05/27/14

လယ္/ဆည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးျမင့္လွဳိင္သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနုိင္ငံသူ/သား မ်ားဧ။္ အေျခခံ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္သည့္ မိမိယံုၾကည္ခ်က္၊ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကိုလြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ ေရးသားျဖန္ ့ေ၀ခြင့္အား ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းခ်ဳိးေဖာက္သည့္အေနျဖင့္၂၆.၅. ၂၀၁၄ ရက္ေန ့ရံုး အမွတ္ (၁၅) လယ္/ဆည္ေနျပည္ေတာ္တြင္ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း တရပ္ေခၚယူက်င္းပခဲ့ျပီး၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဌာနေပါင္းစံု အရာရွိမ်ားအား အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ ့ခ်ဳပ္နွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ပြင့္လင္းလူ ့အဖဲြ ့အစည္းတုိ႔ မွ ၂၇.၅.၂၀၁၄ တြင္ က်င္းပမည့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး းလက္မွတ္ေရးထုိးပဲြတြင္၊ ၀င္ေရာက္ လက္မွတ္ ေရးထုိးျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းသည္ နံနက္ ၁၁နာ၇ီတြင္ျပီးဆံုးခဲ့ျပီး၊ လယ္/ဆည္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လက္ရွိ အစုိးရဧ။္ တုိင္းျပည္ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ားကို နားလည္မသိရွိသူဟု စြတ္စဲြ ပုတ္ခတ္ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
လယ္/ဆည္ ၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ဌာနေပါင္းစံုမွ ဦးစီးအရာရွိနွင့္ အထက္ရာရွိမ်ားအားယခုကဲ့သုိ ့ေခၚယူ တားျမစ္ျခင္းသည္၊ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖဲြ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ၊ အခန္း(၈)၊ ပုဒ္ မ ၃၅၄ (က) ျဖစ္သည့္ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ ၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ ေရးသားျဖန္ ့ေ၀ခြင့္ အား ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းခ်ဳိးေဖာက္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရးေၾက ညာ စာတမ္း ပါ အပုဒ္ ၁၉ ျဖစ္သည့္ လူတုိင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆခြင့္နွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ခြင့္ ရွိသည္ ဆုိေသာ အခ်က္အား လည္း ခ်ဳိးေဖာက္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာ တမ္း အပုဒ္ ၈ တြင္ လူတုိင္းသည္ ဖဲြ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ သုိ ့မဟုတ္ ဥပေဒအရ ၄င္းအား ခံစားခြင့္ျပဳထားသည့္ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူသည္၊ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ နုိင္ငံေတာ္ ခံုရံုးမ်ားဧ။္ ထိေ၇ာက္ေသာ ကုစားေပးမႈကို ရပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
Nld Central

ယေန႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရဲ့ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)အရ သမၼတေလာင္း ေရြးခ်ယ္ခံခ်င္သူရဲ႕ ေခၽြးမဟာတိုင္းတစ္ပါးသား ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ အဲ့သည္သူ အေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ ဆံုး႐ံႈးသြား တယ္လို႔ျပပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သားသမီး ကိုေတာင္မွ အဲ့သလိုခ်ဳပ္ခ်ယ္ခ်င္လို႔ မျဖစ္ပါ ဘူး။ ငါသမၼတျဖစ္ခ်င္လို႔ ငါ့သားနင္လည္း ႏိုင္ငံျခားသားမလုပ္နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသား မိန္းမ ကိုလည္း မယူနဲ႔လို႔ ပိတ္ထားရမယ့္ အျဖစ္ မ်ဳိးပါ။ လူဆိုတာက အသက္ ၂၁ ဆိုရင္ သူ႕လမ္းသူေရြးၿပီပဲ။

