06/10/14

အသြင္ကူးေျပာင္းသို႔ စတင္ႀကိဳးစားေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာမွ စိတ္ဝင္တစားလာ ေရာက္ေလ့လာမႈမ်ား၊ လည္ပတ္မႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ား တိုးတက္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို အခ်ိန္ တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံ၏ အထင္ကရသမိုင္းဝင္ေနရာမ်ား၊ သမို္င္းဝင္ၿမိဳ႕မ်ား၊ သမိုင္းဝင္ အေဆာက္အဦး မ်ားတြင္ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ ေက်ာက္စာ ေပစာမ်ား၊ ဘုရားပုထိုး အေဆာက္အဦးမ်ားအား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ရမည္ျဖစ္သလို ထိုအရပ္ေဒသ ပတ္ဝန္းက်င္တို႔တြင္လည္း စိမ္းလန္းစိုေျပမႈ႐ွိရန္ အမိႈက္ သ႐ိုက္မ်ား ကင္းစင္မႈ႐ွိရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသူ/သားအားလံုး၏ တာဝန္ပင္ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ပရဟိတလူမႈေရး ေဟာေျပာပြဲအား မႏၲေလးတိုင္း ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ဘက္သို႔ သြား ေရာက္ရမည္ျဖစ္၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ သမိုင္းဝင္ မႏၲေလးေတာင္ေတာ္ႏွင့္ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ရွိ သမိုင္းဝင္ ဦးပိန္ တံတားတို႔တြင္ စည္းကမ္းမဲ့စြာ စြန္႔ပစ္ထားေသာ အမိႈက္မ်ားအား စံျပအျဖစ္ေကာက္ယူျခင္း၊ စနစ္တက် အမိႈက္စြန္႔ျခင္းတို႔ကို အမိႈက္ကင္းစင္ နယ္ေျမအျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လံႈ႔ေဆာ္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စဥ္းစားမိကာ မႏၲေလးၿမိဳ႕႐ွိ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေတာ့ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၆.၆.၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၇.၆.၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈ အ သင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ အသင္းသား/သူ (၂၅) ေယာက္အပါအဝင္ ျပည္ၿမိဳ႕ မိုးေမတၱာ နာေရးကူညီမႈအသင္းဝင္ မ်ား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕႐ွိ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ အမရပူရ႐ွိ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ စိမ္းေရာင္စိုအဖြဲ႔၊ ဧရာဝတီ (၅) ၿမိဳ႕နယ္ကထိန္ေတာ္အသင္း၊ ပလိပ္၊ စဥ့္ကိုင္၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္း က်င္႐ွိ ႐ြာ (၁၅) ႐ြာမွ ျပည္သူလူထုမ်ား စုစုေပါင္းဦးေရ (၃ဝဝ) ခန္႔တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ စည္းကမ္းမဲ့စြာ စြန္႔ပစ္ထားေသာ၊ အျမင္မသင့္ေတာ္ေသာ အမိႈက္မ်ားအား လုိက္လံေကာက္ယူ၍ ဒိုင္နာ Truck ကားႀကီး ျဖင့္ (၅) ေခါက္တိုက္၍ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ရမည့္ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာတြင္ သြားေရာက္စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ မႈကို ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ထူးျခားမႈတစ္ရပ္မွာ ယင္းဦးပိန္တံတားကြင္းျပင္တြင္ ပရဟိတေမာင္မယ္မ်ား ႏွင့္အတူ မႏၲေလးတိုင္း စည္ပင္သာယာမွ စည္ပင္ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ လာေရာက္ပူးေပါင္းကာ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပရဟိတသမားမ်ား အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ မည္ဆိုပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ထူေထာင္သည့္ေနရာတြင္ လွ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဦးပိန္တံတား ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔႐ွင္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔သို႔ တစ္ ကိုယ္ေတာ္ စက္ဘီးစီး၍ HIV ေဟာေျပာပြဲမ်ား လိုက္လံလုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ HIV ေဝဒနာ႐ွင္ “Srako” (စရကို) ႏွင့္လည္း မထင္မွတ္ဘဲ ဆံုေတြ႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ သူ၏ေျခာက္လေက်ာ္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အႏွံ႔သို႔ လွည့္လည္ေမာင္းႏွင္လာေသာ စက္ဘီး၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို သိ႐ွိခဲ့ကာ ေတာင္တက္စက္ဘီး(အသစ္) တစ္စီးအားလည္း နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ထပ္မံဝယ္ယူ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့သည္။ “Srako” (စရကို) မွလည္း သာမန္က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ သူတစ္ဦးပီပီ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔႐ွင္းေရးအတြက္ ႀကံဳႀကိဳက္၍ မိမိ တို႔ႏွင့္အတူ အမိႈက္ေကာက္ကုသိုလ္ယူခဲ့ေသးသည္။

၇.၆.၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ (၈း၃ဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ မႏၲေလးေတာင္ေတာ္သို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြား ေရာက္၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျခေသၤ့ႀကီးႏွစ္ေကာင္မုခ္ဦးမွ တစ္ဖဲြဲ႔၊ ေတာင္တက္စႀကၤန္လမ္းမွ တစ္ဖြဲ႔၊ (၂) ဖြဲ႔ခြဲ၍ အမိႈက္မ်ားအား တက္ၾကြစြာ ေကာက္ယူခဲ့ပါေသးသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အမိႈက္ေကာက္သည့္ ပရဟိတေမာင္မယ္မ်ားအား မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိ ဦးထြန္းဦး (နဂါးစာေပ)၊ စိမ္း ေရာင္စိုအဖြဲ႔ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ႏွင္းေသာက္ေရသန္႔ (ဦးျပည့္စံု မိသားစု) တို႔မွ မႏၲေလး-နန္းႀကီးသုပ္ျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္း၊ ေရသန္႔ဘူးမ်ား လွဴဒါန္းျခင္းတို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေသးသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ၆.၆.၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၇.၆.၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းမ်ားတြင္ အမိႈက္ေကာက္ ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားအား လံႈ႕ေဆာ္ေပးခဲ့ၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ဒါန္းတိုင္ေက်း႐ြာႏွင့္ ႐ြာခိုင္ႀကီး ရြာမ်ားတြင္ သြားေရာက္၍ ႐ြာခံ၊ ၿမိဳ႕ခံ၊ ျပည္သူလူထုတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ပရဟိတေဟာေျပာပြဲမ်ား ကို ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူ ျပည္ၿမိဳ႕ မိုးေမတၱာနာေရးကူညီမႈအသင္းမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးညီညီေအာင္တို႔ ေဟာ ေျပာေပးခဲ့ၿပီး ည (၁းဝဝ) နာရီအခ်ိန္ခန္႔မွ တည္းခိုရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕႐ွိ ေ႐ႊအုပ္ေ႐ႊဆိုင္းေနအိမ္သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္႐ွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၇.၆.၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၃းဝဝ) နာရီခန္႔တြင္ ႐ြာေဝ႐ြာ႐ွိ “႐ြာေဝ႐ြာ” အခမဲ့ပညာဒါန စာသင္ေက်ာင္းမွ ပရဟိတေက်ာင္းဆရာမ ေဒၚဇာဇာထြန္း သင္ၾကားပို႔ခ်မႈကို သင္ၾကားေန ၾကေသာ ကေလးငယ္ (၄ဝဝ) ခန္႔အား သုခအလင္း ပညာဒါနမွ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားေသာ ဗလာစာအုပ္ (၁၁၇) ဒါဇင္ႏွင့္ အာဟာရခြန္အားျမင့္ေစမည့္ ႏို႔မႈန္႔ဘူးႏွင့္ အိုဗာတင္းဘူးမ်ားအား ဝင္ေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ကေလး ငယ္မ်ားအား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ အသင္းသား ဦးသိန္းထိန္ႏွင့္ ျပည္ၿမိဳ႕ မိုးေမတၱာနာေရး ကူညီမႈအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးညီညီေအာင္တို႔မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသီခ်င္းအား ဂစ္တာျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ ခဲ့ရာ ကေလးငယ္မ်ားအျပင္ ႐ြာခံျပည္သူအေပါင္းမွလည္း တက္ၾကြစြာျဖင့္ လိုက္လံသီဆို ၾကသည္ကိုျမင္ ေတြ႔ရသည့္အတြက္ မ်ားစြာေက်နပ္ပီတိ ျဖစ္ခဲ့ပါေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူတကြ ပါလာေသာ အနစ္ နာခံ၊ အပင္ပန္းခံ ေပးဆပ္ခဲ့ၾကေသာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ မ်ိဳးဆက္သစ္ ပရဟိတေခါင္း ေဆာင္ ေမာင္မယ္မ်ားအတြက္လည္း မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ယူမိပါေတာ့သည္။

