09/26/13

ABSDF ဟာ အထူးသတိထားသင့္ပါတယ္။ တကၠစီေတြေပးၿပီး ABSDF ကိုစည္းရံုးထားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြလည္း ထြက္ေနပါတယ္။ အဓိကကေတာ့
ႏိုင္ငံေရးတန္းတူရည္တူ ၿဖစ္မေနၿခင္းကိုဘဲ ႀကည့္ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္လိုဧကရီတစ္ပါးေတာင္ အစိုးရနဲ ့ယွဥ္ရင္ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူရည္တူၿဖစ္မႈလံုးလံုးမရတဲ့
အေနအထားမွာ ABSDF ကို ဦးေအာင္မင္းအဖြဲ ့က က်က်နနပေလး (ကစား) ၿပပါလိမ့္မယ္။

ေမး။ လက္ရွိ NLD ဒီခ်ဳပ္နဲ ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္အေပၚ ဘယ္လိုရႈၿမင္သံုးသပ္ပါသလဲ။

ေၿဖ။ လက္ရွိအေနအထားအရ NLD ဒီခ်ဳပ္နဲ ့ ပြင့္လင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္တို ့ဟာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနဲ ့အဆင္ေၿပလိုပါတယ္။ သူတို ့ႏိုင္ငံေရးအရ ဆံုးၿဖတ္ပံု
ဆံုးၿဖတ္နည္းေတြမွာ သူတို ့ကို တစ္ဖက္က ေအာင္ၿမင္စြာ စည္းရံုးထားတာကို
ေတြ ့ရပါတယ္။ ၿပည္သူလူထုရဲ ့ လတ္တေလာအက်ိဳးစီးပြား ေရရွည္အက်ိဳး
စီးပြားကတစ္ဖက္၊ အာဏာရပါတီရဲ ့အက်ိဳးစီးပြားကတစ္ဖက္ ဒီေနရာမွာ
အေက်ာ္ေဒးယ် NLD နဲ ့ ပြင့္လင္း ၈၈ တို ့ဟာ ႀကားေနလိုတဲ့သေဘာေတြနဲ ့
သြားေနပါတယ္။ အတိုခ်ံဳ ့ေၿပာရရင္ လူထုတိုက္ပြဲေတြက ကင္းကြာလာသူမ်ားလို ့
ေခၚရင္ လံုေလာက္ပါတယ္။ တရားပ်က္ခ်င္းမလွ ပ်က္သုဥ္းေနတဲ့
ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ရပ္မွာ ဖိႏွိပ္မႈေတြကို ထံုးစံလို ့သေဘာမထားဘဲ၊
မတရားမႈေတြကို မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္မလုပ္ဘဲ ၿပတ္ၿပတ္သားသား ရင္ဆိုင္ေၿဖရွင္းဖို ့
လိုအပ္ပါတယ္။ ၿပည္သူလူထုကလည္း ေမွ်ာ္လင့္ႀကပါတယ္။ ၈၈ အုပ္စုမွာေရာ
NLD မွာေရာ ဟိုးအရင္တုန္းကလို တိုက္ပြဲ၀င္စိတ္ဓာတ္နဲ ့ Direct Action ပါတဲ့
အလုပ္မ်ားကို မဆုတ္မနစ္ ၿပန္ထူေထာင္ဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး
ေမွ်ာ္လင့္ထားတာက စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ ့ အခြင့္ထူးခံ ေခါင္းပံုၿဖတ္
စီးပြားေရးစနစ္ ပ်က္သုဥ္းေရးပါ။ ဒါေတြကို မ်က္ေၿခၿပတ္လာတဲ့
အဖြဲ ့အစည္းေတြမွာ စစ္မွန္တဲ့ႏိုင္ငံေရးအလုပ္ကို အဓိပၸာယ္ရွိရွိ လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့
အခြင့္အလမ္း နည္းသထက္နည္းလာပါတယ္။

ေမး။ အာဏာရႀကံ့ခိုင္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးပါတီအေပၚ ဘယ္လိုသေဘာထားပါသလဲ။

ေၿဖ။ အာဏာရပါတီၿဖစ္တဲ့ ႀက့ံဖြံ ့ပါတီ၀င္ေတြႀကားမွာ အထူးသၿဖင့္
ေခါင္းပိုင္းက ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွာ သူတို ့အခ်င္းခ်င္းႀကားမွာ မူ၀ါဒ (သို ့မဟုတ္)
အေတြးအေခၚသေဘာတရားညီညြတ္မႈ Ideological Unity ရွိေနပါတယ္။
ဒီလိုညီညြတ္မႈေႀကာင့္ သူတို ့ထဲက အခ်ိဳ ့ထိပ္သီးမ်ားဟာ ဒီမိုကေရစီကို
စိတ္၀င္စားဟန္ၿပလာပါတယ္။ သူတို ့က တက္တစ္စ္ (Tactics) လည္းၿဖစ္ေန
ပါတယ္။ ရလဒ္ကေတာ့ န၀တ၊ နအဖ နည္းေဟာင္းေတြနဲ ့ဘဲ ဒီတစ္လမ္းမွာဘဲ
ၿမဲေနတဲ့လူေဟာင္းေတြခ်ည္းပါ။ ဒီေတာ့ သူတို ့ကတိေပးေနတဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္
လူမႈဘ၀မ်ိဳးဟာ မိုးနဲ ့ေၿမလို အလွမ္းေ၀းေနပါဦးမယ္။ ႀက့ံဖြံ ့ပါတီႀကီးထဲမွာ
ၿပည္သူေတြလိုေတြး၊ ၿပည္သူေတြလိုခံစားႏိုင္မယ့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား တကယ္ ရွိ/မရွိ
ၿပည္သူေတြကသာ ပိုသိပါတယ္။ ဖိႏွိပ္တဲ့လူတန္းစားရဲ ့အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ
ကာကြယ္ေပးလိုတဲ့ပါတီၿဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ၿဖစ္ေစ သူတို ့လက္ေအာက္မွာ
ၿပည္သူလူထုရဲ ့ဘ၀လံုၿခံဳမႈမရွိတဲ့အခါ ႀကံ့ဖြံ ့ပါတီဟာ ဘယ္လိုနည္းနဲ ့မွ
လူထုကို ဦးေဆာင္တာ၀န္ယူၿပႏိုင္၊ လူထုယံုႀကည္တဲ့ပါတီႀကီးၿဖစ္လာမယ့္
အလားအလာေတာ့ မၿမင္မိပါဘူး။

ေမး။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားလူတန္းစားေတြရဲ ့ ဘ၀ရပိုင္ခြင့္
ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈေတြကို အကူအညီေပးၿပီး ရပ္တည္လႈပ္ရွားမႈေတြၿပဳလုပ္ေနတဲ့
အင္အားစုေတြနဲ ့ပက္သက္ၿပီး ဘယ္လိုၿမင္ပါသလဲ။

