10/06/13


ယခုရက္ပိုင္း အြန္လိုင္းတြင္ေတြ႔ရွိေနရေသာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သေဘာထားမ်ားဆိုသည္မွာ
ယခုလက္ရွိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီမွထုတ္ျပန္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ အေျခခံဥပေဒတြင္ျပင္ဆင္သင့္ေသာအခ်က္မ်ားကို အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျပည္သူ႔သေဘာထားမ်ားရယူျခင္း၊အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြင္းေဆြးေႏြးေနျခင္းစသည္႔အဆင့္တြင္သာရွိေနပါေသးသည္။အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သေဘာထားကိုတရား၀င္ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပသို႔တရား၀င္ေႀကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုျပန္ႀကားေရးေကာ္မတီသည္ မိမိတို႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ သတင္းႏွင့္ျပန္ႀကားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
print media အျဖစ္ ဒီလႈိင္းစာေစာင္ကို အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တိုင္း ထုတ္ေ၀လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ online media အျဖစ္ www.nldburma.orgကိုတည္ေထာင္ထုတ္လႊင့္လ်က္ရွိပါသည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာဆိုက္အျဖစ္လည္း https://www.facebook.com/pages/National-League-for-Democracy/199678676714208 ႏွင့္ https://www.facebook.com/InfoNLD ကိုဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။
အထက္ေဖၚျပပါ စာေစာင္ႏွင့္၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္သာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏တရား၀င္တင္ျပခ်က္မ်ားကိုထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ျပန္ႀကားေရးဌာန၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ယခုထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္လည္း ဆက္လက္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ ေ၀ဖန္အႀကံေပးသူမ်ားအားအထူးပင္
ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ႀကည္တိုး
ဗဟိုျပန္ႀကားေရး၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လံုးဝဖ်က္သိမ္း၍ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားၿပီး မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ယင္းသို႕ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျပည္သူမ်ားကသာ ခံစားရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သတိျပဳေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းထား သည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပင္သင့္ျပင္ထုိက္ေသာ ပုဒ္မမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေလ့လာသံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ သို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ျပည္သူမ်ားက အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ၎တို႔၏ သေဘာထားကို ခ်ျပခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ့အျမင္ေျပာရရင္ေတာ့ အေျခခံဥပေဒမွာက ျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ ပုဒ္မေတြဘဲ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ အသစ္ေရးႏိုင္တဲ့ ပုဒ္မေတြျပ႒ာန္းမထားဘူး။ ေနာက္ ပုဒ္မ ၂၀ (စ) မွာလည္း တပ္မေတာ္က အေျခခံဥပေဒ ကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႕အတြက္ အဓိကတာဝန္ရွိတယ္လို႔ ဆိုထားေတာ့ အသစ္ျပန္ေရးမယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးသြားမယ္လို႔ ျပည္သူကို သတိေပးတာလို႕ဘဲျမင္တယ္”ဟု ၎၏ သေဘာထားကို ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရဦးေဆာင္ကာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာ အခ်ိန္ယူၿပီး ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အကာ အကြယ္ေပးမႈ နည္းပါးေနျခင္းတို႕အျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္မည္ဆိုပါကလည္း အခက္အခဲမ်ားရွိေန ေသာေၾကာင့္ အသစ္ျပန္ေရးဆြဲေရးကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) က သေဘာထားထုတ္ျပန္ထားသည္။

“၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကိျမင္တဲ့ အခါမွာ တန္းတူေရးနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ အေျခခံတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စု ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရင္ အသစ္ဘဲေရးေရး၊ အေဟာင္းဘဲျပင္ျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ သေဘာထားလည္းပါဖို႔ အေရးႀကီးတာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပက ျပင္ဖို႔လိုပါမယ္” ဟု UNA တြင္ပါဝင္ေသာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား မ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးစိုင္းလိတ္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္မည္ဆိုပါက လႊတ္ေတာ္အတြင္း အင္အားႀကီး ပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အကာကြယ္ျပဴထားသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္မည္ဆိုပါက ယင္းတို႔မွ ကန္႕ကြက္လာႏိုင္ သည့္အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံအသစ္ ေရးဆြဲေရး (သို႕) ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ တိက်ေသာ ဆံုးျဖတ္မႈမျပဳလုပ္ႏိုင္သျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားဆႏၵကို ေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Yangon chronicle

“ေတာင္းမွာအကြပ္ လူမွာအဝတ္”လို႔ ေရွးလူႀကီးေတြက ဆို႐ုိးစကားျပဳခဲ့တယ္။ တကယ္လည္း အဲဒီဆုိ႐ုိးစကားအတုိင္းပဲ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ဝတ္စားဆင္ယင္မႈကိုၾကည့္ရင္ သူ႔ရဲ႕ အဆင့္အတန္းကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခန္႔မွန္းႏုိင္တယ္။ ဒီေနရာမွာ ခြ်င္းခ်က္ေတြလည္း ရွိႏိုင္တာမို႔ ေယဘုယ်လို႔ေျပာလိုက္တာ။

က်ေနာ္တို႔ ငယ္ငယ္ကနဲ႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝက ဝတ္စားဆင္ယင္မႈကိုၾကည့္ရင္ အဲဒီေခတ္က မီဒီယာေတြကတစ္ဆင့္ ျမင္ရ၊ ေတြ႔ရတဲ့ နာမည္ႀကီး ႐ုပ္ရွင္ မင္းသား၊ မင္းသမီး၊ အဆိုေတာ္ေတြရဲ႕ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈကို အတုခုိးၿပီး ဝတ္ၾကတာကလား။ ငယ္ငယ္က ေက်ာ္ဟိန္း သိပ္နာမည္ႀကီးေနတဲ့ ကာလကို သြားသတိရတယ္။ ေက်ာ္ဟိန္းက ဇာတ္ကားတစ္ကားမွာ စစ္အကၤ်ီကို လက္ေခါက္ၿပီး အျပင္ထုတ္ဝတ္ေတာ့ အဲဒီေခတ္က ကြ်န္ေတာ့္ လူငယ္ေတြ သူ႔အတိုင္း လိုက္ဝတ္လိုက္ၾကတာ။ စစ္အကၤ်ီေတြေတာင္ ေစ်းတက္ကုန္တယ္။ “ေမာင့္အခ်စ္သီရိ” ဇာတ္ကားမွာ မ်က္ႏွာမွာ သနပ္ခါး ပါးကြက္ႀကီးနဲ႔ ေၾကာင္ေၾကာင္က်ားက်ား အကၤ်ီေတြဝတ္ေတာ့လည္း လုိက္လုပ္ၾကျပန္ေရာ။ တခ်ဳိ႕ဆို “ဟုိကားထဲမွာ ကိုေက်ာ္ ႏွပ္ညစ္တာ မိုက္တယ္”ဆိုၿပီး သူ႔အတုိင္း လုိက္ညွစ္တဲ့သူေတာင္ရွိတယ္။ ဇာတ္သဘင္ေလာကက ခ်စ္ဖြယ္တို႔၊ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ပို႔ ေအာင္ခုိင္တုိ႔ဆို ေက်ာ္ဟိန္း ပုံစံအတုခိုးၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္ၾကတာေပါ့။

က်ေနာ္တို႔ သိပ္ငယ္ေသးတဲ့ ကေလးေပါက္စ အရြယ္ကေတာ့ စာေရးဆရာ၊ အဆိုေတာ၊္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား ဝင္းဦး ေခတ္။ ဝင္းဦး ပုံစံ ေဘာ္ဒီေတာင့္ေအာင္ အေလးမကစားၿပီး ကိုယ္တိုင္းနဲ႔ခ်ဳပ္ထားတဲ့ အကၤ်ီလက္တိုကို အနားေခါက္တင္၊ ဆံပင္ကို အေမာက္ေထာင္၊ ႏႈတ္ခမ္းေမြးစစထား၊ အေပၚက်ပ္ ေအာက္ကား ေဘာင္းဘီရွည္ဝတ္ထားတဲ့ လူငယ္ေတြ အမ်ားႀကီးေပါ့။ ဝင္းဦးေနာက္မွာ ေဇာ္ဝမ္းနဲ႔ ေက်ာ္ဟိန္း။ ေနာက္ေတာ့ ေက်ာ္သူ၊ စိုးသူ။ က်ေနာ္တို႔ ၉ တန္း၊ ၁၀တန္း ေက်ာင္းသားဘဝက ေက်ာ္သူ၊ စိုးသူ သိပ္နာမည္ႀကီးေတာ့ သူတို႔ ပုံစံ ဆံပင္ေက၊ သူတို႔ ဝတ္တဲ့ အဝတ္စားစတိုင္လ္၊ သူတို႔ တပ္တဲ့ မ်က္မွန္စသျဖင့္ လိုက္လုပ္ၾကတယ္။ ေက်ာ္သူက ဇာတ္ကားတစ္ကားမွာ သိုးေမႊးလြယ္အိတ္ႀကိဳးကို ထုံးလြယ္ၿပီး ပုဆိုးေျခသလုံးတစ္ဝက္ေပၚ တိုတိုဝတ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔လည္း ဘာေျပာေကာင္းမလဲ လြယ္အိတ္ႀကိဳးကို တက္ညီလက္ညီ ထုံးလြယ္ၿပီး ပုဆိုး တိုတို လိုက္ဝတ္ၾကေတာ့တာေပါ့။ အဲဒီတုန္းက ေနာက္စရာ စကားလုံးတစ္လုံးေတာင္ အေတာ္ေခတ္စားၿပီး မသိေသးတဲ့သူေတြ အေတာ္ခံလိုက္ရေသးတယ္။ “ ဟာ ဒီေကာင္က ေက်ာ္သူဆိုဒ္ ကြ” လို႔ေျပာရင္ မသိတဲ့သူက ေကာ္လာေတြ ဘာေတြ ေထာင္ ရင္ေကာ့ၿပီး ငါကြ လုပ္တာေပါ့။ ေျပာတဲ့သူေတြက ဝိုင္းဟားၿပီး ေျပာင္းျပန္လွန္ ေျပာေတာ့မွ ရွက္ၿပီး ဆဲေတာ့တာပဲ။ အဲဒီကာလေတြမွာ ေက်ာ္သူ၊ စိုးသူတို႔လို ဆံပင္ ခလယ္ခြဲတဲ့သူေတြ သိပ္မ်ားခဲ့တယ္။

သတိရလို႔ ထူးျခားတာ တစ္ခုသြားသတိရမိေသးတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ငယ္ငယ္က ပန္းခ်ီကိုကိုဝင္းရဲ႕ ေနေက်ာက္ခဲ ႐ုပ္ျပဇာတ္လမ္းေတြ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို ေခတ္စားတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ကို စာအုပ္အငွားဆိုင္ေတြမွာ ေလးငါးအုပ္ဝယ္တင္ၿပီး ငွားရတဲ့အထိ လူႀကိဳက္မ်ားတယ္။ အဲဒီ႐ုပ္ျပစာအုပ္ထဲက ဇာတ္ေကာင္ ေနေက်ာက္ခဲ ဆိုရင္ အျပင္မွာ တကယ္ရွိသလိုလိုေတာင္ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္တဲ့အထိ ႀကိဳက္ၾကတာ။ ေနေက်ာက္ခဲကလည္း ဆံပင္အလယ္ခြဲနဲ႔ဆိုေတာ့ ငယ္ငယ္က အတန္းထဲမွာ ဆံပင္အလယ္ခြဲလာရင္ ေနေက်ာက္ခဲေက လို႔ေတာင္ ေျပာတဲ့အထိ ေက်ာ္ၾကားခဲ့တာ။ ထားပါေတာ့ေလ။ ဒါေတြ ေျပာေနရရင္ အေတာ္ေပရွည္သြားမယ္။
ေျပာခ်င္တာက ဒီကေန႔ အႏုပညာရွင္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ နာမည္ခံထားသူတခ်ဳိ႕ရဲ႕ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈကိုပါ။ အႏုပညာဆိုတဲ့ နာမည္က တကယ္ေတာ့ အေတာ္ကို ေလးနက္ၿပီး တန္ဘိုးထားအပ္တဲ့ စကားလုံးပါ။ တကယ့္ကို အႏုပညာေျမာက္လက္ရာ၊ ဖန္တီးမႈ၊ အတတ္ပညာေတြ ပိုင္ဆုိင္ထားတဲ့သူေတြကိုမွ ေလးေလးစားစား ဂုဏ္တင္ၿပီး ေခၚတဲ့ နာမည္မ်ဳိး။ ဒီဘက္ေခတ္မွာေတာ့ အႏုပညာရွင္ဆိုတာကို ေပါေပါပဲပဲျဖစ္ေအာင္ လုပ္သလိုျဖစ္ေနတယ္။ ႐ႈိးပြဲ တစ္ခုႏွစ္ခုေလာက္ေလွ်ာက္၊ ကိုယ္နဲ႔ ကိုယ့္မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းေလာက္ပဲ နားေထာင္တဲ့ ေတးစီးရီးထုတ္၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယုိ တစ္ကားႏွစ္ကားေလာက္မွာ ျဖတ္ေလွ်ာက္ေလာက္ပါဖူး႐ုံနဲ႔ အႏုပညာရွင္ဘြဲ႔ခံေနၾကတာေလ။ တခ်ဳိ႕ဆို ေမာင္နဲ႔ ႏွမ၊ သားနဲ႔ အမိ မၾကားဝံ့မနာဖြယ္ရာ စကားလုံးအညစ္အပတ္၊ အညီွအေဟာက္ေတြကို သံစဥ္မပီမျပင္ ဆိုခ်င္သလိုဆို၊ ပ႐ုိဂရမ္စက္တီးလုံးေတြနဲ႔ ေအာ္ဟစ္ထားတာေတြကို သီးခ်င္းနာမည္ခံၿပီး အဆိုေတာ္ နာမည္ယူထားသူေတြရွိေသးတယ္။ နာမည္မွည့္တာကိုၾကည့္အုံး။ ဦးေႏွာက္အဆံေခ်ာင္ၿပီး က်ပ္မျပည့္တဲ့သူေတြကို ေခၚတဲ့ နာမည္မ်ဳိး။ အဲလို ဂ်ေလဘီေတြက အႏုပညာရွင္နာမည္ခံေနေတာ့ စဥ္းစားသာၾကည့္။

