04/18/14

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ ေနရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိုသာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ ျပဳမည္ဟု ဧၿပီလ ၇ ရက္၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေ၀ဖန္လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးျခင္းကို ကန္႔သတ္မႈအေပၚ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ““လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္မႈကာလ သတ္မွတ္ေပးပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းေတြ ေျပာပါ။ မဆိုင္တဲ့လူ လာမေျပာနဲ႔။ ၀င္ခ်င္၀င္ မ၀င္ခ်င္ေန။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီၿမိဳ႕ဒီရြာမွာ အေရြးခံမယ္ဆို ကၽြန္ေတာ္ေျပာဖို႔ပဲ လိုတာေပါ႔။ တျခားလူ လာေျပာလို႔ ဘာလုပ္မတုန္း။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က အခ်ိန္၊လူ၊ ေနရာ၊ ကန္႔သတ္ပါမယ္။ ဒါက ကၽြန္ေတာ့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထဲမွာ ရွိေနပါတယ္””ဟုေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာလွ်င္ အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္တြင္ မဲဆြယ္ခြင့္ရွိၿပီး အျခားေဒသမွလူမ်ား လာေရာက္ ေဟာေျပာ မဲဆြယ္ခြင့္ ျပဳမည္ မဟုတ္ဟုလည္း ထပ္မံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

NLD ပါတီ၏ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္က ဦးတင္ေအး၏ ေျပာဆိုခ်က္မွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႔သတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကို ““ပါတီဥကၠ႒ဆိုရင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး မဲဆြယ္ခြင့္ရွိတယ္။ ကိုယ့္မဲဆႏၵနယ္ေျမ ဟုတ္ဟုတ္၊ မဟုတ္ဟုတ္ေပါ႔။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းမွာ ဆိုရင္လည္း ဒီလိုပဲ မဲဆြယ္ၾကတာပဲေလ။ ၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကလည္း ဒီလိုပဲ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကလည္း ဒီလိုပဲ။ ၂၀၁၂ လည္း ဒီလိုပဲ လုပ္ခဲ့တာပဲ။ အခုက်မွ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႔သတ္တာကိုေတာ့ နားမလည္ႏိုင္ပါဘူး”ဟု ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေရး ကာလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကဲ့သို႔ NLD ပါတီ အမတ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ လွည့္လည္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေ၀ဖန္လ်က္ရွိသည္။

သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္သာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ ျပဳမည္ဟု ေျပာၾကားမႈအေပၚ သဃၤန္းကၽြန္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးသိန္းၫြန္႔က““ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မယ့္ နယ္မွာပဲ မဲဆြယ္ခြင့္ရွိတယ္ ဆိုတာ မွန္တယ္ေလ။ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္မယ့္ ၿမိဳ႕နယ္မွာပဲ မဲဆြယ္႐ံုသာမကပဲ တျခားၿမိဳ႕နယ္ ေတြမွာလည္း အင္အားျပၿပီး လုပ္ခဲ့တာေတြကို ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ႀကံဳခဲ့ၿပီးၿပီေလ။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲက လြတ္လပ္တယ္ ဆိုၿပီး တရားမွ်တမႈမွ မရွိဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဦးတင္ေအးကေန ကိုယ္ၿပိဳင္မယ့္ ေနရာမွာပဲ ကိုယ္မဲဆြယ္ရမယ္ဆိုတာ ေကာ္မရွင္က ဥပေဒနဲ႔အညီ ေျပာၾကားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီေျပာၾကားခ်က္ကို ႀကိဳဆိုပါတယ္””ဟု သံုးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ) မွ ပါတီဥကၠ႒ဦးသုေ၀က ““မဲဆြယ္တာကေတာ့ ဘယ္ေနရာမွာမဆို မဲဆြယ္လို႔ ရတာေပါ႔။ အေရြးခံတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္က လူပဲ အေရြးခံရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သဘာ၀ က်တယ္ေလ။ မဲဆြယ္တာ မဆြယ္ရဘူး ဆိုတာေတာ့ သဘာ၀ မက်ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လို ပါတီဥကၠ႒ေတြဆိုရင္ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုး လိုက္ၿပီး မဲဆြယ္မွာပဲေလ””ဟု ေ၀ဖန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အေမရိကန္၊ ဥေရာပသမဂၢ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာသံတမန္မ်ားက လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက လြတ္လပ္လြန္း၍ မမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟု ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သို႔ မဲဆြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက အေရးယူသြားမည္ဟုလည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးသည္ ယခင္ စစ္တကၠသိုလ္ DSA အပတ္စဥ္(၉) ဆင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ၿငိမ္း) တစ္ဦး ျဖစ္သည့္အျပင္ ယခင္က န၀တေကာင္စီ၀င္၊ ယခင္ ဦးပိုင္ လီမိတက္ဥကၠ႒၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

