06/22/14

ခ်စ္ၾကစမ္းပါဗ်ာ . . . .

ကမ႓ာေျမျပင္ႀကီး႐ွိ ကမ႓ာ့လူသားမ်ား လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးနဲ႔ တစ္မ်ိဳး၊ ဘာသာတစ္မ်ိဳးနဲ႔ တစ္မ်ိဳး၊ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ၊ ပညာ႐ွိ / ပညာမဲ့ … စသည့္ အလႊာေပါင္းစံု လူသားမ်ား ခ်စ္ခင္ေစခ်င္သည္။ လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာစိတ္မ်ား ေမြးဖြားေစခ်င္သည္။ ၾကင္နာစိတ္၊ ေဖးမစိတ္တို႔ ေမြးဖြားေစသည္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ အျပင္းျပဆံုးေသာ ဆႏၵတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။
ထိုကဲ့သို႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ခ်စ္ႏိုင္ဖို႔ … မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္ၾကဖို႔၊ တန္ဖိုးထားဖို႔၊ ေလးစားဖို႔က အေရးႀကီး ဆံုးျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခ်စ္ႏိုင္မွ အမ်ားကိုလည္း ခ်စ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ားကိုခ်စ္ႏိုင္မွ တိုင္းျပည္ ကိုလည္း ခ်စ္ရာေရာက္မည္။ ဒီကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကမ႓ာႀကီးဟာ လူေတြအတြက္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေစတဲ့ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔အတူ ေလထုညစ္ ညမ္းမႈ၊ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ေျမဆီၾသဇာခမ္းေျခာက္မႈ၊ သားငွက္တိရစၧာန္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ႐ွားပါးေပ်ာက္ကြယ္ လာမႈ၊ စည္းကမ္းမဲ့အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈေတြႏွင့္ သဘာဝတရားကို ညႇဥ္းပန္းအႏိုင္က်င့္မႈမ်ားစတာေတြနဲ႔ ျပည့္ ႏွက္လို႔ လာေနပါၿပီ။

ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ “ကိုယ့္အမိႈက္ … ကိုယ္႐ွင္း” ဆိုၿပီး အသင္း႐ံုးခ်ဳပ္ တည္ေနရာသည္ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ၄၂ ရပ္ကြက္ျဖစ္ပါသည္။ ၄၂ ရပ္ကြက္သည္ အပိုင္း (၇) ပိုင္း၊ လမ္းေပါင္း (၅၈) လမ္း႐ွိၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔႐ံုးမွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေန မိဘျပည္သူ အေပါင္းတို႔အား ၆.၅.၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ “သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အမိႈက္ကင္းစင္ဇံု” ျဖစ္ ေျမာက္ေရးအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအား ျပဳလုပ္ခဲ့သလို၊ ၁၅.၆.၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ၄၂ ရပ္ကြက္႐ွိ “ပုဗၺဝိေဒဟဓမၼာ႐ံု” တြင္ ဒု-ဥကၠ႒ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္၊ ဆရာမ ဂ်ဴး၊ ဆရာ ထင္လင္းဦးတို႔ ေဟာေျပာခဲ့ၿပီး ၃.၆.၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ၄၂ ရပ္ကြက္ (တိုးခ်ဲ႕)႐ွိ “စိတၱသုခ အ႐ုဏ္ ဆြမ္းေလာင္းအသင္း” ေနရာ၌လည္း ဒု-ဥကၠ႒ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ဆရာ ထင္လင္းဦးတုိ႔မွ ထပ္မံေဟာ ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ၇.၆.၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အသင္းသား/သူမ်ားတို႔သည္ ၄၂ ရပ္ကြက္အတြင္း႐ွိ မိဘျပည္ သူတုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားသို႔ တစ္အိမ္ဝင္ တစ္အိမ္ထြက္၍ လက္ကမ္းစာ႐ြက္မ်ားေဝငွၿပီး အမိႈက္မ်ား စြန္႔ပစ္ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ၾကဖို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၈.၆.၂ဝ၁၄ (တနဂၤေႏြေန႔) နံနက္ (၇း၃ဝ) နာရီတြင္ ၄၂ ရပ္ ကြက္၊ တိုးခ်ဲ႕အပါအဝင္ ေဇာ္ဂ်ီလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွ စတင္ခဲ့ၿပီး ၁၅.၆.၂ဝ၁၄ (တနဂၤေႏြေန႔) နံနက္ (၇း၃ဝ) နာရီတြင္ ၄၂ တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္႐ွိ ေအးသာယာ (၁) (၂) လမ္း႐ွိ အမိႈက္မ်ားအား ရပ္ကြက္တြင္း႐ွိ “မာဃ လုလင္” နာေရးကူညီမႈအဖြဲ႔၊ ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားတို႔ႏွင့္လက္တြဲ၍ ဒု-ဥကၠ႒ ေဒၚသန္းျမင့္ ေအာင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္၊ အသင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းရန္ စိတ္ပါဝင္စားၾကသည့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားပါ လာေရာက္ပူးေပါင္း၍ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

