05/15/14

မေန႔က အသိဒကာႀကီး တစ္ေယာက္နဲ႔ စကားေျပာျဖစ္ပါတယ္။ "ခ႐ိုနီဆိုတဲ့ အခုေခတ္စားေနတဲ့ စကားလံုးကို ဒကာႀကီး ဘယ္လို နားလည္ထားလဲ" လို႔ေမးေတာ့ "တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးကို ခ်စ္သလိုလို၊ ေကာင္းစားေစခ်င္သလိုလို၊ အမ်ားအက်ိဳးစီးပြားကို ရြက္သယ္ပိုးေနတာလိုလို ဟန္ေရးျပၿပီး အာဏာရွိသူေတြနဲ႔ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းကာ မတရားမႈေတြကို တရားသေယာင္ေယာင္ လုပ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး အာဏာရွင္ေတြကိုပါ နားလွည့္ပါး႐ိုက္ၿပီး သူ႔ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးကို ဖ်က္ဆီးေနတဲ့သူလို႔ ျမင္ပါတယ္ဘုရား" လို႔ ေျပာပါတယ္။
ဒကာႀကီးျပန္သြားေတာ့ သူေျပာခဲ့တဲ့ ခ႐ိုနီအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ကို ျပန္လည္စဥ္းစားရင္းနဲ႔ မိမိတို႔ သာသနာေတာ္ အတြင္းမွာလည္းပဲ သာသနာေတာ္ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနတာ လိုလို တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးအတြက္ သူတုိ႔ဘဝႀကီး တစ္ခုလံုးကို ေပးဆပ္ေနတာ လိုလိုနဲ႔ ဟန္ေရးျပၿပီး ရာျမင္လို႔ ေထာင္စြန္႔ေနၾကတဲ့ ဘုန္းႀကီး စီးပြားေရးသမားေတြ၊ အာဏာပိုင္ေတြ၊ အာဏာပိုင္ရဲ႕ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး သူတုိ႔ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားဖို႔ အတြက္၊ သူတုိ႔ဘဏ္အေကာင့္ ထဲမွာ သိန္းေထာင္ဂဏန္း၊ ေသာင္းဂဏန္း ရွိေနဖို႔အတြက္ သာသနာေတာ္ႀကီးနဲ႔ တုိင္းျပည္ကို ဖ်က္ဆီးေနၾကတဲ့ ဘုန္းႀကီးခ႐ိုနီေတြ သံဃာအဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္နဲ႔ ေအာက္ေျခ သံဃာထုထဲမွာပါ မ်ားျပားသထက္ မ်ားျပားလာတာကို သတိျပဳမိလိုက္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့စစ္အစိုးရက သူတုိ႔ကုလားထုိင္ကို လာမလႈပ္ရင္ၿပီးတာပဲ ဆုိၿပီး ဘုန္းႀကီးေတြ ဘာလုပ္လုပ္ မသိသလို မျမင္သလို ေနေပးခဲ့တာေတြေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးခ႐ုိနီေတြ၊ ဘုန္းႀကီး စီးပြားေရးသမားေတြ တိုးပြားလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ မဟန အဖြဲ႕ႀကီး ကိုေတာင္မွ စစ္အစိုးရနဲ႔ အလြန္းသင့္တဲ့ ဘုန္းႀကီးခ႐ိုနီ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က ႀကီးစိုးထားႏုိင္ ခဲ့ပါတယ္။ မဟနအဖြဲ႕ႀကီးမွာ ဘုန္းႀကီးခ႐ိုနီေတြ တန္ခိုးထြားေအာင္ စစ္အစိုးရက မသိဟန္မျမင္ဟန္ ေဆာင္ခဲ့တာေတြ ရွိသလို ဘုန္းႀကီးခ႐ုိနီေတြ ရာထူးကေန မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင္းနဲ႔မွ ျပဳတ္မသြားရေအာင္လည္း ေနာက္ကြယ္ကေန တစ္မ်ိဳး၊ ေပၚေပၚတင္တင္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ ပံ့ပိုးေပးခဲ့တာေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးခ႐ုိနီ ေတြဟာ ပုန္းလွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳးနဲ႔ လာဘ္စားၿပီး ဓမၼကိုအဓမၼ၊ အဓမၼကို ဓမၼလုပ္ေနရာကေန ေနာက္ပိုင္းမွာ ေပၚေပၚတင္တင္ပါ ေျဗာင္လုပ္လာ ၾကပါေတာ့တယ္။
ထိုအခါမွာ မဟနအဖြဲ႕ရဲ႕ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ခ်ဳပ္ ျဖစ္ေတာ္မူတဲ့ မင္းကြန္း ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက "ဒီစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ တရားနဲ႔ ေလ်ာ္ညီျခင္းမရွိလို႔ ျပန္လည္ဆံုးျဖတ္ပါ" လို႔ ေျပာဆုိတဲ့ အခါတုိင္း မဟန အဖြဲ႕ရဲ႕ ဘုန္းႀကီးခ႐ိုနီေခါင္းေဆာင္ႀကီးက "ဆရာေတာ္မေက်နပ္ရင္ မဲခြဲၿပီး ဆံုးျဖတ္ၾကမယ္ေလ" လို႔ ေျပာဆုိပါတယ္။ မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္တဲ့ အခါတုိင္းမွာလည္း ဘုန္းႀကီးခ႐ိုနီေတြက အင္အား ေကာင္းေနတာေၾကာင့္ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီးပဲ အၿမဲ႐ံႈးပါသတဲ့။
တစ္ခါတုန္းက အထက္ ျမန္မာျပည္က ဘုန္းႀကီးခ႐ုိနီတစ္ပါးနဲ႔ ေအာက္ျမန္မာျပည္က ဘုန္းႀကီး ခ႐ိုနီတစ္ပါးတုိ႔ဟာ ေက်ာင္းမႈတစ္ခုကို ေငြသံုးသိန္း လာဘ္စားၿပီး မေတာ္မတရား ဆံုးျဖတ္လိုက္တာကို သိရွိလိုက္ရတဲ့ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးဟာ "သံုးသိန္းႀကီးမ်ားေတာင္၊ သံုးသိန္းႀကီးမ်ားေတာင္" လို႔ ေျပာဆုိေရရြတ္ကာ မ်က္ရည္ေပါက္ေပါက္ က်ေတာ္မူ ခဲ့ရွာတယ္လို႔ ဆရာဘုန္းႀကီးက စာဝါခ်ရင္း ေျပာဆိုခဲ့တာကို ကုိရင္ဘဝတုန္းက မွတ္သားဖူးပါတယ္။
တစ္ခါတုန္းကေတာ့ လက္ရွိ မဟနဥကၠ႒ျဖစ္ေတာ္မူတဲ့ ဗန္းေမာ္ ဆရာေတာ္ႀကီးကို မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက တိနိ ေက်ာင္းတုိက္ရဲ႕ စာခ်နာယကအျဖစ္ ခန္႔အပ္တဲ့ပြဲ အခမ္းအနားမွာ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီးကို ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူရင္း စကားစပ္သြားတာနဲ႔ မဟနအဖြဲ႕မွာ ဘယ္ဘုန္းႀကီးေတြက ဘယ္လိုလာဘ္စားၿပီး မႈခင္းဓမၼ ကံေတြကို မေတာ္မတရား အဂတိလိုက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္တဲ့ အေၾကာင္းကို ေျပာဆိုမိသြားပါတယ္။ ထိုအခါမွာ အနားမွာထုိင္ေနတဲ့ မဟနအဖြဲ႕မွာ တြဲဖက္အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ရာထူးကို ရယူထားတဲ့ ဘုန္းႀကီးခ႐ိုနီ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးက "ကိုယ္ေတာ္ႀကီး ေသခါနီးေနမွ ဘာ သူမ်ား မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာေနရတာတုံး" လို႔ ေငါက္ငမ္းလိုက္တာေၾကာင့္ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက လက္အုပ္ကေလးခ်ီ၍ "တပည့္ေတာ္ အမွန္ေတြေျပာမိလို႔ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါဘုရား" လို႔ ျပန္လည္ ေတာင္းပန္လိုက္ရပါတယ္။
ဘုန္းႀကီးခ႐ိုနီေတြဟာ စစ္အစိုးရရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈေၾကာင့္ မင္းကြန္း ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးလို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေတာင္မွ ႐ိုင္းပ်စြာ ဆက္ဆံခဲ့ၾကတာပါ။ ေသေသခ်ာခ်ာေတြး ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဆန္းေတာ့လည္း မဆန္းလွပါဘူး။ ေခြးေတာင္ သခင္အားကိုး ရွိေနရင္ အစိမ္းအက်က္ မေရြး ေဟာင္ရဲကိုက္ရဲေသး တာပဲေလ။

