12/02/13

တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုက ဖက္ဒရယ္ျဖစ္ေနရင္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ပဲ  . . . အာဏာရွင္စနစ္

ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ အာဏာရွင္တပ္မေတာ္ပဲ . . . တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒေပၚမွာ တည္တယ္ . . .

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အေသဆုပ္ကိုင္ၿပီးေတာ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမျပတ္လို႔ ႏိုင္ငံေရး မေဆြးေႏြး ႏိုင္ေသးဘူး သို႔မဟုတ္ ရင္လည္း  အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးျပႆနာေတြကို ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျပႆနာနဲ႔ ယွဥ္တြဲၿပီးေတာ့ ခ်ိတ္မယ္ ဆိုတာ မ်ဳိးေတြ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစ္ၥဟာ ေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္ဘူး . . . တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ဆိုရင္ ေ၀ါဟာရေလာက္ကို တြယ္ကပ္ မေနသင့္ပါဘူး . . .
u win tinတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စုိးအား ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္ထုတ္ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ဂ်ာနယ္တြင္ သီးသန္႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း ခန္းျပဳလုပ္၍ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၾကေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ကိစ္ၥရပ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္၏အႀကီးအကဲ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တစ္ဦးအေနျဖင့္ အျမင္သေဘာ ထားမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္၏ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမႈႏွင့္ လာမည့္အနာဂတ္၌ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ တုိ႔အေပၚ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စုိးသည္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူတစ္ဦး၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔၏ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ တုိက္ပြဲ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍  ႏုိင္ငံေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းၾကား ထင္ရွား ေပၚလြင္လ်က္ရွိေနသူတစ္ဦးျဖစ္သလုိ တပ္မေတာ္ တြင္ လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ရွိ အရာရွိႀကီးတစ္ဦးျဖစ္၍ ၎၏ အျမင္သေဘာထား မ်ားႏွင့္ ေျပာၾကား ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အတြက္ အထူးအေလးထား႐ႈျမင္ရမည့္ သေဘာထားမ်ားျဖစ္သလုိ ၎င္း၏သေဘာထားမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳျခင္းျဖစ္ႏုိင္သလုိ တပ္မေတာ္အေပၚတြင္ ထုိသေဘာထားမ်ားက တစ္စုံတစ္ရာ ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ အေရးႀကီးေသာ သေဘာထားအျမင္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ  ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ အဖုံဖုံႏွင့္ထိေတြ႕မႈရွိခဲ့သလုိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၏ ျဖစ္ေပၚမႈအရပ္ရပ္အေပၚ ကုိယ္ တုိင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသူ ၀ါရင့္သတင္းစာဆရာႀကီးဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္၏ ႐ႈျမင္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္မွ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းကာ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်င့္ခ်ိန္႐ႈျမင္ႏုိင္ရန္ တင္ျပ လုိက္ရပါသည္။


ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္က  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမွာ အခုလုပ္ေနတာ ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းလို႔ မရလို႔သာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို သြားေနရတာေပါ႔။ တကယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရး နည္းနဲ႔သာ ေျဖရွင္းလို႔ရရင္ စစ္ပြဲေတြျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ သံုးသပ္မႈေပ့ါ။ တိုင္းရင္းသားေတြ ဘက္က ျမစ္ႀကီးနား ေဆြးေႏြးပြဲ မတိုင္ခင္အထိ ေတာင္းဆိုေနတာက ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ အရင္ဆံုးေျဖရွင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ကိစၥရွိဆဲမွာ အဲဒီလို ေျပာတာေပါ႔။
ဒီစကားက စကားလံုးအေနနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အသိၪာဏ္ႀကီး တဲ့စကားလံုးလို႔ပဲေျပာရမွာေပါ႔။ ဘယ္ျပႆနာပဲျဖစ္ျဖစ္ တိုင္းျပည္မွာ ျဖစ္ေနတာ အားလံုး ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ မေျဖရွင္းႏိုင္လို႔သာ ျဖစ္ရတာကိုး။ ဒါက အသိၪာဏ္ႀကီးတဲ့ စကားျဖစ္တဲ့ အတြက္၊ ဒီလိုအသိၪာဏ္ ႀကီးတဲ့ စကားမ်ိဳးကိုေျပာတဲ့ အတြက္ ၀မ္းသာဖို႔ ေကာင္းတယ္။ သို႔ေသာ္ အသိၪာဏ္ႀကီးတဲ့ ဒီလုိစကားကိုေျပာတာက ေနာက္က်ေနတယ္။ တကယ္က  သူ႕ေရွ႕ကေနၿပီးေတာ့ ျဖစ္ခဲ့တဲ့စစ္ဗိုလ္ႀကီးေတြအကုန္လံုး ဒီလိုသာ အသိ ၪာဏ္ရွိရင္၊ ဒီအသိၪာဏ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရင္ စစ္ပြဲေတြေတာင္ မျဖစ္ဘူး။ အေစာႀကီးတည္းက ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ရွင္းမွာ။ တိုင္းရင္းသားေတြ ေျပာေနတဲ့ ဟာကလည္း၊ … ကရင္ဆိုရင္လည္း စျဖစ္တည္းကိုက ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔ ေျပာေနတာပဲ။ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ လိုလားပါတယ္ဆိုတာ အခုေခတ္ ေျပာေနတယ္။ ဟိုေခတ္တုန္းက ဘယ္လိုပဲစြပ္စြဲ စြပ္စြဲေပါ႔။  သူတို႔စစ္တပ္ ဘက္ကသာ ခြဲထြက္ ခ်င္လို႔ လက္နက္ကိုင္ ေနၾကတာ ဆိုတာမ်ဳိး ေျပာတာ။ သို႔ေသာ္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ေတြ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေျပာတာ၊ အခုေခတ္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ေတြက အတည္ျပဳၿပီးေတာ့ ေျပာေနတာ ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္း ခ်င္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းလုိ႔မရတဲ့အတြက္ လက္နက္ကိုင္ရတယ္ေပါ႔။ တျခားတိုင္းရင္းသားေတြလည္း ဒီလိုပဲ၊ ကခ်င္ဆိုရင္ သူတို႔က သူပုန္မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ရဲ႕အခြင့္အေရးေတြ ေတာင္းဆိုတာ။ ႏိုင္ငံေရး ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ မရလို႔သာ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္ရတာ ဆိုတဲ့ စကားမ်ိဳးေတြ ေျပာတယ္ေပါ႔။ အဲဒီေတာ့ ဆိုလိုတာ ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ေၾကာင့္ျဖစ္ရတာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းခ်င္တယ္ဆိုတာ တိုင္းရင္းသား ေတြဘက္က ေျပာတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ၾကာေနၿပီ။ ျပည္တြင္း စစ္ကာလတေလွ်ာက္ ဒီစကားကို ေျပာဆို လာခဲ့ၾကတာပဲ။ အခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုးက ဒီစကား ေျပာတယ္ဆိုတာ အင္မတန္ပဲ ေကာင္းပါတယ္။  အသိ ေနာက္က်တယ္လို႔ ေတာင္မွ ကၽြန္ေတာ္က ေျပာခ်င္တယ္ေပါ႔။ ဒီလိုအသိသာ အေစာႀကီးကတည္းက  တစ္ေလွ်ာက္လံုး ရွိခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြက ေျပာခဲ့ရင္၊ ဒီစကားမ်ဳိးကိုသာ အသိအမွတ္ျပဳတယ္ဆိုရင္ အေစာႀကီးတည္းက ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာေျဖရွင္းဖို႔ လမ္းစေတြက ေပၚမွာပဲ။

ေကာင္းၿပီ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးေျပာတာ ေကာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့   စစ္မွန္တဲ့ သေဘာထားျဖစ္ဖို႔လိုတယ္္။ ဒါကို ေစတနာ ေကာင္းနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေျပာတာမ်ိဳးျဖစ္ရင္ေတာ့ ေကာင္းတယ္။ သို႔မဟုတ္ သံေယာင္လိုက္ ေျပာတာတုိ႔၊ ဒီစကားကို လူထုေရွ႕မွာ လွေအာင္ေျပာတာမ်ိဳး ဆိုရင္ေတာ့ သိပ္အေၾကာင္း မထူးဘူး။ အရင္တုန္းက လမ္းအတိုုင္းပဲ ေလွ်ာက္မွာပဲ။ အရင္တုန္းက အေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ ပံုစံပဲျဖစ္မွာပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္က ယူဆတယ္။


အဲဒီေတာ့ အခုျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေနအထား အရကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔ဆိုတဲ့ လမ္းစေတြ ကေတာ့ေပၚတယ္။ ဘယ္လိုပဲေျပာေျပာ ေပၚလာတယ္ေပါ႔။ ဘယ္သူက လုပ္တယ္တို႔၊ ဘယ္သူကေတာင္း ဆိုတယ္တို႔ ဒီလိုေျပာ မေနေတာ့ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာေတြကို ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔ အေျခအေနေတြ ေပၚလာတယ္ အဲဒီအေျခအေနေတြ ကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၾကပါ။ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။ အဲဒီအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို အေသဆုပ္ကိုင္ၿပီးေတာ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး မျပတ္လို႔ ႏိုင္ငံေရး မေဆြးေႏြး ႏိုင္ေသးဘူး။ သို႔မဟုတ္ ရင္လည္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ျပႆနာေတြကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပႆနာနဲ႔ ယွဥ္တြဲၿပီးေတာ့ ခ်ိတ္မယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေတြ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥဟာ ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာေတြကို ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းမယ္ဆို တဲ့ဟာက ေစတနာပါပါနဲ႔၊ ေစတနာေကာင္းနဲ႔ ေျပာတာ ဆုိရင္ေတာ့ ဒီအသိၪာဏ္ဟာ အလြန္ကိုအေရးႀကီးတဲ့ အသိၪာဏ္ျဖစ္တယ္။ အဆိုျပဳခ်က္ျဖစ္တယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥေတြမွာ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သူကဆိုတယ္ေပါ႔။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနေပမယ့္ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္း သားေတြ တိုက္ခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ မန္စီေဒသမွာ ဆိုရင္ အခုျဖစ္ေနတယ္ ေပါ႔ေနာ္။ အဲဒီအေပၚမွာ က်ေတာ့ သူကဘာေျပာလဲ ဆိုေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာက တပ္မေတာ္ အလြန္မဟုတ္ဘူး ေပါ႔ေလ။ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔က လမ္းေၾကာင္းေတြကို ရွင္းတာမ်ိဳး၊ ေမွာင္ခုိေတြကို ရွင္းတာမ်ိဳး လုပ္ေနတာ ေပါ႔ေလ။ ဒါဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕တာ၀န္မို႔လို႔ပဲ သူတို႔က လုပ္ရတာေပါ႔။ ၿပီးေတာ့ ေအာက္ေျခက မသိလို႔ျဖစ္တယ္ ဆိုတာလည္း မဟုတ္ဘူးေပါ႔။ ဒါေတြက အထက္က ရွင္းခိုင္းလို႔ျဖစ္တာ။ ဒါကို တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဘက္ကလက္ခံရင္ ဘာမွတိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ လက္မခံလို႔ ျဖစ္တာဆိုၿပီး ေတာ့လည္း ေျပာၾကားတာမ်ဳိး ေတြ႕ရတယ္ခင္ဗ်။

ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကေတာ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔ ပူးတြဲၿပီးေတာ့ ေျပာၾကမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီး ရွိတာေပါ႔။ အဲဒီေတာ့ တပ္အေနနဲ႔ ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္းေတြ အရွည္ႀကီး လႊတ္ထားၿပီးမွ ရွင္းတာမ်ဳိးထက္ စတဲ့ေနရာေတြကို ရွင္းတဲ့ဟာမ်ိဳးေတြ လုပ္သင့္တာေပါ႔။ တပ္ႏွစ္ဖက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေနရာေတြမွာ သြားၿပီးေတာ့ ေမွာင္ခိုရွင္းတယ္ ဆိုရင္လည္း ေမွာင္ခုိကို ပစ္တဲ့ ေသနတ္ဟာ တစ္ဖက္ကရွိတဲ့ အင္အားစုကို သြားမွန္မယ္။ တစ္ဖက္ အင္အားစုက ပစ္တဲ့ေသနတ္ကလည္း တပ္ကို မွန္လိမ့္မယ္။ အဲဒီလိုဆိုရင္ ဒီမီးစဟာ အၿမဲတမ္းမီး ထေတာက္ႏိုင္တဲ့ အေနအထား ျဖစ္တာေပါ႔။ တကယ္ လုပ္ရမွာက ဒီေမွာင္ခို ျပႆနာေတြ ရွင္းဖို႔ ရွိတယ္ဆိုရင္လည္း ဒီေမွာင္ခုိေတြ ဘယ္ကလာလဲ။ ဆိုပါေတာ့ ေမွာင္ခုိေတြလာတဲ့ ေနရာဟာ ကခ်င္နဲ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ေနရာေတြ၊ ရွမ္းနဲ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ေနရာေတြမွာ ျဖစ္ေနတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အစေနရာ တည္းက စရွင္းလိုက္ရင္ တစ္ဖက္က ေသနတ္က်ည္ဆန္ဟာ တစ္ဖက္က အင္အားစုဆီကို ေရာက္စရာ အေၾကာင္း မရွိဘူးေပါ႔။ အဲဒီေတာ့ ဆိုလိုတာ ကေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အခုတိုင္းရင္းသားေတြ ေျပာေနတဲ့ အတိုင္းပဲ တပ္ေတြကို ဆုတ္ပါ၊ တပ္ေတြကို ခြာပါဆိုတဲ့ ဟာက လုပ္ေကာင္းတဲ့ ဟာလို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ယူဆတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေစာႀကီးတည္းကလည္း ေျပာေနတယ္။ ေဆာင္းပါးေတြ ေရးတဲ့ အထဲမွာလည္း ပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ ဆုတ္ေပးပါ။ တပ္ေတြ ဆုတ္ခြာတယ္ ဆုိရင္ ၿပီးတာပါပဲ။ ေမွာင္ခိုေတြကို ရွင္းဖို႔လိုတယ္ ဆိုရင္ရွင္းပါ။ ေနာက္ဆုတ္ ၿပီးေတာ့မွ ရွင္းပါ။ ထိပ္တိုက္ တပ္ေနရာေတြ၊ ေသနတ္ တစ္ကမ္းေနရာေတြမွာ သြားရွင္း မေနပါနဲ႔။ ဒီေမွာင္ခိုေတြ ဘယ္က စတာလဲ။ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၁၀၀ မွာ၊ မိုင္ ၅၀ မွာ စတယ္ဆိုရင္ အဲဒီမိုင္ ၅၀၊ ၁၀၀ ကိုဆုတ္ၿပီးေတာ့ အဲဒီ ေနရာက ေမွာင္ခုိေတြကို ရွင္းလိုက္ရင္  ခုနေျပာတဲ့ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္တဲ့ ေနရာအထိ ေမွာင္ခိုေတြဟာ မေရာက္ေတာ့ ဘူးေပါ႔။ ေမွာင္ခိုေတြလည္း ကင္းစင္သြားမယ္ေပါ႔။ အဲလိုဆိုရင္ ႏွစ္ဖက္ ပဋိပကၡေတြဟာ ရွည္ၾကာစရာ မီးထေတာက္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီလိုပဲျမင္တယ္။
ေနာက္တစ္ခ်က္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔လုပ္တဲ့ အခါမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑က  အေရးႀကီးေတာ့ အဲဒီအေပၚမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕သေဘာထားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သူက ဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ တပ္မေတာ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳထား တာ ေပါ႔ေလ။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဆုိတဲ့ေနရာမွာလည္း နံပါတ္ ၁ က အစိုးရေပါ႔။ နံပါတ္ ၂ ကေတာ့ ျပည္သူ၊ နံပါတ္ ၃ ကေတာ့ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ၊ နံပါတ္ ၄ ကေတာ့ နယ္နိမိတ္ေပါ႔။ အားလံုးအေပၚမွာ တပ္မေတာ္က ကိုယ္စားျပဳၿပီးေတာ့ ရပ္တည္ေနတယ္ေပါ႔။ တပ္မေတာ္  ဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တယ္။  အဲဒီေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ တပ္မေတာ္က အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အဓိကအေနနဲ႔ ေပးအပ္ထားတဲ့ တာ၀န္ကိုေတာ့ ယူေနတာပဲေပါ႔။ ၿပီးေတာ့ ဒီကေန႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ကိုလည္း တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ လိုလားတဲ့အတြက္ စိတ္ရွည္သည္း ခံၿပီးေတာ့ ေစာင့္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ေပ့ါ။ အဲဒီအေပၚမွာေရာ ဘယ္လို သံုးသပ္မိလဲခင္ဗ်။
ဒါကေတာ့ ဒီလိုရွိတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ေအာက္မွာရွိ တယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ နယ္ေျမေဒသ၊ တပ္မေတာ္ဟာ ျပည္သူဆိုတဲ့ဟာေတြ၊ ဒါေတြက ပင္ကိုအားျဖင့္ မွန္တဲ့ဟာေတြပဲ။ သူေျပာတဲ့စကားေကာင္း ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ သေဘာေပါက္ဖို႔က ဘာလဲဆိုရင္ တပ္မေတာ္ဟာ အစဥ္အၿမဲပဲ အစိုးရရဲ႕အမိန္႔ေတြကို နာခံေနသလား။ သို႔မဟုတ္ရင္လည္း ျပည္သူေတြရဲ႕နစ္နာခ်က္ေတြ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆံုး႐ံႈးခ်က္ေတြ၊ အသက္ ဆံုး႐ံႈးတာတို႔၊ ပစၥည္းဆံုး႐ံႈးတာတို႔ဆိုတဲ့ဟာေတြကို၊ အဲဒါေတြကို ငဲ့ကြက္ သလား။ ေနာက္တစ္ခါ နယ္ေျမေဒသနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း နယ္ေျမေဒသကို ေရွ႕တိုးၿပီးေတာ့ စီးထားမယ္၊ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမယ္ ဆိုတဲ့ဟာမ်ိဳး ေတြေရာ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ အဲဒီအေပၚမွာ သြားတည္တာပဲ။ ေျပာ တာကေတာ့ တပ္မေတာ္ဟာ အစိုးရအမိန္႔ကို နာခံရတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ အစိုးရရဲ႕ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္မွာရွိတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြကေတာ့ ေျပာတာပဲေလ။ အေရးႀကီးတာက အစိုးရအမိန္႔ကို တပ္မေတာ္က တကယ္ေရာ နားေထာင္လားဆိုတာပဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္တဲ့ စစ္ပြဲေတြမွာဆိုရင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ မွာတည္းက ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ တိုက္ပြဲေတြ၊ ထိုးစစ္ေတြ အကုန္ရပ္ဆိုၿပီးေတာ့ မရပ္ဘူး ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္ထားတဲ့ အေနအထားကေန ၿပီးေတာ့ျပန္စၾကတာကိုး။ ကခ်င္တိုက္ပြဲေတြ မစခင္တုန္းကဆိုရင္ ကခ်င္လူထု ဟာ ေအးေအးေဆးေဆး ေနလို႔ ရေသးတယ္။ အခု တိုက္ပြဲေတြစတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဘာပဲေျပာေျပာ ျပည္သူလူထုအေပၚမွာ ငဲ့ကြက္ျခင္းနည္း သြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ ျပည္သူလူထုက ထြက္ေျပးရ၊ ရြာေတြစြန္႔သြားရနဲ႔ ဒုက္ၡေတြေရာက္တယ္။ နယ္ေျမအရ လုပ္တာ လုပ္ရင္း လုပ္ရင္း ကေနၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္က လိုင္ဇာကို အေပၚစီးရတဲ့အထိ အတင္းကိုယူခဲ့တာပဲ။ ဒီဟာေတြက စကားအရေတာ့ လွေအာင္ေျပာရင္ေတာ့  ႏိုင္ငံေတာ္တုိ႔၊ ျပည္သူတို႔၊ နယ္ေျမတို႔၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတို႔ဆိုတာ ေျပာလို႔ရတာပဲ။ လက္ေတြ႕မွာ ဒီဟာေတြကိုလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ဘယ္ေလာက္ ငဲ့ကြက္မႈရွိ လဲ၊ ဘယ္ေလာက္စဥ္းစားမႈရွိလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ခ်င့္ခ်ိန္မႈရွိလဲ။ ဒါေတြ လည္းရိွတယ္။ အဲဒီလို မခ်င့္ခ်ိန္ဘဲနဲ႔ သို႔မဟုတ္ရင္လည္း အစိုးရအမိန္႔ကို မနာခံဘူး။ ျပည္သူ႔ရဲ႕ဒုက္ၡေတြကိုလည္း မငဲ့ကြက္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခါ နယ္ေျမေဒသနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္းရတဲ့ ေနရာစီးမယ္၊ ရတဲ့ေနရာ တက္ၿပီးေတာ့ သိမ္းမယ္ဆိုတဲ့ နယ္ေျမသိမ္းဆည္းမႈ သေဘာေဆာင္တဲ့ ဟာေတြလုပ္ေနမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဒါေတြက ဘယ္ေတာ့မွ ေအးခ်မ္းမွာလည္း မဟုတ္ဘူး။
