01/05/14

က်ေနာ္တို႔အားလုံး ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကို ေက်ာ္လာခဲ့ျပန္ၿပီ။ ႏွစ္ေျပာင္းသြားတိုင္း ေနာက္ကို ငဲ့ၾကည့္တဲ့အခါ ဘာေတြျမင္ၾကသလဲ။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ၾကည့္ပုံခ်င္းမတူႏုိင္သလို အဲဒီအေပၚမွာ ဆန္းစစ္သုံးသပ္တာခ်င္းလည္းမတူႏုိင္ဘူး။ မတူတာလည္းမေျပာန႔ဲေလ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ဘဝျဖတ္သန္းပုံခ်င္းလည္း ကြဲတာကိုး။ တခါတေလက် ကိုယ္က အေလးအနက္ထားၿပီး အဓိကလို႔ ထင္တဲ့ကိစၥေတြက တစ္ဖက္သားက်ေတာ့ သာမင္ေညာင္ညကိစၥျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ကိုယ္က ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သာမညလို႔ သေဘာထားတဲ့ ကိစၥမ်ဳိးကို တစ္ဖက္သားက ေလးေလးနက္နက္ အဓိကကိစၥလို႔ ထင္ေနတာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္တတ္ျပန္ေရာ။ အဲေတာ့ ကုန္သြားတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ၊ အေျပာင္းအလဲေတြကို ၾကည့္ပုံ၊ ျမင္ပုံ၊ သင္ခန္းစာထုတ္ႏႈတ္ပုံခ်င္း ဘယ္တူပါ့မလဲ။

ဒီေနရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က က်ေနာ္တို႔တေတြ ႏွစ္ေဟာင္းကို ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ အဓိကကိစၥကို သာမညလိုသေဘာထားၿပီး သာမညကိစၥကို အဓိကလို စဥ္းစားၿပီး သင္ခန္းစာအလြဲမယူမိၾကဖို႔ပါ။ အဲလိုမယူမိဖို႔က က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လို မိဘမ်ဳိးက ေဗြေဆာ္ဦး ဆုံးမသြန္သင္ခဲ့သလဲ၊ ဘယ္လို ေက်ာင္းမ်ဳိးမွာ တက္ခဲ့တာလဲ၊ ဘယ္လို ဆရာမ်ဳိးက သင္ၾကားေပးလိုက္သလဲ၊ ဘယ္လို ျပ႒ာန္းခ်က္စာအုပ္မ်ဳိးကုိ အေျခခံၿပီး သင္ေပးတာလဲ၊ ဘယ္လို မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ဳိးနဲ႔ ေပါင္းသင္းခဲ့လဲ၊ ဘယ္လို အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးတဲ့ပုံစံနဲ႔ ဘြဲ႔ရတာလဲ၊ ဘယ္လိုသေဘာတရားမ်ဳိးေတြ အေျခခံတဲ့ ပညာေရးစနစ္နဲ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့တာလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြက က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လို ခ်ဥ္းကပ္ စဥ္းစား၊ သုံးသပ္၊ အေျဖရွာ၊ သင္ခန္းစာယူၾကသလဲဆိုတာနဲ႔ တိုက္႐ိုက္အခ်ဳိးက်တယ္။ ဒီေနရာမွာ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္က ပညာေရးပဲ။ ဒါကို က်ေနာ္တို႔ အားလုံးသိေနၾကတာပဲ။ ပညာေရးစနစ္ဆိုတာကလည္း ေခတ္အလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ အစိုးရေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ႔ အေျမာ္အျမင္အေပၚ မူတည္ေနတယ္။ က်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီကေန႔အဆင့္အတန္းက က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လိုပညာေရးစနစ္နဲ႔ ျဖတ္သန္းသင္ယူလာခဲ့ၾကသလဲ၊ အဲဒီပညာေရးစနစ္ကို ဘယ္သူေတြက ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသလဲဆိုတဲ့အေပၚ လုံးလုံး အေျခခံတယ္။