မိမိငယ္စဥ္က ပညာသင္ၾကားခဲ့တဲ့ စာသင္တုိက္ႀကီးထဲမွာ သစ္ကုန္သည္ႀကီး တစ္ေယာက္က ေက်ာင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ခုကို ဘံုပ်ံ နတ္နန္းႀကီးသဖြယ္ ဟီးထေနေအာင္ ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းပါတယ္။ အဲဒီေက်ာင္းေဆာင္ႀကီး ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္ ကာလမွာ ေက်ာင္းဒကာနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက လည္လည္ဝယ္ဝယ္ ရွိတဲ့ ရဟန္းတစ္ပါးကုိ တာဝန္ေပးပါတယ္။ အဲဒီ ရဟန္းဟာ ေက်ာင္းဒကာနဲ႔ ရင္းႏွီးခင္မင္ သြား႐ံုတင္မကဘဲ ေက်ာင္းဒကာရဲ႕ေနာက္ခံျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆိုသူနဲ႔ပါ ရင္းႏွီးသြားၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အားကိုးနဲ႔ သကၤန္းမခြၽတ္ဘဲ စီးပြားေရး လုပ္ေတာ့တာပါပဲ။ ေနာင္အခါ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဏာလက္မဲ့ ျဖစ္သြားခ်ိန္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာက္ နီးနီး ၾသဇာအာဏာ ရွိသူနဲ႔ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္မိသြားျပန္ ပါတယ္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ ရဟန္းသာမေဏမ်ား လမ္းေပၚထြက္ၿပီး ေမတၱသုတ္ ရြတ္ၾကတဲ့အခါ မွာ မိမိ ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ စာသင္တုိက္ကလည္း တစ္တိုက္လံုးနီးနီး လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ေမတၱသုတ္ ရြတ္ဖတ္ၾကပါတယ္။ အေရးအခင္းႀကီး ၿပီးသြားတဲ့အခါမွာ သက္ဆုိင္ရာ အရာရွိေတြက ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးထံ ေရာက္လာၿပီးေတာ့ မိမိတုိ႔ စာသင္တုိက္ထဲက ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ ရဟန္း ၁၀ ပါးဆုိၿပီး ဘြဲ႕နာမည္ အတိအက်၊ ေနတဲ့ ေက်ာင္းေဆာင္နာမည္ အတိအက်နဲ႔ စာရင္းျပသၿပီးေတာ့ ဖမ္းဆီးမယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာၾကားပါတယ္။ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ ဆယ္ပါးစာရင္းကို သိရွိလိုက္ၾကရတဲ့ တစ္တိုက္လံုးက ရဟန္းသာမေဏေတြ အားလံုး အံ့ၾသကုန္ၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ေမတၱသုတ္ ထြက္ရြတ္ရာမွာ ေခါင္းေဆာင္ မဟုတ္႐ံု မွ်သာမက ေမတၱသုတ္ ရြတ္ဆုိရာသုိ႔ လိုက္ပါျခင္းမရွိတဲ့ ရဟန္းေတြလည္း စာရင္းထဲ ပါရွိေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
အဆုိပါစာရင္းကို စစ္အစိုးရက ေကာက္ယူခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အထက္မွာ ေျပာခဲ့တဲ့ ဘုန္းႀကီးခ႐ိုနီက သူ႔ဘာသာ စာရင္းျပဳလုပ္ကာ သူနဲ႔ရင္းႏွီးတဲ့ ဝန္ႀကီးရဲ႕လက္ထဲကို ထည့္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူန႔ဲပုဂၢိဳလ္ေရး အဆင္မေျပတဲ့ ရဟန္းေတြကိုပါ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ စာရင္းထဲကို ထည့္ေပးၿပီး အျပတ္ ရွင္းလိုက္တာပါ။ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက သူ႔အရွိန္အဝါနဲ႔ ကာကြယ္ေပးခဲ့လို႔ တစ္ပါးမွအဖမ္း မခံရေပမယ့္ စာသင္တိုက္ထဲက ထြက္ခြာၿပီး ေရွာင္ရတိမ္းရ တခ်ိဳ႕ဆုိရင္ ႐ူးမတတ္ ခံစားရၿပီး တစ္ပတ္အတြင္း အ႐ိုးေပၚအေရတင္ေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကပါတယ္။ သူကေတာ့ စာရင္းေပးခ အျဖစ္ သိန္းေထာင္ေက်ာ္တန္ အေကာင္းစား ကားႀကီးတစ္စီး ရရွိသြားခဲ့ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ေသာ ခ႐ိုနီဘုန္းႀကီးမ်ား ကေတာ့ ပါးနပ္လိမၼာစြာျဖင့္ အကြက္ ေရႊ႕တတ္လြန္းလို႔ ခ႐ိုနီဘုန္းႀကီးမွန္းေတာင္ ေတာ္႐ံုနဲ႔ မသိႏိုင္ပါဘူး။ သူတု႔ိက အာဏာရွိသူနဲ႔ ႀကိဳတင္ လက္ဝါးခ်င္း႐ို္က္ထားၿပီး အာဏာရွင္ကို ဆန္႔က်င္တာ လိုလို၊ အာဏာရွင္ကို မလိုလား မႏွစ္သက္ တာလိုလိုနဲ႔ အာဏာရွင္ မေကာင္းေၾကာင္းကို အာေပါင္အာရင္း သန္သန္နဲ႔ေျပာ၊ လူထုဘက္က ပါဟန္ေဆာင္ လူထုအက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ဟန္ျပဳၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ လူထုကို အာဏာရွင္ဘက္ ပါေအာင္ မသိမသာေလး စည္း႐ံုး သိမ္းသြင္းလိုက္ပါတယ္။ လူထုက အဆုိပါ ဘုန္းႀကီးခ႐ိုနီရဲ႕ ေလေၾကာမွာ ေမ်ာသြားၿပီး အာဏာရွင္ကို ကယ္တင္ရွင္ႀကီး ေတြလုိလို၊ ေက်းဇူးရွင္ႀကီးေတြ လိုလို၊ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးကို ကယ္တင္ေပးေနတဲ့ သူေတြလိုလို ထင္ေယာင္ထင္မွားေတြ ျဖစ္ၿပီး ကိုယ့္လည္ပင္းလွီးမယ့္ ဓားကို ကိုယ္တုိင္ ေသြးေပးေနလို႔ ေသြးေပးေနမွန္း မသိတဲ့ဘဝကို ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္သြားၾက ပါေတာ့တယ္။ လူထုေရွ႕မွာ အာဏာရွင္မေကာင္း ေျပာေနေပမယ့္ ေနာက္ကြယ္မွာေတာ့ အာဏာရွင္ေတြ ေပးသမွ် ေကြၽးသမွ်စားၿပီး တဟီးဟီး တဟားဟားနဲ႔ ဖရဏာပီတိဂြမ္းဆီထိသို႔ အာဏာရွင္ နဲ႔အတူ ေအာင္ပြဲခံ ေနၾကပါတယ္။ ႀကိဳတင္ လက္ဝါးခ်င္းသာ ႐ိုက္မထားရင္ အာဏာရွင္က ကေဘာ္ခ်ိဳင့္ဝွမ္း ပို႔လိုက္တာၾကာပါၿပီ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က စာသင္တုိက္တစ္ခုကို ဘုန္းႀကီးႏွစ္ပါးက တြဲဖက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ႏွစ္ပါးဟာ ေက်ာင္းမွာ စာသင္သားကိုရင္ အပါး ငါးဆယ္ေျခာက္ဆယ္ေလာက္ ေမြးထားပါတယ္။ ဒီစာသင္သားေတြကို ျပၿပီး ေက်ာင္းကို အဝင္အထြက္ရွိတဲ့ ဒကာ ဒကာမေတြဆီကို ဝါဆုိခ်ိန္ ဝါဆုိသကၤန္း၊ ကထိန္ခ်ိန္ ကထိန္သကၤန္း အလွဴခံပါတယ္။ ပြဲၿပီးတာနဲ႔ သကၤန္းအေကာင္းစား မွန္သမွ် သူတို႔ႏွစ္ပါးက ခြဲယူၿပီး ဆုိင္မွာ ျပန္ေရာင္းစားပါတယ္။ စာသင္သားေလးေတြ ကိုေတာ့ ဝတ္လို႔ အဆင္မေျပတဲ့ မေလးရွား စီဝိုင္စီလို သကၤန္းအညံ့စား ေတြကိုသာ တစ္ပါးတစ္စံု ခြဲေဝၿပီးေပးပါတယ္။ ဆြမ္းစားကြမ္းစား လိုက္ရာက ရရွိသမွ်ပိုက္ဆံ ေတြကို ေရဖိုးမီးဖိုး ဆိုၿပီး သိမ္းဆည္းကာ သူတုိ႔ပဲ ခြဲေဝၿပီးေတာ့ ယူပါတယ္။ အဲဒီေက်ာင္းမွာ ပထမလတ္တန္း အထိ ကုိရင္ေတြကို စာသင္ ေပးပါတယ္။ ေစတနာရွိလို႔ သင္ေပးတာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆန္ေတာင္းဖို႔အတြက္ ျပသစရာ ေမ်ာက္ကေလးေတြ အျဖစ္ ေမြးထားတာပါ။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

