04/12/14

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းက ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံတစ္ခု မဟုတ္ေသးေၾကာင္း ဂ်ာမနီႏုိင္ငံကို ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏုိဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဧၿပီလ ၁၁ရက္က သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ နည္းက် အေျခခံဥပေဒတစ္ခု၊ စစ္မွန္ေသာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ႏွင့္ ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားအၾကား အေတြးအျမင္ ေျပာင္းလဲမွႈ တစ္ရပ္တို႔ကုိ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕ ၌ လူ႔အခြင့္အေရးဆု တစ္ခု လက္ခံရယူသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမၻာႀကီးအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ ေသခ်ာေစာင့္ၾကည့္သြားရန္ ႏွင့္ “ျမန္မာအစုိးရဟာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တစ္ခု ျဖစ္လာေအာင္ ဦးတည္သြားလုိျခင္းလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒီမိုကေရစီအေရၿခံဳထားတဲ့ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာေအာင္ ဦးတည္သြားလုိျခင္းလား” ဟု ေသခ်ာစြာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၾကရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံခဲ့ရသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေနရာရလာၿပီ ျဖစ္ကာ၊ သူ၏ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ လာမည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိသည္။ လာမည့္ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကကဲ့သုိ႔ အျပတ္အသတ္ ေအာင္ပြဲခံႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားလ်က္ ရွိေနသည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို ယခင္ စစ္အစိုးရက လ်စ္လ်ဴရွႈခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ သမၼတရာထူးအတြက္ ဝင္ေရာက္အေရြးခံလိုေသာ သူ၏ ဆႏၵအား၊ အေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ပါရွိေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္က ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားလ်က္ရွိသည္။ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္မွာ သူပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္၍ မရေအာင္ ရည္ရြယ္ကာ ပိတ္ပင္ထားျမစ္ထားဟန္ရွိသည္။ ထုိျပ႒ာန္းခ်က္အရ ႏုိင္ငံျခားသားခင္ပြန္း သို႔မဟုတ္ ဇနီး သုိ႔မဟုတ္ သားသမီး ရွိသူမ်ားအား သမၼတျဖစ္ခြင့္မွ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကြယ္လြန္သူ ခင္ပြန္းမွာ ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒသည္ စစ္ဘက္အား အထူးအခြင့္အေရး ေပးထားေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္ဘက္အား အလိုအေလ်ာက္ ၂၅ ရာခုိင္ႏွႈန္း ေနရာေပးထားေသာေၾကာင့္ စစ္ဘက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဗီတိုအာဏာ ရွိေနသည္။

“တကယ္လို႔ ကြ်န္မတုိ႔အေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒကုိ မျပင္ဘူးဆိုရင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလို႔ ေျပာေနၾကတဲ့အရာေတြဟာ အေပၚယံဟန္ျပပဲ ျဖစ္မွာပါ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ Willy Brandt ဆုကုိ ေသာၾကာေန႔က လက္ခံရယူခဲ့သည္။ သူသည္ ဧၿပီလ ၁၀ရက္က ဂ်ာမနီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အန္ဂ်ယ္လာမာခယ္လ္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္ခြင့္ ျဖစ္ထြန္းလာေစေရးအတြက္ အကူအညီေပးလ်က္ရွိၾကေသာ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္းကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း “ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံတစ္ခု မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ဒီမိုကရက္တစ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းကုိ ကြ်န္မတုိ႔ ရထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုထိေတာ့ ကြ်န္မတိုု႔ မတည္ေဆာက္ရေသးပါဘူး” ဟု ဆိုသည္။

