10/09/13

9.1.2013 ေန႕ထုတ္ ေရႊႏိုင္ငံသစ္ သတင္းစာပါ ေဆာင္းပါး

တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္သိမ္းဆည္းထားသည္႕ မိေက်ာင္းကန္ အပိုင္း ၁၊ ၂၊ ၃ ေျမကြက္မ်ားအား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႕က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္အခ်က္အျခာေနရာျဖစ္တဲ့ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ ေျမကြက္သိမ္းဆည္းခံထားရတဲ့ ရာႏွင့္ခ်ီတဲ့ျပည္သူမ်ား စုေ၀းေရာက္ရွိလာျပီး သပိတ္စခန္းဖြင့္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီလိုသပိတ္စခန္းဖြင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူမ်ားအေရးနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ေအာက္တုိဘာ ၃ရက္ေန႕ မြန္းလြဲ ၃ နာရီမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လံုျခံဳေရး၀န္ၾကီးက သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာမွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာဟာ ဥပေဒနဲ႕အညီျပဳလုပ္တာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဒါကို တရားဥပေဒနဲ႕အညီအေရးယူသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ဒီလိုလုပ္ျခငး္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈေတြမွာ အဟန္႕အတားေတြျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္လို႕ ဆက္ေျပာသြားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကအေတာ္အေလးအနက္ထားစဥ္းစားရမယ့္ ေျပာၾကားခ်က္လို႕ မွတ္ယူပါတယ္။

၀န္ၾကီးေျပာလိုတာက ခုလိုမ်ိဳးျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕လူျမင္ကြင္းမွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လာတာဟာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြရဲ႕ အျမင္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တည္ျငိမ္မႈမရွိေသးဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံလိုသူ ေတြအတြက္ စဥး္စားစရာျဖစ္ေစျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာေရာက္ဖို႕ တြန္႕ဆုတ္သြားေစႏိုင္တာေၾကာင့္ အဟန္႕အတား ျဖစ္ေစတယ္လို႕ဆိုလိုတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ မွန္ပါတယ္၊ တည္ျငိမ္တဲ့ပတ္၀န္းက်င္မရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုကို ဘယ္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံသူကမွ စိတ္၀င္စားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သို႕ေသာ္လည္း ဆႏၵျပမႈမ်ားရွိေနတုိင္း တည္ျငိမ္မႈပ်က္ျပားေနတယ္လို႕ သတ္မွတ္လို႕မရပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ ဆႏၵျပမႈမ်ားဟာ ဒြန္တြဲတည္ရွိ ေနမွာပါဘဲ။

ဆႏၵျပမႈမ်ားကိုမျငင္းဆန္ဘဲ လက္ခံတာကလည္း ဒီမုိကေရစီယဥ္ေက်းမႈဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒနဲ႕အညီဆႏၵထုတ္ေဖာ္ဖို႕ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ရာမွာလည္း အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးစံုနဲ႕ ပယ္ခ်ေနတာေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအေနနဲ႕ ဒီမုိကေရစီကို ေသြဖည္သလိုျဖစ္ေနတာကို သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားဟာ အေၾကာင္းမဲ့ ဒုကၡဆင္းရဲခံျပီး မိုးထဲ၊ ေလထဲ ေနပူက်ဲထဲ လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းေပၚလာမထိုင္ၾကပါဘူး။ ျပည္သူမ်ားရဲ႕အခြင့္အေရး အမွန္တကယ္ခ်ိဳးေဖာက္ခံရလို႕ နစ္နာမႈရွိၾကလို႕သာ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးေစလိုတဲ့ဆႏၵနဲ႕ ဒုကၡေရာက္ခံျပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကရျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

“အမွန္အတိုင္းေျပာရလွ်င္ သဃၤန္းကၽြန္းမိေက်ာင္းကန္ေဒသကိစၥသည္ ဤမွ်ၾကီးက်ယ္လာရန္ အေၾကာင္းယုတၱိမရွိလွေပ။ ေျပာရလွ်င္ အပ္္ႏွင့္ထြင္းရမည္႕ကိစၥတစ္ခုသည္ ပုဆိန္ႏွင့္ေပါက္ေျဖရွင္းရမည္႕ အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ မူလပထမ လြန္ခဲ့ေသာကာလတစ္ခုစီက သဃၤန္းကၽြန္းမိေက်ာင္းကန္ေဒသသို႕ ဌာနဆိုင္ရာက အတင္းအက်ပ္၀င္ေရာက္ဖယ္ရွားမႈျပဳစဥ္ကပင္ ဤအဆင္၊ ဤအသြင္ထိေရာက္မလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းသင့္ခဲ့ေပသည္။”

၆.၁၀.၂၀၁၃ ေရႊႏိုင္ငံသစ္သတင္းစာက အထက္မွာေထာက္ျပထားသလိုပါဘဲ။ ခုလိုမ်ိဳးျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕လမ္းေဘး ေရာက္လာေစတာဟာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားရဲ႕ ေျဖရွင္းမႈလိုအပ္ခ်က္ရွိခဲ့တာေသခ်ာပါတယ္။ လမ္ေဘးေရာက္လာေတာ့မွ နင္တို႕လုပ္လို႕ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ မလာေတာ့ဘူး၊ အဟန္႕အတားျဖစ္ေစတယ္လို႕ တစ္ဖက္သက္ေျပာလို႕မရပါဘူး။ အဓိကကေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈပါဘဲ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ေလ်ာ့နည္းတဲ့တိုင္းျပည္ကို ဘယ္ႏိုင္ငံကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကမွ မလာခ်င္ၾကပါဘူး။ မိေက်ာင္းကန္ ရပ္ကြက္မ်ား အတင္းအဓၶမဖယ္ရွားရွင္းလင္းခဲ့တာကေရာ တရားဥပေဒနဲ႕ကိုက္ညီရဲ႕လား ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနပါတယ္။

ျပည္သူအမ်ားနားလည္ထားတာက ဒီလိုမ်ိဳးေနထိုင္တဲ့ေျမယာေပၚကေနဖယ္ရွားခိုင္းတာဟာ တရားမေၾကာင္းနဲ႕ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာတရားရံုးေတာ္မွာ တရားမမႈစြဲဆိုျပီး ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္ျပီးမွ တရားရံုုးအမိန္႕ အတိုင္းေဆာင္ရြက္ရမွာလို႕ သိထားၾကပါတယ္။ တရားမမႈစြဲဆိုတဲ့ေနရာမွာလည္း ကာလစည္းကမ္းသတ္ ဆိုတာရွိပါတယ္။ ဘယ္လိုအမႈမ်ိဳးကို စြဲဆိုရင္ ကာလစည္းကမ္းသတ္ဘယ္ႏွႏွစ္အတြင္းမွာဘဲ စြဲဆိုခြင့္ရွိတယ္၊ ေက်ာ္သြားရင္စြဲဆိုခြင့္မရွိေတာ့ဘူး ဆိုတာရွိပါတယ္။ အခုမိေက်ာင္းကန္ရပ္ကြက္မ်ားမွာ က်ဴးေက်ာ္ ေနထိုင္သူလို႕ ဆိုတဲ့ျပည္သူေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာဒီေျမေပၚမွာေနထိုင္လာခဲ့ၾကတာျဖစ္ေပမယ့္ ၀န္ၾကီးေျပာသလို ခိုင္မာတဲ့အေထာက္အထားမ်ားေတာ့ ရွိခ်င္မွရွိမွာပါ။

ခိုင္္မာတဲ့အေထာက္အထားမ်ားမရွိတိုင္း အတင္းအဓၶမ အင္အားသံုးဖယ္ရွားလို႕မရပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားနဲ႕အညီမွတပါး ဘယ္သူမွ ဥပေဒေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္လို႕မရပါဘူး။ အခုအခ်ိန္မွာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးေနျပီး ျဖစ္တာေၾကာင့္ အာဏာမ႑ိဳင္ ၃ ရပ္ဟာ ပိုင္းျခားက်င့္သံုးေနပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အမိန္႕၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားနဲ႕ အရာရာလုပ္ကိုင္လို႕ မရေတာ့ပါဘူး။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလို႕ေျပာရင္ အားလံုးဟာ တရားဥပေဒေအာက္မွာ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မိေက်ာင္းကန္ ရပ္ကြက္မ်ားကို အင္အားသံုးျပီးဖယ္ရွားလိုက္တာဟာ ဥပေဒနဲ႕အညီကိုင္တြယ္ခဲ့တာ ဟုတ္၊ မဟုတ္ အရင္ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႕လုိပါတယ္။ ခိုင္မာတဲ့အေထာက္အထားမ်ားရွိရင္လာျပၾက အခ်ိန္မေရြး တင္ျပေပးမယ္၊ ရွင္ေပးမယ္လို႕ျပန္ေျပာေနရတာကိုက စနစ္တက် ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္ခဲ့တာမဟုတ္မွန္း သိသာေစပါတယ္။ အခုေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေနတဲ့ ဆႏၵျပမႈမ်ားဟာ ေရႊႏိုင္ငံသစ္က မီးေမာင္းထိုးျပထားသလို အပ္နဲ႕ထြင္းရမယ့္ကိစၥမွာ အပ္မသံုးခဲ့လို႕ဘဲျဖစ္ပါတယ္။

အခုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဆႏၵျပမႈေတြဟာလည္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြကို စဥ္းစားေစတာမွန္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ဒါ့ထက္ပိုျပီး အဟန္႕အတားျဖစ္ေစတာက ျပည္တြင္းမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးဆန္ဆန္ မတည္ျငိမ္မႈမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ္းမ်ားဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အၾကီးအက်ယ္ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးကို အေလးထားကိုင္တြယ္သင့္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားနဲ႕ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္မႈအေျခအေနဟာလည္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံသူတို႕ အထူးအေလးထားေစာင့္ၾကည္႕ေနတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ သပိတ္စခန္းဖြင့္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူေတြဟာ အပ္တိုတစ္ေခ်ာင္းေတာင္ ကိုင္စြဲထားတာမရွိပါဘူး။ စီတန္းလွည္႕လည္ျပီး ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ေအာင္ ေကၽြးေၾကာ္ေနၾကတာလဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီနဲ႕အညီမိမိတို႕အခြင့္အေရးကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာပဲ ထုိင္ျပီးေတာင္းဆိုေနၾကတာပါ။ သက္ဆိုင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္မယူထားတဲ့အတြက္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္တယ္လို႕ စြပ္စြဲလို႕ေတာ့ရပါတယ္။ ဒီျပႆနာရဲ႕ မူလအစကေကာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဥပေဒနဲ႕အညီလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ဟုတ္၊ မဟုတ္ အရင္ျပန္သံုးသပ္ရပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူမ်ား ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာလာေအာင္ ဥပေဒမ်ားကိုယ္၌က အမ်ားျပည္သူ လက္ခံယံုၾကည္တဲ့ တရားတဲ့ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ဖို႕ေတာ့လိုပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒမွာ ေပးအပ္ထားတဲ့ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ကန္႕သတ္သလိုျဖစ္ေနတဲ့ ပုဒ္မ ၁၈ လိုကိစၥမ်ိဳးကို ျပင္ဆင္ဖို႕ေဆာင္ရြက္ သင့္ပါတယ္။

တရားဥပေဒဆိုတဲ့စကားလံုးကို ကိုယ္လိုတဲ့ေနရာမွာဘဲ ဆြဲျပီးမသံုးၾကဖို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္သူမ်ားအားလံုး တရားဥပေဒေအာက္မွာ တန္းတူညီမွ် ရွိမွသာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့လူ႕အဖြဲ႕အစညး္ တည္ေဆာက္နိုင္မွာပါ။ ဒါမွသာ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈမ်ားလည္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ၀င္ေရာက္လာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္လို႕ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

Lin Thurein

၁၀.၁၀.၂၀၁၃ ၊ ၾကာႆပေတးေန ့တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံ တရားစီရင္ေရး က႑ဧ။္ အေျခအေနမွန္ကို သိရမည္ျဖစ္သည္။

နက္ျဖန္ ၁၀၊၁၀၊၂၀၁၃ ၾကာႆပေတး ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၊ ဗဟို အလုပ္မႈေဆာင္အဖဲြ႔၀င္၊ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဥာဏ္၀င္းအား ေရြးေကာက္ပဲြမမွန္သတင္း ေပးမႈ ပုဒ္မ (၁၈၂) ျဖင့္စဲြဆုိထားေသာ အမႈအား ဇဗၺဴသီရိျမိဳ ႔နယ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အမိန္ ့ခ်မွတ္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုနွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းမည့္ေန ့တြင္ ျမိဳ ႔နယ္ (၁၀) ျမိဳ႔နယ္ မွ ေရြး ေကာက္ပဲြေအာင္နုိင္ေရးအဖဲြ ႔၀င္မ်ားက ဆႏၵမဲျပားေပၚတြင္ ဖေယာင္းသုတ္ ထားသည္ကို ေတြ ့ရွိရေၾကာင္း ဗဟုိေအာင္နုိင္ေရး ရံုးအဖဲြ ႔သို ့ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ သတင္းေပး ပို ့ခဲ့သျဖင့္ ဦးဥာဏ္၀င္းက အဖဲြ ႔ခ်ဳပ္ ဗဟို အလုပ္မႈေဆာင္အဖဲြ ့၀င္မ်ား နွင့္ အစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ့ျပီး၊ ေရြးေကာက္ပဲြဗဟိုေကာ္မရွင္ ထံသို ့ အေရးယူေဆာင္ ရြက္ေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဗဟိုေကာ္မရွင္က ဦးဥာဏ္၀င္း အား မမွန္သတင္းေပးပို ့ခဲ့သည္ဆုိကာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၂ အရ တရားရံုးသို ့ဦးတုိက္ေလ်ာက္ထား တရားစဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးဥာဏ္၀င္းကမႈ အဖဲြ ့ခ်ဳပ္အေနနွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဧ။္ ဂုဏ္သိကၡာကိုကာကြယ္ရန္ ၾကိဳးပမ္း ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ပါတီမွ ေရြးေကာက္ပဲြ ေန ့တြင္ ဖေယာင္းသုတ္၊ မသုတ္ကို တခ်ိန္တည္းျပီးစီးေအာင္ မစစ္ေဆးနုိင္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ရွင္းလင္းထားသည္။

အဆုိပါအမႈနွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး သက္ေသမ်ားကို စစ္ေဆးေနစဥ္ကာလတြင္ ကေလာင္အမည္ ကို(ဥပေဒ) ဆုိသူက ဦးဥာဏ္၀င္းသည္ မမွန္သတင္းေပးမႈကို က်ဴးလြန္ ေၾကာင္း Messenger ဂ်ာနယ္နွင့္ျပည္ျမန္မာ ဂ်ာနယ္တုိ ့တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

၁၀.၁၀.၂၀၁၃ ရက္ေန ့တြင္ ခ်မွတ္မည့္အမိန္ ့သည္၊ ျမန္မာနုိင္ငံ တရားစီရင္ေရး က႑အတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ျပီး။ တရားစီရင္ေရး က႑သည္ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲကာလအတြင္း မည္သုိ ့မည္ပံု ရပ္တည္ မည္ကို ရွင္းလင္းထင္ရွား စြာ သိေစနုိင္မည့္ သမိုင္းတြင္မည့္ ေန ့ရက္တစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

NLD CentraL

က်ြန္ေတာ္ သိပ္ၾကိဳက္တဲ့ စာစုုေလးပါ ....၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတာက မူရင္းေရးဖြဲ႕သူက ခုုခ်ိန္ထိ အမည္မသိပါပဲ.....

--------------------------------------------------

ေက်းငွက္သံေလးေတြ စုိးစီစုိးစီနဲ႔ အရုဏ္ဦးက စတင္အသက္၀င္လာခဲ႔ျပီ။

ငါ႔မ်က္လုံးကုိ ျဖည္းညင္းစြာ ဖြင္႔ဟလုိ႔ မ်က္ႏွာၾကက္ကုိ ေမာ႔ၾကည္႔မိတယ္၊

ေဩာ္ .... ဒီေန႔ ငါ႔ေမြးေန႔ပဲေလ (ဇြန္လ ၁၉ ၇က္) ....

ငါ ဘာလုပ္ရင္ ေကာင္းမလဲ၊

ငါ႔ ေဘးနားမွာ ငါ႔ကုိ ခ်စ္တဲ႔ ငါ႔ ေဖေဖ မရွိေတာ႔တာလည္း ၾကာပါျပီ၊

ငါ႔ကုိ သြန္သင္ဆုံးမေပးတတ္တဲ ငါ႔ ေမေမ မ်က္ကြယ္ျပဳသြားခဲ႔တာလည္း (၁၉) ႏွစ္ေတာင္ ရွိေရာ႔ေပါ႔။

ငါ႔ကုိ အနစ္နာခံ အလုိလုိက္တတ္တဲ႔ ငါ႔ခင္ပြန္းလည္း မရွိရွာေတာ႔ဘူး၊

ငါသိပ္ခ်စ္တဲ႔ ငါ႔သားႏွစ္ေယာက္လည္း ငါနဲ႔ ေ၀းကြာခဲ႔တာ ႏွစ္ေပါင္း မနည္းေတာ႔ဘူး၊

ငါ႔ေမြးေန႔မွာ ငါ႔ရဲ ႔ အရင္းႏွီးဆုံး ေသြးသားရင္းခ်ာေတြကို ငါ႔နားမွာ ရွိေစခ်င္လုိက္တာ။

ငါလည္း ေသြးနဲ႔ကုိယ္သားနဲ႔ကုိယ္ပဲေလ၊

ငါ႔စိတ္ဓာတ္ကုိ မာေက်ာတည္ျငိမ္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္ခဲ႔ေပမယ္႔လည္း

အခြင္႔သာရင္ေတာ႔ ငါ႔သားေလးႏွစ္ေယာက္ကုိ ငါ႔နားမွာ ရွိေစခ်င္လုိက္တာ၊

အေမ႔ရင္ေတြနာလုိက္တာ သားတုိ႔ရယ္၊ ဘယ္ေတာ႔မ်ားမွ အခြင္႔သာမွာလည္းဟင္ ...

တကယ္ေတာ႔ ဒီလုိေန႔မ်ိဳးဟာ လူတစ္ေယာက္အတြက္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔တစ္ခုပါ၊

လူတုိင္းဟာ သူတုိ႔ေမြးေန႔ကုိ တန္ဖုိးထား အမွတ္ရေနျပီး အထူးတလည္ က်င္းပတတ္ၾကတာပဲ၊

ငါလည္း ငါ႔ေမြးေန႔ေပါင္းမ်ားစြာကုိ က်င္းပခဲ႔ဖူးတာေပါ႔။

အိႏၵိယမွာ ငါခ်စ္တဲ႔ ငါ႔ေမေမနဲ႔ အတူတူ၊ ေအာက္စဖုိ႔မွာ ငါခ်စ္တဲ႔ ငါ႔သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူတူ၊

အေမရိကန္မွာ ငါ႔ရဲ႔ ခ်စ္သူငယ္ခ်င္း မသန္းေအးတုိ႔နဲ႔ အတူတူ၊

ဘူတန္မွာ ငါခ်စ္တဲ႔ ငါ႔ခင္ပြန္းနဲ႔အတူတူ၊

အဂၤလန္မွာ ငါခ်စ္တဲ႔ ငါ႔မိသားစုနဲ႔အတူတူ။

အုိ ...

