06/02/14

စစ္တပ္က မႀကိဳက္သူမ်ား၊ လက္မခံႏုိင္သူမ်ားကို လူထုက မဲဆႏၵႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လွ်င္ စစ္တပ္က တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု တုံ႔ျပန္မည္ဟု လွ်ဳိ႕၀ွက္အမိန္႔ထုတ္ . . .
ထိုင္းစစ္တပ္က ထိုင္းႏိုင္ငံကို ၂၂ ရက္ ေသာၾကာေန႔ ညေန ၄း၃၀ အခ်ိန္ က ေသြးထြက္သံယိုမရွိ အာဏာ သိမ္းယူလိုက္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္၀က္မွ်ၾကာ ၿပီျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးမေျပလည္မႈအရွိန္မ်ား ျမင့္တက္လာ သည့္အတြက္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ထိုင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲက ေခၚယူေဆြးေႏြးၿပီး တစ္စုံ တစ္ရာေသာ ရလဒ္အေျဖမထြက္ခင္မွာပင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူလိုက္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လပ္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးသမား ၁၅၀ခန္႔အား အာဏာ သိမ္းေခါင္းေဆာင္က ဆင့္ေခၚၿပီး ပညာ ေပးလ်က္ရွိ သည္ဟု ဆုိသည္။ အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္က သူ႔ကိုယ္သူ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ခန္႔လိုက္သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းအာဏာသိမ္း နည္းကားႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူသည္။ အာဏာသိမ္းရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ေျပာရာမွာလည္း တုိင္းျပည္ေခ်ာက္ထဲက်ဖုိ႔ လက္တစ္လံုးျခားအလုိမွာ ကယ္တင္ လိုက္ရသည္ဆုိသည့္ အဓိပၸာယ္မ်ဳိးပဲ။…
““အာရွမွာ အာဏာသိမ္းတယ္ဆုိတာ ငါတုိ႔က စတာပါကြာ””ဟု ေျပာစမွတ္ျပဳရ ေလာက္ေအာင္ တိုင္းစစ္ တပ္ က လက္ဦး ခဲ့သည္။ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ထိ ၁၉ ႀကိမ္ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရ သည္။ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင္ ထုိအခ်ိန္က စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္ King Prajadhipok ကို ထိုင္းစစ္တပ္က ေသြးထြက္ သံယိုမရွိဘဲ လက္တည့္စမ္းအာဏာသိမ္းယူခဲ့ရာမွ ယေန႔ ၁၉ ႀကိမ္တုိင္ေအာင္ လက္ရဲဇက္ရဲ ရွိလာေတာ့သည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက စစ္အတြင္းက ဂ်ပန္ေတြကို လုိလားသည့္ ထုိင္းစစ္ေခါင္းေဆာင္ Phibun Songkhram က အာဏာသိမ္းသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းသည္။ သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ အာဏာသိမ္းၿပီး တစ္ႏွစ္တန္သည္၊ တစ္ႏွစ္ခဲြတန္သည္စသည့္ ကာလတုိ (Short-lived) အတြင္း အာဏာ ကို ျပည္သူသို႔ ျပန္အပ္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ရာ တြင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္း ကာလသည္မွ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ထိေအာင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလသည္ ၂၆ ႏွစ္ၾကာ ရွည္ခဲ့သည္။ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အၾကာ ရွည္ဆံုး အာဏာ သိမ္းအစိုးရျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ေတာ့ ထုိင္းစစ္တပ္ အာဏာသိမ္းတာ ေစာလွ်င္ ေစာေနပါလိမ့္မည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသက္ တမ္းကာလကေတာ့ ျမန္မာ့ေျခဖ်ားကို ေတာင္ မီမထင္ပါဘူး။ ထုိင္း စစ္တပ္က အႀကိမ္ေရ အေခါက္ေရမ်ားေကာင္းမ်ားပါ လိမ့္မယ္။ ျမန္မာက စုစုေပါင္းႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္ ေလာက္ ပဲရွိပါလိမ့္မယ္။
၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား အေရးေတာ္ပံုမ်ဳိး ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ ပြားခဲ့သည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေက်ာင္း သားမ်ား အသက္စေတးလိုက္ရသည္။ ရလဒ္က စစ္အစိုးရ ျပဳတ္က်သြားသည္။ တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ ပဲြမ်ားႏွင့္အတူ အရပ္သားအစိုးရမ်ား တက္ လာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သက္ဆုိး မရွည္ၾကပါဘူး။

