04/07/14

၁။ ႏိုင္ငံတခုတြင္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ ဤအာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းသံုးရပ္တို႔သည္ တခုကိုတခုလႊမ္းမိုးမႈမရွိဘဲသီးျခားလြတ္လပ္ေနခဲ့လွ်င္ ထိုတိုင္းျပည္သည္ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္လာသည္။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာသံုးေခ်ာင္းေထာက္ ပံုစံ လိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားစီရင္ေရးကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရွိသည့္အစိုးရကလႊမ္းမိုးထားသည္။ တရားသူၾကီးမ်ားက ဥပေဒမဲ့လူ႔အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုသူမ်ားကို အစိုးရက မုန္းလွ်င္မုန္းသလိုေထာင္ခ်ေနၾကသည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္လည္း အာဏာရပါတီလက္ထဲတြင္ရွိသည္။ ျပည္သူအက်ိဳးျပဳဥပေဒမ်ားကို အာဏာရပါတီဝင္မ်ားက ပိတ္ပင္ေနၾကသည္။ ဥပေဒျပဳေရးတြင္လည္းအာဏာရပါတီကလႊမ္းမိုးထားသည္။

၂။ ႏိုင္ငံတခုတြင္ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ ထိုလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာျဖင့္ ရပ္တည္ျပီး တပ္ဖြဲ႔တဖြဲ႔သည္ အျခားတပ္ဖြဲ႔တဖြဲ႔ကိုလႊမ္းမိုးထားမႈမရွိဘဲ ရပ္တည္ေနႏိုင္ခဲ့လွ်င္။ ၾကည္းတပ္ဦးစီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး၊ ေရတပ္္ဦးစီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး၊ ေလတပ္္ဦးစီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သံုးဦးတို႔သည္ပါဝါတူမ်ား အျဖစ္ထားႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ၾကည္းတပ္ မွ အာဏာသိမ္းမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေရတပ္၊ေလတပ္မွ ထိန္းထားျပီး ျပည္သူ႔ဖက္မွ ရပ္တည္ ႏိုုင္သည္။ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၾကည္းတပ္မွတပ္မေတာ္တခုလံုး ၾကည္းေရေလ အားလံုးကို လက္ဝါးၾကီးအုပ္ထားသျဖင့္ မတရားမႈကိုသိေသာ္္လည္း ပညာတတ္မ်ားသာဝင္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ေရတပ္ႏွင့္ ေလတပ္တို႔ သည္ ၾကည္းတပ္မွ ဗိုလ္က်စိုးမိုးမႈကိုခံေနရျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံၾကီး စစ္ကြ်န္ဘဝမွ မထြက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ ထိုတပ္မ်ား ၏ ဦးစီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ တဦးကိုတဦးမည္သူကမွ်လႊမ္းမိုးမႈမရွိရန္လိုသည္။ ထိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ ျပည္သူက လြတ္လပ္စြာေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ အရပ္သားသမတကိုသစၥာခံ၍ ထိုသမတ ကသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္ဟုလက္ခံျပီးအမိန္႔ကိုလိုက္နာရမည္။ သမတကသာၾကည္း၊ေရ။ေလ ဦးစီးခ်ဳပ္ မ်ား ကိုခန္႔အပ္ခြင့္ရွိရမည္။ တပ္အားလံုးကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးဆိုသည္ ရွိရန္မလို တပ္ခ်ဳပ္ ဆိုသည္ မွာ အာဏာရွင္ေပါက္စကိုေမြးဖြါး ေစသည့္မ်ိဳးေစ့ျဖစ္သည္။

အထက္္ပါလုပ္ငန္းၾကီးႏွစ္ရပ္ကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါကျမန္မာႏိုင္ငံတြင္စစ္အာဏာရွင္မ်ားေပၚေပါက္လာမည့္ေဘးမွကာကြယ္ႏိုင္ျပီး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္လည္းခိုင္ျမဲလာမည္မလြဲေခ်။

ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (၇၄ မ်ိဳးဆက္)

update news ..ေပ်ာက္ဆံုးေလယာဥ္ MH370 ရဲ႕ Black Box ရွာေတြ႕ဖို႔ နီးစပ္လာပါျပီ။

တရုတ္သေဘၤာ အျပင္ ၾသစေတးလ်သေဘၤာကပါ ေနာက္ထပ္ အခ်က္ျပမႈ ၃ ခု ထပ္ျပီး လက္ခံရရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Black Box ရဲ႕ ေနရာအတိအက် နီးပါး သိရျပီမုိ႔ ရွာေဖြဆယ္ယူေရးေတြ ပုိလုပ္ေနၾကပါျပီ..
..........................................................

