အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရံုးခ်ဳပ္မွာ လုပ္မယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ရဲ႕ ၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔အခမ္းအနားပါ။ အားလံုးကို ဖိတ္ႀကားပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

National League for Democracy