ဒီလုိနဲ႔ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းျပန္သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းသည္။ သို႔ႏွင့္ ၄ ႏွစ္အၾကာ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Prem Jinsulanonda အာဏာရလာသည္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မွာ လူစစ္စစ္သို႔ထြက္ၿပီး အရပ္သား အစိုးရအဖဲြ႕ကို ေခါင္းေဆာင္သည္။ ဒီလိုႏွင့္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ Prem ျပန္အေရြးခံရသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားက်င္းပၿပီး Prem ၏ ေနရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Chatichai Choonhaven က အစားထုိး၀င္ ေရာက္လာသည္။
၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္က အာဏာ သိမ္းျပန္သည္။ ဒီတစ္ခါ သိမ္းျခင္းသည္။ ၆ ႏွစ္အတြင္း ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ၿပီးဟု မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ဒီတစ္ခါ တြင္မေတာ့ အရပ္သား Ahnand Panyarachun အရပ္သား အစိုးရအဖဲြ႕ကို ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည္။ အဲဒီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာလည္း သက္ဆုိးမရွည္ ရွာပါဘူး။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြ သစ္မ်ား က်င္းပၿပီး အရပ္သား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Anand ေနရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Suchinda Kraprayoon အစား၀င္လာသည္။ ယင္းကို ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပပဲြမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး လူထုက ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား မက်င္းပမီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယာယီျပန္ခန္႔သည္။ ယင္းႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ က်င္းပသည့္ ေရြး ေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပအၿပီး ဒီမုိကရက္ တစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ Chuan Leepai ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည္။
၃ ႏွစ္အၾကာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ Chun Leepai အစိုးရၿပိဳကဲြသြားသည္။ Thai Nation ပါတီမွ Banharn Silpaarcha ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည္။ တစ္ႏွစ္အၾကာ အဂတိလိုက္စားမ ႈစြပ္စဲြခ်က္မ်ားႏွင့္ Banharn အစိုးရ ျပဳတ္သြားသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Chavalit Yongchaiyudh ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ Thaksin Shinawatra ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရဖဲြ႕သည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံေပါင္း အစိုးရ ဖဲြ႕သည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ဆူနာမီ ေဘးႀကံဳရသည္။ လူေပါင္းမ်ားစြာ ေသေက်ပ်က္စီးသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ Thaksin မဲအျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဒုတိယ သက္တမ္းတာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခြင့္ရသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Thaksin ကုလသမဂၢညီလာခံ တက္ေရာက္ေနစဥ္တြင္ ထိုင္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေသြးထြက္သံယို မရွိဘဲ အာဏာသိမ္းလိုက္သည္။ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Swrayud Chulanont အား အိမ္ ေစာင့္ အစိုးရ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူေစသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၂ ရက္ ေသာၾကာေန႔ ညေန ၄း၃၀ တြင္ ေရတပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Prayuth Chan-Ocha ေခါင္းေဆာင္သည့္ စစ္အာဏာသိမ္းအဖဲြ႕က ထုိင္းႏိုင္ငံကို အာဏာသိမ္းလိုက္သည္။ အရပ္သား ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းအက်ပ္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အာဏာသိမ္းျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ စြပ္ဖက္လႊမ္းမိုးျခင္းျဖင့္ ဂုဏ္ သိကၡာ၊ အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရဖုိ႔သာ ဦးတည္ေန ေၾကာင္း ေ၀ဖန္သူေတြက သံုးသပ္ၾက သည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံကို စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းျခင္းသည္ ထုိင္းအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၉၁၄ အရ ဘုရင္၏ မီးစိမ္း ႏွင့္အတူ အာဏာသိမ္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။
ရွပ္၀ါႏွင့္ ရွပ္နီအရပ္ဘက္အဖဲြ႕ အစည္း ႏွစ္ခုအၾကား ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္သည့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ား ျဖစ္ ေနသည္မွာ ႏွစ္၀က္ၾကာၿပီျဖစ္ရာ ထုိင္းႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္သည့္ ထိုင္း ဘုရင္ အေနျဖင့္ ““နင္- ေတာ္-နင္တန္” ဆုိၿပီး တစ္ႀကိမ္မရ ႏွစ္ ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္မရ သံုးႀကိမ္ အဲဒီလုိမွ ႏွစ္ဖက္ကို ထိန္းသိမ္းလုိ႔ မရရင္ ဘုရင့္အမိန္႔ ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အရပ္ဘက္နည္းႏွင့္ အျပစ္ေပး အေရးယူ လို႔ရပါ လ်က္သားနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၉၁၄ ႏွစ္အတူ မီးစိမ္းျပလိုက္သည့္ လုပ္ရပ္အေပၚ ေမးခြန္း ေတြ တသီႀကီးထြက္ လာလိမ့္မယ္လုိ႔ မထင္ပါနဲ႔။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားသည့္ အာဏာ သိမ္းမႈပါ ထည့္စဥ္းစားရမည့္အခ်က္က ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ေနၾကသည့္ ရွပ္နီ၊ ရွပ္ ၀ါ အဖဲြ႕ႀကီးတြင္ ရွပ္နီအဖဲြ႕ သည္ ဘုရင္လုိလားေသာ စနစ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ဘုရင္စနစ္ကို မလုိလားေခ်။

၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ သိမီသေလာက္ တင္ျပရလွ်င္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ သန္႔ရွင္းႏွင့္တည္ၿမဲဆုိၿပီး အထင္ကရ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးႏွစ္ခုရွိသည္။ တည္ၿမဲက စစ္တပ္လိုလားသည္၊ စစ္တပ္က ေထာက္ခံသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ စစ္တပ္က ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေပးရမည့္ အေျခအေနအခ်ိန္အခါ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ စစ္တပ္ က မႀကိဳက္သူမ်ား၊ လက္မခံႏုိင္သူမ်ားကို လူထုက မဲဆႏၵႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လွ်င္ စစ္တပ္က တစ္မ်ဳိး တစ္ဖံု တုံ႔ျပန္မည္ဟု လွ်ဳိ႕၀ွက္အမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မဲဆြယ္ၾကရာတြင္ တည္ၿမဲေခါင္းေဆာင္ ဦးဗေဆြက ““ခင္ဗ်ားတုိ႔ မဲေပးမွားၾကလွ်င္ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အေျခအေနဆုိးေတြ ေတြ႕ရမည္””ဟုလည္းေကာင္း ““႐ံႈးရင္လည္း ႏိုင္ရမည္ ႏိုင္ရင္ လည္း ႏိုင္ရမည္”” စသည္ျဖင့္ တည္ၿမဲ ႐ံႈးလွ်င္ စစ္တပ္တင္မည္ဟု အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ေဟာေျပာစည္း႐ံုးေနသျဖင့္ စစ္တပ္ ကို ႀကီးစြာ မုန္းတီးေနသည့္ လူထုကသန္႔ရွင္း ပါတီအား ပံုေအာၿပီး မဲေပးခဲ့ၾကသည္။