“ဒါေပမဲ့ ကြ်န္မတို႔မွာ အခြင့္အလမ္း နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခြင့္တစ္ရပ္ ရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္၊ အကဲဆတ္ဆံုးနဲ႔ ကြ်န္မတုိ႔ရဲ႕ တစ္စတစ္စျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွႈ လမ္းေၾကာင္းမွာ အႏၱရာယ္အမ်ားဆံုး ကာလ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမွႈကုိ ရည္ရြယ္၍ ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္၊ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ကြ်န္မတုိ႔အေနနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္မွာ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ ေနခဲ့ရတယ္ဆုိတာကို လူေတြက ေမ့ေနၾကပါတယ္” ဟု ဆိုခဲ့သည္။
Mizzima - News in Burmeseဒီ post ရဲ႕ ေခါင္းစဥ္လိုမ်ဳိး facebook status ေတြ မၾကာခဏ ေတြ႕မိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ဒီလို status ေတြေၾကာင့္လည္း အျပင္က သူငယ္ခ်င္းအရင္းႀကီးေတြ Facebook သုံးၿပီးခါမွပဲ သူစိမ္းေတြျဖစ္ကုန္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းက ႏွစ္ေယာက္လုံးက facebook ကုိ မကၽြမ္းက်င္လုိ႔ပါ။ Facebook ကုိ ကၽြမ္းက်င္မယ္ဆုိရင္ တင္တဲ့လူကလည္း ကုိတင္ခ်င္တာ တင္လို႔ရမယ္၊ ၾကည့္မယ္လူကလည္္း ကုိယ့္ဆီမွာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာေတြပဲ လာေပၚ

ရမယ္ဆုိတာ သတ္မွတ္လို႔ရတယ္။ ဒီေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ အခ်င္းခ်င္း မိတ္ပ်က္စရာမလုိေတာ့ဘူးေပါ့။

အရင္ဆုံးေျပာခ်င္တာက ကုိယ့္အေကာင့္ထဲမွာ လူေတြအမ်ားႀကီးရွိရဲ႕သားနဲ႔ ဘာလုိ႔ သူတစ္ေယာက္တည္းကပဲ တင္တဲ့ status ေတြက ကုိယ့္ဆီမွာ လာေပၚေနရသလဲဆုိတာပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဥပမာ အျပင္မွာလည္းခင္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ facebook သုံးတယ္ဆုိပါစုိ႔၊ friend လည္း အဒ္ထားတယ္။ ပထမေတာ့ ကုိယ့္သူငယ္ခ်င္းႀကီးဆုိၿပီး တင္သမွ် အကုန္ like၊ comment ေတြေပး၊ facebook မွာေတြ႕ရင္လည္း chat ေပါ့ဗ်ာ၊ အဲဒီလုိ သူ႔ post ကုိ like ထားဖူး၊ comment ေပးထားဖူး၊ chat ထားဖူးရင္ facebook က အဲဒီလုိလူႏွစ္ေယာက္ကုိ အျပင္မွာရင္းႏွီးတယ္လို႔၊ ပုိခင္တယ္လို႔ ယူဆၿပီး သူတင္တဲ့ post ကုိ ပုိျပေပးတာ။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္က်ေတာ့ ဒီေကာင္က နည္းနည္းလြန္လာၿပီ၊ ထမင္းစားလည္းတင္၊ အျပင္သြားလဲတင္၊ checkin ေတြလည္းဝင္၊ feeling ေတြ watching ေတြလည္းလုပ္၊ အိပ္ယာထလည္းတင္ ဆုိေတာ့ မ်က္စိေနာက္လာေကာ၊ ဒါနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္းဆုိေတာ့ unfriend လည္းမလုပ္ခ်င္ေတာ့ အရိပ္အႁမြက္ေလးေျပာလုိက္တယ္၊

မင္းကြာ .. တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ဘာေတြတင္မွန္းလည္းမသိဘူး၊ ငါ့ဆီမွာ လာေပၚတာ ရႈပ္ေနတာပဲ

ဆုိေတာ့ သူငယ္ခ်င္းကလည္း သေဘာေပါက္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ လက္မခံႏုိင္ဘူး၊ ပထမေတာ့ ဘာမွမေျပာဘဲေနလုိက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တင္တာေတာ့မေလွ်ာ့ဘူး၊ မေလွ်ာ့ေတာ့ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အေျပာခံရေကာ၊ ဒီတစ္ခါေတာ့ သူလည္း

ေဒါသထြက္လာၿပီးေတာ့

ငါ့ေဝါမွာငါတင္တာကြာ၊ မင္းမျမင္ခ်င္ရင္ unfriend လုပ္သြား၊ block သြားလည္း ဘာမွမျဖစ္ဘူး၊ ငါစိတ္မဆုိးဘူး

