05/11/14

(သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူလယ္သမားအခ်ဳိ႕ မိမိတို႔ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ ဧၿပီလအတြင္းက က်ိန္စာတိုက္ဆႏၵျပပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္)

ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ားကို Activists ဟု ေခၚၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္း အဆက္ဆက္မွာ Activist ေတြ၏ အခန္းက႑က ေရွ႕ဆံုးမွ အျမဲလိုလိုပါဝင္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျဖစ္လာသည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္းသည္ ကိုလိုနီေခတ္ Activist ျဖစ္သည္။ Activist ေတြကို အစိုးရမ်ားက လိုလားေလ့မရွိ။ သူတို႔သည္ အစိုးရကိုဆန္႔က်င္သူ။ အစိုးရကို အယံုအၾကည္မရွိသူ။ အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဝဖန္ပုတ္ခတ္သူ။

စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး Activist မ်ားစြာ ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အလြန္ျပင္းထန္ ရက္စက္ေသာ စစ္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ Activist မ်ားစြာ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ် ခံခဲ့ရသည္။ စစ္အစုိးရသည္ Activist အားလံုး အသံတိတ္သြားေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ ႏိုင္ငံေရးဖိႏွိပ္မႈေတြ ရွိေနသမွ် ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားတက္ႂကြသူ Activist ေတြကေတာ့ ရွိေနဦးမွာျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီကို ျပယုဂ္တစ္ခုအျဖစ္ တက္လာေသာ ယခုအစိုးရ လက္ထက္မွာေတာ့ Activist ေတြ၏ အသံေတြ ပိုက်ယ္ေလာင္လာသလို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် သူတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ဖတ္ေန၊ ျမင္ေန၊ ၾကားေနရသည္။ ၿမိဳ႕အႏွံ႔၊ နယ္အႏွံ႔၊ ျပည္နယ္အႏွံ႔၊ တိုင္းအႏွ႔ံ မွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲေတြကို မၾကာခဏ ျမင္ေနရသည္။ မတရားဖိႏွိပ္မႈ၊ မတရားအႏိုင္က်င့္ခံရမႈကို ထုတ္ေဖာ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားတက္ႂကြသူတို႔က အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူတို႔၏ အေရအတြက္ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကေသာအခါ အာဏာပိုင္အစိုးရ၏ တုံ႔ျပန္မႈကား ယခင္စစ္အစုိးရ နည္းနာမ်ားအတိုင္း အၾကင္နာကင္းမဲ့ဆဲ။ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈမဲ့ေနဆဲ။

ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ေဟာေျပာစည္း႐ံုးခြင့္၊ ဆႏၵျပခြင့္မ်ား ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ပုဒ္မ (၁၈)က ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို ဟန္႔တားထားသည္။ ပုဒ္မ (၁၈) အရ တရားစြဲအေရးယူမႈေတြ အမ်ားအျပားျဖစ္လာသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ထုိကိစၥေဆြးေႏြးၾကေသာအခါ ပုဒ္မ (၁၈) ကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးသည့္ အခ်က္ေတြ ပါဝင္လာတာကိုေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပုဒ္မ (၁၈) ျပႆနာေတြ မၿပီးေသး။ ထိုပုဒ္မျဖင့္ လံုျခံဳေရးတာဝန္ရွိသူ (ရဲ)ေတြက ဥပေဒကိုလုိသလို သံုးစြဲကာ အျပစ္မဲ့ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူ၊ေတာသူေတာင္သားမ်ားအား ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနသည္။

ဒီရက္အတြင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူ လယ္သမားအခ်ဳိ႕ႏွင့္ လံုျခံဳေရးရဲမ်ား ထိပ္တိုက္ပဋိပကၡျဖစ္မႈ ႏွစ္ခုကို သတင္းမ်ားတြင္ ဖတ္လိုက္ရသည္။ တစ္ခုမွာ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ခုမွာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူလယ္သမားအခ်ဳိ႕ မိမိတို႔လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ ဧၿပီ ၁၂ ရက္က က်ိန္စာတိုက္ဆႏၵျပပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုက်ိန္စာတိုက္မႈတြင္ ပါဝင္သည့္ ေတာင္သူငါးဦးကို သဲကုန္းရဲစခန္းက ဆူပူရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈ ပုဒ္မ (၅ဝ၅) (ခ) ျဖင့္ တရားစြဲခဲ့ၿပီး ေမ ၆ ရက္က က်ိန္စာတိုက္မႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ကိုေပါက္စဆုိသူကို တရား႐ံုးက အာမခံမေပးဘဲ ေပါင္းတည္အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေခၚေဆာင္ရာမွ ရဲ မ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကိုေပါက္စကို ေထာင္ထဲထည့္ရင္ သူတို႔ကိုပါထည့္ဖို႔ ေနာက္ကလုိက္ပါလာတဲ့ ေတာင္သူေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြ ေျပာၾကရင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ေယာက္၊ အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္ သံုးဦး ဒဏ္ရာရၿပီး ေပါင္းတည္ေဆး႐ံု တက္ေနရတယ္။ အလြတ္တန္း သတင္းေထာက္ ကိုမာေနာ္ကေတာ့ အထိုးခံရတာ၊ အဘြားႀကီးေတြကို လိုက္ဆြဲရင္း စခန္းမွဴးက အမိန္႔ေပးခ်ိန္မွာ ရဲက ထိုးလိုက္တာ။