(စစ္တပ္က ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၀င္ေရာက္ပတ္သက္ခဲ့သည္မ်ားကို အခြင့္သင့္လွ်င္ တင္ျပပါဦးမည္)
အိမ္ေစာင့္အစိုးရတက္ခဲ့စဥ္က ပါလီမန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဒီမုိကေရစီကို ျပည္ေထာင္စုသားတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ လည္းေကာင္း ေရာက္ရာအရပ္တြင္ အသက္ေပးၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာ၀န္ယူပါသည္””ဟု က်မ္းသစၥာက်ိန္ ဆုိၿပီး အာဏာသိမ္းယူခဲ့သည္။ အေျခခံ ဥပေဒႀကီးကို အသက္ေပးၿပီး ေစာင့္ထိန္းပါ့မည္””ဟု ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိကာ အာဏာ သိမ္းခဲ့သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ အာဏာသိမ္းေသာအခါ ပထမဆံုး ထုတ္ျပန္ သည့္ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္မွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒႀကီးကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ဥပေဒျဖစ္သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း အာဏာသိမ္းၿပီး ၄ ႏွစ္အၾကာ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္ လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ႏွီးေႏွာဖ လွယ္ပဲြက်င္းပစဥ္က ““အာဏာကို မူလပိုင္ဆုိင္သူမွာ ျပည္သူလူထုျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုသို႔ ျပန္အပ္ပါ မည္”” သူပဲ စတင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူ႕ခမ်ာ ကတိတည္ရွာသား၊ အာဏာသိမ္းၿပီး ၉ ႏွစ္ကာလၾကာေသာ အခါ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ ပထမ အႀကိမ္ မဆလပါတီညီလာခံတြင္ ““တကယ္တုိင္းျပည္အာဏာ မူလ ပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ လူထုလက္ထဲေရာက္ေအာင္ ျပန္အပ္မွာပါပဲ၊ တစ္ျပည္လံုးက လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားလက္သို႔ ျပန္မအပ္ႏိုင္ေသးသျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတီကိုေတာ့ ျပန္အပ္ပါၿပီ”” ဟု မိန္႔ခြန္းေပးကာ အာဏာထုပ္ႀကီးကို ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီသို႔ လဲႊအပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ပါတီ၏လက္တြင္းသို႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး က အာဏာကို ျပန္အပ္လိုက္ၿပီဆိုသျဖင့္ ထုိအာဏာကို မဆလပါတီက မည္သို႔ လက္ခံၿပီး မည္သည့္နည္းျဖင့္ လည္ပတ္ ခုတ္ေမာင္းမည္နည္းဟူေသာ ကိစၥအတြက္ ပါတီဗဟို ေကာ္ မတီ အစည္းအေ၀းကို တံခါးပိတ္ က်င္းပေနေသာ အခါတြင္လည္း ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား နားမလည္ႏိုင္ ေသးသျဖင့္ ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း ဦးစီးေသာ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမွ စဥ္းစားၿပီးေနာက္ ပါတီ ညီလာခံ အစည္းအေ၀းကို ဆက္လက္ က်င္းပသည့္အခါ က်ေတာ့မွ ညီလာခံတက္လာၾကသူမ်ား ဇာတ္ကြက္ လည္ၾကရေတာ့သည္။ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ယာယီဆံုးျဖတ္ခ်က္က-
လက္ငင္းအားျဖင့္ ျပည္သူတုိ႔က ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ မရွိေသးပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ (ဗုိလ္ေန၀င္း)က လဲႊအပ္ေပးေလေသာ အာဏာကို ပါတီဥကၠ႒ႀကီး (ဗိုလ္ေန၀င္း) လက္ခံ၍ ျပန္ယူၿပီး ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ေပၚေပါက္လာသည္အထိ တာ၀န္ယူပါဟု (ဗုိလ္ေန၀င္းမွ ဗုိလ္ေန၀င္းသို႔) လဲႊအပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကေလသည္။ ယင္းတာ၀န္အတြက္ ေတာ္ လွန္ေရးေကာင္စီကို ျပင္ဆင္ဖဲြ႕စည္းပါဟုလည္း တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ခု မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ လူထုႀကီးက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေပၚလာေသာ အခါတြင္ အာဏာကို ျပည္သူလူထု၏ လက္ သို႔ ဤနည္းျဖင့္ လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့ သည္။ ၁၂ ႏွစ္တာ ကာလပတ္လံုးထိန္း သိမ္းထားရသည့္ အာဏာထုပ္ႀကီး အား စစ္၀တ္စံု၀တ္ဆင္ထားခဲ့သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း၏ ေတာင္ရွည္ ပုဆုိး၀တ္ဆင္ထာေသာ အရပ္သားႀကီး၊ ပင္စင္စားႀကီး ဦးေန၀င္းလက္သို႔ လဲႊေျပာင္းေပးလိုက္ပါ ေတာ့သည္။ ခ်က္ခ်င္းပင္ အစိုးရ၏ အသြင္သဏၭာန္မွာ လူထုကိုယ္စားလွယ္ အစိုးရျဖစ္သြား ပါေတာ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း စစ္အာဏာရွင္ႀကီး ဦးေန၀င္းက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခင္ၫြန္႔တို႔ကို သူ႕ရဲ႕အိမ္မွာ ေခၚယူေတြ႕ဆံုၿပီး စစ္တပ္နဲ႔ အာဏာသိမ္းဖို႔ စစ္အာဏာသိမ္းေကာင္စီ မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္က ဥကၠ႒လုပ္ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တင္ဦးတုိ႔ ကို အတြင္းေရးမွဴး(၁)ႏွင့္ (၂) လုပ္ခိုင္းဖို႔ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ ကလည္း ထိုအခ်ိန္က ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေရႊအား အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီတြင္ သာမန္အဖဲြ႕၀င္တစ္ဦးအျဖစ္သာ ခန္႔ထားသည္ဟုဆုိသည္။

