မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခံုထက္မွာ အခ်ိန္မတန္ေသးတဲ့ သာမညကိစၥရပ္ေတြကို အဓိကကိစၥ ရပ္ေတြရယ္လု႔ိ လႈံ႕ေဆာ္ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ေနတဲ့အုပ္စု (၂)စုရွိတယ္။ ဒီလူေတြဟာရည္ရြယ္ခ်က္ရိွွရွိနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ မသိလုိပဲ ျဖစ္ေစ တို႔တိုင္းျပည္ဒီမုိကေရစီကို ဇာတ္ေမွ်ာႀကီးျဖစ္ေအာင္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနသူေတြျဖစ္တယ္။
ပထမအုပ္စုကေတာ့ စစ္က်ဴငုတ္ေတြပဲ။ စစ္က်ဴငုတ္ေတြဆိုလို႔ တပ္မေတာ္သားအားလံုးကိုသိမ္းက်ဴံးေျပာတာမဟုတ္ ဘူး။ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖက္တြယ္ထားလိုတဲ့ မရယူမပိုင္ဆိုင္အပ္တဲ့အာဏာနဲ႔ပစၥည္းဥစၥာ ေတြကို စြန္႔လႊတ္ရမွာစိုးရိမ္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္အျမစ္္ႂကြင္းအျမစ္အက်န္ေတြျဖစ္တယ္။ သူတို႔ကိုဒီမိုကေရစီ ရဲ႕ဖ်က္ျမင္းေတြလို႔ေခၚရင္လည္းမမွားဘူး။ သူတို႔ဟာရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ အမ်ားျပည္သူေတြလြယ္လြယ္နားေယာင္တတ္ တဲ့ ကိစၥေတြကိုခုတံုးလုပ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီခရီးကိုကေမာက္ကမျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ ဘာသာေရး၊လူမ်ဳိးေရးကိစၥေတြကိုအသံုးခ်ၿပီး၊ ေသြးထုိးလႈံ႕ေဆာ္ၿပီး ညီညႊတ္ေရးပ်က္ျပားေအာင္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစု ေတြကို ျပည္သူကအထင္အျမင္မွားေအာင္ ေျခထိုးၾကလိမ့္မယ္။

သူတို႔ဟာ(၂၀၁၅)ခုႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကိုရည္ရြယ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့အမ်ဳိးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ျပည္သူေထာက္ခံမႈေလ်ာ့ပါးေအာင္၊ မဲျပားေအာင္၊ အမတ္ဦးေရနည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ စနစ္တက် နဲ႔ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံၿပီး ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္ရြက္ေနၾကတာျဖစ္တယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ျပည္သူေတြကေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တဲ့ စစ္မွန္ေသာျပည္သူ႔အစိုးရတရပ္ မေပၚေပါက္လာေအာင္ ႀကံစည္ဖ်က္စီးေနတာပဲ။ သူတို႔ဟာ (၂၀၁၅)အလြန္ႏုိင္ငံေရးအတြက္ စီမံကိန္းေတြေရးဆြဲၿပီးၿပီးလို႔ ယူဆရတယ္။
