06/15/14

သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ ႀကီးဌာနေအာက္ရိွ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္၊ သိပၸံႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား တြင္ ပညာသင္ယူေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏုိင္ငံေရး ဆူပူလႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ ပါ၀င္ပါက ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ခံ ရမည္ဟု သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ ႀကီးဌာန၊ စက္မႈႏွင့္ သက္ေမြး ပညာဦးစီးဌာနက ဇြန္လ ၉ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

( သူေတာ္ၾကီး )

ဇြန္ ၁၅ ရက္ေန ထုတ္ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာျမန္မာ့အလင္းေၾကာ္ျငာ က႑စာမ်က္နွာ ၆ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းတုိက္၀င္စီးၿပီးလုိ.ခ်ိပ္ေတာင္ပိတ္ထားၿပီး၊ ဘုန္းႀကီးေတြလဲ လူ၀တ္လဲေထာင္ထဲေရာက္ေနခ်ိန္ မွ ေႀကာ္ၿငာက အခုမွပါလာတာေလ..

အမ်ားျပည္သူစိတ္ဝင္စားၾကရတဲ့ဒီကေန ့ထုတ္သတင္းစာေၾကာ္ျငာ
-----------------------------------------------------------------------------------
ပါသာသနာျပဳသင္တန္းသားမ်ားေခၚယူျခင္း
ေၾကာ္ျငာအားအမ်ားျပည္သူစိတ္ဝင္စားၾကတာေတြ ့ရ၏။

၂နွစ္ ၄နွစ္သာသနာျပဳသင္တန္းေလွ်ာက္လွြာသတ္မွတ္ပံုစံအားဇြန္၂၁ရက္ေန့ ေနာက္ဆံုးထားတင္ျပ
ရမည္ဟုပါရွိသည့္ယင္းသင္တန္းေၾကာ္ျငာ၌ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းမ်ားနွင့္
တကြ ပညာသင္ၾကားေရးေကာ္မတီ၏လိပ္စာသာမကဆရာေတာ္ဦးဥတၲရ၏
ဘြဲ႕အမည္နွင့္ဖုန္းနံပါတ္ပါ ပါရွိသည္။
PHYU PHYU

အာဏာရွင္ေခတ္က မ်က္စိပိတ္၊ နားပိတ္၊ ပါးစပ္ပိတ္ဟူေသာ ပိတ္သံုးပိတ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမႈ အားေျဖ ေလွ်ာ့ ေပးၾက ထိုေျဖေလွ်ာ့မႈ တံခါးအား ကိုင္ထားေသာ လက္သည္ ယခင္အာဏာပိုင္မ်ား၏ လက္၊ တံခါး အပိတ္ အဖြင့္မွာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ လက္တြင္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးေျဖေလွ်ာ့မႈ လမ္းစဥ္ျဖင့္ စတင္ေသာ ဒီမိုကေရစီသည္ အာမခံခ်က္မရွိေပ …
ပုဒ္မ၄၃၆ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ေရး ထိုးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏိုင္ငံအ၀န္းတက္ႂကြစြာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနၾကသည္ကို ျမင္ရသည္မွာ အားတက္ဖြယ္ရာ ေကာင္းလွေတာ့သည္။ ဤတြင္ တစ္ခုအေတြးမွားမိသည္။ အစိုးရပိုင္းေရာ၊ ကာ/ခ်ဳပ္ပါ အခိုင္အမာ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအား ျပည္သူ ၉၂ဒသမ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံခဲ့သည္ဟူ ေသာ အဆိုအား တစ္ပါတည္း ျပန္လည္စစ္တမ္းေကာက္ ယူႏိုင္လွ်င္ ေကာင္းေပစြဟု။
၄၃၆ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္အတူ ဇယားကြက္တစ္ခုထား၍ (ဥပမာ) ဇယားထည့္ရန္ ဥပမာ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ ထိုဇယားကြက္ေအာက္၌ ( √ ) ျခစ္ေပး လိုက္႐ုံပင္။
၂၀၀၈ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေထာက္ခံခဲ့သည္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္ မဲမေပးခဲ့ပါ
 -  -
ဇူလိုင္လ ၁၉ရက္အထိ က်င္းပျပဳ လုပ္မည္ဟူေသာ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးလက္ မွတ္ေရးထိုးပြဲ၌ ၄၃၆ျပင္ဆင္ရန္ လာေရာက္ လက္မွတ္ေရးထိုးသူ (ဥပမာ)၁၆သန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအားကန္႔ကြက္ခဲ့သူ၁၅သန္း ရွိခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္ ၉၂ဒသမ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံခဲ့သည္ဟူေသာ အဆိုသည္ ယံု တမ္းပံုျပင္သာျဖစ္၍၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခ ခံဥပေဒအား ေထာက္ခံမႈ စစ္တမ္းတစ္ခုကို အၾကမ္းဖ်င္းထုတ္ႏုတ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု ေထာက္ခံပြဲ ဆႏၵခံယူပြဲအသစ္ က်င္းပျခင္းေလာက္ မခိုင္လံုႏုိင္ေသာ္ လည္း ၉၂ဒသမ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေထာက္ခံ ခဲ့သည္ဆိုသည္ကို ျပန္လည္ေခ်ဖ်က္ႏုိင္ ေသာ သက္ေသျပခ်က္ေကာင္းတစ္ခုရရွိလာႏုိင္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း၌ ေတြ႕ဆံုညိႇႏႈိင္းျခင္းလမ္းေၾကာင္းမွ လူထု လႈပ္ရွားမႈအသြင္ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးလက္မွတ္ေရးထိုး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကဲ့သို႔ လူထုလႈပ္ရွားမႈအသြင္ သဏၭာန္ လမ္းေၾကာင္းသို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ကူးေျပာင္းခဲ့ေလသနည္း ဆိုသည္ကိုလည္း ျပန္လည္ ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ လိုလာသည္။ stake holder မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ဟု ေယဘုယ် ေကာက္ခ်က္ျပဳႏုိင္ပါသည္။ေဒၚေအာင္ ဆန္းစု ၾကည္ႏွင့္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ငါးႀကိမ္၊ ေျခာက္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုသည္ညိႇႏႈိင္း သလား၊ ေဆြးေႏြးသလား၊ ပုဂိ္ၢဳလ္ေရးအရ သာမန္စကား ေျပာျခင္းလား ျပည္သူမ်ား သိခြင့္မရ။ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းခဲ့ သည္ရွိေသာ္ ေဆြးေႏြး သည့္အေၾကာင္း အရာမ်ားအား ျပည္သူအားခ်မျပ။ Informal ေတြ႕ဆံုမႈ၌ ျပည္သူအားခ်ျပရန္ မလိုသည္မွာ သေဘာ သဘာ၀အရ မွန္ကန္ေသာ္လည္း အရိပ္အႁမြက္ေတာ့ ျပည္သူအား အသိေပးရန္ လိုသည္ဟု ယူဆမိ သည္။ ထိုအခါမွသာ မည္သူသည္ ကတိက၀တ္ပ်က္ကြက္၍ ေတြ႕ဆံုညိႇႏႈိင္းျခင္း လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္ ၍ လူထုလႈပ္ရွားမႈ အသြင္သဏၭာန္သို႔ ေျပာင္းလဲလာရေၾကာင္းကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ နားလည္ လက္ခံႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ ၂၀၁၅အခ်ိန္ကာလနီးကပ္လာ၍ ႏိုင္ငံေရး လမ္းစဥ္အား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္သည္ သေဘာလား ဟူသည္ကို အကဲျဖတ္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၌ ျပည္သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး ႏိုးၾကားတက္ႂကြမႈကို ျပည္တြင္းျပည္ပႏွင့္ အစိုးရပိုင္းမွ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္မွာ ႏိုင္ငံေရး အရကစားကြက္ တစ္ကြက္အသာရသည္ ဟုဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း ၄၃၆လႈပ္ရွားမႈ ျပည္ သူလူထုအင္အားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏႈိင္း ေရး လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္လွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သင့္ျမတ္မည္ဟု ယူဆမိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အာဏာ ရပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္ပိုင္းမွ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေပးေရးမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းပါးေနၿပီး ေလးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ကမ္းလွမ္းမႈအားလည္း တပ္မေတာ္ (ကာ/ခ်ဳပ္)က စိတ္လိုလက္ရ မရွိဘဲ အသံ တိတ္ေနျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကပင္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္ သည္။
မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းကပင္ သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ““ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ကို အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအပါအ၀င္ ကိစ္ၥအား လံုးေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ ပါၿပီးသား၊ အဲဒီ ျပ႒ာန္းခ်က္ အားလံုး၊ ဥပေဒ အတိုင္းလုပ္မယ္ဆိုရင္ ဘာမွျပႆနာမရွိဘူး။ ဒီဥပေဒဟာ ေခတ္မမီေတာ့ဘူး ဆိုရင္လည္း ဒီျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ နည္းလမ္းအတိုင္း ျပင္ဆင္ဖို႔ပဲရွိတယ္””ဟု ေျပာဆိုခဲ့ သည္။

