01/04/14


ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးကို တားဆီးထားတဲ့ ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ)နဲ႔ (စ)ကို ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ လူ ၂ဝဝဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဇန္နဝါရီ ၃ရက္ေန႔မွာေတာ့ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

Thousand Millions Strong for Daw Aung San Suu Kyi 2015 အဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ၿပီး မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံကိုပတ္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဟာ စစ္ေရးအျမင္ရွိရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုထဲက ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ)နဲ႔(စ)ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ပုဂိဳလ္ေရးဆန္ဆန္ တိုက္ခိုက္ထားတာျဖစ္ၿပီး ဒီပုဒ္မေတြကို ဖယ္ရွားလိုက္ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေရြးမခံရေတာင္ အက်ဳိးမယုတ္ဘူးလို႔ဆိုပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပံုထဲက ဒီပုဒ္မ ၂ခုကို ဖ်က္သိမ္းဖယ္ရွားႏိုင္ရင္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရး မျဖစ္ေရး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအေပၚ အမ်ားႀကီးမူတည္ေနတယ္လို႔ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ဆိုပါတယ္။
ုုုုုုKamayut media

(AAP News မွ 2 Jan 2014 ရက္စြဲပါ “Aussie aid cuts hit Thai clinic for poor” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ထိုင္းအေနာက္ပိုင္းမွ ဒုကၡသည္ေဆးခန္းသို႔ ၾသစေၾတးလ်ား ရန္ပံုေငြျဖတ္ေတာက္မႈသည္ အနီးတစ္ဝိုက္ ျမန္မာ့နယ္စပ္မွ လူေပါင္း ၄၀၀,၀၀၀ ေလာက္အထိ နစ္နာေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသို႔ ေပးေနေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမွ ေဒၚလာ ၄၂၀,၀၀၀ ျဖတ္ေတာက္ရန္ ၾသစေၾတးလ်ား အစိုးရက ဆံုးျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဆးခန္း၏ ေရရွည္ကူညီေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္စြမ္းကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု ေဆးခန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာေမာင္ (စင္သီယာေမာင္) က ေျပာၾကားသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္တြင္ စတင္အႀကံဳးဝင္မည့္ ရန္ပံုေငြ ျဖတ္ေတာက္မႈသည္ ေဆးခန္းဘတ္ဂ်က္၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ လူနာေတြအားလံုးအတြင္ ဒီေငြနဲ႔သံုးေနရတာဆိုေတာ့ တကယ္ကို စိတ္ပ်က္ၿပီး ပင္ပန္းပါတယ္ ဟု ေဒါက္တာေမာင္က AAP သို႔ ေျပာၾကားသည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္က ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ၿဖိဳခြဲခံရမႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာ ၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ေဆးခန္းသည္ ယခုအခါ ဝန္ထမ္း ၇၀၀ ခန္႔ျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူနာ ၁၅၀,၀၀၀ ခန္႔ကို ေဆးကုသေပးေနသည္။

ရန္ပံုေငြျဖတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ကူးေ႐ႊ႕လ်ား က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ကို အမ်ားဆံုး ထိခိုက္ႏိုင္ၿပီး ၎ က်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ားသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံနယ္စပ္အနီး ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္မြန္ုျပည္နယ္မွ ေဒသခံ ၄၀၀,၀၀၀ ခန္႔ကို လိုက္လံေဆးကုသေပးေနသည္ဟု ေဒါက္တာေမာင္က ဆိုပါသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ကရင္တပ္ႏွင့္ အစိုးရတပ္မ်ား တိုက္ခိုက္ေနစဥ္ ကာလတြင္ ေ႐ြ႕လ်ားက်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ားသည္ ေက်းလက္လူထုအား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အသက္ကယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင္ အဓိကက႑မွ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။

ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ၎ေ႐ႊ႕လ်ား က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားသည္ က်န္းမာေရးပညာေပးျခင္း အပါအဝင္ ျခင္မွ ျပန္႔ပြားေသာ ငွက္ဖ်ားႏွင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါမ်ားကို ကုသေပးရန္အတြက္ စင္တာမ်ားဖြင့္၍ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကသည္။