က်ေနာ္တို႔ ေရွ႕က မွားခဲ့တာေတြကို သင္ခန္းစာယူဖို႔ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔မ်က္ေမွာက္ ပညာေရးစနစ္ကို အရင္သုံးသပ္ၿပီး ျပင္ၾကဖို႔လိုမယ္။ အမွား၊ အမွန္ခြဲျခားတတ္ေအာင္၊ ယထာဘူတက်က်၊ က်ဳိးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈရွိရွိ ေတြးေခၚစဥ္းစားတတ္ေအာင္၊ ဘက္ေပါင္းစုံကေန ၾကည့္တတ္၊ ျမင္တတ္ေအာင္၊ မတူညီတဲ့ သေဘာထားအျမင္ေတြကို လက္ခံနားလည္ေပးတတ္ေအာင္၊ ဘယ္သူနဲ႔မဆို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္တတ္ေအာင္၊ စည္းကမ္းရွိၿပီး ယဥ္ေက်းတဲ့ ႏုိင္ငံသားေတြျဖစ္ေအာင္၊ ကိုယ္က်ဳိးနဲ႔အမ်ားအက်ဳိး ခ်ိန္မွ်ၾကည့္တတ္ေအာင္၊ ဟီရိၾသတၱပၸ ထားတတ္ေအာင္၊ အမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ေအာင္၊ ကိုယ့္အခြင့္အေရးကိုသိသလို အမ်ားအခြင့္အေရးကိုလည္း ေလးစားတတ္ေအာင္၊ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုတာကို အမ်ားျပည္သူအတြက္ အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစပဲ သုံးတတ္ေအာင္၊ အေျခခံ က်င့္ဝတ္နီတိေတြ ေလးစားလိုက္နာတတ္ေအာင္ ငယ္ကတည္းက စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးတဲ့ ပညာေရးမ်ဳိး ျဖစ္ဖို႔လိုမယ္။ အဲဒါမွ က်ေနာ္တို႔ သင္ခန္းစာယူတတ္မယ္။

အဲဒီအေတြးနဲ႔ ၂၀၁၄ ႏွစ္သစ္ရဲ႕ အစဦး ဇန္နဝါရီ (၁)ရက္ေန႔ထုတ္ သတင္းစာအတြက္ ေရးျဖစ္တဲ့ေခါင္းႀကီးကို ေဝဖန္ဖို႔၊ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲဖို႔၊ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးဖို႔နဲ႔ ဆင္ျခင္သတိျပဳမိၾကဖို႔ မွ်ေဝပါတယ္။

သင္ခန္းစာယူတတ္ရန္ လိုသည္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ၾကည့္လွ်င္ ယေန႔ ျမန္မာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ေရာက္ခ်င္၊ လိုခ်င္သည့္ ပန္းတိုင္သို႔ သြားရာခရီးအတြက္ သင္ခန္းစာယူစရာ မ်ားစြာရွိသည္။ အနီးစပ္ဆုံး ေျပာရလွ်င္ လြတ္လပ္ေရးဟူေသာ ပန္းတိုင္အတြက္ ျမန္မာ တစ္မ်ဳိးသားလုံး ေပးဆပ္ခဲ့ရေသာ အသက္၊ ေသြး၊ ေခြၽးမ်ားႏွင့္အတူ အဆိုး၊ အေကာင္း သင္ခန္းစာမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

သင္ခန္းစာတို႔ မည္သည္ ယူတတ္မွရသည့္ သေဘာရွိရာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွစလွ်င္ ၁၉၅၈၊ ၁၉၆၂၊ ၁၉၇၃၊ ၁၉၈၈၊ ၁၉၉၀၊ ၂၀၀၈၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၃ မွသည္ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ သမိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို မည္မွ် အတုိင္းအတာအထိ ရယူဆင္ျခင္ ႏုိင္ခဲ့သနည္းဟု ေမးစရာရွိသည္။

မည္သည့္ အေရးကိစၥမဆို ေလာကသဘာဝအရ ရွိေနတတ္သည့္ အဆိုး၊ အေကာင္း၊ အမွား၊ အမွန္တို႔ကို ပိုင္းပိုင္းျခားျခား ကြဲျပားစြာ သိရွိရန္အလို႔ငွာ ယထာဘူတက်က်၊ က်ဳိးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္ အပ္စပ္မႈရွိရွိ ပကတိ အေျခအေနအတုိင္း ဆန္းစစ္ ေဝဖန္သုံးသပ္မႈက အေရးႀကီးသည္။ ထို႔အတူ ဆန္းစစ္ေဝဖန္ သုံးသပ္မည့္ သူမ်ား၏ အသိပညာေရခ်ိန္ႏွင့္ အဂတိတရား ကင္းစင္မႈက ထပ္ဆင့္ အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ျဖည့္ဆည္း ေလ့လာထားသည့္ အသိပညာ အဆင့္အတန္းကလည္း အဓိကက်ေသာ ေနရာတြင္ရွိသည္။