ငါသိပ္လြမ္းတယ္ သိလား ...

ဒါေတြကို မျဖစ္ႏုိင္ေပမယ္႔လည္း ငါတမ္းတမိေနတာ ၀န္ခံပါရေစ ...

ငါ႔ရဲ ႔ဘ၀ဟာ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ျပည္႔လွ်မ္းခဲ႔တာပါ၊

ငါ႔ကုိေမြးျပီး ႏွစ္ႏွစ္အၾကာမွာပဲ ငါသိပ္ခ်စ္တဲ႔ ငါ႔ေဖေဖကို မလုိသူေတြက လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခဲ႔ၾကတယ္။

အဲဒီ႔ေန႔က ရုံးကားၾကီးတစ္စင္း အိမ္ေရွ႔ကုိ ထုိးရပ္လာလုိ႔၊ ေမေမ႔ကုိ လူတစ္ေယာက္က အေျပးလာေခၚလုိ႔၊ ေမေမ ဆံပင္ဖရုိဖရဲနဲ႔ ေျပးလုိက္သြားလုိ႔၊ ငါ႔နဲ႔ ငါ႔အစ္ကုိေတြကုိ အိမ္မွာထားခဲ႔လို႔

အိမ္မွာ လူေတြမ်ားလာလုိ႔။

အုိ … ဘာေတြမွန္းေတာ႔ ငါမသိခဲ႔ဘူး၊ ငါ႔ကုိ ေထြးဖက္ထားတဲ႔ ငါတုိ႔ရဲ ့ အိမ္ေဖာ္မၾကီးမွာလည္း မ်က္ရည္ေတြ ၀ဲေနလုိ႔ပါလား။

ငါဘာမွနားမလည္ခဲ႔ဘူး၊ အဲဒီ႔ေန႔က ငါတစ္ခုကုိေတာ႔ မွတ္မိေနတယ္၊

ညေနခင္းျပန္လာရင္ ငါ႔ကို အျမဲနမ္းရႈပ္က်ီစယ္တတ္တဲ႔ ငါခ်စ္တဲ႔ ငါ႔ေဖေဖ

အဲဒီ႔ေန႔က ျပန္မလာခဲ႔ဘူး၊ ေမွ်ာ္ခဲ့လုိက္ရတာ ေဖေဖရယ္ ..

ေနာက္ရက္ေတြမွာ ငါတုိ႔အိမ္မွာ လူေတြစည္ကားေနတယ္၊

ငါတုိ႔ ေမာင္ႏွမသုံးေယာက္ကုိ ေမေမက ေထြးဖက္ထားလုိ႔ သူ႔အနားမွာ ေနေနေစတယ္၊

လာတဲ႔လူတုိင္းက ေမေမ႔ကုိ စကားေတြလာေျပာၾကတယ္၊

အမ်ိဳးသမီးၾကီးေတြက ေမေမ႔ကုိ လာျပီး အားေပးၾကတယ္၊

ငါတုိ႔ ေမာင္ႏွမ သုံးေယာက္ကုိ ၾကည္႔ေနတဲ႔ မ်က္၀န္းေတြမွာ ကရုဏာေငြ႔ေတြ ယွက္သန္းေနခဲ႔တယ္

ငါသိပ္ေတာ႔ မမွတ္မိခဲ႔ပါဘူး။ ငါသိတာေတာ႔ အဲဒီ႔ေန႔က ေဖေဖ႔ကို ငါသိပ္လြမ္းေနခဲ႔တယ္။

ေဖေဖရယ္ .. ဘာလုိ႔ သမီးတုိ႔ကုိ ထားခဲ႔တာလဲဟင္ ..

ေဖေဖေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ႔ သမီးတုိ႔ အိမ္ၾကီးမွာ ေျခာက္ကပ္သြားတာပဲ၊

သမီးတုိ႔ေရွ႔မွာ တည္ျငိမ္စြာေနတတ္ေပမယ္႔ ညအိပ္ရင္ သမီးတုိ႔ မသိေအာင္ ၾကိတ္္ငိုေနတဲ႔ ေမ႔ေမ႔ရဲ ႔ ရႈိက္သံေတြက သမီးရဲ႔ ညေပါင္းမ်ားစြာကုိ လႊမ္းမုိးေနခဲ႔တယ္။ ေဖေဖ တကယ္ ျပန္မလာခဲ႔ေတာ႔ဘူးေနာ္ ..

၁၉၆၀ ခုႏွစ္။

ေမေမ႔လက္ထဲမွာ ရုံးစာအိတ္ၾကီးတစ္ခုကုိင္ထားတယ္၊

အိမ္ကလူေတြကုိ ပစၥည္းေတြ လုိက္သိမ္းခုိင္းေနတာလည္း ငါမွတ္မိတယ္၊

ဘာလုပ္ေနၾကတာလဲ ေမေမရယ္လုိ႔ ေမးေတာ႔၊

ေမေမက တည္ျငိမ္တဲ႔မ်က္၀န္းေတြနဲ႔ ငါ႔ကို ငုံ႔ၾကည္႔ျပီး ခ်ိဳျမတဲ႔ေလသံေလးနဲ႔ ေျပာတယ္၊

ငါ႔ေခါင္းေလးေပၚမွာ ေမေမက သူ႔လက္ကေလးကုိတင္ထားလုိ႔ေပါ႔၊

ေမေမတုိ႔ေျပာင္းရေတာ႔မယ္ သမီးေလး ..

ဘယ္ကိုလဲဟင္..

နယူးေဒလီကုိ

ဘယ္မွာလဲဟင္

နိုုင္ငံျခားမွာေပါ႔ သမီးေလးရဲ ႔၊

ေမေမက ဘာသြားလုပ္မွာလဲဟင္

ေဩာ္ … ေမေမ႔ကုိ သံအမတ္ၾကီးခန္႔လိုက္တယ္၊ ေမေမအဲဒီ႔မွာ သြားေနရမွာ၊ သမီးတုိ႔လည္း

လုိက္ခဲ႔ရမွာေလ။

သံအမတ္ၾကီးဆုိတာ ဘာလဲဟင္ ေမေမ၊

သံအမတ္ၾကီးဆုိတာ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔တစ္ႏုိင္ငံ အၾကားမွာ အဆင္ေျပေအာင္ စကားေတြ ေျပာေပးတဲ႔ လူၾကီးေပါ႔ … ခုဆုိ ေမေမက အဲဒီ႔ႏုိင္ငံၾကီးနဲ႔ ခု သမီးေနေနတဲ႔ ျမန္မာျပည္ၾကီး အဆင္ေျပေအာင္ စကားေတြ သြားေျပာေပးရမွာေလ။

ဘာစကားေတြ ေျပာရမွာလဲဟင္ ေမေမ၊

သမီးေလးၾကီးေတာ႔ သိလာမွာေပါ႔ကြယ္၊ ခုေလာေလာဆယ္ သမီးခ်စ္တဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ လုိက္ႏႈတ္ဆက္လုိက္ဦးေနာ္၊ မနက္ျဖန္ညက်ရင္ ေမေမ႔ သားသမီးေလးေတြနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေလးေတြ ႏႈတ္ဆက္ပဲြေလးလုပ္ေပးမယ္ေနာ္၊ သမီးေလးၾကိဳက္တဲ႔ မုန္႔ေတြ ၀ယ္ထားေပးမယ္။

ငါ႔မ်က္ႏွာမွာ အျပဳံးပန္းေလးေတြ ေ၀ျဖာလုိ႔ ငါခ်စ္တဲ႔ ေမေမရဲ႔ ရင္ခြင္ထဲကုိ ေျပး၀င္ခဲ႔တယ္။

ေမေမက သိပ္ေတာ္တာပဲေနာ္၊ ငါ႔လုိ အရြယ္ေလးကုိ နားလည္ေအာင္ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ႔တယ္၊ ေမေမ႔ကုိ ခုခ်ိန္ထိ သမီးသတိရေနတုန္းပါပဲ ေမေမရယ္။

ေမေမသြန္သင္ေပးခဲ႔တဲ႔၊ ခ်မွတ္ေပးခဲ႔တဲ႔ စည္းကမ္းေတြ၊ လူမႈက်င္႔၀တ္ေတြကုိ စံနမူနာထားလုိ႔ သမီးရဲ႔ ဘ၀ခရီးတေလွ်ာက္မွာ ေအာင္ပဲြေတြ အလီလီ ဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ႔ပါတယ္ေလ။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္။

ငါ ေပ်ာ္လုိက္တာ၊ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္တကၠသိုလ္ကုိ ငါ၀င္ခြင္႔ရတယ္၊ ေက်ာင္း၀င္ခြင္႔စာရြက္ေလးကုိ ကုိင္လုိ႔ ေမေမ႔ဆီကုိ ငါေျပးသြားခဲ႔တယ္။ ေမေမက ငါ႔ကို ဆီးၾကိဳေပြ႔ဖက္လုိ႔ ငါ႔ပါးျပင္ေပၚမွာ အနမ္းေလးေတြ ေျခြခဲ႔တယ္။ I’m proud of you, honey! လုို႔ ငါ႔မ်က္ႏွာကို ရႊမ္းရႊမ္းစားစား စုိက္ၾကည္႔ရင္း ေျပာလုိ္က္တဲ႔ ေမေမ႔မ်က္၀န္းေတြကုိ ငါမက္ေမာလုိက္တာ။