ရဲေဘာ္ေကာင္းထက္ေက်ာ္ ရိုက္ႏွက္ခံရတဲ႔ ျဖစ္စဥ္ဟာ လံုး၀ တရားလက္လြတ္လုပ္တတ္တဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စရိုက္ကို ေဖာ္ျပတာပဲျဖစ္တယ္။၀ါးရမ္းမပါဘဲ ဖမ္းခ်င္လို႔ဖမ္းတယ္ဆိုတဲ႔ ရဲမႈးတစ္ေယာက္ရဲ႔စကားဟာ ဖက္ဆစ္ဆန္လြန္းေနတယ္။

ဖမ္းရမယ္႔လူစာရင္းလို႔ ဗလာစာအုပ္ေပၚမွာ ေရးယူလာတဲ႔ SB ကိုေရာ ဘယ္သူက
ေစခိုင္းအမိန္႔ေပးတာလဲ။ပဲခူးတိုင္းအစိုးရကလား ၊ ကက္ဘိနက္၀န္ၾကီးေတြကလား
ကာ/လံုေကာင္စီကလား ၊ တပ္ခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္ ကိုယ္တိုင္ပဲလား ။

သာမန္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို လက္နက္နဲ႔ အၾကမ္းဖက္ဖို႔ စစ္အုပ္စုတစ္ခုလံုး တသေဘာတည္းညီေနၾကပါတယ္။ဒီကေန႔တိုင္းျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီ
အတုအေယာင္၊ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ အတုအေယာင္၊ျပည္ေထာင္စု အတုအေယာင္နဲ႔ ျပည္သူေတြကို လွည္႔စားေနတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗကသမ်ား
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အထပ္ထပ္သတိေပးေပါင္းမနည္းေတာ႔ပါဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိေပးခ်က္ကို ျပည္သူက ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းသိေအာင္ ဒီကေန႔ ရဲေဘာ္ ေကာင္းထက္ေက်ာ္က ေသြးအထြက္ခံျပီး၊ေခါင္းအအက္ခံျပီး
တပ္လွန္႔လႈပ္ႏိုးလိုက္ပါျပီ။

ျပည္သူနဲ႔ ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္အေပါင္းတို႔ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားရွိေနၾကပါ။စစ္ဘီလူးေတြ
အစြယ္ကို တေတာင္မကျပသလိုက္ပါျပီ။ဒီေန႔အထိ မႈိင္းထဲမိျပီး" သမၼတၾကီးက သေဘာေကာင္းပါတယ္"ဆိုတဲ႔ အေျပာမ်ိဳးကို သင္တို႔ လိုက္မေျပာၾကပါနဲ႔ေတာ႔။
ေၿပာခ်င္သူေတြ ေျပာၾကပါေစ။သူတို႔ကို သမိုင္းက အဆံုးအျဖတ္ေပးသြားပါလိမ္႔မယ္။

စစ္တပ္နဲ႔ခရိုနီ ေပါင္းျပီးသိမ္းထားတဲ႔ လယ္ေျမအေရးေဆာင္ရြက္တဲ႔အတြက္ ရဲေဘာ္ေကာင္းထက္ေက်ာ္အရိုက္အႏွက္ခံရတာပဲျဖစ္တယ္။စည္းကမ္းေကာင္းတဲ႔၊
စိတ္ဓာတ္ေကာင္းတဲ႔၊စြမ္းရည္ေကာင္းတဲ႔ တပ္မေတာ္ၾကီးဆိုတာ ၁၉၄၈ကတည္းက
ဗမာျပည္မွာ မရွိေတာ႔ပါဘူး။ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔အတူက်ဆံုးသြားခဲ႔ပါျပီ။
တလက္စတည္းေျပာရပါလိမ္႔မယ္။ေဖာက္ျပန္ေနတဲ႔ စစ္အုပ္စုဟာ ဒီထက္မကတဲ႔
အျပစ္ေတြကို မၾကာခင္ထပ္မံက်ဴးလြန္ပါလိမ္႔မယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈနဲ႔ ဒီတိုက္ပြဲကို ျဖတ္ရပါလိမ္႔မယ္။
ရဲေဘာ္မ ေဒၚညိဳ၊ရဲေဘာ္ေပါက္စတို႔ အတြက္ အဆံုးသတ္တိုက္ပြဲကို ဆက္ဆင္ႏႊဲရပါမယ္။
ရဲေဘာ္ေကာင္းထက္ေက်ာ္ကို ဆက္လက္၀န္းရံရပါမယ္။သူ႔ရဲ႔ စိတ္ဓာတ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ စံနမူနာယူရပါမယ္။တစ္ဗိုလ္က် တစ္ဗိုလ္တက္စနစ္နဲ႔ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ၾကပါ။
အေရးေတာ္ပံုေအာင္ပါေစ။

