05/20/14

လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဒု/ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း တင္ေအးဟာ ဗိုလ္သိန္းစိုး အရိုက္အရာကို ဆက္ခံခဲ့တဲ့ စစ္အုပ္စုထိပ္တန္းအဖြဲ ့၀င္ျဖစ္တဲ့အျပင္ ဒီေန ့ စစ္ႏိုင္ငံေရးကြင္းျပင္ကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊရဲ ့
အရင္းႏွီးဆံုး လူယံုျဖစ္တယ္။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးဘေဌးနဲ ့အဖြဲ ့၀င္မ်ားကို၈၈ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ေစာေမာင္က ခန္ ့အပ္ခဲ့တယ္။အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးေလာကနဲ ့ျပည္သူအမ်ားစုၾကီးရဲ ့ ေ၀ဖန္ကန္ ့ကြက္မႈကို
ခံရျခင္းမရွိတဲ့အျပင္ ေလးစားေထာက္ခံမႈကိုပါ ထိုက္သင့္သေလာက္ရရွိခဲ့တယ္။ဗဟိုေကာ္မရွင္ရံုးထဲမွာ ဆရာခ်ယ္နဲ ့စကားေျပာခဲ့ဖူးလို ့ သူတို ့ရဲ ့စိတ္သေဘာနဲ ့ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈကို အားရေက်နပ္မိတယ္။ ဖြဲ ့စည္းပံုေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ
မရွိ၊ အႏိုင္က်င့္ မခံရဘဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ျပီးတရားမွ်တခဲ့တယ္။ ဦးဘေဌးေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေကာ္မရွင္အဖြဲ ့၀င္မ်ားဟာသမိုင္းစာအုပ္မွာ နာမည္ပ်က္မရွိ၊ သိကၡာရွိစြာ ေနရာတခု ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

စစ္တပ္ရဲ ့လမ္းျပေျမပံု ၇ ခ်က္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ၂၀၀၈ စစ္ကၽြန္ဖြဲ ့စည္းပံုအရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေကာ္မရွင္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း သိန္းစိုးက ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္။အဲဒီႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွာ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာကို က်င္းပေပးခဲ့ျပီး ယေန ့
တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ၾကံ့ဖြံ ့ပါတီက ျပတ္ျပတ္သားသား အႏိုင္ရခဲ့တယ္။အဓိက အတိုက္အခံပါတီျဖစ္တဲ့ ဒီခ်ဳပ္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့လို ့စစ္တပ္ပါတီ ၾကံ့ဖြံ ့နဲ ့ စစ္တပ္သေဘာက်တဲ့ တစညပါတီတို ့သာ ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ ့
မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားမွာ ထိပ္တိုက္ျပိဳင္ဆိုင္ခဲ့ရျပီး တျခားတိုင္းရင္းသားပါတီငယ္မ်ား၊ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီေလးမ်ားက ပါတီစံုအမည္ေပါက္ေအာင္ ၾကည့္ေကာင္းရံုမွ်အိမ္ျဖည့္အျဖစ္ ၀င္ျပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။ ပါလီမန္မွာ စစ္တပ္ၾကိဳက္ပါတီေတြခ်ည္းသာ
ရွိတာ မဟုတ္ဘဲ သူတို ့ကိုလည္း ထိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္လို ့လက္ညိႈးထိုးျပျပီးပါလီမန္ရဲ ့ ရုပ္ထြက္မဆိုးေအာင္ မိတ္ကပ္အနည္းငယ္ဖို ့ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲခိုးမဲလိမ္၊ မဲမသာမႈေတြ ဒင္းၾကမ္းျပည့္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေကာ္မရွင္
ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္သိန္းစိုးရဲ ့နာမည္ဟာ သမိုင္းမလွခဲ့ပါ။ ၂၀၁၂ ေႏွာင္းပိုင္းမွာပါလီမန္နဲ ့အစိုးရအဖြဲ ့ၾကား အေျခခံဥပေဒခံုရံုးကိစၥ အျငင္းပြားမႈေတြျဖစ္ျပီးေနာက္ဗိုလ္သိန္းစိုးရဲ ့ ႏိုင္ငံေရးဘ၀ နိတၳိတံ ျပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဒု/ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း တင္ေအးဟာ ဗိုလ္သိန္းစိုး အရိုက္အရာကို ဆက္ခံခဲ့တဲ့ စစ္အုပ္စုထိပ္တန္းအဖြဲ ့၀င္ျဖစ္တဲ့အျပင္ ဒီေန ့ စစ္ႏိုင္ငံေရးကြင္းျပင္ကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊရဲ ့
အရင္းႏွီးဆံုး လူယံုျဖစ္တယ္။

ဗိုလ္သန္းေရႊ ခန္ ့ေပးခဲ့တဲ့ သမၼတ ဗိုလ္သိန္းစိန္ရဲ ့ေရြးခ်ယ္မႈနဲ ့ဘဲ ဗိုလ္တင္ေအးဟာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ
ျဖစ္လာတာကို ဆန္းစစ္မိပါမယ္။ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲကိုသန္ ့ရွင္းလြတ္လပ္စြာ လုပ္ေပးမယ္လို ့ တြင္တြင္ေျပာေနေပမယ့္ တဖက္မွာေတာ့စစ္ဗိုလ္တပ္ထြက္မ်ားကို သူ ့ရဲ ့ေကာ္မရွင္ထဲ ေနရာယူ အသင့္ျပင္ေစခဲ့ပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မဲဆြယ္မႈမ်ားကို လူပုဂၢိဳလ္အကန္ ့အသတ္နဲ ့သာ ခြင့္ျပဳမယ့္ကိစၥဟာ ခုတေလာ အတိုက္အခံပါတီၾကီးရဲ ့ ေ၀ဖန္မႈကို ခံေနရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ဘုန္းၾကီးအင္အား (၅)သိန္းရဲ ့ မဲဆႏၵေပးလိုမႈ ေတာင္းဆိုလာမႈကိုလည္း ခြင့္ျပဳျပီးဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးကို ရႈပ္ေထြးေအာင္ ဖန္တီးလာႏိုင္တယ္။ ၁၉၉၀/၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာက်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ႏိုင္သူ အကုန္စားတမ္း ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကိုလည္း ျပင္ဆင္လာႏိုင္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုနဲ ့ အႏုနည္း အာဏာသိမ္းထားတဲ့ စစ္တပ္ဟာအစိုးရယႏၱရားကို စစ္ပံုစံသြင္း၊ ပါလီမန္နဲ ့အစိုးရအဖြဲ ့ကို စစ္စရိုက္ စိုးမိုးထားတာနဲ ့မလံုေလာက္ေသးဘဲ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း ေရဘ၀ဲမ်ားလို လက္တံရွည္မ်ားစြာ ဆန္ ့ထုတ္လို ့ သိမ္းပိုက္လႊမ္းစီးမိေအာင္ ၾကိဳးစားေနပါတယ္။ ပါလီမန္ထဲေရာက္လာၾကေတာ့မယ့္ မ်က္ႏွာသစ္ အမ္မ္ပီ (ပါလီမန္အဖြဲ ့၀င္)ကေလးမ်ားကို
မိမိတို ့လူ ျဖစ္ေနေအာင္ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနတာကိုလည္း ေတြ ့လာရတယ္။

