10/18/13

အရင္က စက္မႈ၀န္ႀကီး ယခုေဆာင္းပါးပါ စက္႐ံုမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားကို ရဲရဲေတာက္ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ စက္မႈ ၂ ၀န္ႀကီးကေတာ႕ “ျမန္မာမီနီဆလြန္း””ဟု အရွက္မဲ့စြာအမည္ေပးထားသည္႕ တ႐ုတ္ကားမ်ားကို ၀ယ္ယူတင္သြင္းခဲ႕သူျဖစ္ပါသည္ . . .
(၈-၁၀-၂၀၁၃) ရက္ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂ မွာ အထက္ပါ ေၾကာ္ျငာ ေတြ႕လိုက္ ရပါသည္။ ေၾကာ္ျငာ စာသားအရ ဗဟိုစက္ပစၥည္း၊ စာရင္းအင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနသည္ ေျမေကာ္စက္၊ ေျမတူးစက္၊ လမ္းႀကိတ္စက္ႏွင့္ ေျမသယ္ယာဥ္မ်ားကို ျမန္မာ က်ပ္ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူ လိုေသာေၾကာင့္ ေစ်းၿပိဳင္ အဆုိျပဳလႊာ ဖိတ္ေခၚျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ေၾကာ္ျငာတြင္ ပါရွိေသာ ၀ယ္ယူလိုသည့္ ပစၥည္း အားလံုးမွာ ယခု စက္မႈ၀န္ႀကီး ဌာန (ယခင္-အမွတ္ ၂ စက္မႈ၀န္ႀကီး ဌာန) လက္ေအာက္ရွိ စက္႐ံုမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ခ်ည္းျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။အမွတ္ ၂ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေအာက္ပါ စက္႐ံုမ်ားတြင္ အဆုိပါ စက္ယႏၲရား မ်ားကို ထုတ္လုပ္ၾကပါသည္။

(က) သာဂရရွိ ေျမထိုးစက္၊ ေျမတူး စက္စက္႐ံုမွ ေျမထုိးစက္ Bull-Dozer အစီး ၁၀၀ ႏွင့္ ေျမတူးစက္ (ယခုေၾကာ္ ျငာပါ ေျမေကာ္စက္) (Excarator or BackHoe ) အစီး ၂၀၀ တုိ႔ကို ႏွစ္စဥ္ထုတ္ လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ပါသည္။ (ေျမေကာ္ စက္ (ဘက္ဟိုး) ကို အခ်ဳိ႕ဂ်ာနယ္မ်ား၊ စာေစာင္မ်ားတြင္ “ဘက္ပုိး”ဟု မၾကာခဏ ေရးသား ေဖာ္ျပေနၾကသည္ကို အလြန္ အ႐ုပ္ဆုိးစြာ ေတြ႕ျမင္ ဖတ္႐ႈေနရပါသည္)

(ခ) ဇလြန္ရွိ ယခင္ လယ္ယာသံုးစက္ ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ံုမွ လမ္းႀကိတ္ စက္ Road Roller  အစီး ၁၅၀ကို ႏွစ္စဥ္ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ပါသည္။

(ဂ) မေကြးရွိ (အိႏိ္ၵယႏိုင္ငံ Ta Ta Co.,Ltd. ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္မႈ စက္႐ံု မွ ၂၁ တန္ ထရပ္ကား အစီး ၁,၀၀၀ကို ႏွစ္စဥ္ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ပါသည္။ ၎ထရပ္ကား မ်ားကို ေျမသယ္ယာဥ္ Dump Truck  အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။ …
အစိုးရ ၀န္ႀကီးဌာန အခ်င္းခ်င္း ထုတ္လုပ္/၀ယ္ယူႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ပါလ်က္ ျပင္ပမွ ေစ်းႏႈန္း အဆုိျပဳလႊာမ်ား ေခၚယူရျခင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ ပါနည္း။ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း အရ ေစ်းႏႈန္း အဆုိျပဳလႊာ တင္သြင္းသူ (အနည္းဆံုး) ၃ဦးရွိမွ စိစစ္ ၀ယ္ယူ ရမည္မုိ႔ ျပင္ပသို႔ ေခၚယူသည္လား မသိပါေခ်။ သို႔တည္း မဟုတ္ စက္မႈ ၂ စက္႐ံု မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ အဆင့္အတန္း မမီ၍လား၊ ေစ်းကြက္လုိ အပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္ မထုတ္လုပ္ႏိုင္ ၍လား။ ေတြးစရာေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္လာ ပါေတာ့၏။ ဤေနရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕ျမင္ ၾကားသိ ထားခဲ့ေသာ စက္မႈ(၂) စက္႐ံု အခ်ဳိ႕၏ အေၾကာင္းမ်ားကို တင္ျပ ခြင့္ျပဳပါ။

သာဂရရွိ ေျမထုိးစက္၊ ေျမတူးစက္ စက္႐ံုကို ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုး စက္ယႏၲရား ယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ ေပးရန္ တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Komatsu က နည္းပညာကို ယူလို ခဲ့ေသာ္လည္း ထုိစဥ္က စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရ လက္ထက္ ပိတ္ဆုိ႔မႈ မ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီကို ၾကားခံထား၍ နည္း ပညာဆင့္ပြား ယူခဲ့ရေၾကာင္း ၾကားသိရဖူး ပါသည္။ စက္႐ံု ဖြင့္လွစ္ၿပီး မည္သည့္ စက္ယႏၲရားမွ မည္မည္ရရ မထုတ္လုပ္ႏိုင္ ေသးဘဲ (ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား စုေပါင္း တပ္ဆင္ေပးေန ရသည့္ အဆင့္မွာပင္) စက္မႈ ၂ ၀န္ႀကီးက သူ႕စက္႐ံုမွ ေျမထုိးစက္ေတြ၊ ေျမတူးစက္ေတြ ဘယ္လို ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ၿပီဆုိကာ မစားရ ၀ခမန္း အာေပါင္ အာရင္း သန္သန္ ေျပာၾကား ေနပါေတာ့သည္။ ထုိစဥ္က အထက္ လူႀကီးက ““စက္မႈ(၂) ထုတ္လုပ္ေသာ ေျမတူးစက္ Excavator  ဘယ္ႏွစီး MEC (ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း) ကို ေရာင္းလိုက္”” ဟု မိန္႔ၾကား ခဲ့ပါသည္။ ၎ေျမတူးစက္ မ်ားကို တစ္လလည္း မရ၊ ႏွစ္လလည္း မရျဖစ္လာေသာ အခါ ထုိစဥ္က MEC ၏ အဓိပတိ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦးက အစည္းအေ၀း ေတြမွာ ပဲြၾကမ္း ပါေတာ့သည္။

စက္႐ံုကလည္း ဟုတ္ဟုတ္ျငားျငား ပစၥည္းက မထြက္ေသးရာ စက္မႈ ၂ ၀န္ႀကီးမွာ ၪာဏ္နီၪာဏ္နက္ သံုးၿပီး ထုိင္းမွ ေျမတူးစက္ မ်ားကို ျမ၀တီ၊ ဘားအံ လမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ အစီးလုိက္ ၀ယ္ယူ တင္သြင္း ခဲ့ပါေတာ့သည္။ အဆုိပါ ဂ်ပန္လုပ္ စက္ယႏၲရားမ်ားကို ခပ္တည္တည္ပင္ စက္မႈ ၂ တံဆိပ္တပ္ကာ MEC သို႔ ေရာင္းခ် ေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိစက္ယႏၲရား မ်ားကို နယ္စပ္မွ သြားေရာက္ သယ္ယူ ခဲ့ရေသာ အရာထမ္းမ်ား ယခုထိ စက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ အမႈထမ္း ေနဆဲ ရွိပါေသးသည္။ ဂ်ပန္လုပ္ စက္ယႏၲရားမွာ စက္မႈ ၂ ၀န္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕မွ ““မိတ္အင္သာဂရ”” ဘ၀ ေရာက္သြား ရပါေတာ့၏။

ယေန႔ထိတုိင္လည္း တကယ္တမ္းစံ ခ်ိန္မီ အဆင့္မီအရည္အေသြးမီ ေျမထိုး စက္၊ ေျမတူးစက္မ်ားကို (၀န္ႀကီးကိုယ္ တုိင္ အထူးစီမံကိန္းႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀း ေတြမွာ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာ ေတြမွာ ကိန္းဂဏန္းႀကီးေတြ ျပဴးၿပဲေဖာ္ျပ ခဲ့သလုိ) တစ္ႏွစ္ ေျမထုိးစက္ အစီး ၁၀၀ ေျမတူးစက္ အစီး ၂၀၀ ဆုိသည့္ စံခ်ိန္ကို ျပည့္မီေအာင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။
သာဂရ စက္မႈနယ္ေျမတြင္ ယခင္က ““အႀကီးစား ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ စက္႐ံု”” ““ဘက္စံုသံုး ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္စက္႐ံု”” စသည္ျဖင့္ ေခၚေ၀ၚခဲ့ေသာ အင္ဂ်င္ ထုတ္လုပ္မႈ စက္႐ံု ရွိပါေသးသည္။ စက္မႈ ၂၀န္ႀကီးက ““မိမိ တုိ႔ႏိုင္ငံတြင္ လိုအပ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုး ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္မ်ား၊ သေဘၤာႀကီး မ်ားတြင္ သံုးမည့္ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္မ်ားသာ မက ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား အတြက္ အင္ဂ်င္မ်ားပါ ထုတ္လုပ ္ေပးႏိုင္ေတာ့မည္”” ဟု အားရပါးရႀကီး “ႂကြား”ခဲ့ ဖူးပါသည္။ ၂၀၀၉ မွ ၂၀၁၂ အတြင္း ထုတ္ေ၀ ခဲ့ေသာ သတင္းစာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ျပန္ရွာ ၾကည့္ပါက ၎ႂကြားလံုး မ်ားကို မၾကာခဏ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔သည္လည္း ကိုယ့္ျပည္တြင္းမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းကသာ အမွန္တကယ္ အရည္ အေသြးေကာင္းမြန္ ေနပါလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ အစား မိမိျပည္တြင္း ျဖစ္ကိုသာ ဂုဏ္ယူ၀င့္ ႂကြားစြာ ရဲရဲတင္းတင္း သံုးလိုၾကပါသည္။

ယခုေတာ့မူ သာဂရ အင္ဂ်င္စက္႐ံုမွ မည္သည့္ကား၊ မည္သည့္ သေဘၤာႏွင့္ မည္သည့္ ေလယာဥ္မ်ား အတြက္ အင္ဂ်င္မ်ား မည္မွ် ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ၿပီးပါသလဲ ဆုိသည္ကို မည္သူမွ် မသိၾကရပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္ (ေလ)၌  ““ေလယာဥ္ ထုတ္လုပ္ျပင္ဆင္မႈ ဌာနခ်ဳပ္”” (စာသားအခ်ဳိ႕ လဲြမွားလွ်င္ ခြင့္လႊတ္ပါ) မ်ား ဖဲြ႕စည္း ဖြင့္လွစ္ ထားၿပီးေၾကာင္း ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ေပရာ ၎တပ္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ေလယာဥ္မ်ားတြင္ သာဂရ အင္ဂ်င္မ်ား တပ္ဆင္ အသံုးျပဳေန သလား မသိပါေခ်။ ထုိ႔အတူပင္ တပ္မေတာ္ (ေရ)မွ စစ္ေသဘၤာ အသစ္မ်ား တပ္ေတာ္၀င္ အခမ္းအနား က်င္းပသည္ကို ျမ၀တီ႐ုပ္/သံသတင္းတြင္ ၾကည့္႐ႈ ဖူးခဲ့ရာ ၎သေဘၤာ အင္ဂ်င္မ်ားမွာ သာဂရ စက္႐ံုမွ ထုတ္လုပ္ေသာ အင္ဂ်င္မ်ား ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မသိလို႔ဘဲ ျဖစ္ပါမည္။
မေကြးရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စက္႐ံုမွာလည္း အိႏိ္ၵယ Ta Ta နည္းပညာႏွင့္ တည္ေဆာက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ (၃၁-၁၀-၂၀၁၀) ရက္တြင္ အထူး စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္လွစြာ ဖြင့္လွစ္ပဲြႀကီး က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အိႏိ္ၵယ သံအမတ္ႀကီး ကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္ ခ်ီးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စက္မႈ ၂ ၀န္ႀကီးက ““၎စက္႐ံုမွ ႏွစ္စဥ္ ၂၁ တန္ထရပ္ အစီး ၁,၀၀၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္””ဟု ကမၻာ သိေၾကညာ ခဲ့ဖူးပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ဆုိလွ်င္ စက္႐ံုဖြင့္ခဲ့သည္မွာ ၂ ႏွစ္ႏွင့္ ၉ လေက်ာ္ပါၿပီ။ သို႔ဆုိလွ်င ္Ta Ta ထရပ္အစီးေရ ၂,၇၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ရွိၿပီး ျဖစ္ရပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္ ၾကားသိရသမွ် ေတာ့ ၎င္းစက္႐ံုမွထုတ္လုပ္သည့္ ထရပ္ ကား အစီးေရ ၁၀၀ ခန္႔သာ ရွိေသးသည္ ဟု ၾကားသိရပါသည္။ ၎ကားမ်ား ထဲမွာပင္ စက္႐ံုမွ ထုတ္လုပ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အိႏိ္ၵယမွ အစီးလိုက္ တင္သြင္း လာေသာ ယာဥ္အေရအတြက္က ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ပါ၀င္ေသးသည္ဟု သိရျပန္ ပါသည္။