ရဲေဘာ္ေက်ာ္ကိုကို
ဥကၠဌ
ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖဲြ.ခ်ဳပ္ ( ဗ.က.သ )

သဲကုန္းျမိဳ ့နယ္ ေအာင္ကုန္းရြာ ရာဘာဒုတ္ နဲ႕ အ ရိုက္ခံခဲ့ရတဲ့
ဗ က သ ရဲေဘာ္ ေကာင္းထက္ေက်ာ္
===================================
သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ကုန္းေက်း႐ြာတြင္ မတရားသိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမျပန္လည္ရရွိေရး အတြက္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ေတာင္းဆို
ေနေသာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားကို ဝန္းရံ၍ အကူအညီေပးေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ယေန႔ ေန႔လယ္တြင္ မိုးေကာင္း
ဘုရား၌ သပိတ္စခန္းကိုၿဖိဳးခြဲခဲ့ရျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ကိုေပါက္စၿပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ မတရားၿဖိဳခဲြခံရမႈကို အမႈမွန္
ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ဆုေတာင္းေနစဥ္ ခရိုနီလက္ကိုင္တုတ္ရဲမ်ား သည္ ယေန႔ေန႔လယ္၁၁နာရီ၌ အင္အားသံုး အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း။ လယ္သမားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္လာေရာက္အကူအညီေပးေနသည့္ေတာင္ငူတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားျဖစ္သူ ဗကသ ေက်ာင္းသား ကိုေကာင္းထက္ေက်ာ္ အား ဦးေခါင္းရိုက္ခံရကာ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း။ ထို႔ေနာက္ ႐ြာသားမ်ားမွ ျပန္လည္လုယူရာ တြင္ကိုေကာင္းထက္ေက်ာ္ကို ျပန္လည္ရရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။

ယခုအခါတြင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေခၚေဆာင္ထားၿပီး ဆရာေတာ္ဦးဝါယမ သည္ ရဲဆီမွေသာ့ေတာင္းကာ လက္ထိပ္ကိုဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ဆရာေတာ္၏ေက်ာင္း၌ ေခတၱေနထိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ ယင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ထဲသို ဝင္ေရာက္မျပဳေသာ္လည္း ရဲအင္အာအမ်ားအျပားျဖင့္ ဆရာေတာ္ဦးဝါယမေက်ာင္းတိုက္ကို ဝိုင္းထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Photo ... Aunglwin Soe

ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ရန္သူကို မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာဟု ဆိုၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ မိမိရန္သူ၏ ရန္သူသည္ ကိုယ့္မိတ္ေဆြဟု ဆိုျပန္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ႀကံဳေတြ႕ ရပံုကေတာ့ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု ျဖစ္သြားခဲ့ေခ်ၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္ စာေပေဟာေျပာပဲြ မေဟာျဖစ္တာ ေတာ္ေတာ္ၾကာၿပီ။ ကိုးလေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။
ေဆး႐ံုႏွစ္ခါ တက္လိုက္ရသျဖင့္ က်န္းမာေရး ေတာ္ေတာ္ခ်ဴခ်ာေသာ ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့၏။ ဆရာ၀န္ကလည္း အလုပ္ေတြ ေလွ်ာ့ခိုင္းသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ေလွ်ာ့မရ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ အလုပ္ေတြကပိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပဲြေတာ္ေတြကိုလည္း လုပ္မိျပန္ေတာ့ အနားမရႏိုင္။ ေသခ်ာတာကေတာ့
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေ၀းေ၀းေနလို ့မရေခ်။ ကၽြန္ေတာ့္ အ၀န္းအ၀ိုင္းကိုက ႏိုင္ငံေရး မိသားစု ျဖစ္ေနသည္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မ်က္ႏွာသစ္ ေနသူမ်ားျဖစ္၏။ အားမလို အားမရျဖစ္တာေတြကို မခ်ိတင္ကဲလည္း ေျပာၾက၊ ရင္ဖြင့္ၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကို စာေပ ေဟာေျပာပဲြေတြ ေဟာေစခ်င္သည္။
ကၽြန္ေတာ့္ စာေပေဟာေျပာပဲြ အေခြေတြက ေတာ္ေတာ္ျပန္႔သည္။ အျမန္ကားႀကီးေတြ
ေပၚမွာေတာင္ ျပသည္ဆို၏။ နယ္က လူငယ္ေတြက ကၽြန္ေတာ့္ ေဟာေျပာပဲြ အေခြကို
ႀကည့္ၿပီး၊ နားေထာင္ၿပီး ေဆြးေႏြးပဲြေတြ လုပ္ၾကသည္တဲ့။ ရန္ကုန္ကို တခ်ိဳ႕ေရာက္လာၾကၿပီး ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ လာေဆြးေႏြးၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ႏိုင္ငံေရး ပါရဂူ မဟုတ္သလို ပုေရာဟိတ္လည္း မဟုတ္ေခ်။ ႏိုင္ငံေရးကို ၀ါသနာပါလို႔ ေလ့လာေနျခင္း သက္သက္သာ။ ဘယ္ႏိုင္ငံ ဘယ္တကၠသိုလ္ကမွ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘာဘဲြ႕မွ မရခဲ့ဖူးေခ်။

တခ်ိဳ႕လူငယ္ေတြက ႏိုင္ငံေရးသမား လူႀကီးေတြကို အစာမေက်။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေရြ႕မွာ လမ္းပိတ္ဆို႔ေနသည္၊ လမ္းေပ်ာက္ေနသည္၊ လမ္းပ်က္ေနသည္ဟု ဆိုၾက၏။ မဆလေခတ္
က ဦးေန၀င္း၏ တစ္မိန္႔တည္းကိုသာ နာခံၿပီး လိုက္လုပ္ေနခဲ့ၾကရပံုႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လာၾကသည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ အာဏာရွင္ ျဖစ္ေနၿပီဟုလည္း ရင္ထုမနာ ဆိုၾကသည္။ ဧကရာဇ္မွသည္ ဧကရီဆီသို႔ ေရႊ႕လာၿပီဟု ဆိုျပန္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ႏိုင္သေလာက္ ရွင္း၏။ မရေခ်။

စာေပ ေဟာေျပာပဲြေတြမွာ စာေရးဆရာေတြက ႏိုင္ငံေရးကို လက္သီးလက္ေမာင္းတန္း
ေဟာသည္။ တခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ပရိသတ္ကို ဒို႕အေရး ေအာ္ခိုင္းသည္။ တခ်ိဳ႕က အစိုးရကို ဆဲခိုင္းသည္။ စိမ္ေခၚခိုင္းသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကို ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္သည္။ ေလးစား
သည္။ အလဲြသံုးစား မလုပ္ၾကေစခ်င္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ေျပာတာကို သူတို႔နားေထာင္မည္
မထင္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာေ၀ဖန္မႈမွ မေပးေတာ့ဘဲထိုသို႔ေသာ ေဟာေျပာသူမ်ားကို
ေရွာင္လိုက္သည္။ သို႔ႏွင့္ စာေပ ေဟာေျပာပဲြႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေ၀းခဲ့ရသည္။