ဒီလ ၁၅ ရက္ေန ့က ျပဳလုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ ့ေတြ ့ဆံုပြဲမွာ ဗိုလ္တင္ေအးက“အရင္းရွင္စနစ္သည္ ပိုက္ဆံရွိတဲ့လူက အာဏာရွိတာပါဘဲ။ ပိုက္ဆံရွိတဲ့သူေတြကိုေပါင္းျပီးေတာ့ အာဏာရေအာင္လုပ္ျပီးရင္ သူတို ့ကို ျပန္ၾကည့္ရမွာေပါ့” ဆိုတဲ့
စကားကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌအေနနဲ ့ လူသိရွင္ၾကား ေျပာဆိုခဲ့တယ္။ေကာ္မရွင္ထံမွာ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ပါတီမ်ားရဲ ့ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကိစၥေမးခြန္းကိုျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္ေပမယ့္ ဗိုလ္တင္ေအးစကားရဲ ့ ပစ္မွတ္ဟာ ဒီတခုတည္း
မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သတိျပဳရပါမယ္။ လႊတ္ေတာ္လူ ဗိုလ္ေရႊမန္း/ခင္ေအာင္ျမင့္တို ့ခ်ယ္လွယ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးကြင္းဆီကို အေျပးအလႊား အေရာက္သြားၾကမယ့္အမတ္အသစ္ခ်ပ္ကၽြပ္ေလးမ်ားကို အခ်ိတ္အဆက္ရွိရွိ ရည္ညႊန္းပံုရပါတယ္။
ဒါဟာလည္း “လူထုအသံကို ေဖာ္ေဆာင္မယ္ေဟ့၊ ဒီမိုကေရစီေရး လုပ္ျပမယ္ေဟ့”ဆိုျပီး ပါလီမန္ထဲ ၀င္လာခဲ့တဲ့ (ၾကံ့ဖြံ ့ပါတီအမတ္မ်ား မဟုတ္တဲ့) အမ္မ္ပီတခ်ိဳ ့ရဲ ့ေအာက္ဖဲကို လွန္ၾကည့္စရာမလိုဘဲ (လာလာျပလို ့) အလိုလို သိလာတဲ့အတြက္
လာလတၱံ ့ အမတ္ေလာင္းကေလးမ်ားကို ေငြရွင္ေၾကးရွင္ေတြနဲ ့ ပြတ္သီးပြတ္သပ္ေနထိုင္ထားၾကဖို ့ ျပင္ဆင္ခိုင္းတဲ့ သေဘာပါဘဲ။ ဆိုလိုရင္းက နာမည္ပ်က္ေနျပီးလူထုမုန္းတီးတဲ့ စစ္ခရိုနီတသိုက္ရဲ ့ေငြေၾကးကို ရယူသံုးစြဲကာ စစ္လႊတ္ေတာ္ထဲ
ကုေဋတသန္းတန္တဲ့ ေျခလွမ္းေတြနဲ ့၀င္လာခဲ့ဖို ့ အမိန္ ့ေပးတာပါဘဲ။ ဗမာျပည္မွာထားစရာမရွိေအာင္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေနတဲ့ လူ ့ဘူဇြာမ်ားဆိုတာ စစ္အုပ္စုရဲ ့ကိုယ္လုပ္ေတာ္မ်ားကလြဲျပီး အျခားလူ မရွိႏိုင္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္တင္ေအးေျပာတဲ့
“အမတ္တေယာက္အျဖစ္ ျပင္ဆင္ေနထိုင္နည္း” ဟာ လူထုထြက္ရပ္လမ္း၊တိုင္းျပည္လြတ္ေျမာက္လမ္းအတြက္ အလြန္ကို အႏၱရာယ္ရွိျပီး စစ္ၾကီးစိုးေရး၀ါဒသက္ဆိုးရွည္မယ့္ အားထုတ္မႈသာျဖစ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ကို ဖိအားေပးဖို႔ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳ လုပ္တယ္ဆိုရင္ ဒါလည္း ေအာင္ျမင္မွဳ ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလွဳပ္ရွားမွဳဟာ တပ္မေတာ္ကို ေဆြးေႏြးပဲြ စကား၀ိုင္းနဲ႔ ခပ္ေ၀းေ၀းမွာ ေနဖို႔ သတိေပးသလိုပဲ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။
ျမန္မာတုိင္းမ္၊ ၁၅-၅-၁၄။

ျပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက ဧရာ၀တီတိုင္း မအူပင္ျမိဳ႕မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ျပီး ဖဲြ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး လူထု အစည္းအေ၀းပဲြၾကီး တစ္ခု က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူလူထု အံုးအံုးၾကြက္ၾကြက္ တက္ေရာက္ ေထာက္ခံခဲ့ၾကတဲ့ပဲြပါ။ အင္န္အယ္လ္ဒီ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ၈၈ ပြင့္လင္း အဖဲြ႕ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ဒီ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ေရး၊ လူထု ရွင္းလင္းပဲြနဲ႔ လက္မွတ္ ေကာက္ခံေရး အစည္းအေ၀းပဲြေတြကို ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးနဲ႔ အျခား ျမိဳ႕ၾကီးေတြမွာလည္း က်င္းပၾကပါဦးမယ္။ ဒီ လူထု စည္းေ၀းပဲြၾကီးေတြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အင္န္အယ္လ္ဒီ၊ ၈၈ အဖဲြ႕ေတြ အဓိကထား တင္ျပတာက ဖဲြ႕စည္းပံုထဲက ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ျပင္ဆင္ေရးပါ။ လက္ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဲဒီ လူထုရွင္းလင္းပဲြေတြ၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ေရး လက္မွတ္ေကာက္ခံမွဳေတြ ဘယ္ အေျခအေန ရွိေနသလဲ၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ေရးရဲ႕ တကယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ၊ ဒီ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မလား ဆိုတာ ခုတစ္ပါတ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားပါ့မယ္။

ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ေရးနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ၈၈ ပြင့္လင္းက ဦးကိုကိုၾကီးတို႔ ေဟာၾက၊ ေျပာၾက၊ အင္တာဗ်ဴးေတြမွာ ေျဖၾကတာဟာ စကားလံုးေတြလည္း ေျပာင္ေျမာက္ ဆဲြေဆာင္မွဳလည္းရွိ၊ ပရိသတ္ရဲ႕ လက္ခုတ္သံလည္း မစဲေလာက္ေအာင္ ရၾကပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေဟာေျပာခ်က္ေတြမွာ ဆိုရင္ “ ဒီမိုကေရစီ စံႏွဳန္း စံထားအရဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔အားလံုးဟာ တန္းတူညီတူမွဳ ရွိရမယ္၊ ျပည္သူလူထု ရဲ႕ ဆႏၵကသာ ၾသဇာ အရွိဆံုး ျဖစ္ရမယ္၊ ျပည္သူလူထုက အျမင့္မားဆံုး ၾသဇာ ေပးထားသူ သမၼတ ကသာ ၾသဇာ အရွိဆံုး ျဖစ္ရမယ္၊ ဒီလိုမွ မဟုတ္ပဲနဲ႔ အစုအဖဲြ႕တစ္ခုကို အဓိက အၾကီးဆံုး၊ အျမင့္မားဆံုး ၾသဇာ ေပးထားတာဟာ ဘယ္လိုမွ ဒီမုိကေရစီ မဆန္ဘူးဆိုတာ ကၽြန္မတို႔အားလံုး နားလည္မယ္လို႔ ကၽြန္မ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။” လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဖဲြ႕စည္းပံုအရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အေနအထား ထိုးထြက္ေနတာကို ေထာက္ျပခဲ့တာပါ။ ေဒၚစုေျပာတာ ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္သလို ပရိသတ္ရဲ႕ လက္ခုတ္သံ အၾကီးအက်ယ္ ရခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း လူထု ေထာက္ခံမွဳ ရၾကပါဦးမယ္။

တကယ္ေတာ့ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ထဲက ဒီမိုကေရစီ မဆန္တာေတြကို ျဖဳတ္ပယ္မယ္ ဆိုရင္ အဲဒီ တစ္အုပ္လံုးနီးပါး ကုန္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ျမင္သာေအာင္ ေျပာရရင္ စစ္ဘုရင္မင္းဆက္ တည္ေထာင္ႏုိင္ေအာင္ ေရးဆဲြျပဌာန္းထားတဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံု လို႔ေတာင္ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ မွာ ဒီမိုကေရစီ စံႏွဳန္းေတြ ဒီေလာက္ ေသြဖီေနတာေတာင္ ဘယ္သူမွ အသစ္ျပန္ေရးဆဲြမယ္ မေျပာၾကပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္၊ အင္န္အယ္လ္ဒီ ကိုယ္တိုင္၊ အျခားေသာ အတိုက္အခံနဲ႔ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုေတြ ကိုယ္တိုင္ “ျပဳျပင္မယ္” ဆိုတဲ့ စကားေတြေျပာ၊ ျပဳျပင္မယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာထားေတြ ေပးၾကတာပဲ ရွိပါတယ္။ အလားတူ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ သူရဦးေရႊမန္း နဲ႔ အာဏာရ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ ဘက္ကလည္း ေခတ္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပဳျပင္ရမယ္ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မတူညီၾကတာက ဖဲြ႕စည္းပံုကို ဘယ္လို ျပင္မလဲ ဆိုတာမွာပါ။ သမၼတ နဲ႔ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကေတာ့ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ျပဌာန္းထားတဲ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ အတိုင္း ျပင္ပါ လို႔ သေဘာထား ေပးထားျပီးပါျပီ။

ပုဒ္မ ၄၃၆ မွာ ေဖာ္ျပထားတာက ဖဲြ႕စည္းပံုထဲက တစ္ခ်ိဳ႕ပုဒ္မေတြကို ျပင္ခ်င္ရင္ တပ္မေတာ္သား အမတ္ေတြ အပါအ၀င္ အမတ္စုစုေပါင္းရဲ႕ ၇၅ ရာခုိင္ႏွဳန္းေက်ာ္ မဲနဲ႔ျပင္ႏုိင္တယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႔ပုဒ္မေတြကိုေတာ့ လူထု ဆႏၵခံယူပဲြ ပါ လုပ္ရမယ္လို႔ ဆိုထားတာပါ။ ထပ္ျပီး အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ရရင္ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဖို႔ တပ္မေတာ္သား အမတ္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ (တနည္း) ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ ရမွ ျပင္ႏုိင္မယ္၊ တပ္မေတာ္သား အမတ္ေတြကသာ ေထာက္ခံရင္ ေရြးေကာက္ခံ အမတ္ေတြရဲ႕ ၆၇ ရာခိုင္ႏွဳန္း သေဘာတူရင္ ျပင္ႏုိင္တယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတ နဲ႔ ကာခ်ဳပ္က ဒီလိုမ်ိဳး လိုလားပါတယ္။

အခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အင္န္အယ္လ္ဒီ နဲ႔ ၈၈ အဖဲြ႕ေတြက ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ခ်င္တယ္ ဆိုတာ အဲဒီသေဘာထားနဲ႔ လံုး၀ ျခားနားပါတယ္။ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာ မပါလဲ ျပင္လို႔ ရခ်င္တယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြအရ စစ္တပ္ကို အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေအာက္ ထားခ်င္တယ္၊ စစ္တပ္ ဒါမွမဟုတ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ရယူထားတဲ့ အခြင့္ထူးေတြ အားလံုး ရုပ္သိမ္းခ်င္တယ္ လို႔ဆုိပါတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္မေျပာေပမယ့္ တပ္မေတာ္ဟာ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ မပါတ္သက္ပဲ စစ္တန္းလ်ား ျပန္ေရး ဆိုတာပါပဲ။
တကယ္ေတာ့ လက္ရွိ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး နဲ႔ မကိုက္ညီသလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ လွဳပ္ရွားေနတဲ့ ၄၃၆ ျပင္ေရး၊ တစ္နည္း ဖဲြ႕စည္းပံုကို တပ္မေတာ္ သေဘာတူတူ မတူတူ ျပင္ႏုိင္ေရး၊ တပ္မေတာ္ စစ္တန္းလ်ားျပန္ေရး ဆိုတာဟာလည္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ျဖစ္ေပၚေစမယ့္ ေတာင္းဆိုမွဳမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။

လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလ ေတြကို ျပန္ေျပာင္းၾကည့္ရင္ အာဏာရွင္ေတြဟာ ျပည္သူေတြကို မတရားဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကာလ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အင္န္အယ္လ္ဒီ ရဲ႕ လမ္းစဥ္ဟာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ကမ္းလွမ္းထားတာကလဲြျပီး တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးကို အေျခခံတဲ့ တိက်တဲ့ လမ္းစဥ္နဲ႔ စည္းရံုးဆဲြေဆာင္တာမ်ိဳး ရွိကို မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ႏုိင္ငံေရးအရ ေအာင္ျမင္မွဳ မရခဲ့ပါဘူး။ လက္ရွိ ျဖစ္ထြန္းေနတဲ့ အေျခအေနဟာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဘက္က သူတို႔သေဘာနဲ႔ သူတို႔ လုပ္တဲ့ အေျပာင္းအလဲ အခင္းအက်င္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုအေျခအေနေအာက္မွာ တကယ္လို႔သာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို အေျခခံတဲ့ သနဂၤဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ျပီး တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို စည္းရံုးမယ္ ဆိုရင္ တကယ့္ အခ်ိန္ေကာင္းပါ။

အေၾကာင္းကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ခြင့္ရေနျပီး၊ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္လည္း ရွိေနေတာ့ သူဘာပဲေျပာေျပာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ၾကားႏိုင္၊ သိႏုိင္၊ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္လွဳပ္ရွားေနတဲ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ေရး၊ တစ္နည္း ဖဲြ႕စည္းပံုကို တပ္မေတာ္ မပါပဲ ျပင္ေရး နဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး ႏုိင္ငံေရး သမားေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတို႔ အျမင္ေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ဘယ္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ မတိုင္ခင္ ဒီ လွဳပ္ရွားမွဳ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ယူဆတာ မေတြ႕ရပါဘူး။ ထူးျခားတာက ဒီလို ေအာင္ျမင္ဖို႔ မေသျခာသေလာက္ ျဖစ္ေနတဲ့ လွဳပ္ရွားမွဳနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ ေျပာဆိုတာမ်ိဳး မရွိျခင္းပါ။
တစ္ခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ အျမင္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ေရး လုပ္ေနတာဟာ တပ္မေတာ္ကို ေဆြးေႏြးပဲြ စကား၀ိုင္းထဲ ေရာက္လာေအာင္ ဖိအားေပးတဲ့ နည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွဳျမင္တာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။ တကယ္လို႔ တပ္မေတာ္ကို ဖိအားေပးဖို႔ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳ လုပ္တယ္ဆိုရင္ ဒါလည္း ေအာင္ျမင္မွဳ ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလွဳပ္ရွားမွဳဟာ တပ္မေတာ္ကို ေဆြးေႏြးပဲြ စကား၀ိုင္းနဲ႔ ခပ္ေ၀းေ၀းမွာ ေနဖို႔ သတိေပးသလိုပဲ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ မတိုင္ခင္ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ေရးနဲ႔ ပါတ္သက္ရင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး မူကို အေျခခံျပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရပါလိမ့္မယ္။ တပ္မေတာ္လည္း ရပ္တည္ႏိုင္တဲ့၊ ျပည္သူေတြ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္တဲ့ အစိုးရတစ္ဖဲြ႕က တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ယွဥ္တဲြရွိႏိုင္တဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားဖို႔ လိုပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ အေရးၾကီးတာက ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အင္န္အယ္လ္ဒီ ဟာ အမတ္နည္းနည္းေလးပဲ ရွိေနတယ္ ဆိုတဲ့ အေနအထားကိုလည္း ထည့္တြက္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ အခ်ိန္မတိုင္ခင္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လူမ်ားစု မျဖစ္ေသးခင္၊ ဒုတိယ အဆင့္အတန္းလို႔ ေျပာႏုိင္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ကိုယ့္လက္ထဲ မေရာက္ေသးခင္ တပ္မေတာ္ကို တြန္းဖယ္မယ့္နည္းအစား လက္ေတြ႕က်တဲ့ သနဂၤဗ်ဴဟာ အသစ္ ခ်မွတ္ျပီး စည္းရံုးဆဲြေဆာင္ သင့္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။
စည္သူေအာင္ျမင့္။

ခုတေလာ အေျခခံဥပေဒျပင္ေရး-အသစ္ေရးဆြဲေရးအသံေတြ ၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ခ်င္တယ္လို႕ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိုလိုက္တဲ့ အသံေတြဆူညံေနပါတယ္၊
အေျခခံဥပေဒျပင္ေရး-အသစ္ေရးဆြဲေရးအသံေတြနဲ႕ ပါတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ ထင္ျမင္ခ်က္ မေပးလိုေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕သမၼတ ျဖစ္ခ်င္တယ္လို႕ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိုလိုက္တဲ့ အေပၚအနာေပၚတုတ္က်ဆိုသလို NLDအေပၚဟန္ေဆာင္ၿပံဳးေနၾကတဲ့ ၾကံ႕ခိုင္ေရးလူႀကီးမင္းမ်ား အလန္႕တၾကားနဲ႕ မိုးၾကိဳးပစ္တာကို ထန္းလက္နဲ႕ကာဆိုသလို လိုက္ကာေနတဲ့ စကားေတြ ၾကားရေတာ့ ရယ္ရမွာလိုလို ငိုရမွာလိုလိုျဖစ္လာမိပါတယ္၊

