04/24/14


ေထာင္ထဲမွာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ေလာက္ တိုက္ပိတ္အက်ဥ္းခ်ခံ ထားရသူတစ္ဦးဟာ ဘယ္လိုမ်ား ရပ္တည္ရွင္သန္ႏိုင္မလဲ။ ႐ူးမ်ား သြားမလား။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သတင္း စာဆရာႀကီး ဦးဝင္းတင္ကေတာ့ သည္အေျခအေနကို ေကာင္း ေကာင္းခံႏိုင္ရည္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ သည္။ အသက္(၈၅)ႏွစ္အရြယ္ ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္က ႏွလံုးအားနည္းၿပီး က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕တဲ့ေနရွာသည့္တုိင္ေအာင္ စစ္ အစိုးရ၏ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား က သူ၏စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ားကို ဆံုး႐ႈံးသြားေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ ခဲ့ပါ။ ၿပီးခဲ့သည့္လက ေတြ႕ဆံုခဲ့ သည့္ ႏွစ္နာရီၾကာေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ၎၏ ေထာင္တြင္းအေတြ႕အ ႀကံဳမ်ားကို ဟာသေႏွာၿပီးေျပာျပခဲ့သလုိ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဦးတည္သြားေနသည့္ လမ္းေၾကာင္း အေပၚမွာလည္း ၎၏အျမင္ကို ေျပာျပခဲ့သည္။

ဦးဝင္းတင္သည္ သတင္းစာ ဆရာ၊ စာေရးဆရာဘဝျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းခဲ့သူျဖစ္ ၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထိပ္တန္း သတင္းစာဆရာတစ္ဦးျဖစ္သလုိ စာေရးဆရာႏွင့္ ကဗ်ာဆရာလည္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရး ေတာ္ပံုႀကီးကို စစ္အစိုးရက ရက္ ရက္စက္စက္ႏွိမ္နင္းခဲ့အၿပီးတြင္ ၎က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ကို တည္ေထာင္ရန္ ကူညီခဲ့ သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္မူ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသည္။

စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ၎ ၏စြမ္းရည္ကိုေၾကာက္ရြံ႕ၾက သျဖင့္ တစ္ေယာက္တည္းတုိက္ ပိတ္အက်ဥ္းခ်ခဲ့သည္။ ၎အား စာေရးသည့္ေဘာပင္၊ စာရြက္ မေပးသလို စာဖတ္ခြင့္လည္းမေပး ခဲ့ေပ။ အက်ဥ္းက်ေနသူအခ်င္း ခ်င္းပင္ စကားမေျပာႏုိင္ေအာင္ တစ္ခါတစ္ရံ သူ၏ေဘးခန္းတြင္ ေတာင္ လူမရွိေစရဘဲ အခန္းလြတ္ သာထားခဲ့သည္။