ေမေမက စကားေတြ အမ်ားၾကီး မေျပာခဲ႔ပါဘူး။ ဒါေပမယ္႔ ေမေမငါ႔အတြက္ သိပ္ကုိ ဂုဏ္ယူေပ်ာ္ရႊင္ေနခဲ႔တယ္ဆုိတာ ငါသိေနတယ္။

အဲဒီ႔ညက ငါတုိ႔အိမ္မွာ ပါတီလုပ္ခဲ႔ၾကတယ္။ အမွတ္တရဓာတ္ပုံေတြ ရုိက္လုိ႔ သီခ်င္းေတြကုိ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ သီဆုိၾကလုိ႔ ဓာတ္ျပားတစ္ခ်ပ္ကုိဖြင္႔ျပီး အတူတူကခုန္ၾကလုိ႔ ျပန္ေတြးလုိက္တုိင္း္ ၾကည္ႏူးစရာပုံရိပ္ေလးေတြ ထင္က်န္ေနဆဲပါပဲေလ။

ေအာက္စဖုိ႔တကၠသုိလ္ကုိတက္ဖုိ႔ ငါထြက္ခဲ႔ရျပီ။ ေလဆိပ္ကုိ ေမေမနဲ႔ ငါ႔သူငယ္ခ်င္းေတြက လုိက္ပုိ႔တယ္။ Departure Gate ထဲမ၀င္မီ ေမေမက ငါ႔ကုိ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ဖက္နမ္းျပီး စကားတစ္ခြန္းေျပာတယ္။ I believe in you! တဲ႔။ ငါၾကက္သီးေတြေတာင္ထသြားခဲ႔တယ္။ ေမေမ၀မ္းနည္းေနတာ ငါသိတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ေမေမ မငုိခဲ႔ဘူး။

ေလယာဥ္ေပၚမွာ ငါငုိေနခဲ႔မိတယ္။ ငါ၀မ္းနည္းလုိ႔ေတာ႔ မဟုတ္ခဲ႔ဘူး။ ငါ႔ကို ယုံၾကည္တဲ႔ ငါခ်စ္တဲ႔ ငါ႔ေမေမအတြက္၊ ၀င္ခြင္႔သိပ္ခက္ခဲတဲ႔ ဒီတကၠသုိလ္ကုိ ငါ၀င္ခြင္႔ရခဲ႔တဲ႔အတြက္၊ ဖတဆုိး သမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမယ္႔ အမ်ားနဲ႔မတူေအာင္ ၾကိဳးစားခဲ႔တဲ႔ ငါ႔ဘ၀ရဲ ႔ ေအာင္ျမင္မွဳ ပထမေျခလွမ္းသစ္အတြက္ ငါ ဂုဏ္ယူေနလုိ႔ပါ၊ ငါ ေပ်ာ္ေနလုိ႔ပါ၊ ငါ ပီတိျဖစ္ေနလုိ႔ပါ။

တကၠသိုလ္မွာ ငါ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားခဲ႔တယ္။ ငါ႔ရဲ ႔ Host Parents awGu Lord Gore-Booth တုိ႔မိသားစုပဲ။ သူက ငါတုိ႔ျမန္မာျပည္မွာ သံအမတ္ၾကီးလာလုပ္သြားဖူးတယ္။ သူ႔အိမ္မွာပဲ ငါ႔ရဲ႔ အနာဂတ္ခင္ပြန္းေလာင္း မုိက္ကယ္အဲရစ္စ္ကုိ စေတြ႔ျပီး ရင္းႏွီးခဲ႔ရတယ္။ သူက တိဗက္လူမ်ိဳးေတြအေၾကာင္း ေလ႔လာေနတဲ႔ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ပဲေလ။ တည္ျငိမ္ရင္႔က်က္တဲ႔ အေတြးအေခၚေတြကုိ ပုိင္ဆုိင္တဲ႔ ထက္ျမက္တဲ႔ ေယာက်ၤားေကာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။

၁၉၆၉ ခုႏွစ္။

နယူးေယာက္ျမိဳ႔ကုိ ငါထြက္လာခဲ႔တယ္။ ဘဲြ႔လြန္သင္တန္းတက္ဖုိ႔ေပါ႔။ မသန္းေအးတုိ႔အိမ္မွာ ငါေနခဲ႔တယ္။ သူက ကုလသမဂၢမွာ အလုပ္လုပ္ေနတာေလ။ အဲဒီ႔အခ်ိန္တုန္းက ဦးသန္႔က အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနတယ္။ ငါ႔ႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ ဂုဏ္ယူလုိက္ရတာ။

မသန္းေအးက ငါ႔ကို အလုပ္ေလွ်ာက္ဖုိ႔တုိက္တြန္းတာနဲ႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခဲ႔တယ္။ ငါအလုပ္ရခဲ႔တယ္။

Administrative and Budgetary Questions rSm Assistant Secretary အျဖစ္နဲ႔ေပါ႔။

ေက်ာင္းတက္ေနတာကုိ ငါခဏနားျပီးေတာ႔ အလုပ္ကုိ အခ်ိန္ျပည္႔လုပ္ခဲ႔တယ္။ မဟုတ္ရင္ ဘယ္အရာကုိမွ အာရုံစိုက္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးေလ။ ညေနရုံးဆင္းခ်ိန္ေတြနဲ႔ စေန၊ တနဂၤေႏြေတြမွာ ေဆးရုံတစ္ခုမွာ Volunteer၀င္လုပ္ခဲ႔တယ္။ ဆင္းရဲတဲ႔ လူနာေတြကုိ စာဖတ္ရာမွာ ကူညီႏိုင္ဖုိ႔နဲ႔ အေဖာ္အျဖစ္ ေနေပးဖုိ႔ေပါ႔။ ငါ႔အခ်ိန္ေတြ က်ပ္တည္းခဲ႔ေပမယ္႔ အဲဒီ႔လူနာေတြအတြက္ ရေအာင္ အခ်ိန္ေပးခဲ႔တယ္။ ငါ႔ရဲ႔ တန္ဖုိးေတြက ဘာလဲဆုိတာကုိ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ငါေတြ႔ရွိခဲ႔တယ္။ နယူးေယာက္မွာ ေနခဲ႔ရတဲ႔ အခ်ိန္က (၂) ႏွစ္ထဲရယ္ပါ။ ဒါေပမယ္႔ ငါအမ်ားၾကီး ရင္႔က်က္ေျပာင္းလဲခဲ႔တယ္။

၁၉၇၂ ခုႏွစ္။

မုိက္ကယ္နဲ႔ ငါလက္ထပ္ဖုိ႔ဆုံးျဖတ္ခဲ႔တယ္။ သူနဲ႔အတူတူ ဘူတန္ကုိ ထြက္ခြာခဲ႔တယ္။ မုိက္ကယ္က ဘူတန္ဘုရင္မိသားစု၀င္ေတြကုိ စာသင္ေပးေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ ငါကေတာ႔ ေတာ္၀င္ႏုိင္ငံျခားေရးရာဌာနမွာ Research Officer အျဖစ္ ၀င္လုပ္ခဲ႔တယ္။

ဟိမ၀ႏၱာေတာင္ျပာတန္းၾကီးေတြရဲ႔ အရိပ္ေအာက္မွာ ငါခ်စ္တဲ႔ ငါ႔ခင္ပြန္းနဲ႔အတူတူ ငါျမတ္ႏုိးတဲ႔ အမ်ားအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ခြင္႔ရခဲ႔တယ္။ အဲဒီ႔ အခ်ိန္ေတြကုိ ငါ အျမဲတမ္း သတိရေနမွာပါ။

မိုက္ကယ္ကုိေတာ႔ ငါလက္မထပ္ခင္က prenuptial agreemrnt တစ္ခုေတာင္းခဲ႔တယ္။ ငါ႔ကုိ ငါ႔တုိင္းျပည္က လုိအပ္လာရင္ အခ်ိန္မေရြး သြားေရာက္ကူညီခြင္႔ျပဳပါလုိ႔။ သူက ငါ႔ကုိ နားလည္မႈရွိတဲ႔အျပဳံးနဲ႔ ေခါင္းညိတ္ျပခဲ႔တယ္ေလ။ ငါ႔ကို သိပ္နားလည္မႈရွိတဲ႔သူကို ငါ႔ဘ၀ရဲ႔ ခင္ပြန္းေလာင္းအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ႔တာ ငါ႔ရဲ႔ လြတ္လပ္စြာဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင္႔ပဲ မဟုတ္ဘူးလား။ ေမေမ႔ကုိေတာ႔ ငါတုိင္ပင္ခဲ႔ပါတယ္။ ေမေမကေတာ႔ ထုံးစံအတုိင္းပဲေပါ႔။ I trust you … တဲ႔။ တကယ္ေတာ႔ ဒီေန႔အခ်ိန္အထိ ငါ႔စိတ္ဓာတ္ေတြ ျမဲျမဲခုိင္မာစြာနဲ႔ ငါ႔ရဲ႔ အဖ်က္အင္အားစုေတြကုိ ၾကံ႔ၾကံ႔ခံေနႏုိင္တာဟာ ငါ႔ႏွလုံးအိမ္ထဲကုိ ေလာင္းခ်ခဲ႔တဲ႔ ေမေမ႔ရဲ႔ သံမဏိစိတ္ဓာတ္ေတြေၾကာင္႔ပဲေလ။ ငါဘယ္ေတာ႔မွ ဦးက်ိဳးသြားမွာ မဟုတ္ဘူး။