ၾကံ႕ခိုင္ေရးလူႀကီးမင္းတစ္ေယာက္ေျပာတာက ပုဂၢိဳလ္ေရး တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒ မျပင္ႏိုင္ဘူးတဲ့၊ အေတာ္ရယ္စရာေကာင္းတဲ့ စကားျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီလိုေျပာတဲဲ့ ၾကံ႕ခိုင္ေရးလူႀကီးမင္းကို ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခြန္းပဲ ျပန္ေမးလိုက္ခ်င္ပါတယ္၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒ မျပင္ႏိုင္ရင္ ဘာျဖစ္လို႕ ပုဂၢိဳလ္ေရး တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို အေျခခံတဲ့ ဥပေဒ ေရးဆြဲခဲ့ပါသလဲ၊ေျဖပါ.၊ဒါေလးက ရယ္စရာေနာ္၊ငိုစရာေကာင္းတာ ေျပာေတာ့မယ္၊
ငိုစရာေကာင္းတာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္ေရး တိုက္ခိုက္တဲ့ေနရာမွာ ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ အရင္ကတည္းက ရွိႏွင့္ေနၿပီးသားဥပေဒဆိုၿပီး အေျခခံလူထုေတြကိုနားလွည့္ ပါးရိုက္ ေျပာဆိုေနတဲ့ကိစၥပါ၊
၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေရးခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒမွာ ဆိုထားတာက ပါလီမန္အမတ္
တစ္ေယာက္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ႕ ျပည့္စံုရင္ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ရွိတယ္၊ ပါလီမန္လြတ္
ေတာ္ အမတ္ရဲ႕ အေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္မွာက " မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မဆို ႏိုင္ငံျခားအင္အားစုတစ္ရပ္
ကို သစၥာေစာင့္သိသူအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရသူ (သို႕မဟုတ္)ထိုအင္အားစုကို နာခံသူ၊ သို႕တည္းမဟုတ္ ထိုႏိုင္ငံျခားအင္အားစု၏ လက္ေအာက္ခံပုဂၢိဳလ္၊ သို႕မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားတို႕ရရွိခံစားရသည့္ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားကို ရပိုင္ခြင့္ရွိေသာ လက္ေအာက္ခံ ပုဂၢိဳလ္၊သို႕မဟုတ္ႏိုင္ငံသားတို႕ ပါ၀င္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ မရွိရ" လို႕ဆိုထားတာပါ၊ အရပ္စကား လြယ္လြယ္ေျပာရရင္
ျမန္မာႏိုင္ငံသား မဟုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား(သို႕မဟုတ္)ႏိုင္ငံျခားအေထာက္အပံ့ခံစားေနသူ မျဖစ္ရဘူးေပါ့၊ အဲဒါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေရးခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒမွာ ဆိုထားတာပါ။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၅၉(စ)မွာကေတာ့ မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊မိမိ၏ မိဘတစ္ပါးပါးေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ဇနီး(သို႕မဟုတ္)ခင္ပြန္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏တရား၀င္ သားသမီး တစ္ဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ထိုတရား၀င္ သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ ဇနီး(သို႕မဟုတ္)ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ရိုေသသူ (သို႕မဟုတ္)ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ (သို႕မဟုတ္)
တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရ၊ ထိုသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံ
ျဖစ္သူေသာ္လည္းေကာင္း၊တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရေသာအခြင့္
အေရးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားႏိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား မျဖစ္ေစရလို႕----
ေရးဆြဲထားပါတယ္၊ ဒဲ့ေျပာရရင္ေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ သမၼတအရည္
အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မွာက (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေရးခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံျခားသား
မျဖစ္ေစရ ဆိုထားေပမယ့္)ႏိုင္ငံျခားသား မျဖစ္ေစရအျပင္ ႏိုင္ငံျခားသား ရဲ႕ ဇနီး၊ခင္ပြန္း၊ မိခင္၊
ဖခင္ မျဖစ္ေစရလို႕ တိုးၿပီး ေရးဆြဲလိုက္တာပါ၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ႏိုင္ငံျခားသား ရဲ႕ ဇနီးနဲ႕ မိခင္ ျဖစ္ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္ရလို႕ပဲဆိုရမွာပါ၊အဲဒီလို ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္မွာစိုးလို႕ ကာကြယ္ေရးဆြဲတဲ့ ဥပေဒကို ျပင္ခ်င္သူ လူထုေတြ မ်ားလာေတာ့ ဒီဥပေဒကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေရးဆြဲကတည္းက ပါသလိုလို လူထုကို လိမ္ညာတာမ်ိဳးဟာ နားမလည္တဲ့လူထုအတြက္တကယ့္ကို ငိုခ်င္စရာျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္၊

ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္တာက အခုလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုလြဲခ်တဲ့ ၾကံ႕ခိုင္ေရးလူႀကီးမင္းကို ဘာပဲၿပိဳင္ၿပိဳင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေျပာဆို ယွဥ္ၿပိဳင္ေစခ်င္ပါတယ္၊ဒီလိုမွ မဟုတ္ဘဲ ငါ့စကားႏြားရ လူထုကို လိမ္ညာ လွည့္ဖ်ားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ဟုတ္ကဲ့ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲဟာ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္ေတာ့ဘူး ဆိုတာ သိထားစမ္းပါလို႕ပဲ ၾကိဳတင္ ေျပာထားလိုက္ပါရေစေတာ့ ခင္ဗ်ာ၊၊

Credit :ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ

အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ အစစအရာရာ ျမင့္တက္လာသည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာမ်ားအေပၚ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္မွ စတင္တိုးျမႇင့္လိုက္ေသာ မီတာခ၏ ထပ္ဆင့္ထိုးႏွက္မႈေၾကာင့္ မေျပလည္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပည္သူမ်ားအၾကား မေက်လည္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနၿပီျဖစ္သည္။

“လုပ္ငန္းငယ္ေတြအတြက္ ျမင့္တက္လာတဲ့ လွ်ပ္စစ္မီတာခက ထိခိုက္မႈ ရွိတယ္ဆိုေပမယ့္ လွ်ပ္စစ္မီးမွန္ရင္ ေတာ္ေသးတယ္။ အခုက မီးျပတ္လို႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ရပ္ထားရတဲ့ ရက္ေတြက ဒီဧၿပီလမွာ ေျခာက္ရက္ခုနစ္ရက္ေလာက္ ရွိတယ္။ လုပ္ငန္းရပ္ထားလို႔ ကုန္ၾကမ္းကေန ကုန္ေခ်ာလုပ္တဲ့အဆင့္ကို မလုပ္ႏိုင္လို႔ ၀င္ေငြေလ်ာ့က်ခ်ိန္မွာ မီတာခက အရင္က်ပ္ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ကေန က်ပ္ ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္လာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းငယ္ေတြ ႀကီးထြားလာေအာင္ ျမႇင့္တင္မႈအစား မၿပိဳၿပိဳေအာင္ ၿဖိဳေနသလိုပဲ” ဟု အေသးစား ေကာ္ရည္က်ဳိလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ ဦးေဇာ္ေဇာ္က ဆိုသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစြဲခမ်ားကို တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ အစိုးရ၏ တင္ျပမႈကို မတ္ ၁၉ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အစိုးရက လက္ရွိေကာက္ခံေနေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္ေသာ အိမ္သံုးတစ္ယူနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္၊ စက္မႈသံုး တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၇၅ က်ပ္၊ အစိုးရသံုး တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀ ဒသမ ၁၂ ျဖင့္ ေကာက္ခံေနမႈအား ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ေကာက္ခံရန္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“မီးတာခတက္တာ သာမန္အိမ္ေထာင္စုေတြကိုေတာင္ အမ်ားႀကီး ထိခုိက္တာ အန္တီတို႔လို လုပ္ငန္းရွင္ေတြဆိုရင္ ပိုဆိုးတာေပါ့။ ယူနစ္ေတြ အမ်ားႀကီး ႐ႈံးတဲ့အခါ မီတာခေတြက အဆမတန္ တက္ေနေတာ့ direction cost ကို ျပန္တြက္ရတယ္။ ေရထြက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုန္ၾကမ္းကလည္း ေလ်ာ့ေနေတာ့ မီတာက ဒီလိုႏႈန္းနဲ႔ဆိုရင္ မကိုက္ေတာ့ဘူး။ ကုန္ၾကမ္းရွားေနတဲ့ ေရထြက္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စက္႐ုံေတြမွာ အေအးခန္းလို ေနရာမွာသုံးတဲ့ မီတာခေတြက ႏွစ္ဆပိုမ်ားလာတယ္။ ျပည္ပကို Export ပို႔တာေတြလည္း ေလ်ာ့လာမယ္” ဟု ေရထြက္ပစၥည္းႏွင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူမ်ား ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွ တိုးျမႇင့္လိုက္ေသာ မီတာခႏႈန္းထားမ်ား စတင္ေကာက္ခံလာမႈေၾကာင့္ အေသးစားအလတ္စား လုပ္ငန္းငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား မီတာခကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာသျဖင့္ အခက္ၾကံဳေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“အရင္လေတြကဆုိရင္ မီတာခက က်ပ္ ၁၃၀၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ပဲ က်တာ။ အခုလမွာေတာ့ မီတာခက က်ပ္ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္သြားၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္က ပင္စင္စားျဖစ္တဲ့အတြက္ ပင္စင္လစာက က်ပ္ ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ပဲ ရတယ္။ အဲဒီလစာေလးနဲ႔ မီတာခကုိပဲ တုိးၿပီးေပးရတာက တစ္မ်ဳိး၊ ၿပီးေတာ့ ေရခြန္၊ အိမ္လခတုိ႔သာ ထပ္ၿပီးေပးရမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မိသားစုဘ၀ ရပ္တည္ႏုိင္ဖုိ႔ကုိ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးစားရပါလိမ့္မယ္” ဟု သု၀ဏၰ ၂၉ ရပ္ကြက္၊ ေကာက္လ်င္လမ္းတြင္ ဇနီး၊ ေျမးသုံးေယာက္ႏွင့္အတူ ေနထုိင္သည့္ အလုပ္သမားအရာရွိ အၿငိမ္းစားျဖစ္သူ ဦးတင္ေအာင္က ေမ ၁၈ ရက္တြင္ ဆုိသည္။

အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား လစာအား က်ပ္ ၂၀၀၀၀ အထိ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ျခင္းေၾကာင့္ ခ်ိန္ခါမီ ျမင့္တက္လာသည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈအား ျပည္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ ယခုႏွစ္ မတ္လကုန္အထိ ေပးေဆာင္ခဲ့ရသည့္ မီတာခထက္ ဧၿပီလတြင္ ေပးေဆာင္ရသည့္ မီတာခမွာ ႏွစ္ဆခန္႔ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ အေသးစားအလတ္စား လုပ္ငန္းငယ္မ်ားႏွင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ားအၾကား အခက္အခဲမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာေနေၾကာင္း သိရသည္။

“မတ္လကုန္တုန္းက က်ပ္ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ပဲကုန္တဲ့ မီတာခက အခုမီတာခေတြ စၿပီးတိုးေကာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ က်ပ္ ၈၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ျဖစ္လာလို႔ အေမက ညဘက္မွာ မီးဖြင့္မအိပ္နဲ႔ေတာ့တဲ့” ဟု ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ေန မျမင့္ျမင့္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မတုိ႔အိမ္ တစ္လ၀င္ေငြကေတာ့ ပုံမွန္ပဲ ျဖစ္ေနေပမယ့္ ကုန္က်စရိတ္ေတြျဖစ္တဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတုိ႔၊ မီတာခတုိ႔ကေတာ့ တျဖည္းျဖည္း တုိးလာတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီလဆုိရင္ မီတာက ထက္၀က္ေက်ာ္တက္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခုတစ္ေလာ ကြၽန္မတုိ႔ အိမ္ရွင္မေတြ ေျပာေနၾကတာက ၀င္ေငြပုိရႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းကို ရွာခ်င္ရွာ မဟုတ္ရင္ေတာ့ လွ်ပ္စစ္ကုိ ေခြၽတာသုံး ဆုိတာပဲ” ဟု ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အုိးဘုိလမ္းေန ေဒၚေအးမူကဆုိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ စား၀တ္ေနေရးျပႆနာ တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ ပိုမိုႀကီးမားလာေသာၿမိဳ႕ျဖစ္လာၿပီး တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ နိမ့္က်မႈ၊ လွ်ပ္စစ္မီတာခ ျမင့္တက္လာမႈ၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္ ႀကီးျမင့္မႈႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈတို႔သည္ ၿမိဳ႕ေနလူထုအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားကို တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ ပိုမို၍ ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္းႏွင့္ လူထု၏ စား၀တ္ေနေရး မေခ်ာင္လည္မႈမွတစ္ဆင့္ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ လူေနမႈဘ၀ကို ႐ိုက္ခတ္ႏုိင္ေသာ ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

အရင္လေတြကဆုိရင္ မီတာခက က်ပ္ ၁၃၀၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ပဲ က်တာ။ အခုလမွာေတာ့ မီတာခက က်ပ္ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္သြားၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္က ပင္စင္စားျဖစ္တဲ့အတြက္ ပင္စင္လစာက က်ပ္ ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ပဲ ရတယ္။ အဲဒီလစာေလးနဲ႔ မီတာခကုိပဲ တုိးၿပီးေပးရတာက တစ္မ်ဳိး၊ ၿပီးေတာ့ ေရခြန္၊ အိမ္လခတုိ႔သာ ထပ္ၿပီးေပးရမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မိသားစုဘ၀ ရပ္တည္ႏုိင္ဖုိ႔ကုိ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးစားရပါလိမ့္မယ္ . . . . .

“မီတာခေတြ တက္ေတာ့မယ္ ဆိုကတည္းက မလိုအပ္တဲ့မီးေတြ အကုန္ပိတ္တယ္။ ညဆိုလည္း လိုအပ္တဲ့ေနရာပဲ မီးဖြင့္တယ္။ ဒီလိုလုပ္ထားတာေတာင္မွ အရင္ က်ပ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ပဲက်တဲ့ မီတာခက အခုလ က်ပ္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ၄၀၀၀ နီးနီးေလာက္ က်တယ္။ ေနာက္လလည္း ဒီလိုေခြၽတာရမွာပါပဲ” ဟု ပခုကၠဴၿမိဳ႕ေန ဦး၀င္းေဌးက ဆိုသည္။

“အရင္လတုန္းက မီတာခက က်ပ္ငါးေသာင္းခြဲေလာက္ က်တယ္။ အခု ဒီလကစၿပီး မီတာခေတြ စတက္ေတာ့ ခုနစ္ေသာင္းခြဲေလာက္ က်တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဂိမ္းဆုိင္ဖြင့္ေတာ့ ပုိဆုိးတာေပါ့။ ဒီၾကားထဲ လွ်ပ္စစ္မီးက ခဏခဏ ပ်က္ေသးတယ္။ မီးစက္နဲ႔ဆုိရင္ ဆီးဖုိးနဲ႔က မကုိက္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး အိမ္လခေတြ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြကလည္းတက္ေတာ့ ရမယ့္ပုိက္ဆံေတာင္ မက်န္ေတာ့ဘူး။ ၾကာရင္လူေတြလည္း ၿမဳိ႕ျပင္ေရာက္ေတာ့မယ္။ အဘက္ဘက္က စုမိေဆာင္းမိဖုိ႔ မေျပာနဲ႔ ဒီေနရာမွာ ဆက္ေနဖုိ႔ေတာင္ အႏုိင္ႏုိင္ ရွာေနရတာပါ” ဟု ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ ဂိမ္းဆိုင္ဖြင့္ေနသူ ဦးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္ ဆန္ေစ်းႏွင့္ဆီေစ်းမ်ား မတက္ေသးေသာ္လည္း အျခားကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အထိုက္အေလ်ာက္ တက္လာသည့္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူတို႔တြင္ inflation psychology ရွိေနသည့္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းသည္ က်ဆင္းမႈမရွိေတာ့ဘဲ အတက္ဘက္သို႔သာ ဦးတည္ေနေၾကာင္း၊ ေနထိုင္မႈစရိတ္ ျမင့္တက္မႈအျပင္ စားေသာက္ေရးပါ ခက္ခဲလာသည့္ဒဏ္ကို ယေန႔လူထုက ခံစားေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“အထူးသျဖင့္ ဒီရက္ပုိင္း ေစ်းထဲမွာ၊ လမ္းထဲမွာ ၾကားေနရတာက ဒီမီတာခကိစၥပဲ။ ကြၽန္မတို႔အိမ္မွာဆုိလည္း မီတာခက အရင္လေတြနဲ႔စာရင္ ငါးေထာင္ေလာက္ တက္တယ္။ အစက သား၊ ငါးေတြက ေစ်းတက္တာေတြ၊ ဟိုဟာေစ်းတက္တာ၊ ဒီဟာေစ်းတက္တာေတြ ရွိလာတာေလာက္က မသိသာေပမယ့္ မီတာခ မ်ားလာတာေတြပါ ေပါင္းလုိက္ရင္ အသုံးစရိတ္ေတြ ပုိကုန္လာတယ္။ ဒီေတာ့ တစ္လတစ္လ ကုန္က်စရိတ္ေတြက မ်ားလာတာေတြရွိေတာ့ စကားႀကီး စကားက်ယ္ ေျပာတယ္လုိ႔ပဲထင္ထင္ ကြၽန္မတုိ႔ရတဲ့ ၀င္ေငြနဲ႔ ကုန္က်စရိတ္က မညီမွ်ဘူးဆုိတာေတြက သိသာလာပါတယ္” ဟု လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ သံလမ္းတြင္ေနထုိင္သူ ေဒၚခင္ရီက ေျပာျပသည္။

အလားတူ ျပည္တြင္း၌ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိရန္၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု သံုးသပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ေနရာရရွိရန္ အခက္အခဲ၊ ေငြေၾကးအခက္အခဲႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ အခက္အခဲတို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔မွာလည္း အတားအဆီးမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

အစုိးရအေနနဲ႔ တုိင္းျပည္ကုိ အခြန္နဲ႔ တည္ေထာင္မယ္ဆုိၿပီး ျပည္သူေတြဆီက အခြန္ေတြကုိ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံတယ္။ ေကာက္ခံၿပီးရင္ တုိင္းျပည္အက်ဳိးအတြက္ ဘယ္လုိေနရာေတြမွာ အသုံးျပဳလဲဆုိတာ ေခတ္စနစ္အညီ ျပည္သူေတြ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ ခ်ျပတာမ်ဳိးမရွိဘူး။ အခု ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵမပါဘဲ လွ်ပ္စစ္မီတာခကုိ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံတယ္။ ပုိက္ဆံရွိတဲ့သူေတြက ႀကိဳက္သေလာက္သံုး က်သေလာက္ေပးႏုိင္ေပမယ့္ တစ္ေန႔လုပ္မွ တစ္ေန႔စားရတဲ့ ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြအတြက္ အခက္အခဲ အမ်ားရွိလာတယ္ . . . . .