ေၿဖ။ ဒီအင္အားစုေတြသာလွ်င္ တိုက္ပြဲမၿပီးေသးတာကို အသိအရ၊ အလုပ္အရ
နားလည္က်င့္သံုးေနသူမ်ားလို ့ၿမင္ပါတယ္။ အထူးသၿဖင့္ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈ
အမ်ိဳးအမ်ိဳးကို ခံစားေနရတဲ့ အလုပ္သမား၊ ေတာင္သူလယ္သမားလူတန္းစားေတြ
ဘက္မွာဘဲ သူတို ့ၿပတ္ၿပတ္သားသား ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္မႈေတြက အ့ံမခန္းပါဘဲ။
အေရအတြက္အားၿဖင့္ အမ်ားႀကီးၿဖစ္ခ်င္မွၿဖစ္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အရည္အေသြးအရ
အေတာ္အားေကာင္းပါတယ္။ လိုရာခရီးပန္းတိုင္ေရာက္ဖို ့ ဒီလိုေခါင္းေဆာင္မႈေတြ
ကိုသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအတြက္ ေလ့က်င့္ေပးေနရပါမယ္။ ဒူးမေထာက္တဲ့သူ
မ်ားလာေလေလ ေအာင္ၿမင္ဖို ့အခြင့္အလမ္း မ်ားလာေလေလ၊ ဒီလိုဘဲ
ေၿပာရမွာပါဘဲ။ ဒီအင္အားစုေတြဟာ ၿပည္သူလူထုနဲ ့ တစ္ေသြးတစ္သားတည္း
ရွိေနႀကပါတယ္။ ေထာက္လွန္းေရးယႏၱရားေတြကိုလည္း ဒီအင္အားစုေတြက
သိပ္မၿဖံဳႀကပါဘူး။ သူတို ့ဟာ ပညာရွင္အသြင္ေဆာင္ မေဟာမေၿပာဘဲ
လူထုနစ္နာဆံုးရံႈးတဲ့ေနရာေတြမွာဘဲ ဦးေဆာင္မႈေပးေနႀကပါတယ္။
လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရး၊ အလုပ္သမားအေရး၊ ဒီလိုေအာက္ေၿခက
လူတန္းစားကိစၥေတြမွာ မည္သည့္ Facility နဲ ့ ထူးထူးၿခားၿခား အခြင့္အေရးမ်ား
မရဘဲ အနစ္နာခံေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားရဲ ့ စိတ္ဓာတ္နဲ ့ခံႏိုင္ရည္ဟာ
အလြန္တန္ဘိုးႀကီးပါတယ္။ သူတို ့သာလွ်င္ လူတန္းစားၿပႆနာ နားလည္ၿပီး
သူတို ့ယံုႀကည္တဲ့အလုပ္ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ လုပ္ေနႀကတယ္။ ကၽြန္မမ်က္လံုးထဲမွာ
ဒီလိုလူေတြဟာ ထူးခၽြန္ထက္ၿမက္သူေတြ၊ ႏိုင္ငံအေပၚ ေစတနာရွိသူေတြၿဖစ္လာပါ
လိမ့္မယ္။ လူထုရဲ ့နစ္နာဆံုးရႈံးမႈနဲ ့ ဒုကၡအ၀၀ကို စာနာနားလည္ေပးႏိုင္သူမ်ား၊
ေၿဖရွင္းေပးရဲသူမ်ားသာ အနာဂတ္ရဲ ့ေခါင္းေဆာင္အစစ္မ်ားၿဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

ေမး။ လက္ရွိ ၿပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ လိုအပ္ခ်က္အရ
ၿဖစ္ေပၚလာတယ္လို ့ထင္ပါသလား။ ထင္ၿမင္ယူဆတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လို
လိုအပ္ခ်က္ေႀကာင့္ ၿဖစ္ေပၚလာရတာပါလဲ။

ေၿဖ။ လက္နက္ကိုင္ထားတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားေႀကာင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေတာက္ေလွ်ာက္
ထိုးစစ္ဆင္ေလ့ရွိတဲ့ ၿမန္မာစစ္တပ္ေႀကာင့္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ တကယ့္
လိုအပ္ခ်က္ႀကီးၿဖစ္ေနပါတယ္။ တကယ့္အရွိတရားအရ စစ္အာဏာရွင္ေတြရွိေနလို ့
ထိုးစစ္ေတြၿဖစ္ေန၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိတ္သုဥ္းေနတာဘဲၿဖစ္ပါတယ္။
ဒီေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ မေက်နပ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ ့အစည္းေတြရဲ ့
ပူပန္စိုးရိမ္မႈကို မေဖ်ာက္ႏိုင္ဘဲ ထိုးစစ္ဆင္ေနဆဲ ၿမန္မာစစ္တပ္ကိုဘဲ
အေရာင္တင္ေပးေနသလို ခံစားေနရပါတယ္။ တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းခ်င္ရင္
လြယ္ပါတယ္။ စစ္တပ္က လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အက်င့္အႀကံမ်ားကို
ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္ ့ပစ္လိုက္ရံုပါဘဲ။ ဒီေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ လက္ရွိအာဏာရ
ႀကံ့ဖြံ ့ပါတီရဲ ့လိုအပ္ခ်က္အရ ၿဖစ္ေပၚလာတာဘဲၿဖစ္ပါတယ္။ ခုအခ်ိန္ဟာ
ၿမန္မာစစ္တပ္နဲ ့ႀကံ့ဖြံ ့ပါတီ နာမည္ေကာင္းတည္ေဆာက္ေနတဲ့ေခတ္ပါ။

ေမး။ ၿပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရေတြ
ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေအာင္ၿမင္မႈမရခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါဘာေႀကာင့္ပါလဲ။
လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက လုပ္ေနတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကေရာ ေအာင္ၿမင္မႈ
ရွိႏိုင္ပါသလား။

ေၿဖ။ ၿပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ေခတ္အဆက္ဆက္က
အစိုးရေတြ ၿပဳလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ အႏွစ္သာရအားၿဖင့္
တစ္မ်ိဳးတည္းပါဘဲ။ ဒါေႀကာင့္ ေအာင္ၿမင္မႈမရတာၿဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြ
လက္နက္ကိုင္တဲ့အခါ သူတို ့နစ္နာမႈေတြကို ေတာင္းဆိုဖို ့က အဓိကၿဖစ္ပါတယ္။
သူတို ့နစ္နာမႈေတြကို အသားပါပါ Address မလုပ္သေရြ ့ ဘယ္ႏွႀကိမ္ဘဲ
ေဆြးေႏြးသည္ၿဖစ္ေစ ဘာမွၿဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ ့ဆႏၵနဲ ့
ဘ၀အေၿခအေနကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ေလးစားမႈမၿပသေရြ ့ ခုတက္လာတဲ့
ေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ စိတ္လႈပ္ရွားစရာမရွိပါဘူး။

ေမး။ အစ္မ ၿမန္မာၿပည္မွာရွိေနတုန္းက ေတြ ့ခဲ့ရတဲ့ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းပံုစံနဲ ့
အခုၿပန္ေရာက္လာေတာ့ ေတြ ့လိုက္ရတဲ့လူ ့အဖြဲ ့အစည္း ဘာေတြမ်ား
ကြာဟသြားတာေတြ ့ခဲ့ရပါသလဲ။