စိတ္မဆုိးဘူးသာေျပာတာ၊ တစ္ကယ္လုပ္ၾကည့္ပါလား၊ အျပင္မွာပါ မိတ္ပ်က္ကုန္မယ္။ အဲဒါနဲ႔ သူတင္တာေတြကုိ သည္းမခံႏုိင္ရာကေန သူက ဒီလုိပါေျပာလာေတာ့ ေဒါသငယ္ထိပ္ေရာက္ၿပီဆုိပါေတာ့၊ ဒါေပမယ့္

မေကာင္းတတ္လို႔ unfriend ေလာက္ပဲလုပ္လိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အျပင္မွာ အေခၚအေျပာမလုပ္ၾကေတာ့တဲ့အထိ ျဖစ္သြားေရာ။ ဒီလိုနဲ႔ တစ္ကယ္အျပင္က သူငယ္ခ်င္းေတြ Facebook ေၾကာင့္ မိတ္ပ်က္ကုန္လုိ႔၊ facebook က အရင္တုန္းကတည္းက လုပ္ထားေပးတာ တစ္ခုရွိတယ္။ အဲဒီတုန္းကေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေဝါကုိသြားၿပီးေတာ့ Show in news feed ဆုိတာေလးကုိ အမွန္ျခစ္ေလး ျဖဳတ္ထားရတာ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါက လူမျမင္လုိ႔ထင္တယ္။ Facebook က follow နဲ႔ unfollow ဆုိတာကုိ အသစ္လုပ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အသစ္ဆုိေပမယ့္ ၾကာပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ပတ္ဝန္က်င္မွာ ဒီလို ျပႆနာေတြ ေတြ႕ေနရလို႔ အခုမွ ျပန္တင္ေပးလိုက္တာပါ။ တင္တဲ့အခါမွာလည္း ႏွစ္ဖက္လုံးအတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ တင္ေပးမွာပါ။

ပထမကေတာ့ သူငယ္ခ်င္းဆီက post ေတြ မျမင္ခ်င္ေတာ့တဲ့လူေတြ အတြက္ပါ။ သူ႔ post ေတြ မျမင္ခ်င္ရင္ သူ႔ကုိ သြားေျပာဖုိ႔ မလုိပါဘူး။ အရင္ဆုံး မျပင္ခ်င္တဲ့လူရဲ႕ wall ကုိ သြားလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ေအာက္က ပုံမွာ ဝုိင္းျပထားတဲ့ Following ဆုိတာေလးကုိ ႏွိပ္လိုက္ပါ။ Follow လို႔ ျပန္ေပၚေနပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါဆုိရပါၿပီ။ သူ႔ တင္သမွ် ကုိယ့္ဆီမွာ မတက္ေတာ့ပါဘူး။

facebook unfollow


ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ ကုိယ္တင္တာေတြ မ်ားေနတယ္လို႔ အေျပာခံရတဲ့ လူေတြအတြက္ပါ။ အရင္ဆုံး တင္တာမ်ားေနၿပီ၊ ငါ့ဆီမွာ လာေပၚတာရႈပ္ေနတာပဲ လုိ႔ ေျပာတဲ့သူရဲ႕ wall ကုိသြားလုိက္ပါ။ ေအာက္မွာ ျပထားတဲ့အတုိင္း Friends ေဘးက down arrow ေလးကုိႏွိပ္ၿပီး၊ Acquaintances ကုိႏွိပ္လိုက္ပါ။

acquaintance


ၿပီးရင္ ကုိယ္ post တင္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ ေအာက္ကပုံထဲကအတုိင္း post visibility setting မွာ “Friends except acquaintances” ဆုိတာကုိ ေရြးၿပီး တင္လိုက္ပါ။

friend except acquaintances


ဒါဆုိ ကုိယ္နဲ႔ friend ျဖစ္တဲ့သူ အားလုံးျမင္ရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ Acquaintances ထဲက လူေတြကေတာ့ Freind ျဖစ္ေပမယ့္ မျမင္ရပါဘူး။ အဲဒါအျပင္ ဒီနည္းလမ္းႏွစ္ခုလုံးကုိ လုပ္တာဟာ တစ္ဖက္ကလူကုိ အဲဒီလိုလုပ္ထားတယ္ဆုိတာ မသိေစတဲ့အတြက္ အျပင္မွာလည္း မိတ္မပ်က္သလို Facebook ကုိလည္း စိတ္ႀကိဳက္သုံးႏုိင္မွာပါ။