သဥၨာေဆြ
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္


လက္ရွိႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႕စည္းပံု မ႑ိဳင္သံုးရပ္တြင္ ပါ၀င္လ်က္ ရွိဆဲျဖစ္သည့္ ယခင္စစ္အစိုးရ အဖဲြ႕၀င္မ်ား၏ သတင္းမီဒီယာ အေပၚ ေျပာၾကား သံုးသပ္ေနသည့္ စကားမ်ားမွာ စစ္အာဏာရွင္ အေလ့အထ အေတြးအေခၚ အတိုင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ၀ါရင့္သတင္းစာ ဆရာႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ေသာ၊ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) ဒုဥကၠ႒ ဆရာႀကီး ဖိုးေသာၾကာ (ေခတ္+မိုး)က သံုးသပ္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

လက္ရွိ သတင္းစာ မီဒီယာ ေလာက အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနမႈ မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္စဥ္ ဧၿပီလ (၉) ရက္ေန႔ထုတ္ 7 Day ဂ်ာနယ္ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခန္းပါ သူရဦးေရႊမန္း၏ သတင္း မီဒီယာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေပၚ သံုးသပ္ ေျပာၾကားခ်က္ သည္ သတင္းမီဒီယာ အေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ အသြင္ေဆာင္ေၾကာင္းကို အေျချပဳကာ ဆရာႀကီးဖိုးေသာၾကာ (ေခတ္+မိုး)က သတင္း မီဒီယာ ကိုသာမဟုတ္ စစ္အာဏာရွင္ အေလ့အထ အေတြးအေခၚ ရွိသူမ်ားက တစ္တိုင္းျပည္လံုး ကိုပင္ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကား လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

““သူတို႕က စိတ္ဓာတ္ကကို စစ္သား၊ အာဏာရွင္ အေလ့အထ အေတြးအေခၚပဲ။ သူတို႔က မီဒီယာ တစ္ခု တည္းေတာင္ မဟုတ္ဘူး။ တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လံုး ၿခိမ္းေျခာက္ထားတာ။ မီဒီယာက အေသးအမႊားပဲ။ ႐ိုး႐ိုးေလး ေျပာရရင္ တစ္တိုင္း တစ္ျပည္လံုးနဲ႔ ယွဥ္လိုက္ရင္ မီဒီယာက အေသးအမႊားပဲ။ တစ္တိုင္းျပည္လံုးကို ၿခိမ္းေျခာက္ ထားတာ။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖဲြ႕စည္းပံုကို ၾကည့္ရင္ စစ္တပ္က ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္း ယူထားတာပဲၾကည့္၊ ဒီမိုကေရစီ ခုႏွစ္ဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ေပးတယ္။ ဒါပဲ””ဟု ေျပာသည္

ယင္းေျပာၾကား သံုးသပ္မႈ ရည္ညႊန္း အေျချပဳခဲ့သည့္ သူရဥိီးေရႊမန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္မွာ ““မီဒီယာ သမားေတြကုိ လုိလားတယ္။ ေမးရင္လည္း ေျဖခ်င္တယ္။ မေျဖ ႏိုင္ဘူးဆိုတာလည္း မျဖစ္ေစခ်င္ ဘူး။ မေျဖခ်င္တဲ့ကိစ္ၥကိုေတာ့ မေျဖျခင္းျဖစ္တယ္။ မီဒီယာမ်ားရဲ႕ ၀ိုင္း၀န္းအႀကံျပဳမႈ၊ ေ၀ဖန္မႈကို လည္း ကိုယ္တို႔ခံဖုိ႔လိုတယ္။ အဲဒါမွ ကုိယ္တို႔အနာဂတ္မွန္မယ္။ မီဒီယာ သမားေတြ စပြင့္လာ၊ တက္တက္ ႂကြႂကြပါလာသလို တခ်ဳိ႕လြန္ကၽြံ တဲ့အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ၊ သက္ ဆိုင္သူေတြက မီဒီယာသမားေတြ ကုိ ခံျပင္းေနၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆို တံု႔ျပန္မႈေတြက နည္းနည္းေတာင္ ျပင္းထန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကိုယ့္လုပ္ငန္းကိုယ္ လုပ္ၾကမယ္။ မီဒီယာေတြက မီဒီယာလုပ္ငန္းကို လုပ္ၾကရလိမ့္မယ္။””ဟု ျဖစ္သည္။