ေၿဖ။ အစ္မတို ့ၿမန္မာၿပည္မွာ ေက်ာင္းသားဘ၀က ခုေခတ္ထက္
ပိုလြတ္လပ္သလို အသက္ရွဴ၀သလိုမ်ိဳးပါဘဲ။ က်ဴရွင္ဆရာေကာင္းေကာင္းကို
၁၀ - ၂၀ က်ပ္ဘဲေပးရတဲ့ေခတ္ကိုး။ ၿပီးေတာ့ အသက္ရွဴရတာေတြ၊
ေက်ာင္းတက္ရတဲ့အေတြ ့အႀကံဳ အခုေလာက္မဆိုးရြားပါဘူး။
ဆရာ ဆရာမေတြက လာဘ္မယူႀကပါဘူး။ ေက်ာင္းေတြ ေကာလိပ္ေတြလည္း
ၿမိဳ ့ၿပင္မွာ ဇနပုဒ္ေတြမွာ မတက္ႀကရဘူး။ ခုေတာ့ အေတာ္ႀကိးေၿပာင္းလဲသြားၿပီ။
ေငြမ်ားေငြႏိုင္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္မွာ ၿပည္သူလူထုဆံုးရံႈးနစ္နာမႈက အမ်ားႀကီးပါ။
အခုထိေတာ့ အစ္မ နယ္ဘက္ေတြမေရာက္ေသးတဲ့အတြက္ ဘယ္ေလာက္
အတိုင္းအတာအထိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးခမ္းေၿခာက္မႈကို
ကိုယ့္မ်က္၀ါးထင္ထင္ မေတြ ့ရေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္က ေနရာအႏွံ ့မွာ
အမ်ားၿပည္သူ လူမႈဘ၀အေၿခခံက အလြန္စိတ္ထိခိုက္စရာပါ။ အစိုးရရဲ ့
စီမံကိန္းအသီးသီးဟာ လမ္းၿပင္လမ္းခ်ဲ ့ အေသးအဖြဲကအစ အႀကီးႀကီးေနရာေတြ
အထိ လူထုဘ၀ရပ္တည္မႈကို ထိေရာက္ေစပါတယ္။ လူေတြဟာ အကာအကြယ္မဲ့
ေနပါတယ္။ လူေတြဟာ အရမ္းကို ပင္ပန္းဆင္းရဲေနပါတယ္။ လက္ညိႈးထိုးမလြဲ
မ်ားေၿမာင္လွတဲ့ စားေသာက္ဆိုင္အသီးသီးမွာ ၁၀ ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ေတြ
ဆယ္ေက်ာ္သက္ ၁၂ - ၁၃ႏွစ္ ၁၄ ကေလးေတြ၊ ေက်ာင္းစာမသင္ႀကဘဲ
စားေသာက္ဆိုင္အလုပ္ လုပ္ေနႀကပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့တစ္ခုမွာတင္ ဒီကေလး
အေရအတြက္ဟာ သိန္းခ်ီရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီကေလးေတြဟာ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ
ရွိေနရမွာပါ။ လမ္းေပၚမွာ၊ ရပ္ကြက္ေတြထဲမွာ၊ ႏိုက္ကလပ္ေတြထဲမွာ၊
စားေသာက္ဆိုင္ေတြထဲမွာ၊ အလုပ္ခြင္ေတြထဲမွာ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာႀကည့္၊
အသံလံုး၀မရွိတဲ့ လူအမ်ားစုရဲ ့ အသံမဲ့နစ္နာမႈ၊ ဘ၀ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့မႈေတြဟာ
ခုေခတ္လူ ့အဖြဲ ့အစည္းရဲ ့ရလဒ္ၿဖစ္ေနတယ္။

ေမး။ ဖြဲ ့စည္းပံုၿပင္ဆင္ေရးနဲ ့ ဖ်က္သိမ္းေရးအယူအဆႏွစ္ခုအနက္
ဘယ္အယူအဆေပၚမွာ အေၿခၿပဳထားပါသလဲ။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းလင္းေပးပါဦး။

ေၿဖ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုက ဖ်က္သိမ္းသင့္ပါတယ္။

ေမး။ လမ္းေပၚထြက္ႏိုင္ငံေရးဟာ ၿမန္မာၿပည္မွာ က်ဆံုးသြားပါၿပီလား။

ေၿဖ။ လမ္းေပၚထြက္ႏိုင္ငံေရး ၿမန္မာၿပည္မွာ က်ဆံုးသြားၿပီလို ့ေၿပာဖို ့ထက္
က်ဆံုးသြားေအာင္ အားမေပးမႈ၊ ခက္ခဲေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈေတြေႀကာင့္
လမ္းေပၚထြက္ႏိုင္ငံေရး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာမွာ ၈၈ ကလို
အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္း မၿဖစ္ေအာင္ တားဆီးခံေနရတဲ့ကာလၿဖစ္ပါတယ္။
လမ္းေပၚထြက္ႏိုင္ငံေရးဟာ ကမာၻနဲ ့ယွဥ္ရင္ ၿမန္မာၿပည္မွာ အခုအားနည္းေန
ပါတယ္။ လုပ္ေနဆဲသူေတြကေတာ့ သူတို ့အသိနဲ ့သူတို ့ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ
ရပ္တည္ေနႀကတာမို ့ အားရစရာေကာင္းပါတယ္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္
အေရးမွာ ေဒသခံေတြ ေတာင့္ခံထားႏိုင္မႈ၊ အလုပ္သမားအေရးေတြမွာ
ဒီေလာက္မိုက္ရိုင္းပက္စက္တဲ့ ဗိုလ္က်မႈ၊ လူလိုမဆက္ဆံမႈ၊ ေခါင္းပံုၿဖတ္မႈေတြကို
အပ္တိုတစ္ေခ်ာင္းေတာင္မရွိတဲ့ လူငယ္ေလးေတြဟာ ရံုးခ်ိန္းအလီလီသြား၊
အရိုက္အႏွက္ခံ၊ အငတ္ခံ၊ ေနပူမိုးရြာ ရာသီမေရြး ရပ္တည္ခ်က္နဲ ့တုန္ ့ၿပန္ေနႀက
တာၿဖစ္ပါတယ္။ အရည္အေသြးဟာ အဓိကပါ။ အရည္အေသြးေကာင္းသူ၊
သတၱိရွိသူ၊ လူထုၿပႆနာကို တိတိက်က်နားလည္ ရပ္တည္ေပးသူ ဒီလိုလူမ်ိဳး၊
လမ္းေပၚကလူထုႏိုင္ငံေရးကို ယံုႀကည္မႈေတြဟာ ယံုႀကည္ခ်က္ကိုမွီၿပီး
တိုးပြားရတာမို ့ တူရာလူေတြစုဖို ့လိုပါတယ္။ တူရာလူေတြ ေက်ာခ်င္းကပ္ထားဖို ့
လိုပါတယ္။ ၿပည္သူလူထုဟာ ဘယ္ေတာ့မွမမွားႏိုင္ဘူးဆိုၿပီး ၿပည္သူလူထုဘက္က
ရာသက္ပန္ေတာင့္ခံေပးမယ့္ ပထမတန္းစား A List ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုဟာ
လမ္းေပၚက၊ မိုးထဲေရထဲက ႏိုင္ငံေရးခြင္မွာဘဲ ေတြ ့ႏိုင္တယ္လို ့ထင္ပါတယ္။

ေမး။ လက္ရွိလူထုလူတန္းစားအေရးေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တခ်ိဳ ့အင္အားစု
ေတြကို ပညာရွင္ဆိုၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ေခၚခံေနရတဲ့သူေတြက ၿပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈ
ေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ရွိလည္းရွိေနဆဲပါဘဲ။ အဲဒါက ေနာက္ေႀကာင္းၿပန္လွည့္မွာ
စိုးရိမ္တယ္ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းပါ။ အစ္မေရာ ဘယ္လိုသတ္မွတ္ေပးခ်င္ပါသလဲ။

ေၿဖ။ ပညာရွင္ဆိုတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ ့ အခင္းအက်င္းေတြက ဘယ္လူတန္းစားကို
ကူညီေပးေနသလဲဆိုတာ တစ္ခ်က္ႀကည့္ဖို ့လိုပါတယ္။ သူတို ့အာဂ်င္တာေတြက
တည္ဆဲစနစ္နဲ ့ ေခါင္လူႀကီးမ်ားကို အေရာင္တင္ေပးေနၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးက
လူ ့စြမ္းအားနဲ ့ စြမ္းရည္ဆိုင္ရာ Concerns ေတြ၊ Issues ေတြကို Address
မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့ၿပႆနာက စီးပြားေရးၿပႆနာၿဖစ္ပါတယ္၊
လူေတြ ဒီမိုကေရစီအေႀကာင္းနားမလည္ေသးလို ့ ေလ့က်င့္ေပးဖို ့လိုတယ္ဆိုတာ
ဆင္ေၿခသာၿဖစ္ပါတယ္။ ခက္တာက သူတို ့ပညာရွင္ေတြရဲ ့အေၿပာအေဟာေတြဟာ
အစိုးရရဲ ့ေထာက္အပံ့ရထားတာကလြဲရင္ လူတန္းစားၿပႆနာ၊ ငတ္မြတ္ဆင္းရဲမႈ
စီးပြားေရးၿပႆနာေတြ ေၿဖရွင္းဖို ့ မည္သည့္အေၿခခံဂိုက္လိုင္းတစ္ခုမွ မရွိပါဘူး။
ပညာရွင္လူတန္းစားရဲ ့ယဥ္ေက်းမႈဟာ ၂၀၁၅ အထိ ေစာင့္စရာမလိုပါဘူး။
ခုကတည္းက လူေတြကစႏွာေခါင္းရံႈ ့ေနႀကပါၿပီ။ ပညာရွင္လုပ္ခ်င္ရင္
နည္းတစ္နည္းဘဲရွိပါတယ္။ အဖက္ဖက္က မွားယြင္းလြဲေစာင္းေနတဲ့
လူမႈအဖြဲ ့အစည္းမွာ ပါတီတစ္ခု၊ အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုရဲ ့ ခိုင္ခ့ံတဲ့မူ၀ါဒနဲ ့
Direct Action ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈေတြၿဖစ္ရပါမယ္။
လူထုနဲ ့မ်ိဳးမကြဲ၊ တစ္သားတည္းရွိေနရပါမယ္။ အႀကမ္းဖ်ဥ္းေၿပာရရင္
Radical Intellectual Force ေပါ့။ ခုအႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ ့ေနရတဲ့ ေဟာေၿပာပြဲေတြမွာ
ပညာရွင္ဆိုသူေတြဟာ တည္ဆဲစနစ္ကိုသာ အေထာက္အပံ့ေပးေနႀကၿပီး
လူထုနဲ ့အလွမ္းေ၀းလွပါတယ္။ ႏွလံုးရည္အၿပည့္နဲ ့ပညာရွင္မ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့
တစ္မ်ိဳးေပါ့။ ခုေတာ့ ေတြ ့ေနရတာေတြဟာ မိမိကိုယ္မိမိ ပညာရွင္တံဆိပ္ကပ္၊
သူတို ့ႏွလံုးရည္ပိုင္းကေတာ့ သံသယၿဖစ္စရာႀကီးပါ။