“အစိုးရက လစာတိုးေပးေတာ့ ေငြေလးႏွစ္ေသာင္းထဲ။ လကုန္ျပန္ထြက္မယ့္ေငြက ဒီထက္မက ပိုကုန္မယ္။ မီတာခက အရင္တုန္းက သံုးေထာင္ကေန ေလးေထာင္ၾကားပဲက်တာ။ ခုေတာ့ ခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ေတာင္ က်တယ္။ ဒါေတာင္ အရင္လို လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔ ထမင္းဟင္းမခ်က္ေတာ့ဘူး။ မီတာခကိုသာ တိုးေကာက္ေနတယ္ မီးက်ေတာ့ ပ်က္လိုက္လာလိုက္နဲ႔။ ပံုမွန္လည္းမရိွဘူး။ ေႏြဆိုရင္လည္း ေႏြမို႔လို႔ မိုးတြင္းဆိုလည္း ေလေလးနည္းနည္း မတိုက္နဲ႔ က်ိန္းေသတယ္ မီးပ်က္ဖို႔။ ေပးရတဲ့ေငြက မ်ားေနၿပီး သံုးစြဲရတဲ့ လွ်ပ္စစ္ကေတာ့ သြင္းရတဲ့ေငြ မညီမွ်ပါဘူး။ ေရွးေရး ေနာင္ေရးအတြက္ စုဖို႔ေဆာင္းဖို႔ေနသာ လကုန္တိုင္းထြက္မယ့္ ထြက္ေငြေတြကို တြက္ရင္း ရင္ေမာရတာနဲ႔ပဲ အသက္လည္းတိုမွာပါပဲဗ်ာ” ဟု သာေကတၿမိဳ႕နယ္ေန ကိုကိုလင္းထြန္းက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ဧၿပီလမွစတင္ၿပီး မီတာခမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အခ်ဳိ႕ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း အိမ္သံုးမီတာခမ်ား တြက္ခ်က္ရာ၌ ယခင္က မီတာႏွစ္လံုးခြဲကာ ေပးေဆာင္ေနရာမွ ယခုဧၿပီလအတြင္း ေကာက္ခံရာ၌ မီတာႏွစ္လံုးအတြက္ ဘီလ္တစ္ေစာင္တည္းျဖင့္ တစ္ေပါင္းတည္း ေကာက္ခံသည့္ ကိစၥမ်ားလည္း ၾကံဳေတြ႔လာရေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ ျပည္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔အိမ္က လုပ္ငန္းမရွိတဲ့ အိမ္သံုးသက္သက္ကိုမွ lighting အတြက္ မီတာတစ္လံုး၊ power အတြက္ မီတာတစ္လံုး သံုးပါတယ္။ ဒါက အစကတည္းက သံုးတာပါ။ မီတာခဘီလ္ေဆာင္ရင္လည္း မီတာႏွစ္လံုးက ဘီလ္ႏွစ္ေစာင္နဲ႔ မီတာခေဆာင္ပါတယ္။ အခုဧၿပီလကစၿပီး မီတာခေတြ တိုးေကာက္တယ္ေလ။ ဧၿပီလအတြက္က်ေတာ့ မီတာႏွစ္လံုးက ဘီလ္ကို တစ္လံုးစာတည္းေပါင္းၿပီး ေဆာင္ခိုင္းတယ္။ ဧၿပီလထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ၁၀ ရက္ေတာ့ ခရီးသြားထားေတာ့ မီတာႏွစ္လံုးက ၉၇ ယူနစ္ပဲ ရွိေသးတယ္။ ေနာက္လေတြဆိုရင္ ဒီလိုမီတာႏွစ္လံုးကို တစ္ေစာင္တည္း ေပါင္းျဖတ္ေတာ့ ယူနစ္က ၁၀၀ ေက်ာ္သြားၿပီ။ ၁၀၀ ေက်ာ္ရင္ ေစ်းကတစ္မ်ဳိး ျဖစ္သြားေတာ့မယ္။ ကြၽန္ေတာ္ စံုစမ္းၾကည့္သေလာက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အဲလိုျဖစ္ေနၾကတယ္” ဟု လသာၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

“ဧၿပီလကုန္ကတည္းက လစာက တိုးသြားတာဆိုေတာ့ ခုခ်ိန္မွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တျဖည္းျဖည္း တက္လာတာကိုေတာ့ ေတြ႔လာရတယ္။ လစာတိုးေပးလိုက္တဲ့အတြက္ ၀ယ္လိုအား ပိုေကာင္းလာမယ္။ ပိုေကာင္းလာတဲ့အတြက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကလည္း ေစ်းတက္လာမယ္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွာ မီတာခႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာအထိ ကုန္က်စရိတ္ ပုိျမင့္သြားမလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ တြက္ၾကည့္ရဦးမွာပါ။ မီးမရတဲ့ ျပႆနာလည္း ရွိတယ္ဆိုေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ ဘယ္ေလာက္ျမင့္တက္သြားလဲ ဆိုတာထက္ ရရွိတဲ့ယူနစ္နဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ အေျဖထြက္လာမွာပါ” ဟု ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာမႈ၊ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေသာ္လည္း မီးအျပည့္အ၀ မရရွိေသးသည့္ ျပႆနာမ်ား စသည္တို႔ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ အေထြေထြ လူမႈဒုကၡမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေန႔စဥ္ဘ၀တို႔ ရပ္တည္ရွင္သန္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲလာေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“SMEs ေတြအတြက္ကေတာ့ အခုလို မီတာခ တိုးေကာက္တဲ့အတြက္ ထိေတာ့ထိမွာပဲေလ။ ဒါေပမဲ့ မထူးေတာ့ဘူးလို႔ ခံစားရတယ္။ ပိုက္ဆံလည္း ေခ်းလို႔မရဘူး။ ေနရာဆိုတာကလည္း တကယ့္စက္မႈဇုန္လို ေနရာမ်ဳိးမွာ ရတာမဟုတ္ဘဲ အိမ္ႀကိဳအိမ္ၾကားမွာ လုပ္ေနရတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးမွာဆိုေတာ့ တိုးၿပီးေတာ့ ထူးမလာေတာ့ပါဘူးလို႔ပဲ သေဘာထားလိုက္တယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိတာက ဘာျဖစ္လာမလဲဆိုေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္တာထက္ တ႐ုတ္ကပစၥည္းေတြ ျပည္တြင္းကို ေအာက္လမ္းက၀င္လာၿပီး ျပည္တြင္းမွာ တံဆိပ္ကပ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာ့ထြက္ကုန္ဆိုၿပီးေတာ့ပဲ ျဖစ္သြားမွာပါ။ အဲဒီ အေနအထားေတြလည္း ေတြ႔ေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ မီတာခေစ်းတက္သလို မွန္မွန္လည္း မီးကမရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို SMEs တိုးတက္ေရးဆိုတာ အေျပာမွာပဲရွိၿပီး လက္ေတြ႔မွာ မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ေရရွည္မွာ SMEs ေတြရဲ႕ ရပ္တည္ေရးကလည္း အမ်ားႀကီး အခက္အခဲရွိလာမွာပါ” ဟု ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

“အစုိးရအေနနဲ႔ တုိင္းျပည္ကုိ အခြန္နဲ႔ တည္ေထာင္မယ္ဆုိၿပီး ျပည္သူေတြဆီက အခြန္ေတြကုိ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံတယ္။ ေကာက္ခံၿပီးရင္ တုိင္းျပည္အက်ဳိးအတြက္ ဘယ္လုိေနရာေတြမွာ အသုံးျပဳလဲဆုိတာ ေခတ္စနစ္အညီ ျပည္သူေတြ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ ခ်ျပတာမ်ဳိးမရွိဘူး။ အခု ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵမပါဘဲ လွ်ပ္စစ္မီတာခကုိ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံတယ္။ ပုိက္ဆံရွိတဲ့သူေတြက ႀကိဳက္သေလာက္သံုး က်သေလာက္ေပးႏုိင္ေပမယ့္ တစ္ေန႔လုပ္မွ တစ္ေန႔စားရတဲ့ ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြအတြက္ အခက္အခဲ အမ်ားရွိလာတယ္။ သက္ေသာင့္သက္သာေနႏုိင္တဲ့ လူေနထိုင္မႈပုံစံကုိ ရႏုိင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဆုိလုိတာက ပူလို႔ ပန္ကာတစ္ခုေတာင္ မဖြင့္ႏိုင္ဘဲ ညဘက္မီးလုံး တစ္လုံးတည္းနဲ႔ ေနထုိင္ေနရတဲ့ လူတန္းစားေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ အစုိးရအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီတာ တိုးေကာက္ခဲ့တာက အေျခခံလူတန္းစားေတြ အတြက္ေတာ့ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ အစုိးရမီတာခတက္ရင္ သူတုိ႔ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းကုိ အနည္းနဲ႔အမ်ား ေစ်းတက္ၾကမွာပဲ။ အဲ့ဒီေတာ့ ကုန္ပစၥည္း၀ယ္သုံးတဲ့ ျပည္သူေတြထဲမွာမွ ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြအတြက္ စားေသာက္ေရး အခက္အခဲ ျဖစ္လာျပန္ေရာ။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ဆုံးခံရတာက အေျခခံလူတန္းစားေတြပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္အိမ္မွာ အရင္က ပန္ကာသုံး၊ ေရခဲေသတၲာသုံး၊ မီးပူတိုက္တာမွ တစ္လေလးေထာင္ေက်ာ္ပဲ က်တယ္။ ဒီလ ရွစ္ေထာင္ေလာက္က်တယ္။ ေခတ္ေတြေျပာင္းလုိ႔ ျပည္သူေတြ လူေနမႈအဆင့္အတန္းေတြ စား၀တ္ေနေရးေတြ၊ အထူးသျဖင့္ အေျခခံလူတန္းစားေတြရဲ႕ ဘ၀က ဘာတစ္ခုမွ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာတာ မရွိပါဘူး” လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွ က်ဴရွင္ဆရာတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးမ်ဳိးကုိက ေျပာၾကားသည္။