ႏွစ္တစ္ႏွစ္ခ်င္းစီကို ေက်ာ္ျဖတ္လာခဲ့ေသာ ျမန္မာ့သမိုင္းသည္ ႏွစ္ေဟာင္း တစ္ႏွစ္ကုန္သြားသည့္ အခါတိုင္း ထိုႏွစ္ေဟာင္းမွ မည္သုိ႔ သင္ခန္းစာ ယူခဲ့သည္ကို ဆင့္ကဲ မွတ္တမ္းတင္ေပး ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျဖတ္သန္းလာေသာ သမိုင္းေၾကာင္းထံမွ အဆိုးမ်ားကို ေရွာင္ကာ အေကာင္းမ်ားကို ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက သမိုင္းမွတ္တမ္း အဆင့္သာရွိသည္။ ‘ေဆာင္’ ျခင္း ‘ေရွာင္’ ျခင္း အဆင့္ကို ထိေတြ႕ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးမွသာ သင္ခန္းစာယူသည့္ အဆင့္ကို ေရာက္သည္။ သင္ခန္းစာယူသည့္ အဆင့္ေရာက္ရွိမွသာ ပိုေကာင္းေသာ အနာဂတ္မ်ားကို ဖန္တီးႏုိင္သည္။ ပိုေကာင္းေသာ အနာဂတ္သည္ လက္ရွိမ်ဳိးဆက္က ေနာက္မ်ဳိးဆက္ မ်ားစြာအတြက္ သမိုင္းေရးျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေသာ လူသားအားလုံး တန္းတူ ရရွိရမည့္ အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရး၊ အမ်ဳိးသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး (ဝါ) အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတို႔အတြက္ ၂၀၁၃ တြင္ ႀကဳံခဲ့ရသည့္ အဆိုး၊ အေကာင္းမ်ားထံမွ သင္ခန္းစာေကာင္းမ်ား ရယူႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁-၁-၂၀၁၄)
Kyaw min swe

(AFP မွ 5 Jan 2014 ရက္စြဲပါ "Suu Kyi urges army to back charter reform" သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ သမၼတ ျဖစ္မလာေအာင္ ေလာေလာဆယ္ တားဆီးေနေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရေခတ္ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ အင္အားႀကီး တပ္မေတာ္ ပါဝင္ ေထာက္ခံရန္ စေနေန႔က တုိက္တြန္းလုိက္ပါသည္။

တုိင္းျပည္၏ ထိပ္ဆုံး ႏုိင္ငံေရး အႀကီးအကဲ ရာထူးကုိ တာဝန္ယူရန္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိ ထားသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က "တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္ လက္ရွိ ေဆြးေႏြးေန သည့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥတြင္ တပ္မေတာ္ကုိ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္သည္ဟု ေျပာၾကား သည္။

လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ NLD ပါတီဝင္မ်ားကုိ အမွာစကား ေျပာၾကားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က "အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မွာလား ဆုိတဲ့ ကိစၥမွာ တပ္မေတာ္ဟာ ေနာက္ဆုတ္ေနလို႔ မရပါဘူး ၊ ပါဝင္ရပါလိမ့္မယ္" ဟု ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၁ တြင္ အာဏာ လႊဲေျပာင္း ရရွိၿပီး ေနာက္ပုိင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႀကဳိးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ လက္ခုပ္သံမ်ား ရရွိေနေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာတြင္ ၾကာသာပေတး ေန႔က လပတ္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာဆုိထားသည္။

ၿဗိတိသွ်ႏုိင္ငံသား ခံယူထားေသာ သားႏွစ္ေယာက္၏ မိခင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ရည္ရြယ္သည္ဟု အားလုံး ယုံၾကည္ေနၾကေသာ စာပုိဒ္ျဖစ္သည့္ ျပည္ပ ႏုိင္ငံသား ခံယူထားသူ မိသားစုဝင္မ်ား ရွိပါက သမၼတေလာင္း အရည္အခ်င္းႏွင့္ အႀကဳံးမဝင္ဟု ဆုိထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ေရးကုိ ေထာက္ခံ သည္ဟုလည္း ဦးသိန္းစိန္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ တုိင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ႏုိင္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားကုိ မလုိလားပါ ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဆုိပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္ (စစ္တပ္) က အာဏာခ်ဳပ္ကုိင္မႈ စြန္႔လႊတ္ရန္ လုိလားျခင္း ရွိ ၊ မရွိ တိတိက်က် စမ္းသပ္မည့္ပြဲ ဟု ႐ႈျမင္ထားၾကေသာ ေသာ့ခ်က္က် ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ႀကဳိတင္ ျပင္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္၍ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥ ေရွ႕တန္းသုိ႔ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အၿပီးတြင္ သမၼတေလာင္း သုံးဦး အနက္မွ သမၼတ ျဖစ္လာမည့္သူကုိ လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္ရ မည္ ျဖစ္သည္။

လူထု ေရြးေကာက္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အမတ္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းရမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံ မဟုတ္ေသာ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ေနရာ ေလးပုံ တစ္ပုံ သီးသန္႔ ဖယ္ေပးထားသည့္ တပ္မေတာ္အစုိး ရေခတ္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥအတြက္ လႈံ႕ေဆာ္စည္း႐ုံးမႈကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က တစ္ရစ္ ၿပီး တစ္ရစ္ အရွိန္ျမႇင့္လ်က္ ရွိသည္။