“က်ိန္စာတုိက္သူ ငါးဦးကုိ ပုဒ္မ (၅ဝ၅) (ခ)နဲ႔ လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး က တရားလိုျပဳၿပီး တရားစြဲခဲ့တာ။ က်န္တဲ့သူေတြ အာမခံရၿပီး ကိုေပါက္စ ကေတာ့ အရင္ပုဒ္မ (၁၈) နဲ႔လည္း အစြဲခံထားရေတာ့ အာမခံမရဘူး” ဟု အဆိုပါပဋိပကၡကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိခဲ့သူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

အလားတူ မိမိတို႔ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံထားရသျဖင့္ ျပန္လည္ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ဳိးရန္ႀကိဳးပမ္းသူ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈ တစ္ခု မတၱရာၿမိဳ႕နယ္မွာျဖစ္ခဲ့ပံုကို အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ဖတ္႐ႈလိုက္ရသည္။ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားက တစ္ဖက္၊ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ရဲမ်ားက တစ္ဖက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ျဖစ္ေနရသည္မွာ စိတ္မခ်မ္းသာစရာ။ အလားတူ ေပါင္းတည္အက်ဥ္းေထာင္ေရွ႕မွာ လယ္သူမမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား တြန္းထိုးဆြဲရမ္းေနသည့္ ျမင္ကြင္းမွာလည္း အလြန္အက်ည္းတန္လွသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက တံု႔ျပန္ပံုမွာ စစ္အာဏာရွင္ အေငြ႕အသက္ မေပ်ာက္ေသးသည္ကို ျမင္ေနရသည္။ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနၾကသည့္ ျပည္သူတို႔သည္ တိုင္းျပည္ကို ဆူပူေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္။
လူသားတစ္ဦး၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္အရ မိမိ၏ဆႏၵ၊ မိမိ၏မေက်နပ္မႈ၊ မတရားျပဳမႈခံရသည္ဟု ယူဆမႈကို လူသိထင္ရွားျဖစ္ေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိဆႏၵကို လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ အေျခခံဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။
ဤအခြင့္အေရးမ်ားကို အာဏာပိုင္ေတြက အဘယ္ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားမႈေတြ ျပဳေနရပါသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးယူဖမ္းဆီးမႈေတြ ျပဳေနပါသနည္း။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမ ၅ ရက္ကလည္း ဒီမိုကေရစီေရး စဥ္ဆက္မျပတ္ လႈပ္ရွားမႈ အင္အားစုမွ ေခါင္းေဆာင္ ကိုထင္ေက်ာ္ကို ေတာင္ဥကၠလာပ ရဲစခန္းက ပုဒ္မ (၅ဝ၅) (ခ) ျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း လိုက္သည္။ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ နႏၵဝန္ေဈးေရွ႕တြင္ လက္ရွိအစုိးရအား အယံုအၾကည္မရွိေၾကာင္း စာေစာင္ျဖန္႔ေဝခဲ့သည့္အတြက္ဟု ဆိုသည္။ ကိုထင္ေက်ာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားတက္ႂကြသူ (Activist) တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအစိုးရကို အယံုအၾကည္မရွိေၾကာင္း (သူ၏ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ပိုင္ခြင့္အရ) ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ မယံုၾကည္ေၾကာင္းကိုလည္း အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ သူက ေဆာ္ဩျခင္းျဖစ္သည္။ သူသည္ ဆူပူရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေနသူတစ္ဦး မဟုတ္။ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ရပိုင္ခြင့္အရ သူ၏ဆႏၵ၊ သူ၏ ယံုၾကည္မႈကို လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ကိုထင္ေက်ာ္က ထိုသို႔ အစုိးရကို အယံုအၾကည္မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုတိုင္းလူေတြက လိုက္ယံုခ်င္မွယံုမည္။ ယံုၾကည္ၿပီး မည္သူမွ်လည္း ဆူဆူပူပူလုပ္ဖို႔ စဥ္းစားမွာမဟုတ္။ ကိုထင္ေက်ာ္ ေဟာေျပာတာကို ရပ္ၾကည့္ၿပီး ထြက္သြားသူလည္း ရွိမည္။ ထြက္မသြားဘဲ နားေထာင္သူလည္း ရွိမည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ မိမိ၏ဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ သာမန္ ထမင္းစားေရေသာက္ကိစၥျဖစ္သည္။