အေျခခံဥပေဒမွာေဖာ္ ျပထားတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ ပုဒ္မ ၃၄၇ ႏိုင္ငံ ေတာ္သည္ မည္သူ႕ကိုမဆို ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္ အရ ႏိုင္ငံသားတိုင္းဟာ အမွန္တကယ္ပဲ ႏိုင္ငံ ေရးမွာ ပါ၀င္ႏိုင္ရပါလိမ့္မယ္။
ဒါ့အျပင္ပုဒ္မ ၃၄၈ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ျပည္ ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ မည္ သည့္ႏိုင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ဳိး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ ရာဘာသာ၊ ရာထူးဌာနႏၲရ၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ဆင္း ရဲခ်မ္းသာတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႈမရွိ ေစရ။ ဆိုတဲ့အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မို႔ဆိုၿပီး ခြဲျခားထားလို႔ မရပါဘူး။ ဒါဟာ အေျခခံဥပေဒက ေပးၿပီးသား ႏိုင္ငံသားအခြင့္ အေရး ျဖစ္ပါတယ္။

ပုဒ္မ ၃၄၈ ႏွင့္ ၃၄၇ ကို ပုဒ္မ ၅၉(စ)က ျပန္ၿပီး ကန္႔သတ္လိုက္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပင္ကိုျပင္ရပါလိမ့္မယ္။ မျပင္ ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုဟာ ေရွ႕ေနာက္ မညီလို႔ ရွက္စရာႀကီးပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတ ကာက ဥပေဒပညာရွင္ေတြက အမိႈက္ပံုးဆိုၿပီး တင္စားေခၚရေအာင္ စြမ္းတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုျဖစ္ ေနလို႔ပါ။

၅၉(စ) မျပင္ရင္ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၿပီလား၊ မဟုတ္ပါ ဘူး။ ၅၉(စ)ကို မျပင္လည္း ၀ိႈက္ကတ္ရတဲ့သူ ေတာင္မွ ပါတီေထာင္ခြင့္ေပးထားလို႔ ဘယ္ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ဥပ ေဒထုတ္ထုတ္ ဘာသာျခားအျပင္ကို ႏိုင္ငံ သားမဟုတ္သူပါ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာ ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရး ေပးထားပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ထူးၿပီးျခားမလားႏိုင္ပါဘူး။

၅၉(စ) ကိုျပင္ရင္ ဘာျဖစ္မလဲ၊

ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ ႏိုင္ ငံျခားက ဘယ္လုိလူမ်ိဳးကမွလည္း တက္ၿပီး သမၼတလာျဖစ္လို႔ မရပါဘူး။ အေတာ္ မ်ားမ်ားက ၅၉(စ)ကို မဲေနတာ။ သူ႕ထက္ ေကာင္းတဲ့ ၅၉(ခ) နဲ႔ ခ်ဳပ္ထားၿပီးသားျဖစ္ပါ တယ္။ ၅၉(က) နဲ႔ (ခ) နဲ႔တင္ အားလံုးပြဲသိမ္း ပါတယ္။

၅၉(ခ) မိမိႏွင့္ မိမိ၏ မိဘႏွစ္ပါးလံုး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာပိုင္နက္အတြင္း၌ ေမြး ဖြားေသာ တိုင္းရင္းသားမွျဖစ္သည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။ ေသေသခ်ာခ်ာျပန္ဖတ္ ၾကည့္ပါဦး။ သမၼတေလာင္းတစ္ဦးဟာ မိမိ ေရာ၊ မိမိရဲ႕ မိဘႏွစ္ပါးစလံုးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာပဲ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းသူျဖစ္ရမယ္၊ တိုင္းရင္း သားေတြ ျဖစ္ရမယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရ မယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔တင္ ဘယ္မွာလာၿပီး ဘယ္ႏုိင္ငံက ကုလားေတြ၊ တ႐ုတ္ေတြလာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သမၼတလာျဖစ္ေတာ့မလဲ။ သူ တို႔ဟာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခဲ့တယ္ထားဦးေတာ့ တိုင္း ရင္းသားမွ မဟုတ္ၾကပဲ။ သည္ေတာ့ အမ်ဳိး ဘာသာ၊ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ၅၉(စ) မလိုပါ။။ ၅၉(ခ)နဲ႔တင္ ပြဲသိမ္းေနပါၿပီ။