၎ကို စစ္ေဆးေနစဥ္အတြင္း ေန႔ႏွင့္ညမသိဘဲ အိပ္ေရးပ်က္ ေအာင္ စစ္ေဆးကာညႇဥ္းပန္းႏွိပ္ စက္ခဲ့သည္။ အက်ဥ္းခ်သည့္အခါ တြင္လည္း စစ္တပ္ကေခြးမ်ား အတြက္ထားသည့္ စစ္ေခြးတုိက္ တြင္ ေနရသည္။ ထို႔ေနာက္ တိုက္ ပိတ္အက်ဥ္းခန္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ ၿပီး သမံတလင္းေပၚတြင္ ဖ်ာတစ္ ခ်ပ္ႏွင့္ အိပ္ခဲ့ရ၏။ စာေရးေဘာ ပင္ႏွင့္ စာရြက္အစား တုိက္ခန္း တြင္းမွ အုတ္က်ဳိးအုတ္ပဲ့မ်ားကို ခြာခ်ကာ အမႈန္႔လုပ္ၿပီး တိုက္ခန္း နံရံမွာ စာေရးခဲ့ရသည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ဒီမုိကေရစီ ေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေထာက္ခံ သည့္အေနျဖင့္ အက်ဥ္းသားတုိ႔၏ ဝတ္စံုျဖစ္ေသာ အျဖဴေရာင္ဝတ္စံု ဝတ္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈေပၚေပါက္ ခဲ့သည္။ ထိုအခါ အျဖဴေရာင္ဝတ္ ေသာ လူမ်ားအားလံုးကို ဖမ္းဆီး ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာအခါ စစ္အာ ဏာပိုင္ေတြက ထုိျဖစ္ရပ္ကိုနည္း လမ္းတစ္ခုျဖင့္ ေျဖရွင္းခဲ့သည္။ ယင္းနည္းလမ္းမွာ ေထာင္အက်ဥ္း သားဝတ္စံုမ်ားကို အျပာေရာင္သို႔ ေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွာ ႏွစ္ၾကာေလေလ တင္းက်ပ္သည့္ အေနအထားမ်ားက တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့လာေလျဖစ္သည္။ ၎ကိုလည္း ေနာက္ဆံုးအိပ္စရာခုတင္ တစ္ခုေပးခဲ့သည္ဟု ဦးဝင္းတင္က ေျပာျပသည္။ ၎က ခုတင္စြန္းေပၚတက္ၿပီး ေလွကားထစ္ လိုအသံုးခ်ကာ တုိက္ခန္း၏ အျမင့္ဆံုးေနရာျဖစ္ေသာ သံတုိင္ ကာထားသည့္ ျပတင္းေပါက္ဆီ သို႔တက္၏။ ထုိေနရာမွေနၿပီး ေဘးတုိက္ခန္းမ်ားက အက်ဥ္းသား မ်ားကို တစ္ခါတေလ လွမ္းေခၚ သည္။ အျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေတာ့ နံရံကိုေခါက္ၿပီးဆက္သြယ္ ၾကရသည္။

ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားမွာေတာ့ တုိက္ပိတ္အက်ဥ္းက်ျခင္းမွ လႊတ္ ေပးခဲ့ၿပီး အျခားအက်ဥ္းက်သူမ်ား ႏွင့္ အဆက္အသြယ္လုပ္ခြင့္ေပးခဲ့ သည္ဟု ဦးဝင္းတင္က ဆုိသည္။ ေထာင္ၾကပ္ေတြက ၎အား ႏုိင္ငံ ေရးစကားေျပာခြင့္မေပးခဲ့ေသာ္ လည္း သီတင္းပတ္ႏွစ္ပတ္လွ်င္ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ ဧည့္သည္ႏွင့္ စကား ေျပာခြင့္ရ၏။ ထိုအေျခအေနတြင္ အျခားအက်ဥ္းက်ေနသူတုိ႔က ေထာင္ထဲကို ေရဒီယိုတစ္လံုးခိုး သြင္းလာၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ထဲ တြင္ သတင္းစာတစ္ေစာင္ထုတ္ ေဝခဲ့သည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္က မၾကာမီ လႊတ္ေပးေတာ့မည္ဟုေျပာၾကား ျခင္းခံရသည့္ အျခားအက်ဥ္း သားေတြႏွင့္အတူ ဦးဝင္းတင္ကို ပါ အာဏာပိုင္ေတြက ေခၚထား သည္။ ေထာင္တံခါး၀ေနာက္တြင္ ၎ႏွင့္အတူ မိတ္ေဆြအက်ဥ္း သာမ်ားကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ ေစာင့္ခုိင္းထား၏။ အခန္းက်ဥ္းေလးထဲတြင္ ေစာင့္ စားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ ထဲေရးဝန္ႀကီးက ေရာက္မလာ ခဲ့ေပ။ ၎တုိ႔လည္း အခန္းထဲကို ပင္ ျပန္ပို႔ျခင္းခံရသည္။