Myanmar IT (http://www.myanmarwebdesigner.com/blog/) မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္

မေန႔က ေရြေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ကိုတင္ေအးရဲ.၂၀၁၅ခုေရြးေကာက္ပဲြမွာ အမတ္ေလာင္းေတြ စည္းရံုေးရးဆင္းတဲ႔ အခါ ျမိဳနယ္တခုမွာ သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႔နယ္က အမတ္ေလာင္းကိုသာ မဲဆြယ္ခြင္႔ျပဳမယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျပာျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒီကေန႔ေတာ႔ ၾကံ႔ဖြတ္ပါတီက ကိုလွေဆြက ကိုတင္းေအးစကားကို ေထာက္ခံေျပာျပန္တာ ၾကားရျပန္တယ္။ မေန႔ညက အာအက္ေအသတင္းဌာနမွာေျပာသြားခဲ႔တာပါ။

ကိုလွေဆြက ကိုတင္ေအးထက္ေတာင္ ကဲေနေသးတယ္။ သူကေတာ႔ အတိုက္အခံပါတီၾကီးျဖစ္တဲ႔ဒီခ်ဳပ္မွာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ.အဂၤလန္ကိုေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုဘို႔ သြားစဥ္ကရို္က္ထူးထားတဲ႔ ဓါတ္ပံုေထာင္ထားတဲ႔ ကိစၥကိုပါထဲ႔ေျပာတယ္။

ကိုလွေဆြ ေျပာတာက -- ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ၾကီးေျပာတာက သိပ္ျဖစ္သင့္တဲ့အရာဗ်။ ဒါမွ free and fair ျဖစ္မွာေပါ႔။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က NLD နဲ႔အဓိကျပိဳင္ရမွာဗ်။ ကြ်န္ေတာ္တခါတံုးကေျပာဘူးပါတယ္။ နံ႔သာတံုးနဲ႔ လက္ပံတံုးလို႔ ေျပာဘူးပါတယ္။ ဘယ္လိုမွ မယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ဘူးဗ်။ တကယ္တန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေသရာကထ လာျပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္လာမွာ မဟုတ္ဘူးဗ်။ အခုဟာက တခါလာလဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ဆန္း ဗိလပ္သြားတဲ့ပံုၾကီး အိတ္ကပ္ထဲလက္ႏိႈက္ေနတဲ့ပံုၾကီး စစ္ဝတ္စံုနဲ႔ပံုၾကီးဘဲ ျပျပျပီးေတာ့၊ ေဒၚစုၾကည္ပံုၾကီးဘဲျပျပျပီးေနေတာ့ ဒါၾကီးက ဖရီးအင္ဖဲယားမျဖစ္ဘူး။ အခု ဥကၠဌၾကီးေျပာတာ free and fair ျဖစ္သြားတာေပါ႔လို႔ေျပာသြားသဗ်။ ခက္တယ္။ ကိုလွေဆြဟာ free and fairဆိုတဲ႔ စကားလံုးအဓိပၸာယ္ကိုေတာင္ နားမလည္ဘူး။ထင္တယ္။

free ဆိုတာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မွဳမပါတာ။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မဲဆြယ္နိုင္တာ။ fairကတရားမ်ွတတာ။ ဗိုလ္ခ်ုပ္ေအာင္ဆန္းဓါတ္ပံုကို သူ.သမီးပါတီက သံုးတာ လြတ္လပ္စြာသံုးစဲြခြင္႔ရွိရပါမယ္။ အေဖ႔ပံုသမီးပါတီက ယူသံုးတာ တရာ;ပါတယ္။ မ်ွတပါတယ္။ က်ြန္မသာ အတို္က္အခံ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရင္လဲ က်ြန္မအေဖရဲ႔ ရိုးသားဂုဏ္ကို ေဖၚျပ မဲဆြယ္ရမွာဘဲ။ ကိုယ္႔မ်ိဳးရိုးဂုဏ္ကို ေဖၚျပီး ျပည္သူကို က်ြန္မဟာ မ်ိဳးေကာင္းရိုးေကာင္း၊ ေဆြေကာင္းမ်ိဳးေကာင္းကလာတာပါ။ မ်ိဳးသန္႔ရိုးသန္႔ကလာတာပါဆိုတာ ေဖၚျပရမွာဘဲ။ ဒီလို မ်ိဳးရိုးဂုဏ္၊ ေဆြဂုဏ္မ်ိဳးဂုဏ္ျပ မဲဆြယ္စည္းရံုးမွဳဟာ ထံု;စံ။ ၾကက္မွာ အရိုး၊ လူမွာ အမ်ိဳလို႔ဆိုတယ္မဟုတ္လား။ တိုးတက္ေနတဲ႔ နိုင္ငံတြမွာေတာင္ ျပည္သူက မ်ိုးူဂုဏ္ရိုးဂုဏ္အစဥ္အလာကိုၾကည္႔ေသးတာဘဲ။ ပြင္႔လင္းျမင္သာမ်ဳေတြ မရွိခဲ႔တဲ႔ က်ြန္မတို႔ ျမန္မာျပည္လို နိုင္ငံမွာ ေဆြဂုဏ္မ်ိဳးဂုဏ္ဆိုတာ ျပဘို႔လိုကို လိုအပ္တယ္။ အေမရိကန္လိုနိုင္ငံမွာေတာင္ မစၥတာဘြတ္ရွ္စီနီယာနဲ႔ ဂ်ဴနီယာ။ တိုင္းျပည္က ၾကည္႔တာဘဲ။ ထိုင္းမွာ မယဥ္လတ္အာဏာရတာ အကိုမ်က္နွာနဲ႔ဘဲ။ အိႏၵိယမွာ ဂႏၶီမ်ိဳးဆက္တခုလံုး အစဥ္အဆက္ မ်ိဳဳးရိုးဂုဏ္ျပ မဲဆြယ္တာဘဲ။ ဒါမ်ား ဆန္းသလား။ ပြင္႔လင္းျမင္သာမွဳနည္းပါးေလေလ မ်ိုးရိုးဂုဏ္နဲ႔ မဲဆြယ္ဘို႔လိုအပ္ေလေလဘဲ။

တကယ္ေတာ႔ ပါတီေခါင္းေဆာင္တို္င္းမွာ အေဖေတြရွိၾကတာဘဲ။ NLDက ပါတီေခါင္းေဆာင္ရဲ႔ ဖခင္ဓါတ္ပံုကို ေထာင္ျပီးမဲဆြယ္သလို ပါတီေခါင္းေဆာင္တိုင္း ကိုယ္႔အေဖဓါတ္ပံုေထာင္ျပီး မဲဆြယ္နိုင္ပါတယ္။ တျခားသူေတြလဲ ဘိလပ္သြားတဲ႔ ပုနဲ႔ဘဲ မဲဆြယ္ဆြယ္။ လယ္ထြန္ေနတဲ႔ ပံုနဲ႔ဘ မဲဆြယ္ဆြယ္။ ျပည္႔တန္ဆာခန္းထဲ ၀င္သြားတဲ႔ ဓါတ္ပ့ုနဲ႔ဘဲ မဲ ဆြယ္ဆြယ္ ဆြယ္နိုင္ပါတယ္။ က်ြန္မဆိုရင္ေတာ႔ က်ြန္မအေဖ ေက်ာင္းဆရာ စာသင္ေနတဲ႔ ဓါတ္ပံုနဲ႔ ဆြယ္မယ္ေတာ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႔ ပညာေရးေကာင္းကိုေကာင္းေစရမယ္လို႔။ သေဘာေျပာတာ။ တကယ္ေတာ႔ က်ြန္မတို႔ အတုိက္အခံေတြ ဗိုလ္ခ်ုပ္ဓါတ္႔ံုကို သံုးျပိး စည္းရံုးတာ အခုမွမဟုတ္ဘူး။ ၁၉၈၈ခု အေရးေတာ္ပံုၾကီး စတင္ျဖစ္ကတဲက ေက်ာင္းသားလူငယ္ေလးေတြ ဗိုလ္ခ်ုပ္ေအာင္ဆန္းဓါတ္ပံု ေခါင္းေပၚရြက္၊ ပုခံုးေပၚထမ္းျပိးဆႏၵျပလာတာဘဲ။ ဒီလို ဗိုလ္ခ်ုပ္ဓါတ္ပံုေခါင္းေပၚရြက္ျပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေတာင္းခံခဲ႔ရတာကလဲ ဗိုလ္ခ်ုဳပ္ခ်မ်တ္ေရြးခ်ယ္ခဲ႔တဲ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ ဒီမိုေကရစီဖဲြ႔စည္းပံုကို ျပန္လိုခ်င္လို႔ပါဘဲ။

