10/24/13အေၿခခံဥပေဒၿပင္သင့္သလား၊ အသစ္ေရးဆြဲသင့္သလား။
ဒီၿပႆနာ အခုတေလာမွာ ေရွ ့တန္းေရာက္လာသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္
အသစ္ မေရးဆြဲသင့္ေႀကာင္း၊ အသစ္ေရးဆြဲလွ်င္ အႏၱရာယ္သိပ္ႀကီးေႀကာင္း
နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင့္ ႏွပ္ေႀကာင္းေပး ေၿခာက္လွန္ ့လာသည္ကိုလည္း ေတြ ့ရသည္။

အေၿခခံဥပေဒ အသစ္မေရးဆြဲေရး ေၿပာဆိုဟန္ ့တားခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ
စစ္တပ္မႀကိဳက္တာ ဘာမွမလုပ္ေရးကို အေတြးအေခၚတစ္ရပ္အၿဖစ္
ထူေထာင္၀ါဒၿဖန္ ့လာသည္ကိုလည္း ေတြ ့ရသည္။

စစ္တပ္မႀကိဳက္တာ ဘာမွမလုပ္ေရး အေတြးအေခၚထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္
အတူတြဲေဆာင္ရြက္လာေသာအလုပ္တစ္ခုမွာ စစ္တပ္ႏွင့္ အားၿပိဳင္ရင္ဆိုင္ၿခင္းမွာ
ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္သည္ၿဖစ္ေစ၊ မရည္ရြယ္ဘဲ ရင္ဆိုင္တိုးမိသည္ၿဖစ္ေစ၊
ထိုသို ့တိုးမိေသာၿဖစ္ရပ္မွန္သမွ် ယခုလည္းအက်ိဳးမရွိ၊ ယခင္ကလည္း
အက်ိဳးမရွိခဲ့ ဟူေသာ အေတြးအေခၚၿဖစ္သည္။ ယခုအက်ိဳးမရွိဟူေသာအခ်က္ကို အားေကာင္းလာေစရန္ ယခင္ကလည္း အက်ိဳးမရွိဟု ဆက္စပ္ေၿပာဆိုလာရၿခင္း
ၿဖစ္သည္။ စစ္တပ္မႀကိဳက္တာ ဘာမွမလုပ္ေရး အေတြးအေခၚ ခိုင္ခန္ ့လာေစရန္
ထိုသို ့တိုးခ်ဲ ့ထူေထာင္လာၿခင္းၿဖစ္သည္။ ယခင္က အက်ိဳးမရွိေႀကာင္း
ေၿပာဆိုေသာအခါ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ ၿပည္သူေတြ အသက္ေသြးေခၽြး
မ်ားစြာ ေပးဆပ္ခဲ့ရေသာ္လည္း အက်ိဳးမရွိဟူေသာ ေၿပာဆိုခ်က္မ်ိဳးေတြ
ဆက္စပ္ပါ၀င္လာသည္။ စင္စစ္ ဒါေတြအားလံုးသည္ ၿပည္သူကို စစ္ကၽြန္စိတ္ဓာတ္
သြတ္သြင္းေပးရန္ စနစ္တက်အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြသာၿဖစ္သည္။
စစ္ကၽြန္ဘ၀မွာ ေနထိုင္ၿခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုးဆိုေသာသေဘာအထိ
သက္ေရာက္လာေအာင္ တၿဖည္းၿဖည္းသိမ္းသြင္း ေၿပာဆိုေနၿခင္းၿဖစ္သည္။

