04/09/14

photo..Eleven Media Group
(၁) သတင္းမီဒီယာဥပေဒအတည္ျပဳၿပီးခ်ိန္တြင္ DVB သတင္းေထာက္ ကိုေဇာ္ေဖ(ခ)သူရသက္တင္ ကို ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ ၀တၱရားေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားျဖင့္ မေကြးတရား႐ံုးက ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းသည္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို တုိက္႐ိုက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္မွ ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္သည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ အခန္း(၃) အပိုက္ခြဲ ၄ (ခ)တြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း သိခြင့္ရွိေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို က်င့္၀တ္စည္းကမ္း ႏွင့္အညီစံုစမ္းေဖၚထုတ္ေရးသားခြင့္ႏွင့္ သတင္းထုတ္လႊင့္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုကိစၥသည္ သတင္းလြတ္လပ္စြာ ရယူခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ပါသည္။
အစိုးရရံုးအေဆာက္အဦးကို က်ဳးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈ ၀တၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈမဟုတ္ဘဲ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူခြင့္အေပၚၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လိုေသာေၾကာင့္ အေၾကာက္ တရားျဖင့္ ကန္႔သတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ DVB သတင္းေထာက္အေပၚ တရားစီရင္ျခင္းသည္ မွ်တသည့္ တရားစီရင္မႈ မရွိျခင္းကို ယခုျဖစ္ရပ္က သက္ေသျပလွ်က္ရွိသည္။ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလူမႈ အဖြဲ႕အစည္းတြင္သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္သည္ အေရးပါၿပီး မ႑ိဳင္သံုးရပ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရသည့္ စတုတၳမ႑ိဳင္၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။
(၂) ယခုျဖစ္စဥ္သည္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာသတင္းရယူခြင့္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကိုေဇာ္ေဖတစ္ဦးတည္း ကိုသာမဟုတ္ဘဲ သတင္းသမားမ်ားအားလံုးကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု
ယူဆသည္။
(၃) ၿပီးခဲ့သည့္ဒီဇင္ဘာလကလည္း Eleven Media Group မွ အမ်ိဳးသမီး သတင္းေထာက္တစ္ဦးကို ပိုင္နက္ က်ဴးလြန္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ သံုးလခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၎ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ယခု DVB သတင္းေထာက္ ျဖစ္စဥ္တုိ႔တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းရယူရန္ႀကဳိးစားေသာ မီဒီယာသမားကို သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒ ျဖင့္မဟုတ္ဘဲ ရာဇ၀တ္မႈပုဒ္မမ်ားတပ္ကာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္
သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။
(၄) ယခုကဲ့သို႔လုပ္ရပ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အဂတိလုိက္စားမႈ ပေပ်ာက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု အစိုးရကေျပာဆုိေနေသာ္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈေဖာ္ထုတ္ရန္ႀကိဳးစားသည့္ မီဒီယာမ်ားကို အစုိးရ ဌာန မ်ားကပင္ ျပန္လည္တရားစြဲဆုိျခင္းသည္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္သည့္နည္းတူ ျပည္သူအမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္သိရွိပိုင္ခြင့္ကို
လည္း ထိပါးရာေရာက္သည္ဟု ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္က ႐ႈျမင္သည္။
(၅) လြတ္လပ္သည့္သတင္းမီဒီယာမရွိဘဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ မည္မဟုတ္ဟု ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္က ယံုၾကည္ပါသည္။ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္သည္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏႇင့္ သတင္းသမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရႇာက္ရန္ ရည္ညႊန္းဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကြန္ရက္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ သတင္းေထာက္ကိုေဇာ္ေဖျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ေတာင္းဆုိပါသည္။
______________________________
- ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ - (9-4-2014)

ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္မွာလား၊ သတင္းစာ တစ္ေစာင္မွာလား မသိ။ ဟိုတေလာက ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ဖတ္လိုက္ရတယ္။ ႐ုပ္ရွင္႐ံုထဲမွာ လူတခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို မတ္တပ္ ထရပ္ၿပီး အေလးမျပဳတဲ့ အေၾကာင္း ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံကို ႐ိုေသေလးစားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးထားတာပါ။ ကိုယ္တိုင္လည္း ဟိုတေလာက Junction Square က Mini Theatre ႐ုပ္ရွင္႐ံုမွာ ႐ုပ္ရွင္ သြားၾကည့္ေတာ့ ဒီလို အေလးမျပဳဘဲ ထိုင္ေနတဲ့ လူေတြရွိလား အကဲခတ္ ၾကည့္မိပါတယ္။ ဟုတ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ လူငယ္ ေကာင္ေလး တခ်ိဳ႕႐ုပ္ရွင္ မျပမီ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံ ထိုးျပတာကို ထမရပ္ဘဲ ဒီအတိုင္း ငုတ္တုတ္ထုိင္ ေနၾကတာ ေတြ႕ရတယ္။ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦး အေနနဲ႔ ဒီျမင္ကြင္းကို ၾကည့္ၿပီး စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရပါတယ္။ ဒီလူငယ္ေလးေတြဟာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ အလံကို အ႐ိုအေသ ေပးရေကာင္းမွန္း မသိၾကပါလားလို႔။ သူတို႔ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ငုတ္တုတ္ ထိုင္ေနၾကသလဲ ဆိုတာ မသိေပမယ့္ စဥ္းစားစရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိလာပါတယ္။

စာေရးသူ အေနနဲ႔ေရာ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးအေနနဲ႔ေရာ မိမိႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အလံကို မတ္တပ္ရပ္ အေလးျပဳ လိုက္ရေပမဲ့ ရင္ထဲမွာ ေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒီအလံကို ကၽြန္ေတာ္ သေဘာ မတူခဲ့ပါဘူး။ ဒီအလံကို ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္သက္ခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး။ မိမိ မႏွစ္သက္၊ သေဘာမတူတဲ့ အလံတစ္ခုကို ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးရဲ႕ တာ၀န္အရ အေလးျပဳ လုိက္ရေပမဲ့ ရင္ထဲမွာ ေအာင့္သက္သက္ ျဖစ္ခဲ့ရတာ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါပါ။ အခမ္းအနားေတြမွာ၊ အစည္းအေ၀းေတြမွာ မျဖစ္မေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခါင္းငံု႔ အေလးျပဳခဲ့ရေပမဲ့ ဒီအလံဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္သက္ သေဘာတူထားတဲ့ အလံ မဟုတ္ပါဘူး။