အမိႈက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား အမိႈက္ဟု ေခၚဆိုေနၾကေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားထဲမွ လူသားတို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိေအာင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားလည္း ပါဝင္ေန သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ၊ အသံုးမဝင္ေသာ၊ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ား၊ မီးဖို ေခ်ာင္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ စကၠဴ၊ ခ်ည္ထည္၊ သစ္သား၊ သစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာပစၥည္း၊ သံဗူး၊ ၾကြတ္ၾကြတ္ အိတ္၊ ဖန္ပုလင္း၊ မီးသီး၊ မီးေခ်ာင္း၊ ေဖာ့ဘူး စသည္တို႔ကို စြန္႔ပစ္ရာတြင္ စနစ္တက် "အမိႈက္စို"၊ "အမိႈက္ ေျခာက္"၊ "ျပန္သံုးႏိုင္ေသာအမိႈက္" ဟူ၍ ခြဲျခားစြန္႔ပစ္ဖို႔ အေရးႀကီးလွသည္။ ထိုကဲ့သို႔ "အမိႈက္စို"၊ "အမိႈက္ ေျခာက္"၊ "ျပန္သံုးႏိုင္ေသာအမိႈက္" ဟူ၍ အမိႈက္ပံုးမ်ားကိုလည္း သီးျခားထား႐ွိဖို႔လိုသည္။ အမိႈက္မ်ားအား စနစ္တက် မစြန္႔ပစ္ပါက လူသားတို႔အတြက္ အႏၲရာယ္႐ွိေသာ ေရာဂါပိုးမ်ား ေပၚေပါက္လာကာ ကပ္ဆိုး၊ ကပ္ေဘးမ်ား မလြဲမေသြ ႀကံဳေတြ႔မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာ မည္ျဖစ္သည္။ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္မည္ဆိုပါကလည္း စားၾကြင္းစားက်န္မ်ားအေနျဖင့္ တစ္ပတ္မွ ႏွစ္ပတ္ခန္႔ ၾကာျမင့္မွ ပ်က္စီးကာ ေျမၾသစာအျဖစ္ အသံုးျပဳ၍ရမည္။ စကၠဴအမိႈက္မ်ားအေနျဖင့္ (၂) လမွ (၅) လၾကာ မွ ေျမၾသဇာျဖစ္မည္။ ခ်ည္ထည္မ်ားအေနျဖင့္ (၁ဝ) ႏွစ္မွ (၁၅) ႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ သစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ (၁ဝဝ)မွ ႏွစ္ (၅ဝဝ) အထိ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး သံ၊ အလူမီနီ ယမ္ႏွင့္ အျခားသတၱဳပစၥည္း (သံဗူး၊ ၾကြတ္ၾကြတ္အိတ္၊ ဖန္ပုလင္း၊ မီးသီး၊ မီးေခ်ာင္း၊ ေဖာ့ဘူး) မ်ားအေန ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၁ဝဝဝ) (သို႔) မခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ကာလအထိ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ ေတာ္တို႔လူသားမ်ားအားလံုး အမိႈက္ထဲကေ႐ႊျဖစ္ေအာင္ စည္းကမ္း႐ွိ႐ွိ၊ စနစ္တက်၊ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ျဖင့္ မိမိတို႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္မ်ားတို႔အား ျမႇင့္တင္ကာ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ အေရးႀကီးလွသည္။


"ကိုယ့္ကိုကိုယ္ခ်စ္ရင္ အမိႈက္ကို စနစ္တက်ပစ္ပါ။"
"တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္ရင္ အမိႈက္ကို စနစ္တက်ပစ္ပါ။"
"ဆင္းရဲတြင္းကလြတ္ကင္းခ်င္ရင္ အမိႈက္ကို စနစ္တက်ပစ္ပါ"

ေက်ာ္သူ

သူ႕ ကို တန္ျပန္ အာဏာသိမ္းမွာ ေၾကာက္တဲ့ ဦးသန္းေရႊ ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ ကို ျဖဳတ္ၿပီး တဲ့ ေနာက္ သူ သြားေရာက္ခဲ့ တဲ့ အႏၵိယခရီးစဥ္ မွာ ရွိသမ်ွ တိုင္းမႈးေတြ နဲ႕ ထိပ္တန္းစစ္ ေခါင္းေဆာင္ ေတြ ရဲ႕ မိန္းမ ေတြ ကို ျပန္ေပး ဆြဲသလိုုေယာက်ာၤးေတြ မပါပဲ အႏၵိယ ကိုေခၚသြား ခဲ့တယ္ ။ အာဏာ နဲ႔ပတ္သပ္လာရင္ အဲဒီ လို စ႐ိုက္ က် တဲ့ ဦးသန္းေရႊ ဟာ သူ မက္မက္ ေမာေမာ ရွိ ခဲ့ တဲ့ အႂကြင္း မဲ့ အာဏာ ကို ဘယ္သူုကိုုမွ မေပး ပဲ အေျခခံ ဥပေဒ ဆို တဲ့ စာအုတ္ႀကီး ထဲ ထည့္ ဖြက္ထား ၿပီး အခုခ်ိန္မွာ တပည့္တပန္း ေတြ ကို ေဂါင္သူႀကီး လုပ္ခိုင္းၿပီး ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ နဲ႕ အာဏာ လိပ္ဥ ဖြက္တမ္း ကစား ခိုင္းထားတာပါ ။