သို႔တေစ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေသာ ပရိသတ္ေတြက ေတာင္းဆိုသည္။ ေျပာေစခ်င္
ႀကသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေထာင္ထဲ ေရာက္ေနစဥ္က အတူေန မိတ္ေဆြေတြရိွသည္။ သူတို႔ကို ကၽြန္ေတာ္က ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္ေတြကို ဘာသာျပန္ေပးၿပီး ဖတ္ေစ
ခဲ့၏။ ကၽြန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြေတြ ေပးပို႔လိုက္ေသာ အင္ဒ႐ူးေဟး၀ုဒ္၊ ပိတာရွ႐ိုးဒါး၊ လယ္ရီဒိုင္းမြန္း၊ ေရာဘတ္ ေအဒါးလ္၊ ဖူးကူယာမား စသည့္ စာေရးဆရာမ်ား၏ စာအုပ္
ေတြကို ကၽြန္ေတာ္က ဖတ္လည္းဖတ္ျပသည္။ ဘာသာျပန္ၿပီးလည္း ေပးဖတ္သည္။ သူတို႔တေတြက ကၽြန္ေတာ့ကို ထိုစာေတြ စုေပါင္းၿပီး စာအုပ္ထုတ္ဖို႔ ေျပာသည္။
ကၽြန္ေတာ္က လိပ္ျပာမလံု။

သို႔ေသာ္ စာေပ ေဟာေျပာပဲြေတြ၊ သင္တန္းေတြမွာေတာ့ ထိုစာအုပ္ေတြထဲက ထုတ္ႏႈတ္
ထားေသာ မွတ္စုေတြကို ေျပာျဖစ္ ေဟာျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ ဖတ္မွတ္မိေသာ
ေလ့လာမိေသာ စာေတြကိုလည္း မွ်ေ၀ေပးခဲ့သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ကၽြန္ေတာ္ စာေပ
ေဟာေျပာပဲြ တစ္ခါေဟာဖို႔ ေတာ္ေတာ္ အရိွန္ယူရသည္။ အခ်ိန္လည္း ယူရသည္။
ေပါ့လြယ္လြယ္ မေဟာ မေျပာခ်င္။ ပရိသတ္ကို ရယ္စရာေတြ ေျပာဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွမခက္။ သို႔ေသာ္ ဒါအၿငိမ့္ဇာတ္ခံု မဟုတ္။ အပ်င္းေျပ စိတ္အေညာင္းေျပ ရယ္ေမာစရာေလးေတြ ညႇပ္ေျပာတာမ်ိဳးေလာက္သာ ေျပာရ၏။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္စိတ္ခ်င္း ေစတနာခ်င္းတူေသာ
ေဇာ္သက္ေထြး၊ ေနဘုန္းလတ္တို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး ေဟာေျပာပဲြေတြကို ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုထားၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျပာၾကဖို႔ တိုင္ပင္မိသည္။

ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္က စာေပ ေဟာေျပာပဲြေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား နားေထာင္ဖူးသည္။ ဦးကိုယုတို႔ ဆရာဗိုလ္သခင္ဆရာတို႔ ေျပာတာေတြကို သေဘာက်သည္။ သူတို႔ ေဟာတာ၊
ေၿပာတာ နားေထာင္ၿပီးလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားစရာေတြ အမ်ားႀကီးရသည္။ ဆက္ျဖန္႔ ေတြးေတာစရာေတြလည္း ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ဒီလိုပံုစံကို ႏွစ္ျခိဳက္သည္။ ကိုေဇာ္သက္ေထြးက သတင္းသမားပီပီ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေဇာင္းေပးခ်င္သည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ ဆီသြားခ်င္ပါက ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ၀တၱရားေတြ တင္ျပခ်င္သည္။ ကိုေနဘုန္းလတ္က လူလူခ်င္း အမုန္းပြားေစမည့္ စကားေတြ ဘယ္ေလာက္ အႏၲရယ္ႀကီးေၾကာင္း တင္ျပမည္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ကိုေနဘုန္းလတ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို
တိတိပပ နားလည္ဟန္မတူ။ အစိုးရက မုန္းမွာ ေၾကာက္လို႔လားဟု ခနဲ႔သည္။ ျပႆနာ မရိွပါ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးဖို႔သာ လိုအပ္တာ ျဖစ္၏။ ျငင္းရ ခုန္ရတာသည္ အရသာ။

သို႔ျဖင့္ ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေရႊပန္းကုန္း ေက်းရြာႏွင့္ လား႐ိႈးတို႔မွာ ေဟာေျပာခြင့္
ရသည္။ ေရႊပန္းကုန္းမွာ ကြင္းျပည့္ခမန္း လာနားေထာင္ေသာပရိသတ္တို႔၏ ေရခ်ိန္
ကျမင့္သည္။ ကၽြန္ေတာ္က တစ္ေယာက္တည္း တစ္လမ္းသြား ေဟာရတာ မႀကိဳက္၊ ပရိသတ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေျပာခ်င္ ေမးခ်င္သည္။ ဒီမွာတင္ ျပႆနာက တက္ေတာ့၏။ (ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္တဲ့ကိစၥက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရပ္သူရြာသားေတြနဲ႔ ဆိုင္သလား)
လို႔ ေမးလာ၏။ ကၽြန္ေတာ္ ေျဖဖို႔ခက္သည္။

ကၽြန္ေတာ္ ေျပာေဟာေနသည္မွာ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အေၾကာင္း မဟုတ္။ ကၽြန္ေတာ္
သည္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကိုထိုးထိုးေဖာက္ေဖာက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္သူမဟုတ္။ ျပည္သူ
ေတြမွာ တာ၀န္ရိွပါတယ္လို႔ မယုတ္မလြန္ ေျဖလိုက္မိေတာ့ ဒါဆို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဘာလုပ္ဖို႔လဲလို႔ ေမးခြန္းက ဆက္လာျပန္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ ေျဖရက်ပ္သည္။ ဒါစာေပ ေဟာေျပာပဲြ ႏိုင္ငံေရး တရားေဟာပဲြ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ဘုေတာလုိ႔က မျဖစ္။ ဒီအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးဖို႔ အခ်ိန္ယူ ရပါဦးမည္။
ေနာက္အလ်ဥ္းသင့္ေတာ့ ေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့ဟု ေခၽြးသိပ္ခဲ့ရသည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလည္း သိပ္မေက်နပ္ခ်င္။

လား႐ိႈးေရာက္ေတာ့ ျပႆနာနာက္တစ္မ်ိဳး တက္ျပန္သည္။ ဒုတိယ သမၼတလာမွာမို႔
ေဟာေျပာပဲြ ေနာက္တစ္ရက္ ဆုတ္ခိုင္းသည္။ ဒုတိယ သမၼတႏွင့္ ေဟာေျပာပဲြ ဘယ္လိုမွ မပတ္သက္ေခ်။ ဒီလို စ႐ိုက္ဆိုးေတြ အေမြအျဖစ္ က်န္ေနခဲ့တာ ေတာ္ေတာ္ဆိုးသည္။