ေမး။ အြန္လိုင္းေပၚမွာ အစ္မက လက္ရွိအစိုးရနဲ ့ ထင္ေပၚေက်ာ္ႀကား
လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြ၊ အဖြဲ ့အစည္းေတြကို ေ၀ဖန္ေထာက္ၿပမႈေတြ
ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္ေနတာနဲ ့ပက္သက္ၿပီး အစ္မက လက္၀ဲအၿမင္နဲ ့
ခ်ဥ္းကပ္တဲ့ လက္၀ဲသမားတစ္ေယာက္လို ့ ေၿပာဆိုသတ္မွတ္ခံေနရတဲ့အေပၚ
ဘာမ်ားေၿပာခ်င္ပါသလဲ။

ေၿဖ။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ေတာ့ နာမည္ႀကီးလို ့လည္း မၿမင္ပါဘူး။ Critical ေတာ့
ၿဖစ္ပါတယ္။ လူတိုင္း Critical ၿဖစ္ရင္ လူအခ်ိဳ ့ အထူး Critical ၿဖစ္ဖို ့ေတာင္
လိုမယ္မထင္ပါဘူး။ ၿပည္သူေတြရဲ ့အေရးကိစၥမ်ားကို လစ္လ်ဴရႈထားသူမ်ားကို
ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ရပါမယ္။ ႏိုင္ငံေရးေဖာက္ၿပန္မႈဆိုတာ အစိုးရ
လက္ထက္မွာသာမက နာမည္ေက်ာ္လူႀကိဳက္မ်ား ေရပန္းစားတဲ့သူေတြရဲ ့
အတြင္းစည္းထဲမွာလည္း ဒီဂရီအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ ့ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ အစိုးရနဲ ့အတိုက္အခံ
ေၿပာေၿပာေနတဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ရီေဖာင္းမ္ဆိုတာႀကီးမွာ အတားအဆီးေတြ၊
ကန္ ့သတ္မႈေတြ၊ ေသာင္မတင္ေရမက်အၿဖစ္အပ်က္ေတြ ေတာင္လိုပံု။
ဒီလိုအေၿခအေနမ်ိဳးမွာ ပါးစပ္ပိတ္၊ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနၿခင္းဟာ မတရားမႈကို
အားေပးေနသလိုမို ့ ကိုယ္သိတဲ့နည္းနဲ ့ Critical လုပ္ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ
က်ပ္တည္းတာကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ သည္းခံႏိုင္ပါတယ္။ သို ့ေသာ္
မေတာ္မတရားနည္းေတြနဲ ့ စီးပြားရွာထားတဲ့သူေတြကို က်ဥ္ၿခင္း၊ ေရွာင္ၿခင္း၊
အေရးယူႏိုင္ၿခင္း တစ္ေစ့မရွိဘဲ သူတို ့နဲ ့မကင္းမရွင္း ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို
ေ၀ဖန္ရပါမယ္။

ေမး။ ABSDF မွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့သူတစ္ေယာက္အေနနဲ ့ AB ဟာ လက္ရွိ
အေနအထားအတိုင္း ဆက္ရွိသင့္ပါသလား။

ေၿဖ။ ABSDF ဟာ အထူးသတိထားသင့္ပါတယ္။ တကၠစီေတြေပးၿပီး ABSDF ကို
စည္းရံုးထားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြလည္း ထြက္ေနပါတယ္။ အဓိကကေတာ့
ႏိုင္ငံေရးတန္းတူရည္တူ ၿဖစ္မေနၿခင္းကိုဘဲ ႀကည့္ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္လို
ဧကရီတစ္ပါးေတာင္ အစိုးရနဲ ့ယွဥ္ရင္ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူရည္တူၿဖစ္မႈ
လံုးလံုးမရတဲ့အေနအထားမွာ ABSDF ကို ဦးေအာင္မင္းအဖြဲ ့က က်က်နန
ပေလး (ကစား) ၿပပါလိမ့္မယ္။ အထူးသၿဖင့္ ေရွ ့ထြက္ေနတဲ့၊ သမိုင္းလည္း
ရွိခဲ့တဲ့ အသက္ ၅၀ တန္း ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ား ေၿခမေခြဖို ့၊ ေၿခမေခ်ာ္ဖို ့၊
သူတို ့အိပ္မေပ်ာ္သြားဖို ့ တေတေတ သတိေပးေနရပါမယ္။

ေမး။ (အာဏာရ) ပါတီထိပ္သီးပိုင္းကပုဂၢိဳလ္ေတြ လူသိရွင္ႀကား ကြဲလြဲမႈေတြ
ၿဖစ္ေနတဲ့အေပၚ အစ္မအၿမင္ ေၿပာၿပပါဦး။

ေၿဖ။ အခ်ိဳ ့ဆိုတဲ့ တကယ္ေၿပာင္းလဲခ်င္စိတ္ရွိသူေတြ ရွိမ်ားရွိခဲ့ရင္
ဒီလူေတြ ၿပတ္ၿပတ္သားသား ရပ္တည္ဖို ့လိုပါတယ္။ ေၿပာမယ့္သာေၿပာရတယ္။
အားေတာ့မရွိလွပါ။ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးလုပ္ေနတဲ့ ပါတီထိပ္သီးပိုင္းက
ကြဲလြဲမႈေတြဆိုတာ တကယ္လား၊ ေကာလာဟလလား အစ္မလည္း
ေသေသခ်ာခ်ာ မသိပါ။ ထံုးစံအရေတာ့ သူတို ့မွာ အေပ်ာ့အမာ သိပ္မကြဲလွပါဘူး။
သူတို ့မွာ Ideological Unity ရွိတယ္။ အတိုက္အခံဘက္က လိုက္မမီတဲ့
သေဘာတူညီညြတ္မႈမ်ိဳးဆိုပါေတာ့။

ေမး။ ဖက္ဒရယ္ၿပည္ေထာင္စုနဲ ့ပက္သက္ၿပီး လက္ခံပါသလား။
လက္ခံတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လို ဖက္ဒရယ္ပံုစံမ်ိဳးလဲ။