"ဒီ အေျခခံဥပေဒ ဟာ မမွ်တဘူး ၊ ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ မကုိက္ညီဘူး ၊ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခခံဥပေဒ မဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လက္ခံရပါလိမ့္မယ္" ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က စေနေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈ မွန္သမွ်သည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္၏ ေထာက္ခံမႈကုိ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ အနည္းဆုံး တပ္မေတာ္သား အခ်ဳိ႕ ေထာက္ခံမဲေပးရပါလိမ့္မည္။

NLD ပါတီကမူ အေျခခံဥပေဒကုိ ဦးစြာ ျပင္ဆင္မႈ မျပဳႏုိင္သည့္ တုိင္ေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိမူ သပိတ္မေမွာက္ပါဟု မၾကာေသးမီက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားပါသည္။

ယခင္ အစုိးရ (သုိ႔) ယခင္ အႀကီးအကဲ လက္ထက္က က်ဆင္းသြားခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ ပုံရိပ္ကုိ လက္ခံရန္ လက္ရွိ မ်ဳိးဆက္သစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွ အကဲခတ္ ေလ့လာသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးထားၾကသည္
Yangon chronicle

Photo..LYNN BO BO

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြအမ်ားအျပား ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆို ေထာင္ခ်ရေလ့ရွိတဲ့ ပုဒ္မ ၁၈ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အပါ၀င္ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ မတရားတဲ့ ဥပေဒမ်ား ပယ္ဖ်က္၊ ျပင္ဆင္ေရး၊ ဥပေဒႏွင့္ မေလ်ာ္ညီတဲ့ ဖိႏွိပ္ညႇဥ္းပန္းမႈေတြ ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ဒီကေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံအနီးမွာ ဆႏၵျပေနၾကပါတယ္။

တရား၀င္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဆႏၵျပတာျဖစ္ၿပီး လူ ၂၀၀ သာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ ဒီေန႔ ဆႏၵျပပြဲကုိ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ ပါ၀င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ဆႏၵျပရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဦးေဆာင္သူ ၈၈ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေထြးေခၚ ဦးမာကီးကို ဒီဗြီဘီ သတင္းေထာက္ ကိုပီတာေအာင္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေမး။ ။ ဘာေၾကာင့္ ဆႏၵျပၾကတာလဲ။ ဆႏၵျပျခင္းရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ။ ။ “အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ပုဒ္မ ၁၈ ကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔တင္ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ အားလံုး လြတ္ေျမာက္ဖို႔၊ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္စနစ္နဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ ဥပေဒေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ ဥပေဒေတြကို ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒေတြက စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ျမစ္ဖ်ားခံခဲ့တယ္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ သူတို႔ အာဏာတည္ၿမဲဖို႔ သူတို႔ လိုသလိုဆြဲထားတဲ့ပုဒ္မေတြဟာ ဒီဘက္ အစိုးရလက္ထက္မွာ မရွိသင့္ေတာ့ဘူး။ အဲဒါကို ျပည္သူေတြ သိေစခ်င္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ဆႏၵ ျပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။”

“ေနာက္ၿပီး တည္ဆဲ ဥပေဒေတြကို သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ေတြဟာ လိုသလို အသံုးခ်ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြကို အေရးယူတာ၊ ဖိႏိွပ္တာ၊ ေထာင္ခ်တာေတြကို ရပ္တန္းကရပ္ေအာင္ ျပည္သူေတြသိေအာင္၊ သက္ဆိုင္ရာ လူေတြသိေအာင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။”

ေမး။ ။ ပုဒ္မ ၁၈ အျပင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြကို ဖိႏွိပ္ေနတဲ့ မတရားတဲ့ ဥပေဒေတြထဲမွာ ဘယ္ဟာေတြကို ပယ္ဖ်က္သင့္တယ္၊ ဘယ္ဟာေတြကို ျပင္သင့္တယ္လို႔ ထင္လဲ။