ေခတ္တိုင္းေခတ္တိုင္းတြင္ လူတစ္စုက တၿခားလူတစ္စုကို ကာလရွည္ႀကာ
ဖိႏွိပ္ထားလို ့ရေနၿခင္းမွာ စင္စစ္ အဖိႏွိပ္ခံေနရသူေတြကိုယ္တိုင္က
ဖိႏွိပ္ေသာစနစ္ကို လက္ခံေနေသာေႀကာင့္သာၿဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားၿဖင့္
ဆိုရလွ်င္ ဖိႏွိပ္ေသာစနစ္ တည္ၿမဲဖို ့ဆိုလွ်င္ ဖိႏွိပ္မႈကို လူထုလက္ခံေအာင္
ေရွ ့ေနလိုက္ေသာ အေတြးအေခၚတစ္ရပ္လိုသည္။ ထိုအေတြးအေခၚကို
အဖိႏွိပ္ခံေတြထဲမွ အေရအတြက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း လက္ခံေနဖို ့
လိုအပ္ေလသည္။ သို ့မွသာ အဖိႏွိပ္ခံေတြ ၿငိမ္သက္ႀကေပလိမ့္မည္။
ထို ့ေႀကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ ဖိႏွိပ္သူလူတန္းစား အဆက္ဆက္တို ့သည္
သူတို ့ဖိႏွိပ္မႈကို လူထုလက္ခံလာေအာင္ ေရွ ့ေနလိုက္ ေဖးမေပးေသာ
အေတြးအေခၚမ်ိဳးကို ရွာေဖြေလ့ရွိသည္။ ႀကိဳးစားထူေထာင္ေလ့ရွိသည္။
အခုလည္း ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖိႏွိပ္သူဘက္က ေထာက္ခံေသာ အေတြးအေခၚ
တစ္ရပ္ကို ညီညီညာညာ ထူေထာင္လာႀကတာ ေတြ ့လာရသည္။
ထိုအေတြးအေခၚ၏အေၿခခံမွာ စစ္တပ္မႀကိဳက္တာ ဘာမွမလုပ္သင့္ဘူးဟူေသာ
အေၿခခံၿဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အလိုေတာ္ရိပညာရွင္ဆိုသူေတြက
ပူးေပါင္းထူေထာင္ႀကေသာ ထိုအေတြးအေခၚကို အတိုက္အခံထဲကလည္း
ေတာ္ေတာ္ေလး လက္ခံလိုက္နာလာသည္ကို ေတြ ့ရသည္။

စစ္တပ္မႀကိဳက္တာ ဘာမွမလုပ္ေရး အေတြးအေခၚ၏ အဓိကမ႑ိဳင္မွာ
စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းႀကီးမ်ားၿဖစ္ၿပီး ထိုအေတြးအေခၚကို လက္ခံ
က်င့္သံုးလာသူ အတိုက္အခံမ်ားထဲတြင္ အေရးပါဆံုးပုဂၢိဳလ္မွာ ႀသဇာအႀကီးဆံုးႏွင့္
ႏိုင္ငံ၏ကံႀကမၼာကို ေပၚလစီေရးရာအရ တာ၀န္ခံထားသူ ေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္ေနသည္။
သို ့ေသာ္ စစ္တပ္မႀကိဳက္တာ ဘာမွမလုပ္ေရးကို အေတြးအေခၚတစ္ရပ္အေနၿဖင့္
က်ယ္က်ယ္ၿပန္ ့ၿပန္ ့ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ၿဖန္ ့ခ်ိအေပးဆံုးပုဂၢိဳလ္မွာ
“ဦးေက်ာ္၀င္း” ၿဖစ္သည္။

အခုေနာက္ပိုင္း သူ ့စာေတြ ေဆာင္းပါးေတြထဲတြင္ ထိုအေတြးအေခၚကို
အလုပ္တစ္ခုလိုသေဘာထားၿပီး ၀ါဒၿဖန္ ့ခ်ိေရးဆန္ဆန္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္
လုပ္လာသည္ကို သတိထားမိသည္။ အခုသူက လႊတ္ေတာ္ေကာ္မရွင္တစ္ခုတြင္
အဖြဲ ့၀င္ၿဖစ္လာၿပီးေနာက္ စစ္ေခါင္းေဆာင္တို ့၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ
အားေပးမႈကို ရလာေသာအခါ ၀ါဒၿဖန္ ့ခ်ိေရးႏွင့္ ပိုတူလာသည္။
ဦးေက်ာ္၀င္းက သူ ့ကိုမလိုသူ မိတ္ေဆြေဟာင္း လက္၀ဲသမားေတြက
စစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ ့ေပးစားႀကသည္ဟု အရင္က ခါးခါးသီးသီး
နာနာက်ည္းက်ည္း ေၿပာဆိုေလ့ရွိသည္။ သို ့ေသာ္ ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း
စစ္အာဏာရွင္တို ့ႏွင့္ ညားသြားသည္ဟုသာ ဆိုရမလိုၿဖစ္ေနသည္။
မစြန္းရင္းရွိသူမို ့သာ ကန္စြန္းခင္းၿငိၿခင္း ၿဖစ္တန္ရာပါသည္။

လက္ပံေတာင္းခေယာင္းလမ္း ၿပန္မလည္မိေစဖို ့ေဆာင္းပါးတြင္ ဦးေက်ာ္၀င္းက
လက္ပံေတာင္းသပိတ္စခန္းမ်ားအေရးမွာ ဘယ္ဘက္ကႀကည့္ႀကည့္
မၿဖစ္သင့္ပါေခ်ဟု ေရးခဲ့သည္။ ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ဇာတ္ကားထဲက အေၿပာမ်ိဳးႏွင့္
ေၿပာရလွ်င္ “ဒါကေတာ့ ပုလိပ္အၿမင္ကိုး ဦးဘခ်စ္ရဲ ့” ဟု ဆိုရမည္ထင္သည္။
ဘယ္ဘက္ကႀကည့္ႀကည့္ဟုဆိုေသာ္လည္း လယ္သမားဘက္က မႀကည့္ခဲ့သည္မွာ
ထင္ရွားလွပါသည္။