ယခု ကိုထင္ေက်ာ္အေပၚ စြဲဆိုလိုက္ေသာ ပုဒ္မမွာ ၅ဝ၅ (ခ)၊ ဆူပူရန္လႈံ႔ေဆာ္မႈ။ အာမခံမေပးဘဲေနလို႔ရေသာ ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ျပစ္မႈ။ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္က က်ိန္စာတိုက္ေသာ ေတာင္သူေတြကိုလည္း (၅ဝ၅) (ခ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည္။ ယခု ေနာက္ပိုင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကသူေတြကို ပုဒ္မ (၁၈) မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ပုဒ္မ (၅ဝ၅) (ခ) ျဖင့္ အာဏာပိုင္ေတြက တရားစြဲဆိုလာတာ ေတြ႕ရသည္။ ဒါဆိုလွ်င္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကသူ အားလံုး ဆူပူရန္လႈံ႔ေဆာ္သူေတြ ျဖစ္သြားၾကၿပီလား။ ဟိုယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္တုန္းကလည္း ဆႏၵျပသူေတြကို ဆူပူရန္လႈံ႔ေဆာ္ေသြးထိုးသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ပုဒ္မ (၅ဝ၅) (ခ) ျဖင့္ အေရးယူၿပီး ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ယခုလည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကသည့္ ျပည္သူေတြကို ပုဒ္မ (၅ဝ၅) (ခ) ျဖင့္ တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးေနၾကျပန္ၿပီ။ ဘယ္မွာလဲ ဒီမိုကေရစီ။ ဘယ္မွာလည္း ျပည္သူေတြ ရဲ႕ အေျခခံရပိုင္ခြင့္။ အေစာပိုင္းတုန္းကေတာ့ ပုဒ္မ (၁၈)။ ခုေတာ့ ပုဒ္မ (၅ဝ၅) (ခ)။-----Eleven media Group


မအူပင္ျမိဳ႕မွာ ေမလ ၁၀ရက္ေန႔က ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ျပီးခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ လူထုေဟာေျပာပြဲၾကီးတြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို တက္ေရာက္လာေသာ ျပည္သူမ်ားက ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့ျပီး လူထုေခါင္းေဆာင္ က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္...

ယခု မူဘီဖိုင္သည္ အဆိုပါ အေမးအေျဖ အစအဆံုးျဖစ္သည္... အင္တာနက္လိုင္းမေကာင္းသူမ်ားလဲ ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေမးခြန္းေမးသူမ်ား၏ လိုရင္းေမးခြန္းႏွင့္မဆိုင္ေသာ မိတ္ဖြဲ႕စကားမ်ားကို ျဖတ္ခ်န္ထားခဲ့ပါသည္...

ေဖ့ဘြတ္ကလဲ မူဘီဖိုင္ကို မိနစ္ႏွစ္ဆယ္ထက္ေက်ာ္ရင္ ပို႔စ္ လုပ္ရန္ လက္မခံတာေၾကာင့္လဲ ျဖစ္သလို၊ အဓိက က်ေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္၏ အေျဖမ်ားကို အဓိကထားၾကည့္ႏိုင္ရန္လဲ ရည္ရြယ္ပါသည္...ကင္မရာ ရိုက္ကူးေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ ေမးခြန္းေမးသူေနရာတြင္ ဓါတ္ပံုကိုသာ ျပႏိုင္ျပီး အေမစု၏ အေျဖကိုသာ မူဘီအျဖစ္ထည့္ထားပါတယ္...

က်ေတာ့္လိုပဲ မွတ္တမ္းမူဘီ ၀ါသနာပါသူမ်ား၊ အေမစု စကားမ်ား အစအဆံုးကို အတိအက် ၾကည့္ရႈ႕နားဆင္လိုသူမ်ားအတြက္ ၀ါသနာအရ ရိုက္ကူးတင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလဲ အသိေပးလိုပါသည္... က်ေတာ့္ တစ္ေယာက္တည္းအား မည္သူမဆို လြပ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္...

ရိုက္ကူး-တည္းျဖတ္ ... ေမာေျပ (ခ) ခြန္ေခါင္

ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ဧရာ၀တီတိုင္း ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကေနၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတစ္ရပ္လုပ္ပါတယ္။

အဲဒီဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲဟာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ထုတ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အခန္း(၁၀) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား က႑ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဆက္လက္ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္မရွိျခင္း က႑ႏွင့္ ၿငိစြန္းေနပါသည္။

ထိုက႑ရွိ ပုဒ္မ ၄၀၇(ဃ)တြင္ ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အလြဲသုံးစားျပဳျခင္းဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားၿပီး ပုဒ္မ ၄၀၈တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ရပ္သည္ ပုဒ္မ ၄၀၇ ပါ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ၿငိစြန္းေၾကာင္း မွတ္ပုံတင္ခြင့္ေပးႏိုင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းကေတြ႕ရွိလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ရမည္ဟု ေရးသားေဖၚျပထားသည္။