လြန္ခဲ့ေသာ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ကတည္းက ခရီးသည္ ၂၃၉ ဦးႏွင့္အတူ ပေဟဠိဆန္စြာျဖင့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ မေလးရွားေလေၾကာင္းလိုင္း ေလယာဥ္အမွတ္ MH370 ေလယာဥ္၏ ပ်ံသန္းမႈမွတ္တမ္း Black Box မွဟု ယူဆရေသာ အခ်က္ျပမႈတစ္ခုကို အိႏိၵယ သမုဒၵရာအတြင္းမွ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး သေဘၤာတစ္စင္းက ဖမ္းယူရရွိခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အခ်က္ျပမႈမွာ Black Box မွ ေသခ်ာလွ်င္ပပ္ သီတင္းပါတ္ အနည္းငယ္ၾကာမွသာ ဆယ္ယူရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေတးလ် ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး Mr Johnston က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း SkyNews မွ သိရသည္။

အဆိုပါ Black Box စနစ္အတြင္းမွ ဘက္ထရီစနစ္မွာ ေလယာဥ္ပ်က္က်ျပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း၌သာ အလိုအေလွ်ာက္ အခ်က္ေပးႏုိင္သျဖင့္ ျမန္ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္ေရးမွာ အေရးၾကီးလ်က္ ရွိေနသည္။

Black Box ကို အေကာင္းအတုိင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါလ်င္ ေလယာဥ္မပ်က္က်မီ ေလယာဥ္အတြင္း မည္သည့္ ျပႆနာ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပန္လည္ ရွာေဖြသိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ၾကက္ဥအေရာင္တိမ္ေတာင္သဖြယ္မင္းေရးက်ယ္ ဆိုသည့္အတိုင္း လြတ္လပ္ၿပီးေခတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသည္လည္း ပရိယာယ္ေ၀ွ၀ွစ္ မ်ားအၾကား နစ္ခ်ည္ျမဳပ္ခ်ည္ျဖစ္ေနသည္မွာ ယေန႔ထက္တိုင္ျဖစ္သည္။ ထိုထို နစ္ခ်ည္၊ ျမဳပ္ခ်ည္၊ ဆိုးခ်ည္၊ ေကာင္းခ်ည္ ႏိုင္ငံေရးပေယာဂတို႔သည္ ကူးစက္လြယ္သည့့္အေလ်ာက္၊ အကယ္စင္စစ္ ႏိုင္ငံေရးဗိုင္းရပ္စ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးဗိုင္းရပ္စ္မ်ားႏွင့္အတူ၊ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ားတပ္ထားေသာ၊ ႏိုင္ငံေရးေမွာင္ရိပ္ခုိေနေသာ ပူးသတ္မည့္သူမ်ားကလည္း လူထုေခါင္းေဆာင္အပါးတြင္ ခစားလ်က္ရွိၾကသည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ ထိုထို ႏိုင္ငံေရးဗိုင္းရပ္စ္မ်ား၊ ပူးသတ္သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၊ လက္တြဲျဖဳတ္ႏိုင္မွသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေရွ႕ခရီးသည္ ေခ်ာေမြ႕မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးဗိုင္းရပ္စ္မ်ား ႏွင့္ ပူးသတ္သူမ်ားသည္ ပရိယာယ္ႂကယ္၊ မာယာမ်ားၿပီး၊ သူ႔လူကိုယ့္ဘက္သားအျဖစ္ ပိပိရိရိ ရွင္သန္တတ္သူ မ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ မည္သည့္ေခါင္းေဆာင္ကိုမဆို ဖ်က္ဆီးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ အထူးတပ္သားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ေခါင္းေဆာင္ကိုအႀကိဳက္ေဆာင္၊ အလိုက္အထိုက္ေျပာ၊ လိုသည္ထက္ပိုခ်ီးမြမ္းစကားဆို၊ ကိုယ္တိုင္အရည္အခ်င္းျပည့္ေသာပံုစံဖမ္း၊ ေခါင္းေဆာင္ေရွ႕မွာ ျပာယာခတ္ျပ စသည္ စသည္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးဗိုင္းရပ္စ္မ်ား ႏွင့္ ပူးသတ္သူမ်ား၏ ဗ်ဴဟာအခင္းအက်င္းမ်ားထဲမွတစ္ခ်ဳိ႕ျဖစ္သည္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ကို ေထာင္အက်ဥ္း သို႔မဟုတ္ အိမ္အက်ဥ္းခ်ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးထံုကူးသည့္သေဘာသက္ေရာက္ခဲ့သည္ကို သေဘာ ေပါက္သည့္အေလ်ာက္၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ပြတ္တိုက္ပစ္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရာမွ ဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ပူးသတ္မည့္သူမ်ား အသံုးတည့္ပံုကို သိျမင္ လာၾကသည္။ က်ည္ဆံမလို၊ မီးခိုးမထြက္၊ အသံတိတ္ ပူးကပ္တိုက္ခိုက္မည့္သူမ်ားကို စနစ္တက်ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ၿပီး၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အနီးဆံုးေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ပို႔ေဆာင္တတ္ၾကသည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ မိမိဘက္ေတာ္သားမ်ားအနက္၊ ႏိုင္ငံေရးဗိုင္းရပ္စ္မ်ားႏွင့္ ပူးသတ္မည့္သူမ်ားကို သီးျခားခြဲထုတ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။