ေၿဖ။ ဖက္ဒရယ္ၿပည္ေထာင္စုကို လက္ခံပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာ
ခြဲေရးႀကီးပါလို ့ မိႈင္းတိုက္ထားခံရလို ့ၿဖစ္ေနတဲ့ ေႀကာက္ရြံ ့စိုးရိမ္မႈေတြလည္း
ေဖ်ာက္ပစ္ရပါမယ္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရဟာ ၿပည္နယ္တိုင္းေဒသခံ လူထုပဋိပကၡ
ေၿဖရွင္းတဲ့အခါ လူအဆန္ဆံုးနည္းေတြ၊ ၿပည္မ - ၿပည္နယ္ ၿမိဳ ့ - ေတာ၊
ေက်ာသားရင္သား မခြဲၿခားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေပၚလစီေတြ၊ ခိုင္ခံ့တဲ့ဥပေဒေတြ
ဒါေတြကဘဲ ေပါက္ဖြားလာရပါမယ္။ လူထုေထာက္ခံတဲ့ ဖက္ဒရယ္အစိုးရမ်ိဳးကို
ဆိုလိုပါတယ္။

ေမး။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႀကံ့ဖြံ ့နဲ ့ ဒီခ်ဳပ္
ဘယ္သူ အားသာပါသလဲ။

ေၿဖ။ ဒီခ်ဳပ္ဘဲႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္ ပြဲႀကမ္းႏိုင္ပါတယ္။
သို ့ေသာ္ ႀကံ့ဖြံ ့ပါတီ၀င္ေတြ ဒီခ်ဳပ္အဖြဲ ့ထဲ စိမ့္၀င္ပ်ံ ့ႏွံ ့ၿပီးသားဆိုရင္ေတာ့
အသစ္ေပၚလာမယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ရဲ ့ အခန္းက႑မွာလည္း Entity တစ္ခု
အေနနဲ ့ၿဖစ္လာႏိုင္ေၿခရွိပါတယ္။

ေၿဖႀကားသူ - ေအးေအးစိုး၀င္း
အင္တာဗ်ဴးတင္ဆက္သူ - ညီေလး

(လူထုပံုရိပ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၅၂ မွ ကူးယူေဖာ္ၿပပါသည္)
Aungmyo Tun

အထက္ဗမာျပည္သမိုင္းဝင္ ဒီပဲယင္း႐ြာ ဝန္းက်င္ၿမိဳ႕႐ြာအသီးသီး၏ ၿမိဳ႕ခံ၊ ႐ြာခံ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျဗဟၼစိုရ္ေျခလွမ္းေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္မထြက္ခြါမွီ ယခင္ကာလမ်ားတြင္ ေသာင္ထြန္း၊ ေရခန္းျဖစ္ခဲ့ေသာ ဧရာဝတီျမစ္ ေရျပင္ႀကီး၏ အံ့မခန္းျမစ္ေရလွ်ံတက္ ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ျပည္ၿမိဳ႕ဝန္းက်င္႐ိွ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ လူေန ရပ္ကြက္ေနအိမ္မ်ား စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေနထိုင္ေရးစသည့္ လူမႈဒုကၡမ်ားေပၚေပါက္ ေနရ ေၾကာင္း သတင္းရ႐ိွသည့္အတြက္ ၂ဝ.၉.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ ညတြင္ ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ အေရာက္သြား၍ မိုးေမတၱာ ပရဟိတလူငယ္ ေသြးလွဴ႐ွင္မ်ားအဖြဲ႔၊ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ျပည္)မွ ကိုမိုးႀကီး၊ ကိုညီညီေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ႔သားမ်ား လုပ္အားေပးလူငယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ၂၁.၉.၂ဝ၁၃ နံနက္ (၈း၃ဝ) နာရီအခ်ိန္မွစ၍ ျပည္ၿမိဳ႕ နဝင္းနယ္ေျမအတြင္း႐ိွ ရပ္ကြက္မ်ား၊ နဝင္းေခ်ာင္းႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ေဘး႐ိွ မိုးေခါင္၊ ေခ်ာင္းနား တန္း႐ြာႏွင့္ မာကလာကုန္းရပ္ကြက္၊ ခရမ္းကုန္းရပ္ကြက္၊ ျပည္သာယာရပ္ကြက္တို႔႐ိွ ေရေဘးဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္အဖြဲ႔သားမ်ားတို႔မွ ကယ္ဆယ္ေရး စားေသာက္ပစၥည္းမ်ားကို လိုက္လံ၍ ဒုကၡသည္မ်ားထံသို႔ တိုက္႐ိုက္ေပးလွဴခဲ့သည္။
    ထိုသို႔လွဴဒါန္းမႈျပဳရာတြင္ မိုးေခါင္၊ ေခ်ာင္းနားတန္း႐ိွ ေနအိမ္စြန္႔ခြာ ေရေဘးဒုကၡသည္ အိမ္ေထာင္ စုေပါင္း (၂၂၅) စုအတြက္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ဆန္ (၂) ျပည္၊ ဆီ (၂၅) က်ပ္သား၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ (၁) ထုပ္၊ ဆား (၁) ထုပ္၊ ငါးေသတၱာ (၁) ဘူးတို႔ကို၄င္း၊ ေ႐ႊပုလႅင္ေမွာ္၊ ေဖာင္ေတာ္ဦး၊ နဝင္းရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး႐ံုး၊ ဝါဆိုေက်ာင္းႏွင့္ ျပည္သာယာ(ခရမ္းကုန္း) ေရေဘးဒုကၡသည္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေနအိမ္စြန္႔ခြာ ေရေဘးဒုကၡသည္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၂၂၆) စုအတြက္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ဆန္ (၃) ျပည္၊ ဆီ (၅ဝ) က်ပ္သား၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ (၁) ထုပ္၊ ဆား (၁) ထုပ္၊ ငါးေသတၱာ (၁) ဘူးတို႔ကို၄င္း ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အိမ္ေထာင္စု စုစုေပါင္း (၄၅၁) စုအတြက္ ေရသန္႔ ၅ လီတာဘူး အလံုး (၉ဝဝ) လံုးတို႔ကို လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ လွဴဒါန္းမႈတန္ဖိုးေငြ (၁၅) သိန္းေက်ာ္အား ျပည္ၿမိဳ႕ဝန္းက်င္ ေရေဘး ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ႏွင့္ မိုးေမတၱာပရဟိတလူငယ္ ေသြးလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔မွ တက္ၾကြစည္းလံုး ညီညြတ္စြာျဖင့္ လွဴဒါန္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

    ထိုေန႔ ၂၁.၉.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကမ႓ာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အခမ္းအနားအား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သလို ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူ ေရာက္႐ိွေနေသာ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ညေန (၅းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ျပည္) ႐ိွ ရတနာမာန္ေအာင္ျမင္ေက်ာင္းတိုက္၌ စာေပကဗ်ာ ပညာ႐ွင္မ်ား အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မိဘျပည္သူ အေပါင္းႏွင့္ လူမႈေရးသမားမ်ား ပူးေပါင္းက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

    ၂၂.၉.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ ၿမိဳ႕ပါတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ား စားဝတ္ေနထိုင္ေရးဒုကၡမ်ားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနၾကေၾကာင္း ထပ္မံၾကားသိခဲ့ရမႈေၾကာင့္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္)မွ အတြင္းေရးမွဴး ကိုမင္းသူေအာင္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ၂၃.၉. ၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ (၈းဝဝ) နာရီအခ်ိန္မွစ၍ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း (ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္)မွ အမႈေဆာင္ မ်ား၊ လုပ္အားေပးလူငယ္မ်ား၊ ေ႐ႊႏွလံုးသားေသြးလွဴ႐ွင္အသင္းသားမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္နာေရးကူညီမႈအသင္းမွ အသင္းသားမ်ား၊ သဲကုန္းရပ္ကြက္ လူငယ္ပရဟိတအဖြဲ႔သားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ အေနာက္ ဖက္ေက်း႐ြာမ်ားျဖစ္ေသာ တန္းကုန္း႐ြာ၊ မင္းအို႐ြာ၊ သံုပုရာကုန္း႐ြာ၊ ေညာင္ကန္း႐ြာ၊ ေက်ာက္ဝ႐ြာ (ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ နတၱလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးညိဳမ်ားအပါအဝင္) အားသြားေရာက္ အားေပးၾကည့္႐ႈၿပီး တန္ဖိုးေငြ (၁ဝ) သိန္းက်ပ္႐ိွ ဆန္အိတ္မ်ားအား သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ရာ ညေန (၄း၃ဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္ စြာ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းမႈျပဳရာတြင္ စက္ေလွျဖင့္ ေရလမ္းခရီးအား တစ္ေနကုန္  သြားေရာက္ခဲ့ကာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားမ႐ိွေသးေသာ အရပ္ေဒသ႐ိွ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား အဓိကထား လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့သည္။