အႏုပညာရွင္ အမည္ခံ အမ်ဳိးသမီးေတြၾကည့္ေတာ့လည္း သိပ္မထူးဘူး။ မတို တိုေအာင္ဝတ္၊ မေပါ့ေပၚေအာင္ ေဖာ္၊ မေကာ့ေကာ့ေအာင္ ေကာ့ၿပီး ရာဂစိတ္မၾကြၾကြေအာင္ ဆြတဲ့ ပုံေတြနဲ႔ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြကို အလြဲလမ္းျပေနၾကတယ္။ အဲဒါေတြကို မီဒီယာမ်ဳိးစုံက ျမင္ပါမ်ားေတာ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြ၊ လူငယ္ေတြ အတုယူတာ ဘာဆန္းလဲ။ အရင္ ဆင္ဆာရွိခဲ့တဲ့ ကာလမွာေတာင္ လူထုအတြက္ တန္ဘိုးရွိ၊ အက်ဳိးရွိတဲ့ စာေတြကိုေတာ့ ခုတ္ထစ္၊ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ၿပီး မ်က္စိပိတ္ေအာင္လုပ္ေပမဲ့ ေကာ့္ေကာ္ကံကားေတြက် နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ လြတ္ထြက္ေနခဲ့တာ။ တီဗီမွာလာတဲ့ စုံတြဲ ေတးသ႐ုပ္ေဖာ္ ေၾကာ္ျငာအားလုံးနီးပါး လူထုေဒၚအမာစကားနဲ႔ ေျပာရရင္ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ဆိတ္ကြယ္ရာမွာ ေနၾကသလိုေတြခ်ည္း။ အဲေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ လူျမင္ကြင္း ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ၊ စားေသာက္ဆိုင္မွာ၊ ေကာ္ဖီဆိုင္မွာ၊ ေက်ာင္းခန္းထဲမွာ၊ ပန္းျခံထဲမွာ၊ လမ္းေပၚမွာ ေခြးဇာတ္မခင္း႐ုံတမယ္(ဒီေနရာမွာ စကားလုံး႐ုိင္းသြားရင္ ခြင့္လႊတ္ပါ) ျပဳမူေနၾကတဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္အတြဲေတြ ငယ္ငယ္ကတည္းက ေၾကာ္ျငာဆိုရင္ ဒါပဲျမင္ခဲ့ရတာေလ။ အဲေတာ့ အတုျမင္အတတ္သင္ျဖစ္ကုန္ေတာ့တာေပါ့။ လူငယ္ေတြအလြဲလမ္းျပသလိုမျဖစ္ေအာင္ ဒီကေန႔ ႐ုပ္ရွင္၊ ဂီတ၊ ဗီဒီယိုနယ္ပယ္ေလာကသားေတြမွာ တာဝန္ရွိတယ္။ သူတို႔တေတြနဲ႔ အနီးကပ္ရွိၿပီး ဆိုဆုံးမရမယ့္ လူႀကီးမိဘ၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြမွာလည္း တာဝန္ရွိတယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြ၊ လူငယ္ေတြ အျပစ္မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ အတုျမင္အတတ္သင္ေလ။

အဲဒီအေတြးနဲ႔ ဒီေန႔ထုတ္ တနဂၤေႏြ သတင္းစာအတြက္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး “ အယ္ဒီတာ့စကား” ေရးျဖစ္တယ္။ ေဝဖန္ဖို႔ နဲ႔ ဆင္ျခင္သတိထားမိၾကဖို႔ပါ။

ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေခတ္မီပါ

သာမန္အားျဖင့္ လူတိုင္း ၾကားေနက် စကားလုံးတစ္ခုက ယဥ္ေက်းပါ ဆိုတဲ့စကား။ ကြ်န္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ အၿမဲလိုလို ထည့္ေျပာေနၾကတဲ့ ေျပာပါ၊ ဆိုပါ၊ ႏႈတ္ဆက္ပါ၊ သြားပါ၊ လာပါ၊ ေနပါ၊ ထိုင္ပါ၊ ဝတ္ပါ၊ စားပါ စတဲ့ စကားလုံးေတြ ေရွ႕မွာလည္း ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းဆိုတဲ့ နာမဝိေသသန ပါေနတယ္။

အဲဒီအထဲမွာ ဒီကေန႔ လူေျပာအမ်ားဆုံးနဲ႔ စကားတစ္ခြန္းမွ မေျပာရဘဲ ျမင္သာထင္သာ အရွိဆုံးက ဝတ္စားဆင္ယင္မႈလို႔ ေျပာရမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္ကေတာ့ လူႀကီးမိဘ၊ ဆရာေတြက ဘယ္အရပ္၊ ဘယ္လမ္းကို ဘယ္အဝတ္အစားနဲ႔ သြားရ၊ လာရတယ္ဆိုတာ လက္ဆင့္ကမ္း သင္ေပးတယ္။ မဂၤလာယူတဲ့ ပြဲလမ္းသဘင္ အခမ္းအနားေတြဆို ဘယ္လိုအေရာင္၊ ဘယ္လိုပုံစံ ဝတ္သင့္တယ္၊ ပူေဆြးဝမ္းနည္းတဲ့ လူမႈေရး ကိစၥေတြဆို ဘယ္လို၊ ေပ်ာ္ပြဲ၊ ရႊင္ပြဲဆိုရင္ ဘယ့္ႏွယ္၊ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားေတြဆိုရင္ ဘယ္ပုံ၊ ေစ်းသြားေစ်းလာ၊ ထသြားထလာဆို ဘယ္နည္း၊ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္တက္ရင္ ဘယ္အဆင့္၊ အလုပ္ခြင္ကိုသြားရင္ ဘယ္အသြင္ စသျဖင့္ လမ္းညႊန္ ဆုံးမေလ့ရွိတယ္။ တမင္သက္သက္ႀကီး စာရင္းခ်ၿပီး ဘယ္ေနရာ ဘာဝတ္လို႔ ေျပာတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ႀကဳံႀကိဳက္တဲ့အခါ ေျပာဆိုဆုံးမတာမ်ဳိးကို ေျပာတာ။

ဒီဘက္ကာလမွာေတာ့ အရင္က လူႀကီးမိဘ ဆိုဆုံးမခံခဲ့ရသူေတြ ကိုယ္တိုင္ လူႀကီးမိဘေနရာ ေရာက္လာၾကၿပီလို႔ ဆိုရမလားပဲ။ သူတို႔ရဲ႕ ေနာက္မ်ဳိးဆက္ျဖစ္တဲ့ သား၊ သမီး၊ တူ၊ တူမေတြကို ဘယ္လိုမ်ား ဆုံးမပဲ့ျပင္ေပးေနၾကလိမ့္လို႔ ေစာေၾကာမိတယ္။

မဂၤလာေဆာင္ ပြဲတခ်ဳိ႕မွာ အေပၚပိုင္း လည္ဟိုက္၊ ေအာက္ပိုင္း ေပါင္ရင္း မရွိတရွိ၊ အေပၚေအာက္ ဆက္ရက္၊ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔အတိ ခပ္က်ပ္က်ပ္ ဝတ္စုံနဲ႔ ပြဲတက္တဲ့ မိန္းကေလးတခ်ဳိ႕၊ အနက္ေရာင္ဝမ္းဆက္ လူငယ္တခ်ဳိ႕၊ အ႐ုိးေခါင္းပုံေတြပါတဲ့ တီရွပ္အနက္ေရာင္ ဝတ္ၿပီး ေသးသြယ္တဲ့ ေျခသလုံးေလးေတြနဲ႔ အံက်၊ တင္ပါးျပဳတ္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ အက်ပ္ဝတ္ လူငယ္တခ်ဳိ႕ မၾကာခဏ ေတြ႕လာရတယ္။

တစ္ခါတေလ ဘုရားေပၚမွာနဲ႔ လူစည္ကားရာ ေရွာ့ပင္းစင္တာေတြမွာ ကိုယ့္ရင္ဘတ္က အဂၤလိပ္လို ဘန္းစကား စာသားေတြကိုေရာ လက္ေခ်ာင္းေထာင္ထားတဲ့ ဒီဇိုင္းနဲ႔ တီရွပ္ေတြကိုပါ ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္ေတြ ေျပာမွန္းမသိ၊ ဆဲမွန္းမသိ၊ ဘာမသိ၊ ညာမသိဝတ္ၿပီး လမ္းသလားေနတဲ့ လူငယ္ေတြလည္း ေတြ႕ရတယ္။ တခ်ဳိ႕ေစ်းေတြမွာ ညဝတ္အက်ႌနဲ႔ ေစ်းဝယ္ေနတဲ့ မိန္းကေလး တခ်ဳိ႕ကိုလည္း အံ့ၾသတႀကီး ေတြ႕ရေသးတယ္။ တခ်ဳိ႕ ေခတ္ေပၚအဝတ္အစားေတြက ေတးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတို႔၊ ႏုိက္ကလပ္ တို႔၊ ဘီယာဆိုင္တို႔မွာ ဝတ္ဖို႔ အဆင္ေျပေပမယ့္ တျခားေနရာေတြမွာက် မသင့္ေတာ္ဘူးေလ။

ေခတ္ေတြ စနစ္ေတြ ေျပာင္းလာတ့ဲအခါ သူ႔ေခတ္၊ သူ႔အခါအလိုက္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းကို ဆန္႔က်င္လို႔ မရဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေခတ္မီတာနဲ႔ သ႐ုပ္ပ်က္တာနဲ႔ေတာ့ ခြဲသိဖို႔ လိုလိမ့္မယ္။ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း၊ စမတ္က်က် ေခတ္မီလို႔ရေပမယ့္ အဂါရဝအသြင္ မဖြယ္မရာ ျဖစ္ေနတဲ့ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈကုိေတာ့ ဆင္ျခင္သတိထား ဖို႔လိုမယ္။ ဒူးေနရာဒူး၊ ေတာ္ေနရာေတာ္၊ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ လိုက္ဖက္အပ္စပ္ သင့္ေတာ္ၿပီး အမ်ားအျမင္ မ႐ိုင္းေစတဲ့ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ျဖစ္ဖို႔လည္း လိုမယ္။

အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က လူငယ္ေတြအေပၚမွာ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ အားႀကီးတဲ့ ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယုိနဲ႔ ဂီတေလာကထဲက ထင္ရွားသူေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္း။ အဲဒီအဆင့္အတန္းက လူငယ္ေတြအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္တယ္။ ဒီကေန႔ လူငယ္ေတြ အတုယူ မမွားရေအာင္ ထိုင္မသိမ္း၊ ေတာင္ရွည္၊ ေသွ်ာင္ထုံး၊ ဘီးဆံပတ္နဲ႔ ေခတ္ေဟာင္းနဲ႔ သ႐ုပ္ေဖာ္ရမယ္လို႔ မေျပာဘူး။ ေခတ္ေရွ႕ေျပးလြန္းလို႔ ေလာ္မာတဲ့အဆင့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေပၚလြန္း၊ ေဖာ္လြန္း၊ က်ပ္လြန္း၊ ကပ္လြန္း သြက္လက္တဲ့ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈနဲ႔ သ႐ုပ္ေဖာ္ရမယ္လို႔လည္း မဆိုဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ ပြဲလမ္းသဘင္၊ အခမ္းအနား၊ ရာသီဥတု၊ ေနရာေဒသကို လိုက္ၿပီး သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း၊ အထက္တန္းက်က်၊ ေခတ္မီမီ ဝတ္စားဆင္ယင္တတ္ဖို႔ပဲ အေရးႀကီးတယ္။