‘ၾသစေၾတးရန္ပံုေငြသည္ ေ႐ႊ႕လ်ားက်န္းမာေရး အစီအစဥ္ကို ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ နယ္စပ္ေန ျပည္သူမ်ားကို စိန္ေခၚေနေၾကာင္း ေ႐ႊ႕လ်ားအဖြဲ႕မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဖက္ျခမ္းမွ ျပည္တြင္း အိုးအိမ္မဲ့ ဒုကၡသည္ IDPs မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးသင္တန္းႏွင့္ အကူအညီမ်ားေပးေနေၾကာင္း ယခု ရန္ပံုေငြ ျဖတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ မိမိတို႔ ကြန္ယက္ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ထိခိုက္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း’ ေဒါက္တာေမာင္ က ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ၾသစေၾတးလ်ား ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ႏုိင္ငံျခားေရးရာႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဌာနဘတ္ဂ်က္၏ လာမည့္ေလးႏွစ္ အတြက္ ပင္လယ္ရပ္ျခားေထာက္ပံ့မႈကို ေဒၚလာ ၄.၅ ဘီလီယံ ေလွ်ာ့ခ်မည္ဟု ၂၀၁၃ တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

မႏွစ္က ဆစ္ဒနီၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု လက္ခံရရွိခဲ့သူ ေဒါက္တာေမာင္က ၾသစေၾတးလ်ား တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ရန္ပံု ေငြျဖတ္ေတာက္မႈျပင္ဆင္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံမႈ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဟု ေျပာၾကားသည္။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ၾသစေၾတးလ်ား သံ႐ံုးက မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၏ နယ္စပ္ေဒသ ကေလးလူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ၾသစေၾတးလ်ား ေဒၚလာ ၁၀,၀၀၀ ေပးအပ္ကူညီခဲ့သည္။

လတ္တေလာ ရန္ပံုေငြ အခက္အခဲကိုမူ ပင္လယ္ရပ္ျခားအလွဴရွင္မ်ားထံမွ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေက်ာ္ လႊားခဲ့သည္ဟု ေဒါက္တာေမာင္က ဆိုသည္။

“၂၀၁၄ အတြက္ေတာ့ တစ္ျခားရန္ပံုေငြရင္းျမစ္ေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ေရရွည္မွာေတာ့ စိန္ေခၚမႈေတြ ပိုမ်ား လာပါလိမ့္မယ္။ အေဆာက္အဦးေတြ ပိုမ်ားလာပါလိ္မ့္မယ္။ အေဆာက္အဦးေတြ၊ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြ အတြက္ကေတာ့ အခုထိ ရုန္းကန္ေနရတုန္းပါပဲ။ ဒီႏွစ္ (၂၀၁၄) အတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စရိတ္ကေတာ့ အဆင္ေျပသြားပါၿပီ” ဟု သူမက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားက ရန္ကုန္မွ တဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသို႔ တုိက္႐ိုက္လွဴဒါန္းမႈမ်ား တိုးျမွင့္ျပဳလုပ္ေနၾကေသာ္လည္း နယ္စပ္ေဒသေန ေက်းလက္လူထု ထံ ေရာက္ရွိႏုိင္ရန္ အေျခခံအေဆာင္အဦးစနစ္မ်ား လံုေလာက္မႈမရွိေသးေပ။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ေဆးခန္းကိုတိုးတက္ေအာင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ေဒါက္တာေမာင္က ေျပာၾကားသြားသည္။

Yangonchronicle

လြတ္လပ္ေရးေန႔မွာ သမၼတကို ေမးရေတာ႔မည္

ျမန္မာျပည္ ထီးနန္းေျပာက္ က်ြန္သေဘာက္ျဖစ္သြားရတာကို စရလိမ္႔မယ္….