၎စက္႐ုံ တည္ေဆာက္စဥ္က  E.D  ကန္ Electro Deposit Coating  ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ ခဲ့ပါသည္။ E.D   ကန္ ဆုိသည္မွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တစ္စီးကို အၾကမ္းထည္ တည္ေဆာက္ တပ္ဆင္ၿပီး ခ်ိန္တြင္ ေအာက္ခ ံေဆးကို လက္/စက္တုိ႔ ျဖင့္ သုတ္ျခင္း၊ မႈတ္ျခင္း မျပဳဘဲ ယာဥ္တစ္စီးလံုးကို ေရကန္ထဲတြင္ ႏွစ္၍ ေဆး၊ ကလုိရင္း ကဲ့သို႔ ေၾကးခၽြတ္ ေဆးရည္မ်ဳိးျဖင့္ စိမ္၍ သံေခ်း၊ အညစ္အေၾကး၊ ဆီအစြန္း အထင္းမ်ား လံုး၀ သန္႔စင္ေအာင္ ေဆး၊ ၿပီးမွ ေအာက္ခံ ေဆးရည္ကန္ ထဲတြင္ ႏွစ္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ျဖင့္ စီးေစၿပီး ကားကိုယ္ ထည္ သံဘားေပၚတြင္ ႀကိဳႀကိဳၾကားၾကား မက်န္ ေဆးစဲြ ေနေအာင္ ျပဳလုပ္ေသာ နည္းပညာသံုး ေဆးစိမ္ကန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ေအာက္ခံ ေဆးစိမ္ၿပီးသည့္ ယာဥ္ကို အပူခ်ိန္ ျမင့္မားစြာျဖင့္ ေပါင္းၿပီးမွ ေဆးမႈတ္ရပါသည္။ ေအာက္ခံ ေဆးစဲြၿမဲ ေကာင္းမြန္သျဖင့္ အေပၚမွ ထပ္မႈတ္ေသာ ေဆးေရာင္ႏွင့္ ေဆးသားမွာ အလြန္စဲြၿမဲ ခိုင္ခန္႔ၿပီး ၾကာရွည္ခံပါသည္။

E.D  ကန္ထဲရွိ ေအာက္ခံ ေဆးအရည္ မ်ား၏ တန္ဖုိးမွာ အလြန္ျမင့္မား လွပါသည္။ မေကြး စက္႐ံုရွိ E.D  ကန္ တည္ေဆာက္ စရိတ္ႏွင့္ ေဆးရည္ တန္ဖုိးမ်ားမွာ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း မ်ားစြာ တန္ေၾကာင္း သိခဲ့ပါသည္။ E.D   ကန္ထဲရွိ ေဆးရည္မွာ အၿမဲမျပတ္ ေမႊစက္ျဖင့္ ေမႊၿပီး အပူခ်ိန္ကိုလည္း သတ္မွတ္ ယူနစ္ တစ္ခုအတြင္း အၿမဲ ရွိေနေအာင္ ထိန္းသိမ္းထား ရပါသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ပမာဏ မ်ားျပားစြာ သံုးစဲြရပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္၍ ေမႊစက္ အလုပ္လုပ္ျခင္း ရပ္သြားလွ်င္၊ အေအးခံ စက္မ်ား ရပ္တန္႔ သြားလွ်င္ ၆ နာရီခန္႔ ၾကာသည္ႏွင့္ ၎ေဆးမ်ား ဓာတ္ပ်က္စီး သြားတတ္ပါသည္။ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း မ်ားစြာကို လႊင့္ပစ္ လိုက္ရသလို ျဖစ္ပါသည္။ ေန႔စဥ္ ကားမ်ားကို အေရအတြက္ မ်ားစြာ စိမ္ေနရလွ်င္ ပံုမွန္လည္ ပတ္ ေမႊေပးႏိုင္လွ်င္ေတာ့ ဓာတ္မပ်က္စီးပါ။
မေကြးကဲ့သို႔ လွ်ပ္စစ္မီး မၾကာခဏ ျပတ္ေတာက္ေသာ ေနရာတြင္ ၃ ႏွစ္ခန္႔ ၾကာသည္အထိ ကား အေရအတြက္ ဆယ္ဂဏန္း အနည္းငယ္မွ်သာ စိမ္ခဲ့ရေသာ အဆုိပါ E.D   ကန္ ဘယ္လုိ ေနမည္ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မေတြးတတ္ပါ ေတာ့ၿပီ။ ထုတ္လုပ္ စာရင္းျပထားေသာ ကားေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ အိႏိ္ၵယမွ အစီးလိုက္ ၀င္လာေသာ ကားမ်ား ျဖစ္ရာ E.D   စိမ္စရာ မလုိပါေခ်။

မေကြး Ta Ta စက္႐ံု ၀န္းထဲမွာပင္ တ႐ုတ္ အကူအညီျဖင့္ ဂီယာေဘာက္ စက္႐ံု တစ္႐ံု တည္လိုက္ ပါေသးသည္။ Ta Ta ထရပ္ (အိႏိ္ၵယကား)မ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဂီယာေဘာက္ မ်ားကို တ႐ုတ္နည္း ပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ ေပးရန္ဟု သိရပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ ဂီယာေဘာက္ အလုံး ၇၀၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ ခဲ့ဖူးပါသည္။

စက္မႈ ၂ ၀န္ႀကီး၏ ထပ္မံ တုိးခ်ဲ႕မည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျမင္းၿခံ အနီးရွိ ဆီမီးခုံ (ဆံမိတ္ခုံ)၌ တည္ေဆာက္မည့္ ထရပ္ ကား၀င္႐ိုး  Truck Axle ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား အတြက္ Mould & Die ထုတ္လုပ္မည့္ စက္႐ံု စီမံကိန္းမ်ား ပါရွိ ပါေသးသည္။ တည္ေဆာက္ေနဆဲ တစ္၀က္ တစ္ပ်က္မွာပင္ ဘာေၾကာင့္မွန္း မသိ ရပ္တန္႔ သြားခဲ့သျဖင့္ ေနာက္ထပ္ သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ မကုန္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပခဲ့ေသာ စက္႐ံုမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ေခ်းေငြ၊ အိႏိ္ၵယ ႏိုင္ငံမွ ေခ်းေငြ ယြမ္၊ ႐ူပီး၊ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း မ်ားစြာျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ တည္ေဆာက္ ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎ ေခ်းေငြမ်ား အတြက္ က်သင့္မည့္ အတုိးမ်ား မွာလည္း ယြမ္၊ ႐ူပီး၊ ေဒၚလာ ဘီလီယံႏွင့္ ခ်ီ၍ ေပးဆပ္ ရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤမွ် မကေသးပါ။

စက္႐ံု အလုပ္႐ံုမ်ား၊ ၀န္ထမ္း ေနအိမ္မ်ား၊ ႐ံုးခန္းမ်ား စသည္တုိ႔ကို တည္ေဆာက္ ရသည့္ စရိတ္ေတြ ကလည္း ျမန္မာေင ြက်ပ္သန္းေပါင္း သန္းႏွင့္ ကုေဋ ႏွင့္ ခ်ီ၍ ရွိပါသည္။
ဤမွ် မ်ားျပားေသာ ေငြေၾကး ပမာဏ တုိ႔မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လို ျပည္သူလူထု၏ အခြန္ေငြျဖင့္ က်ခံ သံုးစဲြခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းျပည္၏ သယံဇာတ တုိ႔ကို ေရာင္းခ် ထုခဲြ၍ ရေသာ ေငြျဖင့္ က်ခံ သံုးစဲြ ရျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ဆုိလွ်င္ ေငြေၾကး ကုန္က်ခဲ့ သေလာက္ စီမံခ်က္ လ်ာထားမႈ အတုိင္း ယာဥ္မ်ား၊ စက္မ်ား၊ ယႏၲရားမ်ား (ကုန္ေခ်ာမ်ား) ထြက္ရွိ လာခဲ့ပါလွ်င္ ဘာမွ ေျပာစရာ မရွိပါေခ်။
ယခုေတာ့မူ တစ္ႏွစ္ကို အစီးေရ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ထြက္ရမည့္ ကားေတြက တစ္ႏွစ္ ေနလုိ႔မွ တစ္ရာျပည့္ေအာင္ မထြက္။ အစီးေရရာႏွင့္ ခ်ီ၍ ထြက္ရမည့္ ကားေတြက တစ္ႏွစ္ေနလုိ႔မွ တစ္ရာျပည့္ ေအာင္မထြက္။ အစီးေရရာႏွင့္ ခ်ီ၍ ထြက္ရမည့္ ေျမထုိးစက္၊ ေျမတူးစက္ ေတြကလည္း ဆယ္ဂဏန္း၊ ခုဂဏန္းပင္ မနည္းထြက္ ေအာင္လုပ္ေနရသည္။ ဂီေယာေဘာက္ ကလည္း ဆယ္ဂဏန္း ခန္႔သာ။ ထြက္လာသည့္ ပစၥည္းေတြ ကလည္း ကားႏွင့္ ယႏၲရားေတြမ ွအပ က်န္အင္ဂ်င္မ်ား၊ ဂီယာေဘာက္ မ်ားကို ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လို သံုးစဲြမွန္း မသိရ။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အသံုးစရိတ္ ေငြေၾကးမ်ား၊ ျပည္သူလူထု၏ အခြန္အခမ်ားကို အလံုးအရင္းျဖင့္ ပံုေအာ သံုးခ်လုိက္ရာ “ဘြား” ခနဲ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု ႀကီးမ်ားေပၚ လာသျဖင့္ ၀မ္းသာရမည္ ႀကံကာရွိေသး၊ ၎စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုႀကီး မ်ားမွာ ဘာပစၥည္းမွ မည္မည္ရရ မထုတ္လုပ္ႏိုင္ဘဲ ရပ္ထားရသည့္ အခ်ိန္က မ်ားေနပါေတာ့ သည္။

သို႔ျဖစ္လွ်င္ ၎စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု မ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ထားေသာ ၀န္ထမ္း မ်ားမွာလည္း လုပ္အား စိုက္ထုတ္ရျခင္း မရွိဘဲ လစာကို ႏုိင္ငံေတာ္မွ (အခြန္ထမ္း ျပည္သူေတြ ထဲမွ) အလကား ထုတ္ေပး ေနရသည့္ သေဘာမ်ဳိး ေဆာင္ေန ပါေတာ့သည္။

လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈလယ္ယာ ဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ လက္တြန္း လယ္ထြန္စက္ စက္႐ံု၊ ေက်ာက္ဆည္ (အင္းကုန္း) ကိုလည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အတြင္းက စက္မႈ ၂ က လဲႊေျပာင္း ယူခဲ့ရပါသည္။ စက္မႈ ၂ ၀န္ႀကီးက ထုိစက္႐ံုတြင္ “ရိတ္သိမ္း ေႁခြ႕ေလွ႔စက္” Combined Harvester မ်ား ထုတ္လုပ္မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ကာ စီမံခ်က္ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေရးဆဲြ ခဲ့ဖူးပါသည္။ ယခုထိ ၾကားရ သမွ်ကေတာ့ ကိုရီးယား ႏုိင္ငံရွိ စက္႐ံု ၂ ႐ံု၊ ၃႐ံုမွ ရိတ္သိမ္းေႁခြ ေလွ႔စက္မ်ား ၀ယ္ယူၿပီး ထံုးစံ အတိုင္းပင္ ““မိတ္အင္အင္းကုန္း”” ခဲ့ပါသည္တဲ့။

ကၽြန္ေတာ္ ေရးသား တင္ျပခဲ့သမွ်မွာ အပိုဆာဒါးေတြ၊ ခ်ဲ႕ကား ထားတာေတြ မပါပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထူး စီမံကိန္း ႀကီးမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖဲြ႕ အစည္းအေ၀းပဲြမ်ား၊ စက္မႈ (၂) စက္႐ံု ဖြင့္ပဲြ မ်ားတြင္ ထုိစဥ္က စက္မႈ ၂ ၀န္ႀကီးက လူသိရွင္ၾကား တုိင္းျပည္သို႔ ေၾကညာခဲ့သည့္ အတုိင္း ေရးသား ေဖာ္ျပ ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူထုအတြက္ အလုပ္ မျဖစ္ေသာ အက်ဳိးမရွိေသာ အဆုိပါ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား၊ စက္႐ုံမ်ားကို ကုန္က် စရိတ္မည္မွ် ရွိသည္၊ မည္သူက တာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္၊ ကုန္ေခ်ာ မည္မွ် ထုတ္လုပ္ ႏိုင္သည္။ ႐ံႈး၊ ျမတ္ မည္မွ်ရွိသည္ စသည့္ စာရင္းဇယား တုိ႔ကို အမ်ားျပည္သူ ေရွ႕ေမွာက္မွာ အားလံုး သိသာ ျမင္သာေအာင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဖာ္ထုတ္ခ်ျပ သင့္ပါၿပီ။ အက်ဳိး မရွိေသာ၊ ကုန္ၿပီးရင္း ကုန္ျဖစ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဘာေၾကာင့္ အ႐ံႈးခံ၊ အမိုက္ခံ ဆက္လုပ္ ေနၾကပါဦး မည္နည္း။ ႐ံႈးမွန္း၊ မွားမွန္း သိလွ်င္ မိမိတုိ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာထက္ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူထု အက်ဳိးကိုသာ ငဲ့ကြက္၍ အမွန္အတုိင္း ၀န္ခံ သင့္ပါၿပီ။ မူလက လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာ ထားခဲ့သည့္ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအားပမာဏကို ျပည့္၀စြာ မထုတ္လုပ္ ႏိုင္ျခင္းမွာ ဘာေၾကာင့္ ဆုိသည္ကို အေျဖရွာ၍ ျပည္သူ လူထုအား အသိေပးသင့္ ပါၿပီ။

ယခု အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးျဖစ္ေနသူ ဦးေအးျမင့္ ““မိမိစက္မႈ၀န္ႀကီး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သမွ်အတြက္ တာ၀န္ ယူရဲသည္၊ ယခင္ ၀န္ႀကီးလက္ထက္က လုပ္ခဲ့သမွ် ကိုေတာ့ မိမိမသိ၊ တာ၀န္မယူႏိုင္””ဟူသည့္ သေဘာမ်ဳိး မီဒီယာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ အတိအလင္း ေျပာသြား ခဲ့ပါသည္။ ဦးေအးျမင့္ ၏ အရင္က စက္မႈ၀န္ႀကီး ယခုေဆာင္းပါးပါ စက္႐ံုမ်ား၊ စီမံကိန္း မ်ားကို ရဲရဲေတာက္ ဦးစီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ စက္မႈ ၂ ၀န္ႀကီးကေတာ့ ““ျမန္မာမီနီဆလြန္း”” ဟု အရွက္မဲ့စြာ အမည္ေပးထားသည့္ တ႐ုတ ကားမ်ားကို ၀ယ္ယူ တင္သြင္း ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။
မွန္ဘီလူး(စက္မႈ-၂ အရာရွိေဟာင္း)
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရးဌာန (သတင္းဌာန) တာ၀န္ခံ ဌာနမွဴးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္သူရက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ အယ္ဒီတာမ်ား ေနာက္သုိ႔ SP ႏွင့္ သတင္း ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား လုိက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တာေမြေအာင္ကုိ၏ ယခင္က ႀကံ႕ခုိင္ေရး လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားမႈမ်ား အတြက္လည္း… ျဖတ္ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ သတိေပးသလုိလုိျဖင့္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာၾကားေၾကာင္း ယခင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း၊ သတင္းစာပညာ သင္တန္းဆင္း တစ္ဦးက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သုိ႔ ေျပာသည္။

ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဌာနသည္ သတင္းဌာန တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယခင္က ႀကံ႕ခုိင္ေရး အသင္း သတင္းစာပညာ သင္တန္းမ်ားကုိ တာ၀န္ခံ ဖြင့္လွစ္ေပးရျခင္း၊ ထုိစဥ္က ႀကံ႕ခုိင္ေရးဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ မီးရထား၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း (ယခုသမၼတ႐ုံး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး) တာ၀န္ခံ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ လုံၿခံဳေရး ဘာသာရပ္ သင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ပါတီ ေထာက္လွမ္းေရးအတြက္ ရန္ပုံေငြသန္း (၁၀၀၀) ဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံ ထားေၾကာင္း၊ သင္တန္းဆင္းလွ်င္ ဂ်ိမ္းစဘြန္းကဲ့သုိ႔ သတင္းေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးခဲ့၍ သတင္းေထာက္လွမ္းေရး တာ၀န္ တက္ႂကြသူ အခ်ဳိ႕မွာ မေလ်ာ္ၾသဇာ သုံး၍ လုပ္ႀကံခံရ သည္အထိ ႀကံ႕ခုိင္ေရးအသင္း နာမည္ပ်က္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သတင္းလုပ္ငန္းမွာ တုိင္းျပည္အတြက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ အသုံးခ် သင့္ေသာ္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ ဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မေလ်ာ္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကား ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႀကံ႕ခုိင္ေရး ေအာက္ေျခတြင္ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ား အခ်င္းမ်ားခဲ့ရေၾကာင္း၊ မသင့္ျမတ္ၾက၍ ပါတီမွပင္ ထြက္ၾကရေသာ သတင္းသမား ေကဒါမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ႀကံ႕ခုိင္ေရး ခ႐ုိင္ ေကာ္မတီ၀င္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သုိ႔ ေျပာသည္။ …

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္မွ ႀကံ႕ခုိင္ေရးမ်ား၏ မေလ်ာ္ၾသဇာသုံး၍ ေအာက္ေျခ၌ ျခစားေနသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားရျခင္းမွာ ျပဳျပင္ ေစလုိျခင္း၊ လက္ရွိ ပါတီဗဟုိ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ လုိေသာ ဒီမုိကေရစီ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ စာနယ္ဇင္းတာ၀န္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ထုိကဲ့သုိ႔ ေရးသား လ်က္ရွိေသာ သံေတာ္ဆင့္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ တာေမြေအာင္ကုိ အပါအ၀င္ အယ္ဒီတာအခ်ဳိ႕အား ႀကံ႕ခုိင္ေရး ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး (သတင္းဌာန) တာ၀န္ခံက ““ေဖာ္ေကာင္ဘညြန္႔ မလုပ္နဲ႔၊ ေခါင္းျပတ္သြားမယ္ …..”” စသည္ ေျပာဆုိ ၿခိမ္းေျခာက္ လ်က္ရွိသည္မွာ ဒီမုိကေရစီ လုိလားေသာ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ၏ အတြင္းသ႐ုပ္မွန္ကုိ ေဖာ္ျပရာေရာက္ေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ ေျပာဆုိခံရသည့္ သတင္းစာပညာ သင္တန္းဆင္း ဦးသန္းျမတ္စုိးက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သုိ႔ ေျပာသည္။

ဦးေက်ာ္သူရသည္ ယခင္က မီးရထား၀န္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ျဖစ္ၿပီး ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္း ၏ တပည့္ရင္း တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ကာ ဦးေအာင္မင္း တာ၀န္ခံ ကုိင္တြယ္ရေသာ ႀကံ႕ခုိင္ေရး အသင္း ရွိစဥ္က ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန (သတင္းဌာန) အတြက္ ဌာနမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ တစ္လေက်ာ္က ဦးေက်ာ္သူရ အေနျဖင့္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္တြင္ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္း၏ သတင္းမ်ားအေပၚ ဦးေအာင္မင္း ေကာင္းေၾကာင္း ေရးသားေ ပးရန္လည္း သံေတာ္ဆင့္ အယ္ဒီတာသုိ႔ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေျပာၾကား ခဲ့ေသးသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ႀကံ႕ခုိင္ေရး ပါတီဌာနခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဌာန တာ၀န္ခံက သံေတာ္ဆင့္ အယ္ဒီတာမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းအတြက္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအတုိင္ပင္ခံ ဦးတင္ထြတ္ကုိ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ““SP က ဘာလုိ႔ လုိက္ရမွာလဲ။ ဘာေတြမွန္းကုိ ငါလည္းမသိဘူး။ ငါေရးတာလည္း မင္းမွတ္မိေသးတယ္မလား။ လူတစ္စု အမုန္းခံမလား၊ ပါတီကုိ အဆုံးခံမလား ဆုိတာေတြ ကုလားထုိင္ေပၚမွာ ေနၿပီး လုပ္ေနလုိ႔မရဘူး”” ဟု ျမန္မာသံ ေတာ္ဆင့္သုိ႔ ေျပာသည္။

ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွ ဦးေက်ာ္သူရကို ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဖုန္းကိုင္၍ ျပန္လည္ ေျဖၾကားမႈ မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွ ျပန္ၾကားေရး ေဒါက္တာ မ်ဳိးေအာင္ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ““အဲဒါတကယ္ ဘာမွမသိဘူး။ ေကာလာဟလေတြ ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။ မဟုတ္ေလာက္ပါဘူး”” ဟူ၍သာ ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္


ဒီဓါတ္ပံုေလးဟာ အရမ္းကိုခံစားရလြန္းပါတယ္
ၾကည့္ေနရင္းနဲ႔ရင္ထဲမွာ လႈိက္ခနဲျဖစ္သြားေစပါတယ္
ေၾသာ္....
သားျပစ္ မယားျပစ္ျပီးတိုင္းျပည္ကိုကာကြယ္ေနရတဲ႔
သူရဲေကာင္းၾကီးေတြေပါ့...

ဒါေပမယ့္
ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကအစိုးရစစ္သားေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး
ဒီလိုမ်ိဳးမခံစားေပးႏိုင္ၾကတာ
ေတာ္ေတာ္ေလးၾကာေနပါျပီ

ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသားေတြကစစ္သားဆိုရင္
မခ်စ္တတ္ဘူးလားး
ဒီလိုလဲမဟုတ္ပါ သိပ္ကိုခ်စ္တတ္လြန္းပါတယ္
ကြ်န္ေတာ္တို႔အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာကြ်န္ေတာ္တို႔အခ်စ္ရဆံုး
စစ္သားေကာင္းၾကီးပါ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလြန္ျပီးခဲ႔တဲ႔ေနာက္
ျဖစ္တည္လာတဲ႔တိုင္းျပည္ရဲ႕အေျခအေနေတြေပၚ
မူတည္ျပီးကိုင္တြယ္ခဲ႔တဲ႔ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕
စစ္တပ္ဟာအရမ္းကိုညံ့ဖ်င္းခဲ႔ပါတယ္

လက္တစ္ဆုပ္စာအာဏာရႈဳးစစ္ဗိုလ္တစ္စုရဲ႕
ကိုယ့္အမ်ိဳးေကာင္းစားေရးေရွ႕တန္းတင္ျပီး
အကြက္ေရႊ႕မွားခဲ႔တာေတြေၾကာင့္ဒီႏိုင္ငံရဲ႕
စစ္တပ္ဟာျပည္သူေတြရဲ႕ေမတၱာနဲ႔တျဖည္းျဖည္းခ်င္း
ေဝးကြာခဲ႔ရတာပါပဲ...