၅၉(စ) ကေတာ့ ထဘီ၀တ္မိန္းမသားတစ္ဦးကို ေဘာင္း ဘီ၀တ္စစ္သားႀကီးမ်ားက ေၾကာက္ၿပီး ေရး ထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုျပ႒ာန္းခ်က္ပါ။ ဘုမသိ ဘ မသိ အမ်ဳိးေစာင့္သူမ်ားဟာ မေလ့လာဘဲ ကုန္းမေအာ္ၾကပါနဲ႔။ ၅၉(စ)ျဖဳတ္လို႔ ဘာသာျခား ႏိုင္ငံျဖစ္စရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ျဖစ္စရာရိွ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို အေကာင္းဆံုးျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ မည့္သူကို ဆံုး႐ံႈးသြားမွာကိုပဲ စိုးရိမ္ၾကပါ။ ၅၉(စ) မျပင္လို႔ နစ္နာစရာရွိရင္ ျပည္သူပဲနစ္ နာမွာပါ။ ေရးခဲ့တဲ့ စစ္သားေဘာင္းဘီကၽြတ္ ေတြကေတာ့ နစ္နာစရာမရိွပါဘူး။

အမ်ဳိးဘာ သာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္မယ္ ေအာ္တဲ့ သူေတြ စိတ္ဆိုးထိုက္တာက ၅၉(စ) မဟုတ္ ဘူး။ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ဘဲ ၀ိႈက္ကတ္ကိုင္ တဲ့သူေတြ ပါတီေထာင္ခြင့္ေပးတာကိုပါ။ အဲ့ ဒါကိုေကာ ဘယ္လို သေဘာရလဲ။ ၅၉(စ)ကို ပဲ ျမင္ျမင္ႏိုင္လြန္းလို႔ ေျပာတာပါ။

သမၼတ ရာထူး အရည္အခ်င္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဘယ္ဖြဲ႕စည္းပံုမွာမွ ၿပီးေတာ့ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမွ သားသမီး၊ ေခၽြးမ၊ သမက္ေတြကို ၾကည့္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္မရွိလို႔ ပါတာ မေတြ႕ဖူးပါဘူး။

၁၉၄၇ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ လက္ထက္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရည္အခ်င္းကို ျပပါဦးမယ္။ ၁၉၄၇ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ေရးခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုပုဒ္မ ၄၉(က) မိမိကိုယ္တိုင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ မိဘႏွစ္ပါးေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္ ေထာင္စုနိုင္ငံ၏ ပိုင္နက္အတြင္း၌ ေမြးဖြား ခဲ့၍ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသားလည္းျဖစ္ေသာ၊ ထို႔အျပင္ (ခ) ပါလီမန္အမတ္အျဖစ္ ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံႏိုင္သည့္ အရည္အ ခ်င္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးမဟုတ္ လွ်င္ မည္သူမွ် ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရာထူးအ တြက္ ေရြးေကာက္ခံႏိုင္ခြင့္မရွိေစရ။ ကဲ ရွင္း ပလား။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ၅၉(စ) ဆိုတာ အမ်ဳိး ဘာသာေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ထည့္ဆြဲထားတာ မ ဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိရမယ္။

၅၉(စ) ဆိုတာ ေဒၚစု သမၼတျဖစ္လို႔မရေအာင္ ညစ္ပတ္ၿပီး ေရးထားတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္တယ္။ လူသား အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ပိတ္ ထားတဲ့ ၅၉(စ) ျပဳတ္ေအာင္ကို ျပည္သူ႕ အင္အားနဲ႔ ျဖဳတ္ခ်ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