ဒီေန႔လူငယ္ေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈက လက္ရွိ မ်ဳိးဆက္ရဲ႕ အဆင့္အတန္းနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအတြက္ အေျခခံမ်ဳိးေစ့လည္း ျဖစ္တယ္ ဆုိတာေလး သတိခ်ပ္မိဖုိ႔ပါ။

The Voice Weekly
အယ္ဒီတာ (၅-၁၀-၂၀၁၃)
photo From : .... ဧရာ၀တီ

၃၀.၉.၂၀၁၃ ေန႕ထုတ္ ေရႊႏိုင္ငံသစ္သတင္းစာပါေဆာင္းပါး -

က်င္းပျပီးစီးခဲ့တဲ့ ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္အာဇာနည္ေန႕အခမ္းအနားမ်ား ဟာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ေက်ာ္ ကာလ အတြင္းမွာ ျပည္သူေတြရင္ထဲတစ္စံုတစ္ရာစိတ္ေက်နပ္မႈရေစခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။
 ျပီးခဲ့တဲ့ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္အာဇာနည္ေန႕ကစလို႕ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အခမ္းအနားအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ပုဂၢိဳလ္တက္ေရာက္ အေလးအျမတ္ျပဳခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ျပီးပိုမိုထူးျခားတာကေတာ့ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာတင္မကဘဲ
 ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းလို႕ ေျပာလို႕ရေအာင္ ျမိဳ႕နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျပည္သူေတြစည္ကားစြာနဲ႕ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးသိန္းညြန္႕က အာဇာနည္ေန႕မွာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဥၾသဆြဲသံ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ဖို႕အစီအစဥ္ရွိမရွိေမးျမန္းတာကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္က ရန္ကုန္လမ္းပိတ္တာကို အေၾကာင္းျပဳလို႕ ျငင္းပယ္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ သို႕ေပမယ့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားနဲ႕ ျပည္သူမ်ားစုေပါင္းျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေနရာအႏွံ႕အျပားမွာ အာဇာနည္ၾကီးမ်ားက်ဆံုးတဲ့အခ်ိန္ ၁၀နာရီ ၃၇ မိနစ္မွာ ဥၾသဆြဲျပီး ကားဟြန္းမ်ားတီးကာ အာဇာနည္ၾကီးမ်ားကို ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႕ကိုယ္ ဂုဏ္ျပဳႏိုင္ခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီျမင္ကြင္းမ်ားဟာ ျပည္သူတို႕ရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးကို ရိုက္ခတ္ႏိႈးေဆာ္ႏိိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီး မ်ားကုိ ဥၾသဆြဲဂုဏ္ျပဳတာကို ျပန္ေဖာ္ထုတ္ခ်င္တဲ့ လူထုဆႏၵကို အစိုးရက မလိုက္ေလ်ာခဲ့ေပမယ့္ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ စုေပါင္းညီညြတ္တဲ့ စြမ္းအားနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါကိုၾကည္႕ျခင္းအားျဖင့္ လူထုရင္ထဲက ႏွလံုးသားနဲ႕ ဆႏၵကို အာဏာနဲ႕ တားဆီးလို႕မရနိုင္ဘူးဆိုတာ ျမင္သာေစပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵကို အေလးထားေဖာ္ေဆာင္ ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ဒီမုိကေရစီအစိုးရဟာ ျပည္သူ႕ဆႏၵကို အမွန္တကယ္အေလးထား ေဖာ္ေဆာင္ ေပးဖို႕လိုပါတယ္။

အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ တစ္ေခာတ္မွာ တစ္ေယာက္ေပၚထြန္းတာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ေပၚထြက္ခဲပါတယ္။ ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႕အခမ္းအနားမွာ အာဇာနည္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ သမီးလဲ ျဖစ္သူ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆနး္စုၾကည္က “ ႏိုင္ငံတိုင္း ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ေလးစားခ်စ္ခင္ယုံၾကည္ႏိုင္တဲ့ အာဇာနည္ေတြလိုအပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ အာဇာနည္ေတြဆိုတာ နိုင္ငံရဲ႕ ရတနာထဲမွာ ပါပါတယ္။ ရတနာသိုက္တစ္ခုထဲမွာ ရတနာပါသလိုပါဘဲ။ ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ သယံဇာတေတြသာ ကုန္ရင္ကုန္သြားမယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႕ရဲ႕စိတ္ဓာတ္၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႕ သင္ၾကားေပးတ့ဲ ပညာေတြဆိုတာ ကၽြန္မတုိ႕ႏိုင္ငံမွာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာဒီႏိုင္ငံတည္သေရြ႕၊ ကမၻာတည္သေရြ႕ ဆက္ျပီးတန္ဖိုးထားရမယ့္ အေမြအႏွစ္ေတြအျဖစ္က်န္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕လို႕ ကၽြန္မတို႕ဟာ အာဇာနည္ေတြကို ေက်းဇူးတင္ရမယ္။ သတိရရမယ္ဆိုတာကို ေျပာင္ခ်င္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရင္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာလည္း ကၽြန္မတို႕ရဲ႕မိဘေတြျဖစ္ပါတယ္။အစဥ္အျမဲ ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ မိဘေတြျဖစ္သြားမွာပါ” လို႕ NLD ရံုးမွာက်င္းပတဲ့ အခမ္းအနားမွာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ဂုဏ္ေက်းဇူးနဲ႕ အေလးအျမတ္ထားအပ္ပံုကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

အာဏာရွင္တို႕က ဆယ္စုႏွစ္နဲ႕ခ်ီျပည္သူ႕ျမင္ကြင္းကေနဖယ္ရွားျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ ျပည္သူေတြ ရင္ထဲမွာ မေမ့မေလ်ာ့ဘဲ အေလးအျမတ္ထားၾကတယ္ဆိုတာကို ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္အာဇာနည္ေန႕မွာ မိုးထဲ ေလထဲ မွာပဲ ခ်ီတက္အေလးျပဳဖို႕ ေရာက္လာတဲ့ျပည္သူေတြနဲ႕ တစ္ျမိဳ႕လံုးအႏွံ႕ ဟိန္းထေအာင္ ဥၾသသံေတြ၊ ကားဟြန္းတီးသံေတြက သက္ေသျပခဲ့ၾကပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္မ်ားက အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ရံုး ဌာနမ်ား နဲ႕ အမ်ားျပည္သူျမင္ကြင္းကေန ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ အာဏာရွင္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၾကိဳးစားခဲ့သလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမိုင္းကိုလည္း ေမွးမွိန္ေအာင္ ပစ္ပယ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

ယခင္က ျမန္မာ့ေငြစကၠဴမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ ဂုဏ္ျပဳရိုက္ႏွိပ္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းကို နည္းနည္းျပန္ေလ့လာ ၾကည္႕ပါမယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လြတ္လပ္ေရးရျပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့ေငြေၾကးကို က်ပ္၊ ပဲ ၊ ပိုင္ စနစ္ကေန က်ပ္၊ ျပား စနစ္ ကို ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၂ခုႏွစ္္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ျပည္သူ႔ဘဏ္အက္ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ေငြေၾကးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖြဲ႕၏ တစ္ဦးတည္းေငြေၾကးထုတ္ေ၀ခြင့္ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူ႔ဘဏ္ ေငြေၾကးဌာနသို႕ အသစ္ဖြဲ႕စည္း လႊဲေျပာင္းခဲ့ၿပီး ၁၉၅၂ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ(၁)ရက္ေန႕မွစတင္၍ ဗဟိုဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ျပည္သူ႔ဘဏ္မွ ဗဟိုဘဏ္၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ၿပီး ၁၉၅၂ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ(၁)ရက္ေန႕တြင္ ဘဏ္မွထုတ္ေ၀ေသာ ေငြစကၠဴမ်ား၏ အမွတ္လကၡဏာမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲထုတ္ေ၀ ခဲ့ပါတယ္။ အသစ္ထုတ္ေ၀ေသာ ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ ႐ူပီးေငြေၾကးမ်ားျဖစ္ေသာ ၁, ၅, ၁၀, ၁၀၀ တန္မ်ားပါ၀င္ၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ က်ပ္ေငြျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေငြစကၠဴတြင္ ဥေဒါင္းပုံ ေရစာပါရွိပါတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္အားျဖင့္ ၁၉၅၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂)ရက္ေန႕ (ျပည္ေထာင္စုေန႕)တြင္ ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ (ဦးထုပ္ပါစစ္၀တ္စံုျဖင့္) ရုပ္ပံုပါ ၁, ၅, ၁၀, ၁၀၀ က်ပ္တန္မ်ားကုိ စတင္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး (၂၁)ရက္ ၾသဂုတ္လတြင္ ၂၀, ၅၀ က်ပ္တန္မ်ားကုိ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ ၎ ေငြစကၠဴမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံး ထုတ္ေ၀ေသာ ေငြစကၠဴမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစုိးရလက္ထက္ ၁၉၆၄ခုႏွစ္ ေမလ(၁၇)ရက္ေန႕တြင္ ၅၀တန္ႏွင့္ ၁၀၀တန္ မ်ားကုိ တရားမ၀င္ေငြစကၠဴအျဖစ္ ေၾကျငာၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႕ဘဏ္ထုတ္ေငြစကၠဴအသစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ၁, ၅, ၁၀, ၂၀ တန္ ေငြစကၠဴမ်ားကုိ ၁၉၆၅ခုႏွစ္ဧၿပီလ(၃၀)ရက္ေန႕တြင္ စတင္ထုတ္ေ၀ခဲ့ျပီး အဆုိပါေငြစကၠဴမ်ားတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ (ဦးထုပ္ပါစစ္၀တ္စံု)႐ုပ္ပံုျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၇၂ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၃၀)ရက္ေန႕တြင္ ျပည္သူ႕ဘဏ္မွ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဘဏ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ၂၅က်ပ္တန္ေငြစကၠဴကုိ လည္းေကာင္း ျပည္သူ႕ဘဏ္ထုတ္ ၁က်ပ္တန္ေငြစကၠဴကို ၁၉၇၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၃၀)ရက္ေန႕တြင္လည္းေကာင္း ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၃ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၃၀)ရက္ေန႕တြင္ ၁၀က်ပ္တန္ေငြစကၠဴမ်ားကုိ ထုတ္ေ၀ခဲ့ ပါတယ္။ ၁၉၇၃ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၃၁)ရက္ေန႕တြင္ ၅က်ပ္တန္ႏွင့္ ျပည္သူ႕ဘဏ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္ဘဏ္ထုတ္ ၅က်ပ္တန္မ်ားကုိ ဆက္လက္ သုံးစြဲလ်က္ရွိတာျဖစ္ျပီး ယင္းေငြစကၠဴမ်ားအားလံုးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံု ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၇၂ ကေန၁၉၇၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရလက္ထက္မ်ားမွာ ၁က်ပ္၊ ၅က်ပ္၊ ၁၀က်ပ္၊ ၂၅က်ပ္၊ ၅၀က်ပ္၊ ၁၀၀က်ပ္ တန္ေငြစကၠဴမ်ားကို ထုတ္ေ၀ခဲ့ျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုကို ရိုက္ႏွိပ္ခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။ ၁၉၈၅ ႏိုိ၀င္ဘာလ ၃ရက္မွာ ယင္းေငြစကၠဴမ်ားထဲမွ ၂၀၊ ၅၀၊ ၁၀၀ က်ပ္တန္မ်ားကို တရား၀င္သံုးစြဲျခင္းမွ ရပ္စဲခဲ့ပါတယ္။

၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ၇၅ က်ပ္တန္ အမ်ဳိးအစား ေငြစကၠဴ၊ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ၁၅ က်ပ္တန္ ႏွင့္ ၃၅ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴမ်ား ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုနဲ႕ ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ သံုးစြဲခဲ့ၿပီး ၁၉၈၇ စက္တင္ဘာလ ၅ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္မွ ထုတ္ေ၀ထားေသာ ၂၅က်ပ္၊ ၃၅က်ပ္၊ ၇၅က်ပ္တန္ေငြစကၠဴ အမ်ဳိးအစားမ်ားကို တရား၀င္ေငြအျဖစ္မွ ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ ၁၉၈၇ စက္တင္ဘာ ၂၂ မွာ ၄၅ က်ပ္တန္ေငြစကၠဴကို သခင္ဖိုးလွၾကီးပံုနဲ႕ထုတ္ေ၀ျပီး၊ ၉၀ က်ပ္တန္ကို ဆရာစံပံုနဲ႕ ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။