ဗိုလ္ခ်ုပ္ေအာင္ဆန္းက မ်ိဳးခ်စ္အစြန္းဖက္ဆစ္၀ါဒလဲ မတည္ေထာင္ခဲ႔ဘူး။ လက္၀ဲ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္လဲ မတည္ေထာင္ခဲ႔ဘူး။ နိုင္ငံေရးအယူ၀ါဒမ်ိဳးစံုကိုေလ႔လာျပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္သာတိုင္းျပည္အတြက္ အသင္႔ေတာ္ဆံုးထင္လို႔ထူေထာင္ခဲ႔တာ။ ဒါက သိပ္ကိုရွင္းပါတယ္။ ၁၉၈၈ခုေနာက္ပိုင္းမွာ ကမာၻ႔ျပည္သူေတြ ဒီမုိကေရစီ-ဒီမိုကေရစီလို႔ ေရငတ္သလို မေတာင္းဆိုခင္ကတဲက ကိုယ္႔ျပည္သူနဲ႔ ဘယ္စနစ္နဲ႔သင္႔ေတာ္မလဲ။ ဘယ္စနစ္က အေကာင္းဆံုးလဲ ေသခ်ာေရြးထားတာ။ ကမာၻ႔နိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားစြားူကို စာေတြ႔လက္ေတြ႔ ေပါင္းစပ္ေလ႔လာျပီး ေသခ်ာေရြးေပးခဲ႔တာ။ အေလာင္းအစား၀ိုင္းနဲ႔ ျပည္႔တန္ဆာခန္းမွာ အခ်ိန္ျဖဳန္းျပီး ထင္ရာျမင္ရာ ရမ္းတုတ္ထားတဲ႔ အာဏာပါ၀ါ မဟုတ္ဘူး။ အခု က်ြန္မတို႔ ဗိုလ္ခ်ုပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္သြားတဲ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ျပန္ေပးလက္က ျပန္လု ေနရတယ္။

ဒါကို ျပည္သူေတြ ေကာင္ေကာင္းသေဘာေပါက္ရမယ္။ ေပါက္လဲ ေပါက္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ေအာင္ဆန္းလမ္းစဥ္ကို ျပန္ထူုေထာင္ဘို႔ ေအာင္ဆန္းဓါတ္ပံုကို ျပထားရတယ္။ မူ၀ါဒနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကလဲ ဦးေန၀င္းရဲ႔ မူ၀ါဒကို ျပန္ျပီးအေကာင္ အထည္ေဖၚခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဦးေန၀င္းဓါတ္ပံုေထာင္ျပီး မဲဆြယ္ပါ။ ရတယ္။ ၾကံ႔ဖြတ္ပါတီကလဲ ဦးသန္းေရြမူ၀ါဒကို ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖၚမယ္ဆိုရင္ ဦးသန္းေရြဓါတ္ပံု ေထာင္ျပီးမဲဆြယ္ပါ။ ရပါတယ္။

မဲထဲ႔မထဲ႔ဆိုတာကေတာ႔ ျပည္သူအမ်ားစု အဆံုးအျဖတ္ပါဘဲ။ ၂၀၁၅ခုသာမက ေရွ.ဆက္ရမဲ႔ နိုင္ငံရဲ႔ ခရီးမွာ အက်ီသံုးထည္နဲ႔ နိုင္ငံအတြက္အသက္ေပးျပီး အလုပ္လုပ္တဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမူ၀ါဒမ်ိဳး ခိုင္မာ တည္ျမဲဘို႔လိုတယ္။ ကိုယ္က်ိဳးရွာသူေတြ၊ ကိုယ္႔ အာဏာခိုင္ျမဲေရးလုပ္ေနသူေတြ နုိင္ငံမွာ အလိုမရွိဘူး။

ဘယ္လိုလဲ--ကိုလွေဆြ။

ရွင္က ကိုယ္႔အိတ္ထဲကိုယ္ မ်ားမ်ားထဲ႔မူ၀ါဒကို ဆက္ခ်င္ေသးတယ္ေပါ႔ေနာ္။ ဒါမွ မဟုတ္ မနာလို ၀န္တိုေနတာလား။

ဒါဆိုလဲ ရွင္႔အဘၾကီးေတြရဲ. ဓါတ္ပံုေတြေထာင္ျပီးမဲ ဆြယ္လို္က္ေလ။.