ျမစ္ႀကီးနားေဆြးေႏြးပြဲမွာ တိုင္းရင္းသားေတြ ဘက္က တင္ျပတဲ့ အခ်က္ေတြထဲက ႏွစ္ခ်က္မွာ တစ္ခ်က္က က်ေတာ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ေတာ္လွန္ေသာ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားလို႔ သံုးစြဲရမယ့္ ကိစၥတို႔၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းေရးကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ သေဘာမတူတဲ့ သေဘာထားမ်ိဳး သူ႔ေျပာပံုအရ ေလ့လာမိတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ ေတာ္လွန္ေသာ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုလို႔ သံုးမယ္ဆိုရင္ အခုအခ်ိန္ အထိလည္း အစိုးရကို ေတာ္လွန္ေနတယ္လို႔ သေဘာသက္ေရာက္ႏိုင္တယ္လို႔ သူက သံုးသပ္တယ္။ ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ တပ္မေတာ္ဆိုတာ တစ္ခုတည္း ရွိတယ္၊ ဒီျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဆိုတာ လုပ္လိုက္လို႔ရွိရင္ တပ္မေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီးေတာ့ အသစ္ျပန္ဖြဲ႕ရမယ့္ ပံုစံမ်ိဳး ေပါက္ေနတယ္လို႔ ေျပာတာေလ။
ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ္လွန္ေသာဆိုတာဟာ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ တိုင္းရင္းသားေတြ ဘက္ကလည္း သူပုန္လို႔ အေျပာမခံႏိုင္ဘူး။ အမွန္အတိုင္း ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႕အႀကံဳအရဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္က သူပုန္ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကို တစ္ခါက သြားသံုးမိတယ္ဗ်။ သံုးတဲ့အခါမွာ လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကေတာင္ ကန္႔ကြက္တာ ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူပုန္ဆိုတဲ့ စကားက တိုင္းျပည္ ဆူပူေအာင္ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး လုပ္တဲ့ဟာမ်ိဳး ယူဆၾက  တယ္။ တကယ္ဆိုေတာ့ ဒါေတြအယူအဆ ပိုင္းပါပဲ။ သူပုန္ဆိုတာလည္း မတရားသျဖင့္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနတဲ့ အစိုးရကို တြန္းလွန္တာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းသား လူငယ္ေတြက ဘာႀကိဳက္လဲဆိုေတာ့ ေတာ္လွန္ေသာ ဆိုတာကို ႀကိဳက္တယ္ေပါ႔ဗ်ာ။ ဒါေခတ္ပဲဗ်။ တိုင္းရင္းသားေတြ ကလည္း အလားတူပဲ။ သူတုိ႔ဟာ သူပုန္ဆိုတာကို အသံုးမခံႏိုုင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက စကားအေပၚမွာ သြားၿပီးေတာ့ အျငင္းပြားေနဖို႔ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ တပ္မေတာ္က ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူေတြဟာ ဒီအဖဲြ႕အစည္းေတြကို သူ တို႔နဲ႔အဆင္ေျပခ်ိန္ေတြမွာ စကားေတြ ဒီလိုပဲလႊဲေျပာင္း သံုးတာပဲ။ လႊဲ ေျပာင္းမသံုးခ်င္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ေသာင္းက်န္းသူလို႔ သံုးခဲ့တာပဲ။ သူပုန္ဆို တာေတြ သံုးတာပဲ။ သူတို႔သံုးခ်င္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဆိုတာမ်ဳိးေတြ၊ KNU ေခါင္းေဆာင္ဆို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမလို႔ေတာင္ သံုးခဲ့တာပဲ။  သိပ္အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ကျပန္ၾကည့္ရင္ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က ေျပာတဲ့စကား က်ေတာ့လည္း သူတို႔ရဲ႕မူလအခြင့္အေရးေတြ ဆံုး႐ံႈးေနလို႔၊ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးေတြ ဆံုး႐ံႈးေနလို႔ သူတို႔ရဲ႕ နယ္ေျမေတြ ဆံုး႐ံႈးေနတဲ့အတြက္ ေတာ္လွန္တာ။ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္တာ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေတာ္လွန္ေရး သမားေတြလို႔ သူတို႔ယူဆတယ္။ သူပုန္လို႔ယူဆရင္ နိမ့္က်တယ္ေပါ႔ဗ်ာ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ့္ အယူအဆကေတာ့ အဲဒီပံုစံမ်ိဳး မနိမ့္က်ပါဘူး။ သူပုန္လို႔ေခၚလည္း အေရးမႀကီးပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဆရာစံ သူပုန္လို႔ ေခၚတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္အထိ ဆရာစံ သူပုန္ႀကီး ဆိုတဲ့ဟာက ဘာပဲေျပာေျပာ တိုင္းျပည္မွာ ဂုဏ္သေရရိွတဲ့ အင္အားစုႀကီး တစ္ခုရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈႀကီးတစ္ခုပဲ။ ဒါက သိပ္ၿပီးေတာ့ အေရးမႀကီးပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ဘာပဲေျပာေျပာ ေခတ္အခါအလိုက္ေတာ့၊ ေခတ္အခါ အေလ်ာက္ေတာ့၊ ခံစားခ်က္ေတြ အေလ်ာက္ေတာ့ ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ စကားလံုးဟာ ေကာင္းတယ္ဆိုးတယ္ဆိုတဲ့ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ၊ သတ္မွတ္ ခ်က္ေတြဟာ ေပၚေပါက္လာတယ္။ အမွန္စင္စစ္ကေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြကို သြားၿပီးေတာ့ ေတာ္လွန္ေသာ သံုးတဲ့အတြက္ေတာ့ ဒီအစိုးရ ကိုဆန္႔က်င္ေနတယ္ ေျပာလို႔မရဘူး။ ဒီေတာ့ တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ဆုိရင္ ေ၀ါဟာရေလာက္ကို တြက္ကပ္ မေနသင့္ပါဘူး။ ဒါကတစ္ခုေပါ႔ဗ်ာ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ တပ္မေတာ္ သည္ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ လက္မခံႏိုင္ဘူး။ လက္မခံႏိုင္တဲ့ အေျခခံ သေဘာတရားက ဘာလဲဆိုေတာ့ ရွိသမွ်တပ္ေတြအကုန္လံုးဟာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးယူၿပီးတဲ့အခါျဖစ္ျဖစ္၊ သို႔မဟုတ္ရင္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္ၿပီးတဲ့ အခါျဖစ္ျဖစ္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မွန္သမွ်ဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္လက္ ေအာက္မွာ ရွိရမယ္ဆိုတဲ့ဟာရိွတယ္။ ဒါကလည္း အမွန္စင္စစ္ေတာ့ ဘယ္ ကိုေရာက္သြားလဲဆိုေတာ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ေရာက္သြားတာပဲ။
