01/12/14

(10 January 2014 ရက္စြဲပါ The Copenhagen Post မွ Denmark forgives Myanmar debt ကုိ ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ယမန္ေန႔က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဝန္ႀကီး Rosmus Helveg Peterson တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး အၿပီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဒိန္းမတ္အေပၚ တင္ရွိေနေသာ ေၾကြး ၂၉၅ ခ႐ုိနာ (kroner) ကုိ တရားဝင္ ေလွ်ာ္ပစ္ခဲ့ပါသည္။

"ဒိန္းမတ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္တဲ့ တုိးတက္မႈကုိ ေထာက္ခံတယ္ ဆုိတာ ျမန္မာျပည္သားေတြကို အေရးႀကီးတဲ့ သတင္း စကားပါးတာပါပဲ"ဟု Petersen က ေျပာပါသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေၾကြးၿမီေတြ ေလွ်ာ္ပစ္လုိက္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အရမ္းလုိအပ္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး ၊ ေက်ာင္းနဲ႔ လမ္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္မယ့္ အရင္းအျမစ္ေတြ တံခါးဖြင့္ေပး ပါလိမ့္မယ္" ဟု ၎က ေျပာပါသည္။

ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အဆုိအရ ယခု ေလွ်ာ္ပစ္ခဲ့ေသာ ေၾကြးအမ်ားစုမွာ ႏွစ္ေပါင္း သုံးဆယ္ ၾကာၿပီ ျဖစ္ေသာ အစုိးရေခ်းေငြမ်ား ျဖစ္ၿပီး ငါးဖမ္းေလွမ်ားကုိ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းသည့္ ဒိန္းမတ္လုပ္ သေဘာၤ မ်ား ဝယ္ယူရန္ ေခ်းခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ဆုိပါသည္။

"အခ်ိန္ကေတာ့ ကြက္တိပါပဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဆင္းရဲတဲ့ ျပည္သူေတြကုိ အက်ဳိးရွိေအာင္ ဖြံ႕ၿဖဳိး တုိးတက္ေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေနခ်ိန္မွာ ေၾကြးေဟာင္းေတြေၾကာင္း ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး မရွိသင့္ေတာ့ပါဘူး" ဟု Petersen က ေျပာပါသည္။ "ေၾကြးၿမီ ေလွ်ာ္ပစ္တာက ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ နဲ႔ အျခား ဆင္းရဲဲတဲ့ တုိင္းျပည္ေတြကုိ ေငြ ေထာက္ပံ့ျခင္း မျပဳဘူးလုိ႔ ဆုိလုိတာ မဟုတ္ပါဘူး" ဟု ၎က ဆုိပါသည္။

Yangon chronicle

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုမွာ စဆဲြကတည္းက အတည္ျပဳသည္အထိ ျပည္သူမ်ားကို အခရာထားေသာ ဖဲြ႕စည္းပံု မဟုတ္ သလို စစ္အာဏာရွင္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူက လက္ခံျခင္း မရွိခဲ့ေပ ေသနတ္ ျပၿပီး အတင္းဆႏၵမဲေပးခိုင္း၊ အတင္းအတည္ျပဳခိုင္းေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သူကမွ် လက္မခံႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ …
၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမျပင္လွ်င္ ၂၀၁၅ ပါတီစံု ေရြးေကာက္ပဲြသည္ တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္ႏိုင္။ ထုိသို႔ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု ေအာက္တြင္ က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ ပဲြသို႔ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိဘဲ သပိတ္ေမွာက္သင့္သည္ ဆုိေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူထုသေဘာထား ေကာက္ခံပဲြမ်ား၌ ယခုတစ္ေလာ ေျပာၾကားေနသည္ဟု ၾကား သိရ၏။ အင္အားႀကီးေသာ ပါတီႀကီးျဖစ္သည့္ NLD ပါတီက ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုကို ျပင္ဆင္မလား။ အသစ္ ေရးဆဲြ မလားဟု အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ လူထုသေဘာ ထား ေကာက္ခံပဲြမ်ား က်င္းပေနပါသည္။ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး လူထု သေဘာထား ရယူပဲြမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး၊ လူထု အပါအ၀င္ဆံုး သေဘာထား ေတာင္းခံပဲြမ်ား ျဖစ္သည္ကား အမွန္ပင္။ ထုိကဲ့သို႔ NLD က လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု ျပင္ေရးကို တက္တက္ႂကြႂကြႏွင့္ လႈပ္ရွားေနသည့္အခါ က်န္ႏိုင္ငံေရး သုေတသီမ်ား၊ စာေရး ဆရာမ်ား၊ လူမႈ အဖဲြ႕အသီးသီးမ်ား၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ားလည္း အသံထြက္လာ၊ ေျပာဆုိလာၾကသည္ကို ၾကားသိရ ေလသည္။ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ အားနည္းၿပီး လူမႈေရးကိစ္ၥ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥမ်ားတြင္သာ အားတင္းထားေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႕အဖဲြ႕အစည္း ကလည္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပပဲြလုပ္ဖုိ႔ စိုင္းျပင္းလာသည္ကိုလည္း သိရွိရေလသည္။ ထုိျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ၃ ႏွစ္လံုးလံုး ႏုိင္ငံေရး ပါတီ မ်ား၏ တက္ႂကြမႈ မရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား အသက္ ၀င္လာသည္ဟု ဆုိရမည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မေထာင္ ဘဲ သာမန္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္း တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ား ျပန္လည္ အသက္၀င္ လာသည္ ဟု ဆုိရေပမည္။ ထုိအေျခအေနမ်ဳိးကို ျပည္သူလူထု ကလည္း ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။ စစ္အစိုးရ လြန္ကာ လတြင္ ေျပာဆုိခြင့္မ်ား၊ ေရးသားခြင့္မ်ားအတုိင္းအတာတစ္ခု အထိ လြတ္လပ္လာေသာ္လည္း ျပည္သူ လူထု၏ ဘ၀မ်ားမွာ ဘာမွထူးျခားမလာ။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥမ်ားမွာလည္း ယခုထိ ႀကီးထြားဆဲ။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျပႆနာမွာလည္း ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲလာျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ …

ထုိကဲ့သို႔ အင္အား အေကာင္းဆံုးေသာ NLD  ပါတီ၏ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု ျပင္ေရးလႈံ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပည္သူလူထုက အာ႐ံုစိုက္လာသလုိ ၈၈ မ်ဳိးဆက္လုိ အဖဲြ႕အစည္းမ်ဳိးကလည္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ဥပေဒ မ်ားကို ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပဖို႔ လံုးပန္း ေနျခင္းမွာလည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ျပန္လည္ ရွင္သန္လာေစသည္ ဟု ဆုိရေပမည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုမွာ စဆဲြကတည္းက အတည္ျပဳသည္အထိ ျပည္သူမ်ားကို အခရာထားေသာ ဖဲြ႕စည္း ပံုမဟုတ္သလို စစ္အာဏာရွင္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူက လက္ခံျခင္းမရွိ ခဲ့ေပ။ ေသနတ္ျပၿပီး အတင္းဆႏၵ မဲေပး ခိုင္း၊ အတင္းအတည္ျပဳခိုင္းေသာ ဖဲြ႕စည္း ပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သူ ကမွ် လက္မခံႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို အင္အား ေတာင့္တင္းေသာ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခပ္ျပတ္ျပတ္ ေျပာလာေသာ အခါ ပတ္သက္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး သုေတသီမ်ား၊ အတိုက္အခံမ်ား ကလည္း ေျပာ ဆုိလာ ၾကသည္။ မၾကာေသးမီက ႏိုင္ငံေရး သုေတသီမ်ားက မိမိတုိ႔ သေဘာထား ေျပာဆုိမႈမ်ားကို ဖတ္လိုက္ ရပါ သည္။
စာေရးဆရာ ေက်ာ္၀င္းက ၂၀၀၈ ဖဲြ႕ စည္းပံုျပင္ေရးကိုသာ လက္ခံၿပီး အသစ္ ျပန္ဆဲြေရးကို လက္မခံႏိုင္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အသစ္ျပန္ဆဲြေရး ေတာင္းဆုိလွ်င္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္သြားႏိုငသည္ဟုလည္း စိုးရိမ္တႀကီး ေျပာဆုိ ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံ ေရးသိပၸံ ပညာရွင္တုိ႔ အျပင္ အတိုက္အခံ မ်ားထဲမွ စိုးရိမ္ေသာက အလြန္ႀကီးေသာ တခ်ဳိ႕ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ““ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မွာစိုးတယ္”” ဆုိေသာစကားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သံုးကာ ျပည္သူ လူထုကို ၿခိမ္းေျခာက္ လာခဲ့သည္။ ေနာက္ ေၾကာင္းျပန္သည္ဆုိသည့္ သေဘာမွာ စစ္တပ္က အာဏာ ျပန္သိမ္းမည္ ဆုိသည့္ သေဘာပင္။ ထုိစကား၏ အဓိပၸာယ္မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူၾကား အထင္အျမင္လဲြေအာင္ သပ္လွ်ဳိသည့္ စကားပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု၌ပါ ေသာ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔၏ အာဏာကို မထိရဲ ေအာင္ ေျပာေသာစကားလည္း ျဖစ္သည္။ စိတ္ဆုိးေအာင္ မလုပ္နဲ႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သြားလိမ့္မယ္ ဆုိေသာ အဓိပၸာယ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ထုိစကားမွာ စစ္အာဏာရွင္ အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ လက္ရွိမ်ားကို ႏွပ္ ေၾကာင္းေပးလိုက္ေသာ စကားလည္း ျဖစ္ သည္။ ယခုလည္း ထုိစကားမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ဆုိသူတုိ႔က တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေျပာဆုိလာၾက ေလသည္။ တခ်ဳိ႕က ႏိုင္ငံေရးကိုေလ့လာ သူမ်ား ဆုိသည့္ အတုိင္း ေလ့လာ႐ံုသာရွိၿပီး စစ္အာဏာရွင္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ သူတုိ႔ အက်ဳိးအတြက္သာ ေနထုိင္ခဲ့သည့္ စာအုပ္ႀကီး သမားမ်ားသာျဖစ္သည္။ ကိုေက်ာ္၀င္းတုိ႔မွာမူ ႏုိင္ငံေရး ျဖတ္သန္းမႈ အထိုက္ အေလ်ာက္ ရွိၿပီး စစ္အာဏာရွင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ လႊမ္းမိုးလာမွာကို ေၾကာက္ လန္႔ကာ အရာရာကို ေအးေအး ေဆးေဆး ျဖတ္သန္း လုိသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔သည္ သူတုိ႔ အာဏာရွင္ စနစ္ကို သက္ေသာင့္ သက္သာႏွင့္ သြားခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထုက ဆန္႔က်င္လာလွ်င္ သူတုိ႔သည္ ေအးေဆး စြာ မသြားႏိုင္။ ျပည္သူလူထုကလည္း ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ေအးေဆးစြာ သြားခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိလမ္း ေၾကာင္းကို မေရာက္ဘဲ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကိုသာ ျပန္ေရာက္မည္ဆုိလွ်င္ မျဖစ္ျဖစ္သည့္ နည္းျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကို ေရာက္ေအာင္ သြားေပမည္။

ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္သြားေရး၊ မသြားေရးမွာ မိမိတုိ႔ သေဘာ ဆႏၵအတုိင္း မျဖစ္ေပ။ အရာရာသည္ ေအးခ်မ္း စြာျဖင့္ ၿပီးဆံုးခ်င္ ၿပီးဆံုးႏိုင္သလုိ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းႏွင့္လည္း ေလွ်ာက္လွမ္း ခ်င္ေလွ်ာက္ လွမ္းရေပမည္။ ထုိသည္ကို သမိုင္းဖန္တီးမႈဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သလို ထုိသမိုင္း ဖန္တီးသူမ်ား ကလည္း လက္ခံက်င့္သံုးရေပ မည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု ျပင္ေရးကို ေျပာဆုိေနၾကသည့္ အသစ္ျပန္ေရး ဆဲြေရးထက္ ညိႇႏိႈင္းဖုိ႔လြယ္ေသာေၾကာင့္ ျပင္ေရးကို ေျပာေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးေသာ ဥပေဒမ်ားကို မျဖစ္မေနျပင္ေအာင္ ျပည္သူကေတာင္း ဆုိရမည္။ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အသက္ဆက္ ေပးႏိုင္ေသာ ဥပေဒပုဒ္မမ်ား အား ျပတ္ျပတ္ သားသား ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိရမည္။ အသစ္ေရးဆဲြသည္မွာ လြယ္ကူခ်င္လြယ္ကူႏိုင္သည္။ အေဟာင္းထက္ ေကာင္းခ်င္ ေကာင္းပါမည္။ သို႔ေသာ္ အေဟာင္းထဲမွ ျပင္ေရးကိုပင္ မႀကိဳက္ေသာ လက္ရွိ အာဏာရသူမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ေရးကို ေျပာေနရျခင္းျဖစ္၏။ ထုိျပင္ဆင္ ေရးကိုပင္ သူတုိ႔က ျငင္းဆုိ ေနၾကသည္။ ဥပမာ- ၅၉ (စ)လုိဥပေဒမ်ဳိး၊ ထုိဥပေဒမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတမျဖစ္ ေအာင္ တားဆီး ထားသည္။ ႐ိုး႐ိုးသားသား ထည့္သြင္းထားေသာ ဥပေဒမဟုတ္ ေၾကာင္း စစ္အာဏာရွင္မ်ား သေဘာ ေပါက္ၾကပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဏာမရေရး၊ တုိင္းျပည္ကို ဦးမေဆာင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ႏွစ္ ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္တြင္ မည္သို႔ အားထုတ္ခဲ့သည္ကို တစ္ကမၻာလံုးကပင္ သိၾကသည္။ သူတုိ႔လည္း ႐ိုးသား ရဲရင့္စြာေျဖ ၾကလွ်င္ ထုိသုိ႔ဟန္႔တားမႈမ်ဳိး ရွိသည္ကို ၀န္ခံရေပမည္။