သူရဦးေရႊမန္းက ထိုေျပာၾကားမႈႏွင့္ တဆက္တည္းတြင္ ““ကိုယ္ရဲ႕ အက်င့္သိကၡာကို ျပန္ထိန္းရမယ္။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္မယ္ ဆုိရင္ ကိုယ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိးတက္မွာပဲ။ ေျပာမယ္ ဆိုရင္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေတြ ပုိလိုအပ္တယ္။ ဒီထက္ ထပ္ေျပာမယ္ဆိုရင္ အခြင့္အေရးကို ဒီထက္ ပိုမယူဖုိ႔လိုတယ္”” ေျပာၾကားခ်က္အေပၚလည္း ဆရာႀကီးဖိုးေသာၾကာ (ေခတ္+မိုး)က ““တစ္တုိင္းျပည္လံုးေတာင္ ဒီမိုကေရစီ ခုႏွစ္ဆယ့္ငါး ရာခိုင္ႏႈန္းပဲေပးတာ။ သတင္းစာက ဘယ္လိုလုပ္ တစ္ရာရာခိုင္ႏႈန္း ဘယ္ရအံုးမလဲ”” ဟု သံုးသပ္ မွတ္ခ်က္ ျပဳသည္။

ယခုကာလတြင္ သတင္းမီဒီယာ ေလာကအတြင္း ၀ိ၀ါဒမ်ား ကဲြျပားလ်က္ရွိၿပီး ယခင္ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္မ်ားက သတင္းစာမ်ားကဲ့သို႔ ညီညြတ္မႈ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္ စစ္အာဏာရွင္ အေလ့အထ ရွိသူမ်ားကပင္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာႀကီးဖိုးေသာၾကာ (ေခတ္+မိုး)က ေျပာသည္။

သတင္းစာေလာကအတြင္း ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားၾကည့္၍ ကာကြယ္သူမ်ားက မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ျခင္း၊ အက်ိဳး ရွာျခင္းျဖင့္ မီဒီယာေလာကကို ထိခိုက္ေအာင္ ျပဳမႈေနေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ သတင္းစာ က်င့္၀တ္ႏွင့္ မညီညြတ္ ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

သတင္းမီဒီယာ အသီးသီးက သတင္းေထာက္ေတြအားလံုး တစ္ႏိုင္ငံလံုးက အက်ဥ္းက်ခံေနရတဲ့ သတင္းေထာက္အားလံုး ျပန္လည္လႊတ္ေျမာက္ႏိုင္ဖို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ေၾကးသြန္းဘုရားႀကီးမွာ ငါးေလးေတြနဲ႔ ငွက္ေလးေတြကို လႊတ္ေပးၿပီး ဆုေတာင္းခဲ့ၾကပါတယ္ . . . ဆက္လက္ၿပီး မၾကာမွီအေတာအတြင္းမွာလည္း ရန္ကုန္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ေတြမွာ အက်ဥ္းက်ခံေနရဆဲ သတင္းသမားေတြ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ဖို႔ ဆက္လက္တိုက္ပြဲေတြ ၀င္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အားလံုးလည္း ႏွစ္သစ္ေတြတိုင္းမွာ အျပည့္အ၀လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကပါေစဗ်ာ . . .
၂၀၀၇ စက္‌တင္‌ဘာ‌ေတာ္‌လွန္‌‌ေရး စတင္‌ခဲ့တဲ့ ‌ေရႊတိဂုံ‌ေစတီအ‌ေ႐ွ့မုဒ္‌ ‌ေၾကသြန္‌းဘုရားႀကီးမွာ ဖမ္‌းဆီးခံသတင္‌း‌ေထာက္‌‌ေတြလြတ္‌‌ေျမာက္‌ရန္‌ ဆု‌ေတာင္‌းပြဲးျပဳလုပ္‌ၿပီး

Photo..soezay yar tun,Moe Htat Myint

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.