ေနာက္ထပ္သံုးႏွစ္ၾကာၿပီးမွ ဦးဝင္းတင္တကယ္လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့သည္။ လြတ္ေျမာက္ခ်ိန္တြင္ ေထာင္ဝတ္စံုမခြၽတ္သျဖင့္ ေနာက္ ဆံုးအခ်ိန္ထိ ေထာင္ဝတ္စံုခြၽတ္ ေပးရန္ ဝိုင္းဝန္းေဖ်ာင္းဖ်သည္။ ထိုအခါ ၎က အကယ္၍ ေထာင္ ဝတ္စံုခြၽတ္ရပါကလည္း အရပ္ ဝတ္လဲမည္မဟုတ္ဘဲကိုယ္တံုး လံုးပဲသြားမည္ဟုသာ ေျပာခဲ့ သည္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အာဏာ ပိုင္ေတြ အေလွ်ာ့ေပးလုိက္ရ သည္။ ထိုေထာင္ဝတ္စံုကို ယခု အခါ သူ႔အမ်ဳိးမ်ားအိမ္ကေသတၱာ ထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားသည္။

အက်ဥ္းေထာင္ကလြတ္ ေျမာက္ၿပီး ေလးႏွစ္ၾကာသည့္တုိင္ ေအာင္ ဦးဝင္းတင္က ေထာင္ ဝတ္စံုအေရာင္ျဖစ္သည့္ အျပာ ေရာင္ရွပ္ အက်ႌကိုဝတ္ဆင္ထား ဆဲျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းက အျခားႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား မလြတ္ေျမာက္မခ်င္း အျခား အေရာင္ကို ဝတ္ဆင္မည့္သူ မဟုတ္ေပ။

(ဝါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ Simon Denyer ၏ How former Burmese political prisoner Win Tin survived 20 years in jail ေဆာင္းပါးကို ထားထားျမင့္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။)--7Day News Journal

(ဓာတ္ပံု-Citizen Journalist) ဦးဝင္းတင္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးနာေရးခရီးကို ထင္ရွားတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ၊ သတင္းစာဆရာေတြ၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ သာမက ျပည္သူလူထုေတြပါ ေထာင္ေသာင္းခ်ီ လာေရာက္ ပို႔ေဆာင္ၾကတဲ့အတြက္ ေရေဝးသုႆန္ဝင္းတခုလံုး ျပည့္လွ်ံသြားပါတယ္။ ဦးဝင္းတင္ရဲ႕ နာေရးခရီး လုိက္လံ ပို႔ေဆာင္ၾကသူေတြကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ မဆုမြန္ က တင္ျပထားပါတယ္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဦးဝင္းတင္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားရဲ႕ လြမ္းသူ႔ပန္းျခင္းကို သြားေရာက္ဂါရဝျပဳ ပို႔ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ေဟာင္းလည္းျဖစ္၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ဦးေစာႏုိင္းႏုိင္းက ဦးဝင္းတင္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးခရီး ကို ျပည္သူအမ်ား တခဲနက္ လာေရာက္ ဂါရဝျပဳခဲ့ၾကတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပ ပါတယ္။


"ဆရာဦးဝင္းတင္ကို ၾကည္ညိဳေလးစားတဲ့သူေတြ၊ ေတာကသူေတြ၊ အေဝးကသူေတြ အမ်ားႀကီးပဲ သိလား။ ေနာက္တခါ အထဲမွာဝင္ၿပီး ဆရာဦးဝင္းတင္ရဲ႕အေလာင္း ျပင္ထားတဲ့ေနရာကို သြားၾကည့္ေတာ့လည္းပဲ အကုန္လံုး တန္းစီၿပီး ေစာင့္ေနၾကတယ္။ ၾကပ္ပိတ္ၿပီး တန္းစီၿပီး ေစာင့္ေနၾကတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလးကို အခ်ိန္ယူဝင္ရတယ္။