ႏိုင္ငံသား ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံ အတည္ျပဳ ထားပါတယ္ ဆိုတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒကို ကၽြန္ေတာ္ သေဘာမတူခဲ့ပါဘူး။ သေဘာတူပါတယ္လို႔ ေထာက္ခံခဲ့သူေတြထဲမွာလည္း မပါခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တင္ မကပါဘူး။ ဒီေန႔ ျမန္မာျပည္သူ လူထု အားလံုး နီးပါးကလည္း ဒီဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒကို မေထာက္ ခံခဲ့ၾကဘူးဆိုတာ အခု ႏိုင္ငံ တစ္၀န္းလံုးမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ဖြဲ႕စည္အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵျပပြဲေတြက သက္ေသထူေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိ အစိုးရ ကေတာ့ ဒီဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူလူထုက ေထာက္ခံ အတည္ျပဳ ခဲ့ပါတယ္လို႔ အပိုင္ ကိုင္ထားပါတယ္။ ဘယ္လို ေထာက္ခံ အတည္ျပဳ ခဲ့ၾကတာလဲ။ ဘယ္လို ဆႏၵခံယူ ခဲ့ၾကတာလဲ ဆိုတာကေတာ့ တာ၀န္ရွိသူ ကာယကံရွင္ေတြပဲ အသိဆံုး ျဖစ္မွာပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ပုဒ္မ ၅၉(ခ)ေတြ (ဃ)ေတြ အသာထားလို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေစာေစာတုန္းက တင္ျပခဲ့သလို သေဘာမတူတာေတြ အားလံုးနီးပါး ျဖစ္ေနလို႔ အားလံုးနီးပါး ျပင္မွပဲ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရး သာယာ ေျဖာင့္ျဖဴးမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း မေျပာပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေလးျပဳေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံကိုပဲ ၾကည့္ပါ။ ဒီအလံကို ခုေန ဆႏၵခံယူပြဲ လုပ္ၾကည့္လိုက္ရင္ ေထာက္ခံသူ ဘယ္ႏွဦး၊ ကန္႔ကြက္သူ ဘယ္ႏွဦး တိတိက်က် ထြက္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ေတြဟာ ကမၻာမွာ မရွိတဲ့ အင္မတန္ အံ့ၾသစရာ ျဖစ္ရပ္ေတြပါ။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၁)ရက္ေန႔မွာ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံ (အသစ္)ကို ယခင္ န.အ.ဖ အစိုးရက ႐ုတ္တရက္ တရား၀င္ လႊင့္ထူလိုက္ပါတယ္။ ဒီမတိုင္မီ အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြဟာ မ.ဆ.လေခတ္ (၁၉၇၄)ခုႏွစ္က အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ အနီေရာင္ ေအာက္ခံ စပါးႏွံ၊ စက္သြားနဲ႔ ၾကယ္ ၁၄လံုး ၀န္းရံတဲ့ အလံကို ႏိုင္ငံေတာ္ အလံ အျဖစ္ လက္ခံခဲ့ၾက ရပါတယ္။ န.အ.ဖ အစိုးရရဲ႕ အလံသစ္ လႊင့္ထူမႈဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒ အတည္ျပဳ ၿပီးတဲ့ေနာက္ ႐ုတ္တရက္ ဆိုင္းမဆင့္ ဗံုမဆင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္လို႔ အားလံုး အံ့အားတသင့္ ျဖစ္ခဲ့ၾက ရပါတယ္။ ဘယ္သူမွ မထင္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျဗဳန္းခနဲ အလံသစ္တင္၊ အလံေဟာင္း ျဖဳတ္ခ်လိုက္တာျဖစ္လို႔ ျပည္သူေတြ အားလံုး နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဘယ္သူမွလည္း မႀကိဳက္ၾကဘူး။ အဲဒီ အခ်ိန္အခါ ကာလတုန္းက မီဒီယာေတြကလည္း ပြင့္လင္းလြတ္လပ္မႈ မရွိေသးေတာ့ ျပည္ပ မီဒီယာေတြကပဲ ၀ိုင္းၿပီး ေ၀ဖန္ခဲ့တာပါ။

ဒီအလံကို စျမင္လိုက္ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ တံု႔ျပန္မႈမွာ ေထာက္ခံသူ မရွိခဲ့ပါဘူး။ အလံသစ္ တရား၀င္ လႊင့္ထူတာကိုလည္း လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေတြ၊ ေဗဒင္လကၡဏာ ကိန္းခန္းေတြ ပါ၀င္ေနျပန္တယ္။ အဂၤါေန႔မွာ ေမြးဖြားသူ တစ္ဦးက အလံေဟာင္းကို ခ်ရၿပီး ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ေမြးဖြားသူတစ္ဦးက အလံသစ္ကို အစိုးရ႐ံုးေတြမွာ လႊင့္တင္ေပး ခဲ့ရတယ္လို႔ သိရတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမွာ ဒီအလံရဲ႕ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြ ထည့္သြင္းထားေပမဲ့ အလံဟာ ဒီဇိုင္း သေဘာအရ “အား”မရွိပါဘူး။ ၀ါ၊ စိမ္း၊ နီမွာ အလယ္ၾကယ္ျဖဴ တစ္ပြင့္ပါတဲ့ ဒီအလံဟာ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်ိန္က ရွိခဲ့တဲ့ ၾကယ္ျဖဴ ငါးပြင့္ပါ ရဲရဲေတာက္ အနီေရာင္ အလံနဲ႔ တျခားစီ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအလံဟာ အာဖရိကတိုက္က ဂါနာႏိုင္ငံ အလံနဲ႔ အေတာ္ေလး ဆင္တူေနၿပီး အျခားေသာ အာဖရိက ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕က အလံသစ္ေတြနဲ႔ ဆင္တူ႐ုိးမွား ျဖစ္ေနတယ္။

သမိုင္း အစဥ္အလာ ႀကီးမားခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ႏိုင္ငံတစ္ခု အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံအေရာင္ အရ၊ သေကၤတ အရ၊ အဓိပၸာယ္ အႏွစ္သာရ အရ အလံဟာ ခန္႔ျငားေနဖို႔ လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံကို စဥ္းစားၾကရမွာ ဒီထက္ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အျမင္နဲ႔ ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ စဥ္းစားၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ သမိုင္းေၾကာင္း ႀကီးႀကီးမားမား မရွိၾကတဲ့ ႏိုင္ငံငယ္ ကေလးေတြေတာင္ သူတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ သေကၤတပါေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံမွာ ထည့္သြင္းၾကတာ ေတြ႕ရတယ္။

ယခင္ န.အ.ဖ အစိုးရက (တိတ္တဆိတ္) တရား၀င္ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံသစ္ဟာ ခုေတာ့ ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွာေရာ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာ ႐ံုးအဖြဲ႕ေတြ၊ အသင္းအဖြဲ႕ အားလံုးမွာ တရား၀င္ လႊင့္ထူထားခဲ့ ၾကပါၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္ တစ္ဦးတည္းရဲ႕ သေဘာထားကေတာ့ ဒီအလံကို အားမရပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာမွာ ဒီအလံကို ျမင္ရရင္ အလိုလို ရွက္မိပါတယ္။ ဒီထက္ အားေကာင္းၿပီး အဓိပၸာယ္ ေပၚလြင္ ေလးနက္တဲ့၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အႏွစ္သာရကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ဒီဇိုင္းအသစ္နဲ႔ အလံအသစ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ခုခ်ိန္မွာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ေလာင္ ေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုဟာ လူထု ဆႏၵမပါ၀င္ခဲ့တဲ့ အေျခခံ ဥပေဒ တစ္ခုဆိုတာ အလံကိုၾကည့္႐ံုနဲ႔ သိႏိုင္ပါတယ္။

- ခ်စ္၀င္းေမာင္
Tomorrow news journal


မႏၱေလးၿမဳိ႔က တမာရိပ္ အမ်ဳိးသမီးသံခ်ပ္အဖြဲ႔ သၾကၤန္အတြက္ သံခ်ပ္တိုက္

သမၼတၾကီးစကား နားေထာင္ပါ xxxx ႏြားႏို႔ေလးေတာ့ေသာက္ၾကပါဦး ....
က်မတိုု႔ရဲ႔ေတာဘက္မွာ xxxx ႏြားႏိုု႔တကယ္ေပါခဲ့တာေပါ့ ....
ခုုမ်ားေတာ့ျဖင့္ က်မတို႔ရြာ xxxx စားက်က္ေျမေတြမရွိေတာ့ဘူး ...
ေျမသိမ္းတဲ့အထဲပါသြားၿပီ xxxx ႏြားေတြဘယ္မွာေက်ာင္းရမွာလဲ ....
သမၼတၾကီးေရ ကယ္ပါဦး xxxx က်မတို႔ေျမေတြဆုံး ....
သမၼတၾကီးေရ ကယ္ပါဦး xxxx ႏြားႏို႔တိုက္ပါဦး ....

