.ae/news/world/asia-pacific/junta-has-stolen-billions-in-gas-revenue#ixzz2f07Qtef4

ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း တြင္ သဃၤန္းကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိိန္းၫႊန္႔မွ (၁၈၆၁) ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ရာဇသတ္ႀကီးကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းအား လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ အဆုိတင္သြင္း ခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ အျငင္းအခုန္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ အဆိုတင္သြင္းျခင္းမေအာင္ျမင္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎အဆိုတင္ သြင္းမႈကို ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ေနာင္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဆက္လက္တင္သြားမည္ဟုျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးသိန္းၫႊန္႔ မွေျပာသည္။

“ပုဒ္မ (၃၇၆) မွာ ျပင္ဆင္ ထားတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ကေလးသူငယ္ဥပေဒမွာ လည္း ကေလးသူငယ္ဆုိတာ အသက္ (၁၆) ႏွစ္မျပည့္ေသးတဲ့ အရြယ္ကိုဆိုတယ္လို႔ျပ႒ာန္းထား ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ (၁၆) ႏွစ္ မျပည့္ေသးတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြ ကို မုဒိမ္းက်င့္ခံရေသာ မိန္းမသည္ အသက္ (၁၆) ႏွစ္မျပည့္ေသး ေသာ ကေလးသူငယ္ျဖစ္လွ်င္ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူကိုေသဒဏ္ခ် မွတ္ရမည့္အျပင္ေငြဒဏ္လည္းခ် မွတ္ႏုိင္သည္ဆုိတဲ့ ျပင္ဆင္ခ်က္ တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဒီလိုတင္သြင္းရသလဲ ဆုိရင္ အခုတေလာအသက္မျပည့္ ေသးတဲ့ သူငယ္ေတြအေပၚမွာ က်ဴးလြန္တဲ့ မုဒိမ္းမူမ်ားဟာ အင္မတန္မ်ားျပားလာတယ္။ အဲဒီမွာဘယ္ေလာက္ထိတုန္လႈပ္ ေစသလဲဆိုရင္ ဖခင္အရင္းျဖစ္သူ က သမီးအရင္းျဖစ္သူကို မုဒိမ္း က်င့္တဲ့အမႈေတြပါ။ အရင္တုန္း က ဒီလိုျဖစ္ရပ္မ်ဳိးေတြမရွိခဲ့ဘူးလား ဆုိရင္ရွိခဲ့ပါတယ္။သို႔ေသာ္အင္မတန္ မွအေရအတြက္နည္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႀကီးေလးတဲ့ျပစ္မူေတြ မွာ ျပစ္မူက်ဴးလြန္ဖို႔အလားအလာ ရွိတဲ့သူေတြကို ေနာင္မက်ဴးလြန္ ေအာင္ေၾကာက္သြားေအာင္ ေနာက္ထပ္မလုပ္ရဲေအာင္ဟန္႔ထား ဖို႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ျပစ္ ဒဏ္ပါ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာႏုိင္ငံျခားသားမ်ား က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ကဲ့သို႔ကေလး သူငယ္မ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးခ်င္၍လာ ေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ယခုအခ်ိန္တြင္ သတင္းမ်ားစတင္ၾကားေနရၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပ႒ာန္း ဥပေဒျပစ္မူမက်ဴးလြန္ေအာင္ဟန္႔ တားဖို႔လုိေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား တြင္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ေသာ ႏိုင္ငံ ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ကမၻာ့ ေရွးအက်ဆံုးျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ေသာ ေသဒဏ္ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ကေလး သူငယ္မ်ားအေပၚက်ဴးလြန္လာ ေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ဟန္႔တား ရန္သုံးသင့္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

“ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ ကေလးသူငယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ အကာအကြယ္ေတြေပး ထားတာရွိပါတယ္။ ဒီအကာ အကြယ္မွာကေလးသူငယ္ေတြခံစား ႏုိင္ဖို႔လိုပါတယ္။ အလားတူပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံကလက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့တဲ့ (၁၉၉၁) ခုႏွစ္ကေလး သူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကုလ သမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္အပိုဒ္ (၃၄) မွာလည္း ကေလးသူငယ္ အားလံုးသည္ လိင္မႈကိစၥေစာ္ကား ညႇဥ္းပန္းျခင္းမွ အကာအကြယ္ရ ပိုင္ခြင့္ရွိသည္လိုျပ႒ာန္းထားပါ တယ္။ အဲေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္မွတ္ထိုးခဲ့တဲ့ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကုလသမဂၢညီ လာခံသေဘာတူစာခ်ဳပ္အပိုဒ္ (၃၄) အရထိေရာက္တဲ့ အကာ အကြယ္ေတြေပးႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ဟန္႔တားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြခ်မွတ္ႏုိင္ ဖို႔က ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ (၃၇၆) မွာ ကေလးသူငယ္ကို က်ဴးလြန္ တဲ့သူေတြကို ေသဒဏ္အျပင္ေငြ ဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏိုင္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကို ျပင္ဆင္ဖို႔ျပည္သူ႔ လႊြတ္ေတာ္ကို ကၽြန္ေတာ္တင္သြင္း တဲ့အခါမွာ အျငင္းအခုန္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီဟာကိုပဲ အခုလာမယ့္ လႊတ္ေတာ္မွာဆက္လက္တင္သြင္း သြားမွာပါ”ဟု သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕ နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းၫႊန္႔ကထပ္မံေျပာသည္။

ပပ
The hot news weekly


DudaMobile resellerျပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ ၁၀ရက္ေန့က ကမၻာေက်ာ္ နည္းပညာကုမၸဏီ Appleဟာ ၎တို႕ရဲ့ iPhoneအသစ္ နွစ္မ်ိုးနဲ့ OSအသစ္ ျဖစ္တဲ့ iOS 7ကို မိတ္ဆက္ေျကညာတဲ့ပြဲ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါပြဲ က်င္းပေနစဉ္မွာ ျမန္မာအိုင္စီတီ Websiteကလည္း ျမန္မာဘာသာနဲ႕တိုက္ရိုက္တင္ဆက္တဲ့ အစီအစဉ္ေလးတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုအခါ iPhone 5S, iPhone 5Cနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြ အမ်ားအျပားပဲ ထြက္ရွိေနတဲ့ေနာက္ သင့္အေနနဲ့ iPhoneအသစ္ေတြကို ဝယ္ယူသင့္သလား ဆိုတာနဲ႕ iOS 7ကို Upgradeလုပ္သင့္ ျပီလားဆိုတာေတြကို ပံုေတြ၊ သံုးသပ္ခ်က္ေတြနဲ့ တင္ဆက္ေပးလိုက္ ပါတယ္။i

Phone 5Cဝယ္ယူသင့္လား?