တစ္ေက်ာ့ၿပန္ ရယ္ဒီကယ္လိႈင္း ဆိုသည့္ ေဆာင္းပါးထဲတြင္မူ
ရယ္ဒီကယ္လိႈင္းမ်ားကား အခါအခြင့္သင့္တိုင္း တ၀ုန္း၀ုန္း ရိုက္ခတ္ဆဲ။
ဥပမာ လက္ပံေတာင္းကိစၥ၊ မႏၱေလး ရွစ္ေလးလံုးေငြရတု ဟု ဆိုထားၿပန္သည္။
လက္ပံေတာင္းအေရးကိုေတာ့ သူေတာ္ေတာ္စိုးရိမ္ပံုရသည္။ သူစိုးရိမ္သည္မွာ
လက္ပံေတာင္းအေရးေႀကာင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ ၿငိဳၿငင္မွာကို စိုးရိမ္ၿခင္း
ၿဖစ္ပံုရသည္။ မႏၱေလး ရွစ္ေလးလံုးေငြရတုပြဲကိုေတာ့ ဘာ့ေႀကာင့္ ရယ္ဒီကယ္ထဲ
ထည့္လိုက္သလဲဆိုသည္ကို အေသးစိတ္ရွင္းမထား။ သို ့ေသာ္ ၿဖစ္ပံုရသည္မွာ
သူတို ့ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး ၀န္ႀကီးေတြတက္သည့္ ရန္ကုန္ပြဲႏွင့္ ပံုစံခ်င္းမတူ
ေသာေႀကာင့္ၿဖစ္ေလာက္သည္။

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြၿငိဳၿငင္မည္ကို သူစိုးရိမ္ေႀကာင္းကို ဧရာ၀တီႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္
သူက အတိအလင္း အထင္အရွား ထုတ္ေၿပာသည္။ အေၿပာင္းအလဲကို စတာ
အရင္အစိုးရ၊ တည့္တည့္ေၿပာရရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၊ သူခြင့္မၿပဳလွ်င္
ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဘူး ဟု သူကထုတ္ေၿပာထားသည္။ ဒီစကားတစ္ခြန္း
သိပ္အေရးႀကီးသည္။ ဘာ့ေႀကာင့္ အေရးႀကီးသနည္းဆိုေသာ္ စစ္တပ္မႀကိဳက္တာ
မလုပ္ေရး အေတြးအေခၚတစ္ခုလံုး၏ အေၿခခံအုတ္ၿမစ္ကို စတင္တည္ေဆာက္ေသာ
ပထမဆံုးအုတ္ခ်ပ္၊ တစ္နည္းအားၿဖင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းအုတ္ခဲ (foundation stone)
ၿဖစ္ေနေသာေႀကာင့္ပင္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ခြင့္မၿပဳလွ်င္ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဘူးဟု သူက
ယူဆသည့္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ မႀကိဳက္တာ ဘာမွမလုပ္နဲ ့ဟူေသာ
ေကာက္ခ်က္သည္ ေနာက္ဆက္တြဲအလုိလို ထြက္ေပၚလာသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ မႀကိဳက္တာကို လုပ္တာမွန္သမွ်သည္ အေၿပာင္းအလဲကို
ပ်က္စီးေအာင္လုပ္ၿခင္းဆိုသည့္ ေကာက္ခ်က္လည္း အလိုလိုထြက္ေပၚလာ
ေတာ့သည္။ ဒီေတာ့ လက္ပံေတာင္းကိစၥသည္ အေၿပာင္းအလဲကို ပ်က္စီးေစမည့္
အရာဟု သူၿမင္လာသည္မွာ မဆန္းေတာ့ေခ်။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြကို
မဖိတ္သည့္ မႏၱေလး ရွစ္ေလးလံုးပြဲကို အႏၱရာယ္ဟု ၿမင္လာသည္မွာလည္း
မဆန္းေတာ့ေခ်။ အဘယ့္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ သူ ့အၿမင္အားလံုးသည္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ႀကိဳက္၊ မႀကိဳက္ဆိုသည့္အခ်က္အေပၚ အေၿခခံေတြးေခၚ
ေနေသာေႀကာင့္ၿဖစ္သည္။ သူ ့အေတြးအေခၚသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ
ႀကိဳက္၊ မႀကိဳက္ဆိုသည့္ အေၿခခံေဖာင္ေဒးရွင္း အုတ္ခဲအေပၚတြင္
တည္ေဆာက္ထားၿခင္း ဟုတ္ မဟုတ္၊ ထိုအခ်က္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ညီညြတ္မႈ ရွိ မရွိကို
ဆက္လက္ဆန္းစစ္ႀကည့္ပါမည္။