“မီတာခက တက္သြားတာကလည္း အဆမတန္ဘဲ။ အရင္တုန္းကလည္း ဒီေလာက္ပဲသံုးတာ။ ေရွ႕လက သံုးထားတဲ့ယူနစ္နဲ႔ ခုလေဆာင္ရမယ့္ ယူနစ္နဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ေတာ့ ေလးယူနစ္ပဲ ကြာတယ္။ ေငြက ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ပိုသြားတယ္။ မီးက်ေတာ့ ပံုမွန္မလာဘူး။ အန္တီတို႔မွာ မီးလာၿပီဆိုတာနဲ႔ သံုးဖို႔ေရကို အျမန္ေမာင္းရတယ္။ မီးအားက တစ္ခါတေလ က်ေသးတယ္။ အန္တီတို႔မွာ ၀င္ေငြနဲ႔ထြက္ေငြ ညီမွ်ေအာင္ ေငြကို မနည္းေခြၽတာ သံုးစြဲေနရတယ္။ ေဆာင္ရမယ့္ မီတာခြန္ကို ယံုေတာင္မယံုၾကည္ႏိုင္ဘူး။ တိုးေကာက္လို႔ ပိုကုန္မယ္သိေပမယ့္ ဒီေလာက္ႀကီး မ်ားသြားမယ္လို႔ မထင္ဘူး” ဟု ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ေန ေဒၚတင္တင္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။
http://news-eleven.com

ျမန္မာပို႕စ္၊ ၁၉-၅-၁၄။

ျပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔က မႏၱေလးမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စာတတ္ေျမာက္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳ ဂုဏ္ျပဳပဲြ အခန္းအနား တစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ စာတတ္ေျမာက္ေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ကိစၥေတြကိုပဲ ေျပာဆိုခဲ့သင့္ေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥတစ္ခုကိုလည္း သမၼတ က ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီ အခန္းအနားအျပီး ေနာက္ႏွစ္ရက္ေန ေမလ ၁၇ ရက္၊ ၁၈ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလး ျမိဳ႕ေတာ္ေတြမွာ က်င္းပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အင္န္အယ္လ္ဒီ နဲ႔ ၈၈ ပြင့္လင္း အဖဲြ႕အစည္းေတြရဲ႕ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ေရး၊ လူထု ရွင္းလင္းပဲြ နဲ႔ လက္မွတ္ေကာက္ခံပဲြ အခန္းအနား ေတြမတိုင္ခင္ အဲဒီ ကိစၥေတြနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး ၾကိဳတင္ ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာတာကေတာ့ “အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ေရြးေကာက္ပဲြ ကိစၥေတြေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ ဆူဆူပူပူ ျဖစ္လာမွာ သူ စိုးရိမ္တယ္” ဆိုတဲ့ စကားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတ ေျပာခဲ့တာ အျပည့္အစံုက ဘာလဲ၊ လက္ေတြ႕အေျခအေနကေရာ သူေျပာသလို ျဖစ္ေနသလား၊ သမၼတရဲ႕ ေျပာစကား မုသားေတြ မ်ားေနသလား ဆိုတာ ဒီတစ္ပါတ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ ကိစၥနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး မိန္႔ခြန္းထဲမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာတာ အျပည့္အစံုက ခုလိုပါ။ “ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ တရားမွ်တျပီး လြတ္လပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပႏုိင္္ေရး ကိစၥမ်ားသည္ မိမိတို႔ဇ။္ ျပည္တြင္းေရး ကိစၥမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ လုပ္ႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဇ။္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို အထိပါး မခံပဲ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ ဆူဆူပူပူ ျဖစ္မွာကို မည္သူမွ် မလိုလားၾကပါေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ ဆူဆူပူပူျဖစ္လ်င္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္သာ နစ္နာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကိုယ့္ျပည္သူမ်ားသာ ထိခိုက္နစ္နာၾကမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမွားအမွန္ အဆိုးအေကာင္းကို ယေန႔ ဆူဆူပူပူ ျဖစ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားဇ။္ သင္ခန္းစာကို ရယူျပီး မိမိတို႔ ႏိုင္ငံတြင္ အလားတူ နစ္နာဆံုးရွံဳးမွဳမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရေအာင္ ႏိုင္ငံကိုခ်စ္သည့္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ားအားလံုး ၀ိုင္း၀န္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ” လို႔ဆုိပါတယ္။

တစ္ခ်က္ျခင္း ရွင္းပါမယ္။ အရင္စစ္အစိုးရက သူတို႔ စိတ္ၾကိဳက္ ေရးဆဲြျပဌာန္းသြားခဲ့တဲ့ လက္ရွိ ျပသနာေပၚေနတဲ့ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဆိုတာ ဘာဒီမိုကေရစီ၊ ဘာ ျပည္ေထာင္စု အေငြ႕အသက္မွ မပါပါဘူး။ စစ္ဘုရင္မင္းဆက္ စနစ္ တည္ေထာင္ႏုိင္ေအာင္ ေရးဆဲြထားတာပါ။ ဒါကို ႏုိင္ငံတကာ မိသားစုကလည္း သိပါတယ္။ ဒီအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေကာင္းေစခ်င္တဲ့ ႏုိင္ငံၾကီးတစ္ခ်ိဳ႕က ဒီ ဖဲြ႕စည္းပံုနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး ေ၀ဖန္တာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖဲြ႕စည္းပံု မျပင္ရင္ ၀င္ျပီးတုိက္လိုက္မယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကို သိမ္းပိုက္လိုက္မယ္၊ ဘယ္လိုလုပ္မယ္၊ ဘယ္ညာ လုပ္မယ္ တစ္ႏုိင္ငံကမွ မေျပာပါဘူး။ ဆိုးရြားတဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံုကို အေျခခံျပီး ဆိုးရြားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ နဲ႔ တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနတာကို ေ၀ဖန္တာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို မေ၀ဖန္နဲ႔ ၀င္မေျပာနဲ႔၊ ငါတို႔ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ လုပ္မယ္ ဆိုတဲ့ သမၼတၾကီးရဲ႕ အေျပာအဆုိမ်ိဳးဟာ သင့္ေတာ္မွဳ မရွိပါဘူး။