တကယ္ေတာ့ အဲဒီိ ဦးသန္းေရႊ လက္ ထဲက မေန႔တေန႔ က အထိ သူ ကိုင္သံုး ခဲ့ တဲ့ အာဏာ ဟာ အခု ဦးသိန္းစိန္ ဆီ မွာ လည္း မရွိဘူး။ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လွိဳင္ ဆီမွာလည္း မဟုတ္ဘူး ။ သူ တို႔ ႏွစ္ေယာက္ လံုး ဟာ သူတို႔ လက္ထဲ မွာ အာဏာရွိခ်င္ ေယာင္ ေဆာင္ၿပီး အေနာက္ က လိုက္ေနတဲ့ အတိုက္အခံ ကို အေယာင္ျပ ေရွ႕က ေျပးၿပီး အာရံု လႊဲ ဖို႕ လုပ္ထား တဲ့ player ေတြပါပဲ ။ အခ်ိန္တန္ ရင္ သူ တို႕ ကို လည္း လူစား လဲ ၿပီး ကြင္းထဲ ကထုတ္လိုက္ မွာ ပါ ။

ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ေခြး႐ူး လုပ္တန္း ကစား ေနၾကတာ ကို ရပ္တန္႔ လိုက္ဖို႔ အဓိက ကေတာ့ အေျခခံ ဥပေဒ ကို Format ႐ိုက္လိုက္ ဖို႔ လိုပါတယ္ ။ ဒါမွ အထဲ မွာရွိ ေနတဲ့ Virus ၊ဦးသန္းေရႊ ရဲ႕ ဝိဉာဥ္ ကို သတ္ လို႔ရမွာ ပါ။ ဒီေနရာ မွာ ႏိုင္ငံေရး အရ ေျပာရ ဆိုရ ၊ အေရးဆိုရ တာေတြ ရွိေပမယ့္ ဦးသိန္းစိန္ နဲ႔ေရာ အထူးသျဖင့္ ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လွိဳင္ နဲ႔ ပါ ရန္ျဖစ္ လိုက္ လို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ၈၈ မွာ ဦးေနဝင္း ကို ဇယားျဖတ္ၿပီးအာဏာရွင္ စနစ္ ကို သင္းကြပ္ ႏိုင္ျခင္း မရွိ ခဲ့ တာ ဟာ စစ္တပ္ နဲ႔ ျပည္သူူ မေပါင္းစည္း ႏိုင္ခဲ့ လို႔ပါပဲ ။ စစ္တပ္ နဲ႔ ျပည္သူ ေပါင္းစည္း သြား ျခင္း ဟာ အာဏာရွင္ အတြက္ အိမ္မက္ဆိုး ပါပဲ ။ ဒါေၾကာင့္ အေျခခံ ဥပေဒ ကို ထိ ဖို႔ႀကိဳးစား တာနဲ႔ စစ္တပ္ နဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ ေအာင္ စစ္တပ္ ကို ေရွ႕ မွာ မိုင္းကြင္း ဆင္သလို ဆင္ထားတာပါ ။ online မွာ ဆိုရင္လည္း စစ္တပ္ နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ လိုလား သူေတြ ၾကား မွာ အျပန္အလွန္ ရန္မီး ပြါး ေအာင္ ဟိုဖက္ဒီ ဖက္ပံုစံ အသြင္ယူ အေကာင့္ အတု မ်ား နဲ႔ အျပန္ အလွန္တိုက္ခိုက္ မႈေတြ အစပ်ိဳး ဖန္တီး ၿပီး အမွန္တကယ္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု မ်ား နဲ႔ စစ္တပ္ နဲ႔ ၾကား မွာ အပုပ္ခ် တိုက္ခိုက္ၾက ရင္း ရန္သူ သဖြယ္ ရွဳျမင္ လာေအာင္ ၊ ညီၫြတ္ေရး မတည္ေဆာက္ ႏိုင္ေအာင္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဒါေၾကာင့္ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဟာ စစ္တပ္ အတြက္ေရာ တိုင္းျပည္ အတြက္ ပါ အႏၲရယ္ ရွိ သေရာင္ ၊ NLD အာဏာ ရေရး အတြက္ ပါတီိတခု ၏ အက်ိဳးစီးပြါး သက္သက္ျဖစ္ေစ သေရာင္ ဝါဒ ျဖန္႔ေနမႈ မ်ား အား ေအာင္ျမင္ေအာင္ ျပည္သူ ဆႏၵအား နဲ႔ ဝိုင္းဝန္း ဖယ္ရွား ၿပီး တပ္ နဲ႔ ေပါင္းစည္း ညီၫြတ္ ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းၾက ၿပီး အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာပါ။

ကၽြန္ေတာ္ တို႔ အားလံုး အခုအခ်ိန္ မွာ ပုဂၢိဳလ္စြဲ ၊ပါတီစြဲ ၊ အာဃာဒ ၊ မာန္မာန ေတြ မပါ ပဲ က်ိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေရွးရႈ႕ၾကရ မွာ ကေတာ့ ပဥၥၥလက္ ေတြ မပါ ပဲ စိတ္ရွင္းရွင္း နဲ႔ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ေရးဆြဲထား တဲ့ အေျခခံ ဥပေဒ တရပ္ ေပၚေပါက္လာေရး နဲ႔ အမွန္တကယ္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမ်ွတ တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေတြ က်င္းပ ၿပီး ျပည္သူ႕ အစိုးရ တရပ္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ ေရး ဟူေသာ တိုင္းျပည္ ရဲ႕ အနာဂါတ္ ကို အမွန္တကယ္ လွပေစ ႏိုင္တဲ့ ရည္ရြယ္ရာ ပန္းတိုင္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ။
Thiha Thwe

The serpentine Shweli River can be seen north of Namhkam where the Burma-China border (yellow line) cuts through the town. Shan farmers north of this line say they want to remain in Burma and have farmed this land for generations. (Google Earth)
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၉၆၉ ေတြ၊ မဘသေတြ တစခန္းထလာၿပီဆိုရင္ မ်က္ခံုးလႈပ္စရာ တစ္ခုခုေတာ့ ျဖစ္ၿပီ ဆိုတာ ျမဲျမဲ မွတ္ၾကပါ။ ဟိုတခါ မိတၳီလာမွာ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနခ်ိန္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ဂက္စ္ပိုက္လိုင္းႀကီး ဖြင့္လိုက္တာ တစ္ျပည္လံုးမွာ သိလိုက္တဲ့လူေတာင္ ခပ္ရွားရွား။ အဲဒီလို ကစားသြားတာ ဘယ္ေလာက္ ပိုင္သလဲ။