ရိုုက္ကူး - အိမ္ခိုင္ၿမဲ
တည္းျဖတ္ - ျပည့္စုံ


၂၀၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီက သ႐ုပ္ေဆာင္ရဲတိုက္ကို ႐ံုးတင္စစ္ေဆးရန္ ေခၚေဆာင္လာစဥ္ (ဓာတ္ပံု - လူဆိုးေဖ့စ္ဘြတ္ခ္)

သ႐ုပ္ေဆာင္ရဲတုိက္ကို အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္ႏွစ္ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီးကာ စစ္ေဆးေနသည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ရဲတုိက္ (ခ) လင္းထြန္းဦးကို ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္ႏွစ္ က်ခံေစရန္ အၿပီးသတ္စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္လုိက္ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးထံမွ သတင္းရရွိသည္။
႐ုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယုိႏွင့္ေၾကာ္ျငာ သ႐ုပ္ေဆာင္ရဲတုိက္သည္ ၂၀၁၃ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္တြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ရဲအုပ္တစ္ဦးက တရားလုိျပဳကာ တရားစြဲဆုိခံထားရျခင္းျဖစ္သည္။

 ေဆးေျခာက္ဟု ယူဆရေသာ အရြက္ေျခာက္ အနည္းငယ္ေတြ႕ရွိမႈျဖင့္ စတင္ဖမ္းဆီးကာ ရဲစခန္းမွ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၁၆/(ဂ)အရ ၿမိဳ႕ နယ္တရား႐ုံးသုိ႔ တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရဲတုိက္သည္ ဆာတုိရီ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ဗီဒီယုိထုတ္္လုပ္ေရးကုမၸဏီ သ႐ုပ္ေဆာင္သစ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ဇာတ္ကားမ်ား႐ုိက္ကူးခဲ့ရာမွ နာမည္ရလာသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အထက္ပါအတုိင္း တရားစြဲဆုိျခင္းမခံရမီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းေထာင့္ရွိ စိန္႔ေမရီခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း၀င္းအတြင္း က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရေသာ္လည္း ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးၿပီးေနာက္ ပဲခူးသုိ႔သြားေရာက္စဥ္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းျဖစ္သည္။
‘‘ရဲတုိက္႐ုံးခ်ိန္းဆုိရင္ ရဲတုိက္မိဘေတြေရာ၊ ႐ုပ္ရွင္အသုိက္အ၀န္းက မင္းသား၊ မင္းသမီးေတြေရာ လာတာေတြ႕ရတယ္။ အမိန္႔ခ်ဖုိ႔ၾကာသြားတာက တရားသူႀကီးအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ အမႈတြဲကို ပဲခူးအထိတင္ေနရတာလည္းပါတယ္လုိ႔ ၾကားရတယ္။ အခုအမိန္႔ခ်တဲ့ တရားသူႀကီးက ေရာက္တာ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ပဲရွိေသးတယ္။ ဒီေန႔႐ုံးခ်ိန္းမွာ အမိန္႔ခ်လုိက္တာ’’ဟု ေဒသခံ ကိုေအာင္မ်ဳိးဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရဲတိုက္ကို ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕မရဲစခန္း အခ်ဳပ္တြင္ ထားၿပီးေနာက္ ေတာင္ငူေထာင္အခ်ဳပ္သုိ႔လႊဲေျပာင္းကာ ဇူလိုင္ ၂၅ရက္တြင္ ႐ုံးတင္ တရားစြဲခံရျခင္းျဖစ္သည္။
‘‘သ႐ုပ္ေဆာင္ရဲတုိက္ကို အမိန္႔ခ်လုိက္တာဟုတ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကုိေတာ့ တာ၀န္မွဴးပဲသိမွာပါ’’ဟု ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ တာ၀န္က်ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးကေျပာသည္။

http://7daydaily.com/

အေ၀းေရာက္ေရႊမန္းသားေတြအဖို႔ အခုလိုသႀကၤန္အခါနီး တူးပို႔ တူးပို႔ သီခ်င္းသံၾကားရင္ ကိုယ့္ၿမိဳ႕ကို မလြမ္းပဲ သတိမရဘဲ မေနႏိုင္ၾကပါဘူး။ တက္ႏိုင္သမွ် ကိုယ့္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ေအာင္ ျပန္ၿပီး သႀကၤန္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲေပ်ာ္ရႊင္ၾကတာပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သႀကၤန္ပြဲဟာ မန္းေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆုံးပြဲေတာ္ တစ္ခုျဖစ္လို႔ပါပဲ။ ေရွးယခင္ကတည္းက ဂုဏ္ယူ၀င့္ႀကြားဖြယ္ ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္အျဖစ္ ေခတ္အဆက္ဆက္ က်င္းပလာခဲ့ၾကတာပါ။
နစ္ကူးသႀကၤန္ပြဲေတာ္ က်င္းပၾကတဲ့ၿမိဳ႕ေတြထဲမွာ မန္းသႀကၤန္က အလြန္တရာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေပ်ာ္စရာေကာင္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း မန္းသႀကၤန္ပြဲေတာ္ဟာ ျမန္မာသာမက ကမၻာမွာပါ နာမည္ေက်ာ္ၾကားတာပါ။

မန္းေလးသႀကၤန္ဆိုတာ ဘယ္ၿမိဳ႕ရဲ႕သႀကၤန္ပြဲ နဲ႔မွမတူသလို ဘယ္နိုင္ရဲ႕ သႀကၤန္ပြဲေတာ္နဲ႔လည္းမတူပါဘူး။ ၿမန္မာဘုရင္ေတြရဲ႕ မင္းေနျပည္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ထီးေငြ႔နန္းေငြ႔ မေပ်ာက္ျပယ္ပဲ ျမန္မာမႈရနံ႔ေတြ ထံုသင္းေနၿပီး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕ ခ်စ္စဖြယ္အစဥ္အလာေတြကို ေတြ႕ ျမင္ႏိုင္တာက မန္းေလးသႀကၤန္ရဲ႕ ဂုဏ္အင္ေတြပါပဲ ။ သႀကၤန္အေၾကာင္း စာေပ၊ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္ေတြနဲ႔ ေဖာ္ႀကဴးၾကတဲ့ေနရာမွာလည္း အမ်ားအားျဖင့္ မန္းသႀကၤန္အေၾကာင္းပဲမ်ားပါတယ္။
မန္းေလးသႀကၤန္ပြဲေတာ္ဆိုတာ မန္းေလးၿမိဳ႕ရဲ႕သႀကၤန္အလွ၊ အဆို၊အကေတြ မန္းေလးသူ၊ သားေတြရဲ႕ အေျပာအဆို၊ အေနအထိုင္ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုသုခုမကို ထုတ္ေဖာ္ျပသတဲ့ပြဲေတာ္ႀကီး တစ္ခုဆိုမမွားပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မန္းသႀကၤန္ဟာ မန္းဆန္တယ္ နန္းဆန္းတယ္လို႔ ဆိုစမက္ျပဳၾကတာပါ။ ေခၚတာေတာင္ ျမန္မာ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ မႏၲေလးမဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ လို႔ေခၚၾကတဲ့အျပင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး ရဲ႕သႀကၤန္ပြဲေတာ္ေတြရဲ႕ ျပယုဒ္အျဖစ္ တည္ရွိေနခဲ့တာပါ။
ဒါေၾကာင့္လည္းျပည္တြင္းျပည္ပ ဧည့္သည္ေတြဟာ မန္းေလးသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို တခုတ္တရ လာေရာက္ဆင္နႊဲၾကတာပါ။

ႊမန္းေလးသူ မန္းေလးသားေတြဟာ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို အင္တိုက္အားတုိက္ ဂုဏ္ယူ ေပ်ာ္ရႊင္စြာဆင္ႏႊဲၾကတာပါ။ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ မတိုင္မွီ တစ္လ ႏွစ္လ အလိုေလာက္က စၿပီးျပင္ၾကဆင္ၾကနဲ႔ ကေလးေရာ လူႀကီးပါမက်န္ တစ္ၿမိဳ႕လုံး အလုပ္ရႈပ္ေနၾကေတာ့တာပါပဲ။ ဘယ္ရပ္ကြက္သြားသြား ယိမ္းအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ အဆို အက တိုက္ေနၾကတာ တစ္ၿမိဳ႕လုံး သႀကၤန္ဒိုးသံ လြမ္းေနတာပါပဲ။ မန္းၿမိဳ႕က်က္သေရေဆာင္ ၿမိဳ႕မေငြငန္းႀကီးကလည္း သႀကၤန္မတိုင္မွီကပင္ တစ္ၿမိဳ႕လုံးအႏွံ လိုက္လံေဖ်ာ္ေျဖေပးေနတာပါ။ ဌာနဆိုင္ရာေတြကလည္း မိမိၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဗဟိုမ႑ပ္မ်ားေဆာက္ၾက ရပ္ကြက္အလိုက္ မိသားစုအလိုက္ ေရကစားမ႑ပ္မ်ားေဆာက္ၾက တက္ႏိုင္သူမ်ားကလည္း စတုဒီသာေတြေၾကြးၾက တစ္ၿမိဳ႕လည္း အုံးအုံးၾကြတ္ၾကြတ္ပါပဲ။ မန္းသႀကၤန္ကညပိုင္းေရမပက္ပါဘူး ေရပက္မ႑ပ္အသီးသီးက လွပ်ိဳျဖဴမ်ားက ညပိုင္းမွာ ယိမ္းအက အလွမ်ားနဲ႔ေဖ်ာ္ေျဖပါတယ္။ မန္းေလးခရိုင္အသီးသီးက ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲတဲ့ အလွျပယာဥ္ေတြကလည္း မီးေရာင္စုံအလွမ်ားထြန္းၿပီး မ႑ပ္အသီးသီးကို လွည့္လည္ေဖ်ာ္ေျဖၾကနဲ႔ တကယ့္ကို တစ္ၿမိဳ႕လုံး စည္းကားသိုက္ၿမိဳက္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းလွပါတယ္။