အားလံုးသိျပီးသားျဖစ္တဲ႔
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအမွားေတြ အဆိုးဆံုးေသာ
အမွားေတြကို စစ္တပ္ဟာက်ဴးလြန္ခဲ႔ပါတယ္..

ထားလိုက္ပါေတာ့
ျဖစ္ျပီးခဲ႔တာေတြထားလိုက္ပါေတာ့...

ယခုလက္ရွိအခ်ိန္မွာျမန္မာျပည္ရဲ႕အစိုးရစစ္တပ္(ဝါ)
ၾကံ့ဖြတ္ပါတီရဲ႕စစ္တပ္ဟာျပည္သူေတြအေပၚမွာ
ဘယ္လိုသေဘာထားမလဲ..??
အေျဖကေတာ့ရွင္းပါတယ္
စစ္တပ္ဟာသူနဲ႔မဆိုင္တဲ႔လႊတ္ေတာ္ထဲကေန
ထြက္ေပးတဲ႔ေန႔..
သူနဲ႔မဆိုင္တဲ႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကိုလက္ဝါးၾကီး
အုပ္ထားရာကေန စြန္႔လႊတ္တဲ႔ေန႔..
ျပည္သူေတြအာသာငန္းငန္းျဖစ္ေနတဲ႔
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို
အားတက္သေရာေထာက္ခံျပီး
ျပည္သူနဲ႔တစ္သားထဲရွိေၾကာင္းျပႏိုင္တဲ႔ေန႔
အဲဒီေန႔ေတြေရာက္လာခဲ႔ရင္ေတာ့
စစ္တပ္ဟာစကားတစ္ခြန္းမွမေျပာရပဲ
ျပည္သူေတြကိုအေျဖေပးျပီးသားျဖစ္ပါလိမ့္မယ္..

ေရာက္ေစခ်င္ပါျပီ..
အဲဒီလိုေန႔ရက္ေတြကိုျမန္ျမန္ေလးေရာက္ေစခ်င္ပါျပီ
ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံကိုကာကြယ္ရန္အတြက္
သားျပစ္မယားျပစ္ျပီးကိုယ့္တာဝန္ကို
ေက်ျပြန္ေနတဲ႔စစ္သားစစ္စစ္ၾကီးေတြကို
ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမင္ခ်င္လွပါျပီ..

ကြ်န္ေတာ္တို႔
ျမင္ပါရေစေတာ့....။ ။

ေအးခ်မ္းသူ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္၊ ပါတီတစ္ခုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ဟိုဘက္က အိမ္ရွင္ အစိုးရနဲ႔ ညိႇၿပီး ေဆာင္ရြက္တဲ့ကိစၥမို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ဘာမွသီးျခား မွတ္ခ်က္ ေပးစရာမရွိ . . .”
ၿဗိတိန္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္စဥ္သူရဦးေရႊမန္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္မွ ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္အထိ သြားေရာက္မည့္ ဥေရာပ ၅ ႏိုင္ငံခရီးစဥ္ အတြင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရွိ Sandhurst  ေတာ္၀င္ စစ္တကၠသိုလ္တြင္ စစ္ပညာ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားမႈ မ်ားကို ေလ့လာျခင္း၊ ယင္းတကၠသိုလ္ရွိ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားကို အမွာ စကား ေျပာၾကား ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရွိရာ ၂၀၀၈ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ၊ အခန္း ၃၊ ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ)ပါအခ်က္ႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္ကမူ ယင္းသို႔ မထင္ျမင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အခန္း (၃) ““ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား””၊ ပုဒ္မ ၅၉ ပါ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ သမၼတ ရာထူး ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ မရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ ျပ႒ာန္းထားသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တုိင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိေနသည့္ ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ)ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) တုိ႔ပါ၀င္ေနသည္။ …

ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ယခုကိစၥရပ္အေပၚ အထက္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ ႏွစ္ရပ္အနက္မွ ပုဒ္မ ၅၉(ဃ)ပါ ““ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးအရာမ်ား ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး စသည့္ အျမင္မ်ား ရွိရမည္”” ဆိုသည္မွ စစ္ေရးအျမင္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ ယင္း အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ျပသေစ (ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံမွ Cover လုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု) ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္ မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာရာ လက္ရွိ အစိုးရ သမၼတ၏ ေျပာေရး ဆုိခြင့္ရွိသူ အေနျဖင့္ ဦးရဲထြဋ္၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို  ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္မွ ေမးျမန္းရာတြင္ ၎က ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

““ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အဲဒီလိုမထင္ ပါဘူး””ဟု ေျဖၾကားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဦးရဲထြဋ္က ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ အထက္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ အေပၚ ““ဖဲြ႕စည္းပံုမွာ ပါတဲ့ အျမင္ဆုိတာ အဂၤလိပ္လိုေျပာရင္ Vision ပဲေလ။ အေတြ႕ အႀကံဳ Expreience ကို ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ Vision ဆိုတာေတာ့ ဘယ္သူမဆုိ ရွိႏိုင္ တာဘဲ။ အရပ္သား တစ္ေယာက္မွာလည္း စစ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တာ ေတြကို ေလ့လာမယ္ဆုိ သူ႕မွာ စစ္ေရး အျမင္ရွိႏိုင္ တာပဲ။ ဒါကို လူေတြက တစ္ခါတစ္ေလ က်ရင္ အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ မွားၿပီး စစ္သားပဲ ျဖစ္ေအာင္လုိ႔ ထည့္ထားတယ္ ဆုိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအလုပ္ကို လုပ္မယ့္လူ တစ္ေယာက္က ဒီအျမင္ ၄ ျမင္ေတာ့ ရွိဖုိ႔လုိမယ္ ဆုိၿပီး ထည့္ထားတာပါ””ဟုလည္း ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယခုသြား ေရာက္မည့္ ၿဗိတိန္ Sandhurst ေတာ္၀င္စစ္ တကၠသိုလ္တြင္ ဦးရဲထြဋ္၏ ဖခင္၊ ျမန္မာ့ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးေဟာင္း ဦးေရႊသန္း၏ တပ္ မေတာ္ ဗုိလ္ေလာင္းဘ၀ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ အပါအ၀င္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ား တက္ေရာက္ စစ္ပညာ သင္ၾကားဖူးသည္။ ယင္း အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား စစ္ပညာ သြားေရာက္ သင္ၾကားေလ့ ရွိသည့္ စစ္တကၠသိုလ္ တစ္ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အမွာစကား သြားေရာက္ ေျပာၾကားရျခင္း အေပၚ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး အေနျဖင့္ ဦးရဲထြဋ္၏ သေဘာထားကို ေမးျမန္းရာတြင္မူ သီးျခား မွတ္ခ်က္ ေပးရန္ မရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

““ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သီးျခား မွတ္ခ်က္ ေပးစရာ မရွိပါဘူး။ ဒါကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္၊ ပါတီတစ္ခုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တစ္ ေယာက္အေနနဲ႔ ဟိုဘက္က အိမ္ရွင္ အစိုးရ နဲ႔ညိႇၿပီး ေဆာင္ရြက္တဲ့ ကိစၥမုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ဘာမွ သီးျခား မွတ္ခ်က္ေပးစရာ မရွိပါဘူး””ဟု ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခု ခရီးစဥ္၌ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ လူဇင္ဘတ္၊ ျပင္ သစ္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အီတလီတုိ႔သို႔ သြားေရာက္ မည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးအစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ NLD ပါတီမွ အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္အတူ NLD ပါတီမွ ေဒါက္တာတင္ မာေအာင္၊ ဦးႏိုင္ငံလင္း၊ ဦးစိုး၀င္းတုိ႔ လိုက္ပါ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

အမိုးအကာအေျခခံအေဆာက္အဦးမရွိေသာေနရာတြင္ပညာသင္ၾကားေနရေသာ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ားအတြက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံUNICEFမွ ေငြအလွဴေကာက္ခံေနေသာPoster

ပညာေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း တိက် ေသခ်ာေသာ စနစ္တစ္ခုအား တတ္ကၽြမ္းသူ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပညာေရးမွာ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီသည္အထိ တိုးတက္လာျခင္း မရွိေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္ သမိုင္းသုေတသီ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံတကာ၌ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ညိႇႏႈိင္းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ သင္ၾကားေရးစနစ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရာ ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးသူ တစ္ဦးတည္း၏ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးျခင္း ကုိသာ ဗဟိုျပဳ နားေထာင္ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေပးအပ္သည့္ ဘြဲ႕လက္မွတ္ရ ပညာတတ္ မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္စြာ လုပ္ကိုင္ တတ္မႈႏွင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ေတြးေတာ ႏုိင္စြမ္း အားနည္းလ်က္ရွိသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက အစိုးရတစ္စု တက္လာလိုက္ ပညာေရး စနစ္ တစ္မ်ိဳးေျပာင္းလိုက္နဲ႔ဆိုေတာ့ ပညာေရး စနစ္က အစမ္းသပ္ခံ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေနတယ္၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒီႏုိင္ငံရဲ႕ ပညာေရး စနစ္က ေရွ႕ကို မတက္ဘဲ ေနာက္ျပန္ျပန္ ဆုတ္ေနတဲ့ သေဘာလည္း ပါတယ္။ တကယ္ တတ္ကၽြမ္းတဲ့ သူေတြနဲ႔မူ တစ္ခုကို ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္နဲ႕ ခ်ၿပီး ရဲရဲ၀င့္၀င့္ ေတာက္ေလွ်ာက္ အေကာင္ထည္ ေဖာ္သြားမွရမယ္။ အဲ႔လိုမွ မဟုတ္ရင္ ဒီပညာေရးစနစ္ ဘယ္လိုမွ တိုးတက္လာစရာ မရွိဘူး”ဟု ေဒါက္တာျမင့္သိန္းက သံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။ ..

ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီရန္ ရဲ၀င့္စြာ ျပန္လည္ ေျပာဆိုႏုိင္စြမ္း မရွိျခင္းႏွင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ႏုိင္စြမ္းမရွိျခင္း စသည့္ “အ” ႏွစ္မ်ိဴး ပညာေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲႏုိင္မည့္ စနစ္သစ္မ်ားကို အဓိက ဦးစားေပး သင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္လာၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမဆို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မေတြးဘဲ ေျပာသင့္ ေျပာထိုက္သည့္ အရာ၊ အေၾကာင္းအရာ စသည္တို႕ကို ေလးနက္စြာ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ လုပ္ကိုင္ ေစႏုိင္သည့္ စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ သင္ယူရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္ၿပီး ထို႕မွသာလွ်င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ကမၻာတြင္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ရင္ေဘာင္တန္း ရပ္တည္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ေအာက္တိုဘာ ၁၂ရက္ အခြင့္အလမ္းဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀ျခင္း၏ ၈ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ကာတြန္း ဆရာေအာ္ပီက်ယ္က သံုးသပ္ ေျပာၾကား သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံပညာေရး စနစ္တြင္ ထိေရာက္သည့္ သင္ၾကားေရးစနစ္ မရသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသား အမ်ားစုသည္ ျပင္ပက်ဴရွင္မ်ားက အားကိုး သင္ၾကားေနရၿပီး အစိုးရ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ လံုေလာက္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈ ေပးျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ပက်ဴရွင္မ်ားကို သင္ၾကားေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ပညာေရးအဆင့္ ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ ဆိုေသာ္လည္း သင္ေထာက္ကူပစၥည္း ကိရိယာ ေထာက္ပံ့မႈ၊ ေက်းလက္ေဒသဆိုင္ရာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား အဆင့္ျမင့္တင္မႈႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ေက်းလက္ စာသင္ေက်ာင္းဆရာ။ ဆရာမမ်ား တိုးျမႇင့္ ခန္႔ထားမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မႈ မရွိသည့္အတြက္ ပညာေရး အဆင့္ျမင့္တင္ရန္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ လိုအပ္လ်က္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ပညာေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ဆရာ/ ဆရာမမ်ားက ေ၀ဖန္လ်က္ရွိသည္။

ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ အဓိကမ႑ဳိင္ ျဖစ္သည့္ ပညာေရးကို ယခု အေျခအေနေလာက္ျဖင့္ ေက်နပ္မေနဘဲ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမီေသာ ပညာေရး ျဖစ္ေပၚေစရန္ အစဥ္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပညာေရး ရန္ပံုေငြ မလံုေလာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကေလးကိုးသိန္းခန္႔မွာ ပညာ မသင္ၾကားႏုိင္ဘဲ ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ ရွိေနေသးေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္တြင္ ၾသစေၾတးလ် အစိုးရ ဦးေဆာင္ကာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႕က က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ယူနီဆက္က ေထာက္ျပ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္


...♪ ♫ ♪ ♫ ♪.... ကိုမင္းကိုႏိုင္ ေမြးေန႔မွသည္ ...♪ ♫ ♪ ♫ ♪.... ေရွ႕ဆက္လို႔ ဆႏၵမ်ားနဲ႔ ဘ၀တစ္ခုလံုးထပ္တူ ...♪ ♫ ♪ ♫ ♪.... ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစေလ တို႔ျပည္ ...♪ ♫ ♪ ♫ ♪.... ေစတနာေျမမွာ အရာထင္ပါေစ ...♪ ♫ ♪ ♫ ♪.... အာဇာနည္ျမတ္ တို႔ " ကိုမင္းကိုႏိုင္ " ...♪ ♫ ♪ ♫ ♪....
ဒီႏွစ္ေမြးေန႔အတြက္ တင္ထားတဲ့ ပံုေတြနဲ႔ပဲ သီခ်င္း ဓာတ္ပံုေလးကို ေမြးေန႔အမွီ တင္လိုက္ပါတယ္...
ကိုထက္ေအာင္ရိႈင္း ကိုယ္တိုင္ေရးသားသီဆိုထားတဲ့ သီခ်င္းေလးကို ျပန္လည္ အသံုးျပဳလိုက္ပါေၾကာင္း ဒီေနရာကေနပဲ ခြင့္ေတာင္းလိုက္ပါတယ္....
Photo..ေက်ာ္စြာၿမင့္ (၁၉၈၈-၁၉၉၂ ဗ.က.သ )

  ပန္းပုထုျခင္း 

 လူကေလးဟာ
ရြံ ့တစ္ဆုပ္ လက္နဲ ့နယ္
အရုပ္လုပ္မယ္တဲ့။

ေတာင္တန္းၾကီးေတြေပၚ ေမွ်ာ္ၾကည့္ေတာ့
အရုပ္ၾကီး ေလးရုပ္က ဘြားကနဲ
ဓါး လွံေတြ ကိုင္စြဲလို ့
ျမစ္ေရထဲ ငံု ့ၾကည့္ေတာ့
ဒီအရုပ္ၾကီးေလးရုပ္ပဲ မားမားၾကီး
သံလ်က္၊ ေလး၊ ျမွားေတြနဲ ့။

ဒီလိုနဲ ့ ကေလးဟာ၊ ေရွ ့ေနာက္၀ဲယာ
အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာ လွည့္ၾကည့္ေတာ့
အရုပ္ၾကီးေတြကပတ္ခ်ာလည္
အသံနက္ၾကီးေတြနဲ ့ေအာ္တယ္။
သူရဲေကာင္းဆိုတာ စစ္ဘုရင္ကြ
သူရဲေကာင္းဆိုတာ လက္နက္နဲ႕ကြ
သူရဲေကာင္းဆိုတာ စစ္တိုက္ ကို တိုက္ရတယ္ကြ၊၊

အဲဒီလို အရုပ္ၾကီးေတြ
ပတ္ခ်ာလွည့္ေအာ္ေတာ့
လူကေလးခမ်ာ မ်က္စိလည္တယ္။
အသံနက္ၾကီးေတြ ဆူညံေတာ့
လူကေလးနားေတြအူတယ္။

သူရဲေကာင္းဆိုတာ မသနားရဘူးကြ
သူရဲေကာင္းဆိုတာ မ်က္ရည္ မက်ရဘူးကြ
အသံနက္ၾကီးေတြက ပဲ့တင္ထပ္ေနတယ္။

သနားတတ္လို ့ သူရဲေကာင္း မျဖစ္စတမ္းဆိုရင္
လူကေလး ဘယ္ေတာ့မွ
သူရဲေကာင္း မျဖစ္ခ်င္ေတာ့ဘူး။

အားငယ္ျပီး ေခါင္းငိုက္ခ်ေတာ့
ေျမျပင္ပဲ ေတြ ့ရတယ္
ေသြးကြက္ေတြနဲ ့ ျပတ္ရွလို႕။

အသက္ျပင္းျပင္း အားတင္းရႈျပီး
ေခါင္းေမာ့ၾကည့္ေတာ့ ေကာင္းကင္ျပာစင္
ေဒါင္းအလံတင္ေနတယ္။
အဲဒီမွာ
ခ်ိဳးငွက္ကေလးေတြ
၀င္လာတာကိုျမင္ပါသတဲ့။

ဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာ၏ ေမြးေန႔တြင္ ရြတ္ဆိုသည္။

8.1.1
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သာေကတၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈအၿပီး သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရႇိသူမ်ားက လုံျခံဳေရးအရ ရႇာေဖြစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)
ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ႏႇင့္ ၁၇ ရက္က ရႇမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမဳိ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား အပါအ၀င္ ရက္ဆက္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ားသည္ စနစ္က်ၿပီး အင္အားရႇိေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခု၏ အကြက္ခ် အစီအမံမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရႇိေနသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္မ်ားအတြင္းက ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူၿမဳိ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေပါက္ကြဲမႈ အၿပီးတြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏႇင့္ စစ္ကိုင္းၿမဳိ႕မ်ားတြင္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သလို ဗံုးလန္႔မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရၿပီး ေပါက္ကြဲမႈ မ်ားေၾကာင့္ ေတာင္ငူၿမဳိ႕၌ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ လူႏႇစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ နမ့္ခမ္းၿမဳိ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေပါက္ကြဲမႈမ်ားအနက္ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ နံနက္ အေစာပိုင္း ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ စည္ပင္သာယာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုကဲသို႔ တိုင္းျပည္၏ ေနရာအႏႇံ႔တြင္ ေပါက္ကြဲမႈႏႇင့္ ဗံုးလန႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူမႇာ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၾကၿပီး တရားခံ အစစ္အမႇန္ ေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာက အျမန္ဆံုး ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ လိုလားလ်က္ ရႇိေနၾကသည္။ ယခုဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ားႏႇင့္ ဗံုးလန္႔မႈမ်ားအေပၚ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ား အပါအ၀င္ လူမႈေရးႏႇင့္ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္မႇ လူပုဂၢဳိလ္ အခ်ဳိ႕အား ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ (၁) KNU အစရႇိေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား (၂) မြတ္စလင္ အစြန္းေရာက္မ်ား (၃)အစိုးရ အဖြဲ႕အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို မလိုလားသူမ်ားႏႇင့္ (၄) အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတစ္ခုႏႇင့္ ပတ္သက္မႈမ်ား ရႇိႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ား ရႇိခဲ့သည္။
KNU အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားက ယခုေဖာက္ခြဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ ဆိုသည္ကို KNU ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ''ကြၽန္ေတာ္တို႔က တစ္ခ်ိန္လံုး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရႇိဖို႔ေတြကိုေတာ့ လိုလိုလားလား ရႇိတယ္ဗ်။ အဲဒီလို လိုလိုလားလားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အတြက္ ျပည္သူတခ်ဳိ႕ကလည္း ၀မ္းပန္းတသာနဲ႔ ႀကဳိဆိုေနမႇာပဲ။ အဲဒီေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးတာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္တာေတြကေတာ့ သြားေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြေပါ့ဗ်ာ။ အားမလို အားမရ တာေတြေတာ့ရႇိတယ္။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဖ်က္အေမႇာင့္ လုပ္မယ့္သူ KNU ထဲမႇာ မရႇိဘူးလို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အခု ျပည္တြင္းမႇာ ဗံုးေပါက္တဲ့ ေနရာေတြက KNU ေတြ လက္လြတ္စပယ္ သြားႏိုင္တဲ့ ေနရာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူးလို႔ ယူဆတယ္။ KNU က မည္သူမဆို သြားလာတဲ့အခါ အထက္အရာရႇိေတြကို အသိေပးၿပီးမႇ သြားလာၾကတာပါ'' ဟု KNU တြဲဖက္အတြင္းေရးမႇဴး-၁ ပဒိုေသာသီဘြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။
အစိုးရႏႇင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလက္မႇတ္ ေရးထိုးျခင္း မရႇိေသးသည့္ တိုင္းရင္သား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ႏႇစ္ခုအနက္မႇ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး နမ့္ခမ္းေဒသတြင္ လႈပ္ရႇားေနသည့္ တအာင္း အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) မႇ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႇဴး ဒုတိယဗိုလ္မႇဴးႀကီး တာဘုန္းေက်ာ္ကလည္း ယခုေဖာက္ခြဲမႈမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ား၏ ေဖာက္ခြဲမႈ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏႇင့္ (TNLA) အေနျဖင့္ လူထုရႇိေနေသာ ေနရာတြင္ ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈမ်ားအား ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
''တိုင္းရင္းသားေတြ အားလံုးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးဖို႔ ေရႇး႐ႈေနၾကတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ေတြက မျဖစ္သင့္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြပါ။ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္သလဲ ဆိုတာကေတာ့ သံုးသပ္ရ ခက္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင့္ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အံုၾကြမႈေတြ ျဖစ္လာမႇာစိုးတယ္'' ဟု ေျပာၾကားသည္။
8.1.1
ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္က မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ လမ္း ၈၀ ႏႇင့္ ၁၆ လမ္းေထာင့္တြင္ မိုင္းရႇင္းလင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္
သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ဦးသိန္းညြန္႔ကလည္း ''တုိင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တရား၀င္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက အင္နဲ႔အားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မႇာ သင္းကြဲသြားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ အုပ္စုေတြကေန ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းေတြကို ဖ်က္ဆီးခ်င္တာလည္း ပါမႇာေပါ့။ သူတို႔ အက်ဳိးစီးပြားလည္း ပါမႇာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ျပည္တြင္းကေန ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ရည္ကို ထိခိုက္ေအာင္လုပ္တဲ့ အင္အားစုေတြနဲ႔ ျပည္ပကေန ဒို႔တုိင္းျပည္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး လာမႇာကို မလိုလားတဲ့ အစုအေ၀းေတြ ေပါင္းစည္းၿပီး ဒီလိုေခ်ာက္ခ်ားေအာင္ ဗံုးခြဲမႈေတြ လုပ္လာတာေပါ့'' ဟု ေျပာၾကားသည္။
''အခုအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ရင္ေကာင္းမလား၊ အသစ္ေရးရင္ ေကာင္းမလားဆိုၿပီး လူထုရဲ႕ သေဘာေတြကို ေကာက္ယူေနတယ္။ အဲဒါနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမႇာ ဗံုးခြဲမႈေတြ အေျမာက္အျမား ေပၚလာတာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဒါဟာ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မျပင္မဆင္ဘဲနဲ႔ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ထားခ်င္သူေတြ၊ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေအာက္မႇာ အက်ဳိးအျမတ္ေတြ အႀကီးအက်ယ္ ရရႇိေနတဲ့ သူေတြ အဲဒီလို လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ လက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္မလားလို႔ သံသယ ျဖစ္မိတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မျပင္ခ်င္တဲ့ သူေတြလို႔ ေျပာတဲ့အခါမႇာ ဘယ္သူေတြျဖစ္မယ္ ဆိုတာေတာ့ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးက သိၿပီးသားပါ'' ဟု ကယန္းျပည္သစ္ ပါတီ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႇဴး (၁) ဗိုလ္မႇဴးႀကီး ေစာလြင္က သံုးသပ္သည္။
ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မႇ ကိုျမင့္ေအာင္က ''အခုအခ်ိန္အထိ ႐ုတ္တရက္ ေျပာရမႇာ ေစာတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္ကိုက္ ျဖစ္ေနတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုတာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အျမင့္ဆံုးေရခ်ိန္ကို ေရာက္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ တည္ၿငိမ္ေနတာကို ပ်က္ျပားေစတဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္။ တည္ၿငိမ္မႈကို ပ်က္ျပားေစတဲ့ သူေတြလို႔ပဲ ေျပာရမႇာပါ။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈကလည္း အားနည္းတယ္။ လံုျခံဳေရး အားနည္းတယ္။ စနစ္တက် လုပ္တဲ့လုပ္ရပ္ ျဖစ္တယ္လို႔ေတာ့ ယူဆတယ္။ ခိုင္မာတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းက စနစ္တက် လုပ္တယ္လို႔ ယူဆတယ္'' ဟု သံုးသပ္သည္။
''အရင္ကလည္း ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေကာလာဟလေတြ၊ စြပ္စြဲတာေတြ၊ သတင္းထုတ္ျပန္တာေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးလည္း ၾကံဳခဲ့ဖူးၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အခုလိုမ်ဳိး ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈေတြ ဆက္တိုက္ ျဖစ္တာမ်ဳိးကေတာ့ အခု တစ္တုိင္းျပည္လံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဖို႔ တက္တက္ႂကြႂကြ ေျပာလာၾကတာမႇာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ သက္သက္တင္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ လူထု လူတန္းစား အသီးသီး ပါလာတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ဗံုးခြဲမႈေတြ ျဖစ္လာတာလားလို႔ သံသယ ရႇိလာတယ္။ တိုက္ဆိုင္မႈလုိ႔ ေျပာဖို႔ကလည္း ေတာ္ေတာ္ခက္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး ဆက္စပ္မႈ၊ လႇည့္ကြက္ေတြရႇိလား ဆိုတာကို ထင္လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေထာက္အထားေတြေတာ့ မရႇိပါဘူး။ အရင္ကလည္း ေကအင္န္ယူနဲ႔ တခ်ဳိ႕အဖြဲ႕ေတြကို စြပ္စြဲတာေတြရႇိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု ဖမ္းထားတာေတြကလည္း က်ိန္းေသဆိုတာ လက္ခံဖို႔ခက္တယ္'' ဟု ရခိုင္ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္က ဆိုသည္။
ယခုဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပ်ဥ္းမနားၿမဳိ႕မႇ တရားလႊတ္ေတာ္ေရႇ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ညဳိကလည္း ''အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမႇာ ျဖစ္ေနတဲ့ ေပါက္ကြဲမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး မြတ္စလင္ အစြန္းေရာက္ သမားေတြ မျဖစ္ႏိုင္သလို အေနာက္ႏုိင္ငံ ႀကီးေတြကလည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံမႇာ မြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္ ဆိုတာလည္း မရႇိပါဘူး။ အခုေပါက္ကြဲ မႈေတြကို ျပန္ၾကည့္မယ္္ဆိုရင္ တအားကို လြယ္ကူေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ ေျပာရရင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္မယ့္ကိစၥနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနတယ္လို႔ ထင္တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို မျပင္ခ်င္တဲ့သူေတြ၊ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လႇည့္ခ်င္တဲ့ သူေတြက အမ်ားျပည္သူေတြကို ထိတ္လန္႔ေအာင္ ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈေတြနဲ႔ ပဋိပကၡေတြနဲ႔ အေၾကာက္တရား လႊမ္းမိုးေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္သူေတြက အစိုးရိမ္လြန္ကဲၿပီး အရင္စစ္အစိုးရကို ျပန္အားကိုးခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေနတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္'' ဟု ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းအၿပီး ေနာက္တြင္ ေပါက္ကြဲမႈ အမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း တရားခံကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရႇိသည့္ ေပါက္ကြဲမႈ အမ်ားအျပား ရႇိခဲ့သည္။ ယခု ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားမႇာ ၂၀၀၅ ခုႏႇစ္ ေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ားတြင္ ေနရာေဒသ အမ်ားအျပားတြင္ ရက္ဆက္ ေပါက္ကြဲခဲ့သည့္ ပထမဆံုးေသာ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