ဦးရဲထြဋ္၏ ေျပာဆိုခ်က္အား ျပန္ လည္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ေသာ္ ““ဒီ ျပင္ ဆင္ဖို႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ နည္းလမ္း အတိုင္းျပင္ဆင္ဖို႔ပဲ ရွိတယ္””ဟူေသာစကား ရပ္သည္အခန္း(၁၂)ပါ   ျပ႒ာန္းခ်က္ဖြဲ႕စည္း ပံုျပင္ဆင္ ျခင္းအခန္း ပုဒ္မ ၄၃၆(က)(ခ)တို႔ကိုရည္ညႊန္းျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ပုဒ္မ ၄၃၆အတိုင္း ျပင္ဆင္ပါဆိုသည္မွာ ယုတိ္ၱ ေဗဒသေဘာအရ ပုဒ္မ၄၃၆အား ျပင္ဆင္ မေပးခ်င္သည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။ ဤဆိုလိုခ်က္အတိုင္းပင္ မၾကာမီ ကာလက ေျပာၾကားခဲ့ေသာ သမၼတမိန္႔ခြန္းႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနား ၌ ကာ/ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္း တို႔ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ပုဒ္မ ၄၃၆အား ျပင္ဆင္မေပးခ်င္သည့္ သေဘာတရားမ်ားကို အထင္းသားေတြ႕ ရသည္။ ဇြန္လဆန္း သမၼတမိန္႔ခြန္းတြင္လည္း ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ သင့္သည္ ဟူေသာ သေဘာေျပာသြားခဲ့သည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကပင္ ဤအခ်က္ကို ေထာက္ျပ၍ သမၼတသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေပးလို စိတ္မရွိဟု ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ လူထုတစ္ရပ္လံုး ႏိုင္ငံေရး ႏိုးၾကားစြာျဖင့္ ပုဒ္မ၄၃၆ျပင္ဆင္ ေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီးအား တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနပါလ်က္ ပုဒ္မ ၄၃၆အား မျပင္ ဆင္ေပးခဲ့လွ်င္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အနာဂတ္ ခရီးလမ္းအား မည္သို႔မည္ပံု ဆက္ေလွ်ာက္ လွမ္းမည္ကို အတိုက္အခံမ်ားဘက္မွ ႀကိဳတင္ဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ထားသင့္သည္ဟု သံုးသပ္မိသည္။

သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က အထက္ပါအင္တာဗ်ဴးတြင္ပင္ ““ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔သူ႕ကိုေတာ့ တိုင္ပင္ရမယ္ေပါ့။ သူ႕ကိုျပႆနာ ေျဖရွင္းနည္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ပါ၀င္ခြင့္ရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထည့္ထားတာ”” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ဤအခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္လိုလွ်င္ တပ္မေတာ္ (ကာ/ခ်ဳပ္)၏သေဘာထားကို တီးေခါက္၍ ကာ/ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းရမည္ဟု ဆိုလိုခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆ ထိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ပကတိအေနအ ထားအရ ကာ/ခ်ဳပ္သည္ အခန္း၁၂ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္(ပုဒ္မ၄၃၆)အတိုင္း ျပင္ဆင္ရ မည္ဟုသာ ေျပာဆိုခဲ့၍ ေဆြးေႏြးညိႇ ႏႈိင္းရန္ အသံတိတ္၍ပယ္ခ်သည့္ သေဘာသက္ ေရာက္ေန၍ ဦးရဲထြက်ပ္ဋ္၏ ေျပာဆိုခ်က္သည္ တပ္မေတာ္ အား အကာအကြယ္ေပး ေျပာဆိုခ်က္ သက္သက္သာျဖစ္၍ ပကတိအေျခ အေနႏွင့္ ကြာဟေနသည္မွာေတာ့ အရွိ တရားပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲသည္ Political Liberalization ႏိုင္ငံေရးေျဖေလွ်ာ့မႈ လမ္းစဥ္ျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ အခြင့္တစ္ခု၊ လႈပ္ရွားကြက္တစ္ခုကို ဖြင့္ ေပးထားေသာ အထက္မွလာေသာ အေျပာင္းအလဲ (Transformation From aboveဟုေခၚေသာ) ျဖစ္ သည့္ ႏိုင္ငံေရးေျဖေလွ်ာ့မႈ လမ္းစဥ္အရ အာဏာရွင္ေခတ္ကမ်က္စိ ပိတ္၊ နားပိတ္၊ ပါးစပ္ပိတ္ဟူေသာ ပိတ္သံုး ပိတ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမႈအား ေျဖေလွ်ာ့ေပးၾကရသည္။ ႏိုင္ငံ ေရးပိတ္ေလွာင္ မြန္းက်ပ္ခဲ့မႈ ႏွစ္ကာလဆိုးႀကီး၏ တံခါးအား အတန္ငယ္ဟေပးရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေျဖေလွ်ာ့မႈတံခါးအား ကိုင္ထားေသာ လက္သည္ ယခင္ အာဏာပိုင္မ်ား၏လက္ ျဖစ္သည္။ တံခါးအပိတ္ အဖြင့္မွာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ လက္တြင္ရွိ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးေျဖေလွ်ာ့မႈ လမ္းစဥ္ျဖင့္ စတင္ေသာ ဒီမိုကေရစီသည္ အာမခံခ်က္ မရွိေပ။ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအရ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ ရွိသည္ဟုပင္ ဆိုရခက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Liberalization (အပြင့္)အား ဒီမိုကေရစီရၿပီဟု ထင္မွတ္ မမွားမိေစရန္လြန္စြာ အေရးႀကီးေလသည္။
ယမန္ႏွစ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥေရာပခရီးစဥ္သြားေနစဥ္ အတြင္း ဖြဲ႕စည္း ပံုျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက သတင္း ေထာက္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျဖၾကားခ်က္ မ်ားအား ျပန္ေျပာင္းသတိရလွ်င္ ဖြဲ႕စည္း ပံုျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဏာရပါတီ၏ သေဘာထားအား ရိပ္စားမိႏုိင္ မည္ဟု ယူဆပါသည္။
““ဖြဲ႕စည္းပံုေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕ထားတာပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ျပင္ဆင္မယ္ဆိုၿပီး ဖြဲ႕ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး””

““ျပည္သူေတြ ျပင္ခ်င္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မယံုၾကည္ဘူး။ ဘာလို႔ လဲဆိုေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေလ့လာတဲ့ ျပည္သူေတြဆိုတာ ရွားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေတာင္ အခုမွေလ့လာၿပီး ျပန္ျပဳစုေနရတာ။ ျပင္ခ်င္ တဲ့သူေတြက ျပည္သူေတြဆီ သြားရွင္းျပၿပီး ျပည္သူေတြက ျပင္ခ်င္တာ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ထင္တယ္””ဟု ဦးေဌးဦး က ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ယခု ၂၀၁၄ႏွစ္လယ္တြင္ေတာ့ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ဒုဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္တကြ ျပည္သူမ်ား ဖြဲ႕စည္းပံုအား အေတာ္အတန္ နားလည္သေဘာေပါက္၍ ျပည္သူအမ်ားက ႐ူးၿပီး ျပင္ဆင္ခ်င္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ဧကန္ ေျပာ၍ရမည္ ထင္ပါသည္။
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ ဦးျမင့္သိန္း (ခ) ကုသုိလ္ အသက္ (၆ဝ) ႏွစ္သည္ ၁၅.၆. ၂ဝ၁၄ (တနဂၤေႏြေန႔) မြန္းလြဲ (၁၂း၄ဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ရတနာေဆး႐ံု၌ အသည္းေရာဂါေဝဒနာျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည့္ အတြက္ မိသားစုႏွင့္ထပ္တူ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမိပါသည္။

(၂၁.၄.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ "သာဓုပါဗ်ာ" သံခ်ပ္အဖြဲ႔မွ အလွဴေငြ လာေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့စဥ္က ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းျဖစ္ပါသည္။)
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)

ဘဝတပါးသို႔ ကူးေျပာင္းသြားျပီျဖစ္ေသာ ကိုကုသိုလ္ ေခၚ ကိုျမင့္သိန္း ၏
ဈာပဏ ကို ၁၇ . ၆ .၂၀၁၄ ရက္ အဂၤါေန႔ ညေန ၆ နာရီ ေရေဝး သုသာန ္တြင္ သၿဂိၤဳလ္ မည္ျဖစ္ပါသည္ ။ ရပ္နီး ရပ္ေဝးမွ မိတ္ေဆြ သင္ဂၤဟ မ်ား ညီအကိုေမာင္နွမ မ်ားနွင့္ အနုပညာ လုပ္ေဖၚ ကိုင္ဖက္မ်ားအား အသိေပး ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္ ။
(က်န္ရစ္သူမိသားစု၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ )


ေဝဠဳေက်ာ္
လူမွဳ႕ကူညီေရးအသင္း
(သဃၤန္းကြ်န္း)

အဲဒီေလာက္ဝင္ေငြေကာင္းေနတဲ့ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကို လက္မလႊတ္ခ်င္တာဆန္းသလား။ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲေတြက်င္းပတာ မရွိပါဘူး၊ မသိပါဘူး လို႔ ၿငင္းေနတဲ့သူေတြကေတာ့ ေဝစုမရၾကလုိ႔ဘဲၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အံ့ေမာင္ကေတာ့ သာသနာေရးဌာနမွာအလုပ္လုပ္ေပမဲ့ ေမာ္တယ္ေတြ ေထာင္ထားႏိုင္တာေတာ့ မဆန္း ဘူးေပါ့။
မဟာသႏၲိသုခေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမွာ မဂၤလာပြဲေတြလက္ခံက်င္းပတာ မရွိပါဘူး ၿငင္းတဲ့သူကၿငင္းတယ္။ မသိပါဘူး ေၿပာတဲ့သူက ေၿပာတယ္။ ၂၀၀၀-ခုႏွစ္ကတည္းက်င္းပလာခဲ့တဲ့မဂၤလာဧည့္ခံပြဲေတြ။ Booking ေတာင္ ၁-ႏွစ္ေလာက္ၾကီဳယူထားရတာ။ စေန၊ တနဂၤေႏြ လိုေန႔ေတြဆို အနည္းဆံုး ၃-ပြဲရွိတယ္။ တာဝန္ခံကဦးတင္ေရႊ (ဦးေစာၿမင့္ေယာက္ဖ၊ အၿငိမ္းစားဗိုလ္မွဴ း)။

ၾကံဳတုန္းေၿပာလိုက္ပါအံုးမယ္။ မဟာသႏၲိသုခ ကိုဦးတင္ေရႊ စရံုးတက္ေတာ့ အိပ္တစ္လံုး လက္ကဆြဲလို႔ Bus ကားစီးတက္ရာကေန ၂၀၀၂-ေလာက္မွာ သိန္း ၇၀၀-တန္ေလာက္ ကားနဲ႔ သားမက္ကလာၾကိဳေနပီ။ တၿခားဘာစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းလုပ္သလဲေတာ့မသိ။ ဦးေဇာ္ဝင္းေဇာ္ ( မဟာသႏၲိသုခ ဥပဌာကအဖြဲ႔ဝင္၊ YMBA ဥကၠဌ) ကေတာ့ေၿပာဘူးတာဘဲ။ တင္ေရႊ ဆိုတဲ့ေကာင္လည္း အလွဴ ခံၿဖတ္ပိုင္းကိုေကာ္ပီကူူး အလွဴခံတယ္တဲ့။ ၂၀၀၀-ခုႏွစ္ကတည္းက ဆြမ္းပေဒသာပင္အလွဴခံရာမွာ လက္ခံပါတဲ့ ေဘာင္ခ်ာစာအုပ္မသံုးဘဲ ေကာ္ပီကူးလုပ္ခဲ့တာကို ေၿပာတာပါ။ ဘယ္သူ စာရင္းစစ္လို႔ ရေတာ့မလဲ။ ရွိေစ။

ဘယ္အခ်ိန္ကစလက္ခံထားတာလဲေတာ့မသိဘူး။ ေက်ာင္းေခါင္ထိပ္မွာ တယ္လီဖုန္းတာဝါတိုင္ေတြ အမ်ားၾကီး။ တစ္လ ၂၅-သိန္းရတယ္လို႔ေတာ့ၾကားတာဘဲ။ ၄-ထပ္ကရံုးခန္းေတြ ငွါးရမ္းခ၊ ၂-ထပ္က Video Stereo ခန္းခေတြ ဘယ္ေလာက္ရတယ္မသိေပမဲ့ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲ ေစ်းႏႈံးေတြကေတာ့ ေတြ႔တဲ႔ အတိုင္းပါဘဲ။ ၂၀၀၀-ခႏွစ္ကေန ၂၀၁၄-အထိ ခန္႔မွနး္တြက္ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြလစာေတာ့ရွိပါလိမ့္မယ္။

အဲဒီေလာက္ဝင္ေငြေကာင္းေနတဲ့ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကို လက္မလႊတ္ခ်င္တာဆန္းသလား။ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲေတြက်င္းပတာ မရွိပါဘူး၊ မသိပါဘူး လို႔ ၿငင္းေနတဲ့သူေတြကေတာ့ ေဝစုမရၾကလုိ႔ဘဲၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အံ့ေမာင္ကေတာ့ သာသနာေရးဌာနမွာအလုပ္လုပ္ေပမဲ့ ေမာ္တယ္ေတြ ေထာင္ထားႏိုင္တာေတာ့ မဆန္း ဘူးေပါ့။
Ashin Tejinda