ထိုသို႔ေသာ္အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ျဖစ္သူ ဦးဘရီအား တယ္လီဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဦးဘရီက သူ႔အေနျဖင့္ တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ေနထိုင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းဆႏၵျပပြဲကို မသိေၾကာင္းသာ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ ဆႏၵျပပြဲသည္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးရုံးေရွ႕မွစတင္ၿပီး ထိုရုံးေရွ႕တြင္ပင္ အဆုံးသတ္သလို ဆႏၵျပပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္မ်ား ပါ၀င္ေနသျဖင့္ အဲဒီဆႏၵျပပြဲက အေျခခံဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနရာေရာက္ေနတဲ့အတြက္ ပါတီတာ၀န္ရွိသူေတြက တားျမစ္ျခင္းမျပဳဘူးလားလို႔ ဦးဘရီကို ေမးခြန္းထုတ္တဲ့အခါမွာေတာ့ ဦးဘရီဘက္က ဖုန္းကိုခ်ပစ္ခဲ့ၿပိး စက္ပါပိတ္လိုက္သည္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဆက္လက္ရပ္တည္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိစြန္းေနေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႀကိးသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၿပိဳင္ခြင့္ ရမရဆိုသည္မွာ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

credit to -မင္းမင္းလတ္
Khor Nyo

အလုပ္လက္မဲ့ဘြဲ႕ရ ျပႆနာ ေျဖရွင္းလုိသည္မွာ အမွန္ျဖစ္လွ်င္ အလုပ္ရွိၿပီးသား၊ ဗုိလ္ႀကီး၊ ဗုိလ္မွဴးေတြ ကုိ ေနရာေျပာင္း ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွာ ခန္႔အပ္ရန္မလုိပါ . . . သည္ေတာ့ Ph.D ဆိုတဲ့ ဘြဲ႕ရေသာ ျခေသၤ့ မ်ား ျမက္မစားၾကပါနဲ႔ ျမက္စားတဲ့ ျခေသၤ့လည္းရွိမွာပါ အဲဒီျခေသၤ့ကေတာ့ . . . .
40

ေဖာင္းပြပစၥည္း
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အဆင့္ဆင့္ေသာ အစုိးရ၏၀န္ႀကီးမ်ား၊ အစုိးရမ်ား၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေျပာဆုိျခင္း၊ လုပ္ ေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာေတြ ေတြ႕ရပါသည္။ ၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕က အစည္းအေ၀း ေခၚဆဲလုိဆဲ၊ စစ္တပ္ ထဲမွာ ေနတုန္းက ရတဲ့ဒဏ္ရာ လွန္ျပလုိျပ၊ ပုဆုိးလွန္ျပလုိျပ လုပ္ေနၾကတာ အေတာ္အံ့ၾသဖုိ႔ ေကာင္းပါ တယ္။ ယခုလည္း ပါရဂူဘြဲ႕ (Ph.D) မ်ား ကုိပါ ေန႔စား၊ လေပးႏွင့္ခန္႔မည့္ မူလတန္း ျပဆရာ ေခၚျပန္ပါၿပီ။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)က မူလတန္းျပဆရာေတြကုိ သတၱမတန္းေအာင္က ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။ လစာ က ၁၂၆ က်ပ္ ၇၅ ျပားေပးပါသည္။ ထုိ မူလတန္းျပဆရာမ်ားက သင္ေပးခဲ့ေသာ တပည့္မ်ားမွာ ယခုအခါ အသက္(၇၀)ႏွင့္ (၇၀) ေက်ာ္မ်ားျဖစ္ေနပါၿပီ။ ထုိ႔ေနာက္ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ H.S.F ေခၚ အထက္တန္းေက်ာင္းထြက္ လက္မွတ္ရ စာေမးပြဲေအာင္သူမ်ားကို ခန္႔ထား၍ သင္ျပေစခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ထိ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္း သားမ်ားကုိ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရသည့္ သူမ်ားကို ခန္႔ထား၍ သင္ေစခဲ့ပါသည္။ လစာကလည္း တစ္သိန္း၀န္းက်င္ေပးပါသည္။ ဤ သည္တုိ႔ကုိၾကည့္လွ်င္ ခန္႔ထားသည့္ဆရာ မ်ား၏ ပညာအဆင့္၊ ေပးေသာလစာ၏ အနည္းအမ်ားတုိ႔ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ သာမန္ၾကည့္လွ်င္ ႏွစ္ရပ္စလုံးျမင့္လာသည္ဟု ေျပာႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္က ၁၂၆ က်ပ္ ၇၅ ျပားရေသာ လစာျဖင့္ ဆရာ တစ္ဦး၏ မိသားစု ၃/၄ ေယာက္ စားႏုိင္ ေသာက္ႏုိင္ပါသည္။ ေရႊစ တစ္မတ္ သား ခန္႔ ၀ယ္ႏုိင္ပါေသးသည္။ 