ခုလည္းပဲ ၾကည့္ပါ။ အူရဒူး ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္တည္းပဲ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ နယ္နိမိတ္ မိုင္ဝက္ေလာက္ တရုတ္လက္ကို ပါသြားျပန္ၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြကို မဲမဲျမင္ရာ ေဟာင္ဖို႔ မဘသေတြက အူရဒူးကို ႐ႉးတိုက္ေပးေနခ်ိန္မွာ ကိုယ့္နယ္ေျမေတြ တ႐ုတ္က အသာေလး သိမ္းပိုက္လိုက္တာပါပဲ။
https://www.dvb.no/news/border-demarcations-leave-shan-farmers-on-chinese-soil-burma-myanmar/41331
နမ္းခမ္းၿမိဳ႕နယ္က ဆယ္ခံု၊ ခံုသာနဲ႔ ဘန္ေနာင္းေက်း႐ြာေတြက နယ္ေျမ မိုင္ဝက္ေလာက္ တ႐ုတ္လက္ကို ပါသြားၿပီး နယ္နိမိတ္ မွတ္တိုင္ေတြ စိုက္လိုက္လို႔ ရွမ္းလယ္သမားေတြ ေနရင္းထိုင္ရင္း တ႐ုတ္နယ္ထဲ ေရာက္သြားသတဲ့။ လယ္ေျမ ဧက ၂၀၀ ေလာက္ တ႐ုတ္ဆီ ပါသြားလို႔ ရွမ္းေတာင္သူလယ္သမားေတြက ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ မခြဲမခြာ ေနရဖို႔အေရး သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ဆီ စာေပးပို႔ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ကိုယ့္ေျမကို တစ္လက္မမွ အက်ဴးေက်ာ္မခံ ဆိုတဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႀကီးကို က်ည္ဆံတစ္ေတာင့္ေတာင္ မျဖံဳးဘဲ တ႐ုတ္က ေဆာ္သြားတာေလ။ အဲဒီ တပ္မေတာ္ကလည္း ကိုယ့္တိုင္းရင္းသားေတြအေပၚသာ လက္သံေျပာင္ေျပာင္နဲ႔ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္ကြပ္ရဲတာပါ။ သူမ်ားႏိုင္ငံနဲ႔မ်ားဆိုရင္ တ႐ုတ္မဆိုထားနဲ႔၊ ဘဂၤလားျဖစ္ျဖစ္ ထိုင္းျဖစ္ျဖစ္ အၿမီးကို ကုပ္ေနတာပဲ။ ဒို႔ေျမႀကီးကို ကာကြယ္ဖို႔ထက္ ဒို႔အေဖႀကီးကို ကာကြယ္ဖို႔ အဓိကမဟုတ္လား။

ျပည္သူလူထုမွာလည္း ကိုယ့္ဆီက သယံဇာတေတြ၊ ပိုင္နက္နယ္ေျမေတြ တ႐ုတ္လက္ထဲ တတိတိ ပါေနတာ သတိမထားဘဲ တစ္ဆိတ္ရွိ မူစလင္ကုလား ဆန္႔က်င္ေရးမိႈင္းေတြပဲ မိေနၾကရင္ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ေပ်ာက္မွာ အမွန္ပဲ။ ျပည္သူလူထုကိုယ္တိုင္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ေသြးထိုးတာမွန္သမွ် အသိစိတ္ဓာတ္ရွိရွိ ဆန္႔က်င္မွ ျဖစ္မယ္ဆိုတာ ျမဲျမဲ မွတ္ၾကပါလို႔ပဲ ေျပာလိုက္ခ်င္ေတာ့တယ္။
Ref..Min Myat Maung

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖဲြ႕အစည္း)တို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ေသာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လူထုေဟာေျပာပဲြကို ယေန႔
ဇြန္လ ၉ ရက္၊ နံနက္ ၉ း ၀၀ နာရီက မေကြးတိုင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕၊ ေအးေစတီ
ေက်ာင္း၀န္း အတြင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူထု ပရိသတ္ ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ ဗဟိုဥပေဒ အေထာက္
အကူျပဳ အဖဲြ႔၀င္၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သိန္းက ၂၀၀၈
ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ၈၈
မ်ဳိးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖဲြ႕အစည္း)မွ ကိုေဌးၾကြယ္ႏွင့္ မေကြးတိုင္း၊ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ
ေအာင္မိုးညိဳ တို႔က ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး
အတြက္ ေဟာေျပာသြားခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ မေကြးတိုင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ က ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ဆႏၵ
ေဖာ္ထုတ္ လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္း ကိစၥကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး အခမ္းအနားကို နံနက္ ၁၁ း ၃၅ နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ရုတ္သိမ္း
ခဲ့ၾကသည္။

အေစာပိုင္းေန႔မ်ားက အခမ္းအနားကို တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း၊ ဟန္႔တားျခင္း၊ ဖိအားေပးျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အခမ္း
အနားကိုမႈ တစ္စံုတစ္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းမ်ဳိး မေတြ႕ခဲ့ရေပ။ ယခင္ရက္မ်ားက တားဆီး၊ ဟန္႔တား၊ ဖိအားေပးခံရမႈမ်ား အၾကားမွပင္
ယေန႔ အခမ္းအနားကို မေကြးၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ ေဒသခံ ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ၾကျခင္းေႀကာင္းသတင္း
ရရိွပါသည္။

သတင္းဓါတ္ပုံ-The 88 Generation Peace and Open Society


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ (ေမ ၁၀) မအူပင္မိန္႔ခြန္း၊ (ေမ၁၇) ဗုိလ္စိန္မွန္ကြင္း မိန္႔ခြန္း၊ (ေမ ၁၈) ေအာင္ပင္လယ္ ကြင္း မိန္႔ခြန္း ၃ ခုနဲ႔ အမိ်ဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ “၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္အႀကံျပဳစာတမ္း” (ဒီခ်ဳပ္က  ျပင္ဆင္ပယ္ဖ်က္လိုတဲ့ ပုဒ္မ ၁၆၈ ခု) ဆုိတာတုိ႔ကို အတူတြဲၿပီး ဖတ္ရႈေလ့လာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ အဆိုပါ မိန္႔ခြန္း ၃ ခုကို ဖတ္ၾကည့္တဲ့အခါ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” အေပၚ ရွင္းလင္း ျပတ္သားစြာေဝဖန္ဆန္းစစ္ျပထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ထိုအခ်က္မ်ား ျမင္သာေအာင္ အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါရေစ။
သိကၡာမဲ့တဲ့ ဥပေဒ၊ ကတိမတည္မႈအေပၚအေျခခံထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒ

- အဲဒီတုန္းက စစ္အစိုးရ (နဝတ) က စိတ္ႀကိဳက္ေရြးထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကပဲ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲခဲ့တာပါ၊ အဲဒီေတာ့ ဒီဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟာ အင္မတန္မွ သိကၡာမဲ့တဲ့ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။