ရန္ကုန္မိုးဖြဲမ်ားအၾကား သန္းေခါင္ယံ စစ္ဆင္ေရးတစ္ခု ဆင္ႏႊဲေနသည္ဆိုေသာ သတင္းက ျပည္တြင္းျပည္ပသို႔ ခ်က္ခ်င္း ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတစ္ခုကို သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ားက ညသန္းေခါင္ယံ၌ ဝင္ေရာက္စီးနင္းမႈမွာ စစ္ေျမျပင္ရွိ ရန္သူ႔စစ္စခန္းတစ္ခုကို တက္ေရာက္ သိမ္းပိုက္သည့္အလား။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ဆႏၵျပသပိတ္စခန္း အခ်ဳိ႕ကို ဝင္ေရာက္ ၿဖဳိခြဲသည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ႏွင့္ ထပ္တူက်ေနမႈမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။ ယင္းမွာ ၂၀၀၇ သံဃာ့အေရးအခင္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအတြင္း အဆိုး႐ြားဆုံးေသာ ညအခ်ိန္ ဝင္စီးမႈလည္း ျဖစ္သည္။
သံဃာအပါး ၃၀၀ ခန္႔ အပါအဝင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ သာသနာေရးဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္း၍ တာေမြၿမဳိ႕နယ္ နတ္ေခ်ာင္း ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ျပည္ပသာသနာျပဳ ပီနန္ဆရာေတာ္ သီတင္းသုံးရာ မဟာသႏၲိသုခေက်ာင္းတိုက္ကို ဝင္ေရာက္စီးနင္းခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းတိုက္အတြင္းရွိ ရဟန္းသံဃာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားကို ေခတၱထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ေက်ာင္းတိုက္ကို ဝင္ေရာက္ စီးနင္းရန္အတြက္ ၿမဳိ႕နယ္ ၁၃ ၿမဳိ႕နယ္မွ သံဃနာယက တာဝန္ရွိသူမ်ား ည ၈ နာရီခြဲဝန္းက်င္ အခ်ိန္ကစ၍ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ အတြင္းရွိ ရန္ကုန္တိုင္း သံဃနာယက ႐ုံးခန္းတြင္ စုေဝးေနၾကျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း လာေရာက္သူ သံဃာေတာ္ အမ်ားစုက ယေန႔ည လုပ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္ကို စိုးစဥ္းမွ်မသိ။
“တစ္ၿမဳိ႕နယ္ကို ၂၂ ပါးႏႈန္းနဲ႔ ၁၃ ၿမဳိ႕နယ္က သံဃနာယကေတြကို တိုင္းသံဃနာယကအဖြဲ႔က လွ်ဳိ႕ဝွက္အစည္းအေဝး ဆိုၿပီး ဖိတ္တယ္” ဟု အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့သူ သံဃာေတာ္တစ္ပါးက ထုတ္ေဖာ္ မိန္႔ၾကားသည္။
တိုင္းသံဃနာယက အစည္းအေဝး ခန္းမအတြင္း သံဃာေတာ္မ်ား အစုံအလင္ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ ဦးဣဒၶိဗလႏွင့္ အျခားသံဃာတစ္ပါးက ည ၁၀ နာရီ ဝန္းက်င္မွသာ အစည္းအေဝး ေခၚယူရသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ မဟန (ႏိုင္ငံေတာ္သံဃ မဟာနာယက) အဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္သည့္ ညႊန္ၾကားလႊာကို ဖတ္ျပသည္။ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ ညႊန္ၾကားစာမွာ မဟာသႏၲိသုခ ဗုဒၶသာသနာျပဳ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ခ်ိတ္ပိတ္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းတိုက္ရွိ သံဃာေတာ္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္။
“အရွင္ဘုရားတို႔ ဖုန္းေတြ ပိတ္ထားပါ။ တပည့္ေတာ္ ဒီကိစၥထက္ အေရးႀကီးတာ ဘာမွမရွိဘူး” ဟု အဆိုေတာ္ မာမာေအး၏ ေတးသံတစ္ခုေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္သြားဟန္တူေသာ တိုင္းသံဃနာယက ဥကၠ႒ဆရာေတာ္က ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ မာန္ပါပါ ဆိုလိုက္သည္။
“ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္ေတြက သတၱိရွိရွိနဲ႔ သမိုင္းေၾကာင္းေရးပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာက ပိုင္တဲ့ေက်ာင္းကို မကာကြယ္ရင္ ဘယ္သူ႔ေက်ာင္း ကာကြယ္မလဲ။ အရွင္ဘုရားတို႔ ကိုယ္က်ရာ တာဝန္ကို ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္ပါ။ သတၱိရွိရွိနဲ႔ လုပ္ဖို႔ အထူးမွာခ်င္ပါတယ္။ ကမာၻက စိတ္ဝင္စားတဲ့ သႏၲိသုခကို ဒီေန႔ မွတ္တမ္းတင္မွာပဲ” ဟု အဆိုပါ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ဦးဣဒိၶဗလက ထပ္မံတိုက္တြန္းေၾကာင္း The Voice Weekly က သီးသန္႔ ရရွိထားေသာ အသံဖိုင္အရ သိရသည္။
သႏၲိသုခ သမိုင္းေၾကာင္းကို ရန္ကုန္တိုင္း ဥကၠ႒ဆရာေတာ္၊ ၿမဳိ႕နယ္ သံဃနာယကမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရတို႔က ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းေရးထိုး ရမည္ဟု ဆရာေတာ္က ဆက္မိန္႔သည္။
“အဲဒီအထဲ (သႏၲိသုခေက်ာင္းတိုက္) ေက်ာက္စာႀကီး ေထာင္ဦးမွာ” ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔သည္။
ရဟန္းသံဃာငယ္မ်ား လက္ေရွာင္လိုေသာ ပီနန္ေက်ာင္းတိုက္ အေရးအခင္းတြင္ တိုင္းဥကၠ႒က တစ္ဖက္လွည့္ျဖင့္ အစည္းအေဝး ေခၚယူၿပီး အင္အားျပ အသုံးခ်မည့္အေရးကို ႂကြေရာက္လာသူ သံဃာအမ်ားစုက ႏွစ္ၿမဳိ႕ဟန္မရွိ။ တိုင္းဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္က “စည္းလုံးျခင္းသည္အင္အား” ဟု ဆိုေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုကို ေရရြတ္ရင္း စည္းစည္းလုံးလုံးႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စည္း႐ုံး ေျပာဆိုေနသည္။
ႂကြေရာက္လာသူ သံဃာအပါး ၃၀၀ ခန္႔ကို ည ၁၀ နာရီခြဲခန္႔တြင္ အေဝးေျပး ခရီးသည္တင္ ယာဥ္ႀကီးမ်ားေပၚသို႔ တင္ေဆာင္၍ တာေမြၿမဳိ႕နယ္ နတ္ေခ်ာင္းရပ္ကြက္သို႔ ဦးတည္ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ မဟနႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို သေဘာမတူေသာ သံဃာအခ်ဳိ႕က တိုင္း႐ုံးမွပင္ လွည့္ျပန္ၾကသည္။ သံဃာအခ်ဳိ႕ကမူ သေဘာမတူသည့္တိုင္ အေျခအေနကို သိလို၍ သႏၲိသုခသို႔ လိုက္ပါသြားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
ယာဥ္မထြက္မီ မွာစရာ ရွိသည္မ်ားကို ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္က အေသအခ်ာ မွာေနသည္။ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ ေနရာအျပည့္ ခ်ထားေၾကာင္း၊ ဝင္ေရာက္ ဖယ္ရွားရာတြင္ လိုအပ္မည့္ စကားေျပာစက္ (Walkie Talkie) မ်ား အဆင္သင့္ ျပင္ေပးထားၿပီး အထပ္ ၁၁ ထပ္ရွိ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ အထပ္ ၅ ႏွင့္ ၆ ကို အဓိက ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရန္၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခံရပါက သည္းမခံၾကရန္၊ ထို႔အတူ ယခုသတင္းကိုလည္း လုံးဝ မေပါက္ၾကားေစရန္ အထပ္ထပ္ သတိေပးေနသည္။
“ပါလာတဲ့ ကားေတြအျပင္ (တိုင္း႐ုံး) မွာ ထားခဲ့ပါ။ မွန္လုံကားနဲ႔ သြားမယ္။ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္ သေဘာမ်ဳိးနဲ႔ ဝင္မယ္။ သတၱိရွိရွိနဲ႔ သတိထား ေဆာင္႐ြက္ပါ။ အဲ့ဒီမွာရွိတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ေတြက ငယ္ျဖဴေတြ မဟုတ္ဘူး။ ျမဝတီ။ ေကာ့ေသာင္းဘက္က အလင္းဝင္တဲ့ ေကာင္ေတြကို ဝတ္ေပးထားတယ္လို႔ ၾကားတယ္” ဟု ေရွ႕တန္းထြက္မည့္ တပ္သားမ်ားကို စစ္ဆင္ေရး အေသးစိတ္အား အထပ္ထပ္ ရွင္းလင္း မွာၾကားေနသည့္အလား တိုင္းဥကၠ႒ ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားေနသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႔ႏွင့္ ပီနန္ဆရာေတာ္တို႔ အၾကား ကာလအတန္ၾကာ ပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားေနေသာ အဆိုပါေက်ာင္းတိုက္ ျပႆနာမွာ ေျပလည္မည့္ အလားအလာမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းျပႆနာ ေျပလည္မည္ကို စိုးရြံ႕ေနသူ အေပါင္းအပါမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ သံဃာအသိုင္းအဝိုင္း ထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။ အဆိုပါ ျပႆနာ ေျပလည္သြားမည့္အေရး စိုးရြံ႕ေနသူမ်ားကပင္ ေက်ာင္းတိုက္ ခ်ိတ္ပိတ္သည္အထိ ျပႆနာ ႀကီးထြားလာေစရန္ စီစဥ္ဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက၊ ပီနန္ဆရာေတာ္တို႔ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးတြင္ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ယင္းတို႔က က႐ုဏာစကား ဆိုၾကသည္။
သူတို႔ ေျပာဆိုေသာ ႀကဳိးကိုင္သူစာရင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အႀကံေပး တကယ္မဟုတ္သူ ပုဂၢဳိလ္ႀကီးက နံပါတ္တစ္။
၁၁ ထပ္ရွိ ေက်ာင္းေတာ္ အေဆာက္အအုံ အပါအဝင္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းရွိ ေက်ာင္းတိုက္ အသီးသီး၌ အစည္းအေဝးခန္းမမ်ား၊ အလွဴမဂၤလာ ဧည့္ခံပြဲမ်ား က်င္းပရာ ေက်ာင္းခန္းမမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ ခန္းမႏွစ္ခုက အခ်ိန္ျပည့္နီးပါး မဂၤလာဧည့္ခံပြဲမ်ားႏွင့္ စည္ကားေနတတ္ၿပီး မဂၤလာခန္းမ ငွားရမ္းလိုပါက တစ္ႏွစ္နီးပါး ႀကဳိတင္ရက္ခ်ိန္း ယူရေၾကာင္း အဆိုပါေက်ာင္းတိုက္၌ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သူ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။
ခန္းမငွားရမ္းခ အပါအဝင္ ဧည့္ခံပြဲ တစ္ခုအတြက္ အရပ္ရပ္ ကုန္က်စရိတ္က က်ပ္သိန္းဆယ္ဂဏန္း ေျပးမလြတ္။ အဆိုပါ ရေငြမ်ားမွာ ေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ သက္ဆိုင္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းတိုက္၏ ဘ႑ာေငြစာရင္းတြင္ ဆင့္ကာဆင့္ကာ ဘ႑ာေငြမ်ား တိုးပြားလာေသာ္လည္း စာရင္းသက္သက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း နီးစပ္သူမ်ားက ေဖာက္သည္ခ်သည္။ သို႔ေသာ္ မဂၤလာပြဲမ်ား က်င္းပခြင့္ ျပဳမထားေၾကာင္း သႏၲိသုခညအၿပီး ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ သာသနာေရးဦးစီးဌာနက ေျဗာင္ျငင္းခ်က္ ထုတ္ထားသည္။
အကယ္၍ သႏၲိသုခေက်ာင္းေတာ္အေရး မဟနဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပီနန္ဆရာေတာ္ တို႔အၾကား ျပႆနာ ေျပလည္သြားပါက ေက်ာင္းတိုက္ ဘ႑ာေငြစာရင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး စာရင္းအင္း အမွန္အတိုင္း ရွင္းလင္းႏိုင္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သႏၲိသုခေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအဝိုင္းက ေျပာဆိုသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးတစ္ခု သံဃမဟာနာယက၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိေနစဥ္ ဘ႑ာေရးရာ အဝဝအတြက္ အဓိကတာဝန္ရွိသူတို႔မွာ ကမာၻေအးကုန္းေျမမွ အရာရွိ လူပုဂၢဳိလ္အခ်ဳိ႕သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမၼတအႀကံေပး တကယ္မဟုတ္သူ ပုဂၢဳိလ္ႀကီးမွာ ထိပ္ဆုံးမွ တာဝန္ရွိေၾကာင္း သံဃာဦးေသွ်ာင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အနီးကပ္ ကပၸိယကာရကမ်ားက အတိအလင္း ေျပာဆိုသည္။
သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးဌာနက ပစားေပး ခံထားရေသာ ဘုန္းႀကီးလူထြက္ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း တစ္ဦးကို ျပစ္တင္ဖယ္ရွားရန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အပါအဝင္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ မဟနအဖြဲ႔ ကဲ့သို႔ေသာ သံဃာ့ဦးေသွ်ာင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္သာ ျဖစ္၍ ၎တို႔၏ အမည္ကို ထုတ္မေျပာလိုေၾကာင္း အထက္ပါ တပည့္ ဒါယကာမ်ားက ရွင္းျပသည္။
အဆိုပါ သမၼတအႀကံေပး တကယ္မဟုတ္ေသာ ယင္းပုဂၢဳိလ္သည္ တိပိဋက ေယာဆရာေတာ္ ကဲ့သို႔ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အမည္နာမကိုပင္ အလြဲသုံးစား ျပဳခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္၍ သူကိုယ္တိုင္ အပါအဝင္ ပတ္သက္သူအခ်ဳိ႕ အေရးယူခံခဲ့ရဖူးသည္။
သို႔ေသာ္ သႏၲိသုခ အေရးကိစၥမွာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ငါးသိန္းေသာ သံဃာမ်ားကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအၾကား ဝမ္းနည္းဖြယ္ စိတ္ဝမ္းကြဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိၿပီး သီတဂူဆရာေတာ္ ကဲ့သို႔ေသာ ကမာၻသိဆရာေတာ္အခ်ဳိ႕က မဟနအဖြဲ႔ကို ေဝဖန္ျပစ္တင္လိုက္ျခင္းမွာ သာသနာေတာ္အတြက္ အႏုတ္လကၡဏာသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္တြင္ သီတင္းသုံးေနေသာ ၿမဳိ႕နယ္သံဃနာယက ဆရာေတာ္တစ္ပါးက မွတ္ခ်က္ျပဳ မိန္႔ၾကားသည္။
သာသနာျပဳ တကၠသိုလ္တစ္ခု ထူေထာင္ရန္ ရည္႐ြယ္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ မဟာသႏၲိသုခ ဗုဒၶစင္တာႀကီးမွာ ယခုအခါ ခ်ိတ္ပိတ္ခံထားရၿပီ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႔ကမူ ပုဂၢလိကပိုင္ပစၥည္းကို သံဃိက (သံဃာပိုင္) ျပဳလုပ္၍ မရသကဲ့သို႔ သံဃိက ပစၥည္းကိုလည္း ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းမေပးႏိုင္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ရပ္တည္ထားသည္။
၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္အလြန္ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျပည္ပတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ပီနန္ဆရာေတာ္က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိုစဥ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးခင္ညြန္႔က မဟာသႏၲိသုခေက်ာင္းတိုက္ကို မဟနအဖြဲ႔ထံ လႊဲအပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအခ်ိန္မွ စတင္၍ အဆိုပါေက်ာင္းတိုက္ကို မဟန၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ပီနန္ဆရာေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေျပာဆိုေဝဖန္မႈေၾကာင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္အစိုးရက ျပည္ဝင္ခြင့္ပိတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပေရာက္ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္၊ လန္ဒန္ဆရာေတာ္ စသည့္ ဆရာေတာ္မ်ား စုဖြဲ႔၍ မဟနအဖြဲ႔ကို အန္တုမည့္ သံဃာ့ဦးေသွ်ာင္ အဖြဲ႔ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ သံဃာ့ဦးေသွ်ာင္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းမႈအေပၚ ျပည္ပႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားက ေထာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း မဟနအဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရတို႔က အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံျခင္း မရွိေပ။
ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေဖာ္ေဆာင္လာသည့္ေနာက္ ပီနန္ဆရာေတာ္ ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ႂကြေရာက္လာၿပီး သႏၲိသုခေက်ာင္းတိုက္ကို မူလရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ဗုဒၶစင္တာႀကီး တစ္ခုအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရာမွ ပိုင္ဆိုင္မႈ ျပႆနာ တစ္ေက်ာ့ျပန္လာျခင္း ျဖစ္သည္။
၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ သင္ၾကားေရးခန္းမမ်ား အစုံအလင္ျဖင့္ ဗုဒၶစာေပမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်၍ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားကို ျပည္ပသာသနာျပဳ ေစလႊတ္ရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ့ေၾကာင္း ပီနန္ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာဝံသက မိန္႔ၾကားထားသည္။ ယင္းအစီအစဥ္ကို ျပန္လည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လဆန္းအတြင္း ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ သင္တန္းသားမ်ား ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ဖိတ္ေခၚခ်က္ကပင္ ေက်ာင္းတိုက္ကို ခ်ိတ္ပိတ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းသံဃနာယက အဖြဲ႔က ဖတ္ၾကားေသာ ညႊန္ၾကားလႊာတြင္ ေရးသားထားသည္။
ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က သႏၲိသုခအေရး အေဆာတလ်င္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳရန္ မဟနအဖြဲ႔ထံသို႔ ပန္ၾကားခဲ့မႈကလည္း သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈကို ထိပါးေစသည့္အတြက္ ပို၍ပင္ ေရွ႕တိုး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း မဟနအဖြဲ႔၏ ညႊန္ၾကားလႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။ “သမၼတၾသဇာခံ အျဖစ္မခံႏိုင္” ဟု ဆိုကာ သမၼတ၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို မလိုက္နာႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းညြန္ၾကားလႊာတြင္ ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပထားသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္က မတည္ၿငိမ္ေသးေသာ တိုင္းေရးျပည္ရာ အေျခအေနမ်ားအၾကား အက်ပ္အတည္း ထပ္မံ မႀကံဳေတြ႔ေစရန္ ေစတနာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း “ေဆးေၾကာင့္ေလး” သြားခဲ့ရၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ုံးႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက အတည္ျပဳ ေျပာဆိုသည္။
ပီနန္ဆရာေတာ္ အေနႏွင့္ မိမိမွန္သည္ဟု ယူဆပါက အရပ္ဘက္ သို႔မဟုတ္ သာသနာေရးဆိုင္ရာ တရား႐ုံး အဆင့္ဆင့္တြင္ ေျဖရွင္းသြားရန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း မဟနအဖြဲ႔ထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။
မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ သႏၲိသုခအေရးေၾကာင့္ မဟနအဖြဲ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာ ထပ္မံက်ဆင္းခဲ့ရၿပီး အြန္လိုင္းႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔လာရသည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ အရိပ္လႊမ္းမိုး ခံခဲ့ရေသာ မဟနအဖြဲ႔အေနႏွင့္ ယခင္ကတည္းက လူျမင္ကြင္းတြင္ အမည္ေကာင္း မရခဲ့ဘဲ ယခုထပ္မံ၍ ျပစ္တင္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရင္ဆိုင္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မဟနဆရာေတာ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားက ေလွ်ာ့မည့္ အလားအလာမရွိ။ တရားဟု ယူဆလွ်င္ ႀကဳိက္ရာတရား႐ုံးသို႔ သြားေရာက္ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္းပင္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေငါက္ငမ္း ေျပာဆိုလိုက္ေသးသည္။
သႏၲိသုခ အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ မဟနအဖြဲ႔ကို ေဝဖန္သူမ်ား အျပစ္ေရာက္မည္ကို စိုးရိမ္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။
အစိုးရႏွင့္ လူငယ္ထုအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ရွိသည့္အျပင္ ႏွစ္ဘက္ သံဃာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ယုံၾကည္ကိုးစားျခင္း ခံထားရေသာ ဓမၼဒူတဆရာေတာ္ အရွင္ေဆကိႏၵကို ၾကားဝင္ ေစ့စပ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက အႀကံျပဳထားသည္။ ဓမၼဒူတဆရာေတာ္ ၾကားဝင္ လာပါက ျပႆနာ အထိုက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့ပါးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔က ဆိုသည္။
ၿမဳိ႕နယ္အဆင့္ သံဃနာယက ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ စာသင္စာခ် ရဟန္းေတာ္မ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ အမ်ားစုက မဟနအဖြဲ႔၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သူမ်ားကို ျပစ္တင္ေဝဖန္ထားၿပီး ျပႆနာ၏ ေနာက္ကြယ္က ဒါ႐ိုက္တာ ပုဂၢဳိလ္ႀကီးကို မီးေမာင္းထိုးၾကသည္။
ဘုန္းႀကီးလူထြက္ အဆိုပါပုဂၢဳိလ္မွာ ေတာ္တန္႐ုံ ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုပင္ ရွိခိုးဦးညြတ္သူ မဟုတ္ဘဲ အၿမဲလိုလို သာသနာေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေရွ႕ဆုံးမွ ပါေလ့ရွိသူ ျဖစ္ၿပီး သူ၏ ေျပာစကား တစ္ခြန္းကို ၿမဳိ႕နယ္သံဃနာယက ဆရာေတာ္တစ္ပါးက ေအာက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေဖာက္သည္ခ် မိန္႔ဆိုသည္။
“သူက ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ အၿမဲတမ္း ထိပ္ကပဲေနမွာ။ ငရဲျပည္ေရာက္ရင္ေတာင္ ယမမင္းျဖစ္မွာလို႔ ေျပာတယ္”
ေနာ္ကုိကုိ(The voice weekly)