ေဆာင္းပါးက႑
အမွတ္စဥ္ ၉၈၊ သည္ေလဒီးစ္နယူးစ္ဂ်ာနယ္

ေမလ (၂၇) ရက္ေရာက္ျပီဆို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ
ႏွစ္ပတ္လည္ေန ့အျဖစ္ အမွတ္တရအေနနဲ ့ထူးထူးကဲကဲ လုပ္ေဆာင္လာၾကတာ
လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေလာက္အထိ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမလ (၂၇) ရက္ကို ထူးျခားတဲ့
ေန ့တေန ့အျဖစ္ စြဲမွတ္လာမိခဲ့တာဟာ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥတခုတင္ မဟုတ္ဘဲ
အျခားအေၾကာင္းအရာျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၇) ရက္ဆိုတဲ့ သမိုင္းထဲက
အေရးပါတဲ့ရက္စြဲေၾကာင့္လို ့ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီပဲယင္းလုပ္ၾကံမႈၾကီး ေပၚေပါက္ျပီး
၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ (၃၀) ရက္ကတည္းက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံလိုက္ရတဲ့
ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ရက္ဟာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္
ေမလ (၂၇) ရက္ေန ့ျဖစ္ပါတယ္။

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က အဲဒီေန ့မွာ တကယ္တမ္းလြတ္လာခဲ့ရင္ အတိုက္အခံ
ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဟာ စစ္အုပ္စုရဲ ့ လမ္းျပေျမပံု
စီမံခ်က္အရ အလြန္အေရးၾကီးလွတဲ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို
ျဖတ္သန္းရမွာျဖစ္ျပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အေျခအေနမ်ား
ပံုစံအတိုင္း ဒီထက္ ေစာစီးစြာ ရင္ဆိုင္ဆံုးျဖတ္ ေက်ာ္လႊားၾကရမွာပါ။ ထိုအခ်ိန္
အျပင္မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရွိေနခဲ့ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ ့ေနအိမ္
အက်ယ္ခ်ဳပ္ထဲကေန “မ၀င္လိုင္း”ကို ႏွပ္ေၾကာင္းေပးခဲ့သလိုမ်ိဳး ဆံုးျဖတ္ပါ့မလား
ဆိုတာ ေတြးစရာျဖစ္ေပမယ့္ ျပႆနာအစစ္က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္တဲ့အခါ
ဒီခ်ဳပ္ပါတီအမတ္မ်ားကို ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္စာရင္းမွာ တဦးတေယာက္မွ်
မျမင္ခ်င္တဲ့ စစ္အုပ္စုရဲ ့ ရည္မွန္းခ်က္ပါဘဲ။ ဒီအေျခအေနကို ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္
စဥ္းစားမိခဲ့ပါသလား (ဒါမွမဟုတ္) ကြက္လပ္ျဖစ္ခဲ့ပါသလား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းနဲ ့အတူ
က်ေနာ္တို ့ရဲ ့ဇာတ္လိုက္ၾကီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဂၽြန္၀ီလ်ံယက္ေတာ တေယာက္
ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚ ရုတ္တရက္ ထြက္လာခဲ့ျပီး ထူးဆန္းစြာဘဲ ရုတ္တရက္ၾကီး
ေပ်ာက္ခ်င္းမလွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့တာ ဒီကေန ့အထိပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္
ေမလ (၂၇) ရက္ဟာ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ အဓိပၸာယ္မ်ားစြာနဲ ့
ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ေန ့တေန ့လို ့ ဆိုလိုရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလ (၄) ရက္ေန ့ နံနက္ ၅ နာရီအခ်ိန္ ေဒၚေအာင္စုၾကည္အိမ္သို ့
ဂၽြန္ယက္ေတာ ေရာက္ရွိလာတာဟာ ဒုတိယအၾကိမ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
ႏို၀င္ဘာလ (၃၀) ရက္ ပထမအၾကိမ္ ၀င္ေရာက္စဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ေနအိမ္မွာ ၂ ရက္ၾကာ ခိုလံႈေနထိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္နဲ ့ ေတြ ့ဆံုခြင့္
လံုး၀မရခဲ့ပါ။ ဂၽြန္ယက္ေတာ ခိုး၀င္ေရာက္ရွိလာေၾကာင္းကို မိသားစုဆရာ၀န္
ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းမွ တဆင့္ လံုျခံဳေရးအာဏာပိုင္မ်ားထံ သတင္းပို ့ခဲ့ေပမယ့္
တုန္ ့ျပန္မႈ တစံုတရာ မရွိခဲ့သလို ေနအိမ္မွ ျပန္ထြက္အလာ ရဲအရာရွိမ်ားက
ဂၽြန္ယက္ေတာကို ေတြ ့ျမင္သြားခဲ့ေပမယ့္ “ဘာလုပ္ေနတာလဲ” အေမးမွတပါး
ေရွ ့ဆက္တက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၂ ကီလိုမီတာ ေ၀းကြာတဲ့ ေရျပင္
ကန္အင္းလ်ားကို ညဦးယံ ဒုတိယေျမာက္ ေအာင္ျမင္စြာ ကူးခတ္ေက်ာ္ျဖတ္ျပီး
ခ်ိန္မွာေတာ့ သိပ္ေတြ ့ခ်င္လွတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့ ဆံုခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။
ျခံနံပတ္ ၅၄၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းမွာ တညတာမွ် အိပ္စက္ခြင့္ မရခဲ့တဲ့
ဂၽြန္ယက္ေတာနဲ ့ ေခတၱ ေတြ ့ဆံုမိျခင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က
(ပထမအၾကိမ္အတိုင္း) အာဏာပိုင္မ်ားထံ သတင္းပို ့/မပို ့ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္မီ
ေနာက္တေန ့ ေမလ ၅ ရက္ မနက္ ၅ နာရီအခ်ိန္မွာ ေကာင္စစ္၀န္အိမ္နဲ ့
ကိုက္ ၁၀၀ အကြာ အင္းလ်ားအေနာက္ဘက္ကမ္း IBC အေဆာက္အဦအနီး
ဂၽြန္ယက္ေတာကို ရဲအရာရွိမ်ားက ဖမ္းဆီးမိခဲ့ပါတယ္။