ဧရာ၀တီႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးထဲတြင္ သူက ယခုလို ဆက္ေၿပာထားပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ။ သူခြင့္ၿပဳလို ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ၿဖစ္လာတာ၊
သူခြင့္မၿပဳရင္ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဘူး။ အဲဒီေအာက္မွာ အရင္အစိုးရက လူေဟာင္းေတြ
အာဏာဆက္ယူထားတာလည္း အမွန္ဘဲ။ သို ့ေသာ္ ဒါကို ရန္လုပ္ေနလို ့မရဘူး။
သူ ့ဟာသူ သဘာ၀က်က်ၿဖစ္လာတဲ့ အခ်င္းအရာဟု ဆိုပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကိးသန္းေရႊ အေၿခခံအေတြးအေခၚႏွင့္ ေတြးေခၚလိုက္ေသာအခါ
အရင္အစိုးရလူေဟာင္းေတြ အာဏာဆက္ယူထားတာသည္လည္း သဘာ၀က်က်
ၿဖစ္လာသည့္အခ်င္းအရာဟု သူလက္ခံသြားႏိုင္ပါေတာ့သည္။ သည္မွ်သာေလာ၊
မကေသးပါ။ အတိုက္အခံဘက္က အလြန္အကၽြံ ေတာင္းဆိုလာလွ်င္
ၿပႆနာရွိလာလိမ့္မည္ဟုလည္း ထိုအင္တာဗ်ဴးတြင္ပင္ ဆက္ေၿပာပါသည္။

အေၿခခံဥပေဒ လံုး၀ဖ်က္သိမ္းၿပီး အသစ္ေရးရမယ္ဆိုတာမ်ိဳး ေတာင္းခဲ့ရင္ေတာ့
တပ္က တစ္ခုခုတုန္ ့ၿပန္လိမ့္မယ္၊ ၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ တပ္ရဲ ့သေဘာတူညီမႈ
မရွိဘဲနဲ ့ ဘာမွလုပ္လို ့မရဘူးဟု ဆက္ေၿပာသည္။ ဤေနရာတြင္ တပ္ဟု
ေၿပာၿခင္းသည္ စစ္အာဏာရွင္ေတြကိုဘဲ ဆိုလိုၿခင္းၿဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
စစ္အာဏာရွင္ဆိုရာတြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည္ အေခါင္အခ်ဳပ္
ၿဖစ္သည္။ ဒီေတာ့ တပ္ရဲ ့သေဘာတူညီမႈ မရွိဘဲႏွင့္ ဘာမွလုပ္လို ့မရဘူးဟူေသာ
ယူဆခ်က္သည္လည္း ေစာေစာကေၿပာခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊအုတ္ခဲက
ဆက္လက္ပြားထြက္လာခဲ့ေသာ အေတြးအေခၚပင္ၿဖစ္သည္။

လွံဖ်ားပုစဥ္းနား၊ က်ီးကန္းကေႀကာက္ေခ်းပါ ၿဖစ္ေနေသာ သူ ့အေတြးအေခၚသည္
အေၿခခံဥပေဒႏွင့္သာမက ထို ့ထက္ပိုက်ယ္ၿပန္ ့ေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ားႏွင့္လည္း
ပက္သက္ေသးသည္။ ဖက္ဒရယ္လည္း ပါပါေသးသည္။ အာဏာသိမ္းႏိုင္တဲ့
အလားအလာက အေၿခခံဥပေဒၿပင္ဆင္ေရးနဲ ့ဆက္စပ္ေနတယ္၊ ဖက္ဒရယ္ကိစၥနဲ ့
ဆက္စပ္ေနတယ္ဟု ထိုအင္တာဗ်ဴးမွာပင္ သူကဆက္လက္ေၿပာသည္။