လူထုေခါင္းေဆာင္၏ အတြင္းစည္းကို စနစ္တက်တည္ေဆာက္ႏိုင္မွသာ၊ ႏိုင္ငံေရးဗိုင္းရပ္စ္မ်ား၊ ပူးသတ္သူမ်ားအပါအ၀င္ အတြင္း၊ အျပင္ ႏိုင္ငံေရးေဘးပေယာဂမ်ားမွ ကင္းေ၀းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား ႏွင့္ ပူးသပ္သူမ်ားသည္ ပါးရည္နပ္ရည္အလွ်ံပယ္ၾကသည့္အေလ်ာက္၊ ဘယ္ေကြ႕ကိုဘယ္တက္ႏွင့္ေလွ်ာ္ရမည္ကို ႀကိဳသိၿပီးသူမ်ားျဖစ္သည္။ အတြင္းစည္း၀င္မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ဗိုင္းရပ္စ္ သို႔မဟုတ္ ပူးသပ္သူ ျဖစ္မွန္းမသိ၊ ျဖစ္ေနတတ္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အသံုးခ်ခံျဖစ္ေနတတ္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေကာင္းစြာသတိျပဳဆင္ျခင္သင့္သည္။

ပူးသတ္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးဗိုင္းရပ္စ္ထက္ပင္ ပိုမိုေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းသည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္အနီး၀န္းက်င္တြင္ ပူးသတ္သူ မ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ သူတို႔သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အထူးေလ့က်င့္ထားသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ပရိယာယ္မ်ား၊ ဗ်ဴ ဟာမ်ားကိုလည္း ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ႏွံ႔စပ္သူမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္၏ ၾသဇာအရွိန္အ၀ါကိုေလာင္းရိပ္ခိုလ်က္၊ အနီးကပ္ သူ႔လူကိုယ့္ ဘက္သားအျဖစ္ ပိပိရိရိအလုပ္လုပ္တတ္သူမ်ားျဖစ္သည္ကိုလည္း မ်က္ေျခမျပတ္သင့္ပါ။ ပူးသတ္ျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လူထုေခါင္းေဆာင္ အေပၚ ပညာတတ္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ အလယ္အလတ္အလႊာမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို ပြန္းပဲ့ေစရန္ ပထမျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္း ေအာက္ေျချပည္သူ လူထုထဲတြင္လည္း လူထုေခါင္းေဆာင္အေပၚ ေထာက္ခံမႈက်ဆင္းလာေအာင္ စိမ့္၀င္စည္း႐ုံးၾကမည္၊ ပူးသတ္ၾကမည္မွာမုခ်ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ ေဖ့စ္ဘုတ္ ႏွင့္ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ကို ေလာ္ဘီလုပ္ေနေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားရွိသကဲ့ သို႔၊ တိုက္ခိုက္အပုပ္ခ်ေနေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ တိုက္ခိုက္အပုပ္ခ်ေနေသာစာမ်က္ႏွာမ်ား၏ ေရးသားတင္ျပခ်က္မ်ားကို ကြဲကြဲျပားျပားသိျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ကို ေလာ္ဘီလုပ္ေနသည့္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အသြားႏွစ္ဖက္ရွိသူမ်ား၊ သူ႔လူကိုယ့္ဖက္သား မ်ား၊ သူလွ်ဳိမ်ား၊ ဒလန္မ်ား၊ ပူးသတ္သူမ်ားလည္း အသြင္ယူပါ၀င္ေနတတ္သည္ကို သတိရွိရွိေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

