11/07/13

(The Asahi Shiman မွ 5 Nov 2013 ရက္စြဲပါ “Aung San Suu Kyi: No Democracy without constitution revisions” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေစဖို႔အတြက္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေပးရန္ သူမ တိုက္တြန္းထားျခင္းကို ထပ္မံတိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

“ဒီ အေျခခံဥပေဒကို မျပင္ဆင္ပဲထားသမွ်ေတာ့ ျပည့္ဝတဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္လံုးဝမရႏုိင္ပါဘူး” ဟု NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္က ႏုိဝင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔တြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား (သို႔) စစ္ဖက္အရာရွိမ်ားအား လႊတ္ေတာ္ေနရာ ေလးပံုတစ္ပံု ဖယ္ေပးထား ေသာ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးသည္ ဒီမိုကေရစီကို ဦးတည္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါလိမ့္ မည္။ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀၉ ဦးပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသည္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကို ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ္လည္း၊ မၾကာေသးမွီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥေရာပသို႔ ေရာက္ရွိေနစဥ္အတြင္း တင္ျပခ်က္မ်ားကို ေကာ္မတီဥကၠဌက ေ႐ႊ႕ဆိုင္းထားသည္ဟု ၾကားသိရသည္။

“ဘယ္လိုအေၾကာင္းရင္းေတြရွိေနလို႔ ေႏွာင့္ေႏွးသြားရသလဲ ဆိုတာကို ကၽြန္မ မသိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနာက္ဆံုးရက္ကို သူတို႔သေဘာနဲ႔ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းတာမ်ိဳးကေတာ့ လိုလားစရာ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

မိသားစုဝင္ထဲတြင္ ျပည္ပႏုိင္ငံသားခံယူထားသူမ်ားရွိပါက သမၼတေလာင္း အရည္အခ်င္းႏွင့္ အႀကံဳးမဝင္ဟု ေဖာ္ျပတားျမစ္ထားေသာ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳပါက ၂၀၁၅ သမၼတေလာင္းေ႐ြးရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ သူမ၏ သားႏွစ္ဦးႏွင့္ ကြယ္လြန္သူ ခင္ပြန္းသည္တို႔မွာ ၿဗိတိသွ် ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားသူမ်ား ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနျခင္းကို ႏုိင္ငံတကာက ေထာက္ခံအားေပးၾကရန္ မၾကာေသးမွီက သီတင္းႏွစ္ပတ္ၾကာ ဥေရာပခရီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

“ဥေရာပခရီးမွာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကၽြန္မအျမင္ကိုနားလည္သေဘာေပါက္ေၾကာင္း ျပသခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိပါသည္။

Asahi Shimbun ၏ ေတာင္းဆိုမႈျဖင့္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားကိုလည္း တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို တမင္ရည္႐ြယ္ ပိတ္ပင္ထားေသာ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရမည့္ ကိစၥ သည္ အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ အာဏာပိုင္ (အာဏာလက္ဝယ္ရွိသူ) ၏ ခြင့္ျပဳမႈလိုအပ္ၿပီး အဆိုပါ အာဏာလက္ဝယ္ရွိ သူႏွင့္ ညွိႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ လိုလိမ့္မည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ ယင္းသို႔ ညွိႏႈိင္း မႈသည္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၏ အေျဖ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုလည္း ၎တို႔က ခန္႔မွန္းၾကသည္။