“အားလံုးက ဒီအေမရိကန္ကို ေဒါသျဖစ္ေနၾကတယ္။ ျပႆနာအားလံုးဟာ
သူ ့အမွားေၾကာင့္ျဖစ္လာတာ။ ဒီေကာင္က အရူးဘဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
သူ ့ကိုျပန္ထြက္သြားဖို ့ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက ေမာသေလး ဘာေလးနဲ ့
လုပ္ခဲ့တယ္။ အိမ္ေအာက္ထပ္မွာ ေပကပ္ျပီး အိပ္ေနခဲ့တယ္”လို ့ ေရွ ့ေနၾကီး
ဦးၾကည္၀င္းက ဂၽြန္ယက္ေတာျဖစ္စဥ္အေပၚ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့တယ္။ ျပည္တြင္း/ပ
ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားကလည္း စစ္အစိုးရက တမင္သက္သက္ ရန္မယ္ရွာျပီး
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ အမႈဆင္ျခင္းျဖစ္သလို
အဆိုပါကိစၥရဲ ့ လက္ရင္းတရားခံနဲ ့ အကြက္ခ် ဖန္တီးသူမွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္
ဗိုလ္သန္းေရႊ ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့
အတူေနထိုင္တဲ့ ေဒၚခင္ခင္၀င္းနဲ ့ မ၀င္းမမတို ့ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ (၁၈) လ၊
ဂၽြန္ယက္ေတာကို ေထာင္ဒဏ္ (၇) ႏွစ္နဲ ့ ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ကို အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္
ေထာင္ဒဏ္ (၃) ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျပီး စီရင္ခ်က္အမိန္ ့ ခ်ျပီးျပီးခ်င္း ၅ မိနစ္
အၾကာမွာ ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ ့အထူးေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့
မူလျပစ္ဒဏ္ဟာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁ ႏွစ္ ၆ လ အျဖစ္ ေျပာင္းသြားခဲ့ပါတယ္။
ဒီပဲယင္းကိစၥရဲ ့ လြတ္ရက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၇) ရက္ကို ေနာက္ထပ္ ၁ ႏွစ္ခြဲ
တိတိ ထပ္ေပါင္းထည့္တဲ့အခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လြတ္လာႏိုင္မယ့္
ေန ့ရက္ဟာ စစ္အုပ္စု စိတ္ၾကိဳက္ခ်ယ္လွယ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ပါတီစံုအေထြေထြ
ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ျပီးကာစ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလေႏွာင္းပိုင္း ျဖစ္တာေၾကာင့္
ဒါဟာ အမ်ားက ေ၀ဖန္သလို ဗ်ဴဟာခ် ခ်ိန္ကိုက္ စီမံေရးဆြဲခ်က္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ
ေပၚလြင္ေစပါတယ္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ပါ၀င္တဲ့ ဗမာႏိုင္ငံသား ၃ ေယာက္စလံုးဟာ
ျပစ္ဒဏ္ေစ့ က်ခံခဲ့ၾကရေပမယ့္ ဂၽြန္ယက္ေတာကေတာ့ အထက္လႊတ္ေတာ္
အမတ္ ပြဲစားၾကီး ဂ်င္၀က္ ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖေပးမႈေၾကာင့္ စတင္အဖမ္းခံရအျပီး
၃ လအၾကာ (ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ စီရင္ခ်က္ခ်အျပီး ၃ ရက္မွ်အၾကာ) မွာ မိခင္
အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို ့ ျပန္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။