အကယ္၍ ဒီသေဘာတရားကို ကိုင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေျခခံဥပေဒ ကိုလည္း ျပန္ကိုင္ရမွာပဲ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုးက ဒီအေျခခံဥပေဒကိုကိုင္တဲ့သေဘာထားနဲ႔ ေျပာေနတာ။ ေနာက္ဆုတ္မယ္ ေနာက္ဆုတ္မယ္ ေကာင္းၿပီဆုတ္၊ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ ရွိသမွ်တပ္ေတြအကုန္လံုး၊ လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း၊ ရဲအပါအ၀င္ေပါ႔ဗ်ာ။ ေျပာက္က်ားေတြအပါအ၀င္ အားလံုးဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ေအာက္မွာရွိေနတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာရမယ္။ ရဲဆိုလုိ႔၊ စကားေလးဆက္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အခု ဒီအေျခခံဥပေဒအရ ဆိုရင္ ကာလံုမွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကေနၿပီးေတာ့ ခန္႔ႏိုင္တဲ့၀န္္ႀကီး သံုးဦးရွိတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ကာကြယ္ေရးရယ္၊ ျပည္ထဲေရးရယ္၊ နယ္စပ္ ရယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပည္ထဲေရးဆိုတာ ျပည္ထဲေရးေအာက္မွာ ရဲရွိတယ္။ ဆိုလိုတာက အခုလက္ရွိ ရွိေနတာလည္း ရဲနဲ႔စစ္တပ္ဟာ အတူတူမဟုတ္ ဘူးလို႔သာေျပာတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ဦးတည္းရဲ႕ေအာက္ထဲမွာ ရဲက ရွိေနတာပဲ။ အဲဒါဘာလဲဆိုေတာ့ အေျခခံဥပေဒပဲဗ်။ အေျခခံဥပေဒ သေဘာတရားအတိုင္း သူကေျပာေနတာ။ ဟိုဘက္က တိုင္းရင္းသားေတြ ေျပာေနတာကလည္း ေကာင္းတယ္။ ဒါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ေျပာတဲ့စကားထဲမွာလည္းပါတယ္။ ဒီဟာကေတာ့ အျငင္းပြားေနစရာ မရွိပါဘူးတဲ့။ ထားပါဦးတဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သူတို႔ေျပာေနတဲ့ဟာက ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုကို ေတာင္းဆိုေနတယ္။ အဲဒီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုတာ ျဖစ္လာရင္ ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္ပဲ ျဖစ္ရမွာေပါ႔။ ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္မွာ ရွိတဲ့ တပ္မေတာ္။ ဆိုပါေတာ့ ကခ်င္ကလည္း ကခ်င္တပ္ ရွိမယ္၊ ရွမ္းကလည္း ရွမ္းရွိမယ္၊ အဲဒီတပ္ေတြ အားလံုးကလည္း သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ သူ႔ရဲ႕ျပည္နယ္ေအာက္မွာရိွတဲ့ ျပည္နယ္တပ္ေတြ ျဖစ္လာမယ္။ ဒီအခါ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မယ္။ အမ်ား ႀကီးျဖစ္ရင္လည္းျဖစ္မယ္။ အဲဒီလိုအကုန္လံုးဟာ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ဆိုင္ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္းေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသာ မျဖစ္ဘူး ဆိုရင္ အာဏာရွင္စနစ္ႀကီးကို ေျပာင္းသြားမယ္ ဆုိရင္လည္း အာဏာရွင္ တပ္မေတာ္ပဲျဖစ္ရမွာေပါ႔တဲ့။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ ေျပာတာလည္း အဓိပၸာယ္ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ အာဏာရွင္ျဖစ္သလား၊ ဖက္ဒရယ္ျဖစ္ သလားဆိုတာ အေျခခံဥပေဒေပၚမွာ တည္တယ္၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံု ပံုသဏၭာန္ေပၚမွာ တည္တယ္၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုက ဖက္ဒရယ္ျဖစ္ေနရင္ ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္ပဲျဖစ္မွာေပါ႔။ အာဏာရွင္ စနစ္ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ အာဏာရွင္ တပ္မေတာ္ပဲ ျဖစ္မွာေပါ႔။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒေပၚမွာ တည္တယ္။  အေျခခံကြဲ ေနတာဟာဒါပဲ။ တိုင္းရင္းသားေတြ ေရွး႐ႈေနတာဟာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ။  ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ရင္ တပ္မေတာ္ဟာ ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္ျဖစ္ လာမယ္။ အခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုးတို႔ေျပာေနတဲ့ဟာက ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒကို သူတို႔လက္မလႊတ္ႏိုင္ဘူး ဒါပဲ။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒအတိုင္း လုပ္ပါလို႔ေျပာတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒအတိုင္း ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ လက္နက္ကိုင္ အားလံုးရဲ႕ အေပၚမွာရိွမယ္။ လက္နက္ကိုင္အားလံုး၊ တပ္ဖြဲဲ႕အားလံုးဟာလည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ လက္ေအာက္မွာရွိမယ္။ အဲဒါပဲဗ်။ အဲဒီႏွစ္ခု ကြဲျပားခ်က္က။ ဒါကလည္း ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ အခုေနေျပာရင္ အစိုးရက ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒကို အေသကိုင္ၿပီး ေျပာေနတာ။ ဟိုဘက္က ေျပာေနတာကလည္း ဖက္ဒရယ္ကို အေသကိုင္ၿပီး ေျပာေနတာပဲ။ ဒီႏွစ္ခုဟာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲေတြရဲ႕ ရလဒ္ေပၚမွာတည္ၿပီးေတာ့ အေျဖထြက္လာ မယ္လို႔ပဲ ယူဆပါတယ္။
အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အခုျပင္ဆင္ဖို႔၊ အသစ္ေရးဆြဲဖို႔ ေျပာေနၾကတာအေပၚ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမဲ ယူထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု ျဖစ္တယ္ေပါ့။ ဒါကိုလူတစ္စုက ဟုိေျပာဒီေျပာနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပည္သူလူထုက မႀကိဳက္ဘူးလို႔ သတ္မွတ္လို႔ရသလားေပ့ါ။ ဒီဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဒီမိုကေရစီမက်ဘူး၊ သမ္ၼတအေပၚ ကာခ်ဳပ္ ရွိေနတယ္ဆိုတာေကာ ဘာကုိၾကည့္ၿပီးေျပာတာလဲ။ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရား စီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္သံုးရပ္ထဲမွာ ကာခ်ဳပ္ကအခုအခ်ိန္ထိ ဘာ ေတြမ်ား၀င္စြက္ေနတာေတြ႕လို႔လဲဆိုၿပီး ေျပာတာလည္း ေတြ႕ရတယ္။