ဒီေနရာမွာျဖတ္ေျပာခ်င္တာက စာေရးသူဟာ(NLD) ပါတီ၀င္မဟုတ္သလို တျခားဘယ္အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ပါတီ၀င္မွမ ဟုတ္ဘူးဆိုတာပါ။ ဒီေတာ့ဘယ္သူ႔အတြက္မွ ဘက္လိုက္ေရးေနတာမဟုတ္ဘူး။ တုိုင္းျပည္ေကာင္းေစခ်င္တဲ့ စိတ္နဲ႔ ေရးသားေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအုပ္စုကေတာ့ မ်ဳိးခ်စ္မ်က္ကန္း၊ ႏုိင္ငံေရးမ်က္ကန္းေတြျဖစ္တယ္။ ဒီအုပ္စုကပိုၿပီးက်ယ္ျပန္႔တယ္။ ဒီအုပ္စုႀကီး အထဲမွာ အရပ္သားေတြပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြပါတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပႏိုင္ငံ ေရးသမားေတြပါတယ္။ အစိုးရအမႈထမ္းေတြနဲ႔တပ္မေတာ္သားေတြပါတယ္။ ဂ်ာနယ္လစ္နဲ႔မီဒီယာသမားေတြလည္းပါ တယ္။
အဲ့ဒီအုပ္စုႀကီးအထဲက လူအမ်ားစုဟာ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ ႏိုင္ငံေရးအသိႏွိမ့္က်ခဲ့ရတဲ့အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ စစ္က်ဴ ငုတ္ေတြရဲ႕ေထာင္ေခ်ာက္အထဲသက္ဆင္းခဲ့ရတာျဖစ္တယ္။ လူ႔သဘာ၀အတိုင္း ကိုယ့္အေရးကိုယ္သာ ေရွ႕တန္းတင္ ခ်င္တာမို႔ ဘာသာေရးလို႔ဆိုရင္၊ ကုိယ့္ဘာသာပဲကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္တယ္။ လူမ်ဳိးေရးဆိုရင္လည္း ကိုယ့္လူမ်ဳိး ကိုယ့္ျပည္နယ္အေရးပဲ ဦးစားေပးခ်င္ၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ဒီကိစၥေတြအားလံုးဟာ စစ္မွန္တဲ့ျပည္သူ႔အစိုးရတရပ္ ေပၚလာခဲ့ရင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက်အားလံုးေဆာင္ရြက္လုိ႔ရပါတယ္။ အခုဟာက ဒီမုိကေရစီစနစ္ရဲ႕ဆန္႔က်င္ဘက္ (၂၀၀၈)ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရွိေနတယ္။ ဒီဥပေဒန႔ဲဆို တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္လို႔မရသလို၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္းမရ ႏိုင္ဘူး။ ျပည္သူ႔အစုိးရတရပ္လည္း ေပၚလာမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔အညီ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကိုအာမခံခ်က္ေပးႏုိင္တဲ့ဥေပဒျဖစ္ေအာင္ ျပင္ႏုိင္ဖို႔၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ဟာ ဒို႔ႏိုင္ငံရဲ႕လတ္တေလာအေရးတႀကီး ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

ညီညီညႊတ္ညႊတ္နဲ႔(၂၀၁၅)ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူ႔အစိုးရတရပ္ေပၚေပါက္ေအာင္ အခုကတည္း က ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကရမွာ အေရးအႀကီးဆံုးအဓိကတာ၀န္ျဖစ္တယ္။
ဆက္ၿပီးဒုတိယအုပ္စုအထဲက ႏိုင္ငံေရးမ်က္ကန္းေတြအေၾကာင္းေျပာခ်င္တယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕က႐ိုးသားတယ္။ သူတို႔ျမင္တဲ့ အျမင္နဲ႔ တုိင္းျပည္ေကာင္းေစခ်င္လုိ႔ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ၾကေပမယ့္ အဓိကနဲ႔သာမညမခြဲတဲ့အခါမွာ မေရာင္ရာဆီလူးသ လိုျဖစ္ၿပီး အက်ဳိးမရွိျဖစ္ၾကရတယ္။ သူတို႔အျမင္မွာ ဒီမိုကေရစီေခတ္ေရာက္ေနၿပီလို႔မ်ား ထင္ေနၾကသလားမသိဘူး။ ဒါ ေတြေၾကာင့္စိတ္၀မ္းေတြကြဲၾက၊ ညီညႊတ္မႈေတြထိခိုက္ၾကရတယ္။