iPhoneအသစ္ ၂မ်ိုးထဲက iPhone 5Cအေျကာင္း အရင္ေျပာပါမယ္။ အဆိုပါ စမတ္ဖုန္းဟာ Hardwareပိုင္းမွာ လက္ရွိiPhone 5နဲ့ အတူတူပဲ ျဖစ္ျပီးေတာ့ ေဈးနႈန္းလည္း iPhone 5Sထက္ အနည္းငယ္ သက္သာပါတယ္။ ေျကညာထားခ်က္ေတြ အရ iPhone 5Cရဲ့ Official Unlockedေဈးနႈန္းဟာ 16GBကို ၅၄၉ေဒၚလာနဲ့ 32GBကို ၆၄၉ေဒၚလာ ျဖစ္တယ္လို့ သိရပါတယ္။ ပလတ္စတစ္ ကိုယ္ထည္နဲ့ ထုတ္လုပ္ထားကာ အဝါ၊ အစိမ္း၊ အနီ၊ အျပာနဲ့ အျဖူ ဆိုျပီး ကာလာစံု ၅မ်ိုး စီစဉ္ေပးထားျခင္းဟာ Appleပရိသတ္ေတြထဲက ေရာင္စံု ျကိုက္နွစ္သက္တဲ့ လူငယ္၊ လူရြယ္၊ လူျကီးေတြ ဝယ္ယူသင့္တဲ့ iPhoneပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ပလတ္စတစ္ကိုယ္ထည္ ဆိုေပမယ့္ Apple ၏ စံနႈန္းအတိုင္း အရည္အေသြးျမင့္မား ေကာင္းမြန္စြာ တည္ေဆာက္ထားတာ ျဖစ္လို့ ေဈးနႈန္းလည္း လူအမ်ား ခန့္မွန္းထားတာထက္ ပိုေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ iPhone 5Cမွာ အသစ္ထြက္ iOS 7ကို အသံုးျပု ေမာင္းနွင္မွာ ျဖစ္ျပီး ၄လက္မအရြယ္ Retina Display တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ လက္ရွိ iPhone 5လိုပဲ A6 Processor သံုးထားတာ ျဖစ္လို့ iPhone 5 မေရာင္းခ်ေတာ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေရာင္စံုနွစ္သက္တဲ့၊ ေဈးသက္သာတာကို သေဘာက်တဲ့ ပရိသတ္ေတြအတြက္ Appleက စီစဉ္ထုတ္လုပ္ ေပးလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျကိုတင္ေအာ္ဒါမွာယူမႈကိုေတာ့ စက္တင္ဘာ ၁၅ရက္ေန့မွာ စတင္နိုင္မွာ ျဖစ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံနဲ့ အနီးဆံုးဆိုရင္ စကၤ࿿ာပူနိုင္ငံမွာ လာမယ့္စက္တင္ဘာ ၂၀ရက္ေန့မွာ စတင္ဝယ္ယူနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
မဝယ္သင့္ဘူးလား?

အဆိုပါ iPhone 5Cဟာ လက္ရွိ iPhone 5နဲ့ အတူတူပဲ ျဖစ္ျပီး ေရာင္စံုပလတ္စတစ္ ကိုယ္ထည္သာ ကြာျခားသြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ iPhone 5ရွိျပီးသား ပိုင္ရွင္ေတြကေတာ့ ေပါ့ပါးလွပျပီး ကာလာစံုျကိုက္မွသာ iPhone 5Cကို ဝယ္သင့္တယ္လို့ အျကံေပးပါရေစ။ ဒါ့အျပင္ ေနာက္တစ္ခ်က္ စဉ္းစားရမွာက iPhone 5Cကို ဝယ္မယ့္အစား ေငြေျကးတတ္နိုင္ရင္ iPhone 5Sကိုသာ ဝယ္သင့္ပါတယ္။ Hardwareပိုင္း ကြာတဲ့အျပင္ ဒီဇိုင္းပံုစံ၊ အေရာင္အေသြးကလည္း ပိုမိုတည္ျငိမ္တဲ့ iPhone 5Sဟာ iPhone 5Cထက္ ေဈးနႈန္းအနည္းငယ္ ပိုေပမယ့္ ေကာင္းမြန္တဲ့အခ်က္ေတြ အမ်ားျကီး ရွိတာေျကာင့္ iPhoneအသစ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ Appleပရိသတ္ေတြ ဝယ္ယူသင့္ပါတယ္။

iPhone 5Sဝယ္ယူသင့္လား?