ပီနန္ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးပညာ၀ံသနဲ႔ သံဃာ့မဟာနာယက အဖြဲ႕ၾကား ပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားေနတဲ့ မဟာသႏၱိသုခ ေက်ာင္းကို အာဏာပိုင္ေတြက ခ်ိတ္ပိတ္ၿပီးေနာက္ ခုခ်ိန္ထိ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ သံဃာေတာ္ ၅ ပါးကို ဒီကေန႔ အတင္းအၾကပ္ လူ၀တ္လဲေစၿပီး ပုဒ္မ ၂၉၅ သာသနာ ညစ္ႏြမ္းေစမႈနဲ႔ တရားစြဲလိုက္ပါတယ္။ ဒီလုိ လူ၀တ္လဲခံရတဲ့ အထဲမွာ ပီနန္ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ တရား၀င္ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္တဲ့ လန္ဒန္ သာသနာ့ရံသီ ၀ိဟာရ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱရလည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ သံဃာေတာ္ေတြ ခုလို လူ၀တ္လဲၿပီး တရားစြဲခံရတဲ့အေပၚ ဘယ္လို ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္မလဲ ဆိုတာကို ဂ်ပန္မွာ ေရာက္ေနတဲ့ ပီနန္ဆရာေတာ္ႀကီးကို ေလွ်ာက္ထား ေမးျမန္းရာမွာ ခုလို မိန္႔ၾကားပါတယ္။
bbc burmese
photo..Ye Nyein