ဒီလိုသမိုင္းအစဥ္အလာႀကီးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ မန္းေလးမဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ႀကီးဟာ တျဖည္းနဲ႔ အက်ည္းတန္ပ်က္စီးသြားခဲ့တာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ မန္းေလးသားေတြ ကိုယ္တိုင္မန္းေလးသႀကၤန္ကို မေပ်ာ္ရႊင္ ရင္မခုန္ၾကေတာ့ပါဘူး။သႀကၤန္မွာ ဘာလုပ္ၾကမွာလဲလို႔ ေမးလိုက္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒုလႅဘၻ၀တ္မယ့္လူနဲ႔ တရားစခန္း၀င္မယ့္နဲ႔ ခရီးထြက္မယ့္လူနဲ႔ ခ်ည္းပါဘဲ။

တစ္ၿမိဳ႕လုံးစည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ေႏြးေထြးေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ့ မန္းသႀကၤဟာ ခုေတာ့က်ဳံးေဘးေလးမွာပဲ အက်ည္းတန္ အထီးက်န္တဲ့ပြဲေလးျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲလို႔မရတဲ့ ေငြရွင္ ေၾကးရွင္ ခရိုနီ ခရိုျပာေတြရဲ႕ စီပြားေရးအျမက္ထုတ္တဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး သႀကၤန္ လူကုံတန္ေတြ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ဇိမ္ခံ ပြဲေတာ္ျဖစ္သြားပါၿပီ။ မိန္းမပ်ိဳေလးေတြက မလုံ႔တလုံ႔ ကာမစိတ္ႏႈိးစြတဲ့ သရုပ္ပ်က္ အ၀တ္အစားေတြ၀တ္၊ အရက္ဘီယာ မူယစ္ေဆး၀ါးေတြေသာက္သုံးၾက၊ ဟစ္ေဟာ့သီခ်င္းေတြဖြင့္ ခုန္ေပါက္ကၾက၊ လူျမင္ကြင္းမေရွာင္ကာမတဏွာေတြေပါက္ကြဲၿပီး ယုတ္မာရိုင္းစိုင္းတဲ့ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ႀကီးျဖစ္သြားပါၿပီ။ သမိုင္း၀င္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ က်ဳံးၿမိဳ႕ရိုးႀကီးပတ္လည္ကို မ႑ပ္ေတြကာရံၿပီး အရက္ဘီယာေဆးလိပ္ေၾကာ္ၿငာေတြနဲ႔ သရုပ္ပ်က္အ၀တ္အစားေတြ၀တ္ မူးယစ္ေသာက္စားေပ်ာ္ပါး သီဆိုကခုန္ေနတာဟာ အင္မတန္ ရႊံရွာစက္စုပ္ဖြယ္ျမင္ကြင္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္က သတင္းတပုဒ္ဖတ္လိုက္ရတာ ဆိုရင္ စိတ္ထဲမွာေတာ္ေတာ္နာက်ဥ္ခံစားသြားရတယ္။ သတင္းက ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ား က်ဳံးအတြင္း မိလႅာ၊ အမွိဳက္စြန္႔ပစ္မႈရွိခဲ့တဲ့ အတြက္ဒီႏွစ္ကစၿပီး မလုပ္ဖို႔ေန႔စဥ္စစ္ေဆးအေရးယူသြားမယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းပါ။ ပါးစပ္အေဟာင္းသားျဖစ္သြားတယ္ဗ်ာ။ တစ္ၿမိဳ႕လုံးအသုံးျပဳေနတဲ့ ဒီက်ဳံးေရထဲကို ဒီလိုစြန္႔ပစ္ၾကတယ္တဲ့။ တကယ့္ကို ေအာ့ႏွလံုးနာစရာ လုပ္ရပ္ေတြပါပဲဗ်ာ။ ယဥ္ေက်းမႈေတြကိုလည္းပ်က္စီး က်ဳံးေရေတြလည္းညစ္ႏြမ္းသြားခဲ့ပါၿပီ

ေနာက္တစ္ခုက အရက္ကုမၸဏီတစ္ခုက မန္းေလးက်ဳံးေဘးမွာ မ႑ပ္ေဆာက္ၿပီး မ႑ပ္မွာေရပက္ဖို႔ မိန္းမပ်ိဳအလွ အေယာက္တစ္ရာကို ဖိတ္ေခၚထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ ထိုအေရြးခံရတဲ့အေယာက္ ၁၀၀ ကို အခမဲ့ေရကစားခြင့္၊ အပို႔အႀကိဳ၊ အစားအေသာက္စီစဥ္ေပးပါမယ္တဲ့။ အထူးျခားဆုံး ပံ့ပိုးမႈကေတာ့ ထိုအေယာက္ ၁၀၀ အတြက္အ၀တ္အစားကို ေခတ္ေပၚအ၀တ္အစားဆင္ေပးမွာပါတဲ့။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ ဒီအရက္ကုမၸဏီဟာ မန္းေလးသူေတြအတြက္ ေစတနာထားၿပီး ေရကစားခြင့္ျပဳမွာ လုံး၀မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ သူ႔မ႑ပ္လူစည္ကားေရး သူ႔အရက္လူသိမ်ားေရးအတြက္ ဒီမိန္းခေလးေတြကို သရုပ္ပ်က္အ၀တ္အစားေတြ၀တ္ခိုင္းၿပီး အသုံးခ်မယ္ဆိုတာ ေျပးၾကည့္ေနဖို႔လိုမယ္မထင္ပါဘူး . . .

ဒီလိုမန္းေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈမဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ႀကီး အက်ဥ္းတန္ပ်က္စီးသြားရတာ ဘယ္သူေတြေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္ကေနစၿပီး မန္းေလးၿမိဳ႕ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ အာဏာပိုင္လူႀကီးမင္းမ်ားေၾကာင့္ဆိုတာ အားလုံးသိၾကမွာပါ။ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ ေခြးတိုးေပါက္ကေန တရားမ၀င္၀င္ေရာက္လာတဲ့ စီနတိုင္းသားတို႔ကို အတားအစီးမရွိလက္ခံခဲ့လို႔ မန္းေလးၿမိဳ႕က်ဆုံးသြားတာကေန မန္းေလးရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊လူမႈေရး ၊ဘာသာသာသနာ၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘင္အႏုပညာ ဘက္ေပါင္းစုံဟာ တျဖည္းျဖည္းလွိဳက္စား၀ါးမ်ိဳခံလိုက္ရတာပါပဲ။
တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ယဥ္ေက်းမႈ ကိုယ္ခံအားမေကာင္းတဲ့ လူငယ္ေတြဟာ ထိုစီနတိုင္းသားေတြရဲ႕ ခပ္ရိုင္းရိုင္း၀တ္စားေနထိုင္ ေျပာဆိုမႈေတြကို အတုခိုးမွားကုန္ၾကပါေတာ့တယ္။ အရင္က ေျခမ်က္စိေပၚေအာင္မ၀တ္တက္တဲ့ မန္းသူေတြဟာ ေဘာင္းဘီတိုဖင္က်ပ္ စကပ္အတိုေတြနဲ႔ ေပါင္းအရင္ထိေဖာ္ၿပီး ၀တ္လာၾကပါတယ္။

ဒီလိုတစ္စတစ္စ ပ်က္စီယိုးယြင္းလာတဲ့ မန္းေလးသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အဆက္ဆက္က ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းလာႏိုင္တာ မေတြ႔ရဘဲ ပိုပိုဆိုးသြားတာပဲ ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။ မန္းသႀကၤန္မ႑ပ္ေတြရဲ႕စံျပျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဗဟုိမ႑ပ္ကစၿပီး သိန္းေပါင္းရာခ်ီ ေထာင္ခ်ီအကုန္ခံၿပီး ရန္ကုန္က နာမည္ႀကီး တီး၀ိုင္းေတြ အဆိုေတာ္ေတြဌားၿပီး သရုပ္ပ်က္စြာ သီဆိုကခုန္ေနၾကတာကို လူႀကီးမင္းမ်ားကအရသာခံ ဇိမ္ခံၾကည့္ေနၾကမွေတာ့ ၿပီးၿပီေပါ့ဗ်ာ။

