11/23/13

“ဗိုလ္က်စိုးမိုး လူ႔ဂ်ပိုးတို႔ရဲ႕ဘူလီ္ီယဥ္ေက်းမူ”
ျမန္မာျပည္သား မ်က္ႏွာမြဲ နင္းျပားဆင္းရဲသားေတြအတြက္ေတာ့ ဗိုလ္က်ခံရတယ္။ အႏွိမ္ခံရတယ္။ အႏိုင္က်င့္ခံရတယ္ဆို ေတြဟာ ေသရာပါဆိုးေမြႀကီးေတြလိုို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ရတာၾကာၿပီေကာ။
တကယ္ေတာ့ဆင္းရဲသားခ်ည္းပဲ ဗိုလ္က်ခံရတာမဟုတ္ဘူး။ ဗမာျပည္တနံတလ်ားမွာရွိရွိသမွ်လူေတြအားလံုး တိုင္းရင္း သားရဟန္းရွင္လူျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးမွာ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲဗိုလ္က်အႏုိင္က်င့္မူေတြခံေနရတာ ေန႔တဓူ၀ႀကံဳေတြ႔ခံစား ေနရေတာ့ ဒါေတြဟာထံုးစံပဲလို႔ အမွတ္မွားလာခဲ့ၾကရတယ္ေလ။
ဒုိ႔ႏိုင္ငံရဲ႕အေသးဆံုးလူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ့ မိသားစုအဆင့္ကစလို႔ ရပ္ရြာသာေရး နာေရးအဖြဲ႔ေတြ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္း၊ သံဃာအဖြဲ႔အစည္း၊ တုိင္းရင္းသားအသင္းအဖြဲ႔ေတြ၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းေလာက၊ ရဲ၊ စစ္တပ္စတဲ့လက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကေန တိုင္းျပည္ကိုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အျမင့္ဆံုး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ့အစိုးရထိေအာင္ ဗိုလ္က်စီးပိုးေရး၀ါဒနဲ႔ ဘူလီယဥ္ေက်းမူဟာ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္းအျမစ္တြယ္ ေနခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။
(၁၉၆၂)ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအာဏာမသိမ္းခင္မွာ ဗိုလ္က်မႈေတြမရွိဘူးလားလို႔ ေစာဒကတက္စရာရွိလိမ့္မယ္။ ဘယ္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမဆို စင္းလုံးေခ်ာေတာ့မရွိဘူး။ နဲတာနဲ႔မ်ားတာပဲကြာလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းေသနတ္ ေဖာက္ၿပီး ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို ဓါးျမတိုက္လုယူမႈဟာ ဗုိလ္က်စီးပိုးေရးအလံကို ဒို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အိမ္ဦးခန္းမွာ တရား၀င္စိုက္ထူလိုက္တာျဖစ္တယ္။ ေျဗာင္က်က်အႏိုင္က်င့္ခြင့္လိုင္စင္ကို ဆင့္ကဲဆင့္ကဲလက္ေျပာင္းယူ ႏိုင္ဖို႔ အေမြဆိုးကိုထားရစ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။
အဲ့ဒီကထဲကဒို႔ႏိုင္ငံမွာမိသားစုတစ္စုထဲမွာတင္၊လင္ကမယားကိုအႏိုင္က်င့္တာ၊မယားကလင္ကိုအႏိုင္က်င့္တာ၊မိဘကသားသမီးကိုအႏိုင္က်င့္တာ၊သားသမီးကမိအိုဖအိုကိုအႏိုင္က်င့္တာ၊ညီအကိုေမာင္ႏွမသားခ်င္းၾကားအႏိုင္က်င့္တာေတြပိုရွိလာသလို၊၀န္ထမ္းေလာကမွာ၊လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြအထဲမွာအထက္အရာရိွကေအာက္လက္ငယ္သားကိုႏိုင္လိုမင္းထက္ျပဳက်င့္သလိုို၊အဆက္အသြယ္ေကာင္းတဲ့လက္ေအာက္ငယ္သားကလည္း႐ိုးသားတဲ့အထက္အရာရွိကိုအႏိုင္က်င့္တာေတြ၊အုပ္စုဖြဲ႔ဗိုလ္က်တာေတြ ၊
ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြအၾကားမွာ၊သံဃာအဖဲြ႔အစည္းေတြအထဲမွာလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးနဲ႔တစ္မ်ဳိး၊ ဘာသာတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုအၾကား၊ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊လူမႈေရးအသင္းအပင္းေတြအထဲမွာအုပ္စုဖြဲ႔အႏုိင္က်င့္ဗိုလ္က်မႈေတြ တရား၀င္လို၊က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္လာတာေတြ႔ရတယ္။