နာမည္ျကီးေနတဲ့ iPhone 5Sကေတာ့ လက္ရွိသံုးစြဲေနျကတဲ့ A6 Procesosorထက္ နွစ္ဆျမန္ဆန္တဲ့ A7 64-bit Processorကို တပ္ဆင္ သံုးစြဲသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ပံုရိပ္ေတြမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ Performanceေတြ ဖန္တီးေပးနိုင္ဖို့ M7ဆိုတဲ့ Co-Processorကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးလိုက္တာဟာ ထူးျခားခ်က္ တစ္ခုပါ။ မ်က္နွာျပင္ကေတာ့ ၄လက္မအရြယ္ Retina Displayပဲ ျဖစ္ကာ 326ppi (Pixel Per Inch)ဖန္တီး ေပးထားပါတယ္။ ေနာက္ျပီး Home Buttonမွာ Touch IDစနစ္တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ Finger Print ထည့္သြင္း ေပးလိုက္ျခင္းဟာ iPhone 5Sကို ကမၻာေပၚမွာ ပထမဦးဆံုး Finger Print ပါဝင္တဲ့ စမတ္ဖုန္း ျဖစ္လာေစပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုကေတာ့ 5Sမွာ ကင္မရာကို အထူးေကာင္းမြန္ေအာင္ ဖန္တီးေပးထားတာပါပဲ။ ကင္မရာမွာ True Tone Flashဆိုတဲ့ အေမွာင္ထဲမွာေတာင္ ပံုရိပ္ေတြကို ေကာင္းေကာင္း ရိုက္ကူးနိုင္မယ့္ စနစ္အသစ္တစ္ခု ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Slow-Motion Modeနဲ့ Slowmotion VFXကို Built-Inစီစဉ္ ေပးထားပါေသးတယ္။ ေရွြေရာင္၊ ေငြေရာင္နဲ့ မီးခိုးေရာင္ဆိုျပီး ကာလာသံုးမ်ိုး စီစဉ္ေပးထားကာ စက္တင္ဘာ ၂၀ရက္ေန့မွ စတင္ေအာ္ဒါမွာယူနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ iPhone 5Sရဲ့ ေျကညာထားတဲ့ Official Unlocked ေဈးနႈန္း ေတြကေတာ့ 16GBကို ၆၄၉ေဒၚလာ၊ 32GBကို ၇၄၉ေဒၚလာနဲ့ 64GBကို ၈၄၉ေဒၚလာ အသီးသီး ျဖစ္ပါတယ္။
Hardwareပိုင္း အဆင့္ျမင့္ျပီး ေရွြေရာင္ နွစ္သက္တဲ့ လူေတြ အထူးနွစ္ျခိုက္ျကမယ့္ iPhoneအသစ္ တစ္လံုးျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ Batteryပိုင္းကေတာ့ သိပ္ျပီး မေျပာင္းလဲသြားပါဘူး။ 3Gကြန္ရက္နဲ့ အင္တာနက္ သံုးစြဲမႈအတြက္ ၈နာရီပဲ အသံုးကာ ဖုန္းေျပာဆိုမႈအတြက္ ၁၀နာရီ အသံုးခံမယ္လို့ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 4Gကြန္ရက္နဲ့ Wi-Fiကြန္ရက္မွာ အင္တာနက္ အသံုးျပုမႈ အတြက္ကေတာ့ ၁၀နာရီစီ အသံုးျပု နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္ရွင္ေတြ၊ MTVေတြ ျကည့္ဖို့ အတြက္လည္း ၁၀နာရီသံုးနိုင္မွာ ျဖစ္ျပီး သီခ်င္းနားေထာင္ရင္ေတာ့ နာရီ ၄၀ နားဆင္နိုင္မယ္လို့ သိရပါတယ္။ ဘာမွမလုပ္ပဲ Stand-By ထားရင္ေတာ့ နာရီေပါင္း ၂၅၀ေလာက္ ထားရွိနိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မဝယ္သင့္ဘူးလား?


Appleရဲ့ အမာခံ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ iPhone 5Sပဲ ဝယ္ယူျကလိမ့္မယ္လို့ ခန့္မွန္းမိပါတယ္။ ဒီေလာက္ေကာင္းမြန္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ့ အတူ iPhone 5Sဟာလည္း ဝယ္ယူသင့္ရဲ့ iPhoneအသစ္ တစ္လံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခုရွိတာက ゞင္းမွာ ပါဝင္လာတဲ့ Fingerprintဟာ ဖုန္းတြင္းမွာသာ သိမ္းထားနိုင္ျပီး iCloudေပၚကို Backupလုပ္လို့ ရမွာ မဟုတ္ဘူးလို့ Appleက အတည္ျပု ေျပာျကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖုန္းေပ်ာက္သြားခဲ့ရင္ေတာ့ သင့္ရဲ့ လက္ေဗြလည္း ဖုန္းထဲမွာ တစ္ခါတည္း ပါသြားမွာ ျဖစ္တာေျကာင့္ စိတ္မခ်ရဘူးလို့ ယူဆနိုင္ပါတယ္။i