သူလွ်ဳိ၊ ဒလန္၊ ပူးသတ္သူတို႔သည္ အစဥ္အလာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ကို အလြန္အမင္းခ်စ္ျပ၊ ေလးစားျပ၊ စာဖတ္သူမ်ားအျမင္ကတ္ေလာက္ေအာင္ ေရးျပ၊ ေျပာျပ၊ ကာကြယ္ျပတတ္ၾကသည့္အသြင္မ်ားကိုလည္းျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ သာမန္ထက္ပိုၿပီး၊ ေလးစားျပ၊ ခ်စ္ျပေနသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးဗိုင္းရပ္စ္မ်ားျဖစ္ႏုိင္သည္ကို အထူးအေလးထားေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္သည္။ အမည္၀ွက္အမ်ဳိးမ်ဳိး အသံုးျပဳျခင္း၊ လူထုေခါင္းေဆာင္၏ အလြယ္တကူရယူႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို အြန္လိုင္းေပၚ သို႔မဟုတ္ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚတြင္ ပို႔စ္တင္ျခင္း၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ဆက္စပ္ဓာတ္ပံုမ်ားေအာက္တြင္ အျခားသူမ်ားျမင္လွ်င္ အထင္အျမင္လြဲႏိုင္ေသာစာသားမ်ား ေရးသားျခင္းတို႔ကို ျမင္ေတြ႕ရ ေသာအခါ ပူးသတ္ေနေရာ့သလားဟုပင္ သံသယစိတ္ပြားမိသည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္ကို ေလာ္ဘီလုပ္ေနေသာအုပ္စုထဲမွ သူလွ်ဳိ၊ ဒလန္၊ အတြင္းလူ မ်ားသည္ လူထုေခါင္းေဆာင္အေပၚ လူထုေထာက္ခံမႈေလ်ာ့ပါးလာေအာင္ မသိမသာ၊ သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ လုပ္တတ္သည့္နည္းတူ၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ ကို မိုးမႊန္ေအာင္ ခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္ၿပီး အျခားသူမ်ား အျမင္ကတ္ေအာင္လည္း လုပ္တတ္သည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ကို ခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္ေနသူမ်ား၊ ေလာ္ဘီလုပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိသည့္အျပင္၊ အမည္၀ွက္မ်ားခံလ်က္၊ ေရးသားကာ၊ အလြန္အမင္းေလာ္ဘီလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပူးသတ္သူမ်ားျဖစ္ေနမည္လား ဟုသံသယပြားမိျခင္းျဖစ္သည္။

အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၏ လြတ္လပ္စြာေရးသားမႈမ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ၊ အဆိုပါစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေရးသားမႈမ်ားသည္ ေကာင္းေကာင္း၊ ဆိုးဆိုး လူထုေခါင္းေဆာင္အား တိုက္႐ုိက္ကိုယ္စားမျပဳသည္ကို နားလည္ရန္ လိုအပ္သည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္၏ တရား၀င္အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတို႔သည္သာ တရား၀င္အတည္ျပဳႏိုင္မည့္ သတင္းအရင္း အျမစ္ျဖစ္သည္။

တရား၀င္အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာ သုိ႔မဟုတ္ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေသာ ေန႔စဥ္သတင္း မ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တင္ေပးႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။
အမည္၀ွက္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳလ်က္ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာ သို႔မဟုတ္ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အလြန္အကၽြံခ်စ္ျပ၊ ေလးစားျပ၊ ေထာက္ခံျပေနသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အေရးအသားအရာ၌ ႏိုင္ငံေရးဗုိင္းရပ္စ္မျဖစ္ေအာင္၊ ပူးသတ္သူမ်ားမျဖစ္ ေအာင္ သတိႏွင့္ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ ေရးသားၾကရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚတြင္ မိမိတို႔၏ေရးသားခ်က္မ်ား၊ မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ကို ထိခိုက္နစ္နာေစ လာႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုအတြင္း အထင္အျမင္လြဲလာႏိုင္ျခင္းတို႔ကို သတိႀကီးႀကီးထား ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုပါသည္။ ေလာ္ဘီအသြင္ ယူထားေသာ သူလွ်ဳိ၊ ဒလန္၊ ပူးသတ္သူမ်ားအတြက္မူ ေျပာစရာစကားရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးနည္းထံုးဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အညီ သတင္းယူ၊ ပူးသတ္ၾကဦးမည္သာျဖစ္သည္။

နိဂံုး
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ကို ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား၊ ျပည္သူလူထုအၾကား အထင္အျမင္လႊဲမွားေအာင္ တလြဲ၀ါဒ ျဖန္႔ ပူးသတ္သူမ်ား အနီးဆံုးေနရာတြင္ မရွိသင့္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚတြင္ အလြန္အကၽြံခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္ၿပီး၊ ေရးသင့္မေရးသင့္စဥ္းစား မႈနည္းကာ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးကအစ ဒေရာေသာပါးခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳမႈမ်ားကို ဆင္ျခင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္အနီးတြင္ ႏိုင္ငံေရးဗိုင္းရပ္စ္ မ်ား၊ ပူးသတ္သူမ်ား ကင္းႏိုင္သမွ်ကင္းေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေနသည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။

ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း
၃၊ ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.