- ျပည္သူလူထုကိုေပးထားတဲ့ ကတိကဝတ္ေတြ ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီးေတာ့ ဆြဲခဲ့တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖစ္ပါတယ္ ဆုိတာ ေျပာခ်င္ပါတယ္၊
- ကတိမတည္မႈအေပၚမွာ အေျခခံထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဘယ္လို ကြၽန္မတို႔ယံုၾကည္ႏုိင္မွာလဲ၊
- အစကတည္းက ကတိမတည္ခ်င္လို႔၊ ေျပာထားတဲ့စကားကိုဖ်က္ခ်င္လုိ႔ ဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ၊
- ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳကတည္းက ကြၽန္မတို႔ ကန္႔ကြက္ခဲ့တယ္၊ အတည္မျပဳခင္ကတည္းက ဒီဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ကန္႔ကြက္ခဲ့တယ္၊ တရားဝင္ကန္႔ကြက္ခဲ့တယ္၊
- ဒီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ေတာ့ ကြၽန္မတို႔ႏုိင္ငံနဲ႔ အနာဂတ္ဟာ ေကာင္းႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူးဆုိတာ ကြၽန္မတို႔သိထားလုိ႔ အစဥ္တစုိက္ ကန႔္ ကြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္၊
- ၂၀၀၈ မွာ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မတည္ျပဳခဲ့တဲ့ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို လည္း ကြၽန္မတို႔ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္၊ ကြၽန္မတို႔ အသိ အမွတ္မျပဳခဲ့ပါဘူး၊
- အဲဒီတုန္းက ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ျပည္သူလူထုကေနၿပီးေတာ့ သေဘာတူခဲ့တယ္လို႔ ေျပာတဲ့သူေတြကိုေတာ့ ေျပာရက္ လိုက္တာပဲလုိ႔ ကြၽန္မေျပာခ်င္ပါတယ္၊
- ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္း စံထားေတြနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ —-၊  တန္းတူညီမွ်မႈမရွိေအာင္ေရးဆြဲထားတဲ့ —-  ၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၊ အစုအဖြဲ႔တစ္ခုကို အထူးအခြင့္အေရးေပးထားတဲ့  —–၊
-  မသင့္ေတာ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္မွာေနရတာ ရာသီဥတုထက္ပုိၿပီးျပင္းထန္တယ္လို႔ ကြၽန္မသတိေပးခ်င္ တယ္၊
- မွန္ကန္တဲ့ဥပေဒရဲ႕ အရိပ္အာဝါသ မရွိရင္ေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔ဟာ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ တႏွစ္၊ ႏွစ္ ႏွစ္မဟုတ္ဘူး၊ ဆယ္ႏွစ္ အတြင္းလည္း ဆက္ၿပီးေတာ့ပင္ပန္းေနရပါမယ္၊
- ကြၽန္မတုိ႔ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာဆုိရင္ တန္းတူညီမႈမရွိတဲ့ ပုဒ္မေတြ အမ်ားႀကီးပါေနပါတယ္၊ ဒီလိုတန္းတူညီမွ်မႈ မရွိသေရြ႕ေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

- အခု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာဆုိရင္ ကြၽန္မတို႔သာမန္ အရပ္သားျပည္သူေတြနဲ႔တပ္မေတာ္သားမ်ားၾကားမွာ ခြဲျခားထားတဲ့ တန္းတူ ညီမွ်မႈမရွိတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖစ္ေနပါတယ္၊

ထိုအခ်က္မ်ားကို သိပါ၊ ျမင္ပါ၊ နားလည္ပါလ်က္နဲ႔ အသိအမွတ္မျပဳ၊ အစဥ္တစုိက္ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါလ်က္နဲ႔ (ထိုအခ်က္မ်ား ကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး) “ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ မဟာမိတ္မ်ား၏ဆႏၵၵ”၊  “က်မရဲ႕လစ္ဟင္းခ်က္” ဆုိတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါမယ္ဆုိတဲ့ က်မ္းက်ိန္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲ ဝင္သြားတဲ့အခ်က္ကိုေတာ့ျဖင့္  “ ဝင္သြားရက္လိုက္တာပဲ” လုိ႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ေျပာပါရေစ။ အဲဒီတုန္းက အျခားနည္းလမ္းေတြမရွိေတာ့လုိ႔လား၊ ဘာေၾကာင့္လဲ။
ဒီလိုလည္းေျပာပါေသးတယ္။ အနည္းငယ္ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါေစဦး။


- ကြၽန္မတုိ႔ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ လႈပ္ရွားခဲ့တာဆုိရင္ အႏွစ္သံုးဆယ္နီးပါးရွိသြားပါၿပီ၊ ဒီအႏွစ္သံုးဆယ္နီးပါးမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ကြၽန္မတို႔ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရပါတယ္၊ အဲဒီေတာ့ ဒီမိုကေရစီရၿပီလားဆုိရင္ေတာ့ မရေသးဘူးလုိ႔ပဲ ကြၽန္မတို႔ေျပာရ မွာပါပဲ၊
- အခုလည္း ဒီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို သြားေနပါတယ္ဆိုတာဟာ တကယ္ေတာ့ ျပည္သူ ကို မုသားစကားေျပာတာပဲလို႔ ကြၽန္မယံုၾကည္ပါတယ္။

“ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းသြားေနပါတယ္” လုိ႔ေျပာေနသူေတြထဲမွာ  သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႀကီး သူရဦးေရႊ မန္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္တို႔ အပါအဝင္ ႀကံ့ဖြ႔ံအစိုးရ၊ ႀကံ့ဖြံ႔ ပါတီထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားပါဝင္ေနပါတယ္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ဒီလို “မုသားစကား” ေတြေျပာေနၾကသူေတြကို “သမၼတႀကီးကို က်မယံုတယ္/ နာယကႀကီးကေတာ့ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္ မတ္ပါပဲ” လုိ႔ မွတ္ခ်က္စကားေတြ ေျပာေနတာကိုျဖင့္လည္း က်ေနာ့္နားကို က်ေနာ္ မယံုႏုိင္ေအာင္ပဲျဖစ္ရပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္အႀကံျပဳစာတမ္း (ဒီခ်ဳပ္က  ျပင္ဆင္ပယ္ဖ်က္လိုတဲ့ ပုဒ္မ ၁၆၈ ခု)
ဒီစာတမ္းရဲ႕နိဒါန္းမွာ အခုလိုေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။

“အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို ျပည္နယ္တုိင္း ေဒသႀကီးမ်ား၊ ခရိုင္ေပါင္း (၆၀) ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၂၆၇) ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ရယူခဲ့ရာ ၊ ပ်မ္းမွ် (၉၇) ရာခုိင္ႏႈန္းက ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲလို ေၾကာင္း ဆႏၵျပဳၾကပါသည္။”

ဒီအခ်က္က (နအဖ) စစ္အစုိးရရဲ႕ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ကို (၉၂ ဒသမ ၄၈) ရာခုိင္ႏႈန္းကေထာက္ခံတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကို (မိန္႔ခြန္းေတြထဲမွာ စိန္ေခၚခ်က္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပါဝင္ေနတာမို႔ ) စိန္ေခၚလိုက္တာလို႔ျမင္မိပါတယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို အခန္း (၁) အခန္းမွ အခန္း (၁၅)အထိ ဒီခ်ဳပ္က ျပင္ဆင္လိုသည့္အခ်က္မ်ားအား အခန္းစဥ္ႏွင့္ ပုဒ္မအလိုက္ “ျပင္ဆင္ရန္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္၊ ျဖည့္စြက္ရန္” အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို က်ိဳးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္တကြ စနစ္တက်တင္ျပထား တာကိုေတြ႔ရွိရ ပါတယ္။
အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။

- အခန္း (၁) ပုဒ္မ ၆ (ဃ) မွ “၍ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ” ဟူေသာစာသားကိုျဖဳတ္ပယ္သင့္ပါသည္၊ က်ိဳးေၾကာင္းေဖာ္ျပ ခ်က္၌ (ဒီမုိကေရစီကို ဝိၿဂိဳလ္ျပဳရန္ မလိုပါ)
- ပုဒ္မ ၆ (စ) ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္ကပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးတုိ႔ကို အစဥ္တစ္စုိက္ဦး တည္သည္၊ (ပယ္ဖ်က္သင့္ပါသည္) က်ိဳးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္၌ ( ပုဒ္မ ၄ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ပါသည္၊ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးကို အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကအစဥ္တစ္စုိက္ဦးေဆာင္သည္ဆိုသည္ မွာ မျဖစ္သင့္ပါ)