ယခု ေရႊေစ်း (၇)သိန္း၀န္းက်င္ဆုိ၍ မိသားစု ၃/၄ ေယာက္စားၿပီး ေရႊစတစ္မတ္ သားမည္သုိ႔ ၀ယ္ႏုိင္ပါမည္နည္း။ သည္အခါ လစာ အဆင့္ျမင့္လာသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါမည္ေလာ။ ပညာေရးတြင္ လည္း ၾကည့္ပါက ဘြဲ႕ရတစ္ဦးသည္ ျမန္မာစာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ ၀ါက်တစ္ေၾကာင္း ဟန္က်ပန္က်မေရး တတ္ၾက ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာစာမွလြဲ၍ အျခားဘာသာမ်ားကို အထက္တန္းအဆင့္တြင္ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ သင္ၾကားေနပါ သည္။ ထုိအခါ ၾကက္တူေရြး စကားသင္သလုိ အဂၤလိပ္စာ၏ အဓိပၸာယ္ မသိပါဘဲ အလြတ္က်က္၍ ေမးခြန္းကုိ ေျဖၾကပါသည္။ ေမးခြန္းကုိလည္း ဆရာမ်ားက ႀကိဳေပး၍ထားပါသည္။ သို႔မွသာ ေျဖႏုိင္မည္။ ဘာသာ ရပ္က မ်ားသည္။ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ သင္သည္။ အက်မ်ားလွ်င္လည္း ဌာနကအေရး ယူခံရမည္။ ထုိအခါ အရည္အခ်င္း မမီေသာ ဘြဲ႕ရမ်ား၊ ေပါမ်ားလာသည္။ ေဖာင္းပြလာသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ေငြ ေၾကးေဖာင္းပြသည္။ ဘြဲ႕ရ ေဖာင္းပြသည္။ ပူးေပါင္းေကာ္မတီမ်ား၊ ေကာ္မရွင္မ်ား၊ ပါတီမ်ားမွာ ေဖာင္းပြ၍ မဆုံးပါ။ ပိန္သြား တာက သယံ ဇာတမ်ဳိးစုံျဖစ္သည္။ ေတာင္တန္းေတြ ပိန္၍ ခ်ဳိင့္၀င္သြားသည္။ ေရလွ်ံေနေသာျမစ္ေတြ ပိန္သြားၿပီး ေရစီး ေခ်ာင္း သာသာသာရွိေတာ့သည္။


မတူလွ်င္မတုနဲ႔
ယခုမူလတန္းျပဆရာခန္႔ရန္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားက ပါရဂူ ဘြဲ႕ရမ်ားကုိပင္ ခန္႔ထားရန္ ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူလုိက္ျခင္းသည္ စဥ္းစားစရာေတြ၊ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ေပၚလာပါသည္။ (၁) ပါရဂူ ဘြဲ႕ရမ်ားကို ေန႔စားလေပးျဖင့္ တစ္သိန္း၀န္းက်င္ရမည့္၀င္ေငြတြင္ ခန္႔ အပ္ရန္ ေခၚယူလုိက္ျခင္းသည္။ ပညာေရး ကုိ အထူးသျဖင့္ မူလတန္း ပညာေရးကုိ ျမႇင့္တင္လုိ၍လား (သုိ႔မဟုတ္) ပါရဂူဘြဲ႕ရ ေတြကိုႏွိမ္ လုိ၍လား။ ျခေသၤ့ဆီကုိ ေရႊခြက္ ျဖင့္မထည့္ဘဲ ရႊံ႕ခြက္ျဖင့္ ထည့္လုိက္တာလား။ (၂) ပါရဂူဘြဲ႕အပါအ၀င္ ဘြဲ႕ရမ်ဳိးစုံ ေတြ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေန၍ အလုပ္ဖန္တီး ေပးလုိက္တာလား။ (၃)အလုပ္ခန္႔ထားရန္ ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚသည့္ တုိင္း/ျပည္နယ္ ေဒသႀကီးမွ ၀န္ႀကီးမ်ားက ဘူးေတာင္းနစ္၍ ေစာင္းျခမ္းေပၚအျဖစ္ကုိ လွစ္ျပလုိက္ တာလား။ (၄) ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို အတုယူၿပီး ပါရဂူဘြဲ႕ရေတြကုိ မူလတန္းကုိ သင္ခုိင္းတာလား။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ပါရဂူ ဘြဲ႕ရသူမ်ား သည္ ကေလးသူငယ္တုိ႔၏ စိတ္ခံစားခ်က္ ႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သုေတသနျပဳလုပ္ထား သည့္ ပါရဂူ ဘြဲ႕ရမ်ားကုိ ခန္႔ထားျခင္းဟု သိရသည္။ ၎တုိ႔ကုိ တကၠသုိလ္ပညာေရး တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ်ား၏လစာထက္ျမင့္မားသည့္ ခံစား ခြင့္မ်ား၊ ေနအိမ္မ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ထား သည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက လေပး ေန႔စားတစ္သိန္း၀န္းက်င္ျဖင့္ လက္ရွိခန္႔ ထားသည္ကုိသိရသည္။ သည္ေတာ့ ““မတူ လွ်င္ မတုနဲ႔””လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ သတိ ျပဳရမွာက တုိင္းျပည္ကုိ ေစတနာနဲ႔အုပ္ ခ်ဳပ္ဖို႔ပါပဲ။ ကုိယ့္သား သမီးရဲ႕တစ္ေန႔အသုံး စရိတ္ေတာင္ မရွိတဲ့လစာနဲ႔ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ပါရဂူဘြဲ႕မရဘဲနဲ႔ ကုိယ္ခ်င္းမစာပါဘဲ မလုပ္ မေျပာသင့္ပါဘူး။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာလည္း မက်ပါေစနဲ႔။ ကိုယ္ ကုိယ္တုိင္ကေတာ့ “အာဏာ”ကုိ မရမေန ရေအာင္ယူတတ္တဲ့ ပညာသာတတ္ၿပီး တုိင္းျပည္အတြက္ တုိးတက္ေအာင္အသုံး ခ်ပညာရပ္ေတြ မတတ္ဘဲ သစ္ဆုိလည္း ေတာလုံးကုန္ေအာင္ ေရာင္း၊ ဓာတ္သတၱဳဆုိလည္း ေတာင္လုံးေပ်ာက္ေအာင္ ေရာင္းတတ္တဲ့ ပညာေလာက္နဲ႔ မစဥ္းစားသင့္ပါ။ အေကာင္းဆုံးက ရရွိေနတဲ့ အဆင့္က ထြက္ၿပီး ေအးေအးပဲ ထုိင္စား ေနသင့္ ပါၿပီ။ ကုိယ္စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ ေနရာရဲ႕ တန္ဖုိးကုိလည္းၾကည့္သင့္ပါသည္။ ေနရာႏွင့္ တန္ေအာင္ေျပာပါ။ တန္ေအာင္ လုပ္ပါ။ တန္တဲ့အေတြးအေခၚကုိ သုံးပါလုိ႔ အႀကံ ျပဳပါတယ္။