ေနာက္တစ္ခ်က္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မွဳပါ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကို ဘယ္လို က်င္းပျပီး တုိင္းျပည္အာဏာ ဘယ္လို ရယူခဲ့သလဲ ဆိုတာ သမၼတ ရာထူးခန္႔အပ္ခံရတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ ေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။ စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒေရးဆဲြ၊ စိတ္ၾကိဳက္ ေကာ္မရွင္ခန္႔ျပီး လိုခ်င္တဲ့ ရလာဒ္ ထြက္လာေအာင္ ထင္သလို လုပ္ခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ မသမာမွဳေတြ မ်ားလြန္းလို႔ ဘယ္ဟာေတြ ဘယ္ဟာေတြ ေျပာေနရင္ ကုန္မွာေတာင္ မဟတု္ပါဘူး။ အဲလို အျဖစ္မ်ိဳး ၂၀၁၅ မွာ ျပန္ျဖစ္လာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အားလံုး မလိုလားသလို ႏုိင္ငံတကာ မိသားစုေတြကလည္း စိုးရိမ္ ပူပန္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အကူအညီ ေပးပါရေစ၊ ကၽြမ္းက်င္သူေတြ လာျပီး ေစာင့္ၾကည့္ပါရေစ ေျပာတာဟာ ျပည္တြင္းေရး ၀င္စြက္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ဒီအတိုင္း လုပ္ေလ့ရွိတာပါပဲ။ တိုင္းျပည္ကို တံခါးပိတ္ျပီး ကိုယ့္တိုင္းသူျပည္သားကို ကုိယ္ လုပ္ခ်င္တုိင္း လုပ္လို႔မရေအာင္ ၀န္း၀န္းၾကည့္ရွဳေပးတဲ့ သေဘာပါ။ သမၼတၾကီးတို႔ရဲ႕ အာဏာကို ဘယ္သူမွ ထိပါးဖို႔ ၾကိဳးစားတာ မေတြ႕ရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတၾကီးေျပာတာ မမွန္ပါဘူး။
ေနာက္ အေရးအၾကီးဆံုးတစ္ခ်က္က အခုလက္ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အင္န္အယ္လ္ဒီ နဲ႔ ၈၈ အဖဲြ႕ေတြ လုပ္ေနတဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ေရး၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ေရး လူထု စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ တိုက္ရိုက္ သက္ဆုိင္ေနပါတယ္။ သမၼတက ဒီ ကိစၥေတြေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ဆူဆူပူပူ ျဖစ္လာမွာ စိုးရိမ္တယ္လို႔ သြယ္၀ိုက္ျပီး ေျပာပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လက္ရွိ အေနအထားအရ အရင္ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ သမိုင္းကို ျပန္ေကာက္ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အင္န္အယ္လ္ဒီ ပါတီ၊ ေနာက္ ၈၈ အဖဲြ႕ေတြရဲ႕ လူထုစည္းရံုးေရး ပဲြေတြ လုပ္လာတဲ့ ကာလ တေလ်ာက္လံုး ျပည္သူလူထုကို အမုန္းတရား ေျပာဆိုတာမ်ိဳး လုပ္ခဲ့တဲ့ သမိုင္း လံုး၀ မရွိပါဘူး။ လာျပီးနားေထာင္ၾကတဲ့ ပရိသတ္ေတြ အျပန္မွာ အၾကမ္းဖက္ ၾကတာမ်ိဳး ဘယ္အခ်ိန္ကာလတုန္းကမွလည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးတာ မရွိပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အင္န္အယ္လ္ဒီ နဲ႔ ၈၈ အဖဲြ႕၀င္ေတြဟာ စစ္အာဏာပိုင္ေတြ၊ လက္သပ္ေမြးထားသူေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မွဳကို ခံခဲ့ရတာပဲ ရွိပါတယ္။

လက္ရွိ က်င္းပခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ ဗိုလ္စိန္မွန္ကြင္းနဲ႔ မႏၱေလး ေအာင္ပင္လယ္ ေဟာေျပာပဲြေတြဟာ လူထု ေသာင္းခ်ီ တက္ေရာက္တဲ့ ပဲြၾကီးေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ရည္ညႊန္းစြတ္စဲြခ်က္ကို အဲဒီ ပဲြေတြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ကိုမင္းကိုႏုိင္တို႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုး တုန္႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဆိုရင္ ဖဲြ႕စည္းပံုကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျပင္ေရးကိုပဲ လိုလားတယ္၊ အဲဒီ အတြက္ လူထု သေဘာထား သိရေအာင္ ဒီလို က်င္းပရတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ထပ္ကာ ထပ္ကာ ေျပာပါတယ္။ ကိုမင္းကိုႏုိင္ကလည္း ဒီပဲြဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ စည္းကမ္းရွိမွဳကို ျပတာ၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို ျပတာ ဆုိျပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာဆိုခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါနဲ႔ ပါတ္သက္ရင္ သမၼတ ၾကီးဟာ မုသားစကား ေျပာဆိုလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အလြန္ဆိုးရြားတဲ့ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစေအာင္ စြတ္စဲြေျပာဆိုလိုက္တဲ့ စကားျဖစ္ပါတယ္။ မရိုးမသား စကားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒါနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေျပာရရင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္မွာ ဘသာေရးဆန္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မွဳေတြ ျဖစ္ပြားလာတာ အားလံုး ျမင္ေတြ႕ၾကရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြ ရာနဲ႔ခ်ီ ေသဆံုး၊ အိုးအိမ္ေတြ ဆံုးရွံဳး၊ သိန္းနဲ႔ခ်ီ လူေတြ ဒုကၡသည္စခန္းေရာက္ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အၾကမ္းဖက္မွဳ အားလံုးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အင္န္အယ္လ္ဒီ နဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ အင္အားစုေတြရဲ႕ ပေရာဂ တစ္စြန္းတစ္စ မွ မပါတာ၊ တိုင္းျပည္ကလည္းသိ၊ ႏုိင္ငံတကာကလည္းသိပါတယ္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ စစ္တပ္က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ကသာ အမုန္းတရား ေျပာဆိုမွဳေတြကို အေရးမယူ၊ လႊတ္ထား၊ အၾကမ္းဖက္ဖို႔ လွံဳ႕ေဆာ္သူ၊ အၾကမ္းဖက္သူေတြကို ေကာင္းေကာင္း အေရးမယူခဲ့တဲ့ အတြက္သာ ႏုိင္ငံတကာ အလည္မွာ အရွက္ရစရာ၊ လက္ညွိဳးထိုးစရာ ျဖစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ျပသနာ ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ မေျပလည္ေသးပါဘူး။ ဘာသာေရးဆန္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မွဳေတြ ျပန္ေပၚမလာေတာ့ဘူးလို႔ ဘယ္သူမွ အာမ မခံႏုိင္ပါဘူး။
ေျပာရရင္ အရင္ အႏွစ္၂၀ ေက်ာ္သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္ တိုင္းျပည္အာဏာကို မတရားရယူထားတဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြကသာ

အတိုက္အခံေတြကို ျပည္သူလူထုကို ရဟန္းသံဃာေတြကို နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳပ္ခန္း အက်ဥ္းေထာင္ေတြ သံုးျပီး အၾကမ္းဖက္ခဲ့သလို၊ လမ္းေပၚမွာ ပစ္ခတ္ ရိုက္ႏွက္ သတ္ျဖတ္သည္အထိ အၾကမ္းဖက္မွဳ လုပ္ခဲ့တဲ့ အစိုးရျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဟာ အဲဒီ စစ္အစိုးရကို အေမြဆက္ခံသူပါ။ အၾကမ္းဖက္ခဲ့တဲ့ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုကို အေမြဆက္ခံခဲ့သူက တစ္ၾကိမ္မွ အၾကမ္းမဖက္ခဲ့သူေတြကို၊ အၾကမ္းဖက္တာပဲ ခံခဲ့ရသူေတြကို အဲဒီလူေတြေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မတည္မျငိမ္ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္ဆိုျပီး ေစာင္းပါးရိပ္ေျခ စြတ္စဲြတာဟာ အလြန္ မသင့္ေလ်ာ္တဲ့ စြတ္စဲြခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီထက္ဆိုးတာ တစ္ခု ရွိပါေသးတယ္။ “မိမိတို႔ ႏိုင္ငံတြင္ အလားတူ နစ္နာဆံုးရွံဳးမွဳမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရေအာင္ ႏိုင္ငံကိုခ်စ္သည့္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ားအားလံုး ၀ိုင္း၀န္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ” ဆိုတဲ့ စကားပါ။ ဒါဟာ ဘာအဓိပၸါယ္ပါလဲ။ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဖို႔ စည္းကမ္းတက်၊ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနၾကသူေတြကို တန္ျပန္ဖို႔၊ အၾကမ္းဖက္မွဳေတြ ျဖစ္ပြားေအာင္ စ ျပီး လုပ္ၾကဖို႔ သမၼတၾကီးက အခ်က္ေပးလိုက္တာ လားဆိုတာ အလြန္ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ “ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ားအားလံုး” ဆိုတာ သံဃာေတာ္ေတြကိုပါ ဒီ ျပသနာထဲ ဆဲြထည့္ဖို႔ ညႊန္ၾကားလိုက္တာလား ဆိုတာကလည္း စိုးရိမ္စရာေကာင္း၊ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ေကာင္းပါတယ္။ သမၼတ ရဲ႕ အဲဒီ ေျပာဆိုခ်က္ကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ရရင္ မုသားေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။ တကယ္လို႔မ်ား သမၼတၾကီးအနားမွာ တိုင္းျပည္ကို မီးေလာင္တုိက္ထဲ ေရာက္သြားေစႏုိင္တဲ့ အဲလို အၾကံဥာဏ္ေတြ ေပးေနသူေတြသာ ရွိခဲ့ရင္ သမၼတၾကီးကိုယ္တုိင္ ဥာဏ္အေမ်ွာ္အျမင္နဲ႔ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား၊ ဖယ္ရွားေပးႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ရပါတယ္။
စည္သူေအာင္ျမင့္။

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.