ဒီလို သရုပ္ပ်က္အက်ည္းတန္ေနတဲ့ မန္းေလးသႀကၤန္ပြဲေတာ္ႀကီးကို လူႀကီးမင္းတို႔အေနနဲ႔ ဘာေၾကာင့္မထိမ္းသိမ္း မေစာင့္ေရွာက္ၾကတာလဲလို႔ေမးခ်င္ပါတယ္။ ပါးစပ္က "အမ်ိဳးဂုဏ္ဇာတိဂုဏ္ျမင့္မားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး'' ဆိုၿပီးမစားရ၀ခမန္း အသံေကာင္းဟစ္ၿပီး ဖ်က္စီးပစ္ေနတာ ဘယ္သူေတြလည္းဆိုတာသိၾကမွာပါ။ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားကေရာ ဒီအတုိင္းလက္ပိုက္ၾကည့္ေနၾကေတာ့မွာလား။ ဒီလိုပဲ ေရစုံေမ်ာပစ္လိုက္ေတာ့မွာလား။

မန္းေလးသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဟိုအရင္ခ်ိန္ကို ျပန္စဥ္းစားမိတိုင္း ရင္ထဲမွ ႏွေျမာတသ ၀မ္းနည္းခံစားမိတယ္ဗ်ာ။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဟိုရင္အခ်ိန္တုန္းက ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး လူတိုင္းပါ၀င္ဆင္ႏႊဲႏိုင္တဲ့ ျမန္မာ့ ႏွစ္သစ္ကူး သႀကၤန္ပြဲ ကိုလြမ္းတယ္။ စက္ဘီး၊ ျမင္းလွည္း ေလးနဲ႕ ေလွ်ာက္လည္ခဲ့ရတဲ့ သႀကၤန္ပြဲ ကိုလြမ္းတယ္။
ၿမိဳ႕မသႀကၤန္ကား ေငြငန္းႀကီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္လိုက္ၿပီး သီခ်င္းေတြနားေထာင္ခဲ့ရတဲ့ သႀကၤန္ကိုလည္းလြမ္းတယ္။ နဂါးေဒၚဦး၊ ေဆးေက်ာင္း၊ ပြဲထိုင္မိသားစုမ႑ပ္ ၊ ေဒၚသီသနပ္ခါး မိသားစု၊ ေစ်းခ်ိဳမိသားစု၊ မီးရထား မ႑ပ္ ေတြကိုလည္းလြမ္းတယ္ . . .

ေငြဖလားေလး နဲ႕ေရပက္ခဲ့ရတဲ့ သႀကၤန္ပြဲ ကိုလြမ္းတယ္။ အယုတ္အလတ္ အျမတ္မေရြး ၀င္စားႏိုင္တဲ့ သၾကၤန္ထမင္း စတုဒီသာေကၽြးတဲ့ သႀကၤန္ပြဲ ကိုလည္းလြမ္းတယ္။ သံခ်ပ္ေတြနဲ႕ မိုးလင္းေအာင္ေဖ်ာ္ေျဖ တဲ့
သႀကၤန္ပြဲ ကိုလြမ္းတယ္။ သႀကၤန္မိုး ဇာတ္ကားကို အျဖဴမဲ TV ေလးနဲ႕ၾကည့္ခဲ့ရတဲ့
ကေလးဘ၀ေလးကိုလည္း လြမ္းတယ္။ ယဥ္ေက်းေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရတဲ့ ဟိုးတုန္းက မန္းေလး မဟာသႀကၤန္ကို လြမ္းတယ္ဗ်ာ . . . လြမ္းတယ္ . . . လြမ္းတယ္ . . .

ဘာေတြဘယ္လိုပဲ ေျပာင္းလဲသြားပါေစ မႏၲေလးသားေတြကေတာ့ "တူးပို႔ တူးပို႔ "သီခ်င္းသံ မေပ်ာက္ကြယ္သ၍ မန္းေလးသႀကၤန္ ကို သတိရလြမ္းဆြတ္တသေနအုံးမွာပါပဲ . . .

တခ်ိန္မွာ မန္းေလးသႀကၤန္အစစ္ျပန္ျဖစ္လာရမယ္လို႔ယုံၾကည္ပါတယ္။

ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ . . .

ေက်ာ္ႀကီး (MDY)

လူႀကီးမဆို မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ မွ လူငယ္ဘဝကိုမျဖတ္သန္းဘဲ လူ ႀကီးဘဝကိုေရာက္မလာပါဘူး။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘဝ တစ္ခုတည္းကိုပဲ ၾကည့္လိုက္ပါ။ မ်က္စိလည္ခ်င္စရာ သိပ္ေကာင္းပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ကေလးဘဝနဲ႔ လူႀကီးဘဝ ဘယ္ဘယ္ဟာက ပိုၿပီးအသက္ႀကီးသလဲ။ စဥ္းစားၿပီးမွေျဖပါ။ အေျဖမွန္က ကေလးဘဝက ပိုၿပီး အသက္ႀကီးပါတယ္။ ကေလးဘဝက လူႀကီးဘဝရဲ ႕အရင္ လူျဖစ္လာခဲ့လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတၱေဗဒအရ ကေလးဘဝနဲ႔ လူငယ္ဘဝရဲ႕ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ေတြဟာ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္သိသည္ျဖစ္ေစ မသိသည္ျဖစ္ေစ လူ ႀကီးဘဝကို လႊမ္းမိုးမႈရွိထားပါတယ္။ လူႀကီးဘဝရဲ႕ဆရာ ဟာ သူ႔ရဲ႕ကေလးဘဝပါပဲတဲ့။

က်ဳပ္တို႔ျမန္မာလူငယ္ေတြဟာ ေခသူေတြ ေတာ့ မဟုတ္ၾကဘူးေနာ္။ ျပည္ပကိုေရာက္သြားရင္ ပိုၿပီးအစြမ္းအစေတြဟာ ထင္ရွားလာတယ္။ ျမန္မာ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ ဂိမ္းသိပ္ဝါသနာပါတယ္။ ကြန္ ပ်ဴတာဝါသနာပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ တစ္ေန႔ေတာ့ အဲဒီႏိုင္ငံ ရဲ႕ေလဆိပ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ထဲကို သူဝင္ႏိုင္သြား တယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံက ေခါင္းေဆာင္ေတြ ပ်ာယာခတ္ သြားတာေပါ႔။ ဒီကေလးနဲ႔မိသားစုကို လံုၿခံဳတဲ့ေနရာ ေခၚထားၿပီး ေနထိုင္စားေသာက္ေရးနဲ႔ ပညာသင္ဖို႔ပါ စီစဥ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ေန႔ သူတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ေပါ႔။ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာကေလး ေတြဟာ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ သခ်ာၤ သူမ်ားထက္ထူးခြၽန္ၾကပါတယ္။

လူငယ္ေတြကို ၾကည့္လိုက္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ၾကရင္ ဘယ္လုပ္ငန္းခြင္ မွာမဆို ျမန္မာလူငယ္ေတြဟာ ဥေရာပ၊ အာရွနဲ႔ အာဖရိကသားေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ႀကိဳးစား ရင္း ေခါင္းေဆာင္ေနရာ၊ အလုပ္ၾကမ္း၊ ဖိုမင္ေနရာ ေတြ ရၾကတာမ်ားပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ ျမန္မာလူ ငယ္ေတြဟာ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနေကာင္း ဖန္တီး ေပးႏိုင္တဲ့ အစိုးရေကာင္းနဲ႔မေတြ႕ခဲ့လို႔သာ အစိုးရေကာင္း နဲ႔သာေတြ႕ခဲ့ရင္ က်ဳပ္တို႔ႏိုင္ငံ ဒီဘဝမ်ဳိးအထိ ေရာက္ လာစရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။ အစိုးရေတြသာ (၁) လူ ငယ္ေတြရဲ႕အခန္းက႑ကို အေပၚယံ ေလေျပာေျပာ တာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အေလးအနက္သိခဲ့ရင္ (၂) ပတ္ဝန္း က်င္ေကာင္းဖန္တီးၿပီး အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့ရင္ (၃) လူငယ္ ေတြကို ေျမေတာင္မေျမႇာက္ခဲ့ရင္ေတာင္ အၫြန္႔မခ်ဳိးခဲ့ ရင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလာၿပီး အ လုပ္လုပ္ၾကရလိမ့္မယ္။