    ယခုကဲ့သို႔ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား႐ိွ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး ခရီးစဥ္ ေရလမ္းခရီး အား ခဲရာခဲဆစ္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းမႈျပဳရာတြင္ လိုက္လံပို႔ေဆာင္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ေသာ နယ္ခံပရဟိတအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဦးေက်ာ္သူ၏ က်န္းမာေရးအား အပင္ပန္းခံ လိုက္လံေစာင့္ေ႐ွာက္ ကုသေပး ခဲ့ေသာ ေဆးဝန္ထမ္းမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္႐ိွပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

ေက်ာ္သူ


ဒီခ်ဳပ္ရဲ႕ ေမာႀကီးပမ္းႀကီး ဒီမုိကေရစီခရီးႀကမ္း ေငြရတုစခန္းတစ္ေထာက္ ဘယ္ေရာက္လာပါလိမ့္။ ဘယ္မွမေရာက္ပါ။ တံလွ်ပ္ရဲ႕ ေရႊရည္စိမ္နဲ႔ မာယာဘံုအႏွမ္းရဲ႕ စခန္းတစ္ေထာက္သာ ေရာက္ေနတာပါလား။

ဘယ္ပဲေရာက္ေရာက္။ ေသခ်ာေရရာတာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး မၿပီးဆံုးေသး။ လုိရာထေျမာက္စခန္းမေပါက္ေသး။ ဒီမုိကေရစီေရး ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ႀကရဦးမယ္။

တုိက္ပြဲ၀င္အေရးေတာ္ပံုသူရဲေကာင္းေတြပီပီေခတ္၀န္ထမ္း၊ ေခတ္လမ္းေလွ်ာက္ႀကရေလဦးမယ္။

ႏုိင္ငံေရးယံုႀကည္ခ်က္၊ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္၊ ႏိုင္ငံေရးအားမာန္သစ္ေတြနဲ႔ လက္တြဲမျဖဳတ္စတမ္း ဒီမုိကေရစီပန္းတိုင္အေရာက္ တက္လွမ္းသြားႀကပါစို႔။

ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္
အဖြဲ႔၀င္
သဘာပတိအဖြဲ႔

လူေတြဟာဆင္းရဲတဲ့ဒဏ္ကိုခံနိုင္တယ္၊ခ်မ္းသာတဲ့ဒဏ္ကိုမခံႏိုင္ဘူးလို႔ေျပာႀကတဲ့စကားေတြရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ အခြင့္အေရးေလးမ်ား
ခ်မ္းသာေတာ့မယ့္အရိပ္အေယာင္ျမင္ရင္ အဲဒီဒဏ္ကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္ဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီဒဏ္ကိုမွ မခံႏိုင္ရင္ ကိုယ္မႀကိဳက္တဲ့
စနစ္ကိုပဲ ကိုယ္ကိုယ္တုိင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ဖန္တီး အသက္သြင္းသူေတြ ျဖစ္သြားႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ဟာ လက္တစ္ကမ္းမွာ ေစာင့္ႀကိဳေနပါတယ္။

ကြ်န္မတို႔ အဖြဲ႔၀င္ေတြဟာ ေနာက္ေနာင္ႀကံဳေတြ႔ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရင့္က်က္မႈရယ္၊ အသိဥာဏ္ရယ္၊ လံု႔လ၀ီရိယရယ္ အတူေပါင္းစပ္ၿပီး ေနာင္လာမယ့္ ေရႊရတုကာလအထိ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ေက်ာ္ျဖတ္သြားႏိုင္မယ္ဆိုတာ ယံုႀကည္ေႀကာင္း ေငြရတုအခါသမယမွာ
သ၀ဏ္လႊာ ပါးလုိက္ပါတယ္။

ေအာင္ဆန္းစုႀကည္

အဆင့္ဆင့္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာလူငယ္မ်ားသည္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အဆင့္ဆင့္ေသာ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဖြဲ႔စည္းပါ၀င္လာႀကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ (၂၅)ႏွစ္တာအတြင္း ျပည္သူတို႔ေလးစားေသာ၊ စာနာေထာက္ထားေသာ၊ ယံုႀကည္အားကိုးေသာ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ခိုင္ၿမဲတည္တံ့ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႀကရမည့္ လူငယ္တို႔၏ အခန္းက႑သည္ ေလးနက္လာပါသည္။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လူငယ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည္ ထိုအစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္လာႀကၿပီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပိုမိုညီညြတ္တိုးတက္ေရးႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ခ်မွတ္ထားသည့္ ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏို္င္ႀကပါေစေႀကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားအပ္ပါသည္။