၁၉၈၈ မွာ စစ္အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္တက္လာတဲ့ န၀တ အစိုးရလက္ထက္မွာ ျခေသၤ့ပံုပါ ေငြစကၠဴအတြဲစဥ္မ်ားကို ထုတ္ေ၀ခဲ့ျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုပါ ေငြစကၠဴအတြဲစဥ္မ်ားေနရာမွာ အစားထိုးခဲ့ပါတယ္။ ျခေသၤ့ပံုေငြစကၠဴမ်ားမွာ ၁၊ ၅၊ ၁၀၊ ၂၀၊ ၅၀၊၁၀၀၊ ၂၀၀၊ ၅၀၀၊ ၁၀၀၀ က်ပ္တန္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္မွာ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၁)ရက္ေန႕ တြင္ ၅၀၀၀က်ပ္တန္ေငြစကၠဴကုိ ဆင္ျဖဴေတာ္ပံု ရိုက္ႏွိပ္ျပီး လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေျပာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရတက္လာခ်ိန္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁၅)ရက္ေန႕တြင္ ၁၀၀၀၀က်ပ္တန္ေငြစကၠဴကို ဆင္ျဖဴေတာ္ႏွစ္စီး မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ပံုျဖင့္ လည္းေကာင္းရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။

၁၉၈၈ စစ္အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံု ေငြစကၠဴမ်ားေနရာမွာ ျခေသၤ့ပံု၊ ဆင္ပံု ေငြစကၠဴမ်ားနဲ႕ အစားထိုးပစ္ခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးေနျပီျဖစ္သလို သမၼတအစိုးရကလည္း ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဆႏၵကို အေလးထားျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါတယ္လို႕ ကတိစကားမ်ား အၾကိမ္ၾကိမ္ေပးခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။

သို႕ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားလိုလား ဆႏၵရွိၾကတဲ့ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ အခန္းက႑ကို ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေဖာ္ထုတ္ေပးမႈမွာေတာ့ နည္းပါးေနေသးတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

အခုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာဟာ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာမွာ သူ႕ရဲ႕ေနရာကို ျပန္လည္ရရွိဖို႕ၾကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ သူ႕ကၽြန္ဘ၀မွာေနခဲ့ရတဲ့ နယ္ခ်ဲ႕ကိုလိုနီလက္ေအာက္ႏိုင္ငံကို အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္လြတ္လပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အျဖစ္ေရာက္ရွိေအာင္ အသက္ေပးျပီး ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိစြမ္းေဆာင္ ၾကိဳးပမ္းေပးခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္၊ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို သူနဲ႕ထိုက္တန္တဲ့ ေနရာကို ျပန္လည္ေပးအပ္ဖို႕ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။

၁.၅.၂၀၁၃ မွာ က်ေရာက္တဲ့ အလုပ္သမားေန႕အခမ္းအနားမွာ NLD နာယကၾကီး ဦးတင္ဦးက လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံု ျပန္လည္သံုးစြဲရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္က ေငြစကၠဴမ်ားတြင္တိုင္းျပည္အတြက္အသက္စြန္႕ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပံုကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ယင္းသို႕အသံုးျပဳသည္႕အတြက္ ေသဆံုးသူေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳသလို ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံ၏ေခါင္းေဆာင္ပံုမ်ားရိုက္ႏွိပ္ထားသည္႕အတြက္အင္မတန္ဂုဏ္ယူဖို႕ေကာင္းေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္ပံုမ်ားေပ်ာက္ကြယ္ျပီး ယခုအသံုးျပဳေနေသာ ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ မာန္ဖီေနေသာ ျခေသၤ့ပံုမ်ား ရိုက္ႏွိပ္ထားသည္မွာ အရမ္း၀မ္းနည္းဖို႕ေကာင္းေၾကာင္း၊ မာန္ဖီေနေသာ ျခေသၤ့ပံုမ်ားအစား အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား၏ ရုပ္ပုံမ်ားကို ျပည္လည္အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားကို ျပန္လည္ေက်းဇူးဆပ္ရာ ေရာက္သလို ဂုဏ္ျပဳရာလည္း ေရာက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေတာ့ ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႕မွာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္တဲ့အာဇာနည္ၾကီးမ်ားရဲ႕အခန္းက႑ကို ျပည္သူမ်ားအၾကား ျပန္လည္နိုးၾကားေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့တာအတြက္ ျပည္သူမ်ားအားလံုး ၀မ္းသာဂုဏ္ယူၾကရပါတယ္။ ထို႕အတူပဲ ယခင္က ျမန္မာ့ေငြစကၠဴမ်ားမွာ ဂုဏ္ျပဳရိုက္နွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုကို ယခုေခာတ္ေျပာင္း စနစ္ေျပာင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာ ျပန္လည္ျပီး ဂုဏ္ျပဳရိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ေပးႏိုင္ပါရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ရပါတယ္။

လင္းသူရိန္

ဘီဘီစီ ၊ ဂယက္နဲ႔ အနက္ အမွတ္စဥ္ ၆

ျပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လက ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားကို ကြ်န္ေတာ္ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ မႏၱေလးျမိဳ႔မွာေတာ့ ထုထည္ၾကီးၾကီးနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ ႏွစ္ထပ္၊ သုံးထပ္၊ ေလးထပ္ တိုက္ၾကီးေတြကို ေနရာ အႏွံ႔အျပားမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ဘက္ကိုေရာက္လို႔ ေက်ာင္းထဲကို ဝင္ၾကည့္ေတာ့ အဝင္လမ္းညာဘက္မွာေရာ ၊ ဘယ္ဘက္မွာပါ လူသြားလမ္း ပလက္ေဖာင္းေတြက သြားမျဖစ္ေလာက္ ေအာင္ ပ်က္စီးေနလို႔ ေက်ာင္းထဲကို ကားလမ္းေပၚကေန လမ္းေလွ်ာက္ဝင္ခဲ့ရပါတယ္။

တကၠသိုလ္ေနာက္ဘက္ သိပၸံလမ္းဘက္ကို ထြက္ၾကည့္တဲ့အခါမွာေတာ့ ညေနဘက္ ဆည္းစ်ာေနေရာင္ ေအာက္မွာ အလုပ္ကျပန္လာၾကတဲ့ စက္ဘီးေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာဟာ က်ီးကန္းေတြ အိပ္တန္းဝင္ကာနီး ပ်ံသန္းေနၾကသလို မည္းမည္းလႈပ္လႈပ္နဲ႔ အုပ္လိုက္တေရြ႔ေရြ႔စီးေမ်ာေနပါတယ္။

ဒီလိုတိုက္ၾကီးတာၾကီးေတြနဲ႔ ဒီလို သြားလာလႈပ္ရွားေနၾကသူေတြရဲ့ ေနာက္ကြယ္မွာ မႏၱေလးရဲ့ ဆင္းရဲခ်မ္း သာ ကြာဟမႈၾကီး တည္ရွိေနတယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ရိပ္မိလာပါတယ္။ ဒီေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ နီးပါး မႏၱေလးကို ဖက္ျပီး ၾကီးျပင္းလာတဲ့ ျမိဳ႔ခံ ပရဟိတသမား ဦးအုန္းေငြကို ဆင္းရဲမြဲေတမႈရဲ့ လကၡဏာေတြ မႏၱေလးမွာ ဘယ္လို ထြက္ေပၚလာသလဲဆိုတာ ေမးၾကည့္ပါတယ္။

ဒီမွာဗ်ာ။ ပရဟိတေဂဟာေတြ အမ်ားၾကီး ဖြင့္ေနရတယ္။ ကေလးသူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အရြယ္ေရာက္တဲ့ အထိ ပရဟိတေဂဟာေတြကို မီခိုျပီးေတာ့ အဲဒီဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္ေတြရဲ့ ရွာေဖြမႈေတြ နဲ႔ အလွဴရွင္ေတြနဲ႔ ေကြ်းေမြးစားေသာက္ျပီး ဘဝကို ရပ္တည္ေနတာေတြ အမ်ားၾကီးပဲေလ။ ဒီလို ပရဟိတ ေဂဟာေတြ အမ်ားၾကီးလိုအပ္လာတာ၊ ေပၚေပါက္လာတာဟာ ဆင္းရဲမြဲေတလာတဲ့ လကၡဏာပဲဗ်။

ရပ္ကြက္ထဲက သာမန္လူေတြရဲ့ အေျခအေနေတြကို ၾကည့္ရင္ေရာ အခုဒီဘက္ႏွစ္ေတြ အတြင္းမွာ ဘာေတြမ်ား ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲလာတာေတြ ေတြ႔ရသလဲခင္ဗ်။

ေနရာတိုင္းမွာ ေစ်းသည္ေတြခ်ည္းပဲဗ်။ ေနရာတိုင္းမွာ ေနရာတိုင္းမွာ လမ္းမေဘး၊ လမ္းမေဘးေတြမွာ၊ ရပ္ကြက္ထဲဆိုရင္လည္း လမ္းမၾကီးေဘးမွာ အားလုံးဟာ တနည္းတဖုံနဲ႔ ေစ်းေရာင္းစားေနၾကရတယ္ဗ်။ အဲဒီေစ်းေရာင္းစားေနရတဲ့လူေတြ မ်ားေနၾကတာဟာ အဲဒါ ဆင္းရဲ က်ပ္တည္းမႈပဲဗ်။ ဝယ္လိုအားထက္ ေရာင္းလိုအားက မ်ားေနတယ္ေပါ့ဗ်။

ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ၾကတဲ့လူ အေရအတြက္ကေရာ အရင္ကထက္ အခုပိုမ်ားလာတာ ေတြ႔ရသလားဗ်။

ေတာင္းရမ္းစားေသာက္တဲ့လူ အေျခအေနကေတာ့ ဒီေလာက္ပိုမထူးဘူးဗ်။ အေၾကာင္းတခုခုကို ရမယ္ရွာ အေၾကာင္းျပျပီးေတာ့ အလွဴခံတဲ့လူပိုမ်ားလာတယ္။ ကြ်န္မတို႔က ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းကပါ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဘယ္ဘုံဆြမ္းေလာင္းအဖြဲ႔ကပါ ဆိုျပီးေတာ့ အဲသလိုေပါ့ဗ်ာ။

အရင္တုန္းက မႏၱေလးမွာ ျခံတံခါးထိပ္မွာ ၊ ျခံစည္းရိုးမွာ ထမင္းက်န္ ဟင္းက်န္ေလးေတြကို ဒီ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ေလးေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ထားေပးတာမ်ိဳးေတြ႔ရပါတယ္။ အခုအဲဒါမ်ဳိးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိၾကေသးလား။

အရင္တုန္းကေတာ့ အဲဒါက အဝွာဗ်။ မိသားစု အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တေယာက္အတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ခ်ိတ္ထားတဲ့ ထမင္းျမိန္ဘြယ္ထုပ္ကေလးကို ယူျပီး အိမ္က်မွ စားခ်င္စားမယ္၊ လမ္းမွာပဲ ျဖည္စားခ်င္စားမယ္၊ အဲသလိုေပါ့။ အခုဟာကေတာ့ တခ်ဳိ႔ကဘယ္လိုလဲ ဆိုေတာ့ ဝက္စာေကြ်းဖို႔ေပါ့ဗ်ာ။ အလုအယက္ေပါ့။ အခုကြ်န္ေတာ္တို႔လမ္းထဲမွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ အနည္းဆုံး ၁၀ ဦးရွိတယ္။ အဲဒါ မနက္ ၂ နာရီ ၃ နာရီေလာက္ကေန တေနကုန္နီးနီးပဲဗ်။ ဝက္စာေကြ်းဖို႔ အတြက္ ထမင္းက်န္၊ ဟင္းက်န္ ၊ ထမင္းထုပ္ ၊ ဟင္းထုပ္ လိုက္ရွာတဲ့သူေတြေပါ့။

အိမ္ေတြဆီကေန ထမင္းက်န္၊ ဟင္းက်န္ေတာင္းျပီး စုျပီးေတာ့ ဝက္စာအျဖစ္ ျပန္ေရာင္းစားတာေပါ့ေနာ္။ စားေသာက္ဆိုင္ေတြ ဘာေတြရဲ့ အၾကြင္းအက်န္ေတြဆို ေတာ္ေတာ္မ်ားမယ္ ထင္တယ္ေနာ္။ အဲဒါေတြကို က်ေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ၾကသလဲဗ်။