အဂၤလိပ္က ျမန္မာျပည္ကို သိမ္းလာတဲ႔ အေၾကာငး္ျပခ်က္ကို လိုရင္းတိုရွင္း ေျပာရမည္။ ျမန္မာျပည္ကို ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီမွာ အဂၤလိပ္က ျမန္မာျပည္ကို သိမ္းျပီးေၾကာင္း စစ္ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ျပန္တမ္းမွာ ေရးထားတာ ေတြ႔ရတယ္။ ျမန္မာဘုရင္ သီေပါမင္းနဲ႔ သူ႔ရဲ႔ ေမာင္းမမိတ္သဟာေတြကိုေတာ႔ ၁၈၈၅ ႏို၀င္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ကပင္ အဂၤလိပ္တို႔ရဲ႔ မီးသေဘာၤနဲ႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ႔ျပီးေသာ္လဲ မႏၱေလးႏွင္႕ ျမင္ျခံ တ၀ိုက္က ဆက္လက္ပုန္ကန္ေနတာေတြကို လိုက္လံရွင္းလင္းေနၾကရလို႔ ျမန္မာဘုရင္ကို ေခၚထုတ္သြားျပီး ေနာက္ထပ္ ၂ ရက္ေလာက္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးလုပ္ေနရလို႔ ေၾကျငာခ်က္က ၂ ရက္ေနာက္က်ျပီး ထြက္ရတာလို႔ ဆိုပါတယ္။
သို႕ဆိုလ်ွင္ ဘာေၾကာင္ အဂၤလိပ္က ျမန္မာျပည္ကို သိမ္းခဲ႔သလဲ? ဆိုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို စာေရးသူရွာၾကည္႔ရွာ ခေလးကစားစရာလိုျဖစ္ေနေသာ အခ်က္က အဓိက ျဖစ္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရ၏ ..

အေၾကာင္းမွာ …ေတာင္ငူေဒသရိွ က်ြန္းသစ္ေတာတြင္ ျမန္မာဘုရင္ အစိုးရႏွင္႔ အဂၤလိပ္တို႔ အက်ိဳးတူ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ေသာ Bombay Burmah Trading Corporation ဘံု
ေဘ ဘားမား ကုန္သြယ္ေရး ေကာ္ပေရးရွင္းနဲ႔ ၁၈၈၅ ဧျပီလ ၄ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာ ဘုရင္ အစိုးရတို႔ ျပသနာစတက္ၾကတယ္…ျမန္မာဘုရင္ အစိုးရဘက္မွ ဘံုေဘဘားမား ကုန္သြယ္ေရးေကာ္ပေရးရွင္းက ေတာင္ငူမွာ ျမန္မာက်ြန္းသစ္ေတြကို ခုတ္ထြင္သယ္ယူေရးလုပ္ကိုင္ေပးေနရတဲ႔ ျမန္မာ ၀န္ထမ္းေတြကို ေဖၚျပပါ ဘံုေဘ ဘားမား ကုန္သြယ္ေရး ေကာ္ပေရးရွင္းက လုပ္ခ မေပးခဲ႔တာ ၆ လ ရိွျပီျဖစ္လို႔ အလုပ္သမားေတြရဲ႔ နစ္နာေၾကးေတြကိုျပန္ရဖို႔ အလုပ္သမားေတြက ေတာင္းဆိုလာရာမွ ျမန္မာ ဘုရင္ အစိုးရ၏ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္မွ အမွန္ပင္ေတြ႔ရိွရျပီး တင္ျပခဲ႔ရာ ျမန္မာဘုရင္အစိုးရမွ ဘံုေဘးဘားမား ကုန္သြယ္ေရး ေကာ္ပေရးရွင္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမွဳတို႔အား ရပ္ခိုင္းလိုက္ျပီး ခုတ္ထြင္ခ်ျပီးေသာ သစ္မ်ားကိုလည္သိမ္းယူရန္ ျမန္မာဘုရင္ တရားရံုးမွ အမိန္႔ေတာ္ ခ်မွတ္ ခဲ႔တယ္။

အဂၤလိပ္တို႔ဘက္က ျမန္မာဘုရင္ တရားရံုးဟာ အက်င္႔ပ်က္ခ်စားမွဳေတြျဖင္႔ တည္ေဆာက္ေဆာင္ရြက္ေသာ တရားရံုးျဖစ္ျပီး အဆိုပါ အမိန္႔ခ်မွတ္မွဳမွာ မွားယြင္းေၾကာင္း ေထာက္ျပကာ ျမန္မာဘက္မွ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္မွဳအတြက္ လုပ္ငန္းနစ္နာမွဳအား ေလ်ာ္ေပးရန္ ဒင္းဂါး (၁) သိန္း ႏွင္႔ ခုတ္ထြင္ျပီးေသာ က်ြန္းသစ္မ်ားအား သိမ္းယူခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ လုပ္ငန္း ထိခိုက္မွဳ ဒင္းဂါး (၁) သိန္း စုစုေပါင္း ဒင္းဂါး ႏွစ္သိန္းအားအဂၤလိပ္တို႔ သိမ္းထားျပီးျဖစ္ေသာ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဘုရင္ခံ ေငြစာရင္းရံုးသို႔ လာေရာက္ ေတာင္းပန္း ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရာဇာသံထုတ္ခဲ႔ေလ၏။