အခုရက္ပိုင္း စာေပေဟာေျပာပြဲကိစၥမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ာနယ္ေတြဖတ္မိပါတယ္။ ၂၃.၅.၂ဝ၁၄ (ေသာၾကာ)ေန႔ထုတ္ စံေတာ္ခ်ိန္မွာ သတင္းမ်ားေဆာင္းပါး႐ွင္ ႏွင္းခိုင္လြင္ ေရးသားတဲ့ "ဖိတ္ၾကားသူသာ အဓိက" ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ဖတ္မိပါတယ္။

အဓိက ေဆာင္းပါးမွာပါတဲ့အခ်က္ေတြကို ဖတ္ၾကည့္မိ ေတာ့ စာေပေဟာေျပာပဲြမွာ ႐ုပ္႐ွင္ေလာကလူမ်ား၊ အျခား စာေရး ဆရာ မဟုတ္သူမ်ား ဝင္ေရာက္လာတာ ကို စာေရးဆရာမ်ား ေက်နပ္မႈမ႐ွိေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပထားတာလို႔ ယူဆမိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာေပ ေဟာေျပာပြဲ ဖိတ္ၾကားစီစဥ္သူမ်ားကို သတိခ်ပ္ေစလိုတဲ့ဆႏၵနဲ႔ ဖိတ္ၾကားသူ မ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ေနရတယ္လို႔ ယူဆၿပီး ေခါင္းစဥ္ေပး ေရးသားထားတာဖတ္မိပါတယ္။ ေဆာင္းပါးပါ ေရးသားခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာ ၾကည့္တဲ့အခါ "အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ပ႐ိုဂ်က္တာေတြ၊ အကအဖြဲ႔ေတြႏွင့္ တသီႀကီးတက္လာ၏။ စာေပေဟာေျပာ ပြဲစာတန္းႏွင့္ မကိုက္ညီတာေသခ်ာပါသည္" ဟု ေရးသားထားတာ ေတြ႔ရေတာ့ ဒါဘယ္လိုရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ဘယ္သူ႔ကို ရည္ညႊန္းေရးသားတာလဲ ဆိုတာကို ျပန္စဥ္းစားၾကည့္မိပါေတာ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ လြန္ခဲ့ တဲ့ (၁၈) ႏွစ္ေက်ာ္က တည္းက စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ႐ူးသြပ္ခဲ့သူ တစ္ေယာက္ပါ။ ဒီကေန႔အထိ စာေပ ေဟာေျပာပြဲေတြမွာ ပ႐ိုဂ်က္တာ ေတြ အကအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ တသီႀကီးတက္လာတဲ့သူဆိုလို႔ တစ္ေယာက္ပဲ ကၽြန္ ေတာ္ ေတြ႔ဖူးပါေသးတယ္။ အဲဒီလူကေတာ့ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီကေန႔အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ဟာ စာေပပရိတ္သတ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေရာ လူမႈေရးသမားတစ္ ေယာက္အေနနဲ႔ပါ ဦးေက်ာ္သူအေပၚ႐ွိတဲ့အျမင္ဟာ ႐ုပ္႐ွင္သမားတစ္ေယာက္လို႔ မျမင္ဘဲ လူမႈေရးသမား ပရဟိတလူမႈသူရဲေကာင္းႀကီး တစ္ေယာက္လို႔ပဲ ျမင္မိပါတယ္။ ဦးေက်ာ္သူေရးတဲ့ "ကၽြန္ေတာ္သာ သမၼတ ႀကီးျဖစ္ခဲ့ရင္" ဆိုတဲ့စာအုပ္ ထြက္႐ွိလာခ်ိန္မွာေတာင္ ဦးေက်ာ္သူကို ကၽြန္ေတာ္ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ အႏုပညာသမားတစ္ေယာက္အျဖစ္ မျမင္မိဘဲ အမ်ားအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံ ေပးဆပ္ေနတဲ့ ပရ ဟိတလူမႈေရးသမား တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ပဲ ျမင္ျမင္ေနမိပါေတာ့တယ္။