အစိုးရိမ္ႀကီး ပါသည္ဆုိေသာ၊ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မလွည့္လုိေသာ ထုိပညာ ရွင္မ်ားအဖုိ႔ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ ေရး၊ မလွည့္ေရးမွာ ျပည္သူလူထုႏွင့္မဆုိင္၊ အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္လည္း မဆိုင္၊ NLD ႏွင့္လည္း မဆုိင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္လည္း မဆုိင္ေပ။ ျပည္သူလူထုလက္ထဲ သို႔ အာဏာမေပးခ်င္သူမ်ားသည္ အခ်ိန္ မေရြး ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ႏိုင္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ မေလွ်ာက္ ခ်င္သူမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္း ကို ျဖတ္ေတာက္ တားဆီးႏုိင္သည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုလည္း အသက္သြင္း ႏိုင္သည္။ တုိင္းျပည္တြင္ ဆူပူမႈမ်ားျဖစ္ ေအာင္လုပ္သူမ်ားမွာ ျပည္သူလူထုမဟုတ္၊ စစ္အာဏာရွင္ မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ အေရးအခင္းကို ပင္ၾကည့္၊ ဦးသန္႔ အေရးအခင္း၊ အလုပ္သမားအေရးအခင္း ကိုပင္ၾကည့္၊ မိႈင္းရာျပည့္ အေရးအခင္း၊ ၈၈ အေရးေတာ္ပံု၊ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ ေရးမ်ားကိုပင္ ၾကည့္ၾကည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ပခုကၠဴတြင္ မိမိဆႏၵကိုတင္ျပေသာ သံဃာအား ဓာတ္တုိင္တြင္ ႀကိဳးတုပ္ေနလွန္း ညႇဥ္းပန္းသည့္ ဘာသာကိုေစာ္ကား ေသာလုပ္ရပ္မ်ဳိး မည္သူေတြက စတင္ ခဲ့ပါသလဲ။ မခံမရပ္ႏိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို မည္သူေတြက ေစာ္ကားၿပီး ႐ိုက္ပုတ္ သတ္ျဖတ္ ခဲ့ပါသလဲ။ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မလွည့္ေရးကို စိုးရိမ္တႀကီး ေတာင္းဆိုေနသူမ်ားသည္ ေနာက္ ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ ပါဟု တုိက္တြန္း ေနသလုိ ျဖစ္ေနပါသည္။

အလုပ္သမားမ်ား၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခ လူတန္းစားအဖို႔ ဘာမွ ထူးျခားမလာေပ။ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵျပခြင့္ ရွိသည္ဆုိၿပီး လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပခဲ့လွ်င္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ သပိတ္ပဲြလို မီးေလာင္ဗံုးျဖင့္ အပစ္ခံရ၊ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ ေထာင္ထဲအထည့္ခံေနရသည့္ ကာလတြင္ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ ေနၿပီဟု မေျပာႏိုင္ေပ။ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ေရး၊ မလွည့္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီး ပြားေရး၊ လူမႈေရးမ်ားကို ေရွ႕ေၾကာင္းသို႔ သြားေနသည္ဆုိလွ်င္ ျပည္သူလူထုကလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ၾကေပ မည္။ လုပ္အားႏွင့္ လုပ္ခမမွ်တဘဲ အဖိအႏွိပ္ခံေနရေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ သပိတ္တုိက္ပဲြမ်ား၊ ခ႐ိုနီမ်ား အပါအ၀င္ စစ္တပ္ႏွင့္ ဦးပိုင္က သိမ္းထားေသာ လယ္ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ရယူလိုသည့္ လယ္သမားမ်ား၏ ေျမယာျပႆနာမ်ား ကို အစိုးရက ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ေျဖ ရွင္းေပးျခင္းမရွိ။ လယ္သမားမ်ား ဘက္မွ ကာကြယ္ေပးျခင္း မရွိ။ ထုိသို႔ ထူးျခားေသာ အေျခအေနမရွိသည့္ ေရွ႕ေၾကာင္းမသြားဘဲ ရွိေနေသာ အေနအထားတြင္ ေနာက္ ေၾကာင္း ျပန္မလွည့္ဖုိ႔ ေျပာေနသူမ်ား၏ စကားမွာ အလြန္စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းပါ သည္။ ယခုအခ်ိန္ ထူးျခားသည္ ဆုိသည္မွာ အေမရိကန္ အပါအ၀င္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားဖယ္ရွားလာ ျခင္းသာ ရွိသည္။ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ား ေရးခြင့္ရွိလာသည္သာ တစ္စံုတစ္ရာ ထူးျခားမႈဟု ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ စနစ္ႀကီးထြားေနျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲမဲြေတေနျခင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္မွာ တာရွည္ေနျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ သိသိသာသာ မထူးျခားေသာ တိုင္းျပည္ ၏ အေျခအေနကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ လွည့္မွာ စိုးေနသူမ်ားအဖုိ႔ ရယ္စရာပင္ ေကာင္းလွေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္မတည္ ၿငိမ္မႈကို ျပည္သူက ဖန္တီးျခင္းမဟုတ္၊ စစ္အာဏာရွင္ တုိ႔ကသာ ဖန္တီးျခင္းျဖစ္ ၏။ ထုိသုိ႔မျဖစ္ေအာင္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု ကို ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵအတုိင္း ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ျပင္ဆင္ေပးဖုိ႔ အခ်ိန္ေရာက္ ရွိေနပါသည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

ထင္လင္းဦး (Wisdom Villa)

ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္က ဒီမိုကေရစီခ်က္ခ်င္းရတာနဲ့ နတ္ျပည္တက္လို႔ မရေသးဘူးသူငယ္ခ်င္း " ဟု သမၼတ႐ံုး ၀န္ႀကီးဆို … ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ျပဴးျပဴးၾကီးနဲ႕ ဓါတ္ပံုၾကီးတစ္ပံုနဲ႕ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းစာမွာ ဖတ္ခဲ့ရပါတယ္ ။ အေတာ္လည္း သေဘာက်မိပါတယ္ ။ ေအာ္ ေတာ္ေတာ္ကို တရားက်စရာေကာင္းတဲ့သူေတြပါလားလို႕ ေတြးေတြးၿပီး အဲဒီလို၀န္ၾကီးမ်ိဳးေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ခ်င္နဲ႕ ေမာင္ထင္ လို႕လဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတိေပးမိရပါတယ္ ။

သူငယ္ခ်င္းဆိုတာက ခ်စ္ခင္ေသာစကားအနက္ပါတဲ့အတြက္ ဒီစကားလံုးကို ၀န္ၾကီးတစ္ေယာက္က သတင္း ေထာက္ ေတြကို သံုးစဲြေျပာဆိုသြားတာ အလြန္ႏွစ္သက္မိပါတယ္ ။ စာေရးသူလည္း ၀န္ၾကီးကို ဒီအသံုးအႏႈန္းေလးနဲ႕ ျပန္လည္ေျပာဆိုခ်င္တာေလးေတြ ေမးျမန္းခ်င္တာေလးေတြရွိပါတယ္ ။ ၀န္ၾကီးမင္း သူငယ္ခ်င္း ဖတ္မိမယ္လို႕လဲ ယံုၾကည္ပါတယ္ ။
က်ေနာ္တို႕ ျပည္သူေတြဟာ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုၾကီးမွာ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး ၊ လူ႕အခြင့္အေရးရရွိေရး ၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္း တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရရွိေရး ၊ အတြက္ အသက္ေသြးေခၽြးေတြ စေတးၿပီး တိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့ၾကတာဟာ ၀န္ၾကီးမင္းေျပာသလို နတ္ျပည္ခ်က္ျခင္းတက္ခ်င္လို႕မဟုတ္ရရိုးအမွန္ပါ ။ ျပည္သူေတြရဲ႕စည္းစိမ္ ဥစၥာကို ပိုးကနဲပက္ခနဲ သိမ္းယူအႏုၾကမ္းစီးခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရ ၊ ျပည္သူေတြရွာေဖြထားရတဲ့ ေခၽြးနည္းစာကို ေန႔ခင္း ေၾကာင္ေတာင္ ဓါးျပတိုက္သလို မတရားေငြစကၠဴေၾကညာတတ္တဲ့ ျပည္သူ႕ထမင္းအိုးရိုက္ခဲြတတ္တဲ့ မဆလ အစိုးရ ၊ ျပည္သူကို ပုဒ္ထီးပုဒ္မမ်ိဳးစံုနဲ႕ဖမ္းဆီးၿပီး ႏွိပ္စက္ကလူျပဳခဲ့တဲ့ မဆလအစိုးရ ကို က်ေနာ္တို႕ စြမ္းအားရွိသမွ်နဲ႕ ေတာ္လွန္ ျဖိဳဖ်က္ခဲ့ၾကတာပါ ။

မဆလ ပါတီၾကီး ၿပိဳလဲက်ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ စစ္အစိုးရက ပလႅင္ကိုယ့္ဘာသာေဆာက္ၿပီးကိုယ့္ဘာသာ နန္းတက္ခဲ့ တယ္ ။ ခဏခဏေျပာဖူးခဲ့သလိုပဲ ျပည္သူေတြမွာ ဒယ္အိုးထဲ ပူလွလို႕ ခုန္ခ်မွ မီးပံုထဲက်ရသလိုအျဖစ္မ်ိဳးနဲ႕ ၾကံဳခဲ့ရတယ္ ။ တိုင္းျပည္ကို ေခ်ာက္ထဲက်ေတာ့မယ့္လက္ႏွစ္လံုးအလိုကေန ကယ္တင္လိုက္တဲ့ တပ္မေတာ္အစိုးရဟာ ေနာက္လာတဲ့ ေမာင္ပုလဲ ဒိုင္း၀န္ထက္ကဲေတာ့တာပါပဲကလား ။ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္ကေန စစ္ဖိနပ္ေအာက္မွာ ျပားျပားေမွာက္ရေတာ့တာပါပဲကလား ။ ဘာဥပေဒ ဘာပုဒ္မမွမရွိ ပါးစပ္ထဲက ထြက္သမွ် ဥပေဒပုဒ္မလုပ္ၿပီး ျပည္သူကို ကၽြန္လို ႏြားလို သေဘာထား ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ၾကတာေတာ့ ျမန္မာသိ ကမၻာသိပါပဲဗ်ာ ။

