ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ နွင့္ အဖြဲ ့အား အေမရိကားေရာက္ ညီအစ္ကိုေတာ္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ား အဖြဲ ့အစည္းမွ ခ်င္းရိုးရာ ၀တ္စုံ၀တ္ဆင္ေပးကာ လႈိက္လဲွစြာ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳ (19-4-2014)Photo..ခြန္ဒီးယမ္