ေျဖ။ ။ “ဥပမာ ပုဒ္မ ၅၀၅ တို႔၊ ၅ ည တို႔၊ ပုဒ္မ ၁၂၄ တို႔၊ အဲဒါေတြက က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို အဓိက ဖမ္းဆီးတဲ့၊ ဖိႏွိပ္တဲ့ အေရးယူတဲ့ ပုဒ္မေတြျဖစ္တယ္။ တခ်ဳိ႕ပုဒ္္မေတြ ဆိုရင္ ရွိသင့္ ရွိထိုက္တဲ့ ပုဒ္မေတြ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ ပုဒ္မ ၄၄၇ ပိုင္နက္ က်ဴးလြန္မႈတို႔ဆို ႏိုင္ငံတိုင္းမွာလည္းရွိေနတယ္။ ရွိလည္းရွိသင့္တဲ့ ကိစၥပဲ လို႔ ျမင္တယ္ေလ။ ဒါေပမယ့္ ဒီ ပုဒ္မေတြကို လယ္သမားေတြကို အေရးယူခဲ့တာရွိတယ္။ လယ္သမားေတြဟာ သူတို႔ လယ္ေျမကို သိမ္းခံထားရတယ္။ သိမ္းခံထားရတဲ့ လယ္ေျမကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဘာမွ မလုပ္ပဲ ဒီအတိုင္း ပစ္ထားတဲ့ အခါမွာ သူတို႔ လယ္ေျမေတြ ျပန္ယူဖို႔ သူတို႔ အခြင့္အေရးအတြက္ ႀကိဳးစားတဲ့ အခါမွာ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈနဲ႔ တရားစြဲ ဆိုခဲ့တယ္။ အခုဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ အားလံုးလႊတ္ေပးတဲ့ အထဲမွာ ဒီလယ္သမားေတြ ဆို ရာနဲ႔ခ်ီၿပီးက်န္ေနခဲ့တယ္။ ဧရာဝတီ တိုင္းတခုတည္းမွာပဲ လယ္သမားဦးေရ ၄၀၀၊ ၅၀၀ ေလာက္ ေထာင္ခ်ခံ ထားရတာေတြရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆို လံုးဝျပန္မလႊတ္ဘူး။ အဲဒီ့လို တည္ဆဲ ဥပေဒေတြ ကို လိုသလို အသံုးခ်ၿပီး ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြ ဖိႏွိပ္တာမ်ိဳး မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ ဒါေတြကို သက္ဆိုင္တဲ့ တာဝန္ရွိသူေတြသိေအာင္၊ ျပည္သူေတြသိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္တာေပါ့။”

ေမး။ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တျခားနုိင္ငံေတြမွာလည္း ဒီလုိမ်ဳိး ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းၿပီး ဆႏၵျပတာပဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက လူေတြအေျမာက္အျမား အဖမ္းခံရတယ္။ ဘယ္လုိျမင္လဲ။

ေျဖ။ ။ “ဆႏၵျပခြင့္ကုိ ေဒသခံ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပုိင္ေတြ လက္ထဲမွာထားတယ္။ လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႔ စခန္းမွဴးတုိ႔အဖြဲ႔ လက္ထဲမွာထားတယ္။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ဆႏၵျပပြဲေတြေၾကာင့္ အလုပ္ရႈပ္မွာကုိ စုိးရိမ္တဲ့အတြက္ ပယ္ခ်ခဲ့တာေတြရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မျဖစ္မေန ဆႏၵျပမယ့္သူေတြက ျပခြင့္မရွိဘဲ ဆႏၵျပတယ္၊ အဲဒါကုိ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ အေရးယူခံရတာေတြ မ်ားလာတာ ျဖစ္တယ္။”

ေမး။ ။ ဘယ္လုိမ်ဳိးျဖစ္သင့္လဲ၊ ပုဒ္မ ၁၈ က လုံး၀မရွိသင့္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ယူဆလား။

ေျဖ။ ။ “လုံး၀မရွိတာထက္စာရင္ ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း ဒီလုိပဲ ဆႏၵျပတယ္ဆုိရင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူၿပီးမွ ျပၾကတာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔က ပုဒ္မ ၁၈ ကုိ ဖ်က္သိမ္းမယ္ဆုိရင္လည္း တျခားဆက္ႏႊယ္တဲ့ ဥပေဒတခု ျပ႒ာန္းသင့္တယ္။ ပုဒ္မ ၁၈ ကုိ ဆႏၵျပခြင့္မေပးဘူးဆုိရင္လည္း မေပးတဲ့အေၾကာင္းအခ်က္ ခုိင္ခုိင္လုံလုံနဲ႔ တကယ္ကုိ ဆႏၵျပပြဲက ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ အေႏွာင့္အယွက္မရွိဘူးဆုိရင္ မျဖစ္မေနေပးဖုိ႔၊ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ဥပေဒေလာက္ပဲ ရွိသင့္တယ္လုိ႔ ထင္တယ္။”

ေမး။ ။ အစုိးရဘက္က တခုတည္းမဟုတ္ဘဲ ဆႏၵျပတဲ့ လူေတြဘက္ကေရာ ေလးစားလုိက္နာဖုိ႔ ဘာေတြ လုိအပ္တာလဲ။