ဦးတင္ဦး
နာယက
သဘာပတိအဖြဲ႔

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ဆိုတဲ့ စကားလံုးေလးသည္ လူသားတို႔၏စိတ္ကို ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္ေစသည့္ စကား ေလးတစ္ခြန္း ျဖစ္ေပသည္။ အမိျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး အပါအဝင္ ကမ႓ာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတိုင္း “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ဆိုသည့္အရာအား ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းတေနၿပီး လိုအပ္လွသည့္ အရာေလးတစ္ခု ျဖစ္လို႔ေနပါသည္။ ကမ႓ာအႏွံ႔ အျပားတြင္ မၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမ်ား ႐ွိေနသည့္အတြက္ လူသားတိုင္းအေနျဖင့္ အုတ္တခ်ပ္ သဲတပြင့္အေနျဖင့္ လူသားတိုင္းတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုေတာင္းပြဲမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ခ်င္ၾကပါသည္။ ၂၁.၉.၂ဝ၁၃ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေန႔ရက္တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ အသင္းသား/ သူမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားတုိ႔ တတ္စြမ္းသေ႐ြ႕ ပါဝင္ ကူညီ လႈပ္႐ွားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္၌ျပဳလုပ္သည့္ “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔” လႈပ္႐ွားမႈပြဲေတာ္ သို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ အသင္းသူ/သားမ်ားသည္ ယင္းပြဲေတာ္၌ “ျဗဟၼစိုရ္ခရီးသြား အႏု ပညာ႐ွင္သံုးဦးတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္း” DVD အေခြအား စစ္ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား၊ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေနရာ ေဒသမ်ား႐ိွ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားတို႔အား ရည္႐ြယ္၍ DVD တစ္ခ်ပ္လွ်င္ (၁ဝဝဝ) က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ၄င္းအေခြတြင္ ျဗဟၼစိုရ္ႏွလံုးသားျဖင့္ ခရီးသြားေနၾကေသာ ဦးရဲလြင္(မဇၥ်ိမလိႈင္း)၊ ဦးေက်ာ္သူ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ႏွင့္ ေတးသံ႐ွင္ ကိုေဆာင္းဦးလိႈင္ တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ စကားဝိုင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး မၾကာမီကာလ၌ လူ႐ႊင္ေတာ္ ဇာဂနာ စီစဥ္ခဲ့ေသာ FREEDOM ဇာတ္လမ္းတို (ဦးေက်ာ္သူ ႐ိုက္ကူးထားေသာ FREEDOM ဇာတ္လမ္းတိုသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ယင္းၿပိဳင္ပြဲမွ ျပန္လည္ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။) ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖခင္တစ္ဦးျဖစ္သူ စာေရးဆရာႀကီး ဒဂံုတာရာ၏ ေနာက္ဆံုးခရီး စ်ာပနအခမ္းအနား မီးသၿဂႋဳဟ္ျခင္း ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္ေပၚတြင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ငွက္ငယ္ေလး … ကမ႓ာေျမမွ အေဝးသို႔ ပ်ံသန္းသြား ႐ွာၿပီ …။ ကမ႓ာေျမျပင္ႀကီး အထီးက်န္စြာ က်န္ရစ္ခဲ့ရၿပီ။ ကမ႓ာေျမျပင္ႀကီး ကပ္ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳးႀကံဳခဲ့ရၿပီ။ ကမ႓ာေျမျပင္ႀကီး စစ္ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳး ခံစားေနရၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ … ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ငွက္ငယ္ ေလး၏ “ရန္သူမ႐ိွ မိတ္ေဆြသာ႐ိွ၊ မုန္းသူမ႐ိွ ခ်စ္သူသာ႐ိွ” ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ စကားအတိုင္း ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးအား လက္ကိုင္ျပဳက်င့္သံုးၾကရန္မွတပါး အျခားမ႐ိွေတာ့ေခ်။” ဟူေသာ စာသား သည္ ၾကည့္႐ႈ႕သူ ျပည္သူလူထုတို႔၏ ႏွလံုးသားဝယ္ ေမ့ေဖ်ာက္၍ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။
အႏုပညာ႐ွင္သံုးဦးတို႔၏ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မျပဳလုပ္ဖူးသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းအား ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အခ်ိန္ကာလက ျဗဟၼစိုရ္ခရီးသြားသံုးဦးျဖစ္ေသာ ဦးရဲလြင္(မဇၥ်ိမလိႈင္း)၊ ဦးေက်ာ္သူ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)ႏွင့္ ေတးသံ႐ွင္ ကိုေဆာင္းဦးလိႈင္ တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းတြင္ မတူညီသည့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားေပၚတြင္ အႏုပညာ႐ွင္သံုးဦးတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္မ်ားအား အျပန္အလွန္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။ ဦးရဲလြင္၊ ဦးေက်ာ္သူ၊ ကိုေဆာင္းဦးလိႈင္တို႔၏ စကားမ်ားထဲမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားအခ်ိဳ႕အား တင္ျပအပ္ပါသည္။ ဦးရဲလြင္မွ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ စစ္ကိုမႀကိဳက္ဘူး၊ အဓိက စစ္ကိုမလိုလားဘူး၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို အားေပးရမယ္ စစ္ေတြရပ္ဆဲဖို႔လိုတယ္…”၊ ကိုေဆာင္းဦးလိႈင္မွ “ဘယ္နယ္ပယ္၊ ဘယ္႐ႈေထာင့္က ၾကည့္ၾကည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မ႐ိွရင္မျဖစ္ဘူး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔လိုတယ္…”၊ ဦးေက်ာ္သူမွ “စက္တင္ဘာ အေရး အခင္းကို မ်က္ျမင္ေတြ႔လာေတာ့ လူကၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုဘဲ ႐ွာခ်င္ေတာ့တယ္၊ လူမႈေရးနဲ႔ ဘာသာေရးနဲ႔ တြဲဖက္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို႐ွာခဲ့သလို တစ္တိုင္းျပည္လံုး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို လိုလားတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေ႐ွ႕႐ႈၿပီးေတာ့ လူမႈေရးကိုလုပ္တယ္”ဟု စသျဖင့္ အသီးသီးေျပာၾကားခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားမ်ားႏွင့္ FREEDOM (ဇာတ္လမ္းတို) ျဖစ္သည္။ ယင္းေန႔တြင္ ႐ြာသြန္းေနသည့္ မိုးေရစက္မ်ားၾကားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ပြဲခင္းထဲ႐ွိ ပရိသတ္မ်ားလာေရာက္ျခင္း နည္းပါးသည့္အတြက္ ထင္သေလာက္ ေရာင္းခ်ခြင့္ မရခဲ့ေခ်။ သို႔ရာတြင္ ယင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္း DVD အေခြအား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္ တည္႐ိွရာ အမွတ္(၁၃/က)၊ ၄၂ ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ ဝယ္ယူအားေပး လွဴဒါန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
ျပည္သူ႔ရင္ျပင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔” လႈပ္႐ွားမႈ အခမ္း အနားသို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ အသင္းသား/သူမ်ားတို႔သည္ နံနက္ (၈းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေရာက္႐ိွလာခဲ့ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာဆိုင္ခန္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကဗ်ာမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းခ်ီ ကားခ်ပ္မ်ားျဖင့္ အလွဆင္ၿပီး “ျဗဟၼစိုရ္ခရီးသြား အႏုပညာ႐ွင္သံုးဦးတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္း” DVD အေခြမ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ မြန္းတည့္ (၁၂းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံေ႐ွ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွစတင္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအားေ႐ွ႕႐ႈ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားေတာင္းတၾကသည့္ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ လူႀကီး၊ လူငယ္မ်ား၊ လူမ်ိဳးဘာသာျခားမ်ား စံုလင္စြာျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရာ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးမ်ားမွွ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔” လႈပ္႐ွားမႈအခမ္းအနားသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရာတြင္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္မ်ား ကိုက္ခဲနာက်င္ျခင္း၊ မူးေဝေမာပန္းျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ိွျခင္း တို႔အတြက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ိွ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ (ေဆးကူညီမႈ)ေပးရန္ လူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္ ညေန (၅းဝဝ) နာရီအခ်ိန္ထိ လိုက္ပါ၍ ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔” အခမ္းအနားမ်ားအား က်င္းပခဲ့သလို ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ ေရေဘးကူညီမႈအတြက္ ေရာက္႐ိွခဲ့ေသာ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္အဖြဲ႔သည္ မိုးေမတၱာ ပရဟိတလူငယ္ ေသြးလွဴ႐ွင္မ်ားအဖြဲ႔မွ ကိုမိုး ႀကီး၊ ကိုညီညီေအာင္တို႔ႏွင့္ ျပည္ၿမိဳ႕ ရတနာမာန္ေအာင္ေက်ာင္းဝင္း႐ိွ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ျပည္)၌ ၂၁.၉.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ ညေန (၅းဝဝ) နာရီမွစတင္၍ “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔” အထိမ္းအမွတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာတမ္းဖတ္ပြဲ၊ ကဗ်ာ႐ြတ္ပြဲမ်ားအား လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ ကဗ်ာဆရာ မ်ား၊ ၿမိဳ႕ခံျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ပူးေပါင္းကာ၍ စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။ အခမ္းအနားဖြင့္လွစ္ခ်ိန္တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ၊ မိုးေမတၱာ ပရ ဟိတလူငယ္ ေသြးလွဴ႐ွင္မ်ားအဖြဲ႔ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ျပည္)သို႔ လွဴဒါန္းေနသည့္ အလွဴ႐ွင္ တာရာ လင္းေရခဲမုန္႔၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ျပည္)ႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား႐ွိ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားတို႔မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ငွက္ (၉) ေကာင္တို႔ႏွင့္အတူ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားတို႔အား ေဝငွထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေကၤတ (Peace) တံဆိပ္ပါ မိုးပ်ံပူေဖါင္းမ်ား တၿပိဳင္နက္တည္း လႊတ္တင္၍ အခမ္းအနားအား ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားအား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အမွတ္တရ စကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေ႐ွ႕႐ႈ၍ ေရးသားခဲ့သည့္ ကဗ်ာမ်ားအနက္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ (၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ (၅းဝဝ) နာရီအခ်ိန္ အိပ္ရာႏိႈးခ်ိန္၌ စိတ္ကူး အာ႐ံုထဲတြင္ (ထၾကည့္လုိက္ခ်ိန္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ၌ ေမာဟတရား၊ ေလာဘတရား၊ အနိစၥ တရား၊ ေဒါသတရားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ပိုင္ဆုိင္မႈသည္ ကုသုိလ္တရား) သာျဖစ္ ေၾကာင္း ေဖာ္က်ဴးခဲ့သည့္ “စုဗူး” အမည္႐ွိကဗ်ာ၊ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေရးသားခဲ့သည့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” အမည္႐ွိကဗ်ာ၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ (၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာထပ္တြင္ အံ့ၾသစြာ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည့္ (ေခြးမႀကီးမွ က်ားေပါက္မ်ား အား ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္း၊ က်ားမႀကီးမွ ဝက္ေပါက္ငယ္မ်ားအား ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္း၊ ေၾကာင္မႀကီးမွ ႐ွဥ့္ေပါက္ေလးမ်ားအား ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္း အစ႐ွိသည့္ ႐ုပ္ပံုလႊာမ်ားအား ခံစားေရးဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ “ကၽြန္ ေတာ္တို႔က လူေတြပါဗ်ာ” အမည္႐ွိ ကဗ်ာႏွင့္(လြတ္ျငိမ္းခြင့္)အမည္ရွိ ကဗ်ာစုစုေပါင္း (၃) ပုဒ္အား ႐ြတ္ဖတ္ခဲ့ၿပီး ျဗဟၼစိုရ္ ခရီးသြား အႏုပညာ႐ွင္သံုးဦးတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္း၊ FREEDOM (ဇာတ္လမ္းတို)ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖခင္ႀကီး ဒဂုန္တာရာ၏ စ်ာပနအခမ္းအနားမွတ္တမ္း DVD အေခြအား Projector ျဖင့္ ဧည့္ပရိသတ္မ်ား တို႔အား အမွတ္တရျပသခဲ့သည္။