လူေတြကို ၾကပ္ပိတ္သိပ္ေနေတာ့ ဦးတို႔ေတြ အုပ္စုလုိက္သြားလို႔ မရေတာ့ဘူး။ အုပ္စုခြဲၿပီး ပန္းျခင္းကို အပ္ရေတာ့တာပဲ။ အဲ့ဒါပန္းျခင္းေတြဆိုလို႔ရွိရင္လည္း အထဲမွာ ေနရာမရွိေတာ့လို႔၊ အျပင္မွာ ကားႀကီးႏွစ္စင္းနဲ႔ လြမ္းသူ႔ပန္းျခင္းေတြ လက္ခံထားတဲ့ ေနရာရယ္ရွိတာေပါ့။ ဒီေရေဝး စ်ာပနအခမ္းအနားေတြ သြားတဲ့အခါမွာ ဒီေလာက္လူမ်ားတာ တခါမွ ဦး မဆံုဖူးဘူး။ ေနကလည္း
ျခစ္ျခစ္ေတာက္ပူေနတာ။ လူေတြက ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာနဲ႔ အကုန္လံုး တန္းစီၿပီး ဆရာ့ကို အေလးသြားျပဳၾကတာေပါ့ေလ။"

မႏၱေလး ဟံသာဝတီ သတင္းစာတုိက္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ေဟာင္းလည္းျဖစ္၊ ဝါရင့္သတင္းစာဆရာႀကီးျဖစ္သူ ဦးဝင္းတင္ရဲ႕ ရန္ကုန္က ေနာက္ဆံုးခရီးကို မႏၱေလးသူ၊ မႏၱေလးသားေတြ လာေရာက္ပို႔ေဆာင္ၾကတဲ့အေၾကာင္း မႏၱေလး သတင္းစာဆရာတဦးျဖစ္တဲ့ ကိုမင္းထက္ၿငိမ္းခ်မ္း ေျပာျပတာကေတာ့ -

"က်ေနာ္တို႔ မႏၱေလးကေနၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြ၊ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ အားလံုးေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔ စာေပနယ္ကေနၿပီးေရာ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုကေပါ့ဗ်ာ။ ရမိသမွ်၊ စုမိသမွ်၊ ၿမိဳ႕ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး က်ေနာ္တို႔ အမ်ားႀကီးလာပါတယ္။ အခုဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ လူ ၂၀၀ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိပါတယ္။ ေရာက္ရွိၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဂါရဝျပဳခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ေရေဝးမွာလည္းပဲ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံု တျပည္လံုးက လာၾကတာေတြေရာ၊ တၿမိဳ႕လံုးက လာၾကတာေတြေရာဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အခ်ိန္တိုေလးေတာ့ မႏၱေလးအဖြဲ႔ကိုလည္း ေၾကညာၿပီးေတာ့ ဂါရဝျပဳခြင ရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ မႏၱေလးကေနၿပီးေတာ့ Express ကားႀကီးေတြနဲ႔ လာၾကပါတယ္ခင္ဗ်။ ပါၾကတာဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားကြန္ရက္၊ ျဗဟၼစိုရ္၊ ၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံု အာဇာနည္ ၁၇ ဦးအဖြဲ႔ အပါအဝင္ေပါ့ဗ်ာ။ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံု ပါပါတယ္ခင္ဗ်။

က်ေနာ္တို႔ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုနဲ႔ အာဇာနည္ ၁၇ ဦး အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔က ဆရာႀကီးဦးဝင္းတင္ရဲ႕ မႏၱေလး ေနာက္ဆံုးခရီးစဥ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ၇၈ ေလာက္အထိ ဟံသာဝတီ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္လည္း လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မႏၱေလးသားတပိုင္းလည္း ျဖစ္ေန ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဆရာႀကီးဟာ သူမတူေအာင္ ထူးျခားတဲ့ ႏွစ္ေယာက္ မရွိတဲ့ အင္မတန္မွ စံျပဳထုိက္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ႀကီးမို႔လို႔ က်ေနာ္တို႔ အေဝးကေန ၿပီးေတာ့ ပင္ပန္းေသာ္လည္းပဲ လာေရာက္ ဂါရဝျပဳၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။"

ႏိုင္ငံအဝွမ္းက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ေတြ လာေရာက္ ပို႔ေဆာင္ၾကတဲ့အေၾကာင္း ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ မ်ား အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ က အခုလို ေျပာပါတယ္။