အမိႈက္မ်ားအား လိုက္လံေကာက္ယူ သိမ္းဆည္းၾကသည့္အျပင္ စည္းကမ္းတက် အ မိႈက္မ်ား စြန္႔ပစ္ႏိုင္ၾကရန္အတြက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမိႈက္ပံုးမ်ားကို ရပ္ကြက္မွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ေနရာတက် စီစဥ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အပါတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း အမိႈက္ေကာက္ျခင္းတုိ႔အား သတ္မွတ္ထား႐ွိသလို အပါတ္စဥ္ အဂၤါေန႔၊ ၾကာသပေတးေန႔မ်ားတြင္လည္း မိမိတို႔၏ အမိႈက္ပံုးမ်ားထဲမွ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ထား႐ွိသည့္ အမိႈက္မ်ားတုိ႔အား သိမ္းဆည္း၍ စြန္႔ပစ္ရန္လို အပ္သည့္ အမိႈက္မ်ားတို႔အား သတ္မွတ္ေနရာမ်ားသို႔ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ေစခဲ့ၿပီး ျပန္လည္၍ အသံုးျပဳႏိုင္ သည့္ အမိႈက္မ်ားတို႔အား စနစ္တက် ခြဲျခမ္းထုတ္ပိုး၍ မိမိတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး လာေရာက္သယ္ယူ ၾကသူမ်ားထံသို႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသလို ကၽြန္ေတာ္ လူမႈေရးေဟာေျပာ ပြဲ ျဗဟၼစိုရ္ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ မႏၲေလးဘက္သို႔ ေရာက္႐ွိေနခ်ိန္တြင္လည္း ဦးပိန္တံတား ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ ေလွ်ာက္ႏွင့္ မႏၲေလးေတာင္ေတာ္ဝန္းက်င္႐ွိ အမိႈက္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ လုိက္ပါလာၾကသည့္ အသင္း သား/သူမ်ားတို႔သည္ မႏၲေလးမွ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူူ လိုက္လံေကာက္ယူ သိမ္းဆည္းခဲ့ၾက သည္။