မ်ွတသြားတာေပါ႔။ ေနာ။

Ma Khin Oo ( ၁၁-၄-၁၄)

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပံုမွန္သံတမန္ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္စတင္ရန္ အေမရိကန္က ေၾကညာလိုက္ၿပီး ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအေပၚ ဝါရွင္တန္၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား က်ဆင္းလာေနသလို လူနည္းစုအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား တုိး၍လာေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲႏႈန္း ေႏွးေကြးေနၿပီး အေမရိကန္လႊႊတ္ေတာ္က ေဝဖန္ မႈမ်ား ျပင္းထန္လာေနသျဖင့္ အိုဘားမားအစိုးရ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုအေနႏွင့္ ယူဆထားခဲ့ေသာ ဒီမိုကရက္ေရာ ရီပက္ဘေလကန္ကပါ ေထာက္ခံအားေပးထားသည့္ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာမူဝါဒ၏ ေရွ႕ဆက္သြားရမည့္လမ္းက ေခ်ာေမြ႕မည့္ပံု မေတြ႕ရေပ။

အစိုးရအဖြဲ႕က ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက လက္မခံလိုၾကပါ။ အကယ္၍ လာမည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကသမၼတ ေရြးခံခြင့္မရရွိလွ်င္ မႏွစ္ၿမိဳ႕မႈမ်ား က ပို၍ပင္တုိးလာႏုိင္ဖြယ္ရွိေနသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရက ေျပာဆုိေနေသာ္လည္း ႏွစ္ ၅၀ စစ္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွတစ္ေကြ႕ ခ်ဳိးၾကားကာလ၏ အေရးပါသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အကုန္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္ျဖစ္လာႏုိင္မႈအေပၚ အေမရိကန္အစိုးရအဖြဲ႕က သံသယရွိေနေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႕အႀကံေပးမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

အိုဘားမားအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ား အမ်ားဆံုး ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေနသည့္ အဓိ က စိုးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ခုမွာ ဗုဒၶဘာ သာႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ လူအုပ္စုမ်ားအၾကားက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲအထိပင္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသားေရးဝါဒက အရွိန္ျမင့္လာႏုိင္သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံ ျခားေရးရာေကာ္မတီက ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္တြင္ ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပစ္တင္ေဝဖန္လိုက္ၿပီး ယင္းသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာအစိုးရသစ္ အေပၚ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားထဲ၌ အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုးရြားေနခ်ိန္၌ အေမရိကန္အေနႏွင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ျပန္လုပ္သင့္၊ မသင့္ဆိုသည္ကို ေကာ္မတီ၏ ရီပက္ဘေလကန္ ဥကၠ႒အဒ္႐ိြဳက္စ္က ေမးခြန္းထုတ္လုိက္သည္။

ႏုိင္ငံျခားဝန္ႀကီးဌာနေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ မာရီယာဟာ့ဖ္ကလည္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈကပ္ဆိုးႀကီးအေပၚ အလြန္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၂ ရက္က ေျပာဆိုလုိက္သည္။

‘‘လတ္တေလာမွာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေရ၊ မိလႅာ၊ အစားအစာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လံုေလာက္တဲ့ပံ့ပိုးမႈေတြမရၾကဘူး။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအတြက္ အကူအညီေပးေနတဲ့ လုပ္သားေတြ သူတို႔ရဲ႕အသက္ကယ္တဲ့အလုပ္ေတြ ျပန္လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရကလည္း အခုအခ်ိန္ထိ လံုေလာက္တဲ့လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ခရီးသြားလာခြင့္ေတြကို ေပးဖို႔ပ်က္ကြက္ေနပါတယ္’’ဟု ေျပာဆိုလုိက္သည္။

ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဟီလာရီကလင္တန္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ သံအမတ္ကိုခန္႔အပ္လိုက္ၿပီး ႏွစ္ ၂၀ ၾကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဖယ္ၾကဥ္ထားမႈကို ရပ္တန္႔လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ ဤသို႔ ျပင္းထန္ေသာ ေဝဖန္ေျပာၾကားမႈထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာ ရရွိေစခဲ့သည့္ မွ်တေသာ အထူးေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေျဖေလွ်ာ့ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ အေမရိကန္က ကူညီပံ့ပိုးမႈ၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ ပိတ္ပင္မႈအမ်ားစုကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့ၿပီး သမၼတအိုဘားမားမွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုးသြားေရာက္လည္ပတ္သည့္ အေမရိကန္သမၼတျဖစ္ခဲ့သည္။

အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲလာေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ သမၼတအိုဘားမား၏ လာေရာက္လည္ပတ္မႈက သရဖူေဆာင္းေပးလုိက္ၿပီး အေမရိကန္အရာရွိမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေကာင္းျမင္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားရွိေနေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ မီဒီယာႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္မႈေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္းတုိ႔ကို ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ဗဟိုအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေတာ္လွန္ေနၾကသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ အစိုးရက ႀကိဳးစားေနသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာ ရီပက္ဘေလကန္အဖြဲ႕က ကမကထျပဳလုပ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းေကာက္ခံခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၃ရက္က ထုတ္ျပန္လုိက္သည့္ စစ္တမ္းတစ္ခုအရ ေျဖၾကားသူ ၈၈ ရာခုိင္ ႏႈန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းျဖစ္ေပၚ ေနမႈမ်ားသည္ မွန္ကန္သည့္လမ္းကို ဦးတည္သြားေနသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္းက လာမည့္ႏွစ္အနည္းငယ္တြင္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးအေျခအေန ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ယင္းစစ္တမ္းတြင္ အမွားအယြင္းက အတုိးအေလွ်ာ့ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် ရွိႏုိင္သည္။

ေနာက္ဆံုး သံတမန္တုိးတက္မႈတစ္ခုက ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဟဂယ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးကို အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးမ်ား ေတြ႕ဆံုသည့္ ဟာဝိုင္အီတြင္ ႀကိဳ ဆိုဧည့္ခံျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရပိုင္းအျမင္အရ စစ္ေရးဆက္ဆံမႈအားျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အား ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းကုိ လက္ခံက်င့္သံုးလာရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရးမူဝါဒမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေသာ လႊႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအၾကားတြင္လည္း ယင္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္မႈ အေပၚ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားရွိ ေနရာ ျမန္မာစစ္တပ္ကို လူ႔အခြင့္ အေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အေရး ေပၚကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး ျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယင္းလုပ္ရပ္တို႔မွာ ႏုိင္ငံျခားေရးရာမူဝါဒကို ႀကီးၾကပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားေၾကာင့္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုိအပ္ေသာအဆင့္တစ္ခုေရာက္aအာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က ျပဳျပင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ တရားဝင္သင္တန္းမ်ားေပးမည္ဆိုလွ်င္ စစ္တပ္ခ်င္းဆက္ဆံမႈကို တျဖည္းျဖည္းတုိးခ်ဲ႕သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး မုဒိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား စသည့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ရာတြင္ ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ဂုဏ္ျမႇင့္ေပးရာေရာက္မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္က အခ်ိန္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံက မ်ားစြာပြင့္လင္းလာေနaသာ္လည္း သမၼတအိုဘားမား လာေရာက္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာက ကတိျပဳခဲ့သလို ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုးကို ဖြင့္လွစ္ခြင့္မျပဳေသးပါ။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္္ အီရန္ ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသလုိပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အထူးကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢကလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ကပင္မဲေပးဆံုးျဖတ္ လိုက္ၾကသည္။

ကိုးကား-ေအပီ
ဘာသာျပန္..Sitt Paingဂ်ာမနီနိုင္ငံမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ အန္အယ္ဒီ ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ
ဂ်ာမနီ ဆိုရွယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ SPD က အပ္ႏွင္းတဲ့ Willy Brandt ဆုကို
ဒီကေန႔ မနက္ပိုင္းက လက္ခံရယူခဲ့ပါတယ္။
Credit : BBC

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.