တခ်ဳိ႔က ေဟာ္တယ္ေတြမွာ စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ လေပးယူတဲ့သူေတြရွိတယ္။ အဲလိုလူေတြက တခ်ိဳ႔ျမိဳ႔သစ္ေတြမွာ ေဟာ္တယ္ေတြကေနေရာင္းလိုက္တဲ့ အၾကြင္းအက်န္ေတြကို ေကာင္းတာေလးေတြကို သီးသန္႔လုပ္ျပီးေတာ့ ဟင္းေပါင္းဆိုျပီးေတာ့ ေရာင္းတယ္ဗ်။ တပြဲ ၁၀၀ ေပါ့ဗ်ာ။ ေယာက္ခ်ဳိၾကီးနဲ႔ တဇြန္းေပါ့ ဗ်ာ။ တပန္းကန္စာေပါ့။ အဲဒီယဥ္ေက်းမႈေတြ ထြန္းကားလာတယ္ဗ်။ တကယ္တန္းက်ေတာ့ အဲဒါက စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းေပါ့ဗ်ာ။ သေဘာကဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၾကက္ေျခာက္ေၾကာ္ဆိုရင္ ၾကက္ေျခာက္ေၾကာ္ တတုံးႏွစ္တုံး က်န္မယ္။ အဲဒါ သီးသန္႔ေပါ့။ ဝက္စတူးဆိုရင္လည္း တဝက္ေလာက္ က်န္ခ်င္က်န္မယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီ ဟင္းအက်န္ေတြကို အိမ္ေရာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ အိုးတအိုးထဲမွာ စုေပါင္းက်ဳိလိုက္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ၾကိဳျပီးေတာ့မွ အဲဒါကို ရပ္ကြက္ထဲမွာ လွည့္ေရာင္းတာေပါ့။ ဟင္းေပါင္းဆိုျပီး။ ဟင္းေကာင္းတခြက္ေတာ့ ျဖစ္သြားတာေပါ့ဗ်ာ။ တရာႏွစ္ရာနဲ႔ေပါ့။

ဒီေတာ့ မႏၱေလးမွာ နွစ္ေပါင္း ၆၀ နီးပါး က်င္လည္လာတဲ့ လူၾကီးတေယာက္အေနနဲ႔ေပါ့၊ အရင္ေခတ္ေတြနဲ႔ ႏႈိင္းစာရင္ ဒီေခတ္ရဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဟာ ဘယ္လိုအေျခအေနရွိလဲခင္ဗ်ာ။ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ေပါ့။

ကြ်န္ေတာ့္ အခု အသက္ ၆၀ နီးပါး ဘဝတခုမွာ ဟို... အဆိုးဝါးဆုံး ထိေတြ႔မႈပဲဗ်။ ကြ်န္ေတာ္ၾကီးလာတဲ့ ၆၀ နီးပါး အေတြ႔အၾကဳံမွာ ဒီေခတ္ေလာက္ဆိုးဝါးတာမရွိဘူးဗ်။ ဖဆပလေခတ္၊ မဆလေခတ္ ဘယ္ေခတ္မွ ဒီေလာက္မဆိုးဖူးဘူး။

မႏၱေလးမွာ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ဳိးစုံလုပ္ကိုင္ကူညီေနတဲ့ ဦးအုန္းေငြျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱေလးက ျမိဳ႔သစ္ ဆင္းရဲသား ရပ္ကြက္တခုမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေနတခုကိုလည္း ဦးအုန္းေငြက ျပန္ေျပာျပပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ စည္ပင္သာယာက ေရမီတာေၾကးေကာက္တဲ့သူေပါ့။ သူက ကြ်န္ေတာ့္ ဘာေျပာသလဲ ဆိုေတာ့ ဦးအုန္းေငြတဲ့ ဟိုဗ်ာတဲ့ ျမိဳ႔သစ္မွာ ခင္ဗ်ား အဲဒီ ဘယ္အိမ္တက္အိပ္အိပ္ေပါ့ဗ်ာ၊ တေထာင္ ငါးရာနဲ႔ ျပီးတယ္တဲ့။ အဲဒါ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္နဲ႔လည္း သိတယ္။ ဘာမွ မေျပာဘူး။ အဲသလို အေျခအေနမ်ဳိးေတြအထိရွိတယ္ဗ်။ အဲဒီလမ္းေလးမွာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီဆင္းရဲသားရပ္ကြက္ေလးထဲမွာ ဟိုအိမ္ဝင္သြားလည္း ခင္ဗ်ား ကိစၥမရွိဘူး၊ ဒီအိမ္ဝင္သြားလည္း ခင္ဗ်ား ျပႆနာမရွိဘူး။

အဲဒီအိမ္ေတြ ဆိုတာက ဒါလုပ္စားေနတဲ့အိမ္ေတြ......

မဟုတ္ဘူးဗ်။ လုပ္စားေနတဲ့ အိမ္ေတြ မဟုတ္ဘူး။ ရိုးရိုးသားသား မိသားစုေတြ။ ရိုးရိုးသားသား မိသားစုအိမ္ေတြ၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ေယာက်္ားကေတာ့ သိရက္နဲ႔ ေရွာင္တိမ္းေနၾကရတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါကလည္း တကယ့္ အျဖစ္မွန္ပါပဲ။

မႏၱေလးသားၾကီး ဦးအုန္းေငြပါ။

မႏၱေလးက အႏွိပ္ခန္းတခန္းမွာ အလုပ္လာလုပ္တဲ့ မေရႊစင္ဆိုတဲ့ မိန္းကေလးကေတာ့ ပဲခူးကေန လာျပီး အလုပ္လုပ္တဲ့ မိန္းကေလးတေယာက္ပါ။ မႏၱေလးမွာ ေဒသအစုံ၊ ျပည္နယ္ေပါင္းစုံကေန လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ၾကတဲ့ မိန္းကေလးငယ္ငယ္ ရြယ္ရြယ္ေတြထဲမွာ သူလည္း တေယာက္အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။

ပဲခူးမွာတုန္းက သမီးမိသားစုေတြက ဘာအလုပ္လုပ္ၾကလဲ။

သမီးမိသားစုေတြက ျခံစိုက္တယ္။

ဒီလုပ္ငန္းထဲမွာ အခုတကယ္လုပ္မိလာတဲ့အခါက်ေတာ့ေရာ ေပ်ာ္လား။

မေပ်ာ္ဘူး။

ဘာလို႔ မေပ်ာ္လဲသမီး။

ဘာလို႔ မေပ်ာ္လဲ ဆိုေတာ့ ဘယ္လိုေျပာရမလဲဆိုေတာ့ ဒီမွာက ဦးရာ လူေပါင္းစုံေပါ့။ ကုလားေရာ၊ ဗမာေရာ အစုံေပါ့ ။ အဲသလိုမ်ဳိး လူေပါင္းစုံနဲ႔ ျဖစ္ေနတယ္။ ျပီးက်ေတာ့လည္း အိမ္မွာ ျပန္ေနမယ္လို႔ စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ေတာ့လည္း သမီးရဲ့ မိသားစုေနာက္ခံက အိမ္မွာကလည္း ျခံစိုက္တဲ့ အလုပ္ပဲ လုပ္ရတာ။ ေနာက္ျပီး သမီးရဲ့ ေမာင္ေလးေတြကလည္း ေက်ာင္းတက္ေနတာ ေထာက္ပံ့ရဦးမယ္။ အဲဒီမွာတင္ အိမ္ကိုုလည္း မျပန္ခ်င္၊ ဒီမွာလည္း မေနခ်င္...။ ေအာ္....ဒီမွာပဲ ဆက္ေနလိုက္တာ ေကာင္းပါတယ္ေလဆိုျပီး ၾကာသြားတာေပါ့။

ဆိုေတာ့ သမီးဝင္ေငြက်ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ေလာက္ရလဲ။

သမီးတို႔လုပ္ႏိုင္ရင္ လုပ္ႏိုင္သေလာက္ေတာ့ ရတာေပါ့။

သမီးအခုေငြေတာ္ေတာ္စုမိလား။

စုမိပါဘူး။ အိမ္ကိုလည္း ပို႔ရတယ္ေလ။ သမီးရဲ့ ေမာင္ေလးေတြ ညီမေလးေတြက အရြယ္ မေရာက္ေသးဘူးေလ။ သမီးလည္း ဒီမွာ သိပ္ၾကာၾကာေတာ့ မေနေတာ့ပါဘူး။ ဒီလကုန္မွာကို အျပင္မွာ ထြက္ဖို႔ စိတ္ကူးထားတယ္ေလ။

သမီးဒီကေနထြက္ရင္ ဘာလုပ္မလဲ။

သမီးတို႔လည္း ရွိတဲ့လူေတြ မဟုတ္ေတာ့ေလ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ့ ၾကီးၾကီးမားမား မရွိဘူးေပါ့ေလ။ သမီးစိတ္ကူးထဲမွာကေတာ့ ဒီ အက်ၤီ စက္ခ်ဳပ္သင္လိုက္မယ္လို႔.....

မေရႊစင္ကေတာ့ ကိုယ့္ဘဝကိုယ္ မပ်က္စီးေအာင္ ထိန္းသိမ္းျပီး ဒီအႏွိပ္ခန္းေလာကထဲကေန ထြက္ခြာသြားႏိုင္သူပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုထြက္ခြာသြားႏိုင္သူကလည္း လူတိုင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဆိုင္ကယ္ ကယ္ရီသမား လုပ္တဲ့ ကိုေအာင္ေက်ာ္ထူးဟာ အႏွိပ္ခန္း၊ ေကတီဗီ၊ စင္တင္ဂီတေတြမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ မိ္န္း ကေလးအမ်ားအျပားနဲ႔ ရင္းႏွီးသူတေယာက္ပါ။ သူၾကဳံေတြ႔ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြထဲက သူသတိျပဳမိတဲ့ အျဖစ္အပ်က္တခုကို သူကျပန္လည္ ေဖာက္သည္ခ်ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ေတြ႔ရတဲ့ ေကာင္မေလးတေယာက္က အသက္အေနနဲ႔သူက ၁၅ ႏွစ္ပဲရွိေသးတယ္။ သူက လုံးဝ ယင္ဖိုမသမ္းရေသးတဲ့ မိန္းကေလး။ ကြ်န္ေတာ္ ရင္ဆို႔လြန္းလို႔ ဒီဟာ ဆရာတို႔လည္း သိရေအာင္ ေဖာက္သည္ ခ်တာပါ။ ေခ်ာေခ်ာလွလွေလး၊ ငယ္ငယ္ေလးပဲ ရွိေသးတယ္။ အဲဒါ သူတို႔ေျပာျပတဲ့ အေၾကာင္းကိုု ၾကက္သီးထလြန္းလို႔ ကြ်န္ေတာ္ျပန္ေျပာျပရတာပါ။ သူ အဲဒီတုန္းကတဲ့ ပိုက္ဆံ ၁၅ သိန္းရတယ္တဲ့။ သူတို႔ပြဲစား တေယာက္ေပါ့ေနာ္။ လူပြဲစားတေယာက္က ေစ့စပ္ေပးလို႔ အဲဒီ တရုတ္.... တရုတ္ေပါ့၊ ေျပာျပီေနာ္ တရုတ္ေပါ့ေနာ္ အဲဒီတေယာက္ရဲ့ လိင္ကိစၥကို ေဖ်ာ္ေျဖေပးရတယ္တဲ့။ အဲဒီ လုပ္ေပးျပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းေပါ့ေနာ္။ ငါးရက္ေလာက္ေနတဲ့ အထိ အဲဒီကေလးမေလးက နည္းနည္း နာလန္မထူႏိုင္ဘူး။ အဲဒီေန႔ကလည္း တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္သူက ကြ်န္ေတာ့္ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီကိုမွ သူက ငွား စီးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က သနားတယ္။ ပိုက္ဆံက ၁၅ သိန္းတဲ့ဗ်။ ရတာက ၁၅ သိန္း။ သူပြဲစားကို ျပန္ေပးရတာက ၃ သိန္း။ သူရတာ ၁၂ သိန္း။ အိမ္ကို ၈ သိန္းလႊဲလိုက္တယ္တဲ့။ ၄ သိန္းဖိုးက သူ႔မွာ လိုအပ္တဲ့ နားကပ္ကေလး၊ ဆြဲၾကိဳးေလး၊ အဝတ္အစားေလး သူကဝယ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေမးၾကည့္ေတာ့ သူက သူတို႔ မိသားစုေနာက္ခံမွာလည္း သူက ေတာ္ေတာ္ဒုကၡျဖစ္ေနလို႔ ဒီလိုလုပ္ရတာပါတဲ့ ။ သထုံျမိဳ႔ ၊ ေနာင္ကုလား ေက်းရြာက။

အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတေယာက္၊ စီးပြားေရး လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ သူ႔ရဲ့ အေသြးအသားကို ကုန္ပစၥည္း တခုသဖြယ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ပါ။
......
(ဒုတိယပိုင္း)