သို ့ၿဖစ္ရာ လက္ပံေတာင္းကလူေတြ ဆႏၵမၿပႀကနဲ ့၊ အေၿခခံဥပေဒ အသစ္မေရးနဲ ့၊
ဖက္ဒရယ္မူကိစၥ အလြန္အကၽြံ မေတာင္းနဲ ့ဟု ေၿပာေနေသာ ဦးေက်ာ္၀င္း
တစ္ေယာက္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးခင္ေအာင္ၿမင့္က မရမက လိုက္ေခၚကာ
လႊတ္ေတာ္ေကာ္မရွင္မွာ ခန္ ့ထားလိုက္သည္ဟူေသာအခ်က္မွာ ဘာမွအံ့ႀသစရာ
မရွိပါ။ ဘာ့ေႀကာင့္ ဒု၀န္ႀကီးမၿဖစ္ေသးတာပါလိမ့္ဆိုေသာအခ်က္ကိုသာ
အံ့ႀသခ်င္အံ့ႀသဖို ့ ရွိေပလိမ့္မည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကို ေထာက္ၿပခ်င္ပါေသးသည္။ ထိုအခ်က္မွာ မိတၳီလာအေရးႏွင့္
ပက္သက္ေသာ သံုးသပ္ခ်က္ၿဖစ္သည္။ မိတၳီလာမွာ ရဲေတြရပ္ႀကည့္ေနတယ္
ဆိုတာ အေနာက္မီဒီယာေတြက ဖြတာဟု သူကေၿဖသြားသည္။ အစိုးရက
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လႊတ္ေပးတယ္ဆုိတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္လက္မခံဘူးဟု
ၿပတ္ၿပတ္သားသား ရပ္တည္ကာကြယ္သြားသည္။ သို ့ေသာ္ ဒါမ်ိဳးကိစၥသည္
သေဘာထား (opinion)မဟုတ္၊ အခ်က္အလက္ (fact)ၿဖစ္သည္။
အေထာက္အထားရွိေနလွ်င္ လက္မခံခ်င္ေပမယ့္ လက္မခံလို ့မရ။ မိတၳီလာတြင္
လူတစ္ေယာက္ကို ၀က္လာေတာထဲ၌ ဓားႏွင့္ခုတ္၊ တုတ္ႏွင့္ရိုက္ေနႀကေသာ
အခ်ိန္တြင္ ရဲကရပ္ႀကည့္ေနသည္မွာ သက္ေသအေထာက္အထား အခိုင္အလံုႏွင့္
ရွိသည္။ မေသမရွင္လူေတြကို မီးရိႈ ့ေနခ်ိန္တြင္ ရဲကရပ္ႀကည့္ေနသည္မွာလည္း
အေထာက္အထားရွိသည္။ ဦးေက်ာ္၀င္းႀကည့္ခ်င္လွ်င္ ဗီဒီယိုကလစ္ႏွင့္
အေသအခ်ာၿပႏိုင္သည္။ ဦးေက်ာ္၀င္းမေတြ ့ဖူးသည္မွာ မေလ့လာေသာေႀကာင့္
ၿဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ ဒါေတြအားလံုး (Documented)ၿဖစ္သည္။
ထိုဗီဒီယို အစစ္အမွန္ (Genuine)ၿဖစ္ေႀကာင္းလည္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက
စစ္ေဆးၿပီးႀကၿပီ။ ထိုတစ္ခ်က္ကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ စိတ္ဆိုးေနမွာကို
သူစိုးရိမ္လြန္းအားႀကီးၿပီး အကာအကြယ္ေပးခ်င္စိတ္ မ်ားလြန္းအားႀကီးသြားသည္
ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္သည္။ ဒီေလာက္ႀကီးအထိ မ်က္စိမိွတ္ၿပီး တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းႀကီး
ဘက္လိုက္ေၿပာဖို ့ေတာ့ မေကာင္းလွ။ ဦးေက်ာ္၀င္းသည္ သူ ့၀န္ထမ္းၿဖစ္လာ
ေသာေႀကာင့္ သူ ့ဆန္စားရဲမွသေဘာမ်ိဳးပင္ ေၿပာလာၿပီလား မဆိုတတ္။

