ႏိုင္ငံျခားသားသီဆိုတဲ့ ျမနႏၵ (Mya Nandar )သီခ်င္း
2014 U.S. Embassy Rangoon Water FestivalPhoto and Video..Jessy Kp