ေျဖ။ ။ “ဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာသင့္တာကေတာ့ ႏုိင္ငံသားတုိင္းေပါ့။ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြအပါအ၀င္ ျပည္သူျပည္သားအားလုံး ဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာသင့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဥပေဒေတြက ေလးစားလုိက္နာဖုိ႔ သင့္တဲ့ ဥပေဒေတြျဖစ္ဖို႔ လုိအပ္တယ္။ စည္းကမ္းဥပေဒဆုိတာက လုိက္နာဖုိ႔လြယ္မွ တည္ၿမဲမယ္၊ ေဖာက္ဖ်က္တဲ့သူလည္း နည္းမွာေပါ့။ လုိက္နာဖုိ႔ ခက္ခဲတဲ့ ဥပေဒေတြကုိ ျပ႒ာန္းထားၿပီး အဲဒီဥပေဒေတြကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ အဓိက တာ၀န္ရွိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းေတြ၊ လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြက ေရွ႕မွာ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ျပေနသေရြ႕ သာမန္ျပည္သူေတြက ပုိၿပီးေတာ့ က်ဴးလြန္ဖုိ႔ ျဖစ္လာမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဥပေဒေတြကုိ ေလးစားလုိက္နာဖုိ႔ လုိတယ္။”

By ပီတာေအာင္ (ဒီဗီြဘီ)

ကိုေဌးၾကြယ္
မမီးမီး
ဤၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေ႐ွ႕မွာအသက္ေပးခဲ့ၾကရဖူးတယ္ ....

ျပည္သူေတြသတ္မွတ္တဲ့အစိုးရကိုမွ..ျပည္သူ႔အစိုးရလို႔သတ္ မွတ္မယ္

ကိုကိုႀကီး —
ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကိုေရးေပးသူကိုမင္းကိုႏိုင္
သတင္းစာဆရာႀကီးဘဘဦး၀င္းတင္လည္းတစ္တက္တစ္အားပါ၀င္အားျဖည့္ေျပာၾကား
ဓာတ္ပံုဆရာ Lynn Bobo ရဲ႕ ရိုက္ခ်က္ ေကာင္းေကာင္း
 မျဖဴျဖဴသင္း (လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ေပး

မိုးေသြး
photo. lotus man..KO myo
၈၈မ်ဳိးဆက္ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း(၅၉)ဖြဲ႔တို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ၾကမည့္ “ႏိုင္ငံေရးအရဖိႏိွပ္ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရပ္တန္႔ေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ မတရားေသာဥပေဒမ်ား ပယ္ဖ်က္၊ ျပင္ဆင္ေရး၊ ဥပေဒႏွင့္ မေလွ်ာ္ညီေသာ ဖိႏွိပ္ညွင္းပမ္းမႈမ်ား ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနၾကပံု

လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္းဟာ သူ႔ရဲ႔ ဦးေလး (အေဒၚေယာက္်ား) လည္းၿဖစ္ ေၿမာက္ကိုးရီးယားရဲ႔ ဒုတိယအာဏာအရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္လို႔ အမ်ားက ယူဆထားခဲ႔ႀကသူလည္းၿဖစ္တဲ႔ ဂ်န္ဆြန္တိန္႔ ကို ရာထူးကၿဖဳတ္- လူၿမင္းကြင္းက ထုတ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး သတ္ပစ္လိုက္တယ္ဆိုတဲ႔ သတင္းကို အားလံုးႀကားၿပီေရာေပါ႔။

ကမၻာမွာေနာက္ဆံုးက်ံရစ္တဲ႔ စတာလင္စတိုင္ အာဏာရွင္နိဳင္ငံ ေၿမာက္ကိုးရီးယားမွာ ဒီလို ၿဖဳတ္ ထုတ္ သတ္ တာေတြက မဆန္းေပမဲ႔ ဂ်န္ဆြန္တိန္႔ကို ကင္ဂ်ဳံအန္း သတ္တဲ႔ပံုက အေတာ္႔ကိုဆန္းတယ္လို႔ ဆိုရမယ္။ အင္မတန္ခိုင္လံုတဲ႔ တရုတ္ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းရပ္ကြက္က ထြက္လာတဲ႔သတင္းအရ ကင္ဂ်ဳံအန္းဟာ အသားစားၿပီး ရုိင္းစိုင္းႀကမ္းတမ္းတဲ႔ ေခြးသမင္ အေကာင္ ၁၂၀ ကို ၃ ရက္တိတိအစာငတ္ထားထားတယ္ ၿပီးေတာ႔မွ ဂ်န္ဆြန္တိန္႔နဲ႔ အေပါင္းအပါ ၅ ေယာက္ကို အ၀တ္စားေတြခၽြတ္ၿပီး အဲဒီေခြးေတြရဲ႔ ေလွာင္အိမ္ထဲကို ပစ္ထည္႔လိုက္တယ္တဲ႔။