ဘီဘီစီ ၊ ဂယက္နဲ႔ အနက္ အမွတ္စဥ္ ၆

ရန္ကုန္က မဝင္းဝင္းဆိုတဲ့ အမ်ဳိးသမီးကေတာ့ ကေလး ၃ ေယာက္ရဲ့ မိခင္ပါ။ ဆင္းရဲလြန္းလို႔
က်ပ္တည္းလြန္းလို႔ စီးပြားေရး အေျခအေနက တြန္းပို႔လို႔ ျပည့္တန္ဆာ ဘဝက်ေရာက္သြားရသူပါ။ သူ႔ဘဝ သူ႔ခံစားခ်က္ကို မဝင္းဝင္းက အခုလို ျပန္ေျပာျပပါတယ္။

ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိလို႔ ေရြးခ်ယ္လိုက္တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အဲဒီအတြက္ကို ေနာင္တေတာ့ ရမိတယ္ေပါ့ေလ။

ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိလို႔ မလႊဲသာ မေရွာင္သာ ေရြးခ်ယ္လိုက္ရတယ္ဆိုတာက အဲဒီတုန္းက ဘယ္လို အခက္အခဲ ၾကဳံေတြ႔ေနရလို႔လဲ။

ဟုတ္ကဲ့ရွင့္ ။ စီးပြားေရး..... ေျပာရရင္ ကြ်န္မ အမ်ဳိးသားက က်န္းမာေရး မေကာင္းဘူး။ ေျခေထာက္က်ဳိးျပီး ေဆးရုံတက္ေနရတယ္။ နာတာရွည္နဲ႔ ေဆးရုံေရာက္ေနတယ္။ အဲဒီမွာ ကြ်န္မက ေျဖရွင္းစရာ ပိုက္ဆံ မရွိေတာ့ဘူး။ ကြ်န္မတို႔ စီးပြားေရး ဝင္ေငြ မရွိေတာ့ဘူး။ ေဆးရုံမွာ နာတာရွည္ ၆ လတက္လိုက္ရတယ္ဆို ေတာ့ေလ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေငြေရးေၾကးေရး ျပႆနာေတြက ရင္ဆိုင္ရျပီ။ အဲဒီလိုရင္ဆိုင္ရတဲ့ အတြက္ ကြ်န္မက မသိမသာနဲ႔ ဒီလိုင္းေပၚကို ကြ်န္မနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ ေကာင္မေလးတေယာက္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေရာက္လာတာပါ။ လတ္တေလာျဖစ္ေနတဲ့က်န္းမာေရး မေကာင္းတဲ့ ကိုယ့္ရဲ့ အမ်ဳိးသားကို က်န္းမာေရးေကာင္းေစခ်င္လို႔ ကိုယ္ကလည္း တျမိဳ႔တရြာမွာ လာျပီးေတာ့ ဒီက်န္းမာေရးကို ေဆးကုသခံတဲ့ အခါ ဘယ္ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းဆီမွာမွလည္း အကူအညီေတာင္းစရာမရွိေတာ့ ကိုယ့္ရဲ့ ျပႆနာကို ကိုယ္ကိုယ္ တိုင္ေျဖရွင္းတဲ့ နည္းလမ္းတခုကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ကြ်န္မတို႔ ထမင္းမငတ္ခဲ့ဘူး။ ကြ်န္ မအမ်ဳိးသားကို ကြ်န္မ ေဆးကုႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ ကြ်န္မ အမ်ဳိးသားလည္း (အဟင္းဟင္း) ကြ်န္မကို ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ေတာ့လို႔ ကြ်န္မနဲ႔ အတူ မရွိေတာ့ပါဘူး။

သားသမီးေတြ ဘာေတြရွိသလားဗ်။

ဟုတ္ကဲ့။ ရွိပါတယ္။ ကြ်န္မမွာ ကေလး ၃ ေယာက္ရွိပါတယ္။ ကြ်န္မသားေလး အၾကီးဆုံးေလးက ငွက္ဖ်ားပိုးမိျပီး ဦးေႏွာက္မေကာင္းလို႔ အိမ္ကို ျပန္မလာႏိုင္တာ ေပ်ာက္ေနတာ ၄ ႏွစ္ရွိပါျပီ။ ကြ်န္မသားေလး ေပ်ာက္ေနပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ၂၁ ႏွစ္ရွိပါျပီ။ ၁၈ ႏွစ္က ေပ်ာက္သြားတာေပါ့။ ကြ်န္မသား ဒုတိယသားေလးက ဇူးနဲ႔ ေဒးတက္ေနပါတယ္။ ကြ်န္မ အငယ္ဆုံးသားေလးက ၉ တန္းပါ။ ကြ်န္မ အေမနဲ႔ အတူေနပါတယ္။ ကြ်န္မ အေမကို လုပ္ေကြ်းရင္းနဲ႔ သားေတြနဲ႔ အတူေနပါတယ္။

မဝင္းဝင္းရဲ့သားေလးဟာ ဦးေႏွာက္ကို ထိခိုက္သြားလို႔ မိခင္ရဲ့ နာမည္ကို ေတာင္ မေျပာတတ္ပါဘူး။ အေမလို႔ပဲ ေျပာတတ္ပါတယ္။ သူကိုယ္တိုင္ရဲ့ နာမည္ကိုလည္း သူမသိပါဘူး။ ဒီေတာ့ မဝင္းဝင္းက သူ႔ကို ပိုက္ဆံအိတ္တလုံးထဲမွာ မုန္႔ဖိုးေငြနဲ႔ အတူ သူ႔ဖုန္းနံပါတ္ကို ထည့္ေပးထားပါတယ္။ မဝင္းဝင္းရဲ့သားေလး ဟာ အျပင္ထြက္သြားျပီး အိမ္မျပန္တတ္ရင္ အဲဒီဖုန္းနံပါတ္ကို တေယာက္ေယာက္လက္ထဲေပးျပီး သူ႔အေမကို ဖုန္းဆက္ေပးခိုင္းျပီး အိမ္ျပန္ရေလ့ရွိပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ အခ်ိန္တုန္းကေတာ့ လိႈင္သာယာ တရပ္ကြက္တည္းေနတဲ့ လူငယ္ေတြက သူ႔ပိုက္ဆံအိတ္ကို လုုထားလိုက္တဲ့ အတြက္ ဖုန္းနံပါတ္ေရာ ပိုက္ဆံပါ သူနဲ႔ ပါမသြားလို႔ အိမ္ျပန္မလာႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔မွာ ပိုက္ဆံအိတ္ပါမသြားတာကို မဝင္းဝင္းကလည္း သူေပ်ာက္ျပီးမွပဲ သိလိုက္ရပါတယ္။

အခုဆိုရင္ မဝင္းဝင္းဟာ HIV ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံထားရပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႔မွာ ဆင္းရဲမႈေရာဂါကို သူ႔လိုပဲ အလားတူ ခံစားေနၾကရသူေတြ အမ်ားအျပားရွိပါ ေသးတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႔မွာ သူေတာင္းစားေတြ ပလပ္စတစ္ေကာက္သူေတြ ေပါမ်ားလာတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အေျခအေနေတြကိုေတာ့ နာဂစ္ အေလာင္းေကာက္အဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူ တိေမြးကု ဆရာဝန္ေဒါက္တာေနဝင္းက အခုလို ေျပာျပပါတယ္။

ပိုမ်ားတာေပါ့။ ပိုမ်ားတာေပါ့။ ေတာင္းစားတာေတြ ၊ ပလပ္စတစ္ေကာက္တာေတြ ၊ အရင္တုန္းကဆိုရင္ဗ်ာ။ ပလပ္စတစ္ေကာက္တာကို ေယာက်္ားေလးေတြကပဲ လုပ္ၾကတယ္။ အခုမိန္းကေလးေတြပါ ေကာက္ၾကတယ္ဗ်ာ။ အမ်ားၾကီးပဲ။ အရင္ထက္ပိုဆိုးလာျပီေပါ့။ လၻက္ရည္ဆိုင္ဆိုရင္လည္း ကေလးစားပြဲထိုးေတြ ပိုမ်ားလာတယ္။ မီးပြိဳင့္မွာ ဆိုရင္လည္း ရပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ စီးကရက္ ေရာင္းတာတို႔ ဟုတ္လား၊ ဂ်ာနယ္ေရာင္းတာ၊ ပန္းေရာင္းတာ ဟုတ္လား၊ ကားေတြၾကားထဲမွာ ၾကိဳၾကားၾကိဳၾကားသြားၾက တယ္။ ကားေတြၾကားထဲမွာ ပို္က္ဆံလိုက္ေတာင္းတယ္။ သီလရွင္ေတာင္မွ ကားၾကိဳကားၾကားထဲလိုက္ျပီး ပိုက္ဆံေတာင္းတာေတြ႔ဖူးတယ္။ ပိုဆိုးလာတာေပါ့။ကုန္ေစ်းႏႈန္းက ပိုတက္လာျပီေလ။ ေငြေၾကးက ပိုေဖာင္းပြလာျပီေလ။ ဘယ္လိုမွ မလိုက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ပိုျပီးလိုအပ္လာတဲ့ ေငြကို ဘယ္လိုမွ မီေအာင္လုိက္ မရွာႏိုင္ၾကေတာ့ဘူး။ ႏွစ္လုံးထီဆိုတာကလည္း ရန္ကုန္မွာ ေဖာခ်င္း၊ ေသာခ်င္းပဲ။ ထီမ်ဳိးစုံရွိတယ္။ သိလား ။ ရန္ကုန္မွာ ထီမ်ဳိးစုံရွိတယ္။

ဟုတ္ကဲ့။ ဒီ ႏွစ္လုံးသုံးလုံးထီေတြေၾကာင့္ မိန္းမေတြၾကားမွာ ေလာင္းကစားလုပ္လာတယ္လို႔ ေျပာရင္ ရမလား။

နာေရးေတြကို ၾကည့္လိုက္ရင္ေလ။ ရပ္ကြက္ထဲမွာ နာေရးေတြမွာ ဖဲဝို္င္းေတြက အမ်ားၾကီးပဲ။ ဖဲဝိုင္းေတြမွာ အရင္ မဆလေခတ္တုန္းကဆိုရင္ေလ...။ ဖဲဝို္င္းမွာ ေယာက်္ားေတြပဲ ရိုက္ၾကတာ။ အခုဟာက မိန္းမေတြလည္း ရိုက္ၾကတယ္ဗ်ာ။ မိန္းမဝိုင္းက ပိုမ်ားေသး။ ေယာက်္ားဝိုင္းက တဝိုင္းဆိုရင္ မိန္းမဝိုင္းက ႏွစ္ဝိုင္း သုံးဝိုင္း။ ဒါက ရပ္ကြက္တိုင္းမွာျဖစ္ေနတာေနာ္။

ဒီေတာ့ အခုလို အေျခအေနမ်ဳိးေတြကိုေပါ့။ လက္လုပ္လက္စားအမ်ားစုက ဘယ္လိုမ်ားေျဖရွင္းေနၾကသလဲ ဗ်။

အမ်ားစုကေတာ့ ဘယ္လိုေခၚမလဲ ။ အေပါင္ဆိုင္ကေလးေတြမွာေလ ျခင္ေထာင္ေပါင္ျပီး အလုပ္သြားတယ္။ ျပန္လာရင္ ရတဲ့လုပ္ခနဲ႔ ျခင္ေထာင္ျပန္ေရြးတယ္။ ဒယ္အိုးေပါင္ျပီး ရတဲ့ ေငြကို ဘတ္စ္ကားခလုပ္ျပီး အလုပ္သြားတယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြကအမ်ားၾကီးပဲ။ လိႈင္သာယာမွာရွိတယ္။ ေရႊျပည္သာမွာ ရွိတယ္။ အင္းစိန္မွာလည္း ရွိတယ္။ အခုဟာက ဒါ့အျပင္ ညဘက္မွာ ထမင္းဆိုင္ ေသးေသးေလးေတြေပၚ ေနတယ္။ သိလား။ ညဘက္ကိုေလ ထမင္း ၁၀၀ ဖိုးေရာင္းတဲ့ဆိုင္ ၂၀၀ ဖိုးေရာင္းတဲ့ ဆိုင္။ ေနာက္ျပီး ပဲျပဳပ္။ ပဲျပဳပ္ကို ညဘက္မွာ ေရာင္းေနၾကတာဗ်။ သိလား။ ဆိုလိုတာက ညဘက္ အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့မွ ဟင္း ၁၀၀ ဖိုးဝယ္၊ ထမင္း ၁၀၀ ဖိုးဝယ္ ၊ ပဲျပဳပ္ ၁၀၀ ဖိုးဝယ္ အဲသလို စားၾကရတယ္ဗ်။ အဲဒါေလးကို ဝယ္စားၾကရတာဗ်။ အဲသလိုဝယ္စားၾကရတဲ့သူေတြ အမ်ားၾကီးပဲ။ အဲ... အေပါင္ဆိုင္ေတြကေတာ့ ၾကီးပြားေနၾကတာေပါ့ဗ်ာ။

ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးျမိဳ႔ၾကီးေတြမွာ ျမိဳ႔ေနဆင္းရဲသားေတြ ဆင္းရဲမႈဒဏ္ကို အခုလို ခံစားေနရခ်ိန္မွာ ေက်းလက္ ေန ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ဘဝကေတာ့ ပိုလို႔ေတာင္ ဆိုးပါေသးတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြမွာ လည္း ေၾကြးတင္သူတင္၊ လယ္ဆုံးသူဆုံး ဆိုတဲ့ ျပႆနာေတြကို ေန႔စဥ္လိုလို ၾကားေနရပါတယ္။

ဒီေတာ့ ဒီလို ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျပႆနာေတြကို ဘယ္လို ေျဖရွင္းလို႔ ရႏိုင္မလဲ။ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေအာင္ကိုကိုကေတာ့ အခုလို အၾကံေပးပါတယ္။

အဲ... နံပါတ္တစ္ အေနနဲ႔ မိုက္ခရိုစီးပြားေရး အေနနဲ႔ကေတာ့ေပါ့ေနာ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို အဲ... ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ၅% ေအာက္ကို ထိန္းဖို႔လိုတာေပါ့။ ဘာ့ေၾကာင့္ ေျပာရသလဲ ဆိုေတာ့ အဓိကကေတာ့ လက္ရွိအေနအထားမွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းကလည္း မ်ားမ်ား ဖန္တီး မေပးႏိုင္ဘူး။ အစိုးရအေနနဲ႔ ကလည္း တိုင္းျပည္ရဲ့ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ေငြေၾကး ဘ႑ာေရး အင္အားက မေတာင့္တင္းဘူး။ ေနာက္တခုက အလုပ္လက္မဲ့ေတြကို ပံ့ပိုးတဲ့ အစီအစဥ္ေတြလည္း မရွိေသးဘူး။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းလည္း မဖန္တီးႏိုင္ဘူးဆိုရင္ သူတို႔ရဲ့ လက္ရွိအေနအထားကေန ထပ္ျပီး နိမ့္က်မသြားေအာင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကိုေတာ့ အတတ္ႏိုင္ဆုံး နိမ့္က်တဲ့ ေဖာင္းပြမႈျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ထိန္းသိမ္းေပးဖို႔ အေရးၾကီးတာေပါ့။ ေနာက္တခုက တဘက္ကလည္း အစိုးရရဲ့ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္လိုအပ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ လယ္ယာေျမျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ Land Reform အေရးၾကီးပါတယ္။ လယ္ယာေျမျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဆိုရာမွာလည္း လယ္ယာေျမျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တခုတည္းနဲ႔လည္း မလုံေလာက္ျပန္ဘူး။ ဆင္းရဲတဲ့လူက အရမ္းဆင္းရဲျပီး ခ်မ္းသာတဲ့လူက အရမ္းခ်မ္းသာ ေနတယ္။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟတာက သိပ္သိသာေနတယ္။ တခ်ဳိ႔က တေန႔လုပ္ခ ၂၀၀၀ နဲ႔ ၃၀၀၀ ေလာက္ပဲ ရတယ္။ တခ်ဳိ႔ကေတာ့ ေလယာဥ္ပ်ံေတာင္ ဝယ္စီးႏိုင္ေနတယ္။ ဒီေတာ့ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ ပုံသ႑န္ မွန္ကန္ဖို႔လိုတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့လူေတြလည္း ပိုမိုျပီး သက္ေတာင့္သက္သာေနႏိုင္ေအာင္ အခြန္ စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔လိုပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့ဆရာ ။ ခ်မ္းသားဆင္းရဲကြာျခားလြန္းတာကို ညႇိႏႈိင္းျပဳျပင္ေပးႏိုင္ဖို႔ အခြန္စနစ္ ျပဳျပင္ဖို႔လိုတယ္ဆို တာက ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြကို အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျပီး ဆင္းရဲသားေတြ အတြက္ လိုအပ္တာေတြ ေဆာင္ ရြက္ေပးဖို႔လိုတယ္လို႔ ဆိုတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီအခြန္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ မလုပ္ႏိုင္ ရင္ ဘာျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။

တိုင္းျပည္မွာ ရွိတဲ့လူက အရမ္းရွိျပီး မရွိတဲ့လူက အရမ္းမရွိဘူးျဖစ္လာတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈေတြ၊ ဝင္ေငြကြာဟမႈေတြ သိပ္ၾကီးမားလာတယ္။ အဲသလို ၾကီးမားလာတာက ဘာျဖစ္ႏိုင္သလဲဆိုေတာ့ တခ်ိန္မဟုတ္တခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရး မတည္ျငိမ္မႈေတြ လူမႈေရး မတည္ျငိမ္မႈေတြ ျဖစ္လာတတ္တယ္။ ခုေတာင္မွ တခါတရံမွာ တေနရာမဟုတ္တေနရာမွာ မတည္ျငိမ္မႈေလးေတြ ျဖစ္လာ တာ ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒါက ဘာေၾကာင့္ ယေန႔အထိ ၾကီးၾကီးမားမား ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ျဖစ္မလာ ေသးလဲဆိုေတာ့ ျပည္သူေတြက positive expectation အေကာင္းျမင္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ရွိေနေသးလို႔ပါ။ ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္မွာ အဲ... ႏိုင္ငံေရး အရလည္း အရမ္းအေရးၾကီးပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖို႔ ျပန္လည္ျပီးေတာ့ သုံးသပ္ဖို႔ဆိုတာျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ျပည္သူေတြက ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံသူေတြကလည္း ဒါကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။ အဲဒီ အေပၚမွာ အေျဖတခုက သဲသဲကြဲကြဲ ထြက္မလာေသးတဲ့အတြက္ ဒီအေပၚမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အေကာင္းေမွ်ာ္လင့္လို႔ရတဲ့ positive expectation ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ ေစာေစာက ေျပာတဲ့ တည္ျငိမ္မႈ stability ဟာ မပ်က္ေသးတာလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ အကယ္၍သာ အေကာင္းျမင္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို လုံးဝ ျဖစ္မလာခဲ့ဘူးဆိုရင္ စီးပြားေရး အေနအထားဟာ တည္ျငိမ္မႈတခုဟာ ပ်က္ယြင္းသြားႏိုင္တယ္။ အဲသည္အေနအထားမွာေတာ့ ရွိေနတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္က ျမင္တယ္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ရင္ လူမႈေရး မတည္ျငိမ္မႈေတြျဖစ္ေပၚလာျပီး ဆူပူအုံၾကြမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ စီးပြားေရး ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေအာင္ကိုကို ကသုံးသပ္ပါတယ္။ အခုအဲသလို ျဖစ္မလာေသးတာဟာလည္း ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္ အေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚလာမလားဆိုျပီး လူေတြက အေကာင္းျမင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသးတဲ့ အတြက္လို႔သူက ဆိုပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္လို႔ လူမႈေရး မတည္ျငိမ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာရင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဂယက္ေတြက ေတာင္ၾကီးျပိဳက်လာသလို အရွိန္အဟုန္ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔ႏိုင္ပါတယ္။ ေတာင္ျပိဳမွာကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ခ်င္ရင္ အေျပာသက္သက္မဟုတ္ဘဲ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါ လိမ့္မယ္။ အဲသလိုမလုပ္ဘဲ ေတာင္ၾကီးျပိဳက်လာျပီဆိုေတာ့မွ လက္နဲ႔ကာ တားဆီးလို႔ေတာ့ ရႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေတြ...၊ ဌာန ဆိုင္ရာအသီးသီးကတာ၀န္ရွိသူေတြ..၊ ဆရာဆရာမေတြ...၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ...ဆိုတာ သူ႔ရဲ့ ေအာက္မွာ...၊ သူရဲ့ေနာက္မွာ ပဲရွိတာပါ......။ သေဘာေပါက္.....

Credit to - Ko Nay Myo


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္း၏ ““ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္လြန္းလုိ႔ အိမ္ေရာင္း၊ ကားေရာင္း ၿပီးလုပ္ေနတာပါ””ဟု ေျပာစကားကုိဖတ္ရ ေတာ့ အပ်ိဳႀကီးတကယ္လုပ္မွာလား သီခ်င္းကိုသြားအမွတ္ရမိလိုက္တယ္။

၀န္ႀကီးကဒီစကားကုိ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔မွာေျပာလိုက္တာ။ တကယ့္ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မွာ စကားထူး၊ စကားျမတ္ မဂၤလာစကားပါပဲ။ သို႔ေသာ္၊ သို႔ေသာ္၊ သို႔ေသာ္ ၀န္ႀကီးကသူ႔ဆီမွာ ႀကိဳက္တဲ့ပုိက္ဆံစစ္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုိခ်င္လြန္းလို႔ အိမ္ေရာင္း၊ ကားေရာင္း ၿပီး အိတ္စုုိက္ေငြကုန္ခံလုပ္ေနပါတယ္တဲ့။ ၿပီးေတာ့ ဘယ္အိမ္ေတြေရာင္းလဲဆိုတာ သိခ်င္ရင္ လိပ္စာေပးမယ္၊ သြားၾကည့္ ၾကပါတဲ့။

၀န္ႀကီးကိုေတာ့အားနာပါတယ္။ ေမးစရာေလးေတာ့ေမးခြင့္ျပဳပါ။ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္အခါက ဘယ္ကဲ့သို႔ ရထားေသာေငြနဲ႔ ၀ယ္ထား၊ ေဆာက္ ထားတဲ့ကားေတြ၊ အိမ္ေတြလည္းဆိုတာ ျပည္သူသိေအာင္ မီဒီယာကတစ္ဆင့္ေဖာ္ ျပေပးႏိုင္ရင္ သြားၾကည့္တာထက္အမ်ား ပိုသိႏိုင္တာေပါ့။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ဖို႔ ကားဘယ္ႏွစ္စီး၊ အိမ္ဘယ္ႏွစ္လံုးေရာင္း လိုက္ရတယ္ဆိုတာပါ ထုတ္ေျပာရင္ပုိ ေကာင္းမယ္။ ဒါမွ၀န္ႀကီးရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ ေပၚထားတဲ့ ေစတနာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုးလုိခ်င္တဲ့ အာသီသေတြပို ေပၚလြင္ေတာ့မေပါ့။
၀န္ႀကီးအခု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ တာ၀န္ေပးကတည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြ၊ သတင္း စာထဲ၊ ဂ်ာနယ္ထဲေတြမွာ ခဏခဏေတြ႕ ရပါတယ္။ ၀န္ႀကီးေစတနာထားလုပ္ ေဆာင္ေနတာေတြ အသိအမွတ္ျပဳပါ တယ္။ ေလးစားပါတယ္။ ၀မ္းေျမာက္ပါ တယ္။
ဒါေပမဲ့၀န္ႀကီးရယ္။ ၀န္ႀကီးတစ္ ေယာက္တည္း အိတ္စိုက္လုပ္ေနတာ ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒီေလာက္ေ၀းလံ ေခါင္ဖ်ားေဒသ၊ နယ္ျခားေျမျခားေဒသ၊ ဟိုတယ္ႀကီးေတြ၊ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ ေနရာႀကီးေတြမွာ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းေနၾကတာ။ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးတည္းပိုင္ ပိုက္ဆံနဲ႔ေတာ့မဟုတ္တန္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္ကပံ့ပိုးသလုိ သက္ဆုိင္ရာတိုင္း ရင္းသား နယ္ေျမေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ား နဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း တာ၀န္ ေက်စြာပံ့ပုိးေပးၾကမွာပါပဲလို႔မေမးဘဲသိ ေနပါတယ္။

၀န္ႀကီးနဲ႔တြဲလ်က္အတူ လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဘက္ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးကလည္း ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ေငြစာရင္း (Foreign Bank Account) ၁၁ ဘီလီလ်ံထဲမွာ သူ႔စာရင္း ပါေနတယ္လုိ႔ ေျပာတဲ့အေပၚ ရွင္းလင္း ရာမွာလည္း ““ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္စားေျပာ ေပးပါဆိုၿပီး”” ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဒု၀န္ႀကီးတစ္ဦးကို ေျပာခိုင္းပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ကိုယ္ တိုင္ရွင္းသင့္တာေပါ့။ ကိုုယ့္ဘက္ကမွန္ တယ္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူလူထုသိေအာင္ ကုိယ္တိုင္မီဒီယာမွတဆင့္ ေျပာရမွာ။ ““ကၽြန္ေတာ္အဂတိိလိုက္စားရင္ အခ်ိန္ မေရြး ကၽြန္ေတာ့္ကိုဖမ္းပါ၊ အေရးယူပါ”” ဆိုတဲ့စကားေတာင္ေျပာခဲ့တဲ့သူပဲေလ။