ဒီေနရာမွာဥပမာတစ္ခုေပးခ်င္တယ္။ လက္လဲက်ဳိး၊ ေျခေထာက္လဲက်ဳိးူ၊ မ်က္စိလည္းထိခိုက္ထားၿပီး၊ ရင္၀မွာခၽြန္ထက္ တဲ့အရာစူးနစ္ေနၿပီး ေသေစေလာက္တဲ့ဒဏ္ရာရေနတဲ့လူနာကို ကုသေပးဖို႔မွာ အဓိကအက်ဆံုးက ရင္၀မွာစူးေနတဲ့သံ ခၽြန္ကိုဆြဲႏုတ္ကုသဖို႔ပဲ။ (၂၀၀၈)ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ ေသေစေလာက္တဲ့ရင္၀မွာစူးေန တဲ့သံခၽြန္ႀကီးတစ္ေခ်ာင္းပဲ။ က်န္တဲ့လက္က်ဳိး၊ ေျခေထာက္က်ဳိး၊ မ်က္စိထိခိုက္တာေတြၥကို ပစ္ထားရမယ္။ လစ္လ်ဴ႐ႈထားရမယ္လို႔ မဆို လုိဘူး။ ေဆာင္ရြက္သင့္တာကို အခ်ိန္အခါ အေျခအေနနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ရင္း ညီညႊတ္ေရးမပ်က္ျပားေအာင္ အဓိက ကိစၥႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ ဖြ႔ဲစည္းပံုျပင္ဆင္ေရး၊ ျပည္သူ႔အစိုးရတရပ္ေပၚလာေရး ကိစၥေတြမထိခိုက္မိေအာင္ သတိျပဳၾကရ လိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ကိစၥေတြ၊ သာမညကိစၥေတြအလိုမျပည့္တာနဲ႔ (NLD)ကို၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တိုက္ခိုက္တာ ရင္၀ကသံခၽြန္ကိုဆြဲႏႈတ္ကုသေနသူေတြကို ရန္မူတာပဲ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေသေၾကာင္းႀကံတာနဲ႔အတူတူပဲ ဆိုတာရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ႏိုင္ရမယ္။

အခုဆက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးမ်က္ကန္းအုပ္စုအထဲက အစြန္းေရာက္၊ ပါတီစြဲ ႀကီးသူေတြ၊ အယူအဆစြဲ ႀကီးသူေတြအေၾကာင္း ေျပာခ်င္တယ္။ သူတို႔ေတြဟာယံုၾကည့္ခ်က္နဲ႔ အသက္ေတြစြန္႔ ဘ၀ေတြစြန္႔ၿပီးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႏိုင္ငံေရးလုပ္ကိုင္လာၾက သူေတြျဖစ္တယ္။ အမ်ားႀကီးစြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့ၾကသူေတြမို႔ သူတို႔ကိုအလြန္စာနာမိပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ပါတီအက်ဳိးစီးပြားယွဥ္လာရင္ ပါတီအက်ဳိးစီးပြားၾကည့္ရမယ္။ ပါတီအက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ တိုင္း ျပည္အက်ဳိးစီးပြားယွဥ္လာရင္ တုိင္းျပည္အက်ဳိးစီးပြားဦးထိပ္ထားရမယ္ဆိုတာ စာအုပ္အထဲမွာမထားပါနဲ႔။ စကားအျဖစ္ ေျပာယံုတင္မဟုတ္ပဲ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရမွာပါ။ မိမိအက်ဳိးစီးပြား၊ ပါတီအက်ဳိးစီးပြားေတြကို စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ျပည္သူ႔အစိုးရတရပ္ေပၚေပါက္လာရင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက်တည္ေဆာက္ရယူလို႔ရပါတယ္။