ျခေသၤ့ဆုိတာ ျမက္မစားဘူး
ျခေသ့ၤတုိ႔မည္သည္ ျမက္ကုိမစားဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႂကြက္ကုိ စားခ်င္စားမည္။ ႂကြက္ကေသးေပမယ့္ အသားရွိ သတၱ၀ါမုိ႔ပဲ။ ႏြားသည္ ႂကြက္ကုိမစားဘူး၊ ျမက္ကုိ စားသည္။ သည္လုိပါပဲ။ သူ႔သဘာ၀ႏွင့္ သူ ရွိၾကရမွာပါ။ ယခု ကိစၥက ျခေသၤ့ကုိ ျမက္စားခုိင္းသည္ႏွင့္ တူပါသည္။ ယခုကိစၥမွာ ဆရာ၀န္စာေရးဆရာတစ္ဦးက ေထာက္ခံ သည့္သေဘာေရးထားသည္ကုိ Hot News မွာဖတ္ရပါတယ္။ သူအလုပ္လက္မဲ့ ဘ၀ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က ကုမၸဏီ တစ္ခုက ယာဥ္ေမာင္းေခၚသည့္ အခါ သြားေလွ်ာက္ပါ သည္။ Over Qualification (ေခၚတဲ့ ခန္႔ မယ့္အလုပ္နဲ႔ အရည္အခ်င္းလြန္) ဆုိၿပီး မခန္႔ပါဟုေျပာပါသည္။ L.L.M ဘြဲ႕ရမိန္းကေလး တစ္ေယာက္က ကုမၸဏီႀကီး တစ္ခု မွာ ေအာက္တန္းစာေရး ေလွ်ာက္ရာ မဟာဥပေဒဘြဲ႕ရမုိ႔ ပယ္ဖုိ႔စိတ္ကူးရွိေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ မိန္းကေလးက အလုပ္ရွာေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀င္ေငြမရွိေၾကာင္း၊ အလုပ္ႀကီးၾကပ္သူ (ဆယ္တန္းမေအာင္ ေသးသူ) ကုိ ႐ုိ႐ုိေသေသ ဆက္ဆံပါမည့္ အေၾကာင္း၊ အစမ္းခန္႔ၾကည့္ဖုိ႔ ေျပာ၍ ခန္႔လုိက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေနာက္ေတာ့ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာျဖစ္သြား သည္ဟုဆုိပါသည္။ သည္ေတာ့ မူလတန္း ျပဆရာအလုပ္ကုိ Ph.D ေတြ လုပ္ၾကဟုဆုိျခင္းပါ။ ဒါက ပုဂ္ၢိဳလ္ေရး ဆႏၵနဲ႔ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ကုိ ဆုိခ်င္ေၾကာင္းလုိ႔ ထင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္က ၾကည့္လွ်င္ ႏုိင္ငံ တကာအလယ္မွာ ႏုိင္ငံရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ၾကည့္ၿပီး အလုပ္ေခၚသည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားက ၾကည့္သင့္ပါသည္။ ယခု Ph.D ဘြဲ႕ရေတြ ကုိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ မွာ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတုိ႔၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတုိ႔လုိ ေနရာေတြမွာ ခန္႔ဖုိ႔ေခၚပါက ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္ မေဆာင္ေပ ဘူးလား။ စစ္သားေတြကုိ ဘာလုိ႔ ခန္႔ရသလဲ။ ဒီလုိ ခန္႔တာဟာ ႏုိင္ငံေရးအျမင္နဲ႔ ခန္႔တာ၊ စစ္သားဆုိတာ အထက္အမိန္႔ကုိ နာခံရာမွာ ေျခာက္ေပတြင္းထဲ မေရာက္မခ်င္းပါဘဲ။ တကၠသုိလ္က Ph.D ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသား က အမိန္႔ေပးရင္ ဦးေႏွာက္နဲ႔စဥ္းစားၿပီးမွ ဆုံးျဖတ္မွာျဖစ္လုိ႔ က်ားကိုက္ကုိက္ ျခေသၤ့စားစား ဆုံးျဖတ္မည္ မဟုတ္ပါ။ အလုပ္ လက္မဲ့ဘြဲ႕ရျပႆနာ ေျဖရွင္းလုိသည္မွာ အမွန္ျဖစ္လွ်င္ အလုပ္ရွိၿပီးသား၊ ဗုိလ္ႀကီး၊ ဗုိလ္မွဴး ေတြကုိေနရာ ေျပာင္းၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွာ ခန္႔အပ္ရန္ မလုိပါ။
သည္ေတာ့ Ph.D ဆိုတဲ့ ဘြဲ႕ရေသာ ျခေသၤ့မ်ား ျမက္မစားၾကပါနဲ႔။ ျမက္စားတဲ့ ျခေသၤ့လည္းရွိမွာပါ။ အဲဒီျခေသၤ့ ကေတာ့ . . . . ။
 ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