အခုဘယ္ဘဝေရာက္ေနၿပီလဲ။ သူမ်ားႏိုင္ငံ ကို ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအိမ္ေဖာ္ေတြလႊတ္တာေတာင္ အခမ္းအနားနဲ႔ ဂုဏ္ယူဝင့္ၾ<ြကားေနၾကရတဲ့ဘဝ ေရာက္ သြားၿပီ။ 'အလုပ္ဟူသမွ်ဂုဏ္ရွိစြ'ဆိုတာ လက္ခံပါတယ္။ မိသားစုအတြက္ ဝမ္းေရးအတြက္ တစ္ျပည္တစ္ရြာကို သြားအလုပ္လုပ္ၾကရတဲ့ညီမငယ္မ်ားကိုလည္း စာနာ ပါတယ္။
တိုင္းျပည္ဝင္ေငြကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက တိုး ပြားေစတာလည္း မွန္ပါတယ္။ ဒီေငြကို ငါတို႔မသံုးရက္ ဘူး။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့သူေတြကို ေမးၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕သားသမီးေတြ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းထဲက ျပည္ပ ထြက္ၿပီး အိမ္ေဖာ္သြားလုပ္မယ္ဆိုရင္ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ရွိပါ႔မလား။

က်ဳပ္တို႔က ကြၽန္သြားခံရတယ္။ သူတို႔က ခ်စ္ျပား(ဃ့ငစ)ေတြ၊ လက္ကိုင္ ဖုန္းေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ တီဗြီစတဲ့နည္း ပညာသံုးပစၥည္းေတြ လာေရာင္းတယ္။ လက္သည္းေလာက္ရွိၿပီး သဲကေန ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ခ်ပ္စ္ျပား ၁ဝဝ ေလာက္ရဲ႕ ပ်မ္းမွ်တန္ဖိုးဟာ တျခား ႏိုင္ငံမွာ တစ္လသြားၿပီး အိမ္ေဖာ္လုပ္ရတဲ့ လုပ္အားခနဲ႔ သြားညီတယ္။ ပညာခ်င္းကြာျခား မႈပါပဲ။

ပညာေရးမွာ သူမ်ားႏိုင္ငံ နဲ႔ တို႔ႏိုင္ငံ မိုးနဲ႔ေျမ လို ကြာျခားသြားၿပီ ဆိုတာ ဒီအခ်က္ကို ၾကည့္ရင္သိႏိုင္တယ္။ က်ဳပ္တို႔ဆီမွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြရဲ႕ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ပဲ။ လူေရာမူေရာ ႏွစ္ခုစလံုးေျပာင္းမွ သာ ဒီလိုအဆင့္နိမ့္ဘဝကေန လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မွာပါ။ ဒါအတြက္လည္း ျပည္သူအားလံုး ညီၫြတ္ရင္ျဖစ္တယ္။ ညီၫြတ္ဖို႔ဆိုတာဟာ အၾကမ္းဖက္ဖို႔ေတာ့မဟုတ္ဘူး။ အုန္းမႈတ္ခြက္ေအာက္ကေန ႐ုန္းထြက္ပါ။ အုန္းမႈတ္ခြက္ ကိုလွန္ပစ္လိုက္ၿပီး ကမၻာႀကီးကို အျမင္က်ယ္က်ယ္နဲ႔ ၾကည့္ပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကမၻာႀကီးကိုျမင္ေအာင္ၾကည့္ ဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္က စာမ်ားမ်ားဖတ္လို႔ဆိုလိုတာပါ။

ေထာင္ေခ်ာက္ေတြကို သတိထားၿပီးေရွာင္ ပါ။ လက္ရွိလူငယ္ေတြရဲ႕ဘဝဟာ က်ဳပ္တို႔လူငယ္ဘဝ ထက္ အႏၲရာယ္မ်ားတယ္။ က်ဳပ္တို႔တုန္းက အရက္ ဆိုင္ ရွားတယ္။ အရက္ဆိုင္ဆိုတာလည္း တစ္ၿမိဳ႕လံုး ၾကည့္မွ တစ္ဆိုင္ပဲ။ ဒါေတာင္ မသြားအပ္တဲ့ေနရာလို႔ သေဘာထားၾကတယ္။ မသြားရဲၾကဘူး။ မူးယစ္ေဆးဝါး ဆိုတာ မရွိခဲ့ဘူး။ အခုအရက္ဆိုင္ေတြ မႈိလိုေပါက္၊ စီး ကရက္ေတြ အလကားပဲတင္းေစ်းနဲ႔ေရာင္း၊ မူးယစ္ေဆး ဝါးေတြ လြယ္လြယ္ဝယ္လို႔ရ။ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာ အ ရက္၊ စီးကရက္ေတြကို ေသမင္းတမန္လို႔ သေဘာထား ၿပီး တင္းက်ပ္ေနၾကခ်ိန္မွာ က်ဳပ္တို႔အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္ က စက္႐ုံေတြခြင့္ျပဳ၊ အခြန္ေတြေလွ်ာ့ေကာက္ေနတာ ေထာက္ရင္ တကယ္ပဲ ဗဟုသုတနည္းလို႔လား။ လူငယ္ ေတြအၫြန္႔က်ဳိးေအာင္ တမင္ခိုင္းၿပီး ေသေၾကာင္းႀကံ ေနၾကတာလား။ ေတြးရင္း ေက်ာခ်မ္းမိပါတယ္။

မတတ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ဘဝမွာ ကိုယ့္ရဲ႕လူငယ္ ေလးေတြကိုပဲ သတိေပးရေတာ့မွာပါ။ မင္းတို႔ဟာ ကိုယ့္ ရည္မွန္းခ်က္မေအာင္ျမင္မခ်င္း ကြမ္း၊ ေဆးလိပ္၊ မူး ယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ အရက္ေတြေရွာင္ပါ။ ဳႊဠေတြေရွာင္ ပါ။ အဲဒါေတြအားလံုးဟာ ဆိုးယုတ္တဲ့အႀကံရွိသူေတြ ေထာင္ထားတဲ့ေထာင္ေခ်ာက္ေတြပဲ။ တိုးတက္ႀကီးပြား ခ်င္ရင္ ေထာင္ေခ်ာက္အားလံုးကိုေရွာင္ပါ။ လူငယ္တိုင္း ကြန္ပ်ဴတာတတ္ေအာင္သင္ပါ။ စာေပေလ့လာပါ။ ကိုယ္ ပိုင္အခ်ိန္ေတြကိုမျဖဳန္းတီးဘဲ အတတ္ပညာတစ္ခုခု တတ္ေအာင္ သင္ၾကားပါ။ ကိုယ္တိုးတက္ႀကီးပြားဖို႔ ခ်ည္း မစဥ္းစားပါနဲ႔။

ကိုယ့္တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖို႔လည္း ေခါင္းထဲထည့္ထားၾကပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕ညီမေတြ၊ အစ္မေတြ သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ အိမ္ေဖာ္မလုပ္ၾကဖို႔ ေရာင္းစားမခံရဖို႔ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာ ကိုယ့္ညီအစ္ကိုေတြ နိမ့္က်တဲ့အလုပ္ ေတြသြားမလုပ္ၾကဖို႔ မင္းတို႔ရဲ႕ႀကိဳးစားမႈအေပၚမွာ တည္ပါတယ္။

ပညာရွာခ်င္တဲ့လူငယ္လူရြယ္ေတြအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမဟုတ္ခဲ့တာကေတာ့ က်ဳပ္တို႔တုန္း ကတည္းက ႏွစ္ေပါင္း၅ဝ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။ ဒီလိုပဲေဖာက္ထြက္ ၿပီး လက္လွမ္းမီသမွ် ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႔ ပညာ ရွာၾကရတာေပါ႔။