၁၉၇၃ ခုႏွစ္။

အဂၤလန္ကုိ ငါျပန္လာခဲ႔တယ္။ ငါ႔ဘ၀မွာ ဘာနဲ႔မွမတူတဲ႔ ခံစားမႈတစ္ရပ္ကုိ ငါခံစားလုိက္ရတယ္ သိလား။ သားႀကီး အဲလက္စ္ကုိ ေမြးခဲ႔တယ္။ ငါမိခင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ႔ျပီပဲ။ အဲဒီ႔ေန႔က ေမေမနဲ႔ ငါ စကားအၾကာၾကီး ေျပာျဖစ္တယ္။ ေမေမရယ္ေလ … ငါ႔ကို စကားေတြ တတြတ္တြတ္နဲ႔ မွာေနလုိက္တာ မျပီးေတာ႔ဘူး။ ေမေမက ရယ္စရာေတြလည္း ေျပာလုိက္ေသးတယ္။ ငါ႔မွာ ရယ္လုိက္ရတာ ေခ်ာင္းေတာင္သီးတယ္။ မုိက္ကယ္လည္း ငါ႔ေဘးနားမွာ ရွိေနခဲ႔တယ္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္။

မုိက္ကယ္အလုပ္ရတယ္။ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္တကၠသိုလ္ရဲ ႔ တိဗက္ဘာသာစကားဌာနမွာေပါ႔။

၁၉၇၇ ခုႏွစ္။

သားငယ္ ကင္မ္ကုိ ေမြးတယ္။ ငါ႔ရဲ႔ ဒုတိယသားေလးေပါ႔။ ခုဆုိ ငါလည္း ကေလးေတြနဲ႔ အိမ္ေထာင္ရွင္မၾကီးကုိ လုံးလုံးျဖစ္ေနျပီေလ။ ဒါေပမယ္႔ ငါ႔ရဲ႔ ေလ႔လာမႈကိုေတာ႔ ငါမေလွ်ာ႔ေသးဘူး။ ကေလးေတြကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရင္းနဲ႔ ငါ စာေတြေရးျဖစ္ခဲ႔တယ္။ ေဖေဖ႔ရဲ႔ အတၳဳပတၱိနဲ႔ Asian Studies စာတမ္းတစ္ခ်ိဳ႔ေပါ႔။ မုိက္ကယ္ကုိလည္း သူေလ႔လာေနတဲ႔ JY Himalayan Studies ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ငါကူညီခဲ႔တယ္။

၁၉၈၅ ခုႏွစ္။

က်ိဳတုိတကၠသိုလ္မွာ Visitng Scholar အေနနဲ႔ ေဖေဖ႔ရဲ႔ ဂ်ပန္ျပည္မွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို

စာတမ္းျပဳစုခဲ႔တယ္။ ငါ ေက်နပ္အားရ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ငါခ်စ္တဲ႔ ငါ႔ေဖေဖအတြက္ ေက်းဇူးျပန္ဆပ္ႏုိင္တာ ဒီတစ္နည္းပဲ ရွိေတာ႔လုိ႔ပါ။

၁၉၈၆ ခုႏွစ္။

ကေလးေတြကုိ ေခၚျပီး ရန္ကုန္ကုိအလည္သြားခဲ႔တယ္။ အဖြားျဖစ္သူနဲ႔ ေတြ႔ေပးရေအာင္ေပါ႔။ ရန္ကုန္ကုိေရာက္တုန္း ကေလးႏွစ္ေယာက္လုံးကုိ သာသနာ႔ေဘာင္တက္ေစခဲ႔တယ္။ ၾကည္ႏူးလုိက္တာ။ ေရစက္ခ်ေနတဲ႔ ငါ႔လက္ေတြ တုန္ေနခဲ႔တယ္။ ေမေမ႔မ်က္ႏွာမွာ အျပံဳးေတြ လင္းလက္ေနခဲ႔တယ္။ ငါ ရဟန္းဒါယိကာမ ျဖစ္ခဲ႔ျပီေလ။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္။

ကေလးေတြနဲ႔အတူတူ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဆင္းမလားျပည္နယ္ကုိ သြားခဲ႔တယ္။ မုိက္ကယ္က စာတမ္းေတြ ျပဳစုေနခဲ႔တယ္။ အဂၤလန္ကုိလည္း ငါ ခဏျပန္ခဲ႔ေသးတယ္။ ေမေမ႔ကုိ ေဆးရုံတင္ထားတာကုိ သြားျပီး ေစာင္႔ေရွာက္ဖုိ႔ေပါ႔။ စက္တင္ဘာလထဲမွာ ငါတုိ႔မိသားစုေတြအားလုံး ေအာက္စဖုိ႔ကုိ ျပန္လာခဲ႔ၾကတယ္။

ငါ႔ရဲ႔ Advanced Degree အတြက္ Lodon School of Oriental and African studies မွာ စာရင္းေပးခဲ႔တယ္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ မတ္ (၃၁) ရက္ေန ့။

တယ္လီဖုန္းသံျမည္လာခဲ႔တယ္။ ခါတိုင္းလုိပဲ ေကာက္ကိုင္လုိက္ခဲ႔တယ္။ ဒါေပမယ္႔ ၾကားလုိက္ရတဲ႔ သတင္းကေတာ႔ ခါတုိင္းလုိ မဟုတ္ခဲ႔ဘူး၊ ေမေမေလျဖတ္သြားတယ္တဲ႔။

ေနာက္တစ္ေန႔မွာပဲ ေလယာဥ္နဲ႔ ရန္ကုန္ကုိ ငါထြက္ခြာခဲ႔တယ္။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္းပဲ ေမေမရွိေနတဲ႔ ေဆးရုံကုိ အေျပးသြားခဲ႔တယ္။ ေမေမရယ္ … မွတ္ေတာင္ မမွတ္မိေတာ႔ဘူး။ ေမေမ ခံစားေနရတဲ႔ ေ၀ဒနာကုိ ငါလဲယူလုိ႔ရႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ယူပစ္ခ်င္လုိက္တာ။ ကုတင္ေပၚမွာ လဲေလ်ာင္းေနတဲ႔ ေမေမ၊ ငါ႔ကုိ ၾကိဳးစားျပဳံးျပေနတဲ႔ေမေမ၊ ေတာ္ေတာ့ကုိ ေျပာင္းလဲသြားခဲ႔တာပဲေနာ္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႔ၾကီးမွာလည္း ႏုိင္ငံေရးေတြ စတင္ရႈပ္ေထြးေနတယ္။ အျမင္မေတာ္စရာေတြ၊ စိတ္တုိင္းမက်စရာေတြနဲ႔ ျပည္႔ႏွက္ေနတယ္။ (၈) ရက္၊ (၈) လ၊ (၁၉၈၈) ခုႏွစ္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အေရးေတာ္ပုံ ဆင္ႏဲႊဲခဲ႔ၾကတယ္။

စစ္အာဏာရွင္ရဲ႔ ေသနတ္သံမ်ားၾကားမွာ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူအမ်ား ေသြးေျမက်ခဲ႔ရတယ္။ ေသနတ္ဆုိတာ မုိးေပၚေထာင္မပစ္ဘူးတဲ႔။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိ ေသနတ္ၾကိမ္းၾကိမ္းသြားခဲ႔တယ္။ ရာဇ၀င္ေတြလည္း ရုိင္းခဲ႔ရျပီ အဖသခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းရယ္ …

စက္တင္ဘာ (၁၈) ရက္ - စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလုိက္ျပီတဲ႔။ ငါ ဘာလုပ္ရမလဲ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဒါေတြကို ငါမသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး အဂၤလန္ကုိ ျပန္သြားမလား၊ ဒါဆုိရင္ေတာ႔ ငါ႔မိသားစုနဲ႔အတူတူ အသိုက္အျမံဳမပ်က္ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနလုိ႔ရတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ေသခ်ာတယ္၊ ငါ လိပ္ျပာမလုံဘူး။ ငါ႔ကုိယ္ထဲမွာ အာဇာနည္ေသြးေတြ စီးဆင္းေနတယ္။ သူတုိ႔ကုိ ငါရွက္တယ္၊ ငါ မျပန္ဘူး။ ငါ ဒီမွာေနမယ္။ ငါ႔တုိင္းျပည္ ငါ႔လူမ်ိဳးအတြက္ ငါ႔ရဲ ႔ေပးဆပ္မႈ အခန္းက႑ စတင္ခဲ႔ျပီ။

သူတုိ႔ ငါ႔ကုိ လုိအပ္ေနျပီလုိ႔ ငါ ခံစားရတယ္။ ဟုတ္တယ္၊ ငိုေၾကြးေနတဲ႔ ျပည္သူေတြကုိ ငါ မ်က္ကြယ္မျပဳႏုိင္ဘူး။ ငါဒီမွာေနမယ္၊ ငါ မျပန္ေတာ႔ဘူး။ ငါခ်စ္တဲ႔ ငါ႔ျပည္သူေတြအတြက္၊ ငါခ်စ္တဲ႔ ငါ႔ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္၊ ငါခ်စ္တဲ႔ ငါ႔ေဖေဖအတြက္ ငါ ျမန္မာျပည္မွာေနျပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္ဖယ္ရွားမယ္။ လူတုိင္း ကုိယ္႔အခြင္႔အေရးကုိ ကုိယ္လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးယူႏုိင္ေအာင္ ငါ ၾကိဳးစားမယ္။ ဟုတ္တယ္။