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ ရပ္ကြက္တြင္း႐ွိ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ မိမိတို႔အသင္းမွ လာေရာက္ အမိႈက္ေကာက္ေနၾကခ်ိန္တြင္ အိမ္တြင္းအေမွာင္တစ္ေနရာမွ ပုန္းေအာင္း၍ ေခ်ာင္းေျမာင္းေနျခင္း၊ မဆိုင္ သလိုေနၾကျခင္း၊ အမိႈက္ေကာက္ရမည္ကို ႐ွက္စိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚေနျခင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္အတူ လိုက္ပါၿပီး အမႈိက္ေကာက္ရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနၾကေသာ္လည္း ကေလးငယ္အခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ကိုင္ ေနၾကသလို အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္လည္း ေဆာ့ကစားေနၾကၿပီး မိမိတို႔ႏွင့္ မဆိုင္သလို ေနထိုင္ၾက သည္ကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။ ထုိအခါ မိမိတို႔အသင္းသို႔ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လာေရာက္ ေလ့လာၾကေသာ ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံ႐ွိ ေက်ာင္းသူေလးမ်ား၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ လိုက္ပါၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာျဖင့္ အမိႈက္မ်ားကို လိုက္လံေကာက္ယူ လုပ္အားေပးမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ွက္စိတ္ျဖစ္ေနေသာသူမ်ား၊ မဝ့ံမရဲျဖစ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ႏွင့္ မဆိုင္သလို ျဖစ္ေနသူမ်ားအျပင္ မိမိတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အမိႈက္ေကာက္ရန္ ဇေဝဇဝါျဖစ္ေနသူမ်ားတို႔အား အတြင္းေရး မွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္မွ “ကိုရီးယားကား ႀကိဳက္ၾကသလား။” ဟု ေမးလိုက္ေသာအခါ “ဟာ .. ႀကိဳက္တာေပါ့။” ဟု ျပန္လည္ေျဖဆိုၾကသည္။ ဆက္လက္၍ “ေအး .. ကိုရီးယားႏိုင္ငံလို ကမ႓ာ ေပၚမွာ အဆင့္အတန္းျမင့္မားၿပီး သန္႔႐ွင္းသာယာလွပတဲ့ ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံက မိန္းကေလးေတြက ေတာင္ အမိႈက္လာၿပီး ေကာက္ေနၾကၿပီ၊ ကေလးတို႔ကလည္း ဒီအတိုင္းဘဲ ၾကည့္ေနေတာ့မွာလား။” ဟု ေျပာၾကားလိုက္ေသာအခါ ထို လူငယ္/႐ြယ္မ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားပါ မိမိတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တတ္ၾကြစြာ ေကာက္ယူသည္ကို ဝမ္းေျမာက္စြာျဖင့္ ေတြ႔႐ွိခဲ့ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရပ္ကြက္အတြင္း႐ွိ လမ္းအခ်ိဳ႕ မိသားစု မ်ားႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) မွလည္း ဆီထမင္း၊ ေကာက္ညႇင္းေပါင္း၊ သာကူ၊ မုန္႔လုံးႀကီး၊ ေကာ္ဖီ စသည့္ အာဟာရဒါနအျဖစ္ လုပ္အားေပးသူမ်ားတို႔အား ေကၽြးေမြးဒါနျပဳခဲ့သည္။ EMERALO LION ကုမၸဏီမွလည္း REAKTOR Energy Drink မ်ားအား လာေရာက္တိုက္ေကၽြးၿပီး ဝိုင္းဝန္းကူညီ လုပ္ အားေပးခဲ့သည္ကို ဝမ္းေျမာက္စြာ သာဓုေခၚဆိုလိုက္မိသည္။

ထို႔အျပင္ လမ္းတစ္ခုအတြင္း အမိႈက္မ်ားေကာက္ယူၾကစဥ္ ေနအိမ္ၿခံဝန္းထဲ႐ွိ အမိႈက္မ်ားကိုပါ အိမ္႐ွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေကာက္ယူရာတြင္ အိမ္အတြင္းသို႔ မထင္မွတ္ဘဲ ၾကည့္႐ႈမိေသာအခါ အိမ္တြင္း ၌ ႐ႈပ္ပြေနေသာ အမိႈက္မ်ား၊ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ားကို ေတြ႔႐ွိခဲ့ရ၍ အိမ္႐ွိကေလးငယ္မ်ားအား “သားတုိ႔ သမီးတုိ႔ ညအိပ္တဲ့အခါ ဒီလိုအမိႈက္ေတြ အိမ္ထဲမွာ႐ွိေနရင္ ၾကြက္ေတြလာမွာေပါ့” ဟု ဒု-ဥကၠ႒ ေဒၚသန္း ျမင့္ေအာင္မွ ေျပာၾကားလိုက္ေသာအခါ ကေလးငယ္မ်ားမွ “ဟုတ္တာေပါ့။ သားတို႔ သမီးတုိ႔က ၾကြက္ေတြ နဲ႔အတူ ညအိပ္ရတာ” ဟု ႐ိုးသားစြာ ျပန္လည္ေျပာဆုိၾကသည္။ ထိုအခါ ဒု-ဥကၠ႒ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္မွ “ေနၾကထိုင္ၾက စားၾကရင္ သားတို႔ သမီးတို႔ ေရာဂါေတြထူေျပာလာမယ္။ က်န္းမာေရးေတြ ထိခိုက္လာ မယ္။ စာသင္လည္းပ်က္မယ္။ အခုလို ေဆာ့ကစားႏိုင္ေတာ့မွ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအမိႈက္ေတြကို ႐ွင္းပစ္ဖို႔လိုတယ္” ဟု ေျပာၾကားလိုက္ေသာအခါ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္အတူ အိမ္႐ွင္မိသားစုမ်ားကပါ ဝင္ ေရာက္​ ႐ွင္းလင္းမႈ ျပဳလုပ္ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရျပန္သည္။

သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ လူႀကီးမ်ားသည္ ေမွာင္ရိပ္မွ ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ ၾကည့္႐ႈေနျခင္း “ဒီအမိႈက္ ေကာက္တဲ့ အလုပ္ဟာ ငါတို႔နဲ႔ မသက္ဆိုင္ဘူး။ ငါတို႔အလုပ္ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဆိုၾကေသာ ယူဆခ်က္မ်ား ျဖင့္ ဖာသိဖာသာ ေနထိုင္ေနျခင္းမ်ိဳးကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

“ကေလး ကေလး အထင္မေသးနဲ႔။
ကေလးေကာင္းမွ လူႀကီးေကာင္းမွာ။
လူႀကီးေကာင္းမွ အားလံုးေကာင္းမွာ။”

ဟူေသာ စကားအတိုင္း ကေလးငယ္မ်ား၏ အတြင္းသေႏၶတည္ ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ လူႀကီး မ်ားတုိ႔မွ စံျပအျဖစ္ ေ႐ွ႕ေဆာင္ေျပာဆို လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကရန္ အေရးႀကီးလွေပသည္။ မိမိတုိ႔ ရပ္႐ြာ၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ေစတနာျဖင့္ လာေရာက္သစ္ပင္စိုက္ျခင္း၊ အမိႈက္ေကာက္ျခင္း၊ ျခင္ေဆး ဖ်န္းေပးျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ေပးေနေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရားလက္ကိုင္ထားသည့္ ပရဟိတသမားမ်ား၊ ပရဟိတ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္လည္း အေရးႀကီးလွသည္။ အမ်ားအက်ိဳး အတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္ဖို႔လိုသည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုခ်စ္မွ မိသားစုကိုခ်စ္မည္။ မိသားစုကိုခ်စ္မွ ရပ္ကြက္ကိုခ်စ္မည္။ ရပ္ကြက္ကို ခ်စ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ကိုခ်စ္မည္။ ၿမိဳ႕နယ္ကိုခ်စ္မွ ႏိုင္ငံကိုခ်စ္မည္။ ႏိုင္ငံကိုခ်စ္မွ ကမ႓ာအလယ္ ဝင့္ၾကြားႏိုင္ေတာ့ မည္ျဖစ္ေတာ့သည္။ “ခ်စ္သည္” ဟုဆိုရာ၌ လူ႔က်င့္ဝတ္၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ လူ႔သီလတို႔အား ေစာင့္ထိန္း လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခ်စ္ၾကစမ္းပါဗ်ာ” ဟု ကၽြန္ေတာ္ လႈံ႔ေဆာ္ တိုက္တြန္း ေရးသားလိုက္ရပါေတာ့သည္။
ေက်ာ္သူ