မွန္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္သည္ လက္ပံေတာင္းအေရးတြင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားၿငိဳၿငင္မည့္အေရးကို ေရွာင္ရွားခဲ့သည္။ ဦးေက်ာ္၀င္းလိုပင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးအုတ္ခဲေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အၿမင္မ်ိဳးၿဖင့္
လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းဆက္လုပ္ဖို ့ ခံုသမာဓိလူႀကီးမင္းလုပ္ၿပီး
အဆံုးအၿဖတ္ေပးခဲ့သည္။ ဒီတစ္ပြဲတြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးၿငိဳၿငင္မည့္အလုပ္မ်ိဳး
မလုပ္ဖို ့ ဦးေက်ာ္၀င္းက လက္ပံေတာင္းကို မ်က္စပစ္ၿပီး ေၿပာလိုက္ၿခင္းၿဖစ္သည္။
စင္စစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏သေဘာမွာလည္း ၿပင္ေရးဘက္
အေလးသာသည္မွာ NLD ေႀကညာခ်က္ႀကည့္ရံုႏွင့္ပင္ သိသာၿပီးၿဖစ္ပါသည္။
NLD ေႀကညာခ်က္တြင္ ဘယ္ဘက္ကိုမွ ဘက္လိုက္ၿပီးမေၿပာလိုဟု ဆိုသည္။
ၿပင္ေရးႏွင့္ အသစ္ေရးဆြဲေရး၏ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုသာ ေထာက္ၿပပါမည္
ဟု ဆိုသည္။ တကယ္တမ္း ေထာက္ၿပထားသည္မွာ ၿပင္ေရး၏ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္
အသစ္ေရးဆြဲေရး၏ ဆိုးက်ိဳးကိုသာၿဖစ္သည္။ ၿပင္ေရးက ဥပေဒနွင့္အညီဟု ဆိုၿပီး
အသစ္ေရးဆြဲေရးက စစ္တပ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ ့ရႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။
သည္ေႀကညာခ်က္ကိုႀကည့္ရံုႏွင့္ပင္ NLD ဘယ္ဘက္ယိမ္းေႀကာင္း၊
ေဒၚစု ဘယ္ဘက္ယိမ္းေႀကာင္း သိႏိုင္သည္။ ေဒၚစုက သူဘယ္ဘက္ယိမ္းေႀကာင္း
ဘာကိုလိုလားေႀကာင္း အခ်က္ၿပၿပီး သူ ့အား၊ သူ ့၀ိတ္ကိုယူကာ လူထုအား
သူ ့ကိုေထာက္ခံခိုင္းမည္ဟု စိတ္ကူးပံုရသည္။ ဒါကိုပင္ ဦးေက်ာ္၀င္းက
စိတ္မခ်ႏိုင္။ လက္မခံႏိုင္။ လူထုဆႏၵကို ေႀကာက္ရြံ ့ေနၿခင္းၿဖစ္သည္။

ဦးေက်ာ္၀င္းစိတ္မခ်ႏိုင္သလို စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း စိတ္မခ်ပါ။
ဦးေဌးဦးက အေၿခခံဥပေဒအသစ္ဆြဲဖို ့ ၂၀၀၈ အေၿခခံဥပေဒမွာမပါ။
အေၿခခံဥပေဒအသစ္ဆြဲခ်င္လွ်င္ စစ္တပ္ႏွင့္ေတြ ့မည္ဟု ေၿခာက္သည္။
မဆလေဟာင္း ဦးဟန္ေရႊကလည္း အသစ္ေရးဆြဲလွ်င္ အႏၱရာယ္ရွိသည္ဟု
ဆိုသည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ကလည္း
အေၿခခံဥပေဒကို ကာကြယ္မည္ဟု ဆိုသည္။ ဦးေအာင္ေသာင္းကလည္း
အေၿခခံဥပေဒအသစ္ေရးဆြဲလွ်င္ အာဏာသိမ္းမႈၿဖစ္လိမ့္မည္။ သို ့ေသာ္
သည္တစ္ခါသိမ္းလွ်င္ လက္လြတ္စပယ္လုပ္မည္မဟုတ္ဟု ဆိုသည္။
ႀက့ံဖြံ ့ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ဘယ္လို capacity ဘယ္လို
authority ႏွင့္ ဒီစကားကို ေၿပာသည္ကိုကား မသိ။ ေသခ်ာသည္မွာကား
အားလံုး အတိုင္အေဖာက္ညီႀကသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို ့၏ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို
ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထူေထာင္မည္ဟုဆိုသည္။ သို ့ေသာ္
လူထုကိုေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြ ၿငိဳၿငင္မည့္အရာမ်ားကို မလုပ္ဖို ့
တားၿမစ္ေနၿပန္သည္။ ထူးဆန္းလွေပသည္။ တကယ္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ
လမ္းေႀကာင္းကိုသြားလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္ေတြႀကိဳက္မည္မဟုတ္ဆိုေသာ
အခ်က္ကို လူထုကသိသည္။ သိသိႏွင့္ပင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္
မေနခ်င္ေသာေႀကာင့္ ႏွစ္အစိတ္လံုးလံုး အပင္ပန္းအဆင္းရဲခံကာ
စစ္အာဏာရွင္ဆန္ ့က်င္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ႀကသည္။
အခု ႏွစ္ေပါင္းအစိတ္ႀကာ ဒုကၡဆင္းရဲ ခံခဲ့ၿပီးေတာ့မွ စစ္အာဏာရွင္ေတြ
ၿငိဳၿငင္မွာကို မလုပ္ႏွင့္ဟု ဆိုသူကဆိုလာႀကသည္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြ
ေပးသေလာက္သာရမည္ ဟု အလံရွဴး လုပ္သူကလုပ္သည္။