ျမန္မာဘုရင္ အစိုးရဘက္မွ အဂၤလိပ္တို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ လက္မခံႏိုင္စရာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔ ကန္႔ကြက္ပယ္ခ်ျပီးေနာက္ ျပင္သစ္ႏွင္႔ျမန္မာ သံတမန္ အလ်င္းသင္႔အဆင္ေျပေနလာေသာ အေျခေနအား ရပ္တန္႔ အျပီးသတ္ရန္ႏွင္႔ ျပင္သစ္မွ ျမန္မာတို႔ ဒင္းဂါး(၅)သိ္န္းျဖင္႔ ၀ယ္ယူထားေသာ စစ္လက္မ်ားမေရာက္ရိွလာခင္ အျမန္သိမ္းယူရန္ အဂၤလိပ္တို႔မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ကာ အထက္ျမန္မာျပည္ မႏၱေလး အား စစ္ဦးဘီးလူးပါ အလံဳးရင္းျဖင္႔ ႏို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္မွ စတင္ ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္ရာ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ႔ နန္းတြင္းသို႔ ကိုလိုနီ စစ္ဖိနပ္သံမ်ား လိွဳင္ေ၀ဆူညံစြာျဖင္႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ခဲ႔ျပီး ျမန္မာျပည္၏ ထီးနန္းမွန္ကင္းအား ထင္းပံုအျဖစ္သို႔ ပိုေဆာင္ေပးခဲ႔ေသာ သမိုင္းက အထင္ရွား အေထာက္ထားမ်ားရိွေနေလသည္။
ထိုေနာက္ ျမန္မာ ျပည္သူတို႔၏ ေဆာင္ရြက္မွဳျဖင္႔ ၁၉၄၈ ဇန္နာ၀ရီလ ၄ ရက္ေန႕ နံနက္ ၄နာ မိနစ္ ၂၀ တြင္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္း လြတ္လပ္ေရးအားျပန္လည္ ရရိွခဲ႔ေၾကာင္း စာဖတ္သူမ်ား သိၾကပါသည္။

စာေရးသူ တင္ျပလိုသည္မွာ လြန္ခဲ႔ေသာ ၆၅ ႏွစ္တာကာလတြင္ ကိုလိုနီ အဂၤလိပ္မ်ား ျမန္မာျပည္အား သိမ္းယူထားခဲ႔ရာမွ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ႔ေသာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အခါသမယႏွင္႔ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးေသာ္ ယခု ၆၅ ႏွစ္ျပည္႔ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရး စစ္စစ္အား ျပည္သူျပည္သားမ်ား ေပ်ာ္ရြင္စြာ မခံစားခဲ႔ရပဲ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုသည္႔ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ဒူးႏွင္႔ မ်က္ရည္သုတ္ေနရေသာ ေန႔ လ ႏွစ္ရက္မ်ားက ပို၍မ်ားေနေလသည္။

ယခုပင္ ဒုတိယ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲၾကီး မၾကာခင္ ျဖစ္ေကာင္းလာႏိုင္ေနေလျပီ…ထိုျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ ျဖစ္ေပၚလာရေသာ အေၾကာင္းရင္းႏွင္႔ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ အသက္ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ အေျခေနတို႔သည္ လြန္ခဲ႔ေသာ ၆၅ ႏွစ္တာ ကာလတြင္ အဂၤလိပ္တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးမရိွခဲ႔ေသးခင္အခ်န္ကာလကဲ႔သို႔ပင္ အသက္ေပါင္း ဘ၀ေပေပါင္း ေပးဆပ္ရလိမ္႕မည္ျဖစ္ျပီး ႏွစ္ကာမည္မ်ွၾကာေအာင္ပင္ ေတာ္လွန္ၾကရမည္ကို မွန္းဆ မရႏိုင္ျဖစ္ရလိမ္႔မည္။