ေနာက္တခ်က္က ျပည္သူဆိုတဲ့စကားရပ္ရဲ႕အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ စစ္ႀကိဳေခတ္၊ ဒုတိ ယကမၻာစစ္အတြင္းက ျပည္သူဆိုတာ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူ၊ ဆင္းရဲသားျပည္သူကိုပဲ သတ္မွတ္တာဟာ တိုင္းတပါးကလာ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္တာမို႔ သင့္ေလွ်ာ္ပါလိမ့္မယ္။ (၂၁)ရာစုရဲ႕ျပည္သူဆိုတဲ့စကားရပ္ကို အဓိပၸါယ္ကိုဖြင့္ဆိုတဲ့အခါ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူေတြအျပင္ တပ္မေတာ္သားေတြ၊ ခ႐ိုနီေတြ၊ အရင္ဖိႏွိပ္သူတျဖစ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူေတြကို ခ်န္ထား ရစ္ဖို႔ သင့္ေတာ္လိမ့္မယ္မဟုတ္ပါဘူး။ သူတု႔ိေတြအားလံုးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြပါပဲ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို လံုး၀မလိုလားတဲ့စစ္က်ဴငုတ္ေတြကေတာ့ ကုစားလို႔မရႏိုင္တဲ့ အသားေဆြး၊ အသားေျခာက္ေတြမို႔ အလိုလိုကြာက်လြင့္ ပါးသြားမွာမို႔ ထည့္မေျပာေတာ့ပါဘူး။

အခုတဆက္တည္း ႏုိင္ငံေရးမ်က္ကန္းအုပ္စု၀င္ျဖစ္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္တျဖစ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားအုပ္စုအ ေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာငါတုိ႔ကေပးတာလို႔ ေက်းဇူးအတင္ခံခ်င္ေနသူေတြျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္ ရဲ႕ေစတနာနဲ႔ တိုင္းျပည္အတြက္ဒီမိုကေရစီကို လမ္းျပေျမပံုအတိုင္း ေပးေနတယ္လို႔ မွားယြင္းစြာယံုၾကည္ေနသူေတြျဖစ္ တယ္။ ယာဂုအိုးကြဲသြားေတာ့မွ ဘုရားကိုလွဴပါတယ္လို႔ ကမန္းကတန္းလွဴတဲ့သူလိုမျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။
အမွားကိုအမွားအတုိင္း၀န္ခံဖို႔လိုသလို႐ိုးသားစြာေတာင္းပန္ေျပာဆိုၿပီး ျပည္သူနဲ႔လက္တြဲဖို႔လိုပါတယ္။ ျပည္တြင္းကရဟန္းရွင္လူတိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုးရဲ႕ျပင္းျပတဲ့ဆႏၵအား ႏုိင္ငံတကာရဲ႕စာနာေဖးမေစာင့္ၾကည့္မႈေတြေအာက္မွာ တမင္လႊတ္ခ်လို႔ျဖစ္ေစ၊ အေတာ္တဆလႊတ္္ၾကလို႔ျဖစ္ေစ ကြဲသြားတဲ့ရာဂုအုိးႀကီးအထဲက အႂကြင္းအက်န္ဒီမိုကေရစီယာဂုေတြကို ျပည္သူေတြကိုလွဴပါတယ္လို႔ေျပာၿပီး အလွဴရွင္လုပ္ခ်င္ရင္ အိုးကြဲအလွဴရွင္ပဲျဖစ္မွာပါ။ (၂၀၀၈)ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥေပေဒဆုိတဲ့ လွဴသူရဲ႕မသန္႔ျပန္႔တဲ့စိတ္ေစတနာကိုျပင္ဆင္ၿပီးထပ္မံခ်က္ျပဳတ္လွဴဒါန္းမွမြန္ျမတ္တဲ့ဒီမိုကေရစီယာဂုအလွဴေျမာက္ပါလိမ့္မယ္လို႔ သတိေပးရင္ဒီေဆာင္းပါးကိုနိဂံုးသပ္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားအားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ…..အဓိကနဲ႔သာမည ခြဲႏုိင္ၾကပါေစ….။
ေလးစားစြာျဖင့္

မင္းေကာင္းခ်စ္။
(၁၂.ေအာက္တိုဘာ.၂၀၁၃)