- ပုဒ္မ ၈ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္သည္ (ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္) က်ိဳးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္၌ (ဖက္ဒရယ္ ျပည္ ေထာင္စုပံုစံ ရွင္းလင္းထင္ရွားေစရန္ျဖစ္ပါသည္၊ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဟု မူလျပဌာန္းခ်က္တြင္ တိက်စြာ ေဖာ္ျပႏုိင္မႈမရွိပါ)
- ပုဒ္မ ၁၄ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအျဖစ္ဤဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရသတ္မွတ္သည့္ဦးေရအတိုင္းတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္း တင္သြင္းသည့္ တပ္မေတာ္ သားမ်ား ပါဝင္သည္။ (ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္) က်ိဳးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္၌ (ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊ အေထြေထြသဟဇာတျဖစ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းၿပီး တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျပင္ဆင္သြားရန္ျဖစ္ပါသည္)

ဒုတိယသမၼတ တစ္ဦးသာထားရွိေရး၊ ပုဒ္မ၅၉(စ) ပယ္ဖ်က္ေရး၊ သမၼတရာထူးတစ္ႀကိမ္သာထမ္းေဆာင္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ျပည္နယ္ ပူးတြဲဥပေဒျပဳေရး (concurrent list) သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး၊ ကာလံုတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဒုတိယ ဥကၠ႒တို႔ကို  ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းေရး၊ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးေရးတြင္ “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္” ဆိုသည့္စကား ရပ္ ကို ထည့္သြင္းေရး၊ “ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ခန္႔အပ္ခံရေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား” သည္ အၿငိမ္းစားယူေရး ၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တစ္ခုတည္းကိုသာလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆံုးတရားရံုး အျဖစ္ထားရွိေရး၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး၏ သံုးပံု ႏွစ္ပံုကျပင္ဆင္ရန္သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ကျပင္ဆင္ရန္ သေဘာ တူ လက္ခံၿပီး ေနာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲအထေျမာက္ပါက ဆႏၵမဲေပးသူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္ ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္”ဟူ၍ျပင္ ဆင္ရန္၊ ပုဒ္မ ၄၂၁(ခ) ကာခ်ဳပ္ႏွင့္ကာလံု၏ (အခန္ ၁၁ အေရးေပၚကာလ)တာဝန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၏ အတည္ျပဳခ်က္ရ ယူရမည္” စသျဖင့္ အခန္းစဥ္အလိုက္၊ ပုဒ္မအလိုက္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရမည္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

က်ေနာ့္အေနျဖင့္  “ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ေရးထိုးလႈပ္ရွားမႈ” ကိုမူ  ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ထိထိမိမိေဝဖန္ဆန္း စစ္ျပသေနၾကျခင္း၊ ျပည္သူအမ်ားက စိတ္ဝင္တစားပါဝင္မႈရွိေနျခင္းဆုိသည့္ အခ်က္၂ ခ်က္အေပၚမူတည္၍ မလြဲမေသြ ျဖတ္သန္း ၾကရမည့္ အဆင့္တစ္ခု အျဖစ္ၾကည့္ျမင္သေဘာထားကာ  ႏွစ္ေထာင္းအားရျဖစ္မိပါတယ္။ အားေပးပါတယ္။

မ်က္ႏွာပူၿပီးအားနာရမယ့္ စကားျဖစ္ေသာ္လည္း မ်က္ႏွာအပူခံၿပီးအားနာနာနဲ႔က်ေနာ္ေျပာပါ့မယ္။

ဤစကားသည္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရေခတ္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ လက္ရွိႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရက ကေပးအပ္ခဲ့တဲ့ လက္ေတြ႔ဘဝကလာေသာ မယံုၾကည္ႏုိင္မႈ သံသယ မ်ား၌ ျမစ္ဖ်ားခံပါတယ္။ က်ေနာ့္အေနျဖင့္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရ၏ အေမြစားအေမြခံျဖစ္ေသာႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ၊ ႀကံ့ဖြံ႔လြတ္ေတာ္၊ စစ္တပ္တို႔အေပၚႀကီးစြာေသာသံသယရိွပါတယ္။ ယံုၾကည္မႈအလ်ဥ္းမရွိပါ။ ျပည္သူအမ်ားလက္္မွတ္ေရးထိုးဆႏၵျပဳၾကေသာ ပုဒ္၄၃၆ ျပင္ ဆင္ေရးကို သူတုိ႔ အသာတၾကည္/ အညြတ္အႏူးလက္ခံလာလိမ့္မယ္လုိ႔လည္း က်ေနာ္ မယံုေရးခ်မယံုပါ။

“ပုဒ္၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ” အေပၚ သူတို႔ လက္ေတြ႔တုန္႔ျပန္ေနေသာ နည္းမ်ိဳးစံုလုပ္ရပ္မ်ားက က်ေနာ္ဘာေၾကာင့္ မယံု ၾကည္ရသလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အထင္အရွား သက္ေသခံေနပါတယ္။ ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ဒီစကား” တြင္ “ယခု (၄၃၆) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလႈပ္ရွားမႈကို ျပည္သူေတြ မေထာက္ခံေအာင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသံုးလာတာေတြ႔ေနရပါ တယ္၊အတိတ္မွာထားခဲ့ပါၿပီဆိုတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တုန္းက သံုးခဲ့တဲ့နည္းမ်ိဳးေတြပါပဲ” လုိ႔ မွန္ကန္တိက်စြာ ေထာက္ျပထားပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္၍တင္ျပရလွ်င္ ဒီခ်ဳပ္က  ျပင္ဆင္ပယ္ဖ်က္လိုတဲ့ ပုဒ္မ ၁၆၈ ခုဟာ အဆိုျပဳညွိႏႈိင္းလိုတဲ့သေဘာ၊ ကမ္းလွမ္းခ်က္ သေဘာ၊ အေပးအယူျပဳလုပ္လိုသည့္ သေဘာထားမ်ားကိုေပ်ာ့ေျပာင္းစြာ အစပ်ိဳးေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ိဳးသာျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔ဘက္မွ အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းမႈမွန္သမွ်ဟာ တစ္ဖက္လိုက္ေလ်ာမႈမျပဳသမွ် အေကာင္အထည္ျဖစ္မလာႏုိင္ ပါ။ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရေခတ္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ဒီခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္အလီလီ ေတာင္းဆိုခဲ့ဖူးပါတယ္။ ယေန႔အထိ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးျဖစ္ေပၚ မလာခဲ့ပါဘူး။ ျဖစ္ေပၚခဲ့သမွ်ေသာ “ေတြ႔ဆံုမႈ” ဆုိတာေတြကလည္း အိမ္ခ်ဳပ္ခ်ခံထားရသူနဲ႔ အိမ္ခ်ဳပ္ခ်ထားသူေတြရဲ႕ေတြ႔ဆံုမႈ၊ တနည္းအားျဖင့္ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ခံထားရသူနဲ႔ခ်ဳပ္ခ်ယ္သူမ်ားရဲ႕ေတြ႔ဆံုမႈမ်ိဳးသာ ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္တြင္းနဲ႔ႏုိင္ငံတကာကိုလွည့္စားဖုိ႔နဲ႔ ၄င္းတို႔ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပဖိအားေတြေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္သာ အဓိကျဖစ္ ခဲ့ပါတယ္။ “စိမ္းလဲ့ကန္သာေတြ႔ဆံုမႈ” ဆိုတာလည္း ဒီလုိပါပဲ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ခံထားရသူနဲ႔ခ်ဳပ္ခ်ယ္သူမ်ားရဲ႕ ဆက္သားေတြ႔ဆံုၿပီး အလႅာပ၊ သလႅာပ စကားေျပာရျခင္းမ်ိဳးသာျဖစ္ပါတယ္။