ဒီအေျခခံဥပေဒႀကီးဟာ ကာခ်ဳပ္ကေနၿပီးေတာ့ ဘာမ်ား ႏုိင္ငံေတာ္ ကို၀င္ၿပီးေတာ့ စြက္ဖက္သလဲလို႔ ေျပာတာထက္ ဘယ္ေလာက္အထိ လုိက္နာျခင္း၊ မလိုက္နာျခင္းရွိလဲလို႔ ျပန္ေမးခြန္းထုတ္ရမွာပဲ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္မွာ သမၼတကေနၿပီးေတာ့ အကုန္လံုးရပ္လို႔ေျပာလိုက္ တဲ့အခါမွာ မရပ္ဘဲေနတာဟာ စြက္ဖက္တာထက္ ဆိုးတာေပါ့။ နားလည္း မေထာင္ဘူး။ ဒီေန႔ တပ္မေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေျပာေနေပမယ့္ ေအာက္ေျခမွာ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတယ္။ စြက္ဖက္ျခင္း၊ မစြက္ဖက္ျခင္းဆိုတဲ့ဟာေတြထက္ နာခံျခင္း၊ မနာခံျခင္းက အေရးႀကီး ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားတာဟာ သမ္ၼတက ကာခ်ဳပ္အေပၚ မွာရွိတယ္ဆိုရင္ ျပႆနာရွင္းေနတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ တကယ္ျဖစ္ေနတာက သမ္ၼတနဲ႔အစိုးရအေပၚမွာလည္း အေျခခံဥပေဒက မရွိဘူး။ ကာခ်ဳပ္အေပၚ မွာလည္း သမ္ၼတက မရွိဘူး။ သမၼတအေပၚမွာသာ ကာခ်ဳပ္က ေရာက္သလို ျဖစ္ေနတာ။ ဒါဟာ ျပႆနာပဲလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တယ္။
အရင္ကလည္း ဦးေဌးဦးက အေျခခံဥပေဒကို ျပင္မယ္ဆိုတဲ့လူေတြဟာ လက္တစ္ဆုပ္စာလူေတြပဲ။ ဒီလူေတြက အ႐ူးပဲ ဆိုတာကို ေျပာတယ္။ ဒါက သူတို႔ေျပာတာ။ ဒီေန႔ လက္ေတြ႕မွာ တုိင္းျပည္မွာ လႈပ္ရွားေနတာ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ပါ။ ဒါက တစ္ခု။ ေနာက္တစ္ခုက အေျခခံဥပေဒကို အသစ္ေရးဆြဲပါ။ ဒါက တစ္ခု။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္လို အလြန္အင္အားႀကီးတဲ့ ျပည္တြင္း အင္အားစု၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုက ျပင္ဖို႔ ဆိုတဲ့ လုိင္းကိုေတာင္းဆိုေနတယ္။  အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြြဲ႕ခ်ဳပ္က ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူတဲ့အခါမွာ ၉၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းေလာက္က ျပင္ဖို႔ျဖစ္ေနလို႔ ျပည္သူ႔ဆႏၵအရ ျပင္ဖို႔လိုင္းျဖစ္လာတာ။
တုိင္းရင္းသားေတြ ဘက္ကဆိုရင္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ တည္ေထာင္ေရးအတြက္ အေျခခံဥပေဒကုိျပင္ဖို႔ ဦးတည္တယ္၊ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးလုပ္ဖို႔ကို ဦးတည္တယ္ဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္ရိွတယ္။ ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြ အားလံုးက ျပင္ဖို႔အတြက္ကို အားယူေနတယ္။
တစ္္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြက အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းၿပီး အသစ္ေရးဆြဲေရးကို ေတာင္းဆိုတယ္။ ဒီအထဲမွာလည္း ကြဲလြဲခ်က္ေတြရွိတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ဆိုရင္လည္း အသစ္ေရးဆြဲေရးလုိင္းကုိ ေထာင္က ထြက္တဲ့ေန႔ကစၿပီး အခုထိေျပာခဲ့တယ္။ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြလုိပဲ ျပည္သူလူထုကလည္း အက်ဥ္းသားျဖစ္ေနတယ္။ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အက်ဥ္း သားေတြျဖစ္တယ္။ ျပည္သူကို အက်ဳိးျပဳလား ဆိုေတာ့လည္း မျပဳဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအေျခခံဥပေဒဟာ ဆုတ္ၿဖဲပစ္ရမယ္ လုိ႔ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတယ္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္လည္း ပါတီရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထား အတိုင္းပဲ ျပင္ဆင္ေရးကို တြဲလုပ္တယ္။
ဒါဟာ ဘာကိုျပလဲဆိုရင္ အသစ္ေရးဆြဲေရးလို႔ပဲ ေျပာေျပာ၊ ျပင္ဆင္ေရးပဲ ေျပာေျပာ ဒီႏွစ္ခုစလံုးရဲ႕ အဓိပၸာယ္က အေျခခံ ဥပေဒကို မိေမြးတိုင္း၊ ဖေမြးတိုင္း လက္ခံတယ္၊ တစ္လံုးမွ မေျပာင္းေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ စကား ကို ျပည္သူေတြ ဘယ္သူမွ မေျပာဘူး။ ျပည္သူလူထုက ဒီအေျခခံဥပေဒကို ျငင္းပယ္လိုက္တယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာပဲ။
လူထုကိုပဲ အေျခခံၿပီး ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုေတြ၊ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြရဲ႕ သေဘာထားက ဘာလဲဆုိေတာ့ ဒီအေျခခံ ဥပေဒကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မလုိခ်င္ဘူး။ အသစ္ေရး ဆြဲရင္လည္း အသစ္ေရးဆြဲပါ။ ဒါမွမဟုတ္ ျပဳျပင္တယ္ ဆိုရင္လည္း ျပဳျပင္။ ဒါလူထုရဲ႕ သေဘာထား။ ျပည္သူလူထုက ဒီအေျခခံဥပေဒကုိ ျငင္းပယ္လိုက္ၿပီ။ ျပည္သူလူထုက ျငင္းလုိက္ၿပီ ဆိုတည္းကိုက ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေက်နပ္ၿပီ။ ေတာ္ၿပီ။ ႏုိင္ငံ ေရးပဲဗ်ာ ဒါေတြက။
ဒီအဆင့္မွာ ျပင္ၿပီးရင္ ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ အသစ္ေရးဖို႔ တက္လွမ္းလို႔ ရတယ္။ အခု ျပည္သူလူထုက ျပင္ဆင္ေရးပဲ သြားပါဆိုေတာ့ ျပင္ဆင္ေရး သြားရမယ္။ အသစ္ေရးဆြဲပါဆိုလည္း အသစ္ေရးဆြဲ ေရးကို သြားရမွာပဲ။ အေျခခံဥပေဒကေတာ့ အသစ္ကုိေရးဆြဲရမယ့္ အေနအထားရွိတာအမွန္ပဲ။ အဓိကက ျပည္သူလူထုက အေျခခံ ဥပေဒကို လံုး၀လက္မခံဘူး။ ျငင္းလုိက္ၿပီဆိုတာ ထင္ရွားေနၿပီ။

တစညပါတီက တစ္ခါေျပာဖူးတယ္ဗ်။ ဟုိးအေစာတုန္းက။ ဘာမွ မျပင္နဲ႔ ျပင္စရာကုိမလိုဘူး။။ တစညေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္က ေျပာတာေနာ္။  အခု တစညလည္း ျပင္ဖုိ႔လိုင္းေရာက္လာၿပီ။ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိသမွ် ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုေတြ အကုန္လံုးက ဘာမွမျပင္ပါနဲ႔၊ ဒီအတုိင္းပဲ ရွိပါေစဆိုတဲ့လူက မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားၿပီ။  ႏုိင္ငံျခားမွာရွိေနတဲ့ အဖဲြ႕ အစည္းေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ ကလည္း ျပင္ပါ ေျပာရင္ေျပာမယ္။ အသစ္ေရး ဆြဲပါလုိ႔ ေျပာရင္ေျပာမယ္။ မျပင္ပါနဲ႔ ဘာမွမျပင္ပါနဲ႔၊ ဒီအတုိင္းပဲ ထားပါဆိုတဲ့ လူက မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနတာ လက္ေတြ႕ပဲ။
အံ့ေခါင္မင္းျပန္လည္တင္ျပသည္

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ သတင္းေထာက္ဘ၀မွ အမွတ္တရ

ေဒလီမွာ လူေတြ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိတာ အဲဒီထဲမွာ ခင္ဗ်ားလိုလူ ၁၀ သန္းရွိတယ္ဆုိရင္ လူေတြက ေဒါသထြက္ကုန္ၾကေတာ့မွာေပါ့ဗ် ဒီေတာ့ ဘယ္သူလက္ခ်က္လဲဆိုတာ စံုစမ္းမယ္ဗ်ာ ေနာက္ဆံုး အစိုးရက ဓာတ္ဆီေစ်းတက္လို႔ဆုိတာ သိသြားတဲ့အခါ အစိုးရကို ၀ိုင္းအျပစ္တင္ . . .
အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ နယူးေဒလီၿမိဳ႕မွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းကေန ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းအထိ သတင္း ေထာက္ဘ၀နဲ႔ လုပ္ခဲ့စဥ္က အဓိကအေနနဲ႔ ထိေတြ႕ခဲ့ရတာကေတာ့ ျမန္မာဒုကၡသည္ ေတြပါ။ ထို႔အတူ ေနာက္ထပ္ ထိေတြ႕ရတာ ကေတာ့ ဘယ္ေနရာ သြားသြား ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ကား လိုအားကိုးရတဲ့ ေအာ္တို ေလးေတြပါ။ ေအာ္တိုဆိုလုိ႔ တျခားမထင္ပါနဲ႔။ ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ ဆိုရင္ တုတ္တုတ္လို႔ ေခၚၿပီး ျမန္မာေတြ မ်က္စိျမင္ေအာင္ေျပာ ရရင္ေတာ့ သံုးဘီးကားေပါ့။
တျခားလိုင္းကားေတြ ရွိေပမယ့္ ကမၻာက စံတင္ေလာက္ေအာင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔တဲ့ နယူးေဒလီၿမိဳ႕မွာ ေအာ္တိုက ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ တကယ့္ကို မိတ္ေဆြေကာင္းပါပဲ။ လိုရာခရီးကို ျမန္ျမန္ေရာက္ဖို႔ အတြက္က ေအာ္တိုနဲ႔ အေကာင္းဆံုးျဖစ္တာမို႔ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ သတင္းလုိက္ေဖာ္လုိက္ ဖက္အေနနဲ႔ အၿမဲတမ္း အားကိုး ေနရတာပါ။
တစ္ရက္မွာေတာ့ ထူးထူးျခားျခား ၿမိဳ႕ထဲကို သတင္းလုိက္ဖုိ႔အတြက္သြားတဲ့ အခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ့္ အခ်စ္ေတာ္မ်ားကို လမ္းထက္မွာ တစ္စီးမွ မေတြ႕ေတာ့ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္ ပါလိမ့္ေပါ့။ သတင္းကလည္း ၿမိဳ႕ လယ္က ဂ်န္တားမန္တားကို သြားယူရမွာ ဆိုေတာ့ အခ်ိန္ေပးရဦးမယ္။ ေအာ္တိုက လည္းမရွိ။ ဒါနဲ႔ မထူးဘူးဆုိၿပီး private taxi တစ္စီးငွားၿပီး ကမန္းကတန္းသြား လုိက္ရတယ္။ ဒီေနရာမွာ တစ္ခုရွိတာက ေအာ္တိုေတြလိုပဲ private taxi ရွိေပမယ့္ စရိတ္ပိုကုန္တာေၾကာင့္ မစီးတာပါ။ …
ဒီလိုနဲ႔ သတင္းလိုက္ၿပီး ျပန္အလာက်မွ ျမန္မာျပည္ေပါက္ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံသား ျမန္မာစကားတတ္သူကို အေၾကာင္းစံု ေမးၾကည့္ရ ေတာ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္မ်ား ဒီကေန႔ နယူးေဒလီၿမိဳ႕မွာ ေအာ္တိုေတြ လမ္းေပၚ မရွိတာလဲေပါ့။ သူေျပာလုိက္ေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အံ့ၾသသြားတယ္။ အဲဒါ ေအာ္တိုေတြက Burn ထားတာတဲ့။ Burn တယ္ဆုိတာကို ျမန္မာလို ျပန္မယ္ ဆုိရင္ ““မီးေလာင္သည္၊ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီး သည္””လုိ႔ အဓိပၸာယ္ ထြက္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာေတာ့ အဲဒီလို အဓိပၸာယ္ မထြက္ပါဘူး။ သူတို႔သံုးႏႈန္းတဲ့ Burn တယ္ဆုိ တာက အစိုးရက တစ္ခုခုလုပ္လို႔ မေက်နပ္တဲ့ဟာကို ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္တာကို ဆုိလုိတာပါ။
အဲဒီေန႔က အစိုးရက ဓာတ္ဆီတစ္လီတာကို အိႏ္ၵိယ ႏုိင္ငံသံုးေငြျဖစ္တဲ့ ၂ ႐ူပီး ေစ်းတက္လိုက္တာကို ေအာ္တိုေမာင္း သူေတြက မေက်နပ္လို႔ တစ္စီးမွ မထြက္ေတာ့ဘဲ ရပ္လိုက္တာပါ။ ၂ ႐ူပီးဆိုတာ ျမန္မာေငြနဲ႔ တြက္မယ္ဆိုရင္ ၃၂ က်ပ္ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒီေလာက္ ေငြေလးတက္တာကို ဘာလို႔မ်ား ဒီလိုလုပ္တာလဲ၊ ဒီလုိလုပ္ ေတာ့ေကာဘာအက်ဳိး ရွိလို႔လဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္က ဆက္ေမးခြန္းထုတ္လိုက္မိတယ္။
အက်ဳိးရွိတာေပါ့တဲ့။ အခုလိုေအာ္တိုေတြ မထြက္ေတာ့ ခင္ဗ်ားပဲ ဒုကၡေရာက္ ခဲ့ရတယ္မဟုတ္လား။ ေအာ္တုိနဲ႔ သြားရင္ ႐ူပီး ၂၀၀ ေလာက္ေပးရမယ့္ ခရီးကို အခု private taxi စီးလိုက္ေတာ့ ႐ူပီး ၅၀၀ ေလာက္ ကုန္သြားတယ္ မလား။ ဒါ ခင္ဗ်ား တစ္ေယာက္တည္းရွိေသးတယ္။ ေဒလီမွာ လူေတြ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိတာ။ အဲဒီထဲမွာ ခင္ဗ်ားလိုလူ ၁၀ သန္းရွိတယ္ဆုိရင္ လူ ေတြက ေဒါသထြက္ကုန္ၾကေတာ့မွာေပါ့ ဗ်။ ဒီေတာ့ ဘယ္သူလက္ခ်က္လဲဆိုတာ စံုစမ္းမယ္ဗ်ာ။ ေနာက္ဆံုး အစိုးရက ဓာတ္ဆီေစ်း တက္လို႔ဆုိတာ သိသြားတဲ့အခါ အစိုးရကို ၀ိုင္းအျပစ္ တင္ေတာ့ တာေပါ့ဗ်ာ။
ဒါတင္လား မဟုတ္ေသးပါဘူး။ အဲဒီလုိ Burn တဲ့ေန႔မွာ ေအာ္တိုသမား တစ္ဦးဦးက မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ၿပီး လမ္းေပၚတက္၊ စီးပြားရွာမယ္ဆုိရင္ က်န္တဲ့ေအာ္တို သမားေတြက ထြက္လို႔ မရေအာင္ကုိ ၀ိုင္း ကန္႔ကြက္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒါဟာ အမ်ားအတြက္ လုပ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လိုက္နာရမယ္ဆိုၿပီး ၀ိုင္းေျပာ ၾကနဲ႔၊ ေနာက္ဆံုး ဘယ္ေအာ္တို သမားမွ လမ္းေပၚမထြက္ ၾကေတာ့ဘူးေလ။