OS 7ကို Upgrade လုပ္သင့္ျပီလား?i

OS 7ရဲ့ အထင္ရွားဆံုး တိုးတက္ေျပာင္းလဲသြားမႈကေတာ့ UI (User Interface)ပါပဲ။ အဆိုပါ iOS 7ရဲ့ Screenshotေတြကို ရွင္းလင္းခ်က္ေတြနဲ့ ျမန္မာအိုင္စီတီမွ ေရးသားတင္ဆက္ ထားမႈကို ဒီေနရာမွာျကည့္ရႈနိုင္ပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၁၈ရက္ေန့မွာ Freeသတ္မွတ္ ေပးျပီး သင့္ရဲ့ iPad, iPhoneေတြမွာ တရားဝင္ သံုးစြဲလို့ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Interfaceေတြ ေျပာင္းလဲသြားရံုမက အဆိုပါ iOS 7မွာ Ringtoneအသစ္ေတြ၊ Wallpaperအသစ္ေတြ ထည့္သြင္းေပးထားျပီး iDeviceေတြ အခ်င္းခ်င္း Dataေတြ Shareလို့ ရတဲ့ AirDrop ဆိုတဲ့ Featureအသစ္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ iOS 7မွာ Camera Appလည္း ေျပာင္းလဲသြားျပီး ဓာတ္ပံုေတြကို Instagramမွာလိုမ်ိုး Filterေတြ ထည့္သြင္းကာ ျပုျပင္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။မလာေစခ်င္တဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကိုလည္း Blockလုပ္ထားနိုင္ျပီး App iconsမ်ား အဖြင့္အပိတ္နဲ့အတူ Safari Browserမွာလည္း 3D Animation အရသာကို ခံစားနိုင္ေစရန္ စီစဉ္ေပးထားပါတယ္။ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုကေတာ့ Control Center ပါဝင္လာျခင္းပါပဲ။ Screenရဲ့ ေအာက္ေျခကေန အေပၚကို တြန္းတင္လိုက္ရင္ Control Centre အသစ္ကို ျမင္ေတြ့ရမွာပါ။ အဆိုပါ ေနရာမွာ Airplane Mode, Wi-Fi, Bluetooth, Brightnessနဲ့ Screen Rotate စတာေတြကို Control လုပ္နိုင္မယ့္အျပင္ ဓာတ္မီး၊ ကင္မရာ စတာေတြကို အလြယ္တကူ အသံုးျပုနိုင္ကာ သီခ်င္းအဖြင့္၊ အပိတ္ေတြကိုလည္း တစ္ေနရာထဲမွာတင္ လြယ္လြယ္ ကူကူလုပ္ေဆာင္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ iPhoneေတြသာမက iPadေတြမွာလည္း အဆိုပါ OSအသစ္ iOS 7ကို ထည့္သြင္း သံုးစြဲ နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


iOS 7ကို Upgrade မလုပ္သင့္ေသးဘူးလား?

ဒါေပမယ့္ အဆိုပါ iOS 7မွာ ျမန္မာစာစနစ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ Zawgyiနဲ့ Unicode အသံုးမျပုနိုင္ေသးသလို Jailbreakလည္း လုပ္လို့ မရေသးပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ အဆိုပါ iOS 7မွာ အသစ္ပါဝင္ လာတဲ့ Control Centreမွာ 3Gအင္တာနက္ စနစ္အတြက္ အဖြင့္အပိတ္ ခလုတ္ မပါဝင္လာျခင္းဟာ သတိျပုစရာပါ။ အဲဒီလို မပါဝင္တဲ့အတြက္ တစ္မိနစ္ကို နွစ္က်ပ္(သို့)ေလးက်ပ္ ေပးေနရတဲ့ ျမန္မာျပည္ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ စနစ္မွာ အလြယ္တကူ ဖြင့္/ပိတ္ လုပ္လို့ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က iOS 7ဟာ Androidနဲ့ ဆင္တူေနတယ္ဆိုတဲ့ ေဝဖန္မႈေတြနဲ့လည္း ျကံုေနရပါတယ္။အရာရာတိုင္းမွာ အေကာင္းအဆိုး ဒြန္တြဲေနတာမို့လို့ Apple ပရိသတ္ေတြ ေလ့လာဆန္းစစ္နိုင္ရန္ ျမန္မာအိုင္စီတီမွ စုစည္းတင္ဆက္ ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေလးကို ဖတ္ရႈျပီး သင့္အေနနဲ့ အေထာက္အကူျပုတယ္ ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ့ ေဆာင္းပါးကို အျခားသူေတြကိုလည္း ေဝမွ်ေပးလိုက္ပါဦး။