အဲဒီလို စစ္အာဏာရွင္ဟာ ျပည္သူကို ေခါင္းမေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ရက္စက္ဖိႏွိပ္ရင္းနဲ႕ တိုင္းျပည္တစ္ရိုး သေ၀ထိုး ေအာင္ ဆိုးၾကခိုးၾကေတာ့တာပါပဲ ။ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တစ္လထက္တစ္လ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုင္းျပည္က ဆင္းရဲလာ ျပည္သူေတြက ဖြတ္ေက်ာျပာစုလာတဲ့အခ်ိန္မွာ အာဏာကို အပိုင္သိမ္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို သိမ္းၾကံဳးရယူလို႕ ကိုယ္က်ိဳးရွာခဲ့ၾကတယ္ ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႕ေတြပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြက သက္ေသခံေနပါတယ္ ။ ဟိုအရင္ လြတ္လပ္ေရးေခတ္နဲ႕ အဲဒီေနာက္ႏွစ္အေတာ္အတန္ၾကာ တပ္မေတာ္သားၾကီးေတြ လက္ရံုးဆန္႕တန္းၿပီး စစ္သားကြ ေသတာဘာဆန္းသလဲ ဆိုတဲ့ ၾကံဳး၀ါးခဲ့သံေတြဟာ စစ္သားကြ ခ်မ္းသာတာဘာဆန္းသလဲ လို႕ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါၿပီ ။ တပ္မေတာ္သားခ်င္း ဘယ္တိုက္ပဲြမွာ ဘယ္လိုအသက္စြန္႕ၾကိဳးပမ္း အမႈထမ္းတိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့တယ္ဆိုတာထက္ ဘယ္ရာထူး ဘယ္ဌာနမွာ ေနရာရထားသလဲ ၊ ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာေနၿပီလဲဆိုတာကို ဂုဏ္တုဂုဏ္ျပိဳင္လုပ္ၾကတဲ့ေခတ္ ေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ ။ GE တပ္က အရာခံဗိုလ္တို႕ တပ္ၾကပ္ၾကီးတို႕ေလာက္ကအစ တိုက္ၾကီးတာၾကီးေတြကို ေဆာက္လုပ္ေန ထိုင္ႏိုင္ၾကၿပီး အဲဒီေခတ္က သိန္း ၁၈၀၀ ေလာက္တန္တဲ့ လင့္ခရူဇာ ဆိုက္ဂနပ္ ကားၾကီးေတြကို ဒံုးခ်စီးႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ မည္သို႕လုပ္ၾကသည္မသိပဲ ၾကြယ္၀လာခဲ့ၾကခ်ိန္မွာ ျမန္မာျပည္သားအမ်ားစုကေတာ့ မနက္စာမနက္ ၊ ညစာည မနည္းရွာေဖြစားေသာက္ ၀မ္းေက်ာင္းရတဲ့ ဘ၀ေတြထဲမွာ စံုးစံုးျမဳပ္ေနခဲ့ၾကပါၿပီ ။

အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဒီမုိကေရစီလိုလားသူေတြဟာ ကိုယ္က်ိဳးရွာၿပီး ၿပည္သူေတြကို ဖိႏွိပ္တဲ့ စစ္အစိုးရကို အျမဲဆန္႕က်င္ေနခဲ့ၾကပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ မေက်နပ္လို႕ထခ် .. ေအာက္က ဆိုတာလိုပဲ လက္နက္နဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စစ္အစိုးရကို အပ္တိုေတာင္မပါပဲ ဆန္႔က်င္ရတာဟာ အျမဲရံႈးနိမ့္ခဲ့ရတာပါပဲ ။ အစိုးရကို ဆန္႕က်င္တဲ့စာတစ္ေစာင္ စာတစ္ရြက္နဲ႕ ဖမ္းဆီးမိရင္ ေထာင္ဒဏ္ အနည္းဆံုး ၁၅ နွစ္ပါ ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေထာင္ဒဏ္ေတြ ၊ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းဒဏ္ေတြဟာ ျပည္သူေတြကို ဒီမိုကေရစီအလင္းေရာင္ ထြန္းလင္းေပးခ်င္တဲ့ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕သူေတြကို ေနာက္တြန္႕ ေၾကာက္ရံြ႕သြားေစ ေအာင္ေတာ့မတတ္စြမ္းႏိုင္ခဲ့ပါဖူး ။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ တိုင္းျပည္လဲ ျဖဴကာျပာကာက်လို႕ စက္ထဲက ထြက္လာတဲ့ ၾကံဖတ္လို ဘာမွ ထပ္ညွစ္ စရာမက်န္ေတာ့တဲ့အခ်ိန္ ၊ ကိုယ္ေတြလည္း တစ္သက္စာမက သားစဥ္ေျမးဆက္စားမကုန္ ျဖဳန္းမကုန္ေအာင္ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာသြားၾကတဲ့အခ်ိန္ ၊ ျပည္သူေတြဘက္က ဆန္႕က်င္မႈေတြကလည္း အဆက္မျပတ္ေပၚေပါက္လာခ်ိန္ ၊ ႏိုင္ငံ တကာမွာလည္း အျမင္မလွေတာ့တဲ့အခ်ိန္ ၊ အဲဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာၾကီးကို ေနာက္ ခ်န္တပ္ထားလို႕ ထြက္ေတာ္မူနန္းက ခြာခဲ့ပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ စစ္အာဏာရွင္တို႕စီမံထားခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု ဘီလူးရုပ္ကေတာ့ အသက္၀င္ၿပီး ျပည္သူေတြကို ဆက္လက္ျခိမ္းေခ်ာက္ေနခဲ့ပါၿပီ ။ ဒီဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႕ ႏိုင္ငံေရး တည္ျငိမ္မႈကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါမလဲ ။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဘယ္လို တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါမလဲ ။ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ေရးနဲ႕ ႏိုင္ငံသားတို႕ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကို ဘယ္လို ျပန္လည္ေထာင္ႏိုင္မတ္ႏိုင္ပါမလဲ ။