ဆိုလိုခ်င္တဲ့သေဘာကအုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရကို ကိုယ္တိုင္ကလက္နက္အားကိုး၊ အာဏာအားကိုးနဲ႔ျပည္သူကို ဗိုလ္က်ခဲ့ေတာ့ ေခါင္ကစလို႔ၾကမ္းျပင္အထိ ပုိင္ရာဆိုင္ရာအလိုက္ ဗုိလ္က်စီးပိုးလိုက္ၾကတာ ဒို႔ႏိုင္ငံလည္းဘူလီတုိင္းျပည္ ႀကီးလံုးလံုးျဖစ္ခဲ့ရတာမဟုတ္လား။
အဂၤလိပ္စကားမွာေတာ့ လူအခ်င္းခ်င္းအႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်တာကို(Bully)လုပ္တယ္လို႔ သံုးႏႈန္းတယ္။ လူတစ္ဦးကအျခား တစ္ဦးကို ဒါမွမဟုတ္ လူတစ္မ်ဳိးကအျခားတစ္မ်ဳိးကို ဘာေၾကာင့္အႏိုင္က်င့္ၾကပါလိမ့္။ ဒီေမးခြန္းကိုေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစား လုိက္ရင္ေအာက္ပါအတိုင္း ႐ိုးရွင္းတဲ့အေျဖကိုေတြ႔ရမွာပါ။
အသိတရားခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔သိကၡာကင္းမဲ့မႈေတြေၾကာင့္ လူတစ္ဖက္သားရဲ႕တန္ဖိုးကိုမွားယြင္းစြာတြက္ခ်က္မိရာ က ထြက္ေပၚလာတဲ့ျပဳမူတုန္႔ျပန္မႈေတြျဖစ္တယ္။ (Bullying in its simplest form is a reaction to a poor evaluation of a person’s worth with the absence, lack or reduction of self- esteem.)
မိသားစုတစ္စု၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရတစ္ရပ္အထဲမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရထားတဲ့သူဟာ သူရထားတဲ့အာ ဏာနဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္အသံုးခ်ဖို႔လည္းလိုပါတယ္။
အဲ့ဒီလုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔အာဏာကိုမွားယြင္းစြာ႐ႈျမင္မိသူေတြဟာ ကိုယ္က်င့္သိကၡာကိုလည္းတန္ဖိုးမထားေတာ့ပဲ အာဏာကိုအ အလြဲသံုးစားျပဳၿပီး တစ္ျခားသူေတြကိုအႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်ေတာ့တာပါပဲ။
ဒို႔တိုင္းျပည္မွာဗြက္ထေအာင္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်မူေတြကိုၾကည့္လိုက္ရင္ ပံုသ႑ာန္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ျဖစ္ပြားေနတာ ေတြ႔ရတယ္။

တစ္ခ်ဳိ႕က ကိုယ္ကာယ ဗလအာကိုးနဲ႔အႏိုင္က်င့္ၾကတယ္။
တစ္ခ်ဳိ႕က လက္နက္အားကိုးနဲ႔ဗိုလ္က်တယ္။
တစ္ခ်ဳိ႕က စီးပြားေရးအင္အားနဲ႔အႏိုင္က်င့္ၾကတယ္။
တစ္ခ်ဳိ႕က ဥာဏ္ရည္အားကိုးနဲ႔ဗိုလ္က်တယ္။
တစ္ခ်ဳိ႕က အဆက္အသြယ္အေပါင္းအသင္းအားကိုနဲ႔ အႏိုင္က်င့္တယ္။
တစ္ခ်ဳိ႕ကအေရအတြက္အင္အားနဲ႔ အမ်ားစုကအနဲစုကိုေစာ္ကားအႏိုင္က်င့္ၾကတယ္။
တစ္ခ်ဳိ႕က လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာနဲ႔ အနဲစုကအမ်ားစုကိုဗိုလ္က်ၾကတယ္။
တစ္ခ်ဳိ႕ၾကေတာ့ေမြးကတည္းက သေႏၶဆိုး ဥာဥ္ဆိုးနဲ႔တမင္သက္သက္ဗိုလ္က်ရတာကို ႏွစ္သက္ရင္းစြဲရွိတဲ့ လူ႔ဂ်ပိုးေတြျဖစ္ ေနတတ္သလို တစ္ခ်ဳိ႕ၾကေတာ့ဗိုလ္က်လိုတဲ့စိတ္ မရွိေပမယ့္ အစဥ္အလာအေဟာင္း၊ ဓေလ့အေဟာင္းေတြေၾကာင့္ မရည္ ရြယ္ပဲ ဗိုလ္က်သလိုျဖစ္ေနတတ္တာေတြသတိျပဳမိဖို႔လိုတယ္။

စီစစ္ေ၀ဖန္ခြင့္၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခြင့္အားနဲေသာ အာရွတန္ဖိုး၊ မိသားစုတန္ဖိုးအားနည္းခ်က္