အမ်ဳိးဘာသာ သာႆနာ ကိုလက္ခံပါသည္ သို ့ေသာ္ အမ်ဳိးဘာသာသာႆနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ ့ကို လက္မခံပါ။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ
အမ်ဳိးဘာသာ သာႆနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ ့ကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ညြန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းထားျခင္းျဖစ္ျပီး အာဏာရွင္လက္ထက္ကလိုႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြကို (စြမ္းအားရွင္အဖြဲ ့) ကဲ့သို ့ တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရး
လုပ္ဖို ့ ဖြဲ ့စည္းထားျပီး ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ရန္ အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးဘာသာ သာႆနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ ့သည္ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ ျပည္သူ ့အခက္အခဲမ်ားကို ၀င္ေရာက္ကူညီျခင္း အစိုးရအားေ၀ဖန္ေျပာဆိုျခင္းမရွိ။ ျပည္သူေတြ လယ္ယာေျမမတရား သိမ္းခံရမႈ၊ ေက်ာင္းသား
ျပည္သူ ရဟန္းရွင္လူတို ့ ဖမ္းဆီးညွင္းပမ္းသတ္ျဖတ္ခံရမႈ၊တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ျပည္တြင္းစစ္ထိုးစစ္ဆင္မႈ၊အလုပ္သမား လယ္သမားမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိ၊ ေႏြရာသီ ျပည္သူေတြ ေသာက္သုံးေရအခက္အခဲ
မ်ားအား ကူညီျခင္းမရွိ၊ အမ်ဳိးကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္လိုစိတ္မရွိပဲ အသုံးခ်ခံသက္သက္သာျဖစ္ျခင္းတို ့ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဘာသာ သာႆနာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ သာႆနာျပန္ ့ပြားေရးအတြက္ဗုဒၶ၏ ေမတၱာတရားမ်ားကိုလည္း ပ်က္ဆီးေအာင္ လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးမႈမ်ားေဟာေျပာျခင္း၊အမ်ဳိးသားေရး သံဃာေတာ္မ်ားဖမ္းဆီးျခင္း ေက်ာင္းမွႏွင္ထုတ္ခံရျခင္း
ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ား သိမ္းဆီးခံရျခင္း၊လယ္တီဆရာေတာ္ၾကီး၏ သိမ္ေတာ္ကို မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္း အား ႏႈတ္ပိတ္ေနျခင္း ။ႏိုင္ငံသယံဇာတမ်ားကို မတရားခိုးယူေရာင္းခ်ေနေသာ ဦးသိန္စိန္အစိုးရအား ေထာက္ခံအားေပးေနျပီး၊တိုင္းျပည္
ႏွင့္ ျပည္သူ ေရတိမ္နစ္ခံေနရျပီး အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္မညီညြတ္သည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာဆိုျပီး ျပည္သူေတြဘက္မွ မရပ္တည္ပဲ အာဏာရွင္ဘက္မွရပ္တည္ျပီး ျပည္သူေတြကို စစ္တပ္၏ နင္းျပားျဖစ္ေအာင္ ေသြးထိုးလုံေဆာ္ေနေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား
သစၥာေဖါက္ အမ်ဳိးဘာသာ သာႆနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ ့ၾကီးအား လက္မခံႏိုင္ပါ။

စစ္မွန္၍ ယုံၾကည္ရေသာ အမ်ဳိးဘာသာ သာႆနာအဖြဲ ့ ဆိုရင္ လက္ခံမည္။အတုအေယာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ ့ကို လက္မခံႏိုင္ပါ။

သာႆနာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေစလိုေသာ အသိစိတ္ဓါတ္ျဖင့္