ဒါေတြဟာ ျပည္သူေတြ ဒီမိုကေရစီကို ဘာေၾကာင့္ေတာင္းဆိုတာလဲ ။ ဘာေၾကာင့္ဒီမိုကေရစီကိုရခ်င္တာလဲ ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ ။ ဒါကိုသူငယ္ခ်င္းမသိမွာစိုးလို႕ ျပန္လည္ေျပာျပတာပါ ။
ျပည္သူေတြက စစ္အစိုးရကို လက္စားေခ်ေရး တံု႕ျပန္ေရးကို ေတာင္းဆိုေနတာမဟုတ္ပါဖူး ၊ စစ္အစိုးရရဲ႕ အေငြ႕အသက္ေတြ ကင္းစင္ခ်င္တာပါ ။ တိုင္းျပည္မွာ ျပည္သူသည္သာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုတဲ့ မူရင္း အေျခအေနကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခ်င္ေနၾကတာပါ ။ ဘာအညိႈးဘာအေတး ဘာအာဃာတမွ် မထားၾကပါဖူး ၊ အလြန္နာက်ည္းခံျပင္းၾကေပမဲ့ တိုင္းျပည္ေကာင္းဖို႕ တစ္ခု တည္းကို ေရွးရႈၿပီး အတိတ္ျဖစ္ရပ္ဆိုးေတြကို သင္ပုန္းေခ် လိုက္ၾကဖို႕ အသင့္ရွိေနၾကပါတယ္ ။ အဲဒါကိုလည္း အေလးအနက္သိထားေစခ်င္ပါတယ္ ။
ဒါေပမဲ့ ေခ် (ဂ်ီ) အီး ေခ်လန္႕ ဆိုသလိုပဲ ကို္ယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အတိတ္က အေၾကာင္းေတြက ကိုယ့္ကို ေျခာက္လွန္႕ေနၿပီး ငါတို႕အာဏာကိုစြန္႕လႊတ္လိုက္ရင္ ငါတို႕အတြက္ အႏၱရယ္ျဖစ္မွာလား ဆိုတဲ့ စိတ္နဲ႕ ျပည္သူေတြ ျပန္လည္ရသင့္ခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႕အာဏာကို အခုထိခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာ ၊ လက္မလႊတ္တာ ၊ တပ္မေတာ္ဆိုတဲ့ အမည္နာမနဲ႕ ဘာမွမသက္ဆိုင္ပဲ ႏိုင္ငံေရးမွာပါ၀င္ပတ္သက္ေနတာကေတာ့ မလိုလားအပ္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုဆီကို တြန္းပို႕ေနသလိုျဖစ္ေနပါတယ္ ။ ဒါဟာ အနာဂတ္တုိင္းျပည္အတြက္မေကာင္းသလို တပ္မေတာ္အတြက္လည္း မလွပတဲ့ သမိုင္းတစ္ခုကို ေရးေနသလိုျဖစ္ေနပါတယ္ လို႕ အေလးအနက္သတိေပးခ်င္ပါတယ္ ။

သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန (၃) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးစင္တာ တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့စကားေတြထဲမွာ ' ဆႏၵျပခ်င္ရင္ ခြင့္ေတာင္းၿပီးျပေပါ့။ ဒါက ႏိုင္ငံတကာကိုၾကည့္။ အေမရိကားမွာ ဘယ္လိုလဲ။ အဂၤလန္မွာေရာ။ စင္ကာပူမွာ ဘယ္လိုျပလဲ။ ဗန္ေကာက္မွာ ဘယ္လိုလဲ။ ဒီလိုၾကည့္ၿပီးမွ ခ်ိန္ဆၿပီး လုပ္ရမွာေပါ့ လို႕ သူငယ္ခ်င္း ေျပာခဲ့တာကို စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းစာမွာဖတ္ရပါတယ္ ။ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ဆိုတာကို ဘာျဖစ္လို႕ ခ်ဳပ္ထားကိုင္ထားခ်င္ရတာလဲ ၊ ဦးစိုးသိန္း အဲဒီလို စကားေျပာ သြားတာကို မေက်နပ္လို႕ဆႏၵျပခ်င္တာ ခ်က္ျခင္းမျပရပဲနဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံၿပီး မွ ဆႏၵျပရမယ္ ဆိုတာသဘာ၀ က်သလား ။ အဲဒီလို မေက်နပ္တာကို ဆႏၵျပဖို႕ မေက်နပ္ခ်က္ကိုမ်ိဳသိပ္ၿပီး ရက္ (၂၀) ထိုင္ေစာင့္ေနရဦးမွာလား ။ ဆႏၵျပဖို႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံတိုင္းေကာ သက္ဆိုင္ရာဆိုတဲ့ သူေတြက ေရွာေရွာရႈရႈခြင့္ျပဳေပးေလ့ရွိသလား ဆိုတာ ေတြကိုေမးခ်င္ပါတယ္ ။ အထူးသျဖင့္ေမးခ်င္တာကေတာ့ လူၾကီးမင္းတို႕ရဲ႕ အစိုးရလက္ေအာက္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕ အစည္းအဆင့္ဆင့္ဟာ လူၾကီးမင္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားတဲ့ အေမရိကားတုိ႕ ၊ အဂၤလန္တို႕ ၊ စကၤာပူတို႕ ၊ ဘန္ေကာက္ (ထိုင္း) တို႕ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ေတြလို အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေသာ အမႈထမ္းအရာထမ္းေတြပါ လို႕ လူၾကီးမင္းအာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ပါသလား ဆိုတာပါပဲ ။ အဲဒီေမးခြန္းေတြ ကို သတင္းေထာက္ေတြကေနတစ္ဆင့္ ဒါမွမဟုတ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြေလးတစ္ခုျဖစ္ျဖစ္က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ေျဖေပးေစခ်င္မိပါတယ္ ။
ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္တာကေတာ့ ေခါင္းစဥ္အျဖစ္ေတာင္ တပ္ေပးထားရတဲ့ စကားခြန္းကိုပါပဲ ။ လူၾကီးမင္းက ဒီမိုကေရစီ ခ်က္ခ်င္းရတာနဲ႔ နတ္ျပည္တက္လို႔ မရေသးဘူး သူငယ္ခ်င္း 'လို႕ သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္ ။ ဒီမိုကေရစီရတာနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ နတ္ျပည္ခ်က္ျခင္းတက္လို႕မရဖူးဆိုတာ ေကာင္းစြာ နားလည္ပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ ငရဲျပည္ကေတာ့ ခ်က္ျခင္းလြတ္သြားမွာ အေသအခ်ာပါပဲ ။

၀န္ၾကီးမင္းတို႕ေတြရဲ႕ ေစာင့္မမႈ ကယ္တင္မႈေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ျပည္သူေတြ ငရဲက်ေနခဲ့ရတာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ရွိခဲ့ပါၿပီ ။ စစ္ဖိနပ္ေအာက္တြင္ ငရဲက်ျခင္း ေငြရတုအထိမ္းအမွတ္ေတာင္က်င္းပလို႕ရေနပါၿပီ ။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ သယံဇာတဟူသမွ်ကို ဒို႕ဘိုးဘြားအေမြအႏွစ္ ဆိုၿပီးခင္ဗ်ားတို႕ပဲ အပိုင္စီးခဲ့ၾကလို႕ ျပည္သူေတြမွာ ျမင္သာျမင္ရမစားရ၍ ေတာကျပိတၱာျဖစ္ေနခဲ့ရတာ ရာစုႏွစ္တစ္စိတ္ရွိခဲ့ပါၿပီ ။ က်ဴပ္တို႕အဲဒီဘ၀က လြတ္ခ်င္လွပါၿပီ ။ အဲဒီဘ၀က လြတ္ေျမာက္ဖို႕ ဒီမိုကေရစီကို က်ဳပ္တို႕တိုက္ပဲြ၀င္ေတာင္းဆိုေနရတာပါ ။ အဲဒါေလးကို ခင္ဗ်ားတို႕ သေဘာေပါက္ နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္ ။ က်ဴပ္တို႕အတြက္နတ္ဘံုနတ္နန္းကို က်ဳပ္တို႕ဘာသာတည္ေဆာက္ပါမယ္ ။ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ လုပ္ခြင့္ရခဲ့တာေတာင္ တိုင္းျပည္အတြက္ဘာတစ္ခုမွ ေကာင္းေအာင္မလုပ္ႏိုင္တဲ့ ခင္ဗ်ားတို႕ကို က်ဳပ္တို႕ အယံုအၾကည္မရွီသလို ခင္ဗ်ားတို႕အလိုက်ေရးဆဲြထားတဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုလည္း က်ဴပ္တို႕အလိုမရွိဖူး လို႕ အတိ အလင္းေျပာလိုပါတယ္ ။ ျပည္သူေတြ ငရဲက လြတ္ေျမာက္ဖို႕အတြက္ ခင္ဗ်ားတို႕ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒဆိုတာၾကီးကို ထမ္းပိုးသယ္ေဆာင္ၿပီးေနရာမွန္ကိုျပန္ၾက ဖို႕ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္ … သူငယ္ခ်င္း ။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ေျပာႀကားေသာ မိန္႔ခြန္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ ဇိုနမ္းဇမ္ေက်းရြာတြင္ေျပာႀကားေသာမိန္႔ခြန္း


D WAVE

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.