ကင္ဂ်ဳံအန္ဟာ အာဏာရစကလည္း သူ႔အေဖ ကင္ဂ်ဳံအီးရဲ႔ အသုဘမွာ ၀မ္းနည္းပူေဆြးမွဳမၿပပဲ အရက္ေသာက္ေနခဲ႔တဲ႔ ထိတ္တန္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ေယာက္ကို ဒံုးက်ည္မွာ ႀကိဳးခ်ည္ၿပီး ပစ္ေဖါက္သုတ္သင္တာမ်ဳိး လုပ္ဖူးသလို သူရဲ႔ တခ်ိန္က ခ်စ္သူေဟာင္း ေၿမာက္ကိုးရီးယား နာမည္ေက်ာ္အဆိုေတာ္မေလးနဲ႔ အေပါင္းအပါတစ္စုကိုလည္း လူၿမင္ကြင္းအလည္မွာ ၀တ္လစ္စလစ္ ရက္ရက္စက္စက္ စက္ေသနတ္နဲ႔ ပစ္သတ္ၿပဖူးသတဲ႔။

နန္းတက္စမွာ အာဏာထူေထာင္ႀကတဲ႔ အေလ႔အထကို က်ေနာ္တို႔ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာအေဟာင္းေတြမွာ ဖတ္ခဲ႔ရဖူးပါတယ္။ အင္အားအာဏာကို အေၿခၿပဳတဲ႔ အတိတ္ပေဒသရာဇ္ေခတ္တုန္းက နန္းတက္စ မင္းပ်ဳိမင္းလြင္ေတြဟာ ငါဟာ ၿပတ္သားတယ္ ရက္စက္တယ္ကြ လို႔ အမ်ားကို သိေအာင္လုပ္ၿပႀကေလ႔ရွိတယ္၊ အေႀကာက္တရားနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ႔ ေခတ္ကိုး။ တရုတ္ၿပည္မွာဆိုရင္ ဒါးနဲ႔ အခ်က္တစ္ေသာင္း မႊန္း၍သတ္ေစ ဆိုတာမ်ဳိးေတြ လုပ္ခဲ႔ႀကဖူးတယ္။

ေခတ္ပညာတတ္တယ္ဆိုတဲ႔ ကင္ဂ်ဳံအန္းဟာ ဘာလို႔ ေရွးေရွးက နည္းလမ္းေတြကို ဆက္လက္အသံုးၿပဳၿပီး သူ႔ထီးနန္းကို ၿခိမ္းေခ်ာက္သူလို႔ ယူဆသူေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ၿဖတ္ပစ္ရတာလဲ။ နိဳင္ငံတကာေလ႔လာေရး ပညာရွင္ဆိုသူေတြထဲက အခ်ဳိ႔က ကင္ဂ်ဳံအီးရဲ႔ လက္ရွိေၿမာက္ကိုးရီးယား ထီးနန္းကို ဆုပ္ကိုင္ထားတာရပံုဟာ က်ားၿမီးဆြဲထားရသလိုပဲ၊ သူလိုပဲ အာဏာကိုဆက္ခံနိဳင္တဲ႔ အခြင္႔အေရးရွိတဲ႔ အကိုေတြ၊ ဦးေလးေတြ၊ နိဳင္ငံေရး စစ္ေရး ထိတ္ပိုင္းရာထူးကို ဆုပ္ကိုင္ထားသူေတြႀကားမွာ ပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ရထားတဲ႔ အာဏာအတြက္ သူအခုလို အစြယ္ထုတ္မၿပနိဳင္ရင္ ေခြးစာအေႀကြးခံရသူဟာ သူကိုယ္တိုင္ၿဖစ္သြားနိဳင္တယ္၊ ဒါေႀကာင္႔ သူအေနနဲ႔ ဒီလိုမရက္စက္ၿပလို႔ မၿဖစ္ဘူးလို႔ ေၿပာႀကသူေတြလည္းရွိတယ္။

ဘယ္လိုပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ဒါဟာ လူမဆန္တဲ႔ ရက္စက္မွဳ၊ လူသားတစ္ေယာက္ မၿပဳေလာက္တဲ႔ ရက္စက္မွဳ ဒီထက္မကေၿပာရရင္ အႀကမ္းဖက္ရက္စက္မွဳကို ခံုမင္တဲ႔ စိတ္ေ၀နာပါပဲ။ ကင္ဂ်ဳံအန္ရဲ႔ လုပ္ရပ္ေတြဟာ ကေလးစိတ္ပညာရွင္ေတြ ေၿပာေၿပာေလ႔ရွိႀကတဲ႔ အထီးက်န္တဲ႔ဘ၀မွာ ေႀကာက္ရြံ႔ၿခင္းကို အေဖၚၿပဳၿပီး ႀကီးၿပင္လာရတဲ႔ ကေလးဟာ အနာဂါတ္မွာ ရက္စက္တဲ႔ လူႀကီး ၿဖစ္လိမ္႔မယ္ဆိုတဲ႔ အယူအဆ မွန္ကန္ေႀကာင္း သက္ေသၿပတာပဲ။