အဲဒီက်ေတာ့မွပဲ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဇာတ္ရည္လည္ေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေအာ္တိုသမားေတြ လမ္းေပၚ မထြက္ၾကတာကိုး။ ဒါနဲ႔ ဆက္ၿပီး ေမးမိတာက အခုလိုမ်ဳိး Burn တာေတြက ေအာ္တိုသမား ေတြပဲလားလို႔။ ဘယ္ကလာ ေနရာေပါင္းစံု ကေန Burn တဲ့။ ဥပမာ ခရမ္းခ်ဥ္သီး တစ္ကီလိုကို တစ္႐ူပီး ေလာက္တက္တာနဲ႔ ေစ်းသည္ေတြ Burn တာ အပါအ၀င္ အစိုးရက အမ်ားျပည္သူနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းရပ္ေတြမွာ ျပည္သူက ထိခိုက္နစ္နာ တယ္ဆုိရင္ အေၾကာင္းအရာ အလုိက္ သူ႔ နယ္ပယ္နဲ႔သူ Burn ေလ့ရွိပါတယ္။ သူေျပာတဲ့ထဲမွာ မွတ္မွတ္ရရ ဆိုရင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေစ်း တက္တာကို မေျဖရွင္းေပးလုိ႔ ျပဳတ္တဲ့သူေတာင္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ေတြ ေတာင္ ရွိတယ္တဲ့ေလ။ အံ့ၾသပါေပ့ါဗ်ာ။
အိႏ္ၵိယ ႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးလာတာ ရာစုႏွစ္ တစ္၀က္ေက်ာ္ ေနပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အခုအခ်ိန္ထိ အစိုးရ႐ံုးေတြမွာ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ ဆန္ဆန္ ႀကိဳးနီစနစ္ေတြေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈေတြ၊ ခြဲျခားမႈေတြ ရွိတာကေတာ့ ရွိေနတုန္းပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရရဲ႕လုပ္ရပ္တစ္ခုခုဟာ ျပည္သူကို ထိခိုက္လာမယ္ဆုိရင္ မေၾကာက္မရြံ႕တန္ ျပန္ရမယ့္အသိ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ရွိမႈကေတာ့ ခ်ီးက်ဴးရမွာပါ။ ဒီလုိမ်ဳိး Burn တဲ့ အေလ့အထဟာ အခုဆိုရင္ အိႏ္ၵိယ ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ျပည္သူရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာဆုိတာက စြဲေနပါၿပီ။ ေနာက္ဆံုး ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ ေအာင္ျမင္သလဲ ဆိုရင္ ကမၻာ့စြယ္စံုက်မ္းလုိ႔ ေျပာဆိုၾကတဲ့  Wikipedia မွာေတာင္ အိႏ္ၵိယကို အေျချပဳလို႔ Bride Burning ဆုိတာကို သီးျခား အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအေနနဲ႔ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ထားရပါတယ္။ စာေတြ ရွည္ကုန္မွာ စိုးလို႔ သိခ်င္တယ္ဆုိရင္ ၀င္ၿပီးဖတ္ၾကည့္လို႔ ရပါတယ္။
အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံမွာ တရား၀င္ဆႏၵျပ မယ္ဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလိုပဲ ဆႏၵျပခြင့္ ေတာင္းဆိုရသလို ဆႏၵျပခြင့္မရွိတဲ့ ေနရာေတြကိုလည္း သီးျခား သတ္မွတ္ထားၿပီး သားပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာမွာ ဆႏၵျပတာကို အစိုးရက အေရး တယူမလုပ္မွာ စိုးရိမ္လုိ႔ အခုလိုမ်ဳိး Burn တာေတြက အခုအခ်ိန္ထိ ရွိေနတုန္းပါ။
ျမန္မာျပည္မွာလည္း ဒီလိုပံုစံမ်ဳိး အလားတူ Burn တဲ့ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒါက ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သူ ၿဗိတိသွ်တို႔ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားျဖစ္တဲ့ အတြင္း၀န္မ်ား႐ံုးကို အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ ျပည္သူစသျဖင့္ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုက လူေတြ ပိတ္ပင္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ ေနာက္ပိုင္း အစိုးရရဲ႕ယႏၲရားကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔လုပ္ရပ္က မရွိသေလာက္ လို႔ေတာင္ ေျပာရမွာပါ။
လက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံမွာ အေျခခံ ဥပေဒအရေပးထားတဲ့ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ကလည္း ပုဒ္မ ၁၈ ဆိုတဲ့ ေျခခ်င္းနဲ႔ ခတ္ခံရဆဲပါ။ ဒါကိုလည္း ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္အသီးသီးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တခ်ဳိ႕ကလည္း တုိက္ဖ်က္ ေနဆဲပါ။ ဒါေပမဲ့ မေအာင္ျမင္ေသးပါဘူး။ ဒီေျခခ်င္းနဲ႔ပဲ အခုဆိုရင္ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ေထာင္နန္း စံေနရတာလည္း မီဒီယာေတြမွာ ဖတ္ၾကည့္ရင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။
ေျခခ်င္းခတ္ထားတဲ့ ပုဒ္မ ၁၈ ကို မ်က္ႏွာလႊဲလို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း မဇၥ်ိမ သားတို႔ထံုး ႏွလံုးမူၾကရင္ေကာ။ အနည္းဆံုးေတာ့ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ လြတ္ကင္းႏုိင္သလို ျပင္ပမွာ ငိုေၾကြးတမ္းတ ေနရမယ့္ မိဘေဆြ မ်ဳိးေတြလည္း စိတ္ခ်မ္းသာၾကပါလို႔…။


ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.