သို႔ျဖင့္ စာေပ ေဟာေျပာပဲြက NLD ႐ံုးခ်ဳပ္ထဲသို႔ ေရာက္သြားသည္။ လူတို႔၏ သဘာ၀
ဒါမ်ိဳးဆို ပိုအားေပးတတ္သည္။ ဒီေတာ့ NLD႐ံုးေဘး ေျမကြက္လပ္ႀကီး တစ္ခုလံုး
ၿပည့္သြားသည္။ ဒီေနရာမွာတင္ ပဲြကိုစီစဥ္ေသာ ေမတၱာပန္းခင္း လူငယ္ကေလးမ်ား မ်က္လံုး ျပဴးရေတာ့သည္။ ထံုစံအတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက လံုၿခံဳေရး ဘန္းျပ
လာသည္။ ဒါေတြကို စာေပ ေဟာေျပာပဲြထဲမွာ ခပ္စပ္စပ္ ကေလးေဟာဖို႔၊ ထည့္ၿပီး ေျပာဖို႔ လာတိုက္တြန္းၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေယာက္မွ ထိုကိစၥကို မေျပာခဲ့ၾကပါ။

ကၽြန္တာ္တို႔၏ မူလ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ေမတၱာပန္းခင္း လူမႈကူညီေရး အဖဲြ႕အတြက္ မုဒိတာ ေျပာဖို႔ျဖစ္သည္။ ထစ္ကနဲရိွ ရန္ေထာင္ေနဖို႔မဟုတ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာေန
ေဟာေနတာေတြကို ဒုတိယ သမၼတ လာနားေထာင္လွ်င္လည္း သေဘာတူပါလိမ့္မည္။

တိုးတက္ခ်င္ေသာ လူငယ္တိုင္း အတြက္ ေလ့က်င့္ေမြးျမဴရမည့္ ဓေလ့စ႐ိုက္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဟာေျပာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သတင္းလာယူေသာ ရဲေထာက္လွမ္းေရးေတြ၊
ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သမားေတြပါ ႏွစ္ၿခိဳက္သြားၾကသည္။ ပဲြစီစဥ္သူ လူငယ္မ်ားလည္း မ်က္ႏွာပန္းလွၾက၏။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္(ေခၚ)
ပလာယာႀကီး ၿပံဳးၿဖီးၿဖီး ျဖစ္သြားေတာ့ေလသည္။

ဒီေနရာမွာ သင္ခန္းစာႏွစ္ခု ရလိုက္သည္။ တစ္ခုက စိတ္ခံစားမႈကို ဦးစားေပးၿပီး ဆတ္ဆတ္ထိမခံ တုံ႔ျပန္တာမ်ိဳး မလုပ္မိဖို႔ ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကိုယ့္ၿပိဳင္ဖက္
ကို အားေကာင္းသြားေအာင္ မလုပ္ေစဖို႔ ျဖစ္သည္။

ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားလိုက္လွ်င္ လူမႈကူညီေရး အဖဲြ႕သည္ NLD ပါတီ မဟုတ္ေခ်။ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႕သည္ ႀကံ႕ခိုင္ေရး၏ မဟာမိတ္ ျဖစ္သည္။

ခုေတာ့ NLD႐ံုးထဲ လူစုေအာင္၊ အားေတာင့္တင္းေအာင္ လုပ္ေပးလိုက္သလိုႏွယ္။ ၿမိဳ႕နယ္
က လူေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႕ကို ေမတၱာပို႔ၾကသလို NLDကို ခ်စ္အားေတြ ပိုၾက
ေလေတာ့၏။

ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အထက္က စကားကို ျပန္ဆက္ပါေတာ့မည္။ ရန္သူေတြ၊ မိတ္ေဆြေတြ မဟုတ္သည့္တိုင္ ၿပိဳင္ဖက္ေတာ့ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ေယာက္ဖကို ဗိုင္ရာဂရာ လက္ေဆာင္ ေပးတာမ်ိဳးသည္ ႏိုင္ငံေရးမွာ ေသတြင္းတူးျခင္းပင္။

ဇာဂနာ

( Tomorrow သတင္းဂ်ာနယ္အမွတ္(၁၁)ပါ ေဆာင္းပါး )..Kyaw Swar Myint


ဂ်ပန္အသင္းတြင္ အေရြးခံရသည့္ ေကာင္းဇံမရအေၾကာင္း မိခင္ျဖစ္သူႏွင့္ေမးျမန္းခ်က္

ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏုိင္ငံသား အမိ နဲ ့ အဖ က ေမြးဖြားလာတဲ့ ကေလးသူငယ္ ေလး သည္
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ လူငယ္ေဘာလုံး လက္ေရြးစင္ ( U 12) အသင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ၿခင္းခံရပါသည္။

ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ ့ မွာ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္မွ ၉ ရက္ တြင္ က်င္းပမည့္
U 12 INTERNATIONAL လူငယ္ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္
ဂ်ပန္လူငယ္ေဘာလုံးလက္ေရြးစင္ ( U 12 ) ၂၃ ဦးကုိ ႏုိင္ငံအဝွမ္းရွိ ကေလးသူငယ္ ၉၀၀ ေက်ာ္
ထဲမွ ေရြးခ်ယ္ၿခင္းၿဖစ္သည္။

သူ ့နာမည္က ေကာင္းဇံမရ ။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ FC TOKYO ေဘာလုံးအသင္း ႏွင့္ BUDDY SOCCER အသင္းတုိ ့မွ
ၿပဳစုပ်ဳိးေထာင္ၿခင္းခံထားရသူေလးၿဖစ္ၿပီး၊ ေရွ့တန္းတုိက္စစ္မွဴး းအၿပင္ ဂုိးသမား အၿဖစ္ပါ
ေၿခစြမ္းၿပေနသူေလးၿဖစ္သည္။
ယခု ဂ်ပန္လူငယ္ေဘာလုံး လက္ေရြးစင္အသင္း ( U 12 ) တြင္ ဂုိးသမား အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရၿခင္းၿဖစ္သည္။

အေဖၿဖစ္သူသည္ တကၠသုိလ္ေဘာလီေဘာလက္ေရြးစင္ေဟာင္းႏွင့္ ၿမန္မာ့ေဘာလီေဘာလက္ေရြးစင္ေဟာင္း ကုိၿမတ္သူ ၿဖစ္ၿပီး၊
အေမၿဖစ္သူမွာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသူ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသူ ေဟာင္း မၾကဴ ၾကဴ ၿဖစ္သည္။

ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏုိင္ငံသား ရခုိင္လူမ်ဳိးေလး ေမာင္ ေကာင္းဇံမရ အား
ဝမ္းေၿမာက္ ဂုဏ္ၿပဳလ်က္။..................Ye Nyein

ခရိုနီေတြအေၾကာင္း ေျပာျပေနတဲ႕ ခရိုနီလက္ေဟာင္းၾကီးက “တကယ္တမ္း ေျပာရရင္ ထိပ္သီးခရိုနီ၂၀ထဲမွာ ျမန္မာတစ္ေယာက္မွ မပါဘူးဗ်။ ဒီလိုေျပာျပန္ေတာ့ ဆရာေက်ာင္းတို႕ ဦးေဇာ္ေဇာ္တို႕ ဦးေတဇတို႕က ထိပ္သီး ၂၀ထဲမပါဘူးလားလို႕ ခင္ဗ်ားက ေမးခ်င္မယ္။ အစိုးရဆီက အခြင္႕အေရး အရဆံုး အျမတ္အစြန္း အရဆံုး ၂၀ထဲမွာ အဲဒီသံုးေယာက္ မပါဘူးဆိုတာ အေသအခ်ာ ေျပာရဲတယ္။