ဆြစ္ဇာလန္မွာ ေခတ္ပညာသင္ဖူးတဲ႔ ကင္ဂ်ဳံအန္းဟာ ခပ္ေအးေအးနဲ႔ သာမန္ သူလိုငါလိုပါပဲလို႔ သူ႔နဲ႔အတူ စာသင္ဖူးသူေတြက ေၿပာႀကပါတယ္ ဒါေပမဲ႔ ကမၻာတစ္ခုလံုးက စြန္႔ပယ္ထားလို႔ အထီးက်န္ၿပီး အရာရာကို စိုးထိတ္ေနတဲ႔ ေၿမာက္ကိုးရီးယားေခါင္းေဆာင္ရဲ႔သားဟာ သာမန္ကေလးေတြကို လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္တဲ႔ ကေလးဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ရဖို႔ရာ ဘယ္လိုမွ မၿဖစ္နိဳင္ပါဘူး။

တကယ္ေတာ႔ အရင္းစစ္လိုက္ရင္ ကင္ဂ်ဳံအီး သူ႔သားကိုေပးခဲ႔တဲ႔ အေမြဟာ ထီးနန္းမဟုတ္ပါဘူး အေႀကာက္တရားပါ၊ မလံုၿခံဳတဲ႔စိတ္ပါ။ အေႀကာက္တရားဟာ သူ႔ကိုလက္ဆင္႔ကမ္းေပးသူေတြရဲ႔ လက္ေပၚမွာ ပို၍ပို၍ ႀကီးမားလာေလ႔ရွိၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ အေႀကာက္တရားက ၀ါးၿမိဳထားၿခင္းခံရတဲ႔ သတၱ၀ါေတြ အေႀကာက္တရားနဲ႔ ေမာင္းႏွင္တဲ႔ လူ႔အသိုင္းအ၀န္း ဆိုတဲ႔အၿဖစ္မ်ဳိးေတြကို ေရာက္သြားေလ႔ရွိပါတယ္။

အေႀကာက္တရားဟာ မလံုၿခံဳၿခင္း ေသာက နဲ႔ အမုန္းေတြကို ပြားစည္တယ္။ အမုန္တရားပြားစည္တဲ႔ လူ႔ေဘာင္အသိုင္းအ၀န္းဆိုတာ ေလာကငရဲပါပဲ။

နိဳင္ငံၿခားနဲ႔ ကြန္ၿမဴနစ္ကို ေႀကာက္ရြံ႔ၿခင္းဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ရဲ႔ ေရွ႔ကမ်ဳိးဆက္ေတြ က်ေနာ္တို႔လက္ထဲ ထည္႔ေပးသြားႀကတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဘာရယ္မွန္းမသိပဲ ေရွ႔မ်ဳိးဆက္က ေပးသြားတဲ႔ အမ်ဳိးေပ်ာက္မွာေတြ မိစၦာဒိဌိကြန္ၿမဴနစ္ေတြကို စိုးေႀကာက္ၿခင္းကို တခုတ္တရခံယူထားမိႀကတယ္။ တေၿဖးေၿဖးနဲ႔ အေႀကာက္တရားရဲ႔ ေခၚေဆာင္ရာကိုလိုက္ရင္း ေနာက္ဆံုး ပိတ္ေမွာင္ေနတဲ႔ ေလာကထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ေက်ာ္ မြန္းနစ္ေနခဲ႔ႀကရတယ္။

လြတ္လပ္တဲ႔ေကာင္းကင္က သန္႔စင္လတ္ဆတ္တဲ႔ ေလႏုေအးေတြကို ရွဳရွုိက္ခြင္႔ရဖို႔ဆိုရင္ အေႀကာက္တရားေတြရဲ႔ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿခင္းကေန လြတ္ေၿမာက္ေနတဲ႔ ပံုမွန္လူသားတစ္ေယာက္ ၿဖစ္ဖို႔လိုတယ္။

က်ေနာ္တို႔၀၀လင္လင္ မရွဳရွုိက္ခဲ႔ရတဲ႔ လြတ္လပ္တဲ႔ေကာင္းကင္က သန္႔စင္လတ္ဆတ္တဲ႔ ေလႏုေအးကို က်ေနာ္တို႔ရဲ႔ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြကို ၀၀လင္လင္ရွဳရွဳိက္ခြင္႔ေပးလိုက္ပါ။ မိမိတို႔ရဲ႔ မ်ဳိးဆက္သစ္ကို အေႀကာက္တရား လက္ဆင္႔မကမ္းဘူးဆိုရင္ ဒီမ်ဳိးဆက္ဟာ တာ၀န္ေက်တဲ႔ မ်ဳိးဆက္ပါပဲ။

Aung Zin Latt

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.