ဦးေက်ာ္သူ ေဟာေျပာေနတဲ့ စာေပေဟာေျပာမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္နားလည္မိတဲ့ စာေပ ေဟာေျပာပြဲအေၾကာင္း စၿပီးေရးသားခ်င္ပါတယ္။ စာေပေဟာေျပာပြဲေတြမွာ စာေရးဆရာမွသာ ေဟာေျပာ ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွခဲ့ၾက သလို၊ ဘယ္အတိုင္းအတာထိ စာေရးသားသူကို လံုးခ်င္းဝတၱဳ မည္မွ်ေရး သားသူ ေဆာင္းပါးေပါင္းမည္မွ် ေရးသား သူမွသာ စာေရးဆရာျဖစ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ကန္႔သတ္မႈမ်ိဳး စာေပ ေလာကမွာ ႐ွိ/မ႐ွိကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လက္လွမ္းမမွီခဲ့ပါ။ ေနာက္ၿပီး စာေပေဟာေျပာပြဲတစ္ခုဟာ ဘာအ တြက္က်င္းပသလဲဆိုတာ ျပန္စဥ္းစားမိတဲ့အခါ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္က ပရိသတ္တစ္စု၊ လူတစ္စုကို စင္ ျမင့္တစ္ခုေပၚကေန မိမိမွာ႐ွိတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳဗဟုသုတမ်ားကို အားကုန္ထုတ္ၿပီး စင္ေအာက္မွာ နား ေထာင္ေနတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးကို ေလးေလးစားစား ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ အေကာင္းဆံုးသင္ခန္းစာ အေတြ႔ အႀကံဳမ်ား ေပးေစလိုတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ရဲ႕ ေ႐ွ႕ဆက္ရမယ့္ ဘဝခရီး လမ္းေတြကို အတိုးတက္ဆံုး၊ အတည့္မတ္ဆံုး၊ အေအာင္ျမင္ဆံုးနဲ႔ ျဖတ္သန္းသြားႏိုင္ပါေစဆိုတဲ့ စိတ္ ေစတနာ အျပည့္နဲ႔ ေဟာေျပာေစလိုတဲ့ ပြဲစီစဥ္သူမ်ားက က်င္းပတာပဲလို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ဒီစင္ ျမင့္ဟာ ဘာ စင္ျမင့္လို႔ေခၚမလဲဆိုေတာ့ အမ်ားျပည္သူအတြက္ မိမိေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ ဘဝျဖတ္သန္းမႈ စာေပ ဗဟုသုတမ်ားကို မွ်ေဝေပးတဲ့ ပရဟိတစင္ျမင့္တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါေတာ့မယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ လူထုပရိ သတ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူကို စင္ေပၚတက္ၿပီး မိမိနာမည္ေက်ာ္ဖို႔၊ မိမိေအာင္ျမင္ဖို႔၊ မိမိထက္ ဆရာတစ္ဆူလို မိုက္႐ိုင္းေစာ္ကား ျပဳခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာအင္မတန္ အက်ည္းတန္အ႐ုပ္ဆိုးတဲ့ အတၱ စင္ျမင့္တစ္ခု ျဖစ္သြားမွာပါ။ ေနာက္တစ္ခု ကၽြန္ေတာ္နားလည္တာက ေဟာေျပာပြဲမဆုိ စာေပေဟာေျပာပြဲ၊ လူမႈေရးေဟာေျပာပြဲ၊ ႏိုင္ငံေရးေဟာေျပာပြဲ၊ ဘာသာေရးေဟာေျပာပြဲ စသည္ျဖင့္ ႀကိဳက္ရာေခါင္းစဥ္တပ္ပါ။ အေရးႀကီးဆံုးက ဘယ္ေဟာေျပာပြဲမ်ိဳးမဆို အတၱဆန္တဲ့ ေဟာေျပာပြဲမ်ိဳး မျဖစ္ေစရဘဲ ပရဟိတဆန္တဲ့ ေဟာေျပာပြဲမ်ိဳးသာ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ကေန႔ေဟာေျပာပြဲမ်ားဟာလည္း အမ်ားျပည္သူလူထုကို စာေပဗဟု သုတေတြ၊ လူမႈေရးအသိပညာေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးဗဟုသုတေတြ၊ နားေထာင္သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြ ျဖစ္ေစမယ့္ အေတြးရသစာေပေတြ စသျဖင့္ သုတရသစံုလင္စြာနဲ႔ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးျပဳေစမဲ့ ပရဟိတ ေဟာေျပာပြဲမ်ားအျဖစ္သာ ကၽြန္ေတာ္ျမင္မိပါတယ္။ သည္လိုမဟုတ္ဘဲ ေဟာေျပာပြဲမွသူမွ၊ ငါမွ၊ စာေရး ဆရာမွ၊ ႐ုပ္႐ွင္သမားမွ၊ လူမႈေရးသမားမွ၊ ဘယ္သူမွ၊ ဘယ္ဝါမွ ေဟာေျပာသင့္တယ္ဆိုတဲ့ အတၱဆန္တဲ့ ကန္႔သတ္မႈမ်ားနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ေဟာေျပာပြဲဟာ အတၱဆန္တဲ့ ေဟာေျပာပြဲမ်ားသာ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ယံု ၾကည္မိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဦးေက်ာ္သူရဲ႕ ေဟာေျပာမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ဦးေက်ာ္ သူဟာတစ္ခ်ိန္က ႐ုပ္႐ွင္သမားတစ္ေယာက္ (တစ္ခ်ိန္ကလို႔ ကၽြန္ေတာ္သံုးပါတယ္) ျဖစ္ခဲ့တာတစ္ ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္ကေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့တဲ့ အႏုပညာသမား တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့တာတစ္ ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္သူ႔မွာ ပရိသတ္ကအရင္ကတည္းက႐ွိေနတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မုဒိတာပြားဖို႔လုိပါတယ္။ ဒီကေန႔ ဦးေက်ာ္သူဟာ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးကို အနစ္နာခံၿပီးေပးဆပ္ေနတဲ့ လူမႈေရးသမားႀကီး ျဖစ္လာ ျပန္ေတာ့လည္း တစ္ျပည္လံုးက သူ႔ကိုေလးစားဂုဏ္ယူ အားေပးေနၾကတဲ့ လူမႈေရးပရိသတ္ကလည္း အမ်ားႀကီး႐ွိေနတာ မဆန္းပါဘူး။ ပရဟိတနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ အျခားသူေတြေျပာတာထက္ သူေျပာတဲ့ စကားကို ပိုၿပီးအေလးထားၾကတယ္ဆိုတာလည္း ဘာမုဒိတာ မပြားႏိုင္စရာရွိလဲ ဦးေက်ာ္သူ ဘာေၾကာင့္ ေဟာေျပာပြဲေတြမွာ ပ႐ိုဂ်က္တာေတြ၊ အကေတြထည့္တာလဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေမးဖူးပါတယ္။
အဲဒီလို ပ႐ိုဂ်က္တာထည့္တာကေတာ့ သူ႔အသက္အ႐ြယ္နဲ႔ က်န္းမာေရးအရ စကားအၾကာႀကီး မေျပာႏိုင္တာတစ္ေၾကာင္း၊ စကားလံုးေတြ ၾကြယ္ဝေအာင္ အလွဆင္ၿပီးေတာ့ ေဟာေျပာရတာထက္ လက္ ေတြ႔လုပ္တာကို လက္ေတြ႔ျပခ်င္တာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး။ အကေတြဘာေၾကာင့္ ထည့္သလဲေမးၾကည့္ေတာ့ ဒီကေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ အနာဂတ္ကို ဦးေဆာင္မယ့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးငယ္ေတြ ဒီလိုေဟာေျပာပြဲေတြကို နားေထာင္တတ္လာေအာင္ အရင္က စာေပေဟာေျပာပြဲဆိုရင္ စာႀကီးေပႀကီးေတြ ေဟာေျပာမယ္ထင္ၿပီး ကေလးငယ္ေတြ မလာတာရယ္၊ မဆိုင္သလို ထင္ေနၾကတာေတြရယ္ ရွိခဲ့တာေၾကာင့္ မိမိတတ္ေျမာက္တဲ့ အႏုပညာကို ဒီေနရာမွာ ဒီလိုလူတန္းစား အရြယ္မ်ိဳးစံု လာေရာက္နားေထာင္ခ်င္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္မႈ တစ္ခုအေနနဲ႔ အသံုးခ်ခဲ့တာပါ။ အကဆိုတာလည္း ေခတ္ေပၚလွ်ပ္ေပၚအကမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အဓိပၸၸာယ္႐ွိ ေသာ သ႐ုပ္ေဖာ္အကမ်ိဳးကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲလာလာ အကၾကည့္ခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႐ုပ္႐ွင္ ၾကည့္ခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ေလးေတြ ေရာက္လာေတာ့မွ မိမိတို႔စင္ေပၚကေန လူမႈေရးပရဟိတနဲ႔ ပတ္ သက္တာေတြ အျခားဗဟုသုတေတြကို ေျပာျပလိုက္ေတာ့ မဆိုင္သလိုေနၿပီး အိမ္မွာေနတာထက္စာရင္ လာနားေထာင္လိုက္လို႔ တန္ဖိုး႐ွိတဲ့စကားတစ္လံုး၊ တန္ဖိုး႐ွိတဲ့စကားတစ္ခြန္း သူတို႔ေလးေတြရဲ႕ ရင္ထဲ ေရာက္သြားမယ္ဆိုရင္ အက်ိဳးမ်ားလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ ဒီလိုအကေတြနဲ႔ပံုေဖာ္ၿပီး ဆြဲေဆာင္ခဲ့တာပါလို႔ ေျပာပါတယ္။ ထားလိုက္ပါေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ဖိတ္ၾကားသူဆိုတာ သူတို႔ဖိတ္ၾကားလို႔ ေဟာ ေျပာၾကမယ့္သူေတြ ဘာေတြေျပာလိမ့္မယ္ဆိုတာ ႀကိဳတင္မသိႏိုင္ေပမယ့္ သူတို႔ယံုၾကည္ေလးစားလို႔ ဖိတ္ ၾကားတာဟာ ဖိတ္ၾကားသူမွာ လံုးဝအျပစ္မရွိပါဟု ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဖိတ္ၾကား သူက ယံုၾကည္လို႔၊ အထင္ႀကီးလို႔၊ ေလးစားလို႔၊ နာမည္ေက်ာ္လို႔ဖိတ္ဖိတ္ စင္ျမင့္ေပၚက ေျပာၾကားတဲ့သူ ဟာ သူထင္သလိုမဟုတ္ဘဲ အတၱဆန္စြာ သီလကင္းမဲ့စြာ အက်ိဳးမ႐ွိတဲ့စကားေတြ ေဟာေျပာသြားမယ္ ဆိုရင္အဲဒါ ဘယ္သူ႔မွာအျပစ္ရွိသလဲ စဥ္းစားပါ။ ဒါဟာေဟာေျပာသူရဲ႕ အက်င့္စာရိတၱ၊ ကိုယ္က်င့္သီလနဲ႔ ကိုယ့္သမိုင္းကို ကုိယ္ေရးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မည္သည့္ေဟာေျပာပြဲမဆို၊ မည္သို႔ေသာ ေဟာေျပာ ပြဲမဆို ဖိတ္ၾကားသူက မိမိကိုဖိတ္ၾကားလာၿပီဆိုရင္ မိမိဟာ ဒီစင္ျမင့္နဲ႔ ထိုက္တန္ရဲ႕လား စဥ္းစားပါ။ မိမိ ဟာ စင္ျမင့္ေပၚကေန ပရိသတ္ႀကီးတစ္နည္းအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူကို မေစာ္ကားဖို႔ မ႐ိုင္းျပဖို႔နဲ႔ မိမိဟာ အတၱကင္းကင္း ေစတနာေကာင္းေကာင္း သီလလံုၿခံဳစြာနဲ႔ ေဟာေျပာရေတာ့မယ္ဆိုတာ မိမိကိုယ္တိုင္ ႀကိဳ တင္ေတြးထားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလိုအခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဟာေျပာမွလည္း ဒီစင္ျမင့္ဟာ တန္ဖိုး႐ွိတဲ့ အမ်ားအက်ိဳးပါတဲ့ အတၱကင္းတဲ့ အဓိပၸါယ္ျပည့္စံုတဲ့ ေဟာေျပာပြဲစင္ျမင့္တစ္ခု ျဖစ္မွာပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္ နား လည္မိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာေပေဟာေျပာပြဲေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ မည္သူသာ မည္ဝါသာ ေဟာေျပာရမယ္ ဆိုတဲ့ အတၱဆန္တဲ့စိတ္ထားမ်ား ေမြးျမဴၾကမယ့္အစား အဓိကအေရးႀကီးဆံုးဟာ ေဟာေျပာမယ့္သူက နား ေထာင္သူကို မေစာ္ကားဖို႔၊ မ႐ိုင္းျပဖို႔၊ မိမိနာမည္ႀကီးေအာင္၊ မိမိပရိသတ္မ်ားေအာင္ဆိုတဲ့ မိမိအက်ိဳး အတြက္မလုပ္ဖို႔၊ အတၱကင္းဖို႔၊ နားေထာင္သူတို႔ရဲ႕ အက်ိဳးေ႐ွး႐ႈဖို႔၊ ေဟာေျပာသူ ကိုယ္တိုင္ကလည္း သီလ လံုၿခံဳဖို႔၊ ပရိသတ္ကိုအေကာင္းဆံုး၊ အက်ိဳး႐ွိဆံုးစကားလံုးေတြ ေျပာၾကားႏိုင္ဖို႔ ဒါေတြဟာ အေရးႀကီးဆံုးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္မိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာလိုက္ပါတယ္။