ဘာေၾကာင္႕ ေျပာႏိုင္သလဲဆိုေတာ့ အရင္ေထာက္လွမ္းေရးေတြ ျပဳစုထားတဲ့ စာရင္းရွိတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ခုနသံုးေယာက္က ၂၀အျပင္မွာပဲရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ လွဴရတန္းရမဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ ရုပ္ျပေကာင္းေအာင္ သူတို႔ကိုပဲ ပြဲထုတ္ေလ့ရွိေတာ့ လူေတြက သူတို႔သံုးေယာက္က အခြင့္အေရး အရဆံုး၊ အခ်မ္းသာဆံုးလို႔ ထင္ေနတာ။ အခုကၽြန္ေတာ္ ေျပာျပမဲ့ ဘိန္းခရိုနီကမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္မိသားစုေတြ၊ ၀န္ၾကီး ၀န္ကေလးေတြရဲ႕ ယံုၾကည္ခံရဆံုး အခြင့္အေရး အရဆံုးသူ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔မိသားစုေနဖို႔ အင္းစိန္ သုခလမ္းနဲ႔ ပ႑ိတလမ္းမွာေနတဲ့ သူေတြကို ေမွာ္ဘီ ၀ါးတစ္ရာကို ေျပာင္းပစ္ျပီး ရပ္ကြက္ၾကီး တစ္ခုလံုးကို မိသားစု စံနန္းေတာ္ လုပ္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္တယ္။ ေျပာရရင္ ဒါဟာ ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးမႈ စီမံကိန္းလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဘိန္းဘုရင္ မိသားစု စံစားဖို႔ သက္သက္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေထာက္လွမ္းေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔က အဲဒီေနရာကို ေပးခဲ့တယ္။ ဘာလို႔ေပးခဲ့သလဲဆိုရင္ အဲဒီ ဘိန္းတရုတ္ေတြက ေထာက္လွမ္းေရး အေသးသံုးအတြက္ တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ တစ္သန္း ေထာက္ပံ့ခဲ့လို႔ပဲ။

ဒီဘိန္းတရုတ္ ခရိုနီက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အရင္းအျမစ္ေတြကို တရုတ္ဘက္ကို နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ ေရာင္းစားေနတဲ့သူ ျဖစ္တယ္။ အခုအနားယူသြားတဲ့ ဒုသမၼတေဟာင္းကို သူ႔ကုမၸဏီထဲမွာ ရွယ္ယာေတြေပး၊ ကုမၸဏီရဲ႕ နာယကခန္႕ျပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ အရင္းအျမစ္ေတြကို ထုတ္ယူ သံုးစြဲခြင့္ရခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ဒုသမၼတေဟာင္းဟာ အဲဒီ ဘိန္းတရုတ္ရဲ႕ ကုမၸဏီမွာ အစုရွယ္ယာ ၄၀ ရာခိုင္ႏွုန္းအထိ ပိုင္ဆိုင္ျပီး နာယက တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိတယ္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးက အုန္းအုန္းကၽြက္ကၽြက္ ကန္႔ကြက္ေနတဲ့ ျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ဟာ တကယ္ေျပာရရင္ ႏွစ္က်ပ္ကြက္ ျဖစ္တယ္။ ျမစ္ဆံုရဲ႕ ေရေအာက္ ေျမၾကီးေတြထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အနည္က်ေနတဲ့ ေရႊေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမစ္ဆံုက တူးသမွ် ေျမၾကီးေတြကို တရုတ္ဘက္ကို ေငြအကုန္ခံ သယ္သြားတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီျမစ္ဆံု စီမံကိန္းအတြက္ သူတို႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမဲ့ ေငြထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ တန္တဲ့ ေရႊေတြကို အဲဒီဘိန္းတရုတ္ ပြဲစားလုပ္တဲ့ CPIကုမၸဏီက ရသြားျပီးျဖစ္တယ္။ ေျပာရရင္ အဲဒီဘိန္းတရုတ္ခရိုနီဟာ တိုင္းျပည္မ်က္ႏွာကို နဲနဲမွေထာက္တာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလို မေထာက္ထားႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းက သူဟာတရုတ္ျဖစ္ေနလို႕ပဲ။ ခက္တာက အဲလိုလူေတြကိုမွ အာဏာရွင္ေတြက ယံုၾကည္ၾကတာကိုးဗ်။ သူပြဲစားလုပ္တဲ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ စာခ်ဳပ္ေတြဟာ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ကို ေရာက္မလာေပမဲ့ အေျခခံအခ်က္ကေတာ့ သူတို႔ တရုတ္ကုမၸဏီေတြကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ ျပဳလိုက္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္က ျပန္ရမွာက ထြက္တဲ့လွ်ပ္စစ္ရဲ႕ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ျပီးရင္ႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္လာရင္ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိပဲ ေပါက္ေစ်းနဲ႔ ၀ယ္ခြင့္ရွိတယ္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈေတြ ေဂဟစနစ္ ပ်က္စီးမႈေတြ ရွိေပမဲ့ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ျပီးေရာဆိုတဲ့ အာဏာရွင္ မိသားစုက အဲဒီဘိန္းတရုတ္ ခရိုနီလုပ္ခ်င္သမွ်ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တယ္။ ျမစ္ဆံုမွာ တကယ္ သူတို႔ေဆာက္မွာက ဆည္ေပါင္း ခုႏွစ္ခုျဖစ္တယ္။ လက္ရွိအစိုးရက တားထားတာက ျမစ္ဆံုဆည္ တစ္ခုထဲျဖစ္လို႕ က်န္တာေတြ သူတို႔ဆက္ေဆာက္ခြင့္ ရေနေသးတယ္။ အဲဒီစီမံကိန္းကေန ဘိန္းတရုတ္ ခရိုနီရသြားတဲ့ ပြဲခက အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း၄၀၀ ျဖစ္တယ္။ ေျပာရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေတြ အားလံုးကို အရင္လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီး ဦးေဇာ္မင္း လက္ထက္မွာလက္မွတ္ အကုန္ ထိုးသြားတာ ျဖစ္တယ္။