တရားခံ ဂၽြန္ယက္ေတာနဲ ့ သူ ့မိသားစုအေပၚ အျပစ္မယူ၊ ခြင့္လႊတ္ေၾကာင္း
ေရွ ့ေနၾကီး ဦးဥာဏ္၀င္းမွ တဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမွာစကား
ပါးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၄) ရက္ေန ့ ရန္ကုန္ျမိဳ ့က ထြက္သြားျပီး
တဲ့ေနာက္ပိုင္း ဒီေန ့အထိ ဂၽြန္ယက္ေတာတေယာက္ ဗမာျပည္ကို ျပန္၀င္လာျခင္း
မရွိေတာ့ပါ။ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား လုပ္ၾကံမႈ ရန္မွ
ကာကြယ္ရန္အလို ့ငွာ ဘုရားသခင္က ငါ့အား ေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္” လို ့ အမႈစစ္ထံ
ထြက္ခ်က္ေပးခဲ့တဲ့ ဂၽြန္ယက္ေတာအေနနဲ ့ ယခုအခ်ိန္မွာ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠဌကို ျငိမ္းခ်မ္း
စိတ္ခ် လံုျခံဳသာယာတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေနထိုင္သြားလာေနျပီ လို ့ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္
ယံုၾကည္ထားပံုရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း သူ ့နာမည္ ကမာၻတခြင္ ေက်ာ္ေစခဲ့တဲ့
တိုင္းျပည္ကို ေနာက္ထပ္ ေရာက္မလာႏိုင္ေသးတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္
ႏွစ္စဥ္ ေမလ (၂၇) ရက္ေရာက္တိုင္း က်ေနာ္တို ့ရဲ ့ဇာတ္လိုက္ၾကီးကို ဘယ္သူ
သတိရရ မရရ က်ေနာ္ကေတာ့ ထိပ္ထိပ္ပ်ာပ်ာနဲ ့ကို သတိရေနပါေတာ့တယ္။
ေအာင္မ်ိဳးထြန္း


အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လသာၿမိဳ႕နယ္ အဖြဲ႔သားမ်ားမွ လသာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လက္မွတ္ထိုးႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား လိုက္လံ အသိေပးရန္ လက္ကမ္းစာေဆာင္မ်ားေဝေပးခဲ့ပါတယ္