(DVD အေခြျပသခ်ိန္တြင္ တာရာလင္းေရခဲမုန္႔ဆိုင္မွ ေရခဲမုန္႔မ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးဒါနျပဳခဲ့သည္။) ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား လိုလားသူ စာေပခ်စ္သူ ကဗ်ာဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကဗ်ာ၊ စာတမ္းမ်ား႐ြတ္ဖတ္ခဲ့ရာ ကဗ်ာဆရာ ကိုစစ္ေသြးညိဳ မွ “ကမ႓ာအႏွံ႔ ဆုေတာင္းသံ အဆက္ဆက္က … မၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းေတြ ဒူးမေထာက္ေသးသေ႐ြ႕ … ဆက္ဆုေတာင္းေနပါဦးမယ္ … ကမ႓ာႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ … ကမ႓ာႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ” က႐ုဏာလက္မ်ား ကြန္ရက္(ျပည္)မွ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲ႐ံုနဲ႔ မၿငိမ္းခ်မ္းဘူး .. ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္ေတြ လက္မွတ္ေရးထိုး႐ံုနဲ႔ မၿငိမ္းခ်မ္းဘူး … လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ ၿပံဳးျပေနၾက႐ံုနဲ႔ မၿငိမ္းခ်မ္းဘူး … အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို လိုခ်င္စိတ္႐ွိသည့္ အခ်ိန္က်မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ယံုၾကည္ပါသည္”၊ ကဗ်ာဆရာ ကိုလူခါးေဝ မွ “တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ေက်ာခိုင္း ေနၾကဆဲ … တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ေခ်ာင္းေျမာင္းေနၾကဆဲ … တစ္ေယာက္လဲရင္ တစ္ေယာက္ထူ ဖို႔မျပင္ၾကဘူး … တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ လက္ျခင္းခ်ိတ္ကာ … သံၿပိဳင္ဆုေတာင္းလိုက္ၾကဆို … ကမ႓ာႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ … ကမ႓ာႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ” ကဗ်ာဆရာ ကိုခိုင္သစ္ မွ “ဘယ္လိုလဲ … စစ္တိုက္ဖို႔ ကိုဘဲ လူစုေနၾက … စစ္တိုက္ဖို႔ကိုဘဲ မဲခြဲေနၾက … တမိုးတည္းေအာက္မွာျခင္း အတူတူ … ေအးအတူ ပူအမွ် ျဖစ္ရတဲ့ဘဝေတြ … စစ္ရဲ႕စက္ဆုပ္ဖြယ္ ကမ႓ာမွာမ႐ွိ”၊ ကုိစိုးပိုင္ မွ (ေရာက္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္မ်ား႐ွိ စစ္သားမ်ားသည္ ရန္သူမ်ားနင္းဖို႔အတြက္ မိုင္းေထာင္ၾကသည္။ ရန္သူမ်ားလည္း စစ္သားမ်ားနင္းဖို႔အတြက္ မိုင္းေထာင္ၾကသည္။ ရန္သူလည္းမနင္း .. စစ္သားလည္းမနင္း ဘဲ ေက်း႐ြာသူ/သားမ်ား မိုင္းနင္း၍႔ ေျခပ်က္/လက္ပ်က္မ်ား ျဖစ္သြားၾကအမ်ားႀကီးေတြ႔ခဲ့ရၿပီး) ခံစားေရးဖြဲ႔ ထားသည့္ကဗ်ာ၊ ကဗ်ာဆရာ သစ္ခတ္စိမ္း မွ “ကေလးငယ္ေရ … ရင္ထဲမခ်ိလိုက္တာမ်ား … မင္းရဲ႕႐ုန္း ကန္ေနရတဲ့ ဝင္သက္ထြက္သက္ထဲ … ေသနတ္သံေတြ ၾကားေနရတုန္းဘဲ” အစ႐ွိသည့္ ကဗ်ာမ်ားအား အသီးသီး႐ြတ္ဆို ဖတ္ၾကားခဲ့ၾကၿပီး ည (၇း၃ဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အခမ္းအနားအား နိဂံုးခ်ဳပ္ ခဲ့ေတာ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္ တစ္ကိုယ္တည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ၿပီး တစ္ကိုယ္တည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွ မိသားစု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ မိသားစုၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္း၊ ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွစ၍ ကမ႓ာ့ႏိုင္ငံအသီးသီး ကမ႓ာ့႐ြာႀကီးတစ္ခုလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရ႐ိွဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတြင္မက တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု တရပ္လံုးေပၚတြင္မႈတည္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမိ ျမန္မာျပည္တြင္း႐ိွ ျပည္သူလူထုအား ေ႐ွ႕ေဆာင္လမ္းျပ တိုင္းျပည္၏ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ စာေပ၊ ႐ုပ္႐ွင္၊ ဂီတ၊ သဘင္၊ စစ္ဘက္၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ပရဟိတ သမားမ်ားပါမက်န္ တာဝန္႐ိွေပသည္။ တာဝန္႐ိွသည္ႏွင့္အမွ် ဖံုးကြယ္မႈ၊ ဟန္ေဆာင္မႈ၊ ဝွက္ဖဲမ်ား ထား႐ိွ မႈ၊ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ထားမႈ၊ ေကာက္က်စ္မႈ အာကာသထားမႈ၊ မစၥ်ိရိယစိတ္ပြားမ်ားမႈ၊ ေနရာလုမႈ၊ ပါဏာ တိပါတကံ က်ဴးလြန္မႈဟူေသာ ဘုရားမႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအား ေ႐ွာင္က်ဥ္ဖို႔ လိုအပ္ေပ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ႐ိွရန္ ႐ိုးသားရမည္၊ ပြင့္လင္းရမည္၊ ဟန္ေဆာင္မႈကင္းရမည္၊ လူသားခ်င္း စာနာရမည္၊ ျဗဟၼစိုရ္တရားမ်ား ပြားမ်ားရမည္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ႐ိွလိုပါက လူမ်ိဳး ဘာသာမေ႐ြးတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာ ဘုရား႐ွင္အသီးသီးတို႔၏ ေမတၱာတရားမ်ားအား ခံယူက်င့္သံုး လိုက္နာ ၾက႐ံုမွတစ္ပါး အျခားမ႐ိွေတာ့ေခ်။

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)
Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.