ေျမၾသဇာေကာင္းေပမယ့္လည္း ေက်ာက္သား ေက်ာက္လႊာကို ေတာင္ အျမစ္နဲ႔ထိုးေဖာက္ၿပီး ရွင္သန္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾက ပါ။
က်ဳပ္တို႔ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ လူငယ္ ဘဝလိုပါပဲ။ အခုလည္း မေျပာင္းလဲပါဘူး။ လူငယ္ ေတြဟာ ေက်ာင္းေနစဥ္မွာ အလြတ္က်က္ေျဖစာေမး ပြဲအတြက္ ၾကက္တူေရြး႐ႈံးေအာင္ အာဂံုေဆာင္ရင္း စာေပ၊ ဂီတ၊ အားကစားေတြအတြက္ ေလ့လာခြင့္ သင္ၾကားခြင့္မရခဲ့ပါဘူး။ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြကို လည္း အဓိပၸာယ္မဲ့စြာ ျဖတ္သန္းၾကရပါတယ္။ သူမ်ား ႏိုင္ငံတိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ ေက်ာင္းေနစဥ္ ဂီတ အႏုပညာ၊ စာေပနဲ႔ အားကစား မျဖစ္မေနေလ့လာရပါ တယ္။ ျပည္တြင္းေလ့လာေရးခရီးေတြ၊ ျပည္ပေလ့လာ ေရးခရီးေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္သြား ၾကရပါတယ္။ ဒီ့အတြက္ ၾကက္တူေရြးႏႈတ္တက္မျဖစ္ရေအာင္ စာေတြနဲ႔ခ်ည္း ပိမေနေအာင္ ပညာေရးစနစ္ကို ေခတ္မီေအာင္ ျပဳျပင္ထားပါတယ္။ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ ရက္ေတြမွာ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံေတြ စူပါမတ္ ေတြက ေက်ာင္းသားလုပ္အားေပးေတြကို လစာႏႈန္းတစ္ဝက္နဲ႔လက္ခံဖို႔ ဥပေဒထုတ္ ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ေတြ႕ဘဝေတြကို ဝါ သနာပါရာေလ့လာရင္း ဝင္ေငြလည္း ရွာႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္ဖလွယ္ ေရးအစီအစဥ္ေတြရွိပါတယ္။

လမ္းေတြေဖာက္ထားေပး တယ္။ လမ္းေတြဖြင့္ထားေပးတယ္။ ေက်ာင္းသား လူငယ္ေတြကို အရက္၊ ေဆးလိပ္ေရာင္း ရင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူပါ တယ္။ ကိုးတန္း၊ ဆယ္တန္းအ ဆင့္နဲ႔ဆိုရင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ပါတီအ ေၾကာင္းေတြ၊ ပါတီႏိုင္ငံေရးေတြ၊ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြ သင္ ၾကားေပးပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ေက်ာင္းေတြမွာ အ လွည့္က်လာေရာက္ကာေျပာရင္း လူငယ္ေတြေမးသ မွ် ေမးခြန္းေတြကို ေလးေလးစားစား ေျဖၾကရပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး လူငယ္ေတြကိုမွာခ်င္တာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ေတာင္ႀကီးက မင္းတို႔ဆီမလာခဲ့ရင္ မင္းတို႔က ေတာင္ႀကီးဆီ အေရာက္သြားၾကဖို႔ပါပဲ။

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

FLOWER NEWS JOURNAL Vol.10, No.15 ( ဧၿပီ ၆, ၂၀၁၄ )

ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံေရးတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၌ စစ္အစိုးရေရးဆြဲခဲ႔ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဟူေသာ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီကိုဖ်က္သိမ္းကာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက အႏိုင္ရယူကာ အရပ္သားအစိုးရဟူေသာအမည္ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရသစ္ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ႔သည္။ ထိုအစိုးရတြင္ ယခင္စစ္ဗိုလ္မ်ားျဖစ္ခဲ႔ၾကေသာ ဦးသူရရႊမန္း၊ ဦးသီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦး၊ ဦးသိန္းစိန္စေသာ မ်ားစြာေသာ ထင္ရွားသည့္စစ္ဗိုလ္မ်ားပါဝင္ခဲ႔သည္။

ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဟူသည္ ၁၉၉၄/၉၅ ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ ယခင္စစ္အစိုးရ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားဦးေဆာင္ကာ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ႔သည္။ ထိုအခ်ိန္က ႏိုင္ငံေရးပါတီဟု အမည္မခံေသးပဲ၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းဟုသာ ေခၚတြင္ခဲ႔သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ဦးသန္းေရႊေခါင္းေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဖ်က္သိမ္းလိုက္သည့္အခါတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းကူးယူကာ ယခင္စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကသာ အရပ္သားျဖစ္အမည္ခံလ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔သည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ ဦးသန္းေရႊ၏ ခါးပိုက္ေစာင့္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကိုပါ ေျပာင္းလဲခဲ႔ပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ညီမွ်မႈအလ်ဥ္းမရွိခဲ႔ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႀကိဳတင္မဲဟူေသာေဝါဟာရျဖင့္တစ္မ်ိဳး ဝႈိက္ကဒ္ကိုင္ဘဂၤ ါလီလူမ်ိဳးမ်ား၏မဲျဖင့္တစ္ဖုံ မဲညစ္မဲလိမ္မ်ားျဖင့္ သန္႔ရွင္းမႈမရွိခဲ႔ေပ။

ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အရပ္သားအစိုးရသစ္တြင္ ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားကို လႊတ္ေပးခဲ႔သည္။ ထိုအထဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီဝင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးမင္းကိုႏိုင္၊ ဦးကိုကိုႀကီး အစရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းမ်ားႏွင့္အတူ ရဟန္းရွင္လူမ်ား ပါဝင္ခဲ႔သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ စာမ်က္ႏွာသစ္ကိုဖြင့္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသာဟူသည္ မရွိသင့္ဟုထင္ျမင္ႏိုင္ခဲ႔သည္။ ထို႔ေနာက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးခဲ႔သည္။ ထိုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ပင္ ျမန္မာ႔ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေရာက္လာခဲ႔သည္။ ဤကား ထင္ရွားမႈမ်ားသာ။

အစိုးရသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္
ဧရာဝတီျမစ္ဆုံအေရး၊ ရခိုင္အေရး၊ မိတၳီလာအေရး၊ လာရႈိးအေရး၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရး၊ လက္နက္ကိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေျခဥျပင္ဆင္ေရး စသည္ျဖင့္ အေရးေပါင္းမ်ားစြာရွိခဲ႔သည္။ ထိုအေရးေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္လည္း မၿပီးျပတ္ခဲ႔။ လစာတိုးမ်ိဳးမည္၊ ကုန္ေဈးႏႈန္းတက္ဦးမည္။ ကုန္ေဈးႏႈန္းတက္လွ်င္ ျပည္သူတို႔ အေနခက္ဦးမည္။ ခ်က္က်ကြက္က် ႏိုင္ငံေရးအလွကိုဖန္တီးယူသည္။ ယခုမူ ေနျပည္ေတာ္တဝိုက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ဖ်က္သိမ္းၾကျပန္သည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ား ေထာင္ခ်ခံရသည္။ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ေထာင္ခ်ခံရသည္မဟုတ္ပဲ ကိုယ္႔ေက်ာင္းကိုယ္သီတင္းသုံးရင္း ေထာင္ခ်ခံရသည္မွာ စိုးထိတ္စရာေကာင္းပါသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးဟူေသာ စာတမ္းမ်ားက ကြယ္ေပ်ာက္ကုန္ၾကသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ထိုစာတမ္းမ်ားသည္ အဘယ္သူမ်ားျဖစ္မည္နည္း။ စဥ္းစားစရာေတြ ေပၚလာသည္။ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္မ်ားသည္ ေၾကာက္စရာေကာင္းလွသည္ေတာ႔ အမွန္ပါေပ။