၈၈ အေရးအခင္းႀကီးဆင္ႏႊဲၿပီး လူေတြအသက္ေသြးေပးဆပ္ခဲ့ေသာ္လည္း
ဘာမွ်မရ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊေပးလို ့သာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးရသည္ဟု
ေက်းဇူးရွင္ေတြ ့သူက ရွာေတြ ့ကုန္ေလၿပီ။ ၂၀၀၇ အေရးအခင္းႀကီးတြင္
သံဃာေတာ္ေတြ အသက္ေပးခဲ့ႀကရသည္မွာလည္း အလကား၊
အရင္စစ္အစိုးရ စတင္လို ့သာ အေၿပာင္းအလဲၿဖစ္လာတာဟု အေတြးအေခၚသစ္
ရသူက ရကုန္ႀကေလၿပီ။ ဒီမိုကေရစီရေရး မရေရးမွာ စစ္တပ္အေပၚမွာသာ
မူတည္သည္ဟု သီအိုရီသစ္ ၿဖန္ ့ခ်ိေနေလၿပီ။ ထိုအရာသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္
သက္ဆိုးရွည္ေရးအတြက္ ေနာက္ဆံုးေပၚ၀ါဒၿဖန္ ့ခ်ိနည္းသာၿဖစ္သည္။

ေသခ်ာသည္ကား ၂၀၀၈ အေၿခခံဥပေဒသည္ ၿပည္သူတို ့ကို ေကာင္းက်ိဳးေပးမည့္
ဥပေဒမဟုတ္။ ထိုအေၿခခံဥပေဒသည္ အေၿခခံကပင္ မေကာင္းေသာေႀကာင့္
မည္သို ့ပင္ ဖာေထးသံုးစြဲေသာ္လည္း ေကာင္းလာဖြယ္မရွိ။ ထိုအခ်က္ကို
အားလံုးအသိပင္ၿဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္အေပၚတြင္ အၿငင္းမပြား။
အၿငင္းပြားေနႀကသည္မွာကား ထိုမေကာင္းမွန္းသိေသာ လွည္းက်ိဳးႀကီးကို
ခဏတၿဖဳတ္ေတာ့ ထမ္းထားပါကြာ၊ မဟုတ္ရင္ တိုင္းၿပည္ေခ်ာက္ထဲက်လိမ့္မယ္ဟု
ၿခိမ္းေၿခာက္ေၿပာဆိုေနၿခင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို ့လက္ခံမလား၊ လက္မခံဘူးလား
ဆိုေသာအခ်က္ကသာ အၿငင္းပြားေနေသာၿပႆနာၿဖစ္ပါသည္။

စစ္အာဏာရွင္တို ့၏ ဖိနွိပ္ခ်ဳပ္ၿခယ္မႈေအာက္တြင္ ေနထိုင္ၿခင္းကသာ
အေကာင္းဆံုးပါဟု ၿပည္သူေတြက လက္မခံမခ်င္း ၈၈ ေတာ္လွန္ေရး
မရႈံးနိမ့္ေသးပါ။ ေရွ ့ဆက္ေနဦးမည္သာၿဖစ္ပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ ၿပည္သူေတြ
တစ္ဖက္ဖက္က အညံ့မခံမခ်င္း ဆက္ေနပါဦးမည္။ သို ့ေသာ္ စစ္အာဏာရွင္ေတြ
မႀကိဳက္တာ မလုပ္ေတာ့ပါဟု ၿပည္သူေတြက အညံ့ခံလိုက္ပါမူ အညံ့ခံသည္ႏွင့္
တၿပိဳင္နက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို ့၏ေတာ္လွန္ေရး ရႈံးနိမ့္ၿပီၿဖစ္ပါသည္။
ရယ္ဒီကယ္ေတြ၊ လစ္ဘရယ္ေတြ အဓိကမဟုတ္။ ေဆြးေႏြးေသာယဥ္ေက်းမႈ
ရွိ မရွိ ဆိုတာေတြလည္း အဓိကမဟုတ္။ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရမွာလား၊
တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ရမွာလား၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရမွာလားဆိုတာေတြလည္း
အဓိကမဟုတ္။ ဒါေတြက နည္းလမ္းေတြသာၿဖစ္သည္။ နည္းလမ္းေတြသာမက
ေထာက္ပံ့ေႀကးယူ သင္တန္းဖြင့္စားေသာ ကာလေပၚသင္တန္းဆရာတို ့
စုန္းေတာက္စားႀကသည့္ ေ၀ါဟာရလွ်ပ္ေပၚေလာ္လီမႈေတြအၿဖစ္ႏွင့္လည္း
တစ္ခါတစ္ေလ ေတြ ့ရတတ္သည္။ တကယ္အေရးႀကီးသည္မွာ
ဒီမိုကေရစီစနစ္လား၊ အာဏာရွင္စနစ္လားဆိုတာသာၿဖစ္သည္။
ဒါကို တကယ္ေရြးခ်ယ္ရမည့္သူေတြမွာလည္း ၿပည္သူေတြသာၿဖစ္ပါသည္။