NLD ကုိ စက္တင္ဘာ (၂၄) ရက္ေန႔မွာ စတည္ေထာင္တယ္။ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးအေနနဲ႔ ငါ ပါ၀င္လႈပ္ရွားတယ္။ ဂႏၵီရဲ႔ အဟိ ံသလမ္းစဥ္ကုိ ငါစြဲျမဲစြာ ယုံၾကည္ခဲ႔တယ္ေလ။ ဒါကို ငါအသုံးခ်ခဲ႔တယ္။ စစ္ဘီလူးရဲ႔ မ်က္ႏွာဖုံးကုိ အၾကမ္းမဖက္ အႏုနည္းနဲ႔ ခြာခ်ျပႏိုင္ခဲ႔တယ္။

ငါ႔ကို အေသေတာင္ ပစ္သတ္ေတာ႔မလုိ႔တဲ႔။ ေသနတ္ေျပာင္းေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထားလုိက္ၾကတာ။ တည္ျငိမ္စြာနဲ႔ သူတုိ႔ဆီကုိ ဦးတည္ျပီး လွမ္းေလွ်ာက္သြားခဲ႔တယ္။ င႔ါရင္ထဲက ခုိင္က်ည္တဲ႔ သစၥာတရားနဲ႔ ေျဖာင္႔မွန္တဲ႔ ေမတၱာဓာတ္ကုိ သူတုိ႔ မလႊမ္းမုိးႏိုင္ပါဘူးေလ။

သူတုိ႔ၾကားထဲက ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားတဲ႔ ငါ႔ကုိ လူထုၾကီးက ေဟး …. ဆုိျပီး တခဲနက္အားေပးလုိက္ၾကတာ၊ ငါ႔မွာ ၾကက္သီးေတြေတာင္ ထလုိ႔။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၂၇) ရက္။

ေမေမ ေဒၚခင္ၾကည္ အနိစၥေရာက္ခဲ႔ျပီ။ ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ ေမေမရယ္။ ေမေမ႔အသက္ (၇၆) ႏွစ္ထိ အမ်ားအက်ိဳးကို သယ္ပုိးေဆာင္ရြက္ခဲဲ႔တဲ႔ ေမေမ႔အတြက္ ေကာင္းကင္ဘုံက လက္ကမ္းၾကိဳဆုိေနမယ္လုိ႔ သမီးခုိင္မာစြာယုံၾကည္ေနပါတယ္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၂) ရက္။

ေမေမ႔ရဲ႔ ေနာက္ဆုံးခရီးကုိ လုိက္ပုိ႔ၾကတဲ႔ ျပည္သူေတြ မနည္းဘူးေမေမရယ္။ ေမေမ႔ကို ျမင္ေစခ်င္လုိက္တာ။ ေမေမ႔ကုိ သျဂိဳဟ္တဲ႔ေန႔မွာပဲ ေမေမ႔ရုပ္ကလာပ္ေရွ႔မွာ သမီး တုိင္တည္သစၥာျပဳခဲ႔တယ္။ ေဖေဖနဲ႔ ေမေမတုိ႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးအတြက္ ေသသည္အထိ ေကာင္းက်ိဳးသယ္ပုိး ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကတယ္။ ဒီတာ၀န္ကုိ ေက်ျပြန္ေအာင္ သမီး ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ပါ႔မယ္။ သမီးေသသည္ထိေပါ႔။

ငါ႔ကုိ လုိက္ေနွာင္႔ယွက္ေနတဲ႔ အတားအဆီးေတြၾကားထဲကပဲ ငါတုိ႔ NLD ပါတီ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ျခြင္းခ်က္မရွိ အႏုိင္ရခဲ႔တယ္။ အရွက္မရွိလုိက္ၾကတာေလ။ ငါတုိ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကုိ လုိက္ဖမ္းတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြရလာဒ္ကို အက်ဳံးမ၀င္ပါဘူးလုိ႔ ေျဗာင္ျငင္းတယ္။ ငါ႔ကုိလည္း အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ခဲ႔တယ္။

အဲဒီ႔ကတည္းကပဲ ငါ႔ကုိျပန္လႊတ္လုိက္၊ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ျပန္ခ်လိုက္နဲ႔။ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ေတြ လွည္႔ကစားခဲ႔တယ္။ ငါ႔အေပၚ ရက္စက္လုိက္ၾကတာ။ ကုိယ္ခ်င္းမစာလုိက္ၾကတာ။ ေျပာရက္လုိက္ၾကတာ။ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယုိေတြနဲ႔ ငါ႔နာမည္ကုိ ဖ်က္ဆီးလုိက္ၾကတာ။ ႏုိင္ငံအေပၚ သစၥာေဖာက္သူတဲ႔၊ လူမ်ိဳးျခားနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳသူတဲ႔။ ဒါေတြကို ငါတုံံ႔ျပန္မေနခ႔ဲပါဘူး။ ငါလုပ္စရာရွိတာေတြကုိပဲ ေအးေအးေဆးေဆး မမွားရေအာင္ ငါလုပ္ခဲ႔တယ္။ ဒီလုိအခ်ိန္ေတြမွာ ငါ႔အေနနဲ႔ပုိျပီးတည္ျငိမ္ဖုိ႔လုိတယ္ေလ။

ငါ႔ကုိ ႏုိဘယ္လ္ဆုေပးတဲ႔အေၾကာင္းကုိ ရွားရွားပါးပါးေတာင္းဆုိထားရတဲ႔ ေရဒီယုိအစုတ္ေလးတစ္လုံးကတစ္ဆင္႔ ငါၾကားသိခဲ႔ရတယ္။ ငါ႔သားၾကီး အဲလက္စ္က အခမ္းအနားမွာ ငါ႔ကုိယ္စား ေက်းဇူးတင္စကားေျပာသတဲ႔ေလ။ ေမေမဂုဏ္ယူပါတယ္ သားၾကီးရယ္။ ေမေမ႔အတြက္ရတဲ႔ ဆုေၾကးေငြကုိ ျမန္မာျပည္က ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားေတြကို ပံ႔ပုိးကူညီေနတာ ခုခ်ိန္ထိပဲေလ။

ေမေမက ကုိယ္က်ိဳးရွာသူ ဟုတ္မဟုတ္ဆုိတာ သားတုိ႔အသိဆုံးပါ။ သားတုိ႔ကုိ ပစ္ထားခ်င္လုိ႔ ပစ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သားတုိ႔ကုိ သိပ္ခ်စ္တာေပါ႔။ သားတုိ႔နဲ႔ အတူတူသိပ္ေနခ်င္တာေပါ႔။ ဒါေပမယ္႔သားတုိ႔ရယ္၊ သားတုိ႔ကုိ ခ်စ္တဲ႔အခ်စ္ေတြထက္ နိမ္႔က်ႏြမ္းပါးေနတဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူလူထုကုိ ေမေမ ပုိခ်စ္မိတယ္။ ဒါကို သားတုိ႔ ခြင္႔လႊတ္နားလည္ေပးၾကပါေနာ္။ သားတုိ႔အေပၚ ဂရုမစုိက္မိခဲ႔တာေတြကို ေနာင္ဘ၀ဆုိတာေတြမွာ ျပန္ဆုံေတြ႔ခဲ႔ရင္အတုိးခ်ျပီး ျပန္ေပးဆပ္ပါမယ္ သားတုိ႔ရယ္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ (၃၀) ရက္။

ရက္စက္လုိက္ၾကတာကြယ္။ ရက္စက္လုိက္ၾကတာ၊ ျမင္ရၾကားရတာ ယုံႏုိင္စရာေတာင္မရွိဘူး။ သတ္ေဟ႔သတ္ဟ ခ်ေဟ႔ခ်ဟ ဆုိတဲ႔ စစ္ဘီလူးရဲ႔ ၾကိဳးဆဲြရုပ္ေတြေအာက္မွာ တုိင္းျပည္ရဲ႔ အညႊန္႔အဖူးေလးေတြ လြင္႔ေၾကြခဲ႔ရရွာျပီ။ အဲဒီ႔ညက ေကာင္းကင္ျပာၾကီးမွာေတာင္ ေသြးေရာင္ေတြ လႊမ္းေနခဲ႔တယ္။

ရင္ထဲမွာ ဆုိ႔နစ္လုိက္တာ ခ်စ္သားခ်စ္သမီးတုိ႔ရယ္။ သားတုိ႔သမီးတုိ႔ ေကာင္းရာသုဂတိလားႏုိင္ၾကပါေစ။ ဒီလုိအျဖစ္ဆုိးမ်ိဳးကုိ ဘယ္ဘ၀မွာမွ ထပ္မံ မၾကံဳေတြ႔ႏုိင္ၾကပါေစနဲ႔ေတာ႔လုိ႔ ေမေမစု ဆုေတာင္းေပးပါတယ္ကြယ္။ ဒီပဲယင္းရဲ႔ အက်ည္းတန္ညတစ္ခုေပါ႔။

အခ်ိန္ေတြလည္း အေတာ္ၾကာခဲ႔ျပီေလ။

ျပည္သူလူထုေပါင္းမ်ားစြာလည္း အသက္ခႏၵာ စြန္႔လႊတ္ခဲ႔ရရွာျပီ။ ငါ႔ကို ျပန္လႊတ္ရင္ဆုိတဲ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္နဲ႔ ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနသူေတြလည္း ႏြမ္းလ်လွပါျပီ။ မ်က္စိကုိမွိတ္၊ နားကုိပိတ္ျပီး တရားစီရင္ခ်င္သူေတြရဲ႔ အတၱမ်ားေအာက္မွာ အမွန္တရားက ကမၻာကုိပတ္ဖုိ႔ သူ႔ဖိနပ္ေလး လုိက္ရွာေနတုန္းပဲ။