Yangon chronicle

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားေနသလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္လား၊ မေအာင္ျမင္လားေတာ့ မသိဘူး နုိင္ငံေတာ္က တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ေတြကို Myanmar Peace Centre (MPC) က တဆင့္ ကားပါမစ္ေတြ ခ်ေပးလိုက္၊ ပါမစ္ေတြကို MPC ကပဲ ျပန္ဝယ္လိုက္၊ ဝယ္လို႔ရတဲ့ ပါမစ္နဲ႔ ကားေတြသြင္းၿပီး ျပန္ေရာင္းစားလိုက္နဲ႔ MPC တစ္ဖြဲ႔လံုး စီးပြားျဖစ္ေနၾကၿပီ ဆိုတဲ့ သတင္းစကားေတြ ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ေတာင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏံႈးမျပည့္တဲ့ ဘက္ဂ်က္နဲ႔ လည္ပတ္ေနရခ်ိန္မွာ ဦးေအာင္မင္းက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အသုံးျပဳေနတဲ့ ဘက္ဂ်က္တစ္၀က္ လုိအပ္တယ္လို႔ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္က UMFCCI မွာ ေျပာလိုက္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဦးေအာင္မင္းက ဘယ္ေနရာေတြမွာ ဘယ္လိုသံုးရလို႔ဆိုတာကိုေတာ့ မေျပာနုိင္ျပန္ပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ MPC ဟာ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႔က ရံပံုေငြ ၁၀ ဘီလ်ံက်ပ္ အျပင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ကားပါမစ္ေတြ ကိုပါ ခ်ေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လက္ရွိ MPC ကို ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ (EU)၊ ေနာ္ေဝ အေျခစိုက္ Peace Donor Support Group (PDSG) နဲ႔ Myanmar Peace Support Initiative (MPSI)၊ ဂ်ပန္က NGO အဖြဲ႕ေတြျဖစ္တဲ့ Nippon Formdation နဲ႔ Japan Platform တို႔ က အကူအညီေတြ ေပးေနၿပီး တျခား Myanmar Egress ကတစ္ဆင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက Donor ေတြဆီကလည္း အကူအညီေတြ ရေနပါတယ္။ MPC တစ္ဖြဲ႔လံုးက နုိင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ေတြ၊ အလွဴေငြေတြနဲ႔ အစိုးရ ခ်ေပးေငြေတြကို ဘယ္ေနရာေတြမွာ ဘယ္လို သံုးလိုက္သလဲ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားတာ မရွိပါဘူး။

ထံုးစံအတုိင္း ေငြေၾကးကုိ ကုိင္တြယ္သံုးစြဲသူ တာ၀န္ခံမ်ားအေနျဖင့္ ပုထုဇဥ္ လူသားမ်ားပီပီ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာသံုးစြဲမႈကို မေမွ်ာ္မွန္းနုိင္ေသာ အသံုးစရိတ္အျဖစ္ ေခါင္းစဥ္ျပၿပီး သံုးစဲြဲေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း MPC လို အဖြဲ႕က ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အေထာက္အပံ့ေတြကို ဒီလို ေခါင္းစဥ္မ်ိဳးျပၿပီး လုပ္စားေန တာကေတာ့ တိုင္းျပည္ နစ္နာလွပါတယ္။
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြအတြက္ နုိင္ငံေတာ္က သီးျခားခြင့္ျပဳ ေပးထားတဲ့ ကားပါမစ္ေတြကို MPC ကပဲ ျပန္ဝယ္ၾကပါတယ္။ အျခား ပါမစ္ရသူေတြ ကားသြင္းလာရင္ ကားတန္ဖိုုးေပၚ မူတည္ၿပီး အခြန္မ်ားစြာ ေပးရေပမယ့္ MPC ကို ေပးတဲ့ ပါမစ္ေတြကိုေတာ့ မည္သူမွ်ခံစားခြင့္ မရွိတဲ့ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၃ ႏွစ္ ရထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ MPC တစ္ဖြဲ႔လံုးဟာ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေစ်းႀကီးႀကီး ဇိမ္ခံကားႀကီးေတြကို နုိင္ငံျခားေပါက္ေစ်းနဲ႔ အသစ္ခ်ပ္ခၽြတ္ ဝယ္ယူၿပီး အျမတ္တင္ေရာင္းခ်ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ လက္ရွိ MPC အဖြဲ႕ဝင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားရဲ႕ လစာေငြက အရမ္းျမင့္မားလြန္းတယ္လို႔ သတင္းထြက္ေပၚလာ တဲ့ ကိစၥကိုလည္း တိတိပပ ျပန္လည္ေျဖရွင္းျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ MPC ၏ အသံုးစရိတ္မ်ား စာရင္း ဇယားမ်ားဟာလည္း မွန္ကန္မႈ မရွိဘူးဆိုၿပီး သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ သမၼတႀကီးေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ MPC အဖြဲ႔ဝင္ အားလံုးအတြက္ေတာ့ လုပ္စားလို႔ အေကာင္းဆံုး ေငြတြင္းႀကီးျဖစ္ေန ပါတယ္။ MPC သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ခြဲအတြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ဘာမွ မလုပ္နုိင္ေသးပါဘူး။ အခုေနာက္ဆံုး နုိဝင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က လုပ္တဲ့ ျမစ္ႀကီးနား တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေပါင္းစံု အစည္းအေဝးရလဒ္ကလည္း တိက်ေအာင္ျမင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလဒ္ တစ္စံုတစ္ရာ ထြက္မလာပဲ အီလည္လည္ႀကီးနဲ႔ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္စားေနၾကသူမ်ား ဘယ္အခ်ိန္ထိ လုပ္စားေနၾကမွာလဲလို႔ ေမးလိုက္ခ်င္ပါတယ္။

ေမာင္ၿငိမ္းခ်မ္း

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.