Elevrn media GROUP

၁၉၉၅ ၀န္းက်င္ေလာက္မွစကာ တရုတ္ျပည္တြင္ လူသားမ်ားအတြင္းကလီစာမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ကပ္၊ အသဲ ၊ အဆုပ္၊ႏွလံုး၊ မ်က္ၾကည္လြာမ်ား(cornears),အေတာ္ၾကီးပင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အစားထိုးကုသမွဳမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ု

တရုတ္ျပည္၏ ဒုတိယ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးျဖစ္သူ ဟြန္ခ်ီဖူက ၄င္းတို႔၏ လူသားကလီစာမ်ား အစားထိုးမွဳမ်ားအား ႏွစ္ကာလေတာ္ေတာ္ၾကာစမ္းသပ္ခဲ႔ျပီးေနာက္ ယခု လံုးလံုးစိတ္ခ်ရေသာ အေျခေနသို႔ ေရာက္ရိွေအာင္ျမင္သြားျပီဟုလဲ ရွန္ဟိုင္းေဆးရံုအုပ္ၾကီးမွ ၂၀၁၂ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ စီမီနာတခုတြင္ အတိလင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ႔သည္။
ပထမအစတြင္ တရုတ္ျပည္တြင္းမွ ရာဇ၀တ္မွဳမ်ားျဖင္႔ ေသဒဏ္ေပးခံရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေသဒဏ္အမိန္႔ျဖင္႔ သတ္ျဖတ္ျပီးျပီးခ်င္းမွာပင္ ၄င္းအက်ဥ္းသားရုပ္ကလပ္မွ ကလီစာမ်ားကို ခ်က္ျခင္း က်န္းမာေရးဌာနမွ ထုတ္ယူကာ လိုအပ္ေနေသာ လူနာဆီသို႔ အလ်ွင္ျမန္ကူးေျပာင္း အစားထိုး ကုသခဲ႔ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ ေသဒဏ္ေပးခံခဲ႔ရေသာ ရာဇ၀တ္အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အတြင္းကလီစာမ်ားမွာ ၄င္းတို႔၏ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ လိုက္စား လိုက္နာမွဳမ်ား အားနည္းေသာေၾကာင္႔ တဖက္တြင္ ေငြေၾကးအေျမာက္မ်ားျဖင္႔ အတြင္းကလီစာအား ေပး၀ယ္ထားေသာ လူနာမ်ား၏ အတြင္းသို႔ ေရာက္ရိွသြားေသာအခါ အဆိုပါ ကလီစာမ်ားသည္ သန္႔၇ွင္းသန္စြမ္းေသာ ကလီစာမ်ားမဟုတ္ေသာေၾကာင္႔ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံကာ ေစာင္႔ဆိုင္း၀ယ္ယူျပီး အစားထိုးခဲ႔ေသာ လူနာမ်ားအဖို႔ ထပ္မံဒုကၡခံစားျပီး ကုသၾကရေသာေၾကာင္႔ လြန္ခဲ႔ေသာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ေတြ႔ရိွကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေမလမွစျပီး ေသဒဏ္ေပးခံရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကလီစာမ်ားအား အစားထိုးကုသျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ က်န္းမာေရးဒု၀န္ၾကီး _”ဟြန္ “ကပင္ တားျမစ္ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေလသည္။

တရုတ္ျပည္တြင္ လူသားကလီစာမ်ား အစားထိုးကုသရန္ ေငြေၾကးျပည္႔စံုျပီး ေစာင္႔ဆိုင္းေနေသာ ၀ယ္လိုအားျမင္႔တက္လာသည္မွာ လူနာဦးေရ တႏွစ္လ်င္ တစ္သန္းခြဲ နီးပါးမ်ွျဖစ္လာေလသည္။
ထိုေၾကာင္႔ လူသားကလီစာမ်ား အျမန္ရရိွရန္ တရုတ္ျပည္ တနံတလ်ားတြင္ လူေမွာင္ခို ဂိုဏ္းမ်ား တိုးပြါးလာေတာ႔သည္။

တရုတ္ျပည္၏ တည္ဆဲဥပေဒအရ တရုတ္ျပည္အတြင္း လူေမွာင္ခိုးကူးသန္းသည္ကို ၾကီးမားေသာ ရာဇ၀တ္မွဳအျဖစ္ ၾကီးမားေသာ ျပစ္ဒဏ္ႏွင္႔ ေသဒဏ္ထိခ်မွတ္ရန္ ျပဌာန္းထားေသာေၾကာင္႔ တရုတ္ျပည္သားအခ်င္းခ်င္းေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားေရးဖက္သို႔ ဦးမလွည္႔ေတာ႔ပဲ ဆင္းရဲေသာ တိုင္းျပည္မ်ားျဖစ္သည္႔ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ နယ္ခ်င္းထိစပ္လ်ွက္ရိွေနၾကေသာ ျမန္မာ ၊လာအို၊ ကမ္ေဘာဒီးယားတို႔သည္ တရုတ္ျပည္၏ လူေမွာင္ခိုဂိုဏ္မ်ား၏ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာရေတာ႔သည္။

တရုတ္ျပည္၏ ေအာ္ဂင္ထရန္စ္ပလန္႔(Organ Transplant) ေစ်းကြက္ မွ လိုအပ္ခ်က္ၾကီးမားေသာေၾကာင္႔ ျမန္မာျပည္မွ ဆင္းရဲေသာ ေဒသမွ လူငယ္မ်ား မိန္းမငယ္မ်ားက သားေကာင္ျဖစ္လာၾကေတာ႔သည္။
တရုတ္ျပည္တြင္ ေက်ာက္ကပ္တခုအား အေရာင္း၀ယ္လုပ္ရာတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၅၀၀မွ ၅၅၀၀ ထိေစ်းေပါက္ေၾကာင္း (Xinhua News Agency)ဆင္ဟြာ သတင္းက တ၇ား၀င္ တင္ျပသြားေသာ မတ္လ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ သတင္းစာက လူေမွာင္ခိုဂိုင္းသားမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းေစ်းႏုံန္းျဖစ္ခဲ႔သည္။

လူသား ႏွံလံုးသားတခုသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀ ထိ ေပါက္ျပီး မ်က္ၾကည္လႊာသည္ အေမ၇ိကန္ေဒၚလာ ၄၀၀၀မွ ၆၀၀၀ ထိေစ်းရျပီး သန္႔ရွင္းေသာ အဆုပ္အတြက္ ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀ ထိေပါက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ျမန္မာျပည္ထဲတြင္ အသက္ ၇ ႏွစ္မွ အသက္ ၃၀ ေအာက္ရိွေသာ လူေျပာက္မွဳျဖင္႔ ေဒသဆိုင္ရာ ရဲစခန္း ႏွင္႔ အာဏာပိုင္မ်ားအား တိုင္ၾကားထားေသာ အမွဳေပါင္း ၃၆၂၀ ခန္႔ရိွျပီဟု ျပည္ထဲေရးႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ဌာနတခုက လက္သိပ္တို႔ေျပာဆိုထားသည္။