ျမသိန္း

သေဘာထားအျမင္မ်ားေပးရန္ ပါတီမ်ားထံ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မဲဆြယ္ခြင့္ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီကို အဓိကပစ္မွတ္ထားဟု ေဝဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚ
ေရြးေကာက္ပဲြကာလ တြင္ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မ်ား ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းအတြက္ အျခားလူပုဂိၢဳလ္ မ်ားက မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေဟာေျပာလိုပါက ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံ စာတင္ကာ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္ မရွင္၏ နည္းဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြကာလအ တြင္း မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ သက္ ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္၏ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္ ၎၏ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာတို႔ အေနျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ေဟာေျပာခြင့္ရရွိေသာ္လည္း ယင္းမဲဆႏၵနယ္တြင္ အျခားေသာသူမ်ားက မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေဟာေျပာျခင္းကို ျပဳလုပ္လိုပါက စာတင္ရမည္ ဟု နည္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရမည့္ ပုံစံမ်ား ပါ၀င္သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း တရား၀င္နည္းဥပေဒအျဖစ္ ျပ ႒ာန္းျခင္းမျပဳရေသးဘဲ ယင္းနည္းဥပေဒအေပၚ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ၏ သေဘာထား အျမင္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ လည္းရိွသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြအတြင္း မဲ ဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ လိုက္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေရးထက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား ၎ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ မဲဆြယ္စည္း ႐ံုးေပးျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ရာ ေရာက္သည့္ သေဘာေဆာင္သည္ဟု ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ၌ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးျပဳလုပ္ေနသည့္ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္အဖဲြ႕မွ သုေတသနမွဴး ဦးေအးခုိင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေနသည့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အား ထိုးႏွက္ႏိုင္ရန္ျပင္ဆင္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းႏိုင္ငံေရးသုံးသပ္သူ တစ္ဦးကေ၀ဖန္ေျပာဆုိသည္။

‘‘ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ကန္႔သတ္ ထားေတာ့ ပါတီေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္က ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံု ကို သြားၿပီးေတာ့ ေဟာေျပာလို႔ မရေတာ့ဘူးေလ။ စာတင္ရမယ္ ဆိုတာ ၾကာဦးမွာ ရွိေသးတယ္။ စာတင္တဲ့ရက္ေတြကို ျဖတ္သန္း ရမွာရွိေသးတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္း နည္းဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔သည္ ယခုလ ၁၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ေတြ႕ဆံုကာ ေဆြးေႏြးၾက မည္ျဖစ္သည္။

မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေပးျခင္းကို ကန္႔သတ္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္အား အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)ဥကၠ႒ ဦးသုေ၀ကလည္းေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္း ပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ၌ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလအတြင္း မဲဆႏၵနယ္၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းကိုသာ ေဟာေျပာခြင့္ျပဳ မည္ျဖစ္ၿပီး အျခားမည္သူ႔ကိုမွ် ေဟာေျပာခြင့္မျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဧရာ၀ တီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေရြး ေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕ခဲြမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပဲြ ၌ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးရာတြင္ နယ္ေက်ာ္စည္း ႐ံုးျခင္း မျပဳရဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က တ ရား၀င္ထုတ္ျပန္လာမည္ဆိုပါက အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ပါတီကလည္း ဥပေဒအရ တရား မ၀င္ေၾကာင္း ျပန္လည္တံု႔ျပန္ မည္ဟု ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ပုဂၢဳိလ္ ဦးဉာဏ္၀င္းက 7Day Daily သတင္းစာအား ေျပာၾကား ထားသည္။
7 Day News Journal


အရိပ္အာ၀ါသေပါ့။က်မတို႔အခုအရိပ္အာ၀ါသမရွိေတာ့ ဒီတစ္ခဏေလး တစ္နာရီႏွစ္ရာရီ အတြင္းမွာ ဘယ္ေလာက္ပင္ပန္းသလဲ မွန္ကန္တဲ့ ဥပေဒရဲ့ အရိပ္အာ၀ါသမရွိလို႔ရွိရင္ ေတာ့က်မတို႔ဟာဆက္ဆက္ျပီးေတာ့ တစ္ႏွစ္မဟုတ္ဘူး၊ႏွစ္ႏွစ္မဟုတ္ဘူး၊ဆယ္စုႏွစ္ေတြနဲ႔ ဆက္ျပီးေတာ့ ပင္ပန္းရပါလိမ့္မယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔က်မတို႔ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ အရိပ္အာ၀ါသကို ကိုယ့္ သာကိုယ္ရေအာင္လုပ္ယူဖို႔ျပည္သူခလူထုကို ပါ၀င္ျပီးေတာ့ ပက္သက္ေစခ်င္ပါတယ္

ဒီမိုကေရစီအစိုးရနဲ႔ အာဏာရွင္အစိုးရရဲ႕ အႀကီးမားဆံုးကြာျခားခ်က္ဟာဒီမိုကေရစီ အစိုးရဆိုတာ တာဝန္ယူရတယ္
အာဏာရွင္အစိုးရဟာ လံုးဝတာဝန္မယူဘူး လုပ္ခ်င္ရာလုပ္တယ္ —

မဟုတ္တဲ့ မသင့္ေတာ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုေအာက္မွာရွိေနတာ ရာသီဥတုျပင္းထန္တာထက္ပိုပါတယ္
Phjoto..The myanma age
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လူထုဆႏၵသေဘာထား ရယူေဟာေျပာပြဲကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီက ဧရာ၀တီတိုင္း မအူပင္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တက္ေရာက္လာေသာ ျပည္သူလူထုအား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ေဟာေျပာခဲ့ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားလည္းေမးျမန္းခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဆႏၵခံယူရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေထာက္ခံဆႏၵျပဳခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားကို ေန ့လည္ ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ရပ္နားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿမိဳ႕နယ္မွ ရပ္မိ ရပ္ဖမ်ား၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ခရိုင္၊တိုင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ စည္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ျပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့ပါသည္။

NLD Chairperson

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.