ျပည္ႏွင့္ ကေလာ၊ ေအာင္ပန္း၊ ရပ္ေစာက္၊ ႐ြာငံ၊ ဟိုပုန္း၊ ပင္းတယ၊ ေအးသာယာ ေတာင္ႀကီး စသည့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)သို႔ ပရဟိတေဟာေျပာပြဲမ်ားအတြက္ ျဗဟၼစိုရ္ေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းခဲ့ရာ ကၽြန္ေတာ္၏ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ျဖင့္ ကိုးရက္ ခရီးစဥ္အား ကိုယ္တိုင္ေမာင္းႏွင္၍ ခရီးဆက္ခဲ့ရာ ကၽြန္ေတာ္ပင္ ပန္းလာလွ်င္ ျပည္ၿမိဳ႕၊ မိုးေမတၱာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ျပည္) အတြင္းေရးမွဴး ကိုညီညီေအာင္မွ ကူညီ၍ ေမာင္းႏွင္ကာ ၁၉.၆.၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔ ည (၇း၃ဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္႐ွိလာခဲ့သည္။

၂ဝ.၆.၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ (၈းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕ “က႐ုဏာလက္မ်ားကြန္ရက္” အဖြဲ႔ သားမ်ားတို ႔သည္ အသင္း႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္႐ွိလာခဲ့ၾကၿပီး မ်ားမၾကာမီ ေ႐ွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ဆိုသလိုပင္ “အိုလံပစ္” ပလပ္စတစ္လုပ္ငန္း ပိုင္႐ွင္ ဦးတင္ဝင္း (မိသားစု) တုိ႔သည္လည္း ေရာက္႐ွိလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္၍ ထံုးဖိုၿမိဳ႕ႏွင့္ ႀကိိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ နာေရးကူညီမႈအဖဲြဲ႔မ်ား ဆိုက္ၿမိဳက္စြာပင္ ေရာက္႐ွိလာခဲ့ သည္။
ခရီးၾကမ္း ကို ေမာင္းႏွင္ခဲ့ေသာကၽြန္ေတာ္ ယခုတေလာ ကားမ်ားႏွင့္ အတိတ္ေရစက္ဆံု၍ ဟု ေျပာ ရမည္လားေတာ့မသိ။ ယေန႔သည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လွဴဒါန္းမႈ (၄) ခုႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရျပန္သည္။ ထံုးဖိုၿမိဳ႕ နာေရးကူညီမႈအဖြဲ႔သို႔ ယခင္က မီးသၿဂႋဳဟ္စက္ မတည္အလွဴေငြထည့္ ဝင္၍ “အမ်ားျပည္သူအတြက္ အမ်ားျပည္သူေကာင္းမႈ” ဟူ၍ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ၿပီး ယခု နာေရးကူညီမႈအတြက္ လိုအပ္ေန သည့္ နိဗၺာန္ယာဥ္ (၂က/၉၃၆၃) အား လွဴဒါန္းမႈျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ နာေရးကူ ညီမႈအဖြဲ႔တြင္လည္း လိုအပ္ေနေသာ နိဗၺာန္ယာဥ္ (2C - 1473) အား လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ထံုးဖိုၿမိဳ႕ နာေရးကူ ညီမႈအဖြဲ႔မွ အလွဴေငြ (၁ဝ) သိန္းက်ပ္တိတိႏွင့္ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ နာေရးကူညီမႈအဖြဲ႔မွ အလွဴေငြ (၁၅) သိန္း က်ပ္တိတိတို႔အား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ ျပန္လည္၍ လွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ၿမိဳ႕ “က႐ုဏာလက္မ်ားကြန္ရက္” အား SUNNY Pickup (3A – 8226) ယာဥ္တစ္ စီးအား လွဴဒါန္းေပးခဲ့ျပန္သည္။ “က႐ုဏာလက္မ်ားကြန္ရက္”သည္ လမ္းေပ်ာ္ကေလးမ်ားအား အဓိကဦး တည္ၿပီး ကေလးငယ္မ်ား၏ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာ၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ား အပ္ခ်ဳပ္၊ စက္ျပင္၊ ပညာေရး အစ႐ွိသည့္ က႑ရပ္မ်ားအား ပံ့ပိုးသင္ၾကားေပးေနေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဘဝ႐ွင္သန္ထက္ျမတ္ေစရန္ ထမ္း႐ြက္ေပးဆပ္ေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ သည္။ ထိုသုိ႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးငယ္မ်ား၏ သင္ၾကားမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာေငြေၾကး ရံပံုေငြ သည္ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားအား ျပန္လည္ေရာင္းခ်ၿပီး ရ႐ွိလာသည့္ ေငြေၾကးမ်ားအား အသင္းရံပံုေငြအျဖစ္ ျပန္လည္အသံုး ျပဳေနၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္ရန္အတြက္ အမိႈက္ပံုးမ်ား စနစ္တက်ထား႐ွိၿပီး ထိုအမိႈက္ပံုးမွ ေရသန္႔ဗူး၊ ေဖ်ာ္ရည္ (သတၱဳ)ဗူးမ်ား လိုက္လံသိမ္းဆည္း၍ အေလးခ်ိန္ ျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္း ခ်ခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ စြန္႔ပစ္သည့္ ေရသန္႔ဗူး၊ ေဖ်ာ္ရည္ ဗူး အေရအတြက္ အင္မတန္မ်ား မ်ားျပားလွသည့္အတြက္ အဝယ္ဆိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ ေငြ ေၾကးအၾကပ္အတည္း ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ စီစဥ္ လွ်က္႐ွိပါေတာ့သည္။ ထိုသို႔ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို လိုက္လံသိမ္းဆည္းရန္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိ႐ွိရ၍ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အသင္းမွ အသံုးျပဳေနသည့္ SUNNY ယာဥ္တစ္စီးအား ပိုမိုအက်ိဳးျပဳၾကမည့္ ျပည္ၿမိဳ႕႐ွိ “က႐ုဏာလက္မ်ားကြန္ရက္” အား တစ္ဆင့္ျပန္လည္လွဴဒါန္းမႈ ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ အိုလံပစ္ပလပ္စတစ္လုပ္ငန္းပိုင္႐ွင္ ဦးတင္ဝင္း (မိသားစု)မွလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရး ကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)တြင္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ နာေရးကိစၥရပ္မ်ားအား အသံုးျပဳရန္အတြက္ HSE – 269 NISSAN (NAVARA-EX) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး လာေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။
ကားမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးျပဳခဲ့ေသာ ကၽြန္ေတာ္အဖို႔ ယေန႔ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ နယ္အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းမႈသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ခ်က္ျခင္းဆိုသလို ျပန္လည္အက်ိဳးေပးမႈကို ခံစားခဲ့ရေတာ့သည္။ ထိုကဲ့ သို႔ လွဴဒါန္းမႈ အေပါင္း မူလကားအလွဴ႐ွင္မ်ားကိုယ္စား ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွ အမွ် .. အမွ် .. အမွ် ေပးေဝ၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔အား လွဴဒါန္းမႈအတြက္လည္း သာဓု .. သာဓု .. သာဓု ဟူ၍ ႏွလံုးသားမွ ေခၚဆိုလိုက္ရပါ ေတာ့သည္။
ေက်ာ္သူ
(မွတ္တမ္း - ဓါတ္ပံုမ်ား)
သတင္း-ေဆာင္းပါး ႏွင့္ မွတ္တမ္း ဓါတ္ပံုမ်ား ေပးပို႔လာေသာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး အႀကံေပး ဦးအံ့ေမာင္ကို အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ မေန႔ညက အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္တယ္လို႔ ေနျပည္ေတာ္ အသိုင္းအ၀ိုင္းက သိရပါတယ္။

ဦးအံ့ေမာင္ကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္တာဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက အဖမ္းခံထားရတဲ့ သာသနာေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္ရဲ႕ အမႈကိစၥနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

သာသနာေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၁၉ရက္ေန႔ညက အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးလိုက္တာျဖစ္ၿပီး အခု ေလာေလာဆယ္မွာ ရမည္းသင္းအက်ဥ္းေထာင္မွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။

အဲ့ဒီအဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဖမ္းခံထားရသူ ၉ ဦးရွိၿပီး ေနာက္ကြယ္က ပါ၀င္သူအားလံုးကို အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနက စံုစမ္းစစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။
RFA

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.