(လူထုပံုရိပ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၂ အမွတ္ ၄ တြင္ ပါရွိေသာ စိမ္းၿမင့္ (မႏၱေလး)၏
“ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း အုတ္ခဲႏွင့္ ၿပင္ သစ္ ၿပႆနာ” မွ ထုတ္ႏုတ္ပါသည္)


ေအာင္မ်ိဳးထြန္း

(EU Business News မွ 21 Oct 2013 ရက္စြဲပါ “ Suu Kyi urges world to pressure Myanmar Leaders on reform” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးစီးေအာင္ အစိုးရအား ဖိအားေပးၾကရန္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ကမၻာ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျမန္မာအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က တနလၤာေန႔တြင္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡ အဆံုးသတ္ေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည့္ဝေရးသည္ အေျခခံဥပေဒျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္ဟု သူမက သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

“ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းမရွိဘဲနဲ႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ခရီးေပါက္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီေတာ့ အေျခခံဥပေဒကို မေျပာင္းလဲဘူးဆိုရင္ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဟာ ဆက္လက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ စိတ္မဝင္စားဘူးလို႔ ယူဆရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲဖို႕လိုတဲ့ကိစၥမွာ ဥေရာပသမဂၢ အေနနဲ႔ မေတြေဝဘဲ ရပ္တည္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ႏို္င္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕ သေဘာထား ဟာ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အစိုးရက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ အကူအညီေတြကို လိုခ်င္ေနလို႔ပါဘဲ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရွင္းလင္း ေျပာဆိုသည္။

ယခင္တပ္မေတာ္ အစိုးရအႀကီးအကဲဦးစီး ေရးဆြဲထားေသာ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္မလာေအာင္ သိသိသာသာ ပိတ္ဆို႔ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၅ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ထြက္ေပၚလာေသာ လႊတ္ေတာ္သစ္ႏွင့္အတူ သမၼတရာထူးအတြက္ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတတာဝန္ယူလိုေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ထားသည္။

အေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္ေရးဆြဲေရးအတြက္ လူထုဆႏၵေကာက္ခံေနေသာ NLD ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုႏွစ္ကုန္ ထြက္ေပၚလာမည့္ လႊတ္ေတာ္အစီရင္ခံ စာကို တုိင္းျပည္ႏွင့္လူထုက ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ဟု ေျပာၾကားသည္။

“ဒါေပမဲ့ အေျခခံဥပေဒ ျပန္ေရးဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို လူသိရွင္ၾကား ကတိေပးတာဝန္ယူဖို႔ အစိုးရက ပ်က္ကြက္ ေနတယ္။ ဒီကိစၥကို လႊတ္ေတာ္မွာ ေလ့လာေနတယ္လို႔ေတာ့ ေျပာေနပါတယ္။ ဒါဟာ တိက်ျပည့္စံုဖို႔ နဲနဲလိုေသးတယ္။ လံုေလာက္မႈမရွိေသးဘူး” ဟုသူမက ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၃ ႏွစ္က သူမရရွိခဲ့ေသာ ဆာခါေရာ့ဗ္ လူ႔အခြင့္ေရးဆုကို အဂၤါေန႔တြင္ လက္ခံရန္ စထရာေဘာ့စ္ သို႔ မထြက္ခြာမွီ လူဇင္ဘာ့ဂ္ တြင္ အီးယူႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရ အႀကီးအကဲေဟာင္းမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ အာဆီယံဥကၠ႒ တာဝန္ယူေရး၊ ဆီးဂိမ္းလက္ခံက်င္းပေရး၊ အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္ဆံေရး၊ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးေရး၊ တပ္မေတာ္အစိုးရ လူေဟာင္းမ်ားက ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အစရွိေသာအခ်က္မ်ား ျပည့္ဝလုနီးပါး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္အဟုန္ ေႏွးေကြးသြားမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္မိသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.