လာသာၿမိဳ႕နယ္ရံုးေရွ႕

အမွတ္ (၆၉၆) မဟာဗႏၶဳလလမ္း ဦးဝင္းရွိန္ အိမ္ေရွ႕

အမွတ္ ၃၂ စဥ္႔အိုးတန္းလမ္းေအာက္ အိမ္ေရွ႕

အမွတ္ (၉၁) ၁၈လမ္း အထက္အိမ္ေရွ႕

တို႔တြင္ လာေရာက္ လက္မွတ္ေရးထိုးဆႏၵျပဳ ေပးႀကပါတယ္ရွင္---Aye Mya Mya Myo

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို နိုင္ငံေရးအရ စိန္ေခၚေနျပီ။ အားလံုးေမ်ာ္လင့္ထားတဲ့အတိုင္းပဲ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပနိုင္ငံေရးကိုေရာ၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းနိုင္ငံေရးကိုေရာ ရန္သူက က်က်နန တိုက္ဖို႔ အကြက္ေတြျပင္ထားလိုက္တယ္။ အခုဒီစာေတြဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အင္အယ္လ္ဒီကို ရာဇသံေပးေနတာျဖစ္တယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘယ္လိုစဥ္းစား၊ ဆံုးျဖတ္မလဲ..ေစာင့္ၾကည့္ၾကတာေပါ့..
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဧရာ၀တီကေတာ့ စီးေနမွာပဲ..။ ေရွ႔မွာ ဘာေတြပဲ ပိတ္ဆို႔ထားထား။
ဧရာ၀တီနဲ႔တူတဲ့ လူထုကေတာ့ သူ႔တာ၀န္သူထမ္းသြားမွာျဖစ္တယ္။
လူထုကိုယ္စားျပဳေတြ ေခါင္းေရွာင္သြားလည္း လူထုကေတာ့ သူတို႔ဘ၀နဲ႔ယွဥ္ျပီး ထိတ္တိုက္ေတြ႔ခ်င္ ေတြ႔မွာပဲ..။
ရန္သူက သူ႔အလုပ္သူလုပ္ေနတယ္။ တသက္လံုးလုပ္လာတဲ့ထံုးစံအတိုင္း သူ႔အရပ္၊ သူ႔ဇာတ္နဲ႔ သူ႔အကြက္ေတြထြင္၊ သူ႕ကၾကိဳးအတိုင္းကေနမွာပဲ..။
ျပည္သူေတြကေတာ့ တေရြ႔ေရြ႔နဲ႔ လိႈင္းလိုၾကြတက္လာျပီ ဆိုေတာ့ သူတို႔လည္း ေၾကာက္တတ္လန္႔တတ္တဲ့ သူ႔သဘာ၀အတိုင္း အမိန္႔ေတြ၊ စာေတြ ၊ ေၾကျငာခ်က္ေတြ၊ ထုတ္လာတာေပါ့..။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၄၃၆ တိုက္ပဲြဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ ရံႈးလည္းနိုင္၊ နိုင္လည္းနိုင္မယ့္ တိုက္ပဲြပါ။ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႔ အစြယ္ကိုတကမၻာလံုး ျမင္ေအာင္ျပနိုင္ျပီေလ..။(ko nyo-Oslo)
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လူထုေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ကို စိန္ေခၚေျပာဆုိမႈမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားသည့္ အတုိင္းအတာကိုေက်ာ္လြန္ေနသည့္အတြက္ သတိျပဳေဆာင္ရြက္ရန္လုိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သတိေပးအေၾကာင္းၾကားစာေပးပုိ႔လုိက္သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္းတပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေနျခင္းသည္အေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ပါ၀င္ေနရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေမလ ၁၈ရက္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူထုေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တပ္မေတာ္ကို စိန္ေခၚသည့္အသုံးအႏႈန္းမ်ား သုံးႏႈန္းေျပာဆုိျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳထား သည့္ေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္ရာေရာက္ေၾကာင္း ေမလ ၂၂ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ေပးပုိ႔သည့္ သတိေပးအေၾကာင္းၾကားစာတြင္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။
(7days news journal)
Credit - Ko Toetoe (NDF)


ေဟာသည္မွာ .... ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီေတြ ရမယ္၊
ေဟာသည္မွာ .... ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီေတြ ရမယ္၊
ကားပါမစ္ေတြ ရမယ္ ..... ရုံးခန္း အတြက္ ေျမေနရာေတြရမယ္ ..
သတင္း- ကုိတုိးတုိး (NDF) —

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.