စာေရးသူ ျမင္မိသမ်ွ သမိုင္းအေထာက္ထားမ်ားမွာ အလြန္တူလြန္းေနသည္..
(၁) အေၾကာင္းမွာ ကိုလိုနီအဂၤလိပ္တို႔ ျမန္မာျပည္အား သိမ္းယူျခင္းမတိုင္ခင္တြင္ ၁၈၈၁ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အဂၤလိပ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ေအာက္တြင္ ေရာက္ရိွေနေသာ ျမန္မာ အႏၵိယ နယ္စပ္ျပသနာ ( ဟူးေကာင္း၊ ကေဘာ္) ခ်ိဳင္႔၀ွမ္းတြင္ အၾကီးက်ယ္ နယ္ျခာမ်ဥ္းသတ္မွတ္ေရး ကေတာက္ကဆ ျဖစ္ခဲ႔ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာဘက္မွ ျပင္သစ္သံတမန္မ်ား ၀င္ေရာက္ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ညိ ွႏိုင္းေပးမွဳေၾကာင္႔ ယာယီ ေျပလည္ခဲ႔ျပီး အဂၤလိပ္တို႔ဘက္မွာ အမွတ္အေတးျဖင္႔ ေနာက္ထပ္ ျပသနာ တခုအား ဆက္လက္ေစာင္႔ဆိုင္းခဲ႔ေလ၏ ၊ ယခုတြင္မွဳ ထိုကာလအတိုင္းကပင္ ျမန္မာ အႏၵိယနယ္စပ္ အဆိုပါ ဟူးေကာင္း ကေဘာ္ ဂ်ိဳင္႔၀ွမ္းတြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚေနေလျပီ…စာဖတ္သူမ်ား သတင္းမ်ားအားျပန္လည္ၾကည္႔ရွဳ႔ႏိုင္ပါသည္။

(၂) ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ တရုတ္ျပည္မွ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ ကူသန္းေရာင္း၀ယ္မွဳ ၀င္ေရာက္လာေနသည္ ျမန္မာျပည္အတြင္း ေန႔စဥ္ တရုတ္ျပည္၏ ကုန္ပစၥည္း စားသံုးမွဳ ပမာနသည္ ၇၂ ရာႏုန္းမ်ွ ရိွေနျပီး ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မွဳမွာ ၈၀ ရာႏုံန္းမ်ွ ေနစဥ္လည္ပတ္ ေရာင္ဒ၀ယ္ေဖါက္ကားေနၾကသည္႔အျပင္..ျမန္မာျပည္တြင္း ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ေနေသာ တရုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေရတြက္မွာ အျခား၀င္ေရာက္လာေသာ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ အေရတြက္ထက္ ၆၆ ရာႏုန္း ပိုမိုမ်ားျပားေန၏။

တရုတ္ လုပ္ငန္းကုမၼဏီမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုမွသာပင္ မ၀ေရစာ စားရမည္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားတို႔၏ လုပ္အား ရပိုင္ခြင္႕ႏွင္႔ ခံစားပိုင္ခြင္႕ အားလံုးတို႔သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရေသာ အနာဂတ္မဲ႔ ေက်းက်ြန္မ်ားအဆင္႔တြင္ ရိွေၾကာင္း က်ြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပထားျပီး၊ အဆိုပါအလုပ္သမားမ်ားသည္လည္ မေျပလည္ျဖစ္ၾကရကာ ကိုလိုနီ အဂၤလိပ္တို႔ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားေသာ ဘံုေဘးဘားမား ကုန္သြယ္ေရး ေကာ္ပေရးရွင္းကဲ႔သို႔ပင္ ယခုအခါ တရုတ္ကုမၼဏီမ်ားက အႏိုင္က်င္႕ေနၾကေလျပီ..တရုတ္ကုမၼဏီမ်ား လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္လယ္ေျမမ်ား သိမ္းယူျခင္း အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေ၇ြ႕ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ကာ လက္ရိွ ေနျပည္ေတာ္ ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔စည္းကိုယ္တိုင္ပင္ တရုတ္တို႔အား အကူညီေပးလုပ္ကိုင္ေနျပီး လယ္ပိုင္ရွင္ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင္႔ ၀င္ေရာက္အဓမၼ အႏိုင္က်င္႕လာေသာ အဆိုပါတရုတ္ကုမၼဏီတိဳ႕ႏွင္႔ ထပ္တိုက္ေတြ႔ေနခဲ႔သည္မွာ ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရတက္လာေသာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕ကပင္ စတင္လာခဲ႔ေလသည္။