ႀကံ့ဖြံ႔သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ေတြ႔ဆံုတယ္ဆိုတာကလည္း ဓါတ္ပံုတစ္ပုံအတူရုိက္ခဲ့ၾကတာသာအဖတ္တင္ခဲ့ၿပီး၊ ဘာမွ်ေရေရ ရာရာမရွိခဲ့ဖူးဆုိတာေတာ့ ဒီေန႔ျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့ အခ်က္ေတြကသက္ေသပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ “အေျခခံဥေဒျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေဆာင္ရြက္ရမယ္” လုိ႔အစုိးရဘက္္နဲ႔ အတိုက္အခံဘက္က ေျပာ ေနတာထဲမွာ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လိုလြဲေနသလဲဆုိတဲ့ (RFA)က ေမးတာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျပန္ေျဖတဲ့စကားလိုပါပဲ။  “အစိုးရ က တကယ္မျပင္ခ်င္ဘူး၊ အစ္မတို႔ကတကယ္ျပင္ခ်င္တယ္”။


ညြန္း
<p>-    ဒီလိႈင္းစာေစာင္ အတြဲ (၃)၊ အမွတ္ (၁၉)</p><p>-    ဒီလိႈင္းစာေစာင္ အတြဲ (၃)၊ အမွတ္ (၂၀)</p><p>-    ဒီလိႈင္းစာေစာင္ အတြဲ (၃)၊ အမွတ္ (၂၁)</p>-    ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္အႀကံျပဳစာတမ္း

အခု မဘသ အဖဲြ႕ တစ္ခ်ိဳ႕၊ သံဃာနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ခ်ိဳ႕ဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား၊ တုိင္းျပည္ အက်ိဳးစီးပြား တစ္စက္ကေလးမွ လွည့္မၾကည့္ပဲ အမုန္းတရားေတြ ေဟာေျပာေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီထက္ ပိုအေရးၾကီးတာ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဘာသာေရးဆန္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မွဳေတြနဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ပါ။ ျပသနာ အားလံုးရဲ႕ အဓိက လက္သည္ တရားခံဟာ အမုန္းတရားျဖစ္ပါတယ္။ အမုန္းတရား ျဖန္႔ျဖဴးသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ၾကသူေတြဟာ ဒုတိယ တရားခံေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
စည္သူေအာင္ျမင့္
မဇၥ်ိမ သတင္းစာ၊ ၉-၆-၁၄။

ျပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္း ဒဂံုအေရွ႕ျမိဳ႕နယ္ အေနာ္ရထာလမ္းက “မေကြးပရိယတၱိ စာသင္တိုက္” မွာ ooredoo Sim card & Handset (ေအာ္ရီဒူး ဖုန္းနဲ႔ ပါတ္သက္သည့္ ပစၥည္းမ်ား) မသံုးစဲြေရး ရွင္းလင္း အသိပညာေပး ေဟာေျပာပဲြ တစ္ခု က်င္းပပါတယ္။ ပဲြမွာ ေဟာေျပာသူေတြကေတာ့ မေကြးေက်ာင္းတိုက္က ဆရာေတာ္ ဦးပါေမာကၡ၊ မဘသ အဖဲြ႕ရဲ႕ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ လိုက္လံ ေဟာေျပာေနတဲ့ ဓမၼစကၠ ဦးေမာင္ေမာင္နဲ႔ ေရွ႕ေနၾကီး ဦးေအးပိုင္ တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ ဘာေတြ ေဟာေျပာခဲ့ၾကသလဲ၊ အဲဒီ ေျပာၾကားခ်က္ေတြဟာ ဘာအဓိပၸါယ္လဲ၊ ျပည္သူနဲ႔ တုိင္းျပည္အတြက္ ဘယ္လို ရိုက္ခတ္မွဳ ရွိလာႏုိင္မလဲ ဆိုတာ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားပါ့မယ္။

ေဟာေျပာပဲြ ေခါင္းစဥ္မွာ ဆိုထားတဲ့အတုိင္းပါပဲ။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ရထားျပီး လုပ္ငန္းေတြ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ စတင္ေနတဲ့ ကာတာ အေျခစိုက္ ေအာ္ရီဒူး ကုမၸဏီ ဆန္႔က်င္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ကုမၸဏီက ထုတ္တဲ့ ဆင္းကဒ္ကို မသံုးစဲြဖို႔၊ အျခား ပစၥည္းေတြကို မသံုးစဲြဖို႔၊ ကုန္ကုန္ေျပာမယ္ဆိုရင္ ေအာ္ရီဒူး နံပါတ္နဲ႔ ကိုယ့္ဆီ ၀င္လာတဲ့ ဖုန္းေကာလ္ေတြကိုေတာင္ မကိုင္ဖို႔ ေဟာေျပာ လွံဳ႕ေဆာ္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အလားတူ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ခဲ့တာ လားရွိဳးအေျခစိုက္ ရွမ္းေျမာက္ မဘသ ပါ။ ေနာက္ေတာ့ မႏၱေလး ဘက္ကလည္း အလားတူ လွဳ႕ံေဆာ္မွဳ လုပ္မယ္လို႔ ေၾကျငာပါတယ္။ အခုေတာ့ ရန္ကုန္က ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ လုပ္တာပါ။

ဘာေတြ ေဟာေျပာၾကသလဲ၊ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါဦး။ မေကြးေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ ဦးပါေမာကၡက ေအာ္ရီဒူး ကုမၸဏီဟာ မူဆလင္ျဖစ္တယ္၊ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ျဖစ္တယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး ၀ါးျမိဳမွဳၾကံဳခဲ့ရတယ္၊ ဒီတိုင္းျပည္မွာ ဘာသာေရး အဓမၼ သိမ္းသြင္းမွဳေၾကာင့္ ေသနတ္တစ္ခ်က္မွ မေဖါက္ရပဲ အစၥလာမ္မစ္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္သြားမယ္ လို႔ မိန္႔ပါတယ္။ “သူတုိ႔စီးပြားေရးေကာင္း၊ အင္အားေကာင္းလာရင္ ႏိုင္ငံၾကီးဟာ အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သြားမွာ။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြ ေရာင္းတဲ႔ အုိရီဒူးဆင္းမ္ကတ္ဝယ္တဲ႔ လူေတြဟာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မရွိတဲ႔ ကုိ္ယ္႔လူမ်ိဳးကိုျပန္ဖ်က္တဲ႔ သူေတြျဖစ္တယ္။ အဲဒီဖုန္းကဒ္ ဝယ္ယူသုံးစြဲျခင္း အဲဒီဖုန္းလာရင္လည္း မကိုင္ၾကဖို႔၊ အဲဒီမွာလည္း လစာယူၿပီး အလုပ္သမားဝန္ထမ္း အျဖစ္နဲ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး မလုပ္ဖို႔တိုက္တြန္းပါတယ္။” လို႔ မိန္႔ပါတယ္။ ထပ္ျပီး ရွင္းျပဖို႔ေတာင္ မလိုတဲ့ မမွန္မကန္ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ အေၾကာင္းျပထားတဲ့ အမုန္းတရား ျဖန္႔ျဖဴးမွဳပါ။