"ေဟာေျပာသူသာ အဓိကပါလို႔ …. ။"
ဒိအာကာေက်ာ္

(၁ဝ.၆.၂ဝ၁၄ (အဂၤါေန႔) ထုတ္ ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ “ေဟာေျပာသူသာ အဓိက” ဒိအာကာေက်ာ္ ၏ ေဆာင္းပါးအား ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

သႏၱိသုခ ေက်ာင္း အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေနစဥ္ ညအခ်ိန္မေတာ္ အင္အားသံုးျပီး ေက်ာင္းကိုစီးနင္းခ်ိတ္ပိတ္ရံုမက လန္ဒန္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱရ နဲ႔ ဦးပညာ အပါအ၀င္ သံဃာေတာ္တခ်ိဳ႔ကို အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီး လူ၀တ္လဲ ေထာင္ထဲထည့္ထားလိုက္တဲ့ အဓမၼၾကံစည္မႈေတြကို ကန္႔ကြက္ရံႈ႔ခ်တဲ့အေနနဲ႔ လန္ဒန္မွာရိွတဲ့ ျမန္မာေတြနဲ႔ သံဃာေတြ အားလံုး
လာမယ့္ တနလၤာေန႔ ျမန္မာသံရံုးေရွ႔မွာ ဆႏၵျပၾကလိမ့္မယ္။

ဆရာေတာ္ဦးဥတၱရနဲ႔ သံဃာေတာ္ေတြကို စစ္၀ါဒီ အၾကမ္းဖက္လူရိုင္းေတြက အခုလို ညအခါ လူေျခတိတ္တဲ့အခ်ိန္ သူခိုးအက်င့္ ဓားျပအၾကံနဲ႔ ဗုဒၵသာသနာညိႈးေရာ္ေစတဲ့အထိ မေတာ္မတရားလုပ္ေဆာင္မႈကို ျမန္မာျပည္တြင္းက ျပည္သူေတြသာမက ျပည္ပေနထိုင္သူ သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြအားလံုး စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေနၾကတယ္။

စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ သာသနာေရး၀န္ၾကီးျပဳတ္ ဒီကေန႔ သမတရံုး သာသနာေရးအၾကံေပး ဦးအံ့ေမာင္ ရဲ႔ ေကာက္က်စ္စင္းလဲတဲ့ ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈ၊ ျခိမ္းေျခာက္ ဘိုက်မႈေတြကို မဟန အဖဲြ႔ၾကီးက သိရက္နဲ႔ အေၾကာက္လြန္ျပီး လည္စင္းခံေနတယ္။ ေနာက္ဆံုးရလဒ္က ျမန္မာ့ျပည္က ဗုဒၶဘာသာ၊ သာသနာကို နိုင္ငံတကာ ျပည္သူေတြက ေမးခြန္းထုတ္လာတာပဲျဖစ္တယ္။ တျခားဘာာ၀င္ေတြမဆိုထားနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္တဲ့ အာရွ နိုင္ငံေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြကပါ အထင္အျမင္ေသးတာခံေနရတယ္။

တကယ္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္အေမြဆက္ခံတဲ့ လက္ရိွ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြကိုယ္တိုင္က ဆင့္ေခါင္းေခြးမခ်ီနိုင္ပဲ နိုင္ငံေတာ္ အာဏာနဲ႔ တာ၀န္ေတြယူထားလို႔ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ဟာ တိုင္းျပည္ဂုဏ္သိကၡာညိႈးေရာ္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့ တရားခံအစစ္ေတြပါ။

-အခုဖမ္းဆီးျပီး လူ၀တ္လဲထားတဲ့ ရဟန္းေတြကို အျမန္ဆံုးလႊတ္ျပီး သိကၡာျပန္တင္ေပးသင့္တယ္။ မိမိတို႔ က်ဴးလြန္တဲ့ အမွားအတြက္လူသိရွင္ၾကား ေတာင္းပန္၀န္ခ်သင့္တယ္။
-ဘာသာသာသနာညိဳႈးႏြမ္းေစျပီး သူခိုးဓားျပအက်င့္လို က်ဴးလြန္ေနတဲ့ ဦးအံ့ေမာင္နဲ႔ အေပါင္းအပါေတြကို ရာထူးျဖဳတ္ျပီး အေရးယူစစ္ေဆးသင့္တယ္။
-သူပိုင္ကိုယ္ပိုင္ အျငင္းပြားေနတဲ့ သႏိၱသုခ ေက်ာင္းကိစၥ သမာသမတ္က်က် တရားတေဘာင္နဲ႔ စီရင္ ဆံုးျဖတ္သင့္တယ္။

လန္ဒန္မွာ လာမယ့္ တနလၤာေန႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီကေန ၂ နာရီထိ ျမန္မာသံရံုးေရွ႔ စုေ၀းဆႏၵျပၾကလိမ့္မယ္။ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြအားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ဖို႔ လန္ဒန္ေရာက္ ျမန္မာေတြက နိုးေဆာ္ထားတယ္။

Urgent Action Needed.
Dear all friends in the UK,

We are writing to appeal you to join demonstration outside Burmese Embassy in London on Monday.

You may already aware of the recent brutal assault to the respectable monks including Venerable U Uttara and U Pyin Nya in Yangon.

All arrested monks were forcibly disrobed and sent to notorious Insein Prison. This is tragic news for everyone in the Burmese community in UK.

Please join and stand up for the monks who were illegally arrested by Burmese authorities in
Yangon, Burma/Myanmar.

In Solidarity,

Date: 16 June 2014
Time: 12:00 - 02:00
Place: 19A Charles Street London.
Nearest station: Green park station
Ko Nyo facebook

ဒီလို ဆရာေတာ္မ်ိဳး ကို သာသနာညိွဳးႏြမ္းမွဳ နဲ႔ အတင္းအၾကပ္လူ၀တ္လဲၿပီး အင္းစိန္ေထာင္ထဲ မွာ ဖမ္းဆီးထားလိုက္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ရင္ ဗုဒၶဘာသာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားမယ္တဲ့လား။ မျဖစ္ႏိူင္ပါဘူး။

ေသခ်ာတာကေတာ့ လက္႐ွိ အာဏာရ စစ္အသြင္ေျပာင္း အစိုးရ ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခဲ့ရင္ ျမန္မာျပည္မွာ ရဟန္းသံဃာေတြ ကြယ္ေပ်ာက္သြားဖို႔ ေသခ်ာေနပါၿပီခင္ဗ်ာ။
Melvin Moe fb

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.