ဇာတ္လမ္းကုိ ဧရာဝတီႏွင့္ စတင္သည္။ ဧရာဝတီကို လူအမ်ားက ေရရွည္တည္တံ႔ေစသည္။ ေဂဟစံနစ္ပ်က္သြားႏိုင္ေၾကာင္းရိပ္စားမိၾကေသာသူတို႔သည္ အျပင္းအထန္လွဳ႕ံေဆာ္ကာ တားဆီးၾကသည္။ ထိုမွလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္တို႔ ဝုန္းဒိုင္းႀကဲၾကေလသည္။ ႏိုင္ငံေရးဒုကၡသည္မ်ားဘဝ လုံးလုံးလ်ားလ်ားေရာက္သြားၾကသည္က ကခ်င္ျပည္သူမ်ား။
ထို႔ေနာက္ အစိုးရသစ္သည္ ဘြားခနဲပစ္ခ်လိုက္ေသာ ဧရာဝတီကိစၥကို ရပ္တန္႔ေစ၍ အမွတ္ယူလိုက္သည္။ ဧရာဝတီကို မည္ကဲ႔သို႔ ထိုးေကၽြးေရာင္းခ်ထားသနည္းကိုမူ အစိုးရသစ္က တိတိလင္းလင္းထုတ္မျပရဲေခ်။ သို႔ေသာ္လည္း ဧရာဝတီဆက္လက္စီးေစဟူေသာသေဘာျဖင့္ပင္ ျပည္သူတို႔ကိုေက်နပ္ေနေစခဲ႔ၾကသည္။ အစိုးရသစ္သည္ ယခင္အစိုးရ၏ ရႈပ္သမွ်ကို ရွင္းရသည္က အမွန္ပါေပ။ သို႔ေသာ္လည္း သဲသဲကြဲကြဲမရွင္းႏိုင္ပဲရွိေခ်သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ဧရာဝတီ၏တန္ဖိုးကို မည္သို႔ေခ်ပမည္နည္း။ မည္သို႔ျပန္ယူမည္နည္း။

ရခိုင္တြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးငယ္ကေလးတစ္ေယာက္ကို ကုလားမ်ား၏ မုဒိမ္းမႈျဖင့္အစေပၚလာသည္။ မည္သို႔ေသာအေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ ဤသို႔အက်ိဳးမ်ားေပၚထြက္သနည္းကိုမူ ကိုယ္တိုင္ခ်င့္၍ သုံးသပ္ေတာ္မူႏိုင္ၾကပါသည္။ ထိုမွအစျပဳကာ ရခိုင္ႏွင့္ဘဂၤ ါလီတို႔သည္ တုတ္ဆြဲဓါးဆြဲ ရန္ပြဲႏႊဲၾကေလေတာ႔သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အမ်ိဳးသမီးပ်ိဳေလးအသတ္ခံရေသာဓါတ္ပုံမ်ားျဖင့္ အြန္လိုင္းတခြင္ သာသနာဝင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးဟု ေအာ္စျပဳကာ ေနာင္တြင္ အျပင္ေလာက၌ လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖာ္လ်က္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကျပန္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမား ဦးျမေအးေဟာေသာ စာေပေဟာေျပာပြဲပင္ ပိတ္ပင္ၾကကုန္၏။ အာဂေစာင့္ေရွာက္ေရးသမားမ်ားပါေပ။ ထိုေစာင့္ေရွာက္ေရးသမားမ်ားထဲတြင္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားလည္း ပါလာျပန္ေပေသးသည္။ နားႏွင့္မနာ ဖဝါးႏွင့္သာနာၾကရန္ ေျပာလိုေပသည္။ ထိုေစာင့္ေရွာက္ရဟန္းသံဃာမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘုမသိဘမသိ အေျမာ္အျမင္မရွိၾကေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားသာ မ်ားေလသည္။ ပညာတတ္ရဟန္းအခ်ိဳ႕ကမူ ထိုေစာင့္ေရွာက္ေရးသံဃာမ်ားအတြက္ စိတ္မေကာင္းျခင္းႀကီးစြာ ျဖစ္ရေလသည္။ သို႔ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္သည္လည္း မီးခိုးတေငြ႕ေငြ႕ၾကားတြင္ ထေလာင္လိုက္ အေငြ႕ထြက္လိုက္ျဖင့္ ယခုတိုင္ မီးမေသႏိုင္ေတာ႔ေပ။

ထိုမွတစ္ဖန္ မိတၳီလာၿမိဳ႕အတြင္း ဗမာ၊ကုလားရန္ပြဲႀကီးစျပန္သည္။ မ်ားစြာေသာျပည္သူမ်ား အိုးမဲ႔အိမ္မဲ႔ ျဖစ္ၾကရသည္။ ကုလား၊ ဗမာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးဘာသာသမားမ်ားသည္ ပို၍အင္အားေတာင့္တင္းလာၾကေလသည္။ ထို႔ေနာက္လားရႈိးကို မီးကူးသည္။ ထို႔ေနာက္ လက္ပံေတာင္းေတာင္တြင္ သံဃာေတာ္မ်ားအား မီးေလာင္ဗုံးျဖင့္ ကထိန္သကၤန္းကပ္လွဴေလ၏။ အမ်ိဳးဘာသာသမားမ်ားသည္ မီးေလာင္သံဃာမ်ားအား မည္သို႔ေစာင့္ေရွာက္ခဲ႔ၾကသည္ကို ယခုထိ မၾကားမိေပ။ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားအခ်ိဳ႕က ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကသည္ကိုေတာ႔ သတိရေနမိပါသည္။

လက္နက္ကိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္လည္း အစမထင္သံသရာျပင္ဟု ဆိုရဦးမည္။ ယေန႔အထိ အားရစရာ မရွိေသးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္၏ လုပ္ပုံကိုင္ပုံမ်ားသည္ ကိုးရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားကဲ႔သို႔ ရွိေခ်သည္။ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္လိုဇာတ္လမ္း ထကမည္ကို ခန္႔မွန္းျခင္းငွာ မစြမ္းသာ။ ဇာတ္လမ္းဟူသည္ကိုသာ သိေနရပါသည္။

ေမာစရာေကာင္းလွေသာ ျမန္မာ႔အေရးမ်ားတြင္ ရယ္စရာမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ထိုရယ္စရာမ်ားေၾကာင့္ပင္ အာဏာပိုင္အစိုးရ၏ အရည္အေသြးကို ေပၚလြင္ေစခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအရာမ်ားသည္ကား ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ျပည္သူအေပၚတုံ႔ျပန္ေသာ ေစတနာမ်ားေပတည္း။ ထမင္းတစ္နပ္ေလွ်ာ႔စားခိုင္းသည္မွအစ နယ္လွည့္ပါးရိုက္လာတာအဆုံး စကားစကား ေျပာပါမ်ား စကားထဲက ဇာတိျပၾကေလေတာ႔သည္။ အံ႔ဖြယ္ ဝန္မင္းမ်ားပါတကား။

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒသသိကၡာပုဒ္ေတာ္ကို ပညတ္ေတာ္မူခဏ္း။ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေတာ္ပညတ္ေရးႏွင့္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးတို႔ အခ်ိန္ကိုက္ထြက္ေပၚလာသည္မွာ အံ႔ၾသစရာေကာင္းပါသည္။ မ်ိဳးေစာင့္ရွိေရး မရွိေရးထက္ ဥပမာတစ္ခုတင္ျပပါမည္။ ဆန္ကိုသန္႔စင္ေစရန္ ဆန္ထဲမွ စပါးလုံးႏွင့္ ေက်ာက္ခဲ ၾကြက္ေခ်းအစရွိသည္တို႔ကို ေရြးထုတ္သင့္ပါသည္။ ဆန္ကိုသန္႔စင္ေစရန္ ေရတြင္းထဲဆင္းကာ ေရပက္ေန၍ မရေပ။ ေရပက္ေနလွ်င္ ေရၾကည္ရုံသာ ရွိမည္။ ဆန္ကေတာ႔ သန္႔စင္သြားမည္မဟုတ္ေပ။ ဤအခ်က္ကို သတိျပဳရန္ လိုပါသည္။ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးသည္ ထိုဥပေဒေတာ္ထက္ေတာ႔ အေရးႀကီးမည္ဟု ထင္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဟူသည္ကို အက်ယ္တဝင့္ မဖြင့္လိုေတာ႔။ သိၿပီးသားမ်ား ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ဟု ထင္ေသာေၾကာင့္။

တိုင္းျပည္မၿငိမ္သက္လွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔ရွက္ဖြယ္မွ်သာတည္း။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ကား ....... မရွိ။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းလွ်င္ ျပည္သူတို႔ ခ်မ္းသာၾက၏။ တိုင္းျပည္မၿငိမ္းခ်မ္းလွ်င္ကား အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ အေပါင္းအပါတို႔သာ ခ်မ္းသာၾကသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္။

ဤတြင္ ေရွးေရွးေသာ စာဖတ္သူႀကီးႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ား ႀကီးပြားခ်မ္းသာသြားၾကသည္ကို နမူနာယူသတိျပဳသင့္ၾကေၾကာင္း ေျပာလိုသည္။

မင္းၾကည္ညိဳ

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.