ဒီေနရာမွာျဖစ္ေျပာခ်င္တာက ၁၉၉၀ ၀န္းက်င္ေလာက္မွာ စတင္လူေျပာမ်ားလာတဲ့အာရွတန္ဖိုး(Asia Value) အေၾကာင္း ပါ။ တကယ္ေတာ့အာဏာရွင္ေတြက အာရွတန္ဖိုးဘိုအသံုးခ်သြားတာပါ။ သူတို႔ဗိုလ္က်အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာကို ဖံုးကြယ္ဖို႔ႀကိဳး ပမ္းမႈတစ္ရပ္သာျဖစ္ပါတယ္။
အာရွတိုက္ရဲ႕သက္ေတာ္ရွည္အာဏာရွင္ႀကီးေတြဟာ ဒီမိုကေရစီမ်က္ႏွာဖုံးကေလးစြပ္ၿပီး ရာဇာပလႅင္ဖင္ၿမဲ ေနလို႔ရ ေအာင္ အာမခံေပးမဲ့ အာရွဒီမိုကေရစီ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီ က်င့္သံုး ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။။

ဒါေပမယ့္သူတို႔ဗိုလ္က်တဲ့နည္းက အလြန္သိမ့္ေမြ႔တယ္။ သူတို႔ဟာသူတုိ႔ရဲကတိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ ေတြျဖစ္တဲ့
(၁) စား၀တ္ေနေရး နဲ႔ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ေတြ (Physiological needs )၊
(၂) အလုပ္အကိုင္နဲ႔ဥစၥာပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈ ဘ၀လံုၿခံစိတ္ခ်ရမႈ႔ ( Safety needs )
(၃)မိသားစုနဲ႔မိတ္ေဆြခ်စ္ခင္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈလူမႈေရးရာကိစၥ (Love/Belonging needs ) စတာေတြအထိ လူတန္းေစ့ေအာင္ျဖည့္ဆီးၾကတယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကိုေတာ့ ဘယ္သူ႔ကိုမွခြဲေ၀မေပးဘူး။ သူတုိ႔နဲ႔သူတို႔ရဲ႕မ်ဳိးတူအုပ္စု၀င္ေတြကပဲေတာက္ေလွ်ာက္ခ်ယ္လွယ္မင္းမူခဲ့ၾကတာ အာရွတိုက္သမိုင္းမွာအထင္အရွားက်န္ရစ္ခဲ့တယ္။သူတုိ႔ရဲ႕တုိင္းျပည္ကိုလည္းစီးပြားေရးအရေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးရင္း၊သူတို႔နဲ႔ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြေကာင္းစားေရးကိုလည္းလက္ကုန္ႏႈိက္ၿပီးယူၾကတယ္။ တနည္းေျပာရရင္အာရွတိုက္သားလူလည္ႀကီးမ်ားရဲ႕အဆင့္ျမင့္ေခတ္သစ္ဗုိလ္က်စိုးမိုးေရး၀ါဒပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္လူလည္က်မႈလုိ႔ေျပာရင္မွားမယ္မထင္ဘူး။ ဒုိ႔တိုင္းျပည္ကစစ္အာဏာရွင္တျဖစ္လည္း ဒီမိုကေရစီလူလည္ႀကီးေတြလည္း အဲ့ဒီလမ္းကိုအားမက်ဖို႔ အားလံုးကတားဆီးၾကရလိမ့္မယ္။
ဒါေပမယ့္ (၁၉၄၃) ခုႏွစ္ေလာက္က စတင္ေပၚထြန္းလာတဲ့ ေအဗရာဟမ္မက္စ္လို႔စ္ (Abraham Maslow) ရဲ႕ လူသားေတြ ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔လံႈ႕ေဆာ္ႏိုင္မႈ တြန္းအားအဆင့္ဆင့္အေျချပဇယား(Maslow’s hierarchy of needs)နဲ႔ အထက္ကေဖာ္ျပ ခဲ့တဲ့ အာရွသားအာဏာရွင္ေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ျပည္သူကိုခြင့္ျပဳျဖည့္ဆီးေပးထားတဲ့လိုအပ္ခ်က္ေတြကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လိုက္ရင္ ေနာက္ဆံုးလိုအပ္ခ်က္ႏွစ္ခု ခ်ိနဲ႔ေနတာအထင္အရွားေတြ႔ရပါတယ္။အ့ဲဒါေတြကေတာ့လူ႔သိကၡာနဲ႔လူ႔တန္ဖိုးေလးစားမႈ မိမိကုိယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈ (Self-Esteem, confidence, achievement, respect of others, respect by others) နဲ႔ လြတ္လပ္စြာဖန္တီး ခြင့္၊ ဘက္မလိုက္မႈ၊ မွ်တမႈ၊ ကိုယ္က်င့္သီလ (Seff-actualization- morality, creativity, lack of prejudice & acceptance of facts) စတာေတြျဖစ္တယ္။

အဲ့ဒီအျမင့္ဆံုးလိုအပ္ခ်က္(၂)ခုဟာ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ရာဇပလႅင္ကိုဆြဲလႈပ္ခါရမ္းပစ္မယ့္ လိုအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္ၾကတယ္။