အဆိုပါလူေျပာက္မွဳမ်ားအား ျမန္မာျပည္တြင္ထုတ္ေ၀ေသာ အစိုးရ သတင္းစာ ႏွစ္ေစာင္တြင္ ေန႔စဥ္ မဟုတ္ရင္ေတာင္ ရက္ျခားအေနျဖင္႔ သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပေနသည္ကို ၂၀၁၀မွ ယခု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထိ မွတ္တမ္းျပဳစုခဲ႔ရာတြင္ လူေျပာက္ေၾကျငာခ်က္ေပါင္း ၅၂၁ ေယာက္မ်ွရိွတာကိုေတြ႔ရျပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္မွ ဆင္းရဲသား ျပည္သူမ်ားအဖို႔ ယခု အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ လံုျခံဳေရး ေဘးအႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ တိက်ခိုင္မာေသာ အသံုးစရိတ္ အကာကြယ္ အစီမံမ်ား တိတိက်က် ျပဌာန္းသတ္မွတ္ေဖၚျပထားျခင္းမရိွသည္မွာ ေျပာင္းလဲျပီဟုေျပာေနေသာ အစိုးရတရပ္အတြက္ ေထာက္ျပစရာသက္ေသသက္ကာရျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာျပည္သားမ်ားအဖို႔ က်ားေၾကာက္ျပီး ဆင္ၾကီးကိုးမိေသာ သူမ်ားအတြက္ ေနျပည္ေတာ္ လြတ္ေတာ္ႏွင္႔ ၄င္းအစိုးရအဖြဲ႔သည္ ဆင္ၾကီးက က်ားထက္ဆိုးေသာ အေျခေနသို႔ တည္႔တည္႔မတ္မတ္ ေရာက္ရိွေနျပီျဖစ္သည္။

လူကုန္ကူးမွဳ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ထင္သာျမင္သာေအာင္ ျမန္မာ အစိုးရသတင္းစာမ်ားက ၂၀၁၁ ခုမွ စတင္ ေဆာင္ရြက္လာေသာ္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ တာ၀န္ေပးအပ္မွဳ တာ၀န္ခံရမွဳမ်ားသည္ တိတိက်က် မရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။

ဥပမာ မိမိ၏မိသားစုမွ တဦးဦးေျပာက္ဆံုးေၾကာင္း သြားေရာက္တိုင္ၾကားလ်ွင္ တိုင္ၾကားသူမ်ားကိုပင္ ေၾကာက္ရြံ႔ေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာဆိုေမးျမန္းေနေသာ ရဲစခန္းမ်ား ရဲ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စရိုက္က ပိုျပီး ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ေကာင္းေနသည္႔အျပင္ အဆိုပါ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားအား မိမိ၏ အပူေသာက မ်ားအၾကားမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ထပ္မံ ပိုက္ဆံမ်ား ေပးေနၾကရသည္။

ထိုကဲ႔သို႔ အမ်ိ္ဳးသားေရးအျမင္၊ လံုျခံဳေရးအျမင္ ႏွင္ ဥပေဒ အကာကြယ္ အားနည္းမွဳမ်ားေၾကာင္႔ ျမန္ျပည္မွ လူသားမ်ားသည္ ကလီစာထုတ္ခံရေသာ ေနရာသို႔ ပံုစံမ်ိဳးစံု အေၾကာင္းေပါင္းစံုျဖင္႔ အၾကီးအက်ယ္ေရာက္ရိွကာ လူေမွာင္ခိုဂိုဏ္းသားမ်ား၏ ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားခံရေသာ ဘ၀သို႔ သက္ဆင္းေနၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း…..

ေက်းဇူးတင္ပါသည္
ဂိုလ္ရွယ္ေလး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊဆိုင္တစ္ဆိုင္၌ေငြစကၠဴ အတုမ်ားႏွင့္အစစ္မ်ားကို ေရာေႏွာအသံုးျပဳ၍ ေရႊ၀ယ္ယူသြားသူႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးမွ သိရွိရသည္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊဆိုင္တစ္ခု၌ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ေန႔က ေရႊလာ ေရာက္၀ယ္ယူသည့္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးမွ ေငြရွင္းထြက္ခြာခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုအမ်ိဳးသမီးေပးခဲ့သည့္ေငြမ်ားကို ဆိုင္ရွင္ျဖစ္သူမွ မသကၤာ၍စစ္ေဆးခဲ့ရာမွ ေငြစကၠဴအတုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ႔ရသည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မီးခြက္ေစ်းရွိ နန္းထိုက္ေအာင္ရတနာဆိုင္ သို႔ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳျမင့္ ၀ါးခယ္မၿမိဳ႔နယ္တြင္ ေနထိုင္သည္ဟု လိပ္စာေပးသြားသူက မိုးယုစံအက္စ္လိမ္ လက္ေကာက္(၂)ကြင္း၊ ဘတ္စ္လိမ္၊ ျခင္းလံုးဆြဲႀကိဳး(၁)ကံုး၊ စုစုေပါင္း ေရႊ အေလးခ်ိန္(၁၃)ပဲ(၇)ေရြးအား တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၅၈၀၀၀၀(ငါးသိန္းရွစ္ေသာင္းက်ပ္)ျဖင့္၀ယ္ယူခဲ့ရာ တစ္ေထာင္ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴအေသးအရြက္ေရ ၅၈၀ ရြက္အားေပးခဲ့ၿပီး ဆိုင္မွျပန္လည္ထြက္ခြာသြားခဲ့ေၾကာင္း ေရႊဆိုင္ပိုင္ရွင္က ဆိုသည္။

ေရႊ၀ယ္ယူသူအမ်ိဳးသမီးျပန္လည္ထြက္ခြာသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆိုင္ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူမွ အဆိုပါေငြမ်ားအားစစ္ေဆးရာ၌ တစ္ေထာင္က်ပ္တန္ေငြစကၠဴအေသး ၅၈၀ အနက္ ၂၃၃ ရြက္မွာ အတုဟုမသကၤာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေငြမ်ားကို လိႈ္င္သာယာရဲစခန္းသို႔ ပို႔အပ္ခဲ့သျဖင့္အမွတ္(၇)မႈခင္းတပ္ဖြဲ႔စု(ရန္ကုန္)မွ တရားခံအားဖမ္းဆီးရမိေရး ဆက္လက္ စံုစမ္းေနဆဲျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

“ေငြအတုနဲ႔အစစ္ ဘယ္လိုကြဲျပား ျခားနားလဲဆိုတာ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ေနျပည္ေတာ္က ေငြတုကၽြမ္းက်င္ဌာနကပဲ သိမွာပါ။ က်န္တဲ့အပိုင္းေတြကေတာ့ ေျပာခြင့္မရွိပါဘူး။”ဟုအမွတ္(၇)မႈခင္းတပ္ဖြဲ႔စု (ရန္ကုန္)မွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

စံုစမ္းခဲ့ရာတြင္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ေနသူ ခင္မာၾကဴ ႏွင့္အေပါင္းအပါမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳစံုစမ္းသိရွိရသျဖင့္ ၎တို႔အေပၚအေရးယူေပးရန္ အမွတ္(၇)မႈခင္းတပ္ဖြဲ႔စုမွ တရားလိုျပဳလုပ္တိုင္တန္းေသာေၾကာင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၅/၁၀၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ၿပီး အမွတ္(၇)မႈခင္းတပ္ဖြဲ႔စု (ရန္ကုန္)မွ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ေငြစကၠဴအတုမ်ား မၾကာခဏေတြ႔ရွိဖမ္းဆီးရမိလ်က္ရွိကာ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ေန႔ က မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၌ ငါးေထာင္က်ပ္တန္ေငြစကၠဴအတုမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔က လည္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္၌ ေငြစကၠဴအတုအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္သူမ်ားထံမွ တစ္ေထာင္က်ပ္တန္ေငြစကၠဴအတု (အေသး) ၅၀၄၃ ရြက္အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Myit Ma Kha Media Group

လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးကို ေထာက္ခံသလို ဗဟို၏ ဦးေဆာင္မႈကို အျပည့္အ၀ လိုက္နာေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU)၊ မူေၾတာ္(ဖာပြန္)ခ႐ိုင္၊ တပ္မဟာ(၅)မွ ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ လိုက္သည္။

လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္ KNU တပ္မဟာ(၅)သည္ KNU ဗဟို၏ ဦးေဆာင္မႈကို မလိုက္နာဘဲ သီးသန္႔ရပ္တည္လိုသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာသည့္အေပၚ ယခုလို ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KNU တပ္မဟာ(၅) ႐ံုးထိုင္မႉး ေျပာခြင့္ ရသူ ဗိုလ္မႉးေစာကလယ္ဒို႔က ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ တပ္မဟာ(၅)ဟာ ေခါင္းမာတယ္။ သီးသန္႔ ရပ္တည္လိုတယ္လို႔ သတင္းထြက္ေပၚေနတာ ၾကားေနရတယ္။ ဒါ လံုး၀ မဟုတ္သလို လက္ရွိ အစိုးရတို႔ႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမွာ ဗဟိုရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈအတိုင္း က်ေနာ္တို႔ လိုက္နာၿပီး သြားေနတာပါ။”ဟု ဗိုလ္မႉးေစာကလယ္ဒို႔က ေျပာဆိုသည္။

KNU တပ္မဟာ(၅)၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား လိုလားေတာင့္တေနေသာ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ ေဆာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ကာလအတြင္း အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၿပီး အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေနသည္ကို ၎တို႔အေနျဖင့္ အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံခဲ့သည္သာမက တတ္စြမ္းသမွ် အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အဓြန္႔ရွည္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တစံုတရာ ေႏွာက္ယွက္ပ်က္ျပားေစသည့္လုပ္ရပ္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ ထိခိုက္နာက်င္ေစျခင္းမ်ား၊ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ေစျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္းလည္း ၎ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းပါရွိသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၂ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း အေ၀းေျပး ကား၀င္းေရွ႕ ကားမွတ္တိုင္ အနီး ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ရက္ေန႔က အလံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ Western Park 2 စားေသာက္ဆိုင္ ဗံုးခြဲမႈႏွင့္ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟိုတယ္အခန္း ဗံုးခြဲမႈတို႔၌ သံသယရွိသူ ေစာျမင့္လြင္ (ခ) ေမာထဆိုသူကို အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားၿပီး ၎မွာ ဖာပြန္ေဒသတြင္ KNU တပ္ဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ဖူးေၾကာင္း အစိုးရရဲတာ၀န္ရွိသူမ်ားက သတင္းဌာနမ်ားကို ေျပာဆိုသည္။

ဗိုလ္မႉးေစာကလယ္ဒို႔က “သတင္းေတြမွာေျပာတာက ဗံုးခြဲတယ္လို႔ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ေစာျမင့္လြင္ဟာ ဖာပြန္ခ႐ိုင္မွာ KNU တပ္ဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလူနာမည္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ တပ္ဖြဲ႔၀င္စာရင္းထဲမွာ ျပန္ရွာမေတြ႕ဘူး။ ေနာက္ ျပည္သူေတြကို တိုက္ခိုက္ၿပီး ဒီလိုေအာက္တန္းက်တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ က်ေနာ္တို႔ လုပ္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။”ဟု ထပ္မံ ေျပာဆိုသည္။

KNU ဒုဥကၠဌ ပဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္က “အခုထုတ္ျပန္ခ်က္ဟာ KNU ဖာပြန္ခ႐ိုင္ရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ သေဘာထားေတြပါ။ သူတို႔ဟာ ဗဟိုရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈ၊ ညႊန္ၾကားမႈေအာက္မွာ ရွိတယ္ဆိုတာ ျငင္းလို႔မရသလို အစိုးရနဲ႔ လက္ရွိ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေနတာကို အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံတာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား လိုလားေတာင္းတေနေသာ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚေပါက္လာသည္အထိ ၎တို႔ KNU ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ တပ္မဟာ(၅)အေနျဖင့္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၏ ဦးေဆာင္မႈအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ၎ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္အဆံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

KIC (Karen Information Center)

" ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူအေပါင္းတို႕ခင္ဗ်ာ...