(၃) တရုတ္ျပည္မွ ၀င္ေရာက္လာေသာ တရုတ္ကုမၼဏီမ်ားမွ ယခုအခါ သီးမခံႏိုင္ေၾကာင္း မေအာင္႔အင္းႏိုင္ေတာ႔ေၾကာင္း မ်ား ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုလာေနျပီး တရုတ္အစိုးရမွလည္ ေနျပည္ေတာ္ ဦးသိန္းစိအစိုးရဆီသို႔ ၾကီမ္ဖန္မ်ားစြာ ေမတၱာရပ္ခံျခင္း ကန္႔ကြက္ျခင္း သတိေပး ျခိမ္းေခ်ာက္ျခင္း စေသာ ကိစၥမ်ားႏွင္႔ ဆိုင္သည္႔ သံစာ တမန္စာမ်ား ေတာက္ေလ်ာက္ေပးပို႔ေနခဲ႔ေလသည္။

ထိုေၾကာင္႔ ျမန္မာျပည္၏ ၆၅ ႏွစ္ၾကာလာခဲ႔ျပီျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ေရးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသာ အခြင္႔ေရးအျပည္႔၀ရရိွခဲ႔ၾကရျပီး ျပည္သူျပည္သားမ်ားအဖို႔ အိုမင္းရင္႔ေရာ္ မသန္မစြမ္း ျဖစ္ေနေသာ လြတ္လပ္ေရးၾကီးတခုကဲ႔သို႔ျဖစ္ရကာ လက္ရိွအေျခေနတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုကိစၥအတြက္ တရုတ္တို႔ဘက္မွ ေသြးတိုးစမ္းလာမွဳ ႏွင္႕ျပင္းထန္ရိုင္းျပေသာ တံုံန္႔ျပန္မွဳအျပင္ ယေန႔ေျပာဆိုေနၾကေသာ လက္ပံေတာင္းေဒသ ေၾကးနီ စီမံကိန္းမွ ၄င္းတို႔အေနျဖင္႔ ျမန္မာျပည္အား သီးခံႏိုင္ရန္ အေျခေနမရိွေတာ႔ေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုလာမွဳတို႔သည္က မၾကာခင္ပင္ အေမရိကန္အပါ၀င္ အေနာက္ႏိုင္ငံ တို႔ႏွင္႔ ပုလဲနံပ သင္႔လာမည္ကို တရုတ္တို႔ဘက္မွ စိုးရိမ္ေၾကာင္းက် လာျပီး ျမန္မာျပည္အား တိဘက္ကဲ႔သို႔ ၀င္ေရာက္ သိမ္းယူ၀ါးမ်ိဳးသြားႏိုင္စရာ အေၾကာင္းတရားမ်ား ရိွေနရျပီး ထပ္မံဆံုးရွဳံးသြားရမည္ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္သားမ်ား မည္မ်ွ ရင္းႏွီးစိုက္ထုတ္တိုက္ပြဲ၀င္ၾကရလိမ္႕မည္ကို တြက္ဆ ခန္႕မွန္းရန္ခက္ခဲေၾကာင္းႏွင္႔ လက္ရိွ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ လြတ္လပ္ေရး အျပည္႔၀ ျပည္သူျပသားမ်ား ေပးေဆာင္ရန္ႏွင္႔ ထပ္မံ မဆံုးရွဳံရေလာေအာင္ မည္သို႔ေသာ အေၾကာင္းရင္း အစီမံမ်ား ဖန္တီး ေဆာင္ရြက္ထားပါသနည္းကို ေမးရေတာ႔မည္…………

ေက်းဇူးတင္ပါသည္

ၾကိဳက္သေလာက္ရွယ္ (ဂိုလ္ရွယ္ေလး)

၄၊ ၁၊၂၀၁၄ ေန႔၊ ေန႔လည္တြင္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ မင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ က က်င္းပေသာ (၆၆)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး၊၈၈မ်ဳိးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)၏ လြတ္လပ္းေရးေန႔သဝဏ္လႊာကိုလည္း ေပးပို႔ခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ယေန႔နံနက္ကလည္း ၈၈မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ မင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႔သည္
တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ႏႈတ္ဆက္အားေပးစကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

The 88 Generation Peace and Open Society

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.