အခ်ဳပ္အေနနဲ႔ေျပာရရင္ ဒို႔တိုင္းျပည္မွာက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ဗိုလ္က်အႏိုင္က်င့္မူေတြ ေအာက္ေျခကစလို႔ ႏိုင္ငံ ေတာ္အဆင့္ထိရွိေနတာကို အားလံုးကအျမစ္လွန္ပစ္ဖို႔လိုတယ္။ ကိုယ္နဲ႔ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ဗိုလ္က်မႈေတြႀကံဳလာရရင္ ဥပမာ-လက္မွတ္တန္းစီေနတာကို ၾကားျဖတ္တိုး၀င္ဗိုလ္က်ရင္ အားလံုးကေခါင္းငံုမခံပဲ ၀ိုင္း၀န္းဆန္႔က်င္ရမယ္။ မသိတဲ့သူ ေတြကို သိတဲ့သူေတြက အႏိုင္က်င့္မႈမွန္ရင္ျမင္တတ္လာေအာင္၊ သိလာရင္လည္း ဆန္႔က်င္ရဲတဲ့သတၱိေတြရွိလာေအာင္ ပ ညေပးလႈံ႕ေဆာ္မႈေတြကိုလုပ္ၾကရမယ္။
ဒုိ႔တိုင္းျပည္မွာလူတိုင္းသိတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ဗိုလ္က်မႈကေတာ့(၂၀၀၈)ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖစ္တယ္။ နာဂစ္ ေၾကာင့္ တႏိုင္ငံလံုးအသုဘ႐ႈေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ ေအာက္လမ္းနည္းသံုးၿပီး မသာအိမ္ဖဲလိမ္႐ိုက္ ေဆးလိပ္ခဲရင္းဇြတ္အတည္ ျပဳထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒျဖစ္တယ္။ လက္နက္အားကိုး၊ အာဏာအားကိုးနဲ႔ဗိုလ္က်အႏိုင္က်င့္မႈျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံ သားတိုင္းက ဆန္႔က်င္ရမွာျဖစ္သလို ဒီမိုကေရစိကိုအာမခံမယ့္ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ေအာင္ျပင္ဆင္ၾကရမွာ ဒို႔အားလံုးရဲ႕ သမိုင္းေပးတာ၀န္ျဖစ္တယ္ဆိုတာအသိေပးလိုက္ပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္- မင္းေကာင္းခ်စ္(မႏၱေလး)

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုး၏ ေျပာၾကားခ်က္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ သေဘာထားမ်ားကိုပင္ အကုန္မေထာက္ခံသည့္ ပံုစံျဖစ္ေနဟု သံုးသပ္

 
ရန္ကုန္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၀
ျမန္မာတိုင္းမ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ(၃၃)၊ အမွတ္ (၆၄၆)တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုးႏွင့္ သီးသန္႔ ေတြ႕ဆံုမးျမန္း ခန္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားေသာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုး၏ ေျပာၾကားခ်က္ သေဘာထားမ်ား သည္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ မၾကာေသးမီက ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ သေဘာထား မ်ားကိုပင္ အလံုးစံု ေထာက္ခံမႈမရွိသည့္ သေဘာ သက္ေရာက္ေန၍ တပ္မေတာ္တြင္း စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း ၀ါရင့္သတင္းစာ ဆရာႀကီး ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္က သံုးသပ္ ေျပာၾကား လိုက္သည္။
ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးသည္ ျမန္မာတိုင္းမ္ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအေပၚ တပ္မေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ျမစ္ႀကီးနား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားအေပၚ သေဘာထား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ သေဘာထားတုိ႔အျပင္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးအေပၚ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထား ရပ္တည္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းတြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ အေနအထား ကိစၥရပ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည္သူလူထု ေရြးခ်ယ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးရန္ ရွိ/မရွိ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ဖြင့္ဟ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ …

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းအေပၚ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုးက ““အခုေျပာေနတဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ မထိုးရင္ေတာ့ ဒီျပႆနာေတြက ျဖစ္ေနမွာပဲ။ အဲဒီအပိုင္းမွာ တပ္မေတာ္ကပဲ ကတိေဖာက္ဖ်က္လို႔ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္တာလို႔ စြပ္စဲြတာရွိပါတယ္။ တကယ္လို႔ စစ္ေျမျပင္အထိ သြားၿပီး ေလ့လာမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အသိဆံုး ျဖစ္မွာေပါ႔။ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး မေဆြးေႏြးခင္ ကတည္းက ဒီတပ္ေတြ ေရာက္ေနတယ္ဆိုတာ သူတို႔ လည္းသိတယ္။ ကိုယ္တို႔လည္း သိတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာမွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အခ်က္ခုနစ္ခ်က္မွာ တစ္ခ်က္က က်န္ရွိတဲ့ လမ္းေတြကို အကုန္ဖြင့္မယ္ ဆိုတာ ႏွစ္ဖက္က သေဘာတူတယ္။ ကိုယ္တို႔က လမ္းေၾကာင္းေတြ ဖြင့္မယ္။ ဖြင့္ရင္းနဲ႔ လမ္းေၾကာင္းရွင္းနဲ႔ သစ္ေမွာင္ခုိေတြ၊ ႏြားေမွာင္ခိုေတြ ေတြ႕တယ္။ ေတြ႕ရင္းနဲ႔ ဆက္ရွင္းတဲ့အခါမွာ ထိေတြ႕တယ္။ အခုထြက္ေနတာက တပ္ကပဲ လုပ္ေနသေယာင္ေယာင္  ေျပာေနတာေတြ ရွိတာေပါ႔။ ဒီေပၚမွာ ျဖစ္တာက တပ္မေတာ္က ရွင္းတာဟာ တပ္မေတာ္ဘက္က လြန္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရသလား”” ဟုေျပာသည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ““၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဆိုတာ အခုခ်က္ခ်င္း ေကာက္ၿပီး ေရးဆြဲထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူလူထုက ၉၂ ဒသမ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေထာက္ခံၿပီး အတည္ျပဳထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုဟာ လူတစ္စုေလာက္က ဟိုေျပာဒီေျပာတာနဲ႔ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပည္သူလူထုက မႀကိဳက္ပါဘူးလို႔ သတ္မွတ္လို႔ရလား။ ေနာက္တစ္ခုက အခုလို ေျပာတယ္ဆုိတာ ဘယ္သူေတြက ေျပာတာတုန္း။ ေနာက္တစ္ခုက သမၼတရဲ႕အထက္မွာ ကာခ်ဳပ္ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာေနတယ္။ ဒီကေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာသံုးရပ္က အဓိကပဲ။ ဒီအာဏာသံုးရပ္ အေပၚမွာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ဘာေတြမ်ား ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္တာ ရွိလို႔လဲ။ လႊတ္ေတာ္မွာ တပ္မေတာ္ ကေတာ့ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ထားတယ္။ ဒီကေန႔ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲ ေက်ာ္လာၿပီ။ တပ္မေတာ္က ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေၾကာင့္ ဘာေတြ အခက္အခဲရွိလဲ။ ဘာေတြ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ခဲ့လဲ။ အဆိုတင္သြင္းတဲ့ အေပၚမွာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဘာေတြမ်ား ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ရတာရွိလဲ။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ ရွင္းရွင္းေလးပဲ။ ဒီကေန႔ တပ္မေတာ္ဆိုတာ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ တာ၀န္ရွိတယ္။ အဓိက တာ၀န္ရွိတာက ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ တာ၀န္ရွိတယ္”” ဟု ေျပာသည္။
ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးသည္ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ၎၏ ေျပာၾကားခ်က္ သေဘာထားမ်ားသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၌ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳ ေနသည္သာျဖစ္၍ ၎၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သံုးသပ္၍ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ ကို ခန္႔မွန္း ေ၀ဖန္လ်က္ ရွိၾကသည္။

၎၏ ေျပာၾကားမႈမ်ားအေပၚ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ လူအမ်ားစု ေလးစား ၾကည္ညိဳျခင္း ခံရသလို မီဒီယာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ၀ါရင့္ သတင္းစာဆရာႀကီး တစ္ဦးအျဖစ္ အတိုင္ပင္ခံ ၾကည္ညိဳ ေလးစားျခင္း ခံရသူ ဆရာႀကီး ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္က ေအာက္ပါအတိုင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ သံုးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

““သူဟာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ေတာ့ သူ႔လိုပုဂိၢဳလ္မ်ိဳးရဲ႕ အယူအဆဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေပၚလစီ၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားေတြ အေပၚမွာ ဘာပဲေျပာေျပာ ၾသဇာသက္ေရာက္ မႈေတာ့ ရွိမွာပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယူဆရတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အခုေျပာတဲ့ အယူအဆေတြဟာ ျပင္းထန္တယ္၊ နည္းနည္းေလး မာေက်ာတယ္ေပါ႔ဗ်ာ။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ သိပ္ေကာင္းတဲ့ လကၡဏာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာပဲေျပာေျပာ အခုအခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္ဟာ ဒီမုိကေရစီ က်င့္သံုးႏိုင္သေလာက္၊ က်င့္သံုး သင့္သေလာက္ က်င့္သံုးရမယ္။ သူတို႔လည္း အမ်ားရဲ႕ အယူအဆကို ငဲ့ကြက္ရမယ့္ အေနအထားမ်ိဳးေတာ့ ေရာက္လာၿပီလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယူဆတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သူေျပာတဲ့ သေဘာထားေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ မာေက်ာတယ္ေျပာေျပာ တပ္မေတာ္ အတြင္းမွာရွိတဲ့ အျခားအျခားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကေတာ့ စဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ခုေျပာမယ္ဆိုရင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ထုိင္းမွာ ကမၻာ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေရွ႕ ေျပာတဲ့ စကားရွိဖူးတယ္။ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေျပာတဲ့အခါမွာ အခ်က္သံုးခ်က္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ ဒီေန႔ ျမန္မာျပည္မွာ လုပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို သေဘာတူညီတယ္၊ ကူညီေနတယ္ဆိုတာ ကို တစ္ခ်က္ ေျပာတယ္။ ႏွစ္က ျမန္မာျပည္ရဲ႕ တပ္မေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈကို အာမခံတယ္ဆိုတာ တစ္ခ်က္ေျပာတယ္။ သံုးအခ်က္က တပ္မေတာ္ဟာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မယ္ဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ မရွိဘူးဆိုတာ ေျပာတယ္။ အဲဒီသံုးခ်က္ကို သူေျပာေသးတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ သေဘာထားေတြ အကုန္လံုးဟာ တပ္မေတာ္အေပၚမွာ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္တယ္။ အခုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုးရဲ႕ ေျပာၾကားမႈေတြအရ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ သေဘာထားေတာင္ သူက အကုန္လံုး ေထာက္ခံတာ မဟုတ္ဘူးလို႔ေတာင္မွ ယူဆ လို႔ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဘာပဲေျပာေျပာ တပ္မေတာ္အတြင္းမွာ စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ရွိေစခ်င္တယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ကာလမွာ ျဖစ္ေပၚေနမယ့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ စစ္ေရးေပါ႔ဗ်ာ။ အဲဒီ ကိစၥေတြအေပၚ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ဘာပဲေျပာေျပာ သူတို႔ဟာ ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔၊ စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ပဲ အရွည္ကို ေမွ်ာ္ေတြးၿပီးေတာ့ လုပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယူဆတယ္။ အခုသူတို႔ စကားေျပာတဲ့ အထဲမွာေတာ့ ကြဲလြဲခ်က္ေတြကေတာ့ ရွိသင့္ သေလာက္ေတာ့ ရွိေနတယ္။ အဲဒီ ကြဲလြဲခ်က္ေတြဟာလည္း ညိႇလို႔ရတဲ့ ကြဲလြဲခ်က္ေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာတဲ့ စကားအဆင့္ေလာက္ အထိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က သေဘာတူတယ္””ဟု ဆရာႀကီး ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္က ေျပာသည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ သေဘာထား ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို အျခားႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သူမ်ားႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ သူမ်ားက ႏွစ္ၿခိဳက္မႈရွိေသာ္လည္း ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္ ေျပာၾကားခ်က္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္  ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား၊ တပ္မေတာ္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ သေဘာထား ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရး အသိုင္း အ၀ိုင္းႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက လက္ခံႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္းလည္း ေ၀ဖန္ သံုးသပ္လ်က္ ရွိသည္။
လင္းယုန္
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.