မဆလေခတ္ လူထုအုံႂကြမႈကာလမွာ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းခဲ့ပါတယ္။ အာဏာ သိမ္းတဲ့ေန႔က စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ပါ။ အဲဒီမနက္မွာ ဦးေန၀င္းအိမ္ကေန မဆလပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးကို ဖုန္းဆက္ေခၚတယ္။ ဒါနဲ႔ မဆလ ထိပ္သီး ၆ ေယာက္ ဦးေန၀င္းအိမ္ကို အခစား၀င္ ၾကပါတယ္တဲ့။ အဲဒီ ၆ ေယာက္က သမၼတ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ က သူရထြန္းတင္၊ ဒု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းတင္၊ ပါတီအေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴးက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေအးကို၊ တဲြဖက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေက်ာ္ထင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးက ဦးရဲေခါင္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ၫြန္႔က ေျပာတယ္လို႔ ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္မွာ ေရးထားပါတယ္။ ဖုန္းလာခ်ိန္မွာ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္၊ ေထာက္လွမ္းေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔တုိ႔လည္း ရွိေန ေတာ့ စုစုေပါင္း ၈ ေယာက္သား ဦးေန၀င္းအိမ္ကို ခ်ီတက္သြားၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဟိုေရာက္ေတာ့ ဥကၠ႒ႀကီး ဦးေန၀င္းက သူတုိ႔ကို စစ္အာဏာသိမ္းဖုိ႔ ေျပာပါတယ္တဲ့။ ဥကၠ႒ႀကီး ေျပာပံုကို ဦးခင္ၫြန္႔ ရွင္းျပတာ ဒီလုိပါ …
““ဥကၠ႒ႀကီးက မင္းတို႔လုပ္ႏိုင္လား ထိန္းႏိုင္လားတဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မထိန္းႏိုင္ပါဘူးတဲ့၊ မင္းတုိ႔ဘာ ေျပာစရာ ရွိလဲတဲ့၊ ဘာမွမရွိပါဘူး။ ဥကၠ႒ႀကီး အစီအမံပါပဲတဲ့။ ငါေျပာတဲ့အတုိင္း မင္းတုိ႔လိုက္နာ မလားတဲ့၊ လိုက္နာပါ မယ္ ဆုိေတာ့ ကဲ… ကိုေစာေမာင္ ငါတုိ႔ ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ မင္းတုိ႔စစ္တပ္ကပဲ၊ တပ္မေတာ္ကပဲ တုိင္းျပည္ကို တာ၀န္ယူလိုက္ကြာ””တဲ့၊ ဒါနဲ႔ပဲ အဲဒီညေနမွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းေၾကာင္း ေရဒီယိုက ေနၾကားလိုက္ပါတယ္။ (ဧရာ၀တီ ၉-၈-၂၀၁၃)
ထုိင္းဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပဒပုဒ္မ ၁၉၁၄ အရ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ အတည္ ျပဳခ်က္ျဖင့္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္း ႏိုင္ ည္ဟု အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (အေရးေပၚကာလဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား) ပုဒ္မ ၄၁၇ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အဓမၼနည္းမ်ားျဖင့္ ရယူေဆာင္ ရြက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကဲြေစမည့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈ ၿပိဳကဲြေစမည့္ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ လက္လြတ္ဆံုး႐ံႈးေစမည့္ အေရးေပၚ အေျခအေနေပၚ ေပါက္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေပၚေပါက္ရန္လံု ေလာက္ေသာအေၾကာင္း ေတြ႕ရွိလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းၿပီး ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္သည့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္၍ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာႏိုင္သည္။ ယင္းအမိန္႔တြင္ အေရး ေပၚအေျခအေန အက်ဳိးသက္ေရာက္သည့္ နယ္ေျမသည္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္သည္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မွ တစ္ႏွစ္အထိ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
၄၁၈ (က) —— တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရား စီရင္ေရး အာဏာမ်ားကို လဲႊအပ္ေၾကာင္း ေၾကညာရမည္။ ယင္းသို႔ေၾကညာသည့္ေန႔ မွစ၍ လႊတ္ေတာ္ အားလံုး ႏွင့္ ဦးစီးအဖဲြ႕မ်ား ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္း ထားသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ ယင္းလႊတ္ေတာ္ မ်ား၏ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္အခါ သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အလို အေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။