http://ict.com.mm/opinion/should-you-buy-the-new-iphones-upgrade-your-devices-to-ios-7/မွ


ျပည္ပလူမ်ိဳးျခားမ်ားထဲ၌ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတြင္ အထူးပင္ ေက်းဇူးၾကီးခဲ့ေသာ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ သမၼတေဟာင္း ကြယ္လြန္သူ Mr Vaclav Havel ရဲ့ အုတ္ဂူရွိရာသို႕ သြားေရာက္ ဂါရဝျပဳခဲ့တဲ့ အေမစုကို က်န္ရစ္သူ မုဆိုးမ Mrs Dagmar Havlova နဲ႕အတူ ေတြ႕ရစဥ္
ျပည္ပလူမ်ိဳးျခားမ်ားထဲ၌ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတြင္ အထူးပင္ ေက်းဇူးၾကီးခဲ့ေသာ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ သမၼတေဟာင္း ကြယ္လြန္သူ Mr Vaclav Havel ရဲ့ အုတ္ဂူရွိရာသို႕ သြားေရာက္ ဂါရဝျပဳခဲ့တဲ့ အေမစု (15-9-2013)
အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ေျပာေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အခုအခါမွာ အသြင္ကူးေျပာင္းတဲ့ ကာလလို႔ေခၚတဲ့ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခ်ိန္ကို ေရာက္ေနတယ္လို႔ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ Forum 2000 ညီလာခံအဖြင့္မိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အေကာင္းဘက္ကခ်ည္းပဲ လြန္လြန္ကဲကဲ ျကည့္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း ေပ်ာက္သြားႏိုင္တယ္လို႔လည္း သတိေပးလိုက္ပါတယ္။

ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံမွာ က်င္းပတဲ့ Forum 2000 အဖြဲ႔ရဲ့ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံကို ဒီႏွစ္မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္ၿပီး အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ တိဘက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒလိုင္လားမားနဲ႔တကြ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအျပား သာမက ထင္ရွားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားအျပားတက္ေရာက္တဲ့ ဒီညီလာခံအဖြင့္မိန္႔ခြန္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အေျပာင္းအလဲကို အေကာင္းဘက္ကေနပဲ ေဇာင္းေပးၿပီး မၾကည့္ၾကဖို႔ ပန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

“အေကာင္းဘက္ကခ်ည္းပဲ လြန္လြန္ကဲကဲ မၾကည့္ၾကဖို႔ က်မ ခဏခဏေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာက်မတို႔အတြက္ မေကာင္းပါဘူး။ က်မတို႔ ေလွ်ာက္ေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္း ေပ်ာက္သြားတဲ့အထိ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ အခက္အခဲေတြ ရွိေနတာကို သိရက္သားနဲ႔ မ်က္စိပိတ္ထားတဲ့ အေနထားမ်ိဳးပါ။ ဇြတ္ႀကီး အေကာင္းေျပာတာမ်ိဳးမို႔ ဒါမ်ဳိးကို ကြယ္လြန္သူ Vaclav Havel လည္း ႀကိဳက္မယ္လို႔လည္း မထင္ပါဘူး။ က်မတို႔မွာရွိေနတဲ့ အခက္အခဲေတြကို လက္ေတြ႔က်က် ရင္ဆိုင္ဖို႔၊ ဒီအခက္အခဲေတြကို ရင္ဆိုင္မယ့္သတၱိေမြးၿပီး ေက်ာ္လႊားၾကဖို႔နဲ႔ ျပႆနာေတြကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေျဖရွင္းၾကဖို႔ သူက လိုလားမွာပါ။”