အဲဒီအျပင္ အာဏာရွင္ေတြက ဘယ္ေလာက္ သေဘာေကာင္းသလဲဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကေန ႏိုင္ငံတစ္ကာ ထြက္ေပါက္ ၀င္ေပါက္ေတြျဖစ္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ေတြကို ႏွစ္ရွည္စာခ်ဳပ္နဲ႔ သူ႕ကို လုပ္ခြင့္ေပးလိုက္တယ္။ ဒီေတာ့ သစ္လံုးထြင္းျပီး ဘိန္းျဖဴေတြထည္႔ျပီး ႏိုင္ငံျခား ပို႔တာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာတာေပါ့ဗ်ာ။ ႏိုင္ငံတကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က သတင္းေပးလို႔ ဖမ္းမိေတာ့လဲ ဘယ္သူက အေရးယူလဲ၊ ဘယ္သူကမွ အေရးမယူရဲဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ စားထားတာေတြက နင့္ေနလို႔ေပါ့။ အာဏာရွင္ၾကီးရဲ႕ သမီးေတြ ၀ယ္သမွ် စိန္ေတြကို ဒုသမၼတေဟာင္းက ေငြေခ်ရတယ္။ အဲဒီေငြက ဒီဘိန္းတရုတ္ ခရိုနီဆီကရတာ ျဖစ္တယ္။ မဟုတ္ဘူး ျငင္းလို႔ေတာ့မရဘူး။ အဲဒီေငြေပးေငြယူ ကိစၥေတြမွာ လိုက္လုပ္ေပးရတဲ့ သူက ေျပာျပထားတာ။ ေထာက္လွမ္းေရးပိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိတဲ့ အေကာက္ခြန္တို႔၊ သတင္းတပ္ဖြဲ႕တို႔ စစ္ဖက္ေရးရာ လံုျခံဳေရးတို႔ စသံုးလံုးတို႔က အဲဒီဘိန္းတရုတ္ ခရိုနီကို ႏိုင္ငံတကာ ထြက္ေပါက္၀င္ေပါက္ေတြ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးတဲ့ ကိစၥကို လံုး၀ မေက်နပ္ၾကဘူး။ သူကိုယ္တိုင္ ကမာၻေက်ာ္ မူးယစ္ရာဇာ မိသားစု၀င္ျဖစ္သလို သူ႔ဇနီးကလည္း စကၤာပူ တရုတ္မေလးဗ်ာ။ ဒီလို မိသားစုကို ေငြမ်က္ႏွာ တစ္ခုထဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ၀င္ေပါက္ထြက္ေပါက္ေတြကို ေပးတဲ့လုပ္ရပ္က ေအာ့ႏွလုံးနာဖို႔ ေကာင္းတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူမွ မတတ္ႏိုင္ဘူး။ အာဏာရွင္ မိသားစုရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႕ အရင္က အတြင္းေရးမွဴး(၁)၊ ေနာက္ပိုင္း ဒုသမၼတ(၁)ျဖစ္တဲ့ သူက အကုန္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာကိုး။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ လာမဲ႕၂၀၁၅ကို ေမွ်ာ္ေတြးျပီး ဒုသမၼတေဟာင္းက အဲဒီဘိန္းတရုတ္ ခရိုနီဆီက သူထည့္ထားတဲ့ ရွယ္ယာေတြ ျပန္ထုတ္ေပးဖို႕ ေတာင္းဆိုေနေလရဲ႕။ ရွယ္ယာဆိုတာ သူကေငြထည့္ရတာ မဟုတ္ဘူးေလ၊ လုပ္ငန္းတစ္ခု ခ်ေပးလိုက္လို႔ သူ႕အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ကို ဟိုဘိန္းတရုတ္ ခရိုနီက ေငြမေပးခ်င္လို႔ ရွယ္ယာဆိုျပီး သူ႕ကုမၸဏီမွာ ထည့္ခိုင္းထားတာေတြ။

ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ကလဲ ခရိုနီေတြကို ခ်တာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားနဲ႕ သူတို႔နဲ႔ မတူတာက ခင္ဗ်ားကို ကၽြန္ေတာ္က အတြင္းေရး အခ်က္အလက္ေတြ ေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာျပႏိုင္တယ္။ ဟိုဂ်ာနယ္က ငယ္က်ိဳးငယ္နာေဖာ္ျပီးပဲ ဆဲႏိုင္ေပမဲ့ ခင္ဗ်ားက facts and figuresနဲ႔ ေရးျပႏိုင္တယ္၊ အဲဒါကြာတာပဲ။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ထဲမွာ လမ္းေတြက်ပ္လို႔ဆိုျပီး ကမ္းနားမွာ ကြန္ကရစ္ လမ္းမၾကီး ေဖာက္တယ္ဗ်ာ။ ဘယ္သူေတြကို တင္ဒါေခၚလို႕လဲ။ အဲဒီဘိန္းတရုတ္ ခရိုနီလက္ထဲကို ဒီအတိုင္း ထည့္လိုက္တာပဲ။ ဒါေတာင္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဘုရား အေက်ာ္က တပ္ထိန္းရံုးကို ဖ်က္မေပးႏိုင္ဘူး တင္းခံေနလို႔ အဲဒီလမ္းက သံလ်က္စြန္းအထိ မေရာက္ပဲ အဲဒီဓနိေတာနားမွာတင္ ရပ္သြားတာ။ အဲဒီလမ္းကို သူ႕ကိုႏွစ္၃၀ BOTဆိုျပီး ေပးတယ္။ အမွန္က၂ႏွစ္နဲ႔ အရင္းေက်တဲ့လမ္းဗ်။ လမ္းအသံုးျပဳဖို႔ ေငြေကာက္တဲ့ ႏႈန္းကလဲ ေၾကာက္လန္႔စရာ။ ေနျပည္ေတာ္ ရန္ကုန္လမ္း မိုင္၂၀၀ထက္ မ်ားေနတယ္။ ဒီေတာ့ဒီေလာက္ အက်ိဳးရွိတဲ႕ လုပ္ငန္းကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ လမ္းတံတားဌာနက ဘာလို႔ မေဖာက္တာလဲ၊ ေငြမရွိလို႔လားဆိုျပီး စည္ပင္က လူၾကီးေတြကို ေမးၾကည့္ေတာ့ အေပၚက တစ္ခါထဲ အဲဒီဘိန္းတရုတ္ ခရိုနီကို ခ်ေပးလိုက္တာတဲ့။

ကုန္သည္ၾကီးမ်ား ဟိုတယ္ ေဆာက္ေတာ့လဲ သူပါတာပဲ။ ေနာက္ပိုင္း မူးယစ္ ေနာက္ေၾကာင္းရွိတဲ့ သူပါရင္ အဲဒီဟိုတယ္မွာ ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ တစ္ျခား ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အစည္းအေ၀းမွ မလုပ္ဘူးဆိုလို႔ တျခား ရွယ္ယာရွင္ေတြက သူ႕ကိုနစ္နာေၾကး ေဒၚလာ ၁၂သန္းေပးျပီး ထုတ္လိုက္ရတာ။ အဲဒီမွာလည္း နင့္ေနေအာင္ ပြသြားတယ္။ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ အသစ္ တည္ေဆာက္ေရး ပေရာဂ်က္ကိုရတဲ့ အတြက္ တာေမြဘက္က အိမ္ယာမွာ အဲဒီတုန္းက ပို႕ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွျမင့္ေဆြကို အိမ္တစ္လံုး ေဆာက္ျပီး လက္ေဆာင္ ေပးခဲ့တယ္။ ၀န္ၾကီးေျပာင္းသြားျပန္ေတာ့ ေနာက္တက္လာတဲ့ ၀န္ၾကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ သိန္းေဆြကိုလည္း အိမ္တစ္လုံး ေဆာက္ေပးရုံမက အဲဒီ၀န္ၾကီးရဲ႕သားေတြ ႏိုင္ငံျခားကို သစ္ပို႔ဖို႔ ေခ်ာင္း၀ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေနာက္မွာ ေျမေတြေရာ အေဆာက္အဦးေတြေရာ ေဆာက္ေပးခဲ့တယ္။

အဲဒီဘိန္းတရုတ္ ခရိုနီ အေၾကာင္းကေတာ့ ေျပာျပရရင္ စာအုပ္တစ္အုပ္ေလာက္ ရႏိုင္တယ္၊ ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ ဒီေလာက္နဲ႔ နားၾကဦးစို႔ရဲ႕ဗ်ာဆိုျပီး ခရိုနီေဟာင္းၾကီးက သူ႕စကားကို လက္စသတ္သြားေလရဲ႕။

လက္ေစာင္းထက္

http://www.tomorrow.com.mm/?q=articles%2F490

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.