ဒီေနရာမွာအလ်ဥ္းသင့္လို႔ ““ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား ပုိင္ဆိုင္ မႈ ေၾကညာေပးရန္ အဆို”” ကိစၥေျပာခ်င္ ပါတယ္။ ဒီအဆိုကို ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္က ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္(စတုတၱ)ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းထည့္ ေျပာရတာကလည္း

အခု၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြ၊ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနလုိ႔ပါ။
တကယ္ေတာ့ဒီအဆိုဟာ ႏုိင္ငံ ေတာ္အတြက္ ဘ႑ာေငြယိုေပါက္ကို ပိတ္ႏုိင္ဖို႔၊ အဂတိလုိက္စားတာ၊ လာဘ္ ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥေတြမျဖစ္ေအာင္ တားဆီးကာကြယ္ဖို႔၊ အတည္ျပဳသင့္တဲ့ အဆိုတစ္ခုပါ။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာ လည္း အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕ပုိင္ဆိုင္မႈကို ေၾကညာရတာေတြရွိပါတယ္။ ဥပမာ- ထိုင္းႏုိင္ငံ။ ဒါေပမဲ့ဒီအဆိုကိုလႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္သင့္တယ္ဆုိတဲ့အဆင့္နဲ႔ဘဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကိုေရာ၊ ျပည္သူ လူထုကိုပါ ႏွစ္သိမ့္လိုက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကလည္း ဒီအဆိုကိုမ ေထာက္ခံခဲ့ပါဘူး။
အခုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ပိုင္ဆိုင္မႈကို သမၼတထံသို႔ အိတ္ပိတ္ေပးစာအေနနဲ႔သာ တင္ျပမႈ အေပၚေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦး၀င္းျမင့္ က ““ဒီပိုင္ဆိုင္မႈေၾကညာရမယ္ဆိုတာက သမၼတနဲ႔ဒုတိယသမၼတနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာပါပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေတြ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြေၾကညာရမယ္ဆိုတာက ျပည္ေထာင္စုအစုုိးရအဖြဲ႕ဥပေဒမွာပါ ၿပီးသား။ အဲဒီေတာ့တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ကို တကယ္ဦးတည္တယ္၊ တကယ္ေလး စားလိုက္နာတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဥပေဒပါ အတိုင္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ျပည္သူကုိခ် ျပရမွာေပါ့ဗ်ာ။ မီဒီယာေတြကေနတစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထုကို ခ်ျပရမယ္””ဟုေျပာဆို ေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။

တကယ္ပဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ သူ႔ရဲ႕အစုိးရအဖြဲ႕စတက္စက တိုင္းျပည္ ကုိ ေၾကညာခဲ့တဲ့သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ ဆုိတာႀကီးျဖစ္ဖို႔က အဂတိကင္းရမွာေပါ့ ဗ်ာ။ ဒီလုိအဂတိကင္းဖို႔ ႀကိဳတင္ကာ ကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ တကယ့္တိုင္းေရး ျပည္ရာကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ထိပ္ပိုင္း ပုဂိ္ၢဳလ္မ်ားရဲ႕ ကိုယ္က်င့္သီလ လံုၿခံဳမႈ ရွိ/မရွိစစ္ေဆးရမယ္။ ထိန္းခ်ဳပ္ရမယ္ ဆိုတာ အစိုးရတိုင္းရဲဲ႕ တာ၀န္တစ္ခုပဲ။
အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးေတြ ဘယ္ ေလာက္ေငြေၾကးခ်မ္းသာတယ္၊ အေဆာက္အအုံဘယ္ႏွလံုးပိုင္တယ္၊ ကားဘယ္ႏွစီးပိုင္တယ္၊ ေျမကြက္ဘယ္ ႏွကြက္ပိုင္တယ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြမွာ ရွယ္ယာဘယ္ေလာက္၀င္ထား တယ္ ဆိုတာႀကိဳသိထားမွ ဒီ၀န္ႀကီး၊ ရာထူးကအနားယူတဲ့အခါ သူ႔ပိုင္ဆုိင္မႈ ဘယ္ေလာက္ပိုလဲဆိုတာသိေတာ့မွာေပါ့။ ဒါမွလည္းသူပုိၿပီး ပိုင္ဆိုင္လာတဲ့ပိုင္ဆိုင္ မႈဟာ အဂတိကင္းမကင္းသံုးသပ္ဆံုး ျဖတ္ႏုိင္ေတာ့မေပါ့။

ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ဦးႏုက သူ႔ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးသီလလံုၿခံဳမႈ ကို ဒီလိုေျပာခဲ့တယ္။ ““ကၽြန္ေတာ္၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကေန အနားယူရင္ ကၽြန္ေတာ့္ပိုင္ဆိုင္မႈကိုစစ္ေဆးပါ။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မျဖစ္ခင္က ပိုင္ဆိုင္မႈထက္ ေငြတစ္က်ပ္ပိုေနရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုသူခိုး လို႔ စြပ္စြဲပါတဲ့”” ယခု၀န္ႀကီးမ်ားဒီလိုရင္ ေကာ့ ေျပာရဲလားလို႔ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ ပါတယ္။
တခ်ိဳ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီထဲကတစ္ ေယာက္ဆို လႊတ္ေတာ္တက္ေနတဲ့ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ တစ္ေန႔ဘယ္ႏွစ္ သိန္းနဲ႔ တစ္လဘယ္ေလာက္ကုန္တယ္။ တိုင္းျပည္အတြက္ သမိုင္းအတင္ခံႏိုင္ဖို႔ ေအးေအးေဆးေဆးေနလို႔ရလ်က္နဲ႔ တိုင္းျပည္အတြက္ေငြအကုန္ခံ၊ အခ်ိန္အ ကုန္ခံ၊ လူအပင္ပန္းခံ လုပ္ေပးေနတာလို႔ ေျပာခဲ့တာရွိတယ္။ တစ္ခါခရီးထြက္လုိက္ ရင္ သိန္းတစ္ေသာင္း၊ ႏွစ္ေသာင္းပက္ ခနဲကုန္သြားတာပဲလို႔လဲ ႂကြားလိုက္ေသး တယ္။

ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားၾကည့္တယ္။ သိန္းတစ္ေသာင္း၊ ႏွစ္ေသာင္းကို က်ပ္တစ္ေသာင္း၊ ႏွစ္ေသာင္းလိုသေဘာ ထားေျပာႏုိင္ေလာက္ေအာင္ သိန္းေပါင္း သိန္းဂဏန္းခ်ီၿပီး ခ်မ္းသာေနလုိ႔မ်ား လား။ အကယ္၍ ဒီပုိင္ဆိုင္ခ်မ္းသာမႈ ေတြသာ တရား၀င္ေၾကညာခဲ့ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရသင့္ရထိုက္တဲ့အခြန္ ေတြ သူတစ္ဦးတည္းကပဲမနည္းရမွာျဖစ္ သလို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ဒီေလာက္မ်ားမ်ား ရထားလဲဆိုတာ သိႏိုင္မွာပါပဲ။ ဒါေတာင္တစ္ေယာက္တည္းအေၾကာင္း ပဲရွိေသးတာ။ သူ႔လိုလူမ်ိဳးေတြလႊတ္ေတာ္ ထဲမွာရွိေနက်န္ေနပါေသးတယ္။ သူ႔လိုဖြင့္မေျပာဘဲ ႏွာေစးေနၾကတာေလ။

ဒါေၾကာင့္ယခုလက္ရွိသမၼတအစုိးရ အဖြဲ႕အေနနဲ႔ အစိုးရဖြဲ႕စဥ္က ေၾကညာခဲ့ သလို သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ တစ္ရပ္ျဖစ္ဖို႔၊ အဂတိကင္းတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ဖို႔၊ တုိင္းျပည္အတြက္မလုိအပ္ေသာဆံုး႐ႈံးမႈ ေတြမျဖစ္ဖို႔၊ ျပည္သူလူထု ဆင္းရဲက်ပ္ တည္းမႈဘ၀က လႊတ္ေျမာက္ဖို႔၊ အခုလို သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးႏွစ္ဦး ကိုယ့္အေၾကာင္း ကိုယ္ေဖာ္္ၿပီး တျခားသူေတြစြပ္စြဲပုတ္ခတ္ ေနတာေတြ ေျဖရွင္းေနစရာမလိုဖို႔၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းပါရွိၿပီး ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတ မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီး မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား ပုိင္ဆိုင္မႈကို တရား၀င္ ေၾကညာေပးဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အား တိုင္းျပည္ နဲ႔ လူမ်ိဳးအေပၚေစတနာထားလ်က္ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။

ေဒါက္တာေအာင္တင္ဦး
Hot News Journal

.. ႏွစ္ ၅၀အတြင္း မယ္ကမ႓ာေရြးပြဲမွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိိဳင္မယ့္ မယ္ေလာင္းေလး မိုးစက္ဝိုင္ ရဲ႕ေဘးမွာ ျမန္မာျပည္သူေတြကို ဆင္းရဲတြင္းႏွစ္ ေစဖို႕ဇာတ္သြင္းခ့ဲဲတ့ဲ လူအႏၶေျမးျဖစ္သူက ေရာက္ရွိေနပံုက စာဖတ္ေနသူၾကီးက ငါအာဏာရွိေနေၾကာင္းျပလိုက္ေလေရာ႕သလားဗ်ာ......
ငါ့ အာဏာရွိေနေသးေၾကာင္းျပသလိုက္ေသာ ဓါတ္ပံု...
တကၠသိုလ္မ်ား ခ်န္ပီယံလိဂ္ဖြင့္ပြဲအားေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ေန ့ ၃း၃၀ နာရီကရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ အသင္းပိုင္ ျမက္ခင္းတုကြင္းတြင္ က်င္းပရာရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္ျပီး ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နွင့္အတူ အားကစား၀န္ၾကီး႒ာနျပည္ေထာင္စုဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေသာင္းထိုက္၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး(ျငိမ္း) ဦးသန္းေရႊ ၏ ေျမးျဖစ္သူ ကိုေနေရႊေသြးေအာင္( ဖိုးလျပည့္)တို ့ကအခမ္းအနားကိုဖဲၾကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးပါသည္။

“2013 Miss Universe Myanmar မိုးစက္ဝိုင္ မွ တကၠသိုလ္မ်ားခ်န္ပီယံလိဂ္ဆုဖလားၾကီးကို အဖြင့္ပြဲစဥ္အခမ္းအနားတြင္ပရိသတ္မ်ားေရွ႕ေမွာက္သို႕ သယ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း”
ဟုတင္ၾကိဳအသိေပးခဲ့တဲ့အတိုင္းျပိဳင္ပြဲခ်ီးျမွင့္မည့္ တကၠသိုလ္မ်ား ခ်န္ပီယံလိဂ္ဆုဖလား အားပူပူေႏြးေႏြး Miss Universe Myanmar ဆုရွင္ မိုးစက္၀ိုင္ကျပိဳင္ကားျဖင့္ ကြင္းတစ္ပတ္ပတ္ျပီး သယ္ေဆာင္လာကာဆုဖလားကိုစင္ျမင့္ထက္သို ့သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။
ဖြင့္ပြဲေန ့တြင္ ေဆး(၁) ႏွင့္ WYTU တို ့စတင္ယွဥ္ျပိဳင္ကစားၾကျပီး အဆိုပါ ျပိဳင္ပြဲတြင္ခ်န္ပီယံဆုရအသင္းအားကိုေနေရႊေသြးေအာင္မွသိန္း ၅၀ ဆုခ်ီးျမွင့္ မည္ ဟု လည္းသိရပါသည္။

ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ကြင္း၊တကၠသိုလ္ကြင္းနွင့္ ပဒုမၼာကြင္းတို ့တြင္ယွဥ္ျပိဳင္ကစားၾကမည့္တကၠသိုလ္မ်ား ခ်န္ပီယံလိဂ္ေဘာလံုးအားကစားပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ထိက်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
၁။ေရႊရုပ္တု (တန္ဖိုး - 700 US$)။၂။ေရႊဖိနပ္ဆု (တန္ဖိုး - 320 US$)။
၃။ၾကယ္တံဆိပ္ရုပ္တု (တန္ဖိုး - 165 US$) ။၄။လည္ဆြဲတံဆိပ္ျပားမ်ား (၁ခုလွ်င္ - 5 US$ )-ျဖစ္ျပီးဆုတံဆိပ္မ်ားအားလုံးကို စင္ကာပူႏိုင္ငံမွသီးသန္႕မွာယူတင္သြင္း ထားျခင္းျဖစ္ျပီး ႏွစ္ရွည္လမ်ားခံေစရန္ သတၱဳျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္းလည္းUniversities Champions League ဆုတံဆိပ္မ်ား၏တန္ဖိုးကိုUniversities Champions Leagueမွသိရပါသည္။
Photo ZMT,credit-Universities Champions League,Ko SaiSai

popular journal

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *