12/07/13

၂၀၁၀ ၿပည့္ႏွစ္ကစၿပီး ၿမန္မာအစိုးရသည္ သူတို ့၏ ႏိုင္ငံေရးနည္းပရိယာယ္ကို ေၿပာင္းလိုက္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကစၿပီး က်င့္သံုးခဲ့သည့္ လူထုႏွင့္ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ အႀကမ္းဖက္သည့္နည္း မဟုတ္ေတာ့။ ပထမဦးစြာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ကလႊတ္ေပးသည္။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ နာမည္ႀကီးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကိုလႊတ္ေပးသည္။ ႏိုင္ငံတကာသို ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို ့ေၿပာင္းၿပီဟု ေႀကညာေမာင္းခတ္သည္။

ႀကားၿဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္အႏိုင္ရသည္ကို အသာေလးလႊတ္ေပးသည္။ လူနည္းစုၿဖစ္သည္ေႀကာင့္ ႀကားၿဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရလည္း ဘာမွ်မထူးဆိုသည္ကို သိထား၍ၿဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို စစ္အစိုးရလႊတ္ေတာ္သို ့၀င္ေစသည္။ ႏိုင္ငံတကာသို ့ လႊတ္ေပးသည္။ ႏိုင္ငံတကာကလည္း တကယ္ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေနၿပီဟု ယံုႀကည္ႀကသည္။

ၿပည္ပရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုလည္းဖိတ္ေခၚသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားေဘာင္းဘီခၽြတ္ကာ ပုဆိုး၀တ္ေခါင္းေပါင္းေပါင္းႀကသည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ လမ္းပြင့္သြားသည္။ ဤသည္မွာ အစိုးရ၏နည္းပရိယာယ္ေၿပာင္းလဲမႈေႀကာင့္ ရရွိလာသည့္ ေအာင္ၿမင္မႈမ်ားၿဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ နည္းပရိယာယ္ေၿပာင္းၿခင္းသာၿဖစ္သည္။ မူ၀ါဒကေတာ့ မေၿပာင္းပါ။ ၿပည္သူလူထုကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ၿခင္းမွ အခ်ိဳသတ္သည့္နည္းသို ့ ေၿပာင္းလိုက္ၿခင္းသာၿဖစ္သည္။ အစိုးရက မႀကာခဏေအာ္ေနေသာ အမ်ိဳးသားၿပန္လည္သင့္ၿမတ္ေရးကို ယခုေနာက္ပိုင္း ခဏခဏႀကားေနရသည္။ ဘယ္လိုအမ်ိဳးသားသင့္ၿမတ္ေရးပါလဲ။ သူတို ့ဘက္ပါသူမ်ား၊ မၿပတ္သားသည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္သာ သင့္ၿမတ္ေနႀကၿပီး မူ၀ါဒရွိသူမ်ား၊ ၿပည္သူ ့ဘက္ေတာ္သားမ်ားႏွင့္ေတာ့ မသင့္ၿမတ္ပါ။ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးသည္ဟု ဆိုသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို တစ္ဖြဲ ့စီ ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးသည္။ အမွန္မွာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုကို ညီလာခံေခၚယူေဆြးေႏြးသင့္သည္။ စားပြဲ၀ိုင္းတြင္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနႀကၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ဆက္လက္ၿဖစ္ပြားေနဆဲ ၿဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အစိုးရစစ္တပ္မွ တာ၀န္ရွိသူ အႀကီးအကဲလည္း ဘယ္ေတာ့မွ မတက္ေရာက္ပါ။ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားေပးၿပီး စည္းရံုးသည္။ စိတ္ဓာတ္မခိုင္မာသူမ်ား အစည္းရံုးခံလိုက္ရသည့္အခါ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ား အင္အားခ်ည့္နဲ ့လာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနၿပီ၊ ေဒၚစုလည္း လႊတ္ေတာ္တက္ေနၿပီ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိုလည္း လႊတ္ေပးၿပီဟုအေႀကာင္းၿပကာ ႏိုင္ငံတကာကို လက္ၿဖန္ ့ အကူအညီေတာင္းခံေနသည္။ ရသည့္ေငြ၊ ရသည့္အေထာက္အပံ့ႏွင့္ တိုင္းၿပည္ဘယ္ေနရာေတြကို ထူေထာင္ပံ့ပိုးေနပါသလဲ။


ၿပည္သူေတြ၏ စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေနေရးထိုင္ေရးကေတာ့ ဒံုရင္းဒံုရင္း ငတ္ၿပီးရင္း ငတ္ရင္းပါဘဲ။ အခုေတာ့ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့အၿဖစ္မ်ားက ပို၍ပို၍ မ်ားၿပားလာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အႀကီးအကဲတာ၀န္ကိုေပးသည္။ တိုင္းၿပည္သယံဇာတမ်ားကို ရရာေစ်းႏွင့္ ေရာင္းစားကာ ေတာေတြ၊ ေတာင္ေတြ၊ ၿမစ္ေတြပါမက်န္ မတန္တဆေစ်းႏွင့္ တရုတ္က၀ယ္ေနသည္။ ရခိုင္မွာဆိုလွ်င္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ ့ပိုက္လိုင္းကိစၥ ရခိုင္မ်ားမေက်နပ္၍ ေပါက္ကြဲလုဆဲဆဲအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ႏွင့္ဘဂၤလီတို ့ကို ရန္တိုက္ေပးကာ တရုတ္စီးပြားေရး အသက္ရွဴေပါက္ေခ်ာင္ေအာင္လုပ္လိုက္သည္။ ဘဂၤလီႏွင့္ရခိုင္ ပဋိပကၡႀကားမွာ တရုတ္ဓာတ္ေငြ ့ပိုက္လိုင္း ၿပီးစီးေအာင္လုပ္လိုက္သည္။ နဂိုက လူမ်ိဳးေရးရန္စ ရွိသည္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္မေဆာင္ရြက္ဘဲ အႀကီးအက်ယ္ ပဋိပကၡၿဖစ္ေအာင္ အသံုးခ်လိုက္သည္။ နစ္နာဆံုးရံႈးသည္က ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားပါဘဲ။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိစၥမွာ ေဒၚစုကို တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အႀကီးအကဲ တာ၀န္ေပးၿပီး ၿပည္သူလူထုႏွင့္ထိပ္တိုက္ေတြ ့ေအာင္ ေၿဖရွင္းခိုင္းလိုက္သည္။ ဤသည္မွာ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ၿပတ္သေဘာၿဖစ္သည္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ကိစၥလည္း ေၿဖရွင္းေစဆိုသည့္ရည္ရြယ္ရင္း ေအာင္ၿမင္ပါသည္။ ေဒၚစု တရုတ္မ်က္ႏွာ၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြမ်က္ႏွာႀကည့္ကာ ဆက္လုပ္ေစဟု ဆံုးၿဖတ္သည္။ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းေတြေတာ့ရွိသည္။ သို ့ေသာ္ ဆက္လုပ္ ေစသည္။ တရုတ္ႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကေတာ့ ၀မ္းသာအားရၿဖစ္သြားႀကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္က ထိုစဥ္က တကယ္လို ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိစၥ ဆက္မလုပ္နဲ ့ဟု တားၿမစ္လိုက္လွ်င္ တရုတ္ႏွင့္စာခ်ဳပ္ ပ်က္သြားမည္။ ဤသို ့ စာခ်ဳပ္ပ်က္သြားလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာက ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ား အ၀င္တန္ ့သြားမည္ကို စိုးရိမ္သည္ဟုဆိုသည္။

ဆရာဦး၀င္းတင္ကေတာ့ “တရုတ္နဲ ့စာခ်ဳပ္ပ်က္သြားလို ့ တၿခားႏိုင္ငံက ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံသူေတြ လာမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီလိုမထင္ဘူး။ တရုတ္ဆိုတာ ကမာၻမွာ အာဖရိကႏိုင္ငံေတြ၊ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံေတြ၊ ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံေတြကိုသြားၿပီး မတရားနိမ့္တဲ့ေစ်းနဲ ့စီးပြားေရးလက္၀ါးႀကီးအုပ္ေနတဲ့ သူေတြဘဲ။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မယ္ဆိုတုန္းကေတာ့ ၿပည္သူလူထုကို ဘာမ်ားပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ၿပခဲ့ဖူးသလဲ။ အဲဒီေတာ့ ဒီတရုတ္ေတြထြက္သြားမွ တၿခားႏိုင္ငံတကာက ပိုၿပီး၀င္လာႀကမွာဘဲလို ့ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္”ဟု ေၿပာခဲ့သည္။ ၿမန္မာအစိုးရသည္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို စည္းရံုးရာတြင္လည္း ေအာင္ၿမင္ခဲ့ပါသည္။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ားကို ၿပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို ့သြားေစသည္။

သို ့ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးအတြက္အေရးပါသည့္ ႏိုင္ငံေရးခရီးေတာ့မဟုတ္ပါ။ ၿပည္သူအတြက္ ထိေရာက္ေသာ အေရးပါမႈမရွိ။ သူတို ့အလည္အပတ္သြားႀကၿခင္း သာၿဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လန္ဒန္သြားသည့္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ေတာ့ အကြာႀကီးကြာပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ၿပည္ပခရီးသည္ ၿပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး စိတ္၀င္စားေမွ်ာ္လင့္အားထားရသည့္ခရီးစဥ္ၿဖစ္သည္။ ယခု ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ားၿပည္ပခရီးစဥ္ႏွင့္ေတာ့ အေၿခအေနခ်င္း လံု၀မတူပါ။ ထို ့ေႀကာင့္ သူတို ့သည္ အစိုးရ၏စည္းရံုးၿခင္းကို ခံသြားရကာ သူတို ့သည္ ၿပည္သူမ်ားႏွင့္ တၿဖည္းၿဖည္းကင္းကြာသြားရပါသည္။ ဤသည္မွာလည္း အစိုးရ၏ေအာင္ၿမင္ၿခင္းတစ္ရပ္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။

တကယ္ေတာ့ အစိုးရက “ၿမန္မာၿပည္သည္ တို ့ၿပည္”ဟု ေႀကြးေႀကာ္ေနခ်ိန္တြင္ ၿပည္သူလူထုမွာ တိုင္းၿပည္မရွိပါ။ တိုင္းၿပည္မေၿပာႏွင့္ ေနစရာေၿမပင္မရွိပါ။ က်ဴးေက်ာ္ဟုဆိုကာ ဟိုကႏွင္ထုတ္၊ ဒီကႏွင္ထုတ္ခံေနရသည္။ ႏွင္ထုတ္လွ်င္လည္း သူတို ့ကို ေနရာထိုင္ခင္းေပးရမည္မွာ အစိုးရ၏တာ၀န္မဟုတ္ပါလား။ မေဟာ္သဓာ၏ သားတရားစီရင္ခန္းလိုၿဖစ္ေနပါသည္။ လူေယာင္ေဆာင္ေသာ ဘီလူးမက သားငယ္ကို ေၿခေထာက္ပဲ့ပဲ့၊ ေခါင္းဘဲၿပတ္ၿပတ္ မရမက အတင္းအဓမၼ လုယက္ယူငင္သည္။ မိခင္ရင္းကေတာ့ သားငယ္ကို သနားလြန္း၍ မနာမက်င္ေစရေအာင္ လက္လႊတ္ေပးလိုက္သည္။ သားတရားစီရင္ခန္းထဲက လူေယာင္ေဆာင္ေသာ ဘီလူးမအသြင္ႏွင့္ တူေနပါေတာ့သည္။ တကယ္ေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးသည္ အဆံုးမသတ္ေသးပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားတို ့၏ လူတန္းစားတိုက္ပြဲသည္လည္း အဆံုးမသတ္ေသးပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားသည္ နည္းပရိယာယ္တစ္မ်ိဳးကိုသံုးကာ ဖိႏွိပ္ညွင္းဆဲေရး အေၿခအေနသစ္မ်ားႏွင့္ အစားထိုးလိုက္ၿခင္းဘဲၿဖစ္သည္။

ယခုအခါ စစ္အစိုးရေရးဆြဲေသာ အေၿခခံဥပေဒကို ၿပန္ၿပင္ေရးဆြဲၿခင္း၊ အသစ္ေရးဆြဲၿခင္းလုပ္ပါက အႀကီးအက်ယ္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရမည္ဟု ႀကိမ္းေမာင္းသူက ႀကိမ္းေမာင္းသည္။ မည္သည့္အႏၱရာယ္၊ မည္သည့္အဆံုးအရံႈးႏွင့္ ႀကံဳႀကရပါမည္နည္း။ ဒီမိုကေရစီမင္းသားေခါင္းေဆာင္းထားေသာစစ္အစိုးရ ဆက္လက္ရပ္တည္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားက ႀကိမ္း၀ါးေနႀကသည္။ ဖိႏွိပ္သတ္ၿဖတ္ရန္ အဆင္သင့္ၿပင္ေနႀကသည္။ အေယာင္ေဆာင္မင္းသားေခါင္း ၿပဳတ္ထြက္သြားေရးသည္သာ အမ်ားၿပည္သူမ်ား၏အေရးမဟုတ္ပါလား။ ၿပည္သူေတြမွာ ဆံုးရႈံးစရာ ဘာမ်ားရွိပါေသးသလဲ။ တကယ္လို ့ဆံုးရႈံးရမည္ ဆိုလွ်င္လည္း သူတို ့ကိုခ်ည္ေႏွာင္ထားသည့္ ေႏွာင္ႀကိဳးမွအပ ဘာမွ်ဆံုးရႈံးစရာ မရွိေတာ့ပါ။

တင္တင္ဦး (News Watch ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၈ အမွတ္ ၂၇ မွ ကူးယူေဖာ္ၿပပါသည္)
Aung myo tun

ဦးခင္ၫြန္႔ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး စာအုပ္ မိတ္ဆက္ပဲြအား ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္ ေန႔လယ္ ၁ နာရီတြင္ ကန္ေတာ္ႀကီး အတြင္းရွိ ကရ၀ိက္ နန္းေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုုပါ အခမ္းအနား ပဲြ၌ ေထာက္လွမ္းေရး ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးေဟာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးခင္ၫြန္႔က သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ႏႊယ္၍ ေရွာင္လုိ႔မရေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္မႈ အနည္းအက်ဥ္း ရွိေသာေ ၾကာင့္ ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိဦးခင္ၫြန္႔ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး စာအုပ္အား လွ်ပ္တစ္ျပက္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးျမတ္ခိုင္ က ေထာက္လွမ္းေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေဟာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးခင္ၫြန္႔ႏွ င့္ ေမးထားေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားျဖစ္၍ လွ်ပ္တစ္ျပက္ဂ်ာနယ္၌ အပတ္ စဥ္ ေဖာ္ျပ ထားေသာ အင္တာဗ်ဴး သတင္းမ်ားအား စုစည္း ထုတ္ေ၀ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ …

““ဒီစာအုပ္ထဲမွာ သမိုင္းေၾကာင္း မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျဖၾကားထားပါတယ္၊ ေနာက္ၿပီး ေတာ့လည္း ပုဂိၢဳလ္ေရးေပၚ ထိခိုက္မယ့္ နစ္နာတာမ်ဳိးေတြကို အမ်ားႀကီး ေရွာင္ၾကဥ္ ထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္မ်ားလည္း သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ႏႊယ္ၿပီး ေရွာင္လုိ႔မရတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေရး ထိခိုက္မႈေတြ အနည္းအက်ဥ္းေတာ့ ရွိသြားပါတယ္။ ရွိႏိုင္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ဒီလုိပဲထင္မွတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ သမိုင္းေၾကာင္းကို အေျခခံၿပီး ေျပာတဲ့ေနရာမွာ ဒီအင္တာဗ်ဴးထဲမွာပါတဲ့ တခ်ဳိ႕ ပုဂိၢဳလ္ေရး ထိခိုက္မယ့္ ပုဂိၢဳလ္ေတြကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္”” ဟု ေထာက္လွမ္းေရး ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးေဟာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးခင္ၫြန္႔က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ၌ ေျပာသည္။၎အခမ္းအနားသို႔ ဦးေန၀င္း (ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္း)၏ ေျမးျဖစ္သူ ဦးေအးေန၀င္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယင္း အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎က-

““ဒီေန႔ ပဲြတက္ရတာက စာအုပ္ထုတ္ေ၀သူက ဖိတ္လို႔တက္ရတာပါ။ ဒီစာအုပ္ထဲမွာ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ ထားတဲ့ ပုဂိၢဳလ္က ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ တစ္ခါတုန္းက ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လုပ္ခဲ့တဲ့ ပုဂိၢဳလ္ရဲ႕ ကိုယ္တုိင္ အနီးကပ္ ထုတ္ခဲ့တဲ့ အင္တာဗ်ဴး စာအုပ္ဆုိတာ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ အင္မတန္ ရွားပါးပါတယ္၊ ဒီပုဂိၢဳလ္ႀကီးရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္ေတြ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ေထာက္ခံတဲ့လူလည္း ရွိရင္ရွိပါမယ္။ မေထာက္ခံ တဲ့လူလည္း ရွိရင္ရွိပါမယ္။ သို႔ေသာ္ ေထာက္ခံ၊ ေထာက္ခံ၊ မေထာက္ခံ မေထာက္ခံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆုိတဲ့ ရာထူးကို ရယူခဲ့တဲ့ ပုဂိၢဳလ္ရဲ႕ ႏႈတ္ထြက္စကားဟာ သမိုင္းမွာ မွတ္တမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သမိုင္း မွတ္တမ္းအရ အေရးႀကီးေသာ စာအုပ္မ်ဳိးကို ထုတ္ေ၀တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ လာေရာက္ၿပီးေတာ့ ဖိတ္ၾကားမႈကို လက္ခံတဲ့ အေနနဲ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္””ဟု ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ထုိဦးခင္ၫြန္႔ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး စာအုပ္အား ထုတ္ေ၀သူ Quality Publishing House မွ ကိုျမင့္ထြန္းက ““ဒီစာအုပ္က အေထြအထူးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အားလံုး လွ်ပ္တစ္ျပက္ ဂ်ာနယ္ထဲမွာ ပါၿပီးသားေတြပဲေလ။ ဒါေပမဲ့ လွ်ပ္တစ္ျပက္ဂ်ာနယ္ ထြက္တိုင္း၊ ဦးခင္ၫြန္႔ အင္တာဗ်ဴးပါတိုင္း ဒီဂ်ာနယ္ေတြ စာဖတ္သူေတြ ၾကားထဲမွာ ေ၀ဖန္သံေလးေတြ၊ အၿမဲတမ္း ထြက္ေလ့ထြက္ထ ရွိတယ္။ ဘယ္လို အေၾကာင္းအရာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲေတာ့ အဲဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း တစုတစည္းတည္း ျဖစ္သင့္တယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။ ဒီစကားလံုး ေတြကို သေဘာတူသူေရာ၊ မတူသူေရာဟာ ဒီစာအုပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖတ္႐ႈ ကိုးကားႏိုင္ဖုိ႔ ကိုယ္တုိ႔က ထုတ္ေ၀သူ သက္သက္ အေနနဲ႔ ထုတ္တာပါ။ တျခား ရည္ရြယ္ခ်က္က မရွိပါဘူး””ဟု ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

၎အခမ္းအနားပဲြ ၿပီးဆံုးသြားခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာၾကည့္တိုက္သို႔ ေငြက်ပ္ ၃ သိန္း တန္ဖိုးရွိ စာအုပ္ အုပ္ ၁၀၀ အား အလွဴရွင္မ်ားက ေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးခင္ၫြန္႔အေနျဖင့္ စစ္အစိုးရမွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး အမိန္႔ မနာခံမႈႏွင့္ ဆုိင္းငံ့ ေထာင္ဒဏ္ ၄၄ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး ဇနီး ေဒါက္တာ ေဒၚခင္၀င္းေရႊ၊ သားအႀကီး ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္ႏိုင္ဦး၊ သားအငယ္ ေဒါက္တာ ရဲႏိုင္၀င္း၊ သမီးမသင္းလဲ့လဲ့၀င္းႏွင့္ သမက္ ဦးတင္ထြတ္ တုိ႔လည္း ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိမ်ား ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရသည္။

ခ်မ္းေျမ့ခိုင္
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းကင္း ၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေရး အထိမ္း အမွတ္ ေက်ာက္ တိုင္သည္ မူလက စာတိုက္ေၾကးနန္း ဆက္သြယ္ေရး ဌာန၀င္းအတြင္း တည္ရွိခဲ့ ရာမွ ကာလ ၾကာျမင့္၍ ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႕အစိုးရလက္ထက္ ဗိုလ္ႀကီးေအာင္သူ ဥကၠ႒ တာ၀န္ ယူခ်ိန္တြင္ ““မင္းသူရိန္ပန္းၿခံ”” ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ကေလးကစားကြင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္တိုင္ ကိုပါ ပန္းၿခံအတြင္း ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မ၀တဥကၠ႒ ဦးမင္းလြင္ လက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အသင္း႐ံုးကို မင္းသူရိန္ ပန္းၿခံအတြင္း၌ လည္းေကာင္း၊ ကေလးက စားကြင္း ေနရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး အဖဲြ႕႐ံုး ကိုလည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္တိုင္၏ တစ္ဖက္တြင္ ႀကံ့ခိုင္ဖံြ႕ၿဖိဳး အသင္းပိုင္ ဗီဒီယို ျပသေရး႐ံုကို လည္းေကာင္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကၿပီး လြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္တိုင္ကိုပင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အသင္း ယခုပါတီပိုင္ အေနျဖင့္ ၿခံ၀င္းအတြင္း သြတ္သြင္း ၿခံခတ္ထားခဲ့ပါသည္။ …

ယခုအခါ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္သူ၊ ၿမိဳ႕နယ္သားတုိ႔မွာ လြတ္လပ္ေရးေန႔၊ အာဇာနည္ေန႔၊ ျပည္ေထာင္စုေန႔တုိ႔တြင္ ဦးၫြတ္ အေလးျပဳရန္၊ ပန္းေခြခ်ရန္၊ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေနရသည့္အျပင္ လြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္တိုင္ အနီး အ၀တ္လွန္းျခင္း၊ အစည္းအေ၀းပဲြရွိလွ်င္ ၾကက္သား၊ ၀က္သား၊ အမဲသား ခုတ္ထစ္ ခ်က္ျပဳတ္ရာ ေနရာ ျဖစ္ေန သျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္တိုင္သည္ မလြတ္လပ္ဘဲ အက်ဥ္းက် ခံေနရေၾကာင္း …။

မင္းကင္းၿမိဳ႕ ကေလးကစားကြင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖရန္ မင္းသူရိန္ ပန္းၿခံတို႔ ေပ်ာက္ကြယ္ ဆံုး႐ံႈး သြားခဲ့ေသာ္လည္း တာ၀န္ရွိသူတုိ႔ တာ၀န္မရွိသလို မသိသလို မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္း ခံေနရေၾကာင္း မင္းကင္း ၿမိဳ႕သားတုိ႔က ေျပာၾကားေနၾကပါသည္။

လြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္တိုင္ႀကီးကို ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား အေနျဖင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရး အ၀န္းအ၀ိုင္းမွ လြတ္ေျမာက္ ေစခ်င္ေနၾကပါ၍ လူႀကီးမင္းမ်ား သိရွိေစရန္ အယ္ဒီတာမွ တစ္ဆင့္ တင္ျပ အပ္ပါသည္။

ခ်င္းတြင္းခ်စ္သန္း
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

(AFP မွ 4 Dec 2013 ရက္စဲြပါ “SEA Games: Worries for Myanmar as Competition Looms” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ယခင္ အထီးက်န္အာဏာရွင္တိုင္းျပည္ ျဖစ္ခဲ့ဘူးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုးက်င္းပေတာ့မည့္ (ယခင္က ကၽြန္းဆြယ္ အားကစားပြဲအျဖစ္က်င္းပဖူးခဲ့ေသာ) အႀကီးဆံုးအားကစားပြဲ ဆီးဂိမ္းအတြက္ ဂီယာတင္ေနၿပီ ျဖစ္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္ စရာမ်ားစာရင္းတြင္ လူမရွိေသာ ထိုင္ခံလြတ္မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေသာကမ်ားက ထိပ္ဆံုးမွပါဝင္လာပါသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမတိုင္မီ ေႏွးေကြးစြာႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနေသာ အားကစားပြဲမ်ားသို႔ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ အားကစားသမား မ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ပရိတ္သတ္မ်ား၊မီဒီယာမ်ား ပါဝင္ဆင္ႏဲႊၾကလိမ့္မည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆံုးသတ္ကာ အေနာက္အုပ္စု Sanctions မ်ား႐ုတ္သိမ္းသြားၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ က်င္းပမည့္ ၂၂ ရက္ၾကာေဒသတြင္း အားကစားပြဲကာလအတြင္း ႏုိင္ငံတကာျမင္ကြင္း၌ ထင္လင္းစြာ လူလံုးျပရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ေနျပည္ေတာ္၌ ပရိတ္သတ္မရွိေသာ အားကစားပြဲမ်ားမျဖစ္ရေလေအာင္ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေရး ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ိဳးစံုထံမွ လံုၿခံဳေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကိုလည္း တာဝန္ရွိသူမ်ား ေသာကေရာက္ေနၾကသည္။

ထို႔အျပင္ အားကစားသမား ၆၀၀၀ မီီဒီယာသမား ၃၀၀၀ ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ပရိတ္သတ္မ်ားကို လက္ခံရန္ ဟိုတယ္ခန္းမ်ား မလံုေလာက္မႈအပါအဝင္ ေလာ္ဂ်စ္စတစ္အခက္အခဲမ်ားလည္း တိုးပြားလာလ်က္ရွိသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာ လူလံုးျပမႈ ၂၀၀၈ ဘီဂ်င္းအုိလံပစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္စရာမဟုတ္ေသာ္လည္း ေဒသတြင္း ဆီးဂိမ္း အားကစားပြဲသည္ ျမန္မာႏဳိင္ငံ၏ ပံုရိပ္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခိုက္အတန္႔ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ေဒသတြင္းအားကစားပြဲကို ထူေထာင္သူအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၆၉ တြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ယိုယြင္းလာေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ေနာက္တန္းသို႔ ေရာက္သြားခဲ့သည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေဒသတြင္ အားကစားပြဲကို လက္ခံက်င္းပျခင္းျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံ မ်ားအား ႐ႈိးေကာင္းေကာငး္ျပရန္ အားတက္သေရာရွိေနသည္။

စစ္အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးေခတ္က တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အေဝးၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနာက္ဆံုးျပင္ဆင္ မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္းက အားကစားသမားမ်ားအား “ျမန္မာ့အားကစား ေ႐ႊေခတ္ အတြက္ ႀကိဳးပမ္းၾကရန္” တုိက္တြန္းလုိက္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းျပည္၏ ဂုဏ္သတင္းကို ေမႊးပ်ံေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရန္ႏွင့္ အားကစားသူရဲေကာင္းမ်ားအျဖစ္ သမိုင္းကို ေရးထိုးၾကရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟုလည္း ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံု ဆင္းရဲတြင္း၌ နစ္ေနျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာႏဳိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တြင္ အဆင္းရဲဆံုး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ၎ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ အက်ဳးိသင့္အေၾကာင္းသင့္ ေမွးမွိန္လ်က္ရွိသည္။

သို႔ရာတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ေပါမ်ားျခင္း၊ အမ်ိဳးသားေဘာလံုး ေနာက္ဆံုးဗိုလ္လုပြဲတြင္ ပရိတ္သတ္မ်ား ၏ ရန္ပဲြ ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးရျခင္းတို႔ျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၁ ဂ်ကာတာ ဆီးဂိမ္းထက္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေမွ်ာ္လင့္ေနေပလိမ့္မည္။

အားကစားပဲြအိမ္ရွင္၏ ေသာကမ်ားထဲမွ ငယ္ထိပ္တက္ေဆာင့္ေနေသာ ျပႆနာတစ္ခုမွာ မၾကာေသးမီ သတင္း ပတ္မ်ား အတြင္းက ႏုိင္ငံအႏွံ႕အျပား ဗံုးမ်ား ေပါက္ကြဲကာ မၿငိမ္သက္မႈမ်ား ပ်ံႏွ႕ံေနျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

အေရအတြက္ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာအားကစားသမားမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ပရိတ္သတ္မ်ား၊ မီဒီယာသမားမ်ား ေရာက္လာၾက ေတာ့မည္ဟု အႀကီးတန္းရဲအရာရွိတစ္ဦးက AFP သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားကမူ “ထိုက္တန္တဲ့အရည္အခ်င္းမရွိပဲ အိမ္ရွင္ဖိအားနဲ႔ ေ႐ႊတံဆိပ္ယူတာ ဟာ ရွက္စရာေကာင္းၿပီး၊ ဂုဏ္သိကၡာပဲ့တယ္ဆိုတာကို တာဝန္ရွိသူ အာဏာပိုင္ေတြ သေဘာေပါက္သင့္ပါတယ္။ ေနာက္ တစ္ခ်က္ကေတာ့ အရာရာမွာ လြတ္လပ္ခြင့္အျပည့္အဝမေပးေသးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံလို တုိင္းျပည္ မ်ိဳးမွာဗံုးခဲြဖို႔ဆုိတာဟာ တကယ္ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုပါ။” ဟု မွတ္ခ်က္ေပးေျပာဆိုၾကသည္။

Yangon chronicle

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.