(ခ) ——- ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ မည္သို႔ပင္ျပ႒ာန္းရွိေစကာမူ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတ မ်ားမွ အပ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးထားေသာ အဖဲြ႕အစည္း၀င္မ်ား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တုိင္းဦးစီးအဖဲြ႕ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေသာ ေဒသဦးစီး အဖဲြ႕၀င္မ်ားအား တာ၀န္မွ ရပ္စဲၿပီး ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
ပုဒ္မ (၄၁၉) ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာလဲႊ အပ္ျခင္းခံရသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာတုိ႔ကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကို မိမိကိုယ္ တုိင္ျဖစ္ေစ မိမိကိုယ္တုိင္ပါ၀င္သည့္အဖဲြ႕ အစည္းတစ္ရပ္ ဖဲြ႕စည္း၍ျဖစ္ေစ က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ဖဲြ႕စည္း၍ ျဖစ္ေစ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပုဂိ္ၢဳလ္ တစ္ဦးဦး အားျဖစ္ေစ လဲႊအပ္က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ေစႏိုင္သည္။
ပုဒ္မ ၄၂၀ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာထားစဥ္ ကာလအတြင္း လုိအပ္သည့္ နယ္ေျမေဒသတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး တစ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္ရပ္ထက္ပို၍ျဖစ္ေစ လိုအပ္သလို ကန္႔သတ္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ရပ္ဆုိင္းထားႏိုင္သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္က အာဏာ မသိမ္းမီကာလအခ်ိန္အေတာ္အတန္ၾကာ သည္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္လည္း စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းမလား၊ ဂငယ္ပံု ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္မလား စသျဖင့္ ျပည္သူေတြ အပါအ၀င္ Stakeholders မ်ားက စိတ္၀င္တစားေမးၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က မသိလုိ႔ သိခ်င္စိတ္ႏွင့္ ထင္ထား သည္မ်ား မျဖစ္ဖုိ႔ ေမးၾကစမ္းၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က လည္း သိၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ ပိုမိုေသခ်ာေအာင္ ေမးၾကသည္။ တာ၀န္ရွိသူ ေျဖၾကားသူ ေတြကလည္း အာဏာမသိမ္းပါဘူး။ မသိမ္းေလာက္ဘူး၊ သိမ္းလို႔မျဖစ္ဘူး စသည္ျဖင့္ ေျဖၾကသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္က အာဏာ သိမ္းသည့္အႀကိမ္ေပါင္း ၁၉ ႀကိမ္ကို ေလ့လာဖတ္႐ႈၿပီး အာဏာသိမ္း မသိမ္း ေျပာႏိုင္သည့္အခ်က္ေတြကေတာ့-
၁။ အေၾကာင္းအခ်က္ခိုင္လုံလွ်င္ သိမ္းမည္၊
၂။ အေၾကာင္းအခ်က္ မခိုင္လုံလွ်င္လည္း သိမ္းမည္၊
၃။ သိမ္းခ်င္တဲ့ အခ်ိန္သိမ္းႏိုင္သည္ ဆုိသည္ပဲျဖစ္သည္။
မွတ္တမ္းမ်ားအရ ထိုင္းႏိုင္ငံအာဏာ သိမ္းသည့္အႀကိမ္ ၁၉ ႀကိမ္တြင္ ၁၂ ႀကိမ္သည္ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္ သည့္ အႀကိမ္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔က စစ္တပ္က အာဏာ သိမ္းၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္လာၿပီး ယေန႔အခ်ိန္မွာ Civilian Government, Civilian Rule အစား disuniformed, Army dominant position ေတြကိုသာ အခင္းအက်င္းႀကီးတစ္ခုလံုး မွာ ေတြ႕ရွိေနရသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္က အာဏာသိမ္းမည္ဟု ႀကံစည္သည့္အႀကိမ္ မရွိ၊ တစ္ႀကိမ္တည္း သိမ္း သည္။ ဒါေပမဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၾကာသြားသည္။ ေနာက္တစ္ခါ အာဏာသိမ္းမယ္ဆုိလွ်င္ျဖင့္ စစ္တပ္ကို စစ္တပ္က ျပန္သိမ္းတာပဲ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ေမာင္ျမား
ကိုးကား-
၁။ ေၾကးမံုဦးေသာင္း၏ “ဦးေန၀င္း ျပာတစ္ဆုပ္” ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္၏ စစ္၀ါဒီမ်ား တုိက္ပဲြ”
၂။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ
၃။ BBC, AP, Reuters
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္
ညွီနံ႔စဲြေနတဲ့ေလွေဟာင္းၾကီးမွာ ပန္းစိုက္ထားသေရြ႔ ပန္းနံ႔ေပ်ာက္ေနမွာပဲ..
ေလွေဟာင္းကို မီးရိႈ႕ဖ်က္လိုက္၊ ေလွသစ္ေဆာက္လိုက္..။
Kyaw Zay Ya'


"ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို မလိုလားလို႔ ဒါ့ထက္ပိုၿပီးေတာ့ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥေတြရွိတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ေျပာၾကပါေစ၊ ဥပမာဆိုပါစို႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေရးပါေၾကာင္း က်မတို႔ သိပါတယ္၊ ႏ္ိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိပဲနဲ႔ သာယာမွႈမရွိႏိုင္ဘူး၊ တိုးတက္မွႈမရွိႏိုင္ဘူး ဒါက်မတို႔ သေဘာေပါက္တယ္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရွိဖို႔ကို က်မတို႔ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔လိုတယ္ဆိုတာ က်မတို႔ျပည္သူလူထုကို သိေစခ်င္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ နားမေယာင္ပါနဲ႔ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလို႔ရွိရင္ ဒီႏိုင္ငံမွာမတည္ၿငိမ္မွႈေတြရွိမယ္လို႔ ေျပာတဲ့လူေတြကိုလည္း နားမေယာင္ပါနဲ႔ အဲ့ဒီလို ေျပာတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ တကယ္ေတာ့ မတည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္လို႔ေျပာေနတာပဲဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာမွတ္ထားၾက"
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆနး္စုႀကည္သည္ ယေန႔ ၂၀၁၄ ခု ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပ်ဥ္းမနား၊ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးလူထုလက္မွတ္ေရးထိုးဆႏၵေဖၚထုတ္ပြဲမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး လူထုပရိသတ္ႀကီးအား ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေႀကာင္းအက်ယ္တ၀င့္မိန္႔ခြန္႔ေျပာႀကားခဲ့ပါသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနျပည္ေတာ္ တပ္ကုန္းၿမိဲ႕နယ္တြင္ ေဟာေျပာခဲ့သည္ ေဟာေျပာပြဲအၿပီး ပညာဒါနေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမိဘ မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုစကားေျပာၿပီးေနာက္ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့သည္။
National League for Democracy
သမၼတဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုမျပင္ခ်င္ဘူးလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုံ႔ျပန္ေျပာဆို
***************************************************************************
ေရႊေအာင္ (DVB) 1 June 2014

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္မယ္လို႔ ေျပာတာဟာ မျပင္ခ်င္လို႔ ေျပာတာပဲလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဇြန္လ ၁ ရက္က ပ်ဥ္းမနားနဲ႔ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္တို႔မွာ ဖြဲ႔စည္းပံု ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လူထုေဟာေျပာပြဲမွာ အခုလို ေျပာၾကားလိုက္တာျဖစ္ၿပီး ေမလ ၃၁ ရက္က သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းပါ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ေရး သေဘာထားအေပၚ တုံ႔ျပန္ ေျပာဆိုလိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

“စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီကို မလိုခ်င္တဲ့သူေတြက ဘယ္လိုေျပာလဲဆိုေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာတာေတြ ကေတာ့ အမ်ားႀကီးေပါ့ေနာ္၊ ဒီထဲမွာ တခုက ဘာလဲဆိုေတာ့ အခု ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးစားဖို႔က အဓိကပါတဲ့ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ေနာက္ထားလို႔ ရတယ္ဆိုတာ အဲဒါ တကယ္ေတာ့ မျပင္ခ်င္လို႔ ေျပာတာဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ပါလို႔ က်မအေနနဲ႔ ေဆာ္ၾသ ခ်င္ပါတယ္။ လုပ္ခ်င္လို႔ရွိရင္ ခ်က္ခ်င္းၿပီးမယ့္ ကိစၥပါ။ မလုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဆင္ေျခဆင္လက္ ဆင္နားရြက္ေတြက ေရလို႔မရေအာင္ ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အခု ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းက လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔လည္း လူထုကို အသိေပး ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေမလ ၃၁ ရက္က သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ လစဥ္ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းမွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္ေတြ ထြက္ေပၚလာမွ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဖို႔ လုပ္သင့္တယ္လို႔ သူ႔သေဘာထားကို ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီကေန႔မွာ ေနျပည္ေတာ္ ၈ ၿမိဳ႕နယ္ထဲက ပ်ဥ္းမနား၊ လယ္ေ၀းနဲ႔ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕တို႔မွာ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးလက္မွတ္ထိုး လႈပ္ရွားမႈေတြကို သြားေရာက္ အားေပးၾကည့္႐ႈရင္း လူထုကို ပုဒ္ ၄၃၆ ျပင္ဖို႔ ဘာလို႔လုပ္ရသလဲဆိုတာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြး ရွင္းလင္း ေျပာျပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ ၃ ခုစလံုးမွာ လူထု ေသာင္းနဲ႔ခ်ီ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းသူက ေျပာပါတယ္။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ၈၈ တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လူထုေဟာေျပာပြဲေတြကို ေမလ ၁၇ ရက္မွာ စတင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္မွတ္ထိုးလႈပ္ရွားမႈကိုေတာ့ ေမလ ၂၇ ရက္မွာ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Credit : DVB


ဒီေန. လယ္ေ၀းဘက္က အသက္(ရ၀) ေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ဦးက ၄၃၆ ကုိကန္.ကြက္တဲ့
ဆုိင္းဘုတ္ကုိင္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္နဲ. စကားေၿပာတဲ့ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းတစ္ခုကုိ
RFA မွာ ႀကည့္လုိက္ရပါတယ္။

သူက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သတ္လုိ.သူ.အေဖေသတာတဲ့၊
အံႀသလုိ.မဆုံးခင္မွာပဲဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဖက္ဆစ္ေတြ သူေခၚလာလုိ.တဲ့။ ၿမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးသမုိင္းမွာအဂၤလိပ္ကၽြန္ဘ၀က တုိင္းၿပည္လြတ္လပ္ေရးရဖုိ.ဂ်ပန္ဆီမွာ ဒုကၡခံ စစ္ပညာေတြသင္ႀကားၿပီး ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္တုိ. အဂၤလိပ္ကုိၿပန္တုိက္
ခဲ့ရတဲ့ ၿမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးၿဖစ္စဥ္သမိုင္းေႀကာင္းႀကီးတစ္ခုလုံးကုိ ဂ်ပန္သတ္လုိ. သူ.အေဖေသခဲ့ရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးခံစားမႈတစ္ခုတည္းနဲ. ေၿပာင္းၿပန္လွန္ပစ္ၿပီး ေၿပာဆုိ
သြားခဲ့တာ အံႀသလုိ.ကုိမဆုံးဘူး။

ေနာက္ၿပီး ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္မွာ တာ၀န္မရိွဘူး။ ဖက္ဆစ္ကုိေခၚလာတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
မွာပဲ တာ၀န္ရိွတယ္ဆုိပဲ။ တပ္မေတာ္ကုိဘယ္သူဦးေဆာင္တည္ေထာင္သလဲေမးေတာ့
ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္တဲ့။

တုိင္းၿပည္တည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ဖုိ. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္မွာသာတာ၀န္ရိွသတဲ့၊
အစုိးရမွာ တာ၀န္မရိွဘူးလားေမးေတာ့ မေၿဖဘူး။

ပုိဆုိးတာက အဲဒီကန္.ကြက္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ေၿပာေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကဖက္ဆစ္ေခၚလာလုိ.
သူ.အေဖေသရတယ္ဆုိၿပီး၊ သူတုိ ေတြကုိင္ထားတဲ့ဆုိင္းဘုတ္ေတြက်ေတာ့ ၅၉(စ) ဟာ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့မူၿဖစ္သည္ တဲ့ဗ်ာ။

ေက်ာ္စြာၿမင့္
( ၁၉၈၈-၁၉၉၂ ဗ.က.သ )

Credit : ေက်ာ္စြာၿမင့္

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.