"ေက်ာင္းသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေပါ့ေနာ္။ ေဒသေပါင္းစံုက ေက်ာင္းသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လာၾကတယ္။ ေတာင္ငူပါမယ္။ မေကြးပါမယ္။ မႏၱေလး၊ ပဲခူး၊ မံုရြာဘက္က ေက်ာင္းသားေတြလည္းပါတယ္။ ဧရာဝတီတိုင္း ဟသၤာတ၊ ေျမာင္းျမတို႔ ၊ မအူပင္ တို႔ကလည္း ေက်ာင္းသားေတြလည္း ပါတယ္ဆိုေတာ့ ဝင္ၿပီး ဂါရဝျပဳၾကတယ္။ အထဲမွာ တအားၾကပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဝင္ရတာ က်မတို႔ တသုတ္စီ၊ တသုတ္စီ ခြဲၿပီးဝင္ရတာေပါ့။

က်မတသက္မွာ တခါမွ မျမင္ဖူးပါဘူး။ ဒီေလာက္လူေတြအမ်ားႀကီး။ အကုန္လံုးက ပင္ပင္ပန္းပန္းနဲ႔ ေခၽြးေတြရႊဲၿပီးေတာ့ မူးလဲသူလည္း မူးလဲၾက။ ေတာ္ေတာ္ကို ပင္ပင္ပန္းပန္းနဲ႔ ဘဘကို လာၿပီး ဂါရဝျပဳၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ တကယ္ပဲ ၾကက္သီးထဖို႔ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ လူေတြက တအားမ်ားတယ္။

ထူးျခားတာက အေျခခံလူတန္းစား ျပည္သူေတြ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္တဲ့သူေတြပါ လာၿပီးေတာ့ ပင္ပင္ပန္းပန္းနဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး လာၾကတာေတြ႔ရတယ္။ ျပည္သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ထိခုိက္ခံစားၿပီး ဘဘရဲ႕ ဆံုးရံႈးမႈကို ဝမ္းနည္းျခင္း အထိမ္းအမွတ္နဲ႔ အားလံုးလာၿပီးေတာ့ ဘဘကို ဂါရဝျပဳၾကတာ ေတြ႔ရေတာ့ စိတ္ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ ၾကည္ႏူးမိသလို တဘက္ကလည္း ပိုၿပီးေတာ့ ဝမ္းနည္းရတာေပါ့ေနာ္။"

ေန႔လည္ ၁၂ နာရီကေန ညေန ၅ နာရီအထိ ဦးဝင္းတင္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးခရီး ကို ျပည္သူအမ်ား လာေရာက္ ဂါရဝျပဳၿပီးခ်ိန္မွာ ဂူသြင္းသၿဂႋဳဟ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ အေၾကာင္း ဦးဝင္းတင္ကို အနီးကပ္ျပဳစုခဲ့သူ ကိုရာဇာက ေျပာပါတယ္။


"ဂူသြင္းဖုိ႔ က်န္တာေပါ့ေနာ္။ အေခါင္းထဲ ထည့္မယ္။ ဂူသြင္းမယ္။ အခုက အဘ ဦးတင္ဦး ရွိတယ္။ အန္တီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရွိတယ္။ ေက်ာင္းသား
ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရွိတယ္။ လာကန္ေတာ့တဲ့သူေတြက တအားမ်ားေနေတာ့ အခ်ိန္က ေတာ္ေတာ္ေပးထားတာပဲ ၁၂ နာရီကေန ညေန ၄ နာရီအထိေပးတာ။ ဒါေပမဲ့ လူေတြက အခုအခ်ိန္အထိ မၿပီးေသးဘူး။ မျပတ္ေသးဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ အဲ့ဒါ အဘကို အခု ေလာေလာဆယ္ တင္ထားတဲ့ မွန္ေခါင္းထဲကေနၿပီးေတာ့ အဘ သစ္သားေခါင္းထဲ ထည့္ဖို႔ နည္းနည္းၾကာေနေသးတာေပါ့။"

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ နာယက ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းႀကီးနဲ႔ သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးစ်ာပနခရီးကို လိုက္ပါ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကသူေတြရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္ေတြကို မဆုမြန္ စုစည္းတင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။(voa burmese)


Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.