Forum 2000 အဖြဲ႔ကို တည္ေထာင္သူတဦးျဖစ္တဲ့ ကြယ္လြန္သူ ခ်က္သမၼတေဟာင္း Vaclav Havel ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီေရး အတြက္သာမက ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေတြၾကား လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့သူတဦးျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၁ ခုႏွစ္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို ႏိုဗယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရဖို႔ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္မႈကို ျမတ္ႏို္းသူျဖစ္သလို ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားေတြ လြတ္လပ္ဖို႔၊ ျမန္မာႏို္င္ငံ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားလာေစဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ မစၥတာဟာဗဲလ္နဲ႔တကြ ခ်က္ျပည္သူအားလံုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“အခု က်မ Prague ကိုေရာက္ေနခ်ိန္မွာ သမၼတ Vaclav Havel နဲ႔ ခ်က္ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာပါရေစ။ ရွင္တို႔ေတြဟာ က်မတို႔ အရင္တုန္းက အခက္အခဲေတြနဲ႔ ႀကံဳခဲ့ရခ်ိန္မွာေရာ၊ အခုလို စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးစံုနဲ႔ အထူးသတိထားေနရမယ့္ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာပါ က်မတို႔နဲ႔ အတူရွိေနတာမို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။”

လြတ္လပ္မႈကို အျပည့္အဝရေစဖို႔အတြက္ လိုလားသူေတြအေနနဲ႔ လြတ္လပ္မႈ အနည္းအက်ဥ္းရ႐ုံနဲ႔ ေက်နပ္မေနၾကဖို႔ ဆႏၵရွိမယ္လို႔ ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အေနအထားကို လက္ေတြ႔က်က်ျမင္ေအာင္လည္း ခ်ျပခဲ့ပါတယ္။

“အခုအခ်ိန္ဟာ က်မတို႔ႏိုင္ငံမွာ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ေနရတဲ့အခ်ိန္မ်ဳိး မဟုတ္သလို ျမန္မာႏုိင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ ဒီမိုကေရစီေရး ႀကိဳးပမ္းသူေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ဳိးလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အခုအခ်ိန္ဟာ အခက္ခဲဆံုးနဲ႔ စိန္ေခၚမႈ အႀကီးဆံုးအခ်ိန္ပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အခု ရလာတဲ့အခ်ိန္ကို ေကာင္းေကာင္း အသံုးမခ်ရင္ ဒါမ်ဳိးျပန္ရဖို႔ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေတြ အၾကာႀကီး ျပန္ေစာင့္ရႏုိင္တဲ့ အေနအထားမို႔ပါ။ လုပ္သင့္တာကို အမွန္ကန္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ရမယ့္ အသြင္ကူးေျပာင္းတဲ့ကာလကို ေရာက္ေနတာမို႔ပါ။”

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သယံဇာတႂကြယ္ဝတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သလို ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြအားလံုး ဘက္စံုႂကြယ္ဝလာေအာင္ တျခားႏုိင္ငံေတြရဲ႕ လိုအပ္မႈေတြအတြက္ ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးကမ္းလႉဒါန္းႏိုင္တဲ့အထိ ျဖစ္လာေအာင္ မစၥတာ Havel ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ တကယ့္လြတ္လပ္မႈေတြ ရလာတဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ အားလံုးက ဝိုင္းဝန္းၿပီး ကူညီၾကဖို႔လည္း ပန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလံုး ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္းၿပီး လြတ္လပ္မႈအျပည့္နဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြ ရလာတဲ့တေန႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အားလံုးလာလည္ၾကဖို႔ပါ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။
VOA
Photo..ခြန္ဒီးယမ္ facebook

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.