အလားတူ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ပါမယ္လို႔ ဆိုတဲ့ မဘသ အဖဲြ႕ၾကီးရဲ႕ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေတြအေၾကာင္း လိုက္လံေဟာေျပာေနတဲ့ ေရွ႕ေန ၾကီး ဦးေအးပိုင္ကလည္း စစခ်င္းမွာကိုပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာကို ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္တာ မလုပ္ရင္ မဂၤလာပါ ဆိုျပီးေတာင္ ႏွဳတ္ဆက္ႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပဲ “ ဆလမ္မာေလးကြန္း” လို႔ ႏွဳတ္ဆက္ရတဲ့ အေျခအေန ေရာက္သြားလိမ့္မယ္ ဆိုျပီး အမုန္းတရားကို ေျပာင္ေျပာင္ပဲ ေျပာပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္သံုးသပ္ခ်က္အရ အခု မိုဘိုင္း ဆင္းကဒ္ ေရာင္းခ်မယ့္ Ooredoo ဖုန္းကုမၸဏီဟာ
သူနဲ႔ ဘာသာမတူဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ ပစၥည္းကို မသံုးသင့္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ပဲြမွာ အဲဒီ ဆရာေတာ္နဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ ေျပာခဲ့ဆိုခဲ့တာ ဒီေလာက္ မကပါဘူး။ အမုန္းတရားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းပဲ ေျပာဆုိခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဇတ္လမ္းကို ျပန္ေကာက္ရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု စုေပါင္းေနထိုင္၊ စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စု တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာတင္မက ဘာသာအမ်ိဳးမ်ိဳး ကိုးကြယ္ၾကပါတယ္။ ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တိုင္းမွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မည္သည့္ဘာသာကိုမဆို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ ဆိုျပီး ျပဌာန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလက္ရွိ မေကြးေက်ာင္းတိုက္မွာ ေဟာေျပာခဲ့သူေတြဟာ ျမန္မာျပည္ထဲမွာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ စုေပါင္းေနထိုင္၊ စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ ၾကတာကိုေရာ၊ ဘာသာေပါင္းစံုကို လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေနတဲ့ တည္ရွိမွဳကိုပါ ထိပါးေစာ္ကားရာ ေရာက္ေစပါတယ္။ ဒါက တစ္ခ်က္ပါ။

ေနာက္တစ္ခ်က္က မိုဘိုင္းဖုန္း ဇာတ္လမ္းပါ။ အရင္ စစ္အစိုးရဟာ တုိင္းျပည္ထဲမွာ ျပည္သူေတြကို မိုဘိုင္းဖုန္း မသံုးႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒုကၡေပးခဲ့တယ္ ဆိုတာ လူတိုင္းသိၾကပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြမွာ မိုဘိုင္းဖုန္း ဆင္းကဒ္ တစ္ခု က်ပ္ ၅၀၀၀ ေလာက္ေပးျပီး ၀ယ္သံုးလို႔ရႏုိင္ခ်ိန္ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ ဆင္းကဒ္တစ္ခု က်ပ္ေငြ သိန္း ၄၀၊ ၅၀ အထိ ေစ်းေပါက္ခဲ့ပါဘူးတယ္။ ဒီလို ခက္ခဲေအာင္လုပ္၊ ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေအာင္ လုပ္ျပီးမွ အာဏာပိုင္ေတြဟာ အဲဒီ အေပၚကေန ကိုယ္က်ိဳးရွာၾကပါတယ္။ မိုဘိုင္းဖုန္း ဆင္းကဒ္ေတြကို ႏုိင္ငံေရးမွာ လာဘ္ထိုးဖို႔ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ ျပည္သူေတြ အဲလို ဒုကၡေရာက္ေနတုန္းက မေကြးေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္၊ ဓမၼစကၠဦးေမာင္ေမာင္နဲ႔ ေရွ႕ေနၾကီး ဦးေအးပိုင္တို႔ ျပည္သူေတြအတြက္ ဘာေတြမ်ား ေတာင္းဆိုခဲ့ဖူးသလဲ ေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အဲဒီေလာက္ ေအာက္က်ေနာက္က် ျဖစ္ေနမွဳကို ေျဖရွင္းမယ့္ အစီအစဥ္ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖုန္းမသံုးႏုိင္တဲ့ အေျခအေနကေန ျပည္သူတုိင္း ဖုန္းကိုင္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ရမယ္၊ အဲဒီကတဆင့္ ျပည္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီနဲ႔ တုိင္းျပည္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ရမယ္ ဆိုျပီး စနစ္တက် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီေတြ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာ့ တိုက္ၾကီး ၆ တိုက္လံုးက ဒိတ္ဒိတ္ၾကဲ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ ၉၀ ေက်ာ္ တင္ဒါ၀င္ျပိဳင္တဲ့ပဲြမွာ ေနာ္ေ၀ အေျခစိုက္ တယ္လီေနာ္နဲ႔ ကာတာ အေျခစိုက္ ေအာ္ရီဒူး တို႔ တင္ဒါေအာင္ျပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္း စတင္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု မဘသ အဖဲြ႕ တစ္ခ်ိဳ႕၊ သံဃာနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ခ်ိဳ႕ဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား၊ တုိင္းျပည္ အက်ိဳးစီးပြား တစ္စက္ကေလးမွ လွည့္မၾကည့္ပဲ အမုန္းတရားေတြ ေဟာေျပာေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီထက္ ပိုအေရးၾကီးတာ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဘာသာေရးဆန္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မွဳေတြနဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ပါ။ ျပသနာ အားလံုးရဲ႕ အဓိက လက္သည္ တရားခံဟာ အမုန္းတရားျဖစ္ပါတယ္။ အမုန္းတရား ျဖန္႔ျဖဴးသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ၾကသူေတြဟာ ဒုတိယ တရားခံေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မွာ ေနာက္ထပ္ မတည္မျငိမ္ေတြျဖစ္လာရင္၊ ျပည္သူ႕အက်ိဳးစီးပြား၊ တုိင္းျပည္အက်ိဳးစီးပြား ထိခိုက္နစ္နာမွဳေတြ ျဖစ္လာရင္ အမုန္းတရားျဖန္႔ျဖဴးေနၾကသူေတြမွာသာ လံုး၀ တာ၀န္ရွိမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။
စည္သူေအာင္ျမင့္။

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.