ေႏြမုိးေဆာင္းေပါင္းမ်ားစြာလည္း ငါ႔ျခံ၀င္းထဲမွာ က်ေရာက္ခဲ႔ျပီ။ ငါ႔ ပါးျပင္ေပၚမွာလည္း အေရးအေၾကာင္းတစ္ခ်ိဳ႔ ေနရာယူခဲ႔ျပီ။ ငါ႔အသက္လည္း ၆၄ နွစ္ထဲ ေရာက္ခဲ႔ျပီ။ ငါ႔သားေတြလည္း အိမ္ေထာင္ရက္သားက်သူက်နဲ႔ အေျခက်ကုန္ျပီ။

ငါ႔မွာေတာ႔ ... ငါခ်စ္တဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြကေတာ႔ .... ငါျမတ္ႏုိးတဲ႔ ျမန္မာျပည္ကေတာ႔ …. သံတုိင္ေတြေနာက္မွာ ငုိရႈိက္ေနဆဲပဲေလ။

ကုတင္တုိင္ကုိ လက္နဲ႔ကုိင္ျပီး အားယူလုိ႔ ငါထလုိက္တယ္။ အျပင္မွာ ေနျခည္ေတြ ျဖာေနျပီေနာ္။

ေရဒီယုိထဲက ဆုေတာင္းသံေတြ တစ္သဲသဲနဲ႔ ၀င္လာမစဲျဖစ္ေနတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ... က်န္းမာပါေစ ... ခ်မ္းသာပါေစ ...

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ... က်န္းမာပါေစ ... ခ်မ္းသာပါေစ ...

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ... က်န္းမာပါေစ ... ခ်မ္းသာပါေစ ... တဲ႔။

က်လုဆဲဆဲ မ်က္ရည္တစ္ခ်ိဳ႔ကို သိမ္းဆည္းလုိက္ျပီး အခန္းျပတင္းကုိဖြင္႔လုိက္တယ္။ ငါ႔ကုိ ေစာင္႔ၾကည္႔ေနရတဲ႔ ရဲေဘာ္ေလးတစ္ေယာက္က ငါ႔ကုိ အလန္႔တၾကားေမာ႔ၾကည္႔တယ္။ မေၾကာက္ပါနဲ႔ သားရယ္။ ငါ႔ရဲ႔ ေအးျမတဲ႔ အျပဳံးေအာက္မွာ ခက္ထန္တဲ႔ ေသနတ္ေျပာင္း၀ေလး တုိးလွ်ိဳးလုိ႔ ငါ႔ကုိ ဦးညႊတ္တယ္။ သား စာဆက္က်က္ပါကြယ္ .. စိတ္ကုိေအးေအးသာထားပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆုိတာ ဘယ္ေတာ႔မွ ထြက္ေျပးမယ္႔ မိန္းမစား မဟုတ္ပါဘူး။ တုိင္းျပည္အတြက္၊ လူမ်ိဳးအတြက္၊ အရုိးေၾကေၾက၊ အေရခမ္းခမ္း အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ အသက္နဲ႔ ဘ၀ကိုပါ ေပးလႉထားတဲ႔ အာဇာနည္မိန္းမပါ။

ဒီသစၥာစကားမွန္ရင္ ငါခ်စ္တဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ၾကီး အေမွာင္ကုိေဖ်ာက္လုိ႔ အလင္းေန႔သစ္မ်ားကုိ

ၾကိဳဆုိႏိုင္ပါေစသား။ ငါရွင္သန္ေနဦးမွာပါ။ မေသမခ်င္းေပါ႔။

ေနေရာင္ျခည္ရဲ႔ ႏႈတ္ဆက္မႈကုိ အသာတၾကည္ခံယူျပီး ဘုရားစင္ဖက္ကုိ လွမ္းေလွ်ာက္ခဲ႔တယ္။ အရွင္ဘုရားရဲ ႔ ေမတၱာကရုဏာေတာ္ေအာက္မွာ ဘုရားတပည္႔ေတာ္မ ျငိမ္းခ်မ္းရပါေစသား၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစသား၊ ငိုရႈိက္သံမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္ပါေစသား၊ မတရားမႈမ်ား ဖယ္ခြာႏုိင္ပါေစသား။

ကြယ္လြန္သူ ေဖေဖဦးေအာင္ဆန္းႏွင္႔ ေမေမေဒၚခင္ၾကည္ … က်ဆုံးေလျပီးေသာ အာဇာနည္အမ်ိဳးေကာင္းသား ရဟန္းရွင္လူမ်ား ... အမွ် အမွ် အမွ် … သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။

(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ အတၳဳပၸတၱိ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1991/kyi-bio.html အား အေျခခံ၍ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပန္လည္ ခံစားေဖၚက်ဴးေရးသားခဲ့ေသာ မူလစာေရးသားသူအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေႀကာင္း ေဖၚျပအပ္ပါသည္)။

Aung San Suu Kyi - Biography

nobelprize.org

Nobelprize.org, The Official Web Site of the Nobel Prize

ကိုမ်ိဳးသက္ေဆြအားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..


ေလာင္းလုံ NLD အဖြဲ႕ဝင္မ်ားနွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္မွာ ယေန႕ေတြ႕ရတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္(Photo..ခြန္ဒီးယမ္)

လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲဖုိ႔ အတြက္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေျခလွမ္းမ်ားကို သုံးသပ္ၿပီး၊ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔က တပ္မေတာ္ႏွင့္၊ အစုိးရႏွင့္ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ေရးကုိ ေရွး႐ႈေနသည္ ဆုိေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ ၾကားလုိက္ရပါသည္။ သည္အခါမွာ ေမးခြန္းတစ္ခု ေပၚလာပါသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိ႔က ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္စရာ ဘာအေၾကာင္းမ်ား ရွိပါသလဲ။
ေနာက္ေၾကာင္းကုိ အနည္းငယ္ ျပန္ၾကည့္ဖုိ႔ လုိပါမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သူ ႏုိဘယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္၊ ၁၉၉၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိထား ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္၊ ေနအိမ္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ခံထားရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကုိ ၁၃ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၀ ညေန ၅း၀၀ နာရီက လႊတ္ေပး လုိက္ပါသည္။ လႊတ္မိန္႔ကုိ ရဲမွဴးခ်ဳပ္က ဖတ္ျပပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေနထုိင္ လႈပ္ရွားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဘာ အေႏွာင္အဖြဲ႕မွ ဆက္လက္ ရွိမေနေၾကာင္းတုိ႔ကုိလည္း ေျပာပါသည္။
ေနာက္တစ္ေန႔ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၀ နံနက္ ၁၂ နာရီ ေလာက္မွာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ ေရႊဂုံတုိင္ လမ္းေပၚက အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ဌာနခ်ဳပ္ ႐ုံးစုိက္ရာ ေနရာကေန ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဓိက ေျပာသြားခဲ့သည္မွာ အာဃာတ မထားေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး နည္းလမ္းကုိ ယုံၾကည္ေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က-
“...အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးကိစ္ၥကုိ ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္သြားမွာပါ၊ ဒါဟာ အေရးႀကီးတယ္၊ ကၽြန္မ စိတ္ထဲမွာေတာ့ ဘယ္သူပဲ၊ ဘာျဖစ္လုိ႔၊ ဘယ္သူနဲ႔ေတာ့ျဖင့္ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္လုိ႔ မရဘူး၊ ဘယ္သူနဲ႔ေတာ့ျဖင့္ စကားေျပာလုိ႔ မရဘူး ဆုိတာ လုံး၀ မရွိဘူး၊ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ရွိရင္ လုပ္လုိ႔ ရရမယ္၊ စကားေျပာခ်င္တဲ့စိတ္ရွိရင္ စကားေျပာလုိ႔ ရရမယ္၊ ကၽြန္မကေတာ့ ဒီလမ္းအတုိင္း သြားမွာပဲ၊ ဒီလမ္းအတုိင္း သြားတဲ့အခါမွာေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ဘက္က ျပည္သူ႔ အင္အားေတြ လုိပါတယ္ဆုိတာ အခုဒီမွာ ေျပာၿပီးေတာ့ အသိေပး ေၾကညာလုိက္ပါၿပီ၊ ကၽြန္မတုိ႔ ဒီမုိကေရစီအတြက္ လုပ္ေနတဲ့ အစုအဖြဲ႕ေတြ အားလုံးနဲ႔ ကၽြန္မတြဲၿပီး လုပ္ခ်င္တယ္၊ ကၽြန္မ ယုံၾကည္တာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ယုံၾကည္တယ္၊ တရား ဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ ယုံၾကည္တယ္၊ အဲဒါေတြ အတြက္ေတာ့ ကၽြန္မ အၿမဲတမ္း လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ၊ ပုဂ္ၢဳိလ္ေရးအရ ဘယ္သူ႔ကုိ မုန္းလုိ႔ ဘယ္၀ါ့ကုိ မုန္းလုိ႔ဆုိၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ အဲဒီစိတ္ေတြ ကၽြန္မမွာ မရွိဘူး၊ အခ်ိန္လည္း မရွိဘူး” ဟု ေျပာခဲ့ သည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္၏ တစ္သမတ္ တည္း ရွိခဲ့ေသာ သေဘာထားျဖစ္ပါသည္။ ယခုထိလည္း ဒီသေဘာထား ျဖစ္သည္ကုိ ရွစ္ေလးလုံး ေငြရတု အထိမ္းအမွတ္ ပြဲမွာ အတိအလင္း ထပ္မံ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဒီသေဘာထားက ျပည္သူ႔ သေဘာထားပဲ ျဖစ္သည္။
ျပည္သူလူထုက ဒူးေထာက္ အညံ့ခံ အေလွ်ာ့ေပးၿပီး ဒီမုိကေရစီ နင္းေခ်ခံရတာကုိေတာ့ ဘယ္ေသာအခါမွ လက္ခံမွာ မဟုတ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပဳတ္တုိက္၊ အျပတ္ရွင္းဖုိ႔ဆုိသည့္နည္းကုိ စိတ္ပ်က္လွၿပီ။ အင္အားစု၀င္မ်ား အသက္ေသြးေတြ စေတးေနရတာကိုလည္း စိတ္မခ်မ္းေျမ့ေတာ့ ၿပီ။ ေသနတ္သံမ်ား၊ ေသြးသံရဲရဲမ်ားကုိလည္း မၾကည့္လုိ၊ မျမင္ လုိၾကေတာ့ၿပီ။

မေက်နပ္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိေကာင္းရွိမည္၊ အားမရတာေတြလည္း ရွိေကာင္းရွိမည္၊ စိတ္ပ်က္ရတာအခ်ဳိ႕လည္း ရွိေကာင္းရွိမည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုက ၈၈ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ ကာလ ကတည္းက ယေန႔အခ်ိန္ အထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ မင္းကုိႏုိင္၊ ကုိကိုႀကီးစသည့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ားအေပၚ အင္တုိက္အားတုိက္ ယုံၾကည္မႈ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုက ဒီလုိ ယုံၾကည္မႈမ်ဳိး ရွိေနသည္မွာ ပုဂ္ၢဳိလ္ေရး မဟုတ္။ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ လမ္းစဥ္ကုိ ယုံၾကည္တာ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုကုိ အထင္ေသးလုိ႔ မရပါ။ အထူးသျဖင့္ ယေန႔ ျမန္မာ ျပည္သူလူထုႀကီးမွာ မိမိတုိ႔၏ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားၾကားမွာ ေနခဲ့ၾကရၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ အေထြေထြ ျပႆနာမ်ား ႀကီးထြား ေနသည္ ဆုိတာကုိ လြန္စြာမွ နားလည္ၾကသည္။ ဒီလုိ ႏုိင္ငံေရး ရင့္က်က္သည့္ အျမင္ ရွိေနသည့္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚ ယုံၾကည္ၾကတာျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးက ၁၉၈၈ ျပည္သူ႔ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံႀကီးမွာ အာဏာရွင္ အစုိးရကုိ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ထြက္တုိက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အစုိးရ ဘာလုပ္လုပ္ ဆန္႔က်င္ေနတာ မဟုတ္။ အစုိးရသစ္ ဆုိတာ ယခင္ တပ္မေတာ္ အာဏာသိမ္း အစုိးရကုိ အေျခခံၿပီး ေပၚေပါက္ လာတာကုိ ျပည္သူက သိပါသည္။ အစုိးရအဖြဲ႕မွာ စစ္ရာထူးရွိသူ အနည္းငယ္ရွိၿပီး၊ အမ်ားစုမွာ အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ဆုိတာကုိ မသိတာ မဟုတ္။ ဒါနဲ႔ပဲ အစုိးရ တက္လာတာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၾကစုိ႔ ဆုိသည့္ ျပည္သူလူထု မဟုတ္။

အစုိးရသစ္ ေပၚလာၿပီးသည့္ေနာက္ သမ္ၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သူ၏ အစုိးရအဖြဲ႕၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥက္ၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဥက္ၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္တုိ႔ ဘာေတြကုိ ဘယ္လုိ ကုိင္တြယ္ၿပီး၊ ဘယ္လုိ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေနၾက သည္ဆုိတာကုိ မသိလုိက္ မသိဘာသာ ေနၾကတာ မဟုတ္။ သိေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး၊ လက္ခံစရာမ်ားကုိ လက္ခံၿပီးေနတတ္ ေသာ ျပည္သူလူထု ျဖစ္သည္။ မည္းမည္း ျမင္တုိင္း ဆန္႔က်င္ ေနၾကတာ မဟုတ္။ အဆင္သင့္တုိင္း၊ အခြင့္ ႀကံဳတုိင္း ဆန္႔က်င္ တုိက္ခုိက္ေနတာ မဟုတ္။ ႏုိင္ငံေရးအရ ျဖစ္ေစ၊ မူအရ ျဖစ္ေစ၊ ဆန္႔က်င္စရာအေၾကာင္း ေပၚလွ်င္ေသာ္မွ အခ်ိန္အဆႏွင့္ ေနတတ္ေသာ ျပည္သူလူထု ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ လူထုက ဒီေလာက္ မညံ့။

အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးမွာ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ား၊ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား ေသာ လက္နက္ကုိင္ အင္အားစုမ်ား ရွိသည္။ ဒီလုိ အေနအထား တြင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု အားလုံးက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈတုိ႔အတြက္ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးမူကုိ ကုိင္စြဲၿပီး ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္သည္။ ဒါကုိပဲ ျပည္သူလူထုက အားေပးရင္း ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကတာ ျဖစ္သည္။ ဒါဟာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏုိင္ငံေရးသက္သက္မွ် မကဘဲ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပမွာ ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားနဲ႔ပါ ေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္သည္။ ဒါဟာ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု အားလုံးအတြက္ ရဲရင့္ေသာ ေျခလွမ္းသစ္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာမွာပဲ ဟု ျပည္သူလူထုက ေမွ်ာ္လင့္ ယုံၾကည္ေနၾကတာ ျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔ေသာ အေနအထားတြင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန တုိးျမင့္လာေရး၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒီမုိကေရစီ ျပည့္၀ ခုိင္မာေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔ ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးက အခရာက်သည့္ အေရးတစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။ ဒါက အညႇာျဖစ္ သည္။ တုိင္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးကုိ ဆန္စဥ္ရာ က်ည္ေပြ႕ လုိက္ ေျဖရွင္းေနလုိ႔ မရ။ အရင္းအျမစ္ကုိ ကုိင္တြယ္ရမည္။ ဒါကုိ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းရမည္မွာ အမွန္ပဲျဖစ္သည္။ ဒါကုိ ကုိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ျခင္းဟု ႐ႈျမင္လုိ႔ မရႏုိင္။ ဘယ္သူကမ်ား ဘယ္သူ႔ကုိ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ခ်င္ပါမည္ နည္း။

စုိးရိမ္ပူပန္ရမည္က ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားကုိ မဟုတ္။ စုိးရိမ္ပူပန္ရမည္က ျပည္သူလူထုကုိ မဟုတ္။ စုိးရိမ္ပူပန္ရမည္က ျပည္သူလူထု၏ ဥာဏ္ရည္ၪာဏ္ေသြးႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ႏုိင္ငံေရးအျမင္ ရင့္သန္မႈကို မဟုတ္။

ျပည္သူ႕ေခတ္ အယ္ဒီတာ
၅ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၃


(UPI မွ 7 Oct 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar facing Constitutional crisis” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။)

၂၀၀၈ ခုႏွစ္က အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရး အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အာဏာရပါတီက ေျပာၾကားလိုက္ ပါသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္းအလြန္ကာလတြင္ ကသုတ္ကရက္အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္အေျခခံဥပေဒ အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ (သို႔) ေရးဆြဲရန္ ေတာင္းဆိုေနမႈမ်ားကို အာဏာရျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ကန္႔ကြက္လ်က္ ရွိသည္။

အကယ္၍ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္း (သို႔) ျပန္ေရးလွ်င္ ဆိုးဝါးေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို တုိင္းျပည္ ႏွင့္ လူထုက ခံစားရလိမ့္မည္ဟု ၎ပါတီက တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုအေတာအတြင္း အဓိက အတိုက္အခံပါတီ NLD က အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူထု ဆႏၵခံယူရန္ စဥ္းစားေနၿပီး၊ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ထားသည္။

အျငင္းပြားဖြယ္၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္က ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း တစ္ခုလံုးမည္သို႔ အသစ္ေရးဆြဲရမည္ကို ေဖာ္ျပ ထားျခင္း မရွိေပ။ အတိုက္အခံပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကမူ အေျခခံဥပေဒအသစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲ မွသာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕လိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားၾကပါသည္။

“ဒီ အေျခခံဥပေဒမွာ အသစ္ျပန္ေရးဖို႔ ခြင့္ျပဳတဲ့စည္းကမ္းခ်က္ မပါပါဘူး။ ဒီ ကိစၥဟာ တပ္မေတာ္နဲ႔ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။” ဟု NLD ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္ဝင္း က ထိုင္းအေျခစိုက္ ဧရာဝတီသတင္းဌာန သို႔ ေျပာၾကားသည္။

NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မႏွစ္က ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အႏုိင္ရကာ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ယခုထက္ ပိုမိုပါဝင္သင့္သည္ဟု သူမက ယခင္အပတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ခ်ီးက်ဴးႀကိဴဆိုမႈမ်ားကို လက္ခံရရွိေနေသာ္လည္း လူမ်ိဳးေရးအဓိက႐ုဏ္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္း သားစစ္ပဲြမ်ာက ေလာင္းရိပ္မိုးလ်က္ရွိသည္။

လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသည္ အလြန္႐ႈတ္ေထြးကာ မွန္းဆရန္ခက္ခဲေနၿပီး၊ ေနာက္ကြယ္မွ ႏုိင္ငံေရးပေယာဂ ဆရာႀကီးမ်ား၏ လွည့္ကြက္မ်ားကို မၾကာမွီျမင္ေတြ႕ရဖြယ္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆိုထားသည္။

Yangon chronicle

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.