- ယခုအခါ UCL ျပိဳင္ပြဲၾကီးသည္ ျပိဳင္ပြဲဝင္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူတို႕၏စိတ္အားတက္ႂကြစြာပါဝင္မႈ၊ ကစားသမားမ်ား၏အစြမ္းကုန္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ယွဥ္ျပိဳင္မႈတို႕ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္မ်ားအၾကားအထူးေရပန္းစား၊ လူၾကိဳက္မ်ားလွ်က္ အုပ္စုပြဲမ်ားသည္ပင္လွ်င္ေအာင္ျမင္စြာ ယွဥ္ျပိဳင္ျပီးဆုံးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။မိမိအေနျဖင့္ ယခုလက္ရွိျပိဳင္ပြဲ၏အေျခအေနႏွင့္ ပရိသတ္မ်ားသိရွိလိုသည္ဟု ယူဆသည့္ကိစၥမ်ားကို ဤစာတြင္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

- နံပါတ္(၁)အေနျဖင့္ ဤျပိဳင္ပြဲၾကီးကို 'မည္သည္ကရရွိသည့္ပိုက္ဆံျဖင့္ျပဳလုပ္လဲ' ဟူေသာေမးခြန္းကိုေျဖၾကားလိုပါသည္။ဤျပိဳင္ပြဲ၏ကုန္က်စရိတ္စုစုေပါင္းမွာ သိန္း(၃၀၀)နီးပါးရွိ၍ ကုန္က်စရိတ္အမ်ားစုမွာ ဆုေၾကးေငြႏွင့္ေန႕စဥ္ Video ႐ိုက္ကူးခတို႕ျဖစ္ၾကပါသည္။ေဘာလုံးကြင္း၊ဒိုင္ ႏွင့္ နယ္မွကစားသမားမ်ားေနထိုင္ေရးကို MFF၊အားကစားဝန္ၾကီးဌာန ႏွင့္ ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ေဘာလုံးကလပ္တို႕မွ အခမဲ့ကူညီပါသည္။ က်န္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို မိမိႏွင့္ေဘာလုံးအားကစားကိုဝါသနာပါေသာ မိမိမိတ္ေဆြ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားကအခ်ိဳးက်ပါဝင္လႉဒါန္းပါသည္။ ထို႕အျပင္ ျပိဳင္ပြဲဝင္တကၠသိုလ္မွေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားကုသိုလ္ရေစႏိုင္ရန္ပါ ရည္ရြယ္၍ျပိဳင္ပြဲဝင္ေၾကးကိုပင္ ကုန္က်စရိတ္တြင္မသုံးေစဘဲ လူမႈေရး၊ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားသို႕လႉဒါန္းေစခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။

- နံပါတ္(၂)အေနျဖင့္ ဤျပိဳင္ပြဲမွဒိုင္လူၾကီးမ်ားအေၾကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပလိုပါသည္။ ယင္းဒိုင္လူၾကီးမ်ားအားလုံးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွတရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားျပီး ႏိုင္ငံတကာဒိုင္လူၾကီးလိုင္စင္ရရွိထားၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကကာ MFF ကတရားဝင္ေစလႊတ္၍ေစတနာျဖင့္လာေရာက္ကူညီေပးေနသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဒိုင္မ်ားအေနျဖင့္မည္သည့္အသင္း၊ မည္သည့္ကစားသမား ကိုမွ်သိရွိျခင္းလည္းမရွိသကဲ့သို႕ ဘက္လိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးလည္းလုံးဝျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ ကိစၥတစ္စုံတရာေပၚေပါက္တိုင္း ဒိုင္အဖြဲ႕ကိုအျပစ္တင္မေစာၾကရန္ႏွင့္ ဒိုင္လူၾကီး၏အဆုံးအျဖတ္ကို ႏိုင္ငံၾကီးသားပီသစြာေလးစား၊လိုက္နာေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

- နံပါတ္(၃)အေနျဖင့္ မိမိ၏စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာအေပၚေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားကိုရွင္းလင္းတင္ျပလိုပါသည္။ မိမိဘာမွမေျပာခင္ ပရိသတ္ၾကီးကိုတစ္ခုစဥ္းစားေစလိုပါသည္။ မိမိသာ Internet ေပၚတြင္ပုံေဖာ္ေနသကဲ့ အျပင္ေလာကတြင္ အမွန္တကယ္ မိုက္႐ိုင္း၊ဆိုးသြမ္းေနသူျဖစ္ပါက မည္သည့္ဝန္ၾကီး၊ ဒုဝန္ၾကီးကမိမိႏွင့္ လက္ခံေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမည္နည္း??

မည္သည့္ပါေမာကၡခ်ဳပ္က မိမိႏွင့္အတူအစည္းအေဝးထိုင္မည္နည္း??

မည္သည့္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္မိဘမ်ားက မိမိႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္နည္း?? မည္သည့္မီဒီယာက မိမိဘက္မွရပ္တည္ေျဖရွင္းေပးမည္နည္း??

မိမိအေနျဖင့္ ေကာလဟလမ်ားျပန္႕ေနသလို စင္ကာပူသို႕ေန႕ခ်င္းျပန္လည္းေက်ာင္းမတက္ဘူးပါ၊

ဆယ္တန္းေျဖတုန္းကလည္း The whole burma မရပါ (မိမိေက်ာင္းမွထိုႏွစ္က အဆင့္ ၆ သာခ်ိတ္ပါသည္)၊ မည္သည့္မူးယစ္ေဆးဝါးမွလည္းမသုံးဘူးပါ (သၾကၤန္ႏွင့္ေမြးေန႕မ်ားတြင္ပင္ မိမိအရက္ေသစာေသာက္စားျခင္းမျပဳပါ)၊ ဝတ္မႈန္ေရႊရည္ကိုလည္းခိုးမေျပးဘူးပါ၊ မိုးယုစံႏွင့္လည္း လက္မထပ္ရပါ၊ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္မိမိကို ဘဲကင္ဝယ္ေပးရသည္ဆိုမွာလည္း လုံးဝမမွန္ပါ၊ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္ကိုလည္း မိမိဤဘဝတစ္သက္လုံးေငြစုလွ်င္ပင္မဝယ္ႏိုင္ပါ၊ မည္သည့္ယာဥ္ထိန္းရဲကိုမွလည္း ထိုးၾကိတ္အႏိုင္က်င့္ျခင္းမရွိရပါ (ယင္းယာဥ္ထိန္းသည္ ဘာဒဏ္ရာမွလည္းမရွိ၊ဘာသက္ေသအေထာက္အထားမွလည္းမရွိဘဲ မိမိကိုအျမင္ေစာင္းေနေသာ၎၏အထက္အရာရွိ၊ မီဒီယာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ မိမိကိုႏိုင္ငံေရးအရတိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ခုလုံးသို႕စာေပးပို႕၍ရွင္းျပခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္၊ လူၾကီးမ်ားကလည္း ဤအျဖစ္အပ်က္ကိုနားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္)။

မီဒီယာအခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ မိမိကိုစြပ္စြဲမႈမ်ားမမွန္ကန္ေၾကာင္းသိရွိေသာအခါ မည္သည့္ေျဖရွင္းခ်က္မွ်လည္းမေပး၊ ၎တို႕၏သတင္းမွားကိုလည္း တာဝန္ယူျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးျခင္းမ်ိဳးလည္းမျပဳဘဲ မိမိကသာတစ္ဘက္သတ္ ျပည္သူလူထု၏အထင္ျမင္လြဲမွားမႈကိုခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ယခု ပရိသတ္ ၂၀၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ေပါင္းစုံမွတာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ေသာ ေဘာလုံးပြဲဖြင့္ပြဲတြင္ပင္လွ်င္ မိမိႏွင့္ မိုးစက္ဝိုင္ျပိဳင္ကားႏွင့္အတူလာသည္၊ မိမိကကားတံခါးနားသို႕ဆင္းၾကိဳသည္ စသျဖင့္မဟုတ္မမွန္ေရးသားသူအမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း အားလုံးအသိပင္ျဖစ္ပါသည္။

- မိမိကိုယ္တိုင္ေဘာလုံးဝါသနာပါလြန္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်န္လူငယ္လူရြယ္မ်ားေဘာလုံးအားကစားကို ကစားေစခ်င္လြန္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (မိမိအားအေၾကာင္းမသိ၍အျမင္ေစာင္းေနသူအခ်ိဳ႕လဲရွိႏိုင္သည့္) ေက်ာင္းသားထုၾကီးအေပၚ 'ရန္မျဖစ္ပါ၊ ျပႆနာလည္းမျဖစ္ေစရပါ'ဟု သက္ဆိုင္ရာလူၾကီးမင္းမ်ားကို အာမဘေနၲခံ၍ဤျပိဳင္ပြဲၾကီးကိုက်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိတစ္ေယာက္တည္းအားႏွင့္ ဤျပိဳင္ပြဲၾကီးကိုေအာင္ျမင္ေအာင္မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါ။ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မွေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမတို႕ကဝိုင္းဝန္းကူညီေဖးမမွသာလွ်င္ ဤျပိဳင္ပြဲၾကီးအဓြန့္ရွည္တည္တံ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အားကစားအခန္းကဏၰကို အစြမ္းကုန္ျမႇင့္တင္ေပးသြားရန္ စိတ္ဆုံးျဖတ္ထားျပီျဖစ္၍ မိမိႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်င္းတူသည့္မည္သူ႕ကိုမဆို (သူ႕ဟာသူ NLD မကလို႕ ABC ျဖစ္ျဖစ္ XYZ ျဖစ္ျဖစ္) လက္တြဲေခၚေဆာင္သြားရန္လည္း စိတ္ဆႏၵအျပည့္အဝရွိပါသည္။

- သို႕ျဖစ္ပါ၍ ျပိဳင္ပြဲဝင္တကၠသိုလ္မွ ညီအကို၊ေမာင္ႏွမ၊ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိစၥတစ္စုံတခုေပၚေပါက္တိုင္း Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ အခ်င္းခ်င္းေဝဖန္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ိဳးမျပဳဘဲ အားကစားစိတ္ဓာတ္အျပည့္ျဖင့္ အားေပးကူညီၾကပါ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တာဝန္ရွိသူလူၾကီးမ်ားကို မိမိတို႕တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စည္းလုံး၊ညီၫြတ္မႈစြမ္းရည္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသၾကပါဟု တိုက္တြန္းေမတၱာရပ္ခံလိုက္ရပါသည္။ " ဟူ၍ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အမ်ားစု လႈပ္ရွားရာ ေဒသျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ တည္ၿငိမ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေစလိုသည္ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႐ုိးသားမႈရွိစြာ ႏွင့္ အျမက္မထုတ္ရန္ လိုေၾကာင္း ဟု တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Fang Fenghui ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းတြင္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္လို လားေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တပ္မေတာ္က ျပည္သူလူထုအေပၚကို ဖိအားေပး မႈမျဖစ္ေစေရးကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္သြားၿပီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပည္သူမ်ားက အမွန္တကယ္ ရရွိလိုပါက မရႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေအာင္ ကာကြယ္ေရးကို အဓိကတာဝန္ထားၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသာမက ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပါ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ဆက္ဆံေရးတိုးျမွင့္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္စိုးမႈကို ေလးစားကာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္- ျမန္မာနယ္စပ္ေဒ သတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျမန္မာအစိုးရကို ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ခြင့္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Fang Fenghui ဘက္ကလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အနာဂတ္တြင္လည္း နယ္စပ္ေဒသမ်ား ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စစ္မက္ေရးရာ ဆက္ဆံေရး တိုးျမွင့္ရန္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပါ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ဆက္ဆံေရးတိုးျမွင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းခရီးစဥ္အတြင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေလယာဥ္တည္ေဆာက္မႈ နည္းပညာမ်ားကိုလည္း သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဖယ္ဒရယ္မႈႏွင့္ ၄င္းတို႔ လိုလားသည့္ ကိုယ့္ၾကမၼာကုိယ္ဖန္းတီးခြင့္မ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္မွသာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ကလည္း ေဝဖန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Yangon chronicle